Zwroty: Język biznesu | Wystawianie faktury (angielski-czeski)

Komentáře

Transkript

Zwroty: Język biznesu | Wystawianie faktury (angielski-czeski)
bab.la Zwroty: Język biznesu | Wystawianie faktury
angielski-czeski
Wystawianie faktury : Polecenie zapłaty
For my services I kindly
request the following
payment…
Za dané služby zdvořile
žádám následující platby...
Formalne, bardzo uprzejme
Please find enclosed invoice
no. … for …
V příloze naleznete fakturu č.
... pro...
Formalne, uprzejme
The pro forma invoice will be
faxed.
Proforma faktura bude
poslána faxem.
Formalne, bezpośrednie
Payable immediately after the
receipt of the goods.
Splatné ihned po obdržení
zboží.
Formalne, bezpośrednie
The total amount payable is…
Celková splatná částka je...
Formalne, bezpośrednie
It is our company policy to
invoice only in Euros.
Jednou z norem naší
společnosti je fakturovat
pouze v eurech.
Formalne, bardzo
bezpośrednie
Wystawianie faktury : Przypomnienie
May we remind you that your
payment for...is overdue.
Mohu vám připomenout, že
Vaše platba na ... je po lhůtě
splatnosti.
Formalne, bardzo uprzejme
This is to remind you that the
above invoice is still unpaid.
Chtěl(a) bych Vám
připomenout, že výše
uvedená faktura je stále
nezaplacena.
Formalne, uprzejme
According to our records, we
have not yet received a
remittance for above invoice.
Podle našich záznamů jsme
doposud neobdrželi úhradu
výše uvedené faktury.
Formalne, uprzejme
We would appreciate if you
cleared your account within
the next few days.
Ocenili bychom, kdybyste
vyrovnali svůj účet během
několika příštích dní.
Formalne, uprzejme
Our records show that the
invoice still has not been paid.
Naše záznamy ukazují, že
faktura ještě nebyla
zaplacena.
Formalne, bezpośrednie
Please send your payment
promptly.
Prosím pošlete platbu
okamžitě.
Formalne, bezpośrednie
We have not yet received
payment for…
Dosud jsme neobdrželi platbu
za...
Formalne, bardzo
bezpośrednie
Our Accounts department will
only release this order for
shipment if we receive a copy
of your cheque/transfer.
Naše účetní oddělení vydá
příkaz k odeslání pouze v
případě, pokud obdržíme kopii
šeku/převodu.
Formalne, bardzo
bezpośrednie
If you have already sent your
payment, please disregard
this letter.
Pokud jste již poslal(a) platbu,
prosím, ignorujte tento dopis.
Formalne, uprzejme
1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobné dokumenty

Nabídka automobilů

Nabídka automobilů ano Servisní knížka ano

Více