Zde - JBR pneu shop

Komentáře

Transkript

Zde - JBR pneu shop
Goodyear
Pneumatiky pro
nákladní vozidla
Produktový a technický katalog
•
•
•
•
Aplikace a sortiment
Technická data
ProŦezávání pneumatik
Technologie pneumatik
Obsah
Sortiment pneumatik pro nákladní vozidla a jejich aplikace
4
Sortiment pneumatik
6
Marathon
8
Regional
12
Omnitrac
20
Offroad
24
Urban
28
Coach
30
UltraGrip
34
Technická data
36
Pokyny pro proŀezávání
48
Marathon
50
Regional
52
Omnitrac
54
Offroad
56
Urban
57
Coach
58
UltraGrip
59
Technologie pneumatik
60
Konstrukce pneumatik
62
Názvosloví pneumatik
63
Štítek nákladních pneumatik
63
ZnaĦení pneumatik
66
Index nosnosti a rychlostní symbol
68
Závislost nosnosti a rychlosti
69
Disky a kola
72
Duše a vložky
74
Ventily
76
Zpƀsob výroby
78
3
Sortiment pneumatik a jejich aplikace
Marathon
Hnaná
LHS II
50 series
LHS II
Návĉs
LHD II
LHD II+
LHT II
435/50R19.5
LHT II
65 a 55
Dálková doprava
Marathon
• Úspora paliva
• Kilometrový výkon
• CeloroÏní využití
UltraGrip
LHS II+
LHD
495/45R22.5
LHS LR8
LHT+
455/40R22.5
ZpŔsob aplikace
Ŀízená
Nákladní
vozidla
• PĖilnavost na mokru
• ZábÝr na snÝhu
LHT
265/55R19.5
a ledu
• Kilometrový
výkon
Regional
RHS II
Omnitrac
RHD II + / RHD II
RHS II
17.5 a 19.5
RHD II
17.5 a 19.5
MSS II
MSD II
RHT II
17.5 a 19.5
• Kilometrový výkon
• Regionální provoz
• Úspora paliva
• CeloroÏní využití
Nezpevnĉné vozovky
Dálnice
Omnitrac
MSD II
385/55R22.5
MSS
75 a 90
Regional
RHT II
MSD II
495/45R22.5
MST II
Offroad
• ZábÝr
• Kilometrový výkon
• Odolnost vĬÏi poškození
• Odolnost vĬÏi poškození
• ZábÝr
Offroad
Místní provoz
ORD
14.00R20
MSS II
MSS
75 a 90
ORD
90 a 85
ORD
Urban
MST II
Autobusy
Dálková doprava
UrbanMax MCA
Marathon Coach
• Úspora paliva
• Kilometrový výkon
• CeloroÏní využití
UltraGrip Coach
UrbanMax MCD
Traction
UrbanMax MCD
Super Single
UrbanMax MCA
• PĖilnavost na mokru
• ZábÝr na snÝhu a ledu
• Kilometrový výkon
Coach
UltraGrip City
Nezpevnĉné vozovky
Marathon Coach
Marathon Coach
UltraGrip Coach
• Zesílené boÏnice
• Kilometrový výkon
• ZábÝr na snÝhu
Dálnice
Urban
• Snadné zastavení a
• Zesílené boÏnice
• Kilometrový výkon
UltraGrip
WTS
5-rib
WTS
6-rib
WTD
rozjezd
WTT
Místní provoz
4
5
Sortiment
Sortiment
pneumatik
pro dálkovou
dopravu
Marathon LHS II+ / LHS II
FUE L MAX
E
F
FUE L MAX
Marathon LHD II+ / LHD II
E
Marathon LHS II + obsahuje speciální bĵhounovou smĵs využívající novou technologii Silefex, která je navržená pro
snížení spotŦeby paliva a emisí pŦi souĦasném zachování pŦilnavosti na mokru a mimoŦádného kilometrového výkonu.
Marathon LHD II + obsahuje speciální bĵhounovou smĵs využívající novou technologii Silefex, která je navržená pro
snížení spotŦeby paliva a emisí pŦi souĦasném zachování pŦilnavosti na mokru a mimoŦádného kilometrového výkonu.
• Široký bÝhoun, 5-ti žebrové uspoĖádání (6-ti žebrové pro proŰlová Ïísla 65, 55 a 50)
• Široký bÝhoun s velkými ramenními žebry pro výborný kilometrový výkon, zábÝr
s vynikajícím kilometrovým výkonem, rovnomÝrným opotĖebením a dobrým vedením
a stabilitou
• Technologie lamelování Flexomatic Blade a Edge blading pro mimoĖádné brzdicí
vlastnosti na mokru, rovnomÝrné opotĖebení a vysoký kilometrový výkon
• NejnovÝjší technologie geometrie kostry a materiálĬ pro snížení hmotnosti, zvýšenou
odolnost proti poškození, pevnost a schopnost protektorování
• Nižší valivý odpor (-7 % vs LHS II)*
a brzdÝní spoleÏnÝ s rovnomÝrným opotĖebením dezénu
• 3D-BIS technologie – trojrozmÝrné uzamykatelné lamely – pro optimální zábÝr a úÏinné
brzdÝní a lepší ovladatelnost a stabilitu
• NejnovÝjší technologie geometrie kostry a materiálĬ pro snížení hmotnosti, zvýšenou
odolnost proti poškození, pevnost a schopnost protektorování
• Nižší valivý odpor (-7% vs LHD II)*
* Interní hodnocení provedené Goodyear Innovation Center v Lucembursku v roce 2011
na pneumatice o rozmĵru 315/70R22.5
M+S
275/70R22.5
295/60R22.5
295/80R22.5
305/70R22.5
315/60R22.5
Index nosnosti
Symbol rychlosti
148/145 M
150/147 K (149/146 L)
152/148 M
154/149 M
152/148 L (150/148 M)
152/148 L
154/148 L
* Interní hodnocení provedené Goodyear Innovation Center v Lucembursku v roce 2011
na pneumatice o rozmĵru 315/70R22.5
Technická data
Technická data
RozmÔr
F
TECHNOLOGY
TECHNOLOGY
Poznámka
verze LHS II
verze LHS II
zvýšená nosnost
verze LHS II
zvýšená nosnost
RozmÔr
C
C
C
B
C
C
C
B
B
B
B
C
B
B
70
71
70
70
70
71
72
315/70R22.5
315/80R22.5
355/50R22.5
375/50R22.5
385/55R22.5
385/65R22.5
Index nosnosti
Symbol rychlosti
154/150 L (152/148 M)
156/150 L
156/150 L (154/150 M)
158/150 L
154 K (152 L)
156 K
160 K (158 L)
160 K (158 L)
Poznámka
zvýšená nosnost
zvýšená nosnost
verze LHS II
RozmÔr
B
B
B
B
B
B
C
C
C
B
B
B
B
B
B
B
71
71
70
70
72
71
72
72
Marathon LHS LR8
275/70R22.5
295/55R22.5
295/60R22.5
295/80R22.5
305/70R22.5
Index nosnosti
Symbol rychlosti
148/145 M
147/145 K
150/147 K (149/146 L)
152/148 M
152/148 L (150/148 M)
Poznámka
verze LHD II
verze LHD II
verze LHD II
RozmÔr
D
C
C
C
D
C
D
C
C
C
74
73
74
74
73
315/60R22.5
315/70R22.5
315/80R22.5
495/45R22.5
Index nosnosti
Symbol rychlosti
152/148 L
154/150 L (152/148 M)
156/150 L (154/150 M)
169 K
Marathon LHT II
Poznámka
verze LHD
C
C
C
C
C
C
C
C
73
75
74
72
FUE L MAX
E
F
TECHNOLOGY
Pneumatika LHS LR8 je speciálnĵ vyvinutá pro použití v horkých oblastech, její dezén podává vysoký kilometrový výkon
kombinovaný s vysoce pŦesným Ŧízením a jízdním komfortem. Speciální konstrukce kostry a bĵhounové smĵsi vyhovuje
vysokým požadavkƀm použití v nároĦných podmínkách v horkých oblastech (napŦ. na StŦedním Východĵ a v Africe).
Marathon LHT II byla vyvinuta pro zvýšení ekonomiĦnosti vozového parku a snížení ceny za ujetý kilometr. VyznaĦuje
se extrémnĵ nízkým valivým odporem (zlepšení* o 26%) spolu s kilometrovým výkonem, dobrým brzdĵním na mokru
a nízkou úrovní hluku. Dalším znakem této nové generace pneumatik je vyšší nosnost pŦi nižší hmotnosti pneumatiky.
• JedineÏná konstrukce a bÝhounová smÝs urÏená pro použití v horkých oblastech
• Nízký valivý odpor pro vyšší úspory paliva
• Nízká vnÝjší hluÏnost
•
•
•
•
•
Úspora paliva
Výborný kilometrový výkon
Dobré brzdné vlastnosti na mokru
Vyšší užiteÏné zatížení
Dobrá odolnost proti opotĖebení a protektorovatelnost
* Zpráva TUV: Ħ. 76242917
Technická data
RozmÔr
11R22.5
8
Index nosnosti
Symbol rychlosti
148/145 M
Technická data
Poznámka
RozmÔr
C
B
70
12R22.5
Index nosnosti
Symbol rychlosti
152/148 L
Poznámka
RozmÔr
C
B
71
265/55R19.5
435/50R19.5
11R22.5
275/70R22.5
Index nosnosti
Symbol rychlosti
141/140 J (142/142 G)
160 J
148/145 J (146/143 L)
152/148 J (148/145 L)
Poznámka
verze LHT
verze LHT
RozmÔr
C
A
C
C
C
C
C
C
73
71
68
70
385/55R22.5
385/65R22.5
435/50R22.5
455/40R22.5
Index nosnosti
Symbol rychlosti
160 K (158 L)
160 K (158 L)
164 J
160 J
Poznámka
verze LHT
verze LHT+
A
B
B
C
C
C
D
C
70
72
70
72
9
Sortiment pneumatik
pro regionální
dopravu
10
11
Regional RHS II 22.5
Regional RHD II + / RHD II 22.5”
KMax
Km
KMax
Km
TECHNOLOGY
TECHNOLOGY
Nejnovĵjší generace pneumatik pro regionální dopravu pro Ŧízené nápravy se vyrovnává s nároĦnými požadavky
moderní regionální dopravy, optimalizována pro vysoký kilometrový výkon a široký rozsah využití. Kombinace
speciálnĵ vyvinutého dezénu s využitím inovovaného složení smĵsi s vysokým obsahem siliky dává pneumatice vysoký
kilometrový výkon, mimoŦádné jízdní vlastnosti na mokru, rovnomĵrné opotŦebení a nižší valivý odpor.
Nejnovĵjší generace pneumatik pro regionální dopravu pro hnané nápravy se vyrovnává s nároĦnými požadavky
moderní regionální dopravy. Tato pneumatika je navržena pro vysoký kilometrový výkon a široký rozsah použití
s využitím KMax Technology, která byla vyvinuta pro dosažení vyššího kilometrového výkonu pŦi zachování ostatních
charakteristik.
RHD II + pŦináší další zvýšení kilometrového výkonu, ovladatelnosti a snížení opotŦebení díky optimalizovanému
uspoŦádání dezénu. To vyhovuje širokému rozsahu použití, od dálkové až po místní dopravu.
• Široký pÝtižebrový bÝhoun pro vynikající kilometrový výkon, rovnomÝrné opotĖebení
• Široký, pÝtižebrový smÝrový dezén s vysokým kilometrovým výkonem, rovnomÝrným
a prvotĖídní ovladatelnost a stabilitu
• Vysoká hustota uzamykatelných lamel pĖináší vysokou úÏinnost pĖi brzdÝní na mokru
kombinovanou s vysokým kilometrovým výkonem
• Nová technologie, bÝhounová smÝs s vysokým obsahem siliky poskytuje vysoký
kilometrový výkon kombinovaný s nízkým valivým odporem a velmi dobrou odolností
proti prĬrazu a jiným poškozením
opotĖebením a mimoĖádnou ovladatelností a stabilitou
• Speciální zkosené drážky, vysoký poÏet zábÝrových hran pro lepší brzdné vlastnosti na
mokru a kilometrový výkon, výborný zábÝr a pĖilnavost v zimÝ
• Nová technologie, bÝhounová smÝs s vysokým obsahem siliky pĖináší vysoký
kilometrový výkon v kombinaci s dobrou odolností vĬÏi prĬrazu a jinému poškození
• NejnovÝjší technologie a použité materiály pro výrobu kostry zajišĢují vÝtší robustnost,
odolnost a protektorovatelnost
• RHD II +: až o 10 % vyšší kilometrový výkon ve srovnání s RHD II v závislosti na zpĬsobu
použití
M+S
Technická data
RozmÔr
11R22.5
12R22.5
13R22.5
275/70R22.5
295/60R22.5
295/80R22.5
305/70R22.5
Index nosnosti
Symbol rychlosti
148/145 L
152/148 L
156/150 L (154/150 L)
148/145 M
150/147 K (149/146 L)
152/148 M
154/149 M
153/150 L (150/148 M)
Technická data
Poznámka
zvýšená nosnost
RozmÔr
C
C
D
D
C
C
C
C
B
B
C
B
B
B
B
B
69
70
70
71
70
72
69
70
315/60R22.5
315/70R22.5
315/80R22.5
385/65R22.5
Index nosnosti
Symbol rychlosti
152/148 L
154/148 L
154/150 L (152/148 M)
156/150 L
156/150 L (154/150 M)
158/150 L (154/150 M)
160 K (158 L)
164 K (158 L)
Poznámka
zvýšená nosnost
zvýšená nosnost
zvýšená nosnost
zvýšená nosnost
Regional RHS II 17.5 a 19.5
RozmÔr
C
C
C
C
C
C
C
B
B
B
B
B
B
A
B
B
70
71
71
70
70
70
71
71
11R22.5
12R22.5
13R22.5
275/70R22.5
295/60R22.5
Index nosnosti
Symbol rychlosti
Poznámka
148/145 L
152/148 L
156/150 L (154/150 M)
148/145 M
150/147 K (149/146 L)
RozmÔr
D
E
D
D
D
C
C
C
D
D
78
78
78
77
75
295/80R22.5
305/70R22.5
315/60R22.5
315/70R22.5
315/80R22.5
Index nosnosti
Symbol rychlosti
152/148 M
153/150 L (150/148 M)
152/148 L
154/150 L (152/148 M)
156/150 L (154/150 M)
Poznámka
dezén RHD II+
dezén RHD II+
dezén RHD II+
Regional RHD II 17.5 a 19.5
KMax
Km
D
D
D
D
D
C
C
C
C
C
77
77
77
76
76
KMax
Km
TECHNOLOGY
TECHNOLOGY
Nová generace 17,5” a 19,5” pneumatik pro Ŧídicí nápravy, využívající technologii KMax – kombinace nejnovĵjších
technologických konstrukĦních prvkƀ.
Široký, pĵtižebrový dezén s vysokou hustotou uzamykatelných lamel poskytuje vynikající kilometrový výkon, dobrou
ovladatelnost a stabilitu, právĵ tak jako vysokou úĦinnost brzdĵní na mokru. Nejnovĵjší technologie smĵsi dezénu,
kostry a materiálƀ bĵhounu zajišŰuje dobrou pevnost a protektorovatelnost tĵchto pneumatik pro Ŧízené nápravy.
Nová generace pneumatik pro hnanou nápravu 17,5“ a 19,5“ využívající technologie KMax – kombinace pŦedností
nejnovĵjší technologie a konstrukce.
Široký dezén s robustní centrální oblastí, a 3D BIS lamely poskytují vysoký kilometrový výkon a celoroĦnĵ dobrý zábĵr
a rovnomĵrné opotŦebení. Nejnovĵjší technologie bĵhounové smĵsi, kostry a materiálƀ patky zajišŰují dobrou pevnost
a protektorovatelnost této nové generace pneumatik pro hnanou nápravu.
RHS II v rozmĵrech 17.5” a 19.5” byla vyvinuta pro všestranné použití v souladu se souĦasnými rƀznými typy dopravy,
pŦedevším pŦi zásobování a v regionálním provozu.
RHD II v rozmĵrech 17.5” a 19.5” byly vyvinuty pro široké použití v souladu s dnešními nejrƀznĵjšími typy regionálního
provozu a pŦi zásobování.
• Široký, pÝtižebrový dezén pro vysoký kilometrový výkon, dobrou ovladatelnost
• Široký bÝhoun s vysokým pomÝrem Ïisté a celkové stopy zajišĢují vysoký kilometrový
a rovnomÝrné opotĖebení
• Uzamykatelné lamely na stĖedových žebrech pro vyšší úÏinnost brzdÝní na mokru i vyšší
kilometrový výkon
• Lamely žeber na vnÝjších drážkách zaruÏují rovnomÝrné opotĖebení dezénu a vyšší
úÏinnost brzdÝní na mokru
• SpeciálnÝ vyvinuté uspoĖádání geometrie drážek znamená minimalizaci zachytávání
kamínkĬ
výkon, dobrý handling a rovnomÝrné opotĖebení
• Husté lamelování kombinované se speciálním rozložením blokĬ dezénu ve stĖedových
žebrech dodávají vynikající zábÝr a celoroÏní využití
• NejnovÝjší 3D BIS technologie zlepšuje zábÝr a úÏinnost brzdÝní za mokra a na zimních
vozovkách
• SpeciálnÝ vyvinutá geometrie drážek snižuje možnost zachycování kamínkĬ
M+S
Technická data
RozmÔr
9.5R17.5
205/75R17.5
215/75R17.5
225/75R17.5
235/75R17.5
245/70R17.5
12
Index nosnosti
Symbol rychlosti
129/127 M
124/122 M
126/124 M
129/127 M
132/130 M
136/134 M
Technická data
Poznámka
RozmÔr
D
E
E
E
E
D
C
D
C
B
C
B
71
72
72
72
72
71
265/70R17.5
245/70R19.5
265/70R19.5
285/70R19.5
