Prezentace 2010/2011

Komentáře

Transkript

Prezentace 2010/2011
Středisko Ještěd Liberec
10. září 2013
Program
• První část
– To nejzajímavější ze školního roku 2012/13
• Provoz střediska
• Činnost oddílů
• Druhá část
– Praktické informace na školní rok 2013/14
• Členské příspěvky
• Schůzky a výpravy
Středisko Ještěd
Struktura střediska
• Oddíly
– 2. smečka vlčat – kluci ve věku 6 až 10 let
• Šťopka, Šalin
– 5. roj světlušek – holky ve věku 6 až 10 let
• Netto, Tajfun
– 6. klub dospělých
• Pedro, Zub
– 7. oddíl skautek – holky ve věku 10 až 15 let
• Nuggeta, Kulíšek
– 11. oddíl skautů – kluci ve věku 10 až 15 let
• Kloky , Jáca
Struktura střediska
• Vedení střediska
• Marťan – Martin Svoboda
• Skipy – Romana Zemánková
• Středisková rada
– Vedení střediska a zástupci všech oddílů
– A dále volení členové
• Šalin – Aleš Bílkovský
• Veverka – Tereza Přibylová
• Střediskový sněm
– Říjen 2013
Činnost střediska
• Výchova
– Schůzky, výpravy, tábory, …
• Ostatní
– Účetnictví, daně, revize, základny, klubovny,
vybavení, registrace, příspěvky, vzdělávání,
plánování, rady, …
Hledání nástupců
• Stav
– Málo aktivních vedoucích
– Řešit se daří jen částečně
– Nemáme jistou budoucnost
• Prosba
– Zachovejte nám důvěru
– Nadále nám pomáhejte
– Zkuste oslovit kontakty
Členská základna
• Počty členů
150
102
100
115
108
115
110
98
89
92
85
50
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Hospodaření střediska
• Rok 2012
– Výsledek hospodaření za rok 2012
• Výnosy
• Náklady
• Zisk
501 804,37 Kč
491 948,69 Kč
9 855,68 Kč
– Další zajímavá čísla ke dni 31. 12. 2012
• Aktiva/pasiva celkem = 9 706 792,10 Kč
– Z toho nemovitosti = 9 258 521,49 Kč
• Peníze + pohledávky – závazky = 253 158,97 Kč
– Započítány jen krátkodobé pohledávky a závazky
Hospodaření střediska
• Historie hospodaření
800 000
600 000
539 974
548 403
530 919
511 403
501 804
41 051
44 381
9 856
400 000
200 000
23 399
102 177
0
-200 000
2008
2009
2010
2011
2012
-516 575
-446 227
-489 868
-467 021
-491 949
-400 000
-600 000
Hospodaření střediska
• Výnosy 2012
• Celkem 501 804 Kč
250 000
198 125
200 000
150 000
100 000
50 000
0
117 956
50 500
24 323
13 792
95 960
1 149
Hospodaření střediska
• Náklady 2012
• Celkem 491 949 Kč
200 000
151 715
150 000
100 000
50 000
0
111 233
75 213
65 659
23 609 19 417
22 320 22 783
Chata Muštelka
• Informace
– Dlouhodobý nájem od Lesů ČR
– Po rekonstrukci opět v provozu
• Rekonstrukce
– Vyměněny krokve, oplechování a lepenka
– Opraven komín, pořízena nová kamna
– Podlaha vybourána a opravena
Základna Hanychov
• Historie
– Postaveno někdy v 60. letech
– Od roku 2009 v našem vlastnictví
• Využití
– Klubovny, sklady a ubytovna
– Význam na úrovni okresu až kraje
• Uživatelé
– Střediska Ještěd, Mustang, Stopa, Šurean, OSJČ,
přístav Flotila a další 3 nájemci
Ubytovna Hanychov
• Provoz
– Krátkodobá ubytování převážně skautů
– Orientačně…
• 30 ubytování, 100 dnů a 1000 osobonocí ročně
• Opravy
– Výměna postelí a položení koberců
– Nákup nádobí
Pozemky Hanychov
• Louka a dvůr
– Dlouhodobý nájem… vlastníkem ČR, správcem PF ČR
– Změna legislativy… konec činnosti PF ČR, vznik SPÚ
– Nákup pozemku… předkupní právo, cena 4.1 milionu Kč
– Pomoc ústředí… dar 275 tisíc a půjčka 1.7 milionu Kč
– Hledání investora… odprodej části pozemku, 2.1 milionu Kč
– Územní plán… úspěch je podmíněn změnou ploch na bydlení
– Další plány… přesun cesty a přípojek, prodej další části
