Čtvrtek, 17. 5. 2012 SÁL EVROPA

Komentáře

Transkript

Čtvrtek, 17. 5. 2012 SÁL EVROPA
PROGRAM LÉKAŘSKÉ SEKCE
STŘEDA, 16.5. 2012
Registrace (NH hotel)
Schůze výboru ČSOT (NH hotel)
Schůze primářů (NH hotel)
Uvítací večer
16:00 - 20:00
17:00 - 18:30
19:00 - 20:00
20:15 - 23:00
Čtvrtek, 17. 5. 2012
SÁL EVROPA
Registrace: od 07:00 hodin
Slavnostní zahájení: 08:00 - 8:45
Dětská Ortopedie - sympozium na počest prof. Pavlíka.
8:45 - 10:15
Předsednictvo: Dungl P., Kokavec M., Poul J.
1. Stručná historie české ortopedie
Čech O.
Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK, FNKV, Praha - Vinohrady
2. Stručný životopis prof. Pavlíka
Ditmar R.
Ortopedická klinika FN a LF UP Olomouc
15´
12´
3. Aktuálny prínos Pavlikovej metódy v liečbe vývojovej dysplázie bedrového kĺbu
Kokavec M.
Ortopedická klinika FN Bratislava, Slovensko
13´
4. Včasná diagnostika vývojové dysplazie kyčle
Poul J.
KDCHOT,FN Brno
15´
5. Současná koncepce léčby vývojové dysplazie kyčle
Dungl P.
Ortopedická klinika Nemocnice Na Bulovce 1. LF UK, Praha
15´
6. Co se změnilo za posledních 20 let v péči o dětské kyčle?
Zídka M. (1); Džupa V., Douša P. (2)
(1) 3. LF UK Praha a CLPA s..r.o. Praha;
(2) Ortopedicko-traumatologická klinika FNKV Praha
10´
Dungl P.
Shrnutí, závěry pro praxi
10´
Přestávka: 10:15 – 10:45
Dětská ortopedie - sympozium na počest prof. Pavlíka
10:45 – 12:00
Předsednictvo: Chomiak J., Šponer P., Trč T.
7. Význam trakční léčby v léčení VDK
Řeháček V., Chládek P., Trč T.
Ortopedická klinika UK 2. LF a FN Motol Praha
7´
8. Krvavá repozice kyčelního kloubu v léčbě vrozeného vykloubení
Šponer P., Pellar D.
Ortopedická klinika LF UK a FN Hradec Králové
7´
9. Osteotómie v oblasti bedrového kĺbu u detí v liečbe následkov po DDH.
Popluhár J. ,Liščák B., Krauseová O., Vereš P.
Oddelenie pediatrickej ortopédie FNsP Žilina
7´
10. Naše zkušenosti s operací stíšky podle Boswortha
Čech O., Vávra J.*
Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK, FNKV, Praha - Vinohrady
9´
11. Osteotomie krčku a hlavice stehenní kosti v léčení následků M.Perthes
Burian M., Dungl P., Chomiak J.
Ortopedická klinika Nemocnice Na Bulovce 1. LF UK, Praha
8´
12. Operační léčba nekrózy hlavice femuru u dospívajících
Bartoníček J.
ÚVN Praha
8´
13. Southwickova osteotomie při řešení CVA - dlouhodobé výsledky
Pink M., Valoušek T., Mikláš M.
Ortopedické oddělení, Nemocnice Třebíč
7´
14. Osteotómie v oblasti kolena u detí na našom pracovisku.
Liščák B., Popluhár J., Hartel M., Šafek K.
Oddelenie pediatrickej ortopédie FNsP Žilina
7´
Diskuze
10´
Chomiak J.
Shrnutí, závěry pro praxi
5´
12:00 – 13:00
I. Minisympozium s obědem
Prevence TEN u ortopedických operací (Bayer)
Moderátor: Kubeš R. (12 minut)
II. Minisympozium s obědem
Revizní TEP kyčle (Zimmer)
Moderátor: Gallo J. (48 minut)
1. Landor I.: Klasifikace kostních defektů - podle čeho se řídím?
2. Rozkydal Z.: Revizní náhrady jamky TEP kyčle – úskalí operační techniky
3. Stehlík J.: Acetabulární rekonstrukce u těžký kostních defektů
4. Gallo J.: Složité femorální rekonstrukce
Oběd pro účastníky minisypozia, Omega centrum, 13:00 - 13:45
Komplikace aloplastik kolen
13:45 – 15:00
Předsednictvo: Koudela K., Kloc J., Sosna A.
15. Hlavní důvody reoperací TEP kolena
Vavřík P.
1. ortopedická klinika FN v Motole a 1. LF UK Praha
7´
16. Nestabilní TEP kolenního kloubu, role peroperačního vyvážení stabilizátorů
Sosna A.
1. ortopedická klinika FN v Motole a 1. LF UK Praha
7´
17. Femoropatelární bolesti po implantaci TEP kolena
Koudela K.
KOTPÚ FN Lochotín
7´
18. Periprotetické zlomeniny femuru u TEP kolena