305/70R19.5
Index nosnosti
Symbol rychlosti
139/136 M
136/134 M
140/138 M
146/144 L (144/142 M)
148/145 M
Poznámka
RozmÔr
D
E
D
D
D
C
C
C
C
C
72
72
72
71
72
9.5R17.5
205/75R17.5
215/75R17.5
225/75R17.5
235/75R17.5
245/70R17.5
Index nosnosti
Symbol rychlosti
129/127 M
124/122 M (126/124 G)
126/124 M
129/127 M
132/130 M
136/134 M
Poznámka
RozmÔr
E
E
E
E
D
E
C
D
C
B
B
B
71
73
72
74
73
73
265/70R17.5
245/70R19.5
265/70R19.5
285/70R19.5
305/70R19.5
Index nosnosti
Symbol rychlosti
139/136 M
136/134 M
140/138 M
146/144 L (144/142 M)
148/145 M
Poznámka
D
D
D
D
D
D
C
B
C
D
73
74
74
75
73
13
Regional RHT II
KMax
Km
TECHNOLOGY
Pneumatika RHT II (22.5”) poskytuje vynikající kilometrový výkon díky mnohonásobnĵ zakŦiveným drážkám a vysokému
obsahu kauĦuku obsaženému v inovativní bĵhounové smĵsi, které zamezuje praskání v drážkách a blocích dezénu.
•
•
•
•
•
Vysoký kilometrový výkon (+30 % oproti RHT*) a rovnomÝrnost opotĖebení
VÝtší mohutnost a vysoká odolnost vĬÏi opotĖebení v ramenní oblasti
Snížení zachytávání kamínkĬ a odolnost vĬÏi praskání v drážkách
Nízký valivý odpor snižuje spotĖebu paliva
Optimální ovladatelnost a brzdné vlastosti za mokra
* Na základĵ hodnocení kilometrového výkonu ve dvou vozových parcích ve Španĵlsku a Francii
v období od roku 2010 do 2011
Technická data
RozmÔr
385/55R22.5
385/65R22.5
Index nosnosti
Symbol rychlosti
160 K (158 L)
160 K (158 L)
164 K (158 L)
Poznámka
zvýšená nosnost
RozmÔr
B
B
B
B
B
C
71
71
71
425/65R22.5
445/65R22.5
Index nosnosti
Symbol rychlosti
Poznámka
165 K
169 K
B
B
Regional RHT II low platform
B
B
72
72
KMax
Km
TECHNOLOGY
Goodyear RHT II (17.5” / 19.5”) byla vyvinuta pŦedevším pro nízkoložné návĵsy, napŦ. pro pŦepravu osobních vozidel
v dálkové nebo regionální pŦepravĵ. Tento nový dezén se vyznaĦuje vyšším kilometrovým výkonem a odolností proti
opotŦebení v ramenní oblasti.
• MimoĖádný kilometrový výkon ( o +9% výšší oproti Marathon LHT lpt*) a rovnomÝrné
opotĖebení
• MimoĖádná robustnost a odolnost vĬÏi poškození daná ÏtyĖžebrovým dezénem
a pevnými ramenními žebry
• Snížení zachytávání kamínkĬ a odolnost vĬÏi praskání v drážkách
*Na základĵ hodnocení kilometrového výkonu ve vozovém parku zabývajícím se pŦepravou
osobních vozidel v Nĵmecku v období 2010–2011
Technická data
RozmÔr
9.5R17.5
205/65R17.5
215/75R17.5
235/75R17.5
245/70R17.5
14
Index nosnosti
Symbol rychlosti
143/141 J
129/127 K (130/130 J)
135/133 J
143/141 J (144/144 F)
143/141 J (146/146 F)
Poznámka
RozmÔr
C
C
C
C
B
B
B
C
B
C
70
71
69
69
69
245/70R19.5
265/70R19.5
285/70R19.5
435/50R19.5
Index nosnosti
Symbol rychlosti
141/140 J
143/141 J
150/148 J
160 J
Poznámka
22.5" dezén RFID
C
C
B
B
B
B
B
C
70
70
71
73
15
Sortiment pneumatik
pro smíšenou
dopravu
16
17
Omnitrac MSS II
OMNITRAC MAX
Omnitrac MSS 445/75R22.5 a 375/90R22.5
TECHNOLOGY
Goodyear Omnitrac MSS II je pneumatika se širokým ĦtyŦ- nebo pĵtižebrovým dezénem pro mimoŦádný kilometrový
výkon a rovnomĵrné opotŦebení, využívající poslední poznatky z oblasti technologie surovin a konĺgurace dezénu.
Mohutný dezén dává pneumatice vysoký kilometrový výkon na silnicích a dobrou odolnost vƀĦi poškození. Speciĺcké
rozmístĵní drážek zajišŰuje dobré samoĦisticí vlastnosti a snižuje možnost zachytávání kamínkƀ.
•
•
•
•
•
Pneumatika Goodyear Omnitrac MSS 445/75 R 22,5 je speciálnĵ urĦená pro vysoké zatížení vozidel ve smíšeném
provozu, tedy na zpevnĵných i nezpevnĵných vozovkách a ĦásteĦnĵ v terénu.
Výsoký kilometrový výkon, rovnomÝrné opotĖebení dezénu
Zlepšené brzdÝní na zpevnÝných i nezpevnÝných vozovkách
Dobrá odolnost vĬÏi poškození a stabilita
Snížení zachytávání kamínkĬ, dobré samoÏistÝní
Výborná odolnost a protektorovatelnost
•
•
•
•
M+S
M+S
Technická data
Technická data
RozmÔr
12.00R20TT
12.00R24TT
265/70R19.5
11R22.5
12R22.5
13R22.5
Index nosnosti
Symbol rychlosti
154/150 K
160/156 K
143/141 J (140/138 L)
148/145 K
152/148 K
156/150 K
Optimální odolnost proti prĬrazu a opotĖebení
Vyšší odolnost proti prĬrazu, vylamování blokĬ a vzniku trhlin
MimoĖádný zábÝr, ovladatelnost
Vyšší nosnost a stabilita
Poznámka
dezén MSS
RozmÔr
C
C
D
D
C
D
B
B
B
B
B
B
71
71
71
70
70
70
275/70R22.5
295/80R22.5
315/80R22.5
385/65R22.5
325/95R24
Index nosnosti
Symbol rychlosti
148/145 K
152/148 K
156/150 K
160 K (158 L)
162/160 K
Poznámka
5žebrový dezén
5žebrový dezén
5žebrový dezén
TL, mĬže být použita i jako TT
RozmÔr
D
D
D
C
C
B
B
B
B
B
72
71
70
73
71
375/90R22.5
Index nosnosti
Symbol rychlosti
Poznámka
164/160 G
RozmÔr
C
B
70
445/75R22.5
Index nosnosti
Symbol rychlosti
Poznámka
170 J
C
Omnitrac MSD II
B
71
OMNITRAC MAX
TECHNOLOGY
Omnitrac MSD II se speciálním robustním dezénem poskytuje výbornou ovladatelnost na zpevnĵných i nezpevnĵných
površích, vysoký kilometrový výkon na silnicích, odolnost proti poškození. Tvar drážek dezénu má dobrou samoĦisticí
schopnost zamezující zachytávání kamínkƀ.
•
•
•
•
•
•
•
Excelentní ovladatelnost a brzdÝní
Vysoký kilometrový výkon díky nízkému opotĖebení
Zlepšené brzdÝní na zpevnÝných i nezpevnÝných vozovkách
Výborné samoÏisticí schopnosti
Lepší zábÝr na nezpevnÝných površích
Lepší zábÝr v blátÝ
Výborná životnost a protektorovatelnost
M+S
Technická data
RozmÔr
12.00R20TT
12.00R24TT
12R22.5
13R22.5
18
Index nosnosti
Symbol rychlosti
154/150 K
160/156 K
152/148 K
156/150 K
Poznámka
RozmÔr
E
D
D
E
B
B
B
B
73
73
72
73
295/80R22.5
315/80R22.5
325/95R24
Index nosnosti
Symbol rychlosti
152/148 K
156/150 K
162/160 K
Poznámka
TL, mĬže být použita i jako TT
E
E
D
B
B
B
73
74
73
19
Omnitrac MSD II Super Single
OMNITRAC MAX
DuraSeal (Omnitrac MSS II / MSD II)
DUR ASEAL
TECHNOLOGY
TECHNOLOGY
Super Single je první vyrábĵnou pneumatikou pro hnané nápravy vozidel ve smíšeném provozu a na staveništích.
PŦedstavuje nejlepší variantu pro dvojmontáž na hnaných nápravách nákladních vozidel ve smíšeném provozu. Dezén je
speciálnĵ vyvinutý pro zajištĵní mimoŦádného zábĵru a brzdĵní v blátĵ a na mokrých površích, spolu s dobrou odolností
proti opotŦebení.
•
•
•
•
•
Patentovaná technologie Goodyear DuraSeal Technology – to znamená, že pneumatika se sama opraví. Zabudovaná
vrstva tĵsnicího materiálu utĵsní vpichy v oblasti nárazníku až do prƀmĵru 6 mm a dovolí tak vozidlu pokraĦovat
v jízdĵ bez ztráty tlaku a bez omezení výkonu pneumatiky. Je ideální pro smíšený provoz (napŦ. provoz na staveništích,
u domíchávaĦƀ betonu, vozidel pro odvoz odpadkƀ), aby minimalizovala ztráty Ħasu potŦebné na opravy a zvyšovala tak
efektivitu provozu autoparku.
Pneumatika s nízkou hmotností pro smíšený provoz
Vysoký kilometrový výkon díky širokému bÝhounu
Klikatá stĖedová drážka pro lepší brzdÝní na zpevnÝných i nezpevnÝných cestách
Dobrá odolnost vĬÏi zachytávání kamínkĬ a samoÏistÝní drážek
Výborná životnost a protektorovatelnost
• UtÝsní prĬpich v oblasti nárazníku do prĬmÝru 6 mm
• TÝsnicí schopnost si udržuje pneumatika po celou dobu její životnosti,
i po protektorování pro maximální hospodárnost provozu
• PrĬpichy mohou být opraveny pĖi protektorování k trvalému zachování samotÝsnicích
vlastností
M+S
Pneumatiky DuraSeal jsou dostupné v dezénech Omnitrac MSS II a MSD II
Technická data
RozmÔr
385/55R22.5
Index nosnosti
Symbol rychlosti
160 K
Technická data
Poznámka
RozmÔr
C
C
73
495/45R22.5
Index nosnosti
Symbol rychlosti
169 K
Poznámka
RozmÔr
C
D
74
13R22.5
315/80R22.5
Index nosnosti
Symbol rychlosti
Poznámka
RozmÔr
156/150 K
156/150 K
E
E
B
B
73
74
385/65R22.5
Index nosnosti
Symbol rychlosti
Poznámka
160 K (158 L)
C
Omnitrac MST II
B
73
OMNITRAC MAX
TECHNOLOGY
Goodyear MST II se vyznaĦuje širokým bĵhounem a mnohonásobnĵ zakŦivenými drážkami pro dosažení rovnomĵrného
opotŦebení a zvýšení kilometrového výkonu až o 14%.* Klikaté stŦedové drážky a tvar vnĵjších blokƀ dezénu zajištují
lepší zábĵr na zpevnĵných i nezpevnĵných cestách a mohutná stŦedová žebra zvyšují odolnost vƀĦi poškození.
•
•
•
•
•
Vysoký kilometrový výkon, vyšší odolnost vĬÏi vylamování blokĬ a vzniku trhlin
MimoĖádná pĖilnavost na mokru
SamoÏisticí schopnosti
Vynikající zábÝr a odolnost proti mechanickému poškození
Vyšší odolnost a schopnost protektorování
M+S
* Na základĵ kilometrového výkonu MST II 385/65R22.5 ve srovnání
s MST 385/65R22.5 u dvou autoparkƀ v Nĵmecku a Belgii v období 2009–2011.
Technická data
RozmÔr
385/65R22.5
20
Index nosnosti
Symbol rychlosti
160 J (158 K)
Poznámka
RozmÔr
C
B
72
445/65R22.5
Index nosnosti
Symbol rychlosti
Poznámka
169 K
v pĖípravÝ
21
Sortiment pneumatik
pro offroad
provoz
Offroad ORD
Goodyear Offroad ORD je speciální pneumatika pro terénní použití.
VyznaĦuje se výbornou odolností proti poškození a vynikajícím zábĵrem na mĵkkém nebo písĦitém povrchu.
• Vynikající zábÝr a vysoký kilometrový výkon
• MimoĖádná odolnost proti odÝru a proĖezu
• Vynikající samoÏisticí schopnosti a odolnost proti zachycování kamínkĬ
M+S
Technická data
RozmÔr
12.00R20TT
12.00R24TT
12R22.5
Index nosnosti
Symbol rychlosti
Poznámka
154/150 G
160/156 G
152/148 J
RozmÔr
E
D
E
B
C
B
76
75
75
13R22.5
325/95R24
Index nosnosti
Symbol rychlosti
Poznámka
156/150 G (154/150 J)
162/160 G
E
D
B
C
76
75
Offroad ORD 14.00R20, 375/90R22.5 a 365/85R20
Pneumatika Goodyear Offroad ORD, zvláštĵ vyvinutá pro speciální vojenská vozidla, letištní hasicí brigády a vozidla pro
údržbu silnic poskytuje vynikající zábĵr, odolnost proti zachycování kamínkƀ a rovnomĵrné opotŦebení.
•
•
•
•
Optimální pevnost a schopnost protektorování
MimoĖádný zábÝr a odolnost proti prĬrazĬm
Odolnost proti odÝru a proĖezu i po ujetí více kilometrĬ
Vynikající samoÏisticí schopnosti k vylouÏení zachycování kamínkĬ
a vysoká trakce
M+S
Technická data
RozmÔr
14.00R20
365/85R20
22
Index nosnosti
Symbol rychlosti
164/160 G
164 J
Poznámka
RozmÔr
D
D
B
B
76
75
375/90R22.5
Index nosnosti
Symbol rychlosti
164/160 G
Poznámka
E
B
74
23
Sortiment pneumatik
pro mĉstský provoz
24
25
UrbanMax MCA
UrbanMax MCD Traction
U rban Max
TECHNOLOGY
TECHNOLOGY
Mĵstská pneumatika s technologií UrbanMax Technology pŦedstavuje kombinaci využití moderních materiálƀ a dezénu.
UrbanMax MCA je speciálnĵ navržena pro dosažení vysokého kilometrového výkonu v mĵstském provozu. Navíc
má dobré brzdné vlastnosti a ovladatelnost na mokru. Pneumatika MCA je využitelná na Ŧízených pŦípadnĵ všech
náprávach vozidel v mĵstském provozu.
Možnost celoroĦního použití (oznaĦení M+S).
MCD Traction je mĵstská pneumatika pro hnané nápravy, využívající UrbanMax Technology jako kombinaci posledních
technologický poznatkƀ v oblasti dezénu a smĵsí.
UrbanMax MCD Traction je vyvinuta hlavnĵ kvƀli dosažení výborného zábĵru pŦi celoroĦním provozu (oznaĦení M+S).
Navíc vykazuje mimoŦádný kilometrový výkon a vynikající brzdné vlastnosti. Pneumatika MCD Traction je speciálnĵ
navržena pro hnané osy vozidel v mĵstském provozu.
• Široký dezén s pÝti robustními žebry, pro výborný kilometrový výkon a rovnomÝrné
• Šest Ėad dezénových blokĬ vykazuje jedineÏný zábÝr, hlavnÝ v zimních podmínkách
• Široký vzorek dezénu s hlubokým proŰlem zajišĢuje vysoký kilometrový výkon
opotĖebení
• StĖedové bloky s lamelami typu Flexomatic pro dobré brzdné vlastnosti na mokru
pro celoroÏní provoz
• Zesílené boÏnice, s indikátory opotĖebení, odolávají opotĖebení od obrubníkĬ
• Pneumatika je proĖezávatelná a protektorovatelná
pĖi nízké urovni opotĖebení
• Zesílené boÏnice, s indikátory opotĖebení, odolávají odĖení od hran obrubníkĬ
• Pneumatika je proĖezávatelná a protektorovatelná
M+S
M+S
Technická data
RozmÔr
265/70R19.5
11R22.5
275/70R22.5
Index nosnosti
Symbol rychlosti
140/138 L
148/145 J (152/148 E)
148/145 J (152/148 E)
Urban Max
Technická data
Poznámka
RozmÔr
D
E
E
C
C
C
72
72
71
295/80R22.5
315/60R22.5
Index nosnosti
Symbol rychlosti
152/148 J (154/150 E)
152/148 J
Poznámka
RozmÔr
E
D
C
C
70
71
275/70R22.5
Index nosnosti
Symbol rychlosti
Poznámka
148/145 J (152/148 E)
E
B
72
UrbanMax MCD Super Single
Urban Max
TECHNOLOGY
Pneumatika speciálnĵ navržená pro mĵstské autobusy. V rozmĵru 455/45R22.5 pŦedstavuje alternativu pro dvojmontáž
pneumatik 275/70R22.5; poskytuje vĵtší vnitŦní prostor, nižší hmotnost a valivý odpor
• Nižší hmotnost
• Nižší valivý odpor
• VÝtší vnitĖní prostor
M+S
Technická data
RozmÔr
455/45R22.5
26
Index nosnosti
Symbol rychlosti
166 J
Poznámka
C
C
73
27
Sortiment pneumatik
pro dálkové
autobusy
Marathon Coach
Tr avel Ma x
TECHNOLOGY
Asymetrický dezén urĦený pro montáž na všechny nápravy dálkových a mezimĵstských autobusƀ. VyznaĦuje se
vysokým kilometrovým výkonem, odolností vƀĦi opotŦebení v ramenní oblasti a vysokým komfortem jízdy.
•
•
•
•
•
•
•
MimoĖádný kilometrový výkon a rovnomÝrné opotĖebení
Výborná ovladatelnost a komfort
Vysoká odolnost vĬÏi nerovnomÝrnému opotĖebení a poškození bÝhounu
Nízká hluÏnost
Nižší valivý odpor
MimoĖádná odolnost vĬÏi aquaplaningu
Vysoká životnost kostry a protektorovatelnost
