Katalog zdravotnických prostředků

Komentáře

Transkript

Katalog zdravotnických prostředků
Katalog zdravotnických
prostředků
2010
MSM_am.indd 1
27.4.2010 10:50:22
MSM_am.indd 2
27.4.2010 10:50:22
Vážené dámy a pánové,
dostává se vám do ruky nové vydání katalogu vybraných zdravotnických prostředků z nabídky společnosti
MSM, spol. s r.o. Věříme, že zde naleznete potřebné informace pro orientaci v našem sortimentu, včetně
přehledně zpracovaného obsahu a rejstříkových hesel. Nepřehlédněte také všeobecné obchodní a dodací
podmínky, kterými se naše společnost řídí. V sortimentu se objevuje řada nových položek zboží, jež vás
mohou oslovit. A snad můžeme prozradit, že už nyní připravujeme mnoho dalších produktů k uvedení
na trh v České republice, které se objeví v nejbližším aktualizovaném vydání. Děkujeme vám za dosavadní
spolupráci a těšíme se na její pokračování.
Váš prodejní tým MSM
Odpovědnost vůči partnerovi…
MSM_am.indd 3
27.4.2010 10:50:22
MSM_am.indd 4
27.4.2010 10:50:22
OBSAH
Punkce žil a infuzní terapie.......................................................................................................................................................................................1
Uzavřený systém Nexiva, provedení bez kohoutu.....................................................................................................................................................1
Uzavřený systém Nexiva, provedení s trojcestným kohoutem.....................................................................................................................................2
Venflon Pro Safety – bezpečnostní kanyla s injekčním portem....................................................................................................................................3
Insyte Autoguard – bezpečnostní kanyla.......................................................................................................................................................................4
Intravenózní kanyla s injekčním portem Venflon-Pro..................................................................................................................................................5
Intravenózní kanyla s injekčním portem Venflon-2.....................................................................................................................................................6
Insyte-W.......................................................................................................................................................................................................................7
Insyte............................................................................................................................................................................................................................8
Neoflon.........................................................................................................................................................................................................................9
Insyte-N......................................................................................................................................................................................................................10
Careflow.....................................................................................................................................................................................................................11
Careflow – 2 lumen.....................................................................................................................................................................................................12
Careflow – 3 lumen.....................................................................................................................................................................................................13
Careflow – 4 lumen.....................................................................................................................................................................................................14
Careflow – 5 lumen.....................................................................................................................................................................................................15
Secalon – Seldy...........................................................................................................................................................................................................16
Secalon T....................................................................................................................................................................................................................17
Porty žilní celoplastové – Jet Port Plus.......................................................................................................................................................................18
Porty žilní celoplastové nízkroprofilové – Jet Port Plus.............................................................................................................................................19
Porty žilní plastové s titanovým pouzdrem – Tiat Jet Light.......................................................................................................................................20
Porty žilní titanové – T-Port........................................................................................................................................................................................21
Porty žilní titanové – T-Port Contrast.........................................................................................................................................................................22
Porty arteriální plastové – Jet Port Plus......................................................................................................................................................................23
Příslušenství k portovým systémům..........................................................................................................................................................................24
Q-syte.........................................................................................................................................................................................................................25
Q-syte sestavy............................................................................................................................................................................................................26
Q-syte aspirační trn....................................................................................................................................................................................................27
Uzávěr Luer-Lock s membránou s možností přístřiku.............................................................................................................................................28
Uzávěr Luer-Lock kombi...........................................................................................................................................................................................29
Uzávěr Luer-Lock......................................................................................................................................................................................................30
Punkce žil a infuzní terapie
MSM_am.indd 5
strana 0
27.4.2010 10:50:22
OBSAH
Uzávěr Luer................................................................................................................................................................................................................31
MultiFlo 3 – trojcestná spojka.....................................................................................................................................................................................32
MultiFlo 5 – pěticestná spojka....................................................................................................................................................................................33
Rampa trojcestných kohoutů tříprvková – Intramultilock..........................................................................................................................................34
Rampa trojcestných kohoutů pětiprvková – Intramultilock........................................................................................................................................35
Trojcestné kohouty – BD ConnectaTM Plus...............................................................................................................................................................36
Trojcestné kohouty s hadičkou – BD ConnectaTM....................................................................................................................................................37
FloSwitch....................................................................................................................................................................................................................38
Gelmann.....................................................................................................................................................................................................................39
Lipidový filtr...............................................................................................................................................................................................................40
Infuzní souprava pro spádovou infuzi se zavzdušněním............................................................................................................................................41
Infuzní soupravy k pumpám Alaris – Ivac řady 590...................................................................................................................................................42
Infuzní soupravy k pumpám Alaris – Asena GW........................................................................................................................................................43
Transfuzní souprava...................................................................................................................................................................................................44
Spojovací hadičky Luer-Lock....................................................................................................................................................................................45
Spojovací hadičky k lineárním dávkovačům.............................................................................................................................................................46
Třídílné stříkačky předplněné sterilním fyziologickým roztokem – BD SalineTM..................................................................................................47
Stříkačky injekční inzulinové s integrovanou jehlou, 100U......................................................................................................................................48
Hemodynamika a přímé měření krevních tlaků...................................................................................................................................................49
Arteriální kanyla........................................................................................................................................................................................................49
Arteriální katétry – Careflow......................................................................................................................................................................................50
Arteriální katétry – Microseld.....................................................................................................................................................................................51
Plicnicový monitorovací katétr – Intrathermodyn......................................................................................................................................................52
Termodiluční katétry samostatné – Criticath, Intratheromodyn.................................................................................................................................53
Termodiluční katétry s in-line senzorem – Criticath...................................................................................................................................................54
Ochranný rukávec.......................................................................................................................................................................................................55
Exacta.........................................................................................................................................................................................................................56
Intradesilet Intraducer, kompletní set.........................................................................................................................................................................57
Intradesitel-Peel (rozlamovací)..................................................................................................................................................................................58
Critikit........................................................................................................................................................................................................................59
strana 0
MSM_am.indd 6
Zajištění dýchacích cest
27.4.2010 10:50:23
OBSAH
In-line senzorové kabely.............................................................................................................................................................................................60
Převodník s integrovaným proplachem 3 ml/h – DT-XX...........................................................................................................................................61
Převodník s integrovaným proplachem 30 ml/h – DT-NN.........................................................................................................................................62
Převodník bez integrovaného proplachu – TNF-R.....................................................................................................................................................63
Souprava s jedním převodníkem – GABARITH........................................................................................................................................................64
Souprava se dvěma převodníky – GABARITH..........................................................................................................................................................65
Souprava se třemi převodníky – GABARITH............................................................................................................................................................66
Souprava s jedním převodníkem – GABARITH SafeDraw.......................................................................................................................................67
Souprava se dvěma převodníky – GABARITH SafeDraw.........................................................................................................................................68
Převodník k opakovanému užití – RT2000.................................................................................................................................................................69
Měřící soupravy k převodníku RT2000......................................................................................................................................................................70
Měřící soupravy k převodníku RT2000 – Flex...........................................................................................................................................................71
Propojovací kabely k převodníkům............................................................................................................................................................................72
Fixační destička TBG – pořadač pro tlakové snímače................................................................................................................................................73
Držák TMM pro fixační destičku...............................................................................................................................................................................74
Tlakové hadičky PVC – čiré provedení......................................................................................................................................................................75
Tlakové hadičky PE – mléčné provedení....................................................................................................................................................................76
Přetlakové manžety.....................................................................................................................................................................................................77
Zajištění dýchacích cest...........................................................................................................................................................................................78
Endotracheální rourka bez manžety............................................................................................................................................................................78
Armovaná endotracheální rourka bez manžety..........................................................................................................................................................79
Preformovaná endotracheální rourka bez manžety pro orotracheální intubaci..........................................................................................................80
Preformovaná endotracheální rourka bez manžety pro nasotracheální intubaci........................................................................................................81
Endotracheální rourka s nízkotlakou manžetou..........................................................................................................................................................82
Endotracheální rourka s nízkotlakou vysokoobjemovou manžetou...........................................................................................................................83
Endotracheální rourka s nízkotlakou manžetou a odsávacím portem........................................................................................................................84
Armovaná endotracheální rourka s nízkotlakou manžetou........................................................................................................................................85
Preformovaná endotracheální rourka pro orotracheální intubaci...............................................................................................................................86
Preformovaná endotracheální rourka pro nasotracheální intubaci.............................................................................................................................87
Mikrolaryngeální rourka s nízkotlakou vysokoobjemovou manžetou.......................................................................................................................88
Regionální anestezie
MSM_am.indd 7
strana 0
27.4.2010 10:50:23
OBSAH
Endobronchiální rourka levostranná..........................................................................................................................................................................89
Endobronchiální rourka pravostranná........................................................................................................................................................................90
Tracheostomická kanyla s fixním límcem..................................................................................................................................................................91
Tracheostomická kanyla s plynule posuvným límcem...............................................................................................................................................92
Armovaná tracheostomická kanyla s plynule posuvným límcem..............................................................................................................................93
Tracheostomická kanyla s plynule posuvným límcem a přídavným portem.............................................................................................................94
Antibakteriální a antivirový filtr BSF201..................................................................................................................................................................95
Antibakteriální a antivirový trojfunkční filtr VH3200 (dětský).................................................................................................................................96
Antibakteriální a antivirový trojfunkční filtr VH3100...............................................................................................................................................97
Zvlhčovač pro spontánně ventilující pacienty (umělý nos).......................................................................................................................................98
Dýchací okruh pro intenzivní péči.............................................................................................................................................................................99
Dýchací okruh pro intenzivní péči silikonový.........................................................................................................................................................100
Dýchací okruh anesteziologický silikonový............................................................................................................................................................101
Dýchací okruh anesteziologický..............................................................................................................................................................................102
Set resuscitační pro dospělé k jednorázovému použití............................................................................................................................................103
Set resuscitační pro dospělé k opakovanému použití..............................................................................................................................................104
Maska pro kardiopulmonální resuscitaci.................................................................................................................................................................105
Odsávací katétry s centrálním otvorem....................................................................................................................................................................106
Odsávací katétry s centrálním a postranními otvory................................................................................................................................................107
Odsávací katétry zahnuté (Coudé)...........................................................................................................................................................................108
Odsávací katétry s regulátorem sání – Performance.................................................................................................................................................109
Odsávací katétry s regulátorem sání.........................................................................................................................................................................110
Guedel Airways........................................................................................................................................................................................................111
Maska anesteziologická............................................................................................................................................................................................112
Vak anesteziologický jednorázový...........................................................................................................................................................................113
Medicinální absorbér oxidu uhličitého – Sodasorb..................................................................................................................................................114
Intubační zavaděč.....................................................................................................................................................................................................115
Tracheální odběrová souprava..................................................................................................................................................................................116
Laryngoskopy s vláknovou optikou – soupravy bateriové........................................................................................................................................117
Laryngoskopické lžíce s vláknovou optikou kovové...............................................................................................................................................118
Příslušenství a náhradní díly laryngoskopů..............................................................................................................................................................119
Maska kyslíková s hadičkou pro dospělé.................................................................................................................................................................120
strana 0
MSM_am.indd 8
Zajištění dýchacích cest
27.4.2010 10:50:23
OBSAH
Brýle kyslíkové.........................................................................................................................................................................................................121
Nebulizátor jednorázový s maskou..........................................................................................................................................................................122
Regionální anestezie...............................................................................................................................................................................................123
Spinální jehly standardní – Yale................................................................................................................................................................................123
Spinální jehly atraumatické – Whitacre....................................................................................................................................................................124
Spinální jhely atraumatické – Sprotte.......................................................................................................................................................................125
Lumbální jehly atraumatické – Sprotte.....................................................................................................................................................................126
Soupravy pro spinální/epidurální anestezii – Durasafe Plus.....................................................................................................................................127
Epidurální soupravy – Perisafe Plus.........................................................................................................................................................................128
Epidurální soupravy – Mini Perisafe Plus................................................................................................................................................................129
Epidurální jehly Tuohy-Weiss..................................................................................................................................................................................130
Epidurální katétry.....................................................................................................................................................................................................131
Plochý epidurální filtr...............................................................................................................................................................................................132
Bezodporové stříkačky (L.O.R.)..............................................................................................................................................................................133
MultiStim Senzor......................................................................................................................................................................................................134
MultiStim Vario........................................................................................................................................................................................................135
Unipolární kanyly pro plexus anestezii – Nanoline..................................................................................................................................................136
Katétrové soupravy pro kontinuální plexus anestezii – Plexolong...........................................................................................................................137
Fixační pomůcky....................................................................................................................................................................................................138
Veca-C......................................................................................................................................................................................................................138
TuBo-Clip S..............................................................................................................................................................................................................139
TuBo-Fix..................................................................................................................................................................................................................140
Trachea-Fix...............................................................................................................................................................................................................141
Bepa-Clip....................................................................................................................................................................................................................142
Novo-Pad/Novo-KidsPad.........................................................................................................................................................................................143
Ute-Fix......................................................................................................................................................................................................................144
Soft-Fix.....................................................................................................................................................................................................................145
Eye-Care...................................................................................................................................................................................................................146
Regionální anestezie
MSM_am.indd 9
strana 0
27.4.2010 10:50:23
OBSAH
Splint-Fix..................................................................................................................................................................................................................147
Hand-Fix...................................................................................................................................................................................................................148
Příslušenství přístrojové techniky.........................................................................................................................................................................149
EKG elektrody pěnové.............................................................................................................................................................................................149
EKG elektrody Blue-Pore.........................................................................................................................................................................................150
Dura-senzory pro SPO2 k opakovanému užití.........................................................................................................................................................151
Soft-senzory pro SPO2 k opakovanému užití...........................................................................................................................................................152
Univerzální senzor k opakovanému užití.................................................................................................................................................................153
Senzory k jednorázovému užití, adhezivní...............................................................................................................................................................154
Senzory k jednorázovému užití, Velcro....................................................................................................................................................................155
Tlakové manžety Datascope.....................................................................................................................................................................................156
EKG kabely a svody Datascope...............................................................................................................................................................................157
Pokrývky intraoperační standardní..........................................................................................................................................................................158
Pokrývky intraoperační speciální.............................................................................................................................................................................159
Podložky intraoperační.............................................................................................................................................................................................160
Pokrývky pooperační................................................................................................................................................................................................161
Set pro ohřev infuze..................................................................................................................................................................................................162
Drenážní systémy....................................................................................................................................................................................................163
Jednolahvový systém hrudní drenáže s jedním oddílem..........................................................................................................................................163
Jednolahvový systém hrudní drenáže se dvěma oddíly............................................................................................................................................164
Dvoukomorový systém hrudní drenáže – Pleuraseal I..............................................................................................................................................165
Tříkomorový systém hrudní drenáže – Pleuraseal III...............................................................................................................................................166
Tříkomorový systém hrudní drenáže – Pleuraseal IV...............................................................................................................................................167
Pediatrický/novorozenecký systém hrudní drenáže...............................................................................................................................................168
Pokračující hrudní drenáž ambulantní (Ambulatory Chest Drain)..........................................................................................................................169
IPC – pacientem kontrolovaná hrudní drenáž (Indwelling Pleural Catheter)...........................................................................................................170
Neo-Pneumocath......................................................................................................................................................................................................171
Heimlichova chlopeň Pneumovent...........................................................................................................................................................................172
Soupravy pro pleurální punkci a punkci ascitu........................................................................................................................................................173
strana 0
MSM_am.indd 10
Zajištění dýchacích cest
27.4.2010 10:50:23
OBSAH
Soupravy pro thorakocentézu...................................................................................................................................................................................174
Soupravy pro punkci perikardu................................................................................................................................................................................175
Systémy uzavřené Redonovy drenáže 600 ml..........................................................................................................................................................176
Systémy uzavřené Redonovy drenáže 400 ml..........................................................................................................................................................177
Systémy uzavřené Redonovy drenáže 200 ml..........................................................................................................................................................178
Systémy pro drenáž drobných ran 150 ml................................................................................................................................................................179
Systémy pro drenáž drobných ran 30 ml..................................................................................................................................................................180
Redonovy zaváděcí jehly – přímé.............................................................................................................................................................................181
Redonovy zaváděcí jehly – zahnuté..........................................................................................................................................................................182
Redonovy zaváděcí jehly – lancety...........................................................................................................................................................................183
Redonovy drény........................................................................................................................................................................................................184
Kapilární drény Penrose...........................................................................................................................................................................................185
Ploché drény.............................................................................................................................................................................................................186
Laparotomické drény................................................................................................................................................................................................187
Drenážní systém Soft-Drain (One-Step)..................................................................................................................................................................188
Drenážní systém Soft-Drain (Seldinger)..................................................................................................................................................................189
Chirurgická odsávací souprava typu Yankauer.........................................................................................................................................................190
Chirurgická odsávací souprava s ochranným košíčkem...........................................................................................................................................191
Chirurgická odsávací souprava s plochým ústím.....................................................................................................................................................192
Chirurgická odsávací souprava vaginální.................................................................................................................................................................193
Chirurgická odsávací souprava micro-short.............................................................................................................................................................194
Armované spojovací hadice k chirurgickým odsávačkám.......................................................................................................................................195
Silikonové hadice vnitřního průměru do 6 mm........................................................................................................................................................196
Silikonové hadice s vnitřním průměrem nad 6 mm..................................................................................................................................................197
Staplery....................................................................................................................................................................................................................198
Cirkulární hemoroidiální staplery.............................................................................................................................................................................198
Cirkulární staplery....................................................................................................................................................................................................199
Lineární staplery.......................................................................................................................................................................................................200
Lineární cuttery.........................................................................................................................................................................................................201
Náplně do lineárních staplerů...................................................................................................................................................................................202
Regionální anestezie
MSM_am.indd 11
strana 0
27.4.2010 10:50:23
OBSAH
Náplně do lineárních staplerů s nožem.....................................................................................................................................................................203
Kožní stapler.............................................................................................................................................................................................................204
Odstraňovač svorek kožního stapleru.......................................................................................................................................................................205
Implantáty...............................................................................................................................................................................................................206
Uretrální podpůrný systém – TiLoop........................................................................................................................................................................206
Titanizovaná kýlní síťka – TiMesh...........................................................................................................................................................................207
Titanizovaná kýlní síťka – TiPatch...........................................................................................................................................................................208
Titanizovaný reparační kýlní systém – TiPlug..........................................................................................................................................................209
Titanizovaná reparační síťka – TiSure......................................................................................................................................................................210
Souprava pro vertebroplastiku..................................................................................................................................................................................211
Souprava pro vertebroplastiku – CIS........................................................................................................................................................................212
Kostní cement...........................................................................................................................................................................................................213
Biopsie.................................................................................................................................................................................................................214
Handy........................................................................................................................................................................................................................214
Delta-Cut...................................................................................................................................................................................................................215
Jehly pro Delta-Cut...................................................................................................................................................................................................216
Marrow-Cut..............................................................................................................................................................................................................217
Bone-Marrow............................................................................................................................................................................................................218
Safe-Cut.....................................................................................................................................................................................................................219
Aspi-Cut...................................................................................................................................................................................................................220
Spi-Cut.....................................................................................................................................................................................................................221
Broncho-Cut.............................................................................................................................................................................................................222
Urologie...................................................................................................................................................................................................................223
Močové cévky bez balonku pro ženy.......................................................................................................................................................................223
Močové cévky bez balonku – Nelaton.....................................................................................................................................................................224
Močové cévky bez balonku – Tiemann....................................................................................................................................................................225
Foleyův močový katétr silikonizovaný....................................................................................................................................................................226
strana 0
MSM_am.indd 12
Zajištění dýchacích cest
27.4.2010 10:50:23
OBSAH
Foleyův močový katétr celosilikonový....................................................................................................................................................................227
Foleyův močový katétr dětský, celosilikonový........................................................................................................................................................228
Uzávěr katétrů..........................................................................................................................................................................................................229
Gastroenterologie...................................................................................................................................................................................................230
Nazogastrické vyživovací sondy..............................................................................................................................................................................230
Gastroduodenální sondy...........................................................................................................................................................................................231
Gastroduodenální sondy RTG kontrastní.................................................................................................................................................................232
Žaludeční sondy........................................................................................................................................................................................................233
Rektální rourky.........................................................................................................................................................................................................234
Ostatní.....................................................................................................................................................................................................................235
Embolektomické katétry...........................................................................................................................................................................................235
Kožní popisovač (dermograf)...................................................................................................................................................................................236
Pomůcky pro inkontinentní...................................................................................................................................................................................237
Attends Soft..............................................................................................................................................................................................................237
Attends Soft..............................................................................................................................................................................................................238
Attends Contours......................................................................................................................................................................................................239
Attends Stretch Pant................................................................................................................................................................................................240
Attends Stretch Fit....................................................................................................................................................................................................241
Attends Slip Regular.................................................................................................................................................................................................242
Attends Slip Active...................................................................................................................................................................................................243
Attends Slip Regular Super a Regular Plus – okrajové velikosti..............................................................................................................................244
Attends Pull-Ons......................................................................................................................................................................................................245
Attends Cover-Dri....................................................................................................................................................................................................246
Ubrousky čistící vlhčené..........................................................................................................................................................................................247
Ubrousky čistící suché..............................................................................................................................................................................................248
Mycí žínka................................................................................................................................................................................................................249
Mycí emulze.............................................................................................................................................................................................................250
Regionální anestezie
MSM_am.indd 13
strana 0
27.4.2010 10:50:23
OBSAH
Čistící pěna...............................................................................................................................................................................................................251
Tělové mléko............................................................................................................................................................................................................252
Hydro gel..................................................................................................................................................................................................................253
Ošetřující krém.........................................................................................................................................................................................................254
Hygienický podbradník jednorázový.......................................................................................................................................................................255
Pomůcky pro polohování a rehabilitaci...............................................................................................................................................................256
Váleček do dlaně – Hugo, Robin..............................................................................................................................................................................256
Váleček k léčbě ruky – Hand Therapy......................................................................................................................................................................257
Podložka ruky klínová..............................................................................................................................................................................................258
Podložka pod paži – Arm Support............................................................................................................................................................................259
Závěs pažní – Arm Sling...........................................................................................................................................................................................260
Podložní kruh s otvorem – Laura, Dora....................................................................................................................................................................261
Čtverec podložní s otvorem......................................................................................................................................................................................262
Válec podložní – Berta..............................................................................................................................................................................................263
Válec polohovací – Agáta, Nela................................................................................................................................................................................264
Válec polohovací dlouhý..........................................................................................................................................................................................265
Poduška válcová k polohování vleže........................................................................................................................................................................266
Válec polohovací ve tvaru měsíce – Felix................................................................................................................................................................267
Polštář ve tvaru půlměsíce – Renol Moon................................................................................................................................................................268
Válec krční polohovací – Cervical Renol.................................................................................................................................................................269
Polštář multifunkční.................................................................................................................................................................................................270
Polštář univerzální....................................................................................................................................................................................................271
Polštář polohovací – Comfort...................................................................................................................................................................................272
Poduška pro polohování vsedě................................................................................................................................................................................273
Podsedák standardní.................................................................................................................................................................................................274
Chránič kotníků a paty – Erik, Sára..........................................................................................................................................................................275
Chránič kotníků a paty..............................................................................................................................................................................................276
Poduška k polohování nohou...................................................................................................................................................................................277
Podložka pod dolní končetinu kruhová....................................................................................................................................................................278
Podložka pěnová s abdukčním klínem.....................................................................................................................................................................279
strana 0
MSM_am.indd 14
Zajištění dýchacích cest
27.4.2010 10:50:24
OBSAH
Polštář zdravotní.......................................................................................................................................................................................................280
Polštář cestovní.........................................................................................................................................................................................................281
Matrace zdravotní – Bicofoam Spring......................................................................................................................................................................282
Matrace zdravotní – Sanitifoam................................................................................................................................................................................283
Matrace zdravotní – Ergofoam 25.............................................................................................................................................................................284
Matrace zdravotní – Ergofoam 28.............................................................................................................................................................................285
Pomůcky pro transport..........................................................................................................................................................................................286
Točna – TurnTable.....................................................................................................................................................................................................286
Pojízdná plošina pro imobilní – ReTurn...................................................................................................................................................................287
Deska – EasyGlide....................................................................................................................................................................................................288
Podložka – OneWaySlide..........................................................................................................................................................................................289
MoveMaster..............................................................................................................................................................................................................290
FlexiMove................................................................................................................................................................................................................291
Podložka kluzná – EasySlide....................................................................................................................................................................................292
Zvedák pro imobilní – EVA450EE...........................................................................................................................................................................293
Zvedák pro imobilní – RISE.....................................................................................................................................................................................294
Váha závěsná MHS 2500.........................................................................................................................................................................................295
Závěsné tyče.............................................................................................................................................................................................................296
Závěsný vak – BasicSling.........................................................................................................................................................................................297
Závěsný vak – HygieneSling....................................................................................................................................................................................298
Závěsný vak – HighBackSling..................................................................................................................................................................................299
Závěsný vak – FlexibleSling.....................................................................................................................................................................................300
Závěsný vak s výstelkami – FlexibleSling................................................................................................................................................................301
Závěsný vak – StretcherSling....................................................................................................................................................................................302
Závěsná vesta – WalkingVest....................................................................................................................................................................................303
Kompenzační a asistenční pomůcky......................................................................................................................................................................304
Chodítko – RollX.....................................................................................................................................................................................................304
Chodítko – Bure........................................................................................................................................................................................................305
Regionální anestezie
MSM_am.indd 15
strana 0
27.4.2010 10:50:24
OBSAH
Sprchové křeslo – AmfiBi.........................................................................................................................................................................................306
Židle sprchová – Balder............................................................................................................................................................................................307
Židle sprchová skládací – Balder..............................................................................................................................................................................308
Židle sprchová otočná – Balder.................................................................................................................................................................................309
Sedačka pod sprchu sklopná – Balder.......................................................................................................................................................................310
Sedačka na vanu – Balder..........................................................................................................................................................................................311
WendyLett................................................................................................................................................................................................................312
Žebříček – FlexiGrip.................................................................................................................................................................................................313
Pomůcka k fixaci končetin........................................................................................................................................................................................314
Bezpečnostní přikrývka............................................................................................................................................................................................315
Pás s magnetickým zámkem.....................................................................................................................................................................................316
Pelerína na invalidní vozík.......................................................................................................................................................................................317
Vesta k zajištění polohy vsedě..................................................................................................................................................................................318
Pás k zajištění polohy vsedě....................................................................................................................................................................................319
Popruhy na nohy k zajištění polohy vsedě...............................................................................................................................................................320
Návlek (boty) k fixaci na invalidním vozíku............................................................................................................................................................321
Stolek na invalidní vozík..........................................................................................................................................................................................322
Ochranný návlek na ruce – Hand Protection............................................................................................................................................................323
Overal.......................................................................................................................................................................................................................324
Ochrana oděvu voděodolná......................................................................................................................................................................................325
Osobní ochranné pomůcky....................................................................................................................................................................................326
Operační rukavice latexové, pudrované – sterilní.....................................................................................................................................................326
Vyšetřovací rukavice latexové – nesterilní................................................................................................................................................................327
Vyšetřovací rukavice vinylové – nesterilní...............................................................................................................................................................328
Vyšetřovací rukavice nitrilové – nesterilní................................................................................................................................................................329
Polyethylenové rukavice..........................................................................................................................................................................................330
Úklidové rukavice latexové.....................................................................................................................................................................................331
Ústenky třívrstvé......................................................................................................................................................................................................332
Operační barety – nesterilní......................................................................................................................................................................................333
Zástěry PE – nesterilní..............................................................................................................................................................................................334
Návleky na obuv......................................................................................................................................................................................................335
strana 0
MSM_am.indd 16
Zajištění dýchacích cest
27.4.2010 10:50:24
INTRAVENÓZNÍ KANYLY BEZPEČNOSTNÍ
Uzavřený systém Nexiva, provedení bez kohoutu
Použití: bezpečné zajištění periferního žilního řečiště pro aplikaci infuzí, transfuzí, léčiv,
odběrům krve k diagnostickým účelům a podobně.
Průtok
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
24G (0,7 x 19 mm)
17 ml/min
BED:383641
20/80
20
22G (0,9 x 25 mm)
28 ml/min
BED:383642
20/80
20
20G (1,1 x 25 mm)
45 ml/min
BED:383646
20/80
20
20G (1,1 x 32 mm)
45 ml/min
BED:383647
20/80
20
18G (1,3 x 32 mm)
65 ml/min
BED:383649
20/80
20
18G (1,3 x 45 mm)
60 ml/min
BED:383650
20/80
20
Velikost
Barva
Uzavřený systém intravenózních katétrů BD NexivaTM je jednoduchý, avšak radikálně progresivní koncept. Jako první svého druhu je tento systém
„all in one“ vyvinut tak, aby k zavedení systému došlo při prvním napíchnutí a také, aby se snížilo riziko vaší expozice krví. Boční okénko v blízkosti hrotu kovové kanyly bleskově informuje o správnosti punkce. Integrovaná spojovací hadička s tlačkou je zakončena bezpečnostní chlopní
BD Q-syteTM na principu děleného septa. Při vytažení kovové jehly z i.v. kanyly je ostrý hrot skryt bezpečnostním pouzdrem chránícím proti poranění jehlou i rozstřiku kapek krve. Klinicky osvědčený materiál BD VialonTM v cévě změkne až o 70 %, čímž se sníží riziko mechanické flebitidy
až o 50 %. Doporučená doba zavedení do 96 hodin.
Vyžádejte si podrobné informace o vlastnostech systému BD NexivaTM.
Punkce žil a infuzní terapie
MSM_am.indd 17
strana 1
27.4.2010 10:50:24
INTRAVENÓZNÍ KANYLY BEZPEČNOSTNÍ
Uzavřený systém Nexiva, provedení s trojcestným kohoutem
Použití: bezpečné zajištění periferního žilního řečiště pro aplikaci infuzí, transfuzí, léčiv,
odběrům krve k diagnostickým účelům a podobně.
Průtok
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
24G (0,7 x 19 mm)
17 ml/min
BED:383661
20/80
20
22G (0,9 x 25 mm)
28 ml/min
BED:383662
20/80
20
20G (1,1 x 25 mm)
45 ml/min
BED:383666
20/80
20
20G (1,1 x 32 mm)
45 ml/min
BED:383667
20/80
20
18G (1,3 x 45 mm)
60 ml/min
BED:383670
20/80
20
18G (1,3 x 32 mm)
65 ml/min
BED:383669
20/80
20
Velikost
Barva
Uzavřený systém intravenózních katétrů BD NexivaTM je jednoduchý, avšak radikálně progresivní koncept. Jako první svého druhu je tento systém
„all in one“ vyvinut tak, aby k zavedení systému došlo při prvním napíchnutí a také, aby se snížilo riziko vaší expozice krví. Boční okénko v blízkosti hrotu kovové kanyly bleskově informuje o správnosti punkce. Integrovaná spojovací hadička je zakončena trojcestným kohoutem a bezpečnostní chlopní BD Q-syteTM na principu děleného septa. Při vytažení kovové jehly z i.v. kanyly je ostrý hrot skryt bezpečnostním pouzdrem
chránícím proti poranění jehlou i rozstřiku kapek krve. Klinicky osvědčený materiál BD VialonTM v cévě změkne až o 70 %, čímž se sníží riziko
mechanické flebitidy až o 50 %. Doporučená doba zavedení do 96 hodin.
Vyžádejte si podrobné informace o vlastnostech systému BD NexivaTM.
strana 2
MSM_am.indd 18
Punkce žil a infuzní terapie
27.4.2010 10:50:26
INTRAVENÓZNÍ KANYLY BEZPEČNOSTNÍ
Venflon Pro Safety – bezpečnostní kanyla s injekčním portem
Použití: zajištění periferního žilního řečiště pro aplikaci infuzí, transfuzí, léčiv, odběrům krve
k diagnostickým účelům a podobně.
Průtok
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
22G (0,9 x 25 mm)
42 ml/min
BED:393222
50/500
50
20G (1,1 x 32 mm)
67 ml/min
BED:393224
50/500
50
18G (1,3 x 45 mm)
103 ml/min
BED:393227
50/500
50
18G (1,3 x 32 mm)
103 ml/min
BED:393226
50/500
50
17G (1,5 x 45 mm)
133 ml/min
BED:393228
50/500
50
16G (1,8 x 45 mm)
236 ml/min
BED:393229
50/500
50
14G (2,0 x 45 mm)
270 ml/min
BED:393230
50/500
50
Velikost
Barva
Venflon Pro Safety představuje novou generaci žilních kanyl. Jde o bezpečnostní intravenózní kanylu s křídly a s injekčním portem vyrobenou
z materiálu Vialon. Při vytažení kovové jehly z i.v. kanyly je ostrý hrot skryt bezpečnostním pouzdrem chránícím proti poranění jehlou i rozstřiku kapek krve. Klinicky osvědčený materiál BD VialonTM v cévě změkne až o 70 %, čímž se sníží riziko mechanické flebitidy až o 50 %.
Vyžádejte si podrobné informace o vlastnostech bezpečnostních kanyl BD.
Punkce žil a infuzní terapie
MSM_am.indd 19
strana 3
27.4.2010 10:50:29
INTRAVENÓZNÍ KANYLY BEZPEČNOSTNÍ
Insyte Autoguard – bezpečnostní kanyla
Použití: zajištění periferního žilního řečiště pro aplikaci infuzí, transfuzí, léčiv, odběrům krve
k diagnostickým účelům a podobně.
Velikost
Barva
Obj. číslo
bez křídel
s křídly
Průtok
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
24G (0,7 x 19 mm)
24 ml/min
BED:381812
BED:381912
50/200
50
22G (0,9 x 25 mm)
36 ml/min
BED:381823
BED:381923
50/200
50
20G (1,1 x 30 mm)
62 ml/min
BED:381833
BED:381933
50/200
50
20G (1,1 x 32 mm)
55 ml/min
BED:381834
BED:381934
50/200
50
18G (1,3 x 32 mm)
105 ml/min
BED:381844
BED:381944
50/200
50
Insyte Autoguard představuje novou generaci bezpečnostních žilních kanyl. Kanyly jsou vybaveny unikátním mechanismem, kdy po zavedení se
tlačítkem aktivuje pružina, která zasune jehlu do tužkovitého pouzdra a zcela skryje její ostrý hrot. Klinicky osvědčený materiál BD VialonTM v cévě
změkne až o 70 %, čímž se sníží riziko mechanické flebitidy až o 50 %.
Vyžádejte si podrobné informace o vlastnostech periferních žilních kanyl BD.
strana 4
MSM_am.indd 20
Punkce žil a infuzní terapie
27.4.2010 10:50:29
INTRAVENÓZNÍ KANYLY
Intravenózní kanyla s injekčním portem – Venflon-Pro
Použití: zajištění periferního žilního řečiště pro aplikaci infuzí, transfuzí, léčiv, odběrům krve
k diagnostickým účelům. Možnost bezpečného přístupu bezjehlovým paralelním injekčním
portem – přístřik medikamentů.
Velikost
Barva
Průtok
kanyla
Obj. číslo
mandrén
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
22G (0,9 x 25 mm)
42 ml/min
BED:393202
BED:394251
50/500
50
20G (1,1 x 32 mm)
67 ml/min
BED:393204
BED:394252
50/500
50
18G (1,3 x 32 mm)
103 ml/min
BED:393206
BED:394257
50/500
50
18G (1,3 x 45 mm)
103 ml/min
BED:393207
BED:394253
50/500
50
17G (1,5 x 45 mm)
133 ml/min
BED:393208
BED:394254
50/500
50
16G (1,8 x 45 mm)
236 ml/min
BED:393209
BED:394255
50/500
50
14G (2,0 x 45 mm)
270 ml/min
BED:393210
BED:394256
50/500
50
Kanyly Venflon-Pro jsou kanyly nejnovější generace z materiálu Vialon, který významně snižuje riziko tromboflebitid. Vialon se vyznačuje mimořádnou flexibilitou a odolností proti zalomení, kdy dochází během několika sekund k samovolnému obnovení průchodnosti kanyly. Další výhodou
kanyl je nové řešení „odskakovací“ krytky injekčního portu, které umožňuje snadnou manipulaci s minimálním rizikem možné kontaminace či
náhodného otevření.
Vyžádejte si podrobné informace o vlastnostech periferních žilních kanyl BD.
Punkce žil a infuzní terapie
MSM_am.indd 21
strana 5
27.4.2010 10:50:31
INTRAVENÓZNÍ KANYLY
Intravenózní kanyla s injekčním portem – Venflon-2
Použití: zajištění periferního žilního řečiště pro aplikaci infuzí, transfuzí, léčiv, odběrům krve
k diagnostickým účelům. Možnost bezpečného přístupu bezjehlovým paralelním injekčním
portem – přístřik medikamentů.
Velikost
Barva
Průtok
kanyla
Obj. číslo
mandrén
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
22G (0,8 x 25 mm)
31 ml/min
BED:391451
BED:394251
50/500
50
20G (1,0 x 32 mm)
54 ml/min
BED:391452
BED:394252
50/500
50
18G (1,3 x 32 mm)
85 ml/min
BED:391457
BED:394257
50/500
50
18G (1,2 x 45 mm)
80 ml/min
BED:391453
BED:394253
50/500
50
17G (1,4 x 45 mm)
125 ml/min
BED:391454
BED:394254
50/500
50
16G (1,7 x 45 mm)
180 ml/min
BED:391455
BED:394255
50/500
50
14G (2,0 x 45 mm)
270 ml/min
BED:391456
BED:394256
50/500
50
Periferní žilní kanyly s injekčním portem Venflon-2 jsou dodávány v teflonovém provedení. Kanyla je opatřena punkční jehlou s Back-Cut ostřím,
které redukuje punkční trauma na minimum. Během výrobního procesu prochází každá kanyla 24 přísnými testy kvality, jejichž výsledkem je stálost všech parametrů. Nejen díky tomu se stala kanyla Venflon uznávaným světovým standardem. Další charakteristické znaky: přesně kalibrovaný
hladký povrch, vynikající stabilita při zavádění.
Vyžádejte si podrobné informace o vlastnostech periferních žilních kanyl BD.
strana 6
MSM_am.indd 22
Punkce žil a infuzní terapie
27.4.2010 10:50:34
INTRAVENÓZNÍ KANYLY
Insyte-W – intravenózní kanyla s křidélky
Použití: zajištění periferního žilního řečiště pro aplikaci infuzí, transfuzí, léčiv, odběrům krve
k diagnostickým účelům.
Velikost
Barva
Průtok
kanyla
Obj. číslo
mandrén
Balení/karton (ks)
kanyla
mandrén
Min. obj.
množství (ks)
24G (0,7 x 19 mm)
24 ml/min
BED:381312
BED–81312
50/200
50/500
50
22G (0,9 x 25 mm)
36 ml/min
BED:381323
BED:394280
50/200
50/500
50
20G (1,1 x 30 mm)
62 ml/min
BED:381334
BED:394281
50/200
50/500
50
20G (1,1 x 48 mm)
55 ml/min
BED:381337
BED:394282
50/200
50/500
50
18G (1,3 x 30 mm)
105 ml/min
BED:381344
BED:394283
50/200
50/500
50
18G (1,3 x 45 mm)
97 ml/min
BED:381346
BED:394284
50/200
50/500
50
16G (1,7 x 45 mm)
215 ml/min
BED:381357
BED:394285
50/200
50/500
50
Kanyly Insyte-W jsou vyrobeny z vysoce biokompatibilního materiálu Vialon, který významně snižuje riziko tromboflebitid nejen proti teflonovým kanylám, ale též kanylám ze standardního polyurethanu. Vialon se vyznačuje mimořádnou flexibilitou a odolností proti zalomení, kdy dochází
během několika sekund k samovolnému obnovení průchodnosti kanyly. Další vlastností je mimořádně hladký povrch, který spolu s přesným kuželovým zakončením kanyly umožňuje snadné a atraumatické zavádění.
Vyžádejte si podrobné informace o vlastnostech periferních žilních kanyl BD.
Punkce žil a infuzní terapie
MSM_am.indd 23
strana 7
27.4.2010 10:50:36
INTRAVENÓZNÍ KANYLY
Insyte – intravenózní kanyla bez křidélek
Použití: zajištění periferního žilního řečiště pro aplikaci infuzí, transfuzí, léčiv, odběrům krve
k diagnostickým účelům.
Velikost
Barva
Průtok
kanyla
Obj. číslo
mandrén
Balení/karton (ks)
kanyla
mandrén
Min. obj.
množství (ks)
24G (0,7 x 19 mm)
24 ml/min
BED:381212
BED:3–81212
50/200
50/500
50
22G (0,9 x 25 mm)
36 ml/min
BED:381223
BED:394280
50/200
50/500
50
20G (1,1 x 30 mm)
62 ml/min
BED:381234
BED:384281
50/200
50/500
50
20G (1,1 x 48 mm)
55 ml/min
BED:381237
BED:384282
50/200
50/500
50
18G (1,3 x 30 mm)
105 ml/min
BED:381244
BED:384283
50/200
50/500
50
18G (1,3 x 45 mm)
97 ml/min
BED:381246
BED:384284
50/200
50/500
50
16G (1,7 x 45 mm)
215 ml/min
BED:381257
BED:384285
50/200
50/500
50
14G (2,1 x 45 mm)
330 ml/min
BED:381267
BED:384286
50/200
50/500
50
Kanyly Insyte-W jsou vyrobeny z vysoce biokompatibilního materiálu Vialon, který významně snižuje riziko tromboflebitid nejen proti teflonovým kanylám, ale též kanylám ze standardního polyurethanu. Vialon se vyznačuje mimořádnou flexibilitou a odolností proti zalomení, kdy dochází
během několika sekund k samovolnému obnovení průchodnosti kanyly. Další vlastností je mimořádně hladký povrch, který spolu s přesným kuželovým zakončením kanyly umožňuje snadné a atraumatické zavádění.
Vyžádejte si podrobné informace o vlastnostech periferních žilních kanyl BD.
strana 8
MSM_am.indd 24
Punkce žil a infuzní terapie
27.4.2010 10:50:37
INTRAVENÓZNÍ KANYLY PRO NEONATOLOGII, GERIATRII
Neoflon
Použití: zajištění periferního žilního řečiště v neonatologii, geriatrii a všude tam, kde vyžadujeme velice jemnou a šetrnou punkci.
Průtok
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
24G (0,7 x 19 mm)
13 ml/min
BED:391350
50/500
50
26G (0,6 x 19 mm)
13 ml/min
BED:391349
50/500
50
Velikost
Barva
Neoflon je teflonová periferní žilní kanyla řešená s ohledem na maximální stabilitu při zavádění. Parametry jí předurčují k použití v neonatologii,
geriatrii a všude tam, kde vyžadujeme velice jemnou, citlivou a šetrnou punkci. Pro bezpečnou fixaci je kanyla opatřena křidélky.
Punkce žil a infuzní terapie
MSM_am.indd 25
strana 9
27.4.2010 10:50:38
INTRAVENÓZNÍ KANYLY PRO NEONATOLOGII, GERIATRII
Insyte-N
Použití: zajištění periferního žilního řečiště v neonatologii, geriatrii a všude tam, kde vyžadujeme velice jemnou a šetrnou punkci.
Provedení
Průtok
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
24G (0,7 x 14 mm)
s křídly
25 ml/min
BED:381311
50/200
50
24G (0,7 x 14 mm)
bez křídel
25 ml/min
BED:381211
50/200
50
Velikost
Barva
Insyte-N byla vyvinuta pro bezpečnou punkci dětských pacientů. Unikátní konstrukce katétru umožňuje optimální verifikaci v žíle díky kapilárnímu efektu (Flash-Back). Pokud kanyla projde žilní stěnou, je okamžitě patrná krev v okénku distálního konce kanyly, tedy nikoliv až po naplnění
kontrolní komůrky na proximálním konci. Kanyla je vyrobena z Vialonu a dodávána jak s fixačními křidélky, tak i bez křidélek.
strana 10
MSM_am.indd 26
Punkce žil a infuzní terapie
27.4.2010 10:50:40
CENTRÁLNÍ ŽILNÍ KATÉTRY ZAVÁDĚNÉ DLE SELDINGERA
Careflow
Použití: zajištění centrálního žilního řečiště v resuscitační péči, intenzivní péči a náročné operativě.
