zde - Československý DX klub

Komentáře

Transkript

zde - Československý DX klub
Jarní DX Camp Skalka
Vývoj „domácí“ antény pro KV
Podruhé za majáky v Němčicích
Letecký svátek na Floridě
S rádiem v Indii
Stalo se před 30 lety (z historie CSDXC)
... a samozřejmě všechny obvyklé rubriky
1
OBSAH
DUBEN
APRÍL
RADIOKOMUNIKACE PRO ZÁBAVU I POUČENÍ
Úvodní stránka 3
Vydává Československý DX klub (CSDXC)
IČO 65274571, DIČ CZ65274571
▼ PRAVIDELNÉ RUBRIKY
www.dx.cz
Centrální adresa klubu (předseda):
Československý DX klub 4
Čtenáři se ptají 8 + 12
Postřehy 8 + 29
Novinky 9
U nás doma 10
FM-TV 13
Střední vlny 15
Globus 16
DX tipy 17
Služby 22
Dopisy čtenářů 29
Internet a počítače 30
Satelit 40
Ze zahraničních časopisů 50
Inzerce obálka III
Václav Dosoudil, Horní 9, 768 21 Kvasice, Č. R.
Tel./byt: 573 358 332
E-mail: [email protected]
Kontaktní adresa pro Slovenskou republiku:
Jaroslav Lajda, Bôrická cesta 49, 010 01 Žilina
Tel. 041/72 322 57 E-mail: [email protected]
Momentální index kurzu Kč a Sk: 1,30
Bankovní spojení klubu:
ČSOB Kroměříž 155243920/0300
Redakce a distribuce časopisu, evidence členů:
Karel Honzík, P. O. Box 10, 323 00 Plzeň 23, Č. R.
Tel. 377 522 116 E-mail: [email protected]
Inzerce:
Soukromá inzerce zdarma, firemní inzerce dle dohody.
Soukromou inzerci zasílejte příslušnému redaktorovi,
firemní inzerci konzultujte s redakcí
Distribuce publikací (kromě tohoto časopisu):
Ladislav Vitík, Plaská 37, 323 27 Plzeň
Tel: 377 523 306 E-mail: [email protected]
▼ OSTATNÍ
UZÁVĚRKA PŘÍSPĚVKŮ
do všech rubrik je vždy poslední den v měsíci.
Jarní DX kemp Skalka 4
Stalo se před 30 lety 33
Seminář o anténě MiniWhip... 34
Protiraketový radar... 36
Vývoj „domácí“ antény pro KV 37
MiniWhip - tři verze z Karviné 40
Podruhé za majáky v Němčicích 42
S rádiem v Indii 44
Letecký svátek na Floridě 46
Zahr. stanice vys. česky a slov. 48
Inteligentní rádia to mají těžké 49
Jméno a adresa redaktora jsou uvedeny v hlavičce
každé rubriky.
a monthly magazine for radio communications
and long distance reception of radio and TV
published by the Czechoslovak DX Club (CSDXC)
in the Czech Republic and Slovak Republic
www.dx.cz
Bank account of the CSDXC:
SWIFT code: CEKOCZPP, account number: 155243920/0300
ČSOB a.s., Na Příkopě 14, 110 00 Praha 1, Czech Rep.
▼ INZERCE
Membership fee (1 year):
ELIX 3
DD AMTEK 14
HCS obálka IV
Europe 20 EUR, airmail overseas 25 USD
International contacts, please write or call to:
Jaroslav Boháč, Jizerská 11, CZ-400 11 Ústí n. L., Czech Rep.
Phone+fax: +420 472773729. E-mail: [email protected]
Reprodukce zde zve¯ejnÏn˝ch informacÌ jen s ud·nÌm jejich p˘vodu (RR). PouûitÈ p¯ÌspÏvky vyjad¯ujÌ n·zor autora a nemusÌ b˝t v souladu s n·zorem redakce.
Za vÏrohodnost p¯ÌspÏvku je zcela odpovÏdn˝ jeho autor. Information published in this bulletin may not be reproduced unless the source (RR) is mentioned.
2
N O V I N K A
Vítejte u nového čísla
RADIO REVUE!
Rozhlas, Televize
Přehledy vysílačů 2007
Členové
CSDXC:
119
89
119
Kč
Kč
+ pošt.
+ bal.
+ pošt.
+ bal.
Objednávejte tuto publikaci
u klubových distributorů:
ČR: Ladislav Vitík, Plaská 37, 323 27 Plzeň 23
Tel: 377 523 306 - E-mail: [email protected]
SR: Jaroslav Lajda, Bôrická 49, 010 01 Žilina
Tel: 041/7232257 - E-mail: [email protected]
Titulní strana:
Slunečná první aprílová neděle na DX kempu
Skalka u Ondřejova
Největší sortiment výrobků firem:
KENWOOD, ALINCO, ICOM, AOR, MVT,
JRC, DRAGON, DANITA, EURO CB atd.!
Výjimečné ceny pro členy DX klubu!
ALINCO DJ-X 2000E - špička i na KV!
ALINCO DJ-X7E - nejpopulárnější malý
a kvalitní přijímač
YAESU VR-500
100kHz - 1300 MHz, AM, FM, SSB, CW
YUPITERU MVT 3300
nejcitlivější přijímač od MVT,
velmi vhodný i na AIR band
AOR AR8200 MK3 - top model, do 3 GHz
AOR SR-2000
AOR AR-ONE
Autorizované zastoupení AOR pro ČR
Úplný sortiment přijímačů SANGEAN,
AOR AR8600 MK2
vynikající stolní RX do 3 GHz! Velmi nejnižší ceny, autorizované zastoupení
pro ČR
dobré reference u této nové verze u DX!
ATS-505
ATS-909
AOR AR5000A
3190 Kč
5695 Kč
profes. třída,
do 3 GHz,
novinka
AOR AR5000A PLUS3
DV, SV, KV, VKV, RDS, SSB
profes. přijímač, výbava navíc
Ceny jsou platné pro členy DX klubu
JRC NRD 545 DSP- světová KV špička
Dod·v·me vöechny souËasnÏ vyr·bÏnÈ
a modernÌ p¯ijÌmaËe s dobr˝mi parametry,
AOR AR7030
kterÈ jsou sv˝m kmitoËtov˝m rozsahem
referenční KV
a specifick˝mi CZ kroky ladÏnÌ vyuûitelnÈ
přijímač pro DX
v »R. Vöe na skladÏ, ËeskÈ n·vody, servis,
z·ruka 2 roky.
AOR AR7030 PLUS - funkce navíc
AOR SDU5600 spektrální displejVelké skladové zásoby přijímačů novinka !
přijte si je k nám
Aktuální ceny najdete na www.elix.cz
vyzkoušet!
Maloobchodní i velkoobchodní prodej: ELIX, Klapkova 48, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
Tel. 2 84 69 04 47, 2 84 68 06 95, 84 68 06 56, fax 2 84 69 04 47.
www.elix.cz www.kenwoodradio.cz E-mail: [email protected] Prodejní doba: Po až Čt 9 - 17:30, Pá 9 - 16
3
Zajímavou stránkou našeho hobby je jeho historie. Zvláště pro nás starší, kteří už leccos
pamatujeme, je to neodmyslitelná hodnota. Za nejcennější samozřejmě pokládáme vlastní
vzpomínky, které dobře zapadají do uchované stoleté historie rádia. Když probírám svůj
čtyřicetiletý archiv, listuji v denících, přehledech, zápisech, ročenkách a časopisech, raduji
se z každého záznamu a vepsané poznámky. I zapadlý papírek s provozními poznámkami
může mít po desetiletích vysokou informační hodnotu. Napadá mi přitom důležité sdělení, ne-li přímo
životní odkaz dalším generacím. Nelitujte námahy a cokoliv objevujete, sledujete a čemu věnujete čas,
zájem a úsilí, zdokumentujte, uchovejte, nikdy nevyhazujte! Koho by třeba v 70. letech nenapadlo, že tipy
zachycených stanic se jednou objeví na Internetu v podrobných přehledech, moderně mapujících tehdejší
výskyt stanic a příjmové možnosti. Že naskenované QSL lístky obohatí dříve nevídané knihovny a výstavy. Že
naše nedokonalé nahrávky z magnetofonových pásků budou převedeny do mp3 a stanou se třeba jedinou
originální připomínkou vysílání dávno neexistujících stanic. Přesvědčte se o tom na zajímavých webových
stránkách, které ke svému úžasu odkryjete zadáním co nejkonkrétnějšího pojmu stanice a kmitočtu.
Každá trvalá trpělivá práce přináší plody, které se po dlouhých letech stanou předmětem obdivu. Nepodceňujme svůj amatérský přístup a snažme se své úsilí uchovat. Popsaná obyčejná situace všedního dne je
nejvěrnějším svědkem doby. Každý obrázek, nahrávka, zápis ze současnosti stojí za uchování. Nespoléhejte
na to, že je to někde centrálně zaznamenáváno, nebo že to udělají ostatní, oni spoléhají na vás. Kdysi jsem
pochyboval, zda moje denní záznamy lokálního počasí nejsou směšné ve srovnání s mohutným profesionálním archivem moderní, Internetem propojené meteorologie. Jak se stále víc utvrzuji, mají sice malou, ale
vlastní specifickou hodnotu. A tak je to se záznamy rádiového příjmu a dokumentováním čehokoliv. Jsme
spolek zvídavých lidí a snažme se svému úsilí slíbit, že nebude zapomenuto. Říká se, že když umírá člověk,
je to jako když hoří knihovna. Škody mohou být zmírněny, zůstane-li po něm bohatý archiv. Všem vám přeji
dlouhá léta, naplněná trvalou láskou k rádiu. Poslouchejte, zapisujte, nahrávejte, archivujte, zálohujte!
Václav Dosoudil, předseda CSDXC
Pripravujeme exkurziu v Bratislave
Na poslednú májovú sobotu (26. 5. 2007) je plánovaná exkurzia do Slovenského rozhlasu a na stredovlnný
vysielač v Bratislave. Exkurzie sa môžu natiahnu aj na nedeu, tak, ako pred tromi rokmi. Zatial nie je
stanovený časový a organizačný plán, ale všetky potrebné informácie nájdete včas na klubovej stránke a v
e-mailovej konferencii. V prípade, že máte tip na uskutočnenie nejakej alšej exkurzie vrámci tejto akcie,
dajte včas vedie organizátorovi. Podnety a námety, prípadne informácie e-mailom na [email protected],
telefonicky 0908/952393. Boris Bielik
Jarní DX kemp Skalka
Jan KEPIČ (OK1JK)
Po dobrých zkušenostech z let minulých se na Skalce u Ondřejova konal ve dnech 29. 3. - 1. 4. další DX kemp. Potěšující
byla poměrně velká účast a návštěvnost tohoto kempu, což
není v posledních letech zrovna obvyklé. DX kemp začal tentokrát už ve čtvrtek 29. 4. dopoledne, kdy přijela zhruba jedna
polovina účastníků. Druhá polovina dorazila v pátek. Začátek
jsme záměrně zvolili na čtvrteční dopoledne, abychom tak měli
dva pracovní dny na poslech služeb.
Příjezd, vybalování techniky a instalace antén
Po příjezdu na Skalku nastalo masové vybalování techniky a v průběhu čtvrtečního dopoledne jsme vztyčili
a natahali většinu antén. V okolí budovy vyrostlo několik stožárků a veranda posloužila jako výchozí bod pro
natažení drátových antén do všech směrů. Naší malou soutěž o nejlepší stožár vyhrál stožárek na MiniWhip
Vládi Janského. Obecně se dá říci, že letošní sklizeň MiniWhipu se obzvláště vydařila a na DX kempu jsme
jich měli hned několik. Po krátkém srovnání MiniWhipu a drátové antény RW o délce cca 30 metrů s MLB
jsem se rozhodl, že na příštím DX kempu již nebudu natahovat drátové antény a spolehnu se pouze na
MiniWhip. Signály z obou antén byly srovnatelné a MiniWhip opravdu překvapil.
VKV skupina tvořená Pavlem Langerem, Petrem Horou, Petrem Horákem a Martinem Kuklou, která dorazila
již ve čtvrtek, se během pracovních dnů zaměřila hlavně na VKV služby. Vláa Jansky dorazivší také ve
čtvrtek ráno, ovšem po noční směně, se krátce po svém příjezdu rozhodl pro horizontální polarizaci a
nabrání síly. Vláa byl téměř po celou dobu kempu považován za řádného nočního tvora. Během pátku
4
dorazila i druhá polovina účastníků ve složení Vojta Kolfec, Martin
Patera, Jarda Vyčítal a opakovaně
i má maličkost, neb z důvodů
osobních i pracovních jsem byl
nucen kemp ve čtvrtek odpoledne
opustit.
Následovalo samozřejmé doinstalování dalších antén. Finální skóre o instalovaných anténách říkalo: 4x Random Wire (do různých
směrů), 2x Diafone (standard a
dvojitá), 3x MiniWhip (každý chtěl
otestovat ten svůj) plus nějaké to
další GPčko (CDMA, SBS-1 atd.).
Po příjezdu se stoly zaplnily nejrůznějšími přístroji
Příjem DRM - AOR
AR7030 vs Morphy Richards
Vojta Klofec zahájil kemp poslechem DRM s přijímačem AOR
AR7030, notebookem a konvertorem. Martin Patera se chopil svého DRM přijímače Morphy Richards (MR).
Při porovnávaní příjmových schopností komerčního přijímače (MR) a AR7030 s konvertorem se jednoznačně
ukázalo, že tovární výrobek, který je přímo vyroben
za účelem příjmu DRM, je výrazně lepší než DRM
znásilněný přijímač. Morphy Richards přijímal i na
15 cm drátu velmi dobře stanice s DRM, se kterými
měl AR7030 připojený na 30metrovou drátovou
anténu výrazné problémy.
Co se skrývá uvnitř - Radio Shack PRO2055 a Morphy Richards
V páteční podvečer Martin Kukla rozehrál hru na
téma „Pojme se podívat, co se schovává uvnitř“.
První obětí průzkumu se stal skener Radio Shack
PRO-2055.
Terasu zaplnily antény různých tvarů a typů
Dodnes nemohu zapomenout na výraz Pavla Langera, když
držel v rukou svůj na kusy rozebraný skener. Všechny nás
trochu překvapilo,
jak moc byl Radio
Shack vlastně prázdný. To, že jsou tyto
aktivity velmi nakažlivé, se záhy potvrdilo a druhý Martin se
Martin rozebírá skener Radio Shack
jal rozebírat svůj přijímač Morphy Richards. Chvilkami jsme měli obavy, že po této akci
Morphy
Richards
bude Radio Shack přijímat DRM a naopak Morphy Richards dekódo-
5
vat trunky. Martin Patera to vzal
opravdu řádně a od podlahy. Pokud se má něco rozebrat, tak rozebrat úplně. Chvilkami nám běhal mráz po zádech. Protože kleště a SMD, to není úplně dobrá
kombinace. Všechno nakonec dobře dopadlo. Dokonce nám na stole nic nezbylo a to se dá vzhledem k průběhu celé akce považovat za úspěch.
Přednáška Letecký provoz
Sobotní den byl vlastně celý vyplněn přednáškami a ukázkami.
Blok přednášek zahájil Martin
Kukla svým příspěvkem o leteckém
provozu. Martin účastníkům kempu a nově příchozím návštěvám
přiblížil problematiku leteckého
provozu, základní používanou
Martin Kukla přednáší o leteckém provozu
techniku a základní komunikační infrastrukturu používanou na letištích. Velmi zajímavé byly také ukázky
provozu na letištích prostřednictvím virtuálního radaru SBS-1. Jako první jsme sledovali odlety a přistání
jednotlivých strojů na pražské Ruzyni (podrobně jsme
sledovali přistání letu TAP522 Air Portugal. Druhá ukázka se týkala zhruba půlhodinového záznamu (zvukového a SBS-1) provozu na letišti ve Franfurktu nad
Mohanem. Tady bylo zajímavé sledovat řazení přistávajících letadel do „zipu“ na souběžné přistávající dráhy.
Rychlý test - AOR SR2000
Virtuální radar SBS-1 na přijímači NRD545
Po Martinově příspěvku následovala přestávka spojená obědem a krátkou demonstrací přijímače AOR
SR2000, který je zároveň přijímačem i jednotkou pro
spektrální analýzu.
Přednáška - DRM vysílání a příjem
Krátce po poledni jsme se opět
sešli ve společenské místnosti a
to tentokrát na téma vysílaní a příjem DRM. Tohoto tématu se ujal
Martin Patera. Martin krátce pohovořil o DRM obecně a také o
závěrech, které jsme učinili na
základě praktických testů předchozí den. Tedy zejména o lepších
příjmových schopnostech továrního výrobku přímo určeného pro
příjem DRM oproti přijímači doplněnému o DRM.
Následovala velmi zajímá ukázka
„vysílání“ a příjmu DRM po kabelu. Toto vysílání bylo vlastně jakousi moderní obdobou drátového
rozhlasu. Na jedné straně byl zdroj
NF signálu reprezentovaný MP3
přehrávačem připojeným ke zvuNa Ruzyni přistává letadlo společnosti Air Portugal
kové kartě „vysílajícího“ notebooku. Tento notebook se postaral o
zakódování do DRM a výstup jsme místo do vysílače zapojili na vstup zvukové karty druhého přijímacího
6
notebooku. Na druhé straně přijímací notebook dekódoval přijaté
DRM na klasický NF výstup. Zkoušeli jsme přenášet jak hudbu, hlas,
tak i obrázky a text.
Na příští Skalce bychom v testu
postoupili ještě dále a krátkodobě
jen pro test bychom vysílačem s
velmi nízkým výkonem skutečně
poslali náš signál do éteru.
Přednáška – TETRA
Předvádění přijímače AOR SR2000
Martin po ukončení přednášky o
DRM přispěl ještě dalším příspěvkem na téma TETRA. Martin seznámil účastníky s tím co je to TETRA,
co vše umožňuje a jak se používá
v Praze. Ovšem, co by to bylo za
příspěvek na DX kempu, kdybychom neměli i praktickou ukázku.
Martin přivezl několik zařízení od
společnosti Motorola na ukázku a
tak jsme měli možnost je otestovat.
Prakticky jsme si provoz prostřednictvím sítě TETRA ukázali při návštěvě občerstvovacího zařízení.
Jeden tým byl na Skalce a druhý
se vydal na cestu do Ondřejova.
Vzájemnou komunikaci zajišovala zařízení Motorola MTH800 v režimu Radio-Radio. Spojení se nám
podařilo udržet až na hranici Ondřejova.
Beseda – Patagonie
Jako velmi zajímavou jsme shledali informaci od Franty Jandy
Martin Patera připravil přednášky na téma DRM a TETRA
TETRA - praktická ukázka
ohledně chystané besedy Martina Kratochvíla na téma Patagonie,
spojené s promítáním cestopisného filmu. Tato beseda v ondřejovském mlýně byla pro účastníky kempu příjemným občerstvením spolu
s následnou návštěvou restaurace.
Noční Dlouhovlnné Bdění 3/2007
Občerstveni jsme se vrátili na Skalku právě včas, kdy začala příprava na Noční Dlouhovlnné Bdění 3/2007. Rozpoložení jednotlivých
účastníků NDB nejlépe vystihují následující fotografie. Vyjma těchto
statečných se všichni odebrali do svých ložnic a postelí.
Ukončení DX kempu
V neděli 1. 4. odpoledne nás už čekalo složení techniky, sbalení
osobních věcí a odjezd domů. Cestou domů jsme se po předchozí
dohodě ještě zastavili s transceiverem na velmi zajímavé akci na
hvězdárně v Ondřejově. Tuto akci popisuje zvláštní článek Vojty Klofce, zaměřený na technické aspekty tohoto DX kempu.
Celý DX kemp jsme ukončili společným obědem v Mnichovicích.
Kemp se opravdu povedl. Kvalitní účast přispěla k příjemně prožité-
7
mu prodlouženému víkendu. Další obdobnou akci na Skalce plánujeme uspořádat ještě letos na
podzim.
Na závěr bych rád poděkoval všem
účastníkům DX kempu, kteří minimálně svou účastí přispěli k zajímavě a příjemně prožitému DX
kempu.
Zvláštní poděkování si zaslouží
zejména všichni přispěvatelé. Martine ZOO a Martine MJO, děkuji
za příspěvky a čas, který jste museli věnovat přípravě svých příspěvků.
Dva Vojtové - Klofec a Voráček
na pracovišti prvního z nich
Mongolsko zrušilo letní čas
Mongolská vláda se rozhodla zrušit přechod na letní čas, který měl proběhnout dne 31. 3. Od letošního
roku bude tedy v Mongolsku platit jen jeden čas,
který je proti UTC posunut o +8 hodin. (Trutenau)
Chci se zeptat na slovenskou stanici Jemné Me−
lódie. Navzdory zprávám, které se před časem
objevily, hraje stále stejně. Nevíte, jestli se něco
změnilo na rozhodnutí slovenské RRTV? Rádio
neustále vysílá svoji jemnou hudbu...
Radioamatérské setkání v rakouském Laa
Letošní mezinárodní radioamatérské setkání v rakouském Laa (nedaleko hranic s ČR) je již tradičně
spojeno s bleším trhem a koná se ve dnech 18. a 19.
5. 2007 od 6 do 16 hodin. Pozvánku najdete na webové stránce <http://adl306.oevsv.at/opencms/funkausstellung/flohmarkt.html> a ohlédnutí za minulými ročníky hledejte pod označením „rueckblick“. (Brož)
Odpovídá Boris Bielik:
Jemné melódie vysielajú naalej a na západnom Slovensku sa nič nemení. Otázne je len to, či budú vysiela aj na frekvenciách po Rádiu Východ (98.6, 107.7
MHz), keže Rada im (teda držiteovi licencie Prešovská kultúrna agentúra) zamietla šírenie Jemných
melódií, pričom mali do troch mesiacov od rozhodnutia obnovi pôvodné vysielanie. Držite licencie sa
odvolal na najvyšší súd, ktorý ešte nerozhodol. Dúfam, že ten potvrdí rozhodnutie Rady a Prešovská
kultúrna bude musie obnovi vysielanie poda dnes
platných licenčných podmienok. Avšak aj poda nich
môže prebera podiel 51 % programovej siete, čiže
Jemných melódií, takže sa môže sta, že počas dňa
pôjdu melódie a v noci pôjde „akože“ Rádio Východ.
Malý jazykový koutek
V této rubrice jsem si všiml ve zprávě o konferenci
HFCC názvu Abu Dhabi. Český oficiální název tohoto
emirátu je Abú Zabí (měl by spíše být Abú Za’abí).
Arabská hláska i písmeno na počátku druhého slova je totiž jako anglické th ve znělém postavení (např.
ve slově that), jež se u ne-latinkou píšících jazyků do
angličtiny vždy přepisuje jako dh, do češtiny jako z.
Např. rozhlas = idhaatul (angl.), izáatul (česky). Tato
hláska se pořád i nyní vyslovuje stejně jako tomu
bylo v arabštině klasické. (Jaroš)
Rádioklub OM3KFV Vrútky Vás pozýva na
5. rádioamatérske QRP stretnutie Vrútky 2007
Stretnutie sa uskutoční v sobotu 19. mája 2007 vo Vrútkach - Turčianskych Kľačanoch pri novom futbalovom ihrisku
v Penzione Sv. Mitro. Program: 8:00 - 9:00 Prezentácia, 9:00 -11:00 Burza, 11:00 - 13:00 Odborné porednášky:
Technický vývoj QRP zariadení a antén, doma robené QRP zariadenia, stavebnice meracích zariadení pre rádioamatérsku prevádzku, málo známe antény použitelné pre QRP prevádzku, 13:00 - 14:00 Obed.
Bližšie informácie: bohuslavsleza[email protected]
8
vybíráme IP2 +80 dBm, IP3 +43 dBm, výstupní impedance 50 ohmů. Typická instalace antény je mimo
budovu, doporučuje se min. 5 metrů od budovy nebo
jiného objektu. Anténa může být umístěna i nízko
nad zemí, délka kabelu mezi anténou a řídicím rozhraním je max. 100 metrů. Přijímač je připojen k rozhraní kabelem o délce 1 metr.
Anténa se napájí 12 volty a má odběr 160 mA.
Cena výrobce: 200 liber, tj. asi 8500 Kč, při objednání
přímo u výrobce se v rámci Evropy připočítává poštovné 30 liber (cca. 1250 Kč).
Přijímač nejen pro DRM
Morphy Richards 27024
Přijímač je určen pro příjem digitálních signálů DRM/
DAB na DV, SV a KV resp. v pásmech III a L, a rovněž
analogových signálů na DV, SV, KV a VKV-FM (s RDS).
Je jedním z prvních přijímačů pro již poměrně rozšířené digitální vysílání DRM. Pracuje v pásmech 150288 kHz, 522-1620 kHz, 2,3-27 MHz, 174.928-239.200
MHz a 1452.816-1491.184 MHz. Citlivost v pásmu
Přijímač s hodinami DCF77
Sangean RCR-22
Přijímač patřící asi spíše do kategorie radiobudíků
má zabudované hodiny řízené časovým rádiovým
signálem DCF77 s možností nastavení časového pásma. Rozhlasové pořady přijímá v pásmech FM a SV,
pro každé pásmo má 7 pamětí. Vstupní konektor
umožňuje připojení přehrávače MP3 nebo jiného
audio zdroje. Přijímač má modrý podsvětlený displej,
dva časovače a přípojku pro sluchátka. Napájí se ze
sítě 230 V.
Rozměry: 165 x 80 x 170 mm, váha 940 g.
Cena (v SRN) cca. 70 EUR, tj. asi 2000 Kč.
FM je 2 uV, v AM pásmech 55 uV. Přijímač má zabudovanou feritovou a teleskopickou anténu. Dále má
výstup pro dva vnější repoduktory, slot pro kartu SD/
MMC (možnost záznamu pořadů), konektor USB (je
určen pro servisní potřeby bez možnosti připojení
jiného multimediálního zařízení), vstup a výstup pro
linku, vstup pro sluchátka, podsvětlený displej, dva
časovače, ruční a automatické vyhledávání aj. Přijímač se napájí ze síového adaptéru 9 V, odběr cca.
700 mA. Rozměry 305 x 150 x 100 mm.
Cena (v SRN) cca. 200 EUR, tj. asi 5600 Kč.
Aktivní rámová anténa
Příručka o rušení
ARRL RFI Book
Příručka vydaná americkou ARRL - American Radio
Relay League – se zabývá všemi druhy rušení, se
kterými se může
radioamatér setkat a nabízí
způsoby, jak odstranit nebo snížit jejich dopad.
Druhé vydání
knížky rozšiřuje
původní zaměření na rušení pocházející od automobilů, televizorů, počítačů,
DVD přehrávačů,
audio techniky a
telefonů také na
rušení přicházející po síti, kabelových rozvodech televize a
od různých elektrických zařízení.
Cena knížky (Universal Radio, USA) je 30 dolarů,
tj. asi 600 Kč.
Wellbrook ALA 1530S+
Další zdokonalená verze úspěšné aktivní rámové
antény, jejímiž
předchůdci byly
typy 1530 a
1530+. Anténa
pracuje v pásmu
od 50 kHz do 30
MHz a přímo se
přizpůsobuje přijímači. Kruh o průměru 1 metr je vyroben z hliníku.
Anténa může zajistit o 30 dB větší
potlačení místního
rušení (ze sítě) než
prutová aktivní
anténa. Zabudován je nízkošumový zesilovač. Z dalších parametrů
9
Brněnské Rádio Student změnilo formát
Začátkem roku prošlo Rádio Student radikální přeměnou. Do studia, které se delší dobu potýkalo s nedostatkem peněz, přišel silný investor. Michal Plachý
je majitelem Rádia Krokodýl a spolumajitelem Rádia
Jih. Ve Studentu koupil třetinu podílu a slíbil, že do
stávající podoby rádia nebude zasahovat. Ale zasáhl. Příklon ke komerci dobře ilustruje změna vysílacího hesla. Původní slogan „Prostě jinak“ vystřídalo
„Nejžhavější v Brně“. Nezávislé skupiny vystřídaly v
hitparádě konvenční interpreti, jako All Saints, Robbie Williams nebo Gwen Stefani. Podle investora
Michala Plachého je podobná vysílací skladba v pořádku. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, která
vstup investora posvětila, te jeho působení zkoumá. Michal Plachý trvá na tom, že nic nezměnil. Z
rádia ihned po vstupu investora odešli téměř všichni
původní moderátoři.
(Rovnost - Brněnský deník; Miklík)
ČRo zahajuje rekonstrukci
svých historických budov
Druhou etapu rekonstrukce svého historického sídla
na pražské ulici Vinohradská 12 zahajuje v těchto
dnech Český rozhlas (ČRo). Stává se tak téměř dva
roky po první etapě, která byla realizována v období
březen 2004 – duben 2005, Do roku 2010 tak na
pražských Vinohradech z podnětu generálního ředitele ČRo Václava Kasíka vznikne ucelený rozhlasový
komplex ohraničený ulicemi Vinohradská, Balvínova
a Římská. Ten bude zároveň důstojným sídlem Českého rozhlasu splňujícím všechny požadavky vzniklé rychlým a vzestupným vývojem, kterým Český rozhlas v posledních letech prošel. Komplex, do něhož
budou postupně koncentrována některá další pražská rozhlasová pracoviště, vznikne vzájemným propojením rekonstruované historické budovy na Vinohradské 12, Studiového domu v Římské 13 (vystavěného v roce 2000) a budovy v Římské 15. Stávající
obří rekonstrukce se dotkne zbývající větší části objektu, zahrnující redakčně administrativní prostory,
studiový blok prvovýroby, studia a režie druhovýroby
a části vysílání. Celkový obestavěný objem rekonstruovaného prostoru je cca 80 000 m3. I proto je tato
rekonstrukce plánována na období dvou let. Výsledná cena 2. etapy rekonstrukce závisí na nabídce uchazečů ve veřejné soutěži na výběr dodavatele stavby.
Odhadované celkové náklady, včetně přípravných
prací, projektu a technologií jsou cca 500 mil. Kč.
Historická budova Českého rozhlasu na Vinohradské 12, která několikrát v českých dějinách sehrála
významnou roli, byla postavena v letech 1929 – 1932
původně pro Ředitelství pošt a telegrafů a Československý rozhlas. I proto bylo tehdejším hlavním investorem stavby Ministerstvo pošt a telegrafů. Československý rozhlas oficiálně zahájil svou činnost v
této funkcionalistické budově 10. prosince 1933, zahájení bylo tehdy spojeno s oslavami desetileté činnosti rozhlasu. Jako celek přešla budova do majetku
Československého rozhlasu kolem roku 1935. Přístavba v Balbínově ulici pak byla dokončena v roce
Ze zasedání rady pro rozhlasové a TV vysílání:
Rada zaslala Ministerstvu kultury ČR podnět k legislativním změnám, které by vedly k odstranění rozdílu hlasitosti reklam a ostatních pořadů ve vysílání
a rovněž k odstranění nežádoucího zpožování začátků pořadů ve vysílání
- rozhodla požádat Ministerstvo kultury, aby v souladu s ustanovením § 33 odst. 3 zákona 231/2001 Sb.
zařadila přechod na digitální televizní vysílání do
Seznamu událostí značného společenského významu
- vydala provozovateli První rozhlasová, s.r.o., souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o
licenci dle § 21 odst. 1, písm. a) a d) zákona č. 231/
2001 Sb., spočívající ve změně vysílacího schématu
a změně názvu programu na Oldies rádio Olympic
Radio Haná spustilo v půli března vysílač Valašské
Meziříčí/Štěpánov na 103,3 MHz s výkonem 0,2 kW.
Na vysílači Zábřeh 91,9 MHz se již také pracuje.
(Polák)
Radio Jizera má v provozu nový vysílač-vykrývač
Mnichovo Hradiště (město) s výkonem 0,1 kW.
Radio Dyje uvedlo do provozu nový vysílač Břeclav
(město) na 93.2 MHz s výkonem 0,1 kW.
Regionální stanice ČRo vysílají v noci
společný program
Společnou regionální noc si poprvé v pondělí 2. dubna 2007 poslechli a prožili posluchači regionálních
stanic Českého rozhlasu, které jim od tohoto data
spouští společné noční vysílání regionálních stanic
veřejnoprávního rozhlasu (výjimkou je pražská Regina). Základní prvky programu tvoří zpravodajství,
zábava, kontakt, poučení a příjemná hudba.
Radio Karolína už není „country“
Na podstatnou změnu si musí zvykat posluchači radia Karolína, jediné stanice v západočeském éteru,
zaměřené až dosud výhradně na country muziku.
Stanice nově začala hrát tak jako většina ostatních
stanic i pop, rock a oldies. Hodně posluchačů to nese
těžce. „Škoda staré Karolíny, co jste změnili vysílání,
já osobně si vás nepustím,“ uvádí například posluchač Míla v diskusi na internetových stránkách rádia. „Karolína byla jedinečná, krásná oáza folku a
country v našem éteru. Nyní jste z ní udělali tuctové
rádio,“ přidal se další pisatel. Úpravy v programu
Karolíny souvisí se změnou majitele rádia. Před nedávnem ho koupila skupina Stamford Managing a
City Multimedia (CM), která už vlastní řadu komerčních rádií, v Plzeňském kraji například i Hitrádio FM
Plus. „Provozování rádia už pro nás nebylo ekonomicky únosné a zajímavé,“ vysvětlil prodej jeden z
bývalých spolumajitelů Karolíny, hudebník Jaroslav
Samson Lenk. (MfD; Miklík)
10
1951. Ačkoliv v průběhu dalších let byly v interiéru i
na exteriérech budovy učiněny některé dílčí úpravy,
stávající rekonstrukce této kulturní památky nemá v
minulosti obdoby. René Zavoral, Český rozhlas
K digitální TV na Ústecku budou mít přistup
dva miliony lidí
Poté, co začne v oblasti Ústí nad Labem z vysílače
Buková hora zhruba v polovině roku digitální zemské vysílání (zkráceně DVB-T), bude digitální signál
pokrývat území, na kterém žijí dva miliony lidí. Na
konferenci Digitální televize v pražském hotelu Angelo to dnes řekl vedoucí útvaru rozvoje a investic
společnosti Radiokomunikace Jiří Vykydal. Radiokomunikace jsou jednou z firem, která buduje sítě pro
DVB-T. Ústecko se zhruba ke konci roku stane po
Domažlicku druhou oblastí ČR, v níž bude kvůli nástupu digitálního rozhlasu v sousedním Německu
vypnuto současné analogové zemské TV vysílání.
Digitální zemské vysílání v současné době pokrývá
Prahu, Brno, Ostravu, Domažlice a jejich okolí, což
představuje více než třetinu obyvatel ČR.
(www.ceskamedia.cz, duk; R. Antoš)
Digitální signál by mělo koncem roku naladit
42 procent lidí
Čtyřicet dva procent obyvatel České republiky by podle
propočtů Českého telekomunikačního úřadu mělo
přijímat ke konci prosince letošního roku digitální
televizní vysílání. Pokud na něj ovšem přejdou. Ve
stejnou dobu se asi šest procent lidí rozloučí s klasickou analogovou televizí. Zkušenosti z Domažlic
zatím ukazují, že si při přechodu na digitální signál
polepšili hlavně diváci České televize. Předseda Rady
ČTÚ Pavel Dvořák ve své prezentaci na pražské konferenci o digitálním vysílání představil i výhled na
další roky. Ke konci roku 2008 předpokládané pokrytí digitálním signálem stoupne na 64 %, analogový signál bude vypnut u 32 % obyvatel. Rok před
termínem úplného vypnutí analogového vysílání, plánovaném na 10. října 2010, bude digitální signál
teoreticky přijímat už 78 % lidí a analogový signál
zmizí na téměř polovině území. (www.ceskamedia.cz,
Rožánek; R. Antoš)
RRTV chce regulovat hlasitost reklamy
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) chce
kontrolovat hlasitost reklamních vstupů ve vysílání
televizních stanic. Vyplývá to z 5. zasedání českého
regulátora, které se konalo ve dnech 13. a 14.března
2007. Na hlasitost reklamních bloků si stěžují televizní diváci přímo vysílacím společnostem. Obdobné
dotazy dostává i RRTV, která ale nemá žádné prostředky jak „donutit“ provozovatele televizního vysílání dodržovat určitou úroveň hlasitosti při jednotlivých relacích a reklamních spotech. RRTV chce také
odstranit nežádoucí opoždění začátků pořadů ve
vysílání. Diváci si často stěžují na RRTV, která se touto problematikou několikrát zabývala. V létě roku
2005 provedla monitoring všech celoplošných televizních stanic a zjišovala, zda dodržují vysílací plán.
