Ukázka - Polyglot

Komentáře

Transkript

Ukázka - Polyglot
4. Číslovky
Přeložte.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
páté poschodí
má první láska
náš třetí syn
jedenácté dveře nalevo
devátá rodina
jeho čtvrtý rozvod
patnáctý okrsek (= v Paříži)
moje první auto
jeho dvacátý román
tří stý šedesátý šestý den
každý tisící zákazník
třicáté první slovo
stý dopis
osmdesátý sedmý případ
třicátá devátá kazeta
dvou stý padesátý první exemplář
dvacáté první století
sedmisté výročí
má devatenáctá pokuta
tvoje padesáté šaty
Přeložte.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
Kolik je hodin?
Je poledne.
Je jedna hodina a deset minut.
Je půl jedenácté.
Je tři čtvrtě na osm.
Je půl jedné.
Je za pět minut tři.
Je za sedm minut tři čtvrtě na deset.
Je za šest minut jedna.
Je půl čtvrté a osm minut.
Už je půl jedenácté pryč.
Je přesně osm hodin.
Jsou tři hodiny a dvě minuty.
Je už skoro půlnoc.
Mám za pět minut devět.
Přeložte.
51. Kolikátého je zítra?
52. Je prvního ledna dva tisíce dva.
53. Druhého února je pondělí.
48 Cvičebnice francouzské gramatiky
4. Les adjectifs numéraux
Traduisez.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
le cinquième étage
mon premier amour
notre troisième fils
la onzième porte à gauche
la neuvième famille
son quatrième divorce
le quinzième arrondissement
ma première voiture
son vingtième roman
le trois cent soixante-sixième jour
chaque millième client
le trente et unième mot
la centième lettre
le quatre-vingt-septième cas
la trente-neuvième cassette
le deux cent cinquante et unième exemplaire
le vingt et unième siècle
le sept centième anniversaire
ma dix-neuvième contravention
ta cinquantième robe
Traduisez.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
Quelle heure est-il?
Il est midi.
Il est une heure dix (minutes).
Il est dix heures et demie.
Il est huit heures moins le quart.
Il est midi et demi.
Il est trois heures moins cinq.
Il est dix heures moins vingt-deux.
Il est une heure moins six.
Il est quatre heures moins vingt-deux.
Il est déjà dix heures et demie passées.
Il est huit heures piles/précises.
Il est trois heures deux.
Il est presque minuit.
J’ai neuf heures moins cinq.
Traduisez.
51. Quelle est la date de demain?/On est le combien demain?/Nous sommes le combien
demain?
52. Nous sommes/On est/C’est le premier janvier deux mille deux.
53. Le deux février c’est/on est/nous sommes lundi.
Cvičebnice francouzské gramatiky
49
10. Budoucí čas prostý
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
Tvůj dědeček bude žít až do sta let.
Říká se, že po celé léto bude pršet.
Tuhle sukni si neobléknu.
Kdy odjedou?
Bude ti stačit chleba s máslem?
Nikdo ti nebude věřit.
Budeme sledovat všechny zápasy mistrovství světa.
Jeho rodiče mu dovolí všechno.
Neotevřu dveře, ale okno.
Nabídne ti bezpochyby víno ze svého sklípku.
Dnes večer nepůjdu ven.
Slíbí ti všechno, ale neudělá nic.
Nepošlete mu ani pohled?
Zaplatí tvůj manžel všechno včas?
Zaměstnáme jen poctivé pracovníky.
Jsem si jistý, že si na to nevzpomeneš.
Tvrdí, že si to nezapamatuje.
Neměj strach, tvůj otec si ničeho nevšimne.
Jestliže bude nějaká změna, dáme vám vědět (= prévenir).
Váš dárek ho příjemně překvapí.
Bude to držet?
C.
Doplňte do vět tvary budoucího času sloves uvedených v závorkách.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
Tu ne ... (dormir) plus?
Le médecin t’... (interdire) de fumer.
Vous ... (s’inscrire) à notre école?
Ils ... (résoudre) ce problème en quelques minutes.
Son recueil de poésie ... (paraître) le mois prochain.
Son bébé ... (naître) en janvier.
Ses manières te ... (décevoir) sans doute.
Tu ... (obtenir) ton diplôme en juin.
Je te ... (rejoindre) devant le cinéma.
