Deal Management manuál

Komentáře

Transkript

Deal Management manuál
Deal
Management
Deal Management
manuál
Aktuální k 10. srpnu 2015
Deal Management manuál
1
Obsah
O RTB Deals
2
Co je to RTB Deal?
2
Typy dealů
2
Druhy vztahů k otevřené aukci
2
Jak uzavřít Deal
3
Deal Management
4
Aktuálně podporovaná SSP
4
Potvrzení Deals
4
Nastavení RTB Line Item
5
Obecná doporučení
5
Nastavení Dealu v Line Item
5
Manuální vložení deal tokenu
6
Troubleshooting a kontakty
7
Troubleshooting
7
Kontakty
8
Deal Management manuál
2
O RTB Deals
Obecné informace o RTB Deals
Co je to RTB Deal?
Takzvané “Deals” umožňují inzerentovi, nakupujícímu media prostor prostředníctvím RTB, předem
dohodnout podmínky nákupu, přičemž veškeré transakce budou probíhat doprovázeny
alfanumerickým tokenem – DEAL ID.
Deal Vám může vytvořit kterýkoli publisher s vlastním SSP, případně jeho zastupitel, napřímo
integrovaný publisher, nebo CPEx. Přehled integrací naleznete zde.
Předem lze s publisherem dohodnout zejména:



Fixní cenu nákupu
Nabízený prostor (doména, placement, typ obsahu)
Formát (Standardní bannery, Rich Media)
Info: Přehled Rich Media formátů ocertifikovaných pro CPEx jsou k nalezení zde.
Typy dealů
Public Deal
Deal viditelný všem uživatelům Adform DSP (všem buyerům). Impresi vyhrává nejvýše přihazující
účastník aukce, bidující s příslušným dealem, za nastavenou fixní cenu.
Private Deal
Deal je viditelný pouze jednomu, nebo úzkému okruhu uživatelů Adform DSP (buyerům). Impresi
vyhrává nejvýše přihazující účastník aukce, bidující s příslušným dealem, za nastavenou fixní cenu.
Druhy vztahů k otevřené aukci
Publisher, využívající Adform PMP/SSP, má možnost rozhodnout v jakém vztahu bude otevřená aukce
s nastaveným dealem na konkrétní pozici. Analogická nastavení jsou přítomna v konkurenčních SSP.
Deal Management manuál
3
Public
Imprese na pozici je vždy prodána nejvýše přihazujícímu v aukci. Účastník bidující bez private dealu
vyhraje impresi za druhou nejvyšší nabídnutou cenu. Pokud impresi vyhraje účastník bidující s
platným dealem, vyhraje impresi za nastavenou fixní cenu.
Private
Pouze účastník aukce bidující s příslušným dealem může vyhrát impresi na pozici. Imprese není
nabídnuta v otevřené aukci.
First look.
Účastník aukce bidující s příslušným dealem má přednost před ostatními. Pouze pokud není imprese
prodána účastníku s dealem, je postoupena otevřené aukci.
Jak uzavřít Deal
Vždy kontaktujte publishera s žádostí o uzavření RTB dealu. Pakliže je publisher zastoupen mediálním
zastupitelstvím, kontaktujte obchodní oddělení zastupitelství.
Poznámka: Předtím však zkontrolujte, zda není publisher naintegrován napřímo do Adform.
Přehled dostupných integrací, společně se základními informacemi o inventory a kontakty zde.
Deal můžete rovněž uzavřít se sdružením CPEx. Informace o reklamním prostoru sdružení CPEx, který
je možné cílit v RTB prostřednictvím tzv. „Domain targeting“, cílením na masku ‚cpex.cz‘, jsou
dostupné zde.
V případě, že máte zájem o užší zacílení nákupu reklamního prostoru, než nabízí základní rozdělení
portfolia CPEx (a.cpex.cz, b.cpex.cz, c.cpex.cz), kontaktujte Matěje Nováka na [email protected]
Info: Vždy dbejte na to, abyste s publisherem uzavřeli tzv. “Private deal”. V případě, že Vám
publisher připraví “Public deal, tento bude viditelný všem uživatelům Adform DSP.
Deal Management manuál
4
Deal Management
Více informací o Deals Management modulu naleznete zde.
Deal Management je rozhraní v Adform UI, které Vám umožňuje správu všech dostupných Deals pro
jednotlivé, modulem aktuálně podporované, SSP, včetně přímých integrací. Do modulu musí mít
uživatel udělený přístup, pakliže „Deal Management“ modul nevidíte, zažádejte o udělení přístupu u
Vašeho administrátora účtu.
Aktuálně podporovaná SSP



