TOP odrůdy RAGT

Komentáře

Transkript

TOP odrůdy RAGT
www.vpagro.cz
2015
Pšenice ozimá – TOP odrůdy RAGT
Matchball
RGT
Rebell
Bodyček
Golem
Cimrmanova raná
Viriato
Matchball
Polopozdní až pozdní A odrůda s výnosovým potenciálem pro rekordní sklizně!
•v českých registračních zkouškách byl v intenzivní variantě pěstování nejvýnosnější
A odrůdou, na 18-ti lokalitách v poloprovozních pokusech 2014 dosáhl výnosu přes 10 t/ha!
•Matchball dal nejvyšší výnos ze všech odrůd v soutěži technologií ZVÚ Kroměříž - 14,95 t/ha!
•v ZD Těšice, okres Olomouc, nasypal v roce 2014 v průměru neuvěřitelných 12 t/ha!
Matchball je výnosový rekordman, který těžko hledá konkurenci nejen mezi A odrůdami. Registrační zkoušky v ČR ukončil v
intenzivní variantě pěstování jako nejvýnosnější odrůda. Kratší,
dobře odnoživá odrůda s velmi produktivním klasem má však
i dobrou A potravinářskou kvalitu (zejména vysoké a velmi stabilní číslo poklesu) a velmi dobré přezimování. Mezi přednosti
lze připočíst i velmi dobrý zdravotní stav listové plochy. Matchball je odrůda pro pěstování při vysoké intenzitě.
Jednoznačně největší předností pšenice Matchball je výnos.
V průměru fungicidně ošetřovaných variant všech výrobních
oblastí byl nejvýnosnější!
Ranost
polopozdní až pozdní
N
111 %
„Na Matchballu se mi v první řadě
líbí jeho vzcházivost a podzimní start.
Když chci vysoký výnos, hnojím
pořádně dusíkem a fungicid aplikuji
2 až 3x. Matchball je typická intenzivní
odrůda, u které se vstupy vyplatí.
V roce 2014 jsme Matchball množili
na 9,9 ha a sklidilo se téměř 10 t/ha.
Na polehnutých místech vůbec neporůstal. Letos mám zaseto 30 ha,
porost je opticky krásný a zdravotní
stav rostlin výborný.“
Výška rostliny
střední až kratší (81 cm)
Odnožovací
schopnost
N – neošetřená
O – ošetřená
velmi dobrá
O
105 %
Řepařská oblast Čechy
N
111 %
O
109 %
Bramborářská
a pícninářská oblast
N
O
109 % 106 %
Řepařská oblast Morava
N
119 %
O
111 %
Kukuřičná oblast
N
111 %
1000 x
A
Rebell
Novinka
2015
Nová A pšenice z německého šlechtění
•kompenzační typ, vysoký počet zrn v klase
•nejlepší volba po obilní předplodině, vhodný i na pozdní výsevy po kukuřici na zrno
•vítěz loňských zkoušek mezi A odrůdami v Bavorsku (106 % na průměr pokusu)
RGT Rebell je polopozdní pšenice na krátkém stéble s vynikající odolností vůči poléhání, která v Německu poskytuje velmi
vysoké výnosy ve všech výrobních oblastech. Jedná se o kompenzační typ pšenice s vysokým počtem zrn v klase. V České
republice během polních dnů bezkonkurenčně zaujal svým
habitem, zejména líbivým, dlouhým, krásným klasem. Velmi
Specialista
po obilnině!
dobře snáší pozdní setí, má rychlou jarní regeneraci a dobře se
vyrovnává s jarními a časně letními přísušky.
RGT Rebell vyniká výborným zdravotním stavem. Má vynikající
odolnost stéblolamu (gen odolnosti PCH1), rezistenci k půdním
virům a výbornou odolnost vůči padlí a oběma typům rzí!
Výnos podle výrobních oblastí ČR (ÚKZÚZ, 2010–2013, %)
Obilnářská oblast
Pavel Dvořák
Nahořany, okres Náchod
RGT
O
108 %
nízký
2,5
RGT
REBELL
3
Stéblolam – projev choroby
Důležité
je vyhrát!
A
3,5
4
Genius (E)
4,5
JB Asano (A)
5
Magister (E)
5,5
6
Akteur (E)
6,5
4
vysoký
Mulan (A)
Cubus (A)
4,5
Potenzial (A)
5
5,5
6
Patras (A)
6,5
7
7,5
vysoký
nízký
Výnos zrna