Velikost
Délka
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
2,5Fr (22G)
100 mm
BED:681622
5/50
5
2,5Fr (22G)
200 mm
BED:681634
5/50
5
4Fr (18G)
200 mm
BED:681658
5/50
5
5Fr (16G)
150 mm
BED:681662
5/50
5
4Fr (16G)
200 mm
BED:681753
5/50
5
7Fr (14G)
150 mm
BED:681698
5/50
5
7Fr (14G)
200 mm
BED:681699
5/50
5
Centrální žilní katétry Careflow jsou vyrobeny z vysoce kvalitního polyurethanu. Souprava obsahuje punkční jehlu délky 70 mm (u pediatrických
velikostí 40 mm), zaváděcí kanylu, dilatátor, inj. stříkačku, zapouzdřený zaváděcí drát s flexibilním „J“ zakončením v provedení Vena Guide™
k snadnému zavádění jednou rukou a PUR katétr. Katétr je osazen prodlužovací hadičkou s tlačkou.
Punkce žil a infuzní terapie
MSM_am.indd 27
strana 11
27.4.2010 10:50:41
CENTRÁLNÍ ŽILNÍ KATÉTRY ZAVÁDĚNÉ DLE SELDINGERA
Careflow – 2 lumen
Použití: zajištění centrálního žilního řečiště v resuscitační péči, intenzivní péči a náročné operativě.
Délka
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
4Fr. (18G)
60 mm
BED:681616
5/50
5
4Fr. (18G)
100 mm
BED:681626
5/50
5
4Fr. (18G)
150 mm
BED:681653
5/50
5
4Fr. (18G)
200 mm
BED:681656
5/50
5
5Fr. (16G)
60 mm
BED:681619
5/50
5
5Fr. (16G)
150 mm
BED:681683
5/50
5
5Fr. (16G)
200 mm
BED:681687
5/50
5
7Fr. (14G)
150 mm
BED:681755
5/50
5
7Fr. (14G)
200 mm
BED:681714
5/50
5
7Fr. (14G)
300 mm
BED:681756
5/50
5
Velikost
Centrální žilní katétry Careflow jsou vyrobeny z vysoce kvalitního polyurethanu. Souprava obsahuje punkční jehlu délky 70 mm (u pediatrických
velikostí 40 mm), zaváděcí kanylu, dilatátor, inj. stříkačku, zapouzdřený zaváděcí drát s flexibilním „J“ zakončením v provedení Vena Guide™
k snadnému zavádění jednou rukou a PUR katétr.
strana 12
MSM_am.indd 28
Punkce žil a infuzní terapie
27.4.2010 10:50:42
CENTRÁLNÍ ŽILNÍ KATÉTRY ZAVÁDĚNÉ DLE SELDINGERA
Careflow – 3 lumen
Použití: zajištění centrálního žilního řečiště v resuscitační péči, intenzivní péči a náročné operativě.
Délka
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
5Fr. (16G)
60 mm
BED:681620
5/50
5
5Fr. (16G)
100 mm
BED:681630
5/50
5
5Fr. (16G)
150 mm
BED:681691
5/50
5
5Fr. (16G)
200 mm
BED:681695
5/50
5
7Fr. (14G)
150 mm
BED:681757
5/50
5
7Fr. (14G)
200 mm
BED:681759
5/50
5
7Fr. (14G)
300 mm
BED:681729
5/50
5
Velikost
Centrální žilní katétry Careflow jsou vyrobeny z vysoce kvalitního polyurethanu. Souprava obsahuje punkční jehlu délky 70 mm (u pediatrických
velikostí 40 mm), zaváděcí kanylu, dilatátor, inj. stříkačku, zapouzdřený zaváděcí drát s flexibilním „J“ zakončením v provedení Vena Guide™
k snadnému zavádění jednou rukou a PUR katétr. Katétr je osazen prodlužovacími hadičkami s tlačkami.
Punkce žil a infuzní terapie
MSM_am.indd 29
strana 13
27.4.2010 10:50:44
CENTRÁLNÍ ŽILNÍ KATÉTRY ZAVÁDĚNÉ DLE SELDINGERA
Careflow – 4 lumen
Použití: zajištění centrálního žilního řečiště v resuscitační péči, intenzivní péči a náročné operativě.
Velikost
Délka
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
8,5Fr.
150 mm
BED:681731
5/50
5
8,5Fr.
200 mm
BED:681733
5/50
5
Centrální žilní katétry Careflow jsou vyrobeny z vysoce kvalitního polyurethanu. Souprava obsahuje punkční jehlu délky 70 mm, zaváděcí kanylu,
dilatátor, inj. stříkačku, zapouzdřený zaváděcí drát s flexibilním „J“ zakončením v provedení Vena Guide™ k snadnému zavádění jednou rukou
a PUR katétr.
strana 14
MSM_am.indd 30
Punkce žil a infuzní terapie
27.4.2010 10:50:44
CENTRÁLNÍ ŽILNÍ KATÉTRY ZAVÁDĚNÉ DLE SELDINGERA
Careflow – 5 lumen
Použití: zajištění centrálního žilního řečiště v resuscitační péči, intenzivní péči a náročné operativě.
Velikost
Délka
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
9,5Fr.
150 mm
BED:681735
5/50
5
9,5Fr.
200 mm
BED:681737
5/50
5
Centrální žilní katétry Careflow jsou vyrobeny z vysoce kvalitního polyurethanu. Souprava obsahuje punkční jehlu délky 70 mm, zaváděcí kanylu,
dilatátor, inj. stříkačku, zapouzdřený zaváděcí drát s flexibilním „J“ zakončením v provedení Vena Guide™ k snadnému zavádění jednou rukou
a PUR katétr.
Punkce žil a infuzní terapie
MSM_am.indd 31
strana 15
27.4.2010 10:50:46
CENTRÁLNÍ ŽILNÍ KATÉTRY ZAVÁDĚNÉ DLE SELDINGERA
Secalon-Seldy
Použití: zajištění centrálního žilního řečiště v resuscitační péči, intenzivní péči a náročné operativě.
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
Velikost
Délka
Povedení
16G
200 mm
kompletní
BED:681744
10/100
10
16G
200 mm
Basic
BED:681745
10/100
10
16G
420 mm
Basic
BED:681013
10/100
10
Secalon Seldy je kompletní souprava PUR katétru pro zavádění Seldingerovou metodou. Souprava obsahuje kovovou punkční jehlu 17G x 70 mm,
plastikovou kanylu 16G x 70 mm, zapouzdřený zaváděcí drát, katétr s bezpečným uzávěrem „FloSwitch“ (jednocestný posuvný ventil „on-off“)
a zátku Luer-Lock. Provedení Basic je dodáváno bez plastikové kanyly.
strana 16
MSM_am.indd 32
Punkce žil a infuzní terapie
27.4.2010 10:50:47
CENTRÁLNÍ ŽILNÍ KATÉTRY K PŘÍMÉ PUNKCI
Secalon T
Použití: urgentní zajištění centrálního žilního řečiště.
Velikost
Barva
Délka
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
18G
90 mm
BED:681740
25/250
1
16G
130 mm
BED:681741
25/250
1
16G
160 mm
BED:681742
25/250
1
14G
160 mm
BED:681743
25/250
1
Secalon T je souprava teflonového katétru určeného zejména k rychlé katetrizaci centrálních žil v neodkladné péči. Souprava obsahuje centrální
žilní katétr se zavaděčem a posuvným uzávěrem typu „Flo-Switch“, dále punkční jehlu a stabilizační křidélko. Materiál katétru PTFE.
Punkce žil a infuzní terapie
MSM_am.indd 33
strana 17
27.4.2010 10:50:48
IMPLANTABILNÍ PORTY
Porty žilní celoplastové – Jet Port® Plus
Použití: venózní aplikace – systémová chemoterapie, dlouhodobá parenterální výživa, podávání léků.
Velikost portu
průměr x výška
Průměr katétru,
ID x OD/(F)
Materiál
katétru
28,0 x 12,3 mm
1,0 x 2,2 mm/6,6F
silikon
PFM:6164635075
5/–
1
28,0 x 12,3 mm
1,3 x 2,2 mm/6,6F
PUR
PFM:6163633075
10/–
1
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
Souprava obsahuje: port, katétr 750 mm s atraumatickým koncem, proplachovací jehlu, JetcanTM Huberovu jehlu rovnou (22G, 25 mm), 2 clickkonektory, JetcanTM Huberovu jehlu zahnutou s prodluž. hadičkou (22G, 25 mm), vein lifter, stříkačku 10 ml, zaváděcí kit, který obsahuje dilatátor,
trhací (peel-away) sheath, vodící drát, punkční jehlu.
strana 18
MSM_am.indd 34
Punkce žil a infuzní terapie
27.4.2010 10:50:50
IMPLANTABILNÍ PORTY
Porty žilní celoplastové nízkoprofilové – Jet Port Plus, Portolino
Použití: systémová chemoterapie, dlouhodobá parenterální výživa, podávání léků.
Velikost portu
délka x šířka x výška
Průměr katétru
ID x OD/(F)
Materiál
katétru
Verze
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
24,0 x 20,5 x 10,3 mm
1,0 x 2,2 mm/6,6F
silikon
Low Profile
PFM:6164607070
1/–
1
23,0 x 17,8 x 10,0 mm
0,8 x 1,6 mm/4,8F
silikon
Portolino
PFM:6164805075
1/–
1
Souprava obsahuje: port, katétr 750 mm s atraumatickým koncem, proplachovací jehlu, JetcanTM Huberovu jehlu rovnou (22G, 25 mm), 2 clickkonektory, JetcanTM Huberovu jehlu zahnutou s prodluž. hadičkou (22G, 25 mm), vein lifter, stříkačku 10 ml, zaváděcí kit, který obsahuje dilatátor,
trhací (peel-away) sheath, vodící drát, punkční jehlu.
Punkce žil a infuzní terapie
MSM_am.indd 35
strana 19
27.4.2010 10:50:50
IMPLANTABILNÍ PORTY
Porty žilní plastové s titanovým pouzdrem – Tita Jet Light
Použití: systémová chemoterapie, dlouhodobá parenterální výživa, podávání léků.
Velikost portu
průměr x výška
Průměr katétru
ID x OD/(F)
Materiál katétru
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
28,0 x 12,3 mm
1,0 x 2,2 mm/6,6F
silikon
PFM:6164625075
5/–
1
Souprava obsahuje: port, katétr 750 mm s atraumatickým koncem, proplachovací jehlu, JetcanTM Huberovu jehlu rovnou (22G, 25 mm), 2 clickkonektory, JetcanTM Huberovu jehlu zahnutou s prodluž. hadičkou (22G, 25 mm), vein lifter, stříkačku 10 ml, zaváděcí kit, který obsahuje dilatátor,
trhací (peel-away) sheath, vodící drát, punkční jehlu.
strana 20
MSM_am.indd 36
Punkce žil a infuzní terapie
27.4.2010 10:50:51
IMPLANTABILNÍ PORTY
Porty žilní titanové – T-Port, T-Port Low Profile
Použití: systémová chemoterapie, dlouhodobá parenterální výživa, podávání léků.
Popis
Velikost portu
průměr x výška
Průměr katétru
ID x OD/(F)
Materiál
katétru
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
set kompletní, std.
27,0 x 13,0 mm
1,0 x 2,2 mm/6,6 F
silikon
PFM:6164655075
5/–
1
set kompletní, nízkoprofilový
23,0 x 10,0 mm
1,0 x 2,2 mm/6,6 F
silikon
PFM:6164665075
5/–
1
SET obsahuje: port, katétr 750 mm s atraumatickým koncem, proplachovací jehlu, JetcanTM Huberovu jehlu rovnou (22G, 25 mm), 2 click-konektory, JetcanTM Huberovu jehlu zahnutou s prodluž. hadičkou (22G, 25 mm), vein lifter, stříkačku 10 ml, zaváděcí kit, který obsahuje dilatátor, trhací
(peel-away) sheath, vodící drát, punkční jehlu.
Punkce žil a infuzní terapie
MSM_am.indd 37
strana 21
27.4.2010 10:50:51
IMPLANTABILNÍ PORTY
Porty žilní titanové – T-Port Contrast
Použití: venózní aplikace – systémová chemoterapie a CT kontrola.
Velikost portu
průměr x výška
Průměr katétru,
ID x OD/(F)
Materiál katétru
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
27,0 x 13,0 mm
1,6 x 2,6 mm/8F
PUR soft
PFM:6163552087
1/–
1
T-Port Contrast umožňuje snadný přístup do centrální žíly i pro vysokotlaké vysokoobjemové aplikace kontrastní látky (3–5 ml /sec.).
Velmi šetrné pro pacienty, optimální pro pacienty se špatnými periferními žilami a plánovanými vyšetřeními CT angiografie.
Možnost podání velkých bolusů vysocekoncentrovaného kontrastního media s relativně vyšší viskozitou, umožňuje excelentní výsledy CT zobrazení. Souprava obsahuje: port, katétr 750 mm s atraumatickým koncem, proplachovací jehlu, JetcanTM Huberovu jehlu rovnou (22G, 25 mm),
2 click-konektory, žilní pátradlo.
strana 22
MSM_am.indd 38
Punkce žil a infuzní terapie
27.4.2010 10:50:51
IMPLANTABILNÍ PORTY
Porty arteriální plastové – Jet Port Plus
Použití: arteriální aplikace – regionální chemoterapie hepatálních tumorů.
Velikost portu
průměr x výška
Průměr katétru,
ID x OD/(F)
Materiál katétru
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
28,0 x 12,3 mm
28,0 x 12,3 mm
0,65 x 1,05 mm/3,2F
PA
PFM:6166531090
10/–
1
1,0 x 1,6 mm/4,8F
PUR
PFM:6163536090
10/–
1
Souprava obsahuje: port se šroubovacím konektorem, katétr 900 mm s atraumatickým koncem, skalpel, proplachovací jehlu, JetcanTM Huberovu
jehlu rovnou (22G, 30 mm), vein lifter, mandren 895 mm (u PA verze).
Punkce žil a infuzní terapie
MSM_am.indd 39
strana 23
27.4.2010 10:50:52
IMPLANTABILNÍ PORTY
Příslušenství k portovým systémům
Použití: příslušenství pro zavádění, jehly pro aplikace do portu.
Velikost
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
Huberova jehla zahnutá
20G/25 mm
PFM:6151220125
20/–
20
Huberova jehla zahnutá
22G/25 mm
PFM:6151222130
20/–
20
Huberova jehla zahnutá s křidélky
20G/25 mm
PFM:6161220130
20/–
20
Huberova jehla zahnutá s křidélky
22G/25 mm
PFM:6161222130
20/–
20
Popis
tunelizační drát (nesterilní)
1,6 mm/220 mm
PFM:6164555220
10/–
1
tunelizační drát (nesterilní)
3,0 mm/220 mm
PFM:6164559220
10/–
1
strana 24
MSM_am.indd 40
Punkce žil a infuzní terapie
27.4.2010 10:50:52
UZÁVĚRY INFUZNÍCH VSTUPŮ – BEZPEČNOSTNÍ
Q-syte
Použití: bezpečnostní Luer chlopeň nové generace k ochraně i.v. vstupů, jejich uzavření s možností opakovaného bezpečného přístupu.
Popis
chlopeň aplikační I.V. Q-syte
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
BED:385100
50/200
50
Q-syte je bezpečnostní Luer chlopeň nové generace s novou konstrukcí, odlišnou od všech ostatních typů. Výrobek charakterizuje vysoký maximální průtok 35 l za hodinu, takže je vhodný i pro vysokoprůtokové dialyzační katétry, je bez latexu a PVC (DEHP-free). Q-syte je zcela průhledný
pro snadnou kontrolu proplachu, umožňuje 100 aktivací (životnost například 1 týden při 14 aktivacích denně). Je vhodný k odběrům krve, transfuzím krve a krevních derivátů. Prokázáno je snížení rizika infekce v souvislosti s infuzní léčbou při použití prvků Q-syte. Doporučujeme zejména
pro pracoviště ARO, JIP, onkologická, hematologická a infekční oddělení.
Vyžádejte si podrobné informace o vlastnostech bezpečnostní chlopně Q-syte.
Punkce žil a infuzní terapie
MSM_am.indd 41
strana 25
27.4.2010 10:50:53
UZÁVĚRY INFUZNÍCH VSTUPŮ – BEZPEČNOSTNÍ
Q-syte – sestavy
Použití: bezpečnostní Luer chlopeň nové generace k ochraně i.v. vstupů, jejich uzavření s možností opakovaného bezpečného přístupu.
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
chlopeň aplikační I.V. Q-syte, s linkou 15 cm
BED:385101
25/200
25
chlopeň aplikační I.V. Q-syte, dvojlinka, velký průsvit
BED:385161
50/–
50
chlopeň aplikační I.V. Q-syte, trojlinka, velký průsvit
BED:385162
50/–
50
chlopeň aplikační I.V. Q-syte, dvojlinka, malý průsvit
BED:385163
50/–
50
chlopeň aplikační I.V. Q-syte, trojlinka, malý průsvit
BED:385164
50/–
50
Popis
Q-syte je bezpečnostní Luer chlopeň nové generace s novou konstrukcí, odlišnou od všech ostatních typů. Výrobek charakterizuje vysoký maximální průtok 35 l za hodinu, takže je vhodný i pro vysokoprůtokové dialyzační katétry, je bez latexu a PVC (DEHP-free). Q-syte je zcela průhledný
pro snadnou kontrolu proplachu, umožňuje 100 aktivací (životnost například 1 týden při 14 aktivacích denně). Je vhodný k odběrům krve, transfuzím krve a krevních derivátů. Prokázáno je snížení rizika infekce v souvislosti s infuzní léčbou při použití prvků Q-syte. Doporučujeme zejména
pro pracoviště ARO, JIP, onkologická, hematologická a infekční oddělení.
Vyžádejte si podrobné informace o vlastnostech bezpečnostní chlopně Q-syte.
strana 26
MSM_am.indd 42
Punkce žil a infuzní terapie
27.4.2010 10:50:54
UZÁVĚRY INFUZNÍCH VSTUPŮ
Q-syte – aspirační trn
Použití: bezpečný odběr medikamentů bez použití jehly.
Popis
Q-syte aspirační trn
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
BED:385108
25/100
25
Q-syte je bezpečnostní Luer chlopeň nové generace s novou konstrukcí, odlišnou od všech ostatních typů. Je bez latexu a PVC (DEHP-free).
Q-syte je zcela průhledný pro snadnou kontrolu proplachu, umožňuje 100 aktivací (životnost například 1 týden při 14 aktivacích denně). Prokázáno je snížení rizika infekce v souvislosti s infuzní léčbou při použití prvků Q-syte. Doporučujeme zejména pro pracoviště ARO, JIP, onkologická, hematologická a infekční oddělení.
Vyžádejte si podrobné informace o vlastnostech bezpečnostní chlopně Q-syte.
Punkce žil a infuzní terapie
MSM_am.indd 43
strana 27
27.4.2010 10:50:55
UZÁVĚRY INFUZNÍCH VSTUPŮ
Uzávěr Luer-Lock s membránou s možností přístřiku
Použití: uzavření infuzních vstupů, s možností přístřiku (vstup s využitím jehly).
Popis
uzávěr Luer-Lock s membránou pro přístřik („male“)
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
BED:394074
100/5000
100
Uzávěry jsou vyrobeny z medicínského PVC. Přesné provedení zajišťuje spolehlivé uzavření požadovaného infuzního vstupu. Uzávěr s membránou umožňuje přístřik medikamentu (pomocí injekční stříkačky s jehlou) do linky bez nutnosti jejího rozpojení. Avšak pro opakovaný vstup
do infuzní linky a rovněž s ohledem na snížení rizika poranění jehlou doporučujeme zvážit použití chlopně Q-syte (naleznete na jiném místě této
kapitoly).
strana 28
MSM_am.indd 44
Punkce žil a infuzní terapie
27.4.2010 10:50:56
UZÁVĚRY INFUZNÍCH VSTUPŮ
Uzávěr Luer-Lock kombi
Použití: uzavření infuzních vstupů.
Popis
uzávěr Luer-Lock univerzální (zátka „male/female“)
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
BED:394075
100/5000
100
Uzávěry jsou vyrobeny z medicínského PVC. Přesné provedení zajišťuje spolehlivé uzavření požadovaného infuzního vstupu.
Punkce žil a infuzní terapie
MSM_am.indd 45
strana 29
27.4.2010 10:50:56
UZÁVĚRY INFUZNÍCH VSTUPŮ
Uzávěr Luer-Lock
Použití: uzavření infuzních vstupů.
Popis
uzávěr Luer-Lock (zátka „male“)
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
BED:394080
200/2000
200
Uzávěry jsou vyrobeny z medicínského PVC. Přesné provedení zajišťuje spolehlivé uzavření požadovaného infuzního vstupu.
strana 30
MSM_am.indd 46
Punkce žil a infuzní terapie
27.4.2010 10:50:57
UZÁVĚRY INFUZNÍCH VSTUPŮ
Uzávěr Luer
Použití: uzavření infuzních vstupů, ochrana konusu Luer – např. injekčních stříkaček.
Popis
ochranný klobouček konusu Luer (pro inj. stříkačku apod.)
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
BED:394090
100/5000
100
Uzávěry jsou vyrobeny z medicínského PVC. Přesné provedení zajišťuje spolehlivé uzavření konusu například injekční stříkačky před možnou
bakteriální kontaminací.
Punkce žil a infuzní terapie
MSM_am.indd 47
strana 31
27.4.2010 10:50:58
KOHOUTY A RAMPY
MultiFlo 3 – trojcestná spojka
Použití: ovládací a směšovací prvky infuzních linek.
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
spojka (rampa) bez hadičky
BED:394633
10/100
10
spojka (rampa) s hadičkou 25 cm
BED:394638
10/100
10
spojka (rampa) s hadičkou 50 cm
BED:394637
10/100
10
spojka (rampa) s hadičkou 150 cm
BED:394636
10/100
10
BED:394630
5/50
1
Popis
Příslušenství
džák ramp MultiFlo k infuznímu stojanu
MultiFlo představuje systém barevně kódovaných infuzních spojek s patentově chráněným systémem uzávěrů typu „FloSwitch“. Snižuje riziko
netěsností, rozpojení a kontaminace při multiinfuzní terapii. Konstrukce a použitá symbolika činí z MultiFlo velice přehledný prvek snižující riziko
omylu či chybného nastavení. Rampy MultiFlo z polypropylenu se vyznačují výrazně nižší hmotností proti standardním rampám z polypropylenu,
dále vysokou odolností i při používání lipidů.
strana 32
MSM_am.indd 48
Punkce žil a infuzní terapie
27.4.2010 10:51:00
KOHOUTY A RAMPY
MultiFlo 5 – pěticestná spojka
Použití: ovládací a směšovací prvky infuzních linek.
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
spojka (rampa) bez hadičky
BED:394653
10/100
10
spojka (rampa) s hadičkou 25 cm
BED:394658
10/100
10
spojka (rampa) s hadičkou 50 cm
BED:394657
10/100
10
spojka (rampa) s hadičkou 150 cm
BED:394656
10/100
10
BED:394630
5/50
1
Popis
Příslušenství
džák ramp MultiFlo k infuznímu stojanu
MultiFlo představuje systém barevně kódovaných infuzních spojek s patentově chráněným systémem uzávěrů typu „FloSwitch“. Snižuje riziko
netěsností, rozpojení a kontaminace při multiinfuzní terapii. Konstrukce a použitá symbolika činí z MultiFlo velice přehledný prvek snižující
riziko omylu či chybného nastavení. Rampy MultiFlo z polypropylenu se vyznačují výrazně nižší hmotností proti standardním rampám z polypropylenu, dále vysokou odolností i při používání lipidů.
Punkce žil a infuzní terapie
MSM_am.indd 49
strana 33
27.4.2010 10:51:02
KOHOUTY A RAMPY
Rampa trojcestných kohoutů tříprvková – Intramultilock
Použití: sestavy infuzních linek, spojovací a ovládací prvky.
Konektory
Barva
Spojovací hadička
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
1 x M, 3 x F
multicolor
–
INT:701030
25/50
25
4xF
multicolor
–
INT:701130
25/50
25
1 x M, 3 x F
multicolor
200 cm
INT:701034
25/50
25
Sestava polykarbonátových trojcestných kohoutů na montážní rampě pro nejširší použití. Kohouty jsou barevně kódovány (1x červený, 1x žlutý,
1x modrý kohout) a jsou odolné pro tlaky do 2 barů. Osazeno precizními konektory Luer-Lock pro spolehlivé napojení.
strana 34
MSM_am.indd 50
Punkce žil a infuzní terapie
27.4.2010 10:51:04
KOHOUTY A RAMPY
Rampa trojcestných kohoutů pětiprvková – Intramultilock
Použití: sestavy infuzních linek, spojovací a ovládací prvky.
Konektory
Barva
Spojovací hadička
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
1 x M, 6 x F
multicolor
–-
INT:701050
10/50
10
7xF
multicolor
–-
INT:701150
10/50
10
1 x M, 6 x F
multicolor
200 cm
INT:701054
10/50
10
Sestava polykarbonátových trojcestných kohoutů na montážní rampě pro nejširší použití. Kohouty jsou barevně kódovány (1x červený, 1x zelený,
1x žlutý, 1x šedý, 1x modrý kohout) a jsou odolné pro tlaky do 2 barů. Osazeno precizními konektory Luer-Lock pro spolehlivé napojení.
Punkce žil a infuzní terapie
MSM_am.indd 51
strana 35
27.4.2010 10:51:04
KOHOUTY A RAMPY
Trojcestné kohouty – BD ConnectaTM Plus
Použití: ovládací a směšovací prvky infuzních linek, kohouty BD ConnectaTM Plus bez spojovací hadičky též pro sestavy k přímému monitorování tlaku.
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
bílý trojcestný kohout
BED:394600
100/500
100
modrý trojcestný kohout
BED:394602
100/500
100
červený trojcestný kohout
BED:394605
100/500
100
trojcestný kohout s vyměnitelnými barevnými zátkami
BED:394601
100/500
100
Popis
Trojcestné kohouty BD ConnectaTM Plus jsou precizní kohouty s unikátní konstrukcí – aretací polohy a minimálním dynamickým zkreslením
– doporučujeme rovněž do sestav pro přímé měření krevních tlaků. Přesně kalibrované díly zaručují těsnost a spolehlivost celého systému.
Vyměnitelné barevné zátky u položky BED:394601 jsou v barvě modrá, červená a bílá.
strana 36
MSM_am.indd 52
Punkce žil a infuzní terapie
27.4.2010 10:51:05
KOHOUTY A RAMPY
Trojcestné kohouty s hadičkou – BD ConectaTM
Použití: ovládací a směšovací prvky infuzních linek, verze s tlakovou hadičkou je určena do
sestav pro přímé měření krevních tlaků.
Popis
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
bílý trojcestný kohout s hadičkou 10 cm
BED:394995
50/250
50
bílý trojcestný kohout s hadičkou 25 cm
BED:394926
20/100
100
bílý trojcestný kohout s tlakovou hadičkou 15 cm (objem 0,32 ml)
BED:394982
50/250
50
bílý trojcestný kohout s tlakovou hadičkou 30 cm (objem 0,50 ml)
BED:394983
50/250
50
Trojcestné kohouty BD ConnectaTM jsou precizní kohouty s unikátní konstrukcí – aretací polohy. Přesně kalibrované díly zaručují těsnost a spolehlivost celého systému.
Punkce žil a infuzní terapie
MSM_am.indd 53
strana 37
27.4.2010 10:51:08
KOHOUTY A RAMPY
Jednocestný ventil „on-off“ – FloSwitch
Použití: ovládací a směšovací prvky infuzních linek.
Popis
jednocestný ventil FloSwitch20 G/25 mm
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
BED:681746
25/200
25
Uzávěr FloSwitch je spolehlivý univerzální jednocestný kohout patentově chráněné konstrukce. Snižuje riziko kontaminace například při manipulaci s infuzními soupravami připojenými k centrálnímu žilnímu katétru.
strana 38
MSM_am.indd 54
Punkce žil a infuzní terapie
27.4.2010 10:51:09
INFUZNÍ FILTRY
Gelmann
Použití: filtry k eliminaci mikrobiální a částicové kontaminace infuzních roztoků.
Popis
infuzní filtr Gelmann, 96 hodinový
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
INT:630001
50/–
50
Infuzní filtr Gelmann je kapalinový filtr s 0,2 mm membránou k zábraně mikrobiální, částicové kontaminace, včetně kontaminace vzduchovými
bublinkami. Zbytkový objem 2,4 ml, minimální průtok 20 ml/min. při tlaku 91 cm H2O. Filtr je osazen integrovanými spojovacími hadičkami s koncovkami Luer-Lock.
Punkce žil a infuzní terapie
MSM_am.indd 55
strana 39
27.4.2010 10:51:09
KOHOUTY A JEJICH SESTAVY
Lipidový filtr
Použití: filtry k eliminaci mikrobiální a částicové kontaminace infuzních roztoků.
Popis
infuzní filtr pro totální parenterální výživu a lipidy0 G/25 mm
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
INT:630002
50/–
50
Infuzní filtr pro totální parenterální výživu (all-in-one) a lipidy je kapalinový filtr s 1,2 mm membránou k zábraně mikrobiální, částicové kontaminace, včetně kontaminace vzduchovými bublinkami. Zbytkový objem 2,4 ml, minimální průtok 100 ml/min. při tlaku 91 cm H2O. Filtr je osazen
integrovanými spojovacími hadičkami s koncovkami Luer-Lock.
strana 40
MSM_am.indd 56
Punkce žil a infuzní terapie
27.4.2010 10:51:11
INFUZNÍ SOUPRAVY
Infuzní souprava pro spádovou infuzi se zavzdušněním
Použití: infuzní terapie (spádové infuze), distribuce léčiv.
Popis
infuzní set standardní
infuzní set v provedení bez ftalátů
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
POL:1009
25/400
25
POL:1009D
25/400
25
Infuzní souprava je opatřena hadičkou délky 150 cm osazenou Luer-Lock konektorem a tlačkou (rolovacím uzávěrem). Velký kapkovač
(20 kapek = 1 ml) pro pohodlné nastavení „hladinky“. Osazeno 15µ filtrem. Orientace krytky zavzdušňovacího otvoru osazeného hydrofobním
filtrem, umožňuje ovládání infuze jednou rukou. Dodáváno v provedení standardním (PVC) nebo v provedení bez ftalátů (DEHP free).
Punkce žil a infuzní terapie
MSM_am.indd 57
strana 41
27.4.2010 10:51:12
INFUZNÍ SOUPRAVY
Infuzní soupravy k pumpám Alaris – Ivac řady 590
Použití: originální soupravy k infuzním pumpám Alaris a Ivac. Použitím originálního setu
zajistíte maximální spolehlivost a nejvyšší přesnost dávkování.
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
základní set s 15μ filtrem, délka 250 cm
ALA:G59593
100/–
100
set s 15μ filtrem a „Y“ injekčním portem pro přístřik, délka 250 cm
ALA:G59693
100/–
100
Popis
set s 15μ filtrem a chlopní SmartSite, délka 250 cm
ALA:G59693E
100/–
100
stíněný set, délka 250 cm
ALA:G59643
100/–
100
set s nízkou resorpcí, délka 264 cm
ALA:G59953
100/–
100
Všechny soupravy jsou vybaveny kapkovačem (1 ml = 20 kapek) osazeným zavzdušňovacím portem. Souprava osazená chlopní SmartSite umožňuje opakovaný bezjehlový přístup do infuzní linky bez nutnosti jejího rozpojování a složité manipulace. Smart Site redukuje riziko bakteriální
kontaminace. Stíněné sety jsou vyžadovány při podávání léků, které se rozkládají a inaktivují světlem či UV zářením – například natrium nitroprussid, amfotericin B, multivitaminové přípravky, nimodipin, cytostatikum aclarubicin a prokinetikum reglan. Nízkoresorpční PE soupravy
jsou vyžadovány při podávání léků, jako heparin, digoxin, nitroglycerin, nitráty, diazepam, imunosupresiva (tacrolim, cyklosporin), cytostatika
(paclitaxel, nimodipin, chlormethiazol), lipidy a emulze parenterální výživy, neboť dochází k jejich resorpci PVC linkami, stejně jako emulgátorů
některých léčiv (propofol).
strana 42
MSM_am.indd 58
Punkce žil a infuzní terapie
27.4.2010 10:51:13
INFUZNÍ SOUPRAVY
Infuzní soupravy k pumpám Alaris – Asena GW
Použití: originální soupravy k infuzním pumpám Alaris – model GW. Použitím originálního
setu zajistíte maximální spolehlivost a nejvyšší přesnost dávkování.
Popis
základní set s 15μ filtrem, délka 250 cm
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
ALA:273-004
100/–
1
Souprava je vybavena kapkovačem (1 ml = 20 kapek) osazeným zavzdušňovacím portem.
Punkce žil a infuzní terapie
MSM_am.indd 59
strana 43
27.4.2010 10:51:15
TRANSFUZNÍ SOUPRAVY
Transfuzní souprava
Použití: převody krve a krevních derivátů.
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
transfuzní set bez zavzdušnění
POL:7007
25/250
250
transfuzní set se zavzdušněním
POL:7009
25/400
25
Popis
Transfuzní souprava je opatřena hadičkou délky 180 cm osazenou Luer-Lock konektorem a tlačkou (rolovacím uzávěrem). Velký kapkovač
(20 kapek = 1 ml) pro pohodlné nastavení „hladinky“. Osazeno 200µ filtrem. Orientace krytky zavzdušňovacího otvoru umožňuje ovládání soupravy jednou rukou. Dodáváno ve verzi se zavzdušňovacím otvorem osazeným hydrofobním filtrem nebo bez zavzdušňovacího otvoru.
strana 44
MSM_am.indd 60
Punkce žil a infuzní terapie
27.4.2010 10:51:16
SPOJOVACÍ HADIČKY
Spojovací hadičky Luer-Lock
Použití: spojovací prvek sestav infuzních linek.
Délka
Verze
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
1,8 mm
45 cm
bez ftalátů
POL:1012-045
50/500
50
1,8 mm
180 cm
bez ftalátů
POL:1012-180
40/400
40
3,0 mm
50 cm
standardní
POL:1012L-50
25/500
500
3,0 mm
150 cm
standardní
POL:1012L-150
25/500
500
Průměr
Hadičky pro sestavy infuzních linek o průměru 1,8 mm jsou v provedení bez ftalátů (DEHP free), osazeny Luer-Lock konektory a dodávány v délkách
45 nebo 180 cm. Hadičky o vnitřním průměru 3 mm jsou ve standardním provedení (PVC), osazeny Luer-Lock konektory a dodávány v délkách
50 nebo 180 cm. Tlakově stálé do 4,5 barů. Jiné délky hadiček na vyžádání.
Punkce žil a infuzní terapie
MSM_am.indd 61
strana 45
27.4.2010 10:51:17
SPOJOVACÍ HADIČKY
Spojovací hadičky k lineárním dávkovačům
Použití: spojovací prvky infuzních sestav primárně určené pro použití s lineárním (injekčním) dávkovačem.
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
standardní PVC linka 150 cm M/F
ALA:G40015
25/200
200
standardní PVC linka 200 cm M/F
ALA:G40020B
25/200
200
stíněná PVC linka 150 cm M/F
ALA:G40215
25/200
200
PE linka s nízkou resorpcí 150 cm M/F
ALA:G40615
25/200
25
Popis
Stíněné hadičky jsou vyžadovány při podávání léků, které se rozkládají a inaktivují světlem či UV zářením – například natriumnitroprussid,
amfotericin B, multivitaminové přípravky, nimodipin, cytostatikum aclarubicin a prokinetikum reglan. Nízkoresorpční PE hadičky jsou vyžadovány
při podávání léků, jako heparin, digoxin, nitroglycerin, nitráty, diazepam, imunosupresiva (tacrolim, cyklosporin), cytostatika (paclitaxel,
nimodipin, chlormethiazol), lipidy a emulze parenterální výživy, neboť dochází k jejich resorpci PVC linkami, stejně jako emulgátorů některých
léčiv (propofol).
strana 46
MSM_am.indd 62
Punkce žil a infuzní terapie
27.4.2010 10:51:19
INJEKČNÍ STŘÍKAČKY A JEHLY
Třídílné stříkačky předplněné sterilním fyziologickým roztokem – BD PosiFlushTM
Použití: bezpečné proplachy i.v. katétrů.
Povrch stříkačky
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
3 ml BD PosiFlush™ SP
„klinicky čistý“
BED:306573
30/480
30
5 ml BD PosiFlushTM SP
„klinicky čistý“
BED:306574
30/480
30
Popis
TM
„klinicky čistý“
BED:306575
30/480
30
3 ml BD PosiFlushTM XS
sterilní
BED:306570
30/240
30
5 ml BD PosiFlushTM XS
sterilní
BED:306571
30/240
30
10 ml BD PosiFlushTM XS
sterilní
BED:306572
30/240
30
10 ml BD PosiFlush
SP
Výzkum zjistil, že 20 až 25 % všech stříkaček v nemocnicích se spotřebovává k proplachům žilních katétrů. Předplněné stříkačky pomáhají
zdravotníkům zkrátit a zkvalitnit vlastní proceduru proplachů a eliminují riziko proplachu nesprávným způsobem. Větší průměr stříkačky brání
příliš prudkému proplachu, který může poškodit endotel cévy. Předplněné stříkačky odstraňují zbytečnou manipulaci a vylučují riziko možné kontaminace při natahování roztoku z láhve. Dodáváme v objemech 3 ml, 5 ml a 10 ml ve dvou provedeních: a) povrch stříkačky sterilní, b) povrch
stříkačky „klinicky čistý“. Proplachovací fyziologický roztok uvnitř stříkačky je samozřejmě vždy sterilní.
Vyžádejte si podrobné informace o BD PosiFlushTM a jeho výhodách.
Punkce žil a infuzní terapie
MSM_am.indd 63
strana 47
27.4.2010 10:51:20
INJEKČNÍ STŘÍKAČKY A JEHLY
Stříkačky injekční inzulinové s integrovanou jehlou, 100U
Použití: aplikace inzulinu.
Velikost
Barva
Délka
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství
29G
13 mm
POL:5101
50/1000
50
30G
11 mm
POL:5102
50/1000
50
31G
11 mm
POL:5103
50/1000
50
Injekční stříkačka s precizním pístem a integrovanou ostře broušenou jehlou (vyšší komfort, menší bolestivost). Přehledná stupnice cejchovaná
v jednotkách inzulinu. Malý mrtvý prostor, hypoalergenní, apyrogenní, bezlatexové provedení.
strana 48
MSM_am.indd 64
Punkce žil a infuzní terapie
27.4.2010 10:51:21
ARTERIÁLNÍ KANYLY A KATÉTRY
Arteriální kanyla
Použití: arteriální punkce – například pro odběr arteriální krve nebo monitoring TK.
Velikost
Délka
Materiál
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
20G
45 mm
PTFE
BED:682245
25/500
25
Arteriální kanyla je vyrobena z PTFE a s výhodou ji lze použít pro krátkodobé zajištění arteriálního řečiště například při přímém měření krevních
tlaků či odběrech arteriální krve. Kanyla je osazena bezpečným uzávěrem typu FloSwitch.
Hemodynamika a přímé měření krevních tlaků
MSM_am.indd 65
strana 49
27.4.2010 10:51:22
ARTERIÁLNÍ KANYLY A KATÉTRY
Arteriální katétry – Careflow
Použití: arteriální punkce – například pro odběr arteriální krve nebo monitoring TK.
Velikost
Délka
Materiál
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
22G
6 cm
PUR
BED:681631
10/100
10
20G
6 cm
PUR
BED:681750
10/100
10
20G
20 cm
PUR
BED:681642
10/100
10
18G
20 cm
PUR
BED:681751
10/100
10
Soupravy arteriálních katétrů typu Careflow jsou vybaveny vodicím drátem, punkční jehlou a speciálním polyurethanovým arteriálním katétrem.
Katétry délky 20 cm jsou určeny pro a. femoralis, katétry délky 6 cm pro arteria radialis.
strana 50
MSM_am.indd 66
Hemodynamika a přímé měření krevních tlaků
27.4.2010 10:51:24
ARTERIÁLNÍ KANYLY A KATÉTRY
Arteriální katétry – Microseld
Použití: arteriální punkce – například pro odběr arteriální krve nebo monitoring TK.
Velikost
Délka
Materiál
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
20G
8 cm
PTFE
INT:302083
20
20
20G
8 cm
PEBAX
INT:305083
20
20
20G
11 cm
PTFE
INT:302113
20
20
18G
8 cm
PTFE
INT:302084
20
20
18G
11 cm
PTFE
INT:302114
20
20
18G
20 cm
PURí
INT:302204
10
20
Arteriální kanyla je vyrobena z PTFE a s výhodou ji lze použít pro krátkodobé zajištění arteriálního řečiště například při přímém měření krevních tlaků či odběrech arteriální krve. Soupravy arteriálních katétrů Microseld obsahují punkční jehlu, teflonový arteriální katétr, zaváděcí drát
s flexibilním koncem. Levnou alternativou pro kratší dobu zavedení je Microseld PEBAX, vyrobený z modifikovaného polyetylénu. Katétry
délky 20 cm jsou určeny pro a. femoralis, ostatní délky (8 cm a 11 cm) pro arteria radialis.
Hemodynamika a přímé měření krevních tlaků
MSM_am.indd 67
strana 51
27.4.2010 10:51:25
PLICNICOVÉ MONITOROVACÍ A TERMODILUČNÍ KATÉTRY
Plicnicový monitorovací katétr – Intrathermodyn
Použití: měření tlaku v plicnici, plicního tlaku v zaklínění, v pravé síni a odběr vzorků smíšené
žilní krve.
Popis
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
6,0Fr, délka 110 cm, 3 lumen – měření PAWP a CVP I
INT:252116
30/–
1
7,0Fr, délka 110 cm, 3 lumen – měření PAWP a CVP I
INT:252117
30/–
1
Katétry jsou vyrobeny z polyuretanu a potaženy vrstvou heparinu.
strana 52
MSM_am.indd 68
Hemodynamika a přímé měření krevních tlaků
27.4.2010 10:51:27
PLICNICOVÉ MONITOROVACÍ A TERMODILUČNÍ KATÉTRY
Termodiluční katétry samostatné – Criticath, Intrathermodyn
Použití: monitoring hemodynamických parametrů, měření tlaku v plicnici, plicního tlaku v zaklínění, v pravé síni a odběr vzorků smíšené žilní krve například v perioperačním sledování
pacienta s těžkým onemocněním srdce, při oběhové nestabilitě v důsledku hypovolemického
šoku či sepse, při akutním selhání plic a podobně.
Popis
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
5,0Fr, délka 110 cm, 4 lumen – měření PAWP, 1x CVP
INT:440115
5/–
5
6,0Fr, délka 110 cm, 4 lumen – měření PAWP, 1x CVP
INT:440116
5/–
5
7,0Fr, délka 110 cm, 4 lumen – měření PAWP, 1x CVP
BED:680333
5/20
1
7,5Fr, délka 110 cm, 5 lumen – měření PAWP, 2x CVP
BED:680334
5/20
1
Katétry jsou vyrobeny z polyuretanu a potaženy vrstvou heparinu. Komputační konstanty jsou uvedeny v příbalové informaci.
Hemodynamika a přímé měření krevních tlaků
MSM_am.indd 69
strana 53
27.4.2010 10:51:28
PLICNICOVÉ MONITOROVACÍ A TERMODILUČNÍ KATÉTRY
Termodiluční katétry s In-line senzorem – Criticath
Použití: monitoring hemodynamických parametrů, měření tlaku v plicnici, plicního tlaku v zaklínění, v pravé síni a odběr vzorků smíšené žilní krve například v perioperačním sledování
pacienta s těžkým onemocněním srdce, při oběhové nestabilitě v důsledku hypovolemického
šoku či sepse, při akutním selhání plic a podobně.
Popis
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
7,0Fr, délka 110 cm, 4 lumen – měření PAWP, 1x CVP
BED:680332
5/20
1
7,5Fr, délka 110 cm, 5 lumen – měření PAWP, 2x CVP
BED:680100
5/20
1
Katétry jsou vyrobeny z polyuretanu a potaženy vrstvou heparinu. Komputační konstanty jsou uvedeny v příbalové informaci. Katétry s In-line
senzorem umožňují odečet teploty injektátu vstupujícího do proximálního lumen termodilučního katétru (je-li tento senzor již součástí injekčního
systému, volte katétr bez In-line senzoru).
strana 54
MSM_am.indd 70
Hemodynamika a přímé měření krevních tlaků
27.4.2010 10:51:29
PLICNICOVÉ MONITOROVACÍ A TERMODILUČNÍ KATÉTRY
Ochranný rukávec
Použití: sterilní ochrana plicnicových, stimulačních a oxymetrických katétrů.
Popis
rukávec z PE-folie
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
INT:300001
50/–
5
Ochranný rukávec pro ochranu při pohybu s katétry při dlouhodobém, monitorování, vyroben z PE-folie, použitelný pro všechny katétry do 8 F.
Celková délka 80 cm, včetně konektorů pro bezpečné spojení se zavaděčem.