M+S
Technická data
RozmÔr
295/80R22.5
Index nosnosti
Symbol rychlosti
Poznámka
154/149 M
RozmÔr
C
B
69
315/80R22.5
Index nosnosti
Symbol rychlosti
Poznámka
156/150 L (154/150 M)
B
Ultragrip Coach
B
69
Tr avel Ma x
TECHNOLOGY
Zimní pneumatika pro hnané nápravy dálkových a mezimĵstských autobusƀ. Pneumatika se vyznaĦuje velkým
množstvím lamel, oddĵlenými dezénovými bloky a vysoce odolná smĵs vedou k vyvážené kombinaci kilometrového
výkonu a zábĵru v tĵžkých zimních podmínkách.
•
•
•
•
•
•
Vysoká pĖilnavost/zábÝr na zasnÝžených/zledovatÝlých vozovkách
Vyšší kilometrový výkon
RovnomÝrné opotĖebení
Vynikající ovladatelnost a smÝrová stabilita
Odolnost vĬÏi poškození/prĬrazu
Robustní propojená žebra v ramenní oblasti pneumatiky
M+S
Technická data
RozmÔr
295/80R22.5
28
Index nosnosti
Symbol rychlosti
154/149 M
Poznámka
RozmÔr
D
C
72
315/80R22.5
Index nosnosti
Symbol rychlosti
156/150 L (154/150 M)
Poznámka
D
C
73
29
Sortiment zimních
pneumatik
30
31
UltraGrip WTS
UltraGrip WTD
UltraGrip WTS, pneumatika pro Ŧízené nápravy se vyznaĦuje širokým, hlubokým dezénem se zvojenými “Z” lamelami,
speciální bĵhounovou smĵsí a díky tomu dosahuje mimoŦádný kilometrový výkon, zábĵr a brzdĵní na mokrých,
zasnĵžených a zledovatĵlých vozovkách.
Pneumatika pro hnané nápravy UltraGrip WTD je navržena pro mimoŦádný zábĵr na zasnĵžených, zledovatĵlých
vozovkách díky využití jedineĦných technologií bĵhounové smĵsi a konstrukce kostry. Pneumatika WTD je urĦena
pro provoz v tĵžkých zimních podmínkách. Se speciální technologií zábĵrových hran zlepšuje zábĵr, stabilitu, brzdĵní
a rovnĵž dosahuje vysoký kilometrový výkon.
Dezén WTS City má navíc zesílenou boĦnici pro dosažení vyší odolnosti vƀĦi poškození v mĵstském provozu.
Dezén WTD City má navíc zesílenou boĦnici pro dosažení vyší odolnosti vƀĦi poškození v mĵstském provozu.
•
•
•
•
Výborný zábÝr a brzdÝní na mokru a a zasnÝžených vozovkách
Výborná pĖilnavost, ovladatelnost a stabilita
Vysoký kilometrový výkon, rovnomÝrné opotĖebení
UrÏena pro montáž na všechny nápravy
• Výborný zábÝr a brzdÝní na snÝhu a ledu
• Výborná pĖilnavost, ovladatelnost a stabilita
• Vysoký kilometrový výkon, rovnomÝrné opotĖebení
M+S
M+S
Technická data
RozmÔr
12R22.5
275/70R22.5
295/60R22.5
295/80R22.5
315/60R22.5
Index nosnosti
Symbol rychlosti
152/148 K (150/146 L)
148/145 J (152/148 E)
150/147 K (149/146 L)
152/148 L
152/148 L
Technická data
Poznámka
verze City
RozmÔr
D
E
C
D
C
B
C
C
B
B
73
73
71
73
73
315/70R22.5
315/80R22.5
355/50R22.5
385/55R22.5
385/65R22.5
Index nosnosti
Symbol rychlosti
154/150 K (152/148 L)
156/150 K (154/150 L)
154 K (152 L)
160 K (158 L)
160 K (158 L)
Poznámka
RozmÔr
C
C
D
C
C
C
B
B
B
B
73
72
73
73
75
12R22.5
275/70R22.5
295/60R22.5
295/80R22.5
Index nosnosti
Symbol rychlosti
152/148 K
148/145 J (152/148 E)
150/147 K (149/146 L)
152/148 L
Poznámka
City version
RozmÔr
E
E
D
E
C
D
C
C
72
73
74
75
315/60R22.5
315/70R22.5
315/80R22.5
Index nosnosti
Symbol rychlosti
Poznámka
152/148 L
154/150 K (152/148 L)
156/150 L (154/150 M)
E
E
D
D
C
B
74
74
74
UltraGrip WTT
Pneumatika Goodyear UltraGrip WTT byla vyvinuta pro splnĵní nároĦných požadavkƀ souĦasné zimní pŦepravy.
Tato pneumatika pro pŦívĵsy a návĵsy nejen že výbornĵ funguje v zimních podmínkách, ale udržuje vysokou mobilitu
vozového parku po celou sezónu díky dobrému celoroĦnímu kilometrovému výkonu.
Zimní pneumatika pro návĵsy 265/70R19.5 UltraGrip WTT výbornĵ doplŚuje sortiment pneumatik pro Ŧízené a hnané nápravy
v tĵžkých zimních podmínkách. Pneumatika WTT byla vyvinuta pro provoz na zpevnĵných, ale i nezpevnĵných a lesních
cestách.
Vysoká pevnost kostry zvyšující odolnost vƀĦi poškození splŚuje požadavky kladené na pneumatiku v každodenním provozu.
• ÎtyĖžebrový dezén výraznÝ pĖispívá k odolnosti proti poškození
• Široký dezén pro vyšší kilometrový výkon a dobrou smÝrovou stabilitu
• Bloky a polootevĖená ramena zajišĢují výborný zábÝr na snÝhu a blátÝ
M+S
Technická data
RozmÔr
265/70R19.5
32
Index nosnosti
Symbol rychlosti
143/141 J
Poznámka
D
B
72
33
Technická data
Technická
data
34
Nákladní vozidla, tahaûe a autobusy
RozmÔr
Dezén
LI&SS
(2nd LI&SS)
OD
(mm)
Max.
OD
(mm)
SD
(mm)
Max.
SD
(mm)
SLR
(mm)
RCCF
(mm)
Min.
DSP
Duše
Vložka
Dopor.
ráfek
Šíāky
povol.
ráfkĔ
Max.
tlak
(kPa)
Jedno-/
Dvojmontáž
LI
500
550
600
625
650
675
700
Husticí tlak (kPa)
725
750
6.75/7.50
850
850
800
800
j
d
j
d
136
134
139
136
2940
5550
3340
6160
3170
5990
3610
6640
3400
6420
3870
7120
3510
6640
3990
7360
3620
6850
4120
7590
3730
7060
4250
7830
3840
7270
4370
8060
3950
7470
4500
8290
4060
7680
4620
8510
124
122
126
124
126
124
129
127
132
130
2320
4340
2460
4630
2600
4890
2750
5210
2820
5360
2500
4690
2660
5000
2810
5280
2970
5620
3050
5780
2680
5020
2850
5360
3010
5660
3190
6020
3260
6200
2770
5190
2940
5540
3110
5850
3290
6220
3370
6400
2860
5360
3040
5710
3210
6040
3400
6420
3480
6610
2950
5520
3130
5890
3310
6220
3500
6620
3590
6810
3030
5680
3220
6060
3400
6400
3600
6810
3690
7010
3120
5840
3310
6230
3200
6000
3400
6400
3700
7000
3800
7210
3900
7410
775
800
825
850
4170
7880
4740
8740
4270
8080
4860
8960
4380
8280
4480
8480
875
900
5870
10960
6000
11200
17.5” - proğlové Ëíslo 70
245/70R17.5
RHS II, RHD II
136/134 M
789
803
248
258
364
2406
270
-
-
6,75
265/70R17.5
RHS II, RHD II
139/136 M
817
831
262
272
376
2492
295
-
-
7,50 6.75/7.50/8.25
124/122 M
753
124/122 M (126/124 G)
765
204
212
353
2297
230
-
-
6,00
5.25/6.00
750
750
700
700
725
725
775
775
j
d
j
d
j
d
j
d
j
d
17.5” - proğlové Ëíslo 75
205/75R17.5
RHS II
RHD II
215/75R17.5
RHS II, RHD II
126/124 M
767
779
211
219
359
2339
237
-
-
6,00
6.00/6.75
225/75R17.5
RHS II, RHD II
129/127 M
783
797
226
235
366
2388
254
-
-
6,75
6.00/6.75
235/75R17.5
RHS II, RHD II
132/130 M
797
811
233
242
372
2431
262
-
-
6,75
6.75/7.50
129/127 M
842
857
240
250
391
2568
261
-
-
6,00
6.00/6.75
750
750
j
d
129
127
2680
5070
2890
5470
3100
5860
3200
6050
3300
6250
3410
6440
3510
6630
3610
6820
3700
7000
RHS II, RHD II
MCA
RHS II, RHD II
MCA
MSS II
136/134 M
136/134 L
140/138 M
140/138 L
143/141 J (140/138 L)
839
853
248
258
389
2559
270
-
-
6,75
6.75/7.50
262
272
401
2644
295
-
-
7,50
6.75/7.50
867
881
262
272
396
2644
295
-
-
7,50
7.50/8.25
285/70R19.5
RHS II, RHD II
146/144 L (144/142 M) 895
911
283
294
413
2730
311
-
-
7,50
8.25/9.00
RHS II, RHD II
8.25/9.00
3010
5690
3530
6650
3570
6740
3750
7000
3760
7110
4130
7590
3240
6140
3810
7180
3850
7280
4050
7560
4050
7670
4450
8190
3480
6580
4080
7700
4130
7800
4340
8100
4350
8220
4770
8780
3590
6800
4210
7950
4270
8060
4490
8370
4490
8490
4930
9080
3710
7010
4350
8210
4400
8320
4630
8640
4630
8760
5090
9360
3820
7230
4480
8460
4540
8570
4770
8900
4770
9030
5240
9650
3930
7440
4610
8710
4670
8820
4910
9170
4920
9300
5400
9940
4050
7650
4750
8950
4800
9070
5050
9430
5060
9560
5550
10220
4160
7860
4880
9200
4940
9320
5190
9680
5190
9830
5700
10500
4270
8070
5000
9440
5070
9570
5330
9940
5330
10090
5860
10780
5200
9820
5470
10200
5470
10350
6010
11060
5330
10060
5600
10450
5600
10600
6160
11330
5450
10300
5740
10700
305/70R19.5
136
134
140
138
143
141
146
144
144
142
148
145
4480
8480
881
j
d
j
d
j
d
j
d
j
d
j
d
4380
8280
867
825
825
775
775
850
850
900
900
825
825
850
850
4000
7600
17.5” - standardní proğlová Ëísla
9.5R17.5
RHS II, RHD II
19.5” - proğlové Ëíslo 70
245/70R19.5
265/70R19.5
148/145 M
923
941
305
317
424
2815
343
-
-
9,00
6300
11600
166 J
169 K
982
1018
998
1036
466
499
471
519
458
473
2995
3085
-
-
-
15,00
17,00
900
900
j
j
166
169
6630
7250
7150
7830
7670
8390
7920
8670
8180
8950
8430
9220
8670
9490
8920
9760
9170
10030
9410
10300
9650
10560
9890
10820
10130
11090
10370
11350
10600
11600
154 K (152 L)
928
942
361
375
435
2812
11,75
964
374
389
444
2872
154
152
156
4690
4650
5000
5060
5020
5400
5430
5380
5790
5610
5560
5980
5780
5730
6170
5960
5910
6360
6140
6080
6550
6310
6260
6730
6490
6430
6920
6660
6600
7100
6830
6770
7290
7000
6940
7470
7170
7100
7650
7500
948
j
j
j
7340
156 K
900
850
900
7830
8000
147/145 K
896
908
292
304
420
2733
160 K (158 L)
160 K
996
1012
386
401
456
3028
900
900
900
850
j
d
j
j
147
145
160
158
3850
7250
5630
5560
4150
7830
6070
6010
4450
8390
6510
6440
4600
8670
6730
6650
4750
8950
6940
6860
4890
9220
7150
7070
5030
9490
7370
7280
5180
9760
7580
7490
5320
10030
7780
7700
5460
10300
7990
7900
5600
10560
8200
8100
5740
10820
8400
8300
5880
11090
8600
8500
6030
11350
8800
6150
11600
9000
150/147 K (149/146 L)
926
940
292
304
435
2806
152/148 L
950
966
313
326
445
2879
900
900
900
900
900
900
900
j
d
j
d
j
d
j
150
147
149
146
152
148
154
4190
7690
4070
7500
4440
7880
4690
4520
8300
4390
8100
4790
8500
5060
4850
8900
4700
8680
5140
9110
5430
5010
9190
4860
8970
5310
9420
5610
5170
9490
5020
9250
5480
9720
5790
5330
9780
5170
9540
5650
10010
5960
5480
10060
5320
9820
5810
10310
6140
5640
10350
5470
10100
5980
10600
6310
5800
10640
5620
10380
6140
10890
6490
5950
10920
5770
10650
6300
11180
6660
6100
11200
5920
10930
6470
11470
6830
6250
11480
6070
11200
6630
11760
7000
6410
11760
6210
11470
6790
12040
7170
6560
12030
6360
11740
6950
12320
7340
6700
12300
6500
12000
7100
12600
7500
22.5” - proğlové Ëíslo 45
455/45R22.5
495/45R22.5
MCD
LHD, MSD II
22.5” - proğlové Ëíslo 50
355/50R22.5
LHS II+, WTS
375/50R22.5
LHS II
-
-
11,75 11.75/12.25
-
-
9,00
-
-
11,75 11.75/12.25
335
-
-
9,00
9.00/9.75
344
-
-
9,75
9.00/9.75
22.5” - proğlové Ëíslo 55
295/55R22.5
LHD II+
385/55R22.5
LHS II+, WTS
MSD II
329
9.00/9.75
22.5” - proğlové Ëíslo 60
295/60R22.5
LHS II, LHD II, RHS II,
RHD II, WTD, WTS
315/60R22.5
LHS II+, LHD II+, RHS II, RHD II,
WTS, WTD
MCA
LHS II+ HL, RHS II HL
LI – index nosnosti
SS – kategorie rychlosti
OD – vnÝjší prĬmÝr
SD – jmenovitá šíĖka
SLR – zatížený polomÝr
RCCF – zatížený odvalený obvod
DSP – vzdálenost na dvojmontáži
36
152/148 J
154/148 L
Poznámka: Všechna uvedená data jsou v souladu s doporuÏenými hodnotami dle ETRTO standardĬ
37
Nákladní vozidla, tahaûe a autobusy
RozmÔr
Dezén
LI&SS
(2nd LI&SS)
OD
(mm)
Max.
OD
(mm)
SD
(mm)
Max.
SD
(mm)
SLR
(mm)
RCCF
(mm)
160 K (158 L)
164 K (158 L)
1072
1092
389
405
496
3248
Min.
DSP
Duše
Vložka
-
-
Dopor.
ráfek
Šíāky
povol.
ráfkĔ
Max.
tlak
(kPa)
Jedno-/
Dvojmontáž
LI
500
550
600
625
650
675
700
Husticí tlak (kPa)
725
750
900
850
900
j
j
j
160
158
164
5630
5560
6250
6070
6010
6750
6510
6440
7230
6730
6650
7470
6940
6860
7710
7150
7070
7950
7370
7280
8180
7580
7490
8420
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
850
850
j
d
j
d
j
d
j
d
j
d
j
j
d
j
d
148
145
152
148
152
148
150
148
153
150
154
156
150
152
148
3940
7250
4440
7880
4440
7880
4190
7880
4570
8380
4690
5000
8380
4650
8250
4250
7830
4790
8500
4790
8500
4520
8500
4930
9040
5060
5400
9040
5020
8900
4560
8390
5140
9110
5140
9110
4850
9110
5280
9690
5430
5790
9690
5380
9540
4710
8670
5310
9420
5310
9420
5010
9420
5460
10010
5610
5980
10010
5560
9860
4860
8950
5480
9720
5480
9720
5170
9720
5630
10330
5790
6170
10330
5730
10170
5010
9220
5650
10010
5650
10010
5330
10010
5800
10650
5960
6360
10650
5910
10480
5160
9490
5810
10310
5810
10310
5480
10310
5980
10960
6140
6550
10960
6080
10790
775
800
825
850
875
900
7780
7700
8650
7990
7900
8880
8200
8100
9110
8400
8300
9330
8600
8500
9560
8800
9000
9780
10000
5300
9760
5980
10600
5980
10600
5640
10600
6150
11280
6310
6730
11280
6260
11100
5450
10030
6140
10890
6140
10890
5800
10890
6310
11590
6490
6920
11590
6430
11400
5590
10300
6300
11180
6300
11180
5950
11180
6480
11890
6660
7100
11890
6600
11710
5740
10560
6470
11470
6470
11470
6100
11470
6650
12200
6830
7290
12200
6770
12010
5880
10820
6630
11760
6630
11760
6250
11760
6810
12500
7000
7470
12500
6940
12310
6020
11090
6790
12040
6790
12040
6410
12040
6980
12810
7170
7650
12810
7100
12600
6160
11350
6950
12320
6950
12320
6560
12320
7140
13110
7340
7830
13110
6300
11600
7100
12600
7100
12600
6700
12600
7300
13400
7500
8000
13400
22.5” - proğlové Ëíslo 65
385/65R22.5
LHS II+, RHS II, MSS II, WTS
RHS II HL
11,75 11.75/12.25
22.5” - proğlové Ëíslo 70
275/70R22.5
305/70R22.5
315/70R22.5
LHS II, LHD II, RHS II, RHD II
MSS II
MCA, MCD Traction,
WTS City, WTD City
LHS II, LHD II
RHS II, RHD II
148/145 M
148/145 K
148/145 J (152/148 E)
958
974
276
287
445
2922
303
-
-
7,50
7.50/8.25
152/148 L (150/148 M) 1000
153/150 L (150/148 M)
1018
305
317
463
3050
334
-
-
8,25
8.25/9.00
LHS II+, LHD II+, RHS II, RHD II+154/150 L (152/148 M) 1014
WTS, WTD
154/150 K (152/148 L)
LHS II+ HL, RHS II HL
156/150 L
1032
312
318
468
3093
351
-
-
9,00
9.00/9.75
1240
1266
444
462
570
3782
-
-
14,00 13.00/14.00
800
j
170
8240
8900
9540
9850
10170
10480
10790
11100
11400
11700
12000
LHS II+, LHD II+, RHS II, RHD II+
152/148 M
1044
MSS II, MSD II
152/148 K
MCA
152/148 J (154/150 E)
WTS, WTD
152/148 L
LHS II+ HL, RHS II HL,
154/149 M