Tomáš T.
I.ortopedická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně
7´
19. Infekce TEP kolenního kloubu - aktuální standard péče
Jahoda D., Landor I., Pokorný D., Sosna A.
1. ortopedická klinika FN v Motole a 1. LF UK Praha
7´
20. Aloštěp šlacha-kost (tendo Achillis) při rekonstrukci extenzorového aparátu
u revizní TEP kolenního kloubu
Hart R., Šváb P., Bárta R., Safi A.
Ortopedicko-traumatologické oddělení Nemocnice Znojmo
7´
21. Komplikácie po TEP kolenného kĺbu na našom oddelení
Kloc J.
Ortopedická klinika J.A.Reimana Prešov
7´
22. TEP kolene Wright Advance-1000 implantací- možné komplikace
Pastucha M.
Nemocnice Hořovice
7´
Diskuze
14´
Sosna A.
Shrnutí, závěry pro praxi
5´
Přestávka: 15:00 – 15:30
Komplikace aloplastik kyčlí
15:30 - 16:50
Předsednictvo: Dufek P., Gallo J., Nečas L.
23. Hlavní důvody reoperací TEP kyčle
Nečas L.
Ortopedicko - traumatologická klinika, Martinská Fakultná Nemocnica
7´
24. Infekce TEP kyčle: individuální přístup, doporučené postupy
Jahoda D.
1. ortopedická klinika FN v Motole a 1. LF UK Praha
5´
25. Luxace TEP kyčle: optimalizace léčebného postupu
Špička J., Gallo J.
Ortopedická klinika FN a LF UP Olomouc
6´
26. Periprotetické zlomeniny u aloplastik kyčelního kloubu
Kozák P. (1), Gallo J. (2), Tomíček F. (1)
(1) Ortopedické oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku p.o.,
(2) Ortopedická klinika FN Olomouc
6´
27. Poranění nervů u TEP kyčle
Gallo J.
Ortopedická klinika FN a LF UP Olomouc
6´
28. Kazuistika - cévní komplikace po TEP kyčle na našem pracovišti, 2 případy
Debre J., Štěpán Z.
Šumperská nemocnice a.s., Ortopedické oddělení
6´
29. Komplikace TEP u vysokých luxací kyčle
Bartoníček J.
ÚVN Praha
6´
30. Jednodobá bilateralní implantace TEP kyčle a kolena- zvýšené riziko pro pacienta?
Dufek P., Oest T., Bergmann O.
Schön Klinik Neustadt, Německo
8´
31. Experiences with Zweymüller Modular-Revisionstem
Weisinger M.
Ortopaedic Centre of knikum Waldviertel Zwettl - Austria
8´
32. Komplikace náhrady kolenního a kyčelního kloubu u rizikových pacientů
Foldyna K., Gavlíček D.
Ortopedie MNO, Ostrava
6´
Diskuze
11´
Gallo J.
Shrnutí, závěry pro praxi
5´
Fakultativní kulturní, sportovní program
17:00 - 19:00
Společenský večer
20:00 - 02:00
Čtvrtek, 17. 5. 2012
SÁL MADRID
Registrace: od 7: 00 hod.
Slavnostní zahájení: 08:00 - 08:45 - SÁL EVROPA
Společný program - přednášky na počest prof. Pavlíka: 08:45-10:15 – SÁL EVROPA
Artroskopické stabilizační postupy I. - dolní končetina
10:45 – 12:00
Předsednictvo: Ditmar D., Kalina R., Nepraš P.
1. Naše postupy při komplexním poranění kolenního kloubu
Nepraš P., Zeman P.
KOTPÚ FN Lochotín
10´
2. Rekonstrukce LCA: Proč? Kdy? Jak? Komu? : Je to opravdu všem jasné ?!
Ditmar D.,Hons O.
Ortopedické oddělení VN Olomouc
9´
3. ASK rekonstrukce LCP
Kalina R., Holibka R.
Ortopedická klinika FN a LF UP Olomouc
9´
4. Transtibiální versus anteromediální cílení femorálního kanálu u plastiky LCA
Mohyla M., Walder P., Weber M.
Ortopedické oddělení, FN Ostrava
7´
5. Anatomická rekonstrukce LCA double bundle technikou -indikace , výhody a nevýhody
Zeman P., Nepraš P.
KOTPÚ FN Lochotín
9´
6. Vliv anteromediálního a posterolaterálního svazku předního zkříženého vazu na
předozadní a rotační stabilitu kolenního kloubu: klinická studie
Komzák M., Hart R., Okál F., Safi A.
Ortopedicko-traumatologické oddělení Nemocnice Znojmo
8´
7.
Ruptura předního zkříženého vazu v dětském věku
Hart R, Komzák M., Okál F., Safi A.
Ortopedicko-traumatologické oddělení Nemocnice Znojmo
8´
Diskuse
10´
Kalina R.
Shrnutí, závěry pro praxi
5´