Hemodynamika a přímé měření krevních tlaků
MSM_am.indd 71
strana 55
27.4.2010 10:51:31
ZAVADĚČE KATÉTRŮ A SOND (SHEATHS)
Exacta
Použití: zavádění plicnicových monitorovacích a termodilučních katétrů, stimulačních sond do
cévního řečiště.
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
velikost 6,0Fr, určeno pro katétr 5,0Fr
BED:680339
5/50
5
velikost 7,0Fr, určeno pro katétr 6,0Fr
BED:680340
5/50
5
velikost 8,0Fr, určeno pro katétr 7,0Fr
BED:680338
5/50
5
velikost 8,5Fr, určeno pro katétr 7,5Fr
BED:680337
5/50
5
Popis
Soupravy Exacta obsahují punkční jehlu a zaváděcí kanylu, Seldingerův zaváděcí drát s „J“ zakončením, dilatátor, zavaděč katétru s hemostatickou chlopní a paralelním infuzním portem, trojcestný kohout, injekční stříkačku, skalpel, ochranný rukávec. Délka sheatu 10 cm.
strana 56
MSM_am.indd 72
Hemodynamika a přímé měření krevních tlaků
27.4.2010 10:51:32
ZAVADĚČE KATÉTRŮ A SOND (SHEATHS)
Intradesilet Intraducer, kompletní set
Použití: zavádění plicnicových balonkových katétrů, dočasných stimulačních elektrod, drenážních a jiných katétrů.
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
25F
INT:300805
10/–
10
6F
INT:300806
10/–
10
7F
INT:300807
10/–
10
8F
INT:300808
10/–
10
Velikost
Intradesilet Intraducer je rentgenkontrastní, zaváděcí set, určený především pro zavádění plicnicových balonkových katétrů, dočasných stimulačních elektrod, drenážních a jiných katétrů. Obsahuje 1x zavaděč (12 cm), 1x dilatátor (18 cm), 1x zaváděcí drát 0,035“ x 45 cm, J-konec, 1x 18 G
tenkou jehlu, 70 mm, 1x hemostatická chlopeň s bočním portem, 1x ochranný rukávec (platí pro všechny velikosti).
Hemodynamika a přímé měření krevních tlaků
MSM_am.indd 73
strana 57
27.4.2010 10:51:33
ZAVADĚČE KATÉTRŮ A SOND (SHEATHS)
Intradesilet Peel (rozlamovací)
Použití: zavádění stimulačních elektrod, balonkových plicnicových katétrů, drenážních a jiných
katétrů.
Velikost
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
5F
INT:300605
10/–
10
6F
INT:300606
10/–
10
7F
INT:300607
10/–
10
8F
INT:300608
10/–
10
9F
INT:300609
10/–
10
10F
INT:300610
10/–
10
11F
INT:300611
10/–
10
12F
INT:300612
10/–
10
13F
INT:300613
10/–
10
14F
INT:300614
10/–
10
Intradesilet Peel je rentgenkontrastní, rozlamovací zaváděcí set, určený především pro zavádění permanentních stimulačních i dočasných elektrod,
balonkových katétrů, drenážních a jiných katétrů (např. přes v. subclavia), je speciálně navržen pro možnost odstranění zaváděcího setu beze změny
lokalizace zavedeného katétru. Riziko zkroucení nebo traumatizace v místě punkce je minimalizováno vlastním provedením setu. Obsahuje 1x rozlamovací zavaděč (12 cm), 1x dilatátor (18 cm), 1x zaváděcí drát 0,035“ x 45 cm, J-konec, 1x 18G tenkou jehlu, 70 mm (platí pro všechny velikosti).
strana 58
MSM_am.indd 74
Hemodynamika a přímé měření krevních tlaků
27.4.2010 10:51:34
INJEKČNÍ SYSTÉMY PRO TERMODILUCI
Critikit
Použití: uzavřený injekční systém pro podání definovaného objemu chladného fyziologického
roztoku (roztoku glukózy) do aplikačního lumen plicnicového katétru pro termodiluční metodu měření minutového srdečního objemu.
Popis
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
injekční souprava pro teplotu ledové tříště
BED:680342
4/8
4
injekční souprava pro pokojovou teplotu
BED:680178
5/20
5
náhradní In-line senzor
BED:680331
25/100
25
kontejner pro ledovou tříšť
BED:684004
1/–
1
konzola pro upevnění kontejneru pro ledovou tříšť
BED:682161
5/50
1
Pro přesná měření s menším výskytem artefaktů (například falešně vysoký srdeční výdej obdržíme, je-li malý teplotní rozdíl mezi krví a injektátem
či je-li objem injikovaného roztoku nedostatečný) doporučujeme systém pro ledovou tříšť, neboť vždy zaručuje vyšší teplotní gradient pro optimální režim termistoru TD katétru. Každá injekční souprava Critikit je již standardně osazena In-line senzorem pro snímání teploty injektátu.
Příslušný připojovací kabel k pacientskému monitoru naleznete na další straně.
Hemodynamika a přímé měření krevních tlaků
MSM_am.indd 75
strana 59
27.4.2010 10:51:35
INJEKČNÍ SYSTÉMY PRO TERMODILUCI
In-line senzorové kabely
Použití: Propojovací kabely pacientského monitoru a In-line senzoru pro měření minutového
srdečního objemu termodiluční metodou.
Popis
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
Abbot Oximetrix, Arrow, Baxter, Edwards 9520A, Datex AS3
BED:684056
1/–
1
Siemens/Draeger
BED:684057
1/–
1
Marquette Cardiac Output
BED:684059
1/–
1
Nihon Kohden, Spacelabs Alpha PC, PCMS
BED:684062
1/–
1
Hewlett Packard, Agilent, Philips
BED:684063
1/–
1
Kabely jsou určeny k systémům BD CritikitTM.
strana 60
MSM_am.indd 76
Hemodynamika a přímé měření krevních tlaků
27.4.2010 10:51:36
TLAKOVÉ PŘEVODNÍKY A SOUPRAVY
Převodník s integrovaným proplachem 3 ml/h – DT-XX
Použití: přesné převodníky pro přímé měření krevních tlaků. Převádí hodnotu krevního tlaku na elektrický signál následně zpracovávaný monitorem vitálních funkcí. K jednorázovému
užití.
Popis
DT-XX, převodník s integrovaným proplachem 3 ml/h
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
BED:682292
10/100
10
Převodníky jsou osazeny barevně kódovanými křidélky proplachu – modré = 3 ml/h. Upozornění – převodníky jsou vybaveny krátkým spojovacím
kabelem osazeným konektorem BD. Před použitím je nutno přiobjednat propojovací kabel k Vašemu typu monitoru, které naleznete na jiné straně
této kapitoly.
Hemodynamika a přímé měření krevních tlaků
MSM_am.indd 77
strana 61
27.4.2010 10:51:37
TLAKOVÉ PŘEVODNÍKY A SOUPRAVY
Převodník s integrovaným proplachem 30 ml/h – DT-NN
Použití: přesné převodníky pro přímé měření krevních tlaků. Převádí hodnotu krevního tlaku
na elektrický signál následně zpracovávaný monitorem vitálních funkcí. K jednorázovému
užití.
Popis
DT-NN, převodník 30 ml/h
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
BED:682019
10/100
10
Převodníky jsou osazeny barevně kódovanými křidélky proplachu – žluté = 30 ml/h. Upozornění – převodníky jsou vybaveny krátkým spojovacím
kabelem osazeným konektorem BD. Před použitím je nutno přiobjednat propojovací kabel k Vašemu typu monitoru, které naleznete na jiné straně
této kapitoly.
strana 62
MSM_am.indd 78
Hemodynamika a přímé měření krevních tlaků
27.4.2010 10:51:39
TLAKOVÉ PŘEVODNÍKY A SOUPRAVY
Převodník bez integrovaného proplachu – TNF-R
Použití: přesné převodníky pro přímé měření krevních tlaků. Převádí hodnotu krevního tlaku na elektrický signál následně zpracovávaný monitorem vitálních funkcí. K jednorázovému
užití.
Popis
TNF-R, převodník bez proplachu
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
BED:682021
10/100
10
Převodník TNF-R (bez proplachu) lze s výhodou použít například pro měření intrakraniálních tlaků. Upozornění – převodníky jsou vybaveny
krátkým spojovacím kabelem osazeným konektorem BD. Před použitím je nutno přiobjednat propojovací kabel k Vašemu typu monitoru, které
naleznete na jiné straně této kapitoly.
Hemodynamika a přímé měření krevních tlaků
MSM_am.indd 79
strana 63
27.4.2010 10:51:40
TLAKOVÉ PŘEVODNÍKY A SOUPRAVY
Soupravy s jedním převodníkem – GABARITH
Použití: soupravy přesných převodníků pro přímé měření krevních tlaků. Převádí hodnotu
krevního tlaku na elektrický signál následně zpracovávaný monitorem vitálních funkcí.
Popis
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
proplach 3 ml/h, čirá s antirezonančním členem
BED:682287
5/50
5
proplach 3 ml/h, čirá
BED:682288
5/50
5
proplach 3 ml/h, červená
BED:682289
5/50
5
proplach 3 ml/h, modrá s antirezonančním členem
BED:682005
5/50
5
proplach 3 ml/h, modrá
BED:682290
5/50
5
proplach 3 ml/h, červená s antirezonančním členem
BED:682009
5/20
5
proplach 3 ml/h, čirá rozdvojená – větve přepínatelné kohoutem
BED:682291
5/25
5
proplach 30 ml/h, čirá (linka 150 + 10 cm)
BED:682293
5/50
5
proplach 30 ml/h, čirá (linka 25 + 10 cm)
BED:682025
5/50
5
Soupravy GABARITH jsou dynamicky testovány na přesnost měření celého řetězce. Proto pouze BD poskytuje garanci na přesnost měření celého
systému. Není-li uvedeno jinak, je délka měřící linky 125 + 25 cm. Každá souprava obsahuje infuzní set s délkou linky 150 cm, nulovací kohout,
trojcestný kohout pro případné odběry krevních vzorků, tlakový převodník a tlakovou linku. Pro vysoké nároky na přesnost doporučujeme optimalizované verze s vřazeným antirezonančním členem R.O.S.E., který eliminuje zkreslení způsobené přechodovými jevy v systému.
strana 64
MSM_am.indd 80
Hemodynamika a přímé měření krevních tlaků
27.4.2010 10:51:41
TLAKOVÉ PŘEVODNÍKY A SOUPRAVY
Soupravy se dvěma převodníky – GABARITH
Použití: soupravy přesných převodníků pro přímé měření krevních tlaků. Převádí hodnotu
krevního tlaku na elektrický signál následně zpracovávaný monitorem vitálních funkcí.
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
proplach 3 ml/h, červená/modrá
BED:682295
5/25
5
proplach 3 ml/h, červená/modrá s antirezonančním členem
BED:682294
5/25
5
Popis
Soupravy GABARITH jsou dynamicky testovány na přesnost měření celého řetězce. Proto pouze BD poskytuje garanci na přesnost měření celého
systému. Není-li uvedeno jinak, je délka měřící linky 125 + 25 cm. Každá souprava obsahuje infuzní set s délkou linky 150 cm, nulovací kohout,
trojcestný kohout pro případné odběry krevních vzorků, tlakový převodník a tlakovou linku. Pro vysoké nároky na přesnost doporučujeme optimalizované verze s vřazeným antirezonančním členem R.O.S.E., který eliminuje zkreslení způsobené přechodovými jevy v systému.
Hemodynamika a přímé měření krevních tlaků
MSM_am.indd 81
strana 65
27.4.2010 10:51:42
TLAKOVÉ PŘEVODNÍKY A SOUPRAVY
Soupravy se třemi převodníky – GABARITH
Použití: soupravy přesných převodníků pro přímé měření krevních tlaků. Převádí hodnotu
krevního tlaku na elektrický signál následně zpracovávaný monitorem vitálních funkcí.
Popis
proplach 3 ml/h, červená/modrá/žlutá
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
BED:682046
5/25
5
Soupravy GABARITH jsou dynamicky testovány na přesnost měření celého řetězce. Proto pouze BD poskytuje garanci na přesnost měření celého
systému. Není-li uvedeno jinak, je délka měřící linky 125 + 25 cm. Každá souprava obsahuje infuzní set s délkou linky 150 cm, nulovací kohout,
trojcestný kohout pro případné odběry krevních vzorků, tlakový převodník a tlakovou linku.
strana 66
MSM_am.indd 82
Hemodynamika a přímé měření krevních tlaků
27.4.2010 10:51:43
TLAKOVÉ PŘEVODNÍKY A SOUPRAVY
Soupravy s jedním převodníkem – GABARITH SafeDraw
Použití: soupravy přesných převodníků pro přímé měření krevních tlaků. Převádí hodnotu
krevního tlaku na elektrický signál následně zpracovávaný monitorem vitálních funkcí.
Popis
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
proplach 3 ml/h, čirá s odběrovým systémem SafeDraw
BED:682027
5/25
5
odběrová jehla k systému SafeDraw
BED:682301
50/500
50
Soupravy GABARITH jsou dynamicky testovány na přesnost měření celého řetězce. Proto pouze BD poskytuje garanci na přesnost měření celého
systému. Není-li uvedeno jinak, je délka měřící linky 125 + 25 cm. Každá souprava obsahuje infuzní set s délkou linky 150 cm, nulovací kohout,
trojcestný kohout pro případné odběry krevních vzorků, tlakový převodník a tlakovou linku. Soupravy se systémem SafeDraw umožňují bezpečný
odběr krevních vzorků s minimálním rizikem kontaminace.
Hemodynamika a přímé měření krevních tlaků
MSM_am.indd 83
strana 67
27.4.2010 10:51:44
TLAKOVÉ PŘEVODNÍKY A SOUPRAVY
Soupravy se dvěma převodníky – GABARITH SafeDraw
Použití: soupravy přesných převodníků pro přímé měření krevních tlaků. Převádí hodnotu
krevního tlaku na elektrický signál následně zpracovávaný monitorem vitálních funkcí.
Popis
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
proplach 3 ml/h, červená/modrá
BED:682054
5/20
5
odběrová jehla k systému SafeDraw
BED:682301
50/500
50
Soupravy GABARITH jsou dynamicky testovány na přesnost měření celého řetězce. Proto pouze BD poskytuje garanci na přesnost měření celého
systému. Není-li uvedeno jinak, je délka měřící linky 125 + 25 cm. Každá souprava obsahuje infuzní set s délkou linky 150 cm, nulovací kohout,
trojcestný kohout pro případné odběry krevních vzorků, tlakový převodník a tlakovou linku. Soupravy se systémem SafeDraw umožňují bezpečný
odběr krevních vzorků s minimálním rizikem kontaminace. Odběrový systém SafeDraw je vřazen do arteriální linky.
strana 68
MSM_am.indd 84
Hemodynamika a přímé měření krevních tlaků
27.4.2010 10:51:46
TLAKOVÉ PŘEVODNÍKY A SOUPRAVY
Převodník k opakovanému užití – RT2000
Použití: převodník pro přímé měření krevních tlaků. Převádí hodnotu krevního tlaku na elektrický signál následně zpracovávaný monitorem vitálních funkcí.
Popis
převodník k opakovanému užití RT2000
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
BED:682266
1/–
1
Výhodou nové generace tlakových převodníků BD je možnost opakovaného užití avšak se všemi výhodami jednorázových převodníků. Převodník
je zcela izolován od krevní linky, nedochází tak k jeho kontaminaci. Výhodou je úspora nákladů – měřící set nemá převodník, nevzniká infekční
elektroodpad. Systém je velice šetrný k životnímu prostředí. Veškeré příslušenství pro přímé měření krevních tlaků BD GABARITHTM resp. DTX
(držáky, fixační destičky, propojovací kabely) je plně kompatibilní rovněž s tímto systémem.
Vyžádejte si podrobné informace o vlastnostech převodníku k opakovanému použití RT2000.
Hemodynamika a přímé měření krevních tlaků
MSM_am.indd 85
strana 69
27.4.2010 10:51:48
TLAKOVÉ PŘEVODNÍKY A SOUPRAVY
Měřící soupravy k převodníku RT2000
Použití: souprava s měřící komůrkou k převodníku pro přímé měření krevních tlaků BD
RT2000.
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
jednolinka – proplach 3 ml/h
BED:686958
5/–
5
jednolinka rozdvojená art./ven. – proplach 3 ml/h
BED:686961
5/–
5
dvojlinka art./ven. – proplach 3 ml/h
BED:687955
5/–
5
Popis
Měřící set neobsahuje elektronické komponenty, nevzniká infekční elektroodpad. Spolehlivý progresivní systém s vynikajícím poměrem cena/
kvalita, ohleduplný k životnímu prostředí.
Vyžádejte si podrobné informace o vlastnostech tohoto systému.
strana 70
MSM_am.indd 86
Hemodynamika a přímé měření krevních tlaků
27.4.2010 10:51:49
TLAKOVÉ PŘEVODNÍKY A SOUPRAVY
Měřící soupravy k převodníku RT2000-Flex
Použití: rozšiřitelné soupravy s měřící komůrkou k převodníku pro přímé měření krevních
tlaků BD RT2000.
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
arteriální linka, proplach 3 ml/h, SafeDraw P
BED:688395
5/–
5
arteriální linka, proplach 3 ml/h, SafeDraw P
BED:688397
5/–
5
žilní linka, proplach 3 ml/h
BED:687887
5/–
5
Popis
Soupravy umožňují postupné rozšiřování měřící sestavy o další snímané tlaky a tyto pohodlně monitorovat podle potřeby pouhým otočením
kohoutu. Flexibilní a snadné řešení s možností pozdějšího či postupného rozšiřování podle potřeby. Měřící set neobsahuje elektronické komponenty, nevzniká infekční elektroodpad. Spolehlivý a přehledný progresivní systém s vynikajícím poměrem cena/kvalita, ohleduplný k životnímu
prostředí.
Systém SafeDraw P v arteriální lince umožňuje bezpečný odběr arteriální krve přes dělené septum, do kterého se vstupuje hladkým Luer koncem
injekční stříkačky. Žádné speciální odběrové jehly systém nevyžaduje. Tento bezpečnostní systém dramaticky snižují krevní ztráty při opakovaných odběrech krevních vzorků a zcela eliminuje riziko poranění kontaminovanou jehlou.
Vyžádejte si podrobné informace o vlastnostech tohoto systému.
Hemodynamika a přímé měření krevních tlaků
MSM_am.indd 87
strana 71
27.4.2010 10:51:57
TLAKOVÉ PŘEVODNÍKY A SOUPRAVY
Propojovací kabely k převodníkům
Použití: propojovací kabely k převodníkům BD pro přímé měření krevních tlaků. Přivádí
signál z měřícího čidla na vstup monitoru vitálních funkcí.
Popis
Obj. číslo
Balení/karton
Min. obj.
(ks)
množství (ks)
kabel bez konektoru na straně monitoru
BED:684109
1/–
1
Datascope – všechny modely
BED:684078
1/–
1
Datex (Datex – Ohmeda)
BED:684104
1/–
1
Dräger – RM300, PM840, PM860, Cato, Viatra
BED:684128
1/–
1
HP – 12 pin, Phillips, Agilent
BED:684257
1/–
1
GE, Marquette
BED:684102
1/–
1
Nihon Kohden – Life Scope 8, 11
BED:684090
1/–
1
Physio Control – VSM4, VSM5
BED:684097
1/–
1
Propaq – Protocol propaq, Spacelabs
BED:684085
1/–
1
S&W – systém 800, 9000, Athena, Diascope II
BED:684091
1/–
1
Siemens – 3. generace, řady 400, 960, 96a, Sirecust
BED:684082
1/–
1
Siemens – SC6000P
BED:684178
1/–
1
Siemens – (15 pin Cannon), (Cathcor, Recor)
BED:684121
1/–
1
Kabely jsou osazeny konektorem BD a příslušným monitorovacím konektorem, jsou dlouhé 370 cm. Kabely pro jiné typy monitorů na vyžádání.
strana 72
MSM_am.indd 88
Hemodynamika a přímé měření krevních tlaků
27.4.2010 10:52:04
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PŘÍMÉ MĚŘENÍ KREVNÍCH TLAKŮ
Fixační destička TBG – pořadač pro tlakové snímače
Použití: přehledné uspořádání tlakových snímačů DTX, DTNN a RT2000, které jsou součástí
IBP měřících setů GABARITH
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
destička fixační TBG pro 4 převodníky DTX
BED:682299
10/100
1
souprava destičky TBG a držáku TMM
BED:682275
5/50
1
Popis
Hemodynamika a přímé měření krevních tlaků
MSM_am.indd 89
strana 73
27.4.2010 10:52:05
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PŘÍMÉ MĚŘENÍ KREVNÍCH TLAKŮ
Držák TMM pro fixační destičku
Použití: uchycení fixační destičky TBG k infuznímu stojanu.
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
držák TMM fixační destičky TBG
BED:682306
5/50
1
souprava držáku TMM a destičky TBG
BED:682275
5/50
1
Popis
strana 74
MSM_am.indd 90
Hemodynamika a přímé měření krevních tlaků
27.4.2010 10:52:06
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PŘÍMÉ MĚŘENÍ KREVNÍCH TLAKŮ
Tlakové hadičky PVC – čiré provedení
Použití: přímé měření krevních tlaků.
Popis
Obj. číslo
Balení/karton
Min. obj.
(ks)
množství (ks)
linka VF tlaková pro I.B.P. M/F 25 cm
BED:682226
25/125
25
linka VF tlaková pro I.B.P. M/F 100 cm
BED:682229
25/125
25
linka VF tlaková pro I.B.P. M/F 150 cm
BED:682230
25/125
25
linka VF tlaková pro I.B.P. M/F 200 cm
BED:682232
25/125
25
linka tlaková pro I.B.P. M/M 15 cm
INT:466015
100/700
100
linka VF tlaková pro I.B.P. M/M 100 cm
BED:682234
25/125
25
linka VF tlaková pro I.B.P. M/M 150 cm
BED:682298
25/125
25
tlaková hadička 15 cm s trojcestným kohoutem (vnitřní objem 0,32 ml)
BED:394982
50/250
50
tlaková hadička 30 cm s trojcestným kohoutem (vnitřní objem 0,50 ml)
BED:394983
50/500
50
Tlakové hadičky z polyvinylchroridu (PVC) slouží k individuální konfiguraci setů pro přímé měření krevních tlaků. Tuhost hadičky zajištuje
optimální přenos tlakové amplitudy k snímači.
Hemodynamika a přímé měření krevních tlaků
MSM_am.indd 91
strana 75
27.4.2010 10:52:07
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PŘÍMÉ MĚŘENÍ KREVNÍCH TLAKŮ
Tlakové hadičky PE
Použití: přímé měření krevních tlaků.
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
hadička tlaková PE pro I.B.P. M/F 50 cm
BED:682185
25/250
25
hadička tlaková PE pro I.B.P. M/M 50 cm
BED:682186
25/250
25
hadička tlaková PE pro I.B.P. M/M 100 cm
BED:682190
25/250
25
hadička tlaková PE pro I.B.P. M/F 15 cm
BED:682194
25/250
25
Popis
hadička tlaková PE,1,0 x 2,0 mm, M/F, 120 cm
INT:401120
50/–
50
hadička tlaková PE,1,0 x 2,0 mm, M/F, 20 cm
INT:401020
50/–
50
hadička tlaková PE,1,0 x 2,0 mm, M/F, 150 cm
INT:401150
50/–
50
Tlakové hadičky z polyethylénu (PE) slouží k individuální konfiguraci setů pro přímé měření krevních tlaků. Tuhost hadičky zajištuje optimální
přenos tlakové amplitudy k snímači s minimálním zkreslením. Použitelné též pro infuze léčiv vyžadující nízkoresorbční PE hadičky (heparin,
digoxin, nitroglycerin, tacrolim, cyklosporin, paclixaxel, nimodipin, chlormethiazol, lipidy a emulze – propofol).
strana 76
MSM_am.indd 92
Hemodynamika a přímé měření krevních tlaků
27.4.2010 10:52:08
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PŘÍMÉ MĚŘENÍ KREVNÍCH TLAKŮ
Přetlakové manžety Merit Medical
Použití: manžety pro infuzní nebo transfuzní vak k přetlakové infuzi nebo transfuzi.
Popis
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
manžeta pro vak 500 ml
MEM:PIB500
12/–
1
manžeta pro vak 1000 ml
MEM:PIB1000
12/–
1
manžeta pro vak 3000 ml
MEM:SF4030
6/–
1
Přetlakové manžety jsou vybaveny bezpečnostním ventilkem zabraňujícím přefouknutí vaku. Válečkový manometr s barevným značením spolehlivě zobrazuje tlakové hladiny 150, 250 a 300 mmHg. Nylonová průhledná síťka umožňuje bezpečnou kontrolu hladiny infuze. Plnící balónky jsou
v bezlatexovém provedení (položky MEM). Kohout pro plnění a vypouštění vaku lze snadno ovládat jednou rukou.
Hemodynamika a přímé měření krevních tlaků
MSM_am.indd 93
strana 77
27.4.2010 10:52:09
ENDOTRACHEÁLNÍ ROURKY
Endotracheální rourka bez manžety
Použití: zajištění dýchacích cest během operačního výkonu zejména dětských pacientů.
Vhodné k orotracheální i nazotracheální intubaci.
Vnitřní průměr
Vnější průměr
Průměr manžety
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
2,0 mm
3,0 mm
–
SUM:04-2000
10/100
10
2,5 mm
3,5 mm
–
SUM:04-2500
10/100
10
3,0 mm
4,2 mm
–
SUM:04-3000
10/100
10
3,5 mm
4,8 mm
–
SUM:04-3500
10/100
10
4,0 mm
5,4 mm
–
SUM:04-4000
10/100
10
4,5 mm
6,0 mm
–
SUM:04-4500
10/100
10
5,0 mm
6,9 mm
–
SUM:04-5000
10/100
10
5,5 mm
7,5 mm
–
SUM:04-5500
10/100
10
6,0 mm
8,2 mm
–
SUM:04-6000
10/100
10
6,5 mm
8,8 mm
–
SUM:04-6500
10/100
10
7,0 mm
9,7 mm
–
SUM:04-7000
10/100
10
Jedná se o základní rourku bez manžety s délkovým značením a rentgenkontrastním proužkem. Rourka je vhodná jak pro orotracheální tak i nazotracheální intubaci a je vybavena postranním Murphyho okem.
strana 78
MSM_am.indd 94
Zajištění dýchacích cest
27.4.2010 10:52:11
ENDOTRACHEÁLNÍ ROURKY
Armovaná endotracheální rourka bez manžety
Použití: zajištění dýchacích cest u výkonů, kde je nutno eliminovat možné zalomení rourky při
nepříznivé operační poloze. Rourka je vhodná pro orotracheální i nazotracheální intubaci.
Vnitřní průměr
Vnější průměr
Průměr manžety
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
3,0 mm
4,8 mm
–
SUM:14-3000
10/100
10
3,5 mm
5,4 mm
–
SUM:14-3500
10/100
10
4,0 mm
6,0 mm
–
SUM:14-4000
10/100
10
4,5 mm
6,9 mm
–
SUM:14-4500
10/100
10
5,0 mm
7,5 mm
–
SUM:14-5000
10/100
10
Jedná se o rourku vyztuženou tak, aby bylo eliminováno její zalomení v případě nepříznivé operační polohy.
Zajištění dýchacích cest
MSM_am.indd 95
strana 79
27.4.2010 10:52:12
ENDOTRACHEÁLNÍ ROURKY
Preformovaná endotracheální rourka bez manžety pro orotracheální intubaci
Použití: zajištění dýchacích cest během operačního výkonu v oblasti obličeje a hlavy, například při stomatologických nebo maxillofaciálních operačních výkonech.
Vnitřní průměr
Vnější průměr
Průměr manžety
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
3,0 mm
4,2 mm
–
SUM:26-3000
10/100
10
3,5 mm
4,8 mm
–
SUM:26-3500
10/100
10
4,0 mm
5,4 mm
–
SUM:26-4000
10/100
10
4,5 mm
6,0 mm
–
SUM:26-4500
10/100
10
5,0 mm
6,9 mm
–
SUM:26-5000
10/100
10
5,5 mm
7,5 mm
–
SUM:26-5500
10/100
10
6,0 mm
8,2 mm
–
SUM:26-6000
10/100
10
6,5 mm
8,8 mm
–
SUM:26-6500
10/100
10
7,0 mm
9,7 mm
–
SUM:26-7000
10/100
10
7,5 mm
10,3 mm
–
SUM:26-7500
10/100
10
8,0 mm
11,0 mm
–
SUM:26-8000
10/100
10
8,5 mm
11,7 mm
–
SUM:26-8500
10/100
10
9,0 mm
12,3 mm
–
SUM:26-9000
10/100
10
Rourky jsou vybaveny délkovým značením a rentgenkontrastním proužkem a svým zakřivením odvádějí dýchací systém z operačního pole (zakřivení směrem k bradě – tzv. na „jih“) a snižují riziko jejich zalomení.
strana 80
MSM_am.indd 96
Zajištění dýchacích cest
27.4.2010 10:52:13
ENDOTRACHEÁLNÍ ROURKY
Preformovaná endotracheální rourka bez manžety pro nazotracheální intubaci
Použití: zajištění dýchacích cest během operačního výkonu v oblasti obličeje a hlavy, například při stomatologických nebo maxillofaciálních operačních výkonech.
Vnitřní průměr
Vnější průměr
Průměr manžety
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
3,0 mm
4,2 mm
–
SUM:28-3000
10/100
10
3,5 mm
4,8 mm
–
SUM:28-3500
10/100
10
4,0 mm
5,4 mm
–
SUM:28-4000
10/100
10
4,5 mm
6,0 mm
–
SUM:28-4500
10/100
10
5,0 mm
6,9 mm
–
SUM:28-5000
10/100
10
5,5 mm
7,5 mm
–
SUM:28-5500
10/100
10
6,0 mm
8,2 mm
–
SUM:28-6000
10/100
10
6,5 mm
8,8 mm
–
SUM:28-6500
10/100
10
7,0 mm
9,7 mm
–
SUM:28-7000
10/100
10
7,5 mm
10,3 mm
–
SUM:28-7500
10/100
10
8,0 mm
11,0 mm
–
SUM:28-8000
10/100
10
Jedná se o rourky v provedení bez manžety pro nazotracheální intubaci. Rourky jsou vybaveny délkovým značením a rentgenkontrastním proužkem a svým zakřivením odvádějí dýchací systém z operačního pole (zakřivení směrem k čelu – tzv. na „sever“) a snižují riziko jejich zalomení.
Vyrobeno ze speciální směsi PVC zajišťující rourkám dostatečnou měkkost a určitou tvarovou flexibilitu.
Zajištění dýchacích cest
MSM_am.indd 97
strana 81
27.4.2010 10:52:15
ENDOTRACHEÁLNÍ ROURKY
Endotracheální rourka s nízkotlakou manžetou
Použití: zajištění dýchacích cest během operačního výkonu. Rourka první volby pro krátkodobé a střednědobé orotracheální i nazotracheální intubace. Jedná se o rourku s nízkotlakou
manžetou, délkovým značením a rentgenkontrastním proužkem. Rourka je vhodná jak pro
orotracheální tak i nazotracheální intubaci a je vybavena postranním Murphyho okem.
Vnitřní průměr
Vnější průměr
Průměr manžety
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
2,5 mm
3,0 mm
3,5 mm
4,0 mm
4,5 mm
5,0 mm
5,5 mm
6,0 mm
6,5 mm
7,0 mm
7,5 mm
8,0 mm
8,5 mm
9,0 mm
9,5 mm
10,0 mm
3,5 mm
4,2 mm
4,8 mm
5,4 mm
6,0 mm
6,9 mm
7,5 mm
8,2 mm
8,8 mm
9,7 mm
10,3 mm
11,0 mm
11,7 mm
12,3 mm
13,0 mm
13,7 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
14 mm
17 mm
20 mm
20 mm
23 mm
25 mm
26 mm
27 mm
29 mm
29 mm
32 mm
SUM:02-2500
SUM:02-3000
SUM:02-3500
SUM:02-4000
SUM:02-4500
SUM:02-5000
SUM:02-5500
SUM:02-6000
SUM:02-6500
SUM:02-7000
SUM:02-7500
SUM:02-8000
SUM:02-8500
SUM:02-9000
SUM:02-9500
SUM:02-1000
10/100
10/100
10/100
10/100
10/100
10/100
10/100
10/100
10/100
10/100
10/100
10/100
10/100
10/100
10/100
10/100
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
strana 82
MSM_am.indd 98
Zajištění dýchacích cest
27.4.2010 10:52:16
ENDOTRACHEÁLNÍ ROURKY
Endotracheální rourka s nízkotlakou vysokoobjemovou manžetou
Použití: zajištění dýchacích cest během operačního výkonu či v pooperační péči a intenzivní
péči. Rourka vhodná i pro dlouhodobé orotracheální i nazotracheální intubace.
Vnitřní průměr
Vnější průměr
Průměr manžety
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
5,0 mm
6,9 mm
20 mm
SUM:08-5095
10/100
10
5,5 mm
7,5 mm
20 mm
SUM:08-5595
10/100
10
6,0 mm
8,2 mm
25 mm
SUM:08-6095
10/100
10
6,5 mm
8,8 mm
25 mm
SUM:08-6595
10/100
10
7,0 mm
9,7 mm
28 mm
SUM:08-7095
10/100
10
7,5 mm
10,3 mm
28 mm
SUM:08-7595
10/100
10
8,0 mm
11,0 mm
30 mm
SUM:08-8095
10/100
10
8,5 mm
11,7 mm
30 mm
SUM:08-8595
10/100
10
9,0 mm
12,3 mm
34 mm
SUM:08-9095
10/100
10
9,5 mm
13,0 mm
34 mm
SUM:08-9595
10/100
10
10,0 mm
13,7 mm
34 mm
SUM:08-1095
10/100
10
Jedná se o rourku s nízkotlakou tenkostěnnou vysokoobjemovou manžetou, délkovým značením a rentgenkontrastním proužkem. Rourka je vhodná jak pro orotracheální, tak i nazotracheální intubaci a je vybavena postranním Murphyho okem. Silikonizováno!
Zajištění dýchacích cest
MSM_am.indd 99
strana 83
27.4.2010 10:52:18
ENDOTRACHEÁLNÍ ROURKY
Endotracheální rourka s nízkotlakou manžetou a odsávacím portem
Použití: zajištění dýchacích cest během operačního výkonu či v pooperační péči a intenzivní
péči. Rourka vhodná i pro dlouhodobé orotracheální i nazotracheální intubace s možností laváže, odsávání a aplikace medikamentů do subglotického prostoru.
Vnitřní průměr
Vnější průměr
Průměr manžety
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
5,0 mm
6,9 mm
14 mm
SUM:06-5015
10/100
10
5,5 mm
7,5 mm
17 mm
SUM:06-5515
10/100
10
6,0 mm
8,2 mm
20 mm
SUM:06-6015
10/100
10
6,5 mm
8,8 mm
20 mm
SUM:06-6515
10/100
10
7,0 mm
9,7 mm
23 mm
SUM:06-7015
10/100
10
7,5 mm
10,3 mm
25 mm
SUM:06-7515
10/100
10
8,0 mm
11,0 mm
26 mm
SUM:06-8015
10/100
10
8,5 mm
11,7 mm
27 mm
SUM:06-8515
10/100
10
9,0 mm
12,3 mm
29 mm
SUM:06-9015
10/100
10
9,5 mm
13,0 mm
29 mm
SUM:06-9515
10/100
10
10,0 mm
13,7 mm
32 mm
SUM:06-1015
10/100
10
Jedná se o rourku s nízkotlakou tenkostěnnou vysokoobjemovou manžetou, délkovým značením a rentgenkontrastním proužkem. Rourka je vhodná
jak pro orotracheální tak i nazotracheální intubaci a je vybavena postranním Murphyho okem. Přídatný port pak umožňuje laváž, odsávání a aplikaci
medikamentů do subglotického prostoru.
strana 84
MSM_am.indd 100
Zajištění dýchacích cest
27.4.2010 10:52:19
ENDOTRACHEÁLNÍ ROURKY
Armovaná endotracheální rourka s nízkotlakou manžetou
Použití: zajištění dýchacích cest u výkonů, kde je nutno eliminovat možné zalomení rourky
při nepříznivé operační poloze. Rourka je vhodná pro orotracheální i nazotracheální intubaci. Jedná se o rourky s nízkotlakou tenkostěnnou manžetou. Vyztužení rourky eliminuje její
zalomení v případě nepříznivé operační polohy. Délkové značení. Rourka je vhodná jak pro
orotracheální, tak i nazotracheální intubaci a je vybavena postranním Murphyho okem.
Průměr manžety
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
4,8 mm
8 mm
SUM:12-3000
10/100
10
5,4 mm
10 mm
SUM:12-3500
10/100
10
4,0 mm
6,0 mm
10 mm
SUM:12-4000
10/100
10
4,5 mm
6,9 mm
12 mm
SUM:12-4500
10/100
10
5,0 mm
7,5 mm
14 mm
SUM:12-5000
10/100
10
5,5 mm
8,2 mm
17 mm
SUM:12-5500
10/100
10
6,0 mm
8,8 mm
20 mm
SUM:12-6000
10/100
10
6,5 mm
9,6 mm
20 mm
SUM:12-6500
10/100
10
7,0 mm
10,2 mm
23 mm
SUM:12-7000
10/100
10
7,5 mm
11,0 mm
25 mm
SUM:12-7500
10/100
10
8,0 mm
11,6 mm
26 mm
SUM:12-8000
10/100
10
8,5 mm
12,2 mm
27 mm
SUM:12-8500
10/100
10
9,0 mm
12,9 mm
29 mm
SUM:12-9000
10/100
10
9,5 mm
13,6 mm
29 mm
SUM:12-9500
10/100
10
10,0 mm
14,2 mm
32 mm
SUM:12-1000
10/100
10
Vnitřní průměr
Vnější průměr
3,0 mm
3,5 mm
Zajištění dýchacích cest
MSM_am.indd 101
strana 85
27.4.2010 10:52:21
ENDOTRACHEÁLNÍ ROURKY
Preformovaná endotracheální rourka pro orotracheální intubaci
Použití: zajištění dýchacích cest během operačního výkonu v oblasti obličeje a hlavy, například
při stomatologických nebo maxillofaciálních operačních výkonech.
Průměr manžety
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
4,2 mm
8 mm
SUM:25-3000
10/100
10
4,8 mm
10 mm
SUM:25-3500
10/100
10
4,0 mm
5,4 mm
10 mm
SUM:25-4000
10/100
10
4,5 mm
6,0 mm
12 mm
SUM:25-4500
10/100
10
5,0 mm
6,9 mm
14 mm
SUM:25-5000
10/100
10
5,5 mm
7,5 mm
17 mm
SUM:25-5500
10/100
10
6,0 mm
8,2 mm
20 mm
SUM:25-6000
10/100
10
6,5 mm
8,8 mm
20 mm
SUM:25-6500
10/100
10
7,0 mm
9,7 mm
23 mm
SUM:25-7000
10/100
10
7,5 mm
10,3 mm
25 mm
SUM:25-7500
10/100
10
8,0 mm
11,0 mm
26 mm
SUM:25-8000
10/100
10
Vnitřní průměr
Vnější průměr
3,0 mm
3,5 mm
8,5 mm
11,7 mm
27 mm
SUM:25-8500
10/100
10
9,0 mm
12,3 mm
29 mm
SUM:25-9000
10/100
10
Jedná se o rourky s nízkotlakou tenkostěnnou manžetou pro orotracheální intubaci. Rourky jsou vybaveny délkovým značením a rentgenkontrastním
proužkem a svým zakřivením odvádějí dýchací systém z operačního pole (zakřivení směrem k bradě – tzv. na „jih“) a snižují riziko jejich zalomení.
strana 86
MSM_am.indd 102
Zajištění dýchacích cest
27.4.2010 10:52:22
ENDOTRACHEÁLNÍ ROURKY
Preformovaná endotracheální rourka pro nazotracheální intubaci
Použití: zajištění dýchacích cest během operačního výkonu v oblasti obličeje a hlavy, například při stomatologických nebo maxillofaciálních operačních výkonech.
Vnitřní průměr
Vnější průměr
Průměr manžety
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
3,0 mm
4,2 mm
8 mm
SUM:27-3000
10/100
10
3,5 mm
4,8 mm
10 mm
SUM:27-3500
10/100
10
4,0 mm
5,4 mm
10 mm
SUM:27-4000
10/100
10
4,5 mm
6,0 mm
12 mm
SUM:27-4500
10/100
10
5,0 mm
6,9 mm
14 mm
SUM:27-5000
10/100
10
5,5 mm
7,5 mm
17 mm
SUM:27-5500
10/100
10
6,0 mm
8,2 mm
20 mm
SUM:27-6000
10/100
10
6,5 mm
8,8 mm
20 mm
SUM:27-6500
10/100
10
7,0 mm
9,7 mm
23 mm
SUM:27-7000
10/100
10
7,5 mm
10,3 mm
25 mm
SUM:27-7500
10/100
10
8,0 mm
11,0 mm
26 mm
SUM:27-8000
10/100
10
Jedná se o rourky s nízkotlakou tenkostěnnou manžetou pro nazotracheální intubaci. Rourky jsou vybaveny délkovým značením a rentgenkontrastním proužkem a svým zakřivením odvádějí dýchací systém z operačního pole (zakřivení směrem k čelu – tzv. na „sever“) a snižují riziko jejich
zalomení. Vyrobeno ze speciální směsi PVC zajišťující rourkám dostatečnou měkkost a určitou tvarovou flexibilitu.
Zajištění dýchacích cest
MSM_am.indd 103
strana 87
27.4.2010 10:52:24
ENDOTRACHEÁLNÍ ROURKY
Mikrolaryngeální rourka s nízkotlakou vysokoobjemovou manžetou
Použití: zajištění dýchacích cest při laryngeální mikrochirurgii.
Délka
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
Vnitřní/Vnější průměr
Průměr manžety
4,0 mm/5,4 mm
20 mm
368 mm
SUM:05-4000
10/100
10
5,0 mm/6,9 mm
25 mm
368 mm
SUM:05-5000
10/100
10
6,0 mm/8,2 mm
28 mm
368 mm
SUM:05-6000
10/100
10
Jedná se o rourku s redukovaným průměrem a velkou vysokoobjemovou nízkotlakou obturační manžetou, Murphyho okem. Délkové značení,
rentgenkontrastní proužek, vhodné pro orotracheální i nazotracheální intubaci.
strana 88
MSM_am.indd 104
Zajištění dýchacích cest
27.4.2010 10:52:25
BRONCHIÁLNÍ ROURKY
Endobronchiální rourka levostranná
Použití: levostranná endobronchiální intubace při selektivní ventilaci během operačního výkonu nebo v intenzivní či pooperační péči.
Velikost
Obj. číslo
Samostatná rourka
Obj. číslo
Rourka s příslušenstvím (souprava)
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
Ch.26
SUM:21-2600
SUM:21-2615
10/–
1
Ch.28
SUM:21-2800
SUM:21-2815
10/–
1
Ch.32
SUM:21-3200
SUM:21-3215
10/–
1
Ch.35
SUM:21-3500
SUM:21-3515
10/–
1
Ch.37
SUM:21-3700
SUM:21-3715
10/–
1
Ch.39
SUM:21-3900
SUM:21-3915
10/–
1
Ch.41
SUM:21-4100
SUM:21-4115
10/–
1
Dodáváno v provedení samostatné rourky se zavaděčem nebo jako souprava s příslušenstvím, kdy kromě vlastní endobronchiální rourky se zavaděčem je součástí balení také Y spojka s dvěma konektory osazenými porty pro odsávání nebo zavedení flexibilního bronchoskopu a 2 odsávací
katétry s precizními regulátory sání. Rourky jsou dále vybaveny délkovým značením, rentgenkontrastním proužkem a atraumatickým distálním
koncem.
Zajištění dýchacích cest
MSM_am.indd 105
strana 89
27.4.2010 10:52:26
BRONCHIÁLNÍ ROURKY
Endobronchiální rourka pravostranná
Použití: pravostranná endobronchiální intubace při selektivní ventilaci během operačního
výkonu nebo v intenzivní či pooperační péči.