Marathon Coach, Ultragrip Coach
LHS II+, LHD II+, RHS II,
156/150 L (154/150 M) 1076
RHD II+, Marathon Coach,
Ultragrip Coach, WTD
MSS II, MSD II
156/150 K
WTS
156/150 K (154/150 L)
LHS II+ HL
158/150 L
RHS II HL
158/150 L (154/150 M)
1062
298
310
487
3184
326
-
-
8,25
8.25/9.00
850
850
850
850
j
d
j
d
d
152
148
154
150
149
4650
8250
4910
8770
8510
5020
8900
5300
9460
9180
5380
9540
5680
10150
9840
5560
9860
5870
10480
10170
5730
10170
6060
10820
10490
5910
10480
6240
11150
10820
6080
10790
6430
11480
11130
6260
11100
6610
11800
11450
6430
11400
6790
12130
11770
6600
11710
6970
12450
12080
6770
12010
7150
12770
12390
6940
12310
7330
13090
12700
7100
12600
7500
13400
13000
1096
312
318
500
3282
351
-
-
9,00
9.00/9.75
850
850
850
850
j
d
j
d
156
150
154
150
5240
8770
4910
8770
5650
9460
5300
9460
6060
10150
5680
10150
6260
10480
5870
10480
6460
10820
6060
10820
6660
11150
6240
11150
6850
11480
6430
11480
7050
11800
6610
11800
7240
12130
6790
12130
7440
12450
6970
12450
7630
12770
7150
12770
7820
13090
7330
13090
8000
13400
7500
13400
1248
1276
369
387
573
3806
-
-
11,75
750
750
j
d
164
160
7230
13020
7810
14050
8370
15060
8650
15560
8920
16060
9200
16550
9470
17040
9740
17520
10000
18000
LHS LR8
RHS II, RHDII
MSS
MCA
LHS LR8, RHS II, RHD II
MSD II, MSS II, WTD
WTS
148/145 M
1050
148/145 L
148/145 K
148/145 J (152/148 E)
152/148 L
1084
152/148 K
152/148 K (150/146 L)
1070
279
290
489
3203
305
-
-
7,50
7.50/8.25
1104
300
312
504
3306
329
-
-
8,25
8.25/9.00
850
850
850
850
850
850
j
d
j
d
j
d
148
145
152
148
152
148
4130
7590
4650
8250
4650
8250
4450
8190
5020
8900
5020
8900
4770
8780
5380
9540
5380
9540
4930
9080
5560
9860
5560
9860
5090
9360
5730
10170
5730
10170
5240
9650
5910
10480
5910
10480
5400
9940
6080
10790
6080
10790
5550
10220
6260
11100
6260
11100
5700
10500
6430
11400
6430
11400
5860
10780
6600
11710
6600
11710
6010
11060
6770
12010
6770
12010
6160
11330
6940
12310
6940
12310
6300
11600
7100
12600
7100
12600
ORD
RHS II, RHD II
MSS II, MSD II
ORD
152/148 J
156/150 L
1124
156/150 K
156/150 G (154/150 J)
800
800
875
875
850
850
j
d
j
d
j
d
150
146
156
150
154
150
4610
8240
5120
8570
4910
8770
4970
8900
5520
9250
5300
9460
5330
9540
5920
9910
5680
10150
5500
9850
6120
10240
5870
10480
5680
10170
6310
10570
6060
10820
5850
10480
6510
10890
6240
11150
6030
10790
6700
11210
6430
11480
6200
11100
6890
11530
6610
11800
6370
11400
7080
11850
6790
12130
6540
11700
7260
12170
6970
12450
6700
12000
7450
12480
7150
12770
7640
12790
7330
13090
7820
13100
7500
13400
22.5” - proğlové Ëíslo 75
445/75R22.5
MSS
170 J
22.5” - proğlové Ëíslo 80
295/80R22.5
315/80R22.5
22.5” - proğlové Ëíslo 90
375/90R22.5
MSS II, ORD
164/160 G
22.5” - standardní proğlová Ëísla
11R22.5
12R22.5
13R22.5
38
1146
312
326
521
3428
351
-
-
9,00
9.00/9.75
8000
13400
39
Nákladní vozidla, tahaûe a autobusy
RozmÔr
Dezén
LI&SS
(2nd LI&SS)
OD
(mm)
Max.
OD
(mm)
SD
(mm)
Max.
SD
(mm)
SLR
(mm)
RCCF
(mm)
Min.
DSP
Duše
Vložka
Dopor.
ráfek
Šíāky
povol.
ráfkĔ
Max.
tlak
(kPa)
Jedno-/
Dvojmontáž
LI
500
550
600
625
650
675
700
Husticí tlak (kPa)
725
750
850
850
j
d
154
150
4910
8770
5300
9460
5680
10150
5870
10480
6060
10820
6240
11150
6430
11480
6610
11800
750
750
850
850
j
d
j
d
164
160
160
156
7230
13020
5890
10470
7810
14050
6360
11300
8370
15060
6820
12110
8650
15560
7040
12510
8920
16060
7270
12910
9200
16550
7490
13310
9470
17040
7710
13700
10,00
800
j
164
6870
7410
7950
8210
8470
8730
8,50 8.50V/B8.5
9.0/9.00V
850
850
j
d
162
160
6220
11780
6710
12710
7190
13630
7430
14080
7670
14530
7910
14970
775
800
825
850
6790
12130
6970
12450
7150
12770
7330
13090
7500
13400
9740
17520
7930
14090
10000
18000
8150
14480
8360
14870
8580
15250
8790
15630
9000
16000
8990
9250
9500
9750
10000
8140
15420
8370
15850
8600
16290
8830
16720
9060
17150
9280
17580
9500
18000
875
900
20” & 24” - standardní proğlová Ëísla
12.00R20
MSS II, MSD II
ORD
154/150 K
154/150 G
1122
1146
313
319
513
3422
360
14.00R20
ORD
164/160 G
1238
1268
370
377
564
3776
426
12.00R24
MSS II, MSD II
ORD
160/156 K
160/156 G
1226
1250
313
319
567
3739
360
164 J
1128
1152
364
379
518
3440
162/160 K
162/160 G
1226
1250
313
319
567
3739
12.00R20 20R8.5
-
-
12.00R24 24R8.5
8,50
7.33V/7.5
B7.5/8.0
8.0V/B8.0
8.5 8.5V/B8.5
9.0/9.0V
10,00 9.0/10.00V
10.00W
8,50 8.5V/B8.5/9.0/9.0V
20” - proğlové Ëíslo 85
365/85R20
ORD
24” - proğlové Ëíslo 95
325/95R24
40
MSS II, MSD II
ORD
360
12.00R24 24R8.5
41
Návĉsy
RozmÔr
Dezén
LI&SS
(2nd LI&SS)
OD
(mm)
Max.
OD
(mm)
SD
(mm)
Max.
SD
(mm)
SLR
(mm)
RCCF
(mm)
Min.
DSP
Duše
Vložka
Dopor.
ráfek
Šíāky
povol.
ráfkĔ
Max.
tlak
(kPa)
Jedno-/
Dvojmontáž
LI
500
550
600
625
650
675
700
129/127 K (130/130 J)
711
721
204
212
329
143/141 J (146/146 F)
789
803
248
258
Husticí tlak (kPa)
725
750
2154
235
-
-
6,00
6.00/6.75
9,00
9,00
9,00
9,00
j
d
j
d
129
127
130
130
2320
4380
2380
4750
2500
4730
2570
5130
2680
5070
2750
5500
2770
5230
2840
5680
2860
5400
2930
5860
2940
5570
3020
6040
3030
5730
3110
6220
3120
5890
3200
6400
360
2406
270
-
-
6,75
6.75/7.50
8,75
8,75
8,75
8,75
j
d
j
d
143
141
146
146
3490
6590
3840
7670
3760
7110
4140
8280
4040
7620
4440
8880
4170
7870
4590
9170
4300
8130
4740
9470
4430
8370
4880
9760
4560
8620
5020
10040
8,50
8,50
8,75
8,75
8,75
8,75
j
d
j
d
j
d
135
133
143
141
144
144
2860
5390
3490
6590
3580
7160
3080
5820
3760
7110
3870
7730
3300
6240
4040
7620
4150
8290
3410
6450
4170
7870
4280
8560
3520
6650
4300
8130
4420
8830
3630
6860
4430
8370
4560
9110
8,75
8,75
j
d
143
141
3490
6590
3760
7110
4040
7620
4170
7870
4300
8130
775
800
825
850
875
900
3200
6050
3290
6570
3290
6220
3380
6750
3370
6380
3460
6920
3460
6530
3550
7090
3540
6690
3640
7270
3620
6850
3720
7440
3700
7000
3800
7600
4690
8870
5170
10330
4820
9110
5310
10610
4950
9350
5450
10890
5080
9590
5590
11170
5200
9830
5730
11450
5330
10070
5870
11730
5450
10300
6000
12000
3740
7060
4560
8620
4690
9370
3840
7260
4690
8870
4820
9640
3950
7460
4820
9110
4960
9910
4050
7660
4950
9350
5090
10170
4160
7850
5080
9590
5220
10430
4260
8050
5200
9830
5350
10690
4360
8240
5330
10070
5480
10950
5450
10300
5600
11200
4430
8370
4560
8620
4690
8870
4820
9110
4950
9350
5080
9590
5200
9830
5330
10070
5450
10300
17.5” - proğlové Ëíslo 65
205/65R17.5
RHT II
17.5” - proğlové Ëíslo 70
245/70R17.5
RHT II
17.5” - proğlové Ëíslo 75
215/75R17.5
RHT II
135/133 J
767
779
211
219
351
2324
237
-
-
6,00
6.00/6.75
235/75R17.5
RHT II
143/141 J (144/144 F)
797
811
233
242
363
2431
262
-
-
6,75
6.75/7.50
143/141 J
842
857
240
250
381
2568
261
-
-
6,00
6.00/6.75
160 J
931
949
438
456
422
2840
-
-
14,00 14.00/15.00
9,00
j
160
5630
6070
6510
6730
6940
7150
7370
7580
7780
7990
8200
8400
8600
8800
9000
141/140 J (142/142 G)
787
799
264
275
368
2400
297
-
-
8,25
9,00
9,00
9,00
9,00
j
d
j
d
141
140
142
142
3220
6250
3320
6630
3480
6750
3580
7150
3730
7230
3840
7670
3850
7470
3960
7920
3970
7710
4090
8180
4100
7950
4220
8430
4220
8180
4340
8670
4340
8420
4460
8920
4460
8650
4590
9170
4570
8880
4710
9410
4690
9110
4830
9650
4810
9330
4950
9890
4920
9560
5070
10130
5040
9780
5190
10370
5150
10000
5300
10600
8,50
8,50
8,50
8,50
9,00
9,00
j
d
j
d
j
d
141
140
143
141
150
148
3370
6550
3570
6740
4190
7880
3640
7060
3850
7280
4520
8500
3900
7570
4130
7800
4850
9110
4030
7820
4270
8060
5010
9420
4160
8070
4400
8320
5170
9720
4290
8320
4540
8570
5330
10010
4410
8570
4670
8820
5480
10310
4540
8810
4800
9070
5640
10600
4660
9050
4940
9320
5800
10890
4790
9290
5070
9570
5950
11180
4910
9530
5200
9820
6100
11470
5030
9770
5330
10060
6250
11760
5150
10000
5450
10300
6410
12040
6560
12320
6700
12600
15,00
9,00
j
160
5630
6070
6510
6730
6940
7150
7370
7580
7780
7990
8200
8400
8600
8800
9000
17.5” - standardní proğlová Ëísla
9.5R17.5
RHT II
19.5” - proğlové Ëíslo 50
435/50R19.5
LHT II, RHT II
19.5” - proğlové Ëíslo 55
265/55R19.5
LHT
19.5” - proğlové Ëíslo 70
245/70R19.5
RHT II
141/140 J
839
853
248
258
385
2559
270
-
-
6,75
6.75/7.50
265/70R19.5
RHT II, WTT
143/141 J
867
881
262
272
401
2644
295
-
-
7,50
7.50/8.25
285/70R19.5
RHT II
150/148 J
895
911
283
294
408
2730
318
-
-
8,25
8.25/9.00
160 J
936
950
453
471
439
2855
164 J
1008
1026
438
456
460
3074
-
-
14,00
9,00
j
164
6250
6750
7230
7470
7710
7950
8180
8420
8650
8880
9110
9330
9560
9780
10000
160 K (158 L)
996
1012
386
401
456
3038
-
-
11,75 11.75/12.25
9,00
8,50
j
j
160
158
5630
5560
6070
6010
6510
6440
6730
6650
6940
6860
7150
7070
7370
7280
7580
7490
7780
7700
7990
7900
8200
8100
8400
8300
8600
8500
8800
9000
160 K (158 L)
160 J (158 K)
164 K (158 L)
165 K
169 K
1072
1092
389
405
496
3248
-
-
11,75 11.75/12.25
3406
3485
-
-
13,00 13.00/14.00
14,00 13.00/14.00
6510
6440
7230
7990
8390
6730
6650
7470
8250
8670
6940
6860
7710
8520
8950
7150
7070
7950
8780
9220
7370
7280
8180
9040
9490
7580
7490
8420
9290
9760
7780
7700
8650
9550
10030
7990
7900
8880
9800
10300
8200
8100
9110
10050
10560
8400
8300
9330
10300
10820
10000
518
529
6070
6010
6750
7450
7830
9780
447
472
5630
5560
6250
6910
7250
9000
430
454
160
158
164
165
169
8800
1146
1174
j
d
j
j
j
8600
8500
9560
1124
1150
9,00
8,50
9,00
8,25
9,00
11090
11350
11600
152/148 J (148/145 L)
958
974
276
287
445
2922
303
-
-
7,50
7.50/8.25
9,00
9,00
9,00
9,00
j
d
j
d
152
148
148
145
4440
7880
3940
7250
4790
8500
4250
7830
5140
9110
4560
8390
5310
9420
4710
8670
5480
9720
4860
8950
5650
10010
5010
9220
5810
10310
5160
9490
5980
10600
5300
9760
6140
10890
5450
10030
6300
11180
5590
10300
6470
11470
5740
10560
6630
11760
5880
10820
6790
12040
6020
11090
6950
12320
6160
11350
7100
12600
6300
11600
148/145 J (146/143 L) 1050
1070
279
290
489
3203
305
-
-
7,50
7.50/8.25
8,50
8,50
8,50
8,50
j
d
j
d
148
145
146
143
4130
7590
3930
7130
4450
8190
4240
7700
4770
8780
4550
8250
4930
9080
4700
8530
5090
9360
4850
8800
5240
9650
4990
9070
5400
9940
5140
9340
5550
10220
5290
9600
5700
10500
5430
9870
5860
10780
5580
10130
6010
11060
5720
10390
6160
11330
5860
10650
6300
11600
6000
10900
22.5” - proğlové Ëíslo 40
455/40R22.5
LHT II+
22.5” - proğlové Ëíslo 50
435/50R22.5
LHT
22.5” - proğlové Ëíslo 55
385/55R22.5
LHT II, RHT II
22.5” - proğlové Ëíslo 65
385/65R22.5
425/65R22.5
445/65R22.5
LHT II, RHT II
MST II
RHT II HL
RHT II
RHT, MST II
22.5” - proğlové Ëíslo 70
275/70R22.5
LHT II
22.5” - standardní proğlová Ëísla
11R22.5
42
LHT
43
Pokyny pro proŀezávání
Pokyny
pro proŀezávání
Pokyny pro proŀezávání
V závislosti na podmínkách používání a údržby, vysoce kvalitní kostra pneumatik Goodyear mŔže
dodat každé pneumatice mnoho životŔ (nová, proŀezaná, protektorovaná, proŀezaná protektorovaná)
pŀiûemž trvale minimalizuje provozní náklady.
Proŀezávání protektorovaných pneumatik Goodyear
Za pŦedpokladu, že protektorování na pneumatikách-kostrách Goodyear bylo provedeno partnerem autorizovaným
ĺrmou Goodyear, protektorované pneumatiky Goodyear mohou být proŦezávány stejným zpƀsobem jako nové
pneumatiky; hloubka proŦezu mƀže být maximálnĵ 3 mm.
Základy proŀezávání
1. ProŦezaná pneumatika, aŰ už nová nebo protektorovaná, je taková, na které došlo k obnovení dezénu nebo na které
byl nový dezén vytvoŦen odŦezáním starého do vĵtší hloubky, než které dosahovaly drážky starého dezénu.
2. ProŦezávání nákladních pneumatik mƀže provádĵt pouze vyškolený specialista.
3. Pro proŦezávání pneumatik nákladních vozidel se smĵjí používat pouze k tomu urĦené vyzkoušené nástroje
s elektricky vyhŦívanými noži.
4. Zachování minimální vrstvy smĵsi pod dezénem je dƀležité, aby se vylouĦila možnost poškození plochy bĵhounu
zachycenými kameny a/nebo prƀrazem kamenem.
5. Jestliže je proŦezávání provedeno podle doporuĦení uvedených v tomto manuálu, pneumatiky Goodyear mohou
v zásadĵ být bĵžnĵ montovány na všechny pozice. PŦesto se stalo bĵžnou praxí uživatelƀ montovat na pŦední osy
pneumatiky nové a proŦezané pneumatiky montovat bĵžnĵ na zadní osy nebo na osy pŦípojných vozidel.
Parametry proŀezávání
ProŦezávejte pneumatiky GOODYEAR, když ještĵ zbývá dostateĦná hloubka dezénu. DoporuĦená hloubka zƀstatkového
bĵhounu je: 3–4 mm pro bĵžný dálniĦní provoz, 5–6 mm v provozních podmínkách, kde je pravdĵpodobnĵjší poškození
prƀrazem.
Hloubka vhodná k proŦezávání je oznaĦena indikátory, které jsou
v drážkách dezénu pneumatiky. Dovolují nastavení proŦezávacích
nástrojƀ na optimální hloubku.
6. Pneumatiky, které jsou tĵžce poškozené v oblasti bĵhounu (napŦ. odtržením žeber, mnohonásobnými proŦezy nebo
vloĦkováním) by nemĵly být proŦezávány, ale protektorovány.
7. Všechny pneumatiky, které jsou na boĦnici oznaĦeny „Regroovable“ (= vhodné k proŦezávání), mají pro tento úĦel
pod bĵhounem zesílenou vrstvu.
Tvar dezénu pŦed proŦezáváním
ŠíŦka proŦezávání = 6 mm pro silnici,
8 mm pro smíšený provoz nebo
off-road nasazení
Stávající povrch pneumatiky
Doporuûení pro proŀezávání
Maximální hloubka
proŦezu = 3 mm
Indikátor hloubky proŦezu
