Co je to neurolingvistické programování? Monika

Komentáře

Transkript

Co je to neurolingvistické programování? Monika
Co je to neurolingvistické programování?
Monika Styxová
Psychologický ústav FFMU, Brno
[email protected]
What is more important – what signals we put out or the way we do it? The neurolingvistic
programming shows us a new way how to understand peoples communication. Since its
beginnings in 1976 it has been a centre of passionate disscusions.
Záleží více na tom, jaké signály vysíláme, nebo jak je vysíláme? Neurolingvistické
programování přichází s novým způsobem, jak se dívat na komunikaci mezi dvěma lidmi. Již od
svého založení roku 1976 je ovšem zdrojem plamenných diskuzí.
key words: Neurolingvistic programming, communication , NLP
Výcvikových institutů NLP v Česku je několik. Obvykle slibují lepší porozumění sobě, lidem
okolo sebe a (obligátně) také dosažení vlastních cílů a snů. Není výjimkou ani vtipné
překrucování zkratky na Neomezený Lidský Potenciál. Kurzy NLP se standardně nabízejí
nejenom široké veřejnosti, ale také firmám.
Očekávaný výsledek? Posuďte sami:
•
Rozšíření schopností v oblastech plánování, vyjednávání, osobního rozvoje,
•
lepší balance mezi pracovním a osobním životem,
•
perfektní řízení svých myšlenek a vnitřních stavů.
Nebývá výjimkou, že instituty NLP nabízejí i koučování a jiné měkké psychologické metody.
Z rychlého průzkumu internetu i laikovy dojde, že okolo NLP se točí hodně pozornosti.
Pojďme se podívat, co za tímto rozruchem stojí.
Historie a počátky NLP
web: www.psychologon.cz
tel.: +420 549 497 794
e-mail: [email protected]
Psychologický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Arne Nováka 1
602 00 Brno
ISSN: 1805-7160
Česká republika
Kořeny NLP sahají do roku 1976. Za jeho vznikem stojí dvojice autorů – John Grinder,
lingvista, známý autor, řečník a kouč, a jeho společník Richard Bandler, který v tehdejší době
studoval matematiku. Když se hlouběji podíváme na strukturu a některé techniky směru,
můžeme snadno identifikovat školy, kterými se autoři NLP inspirovali.
NLP se hlásí k odkazu rodinné terapeutky Virginie Satirové, přiznává vliv prací Miltona
Ericksonaa Fritze Perlse a jeho gestalt přístupu (Wake, 2010). Významnou složku také tvoří
sémantika a kybernetika. Mezi další zřetelné vlivy patří práce NoamaChomskyho a
GregoryhoBatesona. Podle Grindera a Bandlera lze všechny tyto přístupy dekódovat a jejich
výhody využít na jiném poli. A o to se také pokusili.
Koncem sedmdesátých let v Americe dominovalo human potential movement, které nastolilo
skvělé podmínky pro šíření směru NLP. Díky nezávislým kurzům a workshopům, které autoři
přístupu pořádali, se brzy vytvořila stabilní základna příznivců – především mezi studenty.
Místo sofistikované odborné literatury podporovaly směr self-help knihy, které byly přístupné
široké veřejnosti.
Jednoduché, jasné a ambiciózní – znenadání bylo NLP téměř všude.
Mapa není stejná jako terén
A o čem NLP vlastně je? Pointou je myšlenka, že náš svět je jedinečný obraz toho, co děláme
a kdo jsme. Aspirací NLP je pochopit osobní jazyk a vnímání každého člověka. Nejjednodušší
definice přístupu je studium struktury subjektivní zkušenosti jedince a ovlivnění lidské
imaginace (Folwarczná, 2010). V praxi se ale NLP prezentuje jako univerzální klíč k úspěchu,
nezřídka také jako umění osobního úspěchu. Konkrétní techniky si probereme později. Už teď
může být ovšem čtenáři zřejmé, že aplikace do marketingu a managementu byla téměř
nevyhnutelným vyústěním. S malou nadsázkou se dá říci, že k základnímu vybavení podomního
obchodníka patří oblek, pero a NLP.
web: www.psychologon.cz
tel.: +420 549 497 794
e-mail: [email protected]
Psychologický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Arne Nováka 1
602 00 Brno
ISSN: 1805-7160
Česká republika
Na akademické půdě naopak jeho atraktivita značně klesá a obvykle se na něj nahlíží podobně,
jako na jiné produkty doby (např. neuromarketing). Hlavní kritikou je především nedokonalá
metodika a nedostatek relevantních dat, která by metody NLP podpořila. Metodika směru chybí
již od jeho založení a autoři zatím nemají ambice ho doplnit. Vztah s neurovědami
neurolingvistické programování v zásadě nemá.
Další proklamace NLP? Posuďte sami (Caroll, 2013):
•
Neexistuje selhání. Všechno je jenom zpětná vazba.
•
Každý se může naučit něco, co ovládá někdo jiný.
•
Nikdo není špatný nebo porouchaný.
