Kompletní Datasheet Extreme Cloud

Komentáře

Transkript

Kompletní Datasheet Extreme Cloud
Vysoká výkonnost, Enterprise-Class, správa sítě řízená v cloudu
KLÍČOVÉ VÝHODY
OBCHODNÍ VÝHODY ExtremeCloud
• Podporuje náročné hlasové / video / datové
aplikace a zvyšuje tak výkonnost a pohodlí
uživatelů mobilních zařízení.
• Zajišťuje kontrolu přístupu uživatelů na základě uživatelských rolí, dále také kontrolu
zařízení a aplikací za účelem stanovení priorit, kontrolu kvality služby (Quality of Service, QoS) a kontrolu bezpečnosti v závislosti
na potřebách firmy.
• Poskytuje integrovanou správu, bezpečnost
a vlastnosti, které snižují PROVOZNÍ náklady a zaručují trvalou uživatelskou zkušenost
bez ohledu na to, kde se uživatel zrovna nachází.
• Představuje klíčový prvek mobilních řešení
tím, že umožňuje zavedení bezdrátové sítě
připravené na používání hlasové komunikace (Voice over Wireless Local Area Network,
WoWLAN) a pro zařízení fungující v duálním
režimu.
PROVOZNÍ EFEKTIVITA ExtremeCloud
• Umožňuje automatické zprovoznění síťových
zařízení bez nutnosti fyzické přítomnosti
(Zero-touch).
• Zjednodušuje správu, když poskytuje kompletní viditelnost a kontrolu síťového provozu z cloudu, a tím urychluje řešení problémů,
optimalizuje využití sítě a automatizuje reakce na problémy, které se v síti vyskytnou.
• Integruje správu sítě a kontrolu přístupu uživatelů založenou na uživatelských rolích a
tímto způsobem razantně snižuje čas a úsilí
strávené administrativou.
• Přizpůsobuje architekturu, zjednodušuje a
optimalizuje tok informací pro jednotlivé aplikace.
ExtremeCloud poskytuje:
• Bezpečné, celosvětové a široce dostupné
služby pro správu sítě.
• Bezvýpadkový roaming s autentizací jak v
rámci lokality tak mezi různými lokalitami.
• Plně oddělené řízení od vlastních uživatelských dat s vynucením na koncovém zařízení
v lokalitě.
• Vysoce dostupnou architekturu pro hlasové / video / datové aplikace poskytované v
reálném čase.
Přehled produktů
ExtremeCloud ™ je flexibilní a škálovatelné řešení správy sítě poskytované z cloudu,
které firma Extreme Networks nabízí jako službu na bázi předplatného. ExtremeCloud
je navržen a optimalizován tak, aby využil pružnosti, odolnosti a škálovatelnosti, kterou
zajišťují špičková datová centrastrategicky rozmístěná tak, aby zajistila celosvětovou
dostupnost služeb. ExtremeCloud je kombinací firemní mobility s vysokou hustotou
náročných uživatelů na jedné straně s a obvyklých požadavků menších zákazníků typu
SMB na straně druhé. (small medium business) Je určen pro co možná nejjednodušší
zprovoznění a správu IT odělení. Ta jsou dnes obvykle zahlcena zvyšujícími se požadavky
uživatelů na další aplikace a zařízení, což v konečném důsledku zvyšuje nároky na
kapacitu sítě a kontrolu provozu tak, aby byla zajištěna stabilní a komfortní uživatelská
zkušenost. Síťová zařízení on-premise jsou jednoduše rozmístitelná a spravovatelná,
a přesto dokáží poskytnout vysokou firemní (enterprise-grade) funkčnost a umožňují
organizacím definovat, jak prostřednictvím svých sítí dosáhnout stálé kvality služeb pro
provoz hlasových / video / datových aplikací, které odpovídají náročným obchodním
požadavkům dnešní doby.
ExtremeCloud dokáže spravovat a provozovat následující enterprise-grade AP:
• AP3935i-FCC/ROW 802.11ac/abgn Wave 2, duální rádiový systém (dual-radio),
duální pásmo (dual-band), přístupové body 4x4:4 MIMO indoor.
• AP3936i-FCC/ROW 802.11ac/abgn Wave 2, duální rádiový systém (dual-radio),
duální pásmo (dual-band), přístupové body 4x4:4 MIMO outdoor.
ExtremeCloud umožňuje správu založenou na uživatelských rolích, které lze nastavit pro