Velký polomĵr
1. Za žádných okolností nesmí být pŦed proŦezáváním pneumatika kompletnĵ opotŦebena, minimální hloubka
zƀstatkového dezénu musí být 3–6 mm.
2. UrĦete nastavení proŦezávacích nožƀ individuálnĵ pro každou pneumatiku tak, že:
a) zmĵŦíte hloubku zbylé drážky po celém obvodu pneumatiky;
b) Nastavte nože proŦezávací hlavy na minimální zbylou hloubku drážky + 3 mm maximální proŦezové hloubky.
Tímto zpƀsobem zajistíte 3mm vrstvu pryže pod proŦezávaným bĵhounem.
3. PŦi proŦezávání udržujte spodní stranu proŦezávací hlavy v rovinĵ s povrchem dezénu.
4. Maximální hloubka proŦezávání u všech pneumatik Goodyear pro nákladní vozidla je 3 mm.
5. Jestliže je opotŦebení nerovnomĵrné, je potŦeba zkontrolovat hloubku drážky, aby bylo jisté, že po proŦezání zƀstane
3 mm vrstva nad posledním nárazníkovým pásem.
46
47
Marathon
Marathon LHS II / LHS II+ 22.5
Dezén nové pneumatiky
Marathon LHT II 22.5
80% opotŦebení
ProŦezaná pneumatika
Dezén nové pneumatiky
80% opotŦebení
Maximální hloubka proŦezání 3 mm, šíŦka proŦezu 6-8 mm. Protektorovatelná Goodyear TreadMax.
Maximální hloubka proŦezání 3 mm, šíŦka proŦezu 6-8 mm. Protektorovatelná Goodyear TreadMax.
Marathon LHS II 65, 55 a 50
Marathon LHT II 435/50R19.5
Dezén nové pneumatiky
80% opotŦebení
ProŦezaná pneumatika
Dezén nové pneumatiky
80% opotŦebení
Maximální hloubka proŦezání 3 mm, šíŦka proŦezu 6-8 mm. Protektorovatelná Goodyear TreadMax.
Maximální hloubka proŦezání 3 mm, šíŦka proŦezu 6-8 mm. Protektorovatelná Goodyear TreadMax.
Marathon LHS LR8
Marathon LHT 435/50R22.5
Dezén nové pneumatiky
80% opotŦebení
Maximální hloubka proŦezání 3 mm, šíŦka proŦezu 6 mm. Protektorovatelná Goodyear TreadMax.
ProŦezaná pneumatika
O = Indikátory hloubky proŦezu
Dezén nové pneumatiky
80% opotŦebení
Maximální hloubka proŦezání 3 mm, šíŦka proŦezu 6-8 mm. Protektorovatelná Goodyear TreadMax.
ProŦezaná pneumatika
ProŦezaná pneumatika
ProŦezaná pneumatika
O = Indikátory hloubky proŦezu
Marathon LHD II / LHD II+ 22.5
Dezén nové pneumatiky
80% opotŦebení
ProŦezaná pneumatika
Maximální hloubka proŦezání 3 mm, šíŦka proŦezu 6-8 mm. Protektorovatelná Goodyear TreadMax.
Marathon LHD Super Single 495/45R22.5
Dezén nové pneumatiky
80% opotŦebení
ProŦezaná pneumatika
Maximální hloubka proŦezání 3 mm, šíŦka proŦezu 6 mm. Protektorovatelná Goodyear TreadMax.
48
49
Marathon
Marathon LHT+ 455/40R22.5
Dezén nové pneumatiky
Regional RHD II 17.5 a 19.5
80% opotŦebení
ProŦezaná pneumatika
Dezén nové pneumatiky
80% opotŦebení
Maximální hloubka proŦezání 3 mm, šíŦka proŦezu 6-8 mm. Protektorovatelná Goodyear TreadMax.
Maximální hloubka proŦezání 3 mm, šíŦka proŦezu 6-8 mm. Protektorovatelná Goodyear TreadMax.
Marathon LHT 265/55R19.5
Regional RHT II
Dezén nové pneumatiky
80% opotŦebení
Maximální hloubka proŦezání 3 mm, šíŦka proŦezu 6-8 mm. Protektorovatelná Goodyear TreadMax.
ProŦezaná pneumatika
O = Indikátory hloubky proŦezu
Dezén nové pneumatiky
80% opotŦebení
Maximální hloubka proŦezání 3 mm, šíŦka proŦezu 6-8 mm. Protektorovatelná Goodyear TreadMax.
ProŦezaná pneumatika
O = Indikátory hloubky proŦezu
ProŦezaná pneumatika
O = Indikátory hloubky proŦezu
Regional RHT II low platform
Dezén nové pneumatiky
80% opotŦebení
ProŦezaná pneumatika
Regional
Maximální hloubka proŦezání 2.5 mm, šíŦka proŦezu 8-10 mm. Protektorovatelná Goodyear TreadMax.
Regional RHS II 22.5
Dezén nové pneumatiky
80% opotŦebení
ProŦezaná pneumatika
Maximální hloubka proŦezání 3 mm, šíŦka proŦezu 6-8 mm. Protektorovatelná Goodyear TreadMax.
Regional RHS II 17.5 a 19.5
Dezén nové pneumatiky
80% opotŦebení
ProŦezaná pneumatika
Maximální hloubka proŦezání 3 mm, šíŦka proŦezu 6-8 mm. Protektorovatelná Goodyear TreadMax.
Regional RHD II / RHD II+ 22.5
Dezén nové pneumatiky
80% opotŦebení
ProŦezaná pneumatika
Maximální hloubka proŦezání 3 mm, šíŦka proŦezu 6-8 mm. Protektorovatelná Goodyear TreadMax.
50
51
Omnitrac
Omnitrac MST II
Omnitrac MSS II 4žebrová
Dezén nové pneumatiky
80% opotŦebení
Maximální hloubka proŦezání 3 mm, šíŦka proŦezu 6-8 mm. Protektorovatelná Goodyear TreadMax.
ProŦezaná pneumatika
O = Indikátory hloubky proŦezu
Dezén nové pneumatiky
80% opotŦebení
Maximální hloubka proŦezání 3 mm, šíŦka proŦezu 8 mm. Protektorovatelná Goodyear TreadMax.
ProŦezaná pneumatika
O = Indikátory hloubky proŦezu
Omnitrac MSS II 5žebrová
Dezén nové pneumatiky
80% opotŦebení
Maximální hloubka proŦezání 3 mm, šíŦka proŦezu 6-8 mm. Protektorovatelná Goodyear TreadMax.
ProŦezaná pneumatika
O = Indikátory hloubky proŦezu
Omnitrac MSS 75 a 90
Dezén nové pneumatiky
80% opotŦebení
Maximální hloubka proŦezání 3 mm, šíŦka proŦezu 6-8 mm. Protektorovatelná Goodyear TreadMax.
ProŦezaná pneumatika
O = Indikátory hloubky proŦezu
Omnitrac MSD II
Dezén nové pneumatiky
80% opotŦebení
ProŦezaná pneumatika
Maximální hloubka proŦezání 3 mm, šíŦka proŦezu 6-8 mm. Protektorovatelná Goodyear TreadMax.
Omnitrac MSD II 495/45R22.5
Dezén nové pneumatiky
80% opotŦebení
ProŦezaná pneumatika
Maximální hloubka proŦezání 3 mm, šíŦka proŦezu 6-8 mm. Protektorovatelná Goodyear TreadMax.
Omnitrac MSD II 385/55R22.5
Dezén nové pneumatiky
80% opotŦebení
ProŦezaná pneumatika
Maximální hloubka proŦezání 3 mm, šíŦka proŦezu 6-8 mm. Protektorovatelná Goodyear TreadMax.
52
53
Offroad
Urban
Offroad ORD
UrbanMax MCA
Dezén nové pneumatiky
80% opotŦebení
Dezén nové pneumatiky
80% opotŦebení
Maximální hloubka proŦezání 3 mm, šíŦka proŦezu 8-10 mm. Protektorovatelná Goodyear TreadMax.
Maximální hloubka proŦezání 3 mm, šíŦka proŦezu 6-8 mm. Protektorovatelná Goodyear TreadMax.
Offroad ORD 90 a 85
UrbanMax MCD Traction
Dezén nové pneumatiky
80% opotŦebení
ProŦezaná pneumatika
Dezén nové pneumatiky
80% opotŦebení
Maximální hloubka proŦezání 3 mm, šíŦka proŦezu 8-10 mm. Protektorovatelná Goodyear TreadMax.
Maximální hloubka proŦezání 3 mm, šíŦka proŦezu 6-8 mm. Protektorovatelná Goodyear TreadMax.
Offroad ORD 14.00R20
MCD Super Single
Dezén nové pneumatiky
80% opotŦebení
Maximální hloubka proŦezání 3 mm, šíŦka proŦezu 8-10 mm. Protektorovatelná Goodyear TreadMax.
54
ProŦezaná pneumatika
ProŦezaná pneumatika
Dezén nové pneumatiky
80% opotŦebení
ProŦezaná pneumatika
ProŦezaná pneumatika
ProŦezaná pneumatika
Maximální hloubka proŦezání 3 mm, šíŦka proŦezu 6-8 mm. Protektorovatelná Goodyear TreadMax.
55
Coach
UltraGrip
Marathon Coach
UltraGrip WTS
Dezén nové pneumatiky
80% opotŦebení
ProŦezaná pneumatika
Maximální hloubka proŦezání 3 mm, šíŦka proŦezu 6-8 mm. Protektorovatelná Goodyear TreadMax.
Dezén nové pneumatiky
80% opotŦebení
ProŦezaná pneumatika
Maximální hloubka proŦezání 3 mm, šíŦka proŦezu 6-8 mm. Protektorovatelná Goodyear TreadMax.
UltraGrip WTS 6žebrová
Dezén nové pneumatiky
80% opotŦebení
ProŦezaná pneumatika
Ultragrip Coach
Maximální hloubka proŦezání 3 mm, šíŦka proŦezu 6-10 mm. Protektorovatelná Goodyear TreadMax.
UltraGrip Coach
Dezén nové pneumatiky
UltraGrip WTD
80% opotŦebení
Maximální hloubka proŦezání 3 mm, šíŦka proŦezu 6-10 mm. Protektorovatelná Goodyear TreadMax.
ProŦezaná pneumatika
Dezén nové pneumatiky
80% opotŦebení
ProŦezaná pneumatika
Maximální hloubka proŦezání 3 mm, šíŦka proŦezu 6-10 mm. Protektorovatelná Goodyear TreadMax.
UltraGrip WTT
Dezén nové pneumatiky
80% opotŦebení
ProŦezaná pneumatika
Maximální hloubka proŦezání 3 mm, šíŦka proŦezu 6-8 mm. Protektorovatelná Goodyear TreadMax.
56
57
Technologie pneumatik
Technologie
pneumatik
58
59
Konstrukce a názvosloví pneumatik
Pneumatiky pro nákladní vozidla jsou investicí. Jejich výkonnostní potenciál mŔže být výraznĉ
ovlivnĉn množstvím veliûin, které mŔžeme souhrnnĉ oznaûit jako provozní a servisní podmínky.
Jinými slovy skuteûné náklady na kilometr nejsou jen funkcí kvality a ceny pneumatiky, ale
pŀedevším výsledkem konkrétních provozních podmínek. Abychom byli schopni optimalizovat tyto
podmínky, je nezbytnĉ nutné znát pŀedevším konstrukûní vlastnosti pneumatik a porozumĉt jejich
mechanickým vlastnostem.
Podmínkou je mít základní znalosti dynamiky vozidel a znát vliv provozního prostŀedí, jako je proƄl
vozovky, okolní teplota a další faktory.
Tato ûást publikace pojednává o tĉchto základních zákonitostech a principech, které pomohou
snižovat provozní náklady dopravcŔ. Další objasnĉní a aktualizaci nĉkterých skuteûností a veliûin
prosím konzultujte s technikem nákladních pneumatik Goodyear.
Názvosloví pneumatik
• Bĉhoun
PŦedevším zajišŰuje styk pneumatiky s vozovkou, chrání kostru i nárazník pneumatiky.
• Nárazníkové pásy
•
•
•
•
•
•
Konstrukce pneumatiky
(Obrázek 1)
•
Nákladní pneumatika je kompozitní výrobek, vyrobený z kauĦukových smĵsí, kordových vložek a ocelového vyztužení.
Dƀležité Ħásti radiální nákladní pneumatiky Goodyear jsou popsány níže.
•
•
Nĵkolikanásobné ocelové kordy, kladené v navzájem malém úhlu, zpevŚující pneumatiku, stabilizující bĵhoun
a chránící kostru pŦed prƀrazem.
Boûnice
Chrání kostru a zajišŰuje její pružnost a odolnost proti stárnutí.
Kordová vložka (kostra)
Radiální (90°) kordová vložka pŦenáší hmotnost, brzdné a Ŧídicí síly z kola na bĵhoun
a zajišŰuje nosnost pneumatiky pŦi provozu.
Vnitŀní guma
Pryžový podklad uvnitŦ bezdušové pneumatiky zajišŰující její vzduchotĵsnost.
Patní lano
Svazek ocelových lan umožŚuje usazení pneumatiky na ráfku a její vzduchotĵsnost.
Jádro patky
Pryžové výplnĵ v oblasti pŦechodu patního lana do boĦnice – zajišŰuje pŦenos sil z tuhé patní oblasti do pružné
boĦnice.
Výztuž patky
Vložka z ocelového kordu zlepšující stabilitu a tuhost patky.
Ochranný pásek patky
Pásek tvrdé pryže chránící povrch patky pŦed mechanickým poškozením.
Duše*
Samostatná pryžová membrána zabraŚující úniku vzduchu vkládaná do dušových pneumatik.
Vložka*
Pryžový pás umístĵný mezi duši a ráfek, chránící duši proti otĵru a poškození ráfkem.
*Pouze pro pneumatiky s duší.
Pneumatika s duší
1
10
DeƄnice rozmĉrŔ pneumatik
3
2
11
Výrobci pneumatik na celém svĵtĵ jsou Ħleny regionálních organizací (ETRTO – pro oblast Evropy), které urĦují rozmĵry
pneumatik a jejich tolerance, nosnosti a husticí tlaky pro rƀzné rozmĵry a kategorie pneumatik. Základní názvosloví
rozmĵrƀ ráfkƀ a pneumatik je vysvĵtleno v následujících odstavcích:
Popis
5
4
9
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Bĵhoun
Nárazníkové pásy
BoĦnice
Kordová vložka (kostra)
VnitŦní guma
Patní lano
Jádro patky
Výztuž patky
Ochranný pásek patky
Duše*
Vložka*
1
2
1
Jmenovitá šíŀka (SD)
ŠíŦka nahuštĵné nezatížené pneumatiky od boĦnice k boĦnici mimo nápisƀ
Ħi ozdob.
2
Jmenovitá výška (SH)
Výška proĺlu nahuštĵné nezatížené pneumatiky od dosedací plochy na ráfek
k vrcholu bĵhounu (mĵŦeno od vertikální osy pneumatiky).
3
Minimální vzdálenost v dvojmontáži (Min DSP)
Minimální vzdálenost pneumatik pŦi dvojmontáži (mĵŦená od vertikálních os ráfkƀ) zabraŚující
tomu, aby nedošlo k otĵru pneumatik v deĻexní oblasti.
4
Statický zatížený polomĉr (SLR)
Vertikální vzdálenost mezi osou pneumatiky zatížené a nahuštĵné na normální hodnoty
a povrchem vozovky.
5
Vnĉjší prŔmĉr (OD)
Prƀmĵr nezatížené pneumatik nahuštĵné na doporuĦený tlak namontované na doporuĦeném
ráfku.
6
Jmenovitá zatížená šíŀka (LSW)
ŠíŦka nahuštĵné zatížené pneumatiky mĵŦená od boĦnice k boĦnici mimo nápisƀ Ħi ozdob.
* Pouze pro pneumatiky s duší
6
6
3
4
5
ProƄlové ûíslo
Jmenovitá výška (SH) vyjádŦená jako procentuální pomĵr ke jmenovité šíŦce (SD).
POZNÁMKA: Výrobĵ této publikace byla vĵnována veškerá možná péĦe. Nemƀžeme ale pŦevzít žádnou odpovĵdnost za jakoukoliv ztrátu nebo škodu,
která by vznikla následkem pŦehlédnutých chyb nebo omylƀ pŦi tisku..
60
6
61
Výhody štítku ve zkratce
EU štítek
Co to je?
B
B
Díky nové legislativĉ si mohou pŀepravci snadnĉji vybrat vhodnou
pneumatiku. Oznaûení pneumatik, které Evropská unie schválila
a platí od 1. listopadu 2012, zajišŊuje, že pneumatiky prodané
v EU musí být hodnoceny s ohledem na spotŀebu paliva, brzdný výkon
na mokru a vnĉjší hluûnost.
Struûnĉ ŀeûeno, data na štítku poskytuje informace napŀíklad ohlednĉ
í.
úspory paliva, kdy hodnota A pŀedstavuje nejvĉtší úsporu a G nejmenší.
Možné roĦní úspory pŦi výbĵru
pneumatik tŦídy A valivého odporu místo
pneumatik tŦídy F*
Rozdíl v brzdné dráze mezi tŦídou A
a F pro bĵžné nákladní vozidlo pŦi
80 km/h
72 dB
1222/2009 - C3
Hodnoty na štítku jsou uvedeny pouze pro názornost.
Hodnoty pro konkrétní rozmĵr pneumatiky se mohou lišit.
Co se mĉní?
Prodejce musí podat informaci o štítku zákazníkovi v okamžiku prodeje.
Mƀže tak uĦinit dvĵma zpƀsoby:
• Uvedením informace pŦímo na faktuŦe
• Podáním této informace spolu s fakturou
Co to znamená?
ÚSPORA PALIVA /
VALIVÝ ODPOR
A = NejúspornÔjší pneumatika
F = NejménÔ úsporná pneumatika
(TĖída G se nepoužívá pro nákladní
pneumatiky)
Pohybující se pneumatika spotŦebovává energii a je jednou z nejvĵtších