Sympozium BMS a Pfizer s obědem
ELIQUIS - novinka v prevenci TEN v ortopedii
12:00 – 13:00
1. Karetová D. - Prevence tromboembolické nemoci u pacientů po elektivní náhradě
kyčelního nebo kolenního kloubu
2. Hradec J. - Apixaban – farmakologický profil
3. Trč T. - Eliquis – přehled výsledků registračních studií Advance 2, 3
Oběd pro účastníky Sympozia, Omega centrum, 13:00 - 13:45
Artroskopické stabilizační postupy II - HORNÍ KONČETINA
13:45 - 15:00
Předsednictvo: Holibka R., Mačák M., Paša L.
8. ASK stabilizace ramenního kloubu - 15-ti leté zkušenosti
Mačák M.
Ortopedie MNO, Ostrava
9.
Naše zkušenosti s AS stabilizací ramenního kloubu
Walder P, Mohyla M.
Ortopedické oddělení, FN Ostrava
10´
7´
10. Řešení selhání ASK přední stabilizace ramene
Rafi M., Přikryl P.
Ortopedické oddělení Nemocnice Přerov,o.z. SMN a.s.
7´
11. ASK Latarjet
Holibka R., Kalina R., Neoral P.
Ortopedická klinika FN a LF UP Olomouc
10´
12. Poranění RM - známe optimální ošetření?
Paša L., Kalandra S., Veselý R., Kužma J.
Klinika traumatologie LF MU v Úrazové nemocnici v Brně
10´
13. Defekty rotátorové manžety - ASK léčba
Pavlata J., Proček T., Korbel M., Prokeš L.
Ortopedická klinika LF UK a FN Hradec Králové
8´
14. Přínos atroskopie k diagnostice nestabilit zápěstí.
Pilný J., Švarc A., Štedrý J., Hoza P.
Ortopedické oddělení Krajská nemocnice Pardubice
8´
Diskuze
10´
Paša L.
Shrnutí, závěry pro praxi
5´
Přestávka: 15:00 – 15:30
Degenerativní nemoci páteře
15:30 – 16:50
Předsednictvo: Krbec M., Chaloupka R., Rehák Ľ.
15. Degenerativní skolióza
Krbec M.
Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK, FNKV, Praha - Vinohrady
9´
16. Principy operačního léčení nestabilit bederní páteře
Chaloupka R.
Ortopedická klinika LF MU a FN Brno
8´
17. Taktika ošetrenia degeneratívnych skolióz na I.OTK Bratislava
Rehák L., Žabka M., Horváth J.
1. Ortopedicko - traumatologická klinika LFUK a FNsP Bratislava a SZU
8´
18. Spondylolistéza
Repko M., Cienciala J.
Ortopedická klinika LF MU a FN Brno
8´
19. Operační léčení těžké cervikální spondylogenní myelopatie kombinovaným přístupem
Chaloupka R.
Ortopedická klinika LF MU a FN Brno
8´
20. Lumbální stenóza
Krbec M.
Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK, FNKV, Praha - Vinohrady
8´
21. Mobilní náhrada lumbální páteře
Matějka J.
KOTPÚ FN Lochotín
8´
22. Možnosti ošetření idiopatických skolióz u rostoucích dětí
Filipovič M., Nýdrle M., Leznar M.
Ortopedická klinika FN Brno - Bohunice
7´
Diskuze
11´
Krbec M.
Shrnutí, závěry pro praxi
5´
Schůze ČSOT
17:00 – 17:45
Fakultativní kulturní, sportovní program
17:00 - 19:00
Společenský večer
20:00 - 02:00
Pátek, 18. 5. 2012
SÁL EVROPA
Registrace od 07:30 hodin
Nemoci šlach a úponů
08:30 – 09:45
Předsednictvo: Medek V., Pach M., Pink M.
1. Terapeutické aspekty při ošetření digitus saltans
Hlubek R.
Ortopedické oddělení,FN Ostrava
7´
2. Rázová vlna - soubor 151 pacientů
Lubojacký J.
Ortopedická ambulance
7´
3. Možnosti využití INFINITY method u poruch šlach a úponů
Tomanová M.
Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí
7´
4. Coxa saltans - operační léčba
Pach M., Špička J., Šos Z.
Ortopedická klinika FN a LF UP Olomouc
7´
5. Parciálne ruptúry distálnej šľachy tricepsu s avulziou špičky olekranonu- je potrebná
operačná liečba?
Gajdoš R., Kaniansky M., Jančiar M.
Oddelenie úrazovej chirurgie-traumatológie, FNsP F.D.Roosevelta, Banská Bystrica 7´
6. Nekroza Achillovy šlachy a její chirurgické řešení
Pink M., Valoušek T., Mikláš M.
Ortopedické oddělení, Nemocnice Třebíč
7´
7. Ruptura distálního úponu šlachy musculus biceps brachii