Velikost
Obj. číslo
Samostatná rourka
Obj. číslo
Rourka s příslušenstvím (souprava)
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
Ch.26
SUM:22-2600
SUM:22-2615
10/–
1
Ch.28
SUM:22-2800
SUM:22-2815
10/–
1
Ch.32
SUM:22-3200
SUM:22-3215
10/–
1
Ch.35
SUM:22-3500
SUM:22-3515
10/–
1
Ch.37
SUM:22-3700
SUM:22-3715
10/–
1
Ch.39
SUM:22-3900
SUM:22-3915
10/–
1
Ch.41
SUM:22-4100
SUM:22-4115
10/–
1
Dodáváno v provedení samostatné rourky se zavaděčem nebo jako souprava s příslušenstvím, kdy kromě vlastní endobronciální rourky se zavaděčem je součástí balení také Y spojka s dvěma konektory osazenými porty pro odsávání nebo zavedení flexibilního bronchoskopu a 2 odsávací
katétry s precizními regulátory sání. Rourky jsou dále vybaveny délkovým značením, rentgenkontrastním proužkem a atraumatickým distálním
koncem.
strana 90
MSM_am.indd 106
Zajištění dýchacích cest
27.4.2010 10:52:27
TRACHEOSTOMICKÉ KANYLY
Tracheostomická kanyla s fixním límcem
Použití: dlouhodobé zajištění dýchacích cest nebo tam, kde nelze zajistit endotracheální
intubaci.
Vnitřní průměr
Vnější průměr
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
5,0 mm
6,9 mm
SUM:31-5000
10/100
1
6,0 mm
8,1 mm
SUM:31-6000
10/100
1
6,5 mm
8,8 mm
SUM:31-6500
10/100
1
7,0 mm
9,7 mm
SUM:31-7000
10/100
1
7,5 mm
10,5 mm
SUM:31-7500
10/100
1
8,0 mm
11,1 mm
SUM:31-8000
10/100
1
8,5 mm
11,6 mm
SUM:31-8500
10/100
1
9,0 mm
12,3 mm
SUM:31-9000
10/100
1
9,5 mm
12,9 mm
SUM:31-9500
10/100
1
10,0 mm
13,6 mm
SUM:31-1000
10/100
1
Jedná se o základní model tracheostomické kanyly s nízkotlakou obturační manžetou, fixním límcem a příznivou cenou. Kanyla je dodávána
včetně obturátoru, bavlněného tkalounu pro uchycení a je vybavena rentgenkontrastním proužkem.
Zajištění dýchacích cest
MSM_am.indd 107
strana 91
27.4.2010 10:52:29
TRACHEOSTOMICKÉ KANYLY
Tracheostomická kanyla s plynule posuvným límcem
Použití: dlouhodobé zajištění dýchacích cest nebo tam, kde nelze zajistit endotracheální
intubaci.
Vnitřní průměr
Vnější průměr
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
6,0 mm
8,1 mm
SUM:35-6000
10/100
1
6,5 mm
8,8 mm
SUM:35-6500
10/100
1
7,0 mm
9,7 mm
SUM:35-7000
10/100
1
7,5 mm
10,5 mm
SUM:35-7500
10/100
1
8,0 mm
11,1 mm
SUM:35-8000
10/100
1
8,5 mm
11,7 mm
SUM:35-8500
10/100
1
9,0 mm
12,3 mm
SUM:35-9000
10/100
1
9,5 mm
12,9 mm
SUM:35-9500
10/100
1
10,0 mm
13,6 mm
SUM:35-1000
10/100
1
11,0 mm
14,8 mm
SUM:35-1100
10/100
1
Jedná se o kanylu s nízkotlakou obturační manžetou pro nejširší použití, jejíž výhodou je plynule nastavitelný límec a tím možnost individuálně upravit hloubku zanoření kanyly. Kanyla je dodávána včetně obturátoru, bavlněného tkalounu pro uchycení. Rentgenkontrastní proužek,
délkové značení.
strana 92
MSM_am.indd 108
Zajištění dýchacích cest
27.4.2010 10:52:30
TRACHEOSTOMICKÉ KANYLY
Armovaná tracheostomická kanyla s plynule posuvným límcem
Použití: dlouhodobé zajištění dýchacích cest nebo tam, kde nelze zajistit endotracheální
intubaci.
Vnitřní průměr
Vnější průměr
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
6,0 mm
8,1 mm
SUM:37-6000
10/100
1
6,5 mm
8,8 mm
SUM:37-6500
10/100
1
7,0 mm
9,7 mm
SUM:37-7000
10/100
1
7,5 mm
10,5 mm
SUM:37-7500
10/100
1
8,0 mm
11,1 mm
SUM:37-8000
10/100
1
8,5 mm
11,7 mm
SUM:37-8500
10/100
1
9,0 mm
12,3 mm
SUM:37-9000
10/100
1
9,5 mm
12,9 mm
SUM:37-9500
10/100
1
10,0 mm
13,6 mm
SUM:37-1000
10/100
1
11,0 mm
14,5 mm
SUM:37-1100
10/100
1
Jedná se o kanylu s nízkotlakou obturační manžetou, plynule nastavitelným límcem (možnost individuálně upravit hloubku zanoření kanyly) a přídatným armováním, eliminujícím riziko zalomení. Dodáváno včetně obturátoru, bavlněného tkalounu pro uchycení.
Zajištění dýchacích cest
MSM_am.indd 109
strana 93
27.4.2010 10:52:32
TRACHEOSTOMICKÉ KANYLY
Tracheostomická kanyla s plynule posuvným límcem a přídavným portem
Použití: dlouhodobé zajištění dýchacích cest nebo tam, kde nelze zajistit endotracheální intubaci. Přídatný port umožňuje laváž, odsávání a aplikaci medikamentů do prostoru nad manžetou.
Vnitřní průměr
Vnější průměr
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
6,0 mm
8,1 mm
SUM:39-6015
10/100
1
6,5 mm
8,8 mm
SUM:39-6515
10/100
1
7,0 mm
9,7 mm
SUM:39-7015
10/100
1
7,5 mm
10,5 mm
SUM:39-7515
10/100
1
8,0 mm
11,1 mm
SUM:39-8015
10/100
1
8,5 mm
11,6 mm
SUM:39-8515
10/100
1
9,0 mm
12,3 mm
SUM:39-9015
10/100
1
9,5 mm
12,9 mm
SUM:39-9515
10/100
1
10,0 mm
13,6 mm
SUM:39-1015
10/100
1
11,0 mm
14,5 mm
SUM:39-1115
10/100
1
Jedná se o kanylu s nízkotlakou obturační manžetou, plynule nastavitelným límcem (možnost individuálně upravit hloubku zanoření kanyly) a přídatným portem umožňujícím laváž, odsávání a aplikaci medikamentů do prostoru nad obturační manžetou. Dodáváno včetně obturátoru, bavlněného
tkalounu pro uchycení. Rentgenkontrastní proužek, délkové značení. Silikonizováno!
strana 94
MSM_am.indd 110
Zajištění dýchacích cest
27.4.2010 10:52:33
FILTRY A ZVLHČOVAČE
Antibakteriální a antivirový filtr BSF201
Použití: antibakteriální a antivirový filtr do okruhu ventilovaného pacienta, ochrana inspirační
a exspirační větve plicního ventilátoru před kontaminací. Ochrana pacienta při operačním výkonu v celkové anestezii.
Popis
filtr BSF201, 30 ml
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
VME:50421594
100/–
100
Filtr BSF201 pracuje na elektrostatickém principu s vysokou účinností, kdy bakteriální filtrační účinnost dosahuje 99,9997 % a virová pak
99,996 %. Díky své konstrukci se filtr vyznačuje nízkou rezistencí a hmotností (33 g). Filtr je osazen kapnografickým portem a dále univerzálními konektory 22F/15M a 22M/15F pro snadné vřazení do ventilačního okruhu.
Zajištění dýchacích cest
MSM_am.indd 111
strana 95
27.4.2010 10:52:34
FILTRY A ZVLHČOVAČE
Antibakteriální a antivirový trojfunkční filtr VH 3200 (dětský)
Použití: antibakteriální a antivirový trojfunkční filtr do okruhu ventilovaného dětského pacienta. Díky funkci HME zajišťuje optimální tracheobronchiální klima. Je indikován jako ochrana ventilovaných pacientů v intenzivní péči nebo během operačního výkonu.
Popis
filtr s funkcí HME VH 3200
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
GGM:VH-3200
100/–
100
Bakteriální filtrační účinnost dosahuje 99,99 % a virová pak 99,99 %. Filtr je osazen kapnografickým portem. Jednorázové použití, doporučená
doba použitelnosti – 24 hodin. Technická data na vyžádání.
strana 96
MSM_am.indd 112
Zajištění dýchacích cest
27.4.2010 10:52:35
FILTRY A ZVLHČOVAČE
Antibakteriální a antivirový trojfunkční filtr VH3100
Použití: antibakteriální a antivirový trojfunkční filtr do okruhu ventilovaného pacienta. Díky
funkci HME zajišťuje optimální tracheobronchiální klima. Trojfunkční filtr je indikován jako
ochrana ventilovaných pacientů v intenzivní péči nebo během operačního výkonu.
Popis
filtr s funkcí HME VH 3100, 90 ml
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
GGM:VH3100
100/–
100
Trojfunkční filtr VH3100 pracuje na elektrostatickém principu s vysokou účinností, kdy bakteriální filtrační účinnost dosahuje 99,9997 % a virová
pak 99,996 %, účinnost zvlhčení 33 mg/l. Díky své konstrukci se filtr vyznačuje nízkou rezistencí (nejvýše 0,99 cm H2O při 30 l/min.) a hmotností.
Filtr je osazen kapnografickým portem a dále univerzálními konektory pro snadné vřazení do ventilačního okruhu. Doporučená doba použitelnosti
– 24 hodin.
Zajištění dýchacích cest
MSM_am.indd 113
strana 97
27.4.2010 10:52:36
FILTRY A ZVLHČOVAČE
Zvlhčovač pro spontánně ventilující pacienty (umělý nos)
Použití: pasivní zvlhčovač (umělý nos) pro udržení optimálního tracheobronchiálního klima.
Je určen pro spontánně ventilující pacienty s tracheostomií.
Popis
pasivní zvlhčovač VH 1160
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
GGM:VH-1160
100/–
100
Zvlhčovače vylepšují tracheobronchiální klima, nejsou však vybaveny filtrační membránou a proto nejsou bezpečnou bariérou pro infekční agens.
Mají 15M/M konektor, je možno použít se všemi typy tracheostomických kanyl. Technická data k vyžádání.
strana 98
MSM_am.indd 114
Zajištění dýchacích cest
27.4.2010 10:52:37
OKRUHY DÝCHACÍCH PŘÍSTROJŮ
Dýchací okruh pro intenzivní péči
Použití: dýchací systém pro intenzivní péči zajišťující distribuci plynů z plicního ventilátoru
do dýchacích cest pacienta.
Popis
délka okruhu 180 cm
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
VME:51003394
10/–
10
Základní ventilační okruh s hadicemi o průměru 22 mm.
Zajištění dýchacích cest
MSM_am.indd 115
strana 99
27.4.2010 10:52:38
OKRUHY DÝCHACÍCH PŘÍSTROJŮ
Dýchací okruh pro intenzivní péči silikonový
Použití: dýchací systém pro intenzivní péči. Zajišťuje distribuci plynů z plicního ventilátoru
do dýchacích cest pacienta. Okruh k opakovanému použití.
Popis
délka okruhu 150 cm
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
GGM:VA-4012-01
1/–
1
Základní dýchací okruh pro intenzivní péči se dvěma kondenzačními nádobkami (jedna nádobka v každé větvi). Materiál 100% silikon.
strana 100
MSM_am.indd 116
Zajištění dýchacích cest
27.4.2010 10:52:39
OKRUHY DÝCHACÍCH PŘÍSTROJŮ
Dýchací okruh silikonový
Použití: dýchací systém zajišťuje distribuci plynů z plicního ventilátoru do dýchacích cest
pacienta. Okruh k opakovanému použití.
Popis
délka okruhu 150 cm
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
GGM:VA-4012-03
1/–
1
Základní ventilační okruh s hadicemi o průměru 22 mm. Materiál 100% silikon.
Zajištění dýchacích cest
MSM_am.indd 117
strana 101
27.4.2010 10:52:41
OKRUHY DÝCHACÍCH PŘÍSTROJŮ
Dýchací okruh anesteziologický
Použití: anesteziologický dýchací systém zajišťující distribuci plynů z anesteziologického
(narkotizačního) přístroje do dýchacích cest pacienta.
Popis
délka okruhu 180 cm
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
VME:50421094
10/–
10
Základní anesteziologický okruh s hadicemi o průměru 22 mm.
strana 102
MSM_am.indd 118
Zajištění dýchacích cest
27.4.2010 10:52:42
RESUSCITÁTORY
Set resuscitační pro dospělé k jednorázovému použití
Použití: produkt je určen k manuální ventilaci pacienta.
Popis
set resuscitační
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
VAD:R-700-01
24/240
1
Set obsahuje resuscitační vak, kyslíkový rezervoár, masku č. 5 pro jednorázové použití, vzduchovody 80, 90, 100 mm a kyslíkovou hadici.
Zajištění dýchacích cest
MSM_am.indd 119
strana 103
27.4.2010 10:52:43
RESUSCITÁTORY
Set resuscitační pro dospělé k opakovanému použití
Použití: resuscitační vak s maskou je určen pro záchranu pacientova života v případě nebezpečí hypoxie, šoku a dalších respiračních problémů.
Popis
set resuscitační
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
VAD:S-660-11
12/120
1
Set obsahuje silikonový resuscitační vak, kyslíkový rezervoár, masku č. 5 pro opakované použití, kyslíkovou hadici 2,1 m, vzduchovody 80,
90, 100 mm a přenosný kufřík.
strana 104
MSM_am.indd 120
Zajištění dýchacích cest
27.4.2010 10:52:45
RESUSCITÁTORY
Maska pro kardiopulmonální resuscitaci
Použití: maska je určena pro záchranu pacientova života v případě nebezpečí hypoxie, šoku
a dalších respiračních problémů.
Popis
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
maska pro CPR
VAD:8806
50/500
1
Maska pro CPR, jednocestný ventil s membránou zabraňující zpětnému toku kontaminovaného vzduchu od pacienta k osobě poskytující umělé
dýchání. Měkký okraj masky zaručuje dobrou přilnavost k obličeji zraněného. Lze použít i s vakem nebo resuscitátorem. Dodáváno včetně
rukavic, baleno v přenosném pouzdru.
Zajištění dýchacích cest
MSM_am.indd 121
strana 105
27.4.2010 10:52:46
ODSÁVACÍ KATÉTRY
Odsávací katétry s centrálním otvorem
Použití: katétry jsou určeny k tracheálnímu/bronchiálnímu odsávání – toaletě dýchacích cest
pacientů při umělé plicní ventilaci.
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
52 cm
MPI:247006
100/500
100
52 cm
MPI:247008
100/500
100
Ch.10
52 cm
MPI:247010
100/500
100
Ch.12
52 cm
MPI:247012
100/500
100
Ch.14
52 cm
MPI:247014
100/500
100
Ch.16
52 cm
MPI:247016
100/500
100
Ch.18
52 cm
MPI:247018
100/500
100
Ch.20
52 cm
MPI:247020
100/500
100
MPI:925000
100/1000
100
Velikost
Délka katétru
Ch.06
Ch.08
Regulátor sání k odsávacím katétrům Fingertip
Barva
Katétry jsou osazeny barevně kódovaným trychtýřovým konektorem (viz tabulka). Fingertip je klasický regulátor (přerušovač) sání k odsávacímu
katétru na bázi přisávání „falešného“ vzduchu.
strana 106
MSM_am.indd 122
Zajištění dýchacích cest
27.4.2010 10:52:49
ODSÁVACÍ KATÉTRY
Odsávací katétry s centrálním a postranními otvory
Použití: katétry jsou určeny k tracheálnímu/bronchiálnímu odsávání – toaletě dýchacích cest
pacientů při umělé plicní ventilaci.
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
52 cm
MPI:249006
100/500
100
52 cm
MPI:249008
100/500
100
Ch.10
52 cm
MPI:249010
100/500
100
Ch.12
52 cm
MPI:249012
100/500
100
Ch.14
52 cm
MPI:249014
100/500
100
Ch.16
52 cm
MPI:249016
100/500
100
Ch.18
52 cm
MPI:249018
100/500
100
Ch.20
52 cm
MPI:249020
100/500
100
MPI:925000
100/1000
100
Velikost
Délka katétru
Ch.06
Ch.08
Regulátor sání k odsávacím katétrům Fingertip
Barva
Katétry jsou osazeny barevně kódovaným trychtýřovým konektorem (viz tabulka). Fingertip je klasický regulátor (přerušovač) sání k odsávacímu
katétru na bázi přisávání „falešného“ vzduchu.
Zajištění dýchacích cest
MSM_am.indd 123
strana 107
27.4.2010 10:52:51
ODSÁVACÍ KATÉTRY
Odsávací katétry zahnuté (Coudé)
Použití: katétry jsou určeny k tracheálnímu/bronchiálnímu odsávání – toaletě dýchacích cest
pacientů při umělé plicní ventilaci.
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
52 cm
MPI:258008
100/500
100
52 cm
MPI:258010
100/500
100
Ch.12
52 cm
MPI:258012
100/500
100
Ch.14
52 cm
MPI:258014
100/500
100
Ch.16
52 cm
MPI:258016
100/500
100
Ch.18
52 cm
MPI:258018
100/500
100
Ch.20
52 cm
MPI:258020
100/500
100
MPI:925000
100/1000
100
Velikost
Délka katétru
Ch.08
Ch.10
Regulátor sání k odsávacím katétrům Fingertip
Barva
Katétry jsou osazeny barevně kódovaným trychtýřovým konektorem (viz tabulka). Pro snadné zavádění zahnutých katétrů jsou tyto silikonizovány. Fingertip je klasický regulátor (přerušovač) sání k odsávacímu katétru na bázi přisávání „falešného“ vzduchu.
strana 108
MSM_am.indd 124
Zajištění dýchacích cest
27.4.2010 10:52:53
ODSÁVACÍ KATÉTRY
Odsávací katétry s regulátorem sání – Performance
Použití: katétry jsou určeny k tracheálnímu/bronchiálnímu odsávání – toaletě dýchacích cest
pacientů při umělé plicní ventilaci.
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
52 cm
MPI:248006
100/500
100
52 cm
MPI:248008
100/500
100
Ch.10
52 cm
MPI:248010
100/500
100
Ch.12
52 cm
MPI:248012
100/500
100
Ch.14
52 cm
MPI:248014
100/500
100
Ch.16
52 cm
MPI:248016
100/500
100
Ch.18
52 cm
MPI:248018
100/500
100
Velikost
Délka katétru
Ch.06
Ch.08
Barva
Odsávací katétry Performance jsou standardní odsávací katétry pro nejširší použití s integrovaným regulátorem sání typu Fingertip. Katétry jsou
barevně kódovány (viz tabulka).
Zajištění dýchacích cest
MSM_am.indd 125
strana 109
27.4.2010 10:52:55
ODSÁVACÍ KATÉTRY
Odsávací katétry s regulátorem sání
Použití: tracheální/bronchiální odsávání, toaleta dýchacích cest pacientů při umělé plicní
ventilaci.
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
52 cm
POL:2007-06
100/1000
100
52 cm
POL:2007-08
100/1000
100
Ch.10
52 cm
POL:2007-10
100/1000
100
Ch.12
52 cm
POL:2007-12
100/1000
100
Ch.14
52 cm
POL:2007-14
100/1000
100
Ch.16
52 cm
POL:2007-16
100/1000
100
Ch.18
52 cm
POL:2007-18
100/1000
100
Ch.20
52 cm
POL:2007-20
100/1000
100
Velikost
Délka katétru
Ch.06
Ch.08
Barva
Katétry jsou osazeny barevně kódovanými konektory dle velikosti. Délka vlastního katétru je 52 cm.
strana 110
MSM_am.indd 126
Zajištění dýchacích cest
27.4.2010 10:52:57
PŘÍSLUŠENSTVÍ AIRWAY MANAGEMENT
Guedel Airways
Použití: ústní vzduchovod pro přednemocniční či intenzivní péči, jako protiskusová vložka při
endotracheální intubaci.
Velikost
Barva
Délka (mm)
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
00
50 mm
SUM:40-1005
25/100
25
0
60 mm
SUM:40-1006
25/100
25
1
70 mm
SUM:40-1107
25/100
25
2
80 mm
SUM:40-1208
25/100
25
2
90 mm
SUM:40-1209
25/100
25
3
100 mm
SUM:40-1310
25/100
25
4
110 mm
SUM:40-1411
25/100
25
Vzduchovody jsou osazeny barevně kódovanou vložkou dle velikosti (viz tabulka). Dodávány sterilní a k jednorázovému užití.
Zajištění dýchacích cest
MSM_am.indd 127
strana 111
27.4.2010 10:52:58
PŘÍSLUŠENSTVÍ AIRWAY MANAGEMENT
Maska anesteziologická
Použití: celoobličejová maska je určena pro použití s resuscitátorem, při anestezii nebo pro
použití s mechanickým ventilátorem. Maska je jednorázová.
Velikost
Barva
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
č. 0
GGM:VM-1000
1/–
1
č. 1
GGM:VM-1001
1/–
1
č. 2
GGM:VM-1002
1/–
1
č. 3
GGM:VM-1003
1/–
1
č. 4
GGM:VM:1004
1/–
1
č. 5
GGM:VM-1005
1/–
1
Anesteziologické masky jsou transparentní s jemnou manžetou a barevně kódovanou růžicí (viz tabulka).
strana 112
MSM_am.indd 128
Zajištění dýchacích cest
27.4.2010 10:52:59
PŘÍSLUŠENSTVÍ AIRWAY MANAGEMENT
Vak anesteziologický jednorázový
Použití: vak je určen pro použití s anesteziologickým dýchacím okruhem při aktivovaném manuálním režimu anesteziologického přístroje. Před přepnutím na automatický režim je nutné
manuálně stlačovat vak do doby, než se automatický režim zaktivuje.
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
vak anesteziologický 1,0 l
VAD:G-118000
1/–
1
vak anesteziologický 2,0 l
VAD:G-118001
1/–
1
vak anesteziologický 3,0 l
VAD:G-118002
1/–
1
Popis
Dýchací vaky jsou osazeny konektorem 22 mm.
Zajištění dýchacích cest
MSM_am.indd 129
strana 113
27.4.2010 10:53:01
PŘÍSLUŠENSTVÍ AIRWAY MANAGEMENT
Medicinální absorbér oxidu uhličitého – Sodasorb™
Použití: absorbér oxidu uhličitého v anesteziologických přístrojích.
Popis
Sodasorb WHITE – kanystr 5 l/4,5 kg
Sodasorb PINK – kanystr 5 l/4,5 kg
Barva
čerstvého
Barva
vyčerpaného
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
bílá
fialová
GRA:5144271
5/–
1
růžová
bílá
GRA:PINK
5/–
1
Medicinální absorbér oxidu uhličitého Sodasorb™ je bezprašný granulát směsi hydroxidů. Barevný indikátor při poklesu pH (vyčerpání absorpční
schopnosti) zbarví Sodasorb™ z bílé barvy do fialové, v případě pak GRA:PINK z růžové do bílé. Baleno v 5 litrových kanystrech s rukojetí a uzávěrem se závitem. Díky technologickému postupu výroby se vyznačuje minimální prašností a vysokou absorbční schopností. Doba použitelnosti
neotevřeného kanystru činí 2 roky. Při manipulaci používejte předepsané ochranné pomůcky. Po odebrání potřebné dávky kanystr ihned pečlivě
uzavřete.
strana 114
MSM_am.indd 130
Zajištění dýchacích cest
27.4.2010 10:53:02
PŘÍSLUŠENSTVÍ AIRWAY MANAGEMENT
Intubační zavaděč
Použití: intubační zavaděč usnadňující zavedení endotracheálních rourek.
Průměr
Délka
Vhodné pro rourky
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
2,2 mm
230 mm
2,5–3,5 mm
SUM:09-2223
10/100
10
3,0 mm
340 mm
3,5–5,0 mm
SUM:09-3034
10/100
10
4,0 mm
340 mm
5,0–8,0 mm
SUM:09-4034
10/100
10
5,0 mm
370 mm
6,0–11,0 mm
SUM:09-5037
10/100
10
Zavaděče mají měkké kovové jádro a flexibilní distální konec. Jejich konstrukce snižuje riziko poranění. Dodáváno sterilní k jednorázovému
užití.
Zajištění dýchacích cest
MSM_am.indd 131
strana 115
27.4.2010 10:53:03
PŘÍSLUŠENSTVÍ AIRWAY MANAGEMENT
Tracheální odběrová souprava
Použití: odběrová souprava slouží k sterilnímu odběru tracheálního či bronchiálního sekretu,
kyslíkové brýle slouží k podávání kyslíku spontánně ventilujícím pacientům.
Popis
tracheální odběrová souprava
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
MPI:290000
100/–
100
Tracheální odběrová souprava je vybavena odběrovým víčkem s porty na připojení odsávacího katétru a odsávačky, transportním uzávěrem, štítkem pro popis.
strana 116
MSM_am.indd 132
Zajištění dýchacích cest
27.4.2010 10:53:04
PŘÍSLUŠENSTVÍ AIRWAY MANAGEMENT
Laryngoskopy s vláknovou optikou – soupravy bateriové
Použití: vizualizace hrtanového vchodu při endotracheální intubaci.
Popis
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
McIntosh, lžíce 1, 2, 3, 4 rukojeť 30 mm
TKM:5151-04S
1/–
1
McIntosh, lžíce 2, 3, 4, rukojeť 30 mm
TKM:5151-03S
1/–
1
Precizní a spolehlivé laryngoskopy s vysokým světelným výkonem.
Zajištění dýchacích cest
MSM_am.indd 133
strana 117
27.4.2010 10:53:05
PŘÍSLUŠENSTVÍ AIRWAY MANAGEMENT
Laryngoskopické lžíce s vláknovou optikou kovové
Použití: vizualizace hrtanového vchodu při endotracheální intubaci.
Popis
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
McIntosh č. 0
TKM:5150-00S
1/–
1
McIntosh č. 1
TKM:5150-01S
1/–
1
McIntosh č. 2
TKM:5150-02S
1/–
1
McIntosh č. 3
TKM:5150-03S
1/–
1
McIntosh č. 4
TKM:5150-04S
1/–
1
Lžíce McIntosh k opakovanému užití vybavené vláknovou optikou.
strana 118
MSM_am.indd 134
Zajištění dýchacích cest
27.4.2010 10:53:06
PŘÍSLUŠENSTVÍ AIRWAY MANAGEMENT
Příslušenství a náhradní díly laryngoskopů
Použití: příslušenství a náhradní díly laryngoskopů.
Popis
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
rukojeť bateriová 30 mm, kompletní
TKM:5176-09S
1/–
1
rukojeť bateriová 20 mm, kompletní
TKM:5175-09S
1/–
1
kontejner bateriový pro držák 30 mm (krypton)
TKM:5183-05
1/–
1
kontejner bateriový pro držák 20 mm (krypton)
TKM:5184-05
1/–
1
žárovka Xenon pro laryngoskopy, 3,5V
TKM:5186-06
1/–
1
Zajištění dýchacích cest
MSM_am.indd 135
Obj. číslo
strana 119
27.4.2010 10:53:06
OXYGENOTERAPIE
Maska kyslíková s hadičkou pro dospělé
Použití: produkt je určen pro zajištění přívodu kyslíku z kyslíkového zdroje k pacientovi.
Popis
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
kyslíková maska jednorázová
VAD:1001
100/1000
1
Maska pro dospělé je transparentní, měkká, s nosní svorkou a kyslíkovou hadicí 2,1 m. Určeno k jednorázovému užití.
strana 120
MSM_am.indd 136
Zajištění dýchacích cest
27.4.2010 10:53:08
OXYGENOTERAPIE
Brýle kyslíkové
Použití: produkt je určen pro zajištění přívodu kyslíku z kyslíkového zdroje k pacientovi.
Popis
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
kyslíkové brýle jednorázové
VAD:5001
200/2000
1
Vedení k pacientovi tenkou hadičkou s flexibilní koncovkou a spojovací hadicí 2,1 m. Určeno k jednorázovému užití.
Zajištění dýchacích cest
MSM_am.indd 137
strana 121
27.4.2010 10:53:09
OXYGENOTERAPIE
Nebulizátor jednorázový s maskou
Použití: produkt je určen pro podávání léků ve formě aerosolu při použití s kyslíkem nebo
vzduchem.
Popis
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
nebulizátor jednorázový s maskou pro dospělé
VAD:M-0701
80/800
1
nebulizátor jednorázový s maskou pro děti
VAD:M-0702
100/1000
1
Set obsahuje nebulizátor, masku pro dospělé nebo pro děti, kyslíkovou hadici.
strana 122
MSM_am.indd 138
Zajištění dýchacích cest
27.4.2010 10:53:10
SPINÁLNÍ A LUMBÁLNÍ JEHLY
Spinální jehly standardní – Yale
Použití: jehly k subarachnoidální anestezii – podání místního anestetika do subarachnoidálního prostoru a lumbální punkci k diagnostickým a terapeutickým účelům.
Velikost
Barva
Zaváděcí jehla
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
27G, délka 90 mm
ne
BED:405259
25/200
25
26G, délka 90 mm
ne
BED:405258
25/200
25
25G, délka 90 mm
ne
BED:405257
25/200
25
23G, délka 90 mm
ne
BED:405240
25/200
25
22G, délka 90 mm
ne
BED:405256
25/200
25
20G, délka 90 mm
ne
BED:405253
25/200
25
19G, délka 90 mm
ne
BED:405250
25/200
25
18G, délka 90 mm
ne
BED:405248
25/200
25
ano
BED:405068
25/200
25
27G, délka 90 mm
ano
BED:405069
25/200
25
26G, délka 90 mm
ano
BED:405065
25/200
25
25G, délka 90 mm
ano
BED:405084
25/200
25
29G, délka 90 mm
čirá
Spinální jehly Yale s Quinckeho hrotem jsou určeny pro nejširší použití a svým provedením zajišťují bezpečné provedení punkce. Pro snížení
postpunkčních bolestí hlavy doporučujeme obecně používat tenčích jehel (nad 25G). Speciální délky na dotaz.
Regionální anestezie
MSM_am.indd 139
strana 123
27.4.2010 10:53:11
SPINÁLNÍ A LUMBÁLNÍ JEHLY
Spinální jehly atraumatické – Whitacre
Použití: atraumatické jehly k subarachnoidální anestezii – podání místního anestetika do subarachnoidálního prostoru.
Velikost
Barva
Zaváděcí jehla
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
27G, délka 90 mm
ne
BED:402051
25/200
25
25G, délka 90 mm
ne
BED:402050
25/200
25
24G, délka 90 mm
ne
BED:405104
25/200
25
22G, délka 90 mm
ne
BED:401995
25/200
25
27G, délka 90 mm
ano
BED:405075
25/200
25
25G, délka 90 mm
ano
BED:405076
25/200
25
Spinální jehly Whitacre minimalizují ztrátu likvoru – atraumatický hrot roztáhne vlákna tvrdé pleny bez jejich proříznutí. Významně se tak minimalizují postpunkční bolesti hlavy. Jehly mají tužkovitý hrot a postranní otvor.
strana 124
MSM_am.indd 140
Regionální anestezie
27.4.2010 10:53:14
SPINÁLNÍ A LUMBÁLNÍ JEHLY
Spinální jehly atraumatické – Sprotte
Použití: atraumatické jehly k subarachnoidální anestezii – podání místního anestetika do subarachnoidálního prostoru.
Zaváděcí jehla
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
27G, délka 90 mm
ano
PAJ:121151-27A
25/–
25
25G, délka 90 mm
ano
PAJ:021151-29A
25/–
25
24G, délka 90 mm
ano
PAJ:121151-30A
25/–
25
22G, délka 90 mm
ano
PAJ:021151-30C
25/–
25
25G, délka 120 mm
ne
PAJ:031151-29A
10/–
10
22G, délka 50 mm
ne
PAJ:071151-30C
25/–
25
27G, délka 120 mm
ano
PAJ:151151-27A
10/–
10
29G, délka 90 mm
ano
PAJ:501151-28A
25/–
25
Velikost
Barva
Spinální jehly Sprotte minimalizují ztrátu likvoru – atraumatický hrot roztáhne vlákna tvrdé pleny bez jejich proříznutí. Významně se tak minimalizují postpunkční bolesti hlavy. Jehly mají kónický tvar distálního konce a oválné postranní okénko.
Regionální anestezie
MSM_am.indd 141
strana 125
27.4.2010 10:53:16
SPINÁLNÍ A LUMBÁLNÍ JEHLY
Lumbální jehly – Sprotte
Použití: atraumatické jehly k lumbální punkci – odběru mozkomíšního moku pro další vyšetření.
Velikost
Barva
Zaváděcí jehla
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
22G, délka 90 mm
ano
PAJ:321151-30C
25/–
25
22G, délka 120 mm
ano
PAJ:331151-30C
25/–
25
20G, délka 90 mm
ano
PAJ:331151-31B
25/–
25
20G, délka 120 mm
ano
PAJ:321151-31B
25/–
25
21G, délka 90 mm
ano
PAJ:321151-31A
25/–
25
21G, délka 120 mm
ano
PAJ:331151-31A
10/–
10
Atraumatické Sprotte jehly výrazně snižují riziko postpunkčního syndromu a jsou proto doporučovány i k ambulantním lumbálním punkcím v neurologických indikacích. Jehly mají kónický tvar distálního konce, oválné postranní okénko a jsou dodávány včetně zaváděcí kanyly s křidélky.
strana 126
MSM_am.indd 142
Regionální anestezie
27.4.2010 10:53:18
SOUPRAVY PRO EPIDURÁLNÍ ANESTEZII
Soupravy pro spinální/epidurální anestezii – Durasafe Plus
Použití: katétrová souprava pro kombinovanou spinální/epidurální anestezii.
Spinální jehla
Epidurální jehla
Katétr
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
27G x 143 mm
17G x 80 mm
19G
BED:401501
12/–
12
27G x 143 mm
18G x 80 mm
20G
BED:401502
12/–
12
Soupravy obsahují Tuohy-Weissovu epidurální jehlu, bezodporovou (L.O.R.) plastovou stříkačku 7 ml, nylonový epidurální katétr délky 90 cm se
zavaděčem a uzavřeným koncem, katétrový adaptér, plochý epidurální filtr, traumatickou spinální jehlu typu Whitacre.
Regionální anestezie
MSM_am.indd 143
strana 127
27.4.2010 10:53:20
SOUPRAVY PRO EPIDURÁLNÍ ANESTEZII
Epidurální soupravy – Perisafe Plus
Použití: katétrové soupravy k epidurální anestezii – podání místního anestetika do epidurálního prostoru.
Epidurální jehla
Katétr
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
17G x 80 mm
19G
BED:401507
12/–
12
18G x 80 mm
20G
BED:401508
12/–
12
Epidurální soupravy Perisafe Plus obsahují Tuohy-Weissovu epidurální jehlu, bezodporovou LOR plastovou stříkačku 10 ml, nylonový epidurální
katétr délky 90 cm s uzavřeným koncem a adaptérem, plochý epidurální filtr.
strana 128
MSM_am.indd 144
Regionální anestezie
27.4.2010 10:53:21
SOUPRAVY PRO EPIDURÁLNÍ ANESTEZII
Epidurální soupravy – Mini Perisafe Plus
Použití: katétrové soupravy k epidurální anestezii – podání místního anestetika do epidurálního prostoru.
Epidurální jehla
Katétr
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
17G x 80 mm
19G
BED:401510
12/–
12
18G x 80 mm
20G
BED:401511
12/–
12
Soupravy Mini Perisafe Plus obsahují Tuohy-Weissovu epidurální jehlu, nylonový epidurální katétr délky 90 cm s uzavřeným koncem a adaptérem, plochý epidurální filtr.
Regionální anestezie
MSM_am.indd 145
strana 129
27.4.2010 10:53:22
SAMOSTATNÉ KOMPONENTY PRO EPIDURÁLNÍ ANESTEZII
Epidurální jehly Touhy-Weiss
Použití: jednotlivé komponenty a příslušenství pro epidurální anestezii.
Epidurální jehla
Vhodné pro katétr
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
17G x 90 mm
19G
BED:405191
10/50
10
17G x 127 mm
19G
BED:405193
10/50
10
18G x 90 mm
20G
BED:405188
10/50
10
18G x 127 mm
20G
BED:405190
10/50
10
Epidurální jehly Tuohy-Weiss jsou značené po 1 cm a osazeny transparentním konektorem a křidélky.
strana 130
MSM_am.indd 146
Regionální anestezie
27.4.2010 10:53:22
SAMOSTATNÉ KOMPONENTY PRO EPIDURÁLNÍ ANESTEZII
Epidurální katétry
Použití: jednotlivé komponenty a příslušenství pro epidurální anestezii.
Velikost katétru
Délka
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
19G
90 cm
BED:400513
10/50
10
20G
90 cm
BED:400511
10/50
10
Epidurální katétry jsou s uzavřeným koncem a opatřeny délkovým značením.
Regionální anestezie
MSM_am.indd 147
strana 131
27.4.2010 10:53:27
SAMOSTATNÉ KOMPONENTY PRO EPIDURÁLNÍ ANESTEZII
Epidurální plochý filtr
Použití: jednotlivé komponenty a příslušenství pro epidurální anestezii.
Popis
epidurální filtr plochý
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
PAJ:001151-37
10/–
10
Plochý 0,2 μm filtr pro epidurální anestezii.
strana 132
MSM_am.indd 148
Regionální anestezie
27.4.2010 10:53:29
SAMOSTATNÉ KOMPONENTY PRO EPIDURÁLNÍ ANESTEZII
Bezodporové stříkačky (L.O.R.)
Použití: epidurální anestezie.
Objem
Provedení
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
7 ml
Luer-Lock
BED:405291
10/50
10
7 ml
Luer
BED:405292
10/50
10
Bezodporové (L.O.R.) stříkačky pro epidurální anestezii v provedení s hladkým konektorem Luer nebo se závitem Luer-Lok.
Regionální anestezie
MSM_am.indd 149
strana 133
27.4.2010 10:53:33
PLEXUS ANESTEZIE
MultiStim Sensor
Použití: nervový stimulátor pro plexus anestezii s funkcí PEG.
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
stimulátor MultiStim Sensor
PAJ:1151-94-32
1/–
1
kabel pacientský stimulační pro MultiStim Sensor pro připojení kanyly
PAJ:1151-94-05
1/–
1
PEG kabel pro připojení stimulační kanyly a PEG elektrody
PAJ:1151-94-06
1/–
1
PEG elektroda perkutánní pro perkutánní stimulaci pro MultiStim Sensor
PAJ:1151-94-17
1/–
1
Popis
MultiStim Sensor je určený ke spolehlivé lokalizaci periferních nervů pro účely místní anestezie. Přístroj generuje impulzy pravoúhlého průběhu s nastavitelnou frekvencí a s kontinuálně nastavitelným stimulačním proudem. Rozsah nastavení proudového impulsu se liší: při použití
stimulační kanyly 0,0-6,0 mA, při použití PEG elektrody 0,0-60,0 mA, tj. rozsah nastavení závisí na typu připojeného stimulačního kabelu.
Přístroj je napájen 9V baterií. Max. stimulační napětí je 65 V. Stimulační frekvence 1 Hz/2 Hz. Šířka stimulačního impulsu: 0,05 ms/0,10
ms/0,20 ms/0,30 ms/0,50 ms/1,00 ms.
strana 134
MSM_am.indd 150
Regionální anestezie
27.4.2010 10:53:35
PLEXUS ANESTEZIE
MultiStim Vario
Použití: nervový stimulátor pro plexus anestezii vybavený též programem pro relaxometrii.
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
MultiStim Vario
PAJ:1151-94-10
1/–
1
stimulační kabel (délka 1,2 m)
PAJ:1151-94-02
1/–
1
relaxometrický kabel (délka 1,0 m)
PAJ:1151-94-03
1/–
1
Popis
MultiStim Vario je nervový stimulátor pro plexus anestezii a relaxometrii. Je vybaven možností pohodlného nastavení úrovně pulzní amplitudy
v širokém rozmezí, opakovací frekvence a tvaru pulzů. Nastavení amplitudy je kontrolováno zpětnou vazbou, eliminující rozdílnou vodivost tkání.
S relaxometrickým kabelem (dodává se zvlášť) přístroj umožňuje kontrolu hloubky svalové relaxace během celkové anestezie.
Regionální anestezie
MSM_am.indd 151
strana 135
27.4.2010 10:53:37
PLEXUS ANESTEZIE
Unipolární kanyly pro plexus anestezii – Nanoline
Použití: unipolární kanyly jsou určeny k plexus anestezii s použitím nervového stimulátoru.
Velikost
Délka
Provedení
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
24G
40 mm
s hrotem Sprotte
PAJ:001156-30G
10/–
10
22G
50 mm
s hrotem Sprotte
PAJ:001156-31G
10/–
10
22G
50 mm
s hrotem fazetovým
PAJ:001156-74
10/–
10
22G
80 mm
s hrotem fazetovým
PAJ:001156-71
10/–
10
21G
100 mm
s hrotem fazetovým
PAJ:001156-77
10/–
10
20G
120 mm
s hrotem fazetovým
PAJ:001156-72
10/–
10
Unipolární kanyly jsou vybaveny Luer-Lock konektorem, a 40 cm odpojitelnou infuzní hadičkou. Kanyly lze použít se stimulátory MultiStim
Vario (Pajunk), MultiStim LA (Pajunk), MultiStim Sensor (Pajunk), Stimuplex (B. Braun). Kanyly s hrotem typu Sprotte jsou atraumatické, tužkovitého tvaru a s postranním oválným otvorem. Kanyly s fazetovým hrotem mají centrální otvor a standardní broušení. Provedení kanyl zaručuje
precizní verifikaci kanyly v blízkosti nervového plexu.
strana 136
MSM_am.indd 152
Regionální anestezie
27.4.2010 10:53:38
PLEXUS ANESTEZIE
Katétrové soupravy pro kontinuální plexus anestezii – Plexolong Nanoline
Použití: pokračující blokády v plexus anestezii.
Balení/karton
Min. obj.
(ks)
množství (ks)
Popis
Velikost kanyly
Katétr
Obj. číslo
set s unipolární jehlou s fazetovým hrotem
19,5G/150 mm
20G/50 cm
PAJ:511156-31A
10/–
10
19G/60 mm
20G/50 cm
PAJ:531156-31B
10/–
10
set s unipolární jehlou Tuohy
18G/50 mm
20G/50 cm
PAJ:531156-31C
10/–
10
set s unipolární jehlou Tuohy
18G/100 mm
20G/50 cm
PAJ:521156-31C
10/–
10
souprava je určena pro kontinuální přední blok
ischiadiku (KAI) dle Meiera, dále pro blokádu
distálního ischiadiku (DIK) a kompartmentblok psoatu
set s unipolární jehlou s hrotem Sprotte
souprava je určena pro kontinuální blokádu
brachiálního plexu (interskalenický, supraklavikulární,
infraklavikurální a axilární přístup), popliteální blok
(katétrový blok distálního ischiadiku – DIK) a blok
n. suprascapularis
Unipolární jehly v soupravách jsou typu Nanoline, zaručující precizní verifikaci kanyly v blízkosti nervového plexu.
Regionální anestezie
MSM_am.indd 153
strana 137
27.4.2010 10:53:39
FIXACE A KRYTÍ ŽILNÍCH KANYL
Veca-C
Použití: krytí místa vpichu periferní žilní kanyly. Stabilizuje kanylu v cévním řečišti, chrání
před bakteriální kontaminací.
Popis
Veca-C, sterilní krytí
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
BED:392020
50/600
50
Veca-C byla vyvinuta, aby nejen eliminovala nevýhody jednotlivých druhů krytí, ale poskytla odpovídající komfort i bezpečí pacientovi a jistotu ošetřujícímu personálu. Krytí nabízí unikátní kombinaci udržení suchého místa vpichu s možností průběžné vizuální kontroly stavu žíly se
zavedenou kanylou. Je tvořena hypoalergenní tkaninou působící jako účinná bariéra proti mikroorganizmům, umožňuje však volnou cirkulaci
vzduchu a molekul vody. Spolu s třívrstvou, vysoce absorbční vložkou, efektivně odstraňuje exsudát, vlhkost a udržuje místo vpichu suché bez
nebezpečných bakterií. Ultratenká perforovaná aluminiová fólie pak zabraňuje „přilepení“ krytí k pokožce, čímž usnadňuje jeho případnou
výměnu bez zbytečné traumatizace. Samozřejmostí je separátní čtvereček, který aplikujeme pod kanylu ke zmírnění tlaku na pokožku. Díky
patentovanému provedení krytí je po jeho aplikaci kanyla bezpečně a spolehlivě fixována v cévním řečišti, čímž je eliminován případný pohyb
a následné mechanické dráždění. Místo vpichu přitom zůstává přístupné průběžné vizuální kontrole.
strana 138
MSM_am.indd 154
Fixační pomůcky
27.4.2010 10:53:42
FIXACE ENDOTRACHEÁLNÍCH ROUREK
TuBo-Clip S
Použití: fixační páska pro endotracheální rourky, základní provedení.