brzdných sil pƀsobících na vozidlo. Takto spotŦebovaná energie se
nazývá ‚valivý odpor‘ a má pŦímý vliv na spotŦebu paliva a zneĦištĵní
životního prostŦedí. S nižším valivým odporem spotŦebuje pneumatika
ménĵ paliva a vyprodukuje ménĵ CO2.
Tento stav se mĵní v závislosti na vozidle a jízdních podmínkách. Rozdíl
mezi sadou nových pneumatik tŦídy A a F mƀže pŦedstavovat rozdíl ve
spotŦebĵ paliva až 15%.*
BRZDNÁ DRÁHA NA MOKRU
A = Nejkratší brzdná dráha
F = Nejdelší brzdná dráha
Pneumatiky s lepší pŦilnavostí na mokru mají kratší brzdné dráhy
na mokrých vozovkách, což je nezbytný pŦedpoklad bezpeĦnosti.
(TĖída G se nepoužívá pro nákladní
pneumatiky)
Tato vlastnost se mĵní v závislosti na pneumatice, jízdních podmínkách
a zpƀsobu mĵŦení.}Avšak, pŦi plném brzdĵní, je rozdíl mezi pneumatikou
tŦídy A a F až o 30% kratší brzdná dráha. Pro bĵžné nákladní vozidlo to
pŦedstavuje pŦi brzdĵní z 80 km/h až o 25 m kratší brzdnou dráhu.**
Kalkulace jsou založeny na testech provedených
Goodyear Innovation Center v Lucembursku v roce 2012.
Rozdíl ve vnĵjší hluĦnosti mezi jednou
a tŦemi vlnami pŦedstavuje ĦtyŦnásobnĵ
vĵtší hluĦnost
To není všechno. Co nebylo ŀeûeno??
A
VNxJŠÍ HLUoNOST
MÔāeno v decibelech (dB)
Tāi tāídy
25 m
F
ÚroveŚ vnĵjšího hluku je vyjádŦena v decibelech (dB) a zobrazena pomocí
jedné, dvou nebo tŦí vln na štítku.
Jedna vlna pŦedstavuje nejtišší pneumatiku, tŦi nejhluĦnĵjší. Avšak, tŦi vlny
pŦedstavují souĦasnou mezní hluĦnost, zatímco dve odpovídají budoucím
normám a jedna je o další 3 dB nižší. Tišší pneumatika ménĵ zatĵžuje
životní prostŦedí.
* Kalkulace na základĵ zkoušek provedlo Goodyear Innovation Center v Lucembursku v roce 2012.
** Kalkulace se vztahuje k bĵžné soupravĵ (tahaĦ a návĵs) o hmotnosti 40 t.
62
Zatímco jsme se plnĵ zamĵŦili na pŦedstavení štítku, je nezbytné si uvĵdomit, že tento neŦíká zákazníkƀm úplnĵ
všechno, co potŦebují znát. Takže, i když pŦedstavuje výbornou prvotní informaci srovnatelnou, spolehlivou a objektivní,
v žádném pŦípadĵ však není vyĦerpávající. KoneĦnĵ, pneumatiky jsou mnohem víc než pouze Ħerné a kulaté; pŦedstavují
unikátní technický prvek. Proto je dƀležité se na nĵ podívat ze širšího úhlu.
• Štítek popisuje pouze úsporu paliva, brzdnou dráhu na mokru a vnĵjší hluĦnost.
• NezohledŚuje klíĦová kritéria, jako je kilometrový výkon, zábĵr a protektorovatelnost.
• Na zimní podmínky nebyl brán zŦetel.
* Kalkulace je založena na následujícím pŦedpokladu: Prƀmĵrná spotŦeba vozidla 32.3l/100km
323l/1000km
14.7% možné úspory = 47.5l menší
spotŦeba na 1000 km
cena paliva 1.50 EUR/l = 71.25 EUR/1000km
100,000 km kilometrový výkon/rok = 7,125 EUR úspory za rok.
63
Znaûení pneumatik
Oznaûení rozmĉru
Existují rƀzné zpƀsoby znaĦení rozmĵru pneumatiky v závislosti na jejich rozdílných typech. OznaĦení pneumatik je
umístĵno na boĦnici a je v souladu s ostatním znaĦením souĦástí vozidla, takže uživatel vozidla se mƀže ujistit o tom,
že pneumatiky namontované na vozidle mají stejné oznaĦení jako v pŦíruĦce k užívání vozidla nebo jsou uvedeny jako
schválené alternativní vybavení vozidla.
9
2
Provozní popis
3
4
1
10
5
6
V souladu s Evropskou smĵrnicí (ECE-RS4) všechny pneumatiky urĦené pro užitková vozidla jsou oznaĦeny „provozním
znaĦením“, které doplŚuje oznaĦení rozmĵrƀ pneumatiky. To se skládá z kódu, který urĦuje provozní limity zatížení
a rychlosti a obsahuje „index nosnosti“ pro jedno- a dvoj-montáž, a „kategorii rychlosti“ (napŦ. 156/150 L).
7
8
13
Mohou být použity i dodateĦná znaĦení k oznaĦení odpovídajícího zatížení pneumatiky pro alternativní vyšší rychlost
nebo alternativní vyšší zátĵž. Takové dodateĦné oznaĦení je umístĵno v kroužku.
12
11
DeƄnice rozmĉru
V níže uvedeném pŦehledu jsou pŦíklady rozmĵrƀ, které se používají pŦi znaĦení pneumatik pro nákladní vozidla. U
každého rozmĵru je vysvĵtleno, jaký význam mají jednotlivé složky.
12
/
Jmenovitá šíŦka
v palcích
295
/
Jmenovitá šíŦka
v mm
365
Jmenovitá šíŦka
v mm
/
R
22.5
152/148
M
R-radiální
Prƀmĵr ráfku
v palcích
Index nosnosti
(jedno-/dvojmontáž)
Kategorie
rychlosti
80
R
22.5
152/148
M
Proĺlové
Ħíslo
R-radiální
Prƀmĵr ráfku
v palcích
Index nosnosti
(jedno-/dvojmontáž)
Kategorie
rychlosti
80
R
20.0
160
J
Proĺlové
Ħíslo
R-radiální
Prƀmĵr ráfku
v palcích
Index nosnosti
(jedno-/dvojmontáž)
Kategorie
rychlosti
Umístĵní hlavního znaĦení pneumatik:
1
Jmenovitá šíŦka (v mm nebo palcích)
2
Proĺlové Ħíslo SH / SD
3
Radiální konstrukce (R=Radial)
4
Prƀmĵr ráfku (v palcích)
5
Index nosnosti (maximální zatížení na pneumatiku v jednomontáži)
6
Index nosnosti (maximální zatížení na pneumatiku v dvojmontáži)
7
Kategorie rychlosti
8
Alternativní nosnost platná pŦi alternativní rychlostí
9
TWI – indikátor opotŦebení – Tread Wear Indicator
10
ECE – Ħíslo homologaĦní znaĦky
11
Kód výroby (týden, rok)
12
DOT výrobní kód
13
Hlukové Ħíslo – dokazuje, že pneumatika odpovídá smĵrnicím ECE pro hluk
USA a Kanada
V souladu s americkou bezpeĦnostní smĵrnicí MVSS 100 pro osobní vozidla a 19 pro nákladní vozidla, musí být na pneumatice vyznaĦena maximální
nosnost pro pneumatiku v librách (LBS) a jí odpovídající huštĵní v librách na ĦtvereĦní palec (PSI).
Navíc musí být pneumatika oznaĦena D.O.T. (Department Of Transportation), aby bylo jisté, že pneumatika odpovídá všem smĵrnicím platným v tĵchto
zemích.
64
65
Index nosnosti a rychlostní kategorie
Vztah mezi nosností a rychlostí
Tyto hodnoty jsou stanoveny ETRTO a jsou to dva nejdŔležitĉjší provozní ûinitelé urûující výkon
pneumatiky.
Zmĉny nosnosti (v %) jako funkce rychlosti
Index nosnosti a rychlostní kategorie jsou vyznaûeny na obou boûnicích pneumatiky. Pŀíklad: 149/145
L: první ûíslo udává nosnost pneumatiky pŀi jednomontáži, druhé se vztahuje ke dvojmontáži.
Písmeno „L“ vymezuje maximální rychlost.
Níže uvedená informace je založena na manuálu Evropské technické organizace pro pneumatiky a ráfky („European Tire
a Rim Technical Organization – Standard Manuals“) oddíl promĵny nosnosti a rychlosti.
U radiálních pneumatik, u nichž není vyznaûena kategorie rychlosti, je povolena nejvyšší rychlost
110 km/hod (diagonální pneumatiky mají rychlost omezenu na 100 km/hod).
Protektorované pneumatiky mohou být provozovány do maximální rychlosti 110 km/hod, není-li
vyznaûeno jinak.
Pneumatiky pro speciální použití, tzv. „Heavy Duty (tĉžké podmínky)“ musí být na boûnicích
oznaûeny pŀíslušným rychlostním limitem.
Hodnoty rychlosti a nosnosti uvedené níže jsou vyžadovány Evropskou smĉrnicí ECE-R54.
Hodnoty v tabulce vykazují vztah mezi indexem nosnosti a aktuální zátĉží v kilogramech (kg).
Index nosnosti
LI
kg
LI
kg
LI
kg
LI
kg
LI
kg
LI
kg
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
195
200
206
212
218
224
230
236
243
250
257
265
272
280
290
300
307
315
325
335
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
345
355
365
375
387
400
412
425
437
450
462
475
487
500
515
530
545
560
580
600
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
615
630
650
670
690
710
730
750
775
800
825
850
875
900
925
950
975
1000
1030
1060
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
1090
1120
1150
1180
1215
1250
1285
1320
1360
1400
1450
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800
1850
1900
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
1950
2000
2060
2120
2180
2240
2300
2360
2430
2500
2575
2650
2725
2800
2900
3000
3075
3150
3250
3350
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
3450
3550
3650
3750
3875
4000
4125
4250
4375
4500
4625
4750
4875
5000
5150
5300
5450
5600
5800
6000
Zmĉny nosnosti v závislosti na rychlosti (%)
Rychlost
km/h
Static
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
F
80 km/h
+150
+110
+80
+65
+50
+35
+25
+19
+15
+13
+12
+11
+10
+7.5
+5
+2.5
0
G
90 km/h
+150
+110
+80
+65
+50
+35
+25
+19
+15
+13
+12
+11
+10
+8.5
+7
+5.5
+4
2
0
J
100 km/h
+150
+110
+80
+65
+50
+35
+25
+19
+15
+13
+12
+11
+10
+8.5
+7
+5.5
+4
+3
+2
+1
0
K
110 km/h
+150
+110
+80
+65
+50
+35
+25
+19
+15
+13
+12
+11
+10
+8.5
+7
+5.5
+4
+3
+2
+1
0
0
0
L
120 km/h
+150
+110
+80
+65
+50
+35
+25
+19
+15
+13
+12
+11
+10
+8.5
+7
+5.5
+4
+3
+2
+1
0
0
0
0
0
M
130 km/h
+150
+110
+80
+65
+50
+35
+25
+19
+15
+13
+12
+11
+10
+8.5
+7
+5.5
+4
+3
+2
+1
0
0
0
0
0
0
0
Husticí
tlak (%)*
Úptava
+40
+40
+30
+25
+21
+17
+13
+11
+10
+9
+8
+7
+6
+4
+2
+1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
POZNÁMKA: Zvýšení mƀže být použito pouze v tĵch pŦípadech, není-li upraveno jinak s výrobcem pneumatik.
Index nosnosti udává nejvyšší povolenou nosnost pneumatiky pŦi rychlosti urĦené kategorií rychlosti.
Kategorie rychlosti
Kategorie rychlosti
Rychlost (km/h)
E
F
G
J
K
L
M
N
70
80
90
100
110
120
130
140
Kategorie rychlosti udává nejvyšší povolenou rychlost pneumatiky pŦi nosnosti urĦené indexem nosnosti.
66
67
Doplijkové znaûení nosnosti a rychlosti
Poznámky k promĉnám závislosti nosnosti a rychlosti (v %)
Výrobce pneumatik mƀže k „nominálním“ indexƀm
nosnosti a rychlosti použít pŦídavného oznaĦení indexu
nosnosti a rychlosti s rozdílnými hodnotami indexƀ
nosnosti a rychlosti. Toto pŦídavné znaĦení je umístĵno
v kroužku.
(Níže uvedené poznámky se vztahují ke smĵrnicím ETRTO; v pŦípadĵ, že budete požadovat více detailƀ, konzultujte
platné ETRTO manuály standardƀ)
• Pro uvedené aplikace, „Rychlost“ znamená:
buĭ – možnost motorového vozidla dosáhnout této rychlosti jako maximální,
Pro zmĵnu nosnosti ve vztahu k maximální rychlosti
prosíme, použŇte tabulku a poznámky v následujícím
oddíle „Vztah mezi nosností a rychlostí“.
nebo – maximální rychlost pŦípustnou podle zákonných pŦedpisƀ pro daný typ motorového vozidla,
nebo – v pŦípadĵ „speciálního použití“, speciĺcké podmínky nasazení vozidla.
• Nosnost pneumatik ve dvojmontáži je dvojnásobkem nosnosti pneumatiky v jednomontáži do rychlosti 40 km/hod.
Zvýšení nosnosti nebude povoleno pro rychlosti vyšší než 40 km/hod., jestliže vozidlo má pevné osy, upevnĵné
k tĵlesu vozidla.
• Zvyšování nosnosti není možné použít pro trailery a návĵsy pro rychlosti nad 65 km/hod.
• Obecné deƄnice
Autobusy – (kategorie M3 vozidel podle smĵrnice EU) se dĵlí do tŦí tŦíd, v závislosti na pŦedpokládaném zpƀsobu
použití. Kategorie vozidel M3 pro pŦevoz pasažérƀ, má více než 8 sedadel navíc k sedadlu ŦidiĦe a má vyšší celkovou
hmotnost než 5 tun.
Poznámka: Tabulky ETRTO se vztahují pouze
k nominálnímu oznaĦení LI/SI.
Tŀída I
Mĵstské autobusy a autobusy pro pŦímĵstskou dopravu – pŦedpokládá se použití ve mĵstĵ s Ħetnými zastávkami;
tato vozidla mají prostory pro stojící pasažéry a dovolují pohyb pasažérƀ.
Tŀída II
Autobusy pro pŦímĵstskou nebo mezimĵstskou dopravu – pŦedpokládá se použití pro dopravu v urĦeném okrsku;
nemají speciální prostory pro stojící pasažéry, ale je zde dovoleno jejich stání v uliĦkách na urĦitou vzdálenost bĵhem
jízdy.
Tŀída III
Zájezdové autobusy – u tĵchto vozidel se pŦedpokládá použití pŦedevším na pŦepravu na dlouhé vzdálenosti, jsou
uzpƀsobeny pouze pro pŦepravu sedících pasažérƀ.
KG
IC
315/80R22.5 – 156/150 L
154 M
150
Na základĵ speciĺckých podmínek použití autobusƀ urĦených pro mĵstskou a pŦímĵstskou dopravu bez ohledu na
jejich aktuální maximální rychlost, je u nich povoleno následující zvyšování nosnosti:
Tŀída I
+ 15% nosnosti oznaĦené na pneumatice, jestliže prƀmĵrná maximální rychlost nepŦesahuje 40 km/hod.
Tŀída II
+ 10% nosnosti oznaĦení na pneumatice, jestliže provozní rychlost je omezena na 60 km/hod.
Tŀída III
Není povoleno žádné zvyšování nosnosti
Nominal
• Pro vybavení speciálních vozidel pro obecné služby v mĵstském a pŦímĵstském provozu (napŦ. uliĦní zametací nebo
Additional
Point
kropicí vozy, požárnická auta apod.) na základĵ jejich speciĺckých podmínek používání bez ohledu na jejich aktuální
schopnost maximální rychlosti, zvýšení nosnosti mƀže být o 10% vzhledem k nosnosti vyznaĦené na pneumatice.
• V každém pŦípadĵ se doporuĦuje vylouĦit zvyšování nosnosti, jestliže výsledné huštĵní by bylo vyšší než 1000 kPa.
V takovém pŦípadĵ musí být nosnost odpovídajícím zpƀsobem snížena.
• Je bezpodmíneĦnĵ nutné konzultovat výrobce pneumatik a ráfkƀ pro volbu ráfkƀ a kol pro nosnost a huštĵní
požadované pro použití pŦi rychlostech 40 km/hod a nižších.
(KM/H)
68
69
Ráfky a disky
Pro pneumatiky pro nákladní vozidla jsou na trhu v základĉ 3 hlavní typy ráfkŔ:
•
Jednodílný prohloubený ráfek pro bezdušové pneumatiky
•
Nĉkolikadílný plochý ráfek pro pneumatiky s duší
•
Nĉkolikadílný plochý ráfek pro bezdušové pneumatiky
Jednodílný prohloubený ráfek pro bezdušové pneumatiky
5° prohloubený ráfek – (13“, 14“, 17“ atd.) symetrický a
asymetrický ráfek pro (C) pneumatiky pro standardní a
lehká nákladní vozidla.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Snížený stŦed ráfku
Disk
Spojení ráfku a disku
Kontaktní plocha s nábojem kola – Ħelo disku
Prƀmĵr kruhu montážních šroubƀ