Stoklas J.(1), Kelbl M.(2), Kalandra S.(2), Herůfek R.(1)
(1) Úrazová nemocnice v Brně, Oddělení klinické ortopedie;
(2) Oddělení traumatologie a sportovní traumatologie
7´
8. Operační terapie poranění extenčního aparátu kolenního kloubu
Štefanský J.(1); Štěpán Z. (2)
Šumperská nemocnice a.s., Ortopedické oddělení
7´
Diskuze
14´
Pink M.
Shrnutí, závěry pro praxi
5´
Přestávka: 09:45 – 10:15
Úhlově stabilní implantáty: pro a proti
10:15 – 12:00
Předsednictvo: Bartoníček J., Šimko P., Majerníček M.
9. LCP dlahy - představy a realita
Bartoníček J.
ÚVN Praha
15´
10. Vliv stability osteosyntézy na hojení zlomenin
Majerníček M.
Ortopedická klinika Nemocnice Na Bulovce 1. LF UK, Praha
10´
11. Kombinovaná osteosyntéza – zlatý standard nebo anachronismus ?
Dupal P., Hromádka R., Hein M.
1. ortopedická klinika FN v Motole a 1. LF UK Praha
9´
12. Úskalia LCP: čo sme sa naučili ?
Šimko P., Božík M., Heger T., Magala M., Popelka V.
Klinika úrazovej chirurgie LF SZU a UN Bratislava
9´
13. Transdeltoidální operační přístup pro řešení zlomenin horního konce humeru.
Trč T.
Ortopedická klinika UK 2. LF a FN Motol Praha
9´
14. Miniinvazivní osteosyntéza zlomenin proximálního humeru úhlově stabilními dlahami
– kadaverózní studie
Křivohlávek M., Lukáš R., Taller S.
Traumatologicko- ortopedické centrum, Krajská nemocnice Liberec a.s.
9´
15. Řešení komplikací úhlově stabilních implantátů proximálního humeru
Lena T., Frič V., Marvan J.
Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK, FNKV, Praha - Vinohrady
8´
16. Komplikace LCP osteosyntéz proximálního humeru a jejich řešení
Přikryl P., Skácel P., Selucký J.
Ortopedické oddělení Nemocnice Přerov,o.z. SMN a.s.
8´
17. Miniinvazivní osteosyntéza zlomenin pilonu tibie úhlově stabilní dlahou
Malkus T.
Ortopedická klinika Nemocnice Na Bulovce 1. LF UK, Praha
8´
18. Sekundární dislokace fragmentů po operační stabilizaci zlomenin distálního radia s linií
lomu v oblasti středního sloupce zápěstí
Vlček M., Landor I.
1. ortopedická klinika FN v Motole a 1. LF UK Praha
8´
19. Dětské kyčelní LCP dlahy-první zkušenosti
Ročák K.(1); Urbášek K., Ondruš Š., Poul J.(2)
(1) Ortopedické oddělení Nemocnice Přerov,o.z. SMN a.s., (2) KDCHOT,FN Brno
9´
Diskuze
15´
Bartoníček J.
Shrnutí, závěry pro praxi
5´
Sympozium firmy B.Braun s obědem
Moderátor: prof. Hart
12:00 - 13:00
Oběd pro účastníky Sympozia, Omega centrum, 13:00 - 13:45
Úhlově stabilní implantáty: pro a proti
13:45 – 15:00
Předsednictvo: Dráč P., Hart R., Křivohlávek M.
20. Zamykatelný distální femorální systém POLYAX™ u osteosyntézy femuru
Hart R., Okál F., Těknědžjan B., Kozák T.
Ortopedicko-traumatologické oddělení Nemocnice Znojmo
8´
21. Předoperační plánování s využitím 3D počítačové simulace s virtuální osteosyntézou
Křivohlávek M., Lukáš R., Taller S.
Traumatologicko- ortopedické centrum, Krajská nemocnice Liberec a.s.
8´
22. Zlomeniny patní kosti-poznámky k biomechanice
Zeman J., Matějka J., Horák M.
KOTPÚ FN Lochotín
7´
23. Operační léčení zlomeni těla a krčku talu
Matějka J., Zeman J.
KOTPÚ FN Lochotín
8´
24. Zlomeniny pánevního kruhu a acetabula - místo pro lockované dlahy?
Šrám J, Lukáš R., Taller S., Harcuba R. Křivohlávek M.
Traumatologicko- ortopedické centrum, Krajská nemocnice Liberec a.s.
8´
25. Akutní fixace nestabilních poranění pánevního kruhu iliosakrálními šrouby u dětí – 2
kazuistiky
Salášek M., Pavelka T.
KOTPÚ FN Lochotín
7´
26. Artrodéza TC kloubu systémem Tibiaxys
Pertl M., Trtík L.
Ortop.-traumatol.odd. Nemocnice Havl.Brod
7´
27. Použití úhlových dlah v korekci osy kolene
Káňa J., Walder P., Mohyla M., Zagroba J.