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
TuBo-Clip S, univerzální fixační páska délky 72 cm
NKS:20-02
10/100
10
náhradní adhezivní pásky pro TuBo-Clip S
NKS:20-99
100/–
100
Popis
Min. obj.
množství (ks)
Fixační páska pro endotracheální rourky. Nedráždí, vhodná pro bezpečnou orální i nasální intubaci. Zvláště vhodné pro alergické, popálené
nebo vousaté pacienty.
Fixační pomůcky
MSM_am.indd 155
strana 139
27.4.2010 10:53:43
FIXACE ENDOTRACHEÁLNÍCH ROUREK
TuBo-Fix
Použití: fixační páska pro endotracheální rourky, komfortní provedení.
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
Popis
Obj. číslo
TuBo-Fix, komfortní fixační souprava
NKS:20-10
8/40
4
náhradní výměnná část pro TuBo-Fix, délka 26 cm
NKS:20-11
20/80
20
Fixační páska pro endotracheální rourky. Nedráždí, v případě kontaminace lze měnit pouze střední část a tím šetřit finanční prostředky. Zvláště
vhodné pro alergické, popálené nebo vousaté pacienty.
strana 140
MSM_am.indd 156
Fixační pomůcky
27.4.2010 10:53:44
FIXACE TRACHEOSTOMICKÝCH KANYL
Trachea-Fix
Použití: fixační páska pro tracheostomické kanyly, základní provedení.
Popis
Trachea-Fix, univerzální fixační páska Velcro
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
NKS:200442
10/60
10
Fixační páska pro tracheostomické kanyly. Pro snadnou manipulaci osazenou suchým zipem. Nastavitelná délka pro různé obvody krku a typy
tracheostomických kanyl.
Fixační pomůcky
MSM_am.indd 157
strana 141
27.4.2010 10:53:45
FIXACE TRACHEOSTOMICKÝCH KANYL
BePa-Clip
Použití: spolehlivá fixace tracheostomických kanyl.
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
provedení s háčky, délka 31-43 cm
NKS:200443
12/60
12
provedení s háčky, délka 25-35 cm
NKS:200444
12/60
12
dětský, provedení se suchým zipem, délka 15 cm
NKS:200221
20/60
20
dětský, provedení s háčky, délka 15 cm
NKS:200222
20/60
20
Popis
Komfortní fixační páska pro tracheostomické kanyly. Velice jemný bavlněný povrch, nastavitelná délka pro různé obvody krku a typy tracheostomických kanyl. Dodáváno v provedení se suchým zipem nebo s háčky. Pro správnou volbu velikosti doporučujeme změřit obvod krku a odečíst
šířku límce kanyly.
strana 142
MSM_am.indd 158
Fixační pomůcky
27.4.2010 10:53:46
FIXACE TRACHEOSTOMICKÝCH KANYL
Novo-Pad/Novo-KidsPad
Použití: savé podložky pod tracheostomickou kanylu.
Popis
Délka
Šířka
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
Novo-Pad
8,5 cm
8,5 cm
NKS:70-10
25/–
25
Novo-KidsPad
6,5 cm
6,5 cm
NKS:70-20
25/–
25
Tyto podložky pod tracheostomickou kanylu jsou pro pokožku velice příjemné. Jsou vyrobeny z hydrofilní polyuretanové pěny, která zajišťuje
ideální absorpci sekretu a zároveň pohodlí. Vnější povrch podložky má zbarvení podobné pokožce, je polopropustný a neobsahuje latex ani žádné
lepící složky. Absorbovaná vlhkost je postupně odváděna bez zvýšené propustnosti sekretu do horní vrstvy podložky. Podložky zajišťují optimální
prostředí rány, chrání pokožku před podrážděním a zajišťují moderní a inovační postup při péči o tracheostomickou kanylu.
Fixační pomůcky
MSM_am.indd 159
strana 143
27.4.2010 10:53:48
OSTATNÍ POMŮCKY
Ute-Fix
Použití: pěnová obturační manžeta je určena pro fixaci nasálně zaváděných sond a katétrů.
Popis
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
Large, průměr 2,5 cm
NKS:40-01
20/60
20
Small, průměr 2,0 cm
NKS:40-05
20/60
20
Mini, průměr 1,5 cm
NKS:40-06
30/60
30
Osvědčená pomůcka v prevenci slizničních dekubitů. Vnitřní strana manžety je vybavena samolepící vrstvou.
strana 144
MSM_am.indd 160
Fixační pomůcky
27.4.2010 10:53:48
OSTATNÍ POMŮCKY
Soft-Fix
Použití: univerzální fixační pásky pro nejširší použití na principu suchého zipu.
Popis
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
zásobník se 3 páskami různé šířky a fixačním zipem
NKS:30-05
1/–
1
zelená páska úzká – šíře 2 cm, délka 5 m
NKS:30-01
12/–
12
zelená páska střední – šíře 4 cm, délka 5 m
NKS:30-02
6/–
6
zelená páska široká – šíře 6 cm, délka 5 m
NKS:30-03
4/–
4
fixační zip, šíře 2 cm, délka 15 m
NKS:30-04
1/–
1
Soft-Fix je univerzální fixační systém k všestrannému použití. Vlastní pásky jsou v zeleném provedení, jemné a příjemné na dotek. Zásobník
obsahuje vždy 3 šíře zelených jemných pásek (5 ks šíře 2 cm, 2 ks šíře 4 cm a 1 ks šíře 6 cm) délky 5 m a jednu fixační pásku Velcro délky 15 m,
kterou zelené pásky upevňujeme. Pásky lze dokoupit i samostatně, stejně tak fixační pásku Velcro.
Fixační pomůcky
MSM_am.indd 161
strana 145
27.4.2010 10:53:49
OSTATNÍ POMŮCKY
Eye-Care
Použití: oční chránič pro nedonošené děti, novorozence a malé děti.
Popis
Délka
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
Eye-Care 32
32 cm
NKS:60-31
5/15
5
Eye-Care 38
38 cm
NKS:60-32
5/15
5
Eye-Care Fix
30 cm
NKS:60-39
5/15
5
Eye-Care je speciálně měkký a pro pokožku příjemný oční chránič, vhodný pro léčebné metody u nedonošených dětí, novorozenců, malých dětí.
Nabízí rychlou a snadnou aplikaci, neobsahuje latex.
strana 146
MSM_am.indd 162
Fixační pomůcky
27.4.2010 10:53:51
OSTATNÍ POMŮCKY
Splint-Fix
Použití: bezpečná a komfortní multifunkční fixační dlaha.
Délka
Šířka
Počet fix. pásků
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
Splint-Fix 9
9 cm
3–4 cm
2
NKS:60-21
4/20
4
Splint-Fix 13
13 cm
4 cm
2
NKS:60-22
4/20
4
Splint-Fix 16
16 cm
5 cm
2
NKS:60-23
5/20
5
Splint-Fix 22
22 cm
9 cm
2
NKS:60-11
2/14
2
Splint-Fix 33
33 cm
9 cm
3
NKS:60-13
1/10
1
Popis
Multifunkční dlaha se suchým zipem Velcro. Ohebná, měkce vypodložená, tvarovatelná,velmi lehká dlaha, dobře prostupná pro rentgenové záření,
může zůstat na pacientovi i během CT, dobře fixuje ruku i zápěstí. Poskytuje znehybnění a podložení zápěstí i kotníku při kanylaci arteriálních
přístupů a periferních infuzí.
Fixační pomůcky
MSM_am.indd 163
strana 147
27.4.2010 10:53:52
FIXAČNÍ DLAHY
Hand-Fix
Použití: bezpečná, měkká a komfortní jednodílná fixace na ruce i nohy.
Popis
Délka
Šířka
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
Hand-Fix 12
12 cm
3 cm
NKS:60-01
2/30
2
Hand-Fix 17
17 cm
4 cm
NKS:60-08
2/30
2
Hand-Fix 22
22 cm
7 cm
NKS:60-61
2/16
2
Hand-Fix 25
25 cm
7 cm
NKS:60-63
2/16
2
Hand-Fix 30
30 cm
7 cm
NKS:60-65
2/16
2
Rychlá a pohodlná manipulace. Fixační pásek Hand-Fix se používá jako ochrana pacientů při prevenci neúmyslné manipulace s odpojením systémů hadiček, drenáží nebo život udržujících technických přístrojů.
strana 148
MSM_am.indd 164
Fixační pomůcky
27.4.2010 10:53:53
EKG ELEKTRODY
EKG elektrody pěnové
Použití: kožní elektrody pro snímání EKG křivky monitorem vitálních funkcí.
Popis
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
Velikost
Obj. číslo
elektroda čtvercová
32 x 32 mm
NMT:1066
50/500
500
elektroda oválná
36 x 50 mm
NMT:1036
50/500
500
elektroda kulatá
50 mm
NMT:1019
50/400
400
elektroda kulatá
40 mm
NMT:1008D
50/250
250
Elektrody jsou opatřeny spolehlivou adhezivní vrstvou a konstruovány s nejvyšší pečlivostí. Parametry garantují vysokou spolehlivost a minimum artefaktů. Elektrody jsou typu Ag/AgCl a již ve výrobě jsou opatřeny elektrovodivým gelem. Pro zátěžové EKG doporučujeme elektrodu
NMT:1019.
Příslušenství přístrojové techniky
MSM_am.indd 165
strana 149
27.4.2010 10:53:54
EKG ELEKTRODY
EKG elektrody Blue-Pore
Použití: kožní elektrody pro snímání EKG křivky monitorem vitálních funkcí.
Velikost
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
elektroda kulatá pro novorozence
32 mm
NMT:1035
25/250
250
elektroda kulatá pro děti
40 mm
NMT:1037
25/250
250
elektroda kulatá pro dospělé
50 mm
NMT:1039
25/250
250
Popis
Elektrody používají místo pěny netkanou textilii s naneseným adhezním lepidlem. Toto řešení, díky permeabilitě tkaniny, umožňuje „dýchání“
pokožky a dlouhodobou aplikaci (do 5 dnů). Parametry garantují vysokou spolehlivost a minimum artefaktů. Elektrody jsou typu Ag/AgCl a již ve
výrobě jsou opatřeny elektrovodivým gelem.
strana 150
MSM_am.indd 166
Příslušenství přístrojové techniky
27.4.2010 10:53:55
SENZORY PRO PULZNÍ OXIMETRII
Dura-senzory pro SPO2 k opakovanému užití
Použití: snímání saturace hemoglobinu kyslíkem u přístrojů kompatibilních s technologií
Nellcor nebo Nellcor Oximax.
Popis
Dura-senzor pro dospělé
Dura-senzor pro děti
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
UNM:U403B-01P
1/–
1
UNM:U103-01P
1/–
1
Velikost
Obj. číslo
> 40 kg
15 – 40 kg
Senzory jsou doporučeny jako snímače první volby a snímače zejména pro krátkodobé sledování (doporučujeme max. 4 hodiny). Výhodou je
snadné naložení senzoru i pohodlná změna místa snímání. Po použití senzor vyčistěte a dekontaminujte vhodnými postupy (například dezinfekcí isopropylalkoholem). Upozornění – díky tlaku na tkáň může docházet při dlouhodobém užití k degradaci perfuze a problematickému snímání
hodnot, případně ke vzniku dekubitů.
Příslušenství přístrojové techniky
MSM_am.indd 167
strana 151
27.4.2010 10:53:56
SENZORY PRO PULZNÍ OXIMETRII
Soft-senzory pro SPO2 k opakovanému užití
Použití: snímání saturace hemoglobinu kyslíkem u přístrojů kompatibilních s technologií
Nellcor nebo Nellcor Oximax.
Velikost
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
Soft-senzor pro dospělé
> 40 kg
UNM:U403S-01P
1/–
1
Soft-senzor pro větší děti
15 – 40 kg
UNM:U103S-01P
1/–
1
Soft-senzor pro malé děti
3 – 15 kg
UNM:203S-01P
1/–
1
Popis
Senzory jsou doporučeny zejména pro krátkodobé sledování (doporučujeme max. 4 hodiny). Výhodou je snadné naložení senzoru i pohodlná
změna místa snímání. Po použití senzor vyčistěte a dekontaminujte vhodnými postupy (například dezinfekcí isopropylalkoholem).
strana 152
MSM_am.indd 168
Příslušenství přístrojové techniky
27.4.2010 10:53:57
SENZORY PRO PULZNÍ OXIMETRII
Univerzální senzor k opakovanému užití
Použití: snímání saturace hemoglobinu kyslíkem u přístrojů kompatibilních s technologií
Nellcor nebo Nellcor Oximax.
Popis
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
univerzální senzor
UNM:U803-01P
1/–
1
ušní klip k senzoru
UNM:UEC-01
1/–
1
Senzory jsou doporučeny zejména pro krátkodobé sledování saturace z ušního lalůčku (například v průběhu operačního výkonu). Výhodou je
snadné naložení senzoru i pohodlná změna místa snímání. Po použití senzor i klip vyčistěte a dekontaminujte vhodnými postupy (například
dezinfekcí isopropylalkoholem).
Příslušenství přístrojové techniky
MSM_am.indd 169
strana 153
27.4.2010 10:53:59
SENZORY PRO PULZNÍ OXIMETRII
Senzory k jednorázovému užití, adhezivní
Použití: snímání saturace hemoglobinu kyslíkem u přístrojů kompatibilních s technologií
Nellcor.
Velikost
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
senzor pro dospělé
> 30 kg
UNM:U503-01
1/24
1
senzor pro větší děti
15 – 40 kg
UNM:U523-01
1/24
1
3 – 15 kg
UNM:U533-01
1/24
1
<3 kg a >40 kg
UNM:U543-01
1/24
1
UNM:701-01P
1/1
1
Popis
senzor pro malé děti
senzor pro novorozence (a dospělé)
redukční kabel pro použití s technologií Oximax
Senzory jsou doporučeny zejména pro dlouhodobé sledování (doporučujeme po 8 hodinách změnit místo fixace) a všude tam, kde hledáme řešení
s nejmenším výskytem artefaktů a eliminací rizika přenosu nozokomiálních nákaz či spór plísní. Senzor je opatřen po celém povrchu spolehlivou
adhezivní vrstvou (technologie 3M).
strana 154
MSM_am.indd 170
Příslušenství přístrojové techniky
27.4.2010 10:54:00
SENZORY PRO PULZNÍ OXIMETRII
Senzory k jednorázovému užití, Velcro
Použití: snímání saturace hemoglobinu kyslíkem u přístrojů kompatibilních s technologií
Nellcor.
Popis
senzor pro děti
senzor pro novorozence a dospělé
redukční kabel pro použití s technologií Oximax
Velikost
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
3 - 40 kg
UNM:N533-01
1/24
1
<3 kg a >30 kg
UNM:N543-01
1/24
1
UNM:701-01P
1/1
1
Senzory jsou doporučeny zejména pro dlouhodobé sledování (doporučujeme po 8 hodinách změnit místo fixace) a všude tam, kde hledáme
řešení s nízkým výskytem artefaktů a eliminací rizika přenosu nozokomiálních nákaz či spór plísní. Senzory jsou fixovány v pracovní poloze
pomocí pásku Velcro (suchý zip). U jednoho pacienta lze užít opakovaně – díky způsobu fixace je změna místa snímání velice snadná.
Příslušenství přístrojové techniky
MSM_am.indd 171
strana 155
27.4.2010 10:54:01
TLAKOVÉ MANŽETY PRO NIBP
Tlakové manžety pro NIPB – Datascope
Použití: k neinvazivnímu měření krevního tlaku oscilometrickou metodou monitorem vitálních funkcí.
Popis
Obj. číslo
Balení/karton
Min. obj.
(ks)
množství (ks)
spojovací hadice k pacientskému monitoru délky 1,5 m
DAT:0683-04-0003
1/–
1
spojovací hadice k pacientskému monitoru délky 3,5 m
DAT:0683-04-0004
1/–
1
manžeta pro NIBP 45,0-56,5cm, stehenní
DAT:0998-00-0003-56
1/–
1
manžeta pro NIBP 35,5-46,0cm, velká dospělá
DAT:0998-00-0003-55
1/–
1
manžeta pro NIBP 27,5-36,5cm, střední dospělá
DAT:0998-00-0003-54
1/–
1
manžeta pro NIBP 20,5-28,5cm, malá dospělá
DAT:0998-00-0003-53
1/–
1
manžeta pro NIBP 13,8-21,5cm, dětská
DAT:0998-00-0003-52
1/–
1
manžeta pro NIBP 9,0-14,8cm, kojenecká
DAT:0998-00-0003-51
1/–
1
Manžety mají speciální antimikrobiální povrchovou úpravu zabraňující vzniku nežádoucích pachů a růstu mikroorganizmů, povrch umožňuje
snadné čištění. Velikosti manžet jsou barevně odlišeny, precizní provedení je garancí dlouhé životnosti. Manžety neobsahují latex.
strana 156
MSM_am.indd 172
Příslušenství přístrojové techniky
27.4.2010 10:54:02
EKG KABELY A SVODY
EKG kabely a svody Datascope
Použití: k propojení EKG elektrod s monitorem vitálních funkcí řady Datascope nebo monitorem majícím stejné konektory. Svody jsou univerzálně použitelné u většiny EKG kabelů s daným
konektorem.
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
kabel EKG 5 svodový (přímý konektor 6 pin)
DAT:0012-00-1255-01
1/–
1
kabel EKG 5 svodový stíněný s tlumivkou (přímý konektor 6 pin)
DAT:0012-00-1255-06
1/–
1
souprava 3 EKG svodů – klipy (patentky nacvakávací)
DAT:0012-00-1261-11
1/–
1
souprava 5 EKG svodů – klipy (patentky nacvakávací)
DAT:0012-00-1261-05
1/–
1
souprava 3 EKG svodů – kroko (rozevírací nůžkové)
DAT:0012-00-1262-11
1/–
1
souprava 5 EKG svodů – kroko (rozevírací, nůžkové)
DAT:0012-00-1262-05
1/–
1
souprava 3 EKG svodů VR – kroko (rozevírací, nůžkové)
DAT:0012-00-1263-11
1/–
1
souprava 5 EKG svodů VR – kroko (rozevírací, nůžkové)
DAT:0012-00-1263-05
1/–
1
Popis
Svody s VR připojením jsou precizní svody s dvojitými konektory, bezchybným přenosem signálu s minimem artefaktů a zanedbatelnými
přechodovými odpory.
Příslušenství přístrojové techniky
MSM_am.indd 173
strana 157
27.4.2010 10:54:03
POKRÝVKY A PODLOŽKY K TEPELNÉMU GENERÁTORU
Pokrývky intraoperační standardní
Použití: prevence hypotermie pacienta laminárním prouděním ohřátého vzduchu. Pokrývky
jsou určeny k systémům Bair Hugger.
Popis
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
pokrývka pro horní polovinu těla (rozpažené ruce) – zákroky na dolních končetinách
ARI:52200
10/–
10
torso pokrývka (připažené ruce) – zákroky na dolních končetinách
ARI:54000
10/–
10
torso pokrývka (připažené ruce) se dvěma porty – zákroky na dolní polovině těla
ARI:54200
10/–
10
pokrývka pro dolní polovinu těla – zákroky v oblasti hlavy, hrudníku, břicha
ARI:52500
10/–
10
pokrývka pro dolní polovinu těla pediatrická – zákroky v oblasti hlavy, hrudníku, břicha
ARI:53700
10/–
10
pokrývka celotělová chirurgická
ARI:61000
10/–
10
pokrývka celotělová pediatrická
ARI:53000
10/–
10
Pokrývky slouží k udržení normothermie pacienta během operačního výkonu. Pro zákroky na dolní polovině těla (ortopedie) jsou vhodné zejména modely přikrývek ARI:52200 a ARI:54000, pro zákroky v oblasti břicha, hrudníku či hlavy doporučujeme model ARI:52500. Přikrývka
ARI:54200 je vybavena navíc dvěma alternativními porty pro přívod teplého vzduchu ke zvýšení komfortu operatéra a ostatního personálu –
lze zvolit takový port, který nepřekáží.
strana 158
MSM_am.indd 174
Příslušenství přístrojové techniky
27.4.2010 10:54:04
POKRÝVKY A PODLOŽKY K TEPELNÉMU GENERÁTORU
Pokrývky intraoperační speciální
Použití: prevence hypotermie pacienta laminárním prouděním ohřátého vzduchu. Pokrývky jsou
určeny k systémům Bair Hugger.
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
pokrývka pro kardiochirurgii – nesterilní
ARI:56000
10/–
10
pokrývka pro kardiochirurgii – sterilní
ARI:64500
5/–
5
Popis
pokrývka pro kardiochirurgii – sterilní, včetně sterilní spojovací hadice
ARI:63000
5/–
5
pokrývka s chirurgickým přístupem v oblasti břicha a hrudi
ARI:57000
10/–
10
Pokrývky účinně napomáhají k udržení normothermie pacienta a poskytují zároveň optimální přístup operačního týmu během daného výkonu.
Modely ARI:56000 a ARI:64500 umožňují neomezený přístup k celému tělu. Doporučujeme zejména v oboru intervenční kardiologie. Model
ARI:63000 je určen speciálně pro kardiochirurgické operace a je vybaven, pro eliminaci rizika kontaminace nesterilní připojovací hadicí, vlastním sterilním přívodem odvádějícím nesterilní napojení mimo operační stůl.
Příslušenství přístrojové techniky
MSM_am.indd 175
strana 159
27.4.2010 10:54:05
POKRÝVKY A PODLOŽKY K TEPELNÉMU GENERÁTORU
Podložky intraoperační
Použití: prevence hypotermie pacienta laminárním prouděním ohřátého vzduchu. Podložky
jsou určeny k systémům Bair Hugger.
Popis
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
podložka pod tělo pacienta novorozenecká (novorozenci a kojenci)
ARI:55500
10/–
10
podložka pod tělo pacienta pediatrická
ARI:55000
10/–
10
podložka pod tělo pacienta pro dospělé
ARI:54500
10/–
10
podložka Lithotomy – použití při gynekologických a urologických operacích
ARI:58500
1/–
1
polohovací válec pod tělo pacienta
ARI:63500
5/–
5
Podložky pod tělo pacienta jsou indikovány v případech, kdy operační technika vyžaduje neomezený přístup k celému tělu pacienta. Jsou
vyrobeny z příjemného měkkého materiálu a pomocí jedinečně rozmístěných mikrootvorů přivádějí teplý vzduch k podstatné části povrchu
pacientova těla. Všechny podložky jsou vybaveny drenážními otvory pro odtok krve, dezinfekce a jiných tekutin. Model ARI:58500 najde své
uplatnění hlavně při gynekologických zákrocích. Polohovací válec lze tvarovat podél těla pacienta. Všechny podložky jsou vybaveny praktickými samolepícími plochami pro zamezení klouzání a posunu na operačním stole.
strana 160
MSM_am.indd 176
Příslušenství přístrojové techniky
27.4.2010 10:54:05
POKRÝVKY A PODLOŽKY K TEPELNÉMU GENERÁTORU
Pokrývky pooperační
Použití: prevence hypotermie pacienta laminárním prouděním ohřátého vzduchu. Pokrývky jsou
určeny k systémům Bair Hugger.
Popis
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
pokrývka celotělová
ARI:30000
10/–
10
pokrývka celotělová pediatrická
ARI:31000
10/–
10
pokrývka bez ramen (po operacích hrudníku)
ARI:30500
10/–
10
pokrývka pooperační s různými možnostmi přístupu
ARI:31500
10/–
10
Pooperační pokrývky jsou určeny k udržení normothermie po operacích na dospávacím pokoji, na jednotkách intenzivní péče, ARO, a všude
tam, kde vyžadujeme účinný ohřev pacienta. Univerzální model pokrývky ARI:30000 slouží k nejširšímu použití. Pokrývka ARI:30500 s absencí ramen umožňuje pacientovi větší možnost pohybu. Pro situace, kdy je potřeba opakovaně kontrolovat operační ránu slouží nejlépe model
ARI:31500 s různými, selektivními možnostmi přístupu (není třeba odstraňovat celou pokrývku, stačí jen otevřít příslušný segment).
Příslušenství přístrojové techniky
MSM_am.indd 177
strana 161
27.4.2010 10:54:06
POKRÝVKY A PODLOŽKY K TEPELNÉMU GENERÁTORU
Set pro ohřev infuze
Použití: zahřívání infuzních roztoků (určeno pro systémy Bair Hugger).
Popis
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
set pro ohřev infuze
ARI:24180
10/–
10
Praktický jednorázový set pro použití s tepelným generátorem Bair Hugger. Spirála soupravy se zavede do ústí hadice tepelného generátoru,
který pak teplým vzduchem vháněným do přikrývky ohřívá zároveň procházející infuzní roztok na předem zvolenou teplotu. Určeno k jednorázovému užití.
strana 162
MSM_am.indd 178
Příslušenství přístrojové techniky
27.4.2010 10:54:06
HRUDNÍ DRENÁŽ
Jednolahvový systém hrudní drenáže s jedním oddílem
Použití: drenáž výpotku z dutiny hrudní, systém je primárně určen pro spádovou drenáž, lze
však použít i s aktivním sáním.
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
samostatná láhev
RME:R54500
10/–
1
hadicový set
RME:R54502
10/–
1
Popis
Jednokomorový systém hrudní drenáže, ekvivalent „jednolahvového“ systému. Regulace podtlaku ventilem aktivního sání. Objem komory je
1800 ml. Ekonomický, jednoduchý a spolehlivý systém.
Drenážní systémy
MSM_am.indd 179
strana 163
27.4.2010 10:54:07
HRUDNÍ DRENÁŽ
Jednolahvový systém hrudní drenáže se dvěma oddíly
Použití: drenáž výpotku z dutiny hrudní, systém je primárně určen pro spádovou drenáž, lze
však použít i s aktivním sáním.
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
láhev
RME:54509
10/–
1
hadicový set
RME:54502
10/–
1
Popis
Ekvivalent jednolahvového systému s jímací komorou rozdělenou na dvě části, což umožňuje precizní odečítání hladiny sekretu. Podtlak je regulován ventilem aktivního sání.
strana 164
MSM_am.indd 180
Drenážní systémy
27.4.2010 10:54:09
HRUDNÍ DRENÁŽ
Dvoukomorový systém hrudní drenáže – Pleuraseal I
Použití: drenáž výpotku z dutiny hrudní, systém je primárně určen pro spádovou drenáž, lze
však použít i s aktivním sáním.
Popis
Pleuraseal I
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
RME:R54563
10/–
1
Pleuraseal I je dvoukomorový systém hrudní drenáže, ekvivalent „dvoulahvového“ systému. Jedna komora slouží jako vodní zátka, druhá
komora je jímací. Lze použít jak pro aktivní, tak spádovou drenáž. Objem jímací komory je 1800 ml. Jedná se o univerzální úsporný systém,
který nevyžaduje složitou manipulaci.
Drenážní systémy
MSM_am.indd 181
strana 165
27.4.2010 10:54:11
HRUDNÍ DRENÁŽ
Tříkomorový systém hrudní drenáže – Pleuraseal III
Použití: drenáž výpotku z dutiny hrudní. Jedná se o uzavřený systém hrudního sání.
Popis
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
Pleuraseal III pro 1 drén
RME:R54543
5/–
1
Pleuraseal III pro 2 drény
RME:R54542
5/–
1
Tříkomorový uzavřený systém hrudní drenáže. Vybaven aretací pro postavení na rovný povrch nebo háčky sloužící k zavěšení na rám lůžka. Podtlak je regulován výškou vodního sloupce. Součástí je air-leak indikátor sloužící k diagnostice odhojování pneumotoraxu. Objem jímací komory
je 2400 ml.
strana 166
MSM_am.indd 182
Drenážní systémy
27.4.2010 10:54:13
HRUDNÍ DRENÁŽ
Tříkomorový systém hrudní drenáže – Pleuraseal IV
Použití: k drenáži výpotku z dutiny hrudní.
Popis
Pleuraseal IV
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
RME:R54546
5/–
1
Tříkomorový uzavřený systém hrudní drenáže. Objem jímací komory 1800 ml. Podtlak se reguluje výškou vodního sloupce. Air-leak indikátor
k diagnostice odhojování pneumotoraxu. Odběrové porty na všech úrovních. Kompaktní rozměry při optimální kapacitě, vynikající poměr
užitých vlastností a ceny.
Drenážní systémy
MSM_am.indd 183
strana 167
27.4.2010 10:54:15
HRUDNÍ DRENÁŽ
Pediatrický/novorozenecký systém hrudní drenáže
Použití: minisystém pro použití v neonatologii a pediatrii.
Popis
drenážní systém
kovový držák k lůžku pro 2 láhve
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
RME:R54511
10/–
1
RME:R54505-00-PN
1/–
1
Ekvivalent jednolahvového systému s objemem komory 150 ml, určený pro použití v pediatrii a neonatologii. Stupnice je graduována po 5 ml,
podtlak se reguluje ventilem aktivního sání. Pro napojení drénu slouží hadicový set 150 cm/20F. Systém je vybaven držákem k lůžku.
strana 168
MSM_am.indd 184
Drenážní systémy
27.4.2010 10:54:16
HRUDNÍ DRENÁŽ
Pokračující hrudní drenáž ambulantní – Ambulatory Chest Drain
Použití: k léčbě perzistentního pleurálního výpotku.
Popis
ambulantní drenážní systém
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
RME:R54564
5/–
1
Drenážní systém na principu Heimlichovy chlopně. Sběrný vak se dá nosit pod šaty, pacient je tedy plně mobilní. Objem je 500 ml, je vybaven výpustným ventilem, bezpečnostní chlopní a vložkou z aktivním uhlím pro redukci zápachu. Systém je osazen manuálním ventilem pro
eliminaci přetlaku.
Drenážní systémy
MSM_am.indd 185
strana 169
27.4.2010 10:54:17
HRUDNÍ DRENÁŽ
IPC – pacientem kontrolovaná hrudní drenáž (Indwelling Pleural Catheter)
Použití: u opakujících se maligních výpotků.
Popis
IPC drenážní systém
výměnný set
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
RME:54400-16-40
1/–
1
RME:54400
1/–
1
Systém je tvořen silikonovým katétrem a polyesterovou manžetou. Katétr se implantuje pomocí podkožního tunelu (eliminace kontaminace katétru
a pleurální dutiny) – v místním znecitlivění se provedou dvě incize vzdálené od sebe asi 15 cm, mezi nimiž se vytvoří podkožní tunel. V 6. mezižebří se jeden konec katétru zavede do pleurální dutiny (hrudník se doporučuje při zavádění mírně zvednout do 30 stupňů), podkožním tunelem se
vyvede ven. Zevní konec katétru se přišije ke kůži a opatří speciálním plastovým uzávěrem. Katétr se uloží mezi sterilní krytí a překryje semipermeabilní fólií. Katétr otevírá sám pacient integrovaným regulátorem, případně ošetřující sestra dle potřeby.
strana 170
MSM_am.indd 186
Drenážní systémy
27.4.2010 10:54:17
PUNKČNÍ SOUPRAVY PRO POKRAČUJÍCÍ HRUDNÍ DRENÁŽ
Neo-Pneumocath
Použití: hrudní drenáž, například pro pneumotorax, chylotorax, pleurální výpotky. Soupravy
jsou bezpečnou alternativou ke klasickým hrudním drénům – trokar katétrům. Rychlé a jisté
zavedení bez nutnosti dalších pomůcek, menší trauma než při klasických chirurgických postupech.
Popis
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
katétr 10F/50 cm, provedení pro dospělé
INT:503011
20/–
1
katétr 10F/40 cm, provedení emergency
INT:503014
10/–
1
katétr 10F/40 cm, provedení pro děti
INT:503012
20/–
1
katétr 8F/50 cm, provedení s podélně rozlomitelnou jehlou
INT:505001
20/–
1
Systém zajišťuje vysoce účinné a efektivní dlouhodobé odvádění tekutin, možnost snadné instalace medikamentů (například antibiotik, cytostatik).
Systém doporučujeme zejména v urgentní medicíně a všude tam, kde je třeba rychle založit efektivní hrudní drenáž.
Soupravy obsahují speciální PE katétr s punkční jehlou a délkovým značením, trojcestný kohout a konektor pro napojení na drenážní sběrný systém.
Při punkci se katétr průchodem strukturami hrudní stěny zatlačí zpět, po proniknutí do pleurální dutiny se katétr automaticky vysune a překryje hrot
punkčí jehly – eliminuje se tak riziko poranění plíce. Heimlichova chlopeň pracuje na principu jednocestného ventilu – při nádechu je uzavřena, při
výdechu otevřena – vhodné například pro transport spontánně ventilujícího pacienta s pneumotoraxem.
Drenážní systémy
MSM_am.indd 187
strana 171
27.4.2010 10:54:18
HRUDNÍ DRENÁŽ
Heimlichova chlopeň Pneumovent
Použití: chlopeň k zabezpečení hrudních katétrů.
Popis
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
Heimlichova chlopeň Pneumovent Luer-Lock
INT:504001
20/–
20
Heimlichova chlopeň Pneumovent
INT:504002
20/–
20
Heimlichova chlopeň Pneumovent – dvojitá
INT:504007
20/–
20
Heimlichova chlopeň Pneumovent slouží k zabezpečení hrudních katétrů proti nasátí vzduchu do pleurálního prostoru při výměně odsávacích
souprav a rovněž slouží ke krátkodobému jednocestnému uzávěru hrudních katétrů. Dodává se s kónickými koncovkami pro připojení silnějších
hrudních drénů nebo s Luer-Lock koncovkami k připojení tenkých pleurálních katétrů i silnějších hrudních drénů.
strana 172
MSM_am.indd 188
Drenážní systémy
27.4.2010 10:54:20
HRUDNÍ DRENÁŽ
Soupravy pro pleurální punkci a punkci ascitu
Použití: punkce pleurální dutiny, například pro pleurální výpotek, punkce ascitu (volné tekutiny
v peritoneální dutině). Punkční kanyly s bočním portem umožňují snadnou laváž a instilaci medikamentů (například antibiotik).
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
pleurální punkční sety – punkční kanyla 14G/11 cm
INT:503022
20/–
1
pleurální punkční sety – punkční kanyla 14G/8,5 cm s bočním portem
INT:503119
20/–
20
Popis
Min. obj.
množství (ks)
Pleurální punkční set obsahuje speciální punkční jehlu s plastikovou kanylou 14G dlouhou 11 cm, spojovací hadičku 75 cm, sáček na sekret (2000 ml)
se spojovací hadicí 90 cm, trojcestný kohout a injekční stříkačku 60 ml. Punkční jehlu před zahájením odsávání z lumen plastikové kanyly vytáhneme.
Riziko poranění během punkce (například viscerální pleury) je tím zcela minimalizováno. Souprava vybavená kanylou s bočním portem obsahuje
speciální kanylu s hemostatickou chlopní 14G dlouhou 8,5 cm, stříkačku 50 ml a sběrný vak na sekret (2000 ml) se spojovací hadicí 90 cm.
Drenážní systémy
MSM_am.indd 189
strana 173
27.4.2010 10:54:22
HRUDNÍ DRENÁŽ
Samostatné kanyly pro thorakocentézu
Použití: punkce pleurální dutiny, například pro pleurální výpotek, punkce ascitu (volné tekutiny
v peritoneální dutině). Punkční kanyly s bočním portem umožňují snadnou laváž a instilaci medikamentů (například antibiotik).
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
kanyla pro thorakocentézu – punkční kanyla 14G/11 cm
INT:503021
20/–
1
kanyla pro thorakocentézu – punkční kanyla 14G/8,5 cm s bočním portem
INT:503019
20/–
20
kanyla pro thorakocentézu – punkční kanyla 17G/2,5 cm s bočním portem, pediatrická
INT:503020
20/–
20
Popis
strana 174
MSM_am.indd 190
Min. obj.
množství (ks)
Drenážní systémy
27.4.2010 10:54:25
HRUDNÍ DRENÁŽ
Soupravy pro punkci perikardu
Použití: punkce výpotku v osrdečníku – například při pericarditis exsudativa.
Popis
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
pigtail katétr 5F/45 cm
INT:509045
5/–
5
pigtail katétr 5F/90 cm
INT:509095
5/–
5
Soupravy obsahují pigtail katétr 5F, punkční jehlu 18G (Seldinger) dl. 7 cm, zapouzdřený zaváděcí drát s flexibilním „J“ zakončením a další
komponenty.
Drenážní systémy
MSM_am.indd 191
strana 175
27.4.2010 10:54:27
REDONOVA DRENÁŽ
Systémy uzavřené Redonovy drenáže 600 ml
Použití: drenáž operačních ran dle Redona zejména v gynekologii, urologii, břišní a plastické
chirurgii, chirurgii prsní žlázy, štítné žlázy, v ortopedii a podobně. Redonova drenáž je kontraindikována pro aplikaci do dřeňové dutiny kostí.
Balení/karton
Min. obj.
(ks)
množství (ks)
Popis
Objem
Obj. číslo
operační souprava uzavřené Redonovy drenáže standardní
600 ml
PFM:20401
30/–
30
samostatná výměnná láhev (staniční set) standardní
600 ml
PFM:20400
30/–
30
operační souprava uzavřené Redonovy drenáže s bajonetovým napojením
600 ml
PFM:20404
30/–
30
samostatná výměnná láhev (staniční set) s bajonetovým napojením
600 ml
PFM:20403
30/–
30
Operační soupravy obsahují nerozbitnou evakuovanou láhev s indikátorem vakua, kalibrovanou stupnici a spojovací hadici s univerzálním konektorem pro připojení Redonova drénu Ch.06–18. Optimalizovaný tvar láhve snižuje hmotnost a rozměry systému. Každá láhev je vybavena
popisovým proužkem, umožňujícím provádět průběžné záznamy sekrece. Velký prostor (rezervoár vakua) nadjednotkovým objemem zajišťuje
účinné sání v průběhu celé drenáže. Systémy jsou vybaveny uzavíracími posuvnými svorkami. V případě výměny systému postupujte následovně –
uzavřete svorku na spojovací hadici, následně uzavřete svorku na láhvi, odpojte láhev. Připojte novou (výměnnou) láhev, otevřete svorku na láhvi,
otevřete svorku na hadici. Nedodržením postupu zvyšujete riziko vzestupné infekce (pracujte za sterilních podmínek).
strana 176
MSM_am.indd 192
Drenážní systémy
27.4.2010 10:54:29
REDONOVA DRENÁŽ
Systémy uzavřené Redonovy drenáže 400 ml
Použití: drenáž operačních ran dle Redona zejména v gynekologii, urologii, břišní a plastické
chirurgii, chirurgii prsní žlázy, štítné žlázy, v ortopedii a podobně. Redonova drenáž je kontraindikována pro aplikaci do dřeňové dutiny kostí.
Popis
Objem
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
operační souprava uzavřené Redonovy drenáže standardní
400 ml
PFM:20301
40/–
40
samostatná výměnná láhev (staniční set) standardní
400 ml
PFM:20300
40/–
40
operační souprava uzavřené Redonovy drenáže s bajonetovým napojením
400 ml
PFM:20304
40/–
40
samostatná výměnná láhev (staniční set) s bajonetovým napojením
400 ml
PFM:20303
40/–
40
Operační soupravy obsahují nerozbitnou evakuovanou láhev s indikátorem vakua, kalibrovanou stupnici a spojovací hadici s univerzálním konektorem pro připojení Redonova drénu Ch.06–18. Optimalizovaný tvar láhve snižuje hmotnost a rozměry systému. Každá láhev je vybavena
popisovým proužkem, umožňujícím provádět průběžné záznamy sekrece. Velký prostor (rezervoár vakua) nadjednotkovým objemem zajišťuje
účinné sání v průběhu celé drenáže. Systémy jsou vybaveny uzavíracími posuvnými svorkami. V případě výměny systému postupujte následovně –
uzavřete svorku na spojovací hadici, následně uzavřete svorku na láhvi, odpojte láhev. Připojte novou (výměnnou) láhev, otevřete svorku na láhvi,
otevřete svorku na hadici. Nedodržením postupu zvyšujete riziko vzestupné infekce (pracujte za sterilních podmínek).
Drenážní systémy
MSM_am.indd 193
strana 177
27.4.2010 10:54:30
REDONOVA DRENÁŽ
Systémy uzavřené Redonovy drenáže 200 ml
Použití: drenáž operačních ran dle Redona zejména v gynekologii, urologii, břišní a plastické
chirurgii, chirurgii prsní žlázy, štítné žlázy, v ortopedii a podobně. Redonova drenáž je kontraindikována pro aplikaci do dřeňové dutiny kostí.
Popis
Objem
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
operační souprava uzavřené Redonovy drenáže standardní
200 ml
PFM:20201
40/–
40
samostatná výměnná láhev (staniční set) standardní
200 ml
PFM:20200
50/–
50
operační souprava uzavřené Redonovy drenáže s bajonetovým napojením
200 ml
PFM:20204
40/–
40
samostatná výměnná láhev (staniční set) s bajonetovým napojením
200 ml
PFM:20203
50/–
50
Operační soupravy obsahují nerozbitnou evakuovanou láhev s indikátorem vakua, kalibrovanou stupnici a spojovací hadici s univerzálním konektorem pro připojení Redonova drénu Ch.06–18. Optimalizovaný tvar láhve snižuje hmotnost a rozměry systému. Každá láhev je vybavena
popisovým proužkem, umožňujícím provádět průběžné záznamy sekrece. Velký prostor (rezervoár vakua) nadjednotkovým objemem zajišťuje
účinné sání v průběhu celé drenáže. Systémy jsou vybaveny uzavíracími posuvnými svorkami. V případě výměny systému postupujte následovně –
uzavřete svorku na spojovací hadici, následně uzavřete svorku na láhvi, odpojte láhev. Připojte novou (výměnnou) láhev, otevřete svorku na láhvi,
otevřete svorku na hadici. Nedodržením postupu zvyšujete riziko vzestupné infekce (pracujte za sterilních podmínek).
strana 178
MSM_am.indd 194
Drenážní systémy
27.4.2010 10:54:32
REDONOVA DRENÁŽ
Systémy pro drenáž drobných ran 150 ml
Použití: drenáž drobných operačních ran.
Popis
Objem
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
mini Redon, kleštinový konektor, drén Ch.06
150 ml
PFM:20654
10/80
10
mini Redon, kleštinový konektor, drén Ch.08
150 ml
PFM:20653
10/80
10
mini Redon výměnná láhev, universální konektor
150 ml
PFM:20650
10/80
10
Systém se skládá z vrapované láhve, Redonova drénu, zaváděcí jehly. Stlačením láhve vytvoříme podtlak. Upozornění – láhev musí být stlačená
před připojením drénu.
Drenážní systémy
MSM_am.indd 195
strana 179
27.4.2010 10:54:34
REDONOVA DRENÁŽ
Systémy pro drenáž drobných ran 30 ml
Použití: drenáž drobných operačních ran.
Popis
Objem
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
set Mini Redon, kleštinový konektor, drén Ch.06
30 ml
PFM:20604
20/200
1
set Mini Redon, kleštinový konektor, drén Ch.08
30 ml
PFM:20608
20/200
1
mini Redon výměnná láhev, kleštinový konektor
30 ml
PFM:20611
20/200
1
Systém se skládá z vrapované láhve, Redonova drénu, zaváděcí jehly. Stlačením láhve vytvoříme podtlak. Upozornění – láhev musí být stlačená
před připojením drénu.
strana 180
MSM_am.indd 196
Drenážní systémy
27.4.2010 10:54:35
REDONOVA DRENÁŽ
Redonovy zaváděcí jehly – přímé
Použití: zaváděcí jehly pro Redonův drén.
Velikost
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
Ch.06
PFM:11560206000
5/–
1
Ch.10
PFM:11560210000
5/–
1
Ch.12
PFM:11560212000
5/–
1
Ch.14
PFM:11560214000
5/–
1
Ch.16
PFM:11560216000
5/–
1
Ch.18
PFM:11560218000
5/–
1
Zaváděcí jehly jsou určeny k opakovanému použití a jsou vyrobeny z kvalitní nerezové oceli. Dodáváno nesterilní.
Drenážní systémy
MSM_am.indd 197
strana 181
27.4.2010 10:54:36
REDONOVA DRENÁŽ
Redonovy zaváděcí jehly – zahnuté
Použití: zaváděcí jehly pro Redonův drén.