Offset – zális
Prƀmĵr stŦedového otvoru
Prƀmĵr otvoru pro montážní šroub
PŦíruba (patka) ráfku
Snížení ráfku
ŠíŦka ráfku
Výška patky ráfku
ŠíŦka patky ráfku
Rádius patky ráfku (detail)
Otvor pro ventil
Rádius patky
1
2
3
6
11
4
8
5º
13
9
12
15
10
5
7
14
15° prohloubený ráfek – (17.5“, 19.5“, 22.5“ atd.) ráfky
pro standardní a širokoproĺlové pneumatiky (s nízkým
proĺlovým Ħíslem) SuperSingly – tzv. balóny.
16
15º
Poznámka: Prƀmĵry ráfku mohou být pŦesnĵ zmĵŦeny pouze pŦi použití speciálního mĵŦidla.
Všechny ráfky mají tzv. offset (O) – zális, který neposkytuje jen prostor pro brzdové bubny Ħi kotouĦe, ale také vymezuje
šíŦku stopy, odklon kulového Ħepu, charakteristiku ovládání a zatížení ložisek kol. Na dvojmontáži má také vliv na
vzdálenost obou pneumatik.
Dvou a ûtyŀdílné ploché ráfky
Technici a mechanici musí proto vĵnovat pozornost následujícím skuteĦnostem:
• Na vozidlo montovat jen ráfky se správným offsetem – zálisem.
• Ráfky s rozdílnými offsety nesmí být namontovány na stejné ose.
(PŦedevším 20°) ráfky pro pneumatiky s vyšším
proĺlovým Ħíslem. Je dƀležité vyhnout se zámĵnĵ
souĦástek z obou systémƀ.
Poznámka: Každý ze systémƀ je vĵtšinou jasnĵ
oznaĦen (2P nebo 4 P).
O
O
Offset – zális ráfku mƀže být pozitivní, negativní nebo nulový (0). Offset je
deĺnován jako vzdálenost z vertikálního stŦedu ráfku ke vnitŦnímu Ħelu disku
(plocha pŦiléhající na náboj kola) a je oznaĦován jako pozitivní, když Ħelo disku je
vnĵ osy, negativní když je za osou ráfku a nulový (0) v pŦípadĵ, že je v ose ráfku.
Negative
Positive
Základní pravidlo pro montáž a demontáž nĵkolikadílných ráfkƀ je použití
speciálních nástrojƀ a náŦadí. Toto opatŦení není jen pro bezpeĦnost mechanika,
ale vylouĦí použití kladiva a dalšího nevhodného náŦadí, které dŦíve Ħi pozdĵji poškodí nebo zniĦí dƀležité Ħásti ráfku.
Rovnĵž, jednodílné ráfky pro bezdušové pneumatiky vyžadují vhodné náŦadí, jinak mƀže být velice obtížné Ħi úplnĵ
nemožné pneumatiku správnĵ a bezpeĦnĵ namontovat, a rovnĵž mƀže být poškozena patka pneumatiky.
Dvoudílné ploché ráfky pro pneumatiky s duší
PŦi montáži jedno nebo vícedílných ráfkƀ by mĵla být dodržena následující pravidla:
• Kontaktní plochy mezi ráfkem a stŦedem (hvĵzdou) by nemĵly být natŦeny, aby bylo zajištĵno správné centrování.
• Šrouby by mĵly být utahovány ve smĵru hodinových ruĦiĦek (ne kŦížem) na výrobcem doporuĦené maximální
Montážní boĦní kruh
hodnoty utahovacích momentƀ
• Šrouby a svorky by mĵly být znovu zkontrolovány po ujetí 50–100 km od montáže a je-li to nutné, dotaženy.
• V pŦípadĵ dvoumontáže by mĵl být mezikroužek centrován s pomocí žabek.
útyŀdílné ploché ráfky pro pneumatiky s duší
Zámkový
kruh
BoĦní
kruh
Patní usazovací
pásek
útyŀdílné ploché ráfky pro bezdušové pneumatiky
(20“) ráfky pŦedevším pro proĺlové Ħíslo 80.
PŦi montáži nové pneumatiky je nutno použít nový
tĵsnicí kroužek.
Zámkový
kruh
70
BoĦní
kruh
Patní usazovací
pásek
71
Duše a vložky
Pro radiální pneumatiky používejte jen duše a vložky oznaûené „radial“. Pŀi montáži nové pneumatiky
použğte i novou duši a vložku. Radiální pneumatiky, díky své konstrukci, jsou vystaveny daleko
vyšším místním namáháním na vnitŀní duši než pneumatiky diagonální. Duše oznaûené „Radial“
jsou konstruovány tak, aby odolaly tomuto namáhání a je nutné je použít v radiálních pneumatikách.
Radiální duše mohou být použity i v diagonálních pneumatikách, avšak diagonální duše
(bez oznaûení) jsou pro toto použití plnĉ vyhovující.
Kryty ventilových štĉrbin
Vyšší namáhání v radiálních pneumatikách zpŔsobuje, že duše je více náchylná k proŀíznutí okrajem
vložky a je tedy nutné použít rovnĉž i vložek oznaûených „radial“, které jsou vytvoŀeny ze speciálních
smĉsí, které zabraijují pŀedûasnému stárnutí vložky.
Vložky jsou vyrobeny s textilní ûi pevnou pryžovou výztuhou v oblasti otvoru pro ventil, aby se
pŀedešlo tĉmto problémŔm, ale pro aplikaci v nároûných podmínkách doporuûujeme použít bĉžnĉ
dostupných tĉsnĉní, nebo kovových podložek. Protože protlaûení a možnost selhání se ale mŔže
projevit jinde, než v oblasti patky, pŀípadnĉ v okolí ventilu, jsou mostkové vložky neefektivní
a v Evropĉ se od jejich použití upouští.
Duše
Stŀední nákladní vozidla – 20/24”
Duše jsou vyrábĵny s jasnĵ stanovenými rozmĵry, danými radiální a celkovou elasticitou. Duše s vĵtšími rozmĵry
než doporuĦenými bude uvnitŦ pneumatiky náchylná ke zkroucení
s jejím následným poškozením. Duše s menšími rozmĵry než doporuĦenými bude nadmĵrnĵ napínána, což vede
ke snížení odolnosti vƀĦi tŦení a ke zmenšení vzduchotĵsnosti. V nouzi je vhodnĵjší použít duši menší, než vĵtší,
protože je menší pravdpodobnost, že dojde k jejímu selhání.
V pŦípadĵ potŦeby je možné použít opakovanĵ duši, jestliže:
• Není patrné žádné její poškození
• Nezmĵnila duše ve vĵtší míŦe svƀj tvar a objem bĵhem prvního použití. DoporuĦuje se použít znovu duši pouze
v pŦípadĵ, že zvĵtšila svƀj radiální objem nejvýše o 15%
Dokonce i nejlepší vložky vystavené vysokému tlaku a teplotám (dosahujícím až 200 °C mĉŀeno na
vnitŀních kolech zadních náprav mĉstských autobusŔ v Evropĉ) mohou být v provozních podmínkách
vytlaûovány ventilovými štĉrbinami.
Rozmĉr
Duše
Ráfek
Vložka
12.00R20
12.00R20
14.00R20
12.00R24
14.00R20
12.00R24
8.0
8.5
9.0
10.0
8.0
8.5
9.0
20R8.5
20R8.5
20R9.5
20R9.0
24R8.5
24R8.5
24R9.0
Poznámka: montáž duší do pneumatik s oznaĦením „tubeless“ – bezdušová – se nedoporuĦuje.
Vložky
Vložka je v pneumatice urĦena k tomu, aby:
• Ochránila duši pŦed nerovnostmi ráfku.
• Zabránila poškození duše Ħástmi nĵkolikadílných ráfkƀ.
• Zabránila protlaĦení duše otvorem ventilu.
PŦi použití vložky musí ventilová štĵrbina ležet proti otvoru ventilu.
Všechny snížené ráfky pro osobní, nákladní i zemĵdĵlské pneumatiky mají otvor ventilu na vnĵjší dostupné stranĵ ráfku
a vyžadují duši, která má ventil mimocentrálnĵ uložený. Zde není tŦeba použít vložku.
Nĵkteré snížené ráfky pro bezdušové pneumatiky pro nákladní vozidla mají otvor ventilu uprostŦed. Zde lze použít duši,
což ovšem Goodyear nedoporuĦuje.
Všechny ploché ráfky s odnímatelnou pŦírubou mají ventilovou štĵrbinu prodlouženou z osy ráfku na jeho okraj. Tyto
ráfky vyžadují použití vložky a duše se stŦedovým uložením ventilu.
Všechny polosnížené ráfky mají krátkou ventilovou štĵrbinu, která nemusí být v ose. Záleží na typu ráfku a na výrobci
ráfku. Zde jsou doporuĦeny vložky a duše podle uložení ventilu
a druhu ventilu samotného.
72
73
Ventily
Montáž prodlužovacího ventilu
Existují tŀi typy vnitŀních dušových ventilŔ pro použití v bĉžném provozu:
Prodlužovací ventily jsou kódovány v podobĵ: V*-**-**, ale aby se zamezilo zámĵnám, vĵtšinou se oznaĦení odvolává na
oznaĦení jednodílného kovového ventilu, kterého jsou obdobou.
Ventil potažený pryží
Nejchoulostivĵjší Ħástí prodlužovacího ventilu je pryžové tĵsnĵní. Když je prodlužovaný ventil namontován a správnĵ
utažen, tĵsnĵní je stlaĦeno a Ħasem ztrácí pružnost. Pryžová tĵsnĵní by se nemĵla použít pŦi nové montáži pokud jsou
ztvrdlá a nepružná.
Ventily potažené pryží mohou být pevné, jako TR15,
nebo ohebné (rukou) jako TR150.
Správný postup montáže: prodlužovaní ventil namontujte na trubiĦku tak, aby tĵsnĵní dobŦe dolehlo. Pak ještĵ otoĦte
o pƀl otáĦky.
Prodlužovací ventil
TR15
TR150
Pryžové tĵsnĵní
Jednodílný kovový ventil
Kryty ventilu
Jednodílné kovové ventily, jako je TR 44“. Vĵtšinou je
tento druh dodáván s požadovaným zakŦivením, které
mƀže být jednoduché, dvojité nebo trojité.
Ventil vždy musí být montován s krytem.
VnitŦní Ħást ventilu – jeho jádro – má tyto funkce: Udržujte tlak vzduchu v pneumatice, zabezpeĦuje možnost jeho
mĵŦení a korekce. Kryt ventilu je prvotní primární tĵsnĵní a je vyroben z kovu s pryžovým tĵsnicím kroužkem uvnitŦ.
Plastové kryty ventilu nejsou urĦeny pro bĵžný provoz, jsou jen ochranou závitu pŦi transportu a zamezují vniknutí
prachu.
Jádra ventilu
Jádra ventilu jsou vyrábĵny ve dvou délkách, ve dvou teplotních kategoriích a s vnitŦní nebo vnĵjší pružinou. Všechna
tato jádra ventilu jsou zamĵnitelná. DoporuĦuje se použití krátkého ventilu s vnitŦní pružinou a odolávajícím vysokým
teplotám. Tato zmínĵná jádra jsou oznaĦena na malém pryžovém límci Ħervenĵ.
TR44
Dvoudílný kovový ventil
Dvoudílné kovové ventily evropského typu se skládají ze šroubení (krátká kovová trubiĦka se závitem) zavulkanizované
do duše a z dalšího prodloužení, které se namontuje na šroubení, opatŦené pryžovým tĵsnĵním.
Pŀevod z T&RA na referenûní ûísla
Single bend
Washer
Double bend
Spud
Triple bend
T&RA
Jednoduchý
ETRTO dvojitý
Trojitý
TR75
TR76
TR78
TR175
TR177
TR178
TR179
TR285
V3.02.27
V3.02.8
V3.02.12
V3.02.10
V3.02.9
V3.02.14
V3.02.15
V3.04.6
V3.04.4
V3.04.3/10
V3.06.5
V3.06.3
V3.06.1
V3.06.6
V3.07.1
Poznámka: Goodyear vyrábí pŦedevším duše pro nákladní vozidla se šroubením a dalším prodloužením.
74
75
Proces výroby pneumatik
Výroba tkaniny
Textilní tkanina je spletena do šćĬr, ze kterých je pak utkána
tkanina se šćĬrami položenými pouze po délce; ty jsou pĖíÏnými
nitÝmi drženy pohromadÝ. Tkanina je pak impregnována
speciálními pojidly ke zlepšení její adhese s gumou a je pak
prohnána speciální 3T jednotkou Goodyear.
Suroviny
Vyvážení
Finální kontrola
Po probÝhlé vulkanizaci je každá
pneumatika podrobnÝ prohlédnuta,
zda vyhovuje pĖísným standardĬm
kvality, které zahrnují kontrolu
stejnomÝrnosti na strojích pro kontrolu
vyvážení a vyrovnání tloušĢky stÝny
pneumatiky.
¢ezaËka diagonální
tkaniny a lisovací
kalander
Vylisovaná tkanina je
rozĖezána na rĬzné
šíĖky a s rĬzným úhlem,
aby mohla být použita
jako nárazník a zesílení
pro tÝleso pneumatiky.
Gumové vrstvy jsou
nanášeny na tkaninu
k posílení adhesivity
a nepropustnosti
pneumatiky.
Textilní prĔmysl
DĖívÝjší pneumatiky byly vyrobeny z bavlnné tkaniny.
Dnešní pneumatiky mají kostru vyrobenu z tkanin jako
jsou nylon, rayon, polyester, laminát atd.
Vizuální kontrola
Vyrovnání tloušĈky
Tkaninový kalander
Textilní tkanina je potažena na obou
stranách tím, že prochází dvojitým
tĖíválcovým rotaÏním systémem.
Válcový mixer
Polymery (pĖírodní a syntetická
guma) jsou mixovány v otáÏecím
bubnu s ostatními pĖímÝsemi. Toto
mixování rĬzných ingrediencí, které
nakonec tvoĖí pryžovou smÝs se
odehrává v bubnovém mixeru.
Gumové plantáže
PĖírodní kauÏuk je získáván pĖedevším ze stromu
Hevea – kauÏukovníku – ve formÝ latexu, který je
sbírán z naĖíznuté kĬry tohoto stromu. Tekutý latex
je sbírán do malých nádob, potom koagulován, až
se získá pevný kauÏuk. Goodyear má své vlastní
plantáže v rĬzných Ïástech svÝta.
VytlaËovací lisy
Dezény, boÏnice a ostatní Ïásti
pneumatiky jsou lisovány do
speciŰcké koneÏné podoby
a rozĖezány do správné délky
na vtlaÏovacích lisech.
76
Stroj pro ğnální konstrukci
pneumatiky
Tento stroj slouží k tomu, aby
sestavil všechny souÏásti do koneÏné
podoby nazývané „zelená“, nebo
„nevulkanizovaná“ pneumatika.
RTG
Kalander pro výrobu drátĔ
Z jednotlivých drátĬ je vytváĖena
spletená vrstva, která je potahována
gumovou smÝsí po obou stranách a ta
pak tvoĖí základ kostry pneumatiky.
Chemický prĔmysl
– Syntetická guma je získávána ze surové ropy
– Karbonová Ïerć, používaná do gumových smÝsí
k získání vÝtší pevnosti, je získávána hlavnÝ
spalováním surové ropy ve speciálních hoĖácích
– Ostatní chemické pĖísady jako je síra, plastiŰkátory,
akcelerátory, antioxidancia, atd. která jsou potĖebná
pĖi výrobÝ pneumatiky, jsou dodávána rĬznými
výrobci chemických materiálĬ
Oceláāský prĔmysl
Ocelový drát s vysokou pevností je používán ke
konstrukci patky; pevné základny pneumatiky. Svazek
drátĬ je rovnÝž používán v radiálních pneumatikách
jako materiál jak pro nárazník, tak pro kostru.
VulkanizaËní lis
Zelená pneumatika je dotvoĖena
do koneÏné podoby tím, že
je podrobena vulkanizaci ve
vulkanizaÏním lisu za urÏené
teploty, pod urÏitým tlakem po
urÏenou dobu.
¢ezaËka drátÔné vrstvy
DrátÝná vrstva je rozĖezávána na rĬzné šíĖky
pod rĬznými úhly a ty pak jsou zahrnuty do
tÝlesa pneumatiky.
Výroba patky,
nárazníku a drátĔ kostry
Hrubá konstrukce drátĬ je poté
pokovována mosazí a ty jsou pak spleteny
do jemné sítÝ. Kord je tvoĖen dráty vrstvenými
do koneÏné formy.
Konstrukce patky
Patkový drát je potažen pryží a zavzat do prstence tvoĖícího
patku, která dosedá na ráfek vozidla.
77
Poznámky
78
Poznámky
79
www.goodyearpneu.cz
Goodyear Dunlop Tires Czech s.r.o.
VyskoĦilova 1481/4
140 00 Praha 4
Telefon
+420 234 092 777
Fax
+420 234 092 700
Ohlednĵ dostupnosti pneumatik kontaktujte
vašeho místního prodejce Goodyear.
Prodejce
Všechny informace v tomto materiálu byly platné ke dni jeho vydání. OznaĦení se mƀže lišit v závislosti na rozmĵru pneumatiky.
Podrobné a aktuální informace naleznete u svého prodejce nebo na stránkach www.goodyearpneu.cz
Výrobek Goodyear Europe
CZ XX/XX/2012