Ortopedické oddělení,FN Ostrava
7´
Diskuze
10´
Hart R.
Shrnutí, závěry pro praxi
5´
Ukončení kongresu:15:05
Pátek, 18. 5. 2012
SÁL MADRID
Registrace od 07:30 hodin
Nádory pohybového aparátu: současné dg. a terap. postupy
08:30 – 09:45
Předsednictvo: Janíček P., Matějovský Z., Repko M.
1. Diagnostika nádorů pohybového aparátu
Matějovský Z.(ml)
Ortopedická klinika Nemocnice Na Bulovce 1. LF UK, Praha
10´
2. Tkáňové inženýrství v chirurgické léčbě kostních nádorů
Janíček P., Múdry P., Tomáš T.
I.ortopedická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně,
Klinika dětské onkologie FN Brno - Dětská nemocnice
9´
3. Řešení solitární metastázy v oblasti proximálního humeru-kazuistika
Procházka E., Pellar D., Vícha J
Ortopedická klinika LF UK a FN Hradec Králové
7´
4. Metastatické postižení skeletu pánve a proximálního femoru
Pazourek L., Janíček P., Černý J., Ondrůšek Š.
I.ortopedická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně
7´
5. Operační léčba kostních metastáz páteře
Repko M., Pešek J., Grosman R., Chaloupka R.
Ortopedická klinika LF MU a FN Brno
7´
6. Diferencované postupy při chirurgickém léčení metastáz páteře
Ciencala J., Grosman R., Tichý V.
Ortopedická klinika LF MU a FN Brno
7´
7. Vliv atypického průběhu metastazování sarkomů měkkých tkání na rozsah
chirurgického výkonu.
Matějovský, Z., ml. (1), Lesenský, J. (1), Kofránek, I. (1), Matějovský, Z. (1), Povýšil, C. (2)
(1) Ortopedická klinika Nemocnice Na Bulovce 1. LF UK, Praha;
(2) Institut patologické anatomie 1.LF UK Praha
7´
8. Kostní metastazy v dětském věku
Schovanec J.
Ortopedická klinika UK 2. LF a FN Motol Praha
6´
Diskuze
10´
Janíček P.
Shrnutí, závěry pro praxi
5´
Přestávka: 09:45 – 10:15
Ortopedie nohy II.
10:15 – 12:00
Předsednictvo: Dungl P., Kamínek P., Popelka S.
9. Pes equinovarus – výsledky techniky podle Mc. Kaye a dle Ponsetiho.
Dungl P.
Ortopedická klinika Nemocnice Na Bulovce 1. LF UK, Praha
8´
10. Transpozice m. tibialis posterior v léčení neurogenních vad nohou.
Chomiak J, Dungl P, Ošťádal M.
Ortopedická klinika Nemocnice Na Bulovce 1. LF UK, Praha
7´
11. Grice Green arthrodesis
Shaikh H.H., Pellar D.
Ortopedická klinika LF UK a FN Hradec Králové
7´
12. Principy léčby deformit nohy u CMT.
Teyssler P., Žmolík L.
Ortopedická klinika UK 2. LF a FN Motol Praha
7´
13. Pantalární artrodéza systémem Panta nail
Ptáček Z., Kubát P., Röhrich J., Trtík L.
Ortopedicko-traumatologické odd. Nemocnice Havlíčkův Brod p.o.
6´
14. Artroskopicky asistované artrodézy hlezna
Svoboda V., Vodsloň T.
Ortopedicko traumatologické oddělení Nemocnice Písek
7´
15. Nestabilita I. metatarzu a hallux valgus
Popelka S., Hromádka R., Barták V., Sosna A.
1. ortopedická klinika FN v Motole a 1. LF UK Praha
6´
16. Akinova basální osteotomie základního článku palce nohy - střednědobé výsledky
Skoták M., Rybář Z. ml. , Hrubina M., Dygrýnová M.
Ortopedické oddělení Nemocnice Pelhřimov
6´
17. Subkapitální osteotomie I.metatarzu V-tec u hallux valgus deformity
Kunovský R., Herůfek R.
Klinické oddělení ortopedie - Úrazová nemocnice v Brně
6´
18. Výsledky Scarf osteotomie na naší klinice
Žmolík L., Trč T., Teyssler P.
Ortopedická klinika UK 2. LF a FN Motol Praha
7´
19. Současné přístupy k operační léčbě hallux rigidus na ortopedické klinice FNOL
Šos Z., Uvízl M., Gallo J.
Ortopedická klinika FN a LF UP Olomouc
7´
20. TOEFIT-PLUS - střednědobé výsledky
Jarošík J., Pink T., Stoklas J., Chaker A.
Klinické oddělení ortopedie - Úrazová nemocnice v Brně
7´
21. Weil osteotomie, výhody a nevýhody, naše zkušenosti
Skácel P., Ročák K., Kotrč. J.