„RGT Rebell je velmi výnosná odrůda se
stabilní A kvalitou. Jedná se o polopozdní,
velmi líbivou klasovou novinku, která byla
v Německu zaregistrována v roce 2013.
K přednostem této odrůdy patří její nízký
vzrůst a dobrá odolnost poléhání. RGT Rebell
ve srování s ostatními odrůdami vyniká zejména velmi dobrou odolností vůči komplexu
chorob pat stébel, kdy díky genu PCH1 je
odrůda ideální volbou po obilní předplodině.
RGT Rebell se vyznačuje celkově velmi dobrým zdravotním stavem klasu i listové plochy,
výborná je zejména odolnost ke rzi plevové
i pšeničné. Odrůda RGT Rebell je pšenice
se stabilní A kvalitou, kdy vyniká zejména
v hodnocení čísla poklesu a jeho stability
a vyšším obsahem N-látek.“
Ing. agr. Hilmar Cöster, RAGT 2N
vedoucí šlechtitelského programu
pšenic v Německu
RGT Rebell – kombinace stéblolamu a výnosu zrna (BSA)
HTZ
Mrazuvzdornost
Ranost
Výška rostliny
Odnožovací
schopnost
41 g
velmi dobrá
polopozdní
střední až nižší
střední
1000 x
HTZ
Mrazuvzdornost
střední
průměrná
Bodyček
Nejranější
potravinářská
pšenice!
Extra raná, výborně odnoživá A odrůda
•Bodyček dozrává na úrovni ozimých ječmenů
•v porovnání s konkurencí vyniká stabilní potravinářskou kvalitou A a vynikajícím přezimováním
Vysoké výnosy, stabilní kvalita A, výborná mrazuvzdornost,
vhodnost do všech výrobních oblastí a podmínek pěstování
jsou u ozimé pšenice Bodyček dostatečným důvodem k pěstování. Čeho si však pěstitelé napříč republikou váží nejvíce, je
unikátní ranost této odrůdy a stabilní A potravinářská kvalita.
2014
Číslo poklesu (sec)
A
316
NL (%)
A
13
Zelenyho test (ml)
A
49
Objemová hmotnost (g/l)
A
793
Objem pečiva (ml)
Vaznost mouky (%)
E
E
1
2
3
4
5
6
7
8
9
extra raná
(Samanta-6)
Odrůda byla zaregistrována v jakostní skupině A, ale například
výsledky roku 2011 hodnotily Bodyček ve všech parametrech
jako E. Zásadní ale je, že Bodyček svou vysokou a stálou kvalitu
prokazuje i v praxi. Pro pěstitele je také podstatné, že velmi
dobrou potravinářskou jakost dosahuje nejen při optimálním
průběhu sklizně, ale je velmi stabilní i v nepříznivém průběhu
žní.
ZD Všestary (Hradec Králové) – 10,0 t/ha (105 ha)
Agrochov Dynín (České Budějovice) – 8,13 t/ha (78 ha)
VOS Velké Opatovice (Blansko) – 9,0 t/ha (90 ha)
ZD Velký Beranov (Jihlava) – 9,5 t/ha (40 ha)
AG Maywald (Svitavy) – 10,2 t/ha (90 ha)
Agro Měřín, Drnholec (Břeclav) – 8,5 t/ha
Ing. Josef Kovář, Mankovice (Nový Jičín) – 10,6 t/ha
Agroholding Bernartice (Jeseník) – 8,7 t/ha
Agrosumak a.s. (Nový Jičín) – 8,5 t/ha
Výnos na provozních plochách
v ČR, 2013 a 2014
17
15
593
59,5
8
16
Agrospol Hrádek (Znojmo) – 7,5 t/ha
Agroos Jaroměřice (Třebíč) – 8 t/ha
VOS zemědělců V. Opatovice (Blansko) – 8,2 t/ha
Lukrena a.s. (Plzeň - jih) – 6,7 t/ha
Ing. Petr Srb (Kladno) – 7,8 t/ha
ZEAS Oskořínek (Nymburk) – 7 t/ha
Karel Kubát (Benešov) – (2. 8.) 6,6 t/ha
Agroben (Semily) – 7,5 t/ha
ZD Okříšky (Třebíč) – 8,2 t/ha
Výška rostliny
Odnožovací
schopnost
střední
dobrá až velmi dobrá
1
14
2013
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Zdroj: ÚKZÚZ
Ranost
A
13
3
4
2
7
9
12
11
18
6
Golem
Pšenice pro velké podniky, které neřeší odrůdové zvláštnosti a pšenici pěstují na velkých
plochách „podle jedné šablony“
•polopozdní, klasová, velmi výnosná odrůda
•velmi dobrá A kvalita s výbornou objemovou hmotností a číslem poklesu