Est-ce que la télévision ... (transmettre) le discours du président en direct?
Nous ... (s’asseoir) là où nous ... (vouloir).
Vous ... (rire) beaucoup.
Qui me ... (distraire) de ma tristesse?
Ils ... (détruire) tout ce qu’il y a de beau dans notre ville.
Vous ... (prévoir) tous les accessoires nécessaires.
Tu penses que tu ... (satisfaire) tout le monde?
L’exercice physique vous ... (maintenir) en forme.
Je suis sûr qu’ils ... (courir) le plus vite possible.
Tu ... (défaire) tes bagages seulement demain matin?
A qui ... (appartenir) toutes ses richesses après sa mort?
138 Cvičebnice francouzské gramatiky
10. Le futur simple
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
Ton grand-père vivra jusqu’à cent ans.
On dit que pendant tout l’été il pleuvra.
Je ne mettrai pas cette jupe.
Quand est-ce qu’ils partiront?
Est-ce que du pain beurré te suffira?
Personne ne te croira.
Nous suivrons tous les matchs du championnat du monde.
Ses parents lui permettront tout.
Je n’ouvrirai pas la porte mais la fenêtre.
Il t’offrira sans doute du vin de sa cave.
Ce soir je ne sortirai pas.
Il te promettra tout mais ne fera rien.
Vous ne lui enverrez même pas une carte postale?
Est-ce que ton mari paiera/payera tout à temps?
Nous n’emploirons que des travailleurs honnêtes.
Je suis sûr que tu ne t’en souviendras pas.
Il affirme qu’il ne le retiendra pas.
N’aie pas peur, ton père ne s’apercevra de rien.
S’il y a un changement, nous vous préviendrons.
Votre cadeau le surprendra agréablement.
Est-ce que ça tiendra?
C.
Complétez les phrases avec les formes du futur simple des verbes entre parenthèses.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
dormiras
interdira
vous inscrirez
résoudront
paraîtra
naîtra
décevront
obtiendras
rejoindrai
transmettra
nous assoirons/nous assiérons, voudrons
rirez
distraira
détruiront
prévoirez
satisferas
maintiendra
courront
déferas
appartiendront
Cvičebnice francouzské gramatiky
139
21. Příčestí přítomné, přechodník přítomný, příčestí minulé složené
Přeložte (přechodník přítomný vyjadřující způsob a prostředek).
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
Naučil se francouzsky tak, že se díval na francouzskou televizi.
Vydělává si tím, že prodává kradené předměty.
Vyhnul se odpovědi tím, že začal mluvit o něčem jiném.
Bránil mi v odchodu tím, že zavřel dveře na klíč.
Nic nespravíš, když budeš lamentovat.
Udržuje se ve formě tím, že dvakrát týdně hraje tenis.
Tím, že začnou brát drogy, vyjadřují mladí lidé často svůj nesouhlas s životním stylem svých
rodičů.
73. Zhubla o deset kilo tím, že večer nic nejedla.
74. Nepravidelná slovesa jsem se naučil tak, že jsem si je neustále opakoval.
75. Vyjadřoval svůj nesouhlas pokašláváním.
Přeložte (přechodník vyjadřující podmínku).
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
Jestliže pozveme Moniku, budeme muset pozvat také Dominiku.
Jestliže se mi podaří usadit se ve Spojených státech, splním si svůj nejstarší sen.
Kdyby mě takhle viděli moji rodiče, určitě by nebyli spokojeni.
Jestliže se napiju alkoholu, nebudu moci řídit auto.
Jestliže budeš zpívat anglicky, budeš mít více příležitostí prorazit (= percer).
Jestliže letos pojedu do Paříže, dám ti to vědět.
Kdyby nebyla líná, mohla by mít mnohem lepší výsledky.
Kdybych se stal bohatým, sponzoroval bych umění a kulturu.
Jestliže ho uvidím, všechno mu řeknu.
Kdybychom jeli autem, dorazili bychom před šestou hodinou.
Přeložte (přechodník přítomný s příslovcem tout vyjadřující přípustku).
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
Přestože byl uvězněný, nadále psal básně.
I když říká ano, myslí ne.
Tloustne, přestože skoro nejí.
Jeho návrh byl zamítnut, přestože byl všemi oceňován.