Ortopedické oddělení Nemocnice Přerov,o.z. SMN a.s.
6´
Diskuze
13´
Dungl P.
Shrnutí, závěry pro praxi
5´
1. Sympozium s obědem na téma úhlově stabilních implantátů
Clinical experiences with AAP LOQTEQ - Anatomical Plating System with locking
compression technology - Dr. Ulrich Leyer (?)
12:00 – 13:30
2. Minisympozium bolesti
Trč.T. – Zkušenosti s lornoxikamen
12:40 – 13:00
Oběd pro účastníky Sympozia, Omega centrum, 13:00 - 13:45
Varia
13:45 – 15:00
Předsednictvo: Kubeš R., Rozkydal Z., Selucký J.
22. Analýza fyzikálně-chemických vlastností explantovaných UHMWPE komponent
kloubních náhrad
Fulín P., Pokorný D., Šlouf M., Jahoda D., Sosna A.
1.Ortopedická klinika 1.LF UK a FN Motol,
Ústav makromolekulární chemie AV ČR
8´
23. Současné artikulační povrchy u TEP a jejich možné komplikace
Kubeš R., Kofránek I., Waciakowski D.
Ortopedická klinika Nemocnice Na Bulovce 1. LF UK, Praha
8´
24. Komplikace resurfacingu kyčle
Trč T. Kos P.
Ortopedická klinika UK 2. LF a FN Motol Praha
8´
25. Příčná fraktura střední diafyzy femoru-atypická komplikace při implantaci TEP kyčle
Ditmar D.,Hons O.
Ortopedické oddělení VN Olomouc
7´
26. TB jako komplikace po TEP kyčle - kazuistika
Chocholáč D. (1); Gallo J. (2)
(1) OLÚ Jevíčko; (2) Ortopedická klinika FN a LF UP Olomouc
8´
27. Využití původního cementového lůžka při reimplantaci femorální komponenty
náhrady kyčelního kloubu.
Judl T., Jahoda D., Landor I., Sosna A.
1. ortopedická klinika FN v Motole a 1. LF UK Praha
7´
28. Současná korekční valgizační osteotomie tibie a náhrada předního zkříženého vazu
Okál F., Hart R., Komzák M.,
Ortopedicko-traumatologické oddělení Nemocnice Znojmo
7´
29. Naše zkušenosti s léčbou úhlové deformity v oblasti kolenního kloubu
Uvízl M., Šos Z.
Ortopedická klinika FN a LF UP Olomouc
7´
Diskuze
10´
Rozkydal Z.
Shrnutí, závěry pro praxi
5´
Ukončení kongresu: 15:05
PROGRAM SESTERSKÉ SEKCE
STŘEDA, 16.5. 2012
Registrace (NH hotel): 16:00 - 20:00
Čtvrtek, 17. 5. 2012
SÁL OLOMOUC
Registrace: od 07:00 hodin
Slavnostní zahájení: 08:00 - 8:45
Společný program - přednášky na počest prof. Pavlíka, sál Evropa: 08:45 - 10:15
Přestávka: 10:15 – 10:45
Novinky v instrumentaci
10:45 – 12:00
Předsednictvo: Lisická B., Studená S.
30. Reverzní náhrada ramenní kloubu z pohledu sálové sestry
Studená S., Menclerová J.
Ortopedická klinika, FN Olomouc
31. Operační řešení AC luxace implantátem TIGHT ROPE
Zapletalová H., Menclerová J., Neoral P.
Ortopedická klinika, FN Olomouc
10´
8´
32. Reverzní jamka TT od firmy Lima
Lukášová M., Cihelková V.
Ortopedická klinika, FN Motol
8´
33. LCP dlahy na proximální femur u dětí
Mádrová H., Hupková P., Zaoralová P.
COS, SMN a.s., o.z. Nemocnice Přerov
8´
34. Operativní řešení diagnozy Hallux Valgus technikou dle prof. Vítka
Bucharová S., Hosová L., Smetana M.
COS-NO, KN Liberec a.s.
8´
35. Artrodéza hlezenního kloubu nitrodřeňovým hřebováním PANTA NAIL
Štěpaníková J., Kopečná P.
Ortopedická klinika, FN Olomouc
36. ASK stabilizace ramenního kloubu - Latarjetova operace
8´
Svobodová A., Romanová Y.
Ortopedická klinika, FN Olomouc
8´
37. Artrodézy váhonosných kloubů
Jevická V., Kopečná P., Gallo J.
Ortopedická klinika, FN Olomouc
8´
Diskuze:
9´
12:00 – 13:00
Sympozium firmy ASQA na téma „rekuperace“ s obědem
Pavlíčková H., Černý M.
Oběd pro účastníky Sympozia, Omega centrum, 13:00 - 13:45
Problematika krevních ztrát po TEP – řešení, varia
13:45 – 15:00
Hubáčková M., Kvapilová B.
38. Kompenzace krevních ztrát po TEP
Rytířová S., Rozehnalová P.
Ortopedická klinika, FN Olomouc
10´
39. Krevní ztráty a jejich náhrady po totálních náhradách a reimplantacích