Tehdy nejlépe dopadl kanál ČT2 a nejhůře překvapivě TV Prima, která v té době spustila projekt VyVolení, který tehdy patřil komerčně k nejúspěšnějším
pořadům ve vysílání druhé komerční televize vůbec.
Komerční stanice argumentují především tím, že
nedokáží odhadnout, kolik prodají reklamního prostoru mezi jednotlivými pořady. (www.ceskamedia.cz,
Vyleal; R. Antoš)
Eldorádio - protestující posluchači
nesouhlasí se změnami vysílání
Jediné country rádio na jihu – Eldorádio -, součást
bývalého Faktoru, se podle posluchačů nenávratně
ztrácí v éteru. Michal Tučný, možná jen tohle jméno
zůstane posluchačům Eldorádia zaměřeného na
country vysílání jediného podobného v jižních Čechách. Méně známé tváře se z vysílání před několika dny začaly vytrácet. Skupina posluchačů kvůli
tomu včera i protestovala přímo v českobudějovické
ulici U Tří lvů a vedení rádia předala petici. „Chtěli
jsme vyjádřit svůj názor, protože nesouhlasíme s tím,
jak se současné vedení rádia chová k posluchačům,“
zdůraznila na ulici U Tří lvů Libuše Kupková z Třeboně. „Změny provedli beze slůvka oznámení. Chtěli
jsme dát najevo svůj názor, protože nás to rádio dávalo dost dohromady,“ dodala iniciátorka petice, kterou fandové mizejícího countryového vysílání předali vedení rádia. „My jsme na Eldorádio přivedli dnem
12. března jiný program. Folkovou a country scénu
jsme doplnili písničkami, které řadíme do oldies formátů“, vyjádřil se programový ředitel David Hocke.
„Jižní Čechy vždycky byly na folk a country. Eldorádio
ale v současnosti už neodpovídá programovému zaměření country rádia“, myslí si českobudějovický
hudební producent a countryový odborník Aleš Trdla. „Na jiné schéma přešlo i country rádio Karolína v
Plzni. Možná je to určitá výzva k novému projektu“,
dodal Trdla. (www.ceskamedia.cz; R. Antoš)
Slovenský rozhlas (SRo) síce svoje zmeny uviedol
do života už 29. januára, no webstránky SRo sa to
vemi netýkalo. Na stránkach jednotlivých okruhov
(s výnimkou Rádia FM), bol obsah aktualizovaný len
sporadicky, alebo takmer vôbec. Už čoskoro by sa to
malo zmeni, SRo plánuje v blízkej budúcnosti spusti nový web. Bližší termín ešte nie je známy. (Bielik)
Rádio Kiss v blízkom čase konečne zapne svoju frekvenciu 89.0 MHz pre Rožňavu a okolie. Jej spustenie
bolo dlho blokované problémami s pozemkami, na
ktorých mal stá nový vysielač. Ke sa tieto skutočnosti konečne podarilo vyrieši prekoordináciou na
inú kótu (Rožňava/Dievčenská skala), objavil sa alší problém – dodávka modulácie na vysielač. Programový riadite Rádia Kiss Marek Bezák pre server
radiotv.sk uviedol, že signál bude na vysielač distribuovaný prostredníctvom satelitu. Zatia neupresnil,
ktorú družicu by na to mali používa, no uviedol, že
signál s určitosou nebude kódovaný. (Šulík, poda
www.radiotv.sk)
Rádio Okey má od konca marca nového výkonného
11
riaditea. Je ním Bohuslav Košanský, ktorý doposia
fungoval v pozícii riaditea Rádia Evropa 2 – Morava
a Zlín. Zmena je dôsledkom kapitálového vstupu francúzskej mediálnej skupiny Lagardere. (Šulík)
Rádio Frontinus vysielalo približne v dňoch 5. až 15.
marca na všetkých svojich frekvenciách bez RDS. Dôvodom bola údržba prenosovej trasy zo štúdia na vysielač. Modulácia bola prenášaná inou cestou, čo spôsobilo dočasnú neprítomnos RDS signálu. (Martauz)
Telekomunikačný úrad vlani vybavil
288 prípadov rušenia rozhlasu a televízie
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR)
vybavil vlani v rámci ochrany proti rušeniu 288 prípadov rušenia rozhlasového a televízneho príjmu. Ako
alej agentúru SITA informoval hovorca TÚ SR Roman Vavro, z toho bolo 16 prípadov rušenia príjmu
rozhlasu a 272 prípadov sa týkalo rušenia televízie.
Telekomunikačný úrad riešil aj 56 hlásení rušenia
rádiových sietí a 43 prípadov iného, napríklad priemyselného rušenia. Najčastejšou príčinou rušenia,
respektíve nekvalitného príjmu rozhlasového a televízneho vysielania bola chyba prijímacieho zariadenia, ktorá sa vyskytla v 102 prípadoch.
Ako alej informoval Vavro, v prípade rušenia rozhlasového alebo televízneho príjmu sa občania môžu
obráti na TÚ SR. Úrad zdarma zistí zdroj rušenia a
ak treba, nariadi prevádzkovateovi rušiaceho zariadenia urobi opatrenie, ktoré rušenie odstráni. Občania sa v prípade potreby môžu obráti na pracoviská
úradu vo všetkých krajských mestách. Pred tým, ako
tak urobia, by sa mali snaži minimalizova možnos
poruchy vo vlastnom zariadení.
Ak je totiž príčinou nekvalitného príjmu rozhlasu
alebo televízie porucha ich zariadenia, je poda Vavra vyšetrovanie úradu „zbytočným plytvaním finančných prostriedkov štátu. Navyše TÚ SR nie je oprávnený opravova poruchy zariadení, preto sa občan
bude musie aj tak obráti na príslušného opravára.“
Ochrana pred rušením je najstaršou činnosou, ktorú úrad, respektíve jeho predchodca začal vykonáva
po skončení druhej svetovej vojny.
Ďalšie informácie sú zverejnené na internetovej stránke TÚ SR. (SITA)
proměřování a je pouze v rámci série náhodně testováno několik kusů, zda jsou dodržené výrobní tolerance. Měření či dokonce certifikace se velmi prodražuje, a proto jsou LNB, které se aspoň zkráceně
kusově testují, několikanásobně dražší, jak kusy bez
měření (např. jsou to právě LNB Invacom). A tak i
jednotlivé kusy od stejného výrobce mohou být v
různé „příjmové“ kvalitě. Navíc si každý výrobce sám
stanovuje svůj postup či kmitočet, na kterém měří a
nastaví si toleranci. Proto je nesmysl porovnávat mezi
sebou různá LNB podle štítku či letáku výrobce. A
hodnota 5 - 7 % je v těchto případech zanedbatelná
a těžko měřitelná hodnota. Navíc každý výrobce má
i svou „lepší“ třídu zaručených parametrů, běžný průměr a pak low end, který splní hodnoty maximálně v
jednom bodě a s „odřenýma ušima“, ale splní, a proto se také prodává. A dobře, protože obchodníci nejraději nakupují co nejlevnější šarže, protože běžný
nepoučený zákazník stejně nic nepozná a dá jen na
letáky či pseudoodborné recenze.
Osobně proto u
LNB sleduji provedení - konstrukci,
chybovost v počtech reklamovaných kusů u dovozce, přizpůsobení
ozařovače (f/D) požadované parabole
a délce feedhornu
pro multifeed (příjem z více družic) pro uchycení v držáku. Z elektrických vlastností pak velikost odběru proudu a vyrovnanost zisku a BER v celém kmitočtovém průběhu,
nebo aspoň v preferované polarizaci a frekvenčním
pásmu („okně“). A v poslední době také odolnost proti
rušení wi-fi a datovými přenosy v bývalém NMT mobilním pásmu. Za roky, co se v satelitní technice pohybuji, už jsem poznal řadu skvělých LNB 0,3 a dokonce i 0,5 dB, které vysoce překonaly papírové favority s deklarovanou hodnotou 0,2 dB.
Shodou okolností jsem před nedávnem porovnával
vámi zmiňovaný LNB Invacom ve starším šedém i
novějším bílém pouzdru, a nebyl mezi nimi žádný
znatelný rozdíl, možná jen viditelný na té křivce na
lístečku přiloženého výstupního měření, což je těch
vašich 5 %. V praxi jsou Invacomy ale mnohem lepší
než 75 % běžně prodávaných LNB s deklarovaným
šumovým číslem 0,2 dB. LNB Golden Interstar v novém pouzdru z roku 2006 jsou velmi dobré LNB a
řadím je hned za MTI a Inverto Labs, ovšem pozor,
zrovna u značky MTI vím o tom, že existují varianty
výběrové třídy (černé pouzdro v oranžových krabičkách) a běžné třídy (bílé pouzdro v bílé krabičce).
Aby to ale nebylo tak jednoduché, zhruba po roce
výrobce vymění barvu pouzder a opět nevíte, na čem
jste.
Nejlepší způsob je vzít si na zapůjčení několik LNB
a testovat je na konkrétní parabole, který bude mít
největší zisk (v menu receiveru označovaném jako
síla, úroveň, hrubý signál) a nejmenší chybovost BER
(v menu to bývá označováno jako užitečný či jemný
signál) na vámi preferovaných transponderech. Predsa len som si kúpil LNB 0,2 dB zn. Golden
Interstar. Bude to lepšie ako LNB 0,3 dB? Podľa
Sat Magazínu 1/2007 totiž už pre LNB zn. Inva−
com 0,3 dB je rozdiel medzi modelmi z r. 2003 a
2005 (nový je o 5−7 % lepší)?
Odpovídá Václav Hrubec:
Často se setkávám s dotazy, zda ten či onen konvertor je lepší či horší, když má šumové číslo 0,2 či 0,3
dB. Na to musím, bohužel odpovědět, že v dnešní
konzumní společnosti je takové běžné spotřební zboží, jako je konvertor (LNB), vyráběno bez přesného
12
povolení Úřadu elektronické komunikace, což možná způsobí zdržení.
Plánovaná kmitočtová „revoluce” není první v historii veřejnoprávního polského rozhlasu. Např. v roce
1998 program PR 1 nahradil PR 2 v dolní části pásma VKV nebo v roce 2000 byla „třetí sí” rozdělena
mezi PR 2 a Radio Bis.
Předtím se podobná akce uskutečnila m. j. v roce
1949, kdy se objevila na kmitočtech regionálních programů jako společná část Varšava II, a také v roce
1976, kdy nový Program IV obsadil „stereofonní”
kmitočty druhého programu, a ten se musel spokojit
s monofonní sítí VKV, kterou dříve využíval první program. V roce 1983 byl zrušen vzdělávací a literární
Program II, a jeho název převzal stereofonní Program
IV, a o několik měsíců později se dřívější Program II
vrátil s názvem Program IV.
Snížení pokrytí programů PR 2 a PR BIS pro menšiny
tak trochu připomíná situaci z počátku roku 1981,
kdy se uskutečnila diskuse nad budoucností stereofonního Programu IV. Zahrnoval šest hodin stereofonních hudebních programů, pět hodin monofonních pořadů školních a populárně vědeckých, tři hodiny regionálního vysílání, a také vysílání literární
redakce.
Po protestech Hi-Fi klubů, které se dožadovaly zvýšení počtu hodin stereofonního programu, vláda rozhodla o přemístění vzdělávací náplně do jiných programů. Tehdy lidé z vědy a vzdělávání - podobně
jako dnes lidé z kultury - protestovali proti omezování jejich oblasti ve vysílání. Dne 23. března 1981 tak
týdeník „Radio i Telewizja” informoval o schůzce o
tomto tématu v jednom z Hi-Fi klubů: skupina z osvětové redakce, vyzbrojená mnoha latinskými citáty („primum non nocere” atd.), zkoušela v diskusi ostře zaútočit na ředitele a místopředsedu, ale vzhledem k
jednomyslnému přesvědčení přítomných, že tentokrát je pravda na straně vlády, byla přinucena se
vzdát.
Představitelé dnešní kulturní veřejnosti a dnešní
novináři z kulturních rubrik různých redakcí se určitě nevzdávají. Na internetové stránce signatářů
www.sygnatariusze-radio.com je přístupný otevřený
dopis ve věci kulturní politiky polského veřejnoprávního rozhlasu. Před dvaceti šesti lety se to skončilo
tak, že hlavní redakce osvětových a populárně vědeckých programů získala vysílací čas v tehdejším
Programu II v takové míře, že se stal předchůdcem
vzdělávacího Programu IV, který byl vytvořen v roce
1984.
Jak to bude tentokrát? Čas ukáže... Pokud polský veřejnoprávní rozhlas ohlašuje návrat k tradicím ... a
propaguje montáž venkovních antén pro stacionární příjem svého druhého programu PR 2 - jako v
době, kdy stereofonní vysílání v Polsku bylo v plenkách a zájemci o stereofonní pořady dělali vše, aby
přijímali nezarušený stereofonní signál ze vzdáleného vysílače, který jej už vysílal ...
Príspevky
Boris Bielik z Bratislavy zachytil aj v marci niekoko pre neho nových vysielačov. 17. marca sa na
frekvencii 101.5 MHz objavili udovky. Boris napísal:
„Nešlo o Rádio Regina z Banskej Bystrice, bolo to
skalické Rádio G3. Zachytil som ho prvýkrát, pričom
výkon senickej frekvencie je len 60 W. Na druhý deň
sa v únikoch ozval TX Ružomberok/ÚIožisko s Rádiom FM na 102.1 MHz (5 kW). Zaujímavá je frekvencia 101.0 MHz, na ktorej sa z času na čas objaví
niečo vzdialené, resp. záhadné. Naposledy som na
nej začul pravdepodobne poštinu. Nanešastie, signál bol taký slabý, že sa jednoznačne nedal urči ani
jazyk.“ Ďakujeme.
FM-TV zo sveta
MAĎARSKO: Budovanie siete Rádia Kossuth v pásme FM sa chýli ku koncu. Už chýba len posledný, v
poradí 47. – Sopron. Tu budú hne dva nové vysielače. Na 91.8 MHz bude Rádió Kossuth a na 101.6
regionálny program. (Gerhát)
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
Polskie Radio nově uspořádá sí VKV
Polskie Radio (PR) plánuje „optimalizaci” své vysílací
sítě VKV. Její podstatou je zlepšení pokrytí programu
PR 1 (Jedynka) na více než 90 % země - území i
obyvatel. Jako důvod uvádí představitelé rozhlasu
zvýšení možnosti konkurovat stanicím Radio Zet, RMF
FM a tím zvýšení příjmů z reklamy, určených pro
menšinové programy.
Mnoho vysílačů základní sítě 2. programu PR 2 (Dwójka) by tak mělo být nově vyhrazeno pro první program a budou umístěny ve velkých městech mimo
hlavní vysílací střediska. Změna pokrytí PR 2 se dotkne asi 60 % obyvatel.
Další kmitočty budou odebrány ze sítě programu pro
mladé Radio BIS. Sí PR BIS bude tvořit 44 kmitočtů s
malým pokrytím, které získá z nynější sítě prvního a
druhého programu. Vysílat se nebude např. ze střediska K odzko/Czarna Góra, Zielona/Góra Jemio ów a
Katowice/Kosztowy. Pokrytí dosáhne asi 40 % obyvatel.
Vysílací sí třetího programu PR 3 (Trójka) a regionálních stanic PR zůstane nedotčena.
Tím se výrazně zhorší VKV pokrytí tzv. menšinových
programů PR 2 a PR BIS. Veřejnoprávní rozhlas bude
propagovat satelitní, kabelový příjem a instalaci venkovních antén - jako je tomu v případě televizních
antén. Podle serveru radiopolska je postupná restrukturalizace sítě naplánována na květen a červen. V
prvním z regionů ke změnám dojde v květnu, v posledním ke konci června. Zatím však chybí příslušné
13
vysílačů a instalaci antén. Dne 23. července bude
vysílání DVB-T zahájeno v regionech Drážany/Löbau,
Chemnitz, Erzgebirge (Krušné hory), Sächsischen und
Thüringer Vogtland, Gera a Altenburger Land. Dne 9.
října také v regionech Magdeburg, Brocken, v Harckém regionu a ve Wittenbergu pro region Anhaltsko-Dessau. Divák bude moci přijímat nejméně jedenáct veřejnoprávních programů. Důvodem neúčasti
komerčních stanic je stále nízký počet přijímačů DVBT ve středním Německu (cca 100 tisíc). V říjnu 2007
bude mít možnost příjmu DVB-T asi 8,5 miliónů obyvatel středního Německa a do poloviny roku 2008 to
bude 90 % obyvatel. Také začala doprovodná informační kampaň (informace pro prodejce a montážní
firmy, akce v prodejních místech, informace v programu veřejnoprávního vysílatele MDR, tzv. horká
telefonní linka). (www.satnews.de; Miklík)
Poznámka: seznam všech vysílačů veřejnoprávního
polského rozhlasu po reorganizaci kmitočtů je na
stránce http://radiopolska.pl/aktual.php.
Petr MIKLÍK
Připraveno s využitím zdroje: http://radiopolska.pl/aktual.php a www.satnews.de, volně upraveno a zkráceno
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
25 procent německých domácností
přijímá digitální TV
Digitální televizi přijímá nyní více než čtvrtina německých domácností s televizním příjmem. K divákům se tak dostávají nové tématické televize, které
vysílají pouze v digitálu. Nové digitální kanály si německé diváky příliš nezískaly. Vyplývá to z reportu IP
Germany. Začátkem letošního roku přijímala digitální vysílání pouze každá čtvrtá domácnost, což je v
porovnání s Velkou Británii málo. Na britských ostrovech přijímalo digitální signály již 72 % domácností
a přechod na digitál pokračuje poměrně rychle. Během posledního kvartálu loňského roku přešlo na
nový způsob příjmu programů 1 milion tamních domácností s příjmem digitální kabelové, satelitních,
terestrických i IPTV platforem.
(www.ceskamedia.cz,Vyleal; R. Antoš)
Mobilný príjem DVB-T v praxi
Výskumný ústav spojov, n.o. Banská Bystrica v spolupráci s dopravným podnikom SAD Zvolen a.s. pripravili v rámci pilotného projektu DVB-T pre občanov
Banskej Bystrice akúsi malú atrakciu a tou je mobilný príjem televízie v mestskej hromadnej doprave. V
autobuse je tak možný príjem piatich TV staníc (STV1,
STV2, Markíza, JOJ, AZTV) priamo počas jazdy až do
rýchlosti cca 120 km/h. Pravda MHD nikdy takouto
rýchlosou nepôjde. Maximálna testovaná rýchlos na
dianici medzi Banskou Bystricou a Zvolenom bola
však až 160 km/h pri modulácii 64-QAM. Pre menej
stavové modulácie je možné dosiahnu rýchlostí až
250 km/h bez narušenia príjmu.
(www.dvbt.sk; Miklík)
DVB-T ve středním Německu
se dále rozšíří
Vysílání DVB-T se dále rozšíří v německé spolkové
zemi Durynsko, Sasko a Sasko-Anhaltsko. V následujících měsících provozovatel sítě T-Systems vybuduje technickou infrastrukturu, která zahrne stavbu
Kompletní sortiment Yaesu, Kenwood, Alinco, Icom, Yupiteru...
Ceny jsou s DPH a platí po členy CSDXC, jen do vyprodání zásob
NOVINKA
Jako první v ČR nabízíme špičkové přijímače Etón (USA),
nástupce značky Grundig v oblasti světových přijímačů
YB550PE
AM, FM, KV
2890 Kč
Mini 300 PE
AM, FM, KV
998 Kč
Oblíbené světové
přijímače SANGEAN
ATS909
a ATS505 s SSB
na skladě za nejlepší ceny
WR-2, PR-D2, utility radio
U-2 a další
nové modely
E1 S350DL
z řad DT,
E1 - vlajková loď firmy ETÓN. Luxusní PR, PT...
třída. 0,1-30 MHz + FM. 16 590 Kč
E5 - nejžádanější model, 0,15-30 MHz Kompletní
(SSB) + FM.
4290 Kč sortiment SANGEAN
S350DL - přehledový přijímač,
.CZ
vysoká citlivost, kvalitní reprodukce.
E5 530 kHz - 28 MHz + FM. 2995 Kč
DD Amtek je výhradním zastoupením
Alinco DJ-X3 a DJ-X7, Yaesu VR-500
Ten-Tec (USA) pro ČR !
a VR-5000, nejvybavenější ruční
RX-320D
skenery IC-R20 a AR-8200Mk3,
levný DSP RX, AM/CW/SSB,
špičkové stolní přijímače
100 kHz - 30 MHz, ovládaný z PC,
Nová řada
AR-7030 a IC-R8500EU
vybavený výstupem pro DRM
skenerů
Nakupujte výhodně v našem internetovém obchodě - www.ddamtek.cz Uniden-Bearcat,
ruční i stolní
224 312 588, 724 897 390, fax 224 315 434, e-mail: [email protected] www.ddamtek.cz za výhodné ceny
DD AMTEK, U výstaviště 3, 170 00 Praha 7, tel. 220 878 756, 777 114 070,
14
program s kmitočtem 891 kHz. Na 529 kHz je patrně
posunut vysílač Ain Beida z 531 kHz, který vlastně
před mnoha lety ve starém kmitočtovém rastru na
529 kHz vysílal. (Honzík)
Radio 10 Gold mělo skončit na 1008 kHz
Holandská stanice Radio 10 Gold, jedna z nejstarších privátních stanic v zemi, měla ukončit vysílání
přes výkonný vysílač na 1008 kHz vzhledem k úsporným opatřením. Na kmitočtu by ji měla nahradit další holandská stanice Radio 1008. Mělo se tak stát
dne 4. 4., stylově v 10.08 hodin, později byl termín
změněn na „duben“. Na internetu už Radio 1008 hraje
na <http://www.radio1008.nl/>, a tak si asi budeme
muset na střední vlnu počkat...
Z LBC News se stane Sky News
Největším otřesem v historii londýnské stanice LBC
– London Broadcasting Company – bude výměna na
1152 kHz. Současnou stanici LBC News tam nahradí
Sky News Radio. Tato digitální zpravodajská stanice
s nepřetržitým provozem vznikne ze spolupráce společnosti Chrysalis (současný vlastník LBC) a BSkyB.
Do provozu by měla být uvedena v příštím roce.
Nový vysílač VoA na Filipínách
Hlas Ameriky má nové vysílací zařízení na Filipínách.
Anténní systém vysílače na 1170 kHz o výkonu 1000
kW vyzařuje ve směru 260 a 325 stupňů, což je výhodné i pro jeho případné zachycení v Evropě, přestože vysílání je určeno pro oblasti jihovýchodní Asie.
(Taylor, Potzer)
Souřadnice vysílačů na dlouhých vlnách
Hledači vysílacích středisek pomocí programu Google Earth možná přivítají následující seznam vysílačů a souřadnic, na kterých se nacházejí nejen antény pro DV, ale v některých případech i pro jiná pásma:
49 33 33N 09 10 54E 153 kHz, Donebach, DLF dva stožáry;
47 10 18N 02 12 17E 162 kHz, Allouis, France Inter dva stožáry;
35 02 30N 02 55 15W 171 kHz, Maroko tři stožáry v řadě dlouhé asi 1,3 km;
52 47 42N 13 23 09E 177 kHz, Zelendorf;
49 16 47N 06 40 34E 183 kHz, Felsberg-Berus Europe 4 stožáry;
52 17 49N 02 06 21W 198 kHz, Droitwich několik stožárů, také pro SV;
48 43 44N 12 55 55E 207 kHz, Aholming dva stožáry;
37 29 53N 14 04 04E 207 kHz, Caltanissetta jeden stožár na vrcholu kopce;
43 47 35N 06 08 59E 216 kHz, Roumoules, RMC tři stožáry plus jeden záložní;
49 43 07N 06 15 38E 234 kHz, Junglinster, Luxembourg tři stožáry plus záložní;
49 43 49N 06 19 14E 234 kHz, Beidweiler Luxembourg tři stožáry, hlavní instalace;
55 40 33N 11 04 14E 243 kHz, Kalunborg LW dva stožáry.
Další zařízení se nepodařilo najít kvůli nižšími použitému rozlišení: Norsko Ingoy 153 kHz, Rumunsko
153 kHz, Island 189 kHz atd.
Irský vysílač na 252 kHz už má DRM
Vysílač RTE na dlouhé vlně 252 kHz byl na konci
března vybaven doplňkem pro vysílání v digitálním
systému DRM. Proběhly první testy a do budoucna
se počítá s vysíláním DRM v noční době od 02000500 UTC. (Barraclough)
Obnovení provozu Kavally na 792 kHz
Na konci března bylo zjištěno obnovení provozu řeckého vysílače Kavalla na 792 kHz. Byl tam zachycen
4. program Řeckého rozhlasu paralelní s kmitočtem
981 kHz. (Pankov)
CJRS – nová stanice v X-pásmu
První kanadská židovská vícejazyková stanice začala vysílat v Montrealu. Má značku CJRS, označení
Radio Shalom a vysílá
na 1650 kHz výkonem
1 kW. První zkušební
relace byly zachyceny
na konci února. Pravidelné vysílání běží od března. Stanice vysílá nepřetržitě v angličtině, francouzštině a hebrejštině.
Co se skrývá na 529 kHz?
V březnu jsem zachytil na neobvyklém kmitočtu
529,02 kHz, tzn. mimo vysílací pásmo středních vln,
neznámou arabsky hovořící stanici. Signál byl slabý,
chvílemi se zdálo, že někteří telefonující posluchači
hovoří nedokonalou francouzštinou. Vysílání končilo bez identifikace ve 2057 UTC. Po několika týdnech jsem zjistil, že se jedná o Alžírsko, paralelní
Zajímavý úkaz
Objevte notch filtr ve své hlavě
Náhodou jsem přišel na zajímavou věc. Přijímač mám na parapetu okna uvnitř místnosti a jeho reproduktor vyzařuje
nahoru. Sám sedím asi 50 - 75 cm před ním. Za ním je okenní tabule, okolo víceméně nic, co by mělo vliv. Zázněj, který je
normálně v místnosti slyšet, je asi 650 Hz a vzniká tím, že něco z počítače ho vytváří v pásmu 80 metrů při nastavení SSB.
Zvuk se odráží opravdu zajímavě! Lze reálně najít místo, kde NENÍ zázněj prakticky vůbec slyšet (jinak je nepříjemně
silný), ale nemá to vliv na signál SSB stanice, kterou pod ním poslouchám! Ale nesmím hnout hlavou ani nahoru, ani dolů,
natož doprava či doleva od toho „nulového“ bodu! Nějak musí docházet k takovému odrazu, kdy speciálně tato frekvence
se po poslechu ušima v mozku vyhodnotí tak, že se odečte (nebo se odečte už v uších?). Rozdíl úrovní je takový, že člověk
stojící vedle mne přes pískání zázněje nic nerozumí a já s přesně nastavenou hlavou zase neslyším pískání!
Jaroslav SEDLÁŘ
15
MEXIKO – Po několika týdnech je opět aktivní stanice XEYU Radio UNAM na 9599 kHz.Vysílá z lokality Ticomán. Web: <www.correo.unam.mx>, e-mail: <[email protected]>. Na reporty odpovídá asistent generálního ředitele Teófilo Huerta Moreno, Jefe
del Depto. de Planeación y Asistente del Director General. (DXW 320)
URUGUAY – Provoz vysílačů společnosti SODRE na
KV byl obnoven. Jedná se o Radio Uruguay na 6125
kHz a Emisora del Sur na 9621 kHz. Vysílače byly
zachyceny v polovině března. (Nigro)
KONGO (Dem. rep.) – Radio Kahuzi má změnu adresy: P.O.Box 115, San Marcos, CA 92079, USA. (BCDX 798)
GUATEMALA – Radio Verdad vysílá na neobvyklém
kmitočtu 4052 kHz a bývá slyšet i v Evropě. Stanice
začala vysílat 25. 2. 2000 v 17 hodin a její vysílač má
souřadnice 89 32 15 W, 14 48 10 N, což je katastr
města Chiquimula. Výkon vysílače se pohybuje mezi
0,28 – 1,05 kW. (BC-DX 798)
MIKRONÉSIE – O nové stanici (z nové rádiové země)
PMA, která vysílá na 4755 kHz, jsme psali už v minulém čísle. V současné době je nejvíce informací o
stanici na stránce <www.pmapacific.org/ministries/
radio/index.ph>. E-mail: <radio @ pmapacific.org>. Byla
zveřejněna i nová oficiální adresa (dříve platila jen
adresa na ostrov Guam): Pacific Missionary Aviation
Radio Station, P.O.Box 517, Pohnpei FM 96941, Federated State of Micronesia. Podle poslední informace by stanice měla mít výkon 1 kW. Adresy, kde je
možné si poslechnout četné nahrávky této stanice
pořízené na začátku března v Japonsku, jsou v rubrice Internet a počítače. (BC-DX 798)
ARGENTINA - Hořké zklamání přináší letní rozvrh
A07 pro posluchače večerního vysílání RAE Buenos
Aires na 15345 kHz, nebo podle nového rozvrhu
také španělské REE přenáší relaci ve španělštině
denně do 2200 na stejném kmitočtu. Vysílání je určeno pro Libanon. (Slavík)
MADAGASKAR/ZIMBABWE – Na současnou situaci v Zimbabwe reaguje stanice Voice of the People
přidáním jedné hodiny do svého vysílacího rozvrhu
– 0400-0500 na 9765 kHz. Stanice využívá vysílač
na Madagaskaru s výkonem 50 kW. (BC-DX 799)
MADAGASKAR – Náboženská stanice KNLS (známe její vysílače na Aljašce) plánuje začít vysílat v
roce 2008 z Madagaskaru pro oblasti v Africe a Asii.
Pořady by měly být v angličtině, arabštině a čínštině.
(BC-DX 799)
GRÓNSKO – Po delší době byl v Dánsku opět zachycen vysílač KNR Tasiilaq na 3815 kHz (USB) mezi
2115-2130. (Petersen)
AFRIKA na 90 metrech – V tropickém pásmu 90
metrů je z afrického kontinentu poměrně stabilní
příjem stanic Radio Sondergrense (Jižní Afrika) na
3320 kHz, Channel Africa (Jižní Afrika) na 3345 kHz
a Radio Zimbabwe na 3396 kHz (přesně 3396.05
kHz).
Čas = UTC (SELČ minus 2 hodiny)
STŘEDOAFRICKÁ REPUBLIKA – Radio ICDI je nová
stanice, která vysílá z Boali na 6030 kHz výkonem 1
kW (anténa Lazy H). Je v provozu od 0500-0800 a
1600-2000. Jedná
se patrně o vzdělávací a náboženskou stanici. Provozuje ji křesanská
organizace ICDI –
Integrated Community Development International.
Stanice vysílá ve
francouzštině a jazycích sango, aka
a fulfulde. ((BC-DX 798) +++ Komunikace s personálem stanice je lepší ve francouzštině než v angličtině, i když na jednoduché anglické výrazy reaguje
také. E-mail: [email protected] (Berg)
JAPONSKO – Japonská vláda oznámila, že bude podporovat vydání licence soukromé rozhlasové stanici,
která by měla vysílat do Severní Koreje. Účelem je
vyhledat, oslovit a osvobodit japonské občany, kteří
se stali obětmi únosů a mohli by se zdržovat na území Severní Koreje. Již od roku 2005 provozovala obdobné vysílání na KV v rozsahu 30 minut dvakrát
denně jistá skupina v Tokyu, ale jelikož neměla licenci na vysílání v Japonsku, využívala prostředky
anglické vysílací společnosti (patrně VT Communications). Severní Korea přiznala v roce 2002, že unesla
13 japonských občanů v 70. a 80. letech. Pět z nich
bylo před rokem propuštěno, ostatní již podle severokorejské strany zemřeli. Japonsko předpokládá, že
podobných případů bylo více. +++ Události nabraly
rychlé tempo. byla vydána licence s platností dva roky
a na konci března se ozvaly první relace v éteru.
Stanice dostala název „Radio Shiokaze“ (Mořský vánek) a využívá dva vysílače: japonský KDDI-Yamata
a tchajwanský vysílač společnosti VT Communications. Oba vysílače mají výkon 100 kW. Rozvrh: Yamata 2030-2100 na 6045 kHz, VT Taiwan 1300-1330 na
9485 kHz. +++ Na konci března byla také zahájena
tzv. balónová akce, během které bude na území Severní Koreje rozptýleno 100 000 letáků s korejským
a japonských textem, který upozorňuje na vysílání
stanice Radio Shiokaze. (BC-DX 800)
ALJAŠKA – Rozvrh stanice KNLS platný od 25. 3. Vybrány jsou relace, které by mohly být slyšet v Evropě:
0800-0900 7355
English
0800-0900 11765
Mandarin
0900-1000 7355
Russian
0900-1000 11765
Mandarin
1600-1700 9920
Mandarin
1700-1800 7355
Russian
1700-1800 9920
Mandarin
ALŽÍRSKO/ZÁP. SAHARA – Stanice hnutí Polisario
– RASD – vysílá opět na 6300 kHz. Byla tady zachycena v arabštině kolem 0715 a 1930. (BC-DX 798)
16
kmitočet UTC ITU název stanice, datum, jazyk, obsah programu
SIO inic.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------171,0 1444 RUS Radio Čečňa Svobodnaja 19/3 R OM cmt - Zákon a pořádek v Čečně-Ičkerii 312 VKu
189,0 0122 ISL Ríkisútvarpid, Gufuskálar 18/3 Isl. oldies mx, ann.
353 VD/N
927,0 0915 BEL RTBF La Premiére 9/3 F diskuse o klimatických změnách, Kjóto… sx
433 VKu
1035,0 2252 SVK Rádio Slovensko 26/2 Sv sbor sg
422 VKu
1062,0 1038 CZE Country R, Zbraslav 16/3 Cze YL sg „Nepiš dál…“ Kubišová, YL tk, ID, adv 422 VKu
1098,0 2300 SVK R.Patria 17/3 maarsky končí v 2300, pak Slov.1, nesouhlasí s rozpisem RR 555 ViA
1125,0 2225 RUS Radio Orfei 26/2 R YL počasí, YL adv, OM tk
422 VKu
1125,0 2235 BEL Radio Vivacité 26/2 F YL sg, E YL sg, F OM sx
432 VKu
1170,0 1815 SVN R.Koper Cd 1 26/3 I OM výborně sylšet i přes QRM Hlas Ruska v češtině 434 ViA
1188,0 1709 HNG R.Budapest 25/3 Rom o jazyk.zákoně v Maarsku, odpovídá rozpisu v RR 433 ViA
1251,0 2309 HNG Magyar Rádio Világ program 17/3 Maar tk, mx, dvě stanice, časový rozdíl 545 ViA
1251,0 2325 LBY? UNID 17/3 A cmt o Iráku, pak slavnostní px bez ID, 2345 E bez ID, HOL QRM 544 ViA
1287,0 1652 ISR Galei Zahal 14/3 He sx, OM tk, ID, adv, nx, cmt
432 VKu
1323,0 2305 G
Capital Gold 17/3 E E old rock and pop sx, OM anns, další sg Boby Holiday 432 VKu
P 1359,0 1537 GRC UNID 17/3 Grece folk song
342 VKu
1359,0 1733 UKR Radio Centr 14/3 Ukr YL operní árie, YL (dítě) tk, YL tk
422 VKu
1359,0 1733 RUS Golos Rossii 14/3 G YL „Russische Wissenschaftexperimente“ biomedicína 432 VKu
1368,0 1505 SRB Radio Valjevo 19/3 Sc YL OM valjevské nx - jarní orba a setí (traktor)
543 VKu
1386,0 2205 GUI R.Rurale 7/3 Vn OM nx, mx, OM ann, afro pop sx - skupina Ambassador 432 VKu
P 1386,0 2220 LTU KBC Radio, SIK 3,10/3 E pop rock mx, ID //6255
4-5 ZE
P 1386,0 2247 LVA KBC 3/3 E OM ID, adresy e-mail, OM sg „Lunapark“
554 VKu
P 1386,0 2210 LVA KBC 17/3 E pop sx, OM ann, ID, Sc OM ID (!)