Golem je velmi výnosná polopozdní pšenice s potravinářskou
kvalitou A, která tvoří výnos zejména produktivitou klasu. Jedná se o jednu z mála pšenic, která vyniká svou pěstitelskou
univerzálností ve smyslu rajonizace. Z rozsáhlé sítě poloprovozních pokusů a ohlasů z praxe vyplývá, že se jedná o odrůdu,
která zvládá všechny půdně-klimatické podmínky v ČR.
Svou největší sílu ukazuje Golem v kombinaci špičkového výnosu, A potravinářské kvality a plasticity. V ročnících, kdy spadne velmi málo srážek během dubna a první poloviny května,
dokáže k vynikajícímu výnosu využít i červnovou vláhu, kdy už
celá řada zejména ranějších pšenic nemá šanci jakkoli korigovat výnos. Toto byl příklad zejména oblasti severozápadních
Čech roku 2012, čímž si Golem získal mezi tamními zemědělci
obrovskou oblibu.
Ing. František Krupička
ŠS Humpolec
(Bramborářská výrobní
oblast)
„Golem je hodně plastická a intenzivní
odrůda. Dokáže tolerovat agrotechnické chyby, které by jiná odrůda
nezvládla. Proto bych Golem doporučil pro velké podniky, které neřeší
odrůdové zvláštnosti a pšenici pěstují
na velkých plochách „podle jedné
šablony“. První rok jsem vysel
4 MKZ/ha, druhý rok jen 3 MKZ/ha
a porosty byly srovnatelné, protože
velmi dobře odnožuje. Golem je
odrůda s vysokým výnosovým
potenciálem, proto bych rozhodně
doporučil vysoké dávky dusíku.
106
104
Golem
102
100
10
průměr
potravinářských
odrůd
98
96
2012
1000 x
Golem ve všech
parametrech!
Relativní výnos, % (Zdroj: VP AGRO, poloprovozní pokusy)
5
13
A
Ing. Vít Ševčík, ZD Hrotovice
„Pšenici Golem sejeme na našich pozemcích od roku 2012 a vždy s touto
odrůdou dosahujeme výborných výnosů. V roce 2013 to bylo dokonce
95 q/ha. Na odrůdě Golem si nejvíce ceníme její výborné výnosové stability
v jednotlivých ročnících a proto s ním počítáme i do dalších sezón.”
2013
HTZ
Mrazuvzdornost
Ranost
Výška rostliny
Odnožovací
schopnost
41 g
výborná
polopozdní
střední
střední
(špička mezi testovanými odrůdami)
1000 x
HTZ
Mrazuvzdornost
43 g
velmi dobrá
SE
Stopa českého
velikána!
A
Cimrmanova raná
Viriato
Pšenice se špičkovou a stabilní potravinářskou kvalitou E, výborným přezimováním
a vysokou odolností klasovým fuzáriím
•výborná mrazuvzdornost – 8,2 b. hodnocení přezimování v roce 2012 (ÚKZÚZ)
•stabilní superelitní potravinářská kvalita (zejména rekordní objemová hmotnost)
Raná osinatá ozimá pšenice s A potravinářskou jakostí
•stabilní a vysoce hodnocená objemová hmotnost (E) a číslo poklesu (E)
•špičkový výnos ve všech výrobních oblastech v kombinaci s nepoléhavostí
Neskutečně vysoká objemová hmotnost, spolu s velmi pěkným senzorickým hodnocením zrna potěší každého pěstitele.
Právě sklovité, mírně protáhlé zrno, při optimální HTZ kolem
45 g dává předpoklad rekordní úrovně v tomto ukazateli.
V průběhu registračního řízení dosáhla průměrné hodnoty
objemové hmotnosti 829 g/l, daleko nejvyšší ze všech zkoušených odrůd! Unikátní jsou její výsledky ze zkoušení v roce
2013. Průměrná hodnota z 19 lokalit celé ČR byla 848 g/l, přičemž vůbec nejvyšší dosažená úroveň na jediné lokalitě byla
stanovena v Lednici, unikátních 875 g/l! V tomto parametru
prakticky neklesá pod 800 g/l a nemá v něm konkurenci.
Cimrmanova raná současně vyniká v pokusech VÚRV Ruzyně