Šnejdarová J., Hykešová A.
1. Ortopedická klinika, FN Motol
10´
40. Náhrada krevních ztrát při velkých ortopedických výkonech
Vaňurová L., Solich J., Šišková R.
1. Ortopedická klinika, FN Motol
10´
41. Ošetřovatelská péče a rehabilitace u pacienta s UNI KNEE-OXFORD
Horáčková P., Střechová G., Orságová M.
Úrazová nemocnice Brno
10´
42. Ošetřovatelská péče o pacienta po OT I.MTT-V-tec
Norková V., Líčková R.
Úrazová nemocnice Brno
10´
43. Ošetřovatelská péče u pacienta s TBC kolena
Černá L., Richterová K.
OLÚ Jevíčko
10´
Diskuze:
15´
Přestávka: 15:00 – 15:30
Perioperační a pooperační bolest - řešení
15:30 – 16:45
Blahová A., Krupová H.
44. Zvládání bolesti u pacientů po ortopedických operacích
Havelková V., Fundáková P.
1. Ortopedická klinika, FN Motol
10´
45. Léčba bolesti ve FN Olomouc
Hubáčková M., Kudělková I.
Klinika anestézie, resuscitace a intenzivní medicíny, FN Olomouc
10´
46. Zvládání bolesti u pacientů po ortopedických operacích
Švarcová M., Šlichtová P., Vykopalová H.
Ortopedická klinika, FN Olomouc
10´
47. Efekt analgetické terapie u pacientů s chronickými bolestmi zad
Holubová M., Ehrenbergerová P., Pilný J.
FZS Univerzita Pardubice, Ortopedické oddělení -Krajská nemocnice Pardubice
10´
48. Zvládání bolesti u pacientů po ortopedických operacích
Žárská R., Grobařová A.
Ortopedické oddělení, FN Ostrava
9´
49. Zvládání bolesti u pac. po ortopedických operacích
Klímová R., Pelikánová P.
Ortopedická klinika, FN Brno
8´
50. Zvládání bolesti u pacientů po ortopedických operacích
Bergová E., Kozumplíková L.
FN Brno
8´
Diskuze:
10´
Fakultativní kulturní, sportovní program
17:00 - 19:00
Společenský večer
20:00 - 02:00
Pátek, 18. 5. 2012
SÁL OLOMOUC
Registrace: od 07:30 hodin
Dětská ortopedie z pohledu sestry
Moderní převazové techniky
08:30 – 09:45
Předsednictvo: Kalábová V., Zapletalová H.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Péče o dětského pacienta po ortopedické operaci
Dvořáková K., Štilárková R.
FN Brno
Péče o dětského pacienta po operaci s diagnózou PEC
Stárková T., Báťková V.
Ortopedická klinika, FN Olomouc
15´
na ortopedické ambulanci
10´
Moderní hojení ran pomoci metody V.A.C.
Blahová A.
Ortopedická klinika, FN Olomouc
10´
Použití V.A.C. systému při poruchách hojení ran
Neherová M., Bečičková Z.
Ortopedicko-traumatologické oddělení, SMN a.s., o.z. Nemocnice Prostějov
10´
Moderní metody hojení - VAC systém
Jakešová K., Václavková R.
FN Brno
10´
Decubity - prevence a nové metody
Těšitelová H., Manďáková J.
Ortopedická klinika, FN Hradec Králové
10´
Diskuze:
10´
Přestávka: 09:45 – 10:15
Edukace v ortopedii, varia
10:15 – 12:00
Předsednictvo: Zezulová L., Studená S.
7.
8.
9.
Edukujeme správně?
Sládková J.
FN Motol
15´
Role edukační sestry v ortopedii
Krupová H., Kopečná P.
Ortopedická klinika, FN Olomouc
11´
Edukace pacienta z pohledu sestry
Zezulová L., Třísková M.
Ortopedická klinika, FN Olomouc
11´
10. Edukace sestrou operačních sálů
Zaoralová P., Hupková P.
COS, SMN a.s., o.z. Nemocnice Přerov
11´
11. Edukace nemocných z pohledu sestry/role edukační sestry v ortopedii
11´
Melová Z., Životská J.
Ortopedická klinika, FNB Bohunice
12. Edukace nemocných z pohledu sestry
Ticháčková D., Kubrtová M.
Ortopedická klinika, FN Hradec Králové
11´
13. Ošetřovatelská péče u pacienta s periprotetickou frakturou a vysokým rizikem infektu
Pacltová P., Gajdošová H.
Oddělení ortopedie, Krajská nemocnice Liberec
11´
14. Laváž ramenního kloubu
Zatloukalová J.
Ortopedicko-traumatologické oddělení, nemocnice Přerov
11´
Diskuze:
13´
Ukončení kongresu - 15:05