433 VKu
1431,0 2340 DJI R.Sawa, Arta 31/3 A mx, 2345: YL ID „Radio Sawa“, news
333 VJ/p
1470,0 0520 ?
UNID 10/3 S rlg px, OM + YL talk (= CPN Lima -pozn. KH)
3 LK
1476,0 0025 IRN IRIB 1 11/3 Farsí sx, tk, folklór //1503 kHz 543
422 VKu
1500,0 0520 ?
UNID 10/3 S mx px ,song YL
2 LK
1510,0 0546 USA WWZN Boston MA 24/2 E OM sportovní přenos , - hokej? Značné splitry 311 VKu
1566,0 1750 ?
UNID 31/3 R OM tk, addr P.O.Box do Moskvy
333 VJ/p
1566,0 1756 KOR HLAZ Cheju 14/3 Kor OM relig tk, mx, OM tk
321 VKu
1566,0 2310 IND AIR Nagpur 15/3 Hindí sx, YL tk
322 VKu
1620,0 0500 VIR WDHP 21/3 E ID, „Posloucháte WDHP 1620 AM a WRRA 1290 AM“
3 LK
P 1620,5 2214 HOL R.De Stroper Amateur 10,18/3 Du hol. šlágry, ID
444 ZE
P 1629,3 1930 HOL Test piraat 24/3 Du ID, SMS hotline, sg Moonlight Shadow (G verze)
3-4 JS
P 1639,5 2150 HOL R.Verona 11/3 Du, šlágry, instr.mx ID-OM, SMS hotline-YL
444 ZE
P 1651,0 2350 HOL Radio Barcelona 8/3 Du OM tk, ID, sx
443 VKu
P 1654,4 2300 HOL R.James Bond 10/3 Du šlágry + pop mx, ID
444 ZE
P 1655,0 2254 HOL R.Toekomst 24/3 Du pozdravy pirát. stanicím, šlágry
444 ZE
1660,0 0510 USA WWRU Jersey City NJ 23/3 Kor OM talk -nx
2-3 LK
P 1660,0 2256 HOL Black Power Amateur 24/3 Du pop mx, ID
444 ZE
P 1664,0 2317 HOL R.Del Mare & R.Barones 10,11/3 Du oldies mx, ID, SMS reporty
444 ZE
1680,0 0450 ?
UNID 10/3 S mx px
2 LK
1700,0 0454 ?
UNID 10/3 S OM talk, mx px
2 LK
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------P 3374,6 0914 HOL West Coast R 18/3 E, Du pop rock mx, ID
353 ZE
P 3904,0 2138 G
The Bogusman (G) 31/3 E pop mx, radio talk, ID
333 ZE
P 3905,0 2146 BEL R.Borderhunter 10/3 rock n roll mx, ID, „summer meeting promo“
444 ZE
P 3924,8 2200 HOL R.Quintus 3/3 Du, E pěkná oldies mx, show, ID, report Jiří/CZE, úniky
4 JS
P 3925,0 1935 HOL R.Boomerang 10/3 Du, E ID rock mx Du šlágry, +25 dB
5 JS
P 3925,0 2226 HOL R.Quintus 3/3 E, G čtení reportů, pop mx, ID, addr
3-4 ZE
P 3926,8 2010 HOL Cupido R/R.White Snake/Antonio R. 8/3 E ID společná show, mnoho reportů 4 JS
P 3927,0 2005 HOL R.Kentucky 31/3 Du, E ID šlágry + pop mx, příjem na Sony 7600
4 JS
P 3927,0 2144 HOL R.Kentucky Int. (HOL) 31/3 E, G šláger mx, ID, SMS hotline
344 ZE
P 3927,2 1900 HOL Orion R. 27/3 E,Du test v pás. 76m ID, oldies mx- Waikiki Man. rep. posl.
4 JS
P 3927,4 2240 HOL Antonio R. 23/3 E, Du oldies mx, YL-ID, e-mail ann
343 ZE
P 3940,2 2228 HOL Cupid R. 23/3 E nonstop pop mx, YL + OM ID, addr, e-mail ann
343 ZE
3945,0 1550 IND Górakpur 23/2 Urdu OM cmt - íránský jaderný program
433 VKu
3955,0 2155 KOR KBS World Radio 16/3 F ID mx 2200 s/off
444 LP
3965,0 2205 TWN*Radio Taiwan Int. 16/3 Ch OM cmt
444 LP
4460,0 2210 CHN China National Radio 1 16/3 Ch YL adv
222 LP
4635,0 1915 TJK Radio Tajikistan 7/3 TJ fq-ID, mx
333 LP
4750,0 1606 BDG Bangladesh Betar 23/2 Bangla OM tk, lidové sx
422 VKu
17
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
4750,0
4770,0
4780,0
4780,0
4800,0
4800,0
4805,0
4810,0
4830,0
4830,0
4840,0
4840,0
4845,0
4865,0
4885,0
4885,0
4885,0
4885,0
4885,0
4895,0
4895,0
4898,0
4915,0
4930,0
4965,0
4976,0
5005,0
5010,0
5010,0
5015,0
5015,0
5025,0
5025,0
5030,0
5030,0
5050,0
5065,0
5070,0
5110,0
5719,9
5720,0
5720,2
5724,9
5725,0
5725,0
5725,0
5745,0
5835,0
5850,0
5850,0
5915,0
5925,0
5965,0
5975,0
5975,0
6060,0
6110,0
6160,0
6165,0
6195,0
6204,9
6205,0
6215,8
6215,9
6220,0
6220,0
6220,2
2216
2225
1955
1925
1540
1649
1532
1932
2255
0042
1640
1846
2045
2310
0310
0505
2340
0046
0550
2305
2320
0010
0515
2105
1830
2055
2235
0430
1640
0022
0039
0535
2315
0450
2120
2315
2025
0500
0542
0803
0730
0710
0730
0730
0758
0950
0359
0615
0359
0500
0515
2311
1300
2318
0520
0535
0257
2233
1510
0913
0940
0950
0900
1053
1830
0615
2013
CHN PBS Qinghai 16/3 Ch YL + YL tk
222
NIG Radio Nigeria, Kaduna 16/3 E mx, nx, africký rep
222
DJI RTV Djibouti, 7/3, Vn, Om, Yl, mx, nx, tent NA, 2000
222
DJI RTV Djibouti 7/3 F arabská mx, sg
333
IND AIR Hyderabad 17/3 E sportovní přenos - kriket? adv CD-indické sx, sport 433
IND AIR Hydebarad 5/3 Vn folk mx, reklama, ID
333
ARM Radio Armenia Jerevan 21/2 melancholická mx
554
ARM Haystani Azgain Radio, 28/2, Arm, Om, mx, ID, často Jerevan
222
MNG Mongol R-TV 31/3 Mongolsky OM monolog
253
IND AIR Gangtok 24/2 Hindí YLs sg, slabá modulace
542
IND AIR Mumbaí 17/3 Hind OM sg - folklór, E YL cmt Pakistan
443
IND AIR 26/3 indické písně, jiný jazyk než hindí
434
MTN Radio Mauretanie 16/3 A OM cmt
333
B
R.Alvorada de Londrina 16/3 P fq-ID, mx
131
B
R.Clube do Pará, Belém 31/3 P 0313: kompletní ID, QRGs
253
B
Radio Clube do Pará 20/3 P ID, OM nx, ORG
232
B
Radio Clube do Pará 16/3 P OM fq-ID, mx
131
B
RadioClub del Pará 24/2 afro-sx, por OM tk, OM sg
322
B
Radio Bandeirantes 9/3 P OM tk a LA sx
322
MNG Mongol R-TV 31/3 Mongolsky zprávy
353
B
R.Novo Tempo, Campo Gr. 16/3 P OM fq-ID, mx
131
MNG Mongolian Radio 17/3 MO fq-ID, mx
232
B
Radio Difusora, Macapá 20/3 P OM fq-ID, nx, mx
131
TKM Turkmen Radio 16/3 Turk mx dětský hlas
333
ZMB Christian Voice, Lusaka 29/3 E nx, cmt, CW-QRM
333
UGA Radio Uganda 16/3 fq-ID mx, nx, africká hudba
222
GNE Radio Bata 16/3 mx africká hudba
232
DOM Radio Cristal 22/3 S OM fq-ID, mx
121
IND AIR Thíruvanatapuram 23/2 Hindi YL sg, YL tk, OM sg
433
TKM Turkmen Radio,27/2, tk, OM, mx
322
TKM Turkmen Radio Asqabad 24/2 Turkmenský folklór, OM tk
443
CUB Radio Rebelde 20/3 S nx
233
CUB Radio Rebelde 27/2 S OM sg
433
USA Dr.Gene Scott 22/3 A OM ID, nx, adv, odkaz na www
222
BFA RTV Burkina 16/3 F YL mx africká hudba
222
USA WWRB 27/2 E OM tk politika (Irák)
333
RUS Russian Int. Radio 7/3 ID ruské sg
333
USA WWCR 3 22/3 OM ID, addr
222
USA WBCQ Monticello, ME 20/3 E ID, OM cmt, www addr
233
HOL Orion R. 18/3 E, G, Du znělka, pozdravy, SMS od JS a ZE
454
HOL Orion R. 18,25/3 E ID polky, Rolling Stones, Status Quo, reporty JS & ZE
4-5
HOL Orion R. 25/3 E oldies mx „Pink Floyd“ , ID, SMS od ZE
454
HOL Orion R. 11/3 E ID polky oldies mx - Bonnie St. Clair, Donovan, rep. posl.
5
HOL Orion R. 4/3 E havaj. + oldies mx, Janis Joplin, buzuki, reporty, ID
4-5
HOL Orion R. 4,11/3 E, G, polka mx, signature tune, open ID
354
HOL R.Flux AM 11/3 pop mx ID, kontaktováno SMS
4
USA WWRB WRB tent 4/3 E chor sg, tk, oft God RLG 0420 ID?
333
USA WHRA World Harvest R.5 20/3 E OM ID, nx, IS, www addr
444
USA WHRA HRA 3/3 E mx R S Int, RA Network,nx,ID World Harvest R RL...WHRA 555
USA WEWN EWN 3/3 E px live rock, ID EWTN, oft Alabama
555
ISR Kol Israel 8/3 A OM ID, cmt
333
VTN V.O.Vietnam, Hanoi 31/3 Viet YL tk, OM tk // 5975
343
D
European Music Radio (EMR), Jülich rel 18/3 E Tom Taylor show, ID, addr 555
VTN V.O.Vietnam, Hanoi 31/3 Viet OM - YL dialog // 5925
343
J
NHK Radio Japan 8/3 E YL ID, cmt podbarvený zpěvem ptáků
333
CUB Radio Habana Cuba 8/3 S OM ID, cmt
333
SWZ TWR 31/3 E IS, E-ID, IS
333
CAN CKZN, St. John’s, NF 29/3 E YL dialog o Kanadě
232
IND AIR Khanpur 23/2 Hindi YL OM sx, poor mode
442
HOL UNID 23/3 Du ukázky hudby z emirátu Dubai s cmt, fade out 0927
544
D
R.Sonar 18/3 G jingle ID, rock mx, e-mail: [email protected]
343
D
R.Sonar 18/3 G ID siréna, pop + rock mx,+4917626217142, nejistý signál 3-4
G
King SW 25/3 E nonstop pop mx w/jingle ID, 0933
343
G
King SW 17/3 E nonstop oldies mx „The Beach Boys“, jingle ID
253
I
Mystery Radio, 1/3, E, mx, ID, jingle
444
ISR Mysery R 4/3 I ID non stop pop
555
I
Mystery R. 25/3 E nonstop pop mx, CW-ID, jingle YL-ID
454
18
LP
LP
ZS
LP
VKu
ZE
VKu
ZS
VJ/p
VKu
VKu
ViA
LP
LP
VJ/p
LP
LP
VKu
VKu
VJ/p
LP
LP
LP
LP
VJ/p
LP
LP
LP
VKu
ZS
VKu
LP
VKu
LP
LP
VKu
LP
LP
LP
ZE
JS
ZE
JS
JS
ZE
JS
TB
LP
TB
TB
LP
VJ/p
ZE
VJ/p
LP
LP
VJ/p
VJ/p
VKu
ViA
ZE
JS
ZE
ZE
ZS
LP
ZE
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
6230,0
6239,0
6239,0
6255,0
6259,8
6265,2
6265,3
6268,2
6269,2
6270,4
6271,0
6271,0
6275,6
6275,7
6275,9
6276,0
6279,9
6279,9
6280,0
6280,0
6280,0
6280,5
6280,5
6280,5
6280,6
6281,1
6281,1
6285,0
6285,2
6285,4
6290,0
6290,0
6290,2
6290,3
6290,3
6292,0
6294,2
6294,8
6295,0
6295,0
6295,0
6295,0
6295,0
6296,0
6298,0
6299,1
6299,2
6299,3
6299,8
6300,0
6300,0
6300,0
6300,0
6300,0
6300,1
6300,1
6300,1
6300,1
6300,2
6300,3
6300,4
6300,8
6301,0
6302,6
6302,7
6303,0
6303,0
0620
0705
0744
2215
0910
0800
0934
1323
1340
0722
0700
0750
0835
0832
1058
1005
0730
1125
0733
1434
1441
0810
0835
0837
0955
0905
0947
1935
0931
1300
1103
1110
1615
0835
1711
1030
1035
1530
0820
0905
1118
1430
1518
1635
1450
0955
1430
0905
1010
0807
0842
1508
1924
2028
0805
0806
0830
1615
0907
0916
1230
1430
0822
1550
1425
1105
1130
USA
G
IRL
LTU
D
HOL
HOL
HOL
?
D
HOL
HOL
HOL
HOL
D
IRL
HOL
HOL
HOL
HOL
?
HOL
HOL
HOL
HOL
D
D
KRE
HOL
HOL
HOL
HOL
HOL
HOL
HOL
HOL
HOL
HOL
HOL
HOL
HOL
HOL
HOL
D
HOL
HOL
HOL
HOL
HOL
?
F
F
ALG
ALG
HOL
HOL
HOL
HOL
HOL
HOL
HOL
HOL
HOL
HOL
HOL
BEL
BEL
Trans World Radio 4/3 ID Pol kontaktní addr do Krakowa
555
BRI 3/3 E ID web addr, pop mx
4
BRI via JRRI 4/3 E oldies mx, ID, e-mail, jingle ID
353
KBC Radio, SIK E 3,10/3 pop rock mx, ID //1386
343
R.Thunderbird 11/3 G ID, disco mx, ann o stanicích, addr Eisenach
4
Orion R. 17/3 E,G ID polky, Bonnie St. Clair, Lou Bega, reporty posluchačů 4-5
Orion R. 17/3 E,Du šlágry, ID, SMS report od ZE
454
R.ROZ 24/3 Du, E nonstop pop rock mx, ID
343
R.Rainbow 18/3 E ID rock mx, [email protected], offshore st. ? 3-4
R.Sonar 4/3 G v 0725 pozdrav pro Jaroslava do CZ
222
R.Black Arrow 3/3 E dl.pěkná show, sg Ruby, ID, reporty JS&Günter, 20W
4
R.Black Arrow 4/3 E oldies mx, ID, e-mail, SMS od JS
354
R.Scirocco 11/3 E pěkná nonstop mx show, dlouho bez ID, ID, občas QRM 4
R.Scirocco 11/3 Du, E, G oldies mx, ID, SMS hotline
343
R.Doctor Tim 25/3 G, Du ID, addr, „low power-20 W“, 1100
2-3
LHH 10/3 E oldies mx, ID
3-4
Orion R. 24/3 E polky, hard rock mx, ID, reporty posl. ZE & JS, šp. podm.
4
R.Golfbreker Int. 11/3 Du ID SMS hotline, Du šlágry
4
Orion R. 24/3 E, Du polka + pop mx, ID, SMS od JS a ZE
454
R.Golfbreker 11/3 Du polka mx, ID, SMS hotline
343
UNID 26/3 Kurd OM cmt, simult. překl. do špatného darí, ID, 1445 nx, cmt 555
R.Scirocco 18/3 E ID pěkná show, Rolling Stones, Black Sabbath
4
R.Scirocco 18/3 E, Du rock mx, ID, SMS od ZE
444
R.Scirocco 25/3 E, Du ID, SMS od ZE, pop mx
444
R.Scirocco 3/3 Du, E pěkná pop mx ID
3-4
R.Dr.Tim 11/3 E ID oldies mx - ABBA - jiné aranžmá, 20 W, reporty
4
R.Doctor Tim 11/3 G, E instr.oldies mx, ID, e-mail, „low power“
2-3
Voice of Korea 7/3 D OM ID, korejské sg
333
R.Blackbird 18/3 E, Du pop mx šlágry, e-mail: [email protected]
3-4
R.Marconi 17/3 Du rock mx ID, QSO R.Dr.Tim, potom R. Zeelandia
3-4
R.Mazda 18/3 E, Du, G nonstop šlágry, ID, addr, SMS od ZE
454
Delta R./Geld. 11/3 E ID, polky, krátce
5
R.Marconi 17/3 Du franc. rock mx, ID, [email protected], taky 1705 3-4
Free R.Holland 3,11/3 E ID Du šlágry, [email protected], QRM 3-4
R.Marconi 17/3 E nonstop po mx w/ID & e-mail ans: [email protected] 444
R.Shadow man 11/3 Du ID, rock mx, sil. sig. až +30 dB!, QSO od RSI + WCR 5
R.Marconi 3/3 Du folk mx, jodl, nesrozum. ann, ID dle pir. nx, nový pirát 3-4
R.Tower&R.Veronique&R.Robbie 10/3 E oldies mx-S.Quatro&Ch.Norman, ID 4
Cobra R. 11/3 E ID folk mx, [email protected], odpověděl na e-mail 3-4
R.Northpole 4/3 E ID orch. mx, krátce, taky R.Delmare poté
4
R.Quintus 3/3 Du, G, E šláger mx, ID, „summer meeting promo“
354
R.Quintus 3/3 Du, E lidovky ID, reporty
4-5
R.Quintus 24/3 Du, E, G pop mx, ID, 1543
454
R.Dr.Tim 8/3 E ID QSO s WCR, žádost o reporty, poté zánik signálu, QRM
4
R.Flux AM 3/3 nonstop smyčka disco + pop mx, jingle-ID, kontakt. SMS
4
R.Romeo Echo 11/3 E šlágry, polka mx w/ID, e-mail, Yodle mx
343
Romeo Echo 17/3 E ID pěkná oldies mx, 18/3 odpoledne
4
Antonio R. 4/3 E ID oldies mx
3-4
Henk Skyline International R. 11/3 polka mx, QSO R. Kobra, pozdravy
4-5
UNID 11/3 A tk asi R Sawa etc.
352
R.Zoulou Kilo 4/3 G ID, QSO pro RSI, QRM
3
R.Face de Blatte (RFB) 24/3 F, E pop mx, ID, addr Eisenach, e-mail
343
R.Nac. Saharaui-RASD, RAB 7/3 A protest songy v F, E, S 1943-OM-ID
454
R.Nac. Saharaui 30/3 A arabská mx, OM tk
353
R.Scotland Int. (RSI) 3/3 E techno mx, Rolling Stones, ID, reporty
4-5
R.Scotland Int 4/3 E, G nice oldies mx, ID, addr
444
Orion R. 3/3 G, E test v pásmu 48 m, ID, šlágry, pop mx, reporty
4-5
WCR 8/3 E,G disco mx, ID, QSO s R.Dr.Tim, reporty
4
Orion R. 3/3 E, Du oldies pop mx, ID, SMS od JS
354
Voice of the Netherlands 25/3 Du, E pop rock mx, ID, SMS hotline, 0925 454
R.White Snake 3/3 E pop + oldies mx ID, [email protected] 3-4
Extreme R. 10/3 pestrá pěkná mx show, ID, [email protected]
3-4
R.Valencia 4/3 Du oldies mx
222
Antonio R. 11/3 Du, E ID polky šlágry, sg Harlequino, kontaktováno SMS
4
Antonio R. 11/3 Du, E šlágry, poka mx, ID, e-mail, SMS hotline
353
R.Greensstad 4/3 Du šlágry, ID
3
R.Greensstad 10/3 Du šlágry, jasná ID
3
19
LP
JS
ZE
ZE
JS
JS
ZE
ZE
JS
LP
JS
ZE
JS
ZE
ZE
JS
JS
JS
ZE
ZE
ViA
JS
ZE
ZE
JS
JS
ZE
LP
ZE
JS
ZE
JS
JS
JS
ZE
JS
JS
JS
JS
JS
ZE
JS
ZE
JS
JS
ZE
JS
JS
ZE
TB
JS
ZE
ZE
VJ/p
JS
ZE
JS
JS
ZE
ZE
JS
JS
LP
JS
ZE
JS
JS
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
6304,2 1635
6304,6 1545
6304,6 1622
6305,0 0940
6305,0 1550
6305,0 1645
6305,1 1615
6305,2 1120
6305,2 1725
6305,9 1620
6306,0 1135
6306,0 1525
6310,0 0108
6310,0 0855
6310,0 0915
6310,0 0945
6310,0 0952
6310,0 /0803
6310,1 0850
6310,2 1020
6310,2 1615
6310,2 1620
6310,3 1554
6310,4 1725
6324,8 0730
6324,8 0900
6324,8 1704
6325,0 0730
6325,0 0918
6325,1 1544
6326,3 1550
6327,2 1037
6335,0 0333
P 6374,6 0715
P 6400,0 0710
P 6540,4 0920
7255,0 1532
P 7490,0 1040
7570,0 0740
P 9290,0 0901
P 9290,0 0943
9555,0 0950
9575,0 2152
9580,0 0520
9580,0 2144
9595,0 1542
9615,0 0550
9615,0 0625
9635,0 1510
9650,0 0420
9675,0 2300
9695,0 1530
9705,0 2235
9710,0 2043
9750,0 0835
9780,0 2132
9860,0 1135
9875,0 0608
9895,0 2140
9965,0 1355
C11530,0 0845
11540,0 1357
11710,0 1240
11710,0 2140
11710,0 0051
11795,0 1328
11835,0 1334
HOL R.Marconi 27/3 Du,E ID sg Una Paloma Blanca, [email protected]
4
HOL WCR 23/3 E ID rock mx, jingle, reporty
4
F
R.Zoulou Kilo 24/3 F, Du pop mx, ID, e-mail: [email protected]
3-4
HOL R.Mazda 18/3 Du, E, G rychlé songs, 0943 ID ve stejných jazycích + addr 545
F
R.Zoulou Kilo 24/3 G ID ann addr Eisenach, sg San Francisco, pirate mx
4
HOL R.Robbie Amateur 9/3 E jingle ID, šlágry. QRM od USB stanic
3-4
HOL West Coast R 24/3 E, Du pop mx ID
343
HOL R.Mazda 11/3 E ID Du šlágry, krátce
4-5
HOL R.Mazda 12/3 E, Du RNI znělka, ID, e-mail, addr 1738
444
G
Galaxy International 31/3 E ID kontaktní px, mnono reportů, živě z terénu? 4
HOL R.Zodiac 11,18/3 E ID + jingle, pop mx
4
G
R.Galaxy Int. (G) 31/3 E radio talk, pop mx, e-mail: [email protected]
333
GRC R.Odyssey 18/3 E nice mx, ID, e-mail: [email protected]
454
HOL R.Quintus 25/3 Du G šlágry ID, později lepší signál
4
BEL R.Borderhunter 11/3 E pop mx, ID, intr. mx, jingle ID
454
BEL R.Borderhunter 11/3 E promo Bord. Summermeeting 2007, hard rock mx, ID 5
?
UNID 10/3 Du? Mx, tk, Delta Foxtrot…Free Hants… 0959 off/s
454
HOL Orion R. 10/3 E,Du šlágry, polky, hard rock mx, ID, reporty posluchačů
5
HOL R.Quintus 25/3 Du, E, G šlágry, polka mx, ID, SMS od ZE
444
HOL Free R.Holland 18/3 E ID Du pop mx, [email protected]
3-4
HOL R.Blackbird 25/3 E „Blues show“, ID, SMS od JS a ZE
354
HOL R.Black bird 25/3 E bluegrass show ID, reporty, pěkný signál
4
HOL R. Free Holland 18/3 E, Du šlágry,ID, e-mail: [email protected] 343
HOL R.Alice 27/3 E ID růz. mx, [email protected], nový pirát ?, techn. pr. 4-5
IRL R.Merlin 10/3 E ID oldies rock mx, celodenní px, QRM
3-4
D
Lycos R. 3,17/3 E Du šlágry ID, 50 W, +31611132010, QRM, Tři bílé břízy 3-4
G
R.Merlin Int 10/3 E rock mx 60 jingle ID, e-mail, addr
353
HOL Orion R. 31/3 E ID polky oldies mx, Fleetwood Mac - Albatross, reporty
4-5
HOL Lycos R. 3/3 E, G, F poděkování JS za SMS, šláger mx, mnoho ID, e-mail 3-4
HOL R.Romeo Echo 11/3 E polka mx w/ID, e-mail
353
HOL Romeo Echo 24/3 E ID dětské sx, e-mail, krátce
3-4
HOL R.Zodiac Int 25/3 E pop rock mx, ID, SMS hotline, e-mail, addr
343
?
UNID 31/3 A? tk o IRQ - IRN
232
HOL WCR 18/3 E ID rock mx, jingle, občas QRM
4
G
WMR 18/3 ID tk, e-mail
3-4
BEL R.Brigitte 11/3 E nonstop techno mx ID, kolísavý signál
3-4
IND AIR International 23/2 Pashto OM nx – Pakistan and Taliban
432
BEL R.Borderhunter 18/3 E ID test v pásmu 41m, pop mx, op. poslal e-mail
5
USA WEWN,EWN 10/3 E dětské modlitby gospel, OM-ID + ann, s/off 0800
555
LVA R.Joystick, ULB 1/3 G, E YL-ID, techno mx
455
LVA R.City, ULB 10/3 E nice oldies mx, ID, addr
454
CHN China Internat. 22/3 Rom 1000 ID, // 41 m, srbsky, snad urumči
555
MRC Medi 1 7/3 A ID mx, sx Bony M
333
GAB Africa No.1 14/3 F OM mx
333
GAB Africa No.1 7/3 F ID mx, sx St. Wonder
333
USA Radio Farda 23/2 Farsí OM tk - íránský jaderný program
433
NZL RNZI, RAN 25/3 E domorodé zpěvy OM-ID, Nfq, dl. výpadek cca 1 hod. ! 454
NZL R.New Zealand 28/3 E tk, ID, nx
454
CHN RCI, KUN relay 6/3 E tk o KEN, pop mx, OM-ID, úniky
444
ETH R.Voice of Tigray Revolution, Mekele 13/3 Vn, YL cmt, etiopská mx, Nfq
353
B
Radio Cancao Nova 13/3 P OM ID, cmt, jingle
222
?
R.Liberty 25/3 tádžicky o dohodách mezi Ruskem a Izraelem
333
NGR La Voix du Sahel 13/3 F OM ID, mx, tel. hovory s posluchači
323
CAN Radio Canada Int. 7/3 A ID YL + OM tk
322
?
UNID 11/3 Fa? pop sx, YL tk, pop sx, YL tk, mx
454
YEM Republic of Yemen Radio 7/3 A arabské sx
333
?
China R. Internat. 19/3 Esperanto cmt, snad relay někde v Evropě
555
IRN IRIB Teheran 8/3 DR fq-ID, mx
222
HOL R.Nederland 19/3 Du, E střídavě, indická mx s cmt, 2200 ID
534
PLW T8BZ-Gospel Radio, HBN 22/3 Mandarin relig tk + mx, YL-ann,OM-ID „T8BZ“ 344
ROU Dange Mezopotamia, 9/3, Ku, OM, tk
333
USA Radio Free Asia 16/3 Tibetian YL OM tk, jamming
432
GUM KSDA (AWR) 2/3 E relig sx-děti, OM ann
333
J
R.Japan 19/3 G nx, „Fokus“ o kuriozitách v J, sched pro px ve Swa
555
ARG RAE 24/2 S YL tk, silná zázněj
311
USA Radio Free Asia 2/3 S OM ID, mx, 1330 s/off
443
G
BBC-WS 2/3 Vn YL OM tk - smrt lady Di, Muhammad al Fayed, Doddi, YL ID 453
20
JS
JS
ZE
ViA
JS
JS
ZE
JS
ZE
JS
JS
ZE
ZE
JS
ZE
JS
TB
JS
ZE
JS
ZE
JS
ZE
JS
JS
JS
ZE
JS
ZE
ZE
JS
ZE
VJ/p
JS
JS
JS
VKu
JS
JS
ZE
ZE
ViA
LP
LP
LP
VKu
JS
TB
JS
JS
LP
ViA
LP
LP
TB
LP
ViA
LP
ViA
ZE
ZS
VKu
VKu
ViA
VKu
VKu
VKu
11960,0 1615
12000,0 1330
12140,0 1220
P13380,0 1000
13640,0 1305
13650,0 /1800
13685,0 0705
15100,0 1050
15120,0 0720
15180,0 /1600
15195,0 0740
15210,0 1038
15220,0 1100
15225,0 1158
15265,0 1200
15270,0 0748
15295,0 0840
15356,0 1240
15365,0 1020
15400,0 1110
15415,0 0812
15430,0 1115
15440,0 1010
15476,0 2000
15495,0 1220
15505,0 1125
15665,0 1215
15690,0 1409
15735,0 1430
15770,0 1210
P15840,0 1050
15880,0 0910
15880,0 1010
17525,0 1403
17535,0 0920
17630,0 0944
17630,0 1155
17660,0 1430
17725,0 1445
17740,0 1138
17770,0 1500
17775,0 1145
17780,0 1505
17810,0 1148
17835,0 0810
17835,0 0825
17855,0 1155
17895,0 1200
21505,0 1205
21600,0 1210
21670,0 1140
21810,0 1145
MLI Radio Mali 2/3 Vn ID, nx
444
CUB Radio Havana, Cuba 16/3 S OM ID, YL tk, OM cmt
432
KWT Radio Free Afghanistan 3/3 Vn OM tk
212
FIN R.Spaceshuttle 25/3 E,Fin test v pásmu 22m, rock mx ID, nejistý příjem
2
OMA Radio Sultanate Oman 17/3 A YL + OM tk
333
CAN RCI,SAC 6/3 E IS, OM-ID, nx - rep. z Kandaháru, tk o GHA, přír. kat. v INS 454
BEL Radio Vlaanderen Int.14/3 NL YL nx, mx
555
PAK Radio Pakistan 3/3 Ur ID IS, mx, sx
454
NIG Voice of Nigeria 14/3 F OM ID cmt o situaci v Afganistánu
343
F
R.Saa, ISS relay 17/3 Hausa local mx, St+So, nová st. pro záp. Afriku
555
J
NHK Radio Japan 14/3 J ID OM + OM show, často smích
333
CHN China Radio Int.3/3 E YL ID mx vysílání na Oceanii
232
CHN China Radio Int. 3/3 Cz YL ID s/on 1100 české vysílání
555
PHL R.Veritas Asia, PUG 11/3 Keren mx EG ID mx EG ID my tk sg tk…1257s/off 343
444
AFG Radio Solh 24/3 Afg OM mx nx 1200 s/off
CHN CNR2 China Business R. 14/3 Ch YL + OM tk
222
MLA Voice of Malaysia 14/3 Mla mx, sx
222
PHL FEBC Manila 17/3 VN OM ID dlouhý monolog rušeno 15350.0
222
AUS CVC International 3/3 IN OM ID, mx
222
AUS HCJB Australia 3/3 E YL ID, nx
343
AUS ABC Radio Australia 6/3 E OM tk o politice
322
AUS HCJB Australia 3/3 E YL ID, nx, mx
343
CHN China Radio Int.3/3 CA OM fq-ID, nx, vysílání na Oceanii
232
ATA R.Nac Arcangel, San Gabriel 7/3 S YL talk, nx, mx
2
KWT Radio Kuwait 17/3 A OM nx, dětský zbor
333
KWT Radio Kuwait 3/3 A OM + OM tk s posluchači
444
USA WHRA World Harvest R.5 17/3 A OM cmt
333
POR RDP Internacional 16/3 P YL OM nx, cmt
443
ARM CVC Voice Asia. ERV relay 12/3 E YL-ID, gospel, indické sx, Nfq
454
IND All India Radio 17/3 Tam mx, nx
333
FIN R.Spaceshuttle 25/3 E,Fin test v pásmu 19m, rock mx ID, nejistý příjem
2
CHN CNR6 V.o.Shenzhou 14/3 Ch sx
222
CHN CNR 6,BEI 3/3 Ch E pop mx YL cmt, IDs, úniky, lepší signál 4/3
353
USA Voice of Tibet (tent) 16/3 - mx, silný jamming
311
USA Radio Free Afghanistan 14/3 Vn OL OM sx, mx
333
GAB Africa No.1, GAB 24/3 F telefonáty, afro pop mx, ID
3-4
GAB Africa No.1 17/3 F YL ID, adv, nx, mx, africká hudba
333
LBJ Africa No.1 14/3 ID, mx, sx, africká hudba
444
LBJ LJB Voice of Africa 14/3 E OM ID, cmt, mx, africká hudba
333
IND All India Radio 3/3 T YL fq-ID, mx
333
AFS Channel Africa 14/3 E YL nx, cmt o Zimbabwe 1500 s/on
333
EGY Radio Cairo 3/3 A YL mx
333
AFS Channel Africa 14/3 Swa OM cmt často Kongo, Angola
333
IND All India Radio 3/3 Tam mx
333
PAK R.Pakistan, ISL 3/3 Ur E disco mx, tk, IDs //15100 (454)
554
PAK R.Pakistan, 9/3, E, OM, Yl, ID, tk
222
CHN China Radio Int.3/3 Ch adv, mx, s-off 1200
333
ARS BSKSA HQ 3/3 A rgl muezín modlidba
333
ARS BSKSA 1 3/3 A nx
333
ARS BSKSA HQ 3/3 A rgl muezín paralelni 17895,0
444
ARS BSKSA Riad 24/3 A OM cmt
233
S
Sveriges Radio P4 24/3 Swe YL cmt
444
LK
VKu
LP
JS
LP
JS
LP
LP
LP
JS
LP
LP
LP
TB
LP
LP
LP
LP
LP
LP
VKu
LP
LP
LK
LP
LP
LP
VKu
JS
LP
JS
LP
JS
VKu
LP
ZE
LP
LP
LP
LP
LP
LP
LP
LP
JS
ZS
LP
LP
LP
LP
LP
LP
Do rubriky přispěli (příspěvky označené kódem):
JS
LK
Jaroslav Slavík
Luděk Košek
Třemošná u Plzně AOR AR-7030
7 m LW, inv. V 2 x 11 m, multiband dipol
Jablonec n. Nis. ICOM IC-R75, Sony SW55 30 m LW, EWE ant., vertikál 3,3 m,
preselektor MFJ-10340C, tuner MFJ 959C
LP Lubomír Pokora Opava
Kenwood R5000
42 m LW, MiniWhip, presel. BCC, DSP
TB Tomáš Burian
Olomouc
Lowe HF-150
10 m LW
30 m LW, preselektor, MiniWhip
VD/N Václav Dosoudil DX Camp Němčice SONY ICF-SW7600GR
ViA Viktor Jaroš
Praha
Rossija 303 + VEF206
teleskop
25 m LW, odlaovač 639 kHz, MiniWhip
VJ/p Vladimír Janský DX Camp Skalka NRD-535DG
VKu Vlastimil Kubíček Ořechov
ATS-909
35 m LW, loop 63x63, balun, presel.