Řeknu ti to, přestože vím, že mi nebudeš věřit.
I když mám silný svetr, je mi zima.
I když odjedu brzy ráno, budu mít přece jenom zpoždění.
Přestože u mě bydlí, nemluví se mnou.
Přestože žije už dva roky s Pavlem, myslí přece jen na Petra.
Přestože velice trpěl, s nikým o tom nemluvil.
Přeložte (příčestí přítomné vyjadřující příčinu).
96.
97.
98.
99.
100.
101.
Protože jsem byl zaneprázdněn, nemohl jsem ti zatelefonovat.
Nemohu jít do divadla, protože nemám šaty, jaké jsou třeba.
Protože chtěl dokázat, že nemá strach, šel o půlnoci kolem hřbitova.
Protože nemohl splatit všechny své dluhy, zmizel neznámo kam.
Protože jsem byl velmi unavený, šel jsem si hned lehnout.
Protože nevíme, v jaké je náladě, nemůžeme předvídat jeho reakci.
288 Cvičebnice francouzské gramatiky
21. Le participe présent, le gérondif, le participe passé composé
Traduisez (le gérondif exprimant la manière et le moyen).
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
Il a appris le français en regardant la télévision française.
Il gagne sa vie en vendant des objets volés.
Il a évité de répondre en commençant à parler de quelque chose d’autre.
Il m’empêchait de partir en fermant la porte à clé.
Tu ne répareras rien en te lamentant.
Il se maintient en forme en jouant au tennis deux fois par semaine.
En commençant à se droguer les jeunes gens expriment souvent leur désaccord envers le
mode de vie de leurs parents.
73. Elle a maigri de dix kilos en ne mangeant rien le soir.
74. J’ai appris les verbes irréguliers en les révisant sans cesse.
75. Il exprimait son désaccord en toussotant.
Traduisez (le gérondif exprimant la condition).
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
En
En
En
En
En
En
En
En
En
En
invitant Monique, nous devrons aussi inviter Dominique.
réussissant à m’installer aux Etats-Unis, j’accomplirai mon plus vieux rêve.
me voyant comme ça, mes parents ne seraient certainement pas contents.
buvant de l’alcool, je ne pourrai pas conduire la voiture.
chantant en anglais, tu auras plus d’occasions de percer.
allant à Paris cette année, je te le ferai savoir.
n’étant pas paresseuse, elle pourrait avoir de bien meilleurs résultats.
devenant riche, je sponsoriserais l’art et la culture.
le voyant, je lui dirai tout.
prenant notre voiture, nous arriverions avant six heures.
Traduisez (le gérondif précédé de tout exprimant la concession).
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
Tout en étant emprisonné, il continuait à écrire des poèmes.
Tout en disant oui, il pense non.
Il grossit tout en ne mangeant presque pas.
Sa proposition a été refusée tout en étant appréciée par tout le monde.
Je te le dirai tout en sachant que tu ne me croiras pas.
Tout en ayant un gros pull, j’ai froid.
Tout en partant tôt le matin, je serai quand même en retard.
Tout en habitant chez moi il ne me parle pas.
Tout en vivant avec Paul depuis deux ans déjà, elle pense quand même à Pierre.
Tout en souffrant beaucoup, il n’en parlait à personne.
Traduisez (le participe présent exprimant la cause).
96.
97.
98.
99.
100.
101.
Etant trop occupé, je n’ai pas pu te téléphoner.
Je ne peux pas aller au théâtre n’ayant pas une robe comme il faut.
Voulant prouver qu’il n’avait pas peur, il est passé devant le cimetière à minuit.
Ne pouvant pas payer toutes ses dettes, il a disparu on ne sait où.
Etant très fatigué, je me suis couché tout de suite.
Ne sachant pas de quelle humeur il est, nous ne pouvons pas prévoir sa réaction.
Cvičebnice francouzské gramatiky
289

Podobné dokumenty

uvod a obsah.qxd

uvod a obsah.qxd 13. Předminulý čas, předbudoucí čas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 Le plus-que-parfait, le futur antérieur

Více