uživatele, zařízení a aplikace s personalizovanými službami včetně:
• Kvality služby (QoS),
• Call Admission Control,
• Pravidel pro bezpečný přístup,
• Kontroly přístupu k síti (vlastní chytré zařízení, BYOD),
• Rozhraní Guest Services,
• Regulace rychlosti (rate limit),
• Komunikace multicast,
• Filtrování a implementace řízení provozu sítě (traffic forwarding).
Tyto služby jsou zajištěny díky unikátní, flexibilní a rozšířitelné struktuře, která se
jednoduše aktualizuje a spravuje prostřednictvím intuitivního webového rozhraní.
ExtremeCloud podporuje kombinaci 802.11ac, 802.11n a 802.11a/b/g klientů spolu
s možností bezvýpadkového roamingu v rámci různých lokalit. Datový roaming s
autentizací je také možný v rámci různých lokalit, což umožňuje flexibilní škálovatelnost
sítě.
ExtremeCloud – Data Sheet
1
BEZPEČNOST v ExtremeCloud
• Funkce autentizace a autorizace zahrnují kontrolu přístupu uživatelů založenou na uživatelských rolích za použití 802.1X a autentizace
MAC.
• Bezdrátové ochranné režimy: Open, WPA2PSK (AES nebo Auto), WPA2 Enterprise (Radius).
• Ochrana před útokem typu Odmítnutí služby
(Denial of Service, DoS) pro správu, kontrolu
a datový provoz.
PODPORA A SLUŽBY
• Extreme Networks je lídrem v oboru co se
týče zákaznické spokojenosti a vyřešení problému po prvním zavolání (First-Call Resolution, FCR).
• Ve spolupráci s partnery poskytujeme personalizované služby včetně zmapování prostoru
(site survey), návrhu sítě, instalace a školení.
ExtremeCloud je uživatelsky jednoduchá a škálovatelná platforma pro správu sítí
poskytovaná z cloudu. Tato platforma umožňuje využít řešení běžné pro firemní
mobilitu, zajistit integraci do stávající sítě a současně garantovat cenově efektivní řešení
tak, aby v konečném důsledku došlo obecně ke snížení celkových nákladů na vlastnictví
(TCO). ExtremeCloud zároveň podporuje širokou škálu mobilních hlasových, video a
datových aplikací, které zvyšují firemní efektivitu a redukují celkové náklady na mobilitu.
ExtremeCloud využívá globální podporu a služby lídra v oboru, a tím zjednodušuje už
tak těžký úkol, který spočívá v zajištění stabilního a maximálně komfortního zážitku pro
koncové uživatele služby, kteří se volně pohybují v celém prostoru organizace.
Přizpůsobivá struktura sítě
Lokální síťové zařízení ExtremeCloudu podporují distribuovanou architekturu, která
eliminuje nutnost posílání datového provozu do centrální lokality. Všechna spravovaná
zařízení mají vlastní inteligenci a kapacitu pro zpracování dat mobilních aplikací, které
vyžadují nerušený roaming v celém pokrytém prostoru.
ExtremeCloud kontroluje provozní tok v bodě vstupu do sítě (ingress point).
Uplatňování bezpečnostních pravidel v tomto bodě zajišťuje ochranu nejdůležitějších
síťových zdrojů před přetížením a umožňuje tak stabilní uživatelskou zkušenost. Silně
přizpůsobivá a rozšířitelná struktura založená na toku dat poskytuje vysoce kvalitní
(high fidelity) kontrolu založenou na rolích definujících co je potřeba dělat, kdo to bude
dělat a kdy je služba potřebná. Systém podporuje různé akce – příkazy, jako je np.
povolit, zamítnout, segmentovat síť, označit kvalitu služby (QoS), či omezit rychlost
aplikací. Díky tomu je dosaženo, že každý uživatel má k dispozici služby odpovídající jeho
specifickým požadavkům. Struktura založená na toku dat poskytuje unikátní viditelnost
do jednotlivých komunikací, s minimálním dopadem na výkonnost. Naprosto jedinečné
v tomto oboru je to, že jasně definovaná infrastruktura založená na uživatelských rolích
a pravidlech (policies) z dílny Extreme Networks, funguje nezávisle na virtuálních