Docela absolutní tvrzení, nemyslíte?
Neverbální komunikace, která je důležitou součástí NLP, se také samovolně prohlašuje faktem.
Když má někdo v konverzaci zkřížené ruce, opravdu to znamená, že mě blokuje? Není člověku
prostě zima? Podle NLP ale lze signál rozklíčovat jasně. Sceptic´s Dictionary (2013) dokonce
uvádí, že NLP proklamuje komunikovat přímo s naším nevědomím – a to vše pomocí několika
jednoduchých změn v běžné konverzaci. Přeprogramování mozku je vlastně hračka.
Jak to funguje?
Primárním cílem NLP je změkčení komunikačních bariér mezi mluvčím a recipientem, lepší
orientace v konverzaci a jasnější tah na branku. Důraz se klade především na subjektivní
pochopení zprávy přijímající stranou. Sdělení bychom měli přizpůsobit tomu, kdo nás
poslouchá. Jedním z ústředních pojmů NLP je takzvaný primární reprezentační systém (PRS)
(Heap, 1988). Vychází z předpokladu, že každý člověk pro budování své mapy (svého modelu
světa) primárně využívá jeden smysl – vizuální (V), auditoriální (A), olfaktorický (O),
kinestetický (K) nebo gustatorický (G).
web: www.psychologon.cz
tel.: +420 549 497 794
e-mail: [email protected]
Psychologický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Arne Nováka 1
602 00 Brno
ISSN: 1805-7160
Česká republika
V důsledku individuální preference také podle NLP konstruujeme jazyk. Např. osoba s
převahou sluchových reprezentací se s oblibou bude vyjadřovat stylem: „Něco mi tu nehraje,”
nebo „to zní dobře”, naopak osoba s převahou vizuálních reprezentací může komunikovat
odlišně: “Nevidím to růžově”(O´Connor & Seymor, 1998).
Komunikační strategii našeho protějšku se můžeme přiblížit tak, že budeme brát na jeho
primární reprezentační systém ohled. Cílená komunikační strategie uzpůsobená požadavkům
partnera má mnohem větší potenciál být přijata s pozitivní odezvou.
Mezi další důležité komunikační strategie patří budování raportu (most k druhému člověku)
skrze zrcadlení gest, uzpůsobení tempa řeči, intonace a již zmíněného primárního
reprezentačního systému. Pro zájemce bych doporučila knihu Úvod do neurolingvistického
programování od Josepha O´Connora a Johna Seymoura (1998), kde jsou jednotlivé strategie
NLP velmi detailně popsány.
NLP – prostředek pro osobní rozvoj, ale také terapii
NLP primárně neaspiruje na řešení hlubinnýchtraumat, ale autoři nabízejí několik technik pro
řešení méně závažných problémů (např. fobie). Většinou se ovšem NLP prezentuje spíše jako
prostředek pro manažery, obchodníky, sportovní psychologii a další disciplíny, kterépotřebují
osobní rozvoj.
Na druhou stranu nutno konstatovat, že pod NLP skutečně vznikla terapie, a to pod záštitou
European Association for Neurolinguistic Psychotherapy (EANLPt). Definuje se jako
systematická imaginativní metoda s integračním kognitivním přístupem (Wake, 2010). Pointou
je práce s konkrétním reprezentačním systémem klienta a hra s metaforami, které se v NLP
hojně využívají.
Odemyká NLP neomezený lidský potenciál? To nevíme. Jisté je pouze to, že aplikovat jej lze
na různé fronty a s různými výsledky. Osobně znám několik lidí praktikující NLP a nemohou
si ho vynachválit – záleží ovšem na tom, čeho a jakchtějí dosáhnout.
web: www.psychologon.cz
tel.: +420 549 497 794
e-mail: [email protected]
Psychologický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Arne Nováka 1
602 00 Brno
ISSN: 1805-7160
Česká republika
Zdroje:
Caroll, R. T. (2013). Neuro-linguistic programming (NLP). [online], [zhlédnuto dne 7. 4. 2014 ].
Dostupné na WWW: http://skepdic.com/neurolin.html
Folwarczná, I. (2010). Rozvoj a vzdělávání manažerů. Praha: Grada Publishing.
Heap, M. (1988). Neurolingvisticprogramming: An interim verdict.
[online], [zhlédnuto dne 4. 4. 2014 ].
Dostupné na WWW: http://www.mheap.com/nlp1.pdf
O´Connor, J., & Seymor, J. (1998). Úvod do neurolingvistického programování. Praha: Institut pro NLP.
Sceptic´s Dictionary (2013). Neuro-linguistic programming (NLP).[online], [zhlédnuto dne 4. 4. 2014].
Dostupné na WWW: http://skepdic.com/neurolin.html
Wake, L. (2010). NLP principles in practise. Herts: EcademyPress..
Úvodní
obrázek
přejat
Hand_Fire_p22262.html
z
http://www.freedigitalphotos.net/images/Multicolored_g336-
web: www.psychologon.cz
tel.: +420 549 497 794
e-mail: [email protected]
Psychologický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Arne Nováka 1
602 00 Brno
ISSN: 1805-7160
Česká republika