v symptomatickém hodnocení odolnosti klasovým fuzáriím
(7,1 b.), ale také v nízké akumulaci mykotoxinu DON, ať už po
kukuřici na zrno či při umělé infekci.
Viriato je velmi krátká (81 cm), raná (metá 1 den před Baletkou,
3 dny před Bohemií), osinatá pšenice s výbornou odolností
vůči poléhání (8,9 bodu). Velmi dobře odnožuje a v českých
podmínkách prokázala i dobrou mrazuvzdornost (5,9 bodu).
Zrno má střední až větší, HTZ 47 g.
Nejvýnosnější
osinatka
Zdravotní stav
Viriato má v rámci hodnoceného sortimentu odrůd velmi dobrou odolnost vůči braničnatkám, střední odolnost vůči padlí
a rzi pšeničné. Dobré má i hodnocení odolnosti proti běloklasosti, odolnost fuzáriím v klasem je střední.
Potravinářská jakost A
Jednotlivé ukazatele potravinářské jakosti ukazují na velmi stabilní a vysoce hodnocenou objemovou hmotnost (E) a číslo
poklesu (E). Vyšší úrovní výživy se zajistí potravinářská kvalita
A i ve zbývajících výkupních parametrech (obsah NL a lepku,
výše sedimentu).
Porovnání výnosů (ÚKZÚZ, 2013, %)
Číslo poklesu (sec)
E
333
NL (%)
A
13,1
Zelenyho test (ml)
A
47
Objemová hmotnost (g/l)
E
810
Slavnostní křest Cimrmanovy rané, Nový Bydžov 19. 10. 2013
105
Jakost
Číslo poklesu
(sec)
NL
(%)
Zelenyho test
(ml)
Objemová
hmotnost (g/l)
338
14,1
62
836
E
E
E
E
Radek Prošek, Silo Jesenice
110
„Po žních naskladňujeme přibližně 5000 t pšenice. V roce 2013 v naší
oblasti zkazily žně deště, kdy se komodita v podstatě „kradla“ po kouskách
z pole. Kvalita v takových případech samozřejmě klesá. Proto mě i pěstitelskou firmu Lukra Lubenec velmi mile překvapila sklizeň 50 ha odrůdy Cimrmanova raná, která proběhla na konci mokrých žní. Cimrmanova raná držela
oproti jiným odrůdám bezkonkurenční kvalitu, např. objemovou hmotnost
na úrovni 812 g/l.“
Zdroj: ÚKZÚZ, 2014
Viriato
105
Elly
100
95
Bohemia
90
KVO
Ranost
Výška rostliny
Odnožovací
schopnost
raná
střední
dobrá až velmi dobrá
(Bohemia – 4 dny)
1000 x
ŘVO
OVO + BVO
HTZ
Mrazuvzdornost
Ranost
Výška rostliny
Odnožovací
schopnost
45 g
výborná
raná
krátká (81 cm)
velmi dobrá
1000 x
HTZ
Mrazuvzdornost
47 g
velmi dobrá
Připravujeme pro sezónu 2016
RGT
Reform
RGT
Nová německá megastar A sortimentu
•velmi vysoký výnos ve všech výrobních
oblastech (jediná nová A pšenice
s hodnocením BSA 8/8)
•super stabilní pádové číslo
(BSA hodnocení 9 b.)
•výtečný zdravotní stav listové plochy
i klasu (vysoká odolnost fuzáriím)
•velmi pevné, nepoléhavé stéblo
•vhodná na setí
po kukuřici
101
106
•vynikající
102
mrazuvzdornost
Matahari
Novinka raného sortimentu
•velmi vysoké výnosy ve všech výrobních
oblastech
•potravinářská kvalita se stabilním číslem
poklesu
•vysoká HTZ 52 g
•výborná mrazuvzdornost
•velmi dobrá odolnost poléhání
•české šlechtění
•vysoká odolnost proti napadení
rzí pšeničnou a rzí travní
•rostliny středně vysoké, zrno velké
104
Výnosová bomba
i v extrémních výkyvech
počasí. Proto je RGT Reform
nejmnoženější pšenicí
2015 v Německu!
Mapa výnosů SRN
Zdroj: LSV-Ergebnisse 2014,
%, ošetřená varianta)
100
103
103
102
101
106
103
103
• Ing. Petr Shejbal - 603 861 007 • Ing. Pavel Stehlík - 603 861 053 • Ing. Karel Sýkora, Ph.D. - 602 290 200
• Ing. Marcela Jirglová - 734 424 254 • Ing. Jakub Řičař - 734 353 439
• Ing. Petr Laml (RAGT Czech) - 602 500 271 • Ing. Jiří Doležal (RAGT Czech) - 602 707 633