Podobné dokumenty

Pořiďte si nové nákladní pneumatiky a získejte dárek zdarma.

Pořiďte si nové nákladní pneumatiky a získejte dárek zdarma. 1. Dopravce zakoupí 12, 24 nebo 48 nákladních pneumatik značek Goodyear, Dunlop, ČSAD HAVÍŘOV a.s. Fulda, Sava nebo teplých protektorů TreadMax a NextTread.

Více

295 / 80 R 22.5 152/148 M

295 / 80 R 22.5 152/148 M a rovnoměrné opotřebení. Nejnovější technologie směsi dezénu, kostry a optimalizovaná geometrie patky zajišťují dobou pevnost a schopnost protektorování této nové generace pneumatik pro hnací osu. ...

Více

Pro čtenáře tvoříme tituly, pro vaše podnikání příležitosti

Pro čtenáře tvoříme tituly, pro vaše podnikání příležitosti Na otázku, směřujeme-li k totální automatizaci si po procházce veletrhem v Hannoveru samozřejmě musí odpovědět každý sám. Určitě se to netýká ČR. Ale po shlédnutí expozic se zdá, že lidstvo udělalo...

Více

SORTIMENT NÁKLADNÍCH, AUTOBUSOVÝCH A DODÁVKOVÝCH

SORTIMENT NÁKLADNÍCH, AUTOBUSOVÝCH A DODÁVKOVÝCH • Stabilní a konstantní výkony po celou dobu životnosti pneumatik • Vysoce protektorovatelná kostra pro ještě lepší kilometrový výkon

Více