lokálních sítích (Virtual Local Area Networks, VLANs) či identifikátorech bezdrátové
sítě (SSIDs). Takový koncept umožňuje, aby na začátku nastavený uživatelský profil
následoval uživatele a/nebo zařízení tak, jak se pohybují po daném areálu, čímž výrazně
zjednodušuje konfiguraci a vlastní správu firemních sítí.
CENTRÁLNÍ WEBOVÁ SPRÁVA
ExtremeCloud poskytuje správcům sítě centrální webové rozhraní navržené tak, aby
bylo možné jednoduše spravovat jak infrastrukturu, tak služby. Toto grafické rozhraní
umožňuje správcům sítí konfigurovat, povolit či zamítnout přístup jednotlivých zařízení
nebo skupin zařízení. ExtremeCloud slučuje data přijatá celou sítí a vytváří smysluplné
statistické výstupy v přehledných dashboardech a náhledech.
ExtremeCloud provádí vzdálenou správu a zjednodušuje centrálnímu IT týmu správu
firemního IT v různých lokalitách bez ohledu na to, kde se IT oddělení nachází.
SPRÁVA VÍCE WEBŮ NAJEDNOU (MULTISITE)
ExtremeCloud centrálně spravuje více virtuálních nebo fyzických areálů (sites), slučuje
spravované informace z celé sítě, aby získal globální pohled na danou síť. Areál je
virtuální či fyzická skupina zařízení, které spolupracují, a tím umožňují uživatelům
mobilních technologií nepřetržitý, souvislý roaming. Web propojuje sdílené informace,
profily a bezpečnostní data až pro 2000 uživatelů mobilních zařízení a zajišťuje, aby
aplikace s velmi nízkou prodlevou (low-latency apps) nebo s velkou šířkou pásma
(high-bandwidth apps) nerušeně fungovaly bez ohledu na to, jak se zákazníci pohybují
po pokrytém areálu.
V případě rozmístění na větším prostoru je podporován roaming mezi lokalitami,
který probíhá prostřednictvím opakované automatické autentizace mobilního
zařízení. U většiny aplikací uživatel ani nezaznamená, že jeho zařízení bylo opakovaně
autentizováno, čímž je zajištěna stabilní uživatelská zkušenost bez dopadu na kvalitu
poskytovaného Wifi připojení.
ExtremeCloud – Data Sheet
2
BEZPEČNOST
HLASOVÁ A DATOVÁ MOBILITA
Bezpečnost je zabudovaná v celé struktuře ExtremeCloud a v
zařízeních, které spravuje. Při výrobě síťových zařízení, které
podporují cloud, je do zařízení zabudován speciální certifikát
pro služby, které umějí detekovat cloud. Jestliže se spravované
zařízení připojí ke cloudu, použijí se certifikáty na straně zákazníka
s robustní infrastrukturou veřejných klíčů (Public Key Infrustructure,
PKI), aby se zabránilo man-in-the-middle útokům a zachovala se
autenticita a věrohodnost komunikace mezi zařízením a systémem
ExtremeCloud. Spravovaná zařízení používají protokol SSL pomocí
připojení protokolu TCP/443, aby byla zajištěna transparentní
konektivita přes brány firewallu a přes překlad síťových adres (NAT).
Administrace je zabezpečená protokolem HTTPS/SSL a k dispozici
jsou také různé stupně administrativního přístupu.
ExtremeCloud řídí jednotlivé komunikace centrálně pro zajištění
rychlého, bezpečného a nepřerušovaného roamingu v závislosti
na tom, jak se uživatelé a zařízení přesunují přes danou pokrytou
oblast. Nerušený roaming ve velké míře zvyšuje výkonnost Wifi
sítě tím, že zajišťuje skutečnou mobilitu v rámci firmy pro všechny
uživatele. Zařízení spravovaná systémem ExtremeCloud k tomuto
účelu využívají průmyslové standardy, díky čemuž je zajištěna
skutečná transparentnost služby Wifi připojení pro uživatele v
rámci celé firmy.
Vysoká výkonnost
dostupnost
a
vysoká
ExtremeCloud přináší dokonalou kombinaci vysoké výkonnosti
a vysoké dostupnosti, kterou vyžadují dnešní mobilní uživatelé a
která přichází ve snadně použitelné verzi (easy-to-use). Kombinuje
jedinečné prvky pro datovou (unicast / multicast) a hlasovou