ZE Zděnek Eliáš
Jablonec n. Nis. RFT EKD-511
70 m LW, MiniWhip 11 m nad zemí
ZS Zdeněk Slezák Praha-Řepy
AOR AR5000, SONY ICF7600G MiniWhip + preselektor
21
kHz UTC Call
490,0
490,0
490,0
490,0
490,0
490,0
490,0
501,0
518,0
518,0
518,0
518,0
518,0
518,0
518,0
518,0
518,0
518,0
518,0
518,0
518,0
518,0
518,0
518,0
518,0
518,0
1677,0
1704,0
1704,0
2608,4
3600,0
3699,5
3782,0
4067,3
4079,0
4212,0
4216,0
4218,5
4250,5
4416,0
4545,0
4557,8
4560,0
4625,0
5153,7
5153,8
5153,8
5450,0
5755,0
6224,0
6340,5
6450,0
6450,0
6450,0
6450,0
6450,0
6496,4
6753,0
6765,0
6765,0
7740,0
7756,7
0021
0154
0204
0445
2150
2302
2311
0258
0002
0010
0022
0025
0050
0108
0116
0126
0134
0149
2216
2222
2228
2232
2246
2321
2345
2350
2236
0158
2150
2029
0822
0504
2047
1650
1830
0543
0534
0540
0548
2159
2142
0559
2007
0603
0607
0607
2014
0615
1718
1213
2005
0751
0757
0830
0836
0850
2110
1942
1325
1333
1630
2021
TAH
YQV
EAV
FRC
DDH49
FRL
GNI
GI4DPE
FRC
7TA
4XO
A9M
UGE
UTW
SVH
TAN
LZW
SVK
LGD
9HD
GPK
UTT
EJM
ESA
FRL
EAV
OFK
OXZ
OXZ
FUO
OK0EN
P
CTP
Název stanice
ITU Datum
Istanbul Turk Radio
TUR
Constanta Radio
ROU
Cabo de la Nao Radio
E
CROSS Corsen
F
Hamburg Meteo
D
CROSS La Garde
F
Niton Radio
G
HB Derry, N.Ireland
G
CROSS Corsen
F
Algiers Radio
ALG
Haifa Radio
ISR
Bahrain Radio
BHR
Archangelsk Radio
RUS
Mariupol Radio
UKR
Irakleio Radio, Crete
GRC
Izmir Turk Radio
TUR
Varna Radio
BUL
Limnos Radio, Corfu
GRC
Orlandet Radio
NOR
Malta Radio
MLT
Portpatrick Radio, Scotland G
Odessa Radio
UKR
Malin Head Radio
IRL
Tallinn Radio
EST
CROSS La Garde
F
Cabo de la Nao Radio
E
Turku R. (Mariehamn TX) FIN
Lyngby R. (Blavand TX) DNK
Lyngby R. (Blavand TX) DNK
F Ny Toulon
F
HB Kamenné Žehrovice CZE
RUS Ny Kaliningrad
KAL
NATO Oeiras
POR
tent Tahkent Meteo
UZB
RMP
Baltic Fleet Kaliningrad KAL
UGC
St.Petersburg Radio
RUS
TAH
Istanbul Radio
TUR
LZW24 Varna Radio
BUL
HEB01 Berne Radio
SUI
VCO
Sydney Meteo, NS
CAN
UNID
?
P
RUS Ny Kaliningrad
KAL
TAH
Istanbul Radio
TUR
UVB76 The Buzzer, nr Zvenigorod RUS
D
UKR Ny Odessa
UKR
P
RUS Ny Kaliningrad
KAL
P
RUS Ny Kaliningrad
KAL
MVU
RAF Upavon
G
VMW
Wiluna Meteo
AUS
OMC
Bratislava Radio
SVK
NMF
USCG Boston
USA
LETIZIA Guardia di Finanza, Letizia I
PULEO Guardia di Finanza, Puleo I
TARANTO Guardia di Finanza, Taranto I
MAZZARELLA Guardia di Finanza, Mazzarella
TARANTO Guardia di Finanza, Taranto I
CFH
CF Halifax
CAN
UNID
?
TNS
ALG emb Tunis
TUN
MAE
MFA Algiers
ALG
LP30LP90 UNID
?
Egy emb. Bern
SUI
Detaily
QSA Inic.
28.03.07 SITOR-B-100/170/NAVTEX, BA71, Tur
4
28.03.07 SITOR-B-100/170/NAVTEX, L...., Rou
3
28.03.07 SITOR-B-100/170/NAVTEX, MA69, S
3-4
28.03.07 SITOR-B-100/170/NAVTEX, E..., F
3-4
27.03.07 SITOR-B-100/170/NAVTEX, LA69, G
4
27.03.07 SITOR-B-100/170/NAVTEX, SA36, F
4
27.03.07 SITOR-B-100/170/NAVTEX, TA65, E
4
08.03.07 CW, call 20" cyklus
2
20.03.07 SITOR-B-100/170/NAVTEX, AE80, E
4
30.03.07 SITOR-B-100/170/NAVTEX, B...,E -ID
4
26.03.07 SITOR-B-100/170/NAVTEX, PF33, E
3-4
20.03.07 SITOR-B-100/170/NAVTEX, BA14, E
4
20.03.07 SITOR-B-100/170/NAVTEX, FA02, E
4
26.03.07 SITOR-B-100/170/NAVTEX, BA65, E
3-4
26.03.07 SITOR-B-100/170/NAVTEX, HA21, E
4
26.03.07 SITOR-B-100/170/NAVTEX, BA71, E
4
20.03.07 SITOR-B-100/170/NAVTEX, JA96, E
4
20.03.07 SITOR-B-100/170/NAVTEX, LA16, E
4
19.03.07 SITOR-B-100/170/NAVTEX, NA80, E
4
29.03.07 SITOR-B-100/170/NAVTEX, O.., E-ID
3
19.03.07 SITOR-B-100/170/NAVTEX, OA56, E
4
19.03.07 SITOR-B-100/170/NAVTEX, CL31, E
4
19.03.07 SITOR-B-100/170/NAVTEX, QA23, E
4
19.03.07 SITOR-B-100/170/NAVTEX, UA93, E
4-5
19.03.07 SITOR-B-100/170/NAVTEX, WA40, E
5
19.03.07 SITOR-B-100/170/NAVTEX, XA92, E
4
10.03.07 USB, E, Fin OM-ID navigation warnings
4
01.03.07 USB, E YL-ID, wx info
5
12.03.07 USB, Dan YL navigation warnings
4
23.03.07 RTTY-150/850, F, test „voyez le …“
5
17.03.07 CW, mWhip 329, LW 339 sršení
2
15.03.07 CW-SLB, ID
4-5
23.03.07 RTTY-75/850, naws
5
07.03.07 FAX-120/576, surface analasis, 1701
3
21.03.07 CW-14WPM, msg
4
17.03.07 SITOR+CW, ID
5
17.03.07 SITOR+CW, ID
5
17.03.07 SITOR+CW, ID (de LZW LZW)
5
17.03.07 PACTOR II+CW, ID
4-5
23.03.07 FAX-120/576, analysis Gulf of St.Lawrence 3-4
09.03.07 RTTY-50/500, online crypt text
5
17.03.07 CW-SLB, ID
5
06.03.07 SITOR-B-100/170, TUR, tent wx
5
17.03.07 A3E, sig. „bzučák“, nonstop
4-5
17.03.07 CW-SLB, ID
4-5
17.03.07 CW-SLB, ID
5
06.03.07 CW-SLB, ide
5
17.03.07 USB, E YL-ID, wx info
5
24.03.07 FAX-120/576, 500 hPa forecast
3
17.03.07 USB, Sv wkd lodě Liptov, Muflon, Hron 454
03.03.07 FAX-120/576, sfc analysis N-E Atlantic
4
14.03.07 USB-ALE, to TARANTO
4
14.03.07 USB-ALE, to TARANTO
4
14.03.07 USB-ALE, to LETIZIA
4
I 14.03.07 USB-ALE, to INZUCCHI
4
14.03.07 USB-ALE, to PULEO
4
08.03.07 FAX-120/576, ocean feature anal N.Scotia 4
17.03.07 NATO-75-Link4, 75/850, msg
5
17.03.07 LSB-ALE, to MAE
4
17.03.07 LSB-ALE, to TNS
4
17.03.07 USB-ALE, to TS30LP90
4
26.03.07 SITOR-A, ATU-80, msg
5
22
ZE
ZE
ZE
ZE
ZE
ZE
ZE
VD
ZE
ZE
ZE
ZE
ZE
ZE
ZE
ZE
ZE
ZE
ZE
ZE
ZE
ZE
ZE
ZE
ZE
ZE
ZE
KK
ZE
VK
VD
KK
VK
ZE
VK
KK
KK
KK
KK
ZE
VK
KK
VK
KK
KK
KK
VK
KK
ZE
ZE
ZE
ZE
ZE
ZE
ZE
ZE
ZE
VK
ZE
ZE
ZE
VK
8423,0 0625
8431,0 0628
8431,0 2010
8443,2 2005
8446,5 1800
8467,5 1732
8493,7 0640
8685,0 0640
8734,0 0057
8939,0 0642
8992,0 1950
10000,00729
10000,01459
10144,01826
10485,21806
10536,01637
11545,0 2033
12596,01816
12599,51043
12629,01045
15043,01410
15043,01421
15043,01427
15043,01458
16278,60915
16278,60933
SVO491 Olympia Radio
TAH
Istanbul Radio
TAH
Istanbul Radio
UNID
HEB03 Berne Radio
JJC
KYODO Tokyo
D
UKR Ny Odessa
IRM6
Roma Medicio Radio
SVO43 Olympia Radio
Moskva Meteo
UNID number station
BPM
Lintong St.fq+time stn.
BPM
TS Lington
Russian mil.
PBB
HOL Ny Den Helder
CFH
CF Halifax
Lincolnshire Poacher
RLK7
Arkhangelsk Radio
UAT
Moskva Radio
TAH
Istanbul Radio
ADW
HF-GCS Andrews AFB, MD
MOBD17 US Mil
JDG
HF-GCS Diego Garcia NAS
ICZ
HF-GCS Sigonella AB
7RQ20 MFA Algiers
7RQ20 MFA Algiers
GRC
TUR
TUR
?
SUI
J
UKR
I
GRC
RUS
?
CHN
CHN
?
HOL
CAN
CYP
RUS
RUS
TUR
USA
USA
DGA
I
ALG
ALG
17.03.07
17.03.07
10.03.07
21.03.07
08.03.07
24.03.07
17.03.07
17.03.07
17.03.07
17.03.07
24.03.07
20.03.07
11.03.07
17.03.07
24.03.07
07.03.07
10.03.07
28.03.07
11.03.07
11.03.07
10.03.07
10.03.07
10.03.07
10.03.07
04.03.07
04.03.07
296,5 2354 FI
NDB - Nesměrové majáky
kHz UTC ID
lokalita, detaily
297,0
302,0
303,0
306,0
306,5
307,0
309,5
QSA inic.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
231,0
255,0
265,0
265,0
265,0
267,0
267,5
270,0
270,0
283,0
283,0
283,0
284,0
285,0
285,0
287,5
1523
2020
0125
0134
2314
0200
0051
0150
0255
0140
0240
2309
2301
0238
0000
0148
R
WRC
KAV
KAV
ZL
FNO
OPW
FLO
FLO
SEB
SEB
SEB
GRN
PDV
URB
MD
289,0 0115 RI
290,0 0004 GRZ
290,0 2356 KER
290,0
290,0
290,0
290,0
291,5
291,5
291,5
292,5
292,5
294,0
295,0
295,0
295,0
296,0
296,0
0118
2340
0005
0110
0241
0129
0120
0037
0120
2258
0127
2225
2320
0030
0142
MR
ONL
TR
TR
EI
KL
MN
BA
BA
HN
PT
ZP
ZP
MG
MG
Malacky-Kuchyňa (SVK) 8/3 ID (*) 3
Wroclaw/Strach. (POL) 10/3 ID (*) 2
Pula/Kavran (HRV) 10/3 ID
3
Pula/Kavran (HRV) 4/3 ID
3
Zolochiv (UKR) 18/3 2ID
2
Foyno (NOR) 18/3 ID (*)
2
Bucharest/Otopeni (ROU) 11/3 ID 2
Flores (AZR) 25/3 ID 3787 km
2
Flores (AZR) 7/3 ID 3942 km
2
Sebha (LBY) 18/3 ID (*) 2532 km 2
Sebha (LBY) 17/03 2xID 2639 km 3
Sebha (LBY) 3/3 ID 2505 km
2-3
Gorna Oryahovista (BUL) 3/3 ID 2-3
Padova (I) 9/3 ID
2
Roma (I) 22/3 ID (*)
2
Cabo Mondego (POR)
2/3 ID+T (*) 2365 km 2
Rijeka/Krk (HRV) 10/3 ID
3
Graz (AUT) 1/3 ID
2-3
Kerman (IRN) 11/3 ID (*) 3885 km
(ztratil se „GRZ“ na 6 min) 1-2
Montedor (POR) 2/3 ID+T (*) 2269 km 2
Liege (BEL) 22/3 ID (*)
2
Tirana/Rinas (ALB) 1/3 ID
2-3
Tirana/Rinas (ALB) 10/3 ID
3
Nos Emine (BUL) 9/3 ID+T
2
Kaliakra Nos (BUL) 4/3 ID+T
2
Maslen Nos (BUL) 2/3 ID+T
3
Estaca de Bares (E) 4/3 2ID+T
4
Estaca de Bares (E) 2/3 ID+T
3
Athens Central (GRC) 6/3 ID
3
Skopje (MKD) 2/3 ID+T
2-3
Zaporizhia/Mokraya (UKR) 10/03 2ID 2
Zapororizhzia/Mokraya (UKR) 18/3 ID 2
Ljubljana/Brnik (SVN) 4/3
3
Ljubljana/Brnik (SVN) 2/3 ID
2
CW, ID+Tón
5
SITOR+CW, ID
5
SITOR-B
5
FAX-120/576, wx
2
PACTOR II, tfc list to:CFF279, HBLM ...
5
FAX-60/576, J noviny
4
CW-SLB, ID
3
CW+RTTY, 6xID-RTTY-ID
5
USB, E, Grc vm-f
4-5
USB, YL-ID, wx info
4-5
USB, E YL, 5lgs
2
TS, cwID+voice ts
3
TS, cw-ID, YL-ID
4-5
81_81-81/250, crypt msg
5
RTTY-75/850, carbs
2
FAX-120/576, 36hr prognoses
4
USB, E YL 5fgs, (number station)
3
SITOR-B, 3thr cyrillic, msg
5
SITOR+CW, ID
4-5
SITOR+CW, ID
4
USB-ALE, TWS SND
4
USB-ALE, TWS SND
4
USB-ALE, TWS SND
4
USB-ALE, TWS SND
4
COQUELET-8, F, msg qso w/emb New York 4
COQUELET-8, 5lgs, QSO w/various embs. 4
VD
KK
LK
KK
ZE
KH
JP
ZE
VD
KH
JB
AK
AK
KK
KH
2203
2346
0226
2349
1943
2350
2130
PNY
NIK
AK
PAR
AV
LA
EYa
309,5 2129 SW
309,5 2132 TR
310,0
310,0
311,0
312,0
312,0
315,0
315,0
315,0
315,0
316,0
316,0
316,0
316,0
316,0
317,0
317,0
317,5
317,5
319,0
320,0
321,0
322,0
322,0
322,0
322,0
322,0
324,0
KK
LK
KK
KK
KK
KH
KK
LK
KK
KK
KK
AK
KK
KK
KK
JB
ZE
AK
KK
23
2045
2222
2153
2006
2350
2110
2340
2235
1948
0320
1951
0535
2245
2232
0050
2248
2251
2305
2250
2034
0152
0130
2212
2318
0210
2056
0135
KUR
KUR
NSN
DAN
TAQ
LO
LO
SPO
STK
BGU
BGU
OE
TEA
TNJ
HAM
HAM
TRP
TRP
VAR
PS
BU
KOR
KOR
KOR
KR
OU
ON
Cabo Finisterre (E)
10/3 2ID+T 2047 km 2-3
Piešťany (SVK) 6/3 ID
2-3
Niksic (MNE) 3/3 ID+T
2
Poznan/Krzesiny (POL) 3/3 ID
2-3
Parma (I) 3/3 ID
2
Avord (F) 15/2 ID+T
3
Lazarevskoye (RUS) 3/3 2ID
2
Mys Yevpatoriyskiy (UKR)
18/3 4ID+T+2ID 3
Mys Khersonesskiy (UKR)
18/3 4ID+T+2ID 3
Mys Tarkhankutskiy (UKR)
18/3 4ID+T+2ID 3
Kuopio/Kurki (FIN) 16/3 ID
2
Kuopio/Kurki (FIN) 24/2 ID
3-4
Niederstetten (D) 6/3 ID+T (*)
2
Danilovgrad (MNE) 14/2 ID+T (*)
3
Tarquinia (I) 22/3 ID (*)
2
Lviv (UKR) 18/3 2ID
3
Lviv (UKR) 5/3 2ID
2-3
Ravenna-Heliport (I) 15/3 ID (*)
2
Stadskanaal (HOL) 15/2 ID
3
Oslo/Bergerud (NOR) 9/3 ID
2
Oslo/Bergerud (NOR) 15/2 ID
3
Dublin (IRL) 3/3 ID
2
Teano (I) 24/2 ID
5
Tounj (HRV) 24/2 ID
3
Hamadan (IRN) 8/3 ID 3290 km
2
Hamadan (IRN) 15/3 ID 3113 km 1
Trapani/Birgi/Sicilie (I) 24/2 ID
4
Trapani/Birgi/Sicilie (I) 8/3 ID
2
Stavanger/Varhaug (NOR) 24/2 ID 4
Tuzla (BIH) 10/3 ID
2
Burgas (BUL)11/3 ID
2-3
Helsinky/Malmi/Korso (FIN) 25/2
5
Helsinki/Korso (FIN) 11/3 ID
2
Helsinki/Korso (FIN) 8/3 ID
2
UNID (~ 15" cycle) 04/03
2
Stockholm (S) 16/3 ID
3
Norrköping/Kungsangen (S) 25/2 ID 4
KK
KK
VK
VK
ZE
ZE
KK
KK
KK
KK
VK
VD
KK
VK
VK
ZE
VK
VK
KK
KK
ZE
ZE
ZE
ZE
VK
VK
ZE
KK
JPí
KK
JPí
JZ
JPí
ZE
ZE
ZE
JZ
AK
KK
JZ
KH
ZE
KK
KH
JZ
VD
JZ
KH
AK
AK
KH
JPí
AK
JPí
AK
KK
KK
AK
KK
JPí
JB
JZ
AK
325,0
325,0
326,0
326,0
327,0
327,0
328,0
328,0
328,0
328,0
328,0
329,0
329,0
330,0
330,0
330,0
330,0
330,0
330,0
331,0
331,0
333,0
333,0
333,5
333,5
335,0
335,0
335,5
336,0
337,0
337,0
337,0
337,0
337,0
337,0
337,0
337,0
338,0
338,0
338,0
339,0
339,0
339,0
340,0
340,0
340,0
340,0
340,0
341,0
341,0
341,0
341,0
341,0
342,0
342,0
342,0
342,0
343,0
343,0
343,0
344,0
344,0
344,0
344,0
0245
2350
0250
2328
0345
0150
2332
2345
2030
2320
2330
2356
2354
2038
2220
2358
0045
0517
2224
2107
2340
0035
0030
0028
0158
2156
2028
0145
2114
0203
2219
2119
2301
0110
0115
0159
0204
2351
0112
0204
2226
0120
2205
2210
0128
0250
2318
2338
0133
0241
2343
0032
0130
2229
2211
0113
2350
0052
0050
0250
0024
0038
0300
2356
AST
DH
NL
OG
LV
NC8
GIO
HIG
OT
TRO
TRO
NMS
WU
HA
HA
HR
NZ
RW
RW
DEC
DEC
G
LE
VOG
VOG
B
BER
TWN
BTA
AH
IFN
KAJ
KAJ
MY
MY
MY
VRN
NC
OA
OA
OL
PRA
WK
HEI
KAI
KAI
KAI
KS
BUZ
LAU
LO
POR
POR
LL
OA
SUT
TO
E
KUS
KUS
HEK
HEK
HEK
L
Asturias (E) 19/3 ID (*)
2 KH
Oskarshamn (S) 8/3 ID
1 JPí
Mykolaivka (UKR) 05/03
2 JB
Gävle/Sandviken (S) 8/3 ID
2 JPí
Köln/Bonn (D) 16/3 ID (*)
2 KH
Hamada NC8 (LBY) 5/3 ID (*) 2250 km 2 KH
Gioia del Colle (I) 8/3 ID
1 JPí
San Sebastian (E) 14/3 ID (*)
2 KH
UNID (7.5" cycle) 13/03 ID
3 JB
Joday (LBY) 14/3 ID (*)
2 KH
Joday (LBY) 8/3
2 JPí
Namsos (NOR) 8/3 ID
1 JPí
Umea (S) 8/3 ID
1 JPí
Kharkiv/Osnova (UKR) 17/3 ID
2-3 LK
Kharkiv/Osnova(UKR) 18/3 2ID
2 ZE
Kharkov/Osnova (UKR) 8/3 ID
2 JPí
Ust-Labinsk (RUS) 11/3 ID 30"
2 JPí
Rivne (UKR) 10/3 ID
2-3 KK
Rivne (UKR) 18/3 ID
2 ZE
Decinomannu/Sardinia (I) 16/3 ID (*) 3 JZ
Decimomannu/Sardinie (I) 15/3 ID 2 JPí
Kemi-Tormio (FIN) 9/3 ID
1 JPí
Västeraas/Hasslo (S)
1 JPí
Voghera (I) 9/3 ID
2 JPí
Voghera (I) 4/3 ID
2-3 AK
Burgas (BUL) 5/3 ID
2 KK
Bern/Belp (SUI) 20/2 ID
3 AK
Twenthe (HOL) 03/03 ID
2 JB
Bergen/Bratta (NOR) 16/3 ID
2 JZ
Alghero/Sardinie (I) 2/3 ID
2 KK
Esfahan (IRN) 11/3 ID 3351 km
2 KK
Kajaani (FIN) 16/3 ID
3 JZ
Kajaani (FIN) 21/3 ID
1 VD
Myggeanes (FRO) 11/3 ID
2 JP
Myggenaes (FRO) 11/3 ID
1 JPí
Myggeanes (FRO) 11/3 ID
2-3 KK
Vranje (SRB) 2/3 ID
2-3 KK
Nice/Cote d´Azur (F) 15/3 ID+T
2-3 KK
Jönköping (S) 11/3 ID
1 JPí
Jönköping (S) 25/2 ID
3 AK
Shannon (IRL) 11/3 ID
2 KK
Pratica di Mare (I) 11/3 ID
2 JPí
Velikiye Luki (RUS) 10/03
2 JB
Platform Heidrun (IW) 31/3 ID
3 ZE
Utti/Kaipi (FIN) 11/3 ID
2 JPí
Utti/Kaipi (FIN) 25/2 ID
3 AK
Utti/Kaipi (FIN) 10/3
2 JP
Kuusamo (FIN) 31/3 ID 2018 km
1 JPí
Bushehr (IRN) 11/3 ID 3714 km
2 JPí
Lichtenau (D) 3/3 ID (snížený výkon) 2 KK
Billund (DNK) 31/3 ID
2 JPí
Pori (FIN) 11/3 ID
2 JP
Pori (FIN) 11/3 ID
1 JPí
Leirin (NOR) 31/3 ID
2 JPí
Algiers (ALG) 31/3 ID+T
3 ZE
Hemavan (S) 4/3 ID
2 KK
Tsnori (GEO) 31/3 2xID 2486 km
1 JPí
Craiova (ROU) 4/3 ID (*)
2-3 KK
Kaunas (LTU) 11/3 ID
1 JP
Kaunas (LTU) 3/3 2ID
2-3 KK
Heka for Helsinki (FIN) 1/3 ID
2 KK
Heka for Helsinki (FIN) 11/3 ID
2 JP
Heka for Helsinki/Vantaa (FIN) 25/2 ID5 AK
Kittilä (FIN) 31/3 ID (*)
můj NDB #1430 2-3 ZE
344,0 2255 MN Minorca/Baleares (E) 31/3 ID
2 JPí
345,0 2245 ATR Murcia/Acantarilla (E) 31/3 ID
1 JPí
345,0 0247 CK Cherkasy (UKR) ID
2-3 KK
345,0 2310 G
Szeged (HNG) 31/3 ID
2 JPí
24
345,0
345,0
346,0
346,0
347,0
348,0
348,0
349,0
349,0
349,5
349,5
349,5
349,5
350,0
350,0
351,0
351,0
351,0
351,0
352,0
352,0
0003
2228
0305
0208
0258
0150
0212
0010
2327
0216
0235
2310
2317
0158
0221
2310
0310
0010
2315
0208
0101
SUS
TZO
GS
WLU
SAB
CL
ZK
OPE
TAR
SZA
SZA
SZA
SZA
LAA
TIL
NS
OV
POM
POM
CG
PK
353,0
354,0
354,0
354,0
355,0
355,0
355,0
355,0
355,0
356,0
356,0
356,0
356,0
356,0
356,5
356,5
356,5
357,0
357,0
358,0
358,0
359,0
0035
0156
2332
0005
0020
0130
2333
0345
0000
0302
2355
0024
0030
2341
0020
2314
2350
0125
0020
2134
1954
0328
BNA
CGC
CGC
MTZ
ARB
ARB
ARB
KI
ONW
ANK
ANK
BGS
SGO
SGO
OU
OU
OU
KD
SME
GRK
MSE
BUZ
359,5
359,5
360,0
360,0
360,0
360,0
360,0
360,0
360,0
360,0
360,0
361,0
361,0
361,0
0012
0158
0020
0150
0018
0020
0057
2340
0125
0215
0223
2342
2350
2330
CDN
CDN
BD
KI
KV
KV
LOR
LOR
O
OS
U
GUY
LIE
NB
361,0
361,0
362,0
362,0
362,0
362,0
362,0
362,0
362,0
0050
2035
0022
0022
0040
0345
0035
0327
2205
RO
RO
BN
CTE
KV
KV
NN
NN
VS
Kauhava/Susi (FIN) 16/3 ID2
2 JPí
Trezzo d´Adda for Milano (I) 11/3 ID (*) 2 KK
Gävle/Sandviken (S) 25/2 ID
3 AK
Luxembourg (LUX) 2/3 ID
3 KK
Sabiha Gokcen (TUR) 9/3 ID (*) 1-2 KK
Cahors/Lalbenque (F) 11/3 ID+T
3 JPí
Zadar (HRV) 2/3 ID
2-3 KK
Bucuresti/Otopeni (ROU) 16/3 ID
2 JPí
Orlanda/Tarva (NOR) 31/3 ID
2 JPí
Solenzara/Korsika (F) 2/3 ID+T
2-3 KK
Solenzara/Korsika (F) 4/3 ID+T
2 AK
Solenzara/Korsika (F) 24/3 ID+T
2 JPí
Solenzara/Korsika (F) 10/3 ID+T 2-3 JP
Oulu/Laanila (FIN) 11/3 ID
2 JPí
Bardufoss/Tiller (NOR) 2/3 ID 2126 km 1 KK
Malmö/Styrup (S) 24/3 ID
2 JPí
Visby (S) 25/2 ID
5 AK
Pomigliano (I) 25/3 ID (*)
2 KH
Pomigliano (I) 24/3 ID
1 JPí
Stockholm/Arlanda (S) 11/3 ID
2 JPí
Prikaspiysky (RUS)
8/3 2ID (slyšeno podruhé) 2 KK
Beni Amrane (ALG) 15/3 ID+T (*)
2 KH
Cognac (F) 25/3 ID+T
2 ZE
Cognac (F) 24/3 ID+T (*)
2 KH
Metz/Nancy-Lorraine (F) 4/3 ID
2 JPí
Ardabil (IRN) 25/3 ID (*) 2734 km 2 VD
Ardabil (IRN) 11/03 ID 3010 km
2 JB
Ardabil (IRN) 24/3 ID 2945 km
2 ZE
Ivenets (BLR) 25/3 2ID (*)
2 KH
Antwerpen (BEL) 5/3 ID+T (*)
2 KH
Ankara-Esenboga (TUR) 20/3 ID
1 VD
Ankara/Esenboga (TUR) 24/3 ID
1 JPí
Burgas (BUL) 16/3 ID
2 JPí
Sagunto/Valencia (E) 24/3 ID
1 JPí
Sagunto/Valencia (E) 24/3 ID
1 JP
Ouargla (ALG) 25/3 ID+T 2235 km 1 JP
Ouargla (ALG) 24/3 ID+T 2235 km 3 ZE
Ouargla (ALG) 24/3 ID+T 2110 km 1 JPí
Kolding (DNK) 03/03 ID
2 JB
Olbia/Costa Smeralda (SAR) 25/3 2 JPí
Trondheim/Grakallen (NOR) 16/3 ID 2 JZ
München (D) 18/3 ID (*)
3 JZ
Buzzard Platform North Sea (IW)
21/3 ID (*) 2 VD
Chateaudun (F) 4/3 ID+T
1 JPí
Chateaudun (F) 25/3 ID+T
4 ZE
Bogdanovo (RUS) 4/3 2ID
1 JPí
Kiev/Zhuliany (UKR) 25/3 2ID
2 ZE
Kiev/Zhulyany (UKR) 4/3 ID
3 JPí
Kiev/Zhuliany (UKR) 18/3 2ID
3 ZE
Dahra (LBY) 17/3 ID 2207 km
1 JPí
Dahra (LBY) 17/3 ID (*) 2371 km 2-3 ZE
Oradea (ROU) 1/3 ID (*) #1952
2-3 KK
Göteborg/Save (S) 11/3 ID
2 JPí
Utti (FIN) 11/3 ID
2 JPí
Guernsey (G) 17/3 ID (*)
1VD#
Turku/Lieto (FIN) 10/3 ID
2 JP
Bordeaux-Merignac (F)
17/3 DAID A1 (*) 1VD#
Kauhava (FIN) 17/3 ID
1 JPí
Kauhava (FIN) 15/2 ID
3 JZ
Benghazi/Benina (LBY) 4/3 ID
1-2 JPí
Castejón (E) 18/3 ID (*)
2 KH
Tromsö (NOR) 4/3 ID 2290 km
1 JPí
Tromsö (NOR) 15/3 ID 2219 km 1-2 KK
Eskilstuna/Kjula (S) 4/3 ID
2 JPí
Eskilstuna/Kjula (S) 8/3 ID
2 VD
Szentkirályszabadja (HNG) 3/3 ID 2 AK
362,0
363,0
363,0
363,0
363,5
363,5
364,0
364,0
365,0
365,0
365,0
365,0
365,0
366,0
2250
0038
2205
2340
2345
2350
0045
0050
0055
2320
2352
0010
2015
0038
VS
CIG
OEM
PI
LXI
LXI
B
VNA
AD
AD
G
VS
VS
ADC
366,0
366,0
366,0
366,0
366,0
366,0
366,0
366,0
368,0
368,0
368,5
370,0
0006
0015
0003
1755
2300
2356
0020
2256
0143
0015
0031
0025
MB
MB
SF
SF
SF
UHT
UTH
UTH
LK
RK
ELU
OTL
370,0
370,0
371,0
372,0
372,0
372,5
373,0
373,0
373,0
373,0
374,0
374,0
374,0
375,0
375,0
375,0
375,0
0030
2100
2318
2259
0020
0005
0045
0322
2149
0029
0035
0045
0322
0049
2332
0219
2300
OTL
T
LEV
KSO
ODR
KTN
KEM
KEM
KEN
LPD
S
TU
TU
FR
GLA
HET
VM
377,0
377,0
377,0
378,0
378,0
378,0
378,0
379,0
379,0
379,0
379,0
380,0
380,0
380,0
381,0
381,0
381,0
381,0
381,0
382,0
383,0
383,0
383,0
0124
0200
0130
0205
2315
1955
2244
2002
0214
0310
0312
0307
2010
0245
2155
0058
0040
0150
0251
0250
0250
0112
2020
PA
PA
SM
D
LU
RSY
TRI
KRA
LAT
PIS
REK
LF
PHS
TOL
AB
ESP
R
SIB
SIB
ALG
ERK
LST
LST
Szentkirályszabadja (HNG) 3/3 ID 3 VD
Izmír/Cigli (TUR) 4/3 ID
2 JPí
Kristianstad/Everöd (S) 3/3 ID
3 AK
Poitiers/Biard (F) 16/3 ID+T
2 JPí
Luxeuil/St Sauveur (F) 16/3 ID+T
1 JPí
Luxeuil (F) 17/3 ID+T
1-2 JP
Kittilä (FIN) 4/3 ID 2108 km
1 JPí
Vanja (S) 4/3 ID
1 JPí
Sochi (RUS) 4/3 ID
3 JPí
Sochi (RUS) 17/3 2ID 2036 km
3 ZE
Tripoli/Golf (LBY) 16/3 ID
1 JPí
Tampere/Vesilahti (FIN) 11/3
3 JP
Tampere/Vesilahti (FIN) 18/3 ID
3 JZ
Aérodrome du Castellet (F)
9/3 ID+T (*) 2 KK
Lolland Falster/Maribo (DNK) 17/3 ID 2 JPí
Lolland Falster/M. (DNK) 18/3 ID (*) 2VD#
Falköping (S) 17/3 ID
1 JPí
Falköping (S) 02/03 ID
2 JB
Falköping (S) 3/3 ID (*)
2 VD
Orland/Uthaug (NOR) 16/3 ID
2 JPí
Örland/Uthaug (NOR) 18/3 ID
1 JP
Řrland-Uthang (NOR) 3/3 ID (*)
1 VD
Tallin/Ülemiste (EST) 24/2 ID
4-5 AK
Copenhagen/Roskilde (DNK) 17/3 ID 3 JPí
Luxembourg (LUX) 18/3 ID
2 JP
Bucuresti-Otopeni (ROU)
18/3 ID qsb (*) 1VD#
Bukurest/Otopenii (ROU) 17/3 ID
2 JPí
UNID (var. cycle 5-11") 10/03
2 JB
Cuneo-Levaldigi (I) 17/3 ID qsb (*) 1VD#
Kastoria/Aristotelis (GRC) 14/3 ID 2 JPí
Kristiansand/Kjevik (NOR) 15/3 ID 2 JPí
Kariatain (SYR) 16/3 ID 2423 km 2-3 JPí
Kemi-Tornio (FIN) 16/3 ID
2 JPí
Kemi-Tornio (FIN) 24/2 ID 1836 km 4 AK
Kemi-Tornio (FIN) 16/3 ID
2 JZ
Lampedusa (SCY)15/3 ID
2 JPí
Mikkeli (FIN) 15/3 ID
2 JPí
Tirstrup (DNK) 15/3 ID
1 JPí
Tirstrup (DNK) 24/2 ID
5 AK
Pori/Vanhakylä (FIN) 15/3 ID
2 JPí
Gland for Geneva (SUI) 12/3 ID 2-3 KK
Enontekio/Hetta 8/3 ID 2086 km
2 KK
Vestmannaeyar (ISL)
16/3 ID+T 2511 km 2 KH
Rovaniemi (FIN) 15/3 ID 2000 km 3 JPí
Rovaniemi (FIN) 4/3 ID (*)
2 KH
Mora/Siljan (S) 15/3 ID
2 JPí
Kauhava (FIN) 13/03 ID
2 JB
Le Luc/Cannet (F) 13/3 ID+T (*)
2 KK
Stavanger ( NOR) 2/3 ID
3 LK
Split/Trogir (HRV) 5/3 ID+T
2 KK
Krakov/Balice (POL) 2/3 ID
3 LK
Latina (I) 8/3 ID
2 KK
Pisa (I) 24/2 ID
5 AK
Reksten (NOR) 24/2 ID
4-5 AK
Ronneby/Kallinge (S) 24/2 ID
5 AK
Pyhasalmi (FIN) 2/3 ID
3 LK
Ivalo (FIN) 2/3 ID 2136 km
2 KK
Akraberg (FRO) 16/3 ID (pomalu)
3 JZ
Helsinky/Vantaa/Espoo (FIN) 24/2 ID 5 AK
Rijeka/Krk (HRV) 8/3 ID
2-3 KK
Sibiu/Turnisor (ROU) ID
2 JPí
Sibiu/Turnisor (ROU) 24/2 ID
5 AK
Alghero (I) 5/3 ID (*)
2 KH
Erken (S) 24/2 ID
4 AK
Lista (NOR) 1/3 ID
2 KK
Lista (NOR) 2/3 ID
2-3 LK
384,0
385,0
385,0
386,0
386,0
386,0
386,0
387,0
387,0
2157
0037
0137
2153
0055
0110
1108
2201
0041
HNS
AVN
KV
EH
LK
LK
PTB
AV
CT
387,0 2305 JL
387,0 0352 KM
25
388,0
389,0
389,0
389,0
389,0
390,0
0130
0113
0108
0133
2210
0120
COR
L
MR
MR
MR
RL
394,0
394,0
395,0
395,0
396,0
396,0
396,0
397,0
397,0
398,0
399,0
399,0
399,5
400,0
400,0
401,0
402,0
402,0
402,0
402,0
403,0
403,0
404,0
404,0
404,0
404,0
405,0
407,0
407,0
407,0
407,0
407,0
408,0
410,0
411,0
412,0
412,0
412,0
414,0
414,0
415,0
415,0
415,0
415,0
415,0
416,0
417,0
417,0
418,0
0422
0049
0131
0147
0120
2312
0225
2205
0038
2233
2239
2155
2237
2316
2234
0431
2225
2040
2145
2228
2240
0228
2325
2217
2310
2110
0221
2228
0439
2225
2046
2231
0256
0438
2348
2258
2253
2300
2212
2236
0012
2233
2250
2319
0446
1815
0017
0152
0147
IZA
MEL
LE
WF
HYV
HYV
ROC
HON
WN
K
NGY
O
ONO
KO
MO
FNL
CAR
KB
KB
KB
H
OJ
AQ
JAN
JAN
VNG
AV
CTF
GAR
PN
SRT
SRT
CHI
ETN
M
GRN
I
SIG
SB
SLB
DR
OL
OL
RUS
WN
R
ACD
EA
ORA
Höynes (NOR) 16/3 ID
3 JZ
Vilnius (LTU) 1/3 ID
2 KK
Halli (FIN) 4/3 ID
2 KK
Egelsbach (D) 18/3 ID
3 ZE
Tallinn/Ülemiste (EST) 11/3 ID
2 JP
Tallinn/Ülemiste (EST) 1/3 ID
2 KK
Pusztaszabolcs (HNG) 4/3 ID
4 AK
Asturias (E) 16/3
3 JZ
Ajaccio/Campo del Oro (F)
1/3 ID+T (*) můj maják #1951 2 KK
Kuopio (FIN) 10/3 ID 1568 km
2 JP
Kamyshin (RUS)
4/3 ID (slyšeno podruhé) 2 KK
Corner for Bromma (S) 24/2 ID
5 AK
Balti (MDA) 8/3 ID (*)
2 KK
Skien/Myra (NOR) 1/3 ID
2 KK
Skien/Myra (NOR) 24/2 ID
5 AK
Skien/Myra (NOR) 19/3 ID
2 JPí
Krasnoyarsk (RUS) 8/3 ID
(v mezeře „AVI“) 4779 km 1-2 KK
Ibiza (E) 18/3 ID (*)
1VD#
Metlika (SVN) 1/3 ID
2-3 KK
Krasnolesye/Lesnik (UKR) 8/3 ID
2 KK
Grodno/Obukhovo (BLR) 8/3 ID (*) 2 KK
Hyvinkää (FIN) 24/2 ID
5 AK