Střediskové akce
24 hodin: Zlatá horečka
Středisková drakiáda
Střediskové Casino
SAPS – Jarní olympijské hry
Smečka vlčat
První výprava – Zborovský závod
Vícedenka se skauty v MB
Vánoce V+S
Trampolíny
Bobovačka na Ještědu
Bobovačka z České Chalupy
Vícedenka se skauty v ŽB
Lezecká stěna v Hejnicích
ZVaS: Hry bez Hranic – CANADA
Na Hamrštejn s rodiči
Roj světlušek
Poletušky
Železný Brod se skautkami
Vánoce s vlčaty
Bobovačka I a II
Bazén s vlčaty
Ke Dni sesterství
Velikonoce se skautkami
Před sv. Jiřím
ZVaS - Hry bez hranic
Studánka s rodiči
Tábor vlčat a světlušek
Hobit 2013
Roklinka
Jízda na sudech - Esgaroth
Osamělá hora
Příprava na lov draka ŠMAKA
Lov draka Šmaka
Bojovky se skauty
Formule I
Cachtání v potoce i na koupališti
Oheň, vuřty, zpěv
Zábava i práce
…i odpočinek
A takový byl tábor 2013 - HOBIT
Stavba – velké poděkování rodičům
Stavba – velké poděkování rodičům
Stavba – velké poděkování rodičům
A v neděli tábor stojí …
Oddíl skautek
Heuréka
Seznam akcí 2012/13
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1. – 2. 9. - 24 hodin 2012
22. 9. - jednodenka
12. – 14. 11. – jednodenka
24. 11. - Casino 2012
14. – 16. 12. - Skautské Vánoce
12. 1. - bobovačka
25 – 27. 1. – vícendeka
9. 2. – jednodenka
22. – 24. 2. – vícedenka se Stopou
22. – 24. 3. – výprava se světluškami
12. – 14. 4. – vícedenka
27. 4. – jednodenka
17. – 19. 5. – SAPS
1. 6. – jednodenka
22. 6 – táborová brigáda
Oddíl skautů
WOSA
Mladá Boleslav s vlčaty
Muštelka
Železný Brod
Nová Ves
Tábor skautů a skautek
Hra o trůny 2013
Praktické informace
Členské příspěvky
• Školní rok 2013/14
– Mladší členové
• Základ 750 Kč + časopis 50 Kč
– Starší členové
• Základ 350 Kč + časopis 50 Kč
– Platba příspěvku
• V hotovosti vedoucím
• Převodem na účet
– Účet 205 794 203 / 0300
– VS podle registračního čísla, SS 201461
Smečka vlčat
• Schůzky
– Každé pondělí
– Mimo prázdnin a svátků
– Střídání Šalin / Zub
– Postupné zapojení starších skautů na schůzkách
vlčat
• Výpravy
– 1x za měsíc
– Většinou společné se skauty nebo střediskové
Smečka vlčat
• Kontakt
– Šalin – Aleš Bílkovský
– [email protected]
• Pozvánky
– Předávány papírově a emailem
– Nezapomeňte omlouvat neúčast
• Nováčci
– Chtěli bychom aspoň 5 nováčků
Roj světlušek
• Schůzky
– Každou středu
– Mimo prázdnin a svátků
• Výpravy
– 1x za měsíc
– Většinou společné se skautkami nebo střediskové
Roj světlušek
• Kontakt
– Netto – Iva Krupaurová
– [email protected]
• Pozvánky
– Nezapomeňte omlouvat neúčast
Oddíl skautek
•
•
•
•
•
Vedoucí – Nikola Štěpánová – Nuggeta
Zástupce – Lucie Kolischová – Kulíšek
Další vedoucí – Sova, Bára, Hustík, Janča
Rangers – Niki, Norník, Kiki, Miky
Kontakty:
– [email protected], 604 361 301
– web: http://skautky.skautlib.cz/
– [email protected]
Oddíl skautek
• Schůzky
– Schůzky máme každou středu od 16:30 do 18:00
• Výpravy (1. pol 2013/14)
– 28. 9.
jednodenka
– 18. – 20. 10. výprava se světluškami
– 1. – 2. 11.
podvečerní městská hra a přespání
– 23. 11.
Casino
– 13. – 15. 12. střediskové Vánoce Seleška
– 20. 12.
Betlémské světýlko
– 10. 1.
bobovačka – Česká Chalupa
– 5. – 19. (20.) 7. tábor
Oddíl skautů
• Kontakty
– Kloky – Jan Jeník
– [email protected]
Poděkování za pomoc
• Oddíly
– Účast na výpravách
– Táborové brigády
• Muštelka
– Rekonstrukce chaty
• Hanychov
– Sekání trávy
– Rekonstrukce ubytovny
Otázky a odpovědi…
Děkujeme za pozornost…