Adform Private Markeplace
AppNexus
Rubicon Project
Podpora dalších SSP je stále rozšiřována. V případě SSP, která doposud nejsou podporována, je nutné
vložit deal token manuálně.
Potvrzení Deals
1. Navigujte se to rozhraní „Deal Management“ přes „System Settings“ (1)
2. Vyfiltrujte příslušné inventory (u přímých integrací název publishera, pro CPEx dealy „Rubicon
Project“) (2)
3. Zkontrolujte nastavení dealu zobrazením detailních informací po kliku na název dealu
Deal Management manuál
5
4. Pokud je vše v pořádku, potvrďte deal
Potvrzením Dealu se tento propíše do DSP uživatelského rozhraní.
Nastavení RTB Line Item
Jednou již potvrzený Deal můžete navolit v kterékoli Vaši RTB Line Item (aktivitě).
Obecná doporučení
Před nastavením parametrů nákupu věnujte pozornost těmto doporučením:
-Doporučení pro Vás připravujeme-
Nastavení Dealu v Line Item
1. Ve třetím kroku nastavení Vaší Line Item (aktivity) si vyberte příslušné SSP (inventory) a
klikněte na ikonku v pravém dolním rohu (1).
Deal Management manuál
6
2. V přehledu dostupných Deals vyberte příslušný Deal (2) a uložte změnu nastavení (3).
Pakliže Vaše Line Item nedoručuje imprese, postupujte podle těchto doporučení.
Manuální vložení deal tokenu
Jak postupovat, pokud SSP ještě není podporováno Deal Management modulem.
1. Pakliže SSP ještě není podporováno (např. Pubmatic, preferované SSP Seznamu), nechte si
zaslat Deal ID (token) Vašeho dealu
2. Vyhledejte SSP (1) v nastavení Inventory Vaší Line Item a na ikonku detailu inventory (2).
3. Klikněte na ikonku pro přidání dealu (3), vložte deal a potvrďte (4). Po dokončení úprav uložte
nastavení Vaší Line Item.
Deal Management manuál
7
Pakliže Vaše Line Item nedoručuje imprese, postupujte podle těchto doporučení.
Troubleshooting a kontakty
Jak postupovat, pokud deal nefunguje a koho kontaktovat, pokud jste vyčerpali všechny
možnosti.
Troubleshooting
Programatický nákup spočívá v komunikaci mezi programy postupujících podle vstupů, jaká do
systému zadá uživatel. Jedno chybné zadání může způsobit, že žádný nákup neproběhne. Věnujte
prosím pozornost následujícím nejčastějším příčinám „nefungujících“ dealů.
1. Publisher neposílá bid requesty
Přestože je deal v SSP vytvořen, publisher na své straně nemusí do SSP pro konkrétní deal posílat
requesty. Ověřte si s publisherem, zda skutečně posílá bid requesty s příslušným deal ID (tokenem).
2. CPM Bid Price
CPM bid price v aktivitě je po odečtení všech poplatků nižší než fixní cena dohodnutého dealu. V
tomto případě Adform neodpovídá na bid requesty. Doporučujeme navýšit bid price.
3. Špatný tvar deal tokenu
Manuálně zadané Deal ID do nastavení Line Item není správné (chyba v psaní; Deal ID zadané pod
nesprávné inventory). Doporučujeme překontrolovat správné zadání deal tokenu.
4. SSL Compliance
DoubleClick deals – všechny bid requesty vyžadují SSL-kompatibilní kreativy (https). Ujistěte se, že
se kreativy ani jejich dílčí assety nenačítají z nezabezpečeného zdroje (tj. http).
5. Nepodporované velikosti
Ujistěte se, že do aukce vstupujete s kreativami, které byly pro konkrétní deal dohodnuty.
Deal Management manuál
6. Blacklistovaná doména
Ujistěte se, že nevylučujete doménu, pro kterou přichází bid request pro konkrétní deal.
Kontakty
Traffic & Support
pro nejrychlejší vyřešení Vaší žádosti
Email: [email protected]
Kontakt na místní RAM (RTB Account Manager)
pro optimalizace a školení
Jméno: Zuzana Neupauerová, RAM
Email: [email protected]
Mobil: +420 773 507 725
Kontakt na místního PAM (Publisher Account Manager)
pro přímé integrace
Jméno: Ondřej Bartůněk, PAM
Email: [email protected]
Mobil: +420 728 929 912
8

Podobné dokumenty

MEDIA Info 37

MEDIA Info 37 Kreativní Evropa proto chce podporovat větší mezinárodní spolupráci mezi subjekty v oblasti kultury i další šíření kultury a uměleckých děl. Důležitá bude především podpora rozvoje publika pro evro...

Více

zde

zde – Skončilo přechodné období, od 1. ledna 2015 nastala materiální publicita katastru nemovitostí – Je možné nabýt nemovitost od nevlastníka, ale zjednodušení due diligence přijde pro asset dealy od ...

Více

Produktový list.key

Produktový list.key Produktový list Mobilní reklama Mobilní služby Seznamu měsíčně využívá více než milion uživatelů a mobilní reklama by tak neměla chybět ani ve vaší kampani. Reklamní formáty jsou k dispozici jak v ...

Více

Program v PDF

Program v PDF Personalizace ovládá svět marketingu. Díky tomu se targeting a retargeting stali klíčovými prvky online displejové reklamy. Skrývá se za nimi možnost využití relevantní reklamy pro jednotlivé skupi...

Více

151021 CIF Programmatic Premium export.key

151021 CIF Programmatic Premium export.key Cílení na publika je už poměrně využívané, inzerenti oceňují možnost přesného zacílení.

Více

Hlavní dokument [] - Vysoké učení technické v Brně

Hlavní dokument [] - Vysoké učení technické v Brně reálný svět. Ze směsice údajů hry (počet životů hráče, množství munice, umístění postavy ve scéně, pozic okolních objektů, jejich natočení a velikosti) hráč vidí hotová rastrová vyobrazení herního ...

Více

OBJEVTE SVĚT NOVÝCH MOŽNOSTÍ V ONLINE

OBJEVTE SVĚT NOVÝCH MOŽNOSTÍ V ONLINE relevantního pro váš byznys Podpořte růst vašeho byznysu v nových směrech

Více

O Adform

O Adform v Adform SSP nakupovat i s využitím dalších DSP dostupných na trhu. Z pohledu inzerenta potom nákup v takto integrovaných portálech představuje zásadní výhody. Mezi těmito bude zejména vysoká kvali...

Více