Hyvinkää (FIN) 10/3 ID 1245 km
2 JP
Rochefort/S.Agnant (F) 11/3 ID+T 2 KK
Hon (LBY) 02/03 ID 2411 km
2 JB
Varna (BUL) 8/3 ID+tečka
2-3 KK
Arad (ROU) 5/3 ID
2-3 KK
New Galloway (G) 17/3 ID qsb
1VD#
Rovaniemi (FIN) 02/03 ID
2 JB
Ostende (BEL) 17/3 DAID (*)
2VD#
Utti (FIN) 10/3 ID1341 km
1-2 JP
Macon (F) 17/3 DAID A1 (*)
1VD#
Fenland (G) 18/3 ID (*)
1VD#
Carbonara/Sardinia (I) 5/3 ID
2 KK
Platform Placid B (IW) 17/3 ID
3 JZ
Placid B (IW) 03/03 ID
2 JB
Platform Placid B (IW) 17/3 ID
1VD#
Helsinki/Vantaa (FIN) 19/3 ID
1 JPí
Jönköping (S) 25/2 ID
3 AK
Aqaba (JOR) 2/3 ID 2888 km
2 KH
Halli/Janne (FIN) 23/3 ID
1 JPí
Halli/Janne (FIN) 10/3 ID 1367 km 1 JP
Vangsnes (NOR) 13/03 ID
2 JB
Göteborg/Säve (S) 25/2 ID
3 AK
Catania/Sicilie (I) 23/3 ID
1 JPí
Dublin-Garristown (IRL) 18/3 ID
2VD#
Palanga (LTU) 23/3 ID
1 JPí
Sirte (LBY) 17/3 ID 2184 km
3 JZ
Sirte (LBY) 23/3 ID 2011 km
1 JPí
Chioggia/Tessera (I) 3/3 ID
1-2 KK
Etain/Rouvres (F) 15/3 ID+T
2 KK
Kokkola-Pietersaari (FIN) 23/3 ID
2 JPí
Gerona (E) 23/3 ID
1 JPí
Halli/Markkulanmäki (FIN) 23/3 ID 1 JPí
Sigonela (SCY) 23/3 ID
1 JPí
Sambek (RUS) 17/3 ID
2VD#
Oslo/Solberg (NOR) 19/3 ID
1 JPí
Skurygino (RUS) 8/3 2ID
2 KK
Lindköping/Saab (S) 19/3 ID
3 JPí
Lindköping/Saab (S) 2/3 ID
3 LK
Russe (BUL) 23/3 ID
2 JPí
Vinnica (UKR) 18/3 ID (*)
2VD#
Arvika (S) 12/03 ID
2 JB
Alcobendas (E) 8/3 ID (*)
2 KK
Craiova (ROU) 4/3 ID
3 KK
Oradea (ROU) 1/3 ID
2-3 KK
419,0
420,0
421,0
422,0
423,0
424,0
427,0
427,0
427,0
432,0
432,0
432,0
432,0
433,0
433,0
434,0
435,0
436,0
440,0
445,0
450,0
455,0
468,0
470,0
470,0
480,0
486,0
490,0
490,0
490,0
490,0
493,0
493,0
2343
0105
0102
2348
0306
0308
2020
2105
2327
0323
0354
0219
0220
0326
0020
0328
1942
0436
2356
0250
0020
2152
1958
1954
2230
2010
0036
2154
2201
0142
2020
1917
2217
HY
ChF
SAL
PAM
FOR
LOE
HDY
HDY
RY
BB
G
IZD
IZD
CRE
JER
CGO
SM
IL
TRG
ZG
PDV
KZ
VTN
UZ
UZ
VIB
KL
KO
KO
WAK
WAK
LD
LD
Vaasa/Längskog (FIN) 23/3 ID
1 JPí
UNID (7.5" cycle) 13/03 ID
2 JB
Zadar/Sali (HRV) 1/3 ID
3 KK
Pamplona (E) 11/3 ID (*)
2 KK
Forli (I) 3/3 ID
2 KK
Limoges (F) 3/3 ID+T (*)
2 KK
Halfdan Platform (IW) 02/03 ID
2 JB
Platfoem Halfdan (IW) 17/3 ID
3 JZ
Royan/Médis (F) 13/3 ID+T
2 KK
Bibrka (UKR) 3/3 2ID
2 KK
Ämari (EST) 24/2 ID
5 AK
Ohrid/Izdegavlje (MKD) 9/3 ID+T 2-3 KK
Ohrid/Izdeglavlje (MKD) 03/03 ID+T 2 JB
Cres Isl (HRV) 3/3 ID+T
2_3 KK
Jerez (E) 15/3 ID (*)
2 KH
Paris-Ch.de Gaulle (F) 16/3 ID
1 VD
Semenivka (UKR) 20/2 ID
2 AK
Sarajevo/Butmir (BIH) 15/3 ID+T
2 KK
Targoviste (BUL) 6/3 ID
2 KK
Szeged (HNG) 17/03 ID
2 JB
Plovdiv (BUL) 7/3 ID
2-3 KK
Kizljar (RUS) 17/3 ID 2316 km
2VD#
Kraljevo/Vitanovac (SRB) 20/2 ID+T2-3 AK
Uzice/Ponikve (SRB) 20/2 ID +T 2-3 AK
Uzice/Ponikve (SRB) 19/3 ID+T
3 JPí
Viterbo (I) 20/2 ID
3 AK
Krasny Sulin (RUS) 18/3 ID
2 LK
Koshany (UKR) 5/3 2ID
2 KK
Koshany (UKR) 18/3 2ID
2 ZE
Vakarel (BUL) ID+T 1/3
2-3 KK
Vakarel (BUL) ID+T 21/2
2 AK
Krasnodar (RUS) 17/3 ID2x
2VD#
Krasnodar/Pashkovsky (RUS)
19/3 2ID+6" 2 JPí
496,0 0245 ER Jerevan-Zvarnoc (ARM)
5/3 ID 2x (*) 2341 km 1 VD
514,5 1806 LA Náměšť n.Osl. (CZE) 20/2 ID
5 AK
518,0 0045 TM Tomakivka (UKR) 11/3 ID 1455 km 1-2 JP
518,0 0154 TM Tomakivka (UKR) 1/3 ID
2-3 KK
518,0 1957 TM Tomakivka (UKR) 17/3 ID
4 ZE
520,0 1830 B
Bacau (ROU) 1/3 ID
2-3 LK
521,0 0034 BSW Bucharest/Baneasa (ROU) 11/3 ID 2-3 JP
525,0 1750 HG Wroclaw/Strachovice( POL) 2/3 ID 4 LK
525,0 0042 CH Cherniakhiv (UKR) 18/3 2ID 22" pauza 1 JP
525,0 1740 CH Cherniakhiv (UKR) 2/3 ID
3 LK
525,0 1949 CH Cherniakhiv (UKR) 18/3 2ID
3 ZE
525,0 2123 CH Cherniakhiv (UKR) 12/3 2ID
2 KK
579,0 1627 FR Minsk Mazowiecki (POL) 9/3 ID 3-4 KK
600,0 2240 KR Krasnoborka (UKR) 17/3 2ID
2 ZE
617,0 2151
617,0 2242
690,0 1608
690,0 1810
705,0 1812
715,0 2046
718,0 1630
718,0 1954
732,0 1626
732,0 1753
735,0 1625
735,0 1755
770,0 1618
770,0 1613
778,0 1623
778,0 1814
815,0 1816
825,0 1818
830,0 1746
960,0 1829
1046,0 1605
1083,0 2232
1290,0 1749
SV
SV
SR
SR
RR
E
SL
SL
KP
KP
KW
KW
HT
MA
GR
GR
PW
KB
SW
CY
UR
AU
BO
Stebliv (UKR) 13/3 2ID
Stebliv (UKR) 17/3 2ID+tečka
Serednie (UKR) 13/3 2ID
Serednie (UKR) 18/3 2ID
Bucharest/Otopeni (ROU) 11/3 ID
Odessa/Central (UKR) 14/2 ID (*)
Solovivka (UKR) 13/3 2ID
Solovivka (UKR) 17/3 2ID
Kamenets (UKR) 13/3 2ID
Kamenets (UKR) 18/3 2ID
Koviahy (UKR) 13/3 2ID
Koviahy (UKR) 18/3 2ID
Khust (UKR) 13/3 2ID
Mariupol (UKR) 13/3 ID
Krasnohrad (UKR) 13/3 2ID
Krasnohrad (UKR) 18/3 2ID
Pavlivka (UKR) 18/3 2ID
Kiev/Boryspil (UKR) 18/3 2ID
Shepetivka (UKR) 18/3 ID
Chervonyi (UKR) 18/3 2ID
Vologda (UKR) 13/3 2ID
Auly (UKR) 17/3 ID
Bohdanivka (UKR) 18/3 2ID
2-3
3
2
2
2
2
2-3
3
2
2
2-3
3
2
1-2
2
2
3
2
3
2
2
2-3
4
KK
ZE
KK
ZE
KK
JZ
KK
ZE
KK
ZE
KK
ZE
KK
KK
KK
ZE
ZE
ZE
ZE
ZE
KK
ZE
ZE
UNID
300,x0135
305,x 0010
329,x 2056
330,x 2340
330,x 1640
330,x 2330
355,x 2040
360,x 2344
360,x 2345
360,x 2317
363,x 0050
383,x 0120
386.x 2212
405,x 0530
420,x 0320
428,0 0140
438,x 1934
444,x 2058
PV
DD
M
BER
BR
KN
XN
LA
LA
LA
DNQ
EN
ATI
N
GRB
BB
PP
NRD
2/3 ID+T
3 KK
8/3 ID+T 2" (*)
2 KH
22/3 ID 9" cyklus
1 VD
14/3 ID, ofs. 1020 Hz (*)
2 KH
20/3 ID 7" cyklus
1 VD
14/3 ID cykl. 8,5 sek., ofs. 1020 Hz (*) 2 KH
20/2 ID
2 AK
24/3 ID+T (*)
2-3 ZE
17/3 ID+T
2 JP
16/3 ID+6" T
1 JPí
18/3 DAID 10" cyklus
1VD#
8/3 ID cykl. 4" (*)
2 KH
19/3 ID+4"
1 JPí
10/3 ID (zavrčený)
2-3 KK
5/3 ID cykl. 8" (*)
2 KH
UNID (~15" cycle, slow ID - 2xID?) 05/03 2 JB
11/3 ID 2x 15" cyklus
2 VD
1/4 ID 2.5" gap, offset 400 Hz (*)
tent Polsko/Nowa Ruda 4 ZE
458,x 1854 LP 11/3 ID 2x 15" cyklus
2 VD
484,0 1730 MM UNID (15" cyc., slow ID - 2xID?) 09/03 2 JB
520,x 1938 BGU 17/3 ID 3,5" cyklus
2VD#
(*) = můj nový NDB / my new NDB
Do rubriky přispěli (příspěvky označené kódem):
AK
JB
JP
JPí
JZ
KH
KK
Aleš Kovář, Boskovice/kopec Rovná ICOM-R-75
80 m LW
Jaroslav Boháč, Jílové
Sony ICF-2001D
180 m/234 , 95 m/183 , 40 m/310
Jiří Prokop, Alšovice (12 km od Jablonce n. N.) ATS-909
MiniWhip
Josef Píša, Okříšky
LOWE HF-350
30 m LW; NDB-SW: Spectran
Jiří Zeman, Děčín
NASA HF4E-S
MiniWhip cca 15 m vysoko
Karel Honzík, Plzeň
AOR AR-7030
80 m LW, MiniWhip; NDB-SW: Spectran
Karel Kloupar, Karviná
NASA HF4-E, ATS 909 + synthetic crystal filter + FRT 7700
sloper LW; zkušební MiniWhip
LK Luděk Košek, Jablonec n. N.
ICOM R-75, Sony SW555 vertikál 3,30, EWE ant, 35 m LW +
MFJ 1040C, MFJ 959C
VD Václav Dosoudil, Kvasice
SONY ICF-SW7600GR+pres. 2 x 30 m LW, MiniWhip
VD/N V. Dosoudil, Němčice n/Hanou SONY ICF-SW7600GR+pres. 80 m LW, 450 m LW
VK Vojtěch Klofec, Ústí n. L.
AOR 7030P, ICOM R-8500 30 m LW, DX-ONE Profi
ZE Zděnek Eliáš, Jablonec n. N.
RFT-EKD 511
MiniWhip (11 m nad zemí; NDB-SW: Argo, Spectran)
26
Minul˝ mÏsÌc na vln·ch maj·k˘
Příloha rubriky Služby
Změny
Majáky, které jsou v Německu patrně mimo
provoz:
NMN-331 Mendig
BA-359 Bautzen
GBL-429 Giebelstadt
Zrušené majáky:
CNV-270 Touahar (MRC)
ATB-273 Atbara (SDN)
FSR-394 El Fashir (SDN)
WUW-355 Wau (SDN)
Nové majáky:
ALG 341.0 Memmingen/Allgäu (D) N47 59 51 E010 15 44
ABY 321.0 Albert/Bray (F) N49 58 35 E002 48 34
JET 380.0 Tehran (IRN) N35 40 46 E051 20 47 (ex
LTR-380)
KTW 588.0 Katowice/Pyrzowice (POL) N50 28 27
E019 06 27 (od 10.5.2007, ex P-588)
WRW 525.0 Wroclaw/Strachowice (POL) N51 04 57 E016 57 06 (od 10.5.2007, ex HG-525)
N 752.0 Kurgan-Tyube (RUS) N37 51 00 E068 52 06
NH 420.0 Kurgan-Tyube (RUS) N37 49 18 E068 52 30
RA 329.0 Lara (TUR) N36 52 20 E030 48 24 (Oexner)
Pěknou rámovku o průměru 2,5 metru
si postavil ve Švédsku Willi SM6OMH
Plán společného poslechu NDB (organizuje CSDXC)
29.4.2007 310-320 kHz
6.5.2007 300-310 kHz
13.5.2007 290-300 kHz
20.5.2007 280-290 kHz
27.5.2007 270-280 kHz
Časový úsek je ve všech případech 2200 – 2400 UTC. Podrobnější informace najdete na <www.dx.cz>.
Společný monitoring NDB probíhá každý víkend ze soboty na neděli a trvá dvě hodiny. V období letního času
je to od 2200 do 2400 UTC, tj. od půlnoci do 2 hodin našeho letního času. Kmitočtový úsek je vždy 10 kHz,
začalo se na 360 – 370 kHz a každý týden se postoupí o 10 kHz dolů. Výsledky jednotlivých akcí soustřeuje
David Kříž <[email protected]>, který po vyhodnocení rozesílá všem účastníkům výsledkový formulář.
Maják BUZ-359 vysílá z plošiny
Nový maják BUZ na 359 kHz je patrně umístěn na vrtné plošině Buzzard v Severním moři. Plošinu provozuje
společnost Nexen a těžba začala v lednu. Signál by zachycen poprvé v den, kdy plošinu navštívil britský
premiér Blair. Plošina byla postavena asi 100 km severovýchodně od skotského města Aberdeen.
Nový maják NRD-444 je patrně v Polsku
Nový neznámý maják se značkou NRD, který byl poprvé zachycen na přelomu března dubna, vysílá patrně
z území Polska. Na různých místech Evropy bylo provedeno zaměření jeho signálu a výsledky ukazují na
oblast v Polsku, nedaleko hranice s ČR, kde se nachází lokalita Nowa Ruda. Maják má ofset 400 Hz a jeho
signál je u nás na prázdném kmitočtu dobrý.
Nové letiště v Moldávii
Dne 10. 5. otevírá Moldávie nové letiště Cahul. Bude tam patrně v provozu maják CAH, jak je uvedeno v
některých starších materiálech. O kmitočtu zatím nevíme nic, možná, že si ho budeme muset sami na pásmu
najít...
Velikonoční CLE90
Kulaté 90. pokračování celoevropského a severoamerického majákového monitoringu bylo umístěno do
období Velikonoc, časově bylo prodlouženo kromě víkendu ještě o pondělí a kmitočtový rozsah byl rozšířen
z obvyklých 10 kHz na 20 kHz, a sice na pásmo 400 - 420 kHz. Tam měli účastníci během 4 dnů zachytit a
zapsat co největší počet majáků. Nesoutěží se, pro to nejsou rovné podmínky, ale společné soustředěné úsilí
obvykle přinese nové majáky jak jednotlivým účastníkům, tak obecně, když jsou objeveny nové nebo neobvyklé signály. Účastníci mohou také porovnat, jaké má kdo příjmové podmínky ve svém bydlišti a jak je
technicky pro lov majáků vybaven. Stěžovat si rozhodně nemůže Roelof Bakker z Holandska, který při CLE90
27
zapsal v úseku 20 kHz celkem 115 majáků. 98 % z nich zachytil na anténu miniwhip a jen na několik
francouzských majáků musel použít fázovací systém ve složení miniwhip + aktivní rámovka.
Velikonočního CLE90 se od nás zúčastnili čtyři členové CSDXC: František Müller, Zděnek Eliáš, Václav Dosoudil a Karel Honzík.
Jak zjistit přesný kmitočet majáku?
Nedávno jsme zaznamenali dotaz na známého holandského lovce majáků Roelofa Bakkera: „Když čtu vaši
zprávu, že maják byl na kmitočtu 418.064 kHz, napadá mne, jakým způsobem zjistíte ve spektrálním programu ARGO tak přesný kmitočet?“
Roelof odpovídá: „V programu ARGO ho nezjistím. Musím použít několik metod, ale je to poměrně rychlý
proces. Zpravidla používám vizuální a sluchový způsob sledování majáků současně. Pro vizuální příjem
používám přijímač AR7030 a jeho MF filtr 2,5 kHz. Zvuk majáku nastavím na výšku tónu 500 Hz. Zvuk mám
připojen do PC, na kterém běží ARGO. Pro sluchový příjem mám nastaven přijímač (nebo spíš selektivní
měřič úrovně - SLM) Wandel&Goltermann SPM-30, který má ladicí krok 1 Hz. K SLM je připojen NF filtr se
šířkou 12 / 6 Hz. Vyhledám tón o výšce 500 Hz (to je ten maják) a přečtu přesný kmitočet. Jedná se samozřejmě o kmitočet identifikátoru majáku, který je od nosné vlny odsazen podle naladění majáku o 400 Hz, 1020
Hz nebo o jinou hodnotu ofsetu. Stejně mohu postupovat i s přijímačem ICOM R75, který použiji místo
AR7030. Asi to není příliš „vědecký“ způsob, ale je to rychlé, přesné a spolehlivé.“
Jaké majáky jsou slyšet kolem kmitočtu Topolné?
V souvislosti s výlukou vysílače Topolná na 270 kHz (oprava kotevních lan po neobvykle silné sněhové bouři
ve druhé polovině března) uvažuje Václav Dosoudil o možnostech příjmu majáků kolem tohoto kmitočtu:
„Asi před 30 minutami jsem jel kolem Topolné, z dálky nebyla zjevná žádná činnost na kotvení. S chutí jsem
se dal do průzkumu 264 až 276 kHz, te jsem skončil, ale nic zajímavého to nepřineslo. V daném úseku
není slyšet ani jeden maják, což je pohledem do seznamu celkem logické. Přesto si člověk říká co kdyby,
aspoň nějaký UNID, cokoliv. Škoda, že výluka končí už v 17 hodin, o hodinu později se soumrakem už by to
bylo rozhodně zajímavější. Drátová anténa dává v tomto denním čase konstantní brum, MiniWhip mnohem
čistější praskot a slaboučké okraje spletrů.
Ve druhé polovině noci slyším téměř pravidelně KAV-265 (Pula-Kavran, HRV 546 km), občas, ale zato silně
chodívá ukrajinský Zolochiv ZL-265 s typickou zdvojenou ID (538 km), ještě vzácněji na téže fq bývá M,
rumuský Baia Mare (476 km). Pokud jsou podmínky na sever (přes zimu častěji) ozývá se zřetelně na 267
FNO, norský Haugesung-Foyno (1375 km), současně pak bývá zpravidla slyšet také jeho bratr VG-275 Haugesund-Vaga (1359). Stálicí je Bucuresti-Otopeni OPW na 367,5 kHz (827 km), maják mezi majáky. Západní
směry jsou u mne vzácné, nicméně FLO, přesně na 270 tu a tam opravdu chodí a když tam je, tak silně.
Flores z Azorských ostrovů (DX-3942 km). Jižní směry bývají zvýhodněny v letním období, pak nejsou žádnou
vzácností alžírský Zarzaitine ZAR-268 (2444 km), libyjský GAL - Giallo Warehouse 59 na 273 (2306 km)
nebo Monastir, Tunis MS-275 (1599 km). Všechny tři se opravdu často vyskytují. K nim nelze nepřipojit unid
O-275, jeho síla velmi kolísá s podmínkami a te v zimě chybí. Králem majáků je v tomto úseku SAL-274 Sal
Amilcar Cabral, Cape Verde, úctyhodný atlantický DX - 5117 km. Nezapomeňme ještě na Jaltu JL (1368 km),
ta proniká občas na 274 a je modulována netypickými 900 Hz.
Proč nespekulovat, co by se dalo slyšet víc. Teoreticky by měly být dosažitelné Tromso TM.268 nebo finský
Alajarvi ALA-270 (ale možná jsou to jen trpaslíci s krátkou anténou), několik je jich tam pěkných z Blízkého
a Středního východu, ostatní signály z Grónska a Kanady by už byly opravdovou vzácností. O čem jsme kdysi
snili, postupně přechází ve skutečnost. Naděje, teorie, praxe + píle = hřejivý úspěch. Proto se vyplatí šmejdit
na zmíněných kHz ve druhé půli noci, když Topolná spí...“
A zase ten MiniWhip...
Zkušenosti s anténou MiniWhip nemohou chybět ani v tomto čísle. Tentokrát popisuje Vladimír Janský své
zážitky s touto malou anténou na nedávném DX kempu Skalka u Ondřejova, a to nejen na nejnižších
kmitočtech:
„Když jsem připojil MiniWhip k přijímači NRD-535 a prolaoval pásmo 20 - 150 kHz, nemohl jsem věřit svým
očím a uším. Na přijímači jsem přepínal antény MiniWhip / 50 či 25 m LW, a MiniWhip dával úžasné
výsledky. A to jsem měl MiniWhip na tyči dlouhé 3 - 4 metry, která byla přivázána provázkem k zábradlí
balkonu. Opravdu je to malý zázrak. Na KV dával někde slabší výchylku S-metru než LW, ale signál byl téměř
vždy čistší. Jedině v úseku 3600 - 3800 kHz mám jakýsi dolík (cca 30 dB), kdy anténa je ve velkém útlumu,
jinak ale pracuje až do 30 MHz skvěle.“
Přílohu sestavil Karel Honzík
28
Radio Revue je zajímavý časopis, jednak poskytuje informace o rozhlasovém vysílání, o novinkách z
oboru přijímačů, ale také – co mne zajímá – přehled
služeb. Poslouchám často KV rozhlas, i když stanic
není již tolik, jako dříve. Služeb také značně ubylo,
navíc „normální občan“ nyní zpravidla tak dobře vybaven, aby mohl dekódovat všechna digitální vysílání, nemluvě o tom, že většina zpráv je šifrována.
Dost času věnuji vysílání na KV, od roku 1985 pouze
s QRP zařízením o malém výkonu max. 5 W a výhradně CW. Za rok udělám s tímto zařízením kolem
1000 až 1200 spojení.
Jsem autorem, resp. spoluautorem tří učebnic telegrafního provozu, „CW-Manual DARC“, a sám jsem
vydal „CW-Handbuch“ a „CW-Fibel“. První telegrafní
spojení jsem udělal pod značkou OK1OPI v Písku
roku 1948. Účastním se stále velkých závodů, jako je
CQ-WW, CQ-WPX, WAG, OK/OM-test atd. V 50. letech jsem byl PO u OK1KPI a měl jsem vlastní značku OK1WF. Toho času – od roku 1959 – mám DJ5QK,
od 60. let OE7OAW a klubovky DK0DTC, DJ0W a
DL0CWF. Někoho by mohlo eventuálně zajímat, že
vysílám každé pondělí od 19 hodin SEČ/SELČ na 3565
kHz (plus-minus asi 2 kHz podle QRM) krátké cvičné
QTC a pak skupiny písmen a čísel k cvičným účelům
pod značkou DL0CWF, pak na stejné frekvenci v 19:30
SEČ/SELČ ionosférické zprávy od OK1HH pod
DK0DTC. Posluchačské zprávy jsou vítány.
Otto A. Wiesner, DJ5QK, Heidelberg, SRN
Od marca je na internete aj bulharské Radio Blagoevgrad (www.radiobl.com) a teda mám o dôvod
viac na plánovaný nákup IP prijímača Technisat.
Mnohé balkánske stanice postupne miznú zo SV, aby
sa opä objavili na internete. Satelitný a internetový
príjem sa tak môžu vhodne dopĺňa a kombinova.
Na webe sú teraz prakticky všetky pre mňa dôležité
balkánske rádiá, zo satelitu - niektoré z nich sú na
SAT prístupné vone, napr. R. Oasis 88, adresa
<www.oasis88.gr>, resp. kódované <www.deutero.gr> –
alebo na SV a KV (www.ert3.gr).
Peter Kvasz, Levice, SR
Zatímco BBC World Service uvádí zpravodajství
již od druhé světové války stále stejným hudebním
motivem, jehož variantu používá i na televizních programech Sky, u nás nic nevydrží (ještě Neruda si
pochvaloval, že když je někde trafika, i po padesáti
letech ji najde na stejném místě – zřejmě jsme tehdy
ještě nebyli degenerovaným národem jako nyní), u
nás se změnil nejen název revue, ale v letošním roce
i typ číslic jednotlivých výtisků na titulu – z dekorativního typu přešel na střízlivější. Nic holt nevydrží –
a jsou ještě tací Češi, kteří to pokládají za přínos.
Vzhledem k bezpříkladnému opičení se po cizině
(jsme snad jediným ne-anglofonním státem, kde se
píše P.O.Box apod.) jsme zavedli v revui otiskování
fotek redaktorů. Ač jsem již tehdy upozorňoval, že je
to směšná opičárna, konečně se s tím rovněž od letoška přestalo. Jenže - ouvej! Nepřestalo se s tím z
rozumových důvodů, nýbrž opět proto, že se s tím
přestává tam, po čem se opičíme.
Abych byl spravedlivý, musím uznat, že naše degenerace má přednost před opičením. Jsme jediným
národem (vyjma Slováků, kteří to od nás odkoukali),
který v datu uvádí měsíce číslicí. Protože každý lenoch se snaží vysvětlit své počínání kladně, nepřekvapuje mne, že zastánci tohoto způsobu argumentují úsporou místa.
Viktor Jaroš, Praha
V Německu požadují návrat kmitočtu 500 kHz
Německá asociace námořních rádiových operátorů
(Seefunkkameradschaft Bremen e.V.) již dva roky diskutuje o situaci kolem kmitočtu 500 kHz, který byl
dříve tzv. nouzovým kmitočtem a v současné době
není využíván. Z obavy před zneužitím tohoto kmitočtu požadují němečtí operátoři jeho přidělení pro
vzpomínkové účely týkající se historického odkazu
rádiového vysílání. Zatím toho nebylo dosaženo, protože chybí kladný ohlas i z jiných zemí. Operátoři
vkládají jisté naděje do letošního zasedání WRC.
Vyšel dodatek k plánu frekvencí Ženeva 1975
Dodatek k tzv. Ženevskému plánu 1975 vyšel s označením GE75/115. Na webové stránce ITU je ke stažení ve formátu PDF: <www.itu.int/ITU-R/publications/
brific-ter/index.html>. (Alm)
Britská časovka už je v nové lokalitě
Britská časová stanice MSF na 60 kHz vysílá od 1. 4.
z nové lokality Anthorn (Cumbria). Vysílač provozuje
společnost VT Communications. Stanice vysílala až
do konce března z Rugby.
BBC a krátké vlny
V zahraniční službě BBC World Service proběhly v
poslední době změny týkající se vysílání na krátkých
vlnách. Změny reagují na trend posunu priorit posluchačů. Stále více lidí na celém světě se přiklání k
poslechu rozhlasu přes vysílače FM, satelity nebo
internet. Společnost BBC ukončila vysílání v angličtině pro oblast střední a východní Evropy. Anglické
relace pro jižní Evropu byly zkráceny na 12 hodin
denně a arabské relace pro Střední východ byly zkráceny na 14 hodin denně s tím, že časně ranní a večerní vysílání bylo zachováno.
Park místo vysílacího střediska
Na místě bývalého vysílacího střediska Deutsche
Welle na ostrově Malta se plánuje vysazení 15 000
stromů. Budovy budou využity bu jako rehabilitační středisko pro námořnictvo nebo jako veterinární
klinika pro zvířata z divočiny. Částečně chce prostory
využít i University of Malta k vybudování námořního
výzkumného střediska. Vysílací středisko bylo uzavřeno
v roce 1996. Byly na něm tři KV vysílače a středovlnný
vysílač na 1557 kHz s výkonem 600 kW. (Elliot)
29
Základní rychlost ADSL v dubnu stoupne
na 2 Mbit/s
Vysílací středisko Deutsche Welle v Kigali
http://travelogue.hirschler.net/photos/photo/
323826209/20061206_115223_Kigali_Rwanda.html
Fotografie z vysílacího střediska DW v africké Ruandě.
25 let od války o Falklandy
http://geschiedenis.vpro.nl/artikelen/33516474
Dvě poměrně obsáhlé zvukové ukázky ze živého vysílání stanice FIBS na Falklandských ostrovech v roce
1982, když začala argentinská invaze. Prvních několik minut první nahrávky vyplňuje komentář v holandštině.
Program pro výpočet směru
http://www.orchidcitysoftware.com/IMAGE58.HTML
Program napsal Chuck KA4PRF a doplnil ho databází se souřadnicemi 200 vysílacích středisek na celém světě. Případné problémy s programem vyřeší
Chuck na adrese <[email protected]>.
Mini DX expedice v Jižní Africe (video)
http://www.youtube.com/watch?v=ApWiXK4MWjM
Video z malé DX expedice umístili jihoafričtí DXeři
na You Tube. Součástí je nahrávka vzácné australské středovlnné stanice 6WF, kterou se jim podařilo
zachytit na anténu beverage položenou na zemi a
nasměrovanou přes moře na Austrálii.
Účinky BPL na videu
Videa s ukázkami účinků systému BPL (Broadband
over Power Line - přenos dat po elektrické síti) na
amatérské pásmo 80 m jsou zde:
http://www.youtube.com/watch?v=1gsxpya3CnQ
http://www.youtube.com/watch?v=pdcY0Eetvsw
Na stránce je více podobných videí. Na těchto uvedených dvou ukázkách je záběr z jízdy australského
radioamatéra VK7TW ulicemi a okolím města Hobart
na ostrově Tasmánie v Austrálii. Kamera snímá cestu, kudy auto jede, do hlavního obrazu je vložen malý
obrázek s pohledem na displej transceiveru, kde je
naladěn kmitočet 3570 kHz a je vidět i S-metr. Videa
jsou dlouhá 4 a 8 minut a cestu doplňuje autor komentářem. V pozadí je slyšet rušivý zvuk BPL.