Podobné dokumenty

pořádá XVI. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT

pořádá XVI. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT „ELIQUIS - novinka v prevenci TEN v ortopedii“ (BMS a Pfizer) Moderátor: Hradec J. 1. Karetová D.: Prevence tromboembolické nemoci u pacientů po elektivní náhradě kyčelního nebo kolenního kloubu 2....

Více

V. beskydské ortopedické dny finální informace.indd

V. beskydské ortopedické dny finální informace.indd Ortopedické oddělení FN Ostrava 5. Rehabilitační ošetřovatelská péče po TEP kyčelního kloubu Blahová A., Kvapilová B. Ortopedická klinika FN Olomouc

Více

Péče o pacienty se zlomeninou horního konce stehenní kosti. I

Péče o pacienty se zlomeninou horního konce stehenní kosti. I Metaanalýza randomizovaných studií zaznamenala snížení výskytu asymptomatické hluboké žilní trombózy při aplikaci intermitentní pneumatické komprese nebo nožní pumpy z 19 na 6 %. Data z uvedených s...

Více

Finální informace Bulovka 2014

Finální informace Bulovka 2014 Klinika traumatologie pohybového aparátu 1. LF UK a ÚVN Praha

Více

Finální informace NK 2014

Finální informace NK 2014 Prezident ČSOT, přednosta Ortopedicko-traumatologické kliniky FNKV a 3. LF UK Praha MUDr. Jiří Běhounek

Více