Velikost
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
Ch.06
PFM:11528206000
5/–
1
Ch.10
PFM:11528210000
5/–
1
Ch.12
PFM:11528212000
5/–
1
Ch.14
PFM:11528214000
5/–
1
Ch.16
PFM:11528216000
5/–
1
Ch.18
PFM:11528218000
5/–
1
Zaváděcí jehly jsou určeny k opakovanému použití a jsou vyrobeny z kvalitní nerezové oceli. Dodáváno nesterilní.
strana 182
MSM_am.indd 198
Drenážní systémy
27.4.2010 10:54:37
REDONOVA DRENÁŽ
Redonovy zaváděcí jehly – lancety
Použití: zaváděcí jehly pro Redonův drén.
Velikost
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
Ch.06
PFM:11570206000
5/–
1
Ch.10
PFM:11570210000
5/–
1
Ch.12
PFM:11570212000
5/–
1
Ch.14
PFM:11570214000
5/–
1
Ch.16
PFM:11570216000
5/–
1
Ch.18
PFM:11570218000
5/–
1
Zaváděcí jehly jsou určeny k opakovanému použití a jsou vyrobeny z kvalitní nerezové oceli. Dodáváno nesterilní.
Drenážní systémy
MSM_am.indd 199
strana 183
27.4.2010 10:54:38
REDONOVA DRENÁŽ
Redonovy drény
Použití: drény pro Redonovu drenáž ran. Upozornění – ve spojení s vysokovakuovou drenáží
dle Redona nedoporučujeme ukládat drén do bezprostřední blízkosti anastomóz (možný vznik
píštěle). Drény jsou vyrobeny z medicínského PVC a vybaveny RTG kontrastním proužkem.
Velikost
Délka
Perforace
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
Ch.06
50 cm
8 cm
PFM:20006
100/600
100
Ch.08
50 cm
8 cm
PFM:20000
100/600
100
Ch.10
50 cm
8 cm
PFM:20001
100/600
100
Ch.12
50 cm
8 cm
PFM:20002
100/400
100
Ch.14
50 cm
8 cm
PFM:20003
100/400
100
Ch.16
50 cm
8 cm
PFM:20004
100/400
100
Ch.18
50 cm
8 cm
PFM:20005
50/200
50
Ch.06
50 cm
15 cm
PFM:20027
100/600
100
Ch.08
50 cm
15 cm
PFM:20020
100/600
100
Ch.10
50 cm
15 cm
PFM:20021
100/600
100
Ch.12
50 cm
15 cm
PFM:20022
100/400
100
Ch.14
50 cm
15 cm
PFM:20023
100/400
100
Ch.16
50 cm
15 cm
PFM:20024
100/400
100
Ch.18
50 cm
15 cm
PFM:20025
50/200
50
strana 184
MSM_am.indd 200
Drenážní systémy
27.4.2010 10:54:39
DRÉNY A DRENÁŽNÍ SOUPRAVY OSTATNÍ
Kapilární drény Penrose
Použití: v chirurgii a v gynekologii k pasivní kapilární drenáži.
Velikost
Délka
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
Ch.06
30 cm
MPI:786006
25/100
100
Ch.08
30 cm
MPI:786008
25/100
100
Ch.10
30 cm
MPI:786010
25/100
100
Ch.12
30 cm
MPI:786012
25/100
100
Ch.06
50 cm
MPI:787006
25/100
100
Ch.08
50 cm
MPI:787008
25/100
100
Ch.10
50 cm
MPI:787010
25/100
100
Ch.12
50 cm
MPI:787012
25/100
100
Materiál 100% silikon. Používá se v chirurgii a gynekologii v případech, kdy je aktivní sání kontraindikováno. RTG kontrastní proužek.
Drenážní systémy
MSM_am.indd 201
strana 185
27.4.2010 10:54:41
DRÉNY A DRENÁŽNÍ SOUPRAVY OSTATNÍ
Ploché drény
Použití: pro otevřenou nebo polootevřenou drenáž.
Velikost
Délka
Perforace
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
3 x 7 mm
20 cm
15 cm
PFM:2014-0071
10/100
10
3 x 7 mm
20 cm
20 cm
PFM:2014-0072
10/100
10
4 x 10 mm
20 cm
15 cm
PFM:2014-0101
10/100
10
4 x 10 mm
20 cm
20 cm
PFM:2014-0102
10/100
10
Materiál 100% silikon. Skládá se ze dvou částí: perforovaná část zabírá ¾ délky a je vybavena jemnými atraumatickými drenážními otvory.
Žebrování v luminu drénu zabraňuje případnému kolapsu při drenáži. Přechod mezi kulatou a plochou částí drénu je bezešvý. Neobsahuje latex.
strana 186
MSM_am.indd 202
Drenážní systémy
27.4.2010 10:54:42
DRÉNY A DRENÁŽNÍ SOUPRAVY OSTATNÍ
Laparotomické drény
Použití: drenáž ran v břišní chirurgii.
Velikost
Délka
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
Ch.18
50 cm
PFM:21945
20/200
20
Ch.20
50 cm
PFM:21934
15/150
15
Ch.24
50 cm
PFM:21935
15/150
15
Ch.26
50 cm
PFM:21936
15/150
15
Ch.30
50 cm
PFM:21937
10/100
10
Ch.33
50 cm
PFM:21938
10/100
10
Ch.36
50 cm
PFM:21939
10/100
10
Celosilikonové drény s jedním centrálním a čtyřmi postranními otvory.
Drenážní systémy
MSM_am.indd 203
strana 187
27.4.2010 10:54:44
DRÉNY A DRENÁŽNÍ SOUPRAVY OSTATNÍ
Drenážní systém Soft-Drain (One-Step)
Použití: souprava k přímé punkci abscesů, cyst nebo k užití jako nefrostomický punkční set.
Katétr
Délka katétru
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
8F
350 mm
SOM:320208
5/10
5
10F
350 mm
SOM:320210
5/10
5
12F
350 mm
SOM:320212
5/10
5
14F
350 mm
SOM:320214
5/10
5
16F
350 mm
SOM:320216
5/10
5
Jedná se o drenážní soupravu s pigtail katétrem k přímé punkci. Doporučená doba zavedení do 30 dnů. Katétr je osazen dvoucestným kohoutem
a souprava je dále vybavena obturátorem, punkční jehlou, drenážním sáčkem o objemu 1,5 litru a fixační páskou.
strana 188
MSM_am.indd 204
Drenážní systémy
27.4.2010 10:54:45
DRÉNY A DRENÁŽNÍ SOUPRAVY OSTATNÍ
Drenážní systém Soft-Drain (Seldinger)
Použití: Seldingerovská souprava k punkci abscesů, cyst nebo k užití jako nefrostomický
punkční set.
Velikost
Délka katétru
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
8F
350 mm
SOM:220208
5/10
5
10F
350 mm
SOM:220210
5/10
5
12F
350 mm
SOM:220212
5/10
5
14F
350 mm
SOM:220214
5/10
5
16F
350 mm
SOM:220216
5/10
5
Jedná se o drenážní soupravu s pigtail katétrem zaváděným metodou dle Seldingera. Doporučená doba zavedení do 30 dní. Katétr je osazen dvoucestným kohoutem a souprava je dále vybavena vodícím drátem, obturátorem, punkční jehlou, drenážním sáčkem o objemu 1,5 litru a fixační
páskou.
Drenážní systémy
MSM_am.indd 205
strana 189
27.4.2010 10:54:46
ODSÁVÁNÍ Z OPERAČNÍHO POLE
Chirurgická odsávací souprava typu Yankauer
Použití: soupravy a kanyly k intraoperačnímu odsávání.
Popis
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
Velikost
Délka hadice
Obj. číslo
odsávací souprava
Ch.22
210 cm
MPI:604022
50/–
50
samostatná kanyla
Ch.22
–
MPI:680022
250/–
250
Soupravy jsou vybaveny hadicí 210 cm a jsou osazeny trychtýřovým konektorem.
strana 190
MSM_am.indd 206
Drenážní systémy
27.4.2010 10:54:48
ODSÁVÁNÍ Z OPERAČNÍHO POLE
Chirurgická odsávací souprava s ochranným košíčkem
Použití: souprava k intraoperačnímu odsávání.
Popis
odsávací souprava
Velikost
Délka hadice
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
Ch.22
210 cm
MPI:606022
50/–
50
Košíček zabraňuje nežádoucímu nasátí tkáně a tím ucpání odsávací kanyly. Souprava se skládá ze spojovací hadice a samostatné kanyly.
Drenážní systémy
MSM_am.indd 207
strana 191
27.4.2010 10:54:51
ODSÁVÁNÍ Z OPERAČNÍHO POLE
Chirurgická odsávací souprava s plochým ústím
Použití: souprava k intraoperačnímu odsávání.
Popis
odsávací souprava
Velikost
Délka hadice
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
Ch.22
210 cm
MPI:605022
50/–
50
Souprava se skládá ze spojovací hadice a samotné odsávací kanyly, která má ploché ústí.
strana 192
MSM_am.indd 208
Drenážní systémy
27.4.2010 10:54:53
ODSÁVÁNÍ Z OPERAČNÍHO POLE
Chirurgická odsávací souprava vaginální
Použití: souprava s větším průměrem kanyly k intraoperačnímu odsávání. Typické použití této
soupravy je v gynekologii.
Popis
odsávací souprava
Velikost
Délka hadice
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
Ch.30
210 cm
MPI:609030
50/–
50
Souprava se skládá ze spojovací hadice a samotné kanyly.
Drenážní systémy
MSM_am.indd 209
strana 193
27.4.2010 10:54:56
ODSÁVÁNÍ Z OPERAČNÍHO POLE
Chirurgická odsávací souprava micro-short
Použití: souprava k intraoperačnímu odsávání.
Popis
odsávací souprava
Ústí kanyly
Délka hadice
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
3 mm
210 cm
MPI:612000
50/–
50
Micro-short má své místo všude tam, kde by manipulace s „normální“ odsávací kanylou byla nepraktická. Typické použití např. ve stomatologii
a stomatochirurgii.
strana 194
MSM_am.indd 210
Drenážní systémy
27.4.2010 10:54:59
ODSÁVÁNÍ Z OPERAČNÍHO POLE
Armované spojovací hadice k chirurgickým odsávačkám
Použití: spojovací hadice k intraoperačnímu odsávání.
Velikost
Délka
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
Ch.25
210 cm
MPI:536025
50/–
50
Ch.30
300 cm
MPI:542030
25/–
25
Spojovací hadice díky armovanému vnitřnímu povrchu eliminují riziko kolapsu hadice při odsávání. Na obou koncích jsou osazeny trychtýřovými
konektory.
Drenážní systémy
MSM_am.indd 211
strana 195
27.4.2010 10:55:02
KOMPONENTY DRENÁŽNÍCH SYSTÉMŮ
Silikonové hadice vnitřního průměru do 6 mm
Použití: spojovací prvky odsávacích systémů, drenáže ran.
Velikost
Délka role
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
1 x 1,8 mm
25 m
MPI:880001
1/–
1
1 x 3,0 mm
25 m
MPI:880002
1/–
1
2 x 4,0 mm
25 m
MPI:880003
1/–
1
3 x 5,0 mm
25 m
MPI:880004
1/–
1
4 x 6,0 mm
25 m
MPI:880005
1/–
1
4 x 7,0 mm
25 m
MPI:880006
1/–
1
5 x 7,0 mm
25 m
MPI:880007
1/–
1
5 x 8,0 mm
25 m
MPI:880008
1/–
1
5 x 9,0 mm
25 m
MPI:880009
1/–
1
6 x 9,0 mm
25 m
MPI:880010
1/–
1
6 x 10 mm
25 m
MPI:880011
1/–
1
6 x 12 mm
25 m
MPI:880022
1/–
1
Silikonové hadice jsou použitelné v rozsahu teplot –60°C až +250°C. Lze je autoklávovat. Dodáváno nesterilní.
strana 196
MSM_am.indd 212
Drenážní systémy
27.4.2010 10:55:04
KOMPONENTY DRENÁŽNÍCH SYSTÉMŮ
Silikonové hadice s vnitřním průměrem nad 6 mm
Použití: spojovací prvky odsávacích systémů, drenáže ran.
Velikost
Délka role
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
7 x 10 mm
25 m
MPI:880012
1/–
1
8 x 12 mm
25 m
MPI:880013
1/–
1
9 x 12 mm
25 m
MPI:880014
1/–
1
9 x 13 mm
25 m
MPI:880015
1/–
1
10 x 15 mm
25 m
MPI:880016
1/–
1
10 x 16 mm
25 m
MPI:880017
1/–
1
12 x 16 mm
25 m
MPI:880019
1/–
1
12 x 18 mm
25 m
MPI:880020
1/–
1
10 x 20 mm
25 m
MPI:880021
1/–
1
Silikonové hadice jsou použitelné v rozsahu teplot –60°C až +250°C. Lze je autoklávovat. Dodáváno nesterilní.
Drenážní systémy
MSM_am.indd 213
strana 197
27.4.2010 10:55:06
CHIRURGICKÉ STAPLERY
Cirkulární hemoroidiální staplery
Použití: CPH stapler se používá k operaci hemeroidů Longovou metodou a při některých dalších koloproktologických operacích (STARR).
Průměr
Počet
svorek
Průměr řezání
Barva zásobníku
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
32 mm
32
24 mm
FRA:CPH32
1/3
1
34 mm
32
26 mm
FRA:CPH34
1/3
1
CPH stapler pro operaci hemeroidů Longovou metodou je cirkulární stapler, který nabízí velkou interní kapacitu pouzdra pro přizpůsobení většího
množství tkáně. Celkem 32 titanových svorek ve dvou řadách zaručuje efektivní hemostázu. Křídlová matka na konci rukojeti umožňuje snadné
zavření. Dlouhá tyčka kovadliny jednodílné konstrukce umožňuje lepší přístup při zajišťování tabatěrkového stehu a větší mechanickou stabilitu.
Ke standardnímu análnímu dilatátoru je dodáván i motýlovitý dilatátor, který pomůže v situacích s omezeným přístupem. Radikálně upravený
design pouzdra svorek umožňuje chirurgovi přesně kontrolovat založení tkáně do pouzdra.
CPH stapler je vybaven čtyřmi stehovými kanály, což poskytuje více možností pro přesné umístění přitahovacích stehů.
strana 198
MSM_am.indd 214
Staplery
27.4.2010 10:55:07
CHIRURGICKÉ STAPLERY
Cirkulární staplery
Použití: staplery určené k vytvoření cirkulární anastomózy. Použití v chirurgii trávicího traktu
při resekcích střeva, jícnu apod.
Průměr
Výška
svorek
Průměr řezání
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
21 mm
4,2 mm
25 mm
5,0 mm
16
FRA:CS21
1/3
1
20
FRA:CS25
1/3
1
28 mm
32 mm
5,0 mm
24
FRA:CS28
1/3
1
5,0 mm
28
FRA:CS32
1/3
1
Barva zásobníku
Cirkulární staplery Chex se vyznačují spolehlivou konstrukcí a hladkým chodem, snadnou manipulací při aplikaci a audio odezvou správného
odpálení svorek. Použitá technologie vnitřního nože zajišťuje větší stabilitu a sílu při řezání. Svorky jsou vyrobeny z titanu a jejich umístění ve
stapleru je precizně kontrolováno speciální laserovou technologií. Velký průměr vnitřního nože u velikostí 21 a 25 napomáhá redukovat riziko
striktur.
Staplery
MSM_am.indd 215
strana 199
27.4.2010 10:55:08
CHIRURGICKÉ STAPLERY
Lineární staplery
Použití: pro výkony zejména v abdominální a hrudní chirurgii.
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
1,0 mm
FRA:LS30W
1/3
1
1,5 mm
FRA:LS30B
1/3
1
30 mm
2,0 mm
FRA:LS30G
1/3
1
45 mm
1,5 mm
FRA:LS45B
1/3
1
45 mm
2,0 mm
FRA:LS45G
1/3
1
60 mm
1,5 mm
FRA:LS60B
1/3
1
60 mm
2,0 mm
FRA:LS60G
1/3
1
Délka sutury
Výška svorek
30 mm
30 mm
Barva zásobníku
Spolehlivý lineární stapler s hladkým chodem s možností opakovaného nabití. Výhodou je jednoduchá manipulace – jednoruční ovládání, široké
otevření čelistí (20 mm) a bezpečnostní pojistka zabraňující použití prázdného zásobníku. Samozřejmostí je konzistentní uspořádání titanových
svorek po celé délce sutury. Velikost 30 mm je určena i pro vaskulární tkáň.
strana 200
MSM_am.indd 216
Staplery
27.4.2010 10:55:10
CHIRURGICKÉ STAPLERY
Lineární cuttery
Použití: lineární staplery s nožem slouží k efektivnímu sešití tkáně. Integrovaný nůž zároveň
obě sešité části čistě oddělí. Použití v abdominální a hrudní chirurgii.
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
1,5 mm
FRA:LC60B
1/3
1
2,0 mm
FRA:LC60G
1/3
1
1,5 mm
FRA:LC80B
1/3
1
2,0 mm
FRA:LC80G
1/3
1
Délka sutury
Výška svorek
60 mm
60 mm
80 mm
80 mm
Barva zásobníku
Jedná se o spolehlivé a bezpečné lineární cuttery s hladkým chodem a snadnou manipulací. Konzistentní uspořádání titanových svorek eliminuje
nežádoucí krvácení. Cutter je vybaven unikátním zámkem spouště, který zabraňuje předčasné aktivaci. Řezací nůž je možno aktivovat pouze
s plným zásobníkem. Náhradní barevně kódované zásobníky lze doobjednat.
Staplery
MSM_am.indd 217
strana 201
27.4.2010 10:55:12
CHIRURGICKÉ STAPLERY
Náplně do lineárních staplerů
Použití: náhradní zásobníky pro lineární staplery.
Barva zásobníku
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
Délka sutury
Výška svorek
30 mm
1,0 mm
FRA:LSR30W
1/12
1
30 mm
1,5 mm
FRA:LSR30B
1/12
1
30 mm
2,0 mm
FRA:LSR30G
1/12
1
45 mm
1,5 mm
FRA:LSR45B
1/12
1
45 mm
2,0 mm
FRA:LSR45G
1/12
1
60 mm
1,5 mm
FRA:LSR60B
1/12
1
60 mm
2,0 mm
FRA:LSR60G
1/12
1
Náhradní zásobníky se svorkami k lineárním staplerům Chex.
strana 202
MSM_am.indd 218
Staplery
27.4.2010 10:55:14
CHIRURGICKÉ STAPLERY
Náplně do lineárních cutterů
Použití: náhradní zásobníky pro lineární staplery s nožem (cuttery).
Délka
sutury
Výška
svorek
Kód VZP
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
60 mm
1,5 mm
0094548
FRA:LCR60B
1/12
1
60 mm
2,0 mm
0094548
FRA:LCR60G
1/12
1
80 mm
1,5 mm
0094548
FRA:LCR80B
1/12
1
80 mm
2,0 mm
0094548
FRA:LCR80G
1/12
1
Barva
Náhradní zásobníky se svorkami k lineárním cutterům Chex.
Staplery
MSM_am.indd 219
strana 203
27.4.2010 10:55:15
KOŽNÍ STAPLERY
Kožní stapler
Použití: pro kožní sutury v chirurgii.
Popis
kožní stapler 35W
Počet svorek
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
35
TOH:1903
5/–
5
Kožní staplery se spolehlivou konstrukcí jsou určeny pro snadné a efektivní uzavření kožního řezu. Sevřením rukojeti se uvolní ze zásobníku vždy
jedna svorka, která pronikne kůží a spojí okraje řezu dohromady. Zásobník obsahuje 35 svorek z ušlechtilé oceli. Výsledkem je pevné a rychlé
sešití kožního řezu s vynikajícími kosmetickými výsledky a s významnou časovou úsporou.
strana 204
MSM_am.indd 220
Staplery
27.4.2010 10:55:15
KOŽNÍ STAPLERY
Odstraňovač svorek kožního stapleru
Použití: odstraňování kožních svorek.
Popis
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
odstraňovač kožních svorek
TOH:1801
15/60
1
Jednoduchý instrument k odstranění svorek po použití kožního stapleru.
Staplery
MSM_am.indd 221
strana 205
27.4.2010 10:55:16
PODPŮRNÉ SYSTÉMY
Uretrální podpůrný systém – TiLoop
Použití: uretrální podpůrný systém určený pro léčbu stresové močové inkontinence.
Popis
Gramáž
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
páska TiLoop, pubouretrální závěs
35 g/m2
PFM:6000477
3/–
3
TiLoop představuje speciální uretrální podpůrný systém na principu tahuprosté pubo-uretrální pásky. Materiálem je makropórový monofilamentní
polypropylén s kovalentně navázanou tenkou titanovou vrstvou, která je inertní a zabraňuje nežádoucím tkáňovým reakcím. Dodává se ve dvou
mutacích s ochranným igelitovým pouzdrem nebo bez něho. TiLoop umožňuje různé možnosti zavedení: retro i suprapubický nebo transobturatorní, a to jak „in-out“, tak také „out-in“.
strana 206
MSM_am.indd 222
Implantáty
27.4.2010 10:55:17
REPARAČNÍ SÍŤKY
Titanizovaná kýlní síťka – TiMesh
Použití: speciální materiál nové generace pro reparaci hernií, peritoneální i intraperitoneální
použití.
Rozměr
Gramáž
Provedení
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
10 x 15 cm
16 g/m2
extralight
GFE:6000004
1/3
1
15 x 15 cm
16 g/m2
extralight
GFE:6000029
1/3
1
20 x 15 cm
2
16 g/m
extralight
GFE:6000028
1/3
1
10 x 15 cm
35 g/m2
light
GFE:6000001
1/3
1
15 x 15 cm
35 g/m2
light
GFE:6000030
1/3
1
20 x 15 cm
35 g/m2
light
GFE:6000016
1/3
1
30 x 30 cm
2
light
GFE:6000073
1/3
1
20 x 15 cm
2
65 g/m
strong
GFE:6000425
1/3
1
30 x 30 cm
65 g/m2
strong
GFE:6000426
1/3
1
35 g/m
TiMesh je tvořen monofilamentní polypropylénovou síťkou s kovalentně navázanou titanovou vrstvou tenkou pouze 30 nm. Výsledkem je kompozitní materiál nové generace s naprosto vyjímečnou biokompatibilitou snižující riziko postoperačních adhezí. Síťka má laserem seříznuté okraje,
čímž jsou konce vláken zakulacené a tím zabraňují mikrotraumatům. Vysoká smáčivost titanové vrstvy zajišťuje vynikající manipulaci v průběhu
operačního výkonu.
Implantáty
MSM_am.indd 223
strana 207
27.4.2010 10:55:19
REPARAČNÍ SÍŤKY
Titanizovaná kýlní síťka – TiPatch
Použití: pro klasickou otevřenou operaci přímé či nepřímé tříselné kýly.
Rozměr
Gramáž
7 x 10, otvor 1 cm
7 x 10, otvor 1 cm
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
GFE:6000442
1/3
1
GFE:6000445
1/3
1
Provedení
Obj. číslo
35 g/m2
light
65 g/m2
strong
Produkt TiPatch je tvořen preformovanou monofilamentní titanizovanou polypropylénovou síťkou o dvou různých gramážích. Primárně určen
k reparaci tříselné kýly. Titanová vrstva zaručuje vynikající biokompatibilitu.
strana 208
MSM_am.indd 224
Implantáty
27.4.2010 10:55:21
REPARAČNÍ SÍŤKY
Titanizovaný reparační kýlní systém – TiPlug
Použití: pro preperitoneální reparaci tříselné a femorální kýly.
Rozměr
Gramáž
Provedení
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
průměr 7 cm
35 g/m2
light
GFE:6000448
1/3
1
průměr 8 cm
35 g/m2
light
GFE:6000451
1/3
1
průměr 9 cm
2
light
GFE:6000454
1/3
1
35 g/m
Systém se skládá ze dvou částí: TiPlug a TiPatch. Je určen pro preperitoneální reparaci tříselné a femorální kýly bez napětí. Jedná se o jediný
ucpávkový implantát s titanovým povrchem na trhu. Inovativní kruhový design umožňuje rychlý a flexibilní operační výkon.
Implantáty
MSM_am.indd 225
strana 209
27.4.2010 10:55:22
REPARAČNÍ SÍŤKY
Titanizovaná reparační síťka – TiSure
Použití: pro reparaci hyátové hernie.
Rozměr
Gramáž
7 x 10, otvor 2,2 cm
7 x 10, otvor 2,2 cm
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
GFE:6000438
1/3
1
GFE:6000440
1/3
1
Provedení
Obj. číslo
35 g/m2
light
65 g/m2
strong
Produkt TiSure je určen speciálně pro reparaci bráničních defektů v oblasti jícnu. Inovativní design umožňuje fixaci fibrinovým lepidlem bez
jakýchkoliv svorek.
strana 210
MSM_am.indd 226
Implantáty
27.4.2010 10:55:22
VERTEBROPLASTIKA
Soupravy pro vertebroplastiku
Použití: reparace deformit a ruptur obratlů.
Kanyla
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
set jednoduchý (1 kanyla a 1 aplikátor)
3,0 x 100 mm
SOM:180795
2/4
1
set jednoduchý (1 kanyla a 1 aplikátor)
3,0 x 125 mm
SOM:180800
2/4
1
set jednoduchý (1 kanyla a 1 aplikátor)
3,0 x 150 mm
SOM:180805
2/4
1
set dvojitý (2 kanyly a 2 aplikátory)
3,0 x 100 mm
SOM:180780
2/4
1
set dvojitý (2 kanyly a 2 aplikátory)
3,0 x 125 mm
SOM:180785
2/4
1
set dvojitý (2 kanyly a 2 aplikátory)
3,0 x 150 mm
SOM:180790
2/4
1
SOM:180715
2/4
1
Popis
SOMIX - mixér
Soupravy jsou vybaveny kanylou pro vertebroplastiku, aplikátorem – tlakovou polykarbonátovou stříkačkou 3 ml upravenou pro bezpečnou
aplikaci kostního cementu a miskou pro přípravu cementu. Součástí setu je také špachtle a držák kanyly. K přípravě cementu doporučujeme užití
emulgátoru (mixér) SOMIX, který zajistí zcela homogenní kostní cement pro aplikaci.
Implantáty
MSM_am.indd 227
strana 211
27.4.2010 10:55:23
VERTEBROPLASTIKA
Soupravy pro vertebroplastiku - CIS
Použití: reparace deformit a ruptur obratlů.
Kanyla
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
set jednoduchý (1 kanyla)
3,0 x 100 mm
SOM:180755
4/–
1
set jednoduchý (1 kanyla)
3,0 x 125 mm
SOM:180756
4/–
1
set jednoduchý (1 kanyla)
3,0 x 150 mm
SOM:180757
4/–
1
set dvojitý (2 kanyly)
3,0 x 100 mm
SOM:180765
4/–
1
set dvojitý (2 kanyly)
3,0 x 125 mm
SOM:180766
4/–
1
set dvojitý (2 kanyly)
3,0 x 150 mm
SOM:180767
4/–
1
SOM:180715
2/4
1
Popis
SOMIX - mixér
Soupravy jsou vybaveny precizním injekčním systémem CIS pro aplikaci kostního cementu. Systém umožňuje nejen bezpečné a jisté podání
cementu, ale i jeho delší zpracovatelnost. Soupravy jsou dále vybaveny kanylou pro vertebroplastiku, emulgátorem (mixér) SOMIX pro precizní
přípravu homogenního kostního cementu k aplikaci.
strana 212
MSM_am.indd 228
Implantáty
27.4.2010 10:55:24
VERTEBROPLASTIKA
Kostní cement
Použití: reparace deformit a ruptur obratlů.
Popis
kostní cement
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
SOM:180700
4/–
1
Inovovaný kostní cement vykazuje díky vyššímu obsahu kontrastní látky na bázi oxidu Zirkonia (45 % oproti původním 35 % síranu barnatého)
podstatně vyšší opacitu a je tudíž lépe viditelný pod fluoroskopií. Oproti předchozímu typu cementu je zkrácena čekací doba potřebná pro dosažení
optimální viskozity, což umožňuje zkrátit celkovou dobu intervenčního zákroku.
Implantáty
MSM_am.indd 229
strana 213
27.4.2010 10:55:25
BIOPTICKÉ JEHLY
Handy
Použití: poloautomatický dvouokruhový systém k ručnímu odběru vzorků tkáně k histologickému vyšetření, vhodný zejména na měkké tkáně v urologii, nefrologii, chirurgii atd.
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
Velikost
Délka
20G
100 mm
SOM:900118
10/100
10
20G
150 mm
SOM:900120
10/100
10
20G
200 mm
SOM:900122
10/100
10
18G
100 mm
SOM:900126
10/100
10
18G
150 mm
SOM:900128
10/100
10
18G
200 mm
SOM:900130
10/100
10
16G
100 mm
SOM:900134
10/100
10
16G
150 mm
SOM:900136
10/100
10
16G
200 mm
SOM:900138
10/100
10
14G
100 mm
SOM:900142
10/100
10
14G
150 mm
SOM:900144
10/100
10
14G
200 mm
SOM:900146
10/100
10
Pracuje na principu tzv. částečné biopsie, kdy je vzorek po punkci tkáně vyříznut následným vystřelením vnějšího pláště přes vnitřní jehlu. Tím se
snižuje riziko nekvalitního vzorku. Jehla má echogenní atraumatický hrot pro ultrazvukovou kontrolu.
strana 214
MSM_am.indd 230
Biopsie
27.4.2010 10:55:26
BIOPTICKÉ JEHLY
Delta-Cut
Použití: automatický systém k odběru vzorku tkáně k histologickému vyšetření.
Popis
Delta-Cut – automatický systém
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
PAJ:304B000001
1/–
1
Delta-Cut je plně automatický systém k opakovanému použití. Pracuje na principu tzv. částečné biopsie, kdy je vzorek po punkci tkáně vyříznut
při zpětném pohybu vnitřního nože. Systém umožňuje kontinuelní nastavení hloubky vpichu od 15–22 mm. K uvolnění odebraného vzorku není
nutné vyjímat jehlu. Delta-Cut má dvě rovnocenné spouště, jednu na boku a druhou na spodní straně. To umožňuje větší variabilitu použití a bezproblémovou jednoruční manipulaci.
Biopsie
MSM_am.indd 231
strana 215
27.4.2010 10:55:28
BIOPTICKÉ JEHLY
Jehly pro Delta-Cut
Použití: odběrové bioptické jehly k systému Delta-Cut.
Velikost
Délka
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
18G
10 cm
PAJ:315S120100
10/–
10
18G
15 cm
PAJ:315S120150
10/–
10
18G
20 cm
PAJ:315S120200
10/–
10
18G
25 cm
PAJ:315S120250
10/–
10
18G
28 cm
PAJ:315S120280
10/–
10
16G
10 cm
PAJ:315S160100
10/–
10
16G
15 cm
PAJ:315S160150
10/–
10
16G
20 cm
PAJ:315S160200
10/–
10
14G
10 cm
PAJ:315S210100
10/–
10
14G
15 cm
PAJ:315S210150
10/–
10
Barevně kódované jehly určené k použití s automatickým systémem Delta-Cut. Jehly jsou vyrobeny z chirurgické tvrzené oceli a mají velmi
ostrý hrot, který umožňuje snadný a rychlý průnik tkání bez nežádoucích traumat. Nejčastější použití v urologii k biopsii prostaty.
strana 216
MSM_am.indd 232
Biopsie
27.4.2010 10:55:29
BIOPTICKÉ JEHLY
Marrow-Cut
Použití: punkční jehly k odběru kostní dřeně z kosti pánevní pro histologické vyšetření nebo
cytologii.
Velikost
Průměr
Délka
Barva
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
11G
3,0 mm
100 mm
SOM:180980
25/100
1
8G
4,0 mm
100 mm
SOM:180990
25/100
1
8G
4,0 mm
150 mm
SOM:180995
25/100
1
Bioptické jehly Marrow-Cut jsou precizní jehly s trokarovým hrotem. Precizní provedení zajišťuje spolehlivou a jistou punkci s minimem nekvalitních vzorků. Jehla je vybavena pohyblivým distančním límcem pro orientační značení hloubky punkce.
Biopsie
MSM_am.indd 233
strana 217
27.4.2010 10:55:32
BIOPTICKÉ JEHLY
Bone-Marrow
Použití: punkční jehly k odběru kostní dřeně z kosti pánevní pro histologické vyšetření nebo
cytologii.
Velikost
Průměr
Délka
Barva
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
11G
3,0 mm
100 mm
SOM:180910
25/–
1
9G
3,5 mm
100 mm
SOM:180935
25/–
1
8G
4,0 mm
100 mm
SOM:180960
25/–
1
8G
4,0 mm
150 mm
SOM:180965
25/–
1
7G
4,5 mm
100 mm
SOM:180970
25/–
1
Bone-Marrow je modifikovaná jehla nové generace s mimořádně ostrým hrotem trokarového typu pro precizní a bezproblémovou punkci. Jehla
je vybavena pohyblivým distančním límcem pro orientační značení hloubky punkce. Vnitřní provedení punkční kanyly snižuje deformaci vzorku
a tím zvyšuje úspěšnost odběru.
strana 218
MSM_am.indd 234
Biopsie
27.4.2010 10:55:34
BIOPTICKÉ JEHLY
Safe-Cut
Použití: punkční jehly k odběru kostní dřeně z kosti pánevní pro histologické vyšetření nebo
cytologii.
Velikost
Průměr
Délka
Barva
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
11G
3,0 mm
100 mm
SOM:181130
10/20
1
8G
4,0 mm
100 mm
SOM:181140
10/20
1
8G
4,0 mm
150 mm
SOM:181145
10/20
1
Bioptické jehly Safe-Cut jsou jehly nejnovější generace používající tzv. Lock-Wire technologii a dávající nejvyšší výtěžnost. Konstrukce jehly
a technologie punkce snižuje výskyt chybného vzorku na úplné minimum. Punkce systémem Safe-Cut je velice šetrná, snadná a komfortní.
Shrneme-li výhody systému, Safe-Cut představuje snadné použití, šetrnou punkci, poskytuje jakostní vzorek a eliminuje odběr nepoužitelného
vzorku.
Biopsie
MSM_am.indd 235
strana 219
27.4.2010 10:55:36
BIOPTICKÉ JEHLY
Odběrové jehly – Aspi-Cut
Použití: punkční jehly k odběru krevních buněk z kyčle, hrudní či pánevní kosti.
Velikost
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
40 mm
SOM:181011
20/–
1
40 mm
SOM:181013
20/–
1
2,1 mm
25 mm
SOM:181015
20/–
1
2,1 mm
55 mm
SOM:181016
20/–
1
Průměr
Délka
18G
1,2 mm
15G
1,8 mm
14G
14G
Barva
Aspi-Cut je punkční odběrová jehla s ostrým atraumatickým hrotem pro šetrnou punkci. Jehla je vybavena systémem nastavení hloubky punkce
s graduovanou stupnicí v milimetrech. Díky svému provedení doporučujeme zejména pro sternální punkci včetně dětských pacientů. V případě
odběru většího objemu, volte jehlu velikosti 14G vybavenou navíc 2 postranními otvory.
strana 220
MSM_am.indd 236
Biopsie
27.4.2010 10:55:38
BIOPTICKÉ JEHLY
Spi-Cut
Použití: jednorázová jehla ke spinální aspiraci.
Délka
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
14G
50 mm
SOM:180820
10/20
1
14G
100 mm
SOM:180830
10/20
1
14G
150 mm
SOM:180840
10/20
1
14G
200 mm
SOM:180845
10/20
1
12,5G
50 mm
SOM:180850
10/20
1
12,5G
100 mm
SOM:180860
10/20
1
12,5G
150 mm
SOM:180870
10/20
1
Velikost
Spi-Cut je jednorázová punkční jehla k použití při spinální aspiraci. S vakuovou technologií slouží hlavně k biopsii podezřelých lézí v okolí páteře.
Vyznačuje se extrémně ostrým hrotem, ergonomickým držadlem a maximální pevností. Je vyrobena z nerezové oceli nejvyšší kvality. Jehla má
Luer-lock konektor pro bezpečnou aspiraci.
Biopsie
MSM_am.indd 237
strana 221
27.4.2010 10:55:39
BIOPTICKÉ JEHLY
Broncho-Cut
Použití: odběr bioptického vzorku pro cytologické vyšetření z plicní tkáně, bronchů.
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
katétr 6F, jehla 0,6 mm
SOM:098205
10/–
10
katétr 6F, jehla 1,0 mm
SOM:098220
10/–
10
Popis
Jedná se o bioptický systém zaváděný přes pracovní kanál bronchoskopu. Ergonomická rukojeť umožňuje aretaci aspirační jehly ve dvou polohách.
strana 222
MSM_am.indd 238
Biopsie
27.4.2010 10:55:40
MOČOVÉ CÉVKY A KATÉTRY
Močové cévky bez balonku pro ženy
Použití: cévky k jednorázovému odběru (vybavení) moče z močového měchýře.
Délka
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
Ch.10
18 cm
MPI:100010
100/1000
100
Ch.12
18 cm
MPI:100012
100/1000
100
Ch.14
18 cm
MPI:100014
100/1000
100
Ch.16
18 cm
MPI:100016
100/1000
100
Ch.18
18 cm
MPI:100018
100/1000
100
Velikost
Barva
Močové cévky jsou vyrobeny z průhledného měkčeného medicínského PVC a osazeny barevně kódovanými trychtýřovými konektory – viz tabulka.
Urologie
MSM_am.indd 239
strana 223
27.4.2010 10:55:42
MOČOVÉ CÉVKY A KATÉTRY
Močové cévky bez balonku – Nelaton
Použití: cévky k jednorázovému odběru (vybavení) moče z močového měchýře.
Délka
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
Ch.10
40 cm
MPI:110010
100/500
100
Ch.12
40 cm
MPI:110012
100/500
100
Ch.14
40 cm
MPI:110014
100/500
100
Ch.16
40 cm
MPI:110016
100/500
100
Ch.18
40 cm
MPI:110018
100/500
100
Ch.20
40 cm
MPI:110020
100/500
100
Velikost
Barva
Močové cévky jsou vyrobeny z průhledného měkčeného medicínského PVC a osazeny barevně kódovanými trychtýřovými konektory – viz tabulka.
strana 224
MSM_am.indd 240
Urologie
27.4.2010 10:55:43
MOČOVÉ CÉVKY A KATÉTRY
Močové cévky bez balonku – Tiemann
Použití: cévky k jednorázovému odběru (vybavení) moče z močového měchýře.
Velikost
Barva
Délka
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
Ch.10
40 cm
MPI:120010
100/500
100
Ch.12
40 cm
MPI:120012
100/500
100
Ch.14
40 cm
MPI:120014
100/500
100
Ch.16
40 cm
MPI:120016
100/500
100
Ch.18
40 cm
MPI:120018
100/500
100
Ch.20
40 cm
MPI:120020
100/500
100
Močové cévky jsou vyrobeny z průhledného měkčeného medicínského PVC a osazeny barevně kódovanými trychtýřovými konektory – viz tabulka.
Urologie
MSM_am.indd 241
strana 225
27.4.2010 10:55:44
MOČOVÉ CÉVKY A KATÉTRY
Foleyův močový katétr silikonizovaný
Použití: katétry k permanentní drenáži močového měchýře pro nejširší použití.
Velikost
Barva
Délka
Balonek
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
Ch.12
40 cm
5/15 ml
MPI:117012
10/100
10
Ch.14
40 cm
5/15 ml
MPI:117014
10/100
10
Ch.16
40 cm
5/15 ml
MPI:117016
10/100
10
Ch.18
40 cm
5/15 ml
MPI:117018
10/100
10
Ch.20
40 cm
5/15 ml
MPI:117020
10/100
10
Ch.22
40 cm
5/15 ml
MPI:117022
10/100
10
Ch.24
40 cm
5/15 ml
MPI:117024
10/100
10
Močové katétry Foley jsou vyrobeny z měkkého, silikonizovaného latexu.
strana 226
MSM_am.indd 242
Urologie
27.4.2010 10:55:45
MOČOVÉ CÉVKY A KATÉTRY
Foleyův močový katétr celosilikonový
Použití: permanentní drenáž močového měchýře. Vhodné i pro dlouhodobé užití.
Velikost
Barva
Délka
Balonek
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
Ch.12
40 cm
5/10 ml
MPI:115012
10/100
10
Ch.14
40 cm
5/10 ml
MPI:115014
10/100
10
Ch.16
40 cm
5/10 ml
MPI:115016
10/100
10
Ch.18
40 cm
5/10 ml
MPI:115018
10/100
10
Ch.20
40 cm
5/10 ml
MPI:115020
10/100
10
Ch.22
40 cm
5/10 ml
MPI:115022
10/100
10
Ch.24
40 cm
5/10 ml
MPI:115024
10/100
10
Katétry jsou vyrobeny ze 100% silikonu. Materiál výrazně snižuje riziko inkrustace a umožňuje tak i dlouhodobé užití. Katétr je vybaven precizním
plnícím ventilkem, RDG kontrastním proužkem a na distálním konci dvěma postranními otvory.
Urologie
MSM_am.indd 243
strana 227
27.4.2010 10:55:46
MOČOVÉ CÉVKY A KATÉTRY
Foleyův močový katétr dětský, silikonizovaný
Použití: permanentní drenáž močového měchýře. Vhodné i pro dlouhodobé užití.
Délka
Balonek
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
Ch.06
30 cm
1,5 ml
MPI:115006
10/100
10
Ch.08
30 cm
3,0 ml
MPI:115008
10/100
10
Ch.10
30 cm
3,5 ml
MPI:115010
10/100
10
Velikost
Barva
Katétry jsou vyrobeny ze 100% silikonu. Materiál výrazně snižuje riziko inkrustace a umožňuje tak i dlouhodobé užití. Vhodné k šetrnému a citlivému
zavedení. Katétr je vybaven precizním plnícím ventilkem, RDG kontrastním proužkem a na distálním konci dvěma postranními otvory.
strana 228
MSM_am.indd 244
Urologie
27.4.2010 10:55:48
MOČOVÉ CÉVKY A KATÉTRY
Uzávěr katétrů
Použití: univerzální uzávěr katétrů a cévek.
Popis
uzávěr katétrů a cévek Ch. 06-30
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
MPI:901000
100/1000
100
Uzávěr je vyroben z plastu a je určen pro katétry velikosti od Ch.06 do Ch.30.
Urologie
MSM_am.indd 245
strana 229
27.4.2010 10:55:49
SONDY
Nazogastrické vyživovací sondy
Použití: nazogastrické sondy s RTG kontrastními proužky pro enterální výživu.
Délka
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
Ch.05
40 cm
MPI:418005
100/500
100
Ch.06
40 cm
MPI:418006
100/500
100
Ch.08
40 cm
MPI:418008
100/500
100
Ch.10
40 cm
MPI:418010
100/500
100
Ch.08
100 cm
MPI:425008
100/500
100
Ch.10
100 cm
MPI:425010
100/500
100
Ch.12
100 cm
MPI:425012
100/500
100
Velikost
Barva
Sondy jsou vyrobeny z měkčeného transparentního medicínského PVC, s uzavřeným distálním atraumatickým koncem (cylindrické zakončení)
a postranními otvory. Sondy jsou opatřeny Luer konektorem s integrovaným uzávěrem (krytkou).
strana 230
MSM_am.indd 246
Gastroenterologie
27.4.2010 10:55:50
SONDY
Gastroduodenální sondy
Použití: základní provedení duodenální sondy pro enterální výživu nebo aplikaci některých
preparátů pro specifická vyšetření. Sonda je bez RTG kontrastního proužku.
Délka
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
Ch.10
125 cm
MPI:150010
100/–
100
Ch.12
125 cm
MPI:150012
100/–
100
Ch.14
125 cm
MPI:150014
100/–
100
Ch.16
125 cm
MPI:150016
100/–
100
Ch.18
125 cm
MPI:150018
100/–
100
Ch.20
125 cm
MPI:150020
100/–
100
Velikost
Barva
Sondy jsou vyrobeny z měkčeného transparentního medicínského PVC, s uzavřeným distálním atraumatickým koncem (cylindrické zakončení)
a postranními otvory. Sondy jsou opatřeny trychtýřovým, barevně kódovaným konektorem podle velikosti a délkovými značkami (45, 55, 65
a 75 cm).
Gastroenterologie
MSM_am.indd 247
strana 231
27.4.2010 10:55:51
SONDY
Gastroduodenální sondy RTG kontrastní
Použití: duodenální sondy s RTG kontrastními proužky pro enterální výživu nebo aplikaci
některých preparátů pro specifická vyšetření.