Strasti jednoho radioamatéra v USA
Další, mnohem zábavnější video je zde:
http://www.youtube.com/watch?v=aC_EeWSKJII
Je na něm reportáž americké televize KCBD-TV z
městečka Lakeridge, kde si místní amatér, který má
licenci už od roku 1968, koupil na stará kolena pořádnou anténu - směrovku. Vzbudil tím pohoršení ve
svém okolí, sousedé mají strach a říkají do kamery:
My se všichni ptáme - proboha, co to je? - Pak mluví
(patrně) starosta a říká, že takového radioamatéra
chrání předpisy FCC před většinou zákonů města a
státu (!), protože jinak by nemohl na svém pozemku
postavit nic tak vysokého (17 m), co by bylo vidět z
ulice a mohlo zneklidňovat kolemjdoucí. Dramatické
záběry na anténu a zvuky jakéhosi dálnopisu v pozadí doplňují reportáž. Amatéři to nemají lehké asi
ani v USA...
Nejnižší rychlost připojení k internetu prostřednictvím telefonní linky a ADSL se v dubnu zřejmě definitivně přesune ze současných 512 kbit/s na dva
megabity. Od dubna chystá na tuto rychlost zvýšit
základní velkoobchodní nabídku Telefónica O2 a
většina operátorů, kterým službu přeprodává, ji budou následovat. Oproti začátku minulého roku nejnižší rychlost ADSL stoupne na 16násobek. Na vyšší
rychlosti od dvou Mbit/s výše již přešla firma Czech
On Line a přechod od dubna plánuje GTS Novera. Ta
navíc v dalších měsících chystá spuštění technologie, která umožní zákazníkům stahovat data o rychlosti blížící se 24 Mbit/s. – ADSL v síti Telefóniky využívalo na konci minulého roku kolem 470 000 zákazníků. Služba je dostupná na 97 % pevných linek
a cena dvoumegabitového připojení začíná na 415
Kč. Konkurenční internet přes rozvody kabelové televize má kolem 220 000 uživatelů. Cena půlmegabitového připojení u UPC se pohybuje kolem 475 Kč
měsíčně. (www.ceskamedia.cz, jsa; R. Antoš)
E-mail od Yahoo! nabídne neomezený
úložný prostor
Společnost Yahoo! oznámila, že uživatelé jejího mailu již brzy budou moci při příležitosti desetiletého
výročí jeho spuštění využít neomezený úložný prostor pro svá data. Před 10 lety se mimochodem startovalo s pouhými 4 MB prostoru a to ještě lidé z
Yahoo! chtěli původně nabídnout jen 2 MB. Nakonec se ale rozhodli pro radikální krok a tuto hodnotu zdvojnásobit. Rozhodnutí to nebylo lehké, když
měli tehdy pro mailové schránky určeno pouze 200
GB. Nyní jejich servery zpracovávají o něco větší objem dat každých 10 minut. Dále se tak vyostřuje souboj mezi Yahoo!, Google Mail a Live Mail, kde Yahoo! zatím vede, alespoň co se týče počtu emailových účtů. Yahoo! Mail totiž využívá 250 miliónů uživatelů, avšak v závěsu je již Microsoft s Live Mail a
228 milióny uživatelů a třetí Gmail se s velkým odstupem a s 51 milióny drží na třetím místě.
Stránky,
které možná ještě neznáte...
Radio PMA, Mikronésie
http://www.ndxc.org/imgbbs/img-box/img
20070302172429.mp3
http://www.ndxc.org/imgbbs/img-box/img
20070302194047.mp3
http://goya.harisen.jp/100bun/4755_17USBmobi_
070301_1856e.html
http://yuu-chan.cocolog-nifty.com/log/files/un_ided_
4755.17kHz%20.mp3
Nahrávky nové stanice ze začátku března pořídili
DXeři v Japonsku. Stanice vysílá na 4755 kHz a píšeme o ní v rubrice GLOBUS (v tomto i v minulém čísle).
30
Přijímač pro DRM
http://www.ok1mjo.com/all/ostatni/t-dab_dvb-t_drm/
prijimace/Morphy_Richards_RD20-DRM
Pořídil jsem si přijímač Morphy Richards RD20-DRM
model 27014. Poslouchám ČRo 7 na teleskop 135
cm v kuchyni paneláku. Je to moje jediná možnost,
jak poslouchat ČRo 7 (kéž už by vysílali v DRM vše).
(Martin OK1MJO)
Frekvenčná revolúcia v Po
sku
Veká reorganizácia frekvencií zasiahne po Slovensku aj Posko. Ako ma informoval Gregor Link z Viedne, zmeny zasiahnu najmä programy PR1, 2 a PR
BIS. Informácie v poskom jazyku nájdete tu:
http://radiopolska.pl/aktual.php?subaction=showfull
&id=1173566280&archive=&start_from=&ucat=&
Mapky pokrytia:
http://www.prsa.pl/mapy/PR1.gif
http://www.prsa.pl/mapy/PR2.gif
http://www.prsa.pl/mapy/PR3.gif
http://www.prsa.pl/mapy/BIS.gif
(Bielik)
Nahrávky z AIR pásma
V diskusních fórech se objevily odkazy na záznamy
z leteckého pásma, konkrétně z kmitočtu 131,600
MHz AM, kde se hlásí letadla vracející se na letiště
Praha-Ruzyně. Nahrávky jsou ve formátu MP3:
http://data2.edisk.cz/stahni/85233/131_6MHz.mp
3_5.59MB.html - (nahrávka z 8.4.2007)
http://data2.edisk.cz/stahni/97345/131_600MHz.mp
3_7.68MB.html - (nahrávka z 9.4.2007)
http://www.petr-blansko.ic.cz/voloviny/csa/ - (starší
nahrávka, ale jsou na ní jen letadla, chybí základna
v Ruzyni, je to nahrávka z Moravy, kde Ruzyně není
slyšet). Jedná se o několikahodinový sestřih provozu
na kmitočtu. Tak hustý provoz, jako je na sestřihané
nahrávce, tam ve skutečnosti není, protože časté
pauzy v trvání 5 – 15 minut byly vypuštěny. (Hora)
Tapety s vysílači
http://tx.mb21.co.uk/wallpaper/index.asp
Hledáte pro svůj monitor tapetu s fotkou vysílače (stožáru, věže)? Velké množství vhodných tapet je na této
stránce. Každá tapeta je v rozlišení 800x600,
1024x768 a 1280x960. (Honzík)
Pirátské stanice na videu
Free Radio Olympia (USA) - video 31 min.
http://www.youtube.com/watch?v=ZqVGH8u
FK5Y&mode=related&search=
V nabídce na stejné stránce najdete další videa o
pirátských stanicích. (Honzík)
Kniha o anténách
http://pe1pqx.dyndns.org/download/index.php
?dir=Rohammel/
Starší vydání známé anténářské knihy Rothammel –
Antennenbuch je na této stránce ve formátu PDF (124
MB). (Hora)
Fotografie přijímačů
http://www.fenu-radio.ch/index4.htm
http://www.fenu-radio.ch/index5.htm
http://www.fenu-radio.ch/index7.htm
http://www.fenu-radio.ch/index3.htm
http://www.fenu-radio.ch/index8.htm
Na poslední stránce se píše o našem kolegovi Petru
Janáskovi a fotka s ním je DX kempu Skalka před
dvěma lety... (Hora)
Videoklipy na téma rádio
Antény
http://www.youtube.com/watch?v=YxvGZuNOjz8
&mode=related&search=
Vysílač pobřežní stanice KSM
http://www.youtube.com/watch?v=uaiwKJgS-Q4
Vysílací středisko stanice KNX 1070 kHz
http://www.youtube.com/watch?v=F4gwvBLattQ
(Bielik)
Několik odkazů na zajímavé témata poslal Vlastimil Kubíček:
SAQ Grimeton
http://home.luna.nl/~arjan-muil/radio/history/wireless-age/large-stations.html
Rádiová shémata Phillips
http://home.luna.nl/~arjan-muil/radio/diagrams/philips-diagrams.html
Vojenská rádia „třetí říše“
http://home.luna.nl/~arjan-muil/radio/history/ww-2/
nazi-radio-ban.html
Vojenská rádia SSSR
http://users.i.com.ua/~ussradio/
Zajímavé programy
Screamer - perfektní nástroj
pro nahrávání rádia
Nedávno jsem hledal rychlý, kvalitní a nekomerční
program, který dokáže nahrát rádio a následně ho
uložit do formátu MP3 nebo MP4. Vždy nastal nějaký problém, a to bu s ukládáním, nebo nenačtením
rádia z internetové adresy. Nakonec jsem našel perfektní, malý software, který dokáže vše, co jsem potřeboval. Je perfektní, když si můžete nahrávat některá internetová rádia a pak je poslouchat zpětně
zrovna, když se z nějakého důvodu nemůžete připojit k internetu. V programu si můžete nastavit, kam
se bude hudba ukládat, v jaké kvalitě a po jakých
úsecích (čas/velikost) bude rozdělována, za předpokladu, že to rádio neumožňuje automaticky po písničkách. Nechybí minimalizace do oznamovací oblasti, nebo historie posledních „x“ rádií. Pokud nechcete rádio zrovna nahrávat, Screamer slouží také
jako obyčejný rádiový přehrávač, který zabírá minimálně paměti. Má bublinu v liště, která informuje o
skladbě a rádiu, které právě hrají.
Download programu (zdarma): instalátor (732,9 kB)
je na <http://www.screamer-radio.com>. Patrik VOGL
Zprávy ze světa počítačů
Prodáno již dvacet milionů kopií
Windows Vista
Společnost Microsoft oznámila počet doposud prodaných kopií operačního systému Windows Vista.
Konkrétně se za první dva měsíce po vypuštění prodalo více než 20 milionů licencí. Pro srovnání je uveden počet prodaných kopií systému Windows XP,
kterého se prodalo 17 milionů také za první dva
měsíce. Do čísla jsou započítání i uživatelé, kteří využili možnosti přechodu ze systému Windows XP.
Microsoft dodal, že nový OS bude zřejmě nejrychleji
31
se uchycený operační systém, který zatím společnost
vydala. Vzhledem k tomu, že se OS dává k mnohým
sestaveným PC a notebookům, tak se dá očekávat že
toto číslo i nadále výrazně poroste. (laptoplogic)
CarPC přichází s rozměry 279 x 231 x 71 mm a je
navrženo tak, aby vydrželo teploty a vibrace v interiéru vozu a samozřejmě má k těmto účelům upraveno i napájení.
Shuttle konkrétně mluví o pracovní teplotě maximálně 35 0C (což v létě není v automobilu nijak výjimeč-
Intel postaví v Číně továrnu
Společnost Intel po oznámení stavby několika nových továren na CPU sdělila, že plánuje postavit i
novou továrnu v Číně, avšak ta nebude produkovat
procesory, ale čipové sady a ostatní drobnější komponenty. Továrna dostane označení Fab 68 a bude
pracovat s 300mm wafery. Paul Otellini, CEO Intelu,
se vyjádřil, že Intel Čínu vidí jako slibně se rozvíjející
mohutný trh a chce proto v této části světa investovat. Nová továrna přijde Intel na necelé 4 miliardy
USD, přičemž čínská vláda se také zavázala přispět
jistou sumou. Stavět se bude v Dalianu, který je součástí provincie Liaoning. Tímto se počet 300mm továren v roce 2010 ustálí na deseti; ostatní jsou v
USA, Irsku a Izraeli. - AMD komentovalo celou věc
slovy, že tento krok je od Intelu dobrý, nebo popožene
vývoj čínského IT průmyslu a také zákazníci by tím měli
získat díky zesílení konkurence na trhu. (TheInquirer)
ná teplota) a spotřebě 65 W v plné zátěži. Interní
pevný disk je dále uložen v antivibračním pouzdře
schopném absorbovat šok až 2 G. Systém se bude
zapínat společně s automobilem, stejně tak vypínat
a dokáže monitorovat stav baterie, aby se zabránilo
jejímu vybití. Dále dokáže pracovat s napětím v rozmezí 10,6 až 16 V. Specifikace hovoří o procesoru
Intel Core Duo T2400, čipové sadě Intel 945GM s
integrovanou grafikou. Také HD Audio je integrované s jedním line-out výstupem a jedním S/PDIF. Shuttle k PC nedodává žádnou optickou mechaniku, takže datová zařízení se budou připojovat přes USB 2.0,
nebo ke stejnému účelu můžete využít konektor RJ45. (DailyTech)
Intel zahájil dodávky školních Classmate PC
do rozvojových zemí
Společnost Intel začala rozesílat první Classmate PC,
které jsou v rámci programu Intel World Ahead určeny především pro rozvojové země. Jedná se o plnohodnotná a cenově dostupná PC se vzezřením
laptopu, vybavená procesory Intel
Celeron a
jako první je
ve větších
objemech
obdrží Brazílie a Mexiko.
PC jsou určena především
pro
žáky druhého stupně,
tedy mladší náctileté. Po
Brazílii a Mexiku se dočkají i ostatní země, jako Chile, Čína, Filipíny, Indie, Indonésie, Libye, Malajsie, Nigérie, Pákistán, Thajsko, Turecko nebo Vietnam. Celkem jich má být na 25. Intel však neplánuje pouze
dodávat počítače, ale chystá se také ve spolupráci se
zainteresovanými zeměmi připravovat studijní plány
a připravovat pedagogy, nebo je nad slunce jasné,
že prosté vybavení učeben bez doprovodného programu a zázemí nemůže stačit (součástí je i program Intel Teach pro zefektivnění využití moderních
technologií při vyučování). Dále firma hodlá spolupracovat s vládami a místními průmyslníky, aby byla
zároveň zajištěna i internetová konektivita. Celkově
Intel hodlá do programu během pěti let investovat
miliardu USD. (Intel)
Prodej notebooků zřejmě do roku 2011 předčí
klasické desktopy
Společnost IDC představila v úterý další zajímavý průzkum, který se tentokrát týká prodeje desktopů a
notebooků. Dle výsledků analýzy totiž prodej klasických počítačů vzrostl za rok 2006 zhruba o 2% na
138,3 milionů, kdežto přenosné počítače vykázali růst
26,3% na 82,4 milionu. Prognózy do budoucna vyznívají dle odborníků opět ve prospěch notebooků. V
roce 2011 by mohla roční dodávka notebooků dokonce předčít klasické stolní počítače. V současné
době se však očekává i růst počtu vyrobených a prodaných desktopů, což je způsobeno vypuštěním OS Windows Vista, oznámila společnost IDC. (laptoplogic)
Sony vypouští novou USB pamě
Společnost Sony oznámila pro Evropu svou novou
flash pamě nazvanou Micro Vault Tiny. Má je jednat
o tenkou a lehce
přenosnou USB
2.0 flash pamě.
Nabízí předinstalo-
vaný Virtual Expander program
pro vyšší kompresi dat. Pamě je
dostupná v pěti barvách a nabídne kapacitu 4GB.
Shuttle připravuje vlastní CarPC
Společnost Shuttle připravuje vlastní verzi počítače,
která je určena k instalaci do automobilu. Shuttle
32
Nejsou však zatím známy žádné detaily ohledně ceny.
Bez problémů by měla pamě běžet pod Windows
XP, Windows Vista a MAC OS X. Kryt, který můžete
vidět na obrázku je také součást základního balení.
(laptoplogic)
Kingston a kombinace USB flash disku
a čtečky paměových karet
Společnost Kingston Technology Copany, známý výrobce paměových produktů, oficiálně ohlásila svůj
nový flash disk DataTraveler Reader připojovaný přes
rozhraní USB 2.0, jenž poskytuje až 4 GB kapacitu
pro ukládání dat, pokud tedy využijete jeho speciální vlastnost.
Tou je vestavěný rozšiřující slot pro paměti SD/MMC,
který dokáže číst celkem devět různých formátů paměových karet (SD, SDHC, miniSD, microSD, MMC,
MMCplus, RS-MMC, MMCmobile a MMCmicro). Na
některé je však nutné použít adaptér. Samotné zařízení nabídne kapacitu 1 GB či 2 GB, doporučená
maloobchodní cena je pak 574 Kč resp. 969 Kč.
(Kingston)
Stalo se před 30 lety
CSDXC
Duben 1977
Tato ohlédnutí nechtějí navodit dojem, že žijeme ze staré slávy a dnes se nám už do ničeho nechce.
Považujeme za zajímavé připomenout, co se kdysi na rádiových vlnách dělo a čeho jsme tehdy
dosáhli, možná i poskytnout něco zdravé inspirace do dnešních dnů.
Na prvním velkém setkání tehdejšího DX-kruhu v červenci 1976 jsme na příští rok naplánovali polní den v
Jizerských horách. O velikonocích 1977 jsem pak vyrazil na poznávací cestu do severních Čech. V pátek
dopoledne jsem na pražské Národní třídě zcela náhodou potkal Mirka Kopta a hned jsme spolu uspořádali
ve Viole DX summit. V milionovém městě se to stává. První večer a noc jsem pak vyzvídal metody DXingu u
Jardy Boháče v Jílovém (tuner Tesla SP 201 se nezastavil), načež jsem se přemístil do Jablonce. Všichni tři
tamní nadšenci Zděnek Eliáš, Heinz Ullmann a Luděk Košek už netrpělivě čekali. Strávili jsme společnou
velikou noc, zaměřenou na Latinskou Ameriku v tropických pásmech. Radio Timbira a mnohé další stanice,
Venezuela, Kolumbie, Brazílie, nezapomenutelná DX party. Přenos velikonoční vigilie jsme poslouchali z Bogoty prostřednictvím Radio Sutatenza, ta bývala slyšet na 5075 kHz v síle evropských stanic. O těchto Velikonocích Jablonec zapadl vysokou vrstvou sněhu, nicméně letní polní
den na Černé Studnici za pouhé dva měsíce už
dostával konkrétní obrysy. Po této cestě jsem si
Jizerské hory nadosmrti zamiloval a trvale se sem
přestěhovalo veškeré společenské dění DX klubu. Ne nadarmo se v sedmdesátých i osmdesátých letech říkávalo, že Jablonec je hlavním městem DXingu.
O rozvíjejícím se hnutí dálkového příjmu v Československu se už leckde ve světě vědělo, jen
doma o něm jaksi veřejnost nechtěla slyšet. 11.
dubna 1977 vysílala stanice Radio Timbira PRJ9,
Sao Luiz v brazilském státu Maranhao (4975 a
1290 kHz) zprávu o středovlnném reportu z BíloHeinz Ullmann s přijímačem TESLA Lambda 5
vic nad Svitavou, prvním z Evropy. Zděnek Eliáš
slyšel na středních vlnách stanice Radio Margarita YVRS 1020 kHz z Venezuely, Radio Surcolombiana HJOV
1180, WCAU Philadelphia, PA 1210, Karel Honzík zase Super Radio Tupí, Rio de Janeiro na 1280 kHz a Aleš
Vacek nově Voice of Kenya, NBO Mombasa na 791 kHz. A to tehdy evropské vysílače používaly velké výkony
a málo z nich v noci mlčelo.
XEWW Mexico City obnovila vysílání pro Evropu na 15160 kHz a nová stanice WYFR Family Radio tehdy
opouštěla staré vysílací stanoviště Scituate v Massachusetts a stěhovala se do Okeechobe na Floridě. Z
Faerských ostrovů tehdy přišla zpráva o výstavbě nového 200 kW vysílače na 531 kHz. S dřívějšími 5 kW na
584 byla šance na zachycení velmi malá. Z Antarktidy nás zaujal vysílač AFAN (American Forces Antarctica
Network) na 6012 kHz.
V rubrice Tropická pásma v dubnovém čísle tehdejší Radio Revue se píše, že jaro podle očekávání přináší
33
nepřeberné množství latinskoamerických stanic. Z nich jmenujme třeba kolumbijskou Brisas del Citará na
4896, kterou slyšeli Karel a Zděnek. Vláa Janský ohlásil krásný úlovek v podobě Radio Maya z Barillas,
Huehuetenango (80 km jv mexické hranice) v Guatemale (nová země!) na 3325 kHz 1. dubna v 0110 GMT.
Vláa tehdy používal elektronkový komunikační přijímač Tesla 3P-2, který mu zabíral polovinu velikánského
psacího stolu, ale mohl odečítat kmitočet s přesností na jednotky kHz, což jsme mu všichni záviděli. Latinskoamerický DXing byl v té době skutečně špičkovým DXingem a naší velikánskou radostí.
Na klasických KV pásmech bylo v té době známé vysílání stanice Voice of Gospel, ETLF Adis Abeba z Etiopie
(např. 11890 kHz). Země se tehdy ještě většinou jmenovaly postaru a bratrovražedný osvobozenecký boj
třetího světa měl teprve přijít. SLBC Colombo hrála krásné tklivé lidové písně na 9720 nebo 11800 kHz a na
QSL byl ještě natištěn název země Ceylon. V šest ráno zazníval silný signál Radio RSA na 15220 kHz s
pořadem Good Morning Africa. Na 7170 kHz sledoval Zděnek slabý signál Radio Nouema z Nové Kaledonie,
ale frekvenci blokovalo tehdejší všudypřítomné Radio Moskva.
Společnost France Cable Radio tenkrát vysílala z Abidjanu, Pobřeží Slonoviny jako INTELCI (Société des
Télécommunications Internationales de Côte d’Ivoire), byla to jedna z četných PTP stanic, zabezpečující
mezinárodní telegrafní, telefonní a dálnopisné spojení. Hlasová zrcadla s identifikací šla ženským hlasem
anglicky a francouzsky. Nejznámějším kanálem byla TUP84 na 18437 kHz a reporty stanice odměňovala
QSL lístkem za zpáteční poštovné.
Tehdy ještě vysílalo velké množství pobřežních stanic, CW i SSB. PPL Salinopolis Radio, Brasil 13000, TFA
Reykjavík R., Island 13100, 8PO Barbados R. 16900 nebo PJC Curacao R. z Holandských Antil 13042 kHz,
také nezapomenutelné WSL Amagansett Radio ze Southamptonu, Long Isl., New York 13025 a další. Třebaže
už v té době provoz čím dál více přecházel na telekomunikační družice, většina světových telekomunikací se
stále odehrávala na krátkých vlnách. Na svůj Grundig Satellit 2000 je lovil v Malackách Peter Blažíček, v Čermné
nad Orlicí, nedaleko Chocně mu sekundoval Jenda Chrástecký s VEF 206, 15 metrů drátu skrýval na půdě.
Podmínky šíření VKV vynikaly mezi 23. a 25. březnem, čteme v dubnové FM-TV rubrice. Jardovi se podařilo v
Jílovém opět zachytit Dánsko, DR1 Neastved 94,8 MHz. Karel konečně přivezl do Plzně z bývalého bydliště
devítiprvkovou anténu Yagi pro pásmo FM a když ji natáčel na západ v úmyslu zachytit Stuttgart, ozvala se
francouzština - Strasbourg - France Inter 97,3. Stuttgart nakonec taky dostal - AFN na 102,4 s úniky. Současníci by snad dnes ani nevěřili, že vzdálené FM stanice jsme tehdy vytahovali z čistého šumu, většinou bez
rušení. V severních a západních Čechách byl výběr stanic Sender Freies Berlin, Bayerischer Rdfk., Hessischer
Rdfk., Österreichischer Rdfk., AFN a Polskie Radio, nepočítaje ovšem četné stanice z tehdejší NDR a záleželo
jen na podmínkách tropo šíření, které byly v ten který den lépe či hůře slyšet.
Vzpomínal Václav Dosoudil
Technika na nedávném DX kempu Skalka
Seminář o anténě MiniWhip
a pokusy s parabolou hvězdárny
Vojtěch KLOFEC (OK1JKV)
Letošní jarní DXC měl opravdu bohatý program. Akcemi byla netradič−
ně naplněna i neděle, která bývá zpravidla ve znamení balení a odjezdu.
Co se odehrávalo předchozí dny, to popsal Honza Kepič ve svém člán−
ku, na mojí maličkost zbývá úloha seznámit čtenáře s průběhem nedě−
le 1. dubna.
Jako první nedělní akce proběhl seminář na téma „Jak funguje anténa MiniWhip“. Z rozsáhlého rozboru, střídavě předneseného Honzou OK1JK a Vojtou OK1JKV s použitím materiálů získaných na internetových stránkách Ústavu
biologických studií T. D. Lysenka, vyberu jen to podstatné. Ploška tištěného
spoje, která je dosud mylně považována za jakousi anténu, je ve skutečnosti
cívka, jejíž jakost Q je popsána komplexním číslem. Naindukované napětí z
přijímaného elektromagnetického pole je vektorovým součtem složky reálné,
která je úměrná elektrické složce pole a imaginární, která je úměrná složce
magnetické. Výsledný vektor leží vždy ve třetím kvadrantu s počátkem v nule.
Tato cívka vytváří spolu se vstupní impedancí navázaného tranzistoru resonanční obvod se zvláštními vlastnostmi. Výstupní signál odebíraný z emitoru
tohoto transistoru je totiž úměrný absolutní hodnotě součtu vektorů jakosti
Q cívky a vstupní impedance transistoru (která je převážně kapacitního charakteru) vynásobeného kosinem úhlu jeho natočení, který se pohybuje v
prvním a druhém kvadrantu. Tento úhel je úměrný přijímanému kmitočtu
34
což souhlasí se zkušeností, že účinnost miniwhipu klesá směrem k vyšším kmitočtům. Jakost Q vstupní cívky
a tím i výsledná kvalita signálu je zásadně ovlivněna způsobem montáže antény, protože závisí na permeabilitě materiálu, na který je umístěna. Jako nejvhodnější se ukázalo připevnění na polosuchou větev listnatého stromu (viz foto umístění miniwhipu Vládi Janského na protější stránce), všechna ostatní řešení dávala
výrazně horší výsledky. Na závěr tohoto semináře projevili všichni účastníci spokojenost nad tím, že tajemství mystické antény MINIWHIP bylo konečně prolomeno.
Nicméně nejen posloucháním živ
je člen CSDXC a proto byla po
ukončení semináře na téma antény miniwhip zahájena poslední
část programu DX kempu. Následoval přesun na ondřejovskou
hvězdárnu, kde byl po dlouhých a
složitých vyjednáváních umožněn
přístup k vynikající VKV anténě za
účelem pokusů v amatérském
pásmu 70 cm.
K dispozici byl transceiver YAESU
FT-897 Honzy Kepiče, který má
v tomto pásmu výkon pouhých 30
W, nicméně průběh experimentů
potvrdil starou známou zkušenost,
že nejlepším zesilovačem je anténa. Rozměry použité antény podtrhuje srovnání s jinak naprosto
nepřehlédnutelnou postavou Honzy Kepiče, který zde vypadá jako
účastník súdánského hladomoru.
Byla navázána celá řada cenných
spojení, ale naprosto unikátní je
QSO s JA1APR, ostatně spokojený
úsměv na tváři Honzy OK1JK hovoří sám za sebe. Jednalo se o
Honza na pracovišti pod velkou anténou. To tady ještě nebylo...
kombinaci podmínek šíření via Es
a unikátních poměrů v troposféře
v období jarní rovnodennosti, kdy jsou vrstvy vzduchu specifickým způsobem promíchávány perutěmi migrujícího ptactva, které v této době přelétá ze zimoviš do míst letního pobytu a vytváří tím specifické vlnovody, které umožní na krátkou dobu spojení, jinak fyzikálně vyloučené. Obrovským překvapením byla informace JA1APR o použité anténě. Po zlomení jistých jazykových bariér, kdy JA1APR nahrazoval své deficity ve
znalosti anglického jazyka hrdelními výkřiky, kterým jsme
zpočátku moc nerozuměli, jsme se dozvěděli, na co to
vlastně vysílá. Jedná se o jeho vlastní unikátní konstrukci,
kterou nazývá „aerial duni-tub“, a která vychází z antén,
které se u nás používaly v počátcích šíření bezdrátových
sítí wifi. Každý si jistě vzpomene na antény vyrobené
z plechovky od párků, do které byl zasunut zářič, tvořený
kouskem drátu připájeným rovnou na výstupním konektor. JA1APR neomaleně okopíroval tuto průkopnickou
myšlenku tak, že úměrně k nižšímu použitému kmitočtu
zvětšil rozměry této antény. Použil zhruba stolitrový sud
od nafty pohozený okupačními vojsky USA, do kterého
vetknul přesně naměřený kus vodovodní trubky, kterou
podrobil speciální povrchové úpravě, podrobnosti odmítá
sdělit. Vlastnosti této antény jsou vynikající. Zisk je přes
40 dB, vyzařovací úhel je menší než 15 stupňů a předozadní poměr je vyšší než 80 dB. Jedinou nevýhodou je
Operátor Honza sleduje směr natáčení antény atypická impedance, která činí 133,7 ohmu a musí být
přesně dodržena, protože jinak dochází k rychlé degradaci parametrů antény. JA1APR si sám vyrábí jak koaxiální konektory, tak i kabely.
Závěrem je nutno ocenit nasazení účastníků tohoto pokusu, protože přinesli nemalé oběti. Honza OK1JK se
zavázal že doučovat matematiku patnáctiletou vnučku pana správce hvězdárny, Vojta OK1JKV slíbil, že bude
přednášet poezii její matce a Jarda OK1XCB se bude věnovat celý příští rok sekání trávníku na všech
zatravněných plochách observatoře.
35
Protiraketový radar XBR a Česká republika
V roce 2006 a zvláště nyní u nás i v sousedním Polsku se debatuje o případném umístění prvků protiraketové obrany USA. Obě země mají dobrou geografickou polohu pro umístění obranných zařízení s ohledem
na možný útok z oblasti Středního východu na USA i většinu Evropy. Jsou považovány rovněž za politicky
stabilní spojence. Stále se uvažuje o dělené
variantě, kdy v Polsku by vznikla základna
s deseti protiraketami a na našem území by
byl umístěn speciální radar, známý pod zkratkou GBR (Ground Based Radar), tedy pozemní
radar pracující v pásmu X.
Vzhledem k jeho možnostem ho lze považovat
za víceúčelový. Útočící balistickou raketu může
zachytit a sledovat již v pozdější fázi její vzestupné dráhy, po celou dobu její střední fáze
letu až do určitého stadia konečné fáze letu.
XBR bude tedy v delším časovém úseku sledovat balistickou raketu nebo z ní uvolněné bojové hlavice. Bude muset rozlišit skutečné hlavice od klamných a určovat místa jejich dopadu. Současně bude směrovat vlastní antiraketu do oblasti cíle, vyhodnocovat, jestli antiraketa zasáhla svojí kinetickou energií bojovou hlavici.
Z určitých důvodů je o zcela novém GBR radaru k dispozici malé množství informací. Pracuje v pásmu X, frekvence 8 až 12 GHz, vlnová
délka 3,75 až 2,5 cm. Pravděpodobně by se jednalo o konkrétní kmitočet 10,525 GHz. Mluví
se o něm jako o radaru XBR. Podobná varianta
Radar SBX
je dnes testována jako plovoucí verze na moři
a je označována SBX (Sea Based X-band Radar) nebo také SBR (Sea Based Radar). Oba typy vyvinula firma
Raytheon při využití poznatků z typu GBR-P (Ground Based Radar – Prototype). Ten je od konce 90. let
umístěn na zkušebním polygonu na atolu Kwajalein na Marshallových ostrovech.
Radar XBR je charakteristický obrovským kulovým překrytem (radomem), pod kterým se ukrývá plošná přijímací/vysílací fázovaná anténa. Ta jako u běžných radarů
nerotuje, ale celá základna se
s anténou mechanicky nastaví
v horizontální rovině v rozsahu
356 stupňů a v polohovém úhlu 0
až 90 stupňů, protože pro vysílání
impulsů elektromagnetické energie a přijímání odrazů od cíle využívá 69 632 elektronicky ovládaných individuálních galium-arsenikových modulů, které mohou
(každý samostatně) vysílat, přijímat
a zesilovat radiolokační signály.
Patří k nejdražším součástem radaru. Je schopen dlouhodobě vyzařovat střední efektivní výkon 170
kW. Konkrétnější údaje nejsou
k dispozici. V případě plovoucího
radaru SBR se uvádí, že přibližně
45 000 vysílacích/přijímacích modulů zaujímá aktivní část antény
o ploše asi 123 m2. Zorné pole XBR
je 50 x 50 stupňů. Teoretický dosah radaru je 6700 km.
36
Radar je napájen zdrojem o výkonu větším než 1 MW. Extrémní přesnost a rozlišovací schopnost je lepší než
15 cm. Je schopen rozlišit bojové hlavice od klamných.
Typ XBR představuje nejmodernější a nejvýkonnější zařízení, které v této kategorii ve světě existuje. Předpokládá se, že kromě dosahu řádově v tisícovkách kilometrů bude provádět vyhodnocení zásahu nepřátelské
hlavice a zachycovat i případné úlomky mimo zemskou atmosféru.
Chod stanice má zajišovat 150 až 200 osob. Přístup neautorizovaných osob by byl omezen v okruhu půl
kilometru. Bezletová zóna by byla v okruhu 8,6 km. Vzhledem ke kmitočtu a relativně nízkému impulsnímu
výkonu, úzké vyzařovací charakteristice (cca 0,5 stupně rozmítané v sektoru asi plus/mínus 13 stupňů) by
neměl způsobit další omezení, kromě asi 14 km vzdálenosti pro součinnost civilních radiových a elektronických prostředků. Úroveň elektromagnetického vyzařování ve vzdálenosti 150 m od ústí antény je srovnatelná s úrovní vyzařování ve vzdálenosti 5 cm od mikrovlnné kuchyňské trouby či ve vzdálenosti 10 cm od
radioamatérské stanice
Mobilní telefony, TV a rádiové vysílání s ohledem na kmitočet by neměly být dotčeny vůbec. Omezení radaru
XBR je v šíření signálu na přímou rádiovou vzdálenost. Není schopen dívat se za horizont v důsledku
zakřivení Země a prostor za obzorem je nazýván „hluchým místem“. Z toho vyplývá snaha o optimální
umístění radaru vzhledem k předpokládaným prostorům odpálení rakety. Čím blíže je radar XBR
k nepřátelským zemím, ze kterých hrozí raketový úder, tím včasněji může poskytnout výstrahu a reagování
v systému protiraketové obrany.
Na rozdíl od neustále pracujících standardních přehledových radarů (Protivzdušná obrana, Řízení letového
provozu) bude GBR vyzařovat jen v případě testování nebo cvičení. Do plného režimu bude uveden za
situace raketového útoku.
Součástí radaru XBR je utajené spojení přenosu dat celého systému s prostředky družicového systému
v pásmu C a rovněž systém povelů dat z radaru do antirakety. Prostředky jsou umístěny ve třech kontejnerech s odborně vyškolenou obsluhou jako komunikační stanice s patřičnou parabolickou anténou umístěnou v blízkosti radarové základny. Předpokládá se i spolupráce s raketoplánem s lidskou posádkou na
oběžné dráze během jejího sestupu do atmosféry.
Sestaveno z materiálů zvláštního čísla Reportu vydaného MO ČR a časopisu ATM 9/2006
Ladislav VITÍK
Vývoj „domácí“ antény pro příjem na KV
Pavel SMOLÍK
Je nutno předeslat, že předmětem mého zájmu jsou krátké vlny, tj. frekvence mezi cca 1,5 MHz a 30 MHz.
Tato skutečnost je také určující pro vymezení vlastností antény, která bude zmíněna níže.
Dále je nutno konstatovat, že bydlím ve druhém patře panelového domu a v něm mám k dispozici nepříliš
velký prostor pro vlastní činnost. Toto je druhá určující skutečnost.