optimalizaci a nejnovější standardy v oboru, čímž zajišťuje
spolehlivost na firemní úrovni pro všechny uživatele.
VELKÁ ŠKÁLOVATELNOST
ExtremeCloud poskytuje lineární škálovatelnost od malých sítí
po velké síťové instalace. Cloudová platforma byla navržená
k neomezenému rozšíření. Jejím základem je elastická struktura.
Samotná síťová zařízení umějí podporovat až 480 uživatelů na
jednom zařízení, dále dokážou zpracovat až 90 000 paketů za
sekundu a při tom minimalizovat riziko výskytu překážek v síťové
infrastruktuře. Roaming mezi lokalitami je podporován i v rámci
rozsáhlých nasazení, a díky tomu dokáže zajistit okamžitou
disponibilitu přístupu pro náročné uživatele.
RYCHLÝ, BEZPEČNÝ A STÁLÝ ROAMING
ExtremeCloud poskytuje skutečnou celkovou kvalitu služeb (QoS)
end to end. Každé zařízení podporuje prioritizaci nativních IP
adres (DiffServ, TOS, Precedence), Ethernetu 802.1p, WMM (WiFi
Multimedií) pro 802.11 a standardy kvality služeb pro specifikaci
bezdrátového provozu (Traffic Specification, TSPEC). Jestliže
je na stejném síťovém zařízení hlasový a datový provoz, může
být upřednostněn hlasový provoz, aby bylo zajištěno minimální
zpoždění a odchylka. Síťová zařízení dokáží přeložit prioritizovaný
provoz WMM do stávajících schémat kvality služeb QoS v síti (TOS,
DSCP, atd.) tak, aby byla zajištěna vysoce prioritizovaná služba
v celé síti.
Zařízení spravované ExtremeCloudem využívají průmyslové
standardy tak, aby byl umožněn rychlý a bezpečný datový roaming.
Využití předběžné autentizace (Pre-Auth) 802.11i, 802.11r a 802.11k
zajišťuje, že je uživatel autentizován v přilehlém přístupovém
bodě, než se dostane do pokrytí dalšího přístupového bodu, čímž
se s pohybem uživatele v rámci firmy zachovávají hlasové služby.
Dalším podporovaným mechanismem je metoda Opportunistic Key
Caching (OKC), která snižuje dobu datového roamingu u starších
zařízení.
VYSOKÁ DOSTUPNOST A ODOLNOST
ExtremeCloud je hostovaný ve více regionálních datacentrech po
celém světe, což umožňuje 99,9% dostupnost zdrojů infrastruktury.
Každé datacentrum nabízí zálohovací a duplicitní služby (backup
and redundand services), aby bylo zajištěno, že je ExtremeCloud
k dispozici, když je potřeba. Ačkoli je ExtremeCloud důležitým
elementem pro fungování sítě, pro zajištění klíčových síťových služeb
není potřeba, aby měla síťová zařízení k ExtremeCloudu nepřetržitý
přístup. Veškeré služby jako je kontrola přístupu, vyvažování zátěže
(client load balancing), autentizace atp., poskytované on-premise
zařízeními, pracují nezávisle na aplikacích ExtremeCloudu. Jestliže
je znemožněn přístup k ExtremeCloudu, jediné služby, o které klient
přichází, jsou organizační služby typu statistika, reporting, změny
konfigurace či aktualizace firmwaru. Všechny služby zaměřené na
koncové klienty však nadále fungují, čímž umožňují uživatelům
nepřerušené připojení.
Přístupové
body
spravované
ExtremeCloudem
obsahují
rovněž dynamickou správu rádiového přenosu (Dynamic Radio
Management, DRM), což umožňuje bezdrátové síti automatickou
adaptaci na změny v prostředí rádiové frekvence a v případě
poruchy některého přístupového bodu také zajišťuje dostupnost
služby pro uživatele.
ExtremeCloud – Data Sheet
3
ExtremeCloud™
KEY CAPABILITIES
EXTREMECLOUD
SIMPLE AND SECURE
Simple web-based graphical interface
✓
Firewall-friendly
✓
Auto-provisioning of managed devices
✓
Remote firmware upgrades of on-premise equipment
✓
Mobile application for device registration, naming and location tagging
✓
Secure Socket Layer (SSLv3) / secured communications
✓
Out-of-band management
✓
RADIUS authentication to local authentication services
✓