Délka
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
Ch.10
125 cm
MPI:152010
100/–
1
Ch.12
125 cm
MPI:152012
100/–
1
Ch.14
125 cm
MPI:152014
100/–
1
Ch.16
125 cm
MPI:152016
100/–
1
Ch.18
125 cm
MPI:152018
100/–
1
Ch.20
125 cm
MPI:152020
100/–
1
Velikost
Barva
Sondy jsou vyrobeny z měkčeného transparentního medicínského PVC, s uzavřeným distálním atraumatickým koncem (cylindrické zakončení)
a postranními otvory. Sondy jsou opatřeny trychtýřovým, barevně kódovaným konektorem podle velikosti a délkovými značkami (45, 55, 65
a 75 cm).
strana 232
MSM_am.indd 248
Gastroenterologie
27.4.2010 10:55:53
SONDY
Žaludeční sondy
Použití: žaludeční sondy pro enterální výživu nebo výplach žaludku například při intoxikacích.
Délka
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
Ch.22
80 cm
MPI:165022
100/–
100
Ch.25
80 cm
MPI:165025
100/–
100
Ch.28
80 cm
MPI:165028
50/–
50
Ch.30
80 cm
MPI:165030
50/–
50
Ch.32
80 cm
MPI:165032
25/–
25
Ch.35
80 cm
MPI:165035
25/–
25
Velikost
Barva
Sondy jsou vyrobeny z měkčeného transparentního medicínského PVC, s uzavřeným distálním atraumatickým koncem (cylindrické zakončení)
a postranními otvory. Sondy jsou opatřeny trychtýřovým, barevně kódovaným konektorem podle velikosti.
Gastroenterologie
MSM_am.indd 249
strana 233
27.4.2010 10:55:54
REKTÁLNÍ ROURKY
Rektální rourky
Použití: rourka k podání klyzmatu pomocí irigační soupravy.
Délka
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
Ch.18
40 cm
MPI:140018
100/500
100
Ch.20
40 cm
MPI:140020
100/500
100
Ch.22
40 cm
MPI:140022
100/500
100
Ch.25
40 cm
MPI:140025
100/500
100
Ch.28
40 cm
MPI:140028
100/500
100
Ch.30
40 cm
MPI:140030
100/500
100
Ch.32
40 cm
MPI:140032
100/500
100
Velikost
Barva
Rourky jsou s uzavřeným oválným koncem se 2 postranními otvory a barevně kódovaným trychtýřovým konektorem.
strana 234
MSM_am.indd 250
Gastroenterologie
27.4.2010 10:55:55
EMBOLEKTOMICKÉ KATÉTRY
Embolektomické katétry
Použití: balonkový katétr pro embolektomii (odstranění embolu z cévního řečiště).
Velikost
Barva
Délka
Balonek
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
3Fr.
80 cm
5/0,2 ml
INT:100380
10/–
1
4Fr.
80 cm
8/0,75 ml
INT:100480
10/–
1
5Fr.
80 cm
10/1,5 ml
INT:100580
10/–
1
6Fr.
80 cm
13/2 ml
INT:100680
10/–
1
7Fr.
80 cm
14/2,5 ml
INT:100780
10/–
1
8Fr.
80 cm
3/15 ml
INT:100880
10/–
1
Embolektomické katétry jsou barevně kódovány dle velikosti. Katétry jsou vyrobeny z polyuretanu s RTG kontrastním značením, balónek je z latexu. Dodáváno včetně kovového mandrénu.
Ostatní
MSM_am.indd 251
strana 235
27.4.2010 10:55:57
KOŽNÍ POPISOVAČ
Kožní popisovač (dermograf)
Použití: v předoperační přípravě, k popiskám a značení.
Popis
kožní popisovač
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
MPI:910000
25/100
25
Popisovač je sterilní, dvojitě balený, netoxický.
strana 236
MSM_am.indd 252
Ostatní
27.4.2010 10:55:58
ANATOMICKY TVAROVANÉ VLOŽKY
Attends Soft
Použití: ochranná pomůcka pro inkontinentní s lehkým stupněm inkontinence moči.
Popis
Ochranný
stupeň
Savost
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
Attends Soft Ultra Mini
0
100 g
PAP:205075
28/224
28
Attends Soft Mini, jednotlivě balené
1
299 g
PAP:205327
20/240
20
Attends Soft Mini Long, jednotlivě balené
1
299 g
PAP:204863
16/192
16
Attends Soft Normal, jednotlivě balené
2
449 g
PAP:204870
14/168
14
Attends Soft Extra, jednotlivě balené
3
599 g
PAP:204887
12/96
12
Attends Soft Extra
3
599 g
PAP:204856
28/336
28
Attends Soft Extra Plus, jednotlivě balené
3+
799 g
PAP:205112
10/120
10
Attends Soft jsou tenké, diskrétní, měkké a pohodlné. Tyto výrobky jsou anatomicky tvarované, perfektně a pohodlně sedí. Mají velmi účinné
savé jádro, které zajišťuje sucho a dlouhotrvající bezpečí. Jádro také poskytuje ochranu proti zápachu – Odour Protection. Jsou prodyšné a přátelské k pokožce. Poskytují uživateli lepší komfort. Soft 1–3 jsou nyní jednotlivě balené pro ještě větší hygienu, zvláště když jste mimo domov.
Attends Soft 2–3+ s elastickými bočními bariérami pro ještě větší pocit bezpečí.
Pomůcky pro inkontinentní
MSM_am.indd 253
strana 237
27.4.2010 10:55:59
ANATOMICKY TVAROVANÉ VLOŽNÉ PLENY
Attends Soft
Použití: ochranná pomůcka pro inkontinentní se středním stupněm inkontinence moči.
Ochranný
stupeň
Savost
Obj. číslo
Attends Soft Super
4
1000 g
PAP:204894
8/96
8
Attends Soft Super
4
1000 g
PAP:204757
46/276
46
Attends Soft
5
1100 g
PAP:204771
38/152
38
Attends Soft
6
1250 g
PAP:204795
38/152
38
Attends Soft
7
1499 g
PAP:204818
34/136
34
Popis
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
Attends Soft jsou tenké, diskrétní, měkké a pohodlné. Tyto vložky s jemnými postranními bariérami jsou anatomicky tvarované, perfektně a pohodlně sedí. Mají velmi účinné savé jádro Quick-Dry, jehož cílem je zajistit sucho, dlouhotrvající bezpečí a optimální ochranu pokožky díky snížené
hodnotě pH. Jádro také poskytuje ochranu proti zápachu – Odour Protection. Vložné pleny lze použít s běžným spodním prádlem. Lepící páska
zabraňuje posunutí.
strana 238
MSM_am.indd 254
Pomůcky pro inkontinentní
27.4.2010 10:56:00
ANATOMICKY TVAROVANÉ VLOŽNÉ PLENY
Attends Contours
Použití: ochranná pomůcka pro inkontinentní se středním a těžkým stupněm inkontinence
moči či stolice.
Ochranný
stupeň
Savost
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
Contours Extra
6
1450 g
PAP:201251
35/140
35
Contours Super
7
1800 g
PAP:201275
28/112
28
Contours Super Plus
8
2470 g
PAP:201299
28/112
28
Contours Maxi
9
2840 g
PAP:201312
28/112
28
Popis
Vložné pleny Attends představují novou generaci plen s nejvyšším stupněm rychlosti absorpce tekutin díky unikátnímu a patentově chráněnému
konceptu savého jádra Quick-Dry. Výsledkem je skutečný pocit sucha. Savé pomůcky Attends jsou velice diskrétní a pohodlné. Vložné pleny
používejte výhradně ve spojení s fixačními kalhotkami.
Pomůcky pro inkontinentní
MSM_am.indd 255
strana 239
27.4.2010 10:56:01
FIXAČNÍ KALHOTKY
Attends Stretch Pant
Použití: kalhotky k fixaci vložek, případně vložných plen.
Popis
Obj. číslo
Rozměry
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
fixační kalhotky Stretch Pant S
PAP:428051
60 – 80 cm
15/180
1
fixační kalhotky Stretch Pant M
PAP:703684
70 – 100 cm
15/180
1
fixační kalhotky Stretch Pant L
PAP:503222
90 – 120 cm
15/180
1
fixační kalhotky Stretch Pant XL
PAP:328016
110 – 135 cm
15/150
1
fixační kalhotky Stretch Pant XXL
PAP:203088
nad 135 cm
15/150
1
Fixační kalhotky Attends jsou jemné kalhotky, které jsou určeny pro použití v kombinaci s vložnými plenami nebo vložkami Attends pro zvýšení
jejich účinnosti, zajištění optimálního pohodlí a pocitu bezpečí. Kalhotky jsou vyrobeny z vysoce elastického jemného materiálu, který zajišťuje
perfektní přizpůsobení tělesným proporcím. Kalhotky jsou vhodné jak pro mobilní, tak i pro imobilní ženy a muže. Řešení kalhotek bez bočních
švů minimalizuje rizika vzniku otlaků a proleženin u ležících uživatelů. Díky zvoleným materiálům kalhotky nikde netísní. Pro zajištění diskrétnosti jsou všechny fixační kalhotky dodávány v bílé barvě a s jemným barevným proužkem v pase pro rozlišení velikostí. Fixační kalhotky Attends
jsou určeny k opakovanému použití, lze je prát při teplotách 40–85 °C.
strana 240
MSM_am.indd 256
Pomůcky pro inkontinentní
27.4.2010 10:56:02
FIXAČNÍ KALHOTKY
Attends Stretch Fit
Použití: kalhotky slipového typu (bez nohaviček) k fixaci vložek, případně vložných plen
Attends Soft
Popis
Rozměry
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
fixační kalhotky Stretch Fit S
do 80 cm
PAP:202920
3/36
1
fixační kalhotky Stretch Fit M
70 – 100 cm
PAP:202944
3/36
1
fixační kalhotky Stretch Fit L
90 – 120 cm
PAP:202968
3/36
1
Fixační kalhotky Attends jsou jemné kalhotky, které jsou určeny pro použití v kombinaci s vložnými plenami Soft nebo vložkami Attends pro zvýšení jejich účinnosti, zajištění optimálního pohodlí a pocitu bezpečí. Kalhotky jsou vyrobeny z vysoce elastického jemného materiálu (polyamid/
lycra), který zajišťuje perfektní přizpůsobení tělesným proporcím. Kalhotky jsou vhodné jak pro mobilní, tak i pro imobilní ženy a muže. Řešení
kalhotek bez bočních švů minimalizuje rizika vzniku otlaků a proleženin u ležících uživatelů. Díky zvoleným materiálům kalhotky nikde netísní.
Pro zajištění diskrétnosti jsou všechny fixační kalhotky dodávány v bílé barvě. Fixační kalhotky Attends jsou určeny k opakovanému použití, lze
je prát při teplotách 40–90 °C.
Pomůcky pro inkontinentní
MSM_am.indd 257
strana 241
27.4.2010 10:56:03
PLENKOVÉ KALHOTKY
Attends Slip Regular
Použití: ochranná pomůcka pro inkontinentní se středním a těžkým stupněm inkontinence
moči nebo stolice. Dodáváno v provedení Extra, Super a Super Plus.
Ochranný
stupeň
Savost
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
plenkové kalhotky Regular Extra M
8
2099 g
PAP:203699
28/112
28
plenkové kalhotky Regular Extra L
8
2499 g
PAP:203712
28/112
28
plenkové kalhotky Regular Super M
9
2899 g
PAP:203323
28/112
28
plenkové kalhotky Regular Super L
9
2899 g
PAP:203347
28/112
28
plenkové kalhotky Regular Super Plus M
10
3299 g
PAP:203361
28/112
28
plenkové kalhotky Regular Super Plus L
10
4499 g
PAP:203385
28/56
28
Popis
Anatomický tvar Attends Slip Regular a anatomicky tvarované měkké elastické bariéry zaručují dokonalé přizpůsobení se tvarům těla. Jedinečný patentovaný systém Quick-Dry® a 3-vrstvé savé jádro poskytují výjimečný pocit sucha a pocit tělesné i duševní pohody. Prodyšná netkaná
křidélka usnadňují cirkulaci vzduchu a tím umožňují pokožce dýchat. Díky 4 lepícím páskám se pohodlně a snadno aplikují. Díky Attends Slip
Regular se uživatel bude cítit bezpečně jak ve dne, tak v noci.
strana 242
MSM_am.indd 258
Pomůcky pro inkontinentní
27.4.2010 10:56:03
PLENKOVÉ KALHOTKY
Attends Slip Active
Použití: ochranná pomůcka pro inkontinentní se středním a těžkým stupněm inkontinence
moči. Dodáváno v provedení Extra, Super a Super Plus.
Ochranný
stupeň
Savost
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
plenkové kalhotky Extra M
8
1900 g
PAP:200735
28/112
28
plenkové kalhotky Extra L
8
2480 g
PAP:201336
28/112
28
plenkové kalhotky Super M
9
2170 g
PAP:201510
28/112
28
plenkové kalhotky Super L
9
2800 g
PAP:201398
28/112
28
plenkové kalhotky Super Plus M
10
2890 g
PAP:201411
28/112
28
plenkové kalhotky Super Plus L
10
4150 g
PAP:201435
28/56
28
Popis
Attends Slip Active jsou určeny pro uživatele, kteří chtějí být aktivní po celý den. Plenkové kalhotky mají jedinečný anatomický tvar a 2-krokový
systém zapínání zaručující optimální mobilitu během každodenní činnosti. Dokonalý patentovaný systém Quick-Dry® a 3-vrstvé savé jádro poskytuje výjimečný pocit sucha a pocit tělesné i duševní pohody. Prodyšná netkaná křídélka usnadňují cirkulaci vzduchu a tím umožňují pokožce dýchat. Attends Slip Active byly testovány v Active Zone Test na absorpci inkontinenčních pomůcek na univerzitě v Kielu. U kalhotek se prokázalo,
že poskytují podstatně větší suchost a komfort pro své uživatele ve srovnání s kalhotkami jiných značek. Attends Slip Active se proto doporučují
pro zdravou pokožku.
Pomůcky pro inkontinentní
MSM_am.indd 259
strana 243
27.4.2010 10:56:05
PLENKOVÉ KALHOTKY
Attends Slip Regular Super a Regular Plus – okrajové velikosti
Použití: ochranná pomůcka pro inkontinentní se středním a těžkým stupněm inkontinence
moči nebo stolice.
Popis
Ochranný
stupeň
Savost
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
plenkové kalhotky Regular Super XS
9
1590 g
PAP:201350
28/168
28
plenkové kalhotky Regular Super S
9
1750 g
PAP:201374
28/168
28
plenkové kalhotky Regular Super S
10
2099 g
PAP:203446
28/168
28
plenkové kalhotky Regular Plus XL
10
3690 g
PAP:201497
14/56
14
Plenkové kalhotky Attends Slip Regular mají jedinečný patentovaný systém Quick-Dry®, který poskytuje výjimečný pocit sucha a pocit tělesné
i duševní pohody. Díky 4 lepícím páskám se pohodlně a snadno aplikují. Díky Attends Slip Regular se bude uživatel cítit bezpečně jak ve dne,
tak v noci.
Plenkové kalhotky Attends Slip Regular Plus pro těžkou inkontinenci jsou určeny speciálně pro uživatele s nadměrnou tělesnou hmotností,
pro pocit jistoty, bezpečí a komfortu. Díky unikátnímu tvaru, zvláště v zadních partiích, a elastickému bedernímu pásu zajišťují maximální
komfort a ochranu. Savé jádro zajišťuje pocit sucha.
strana 244
MSM_am.indd 260
Pomůcky pro inkontinentní
27.4.2010 10:56:06
PLENKOVÉ KALHOTKY
Attends Pull-Ons
Použití: ochranná pomůcka pro inkontinentní se středním/těžkým stupněm inkontinence
v provedení tzv. navlékacích kalhotek.
Popis
Ochranný
stupeň
Savost
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
plenkové kalhotky Pull-Ons XXS
5
1400 g
PAP:203897
21/84
21
plenkové kalhotky Pull-Ons XS
5
1480 g
PAP:201091
21/84
21
plenkové kalhotky Pull-Ons S
5
1490 g
PAP:201107
21/84
21
plenkové kalhotky Pull-Ons M
5
1545 g
PAP:200698
14/56
14
plenkové kalhotky Pull-Ons L
5
1805 g
PAP:200711
14/56
14
plenkové kalhotky Pull-Ons XL
5
2150 g
PAP:203736
14/56
14
Plenkové kalhotky Attends jsou vysoce absorpční elastické kalhotky, které se jednoduše oblékají a svlékají jako normální spodní prádlo. Jsou určeny pro střední/těžký stupeň inkontinence v absorpčním stupni 5. Attends Pull-Ons mají integrovanou technologii Odour Protection, která eliminuje
šíření nepříjemného zápachu. Kalhotky jsou vyrobeny z prodyšného materiálu pro zajištění optimálního pohodlí. Elasticita kalhotek, prodyšnost
a bílé provedení podporují pocit běžného spodního prádla. Pro snadnou výměnu jsou kalhotky vybaveny postranním švem, který lze trhnutím
otevřít. Attends Pull-Ons 5 jsou k dispozici ve velikostech XXS, XS, S, M, L, XL.
Pomůcky pro inkontinentní
MSM_am.indd 261
strana 245
27.4.2010 10:56:07
PODLOŽKY POD PACIENTY
Attends Cover-Dri
P
Použití:
ochrana lůžka, židlí, křesel, vyšetřovacích stolů jako primární či sekundární ochrana
vve spojení s dalšími absorpčními pomůckami.
Savost
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
podložka Plus 40 x 60 cm
410 g
PAP:203910
50/300
50
podložka Plus 60 x 60 cm
850 g
PAP:203934
50/200
50
podložka Plus 60 x 90 cm
1325 g
PAP:203972
50/200
50
podložka Plus 80 x 90 cm
1840 g
PAP:204016
30/120
30
podložka Plus 80 x 170 cm
1935 g
PAP:204030
30/120
30
Popis
Podložky Attends mají unikátní hexagonální „prošívané“ superabsorpční jádro s rozvodnými kanálky zajišťující pocit sucha a pohodlí. Jádro
je plněné superabsorbentem, které tekutinu rychle mění v gel a zabraňuje vzniku nepříjemného zápachu. Provedení podložky vylučuje efekt
„shrnutí savého jádra“. Podložky mají navíc po celém obvodu bezpečnostní lem vyplněný superabsorbentem. Další výhodou podložky je spodní fólie v provedení „Non-slip“, která bezpečně udržuje danou polohu a eliminuje její klouzání a posouvání. Díky použitému materiálu savého
jádra je podložka velice tenká, lehká, přitom však s vysokým stupněm absorpční kapacity. Jedinečná velikost 80 x 170 cm je navíc opatřena
pomocnými křídly z netkané textilie pro zvláště pevnou fixaci.
strana 246
MSM_am.indd 262
Pomůcky pro inkontinentní
27.4.2010 10:56:09
HYGIENICKÉ A KOSMETICKÉ PŘÍPRAVKY
Ubrousky čistící vlhčené
Použití: pro jemné a šetrné čištění pokožky a intimní hygienu.
Popis
vlhčené ubrousky – box s víčkem
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
PAP:202883
80/800
80
Vlhčené ubrousky Attends jsou speciálně určeny pro očistu intimních partií. Obsahují mastné kyseliny, glycerin a aloe vera pro zachování elastičnosti pokožky. Jsou velice jemné, přitom však pevné, vyrobeny z netkaného textilu se stabilizovaným pH.
Pomůcky pro inkontinentní
MSM_am.indd 263
strana 247
27.4.2010 10:56:13
HYGIENICKÉ A KOSMETICKÉ PŘÍPRAVKY
Ubrousky čistící suché
Použití: jednorázové mycí pomůcky pro čištění pokožky např. s využitím čistící pěny.
Popis
čistící suché ubrousky 20 x 30 cm
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
PAP:204115
150/600
600
Jednorázové suché čistící ubrousky jsou vyrobeny z velice měkké avšak pevné celulózy s jemným reliéfním povrchem. Ideální použití je v kombinaci s čistící pěnou Attends a mycí emulzí Attends.
strana 248
MSM_am.indd 264
Pomůcky pro inkontinentní
27.4.2010 10:56:14
HYGIENICKÉ A KOSMETICKÉ PŘÍPRAVKY
Mycí žínka
Použití: hygienické jednorázové mycí žínky.
Popis
mycí žínka 22,5 x 16 cm
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
PAP:202906
50/400
50
Jednorázové mycí žínky jsou vyrobeny z velice měkké avšak pevné celulózy s jemným reliéfním povrchem. Snadné nasazení, bez vnitřní fólie.
Ideální použití je v kombinaci s čistící pěnou Attends a mycí emulzí Attends.
Pomůcky pro inkontinentní
MSM_am.indd 265
strana 249
27.4.2010 10:56:15
HYGIENICKÉ A KOSMETICKÉ PŘÍPRAVKY
Mycí emulze
Použití: speciálně určena pro citlivou pokožku.
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
mycí emulze 200 ml
PAP:202760
1/12
1
mycí emulze 500 ml
PAP:204139
1/12
1
Popis
Mycí emulze Attends je speciální rehydratující čistící emulze, která nahrazuje i ta nejjemnější mýdla. Obsahuje výtažky z heřmánku, neobsahuje
mýdlo.
strana 250
MSM_am.indd 266
Pomůcky pro inkontinentní
27.4.2010 10:56:16
HYGIENICKÉ A KOSMETICKÉ PŘÍPRAVKY
Čistící pěna
Použití: pro jemnou a šetrnou očistu pokožky bez použití vody.
Popis
čistící pěna 400 ml
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
PAP:202807
1/12
1
Čistící pěna Attends je aktivní suchá pěnová báze, která velice jemně, účinně a rychle odstraňuje i přischlou nečistotu (zbytky stolice). Pro pokožku
je příjemná a šetrná. Citrusová esence příjemně osvěžuje, alantoin a D-Panthenol zajišťují efektivní ochranu pokožky.
Pomůcky pro inkontinentní
MSM_am.indd 267
strana 251
27.4.2010 10:56:19
HYGIENICKÉ A KOSMETICKÉ PŘÍPRAVKY
Tělové mléko
Použití: speciální emulze k regeneraci pokožky.
Popis
tělové mléko 500 ml
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
PAP:202784
1/12
1
Tělové mléko Attends zajišťuje dlouhotrvající hydratační efekt a hladkou, vláčnou pokožku. Obsahuje extrakt z heřmánku pro osvěžení pokožky.
Příjemně voní, zvláčňuje a mírní nepříjemné pocity.
strana 252
MSM_am.indd 268
Pomůcky pro inkontinentní
27.4.2010 10:56:21
HYGIENICKÉ A KOSMETICKÉ PŘÍPRAVKY
Hydro gel
Použití: pro masáže zátěžových oblastí pokožky.
Popis
hydro gel 200 ml
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
PAP:202845
1/12
1
Hydro Gel Attends obsahuje léčivý extrakt z japonských léčivých olejů a vysoce kvalitní komponenty, jako je kafr a mentol. Díky obsahu těchto
složek je pro pokožku osvěžující a zlepšuje její prokrvení.
Pomůcky pro inkontinentní
MSM_am.indd 269
strana 253
27.4.2010 10:56:22
HYGIENICKÉ A KOSMETICKÉ PŘÍPRAVKY
Ošetřující krém
Použití: určen pro aplikaci na specifické oblasti pokožky vyžadující zvláštní péči.
Popis
ošetřující krém 200 ml
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
PAP:202821
1/24
1
Ošetřující krém Attends je speciální balzám pro zlepšení regenerace kůže, ulevuje při zánětech, podráždění a povrchovém „odření“ pokožky. Doporučujeme používat i na křehkou a dehydratovanou pokožku. Krém obsahuje ochranné složky jako je alantoin a D-Panthenol.
strana 254
MSM_am.indd 270
Pomůcky pro inkontinentní
27.4.2010 10:56:23
HYGIENICKÉ A KOSMETICKÉ PŘÍPRAVKY
Hygienický podbradník jednorázový
Použití: ochrana oděvu, zejména při podávání stravy.
Popis
podbradník 67,3 x 34,5 cm
Pomůcky pro inkontinentní
MSM_am.indd 271
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
PAP:202562
250/1000
250
strana 255
27.4.2010 10:56:24
POLOHOVACÍ POMŮCKY
Váleček do dlaně – Hugo, Robin
Použití: pomůcky pro polohování a bazální stimulaci.
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
10 x 15 cm
MSM:BS04.01
1/–
1
8 x 12 cm
MSM:BS05.01
1/–
1
Popis
Velikost
Hugo
Robin
Pomůcky mají mnohostranné využití. Hugo je velký váleček do dlaně, má jednoduchý obal z barevného textilu. Robin je malý váleček do dlaně,
má jednoduchý obal z barevného textilu. Pomůcky jsou plněné speciálně čištěnými a chemicky nezávadnými kuličkami polystyrénu. Vyžádejte si
podrobné informace o vlastnostech a využití produktů.
strana 256
MSM_am.indd 272
Pomůcky pro polohování a rehabilitaci
27.4.2010 10:56:25
POLOHOVACÍ POMŮCKY
Váleček k léčbě ruky – Hand Therapy
Použití: polohování a rehabilitace, prevence kontraktur.
Popis
váleček k léčbě ruky
Provedení
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
bavlna
REN:RCA02100
1/–
1
Váleček k prevenci kontraktur Hand Therapy je vyroben z bavlny a vnitřní výplň tvoří silikonová vlákna. Lze prát na 60°C. Vyžádejte si podrobné
informace o vlastnostech a použití polohovacích pomůcek Renol.
Pomůcky pro polohování a rehabilitaci
MSM_am.indd 273
strana 257
27.4.2010 10:56:26
POLOHOVACÍ POMŮCKY
Podložka ruky klínová
Použití: zajištění polohy horních končetin.
Popis
Provedení
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
podložka ruky klínová
polyuretan
REN:RCM16000
1/–
1
náhradní povlak
polyuretan
REN:RCM16099
1/–
1
náhradní povlak
bavlna
REN:RCM16083
1/–
1
Podložka je vyrobena z polyuretanu, vyplněna polystrolem. Rozměry 15 x 35 x 20 cm. Polyuretanovou podložku lze omývat. Bavlněný povlak lze
prát na 60°C. Vyžádejte si podrobné informace o vlastnostech a použití polohovacích pomůcek Renol.
strana 258
MSM_am.indd 274
Pomůcky pro polohování a rehabilitaci
27.4.2010 10:56:27
POLOHOVACÍ POMŮCKY
Podložka pod paži – Arm Support
Použití: k zjištění horní končetiny na invalidním vozíku.
Popis
Provedení
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
podložka pod paži
polyuretan
REN:RCA03300
1/–
1
Podložka je vyrobena z polyuretanu a je vyplněná silikonovými vlákny. Povrch je omyvatelný. Vyžádejte si podrobné informace o vlastnostech
a použití polohovacích a fixačních pomůcek Renol.
Pomůcky pro polohování a rehabilitaci
MSM_am.indd 275
strana 259
27.4.2010 10:56:28
POLOHOVACÍ POMŮCKY
Závěs pažní – Arm Sling
Použití: stabilizace polohy horní končetiny.
Popis
Délka
Provedení
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
závěs pažní
37 cm
bavlna
REN:RCA40500
1/–
1
Závěs pažní Arm Sling je vyroben z bavlny. Lze prát na 60°C. Vyžádejte si podrobné informace o vlastnostech a použití polohovacích a fixačních
pomůcek Renol.
strana 260
MSM_am.indd 276
Pomůcky pro polohování a rehabilitaci
27.4.2010 10:56:29
POLOHOVACÍ POMŮCKY
Podložní kruh s otvorem – Laura, Dora
Použití: pomůcky pro polohování a bazální stimulaci.
Popis
Velikost
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
Laura
velký kruh
MSM:BS01.01
1/–
1
Dora
malý kruh
MSM:BS02.01
1/–
1
Pomůcky mají mnohostranné využití, snadno se přizpůsobují tvarům lidského těla. Poskytují pohodlí a dostatečnou podporu osobám se sníženou hybností. Eliminují riziko vzniku dekubitů. Laura je velký podložní kruh, má jednoduchý obal z barevného textilu a otvor pro plnění.
Dora je malý podložní kruh, má jednoduchý obal z barevného textilu a otvor pro plnění. Pomůcky jsou plněné speciálně čištěnými a chemicky
nezávadnými kuličkami polystyrénu. Vyžádejte si podrobné informace o vlastnostech a využití produktů.
Pomůcky pro polohování a rehabilitaci
MSM_am.indd 277
strana 261
27.4.2010 10:56:29
POLOHOVACÍ POMŮCKY
Čtverec podložní s otvorem
Použití: prevence otlaků a dekubitů v poloze vsedě.
Délka
Průměr
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
otvor 12 cm
42 x 42 cm
REN:RCF40300
1/–
1
Horní materiál je vyroben z polyuretanu, dolní z bavlny. Čtverec je plněn silikonovými vlákny. Vyžádejte si podrobné informace o vlastnostech
a použití polohovacích pomůcek Renol.
strana 262
MSM_am.indd 278
Pomůcky pro polohování a rehabilitaci
27.4.2010 10:56:30
POLOHOVACÍ POMŮCKY
Válec podložní – Berta
Použití: pomůcky pro polohování a bazální stimulaci.
Popis
Velikost
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
Berta
20 x 50 cm
MSM:BS03.01
1/–
1
náhradní povlak Berta
20 x 50 cm
MSM:BS03.02
1/–
1
Pomůcka má mnohostranné využití, snadno se přizpůsobuje tvarům lidského těla. Poskytuje pohodlí a dostatečnou podporu osobám se sníženou
hybností. Eliminuje riziko vzniku dekubitů. Berta je podložní válec s dvojitým textilním obalem a s otvorem pro plnění. Pomůcka je vyplněna
speciálně čištěnými a chemicky nezávadnými kuličkami polystyrénu. Vyžádejte si podrobné informace o vlastnostech a využití produktu.
Pomůcky pro polohování a rehabilitaci
MSM_am.indd 279
strana 263
27.4.2010 10:56:31
POLOHOVACÍ POMŮCKY
Válec polohovací – Agáta, Nela
Použití: pomůcky pro polohování a bazální stimulaci.
Popis
Velikost
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
Agáta
150 cm
MSM:BS08.01
1/–
1
náhradní povlak Agáta
150 cm
MSM:BS08.02
1/–
1
Nela
200 cm
MSM:BS09.01
1/–
1
náhradní povlak Nela
200 cm
MSM:BS09.02
1/–
1
Pomůcky mají mnohostranné využití, snadno se přizpůsobují tvarům lidského těla. Poskytují pohodlí a dostatečnou podporu osobám se sníženou
hybností. Eliminují riziko vzniku dekubitů. Agáta je polohovací válec malý, má dvojitý textilní obal a otvor pro plnění. Nela je velký polohovací
válec, má dvojitý textilní obal a otvor pro plnění. Pomůcky jsou plněné speciálně čištěnými a chemicky nezávadnými kuličkami polystyrénu. Vyžádejte si podrobné informace o vlastnostech a využití produktů.
strana 264
MSM_am.indd 280
Pomůcky pro polohování a rehabilitaci
27.4.2010 10:56:32
POLOHOVACÍ POMŮCKY
Válec polohovací dlouhý
Použití: polohování ležících klientů či pacientů.
Popis
Velikost
Provedení
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
válec polohovací
280 cm
polyuretan
REN:RCM12200
1/–
1
válec polohovací
280 cm
bavlna
REN:RCM12233
1/–
1
90 x 130 cm
polyuretan
REN:RCM12399
1/–
1
povlak bezpečnostní na polohovací válec
Válec je plněn polystrolem. Polyuretanový válec lze omývat, bavlněný povrchově čistit. Povlak bezpečnostní je vybaven spojovacím můstkem,
udržujícím ramena válce ve stabilní poloze. Vyžádejte si podrobné informace o vlastnostech a použití polohovacích pomůcek Renol.
Pomůcky pro polohování a rehabilitaci
MSM_am.indd 281
strana 265
27.4.2010 10:56:35
POLOHOVACÍ POMŮCKY
Poduška válcová k polohování vleže
Použití: polohování ležících klientů či pacientů.
Délka
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
Průměr
Provedení
200 cm
tělo 28 cm, hlava 38 cm
polyuretan
REN:RCM11100
1/–
1
200 cm
tělo 28 cm, hlava 38 cm
bavlna
REN:RCM11133
1/–
1
Poduška je plněna polystrolem. Polyuretanovou podušku lze omývat, bavlněnou povrchově čistit. Vyžádejte si podrobné informace o vlastnostech
a použití polohovacích pomůcek Renol.
strana 266
MSM_am.indd 282
Pomůcky pro polohování a rehabilitaci
27.4.2010 10:56:36
POLOHOVACÍ POMŮCKY
Válec polohovací ve tvaru měsíce – Felix
Použití: pomůcky pro polohování a bazální stimulaci.
Popis
Velikost
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
Felix
110 cm
MSM:BS10.01
1/–
1
náhradní povlak Felix
110 cm
MSM:BS10.02
1/–
1
Pomůcka má mnohostranné využití, snadno se přizpůsobuje tvarům lidského těla. Poskytuje pohodlí a dostatečnou podporu osobám se sníženou
hybností. Eliminuje riziko vzniku dekubitů. Felix je polohovací válec ve tvaru měsíce s dvojitým textilním obalem a s otvorem pro plnění. Pomůcka je vyplněna speciálně čištěnými a chemicky nezávadnými kuličkami polystyrénu. Vyžádejte si podrobné informace o vlastnostech a využití
produktu.
Pomůcky pro polohování a rehabilitaci
MSM_am.indd 283
strana 267
27.4.2010 10:56:37
POLOHOVACÍ POMŮCKY
Polštář ve tvaru půlměsíce – Renol Moon
Použití: zajištění polohy ležících klientů a pacientů.
Popis
Provedení
polštář ve tvaru půlměsíce
polyuretan
polštář ve tvaru půlměsíce
bavlna
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
REN:RCM35200
1/–
1
REN:RCM35233
1/–
1
Obj. číslo
povlak
polyuretan
REN:RCM35299
1/–
1
povlak
sensitive
REN:RCM35277
1/–
1
Polštář je plněn polystrolem. Polyuretanový polštář lze omývat, bavlněný povrchově čistit. Vyžádejte si podrobné informace o vlastnostech a použití polohovacích pomůcek Renol.
strana 268
MSM_am.indd 284
Pomůcky pro polohování a rehabilitaci
27.4.2010 10:56:38
POLOHOVACÍ POMŮCKY
Válec krční polohovací – Cervical Renol
Použití: zajištění polohy hlavy a ramen.
Délka
Průměr
Provedení
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
115 cm
22 cm
polyuretan
REN:RCB52300
1/–
1
115 cm
22 cm
bavlna
REN:RCB52333
1/–
1
Válec je vyroben z polyuretanu nebo bavlny, vyplněn polystrolem. Polyuretanový válec lze omývat, bavlněný lze povrchově čistit. Vyžádejte si
podrobné informace o vlastnostech a použití polohovacích pomůcek Renol.
Pomůcky pro polohování a rehabilitaci
MSM_am.indd 285
strana 269
27.4.2010 10:56:39
POLOHOVACÍ POMŮCKY
Polštář multifunkční
Použití: univerzální pomůcka sloužící k zajištění polohy těla.
Popis
Provedení
polštář multifunkční
polyuretan
polštář multifunkční
bavlna
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
REN:RCM15000
1/–
1
REN:RCM15033
1/–
1
Obj. číslo
Polštář je vyroben z polyuretanu nebo bavlny, vyplněn polystrolem. Průměr polštáře je 20 cm, délka 80 cm. Polštář lze povrchově čistit. Vyžádejte
si podrobné informace o vlastnostech a použití polohovacích pomůcek Renol.
strana 270
MSM_am.indd 286
Pomůcky pro polohování a rehabilitaci
27.4.2010 10:56:40
POLOHOVACÍ POMŮCKY
Polštář univerzální
Použití: polohování klientů či pacientů.
Popis
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
Velikost
Provedení
polštář univerzální
48 x 65 cm
polyuretan
REN:RCM31100
1/–
1
polštář univerzální
48 x 65 cm
bavlna
REN:RCM31133
1/–
1
náhradní povlak
polyuretan
REN:RCM31199
1/–
1
náhradní povlak
sensitive
REN:RCM31177
1/–
1
Polštář je plněn polystrolem. Polyuretanový polštář lze omývat, bavlněný povrchově čistit. Vyžádejte si podrobné informace o vlastnostech a použití polohovacích pomůcek Renol.
Pomůcky pro polohování a rehabilitaci
MSM_am.indd 287
strana 271
27.4.2010 10:56:41
POLOHOVACÍ POMŮCKY
Polštář polohovací – Comfort
Použití: zajištění polohy nohou i celého těla.
Popis
Provedení
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
polštář polohovací Comfort
polyuretan
REN:RCM14000
1/–
1
Polštář je vyroben z polyuretanu, vyplněn polystrolem. Polyuretanový polštář lze povrchově čistit. Rozměry 9 x 38 x 50 cm. Vyžádejte si podrobné
informace o vlastnostech a použití polohovacích pomůcek Renol.
strana 272
MSM_am.indd 288
Pomůcky pro polohování a rehabilitaci
27.4.2010 10:56:42
POLOHOVACÍ POMŮCKY
Poduška pro polohování vsedě
Použití: komfortní zajištění polohy na invalidním vozíku či v křesle.
Délka
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
Průměr
Provedení
200 cm
tělo 20 cm, hlava 24 cm
polyuretan
REN:RCB62400
1/–
1
200 cm
tělo 20 cm, hlava 24 cm
bavlna
REN:RCB62433
1/–
1
Poduška je plněna polystrolem. Polyuretanová poduška je omyvatelná, bavlněnou lze povrchově čistit. Vyžádejte si podrobné informace o vlastnostech a použití polohovacích pomůcek Renol.
Pomůcky pro polohování a rehabilitaci
MSM_am.indd 289
strana 273
27.4.2010 10:56:43
POLOHOVACÍ POMŮCKY
Podsedák standardní
Použití: v geriatrické, nemocniční a domácí péči pro zlepšení kvality života uživatele.
Popis
podsedák standardní
Velikost
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
42 x 42 x 6 cm
CQF:CQF008T
1/–
1
SANITIFOAM® je inovační viskoelastický PU materiál, který se přizpůsobuje tvaru těla, rovnoměrně rozkládá zatížení a umožňuje tak optimální
polohu s minimálním tlakem na tělo. Podložky SANITIFOAM® jsou specificky vyvinuté pro prevenci dekubitů způsobených tlakem. Viskoelastická pěna je termosenzitivní, což znamená, že se působením tělesné teploty přizpůsobí tvaru těla. Podložka SANITIFOAM® neobsahuje škodlivé
látky ani latex. Je prodyšná – proces výroby s otevřenými póry umožňuje vyšší úroveň provzdušnění, zabraňuje vlhkosti, přítomnosti roztočů
a jiných mikrobů. Rozložení tělesné hmotnosti minimalizuje tlak na kůži a umožňuje volný oběh krve jako prevenci tvorby dekubitů způsobených
tlakem. Materiál má certifikaci OEKO-TEX Standard 100 CLASS I – evropský standard zaručující absenci škodlivých látek. Vyžádejte si podrobné informace o vlastnostech a použití zdravotnických matrací CQF.
strana 274
MSM_am.indd 290
Pomůcky pro polohování a rehabilitaci
27.4.2010 10:56:44
POLOHOVACÍ POMŮCKY
Chránič kotníků a paty – Erik, Sára
Použití: pomůcky pro polohování a bazální stimulaci.
Velikost
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
Erik
velký chránič
MSM:BS06.01
1/–
1
Sára
malý chránič
MSM:BS07.01
1/–
1
Popis
Pomůcky mají mnohostranné využití, snadno se přizpůsobují tvarům lidského těla. Poskytují pohodlí a dostatečnou podporu osobám se sníženou
hybností. Eliminují riziko vzniku dekubitů. Erik je velký chránič kotníků a paty s jednoduchým textilním obalem a s otvorem pro plnění. Sára je
malý chránič kotníků a paty s jednoduchým textilním obalem a s otvorem pro plnění. Pomůcky jsou plněné speciálně čištěnými a chemicky nezávadnými kuličkami polystyrénu. Vyžádejte si podrobné informace o vlastnostech a využití produktů.
Pomůcky pro polohování a rehabilitaci
MSM_am.indd 291
strana 275
27.4.2010 10:56:44
POLOHOVACÍ POMŮCKY
Chránič kotníků a paty
Použití: v geriatrické, nemocniční a domácí péči pro zlepšení kvality života uživatele.
Provedení
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
chránič kotníků a paty standardní
bavlna
REN:RCH10200
1/–
1
chránič kotníků a paty prodloužený
bavlna
REN:RCH10300
1/–
1
Popis
Chránič kotníku a paty je vyroben z bavlny a je vyplněný silikonovými vlákny. Fixuje se suchým zipem. Lze prát. Vyžádejte si podrobné informace
o vlastnostech a použití polohovacích pomůcek Renol.
strana 276
MSM_am.indd 292
Pomůcky pro polohování a rehabilitaci
27.4.2010 10:56:45
POLOHOVACÍ POMŮCKY
Poduška k polohování nohou
Použití: zajištění polohy ležících klientů či pacientů.
Popis
poduška k polohování nohou
Velikost
Provedení
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
20 x 70 x 62 cm
polyuretan
REN:RCM17000
1/–
1
Poduška je plněna polystrolem, lze omývat. Vyžádejte si podrobné informace o vlastnostech a použití polohovacích pomůcek Renol.
Pomůcky pro polohování a rehabilitaci
MSM_am.indd 293
strana 277
27.4.2010 10:56:46
POLOHOVACÍ POMŮCKY
Podložka pod dolní končetinu kruhová
Použití: polohovací pomůcka pod dolní končetinu.
Popis
podložka pod dolní končetinu kruhová
Provedení
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
bavlna
REN:RCH10400
1/–
1
Podložka je vyrobena z bavlny a vyplněna silikonovými vlákny. Fixuje se suchým zipem. Lze prát. Vyžádejte si podrobné informace o vlastnostech
a použití polohovacích pomůcek Renol.
strana 278
MSM_am.indd 294
Pomůcky pro polohování a rehabilitaci
27.4.2010 10:56:47
POLOHOVACÍ POMŮCKY
Podložka pěnová s abdukčním klínem
Použití: v geriatrické, nemocniční a domácí péči pro zlepšení kvality života uživatele.
Popis
Velikost
Provedení
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
podložka pěnová s abdukčním klínem
42 x 42 cm, výška 6 cm
polyuretan
REN:RCV07300
1/–
1
podložka pěnová s abdukčním klínem
42 x 42 cm, výška 10 cm
polyuretan
REN:RCV07400
1/–
1
Podložky jsou vyrobeny z viskoelastické pěny s pamětí a mají polyuretanový povrch, který lze omývat. Vyžádejte si podrobné informace o vlastnostech a použití polohovacích pomůcek Renol.
Pomůcky pro polohování a rehabilitaci
MSM_am.indd 295
strana 279
27.4.2010 10:56:48
VYBAVENÍ LŮŽKA
Polštář zdravotní
Použití: v geriatrické, nemocniční a domácí péči pro zlepšení kvality života uživatele.
Velikost
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
polštář zdravotní
70 x 31,5 x 12 cm
CQF:CQF012BEP
1/–
1
polštář zdravotní
90 x 31,5 x 12 cm
CQF:CQF006BEP
1/–
1
Popis
Viskoelastický SANITIFOAM® je inovační polyuretanová pěna, citlivá na teplo, která se perfektně přizpůsobuje tvaru hlavy, stejnoměrně rozděluje zatížení a zajišťuje tak optimální polohu a minimální tlak na kůži. Polštáře SANITIFOAM® pomáhají při prevenci tvorby dekubitů. Polštář
je 12 cm silný s ventilačními kanálky. Tyto kanálky a systém otevřených buňek, ve kterém je polštář vyráběn, napomáhají ventilaci a zabraňují
akumulaci vlhkosti. Materiál má certifikaci OEKO-TEX Standard 100 CLASS I – evropský standard zaručující absenci škodlivých látek. Povlak polštáře s bočním zipem nepropouští vodu, je antialergický, prodyšný a nehořlavý. Vyžádejte si podrobné informace o vlastnostech a použití
zdravotnických polštářů CQF.
strana 280
MSM_am.indd 296
Pomůcky pro polohování a rehabilitaci
27.4.2010 10:56:49
VYBAVENÍ LŮŽKA
Polštář cestovní
Použití: v geriatrické, nemocniční a domácí péči pro zlepšení kvality života uživatele.
Popis
Velikost
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
polštář cestovní s povlakem bielastik
35 x 20,5 x 8 cm
CQF:CQF505BE
1/–
1
polštář cestovní s povlakem elastik
35 x 20,5 x 8 cm
CQF:CQF505BEP
1/–
1
Cestovní polštář je vyroben z viskoelastické polyuretanové pěny, která se perfektně přizpůsobuje tvaru hlavy a stejnoměrně rozděluje zatížení.