Abych se mohl co možná kvalifikovaně věnovat cílenému hledání vhodné přijímací antény, vrátil jsem
se ke své mnohaleté amatérské praxi v tomto oboru a na doplnění a rozšíření svých znalostí a zkušeností jsem shromáždil velké množství literatury
týkající se rámových antén, od ryze elementárně
exaktní až po čistě praktickou. Materiály, které jsem
nashromáždil, mají téměř 1000 stran textu. Vlastnímu
studiu, základnímu výzkumu a praktickým pokusům
jsem věnoval víc než půl roku soustředěného úsilí.
Výsledkem jsou dva funkční vzorky zcela odlišných
antén, které jsem v rámci možností vyzkoušel a porovnal, takže mohu dále vyjádřit vcelku korektní
názor. Podotýkám, že nejsem vybaven dostatečně
přesnou měřicí technikou, ostatně pro tuto, v mém
případě ojedinělou činnost, toho není potřeba, protože se nezabývám a ani v budoucnu se nehodlám
zabývat konstrukcí a výrobou antén. Pro tento případ jsem však vybaven dostatečně.
Výsledky
Na základě různých doporučení a podnětných komentářů jsem vyrobil anténu Miniwhip. Samostat-
Souprava s anténou MiniWhip v kulatém pouzdře
37
ně jsem ji podrobil zkouškám, a sice sledováním jejího chování jak na střeše desetipodlažního panelového domu ve výšce
cca 35 metrů nad zemí, tak v úrovni 2. (zvýšeného) podlaží, ve
výšce cca 10 metrů. Výsledkem bylo zjištění, odpovídající zjištěním více uživatelů, že nižší poloha měla na vlastnosti antény
jen nepatrný vliv. Je tedy nepochybně pravdou, že výška mezi 6
– 12 metry nad zemí je pro tuto anténu zcela dostačující. Ověřil jsem rovněž, že co se týká rušení v oblasti krátkých vln, je u
běžných panelových domů dostatečná vzdálenost od vnější
stěny 1 - 2 metry. Anténou také skutečně lze velice přesně
nalézt místo s nejmenším okamžitým rušením. Vzdor různým
skeptickým názorům tato anténa dobře funguje a je sama o
sobě velmi zajímavá a dobře použitelná.
Na základě dlouhého studia a inspirace mnoha konstrukcemi,
zejména anténou ATL-3 jsem posléze vyvinul a vyrobil rámovou anténu, laditelnou v celém rozsahu krátkých vln od 1,5 do
30 MHz. Tuto anténu jsem doplnil zesilovačem dle W7IUV. Vlastnosti tohoto zesilovače odpovídají údajům autora i dalších osob,
které tento zesilovač použily a popsaly.
Anténa subjektivně v celém rozsahu vykazuje výrazné směrové účinky, dává na výstupu kvalitní signál a je dobře laditelná.
Pro posouzení, by dosti subjektivní, jejích vlastností, jsem provedl srovnání této antény s anténou Miniwhip a anténou drátovou, tj. 15 metry drátu, vedeného z bytu v délce asi 3 metry,
pak v délce asi 5 metrů víceméně vodorovně přes větve blízko
rostoucího stromu a posléze asi 7 metrů svisle. Tato anténa
byla přizpůsobena ke vstupu přijímače preselektorem. Anténa
Miniwhip byla umístěna ve výši asi 6,5 metru nad zemí a 1
metr od líce budovy v místě vystouplé lodžie. Smyčková anténa
byla v místnosti, vzdálená 2 metry resp. 1,5 metru od stěn.
Rámová anténa
Všechny tři antény jsem střídavě přepínal do vstupu přijímače
Sangean ATS 909W. Pro nedostatek času jsem poslouchal jenom signál stanice RWM na 4996 kHz, dále
9996 kHz a 14996 kHz. Tato stanice vysílá
časový signál z okolí Moskvy.
Při prvním porovnání výstupních signálů
jsem zjistil, že smyčková anténa byla výrazně nejlepší. Druhá v pořadí byla anténa
drátová a teprve potom, s větším odstupem,
byl Miniwhip. Při dalších opakovaných porovnáváních s mírně změněnou polohou
Miniwhipu jsem zjistil, že míra intenzity
poruch a velikosti signálů na výstupech
jednotlivých antén co do vzájemného srovnání se značně liší případ od případu. Vysvětluji si to tím, že jednotlivé antény, lišící
se fyzikálními vlastnostmi (drát, rám, „bodová“ anténa), mají různý vztah k elektromagnetickému poli, které je obklopuje, a
proto jsou jinak ovlivněny jeho změnami, a
to i v závislosti na frekvenci. Domnívám se
proto, že prosté srovnávání tak rozdílných
antén je těžko možné. Z mnoha po sobě
provedených - a podtrhuji subjektivních srovnání, prováděných i pomocí osciloskopu tedy mohu tvrdit, že pokud si stanovíme
jakési společné a spíše praktické měřítko,
jsou všechny tři zkoumané antény prakticky rovnocenné. Tím jsou míněny zprůměrované úrovně signálu a šumu na výstupu v
celém zkoumaném rozsahu, zjišované opakovaně v delším časovém úseku.
Detail rámové antény
38
Na osciloskopu byla porovnávána
amplituda jednotlivých složek signálu stanice RWM při připojení
jednotlivých antén. Je to proto, že
porovnávání signálů podle sluchu
vede k nekorektním výsledkům v
důsledku logaritmického vztahu
mezi popudem a počitkem – posluchač má pocit většího rozdílu
síly signálu než je ve skutečnosti.
Je to věc diskuse, protože lze namítnout, že „produktem“ je síla slyšeného signálu a nikoli síla skutečného signálu na výstupu. Ale
každý má jiné uši a korektní porovnání dvou antén lze provést
Zesilovač rámové antény
jedině na základě fyzikálních, nikoli smyslových skutečností.
Při těchto zkouškách bylo zjištěno, že smyčka (je nestíněná) při určité poloze v bytě přijímá rušení, zřejmě
proto, že uvnitř místnosti je v daném místě souvislé rušivé pole. V tomto konkrétním případě Miniwhip
přijímal dokonce méně rušení než smyčka, zatímco drát dával signál velice čistý. Nutno podotknout, že v jiné
místnosti dávala smyčka čistý signál, zatímco Miniwhip, umístěný při této příležitosti na jiné straně domu,
dával signál více rušený. Co se týká rušení, pak musím doplnit, že za rohem budovy, ve vzdálenosti cca 30
m vzdušnou čarou, je trafostanice, na kterou reaguje nejvíce rám, zvláště když je natočen „maximem“
směrem k ní, kdežto Miniwhip je v mnohem lepší poloze. Dále je třeba říci, že složení obyvatel v domě s
jejich elektrospotřebiči zřejmě nevede k výraznému lokálnímu rušení.
Tolik tedy výsledek. Vlastnosti Miniwhipu lze považovat za daných okolností za dobré s perspektivou zlepšení při vhodnější poloze vzhledem k domu (možná podstatně větší výška). Vlastnosti smyčky mohu označit za
překvapivé, zvláště při představě, že by byla provozována mimo uzavřené prostory železobetonového domu.
V praktických zkouškách těchto antén, zejména smyčky, budu samozřejmě pokračovat.
Pro doplnění připojuji obrázek Miniwhipu ve dvojitém krytu na konzole instalované na zábradlí lodžie.
V tomto místě má, možná naštěstí, popisované
vlastnosti, takže mohu výhodně používat společně Miniwhip i rám a vzájemně je doplňovat.
Zkoušel jsem umístit Miniwhip asi 1,7 metru od
lodžie a ještě asi o 1 metr výše. Pak jsem začal
zkoušet vliv výšky a vzdálenosti na velikost signálu z antény (přibližováním a vzdalováním, zvedáním a spouštěním, což jsem měřil), sílu výstupního signálu (ze stabilního vysílače) jsem
kontroloval na osciloskopu, abych vyloučil vliv
Weber-Fechnerova zákona (závislost intenzity
počitku na velikosti popudu) a zjistil jsem, že se
výstupní napětí z antény prakticky neměnilo v
rozmezí 80 cm až 1,7 metru do dálky a 6 - 7
metrů do výšky od země. Výš a dál jsem nemohl
a níž to už nebylo třeba. Z důvodů mechanických
a také estetických jsem tedy zvolil tuto vzdálenost
a výšku (1 metr od zábradlí a 6,3 metru nad zemí).
Podotýkám, že od cca 80 cm blíže už signál mírně
klesal, na zábradlí už to bylo dost znát.
Co se týká rušení, pak rušivé signály, např. od
lana hromosvodu, zábradlí, armování ve stěnách
a podlaze a krytu od kabelu UPC se projevovaly
ve vzdálenosti cca 30 cm. Ostatní rušení např.
od spotřebičů apod. se v tomto domě na KV prakticky neprojevují. Za rohem mám trafostanici (asi
30 m vzdušnou čarou), ta se projevuje paradoxně u rámové antény (není stíněná), u Miniwhipu na KV velmi málo. Na tropických pásmech už
se to projevuje, ale je to snesitelné. SV a DV se
Anténa MiniWhip na balkonu paneláku
nedají kvůli rušení poslouchat...
39
Anténa MiniWhip – tři verze z Karviné
Pověst o anténě MiniWhip zabloudila až k nám do Karviné a nezbylo nic jiného, než ji vyrobit
a vyzkoušet... Prozatím anténu vytahuji na tyči dlouhé 3 metry z balkónu ve 3. patře. Skutečnou premiéru připravuji až do svého „letního bydliště“ v Odrovicích. Tam mám ve volném
prostoru postavený stožár, který je vysoký 6 metrů.
Zatím přepínám mezi MiniWhipem a drátovou anténou sloper. Podařilo se mi zachytit několik
DX majáků z Íránu, na drátové anténě byl jenom náznak signálu nad šumem. K dalšímu
vyčištění signálu MiniWhipu došlo, podle mého názoru, po zablokování děliče ze dvou odporů 1 MOhm kondenzátorem M1.
Mám možnost připojovat krátký drát
17 cm, který pochází z kola, je dostatečně pevný a dobře se pájí. A tak
zkouším, laboruji...
Mám také anténu
FRT 7700 a jako přijímače používám Sangean ATS909 nebo NASA HF-4E. K tomu mám „crystal synthetic filter“ s
několika polohami šířky pásma a dvěma notch filtry, které dokáží vynulovat zázněj blízké
stanice tak, že zmizí a není po ní ani slechu. To pomáhá hlavně v takovém případě, kdy jsou
na kmitočtu třeba tři stanice - vymažu si tu, kterou potřebuji. Poslal jsem schéma předsedovi
klubu, když ho dá „do placu“, tak si to budou moci zájemci postavit.
Kromě klasické konstrukce podle PA0RDT jsem si udělal druhou
anténu MiniWhip - pokusný vzorek, kde vlastní plocha antény je
vertikální a destička součástek je horizontální. Anténa je v tomto případě vysunuta asi 3 metry od balkónu - chodí. Pokud bude anténa ve verzi na jedné
desce, doporučuji udělat si na krytu znaménko, a pokud bude anténa používána na ráhnu, natočit ji tak, aby destička byla v krytu otočena vertikálně a signál
přicházel z boku.
Udělal jsem ještě třetí vzorek: pouze zesilovač bez anténní plošky, který se dá
připojit pomocí koaxiálu mezi preselektor FRT 7700 a přijímač. Signál do přijímače je tak zesílen a můžeme ho pro svoji potřebu kdykoliv zeslabit - FRT 7700
má atenuaci 10, 20, 40 a 60 dB.
Hlavní laborování a zkoušky při přepínání antén longwire 100 metrů a MiniWhip budu provádět až na venkově v Odrovicích. MiniWhip připevním na tyč
a tu nasadím na stříšku mysliveckého posedu u našeho větrolamu. Anténu i
Karel KLOUPAR
přijímač budu napájet z akumulátoru.
Konec neautorizovaného satelitního příjmu v ČR i na Slovensku
Zprávou měsíce je určitě informace o konci „bezplatného“ sledování programů platformy CS Link (Czechlink) a SkyLink (Slovak
Link). Oba provideři - společnosti Radiokomunikácie, o.z. Slovak Telekom a TRADE and TECHNOLOGY, a.s. - budou již za několik
dní reagovat na příjem satelitního signálu na nelegálních kartách anebo na kartách či přístrojích s upravovaným softwarem.
SkyLink „načerno“ končí již 15. 4. 2007
Vzhledem na rozšíření software pro moduly (dekodéry), receivery anebo dekódovací karty, případně i karty s dodatečně pozměňovaným softverem na příjem satelitních programů platformy SkyLink (dříve Slovak Link), Rádiokomunikácie o.z., Slovak Telekom odpojí 15. dubna 2007 podporu pro příjem satelitních programů na nejstarších kartách Slovak Link. Ty se měnily od loňského listopadu do dnešních dnů. Tímto opatřením zamezí příjem i na emulovaných kartách a na receiverech se softwarovou emulací této platformy.
Původně měl být starší systém kódování, který umožňoval neautorizovaný příjem, vypnutý již v lednu 2007. Rádiokomunikácie
ale tento termín posunuli až na polovinu dubna 2007, aby měli zájemci dostatek času na výměnu anebo koupi nových dekódovacích karet na příjem satelitního signálu. Měnily se karty Slovak Link sériových čísel 0003 1876 7104 X až 0 0003 1877 8367 X.
„Používání nelegálních druhů karet je protizákonné a nepřímo poškozuje i zákazníky, kteří si karty pořídili legálním způsobem.
Slovak Telekom nechce, aby poctiví zákazníci dopláceli na zákazníky, kteří sledují vysílání načerno,“ uvádí se v tiskové zprávě,
kterou při té příležitosti slovenský provider vydal. Podle Rádiokomunikácií je řešením sledování slovenských stanic STV1, STV2,
TV Markíza a TV JOJ bez měsíčních poplatků koupě originální satelitní karty SkyLink, která k nim zaručuje přístup na neomezený
čas. Navíc, jestliže si zakoupíte novou satelitní kartu SkyLink (s „vylamovacím“ chipem) do konce května 2007, můžete kromě
těchto televizí sledovat po celý rok úplně zadarmo i sportovní kanál Galaxie sport a filmové kanály NONSTOP KINO a FILMBOX.
40
Tato karta stojí 3990 Sk. Nutno ale dodat, že na právě vyměněných přístupových kartách Slovak Link NELZE přidat rozšířenou
nabídku těchto tří programů, ty jsou dostupné pouze na kartách pro nové zákazníky. Což někteří slovenští abonenti berou jako
určitou nespravedlnost, protože by si rádi za prémiové kanály připlatili.
CS Link „načerno“ maximálně do konce června
Také provider TRADE and TECHNOLOGY, a.s. zatroubil k poslední bitvě s nelegálním příjmem. Jak na začátku dubna oznámil,
dokončí do 30.6.2007 výměnu staršího typu dekódovacích karet Czech Link, v souvislosti se zahájením distribuce nových karet
verze 3.2. Bezplatně budou vyměněny všem registrovaným zákazníkům dekódovací karty Czech Link se sériovými do 0 0002
8524 7231 1 (včetně). Karty s těmito sériovými čísly patří do starší kategorie a je potřeba je vyměnit opět ze stejného důvodu
rozšiřování nelegálních kopií dekódovacích modulů nebo dekódovacích karet.
Nové dekódovací karty budou zasílány doporučeně poštou na adresu uvedenou při registraci. Uživatelé, kteří nemají dekódovací
kartu řádně zaregistrovanou, změnili bydliště, kartu dostali, zdědili, koupili v bazaru nebo na inzerát apod. a nenahlásili změnu,
měli by tak učinit co nejdříve, aby jim mohla být karta bez průtahů vyměněna. Žádost o aktivaci naleznou na webu společnosti
(www.t-t.cz) anebo si ji mohou vyzvednout u prodejců satelitní techniky, nebo vyžádat u Zákaznického servisu TRADE and TECHNOLOGY, a.s. mailem na adrese [email protected], anebo telefonicky (kontakty na uvedeném webu). Starší systém
kódovaní bude vypnut nejpozději 30.6.2007. Po tomto datu již nebudou dekódovací karty bezplatně vyměňované.
Všechny výše uvedené slovenské a české placené programy jsou vysílány z transpondérů na pozici ASTRA 3A a 1D, 23,5°
východně:
STV1, STV2, Markíza a Joj: satelit: Astra 3A (23,5°E), kmitočet: 12,565 GHz, polarizace: horizontální, SR: 27500, FEC: 2/3,
kódování: CryptoWorks
ČT1, ČT2, ČT4 sport, Galaxie sport, CS Film a XXX Xtreme: satelit: Astra 3A (23,5°E), kmitočet: 12,525 GHz, polarizace:
vertikální, SR: 27500, FEC: 3/4, kódování: CryptoWorks
HBO, Nova, FILM BOX a NONSTOP KINO: satelit: Astra 1D (23,5°E), kmitočet: 11,992 GHz, polarizace: horizontální, SR:
27500, FEC: 3/4, kódování: CryptoWorks.
FILM BOX a NONSTOP KINO jsou už trvale zakódované
Distribuční společnost SPI International v pondělí 2.4.2007 v 11:00 hod. začala své placené kanály v češtině FILM BOX a NONSTOP KINO kódovat v systému CryptoWorks. Na TVS Kamzík, Slovak Telekom, a. s., o.z. Radiokomunikácie v Bratislavě týden
před tím ve čtvrtek podruhé otestovaná kódovací technologie, a v současné době už všichni stávající abonenti mají úplně nové
karty Sky Link s „vylamovacím“ chipem. Jako promo byl nahrán na tyto karty i přístup k ostatním slovenským televizním
stanicím v platformě Sky Link (STV1, STV2, TV Markíza, TV Joj) a program Galaxie sport na dobu 40 dní po aktivaci karty
vložením do dekodéru (modulu, čtečky).
V současné době se vysílá s variabilním (statistickým) datovým tokem: video bit rate v rozmezí 2,1 - 3,2 Mbit/s s průměrem okolo
2,6 Mbit/s a audio bit rate 192 kbit/s, v rozlišení 2/3 DVD, to je 480 x 576 px. Na dalších úpravách signálu se bude ještě pracovat.
Další novinky, jako je např. EPG se teprve připravují.
Technické parametry k naladění: Satelit: Astra 1D, Pozice: 23,5 stupňů východně, Transponder: č. 3.215 - CS Link, Provider: Sky
Link (SPI International), Kmitočet: 11,9925 GHz, Polarizace: Horizontální, SR: 27,500 MSymb/s, FEC: 3/4, Kódování: CryptoWorks.
FILMBOX: SID: 9001, Video PID: 2570, Audio PID: 2571
NONSTOP KINO: SID: 9003, Video PID: 2590, Audio PID: 2591
Stávající abonenti, kteří přijímali tyto programy z družice Amos 2 a měli přístupovou kartu v systému Viaccess 2, společnost SPI
vyměnila zdarma karty za nové přístupové karty platformy Sky Link (s „vylamovacím“ chipem) v kódovacím systému CryptoWorks. Zaplacená cena abonence ani doba předplatného se pro ně nemění.
Pro nové zájemce o příjem kanálů FILM BOX a NONSTOP KINO ze Slovenska nabízí Sky Link, společnost Slovak Telekom, a.
s., o.z. Radiokomunikácie novou kartu SkyLink (s „vylamovacím“ chipem). Až do 31.5.2007 platí akce, kdy za cenu 3 990,- Sk
vč. DPH na ni získáte neomezený přístup na neomezeně dlouhou dobu k slovenským televizím v platformě Sky Link (STV1,
STV2, TV JOJ a TV Markíza) a navíc předplatné kanálů FILM BOX, NONSTOP KINO a Galaxie sport na dobu 12 měsíců. Na
stávající karty Slovak Link, a dokonce ani na právě vyměňované Sky Link (bez „vylamovacího chipu“) tyto programy bohužel
objednat nelze.
Zájemci v České republice si budou moci (údajně už za několik málo dní) programy FILM BOX a NONSTOP KINO objednat na
přístupové karty „Czech link“ společnosti TRADE and TECHNOLOGY, a to na ty, které nepodléhají výměně. Na internetové
stránce http://www.t-t.cz/content/karta.aspx si může už nyní každý uživatel karty ověřit, zda bude jeho karta vyměněna či nikoliv.
Zákazníci, kteří vlastní starou kartu „Czech Link“ a uvažují o předplacení těchto kanálů (a identicky také programů HBO anebo
XXX Xtreme), musí požádat společnost TRADE and TECHNOLOGY o její výměnu. Cena abonence v době uzávěrky tohoto
příspěvku ještě nebyla stanovena.
Původní distribuční transponder č.26, který měla společnost SPI International pronajatý na satelitu Amos 2, umístěném na 4,0
stupňů západně, frq. 11,588 H, SR 8888, FEC 3/4, v evropském svazku, nezůstal dlouho neobsazen. K současnému vysílání
módního kanálu F-MEN přibyly polské mutace kanálů FILM BOX a NONSTOP KINO a bude zde vysílat i nově zakoupený kanál
domácí polské produkce - KINO POLSKA. Toto vysílání je určené pro kabelové operátory v Polsku a signál bude zakódován v
systému Viaccess 2. Také by se zde mohl v budoucnu objevit i plánovaný kanál v normě HDTV - NONSTOP KINO HD.
Tolik dnešní satelitní střípky z domova i ze světa. Opět zde hodně informací ze serverů satNews.de, TransponderNews Stefana Hagedorna, Digitalfernsehen a Satundkabel přeložil Petr Miklík, za což mu patří velký dík. Nashledanou se satelity na výročním setkání CSDXC anebo v rubrice za měsíc se těší Vašek, VHR. V současné době testuji
novou, zkušební verzi mého webu www.vhr.cz, zkuste se tam někdy taky podívat, další aktuální informace okolo
satelitů najdete na zpravodajském serveru www.satCentrum.com.
41
Podruhé za majáky v Němčicích
Václav DOSOUDIL
Po prvém nevalném výsledku před
měsícem, zvolili jsme se Zdeňkem
Moserem další DX noc ze soboty
na neděli 17. - 18. března ve vysílacím domku radioklubu OK2KCN
v Němčicích nad Hanou (JN89OI).
Shodou okolností vyhlásil David
Kříž den předtím na tento termín
společný klubový poslech NDB.
Cestou tam se ještě Zdeněk smál,
že se nedá vyprovokovat a ve spacáku se bude dívat na TV, ve skutečnosti se pak nehnul od přijímače a celé dvě hodiny poctivě sbíral majáky mezi 360 a 370 kHz.
Na místo jsme dojeli téměř před
setměním, takže prvním úkolem
byly antény. První jsme položili na
trávník přilehlého prostoru střelnice v délce cca 80 m směrem k
Areál radioamatérských a dalších sportů na okraji obce Němčice
severovýchodu, druhý podobně
jako minule po okraji pole, kolem
vodárny, v azimutu 280 stupňů, celkem asi 450 metrů. Měli jsme již zkušenost, že takto jednoduše řešené
antény na zemi pracují, dokonce se snadno nechají doladit přizpůsobovacím obvodem vysílače.
Prší a venku se setmělo, tato noc nebude krátká, majáků se nám zachtělo, otevřeme jim vrátka.
Večerní příjem přinesl několik vzdálenějších signálů z Ruska, nejsilněji šel Krasnodar - LN na 493, dále
např. KZ-455 nebo SB-414, z druhé strany ze Severního moře jsem zachytil po delší době plošinu Placid K12
B - KB na 402, zatímco Zdeňkovi
udělal radost Halfdan Platform
Maersk HDY-427. Srovnáním antén jsme ale zjistili, že ta kratší
dává slabší signály, než jsme čekali. Minule totiž kratší anténa k
severu na stromech naopak příjemně překvapila. Po krátké diskusi, čím to je, jsme došli k závěru, že drát na zemi, utopený mezi
břehy střelnice, asi není to pravé
a vyrazili jsme hned s čelovkou do
tmy. 80 metrů drátu jsme přetáhli
asi o 40 stupňů východně a danou situaci vyřešil vlajkový stožár
v tom směru asi uprostřed délky.
Drát jsme jednoduše přivázali a za
zpěvu hymny vytáhli kladkou do
výšky 6 metrů, druhý konec se zase
skláněl k plotu. Výsledek zřejmý na
Pohled do okolí ve směru jedné z antén
první poslech. Výška nad zemí je
jiným, ale taky významným parametrem. Konečně dvě srovnatelně použitelné antény. Jenže do půlnoci
žádná sláva, nové majáky se jaksi nehrnuly, podmínky ne zrovna špatné, už hrozil výsledek z minulých testů
(pouhý jeden nový maják za noc!).
Situaci oživil společný poslech. Našli jsme způsob, jak si vyměňovat rychle informace, aniž bychom se
navzájem rušili dohazováním výsledků. Častěji jsme měnili antény a bylo jasné, že podmínky i dnes přinášejí časté hluboké úniky, tzn. že se některé majáky rychle objevovaly a stejně tak zase mizely v šumu.
Dobrou směrovost dlouhé antény potvrdil nejprve nezvyklý počet majáků německých, později francouzských
(nové MO-400 a NB-361) s typickým tónem, A1, tedy sedících přesně na nominálním kmitočtu. Pěkný byl
signál nového belgického majáku ONO, Ostende na 361 a ve 2342 se na tomto místě ozval GUY Guernsey.
Jednu chvíli se to na počátku segmentu od 361 kHz doslova rojilo a dalo práci vše zapisovat i současně
42
měřit intervaly nových majáků. Na
363 se ozval nový unid DNQ. Klíčování posledního písmene bylo
nerytmické, jak jsme se my staří
telegrafisté ihned shodli, ale fantazii, že jde o íránský DNZ, jsme
nepodlehli.
Mimo náš společný poslech si Zdeněk pochvaloval, že slyší snad
všechny rumunské majáky, což by
nasvědčovalo, že směrovost antény je oboustranná. Sledovali jsme
vytrvale oblíbenou fq 372, zda se
za stabilním ODR neobjeví kýžený
OZN z Grónska, ale ani tentokrát
jsme to štěstí neměli. Nevím, kdy
se konečně pravděpodobnost jeho
výskytu střetne s celkovou dobou
bdění na kmitočtu. Vedle na 372,5
Václav Dosoudil
vytrvale bušil syrský Kariatain KTN,
snad nejmódnější současný DX,
který poté, co byl poprvé zachycen
na podzim, zde ruší takřka každou
noc. Kdo jste jej ještě neslyšeli,
snadno jej musíte polapit, jestli
vám to jen trochu chodí tím směrem.
Po intenzivní dvouhodinovce (tento úsek je optimální, za hodinu
zpravidla není možné vychytat vše,
co se na 10 kHz nabízí), jsme se
chvíli kochali rozhlasovým signálem z Islandu na 189 kHz, inspirováni Michalovým článkem z únorové RR. V 0120 UTC dosahoval
signál Ríkisútvarpid Gufuskálarna
slušné úrovně síly 3 (podle QSA).
Zdeněk Moser
K přijímači ICF-7600GR byla připojena 80metrová anténa přes preselektor s indukční vazbou do feritové antény. Ve snaze sílu signálu ještě vylepšit, zapojili jsme také
zemnění, které se při slabých signálech NDB majáků neosvědčilo.
Kupodivu zde to znamenalo zřetelné zesílení. Dalšího zlepšení
jsme dosáhli s delším drátem 450
m. Dále Zdeněk navrhl zapojení
obou antén současně, do anténního a zemnicího vstupu (na paralelní laděný obvod přes 50 pF v
sérii). Druhá anténa působila coby
protiváha. Zde se přijímač vysloveně zahlcoval, což působilo silné
zkreslení. K čistému a stabilnímu
Večerní atmosféra s anténou LW 80 metrů nahoře
příjmu oldies, prokládaných komentářem v exotickém jazyce, pak stačilo stáhnout atenuátor a sílu jsme označili stupněm 4.
43
Nepatrný praskot přece jen naznačoval, že signál prochází dlouhou trasou, to už má za ta léta náš člověk v
uších. Příště k těmto pokusům přivezu svou krystalku. Takový je DXing!
Noc probíhala velmi pestře a ani zdaleka jsme nestihli vyzkoušet vše zajímavé. Nicméně když má člověk
sloužit také den před a poté, musí i spát. Naplánovali jsme 1,5 hodiny vydatného a intenzivního spánku, a
už budík - mobil - nekompromisně drnčel na dřevěné židli. Vstávat, lenoši, majáky chodí. Zatímco Zdeněk
obětavě zatápěl ve vyhaslých kamnech, už jsem vychutnával novou Ibizu IZA-394, 1704 km. Za chvilku na
to britský Fenland (severně Londýna) FNL-401. Vím, že zde nejsme zavedeni na jižní směr, ale vůbec v tomto
období postrádám jinak stálý libyjský maják SRT-407, prostě to z těch končin te nechodí. V 0439 je na této
fq GAR - Dublin Garristown, západní směr s končící nocí vyniká. Spánkem jsme bohužel přišli o zajímavý
čas, příště na to musíme jinak. Západní směr, tolik uzavřený doma, je vzácný a žádaný. Zde je tímto směrem
obrovský lán pole do nepatrného návrší, vodárna s anténou, která se rádiově neprojevila, ale také necelých
7 km vzdálený vysílač Dobrochov (954 kHz, 200 kW). Budou-li nějaká příště (jako že ano, cívka s drátem
zůstala v Němčicích), budeme západní směr protežovat (vlastně už od mládí jsme tak činili, hi).
S výsledkem 10 nových majáků a mnoha zkušeností i příjemně vzrušivých zážitků (Zdeněk více) lze mluvit
o dobrém lovu. Ráno přichází šéf OK2KCN Mirek Foltýn a přináší nám čerstvé koláče z pekárny (všichni jsme
kdysi pracovali v jednom podniku). Oba se Zdeňkem se chystají k dopolednímu provoznímu aktivu na VKV,
zatímco já jsem vyšplhal na kovovou 10metrovou rozhlednu a kochám se pohledem i objektivem na okolní
ranní krajině. Good morning longwaves!
S rádiem v Indii
Jaroslav BOHÁČ
„Dost bylo západu,“ říkal jsem si při plánování letošní hlavní dovolené, „letos někam na východ a
hodně daleko“. Odnesla to Indie, země rádiu zaslíbená. Vzal jsem sebou přijímač Sangean PT-80, který
se osvědčil pro své přijatelné rozměry, a kus drátu,
kdyby byla možnost natáhnout venkovní anténu.
Přibalil jsem také pár okopírovaných stránek z
WRTH, abych měl přehled o tom, co tam bude možno slyšet. Vzhledem k místu pobytu (stát Goa, jen
asi 150 nad rovníkem) jsem si ale nedělal přílišné
naděje na kdovíjaké úlovky.
Očekávání se celkem splnila. Začal jsem průzkumem dlouhých vln už po cestě, protože mezipřistání bylo v Doha v
Kataru. Tamní letišátko asi není
vybaveno pro
tranzitní pobyty,
protože nám při
doplňování paliva ani nebylo dovoleno vystoupit
z letadla, takže po šesti hodinách letu a před další čtyřhodinovou etapou
jsme museli strávit v sedadlech a uličce Boeingu 737-800 další více než
hodinu. Motory stále běžely, aby napájely osvětlení a klimatizaci, takže o
poměrně vysokou hladinu rušení i hluku od motorů bylo postaráno.
Příjem na DV jsem zkoušel i za letu nad Evropou a Středním východem,
ale stejně jako nakonec i v místě pobytu bylo pásmo úplně hluché, jen v
Doha (tam i zpět vždy v noci) bylo na 252 kHz slabě slyšet něco arabského, snad Alžír, a v Goi pak místní maják GO na 274 kHz. Venkovní anténa
se natáhnout nedala a tak jsem si musel vystačit s feritkou a teleskopem.
Rozednívalo se krátce po šesté a stmívalo před sedmou.
Střední vlny byly podstatně živější a zajímavější. Převládaly místní stanice
All India Radio a kromě nich pak byly slyšet ještě arabské stanice ze
Středního východu. Identifikace stanic AIR byla dost obtížná, protože převládal jazyk hindí a nějaké místní dialekty a tak hlavním orientačním
bodem byl vždy kmitočet.
Na letišti Doha
44
Krátké vlny v pásmech 90, 75 a
60 metrů poskytovaly rovněž úplně jiný obrázek než u nás. Namátkou vybírám silný AIR Gorakhpur
(3945), slabý signál anglicky mluvící stanice (PNG?), RRI Palu
(3950), dále Urumqi/CHN (3950,
4330 a 4500), Bishkek/KGZ (4010),
Yangiyul/TJK (4635), TWR Africa/
SWZ (4775) a od 4800 plno AIR
stanic; nad 5000 kHz byly dobře
slyšet stanice z IND, PAK, CHN a
dalších zemí, které můžeme slyšet také u nás, protože kmitočty
jsou čisté (5010, 5040, 5060, 5060,
5080, 5240, 5855 atd.).
Na vyšších pásmech to byly především arabské stanice, velmi silné
bylo např. Radio Farda na 15410 a
Voice of Malaysia na 15295, ale na
podrobnější průzkum krátkých vln
se už nedostalo.
Doha, Katar
Na VKV byla situace také dost tristní. Zaznamenal jsem sice asi 10
frekvencí, na kterých byly slyšet
nějaké vesměs slabé signály, ale
s potížemi se dalo rozpoznat, že
šlo nejspíš opět o hindí, tedy
všechno byly zjevně stanice All
India Radio.
Nejatraktivnější pro mne byla televize na pokoji. Bylo možné naladit asi 60 programů, dobrá polovina z nich nejspíš indických,
protože titulky a častý doprovodný zpravodajský řádek, běžící po
spodním okraji obrazovky, byl psán
v hindí a tak jsem houby věděl, co
je to za stanice. Většinou sice běžely nějaké kýčovité barvotiskové
přeslazené romantické telenovely,
mnoho programů bylo ze sítě Zee
TV. Našly se ale i zajímavé prograDambolim Airport Goa
my, které bych tam neočekával,
např. ruský RTR, EWTN, portugalský RTP Internacional, jeden pravděpodobně pákistánský, National Geogra-
Malý pohled do indického televizního éteru
45
phic, Animal Planet (ovšem v hindí) a samozřejmě všudypřítomné CNN. Zjistil jsem přitom, že pořizovat snímky obrazovky digitálním fotoaparátem přináší problémy, které u klasického přístroje na negativní film neexistují, totiž interferenční obrazce, když se v určité vzdálenosti od sebe „střetává“ digitální rastr čipu ve fotoaparátu s rastrem obrazovky televizoru. Musel jsem
pořizovat více snímků, než se podařil nějaký přijatelný. Proto máte-li tu možnost, berte sebou pro tento
účel také klasický fotoaparát.
Jinak pro doplnění - teplota vzduchu kolem osmé ráno
už byla spolehlivě přes 30 0C, odpoledne dosahovala
u moře 34 a ve vnitrozemí až 37 stupňů, v noci neklesala pod 26. Pokoje bez klimatizace byly pro nás neobyvatelné. Teplota vody dopoledne byla 28 0C, k večeru stoupala až na 32. Bylo asi měsíc před obdobím
dešů, země spálená, nechápu, jak se v takové výhni,
Neznámá televizní stanice
kdy měsíce nesprchlo, může ještě někde něco zelenat.
O všudypřítomném značném nepořádku, špíně, kravách na ulicích a naprostém nedostatku jakékoli hygieny na většině míst asi nemusím těm, kteří Indii již
navštívili, nic vykládat…
Letecký svátek na Floridě a Commando Solo
Ani letos jsem si nemohl nechat ujít letecký svátek, kterým je tady u nás na Floridě Airfest, den otevřených
dveří na letecké základně MacDill Air Force Base. Zajímají mne hlavně letadla s krycím názvem „Commando
Solo“, která jsou určena pro zvláštní operace vedení psychologických válek. Provozuje je 193. letka zvláštních operací (193th Special Operations
Wing) a používá velká letadla Lockheed
EC-130J. V naší oblasti je aktuální nasazení letadel proti Kubě, na jejíž území se z
jejich paluby šíří signál stanice Radio Martí.