SCALABLE AND DEPENDABLE
Worldwide availability and redundancy
✓
Multi-site management with common or dedicated service definitions
✓
Self-help administrator password reset
✓
Read-only administrator accounts
✓
Remote reboot of on-premise equipment
✓
Continuous service delivery regardless of connectivity status of switches and wireless access points to ExtremeCloud
✓
SMART AND BUSINESS ALIGNED
Application driven policies at the network edge
✓
Remote capture of local logging data for easy troubleshooting
✓
Flow-based access control
✓
Guest Services redirection to external captive portal
✓
Pay-as-you-grow
✓
Protect your investment – Same network devices for on-prem and cloud management
✓
ExtremeCloud – Data Sheet
4
Ordering Information
EXTREMEWIRELESS™ ACCESS POINTS
PART NUMBER
PRODUCT NAME
PRODUCT DESCRIPTION
31012
AP3935i - FCC
For deployment in US, Puerto Rico and Colombia - Dual band Dual Radio 802.11ac/abgn, 4x4:4 MIMO Indoor Wave
2 access point with eight internal antenna array and active/active E/N data ports (Requires V10.01 or higher)
31013
AP3935i - ROW
For deployment in the EU and Rest-of-World (verify country availability) - Dual band Dual Radio 802.11ac/abgn,
4x4:4 MIMO Indoor Wave 2 access point with eight internal antenna array and active/active E/N data ports
31016
AP3965i - FCC
For deployment in US, Puerto Rico and Colombia - Dual band Dual Radio 802.11ac/abgn, 4x4:4 MIMO Outdoor
Wave 2 access point with eight internal antenna array and active/active E/N data ports
31017
AP3965i - ROW
For deployment in the EU and Rest-of-World (verify country availability) - Dual band Dual Radio 802.11ac/abgn,
4x4:4 MIMO Outdoor Wave 2 access point with eight internal antenna array and active/active E/N data ports
30912
AP3805i - FCC
For deployment in the US, Puerto Rico and Colombia - Dual band Dual Radio 802.11ac/abgn, 2x2:2 MIMO Indoor
Wave 1 access point with four internal antenna array
30913
AP3805i - ROW
For deployment in the EU and Rest-of-World (verify country availability) - Dual band Dual Radio 802.11ac/abgn,
2x2:2 MIMO Indoor Wave 1 access point with four internal antenna array
EXTREMESWITCHING™ X440-G2
PART NUMBER
PRODUCT NAME
PRODUCT DESCRIPTION
16530
X440-G2-12t-10GE4
X440-G2 12 10/100/1000BASE-T, 4 1GbE unpopulated SFP upgradable to 10GbE SFP+, 1 Fixed AC PSU, 1 RPS port,
ExtremeXOS Edge license
16531
X440-G2-12p-10GE4
X440-G2 12 10/100/1000BASE-T POE+, 4 1GbE unpopulated SFP upgradable to 10GbE SFP+, 1 Fixed AC PSU, 1
RPS port, ExtremeXOS Edge license
16532
X440-G2-24t-10GE4
X440-G2 24 10/100/1000BASE-T, 4 SFP combo, 4 1GbE unpopulated SFP upgradable to 10GbE SFP+, 1 Fixed AC
PSU, 1 RPS port, ExtremeXOS Edge license
16533
X440-G2-24p-10GE4
X440-G2 24 10/100/1000BASE-T POE+, 4 SFP combo, 4 1GbE unpopulated SFP upgradable to 10GbE SFP+, 1
Fixed AC PSU, 1 RPS port, ExtremeXOS Edge license
16534
X440-G2-48t-10GE4
X440-G2 48 10/100/1000BASE-T, 4 SFP combo, 4 1GbE unpopulated SFP upgradable to 10GbE SFP+ (2
combo/2 non-combo), 2 1GbE copper combo upgradable to 10GbE, 1 Fixed AC PSU, 1 RPS port, ExtremeXOS
Edge license
16535
X440-G2-48p-10GE4
X440-G2 48 10/100/1000BASE-T POE+, 4 1GbE unpopulated SFP upgradable to 10GbE SFP+ (2 combo/2 noncombo), 2 1GbE copper combo upgradable to 10GbE, 1 Fixed AC PSU, 1 RPS port, ExtremeXOS Edge license
EXTREMESWITCHING™ X620
PART NUMBER
PRODUCT NAME
PRODUCT DESCRIPTION
17401
X620-16x-Base
X620 16 100Mb/1Gb/10GBASE-X SFP+ ports, 2 unpopulated power supply slots, 1 unpopulated Fan Module slot,
ExtremeXOS Edge license
10945
Fan Module FB
Fan module for X620-16x, Front to Back airflow
10946
Fan Module BF