Podobné dokumenty

1.den - SquashPage.net

1.den - SquashPage.net také založila a denně se stará o stránku squashpage.net! Jsi snad nejpoctivějším fanouškem squashe a navíc jej nejen v ČR výborně propaguješ! Jak si se ke squashi vlastně dostala? Hrát jsem ho zača...

Více

Významné hospodářské vlastnosti

Významné hospodářské vlastnosti * = nově registrované odrůdy (menší počet dat) ** = hodnocení odrůdy sníženo s ohledem na vysokou úroveň napadení ve sklizňovém roce 2015 Kategorie rozmnožovacího materiálu: E = elita, C1 = certifi...

Více

Sheriff - Limagrain

Sheriff - Limagrain  Krátké rostliny (92 cm) s vysokou odolností vůči poléhání (7,8 hodnocení před sklizní)  Velmi dobrá odolnost vůči vyzimování  Polopozdní odrůda

Více

Zápis z jednání správní rady obecně prospěšné

Zápis z jednání správní rady obecně prospěšné projektů, které se realizují nebo u nich probíhá kontrolní proces. 2. V roce 2013 bylo v 7. Výzvě vybráno 5 projektů s celkovou podporou 910.884,-Kč. V roce 2014 bylo v rámci 8. Výzvy vybrány 3 pro...

Více

Exkluzivní nabídka řepek 2015

Exkluzivní nabídka řepek 2015 Jako první získal registraci v Anglii, kde je obvyklý vyšší výsevek. V době setí bývají dobré klimatické podmínky a dostatek srážek, proto je v Anglii kladen velký důraz na odolnost vůči poléhání a...

Více

Kukuřičné listy 1-2015

Kukuřičné listy 1-2015 nemělo být i v letech následujících. RESCATOR dokáže konkurovat i nejlepším hybridním odrůdám a co je podstatné, není to pouze ročníková záležitost, ale dlouhodobý stav, který potvrzuje jak v pokus...

Více

Credo a Menara Ochrana proti škůdcům v kukuřici

Credo a Menara Ochrana proti škůdcům v kukuřici nost listovým chorobám, fungicidní ochranu doporučujeme přednostně zaměřit proti klasovým chorobám. I přes kratší stéblo u něj doporučujeme pracovat s morforegulátory, zejména při vysokých intenzit...

Více