Letos jsem byl překvapen, do jaké míry byla
umožněna prohlídka jednoho z letadel. V
minulých letech jste sice mohli rychle letadlo proběhnout a venku si u něj vyfotit
děti, ale to bylo vše. Tentokrát bylo umožněno neomezené fotografování uvnitř i
venku, v letadle byla kompletní posádka a
před letadlem se prodávaly zajímavé suvenýry. Letos jsem také poprvé nevezl své archívní písemné materiály, které mají souvislost s účelem nasazení letadel, nadarmo. Bylo to sice zdlouhavé, ale během dne se mi na tři pokusy podařilo kontaktovat
několik členů posádky a důstojníků. Měl jsem sebou QSL lístky od Radia Democratie, které vysílalo v roce
1994 z amerického letadla nad
územím Haiti. Tehdy se mi podařilo kontaktovat plukovníka Zambo,
který po několika mých pokusech
nakonec prolomil ledy tajností
kolem provozu rozhlasových stanic nasazených za účelem psychologických válek a QSL lístky mi
potvrdil. Dnes už je plukovník Zambo ve výslužbě. Ukázal jsem lístky posádce letadla a byl jsem překvapen jejich reakcí, jak si lístky
mezi sebou se zájmem předávali
a vykřikovali jméno plukovníka
Zamba. Byla to asi mezi nimi legenda. „Jak se má v penzi?“, ptali
se mne, jako by to byl můj známý.
Z toho jsem se musel vykroutit, ale
byl to dobrý začátek. Potřeboval
46
jsem totiž, aby mi potvrdili dva reporty, které jsem napsal při polechu současného provozu letadel namířeného proti Kubě.
Z minulých Airfestů jsem znal podle vidění seržanta Gallaghera. Na toho jsem se te zaměřil. Ukázal jsem
mu také ony dva QSL od plukovníka Zamba, a i na něj to udělalo dojem. Tak jsem vytáhl dva předem
vyplněné vlastnoručně vyrobené QSL. Byly to pohlednice, které jsem koupil ve floridské Little Havana. Na
jedné bylo panorama Havany, na druhé byl nějaký starý kreslený vtip proti Castrovi. Gallagherovi se to
zalíbilo a oba lístky mi hned potvrdil.
Snažil jsem se samozřejmě z něj
dostat nějaké informace o provozu letadel. Nebylo to snadné, moc
jsem se toho nedozvěděl, nicméně některé odpovědi mi naznačil.
Nejvíc ho překvapilo, že signál letadla monitoruji na Floridě, jakoby neočekával, že by něco mohlo
být slyšet i jinde než v samotné
cílové Havaně. Zdálo se také, že
neví nic o blokování kmitočtu 530
kHz, který provádí Kuba svým
vlastním vysílačem. Potvrdil mi, že
vyškolili „soukromou“ firmu, která
bude pokračovat ve vysílání Air
Martí. Neřekl to přímo, ale stylem
„asi už jste si to sám zjistil“... Pak jsem se ho ptal, odkud bere letadlo signál Radia Martí. To nechtěl komentovat, tak jsem mu řekl, že to bude asi ze satelitu, protože tam je méně než sekundové zpoždění proti
pozemnímu vysílači Greenville. Na to řekl, že je vidět, že už jsem si toho zjistil dost a zbytek si jistě domyslím...
Ověřil jsem si, a posádka to také nepřímo potvrdila, že vybavení nových strojů EC-130J je vlastně přemístěno
ze starého typu E. Ověřil jsem si také letovou trasu, která bude snad i při použití nových „soukromých“ strojů
stejná. Probíhá v legálním leteckém prostoru USA v oblasti Floridy a západně od Key West. Pro střední vlny
se stále používá vlečená, na spodním konci zatížená drátová anténa.
Vnitřek vystavovaného letadla (jednoho ze třech používaných) byl temný, generátor nebyl připojen. Posádka
byla ochotná a (s ohledem na své možnosti) odpovídala na četné dotazy návštěvníků, kteří v hojném počtu
procházeli letadlem. Před letadlem se prodávaly zajímavé suvenýry: upomínková mince s vyobrazením „193
Spec Squadron Psycho Warfare“, nášivka o průměru 10 cm na leteckou bundu s vyobrazením „1977 – EC130E – 2006 – Volant Solo / Commando Solo“ a s obrázkem letadla, které má na ocase připevněnou anténu,
dále kulatá samolepka s nápisem „Psycho válečníci – nikdy je neuvidíte - vždy je uslyšíte“ a další drobné
suvenýry. Ceny se pohybovaly od 1 do 5 dolarů, tak jsem si nakoupil menší zásobu. Letošní Airfest na Floridě
se pro mne vydařil.
Terry L. Krueger, Clearwater, Florida
SatelitnÈ postrehy Petra Kvasza
BULHARSKO: Na družici HS 2 je z neštátnych staníc zaujímavé Radio Veselina (paket Bulsatcom, 12688 H, 30000, 7/8). Vysiela
prevažne bulharskú popmusic, popfolk a občas srbskú a grécku popmusic. Po-Pi: 6.00-10.00 publicistika a prevažne pop, 10.0014.00 pop a popfolk, 14.00-18.00 pop, 18.00-22.00 hudba na telefón a sms všetkých domácich žánrov. Práve v tomto večernom
bloku sa najviac vysiela folklór a popfolk do cca 20.00, potom prevažuje popmusic. 22.00-6.00 len popmusic. So-Ne: iba hudba
(prevažne pop). +++ Radio Horizont (12647 H) hrá konečne bezchybne, už sa neobjavuje zvuk z TV Kanal 3. Zostalo len občasné
krátke skreslenie.
CYPRUS: V relácii hudby zeibekiko a rebetiko na RIK 1 v So v čase 16.05-17.00 som si všimol sústavné výpadky hudby. Keďže
ich nesprevádza oznam o neprítomnom, resp. kódovanom audiu, zrejme je to chyba na CD prehrávači, príp. znečistené alebo
poškriabané CD. Výpadky satelitného signálu sú prakticky vylúčené, pretože kvalita signálu paketu OTE na HS 2 je 90-100 %.
GRÉCKO: Programový rozvrh hudobnej stanice Sfera 102.2 (HS 2, paket OTE). Vo vysielaní kombinuje grécku popmusic a
folklór zeibekiko. Po-Pi: 6.00-9.00 talkshow, 9.00-11.00 pop a zeibekiko, 11.00-13.00 detto, 13.00-15.00 detto, 15.00-17.00 prevažne pop, 17.00-19.00 rozhovor s pozvanými domácimi hviezdami z oblasti hudby alebo filmu, 19.00-21.00 prevažne zeibekiko,
21.00-23.00 pop a zeibekiko, 23.00-6.00 prevažne pop. So-Ne: len hudb, 13.00-16.00 pop a zeibekiko. So: 16.00-19.00 prevažne pop, Ne: 10.00-13.00 pop a zeibekiko. +++ Radio Oasis na HS 2 začiatkom marca čiastočne zmenilo svoj rozvrh. Po-Pi: 9.0012.00 hudobný blok, moderované bloky sú 12.00-16.00 a 16.00-19.00. Vo zvyšnom čase je program nezmenený (len hudba). SoNe: iba hudba.
MACEDÓNSKO: V marci/februári sa MKTV Sat a MR Skopje presťahovalo z družice Eutelsat (12323 H, 27500, 3/4), kde pretrvávali výpadky signálu, na družicu HotBird do paketu Serbia Telekom (11411 H, 27500, 5/6, teraz pod skratkou OSD PRVDR).
Príjem je už bezproblémový a neškodí mu ani brum z uzemnenia káblovky. Tento paket som mal naladený už dávnejšie, ale ako
nová položka pribudlo Makedonsko Radio. MKTV Sat však ostala v „starej“ časti paketu, teda nahradila tam nejakú inú TV alebo
test a neobjavila sa na konci zoznamu. Spolu s MR Skopje pribudli ďalšie, prevažne kódované TV pre káblové siete). Najprv teda
do pôvodnej časti paketu zaradili televízie, potom s novými TV pridali aj rádiá.
47
Zahraniční stanice vysílající
česky a slovensky
s 2025-2040*
č 2335-2355*
s 2355-0010*
China Radio International
Čas je SEČ letní! = UTC + 2 hodiny
Platí od 25. 3. 2007 – 28. 10. 2007
* = ověřeno poslechem
Čas
den
č
č
č
č
č
frekvence v KHz na VKV v MHz
Trans World Radio
www.twr.cz
www.twr.sk
č
č
s
č
č
č
s
č
Čro Plzeň 91.0 95.8 102.4 103.4 105.3
106.7*
0800-0900 so
Proglas 89.5 90.6 92.3 93.3 96.0
97.9*107.5
+Astra 3A 12.525V/27500
0745-0800 ne
Proglas
+Astra 3A 12.525V/27500
0915-0930 po-pá Proglas
+Astra 3A 12.525V/27500*
1230-1300 so
7225 9440
1540-1600 každý 2. čt Proglas
+Astra 3A 12.525V/27500
1800-1815* po,út,čt,pá 5910* 7345*
2000-2045 2. pá Proglas
+Astra 3A 12.525V/27500
2100-2115*
1467*
2115-2145*
1467*
TWR Radio 7
www.radio7.cz
č s 24 hodin
Astra 3A 12.565H/27500*
1300-1357*
2100-2125*
2130-2155*
2102-2200*
2330-0030*
www.slovakradio.sk/rsi/
s
s
s
s
0330-0400*
0930-1000*
1730-1800*
2100-2130*
č 0130-0157
č 0330-0357*
č 0430-0457
č 1030-1057*
č 1130-1157*
www.oecumene.radiovaticana.org/cec/index.asp
www.oecumene.radiovaticana.org/slo/index.asp
č 1300-1327*
č 0500-0515
č 1430-1457*
0510-0525*
0525-0540
0515-0530
0700-0715 so,ne
s 0715-0730 ne
č 0845-0900 po-pá
č 1930-1945*
s 1945-2000*
s 2015-2030
č 2045-2100 po-pá
č 2015-2030 so,ne
R.Lumen
+Astra 3A 12.565H/
27500*
1530*4005*5885*
1530 4005 5885
R.Lumen +Astra 3A 12.565H/27500*
Proglas 89,5 90.6 92.3 93.3 96.0 97.9 107.5
+Astra 3A 12.525V/27500*
Proglas +Astra 3A 12.525V/27500*
Proglas +Astra 3A 12.525V/27500
1530*4005*5885*7250*
+Hotbird 11.804V/27500*
1530*4005*5885*7250*
+Hotbird 11.804V/27500*
Radio Lumen +Astra 3A 12.565H/27500
Proglas +Astra 3A 12.525V/27500*
Proglas +Astra 3A 12.525V/27500
Radio Szeged MR4
s 0600-0800
s 1800-2000*
5930*9440*
9440*15460*
5920*7345*
5920*6055*
Radio Praha - ČRo 7
Radio Vatikán
č
s
s
č
cz.chinabroadcast.cn
13685*15225*17570
7150*9515*
7150*7305*
1386* via Litva
1458* via Tirana
Radio Slovakia International
č 0703-0800 so
č
6130* +Hotbird 10.992V /27500*
5970*
5970*
č 1730-1757*
č 1930-1957*
č 2130-2157*
č 2300-2327*
www.radio.cz/
7345 9440 Amerika
+Astra 3A 12.525V/27500
6200*7345* Amerika
+Astra 3A 12.525V/27500
7345 9870 Amerika
+Astra 3A 12.525V/27500
11600* Jihozápadní Evropa
+Astra 3A 12.525V/27500
15710* Vých. Afrika, Stř. východ
9880*21745* SZ Evropa, Již. Asie
+Astra 3A 12.525V/27500
11665*15710*Sev. Evropa, Již. Asie
+Astra 3A 12.525V/27500
6055*7345* Stř. Evropa,JV Evropa
+Astra 3A 12.525V/27500
5930*17485* Záp.Evropa,V Afrika
+Astra 3A 12.525V/27500
5930*17485* Evropa, Asie, Austrálie
+Astra 3A 12.525V/27500
5930*11600* Evropa, Asie, Austrálie
+Astra 3A 12.525V/27500
9410*11600* Afrika, Evropa, J. Amerika
+Astra 3A 12.525V/27500
Radio Timisoara (Rumunsko)
č 1530-1600 Ne
s 1600-1700 Ne
www.radiotimisoara.ro/
630
630
Glas Hrvatske (Chorvatsko)
národnostní vysílání
č 1000-1010 Po-Pá
Hodbird 12.149V/27500
873*1188*
594 774 783 1125 1134
+Hotbird 12.520V/27500
Hlas Ruska
www.vor.ru/CZECH.htm
č 1945-2030*
s 2030-2100*
AWR Hlas Naděje
č 2105-2200 čt
Vysvětlivky:
www.vor.ru/Slovak.htm
č = v češtině ,s = ve slovenštině
1170*7210*
1170*7210*
www.awr.cz
ČRO Plzeň 91.0 95.8 102.4 103,4 105.3
106,7
ORF Radio 1476 Rakousko
1. 4. 2007
1476.orf.at/programm/index.html
č 1905-1930* po,st,pá 1476*
s 1905-1930 út,čt
1476
Některé programy přenášejí i další stanice na VKV.
Většina stanic vysílá také přes internet.
Některé stanice mění své frekvence i během vysílacího období
bez předchozího upozornění. Uvítám vaše upřesnění.
RAI International
www.international.rai.it/engl/radio/multilingual/presentations/
czech.shtml
www.international.rai.it/engl/radio/multilingual/presentations/
slovakian.shtml
č 2010-2025*
6130*
- Pavel Langer -PLTelefon: 267 055 151 7.30 - 9.00,14 - 15 hod
E-mail: [email protected]
+Hotbird 10.992V /27500*
48
Inteligentní rádia to mají těžké
Viktor JAROŠ
Když jsem si přečetl v třetím letošním čísle naší revue stať o Radiu Hády a jeho neslavném konci,
okamžitě jsem si uvědomil, že i u nás v Praze jsme zažili něco obdobného.
Čas utíká jak známo jako jelen, a tak si možná málokdo uvědomí, že z původních pražských soukromých
stanic pod vlastním jménem zůstaly všeho všudy pouze tři: Evropa 2, Country Radio a Kiss 98. Nepočítám tady
Frekvenci 1, nebo jde o celostátní. Přimhouřím-li oko, mohu snad k těm třem připočítat ještě vysílače, které
zůstaly by se změnou názvu: Radio Stalin, které se propracovalo přes krátkodobý název Radio Ultra k dnešnímu Radio 1, dále Hallo World přes rovněž krátkodobý název RT Luxemburg k dnešnímu Radio City, a nakonec
i Radio Bonton navrátivší se po krátkodobé perioditě k původnímu názvu. Všechny ostatní stanice bu zkrachovaly nebo byly pohlceny vzniklými rozhlasovými řetězci.
Už v začátcích soukromé vysílací éry se vyskytovalo tvrzení, že tyto vysílače se v podstatě navzájem ničím
neodlišují. Pokud se někde objevily mimořádně kvalitní pořady odlišné od stereotypů, uspíšilo to většinou
proces zániku. Tak tomu bylo například u Radia Echo nebo u Radia R.I.O., jehož Hovory s filozofem byly
mistrnou ukázkou, že i soukromý vysílač dokáže mít přínosný repertoár. V současnosti nic takového nemáme,
abstrahuji-li od Radia Proglas, jehož vysílač se ovšem v Praze nevyskytuje.
Pokud se dnes nějakého Pražáka zeptám, který soukromý vysílač byl netuctový a odlišoval se od té spousty
stejnorodých vysílání, patrně mi odpoví, že to bylo Radio Limonádový Joe. I když jsem byl jeho velkým příznivcem, toto prvenství mu nemohu přiznat. Čas prchající jako jelen vytěsnil z pražského vědomí vzpomínku na
vysílač zaniklý mnohem dříve, který nesl název Radio Kobra.
V duchu sloganů přifařovaných k různým stanicím (Radio, které ví, co říká / Vaše
pražské radio) jsem si ke Kobře sám doložil přídomek Radio pro inteligenty. Čím
vynikala tato stanice na 98,7 MHz vysílající z Rošického stadionu výkonem pouhých
0,7 kW? Její program byl kaleidoskopem nejrůznějších žánrů opatřených nejrozmanitějšími až bizarními názvy. Pořady se reprízovaly systémem, který kdysi používala
Svobodná Evropa v čs. vysílání ze zahraničí – tedy v jiném pořadí než byly uváděny
premiéry.
Namátkou vybírám z nesčetného množství kobřích pořadů: Hudební prameny byl
název pořadu etnické hudby, Ponocný pro závěrečný souhrn denních událostí, Černé
fraky pro klasickou hudbu, Černá liána pro reggae, Kamelot pro přehled tisku, Trychtýř pro běžné zpravodajství, Sladký likér pro melodie z operet, Rubikon pro politickou
besedu, Zodiak pro pořad o astrologii, Mudrcové nemlčí pro debatu u kulatého stolu,
Harmonie sfér pro zajímavosti z astronomie, Fonograf pro starou hudbu atd. Pořad
pro děti nesl pojmenování Kobří dítě, Kobří kostra přehled pořadů, Proč bychom se
netěšili byl výběr z týdeníků, Zlaté hlasy pro árie z oper, Obří píšaly pro varhanní
hudbu, Atlas na grilu pro kuchařské recepty, 7 x 7 dioptrií pro lékařská poučení, zatímco Tvoje skryté síly pro
lidové léčitelství. Po roce Nula byl pojmenován publicistický pořad, Pravnuci poslouchají zase prognostické
úvahy a Vigilie nespí hudba na dobrou noc.
Jednotlivé druhy hudby byly náplní pořadů Trans-fúze, Ozvučená mysl, Musica elastica, Camerata, Dnes o
čtvrté aj. V pestrém sortimentu vysílání měly své místo Moje sluchátka, Tap Mall, Midem Kobry, Kobří džem,
Černý bubílek, Tóny z neznáma, Na počátku bylo slovo, Moje sluchátka, Písmena z duše, Pevný bod, Ozvěny
sálů, Černý vítr z Kilimandžára, Klasická nota, Hudbičky, Jazzmania, Metro nejezdí, Noční vítání a další.
Chápu, že dnes se těžko věří tomu, že jediná stanice dokázala mít tak všestranný záběr rozmanitých žánrů. Ale
kdo o to požádá, tomu mohu tehdejší týdenní rozvrh Kobry poslat. V tehdejší době uveřejňoval Týdeník Rozhlas
i programy některých soukromých stanic, což mu později vydavatel Radioservis zakázal. Program Kobry v nich
nebyl, nebo by tak rozsáhlý výčet pohltil značnou část ze šesti stránek těmto pořadům věnovaných.
Když se na sklonku roku 1994 ukazovalo, že Radio Kobra nevydrží, zalitoval jsem – snad poprvé v životě -, že
nejsem několikanásobným milionářem, abych jeho další provoz mohl sponzorovat. Kobra sice měla některé
jiné sponzory, ale ani ti nedokázali stanici zachránit. Na rozdíl od vysílačů zbankrotovalých beze zbytku dokázala jeho nadšená ředitelka Renata Figerová a spolumajitelka stejnojmenné společnosti s r. o. jej transformovat do podoby Classic FM a navíc obstarat výkonnější vysílač o 5 kW, který začal působit jako regionální. Když
se pak setřel rozdíl mezi místními a regionálními vysílači, který u nás vlastně nikdy neexistoval a pouze se jej
pokusili někteří podle západních vzorů vybudovat, zůstal tento vysílač jako jediný pro Classic FM na stejné
původní frekvenci 98,7 MHz, ale přesunutý na novou lokalitu věžového domu Motokov na Pankráci.
Vrátím-li se k březnovému článku o brněnském Radiu Hády, který inspiroval mé dnešní vzpomínkové povídání,
uvažuji, zda mám tvrdit i v tomto případě, že Radio Kobra (stejně jako Hády) předběhlo dobu. Co když ve
skutečnosti taková doba nikdy nenastane. Co když obě původní radia zanikla právě proto, že náš zdegenerovaný národ (vlastenci prominou, ale mírnější výraz mne nenapadá) nedokáže ani nyní ani v budoucnu takovou
dobu vytvořit?
49
Měření kabelů pomocí zkoušeče obvodů dle FA; Vlastní
konstrukce vektorového anténního analyzátoru v ručním provedení (1) * Pro začátečníky: Analogový multimetr s lineární
stupnicí; Koaxiální konektory - volba a montáž (2) * Součástky pro radioamatéry: AD9958 - Dvoukanálová přímá
kmitočtová syntéza DDS (1) (Analog Devices, USA) * Technická specifikace komunikačního přijímače Icom IC-R9500
* Informace o dálkovém příjmu rozhlasu * Předpověď šíření
na březen 2007 (Dipl.-Ing. F. Janda, OK1HH) * Radioamatérská praxe: Telegrafní tečka cestuje kolem světa (3);
HK0GU po čtvrté - nejen potíže, pech a průšvihy
Pro čtenáře RADIO REVUE vybral Emil BAĎURA
Radio-Kurier + weltweit hören 3/2007
(Mönchengladbach, SRN) (1. března)
Společný časopis DX svazů ADDX a AGDX
Zprávy: Kolumbie prosí o zprávy o poslechu; Positivní ohlas
na vysílání stanice SAQ Grimeton; Čína má i nadále zájem
o DRM; Stanice Hlas naděje (Voice of Hope) končí s vysíláním na krátkých vlnách; Kniha o šéfinženýru Alexandersonovi * Stanovisko: Povrchnost pozorování je jádrem omezeného myšlení (tematika DRM, tentokrát pro-DRM) * V
ohnisku zájmu: Deset let DRM - Je čas na malou rekapitulaci (Stěžejní článek renomovaného německého odborného
autora Nilse Schiffhauera) * Digitální radio: Digitální potěšení na krátkých vlnách - Radio Nový Zéland ve VKV kvalitě *
Interview: Rozhovor o stanici ČRo 4 - Radio Wave s jejím
programovým ředitelem Ladislavem Lindnerem-Kylarem *
Za kulisami: Pirátské stanice v Korei - Vysílač uprchlíků
usvědčuje propagandu ze lži; Pivo a opékané buřty - Německé radio v USA * U sousedů: Radiu je 100 let. A co teď?
* Satelitní rozhlas: Maďarsko na satelitech * Přehled mezinárodních rozhlasových relací v němčině, stav k 12.2.2007,
vč. satelitních kmitočtů a přehledu regionálního vysílání na
středních vlnách * Přehled mezinárodních rozhlasových relací v španělštině, stav k 12.2.2007 * Předpověď šíření na
březen 2007 * Nové knihy: K. Breitkopf: Rundfunk - Faszination Hörfunk, Hüthig Verlag, Heidelberg 2007, ISBN 37785-3986-8, 72,- Euro * Zajímavé pořady od 1. do 31. března * Letem světem: KV, Clandestine & ostatní, SV, Free radio, VKV, DAB, Satelity, Radio & Internet, QSL a adresy *
DX tipy: DV, SV, tropická pásma, KV 49...13 m, log relací v
němčině, log relací v různých jazycích mimo němčiny
QST 2/2007, roč. 91
(Newington CT, USA)
Oficiální orgán ARRL
Morse (Editorial výkonného ředitele ARRL Davida Sumnera,K1ZZ k rozhodnutí FCC nepožadovat více znalost telegrafních značek při udělování vysílacích licencí) * Laděný
vertikál pro pásma 75 a 80 m * Kmitočtový syntetizér FCC2 * Akustický údaj pro anténní analyzátor MFJ-209 * EME
DX expedice do Indického oceánu (VK9) * Fenarcom 2006:
První brazilská Ham Radio Convention * FAIRS (Foundation for Amateur International Radio Service) volá „všeobecnou výzvu všem radioamatérům“ * Topband? Nemožné! ale nikdy neříkej nikdy * Krátké pojednání: Dipól pro pásmo
20 m napájený na konci (fa Par Electronics, USA) * DX pileup! - A jak na to? * Poznáváme svou radiostanici: Dvojité
přijímače - když jeden zkrátka nestačí * Praktická radiotechnika: Experiment č. 49 - Kreslení a čtení schemat zapojení *
Jednoduché bezdrátové rozhraní Bluetooth k radiostanici *
Prezentace výrobků: Transceiver Yaesu FT-2000 pro KV a
6 m * Konec jedné epochy: FCC ruší požadavek znalosti
telegrafních značek při zkouškách k licencím * Svět nad 50
MHz: Shrnutí roku 2006 * Co nového v DX?: 5A7A - Ovzduší elitního týmu v Libyi 2006 * Historické radio: Monitorujeme monitory (ohlédnutí za jednoduchými přijímači pro kontrolní poslech vlastního signálu)
Funkamateur 3/2007, roč. 56
CQDL 3/2007, roč. 78
(Berlín, SRN)
Magazín pro amatérské vysílání, elektroniku
a radiotechniku
Novinky na trhu * Literatura * Co je dobré vědět: Telefonování s bezšňůrovou (DECT) free-hands kombinací sluchátko-mikrofon; Vlastní popis analogových stupnic; Jak to, že
to vysílá? * Amatérské vysílání: DX expedice ZL8R na ostrovy Kermadec * Radiokomunikace: DSP modul ANEM fy
BHI - a šum je skoro pryč; Thieking & Koch DE1121 - Cestovní přijímač s MP3-nahrávačem; Nové systémy satelitního rozhlasu pro evropské automobilisty * Radioamatérská
technika: Radioamatér a jeho „domácí norma“; Výbava pro
pásmo 4 m * Anténní technika: Srovnávání antén za použití
softwarově definovaného přijímače; Smyčkový vazební člen
- Zlepšení příjmu s feritovými anténami; 4NEC2 - Nový program pro simulaci antén (2); Zkušenosti s anténami groundplane pro pásma 40, 80 a 160 m * Software: Sledování DGPS
majáků pomocí programu DSCdecoder * Z historie: Farnsworth - O chlapci, který vynalezl elektronickou televizi *
Počítače: Minimalizace hluku v PC - vyměnit nebo vyčistit?
* Praktická elektronika: Časový spínač de luxe - nové úkoly
pro staré EEPROMs; Propojování pokusných zapojení; Elektronický výkaz jízd s vazbou na GPS (3) * Měřící technika:
(Baunatal, SRN)
Oficiální orgán DARC
Interview: Bezpečnost okolo antén, k začátku sezony rozhovor s provozovatelem mnoha amatérských majáků a konstruktérem antén J. Bernsem,DL1YBL * Stěžejní téma:
Ochrana proti pádu při pracích na anténních zařízeních *
Mapka amatérských relé 2 m/10 m v DL, stav 2007 * Firemní portrét: 30 let firmy Wienbrügge TeleFunk, Göttingen *
Zařízení: Technika 122 GHz (1) - Transverter s oddělenou
vysílací a přijímací částí; Konstrukce miniaturního CW transceiveru (1) - Cestou ke KV „mobilu“; Analyzátor obvodů
vlastní konstrukce (1) - Vektorový analyzátor obvodů s minimálním hardware * Antény: Snadná konstrukce - Experimentální uspořádání pro směrovky Yagi * Přijímače: Zaměřovací a měřící přijímač s registrací dat * Technické forum: Symetrický výstup z vazebního členu Z; Užitečné kontaktové
přípravky pro multimetr * Napájecí zdroje: Jednoduchá ochrana proti přepětí a přepólování * Radiový provoz: Na návštěvě u Royal Naval Amateur Radio Society (RNARS) na HMS
Belfast; Kontest s překážkami - Tak fungují Murphyho zákony! * Funky: Přehled vlastností LEDs * Dálkové šíření v březnu 2007
50
PRODÁM Grundig Satellit 800 Millenium. Originální obal s
originálním příslušenstvím a originální návod použití. Velmi
dobrý technický a optický stav. Cena dohodou.
Klamka, 602 531 936, <[email protected]>.
PRODÁM nový přijímač DEGEN 1103. Výborný příjem, ladí
od 0 Hz. (2990 Kč). Zájemci pouze na email:
<[email protected]>.
PRODÁM KV komunikační přijímač Icom R-75 + DSP modul, 30 kHz až 60 MHz, min. krok 1Hz, 99 pamětí, AM/SSB/
CW/RTTY/FM, napájení: 13,8 V, spotřeba max. 2 A (1,3 A
standby), 241 x 94 x 229 mm, hmotnost 3 kg. Cena k jednaní 16 500 Kč. Mirek od Zlína, 731 200 791, e-mail:
<[email protected]>.
PRODÁM stolní KV přijímač Yaesu FRG-100 (perfektní stav,
jako nový) 0,05-30 MHz, krok 10/100/1000 Hz, 50 pamětí,
AM/LSB/USB/CW (možnost rozšíření na FM), napájecí
adaptér + interface kabel pro komunikaci a ovládání přijímače a databank přes PC, PC software. Cena za komplet
10 900 Kč. Foto a podrobnosti na http://frg.fidoro.com/.
Martin, <[email protected]>.
PRODÁM anténu Supersonic 87,5 až 108 MHz, zisk 9 dB
(550 Kč). Pavel Bartušek, 731 102 019, e-mail:
<[email protected]>.
PRODÁM anténu Discone SkyBand 25 - 1300 MHz (700
Kč). 731 102 019, <[email protected]>.
PRODÁM 9-prvkovou LPD anténu pro 2 m, 70 cm i PMR.
Třmen na konci, délka 130 cm, G = min. 5 dBd, konektor N
nebo PL. Info na http://www.sweb.cz/ok2kd. E-mail:
<[email protected]>.
RŮZNÉ. Obrázky některých mých konstrukcí, které vám
mohu vyrobit, najdete např. na: http://krysatec-labs.benghi.
org/phprs/view.php?cisloclanku=2007030601. Hledám schéma či dokumentaci k videu Phillips VR2025, systém 2000,
nebo k polskému videu Unitra MTV20. Kdo věnuje zdarma
stará CD a DVD? Kvalita a obsah nejsou podstatné. Jara
Sedlář, Na Lukách 15, 615 00 Brno, <[email protected]>.
RŮZNÉ. Nabízím výměnou za rádiový skener (jde mi hlavně o AIR BAND) použitý, cca 1 rok starý navigační přistroj
GPS Garmin eTrex Legend. Baterie, kabel k PC, CD s mapou ČR, poutko a český manuál. Pro použití v autě, na motocykl, při turistice, na kolo, na výlety. Václav Budín, Lipová
1274, 362 22 Nejdek, 604 366 846, e-mail:
<[email protected]> nebo <[email protected]>.
RŮZNÉ. Nájde na niekto, kto vymení t.č. nefunkčnú kartu
od T&T za novú? Výmena je bezplatná. Na oplátku zaregistrujem skylink kartu alebo sa dohodneme na odmene.
Miloš, <[email protected]>.
RŮZNÉ. Nabízím plně funkční ručku VHF Kenwood TH 28e,
rád bych ji vyměnil za NMT Nokia, předělanou na PMR pásmo nebo nějakou stabilku, která má PMR.
Honza, <[email protected]>.
KOUPÍM skener Yupiteru MVT 7100E, jen perfektní stav,
nabídněte. <[email protected]>.
KOUPÍM předválečná lampová rádia, i poškozená a jednotlivé díly. Sháním informace o výrobě a prodeji radiopřijímačů v předválečné ČSR. Ocením i zapůjčení materiálu.
Mirek Fiala, Kostelec, 606 150 888, <[email protected]>.
KOUPÍM jakýkoli skener 108-136 MHz, cena do 5000 Kč.
Michal Vorel, <[email protected]>.
KOUPÍM historické časopisy Radioamatér roč. 1937 a 1939,
dále 1935 a starší. Čs. Radiosvět roč. 1928-30, 1932 a mladší. Hledám programové věstníky rozhlasu z ČSR před r. 1950
a veškeré kmitočtové seznamy stanic i z návodů k přijímačům a ze všech pramenů. Václav Dosoudil, 606 108 346,
<[email protected]>.
PRODÁM zachovalý krásný a výkonný elektronkový přijímač Zenith G 500 Trans-Oceanic, určený pro dálkový příjem v USA.Vyroben v roce 1948 (3600 Kč). Při rychlém jednání sleva. Foto zašlu na požádání e-mailem. Jiří Stezka,
Hábova 1519, Praha 5 Stodůlky, 606 776 150, e-mail:
<[email protected]>.
PRODÁM širokopásmovou všesměrovou anténu VKV-UKV
od AOR, typ DA-3000 DISCONE, 25 MHz -1500 MHz (někdy uváděno 25 MHz - 2 GHz). Schéma, popis a návod k
sestavení. Téměř nepoužitá (1400 Kč). Cena u ELIX 3590
Kč, venku 136 Euro).
Jaroslav Koutecký, Praha, <[email protected]>.
PRODÁM nebo vyměním stará rádia zn. Talisman, Empo,
Lorentz, Philips, Mikrofona aj., cca 12 kusů. Také videa na
díly Sony, Philips, Grundig, Avex – 2 ks, Samsung, Sharp.
736 160 660, <[email protected]>.
PRODÁM ventilátory 48 VDC 120 x 120 a 24 VDC 93 x 93
(30 Kč/ks). Různé DC a AC kondenzátory a ostatní na http:/
/ok1tnm.cq.sk. Rudy, Praha, 604 639 292, <[email protected]>.
PRODÁM přijímač LOWE HF-150, nap. zdroj, klávesnice
(8000 Kč). Ladislav Vašát, Brno, 776 217 217, e-mail:
<[email protected]>.
PRODÁM staré rádio Telefunken.
Jan Dan, Hodonín, 724 137 800.
PRODÁM aktivní SWL vnitřní anténu MFJ-1020C (3-30
MHz). Nepoužitá, v záruce, originál krabice, doklady. Koupena na GES. Cena 1750 Kč. Martin, <[email protected]>.
PRODÁM radiopřijímače Sony ICF-SW 7600G, Sokol 304
a AVANTI 2835 B (Tesla) na dobírku.Vaši cenu prosím nabídněte. <[email protected]>.
PRODÁM EKD 511 v dobrém a funkčním stavu nebo vyměním za ruční skener. Pavel Močoch, <[email protected]>.
PRODÁM komunikační přijímač ICOM R-75 + DSP, super
stav (17 000 Kč). Mirek od Zlína, 731 200 791, e-mail:
<[email protected]>.
PRODÁM přijímač OLYMPIA ATS-803A + manuál a krabici
(3000 Kč). Karel, Praha 10, 721 778 128.
Ako mi alobal pomohol odstrániť rušenie
Už dávnejšie som písal o tzv. kanálovom rušení na SV, čiže trvalom zablokovaní niektorých kmitočtov. Týkalo sa to aj frekvencie
1044 kHz. Na krátky čas (cca 2 týždne) zvyklo QRM zmiznúť, no potom sa obnovilo a nedalo sa ani odladiť, ani odsmerovať.
Avšak pomocou ladenej rámovky a cca metrového pásu alobalu sa mi ho nakoniec podarilo odstrániť. Keď som predtým dolaďoval rám, zistil som, že ak držím ladiaci gombík (izolant) v ruke, dá sa kmitočet presne naladiť a zároveň s tým zmizlo aj rušenie.
Len čo som ruku odtiahol, QRM sa obnovilo – kapacitnou väzbou som „odsával“ rušiaci signál (držať však gombík 2 hodiny je
pomerne nepohodlné…). Pod ladiaci kondenzátor rámovky som teda podložil pás alobalu, pričom asi 1 m som nechal visieť.
Funguje to rovnako ako keď som držal ladenie v ruke. Šikovne sa mi tak podarilo vyriešiť jedno z úporných panelákových rušení
na stredných vlnách.
Peter KVASZ
51
52

Podobné dokumenty