Fan module for X620-16x, Back to Front airflow
10930A
300W AC PSU XT
300W AC power supply for X620-16x, Front to Back airflow
10943
300W AC PSU BF
300W AC power supply for X620-16x, Back to Front airflow
10933
300W +24V/-48V DC PSU
300W AC power supply for X620-16x, Back to Front airflow
10944
300W DC PSU BF
300W DC power supply for X620-16x, Back to Front airflow
Notes: Fan module and power supplies must be ordered separately for modular 16 port X620 systems.
Air flow direction of the fan module and power supplies must be the same.
ExtremeCloud – Data Sheet
5
Ordering Information (cont.)
EXTREMECLOUD™ SUBSCRIPTION SERVICE
SUBSCRIPTION PART NUMBER
SUBSCRIPTION DESCRIPTION
WS-AP3935I-FCC — US, Puerto Rico, Colombia
Dual band Dual Radio 802.11ac/abgn, 4x4:4 MIMO Indoor Wave 2 access point with eight internal antenna array and active/active E/N data ports (requires V10.01 or higher).
91011-31012
ExtremeWorks CLOUD TAC & OS with Next Business Day Onsite 31012
91008-31012
ExtremeWorks CLOUD TAC & OS with 4 Advanced Hardware Replacement Onsite 31012
91007-31012
ExtremeWorks CLOUD TAC & OS with 4HR Advanced Hardware Replacement 31012
91004-31012
ExtremeWorks CLOUD TAC & OS with NBD Advanced Hardware Replacement 31012
91000-31012
ExtremeWorks CLOUD TAC & OS 31012
97304-31012
ExtremeWorks CLOUD Education NBD Advanced Hardware Replacement 31012
WS-AP3935I-ROW — EU and Rest-of-World; Verify Country Availability
Dual band Dual Radio 802.11ac/abgn, 4x4:4 MIMO Indoor Wave 2 access point with eight internal antenna array and active/active E/N data ports.
91011-31013
91008-31013
ExtremeWorks CLOUD TAC & OS with NBD Advanced Hardware Replacement Onsite 31013
ExtremeWorks CLOUD TAC & OS 4HR Advanced Hardware Replacement Onsite 31013
91007-31013
ExtremeWorks CLOUD TAC & OS 4HR Advanced Hardware Replacement 31013
91004-31013
ExtremeWorks CLOUD TAC & OS NBD Advanced Hardware Replacement 31013
91000-31013
ExtremeWorks CLOUD TAC & OS 31013
WS-AP3965I-FCC — US, Puerto Rico, Colombia
Dual band Dual Radio 802.11ac/abgn, 4x4:4 MIMO Outdoor Wave 2 access point with eight internal antenna array and active/active E/N data ports.
91011-31016
ExtremeWorks CLOUD TAC & OS with Next Business Day Onsite 31016
91008-31016
ExtremeWorks CLOUD TAC & OS with 4 Advanced Hardware Replacement Onsite 31016
91007-31016
ExtremeWorks CLOUD TAC & OS with 4HR Advanced Hardware Replacement 31016
91004-31016
ExtremeWorks CLOUD TAC & OS with NBD Advanced Hardware Replacement 31016
91000-31016
ExtremeWorks CLOUD TAC & OS 31016
97304-31016
ExtremeWorks CLOUD Education NBD Advanced Hardware Replacement 31016
WS-AP3965I-ROW — EU and Rest-of-World; Verify Country Availability
Dual band Dual Radio 802.11ac/abgn, 4x4:4 MIMO Outdoor Wave 2 access point with eight internal antenna array and active/active E/N data ports.
91011-31017
ExtremeWorks CLOUD TAC & OS with NBD Advanced Hardware Replacement Onsite 31017
91008-31017
ExtremeWorks CLOUD TAC & OS 4HR Advanced Hardware Replacement Onsite 31017
91007-31017
ExtremeWorks CLOUD TAC & OS 4HR Advanced Hardware Replacement 31017
91004-31017
ExtremeWorks CLOUD TAC & OS NBD Advanced Hardware Replacement 31017
91000-31017
ExtremeWorks CLOUD TAC & OS 31017
WS-AP3085I-FCC — US, Puerto Rico, Colombia
Dual band Dual Radio 802.11ac/abgn, 2x2:2 MIMO Indoor Wave 1 access point with four internal antenna array.
91011-30912
ExtremeWorks CLOUD TAC & OS with Next Business Day Onsite 30912
91008-30912
ExtremeWorks CLOUD TAC & OS with 4 Advanced Hardware Replacement Onsite 30912
91007-30912
ExtremeWorks CLOUD TAC & OS with 4HR Advanced Hardware Replacement 30912
91004-30912