Podobné dokumenty

2010-LS-5FI404

2010-LS-5FI404 Dokáže např. vyčistit a zrelaxovat mysl, nastolit vnitřní klid, podpořit proces učení a pomáhat s psychickými obtížemi. Řekl bych, že díky psychosomatické vazbě může mít i pozitivní vliv na zdraví....

Více

Skleněný nábytek a bytové doplňky

Skleněný nábytek a bytové doplňky spojení KB a. s. Most č. ú. : 338 428 0227/0100 h Zapsána v OR u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12297h h e-mail: [email protected] h www.interiamost.cz h IČ 25019813h DIČ CZ25019813 h

Více

zábřeh - Zmizelí sousedé

zábřeh - Zmizelí sousedé podařilo s britským důstojníkem uniknout do Anglie. Jeho žena odešla do Mostu, aby se odtud spolu se svým bratrem rovněž dostala do Anglie. To už se nepodařilo, odeši do Prahy a odtud byli v roce 1...

Více

The history of the UK - Střední průmyslová škola textilní

The history of the UK - Střední průmyslová škola textilní Autor: Mgr. Hana Svrčková Škola: Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova1, příspěvková organizace

Více

Státní závěrečná zkouška z magisterského oboru KULTURÁLNÍ

Státní závěrečná zkouška z magisterského oboru KULTURÁLNÍ K ústní zkoušce student přistupuje až po té, co obhájil svoji diplomovou práci∗ a prospěl u písemné části SZZk. Předměty ústní části SZZk jsou vymezeny uvedenými dvěma skupinami okruhů, z nichž jed...

Více