ExtremeWorks CLOUD TAC & OS with NBD Advanced Hardware Replacement 30912
91000-30912
ExtremeWorks CLOUD TAC & OS 30912
97304-30912
ExtremeWorks CLOUD Education NBD Advanced Hardware Replacement 30912
WS-AP3805I-ROW — EU and Rest-of-World; Verify Country Availability
Dual band Dual Radio 802.11ac/abgn, 2x2:2 MIMO Indoor Wave 1 access point with four internal antenna array.
91011-30913
ExtremeWorks CLOUD TAC & OS with NBD Advanced Hardware Replacement Onsite 30913
91008-30913
ExtremeWorks CLOUD TAC & OS 4HR Advanced Hardware Replacement Onsite 30913
91007-30913
ExtremeWorks CLOUD TAC & OS 4HR Advanced Hardware Replacement 30913
91004-30913
ExtremeWorks CLOUD TAC & OS NBD Advanced Hardware Replacement 30913
91000-30913
ExtremeWorks CLOUD TAC & OS 30913
ExtremeCloud – Data Sheet
6
SUBSCRIPTION PART NUMBER
SUBSCRIPTION DESCRIPTION
X440-G2 12 10/100/1000BASE-T — 4 1GbE Unpopulated SFP Upgradable to 10GbE SFP+, 1 Fixed AC PSU, 1 RPS Port, ExtremeXOS Edge License
91011-16530
ExtremeWorks CLOUD TAC & OS with Next Business Day Onsite 16530
91008-16530
ExtremeWorks CLOUD TAC & OS with 4 Advanced Hardware Replacement Onsite 16530
91007-16530
ExtremeWorks CLOUD TAC & OS with 4HR Advanced Hardware Replacement 16530
91004-16530
ExtremeWorks CLOUD TAC & OS with NBD Advanced Hardware Replacement 16530
91000-16530
ExtremeWorks CLOUD TAC & OS 16530
X440-G2 12 10/100/1000BASE-T POE+ — 4 1GbE Unpopulated SFP Upgradable to 10GbE SFP+, 1 Fixed AC PSU, 1 RPS Port, ExtremeXOS Edge License
91011-16531
ExtremeWorks CLOUD TAC & OS with Next Business Day Onsite 16531
91008-16531
ExtremeWorks CLOUD TAC & OS with 4 Advanced Hardware Replacement Onsite 16531
91007-16531
ExtremeWorks CLOUD TAC & OS with 4HR Advanced Hardware Replacement 16531
91004-16531
ExtremeWorks CLOUD TAC & OS with NBD Advanced Hardware Replacement 16531
91000-16531
ExtremeWorks CLOUD TAC & OS 16531
X440-G2 24 10/100/1000BASE-T — 4 SFP Combo, 4 1GbE Unpopulated SFP Upgradable to 10GbE SFP+, 1 Fixed AC PSU, 1 RPS Port, ExtremeXOS Edge License
91011-16532
91008-16532
ExtremeWorks CLOUD TAC & OS with Next Business Day Onsite 16532
ExtremeWorks CLOUD TAC & OS with 4 Advanced Hardware Replacement Onsite 16532
91007-16532
ExtremeWorks CLOUD TAC & OS with 4HR Advanced Hardware Replacement 16532
91004-16532
ExtremeWorks CLOUD TAC & OS with NBD Advanced Hardware Replacement 16532
91000-16532
ExtremeWorks CLOUD TAC & OS 16532
X440-G2 24 10/100/1000BASE-T POE+ — 4 SFP Combo, 4 1GbE Unpopulated SFP Upgradable to 10GbE SFP+, 1 Fixed AC PSU, 1 RPS Port, ExtremeXOS Edge License
91011-16533
ExtremeWorks CLOUD TAC & OS with Next Business Day Onsite 16533
91008-16533
ExtremeWorks CLOUD TAC & OS with 4 Advanced Hardware Replacement Onsite 16533
91007-16533
ExtremeWorks CLOUD TAC & OS with 4HR Advanced Hardware Replacement 16533
91004-16533
ExtremeWorks CLOUD TAC & OS with NBD Advanced Hardware Replacement 16533
91000-16533
ExtremeWorks CLOUD TAC & OS 16533
X440-G2 48 10/100/1000BASE-T — 4 SFP Combo, 4 1GbE Unpopulated SFP Upgradable to 10GbE SFP+ (2 combo/2 Non-Combo), 2 1GbE Copper Combo
Upgradable to 10GbE, 1 Fixed AC PSU, 1 RPS Port, ExtremeXOS Edge License
91011-16534
91008-16534
ExtremeWorks CLOUD TAC & OS with Next Business Day Onsite 16534
ExtremeWorks CLOUD TAC & OS with 4 Advanced Hardware Replacement Onsite 16534
91007-16534
ExtremeWorks CLOUD TAC & OS with 4HR Advanced Hardware Replacement 16534
91004-16534
ExtremeWorks CLOUD TAC & OS with NBD Advanced Hardware Replacement 16534
91000-16534
ExtremeWorks CLOUD TAC & OS 16534
X440-G2 48 10/100/1000BASE-T POE+ — 4 1GbE Unpopulated SFP Upgradable to 10GbE SFP+ (2 Combo/2 Non-Combo), 2 1GbE Copper Combo Upgradable to 10GbE, 1 Fixed AC PSU, 1 RPS Port, ExtremeXOS Edge License
91011-16535
ExtremeWorks CLOUD TAC & OS with Next Business Day Onsite 16535
91008-16535
ExtremeWorks CLOUD TAC & OS with 4 Advanced Hardware Replacement Onsite 16535
91007-16535
ExtremeWorks CLOUD TAC & OS with 4HR Advanced Hardware Replacement 16535
91004-16535
ExtremeWorks CLOUD TAC & OS with NBD Advanced Hardware Replacement 16535
91000-16535
ExtremeWorks CLOUD TAC & OS 16535
X620 16 100MB/1GB/10GBASE-X SFP+ — 2 Unpopulated Power Supply Slots, 1 Unpopulated Fan Module Slot, ExtremeXOS Edge License
91011-17401
ExtremeWorks CLOUD TAC & OS with Next Business Day Onsite 17401
91008-17401
ExtremeWorks CLOUD TAC & OS with 4 Advanced Hardware Replacement Onsite 17401
91007-17401
ExtremeWorks CLOUD TAC & OS with 4HR Advanced Hardware Replacement 17401
91004-17401
ExtremeWorks CLOUD TAC & OS with NBD Advanced Hardware Replacement 17401
91000-17401
ExtremeWorks CLOUD TAC & OS 17401
ExtremeCloud – Data Sheet
7
Záruka výrobce
Extreme Networks je společností, pro níž je hlavním bodem
zájmu uživatel, což jí zavazuje k poskytování vysoce kvalitních
produktů a řešení. V případě, že některý z našich výrobků
přestane fungovat z důvodu závady, máme vypracovaný
komplexní systém záruk, který Vás ochrání a zajistí Vám jednoduše
opravu výrobků či náhradu médií v nejkratší možné době.
Plné znění záručních podmínek si můžete přečíst na stránce:
http://www.extremenetworks.com/support/policies/warranty
Služby a podpora partnerům
Extreme Networks na území ČR
Extreme Networks zajišťuje pro své partnery komplexní systém
služeb, počínaje profesionální podporou až po návrhy, rozmístění
a optimalizaci zákaznických sítí. V nabídce jsou také technická
školení připravená na přání partnerů a jejich zákazníků až po služby
a podporu ušité na míru podle individuálních potřeb partnera/
zákazníka. Pro více informací o službách a podpoře Extreme
Networks kontaktujte prosím správce Vašeho zákaznického účtu.
http://www.extremenetworks.com/support
©2016 Extreme Networks, Inc. All rights reserved. Extreme Networks and the Extreme Networks logo are trademarks or registered trademarks of Extreme Networks, Inc.
in the United States and/or other countries. All other names are the property of their respective owners. For additional information on Extreme Networks Trademarks
please see http://www.extremenetworks.com/company/legal/trademarks. Specifications and product availability are subject to change without notice. 10372-0516-27
Praha • Brno • Bratislava
www.veracomp.cz
WWW.EXTREMENETWORKS.COM
ExtremeCloud – Data Sheet
8

Podobné dokumenty

The Scrum Guide

The Scrum Guide dosaženo jejich cíle; tím je zajištěno, že činnosti zaberou přiměřenou dobu a nedochází k plýtvání časem. Sprint sám o sobě je jen souhrnem předepsaných činností. Každá činnost je přitom i příležit...

Více

Únor 2010 - agilia.cz

Únor 2010 - agilia.cz Scrumu je zviditelnit relativní efektivnost Vašich vývojových postupů tak, abyste se mohli zlepšovat, a poskytuje Vám rámec pro vývoj komplexních produktů.

Více

statnice_20_Analyza_..

statnice_20_Analyza_.. Datové modelování • wen: Data modeling Zabývá se vytvá°ením datového modelu informan£ního sytému (na základ¥ poºadavk· zadavatele £i klienta). Entity datového modelu reprezentují objekty reálného s...

Více

Vzduchové potrubí šité na míru

Vzduchové potrubí šité na míru Může být vyrobeno pouze v čtyřhranném nebo trojúhelníkovém průřezu. Podmínkou funkce je dokonalé vypnutí tkaniny v podélném i příčném směru. Podélné vypnutí zajistí napínače v profilech, příčné vyp...

Více