Materiál má certifikaci OEKO-TEX Standard 100 CLASS I – evropský standard zaručující absenci škodlivých látek. Povlak polštáře s bočním
zipem nepropouští vodu, je antialergický, prodyšný a nehořlavý. Vyžádejte si podrobné informace o vlastnostech a použití zdravotnických polštářů
CQF.
Pomůcky pro polohování a rehabilitaci
MSM_am.indd 297
strana 281
27.4.2010 10:56:53
VYBAVENÍ LŮŽKA
Matrace zdravotní – Bicofoam Spring
Použití: v geriatrické, nemocniční a domácí péči pro zlepšení kvality života uživatele.
Popis
Velikost
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
matrace zdravotní
80 x 190 x 18 cm
CQF:CQF390BE
1/–
1
matrace zdravotní
90 x 190 x 18 cm
CQF:CQF565BE
1/–
1
Zdravotnická matrace BICOFOAM SPRING® je vyrobena z dvou různých vrstev vysoce jakostní pěny. Základní vrstva je z polyuretanu o tloušťce
15 cm. Vyrábí se podle patentované techniky založené na rozdělení pěnových pružin, které tvoří jádro matrace, fungují nezávisle na sobě a rozkládají tělesnou hmotnost. Systém doporučovaný specialisty podporuje páteř v poloze podobné stoji. Horní vrstva je vyrobena ze 3 cm silné viskoelastické pěny SANITIFOAM®, která je viskózní, velmi jemná k pokožce a termosenzitivní. Tato vrchní vrstva z viskoelastické pěny je 3 cm silná
a její tvrdost se liší podle specifických oblastí umístění (růžová nebo bílá). Růžová viskoelastická pěna (tvrdší) se umísťuje v kyčelní oblasti, aby
lépe rozkládala zatížení. To vše umožňuje zdravotnické matraci BICOFOAM SPRING® rozkládat vysoká zatížení na větší plochu. Za normálních
okolností nesmí max. tlak překročit 32 mmHg, což zabraňuje kapilární okluzi, a tím i tvorbě dekubitů bez ovlivnění pohodlí uživatele. Horní
strana: zelený bielastický polyuretanový povlak (elastický v obou osách), který umožňuje pěnovým pružinám rozvíjet princip rozložení zatížení;
spodní strana je šedé barvy se zdrhovadlem ve tvaru L pro snadnější manipulaci. Kromě toho nepropouští vodu, je prodyšný, antialergický, nehořlavý a zabraňuje výskytu roztočů. Povlak je také certifikován jako textilie OEKO-TEX Standard 100 CLASS I. Vyžádejte si podrobné informace
o vlastnostech a použití zdravotnických matrací CQF.
strana 282
MSM_am.indd 298
Pomůcky pro polohování a rehabilitaci
27.4.2010 10:56:54
VYBAVENÍ LŮŽKA
Matrace zdravotní – SANITIFOAM®
Použití: v geriatrické, nemocniční a domácí péči pro zlepšení kvality života uživatele.
Popis
matrace zdravotní
Velikost
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
90 x 190 x 15 cm
CQF:CQF002BE
1/–
1
Zdravotnická matrace SANITIFOAM® je vyrobena ze dvou různých vrstev vysoce jakostní pěny: základní vrstva je z polyuretanové pěny o tloušťce 10 cm. Má mnoho příčných řezů pro provzdušňování k zajištění lepší ventilace a umožňuje perfektní usazení matrace na polohovatelné lůžko.
Horní vrstva je vyrobena z 5 cm silné viskoelastické pěny. Vlastnosti viskoelastické pěny činí matraci velmi měkkou ke kůži a termosenzitvní, což
znamená, že se působením tělesné teploty uživatele přizpůsobí tvaru těla, rozkládá a snižuje maximální tlak na kůži a tím napomáhá předcházení
tvorby dekubitů. Obě vrstvy, polyuretanová a viskoelastická pěna mají certifikát OEKO-TEX Standard 100 CLASS I: evropský standard zaručující
absenci škodlivých látek ve zdravotnické matraci. Povlak nepropouští vodu, je antialergický, prodyšný, nehořlavý a zabraňuje výskytu roztočů.
Vyžádejte si podrobné informace o vlastnostech a použití zdravotnických matrací CQF.
Pomůcky pro polohování a rehabilitaci
MSM_am.indd 299
strana 283
27.4.2010 10:56:55
VYBAVENÍ LŮŽKA
Matrace zdravotní – Ergofoam 25
Použití: v geriatrické, nemocniční a domácí péči pro zlepšení kvality života uživatele.
Velikost
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
matrace zdravotní
80 x 190 x 15 cm
CQF:CQF1531T
1/–
1
matrace zdravotní
90 x 190 x 15 cm
CQF:CQF1527T
1/–
1
Popis
Matrace je vyrobena ze dvou vrstev. Základ je z polyuretanové pěny Espitex o tloušťce 10 cm. Má mnoho příčných řezů pro provzdušňování a zajištění lepší ventilace. Příčné řezy umožňují perfektní usazení matrace na polohovatelné lůžko. Horní vrstva je vyrobena z 5 cm silné viskoelastické
pěny SANITIFOAM®. Vlastnosti viskoelastické pěny činí matraci velmi měkkou ke kůži a termosenzitivní, což znamená, že se působením tělesné
teploty přizpůsobí tvaru těla, rozkládá a snižuje tlak na kůži a tím napomáhá předcházení tvorby dekubitů. Obě vrstvy mají certifikát OEKO-TEX
Standard 100 CLASS I – evropský standard zaručující absenci škodlivých látek. Povlak má elastické vlastnosti, které umožňují rozkládání tlaku
a spolu s viskoelastickou pěnou zajišťují vysokou úroveň pohodlí. Povlak má světle zelenou barvu, nepropouští vodu, je antialergický, prodyšný,
nehořlavý a zabraňuje výskytu roztočů. Vyžádejte si podrobné informace o vlastnostech a použití zdravotnických matrací CQF.
strana 284
MSM_am.indd 300
Pomůcky pro polohování a rehabilitaci
27.4.2010 10:56:56
VYBAVENÍ LŮŽKA
Matrace zdravotní – Ergofoam 28
Použití: v geriatrické, nemocniční a domácí péči pro zlepšení kvality života uživatele.
Velikost
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
matrace zdravotní
80 x 190 x 15 cm
CQF:CQF1503T
1/–
1
matrace zdravotní
90 x 190 x 15 cm
CQF:CQF1500T
1/–
1
Popis
Matrace je vyrobena ze dvou vrstev. Základ je z polyuretanové pěny Espitex o tloušťce 12 cm. Má mnoho příčných řezů pro provzdušňování a zajištění
lepší ventilace. Příčné řezy umožňují perfektní usazení matrace na polohovatelné lůžko. Horní vrstva je vyrobena z 3 cm silné viskoelastické pěny
SANITIFOAM®. Vlastnosti viskoelastické pěny činí matraci velmi měkkou k pokožce a termosenzitivní, což znamená, že se působením tělesné teploty přizpůsobí tvaru těla, rozkládá a snižuje tlak na kůži a tím napomáhá předcházení tvorby dekubitů. Obě vrstvy mají certifikát OEKO-TEX Standard
100 CLASS I – evropský standard zaručující absenci škodlivých látek. Povlak má elastické vlastnosti, které umožňují rozkládání tlaku viskoelastické
pěny a které zajišťují vysokou úroveň pohodlí. Povlak má světle zelenou barvu, nepropouští vodu, je antialergický, prodyšný, nehořlavý a zabraňuje
výskytu roztočů. Vyžádejte si podrobné informace o vlastnostech a použití zdravotnických matrací CQF.
Pomůcky pro polohování a rehabilitaci
MSM_am.indd 301
strana 285
27.4.2010 10:56:58
TRANSPORTNÍ POMŮCKY
Točna – TurnTable
Použití: otočná deska pro přemístění klientů či pacientů.
Popis
TurnTable – točna
Průměr
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
38 cm
ROM:5085
1/–
1
Otočná deska TurnTable usnadňuje přemístění osob, které dokáží zachovat stoj a to například na kolečkové křeslo, lůžko a toaletní křeslo. Točna
je vyrobena ze dvou desek z odolného materiálu s protiskluznou úpravou. Vyžádejte si podrobné informace o vlastnostech a použití transportních
systémů RoMedic.
strana 286
MSM_am.indd 302
Pomůcky pro transport
27.4.2010 10:56:58
TRANSPORTNÍ POMŮCKY
Pojízdná plošina pro imobilní – ReTurn
Použití: univerzální pomůcka zajišťující transport osob schopných vertikalizace se sníženou
schopností chůze.
Popis
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
ReTurn
ROM:7500
1/–
1
Pojízdná plošina pro imobilní – ReTurn usnadňuje transport klientů po oddělení, eventuálně po budově. Stabilní podvozek s kolečky umožňuje
pohyb všemi směry. Pro větší bezpečí transportovaných klientů, doporučujeme pojízdnou plošinu ReTurn použít společně s transportním pásem
ReTurnBelt, který je vyroben z polyesteru a fixuje se pomocí plošného suchého zipu. Vyžádejte si podrobné informace o vlastnostech a použití
transportních systémů RoMedic.
Pomůcky pro transport
MSM_am.indd 303
strana 287
27.4.2010 10:56:59
TRANSPORTNÍ POMŮCKY
Deska – EasyGlide
Použití: deska umožňuje snadný přesun sedícího klienta či pacienta mezi lůžkem a kolečkovým křeslem.
Velikost
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
60 x 33 cm
ROM:5020
1/–
1
75 x 33 cm
ROM:5050
1/–
1
Deska EasyGlide je vyrobena z pevného polyetylénu s protiskluznými pásy na spodní straně. Tvarovatelné postranní záložky brání poranění
transportovaného např. koly invalidního vozíku. Vyžádejte si podrobné informace o vlastnostech a použití transportních systémů RoMedic.
strana 288
MSM_am.indd 304
Pomůcky pro transport
27.4.2010 10:57:01
TRANSPORTNÍ POMŮCKY
Podložka – OneWaySlide
Použití: pomůcka pro posunutí klientů či pacientů vsedě.
Velikost
Provedení
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
50 x 45 cm
tubulární
ROM:2070
1/–
1
130 x 45 cm
s úchyty
ROM:2076
1/–
1
Podložka OneWaySlide je vyrobena z polyesteru, polyetylénu a speciálního materiálu s minimálním třením. Na vnitřní straně podložky jsou
speciální protiskluzné pásky, které zabezpečují pouze jeden směr pohybu. Vyžádejte si podrobné informace o vlastnostech a použití transportních
systémů RoMedic.
Pomůcky pro transport
MSM_am.indd 305
strana 289
27.4.2010 10:57:03
TRANSPORTNÍ POMŮCKY
MoveMaster
Použití: univerzální pomůcka pro přemísťování sedících nebo ležících klientů či pacientů.
Velikost
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
120 x 47 cm
ROM:2090
1/–
1
Univerzální transportní pomůcka MoveMaster je vhodná i pro polohování ležících osob. Umožňuje velmi snadnou manipulaci díky rukojetím
na jednom konci. Speciální materiál vyplněný polyesterem zajišťuje minimální tření. Vyžádejte si podrobné informace o vlastnostech a použití
transportních systémů RoMedic.
strana 290
MSM_am.indd 306
Pomůcky pro transport
27.4.2010 10:57:04
TRANSPORTNÍ POMŮCKY
FlexiMove
Použití: pomůcka pro přesun imobilních osob v lůžku nebo jejich přemístění na kolečkové
křeslo.
Popis
Velikost
Provedení
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
pás s úchyty
60 x 20 cm
2 rukojeti
ROM:3012
1/–
1
nosítka měkká
110 x 53 cm
4 rukojeti
ROM:4012
1/–
1
nosítka měkká
150 x 43 cm
6 rukojetí
ROM:4016
1/–
1
FlexiMove je vyroben z nylonu, má rukojeti pro několik variant úchopu. Nosítka jsou určena pro komfortní a bezpečný transport ležícího pacienta
či klienta. Vyžádejte si podrobné informace o vlastnostech a použití transportních systémů RoMedic.
Pomůcky pro transport
MSM_am.indd 307
strana 291
27.4.2010 10:57:05
TRANSPORTNÍ POMŮCKY
Podložka kluzná – EasySlide
Použití: pomůcka pro přemísťování ležících klientů či pacientů.
Popis
EasySlide – podložka kluzná
jednorázové potahy
Velikost
Provedení
190 x 60 cm
včetně povlaku
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
ROM:1030
1/–
1
ROM:1055
2 x 50/box
1 box
Podložka kluzná EasySlide je vyrobena z mikrovláken s polyesterovou výplní a speciálního materiálu s minimálním třením. Ochranný povlak je
vyroben z polyesteru a karbonových vláken, redukujících statickou elektřinu. K dispozici jsou také jednorázové potahy z polyetylénu. Vyžádejte
si podrobné informace o vlastnostech a použití transportních systémů RoMedic.
strana 292
MSM_am.indd 308
Pomůcky pro transport
27.4.2010 10:57:08
ZVEDÁKY ROMEDIC
Zvedák pro imobilní – EVA450EE
Použití: pro transport imobilních osob.
Popis
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
zvedák
ROM:60100002
1/–
1
doplněk – váha MHS2500
ROM:70100002
1/–
1
Elektrický mobilní zvedák EVA450EE byl vyvinut tak, aby spolu s vhodným příslušenstvím splňoval většinu požadavků na zvedání imobilních
osob a to v poloze vsedě i vleže. Zvedák je vyroben převážně z hliníku, a proto je relativně lehký (34 kg) a snadno ovladatelný. Maximální
zatížení zvedáku je 205 kg. Zvedací výška 55–179 cm, zvedací rychlost 3,5 cm/s (bez zátěže). Rozchod podvozku 69–109 cm. Elektrický pohon
– bateriový zdroj. Ruční ovladač. Jako zvláštní příslušenství lze ke zvedáku doobjednat váhu MHS 2500 k určení hmotnosti zvedaných osob
v rozsahu 4–300 kg. Vyžádejte si podrobné informace o vlastnostech a použití transportních systémů RoMedic.
Pomůcky pro transport
MSM_am.indd 309
strana 293
27.4.2010 10:57:10
ZVEDÁKY ROMEDIC
Zvedák pro imobilní – RISE
Použití: pro transport imobilních osob.
Popis
dle projektové dokumentace
Systém RISE (kolejnicový systém stropních zvedáků) představuje ucelený program pro transport imobilních osob ve vymezeném prostoru. Systém
je určen k vestavbě – jedná se o stacionární systém. Vyžádejte si podrobné informace o vlastnostech a použití transportních systémů RISE.
strana 294
MSM_am.indd 310
Pomůcky pro transport
27.4.2010 10:57:11
PŘÍSLUŠENSTVÍ ZVEDÁKŮ ROMEDIC
Váha závěsná – MHS 2500
Použití: pro vážení imobilních osob.
Popis
závěsná váha MHS 2500
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
ROM:70100002
1/–
1
Váha je určena ke zjištění hmotnosti zvedaných osob. Lze jí připojit k mobilním i stropním zvedákům. Váží v rozmezí 4–300 kg. Vyžádejte si
podrobné informace o vlastnostech a použití transportních systémů RoMedic.
Pomůcky pro transport
MSM_am.indd 311
strana 295
27.4.2010 10:57:12
PŘÍSLUŠENSTVÍ ZVEDÁKŮ ROMEDIC
Závěsné tyče
Použití: nosné prvky pro aplikaci závěsných vaků.
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
závěsná tyč SlingBar Medium
ROM:70200002
1/–
1
závěsná tyč StretcherBar pro vak StretcherSling
ROM:70200006
1/–
1
Popis
Závěsná tyč SlingBar pro aplikaci závěsných vaků. Je k dispozici v mnoha velikostech a provedeních. Závěsná tyč StretcherBar je určena
pro aplikaci závěsného vaku StretcherSling. Vyžádejte si podrobné informace o vlastnostech a použití transportních systémů RoMedic.
strana 296
MSM_am.indd 312
Pomůcky pro transport
27.4.2010 10:57:14
PŘÍSLUŠENSTVÍ ZVEDÁKŮ ROMEDIC
Závěsný vak – BasicSling
Použití: pro transport imobilních osob s oporou od podkolenních jamek až k ramenům.
Provedení
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
závěsný vak – Small
polyesterová síťka
ROM:40520004
1/–
1
závěsný vak – Medium
polyesterová síťka
ROM:40520006
1/–
1
závěsný vak – Large
polyesterová síťka
ROM:40520007
1/–
1
Popis
Závěsný vak BasicSling je navržen pro použití ve většině zvedacích situací. Je snadno aplikovatelný a přepravované osobě poskytuje pocit
bezpečí. Vyžádejte si podrobné informace o vlastnostech a použití transportních systémů RoMedic.
Pomůcky pro transport
MSM_am.indd 313
strana 297
27.4.2010 10:57:16
PŘÍSLUŠENSTVÍ ZVEDÁKŮ ROMEDIC
Závěsný vak, polyester – HygieneSling
Použití: pro transport imobilních osob s oporou nohou a ramen k návštěvám toalety.
Provedení
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
závěsný vak – Small
polyester
ROM:43504004
1/–
1
závěsný vak – Medium
polyester
ROM:43504006
1/–
1
závěsný vak – Large
polyester
ROM:43504007
1/–
1
Popis
Závěsný vak HygieneSling poskytuje oporu pod nohama a pod rameny. Je snadno aplikovatelný a určen pro použití v souvislosti s návštěvou
toalety. Vyžádejte si podrobné informace o vlastnostech a použití transportních systémů RoMedic.
strana 298
MSM_am.indd 314
Pomůcky pro transport
27.4.2010 10:57:17
PŘÍSLUŠENSTVÍ ZVEDÁKŮ ROMEDIC
Závěsný vak – HighBackSling
Použití: pro transport imobilních osob s oporou od podkolenních jamek až k hlavě.
Provedení
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
závěsný vak – Small
polyester
ROM:40800004
1/–
1
závěsný vak – Medium
polyester
ROM:40800006
1/–
1
závěsný vak – Large
polyester
ROM:40800007
1/–
1
závěsný vak – X-Large
polyester
ROM:40800008
1/–
1
Popis
Závěsný vak HighBackSling je navržen pro použití v případech vyžadujících zvláštní oporu. Je snadno aplikovatelný a přepravované osobě
poskytuje pocit bezpečí. Vyžádejte si podrobné informace o vlastnostech a použití transportních systémů RoMedic.
Pomůcky pro transport
MSM_am.indd 315
strana 299
27.4.2010 10:57:19
PŘÍSLUŠENSTVÍ ZVEDÁKŮ ROMEDIC
Závěsný vak – FlexibleSling
Použití: pro transport imobilních osob s oporou od podkolenních jamek až k hlavě.
Provedení
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
závěsný vak – Small
polyesterová síťovina
ROM:42522004
1/–
1
závěsný vak – Medium
polyesterová síťovina
ROM:42522006
1/–
1
závěsný vak – Large
polyesterová síťovina
ROM:42522007
1/–
1
Popis
Závěsný vak FlexibileSling je navržen tak, aby se plně přizpůsobil tvaru těla a zároveň zajistil dostatečnou podporu. Je snadno aplikovatelný
a přepravované osobě poskytuje pocit bezpečí. Bez výstelek pro nohy. Vyžádejte si podrobné informace o vlastnostech a použití transportních
systémů RoMedic.
strana 300
MSM_am.indd 316
Pomůcky pro transport
27.4.2010 10:57:20
PŘÍSLUŠENSTVÍ ZVEDÁKŮ ROMEDIC
Závěsný vak s výstelkami – FlexibleSling
Použití: pro transport imobilních osob s oporou od podkolenních jamek až k hlavě.
Provedení
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
závěsný vak – Small
polyesterová síťovina
ROM:42520004
1/–
1
závěsný vak – Medium
polyesterová síťovina
ROM:42520006
1/–
1
závěsný vak – Large
polyesterová síťovina
ROM:42520007
1/–
1
Popis
Závěsný vak FlexibileSling poskytuje oporu od podkolenních jamek až k hlavě, s výstelkami pro nohy. Je navržen, aby se plně přizpůsobil
tvaru těla a zároveň zajistil dostatečnou podporu. Je snadno aplikovatelný a přepravované osobě poskytuje pocit bezpečí. Vyžádejte si podrobné
informace o vlastnostech a použití transportních systémů RoMedic.
Pomůcky pro transport
MSM_am.indd 317
strana 301
27.4.2010 10:57:22
PŘÍSLUŠENSTVÍ ZVEDÁKŮ ROMEDIC
Závěsný vak – StretcherSling
Použití: pro zvedání osob v horizontální poloze.
Popis
závěsný vak – Large
Provedení
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
polyester
ROM:46502007
1/–
1
StretcherSling se jednoduše aplikuje a zajišťuje dostatečnou podporu tvaru těla. Vyžádejte si podrobné informace o vlastnostech a použití transportních systémů RoMedic.
strana 302
MSM_am.indd 318
Pomůcky pro transport
27.4.2010 10:57:22
PŘÍSLUŠENSTVÍ ZVEDÁKŮ ROMEDIC
Závěsná vesta – Walking Vest
Použití: pro nácvik chůze.
Popis
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
závěsná vesta – XX Small
ROM:44200002
1/–
1
závěsná vesta – X Small
ROM:44200003
1/–
1
závěsná vesta – Small
ROM:44200004
1/–
1
závěsná vesta – Medium
ROM:44200006
1/–
1
závěsná vesta – Large
ROM:44200007
1/–
1
závěsná vesta – X Large
ROM:44200008
1/–
1
závěsná vesta – XX Large
ROM:44200009
1/–
1
Vesta pro bezpečný nácvik chůze pro dospělé i děti. Vyžádejte si podrobné informace o vlastnostech a použití transportních systémů RoMedic.
Pomůcky pro transport
MSM_am.indd 319
strana 303
27.4.2010 10:57:23
CHODÍTKA
Chodítko – RollX
Použití: v geriatrické, nemocniční a domácí péči pro zlepšení kvality života uživatele.
Popis
chodítko RollX
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
GAT:56-500
1/–
1
Skládací čtyřkolové chodítko RollX je vyrobeno z duralu má brzdy a sedátko (nosnost 125 kg). Chodítko je výškově nastavitelné (69–98 cm). Kód
VZP 0140178. Vyžádejte si podrobné informace o vlastnostech chodítka RollX společnosti GATE.
strana 304
MSM_am.indd 320
Kompenzační a asistenční pomůcky
27.4.2010 10:57:24
CHODÍTKA
Chodítko – Bure
Použití: v geriatrické, nemocniční a domácí péči pro zlepšení kvality života uživatele.
Popis
chodítko Bure
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
GAT:56-310
1
1
Chodítko čtyřkolové BURE je výškově nastavitelné (86–131 cm) s opěrkami předloktí a polohovatelnými držadly. Čtyřbrzdné. Kód VZP 0140179.
Vyžádejte si podrobné informace o vlastnostech chodítka BURE společnosti GATE.
Kompenzační a asistenční pomůcky
MSM_am.indd 321
strana 305
27.4.2010 10:57:25
KOUPELNOVÝ PROGRAM
Sprchové křeslo – AmfiBi
Použití: v geriatrické, nemocniční a domácí péči pro zlepšení kvality života uživatele.
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
sprchové křeslo AmfiBi Standard
GAT:56-200
1/–
1
sprchové křeslo AmfiBi Basic
GAT:56-280
1/–
1
Popis
Pojízdné sprchové křeslo AmfiBi Standard je výškově plynule nastavitelné, má brzdy a podnožky. Kód VZP 0140170. Pojízdné sprchové křeslo
AmfiBi Basic má manuálně nastavitelnou výšku křesla i podnožek. Kód VZP 0140171. Vyžádejte si podrobné informace o vlastnostech a použití
sprchového křesla AmfiBi společnosti GATE.
strana 306
MSM_am.indd 322
Kompenzační a asistenční pomůcky
27.4.2010 10:57:25
KOUPELNOVÝ PROGRAM
Židle sprchová – Balder
Použití: v geriatrické, nemocniční a domácí péči pro zlepšení kvality života uživatele.
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
židle sprchová Balder, nastavitelná výška
GAT:56-112
1/–
1
židle sprchová Balder, nastavitelná výška, područky
GAT:56-113
1/–
1
Popis
Kompletní řada sprchových zařízení byla navržena v úzké spolupráci s uživateli. Kód VZP 0140172 (0140173). Vyžádejte si podrobné informace
o vlastnostech a použití produktů.
Kompenzační a asistenční pomůcky
MSM_am.indd 323
strana 307
27.4.2010 10:57:27
KOUPELNOVÝ PROGRAM
Židle sprchová skládací – Balder
Použití: v geriatrické, nemocniční a domácí péči pro zlepšení kvality života uživatele.
Popis
židle sprchová Balder, skládací, nastavitelná výška
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
GAT:56-121
1/–
1
Kompletní řada sprchových zařízení byla navržena v úzké spolupráci s uživateli. Kód VZP 0140174. Vyžádejte si podrobné informace o vlastnostech a použití produktů řady Balder.
strana 308
MSM_am.indd 324
Kompenzační a asistenční pomůcky
27.4.2010 10:57:27
KOUPELNOVÝ PROGRAM
Židle sprchová otočná – Balder
Použití: v geriatrické, nemocniční a domácí péči pro zlepšení kvality života uživatele.
Popis
židle sprchová Balder, otočná, nastavitelná výška
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
GAT:56-161
1/–
1
Kompletní řada sprchových zařízení byla navržena v úzké spolupráci s uživateli. Kód VZP 0140175. Vyžádejte si podrobné informace o vlastnostech a použití produktů řady Balder.
Kompenzační a asistenční pomůcky
MSM_am.indd 325
strana 309
27.4.2010 10:57:27
KOUPELNOVÝ PROGRAM
Sedačka pod sprchu sklopná – Balder
Použití: v geriatrické, nemocniční a domácí péči pro zlepšení kvality života uživatele.
Popis
sedačka pod sprchu Balder, sklopná
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
GAT:56-132
1/–
1
Kompletní řada sprchových zařízení byla navržena v úzké spolupráci s uživateli. Kód VZP 0140176. Vyžádejte si podrobné informace o vlastnostech a použití produktů řady Balder.
strana 310
MSM_am.indd 326
Kompenzační a asistenční pomůcky
27.4.2010 10:57:28
KOUPELNOVÝ PROGRAM
Sedačka na vanu – Balder
Použití: v geriatrické, nemocniční a domácí péči pro zlepšení kvality života uživatele.
Popis
sedačka na vanu Balder, otočná
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
GAT:56-151
1/–
1
Kompletní řada sprchových zařízení byla navržena v úzké spolupráci s uživateli. Kód VZP 0140177. Vyžádejte si podrobné informace o vlastnostech a použití produktů řady Balder.
Kompenzační a asistenční pomůcky
MSM_am.indd 327
strana 311
27.4.2010 10:57:28
POMŮCKY K LŮŽKU
WendyLett
Použití: pomůcky usnadňující pohyb v lůžku.
Popis
Velikost
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
prostěradlo se stahovacím mechanismem
200 x 90 cm
ROM:1641
1/–
1
podložka 4-směrná
140 x 200 cm
ROM:1637
1/–
1
podložka 2-směrná
140 x 200 cm
ROM:1636
1/–
1
podložka 2-směrná
100 x 200 cm
ROM:1631
1/–
1
podložka
100 x 200 cm
ROM:1629
1/–
1
podložka
140 x 200 cm
ROM:1634
1/–
1
Prostěradla a podložky WendyLett nabízíme v několika variantách a rozměrech pro použití v libovolné kombinaci. Tyto pomůcky usnadňují
klientům pohyb v lůžku. Vzor na produktu označuje možný směr pohybu na lůžku. Vyžádejte si podrobné informace o vlastnostech a použití
transportních systémů RoMedic.
strana 312
MSM_am.indd 328
Kompenzační a asistenční pomůcky
27.4.2010 10:57:28
POMŮCKY K LŮŽKU
Žebříček – FlexiGrip
Použití: pomůcka usnadňující vstávání z lůžka.
Popis
FlexiGrip – žebříček
Délka
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
175 cm
ROM:6090
1/–
1
Žebříček FlexiGrip je vyroben z odolného nylonu a má 8 rukojetí, které umožňují snadný a pevný úchop. FlexiGrip usnadňuje klientům se zbytkovou silou v rukou vstávání z lůžka či přemísťování z lůžka na kolečkové křeslo. Je vhodný i pro rehabilitační účely. Vyžádejte si podrobné
informace o vlastnostech a použití transportních systémů RoMedic.
Kompenzační a asistenční pomůcky
MSM_am.indd 329
strana 313
27.4.2010 10:57:29
POMŮCKY K LŮŽKU
Pomůcka k fixaci končetin
Použití: stabilizace polohy končetin na lůžku.
Popis
pomůcka k fixaci končetin
Provedení
Obj. číslo
Balení/karton
(pár)
Min. obj.
množství (pár)
terelyn
REN:RFW15100
1/–
1
Pomůcku k fixaci končetin dodáváme v univerzální velikosti. Povrch je vyroben z terelynu, lze prát. Vyžádejte si podrobné informace o vlastnostech a použití fixačních pomůcek Renol.
strana 314
MSM_am.indd 330
Kompenzační a asistenční pomůcky
27.4.2010 10:57:30
POMŮCKY K LŮŽKU
Bezpečnostní přikrývka
Použití: přikrývka k fixaci a stabilizaci polohy na lůžku (zabraňuje opuštění lůžka a pádu
z lůžka).
Popis
bezpečnostní přikrývka
Provedení
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
bavlna/polyester
REN:RFM61010
1/–
1
Bezpečností přikrývku – Safety Blanket dodáváme v univerzální velikosti. Je vyrobena z materiálu bavlna + polyester, lze prát. Vyžádejte si podrobné informace o vlastnostech a použití polohovacích a fixačních pomůcek Renol.
Kompenzační a asistenční pomůcky
MSM_am.indd 331
strana 315
27.4.2010 10:57:31
POMŮCKY K LŮŽKU
Pás s magnetickým zámkem
Použití: fixace ležící osoby k lůžku.
Popis
pás k zajištění na lůžku s magnetickým zámkem
Velikost
Provedení
Obj. číslo
Balení/karton
(sada)
Min. obj.
množství (sada)
S, M
terelyn
REN:RFB10115M
1/–
1
Pás k zajištění polohy na lůžku s magnetickým zámkem má šířku 14 cm, obvod 60–110 cm. Povrch je vyroben z terelynu, lze prát. Vyžádejte si
podrobné informace o vlastnostech a použití fixačních pomůcek Renol.
strana 316
MSM_am.indd 332
Kompenzační a asistenční pomůcky
27.4.2010 10:57:34
POMŮCKY K INVALIDNÍMU VOZÍKU
Pelerína na invalidní vozík
Použití: ochrana proti chladu na invalidním vozíku.
Popis
pelerína na invalidní vozík
Provedení
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
polyester
REN:RCS90305
1/–
1
Pelerínu na invalidní vozík dodáváme v jedné univerzální velikosti. Je vyrobena z polyesteru, lze prát. Vyžádejte si podrobné informace o vlastnostech a použití pomůcek Renol.
Kompenzační a asistenční pomůcky
MSM_am.indd 333
strana 317
27.4.2010 10:57:35
POMŮCKY K INVALIDNÍMU VOZÍKU
Vesta k zajištění polohy vsedě
Použití: stabilizace polohy na invalidním vozíku.
Velikost
Provedení
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
vesta k zajištění polohy vsedě 60 x 90 cm
S
bavlna/polyester
REN:RFC70100
1/–
1
vesta k zajištění polohy vsedě 85 x 105 cm
M
bavlna/polyester
REN:RFC70115
1/–
1
vesta k zajištění polohy vsedě 105 x 130 cm
L
bavlna/polyester
REN:RFC70135
1/–
1
Popis
Vesta pro zajištění polohy vsedě je vyrobena z materiálu bavlna + polyester. Lze prát. Vyžádejte si podrobné informace o vlastnostech a použití
pomůcek Renol.
strana 318
MSM_am.indd 334
Kompenzační a asistenční pomůcky
27.4.2010 10:57:35
POMŮCKY K INVALIDNÍMU VOZÍKU
Pás k zajištění polohy vsedě
Použití: stabilizace polohy na invalidním vozíku.
Popis
Provedení
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
pás k zajištění polohy vsedě standardní
terelyn
REN:RFC25100
1/–
1
pás k zajištění polohy vsedě měkký
terelyn
REN:RFC26100
1/–
1
pás k zajištění polohy vsedě navíc s fixací pánve standardní
terelyn
REN:RFC25200
1/–
1
pás k zajištění polohy vsedě navíc s fixací pánve měkký
terelyn
REN:RFC26200
1/–
1
Pás k zajištění polohy vsedě nabízíme v univerzální velikosti. Povrch je vyroben z terelynu, lze prát. Vyžádejte si podrobné informace o vlastnostech a použití pomůcek Renol.
Kompenzační a asistenční pomůcky
MSM_am.indd 335
strana 319
27.4.2010 10:57:37
POMŮCKY K INVALIDNÍMU VOZÍKU
Popruhy na nohy k zajištění polohy vsedě
Použití: stabilizace polohy na invalidním vozíku.
Popis
popruhy na nohy k zajištění polohy vsedě
Provedení
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
terelyn
REN:RFL45000
1/–
1
Popruhy na nohy pro zajištění polohy vsedě dodáváme v univerzální velikosti. Povrch je vyroben z terelynu, lze prát. Vyžádejte si podrobné informace o vlastnostech a použití pomůcek Renol.
strana 320
MSM_am.indd 336
Kompenzační a asistenční pomůcky
27.4.2010 10:57:38
POMŮCKY K INVALIDNÍMU VOZÍKU
Návlek (boty) k fixaci nohou na invalidním vozíku
Použití: v geriatrické, nemocniční a domácí péči pro zlepšení kvality života uživatele.
Popis
návlek k fixaci nohou na invalidním vozíku
Provedení
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
bavlna/polyester
REN:RCS10045
1/–
1
Boty k zajištění nohou na invalidním vozíku se fixují suchým zipem. Jsou vyrobeny z materiálu bavlna + polyester. Lze omývat. Vyžádejte si
podrobné informace o vlastnostech a použití pomůcek Renol.
Kompenzační a asistenční pomůcky
MSM_am.indd 337
strana 321
27.4.2010 10:57:39
POMŮCKY K INVALIDNÍMU VOZÍKU
Stolek na invalidní vozík
Použití: v geriatrické, nemocniční a domácí péči pro zlepšení kvality života uživatele.
Popis
Provedení
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
stolek na vozík
62 x 34 cm
REN:RCT39100
sada
sada
protiskluzová podložka na stolek
45 x 30 cm
REN:RCT39560
1/–
1
Stolek na invalidní vozík je vyroben z pevného materiálu, je omyvatelný. Protiskluzová podložka je vyrobena z polyuretanu. Vyžádejte si podrobné
informace o vlastnostech a použití pomůcek Renol.
strana 322
MSM_am.indd 338
Kompenzační a asistenční pomůcky
27.4.2010 10:57:39
OSTATNÍ POMŮCKY
Ochranný návlek na ruce – Hand Protection
Použití: v geriatrické, nemocniční a domácí péči pro zlepšení kvality života uživatele.
Popis
Obj. číslo
Balení/karton
(pár)
Min. obj.
množství (pár)
ochranný návlek na ruce měkký (soft)
REN:RCP01100
1/–
1
ochranný návlek na ruce pevný, průhledný (rigid)
REN:RCP01235
1/–
1
ochranný návlek na ruce pevný, neprůhledný (rigid)
REN:RCP01238
1/–
1
Ochranné návleky na ruce – Hand Protection jsou plněny silikonovými vlákny, lze prát. Vyžádejte si podrobné informace o vlastnostech a použití
pomůcek Renol.
Kompenzační a asistenční pomůcky
MSM_am.indd 339
strana 323
27.4.2010 10:57:41
OSTATNÍ POMŮCKY
Overal
Použití: v geriatrické, nemocniční a domácí péči pro zlepšení kvality života uživatele.
Velikost
Provedení
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
overal maxi (dlouhý rukáv, dlouhé nohavice)
S
bavlna
REN:RFD60001
1/–
1
overal maxi (dlouhý rukáv, dlouhé nohavice)
M
bavlna
REN:RFD60002
1/–
1
overal maxi (dlouhý rukáv, dlouhé nohavice)
L
bavlna
REN:RFD60003
1/–
1
overal maxi (dlouhý rukáv, dlouhé nohavice)
XL
bavlna
REN:RFD60004
1/–
1
overal mini (krátký rukáv, krátké nohavice)
S
bavlna
REN:RFD65001
1/–
1
overal mini (krátký rukáv, krátké nohavice)
M
bavlna
REN:RFD65002
1/–
1
overal mini (krátký rukáv, krátké nohavice)
L
bavlna
REN:RFD65003
1/–
1
overal mini (krátký rukáv, krátké nohavice)
XL
bavlna
REN:RFD65004
1/–
1
Popis
Overaly jsou opatřeny zipem a vyrobeny z bleděmodré bavlněné látky, lze je prát. Vyžádejte si podrobné informace o vlastnostech a použití pomůcek Renol.
strana 324
MSM_am.indd 340
Kompenzační a asistenční pomůcky
27.4.2010 10:57:42
OSTATNÍ POMŮCKY
Ochrana oděvu voděodolná
Použití: v geriatrické, nemocniční a domácí péči pro zlepšení kvality života uživatele.
Popis
Provedení
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
ochrana oděvu voděodolná
polyuretan
REN:RCA20001
1/–
1
podbradník s kapsou
polyuretan
REN:RCA20011
1/–
1
Ochrana oděvu voděodolná a podbradník s kapsou je vyroben z polyuretanu. Lze prát na 60°C. Vyžádejte si podrobné informace o vlastnostech
a použití pomůcek Renol.
Kompenzační a asistenční pomůcky
MSM_am.indd 341
strana 325
27.4.2010 10:57:43
OCHRANNÉ RUKAVICE
Operační rukavice latexové, pudrované – sterilní
Použití: ochrana před možnou kontaminací, ochrana při operačních výkonech a všude tam,
kde je předepsáno použití sterilních rukavic.
Velikost
Obj. číslo
Balení/karton
(párů)
Min. obj.
množství (párů)
6,0
EME:114800
50/400
50
6,5
EME:114801
50/400
50
7,0
EME:114802
50/400
50
7,5
EME:114803
50/400
50
8,0
EME:114804
50/400
50
8,5
EME:114805
50/400
50
9,0
EME:114806
50/400
50
Operační rukavice jsou vyrobeny z jakostního přírodního latexu a pudrovány kukuřičným škrobem, který je charakterizován nižší mírou rizika
absorpce proteinů. Jakostní latex a technologie zpracování dávají těmto rukavicím mimořádnou pevnost a zaručují, že jsou bezpečnou bariérou
před bakteriální a virovou kontaminací. Optimalizovaný anatomický model zaručuje snadnou aplikaci a pohodlné nošení, mikrotextura zvyšuje
jistotu úchopu jednotlivých pomůcek, přístrojů a prostředků zdravotnické techniky.
strana 326
MSM_am.indd 342
Osobní ochranné pomůcky
27.4.2010 10:57:44
OCHRANNÉ RUKAVICE
Vyšetřovací rukavice latexové – nesterilní
Použití: ochrana před možnou kontaminací, znečištěním, ochrana při vyšetřovacích procedurách, manipulaci s biologickým materiálem.
Velikost
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
rukavice lehce pudrované
S
HLL:GN03NB
100/1000
100
rukavice lehce pudrované
M
HLL:GN03NC
100/1000
100
rukavice lehce pudrované
L
HLL:GN03ND
100/1000
100
rukavice bez pudru
S
HLL:GN31S
100/1000
100
rukavice bez pudru
M
HLL:GN31M
100/1000
100
rukavice bez pudru
L
HLL:GN31L
100/1000
100
HLL:GE04EZ
1/–
1
Popis
Příslušenství
držák kartonku rukavic
Latexové rukavice jsou vyrobeny z přírodních surovin nejvyšší kvality. Jsou pudrovány jemným USP pudrem, který je charakterizován nižší mírou rizika absorpce proteinů. Jakostní latex a technologie zpracování dávají těmto rukavicím mimořádnou pevnost a zaručují, že jsou bezpečnou
bariérou před bakteriální a virovou kontaminací. Optimalizovaný anatomický model zaručuje snadnou aplikaci a pohodlné nošení.
Osobní ochranné pomůcky
MSM_am.indd 343
strana 327
27.4.2010 10:57:45
OCHRANNÉ RUKAVICE
Vyšetřovací rukavice vinylové – nesterilní
Použití: ochrana před možnou kontaminací, znečištěním, ochrana při vyšetřovacích procedurách, manipulaci s biologickým materiálem.
Velikost
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
rukavice lehce pudrované
S
EME:107200
100/1000
100
rukavice lehce pudrované
M
EME:107201
100/1000
100
rukavice lehce pudrované
L
EME:107202
100/1000
100
rukavice bez pudru
S
EME:107115
100/1000
100
rukavice bez pudru
M
EME:107116
100/1000
100
rukavice bez pudru
L
EME:107117
100/1000
100
HLL:GE04EZ
1/–
1
Popis
Příslušenství
držák kartonku rukavic
Vinylové rukavice doporučujeme zejména v případě alergie na přírodní latex. Rukavice jsou charakterizovány precizním zpracováním a optimálním tvarem zajišťujícím pohodlné nošení.
strana 328
MSM_am.indd 344
Osobní ochranné pomůcky
27.4.2010 10:57:45
OCHRANNÉ RUKAVICE
Vyšetřovací rukavice nitrilové – nesterilní
Použití: ochrana před možnou kontaminací, znečištěním, ochrana při vyšetřovacích procedurách, manipulaci s biologickým materiálem.
Velikost
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
rukavice lehce pudrované
S
EME:127525
100/1000
100
rukavice lehce pudrované
M
EME:127526
100/1000
100
rukavice lehce pudrované
L
EME:127527
100/1000
100
rukavice bez pudru
S
EME:127585
100/1000
100
rukavice bez pudru
M
EME:127586
100/1000
100
rukavice bez pudru
L
EME:127587
100/1000
100
HLL:GE04EZ
1/–
1
Popis
Příslušenství
držák kartonku rukavic
Nitrilové rukavice doporučujeme zejména tam, kde se vyžaduje zvýšená ochrana proti propíchnutí a proděravění. Rukavice jsou charakterizovány precizním provedením, jsou vyráběny ze surovin nejvyšší kvality. Optimalizovaný anatomický model zaručuje snadnou aplikaci a pohodlné
nošení.
Osobní ochranné pomůcky
MSM_am.indd 345
strana 329
27.4.2010 10:57:46
OCHRANNÉ RUKAVICE
Polyethylenové rukavice
Použití: krátkodobá ochrana před znečištěním.
Velikost
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
rukavice v krabičce
M
HLL:GD55M
100/10000
100
rukavice v závěsu
L
HLL:GD54L
100/5000
100
Popis
Polyetylenové rukavice jsou, díky příznivé ceně, vhodné všude tam, kde je třeba se krátkodobě chránit před znečištěním – příprava potravin,
drobný úklid, hygiena.
strana 330
MSM_am.indd 346
Osobní ochranné pomůcky
27.4.2010 10:57:48
OCHRANNÉ RUKAVICE
Úklidové rukavice latexové
Použití: ochrana před znečištěním a drobným poraněním během úklidových prací.
Popis
Velikost
Obj. číslo
Balení/karton
(párů)
Min. obj.
množství (párů)
rukavice úklidové žluté
S
HLL:GR01YB
12/144
1/12
rukavice úklidové žluté
M
HLL:GR01YC
12/144
1/12
rukavice úklidové žluté
L
HLL:GR01YD
12/144
1/12
Úklidové rukavice jsou vyrobeny z přírodního latexu a uvnitř vybaveny bavlněnou výstelkou, která zvyšuje komfort nošení. Povrch je opatřen
mikrotexturou. Rukavice jsou určeny pro běžné úklidové práce, ředěné saponáty a odpovídající rizika. Nejsou vhodné pro práci s koncentrovanými
chemikáliemi – kyselinami, louhy a podobně. Pro tato zvýšená rizika dodáváme speciální ochranné rukavice.
Osobní ochranné pomůcky
MSM_am.indd 347
strana 331
27.4.2010 10:57:49
ÚSTENKY
Ústenky třívrstvé
Použití: ústenky slouží k ochraně před mikrobiální kontaminací.
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
ústenka 3 vrstvá – s úvazy
EME:161300
50/1000
50
ústenka 3 vrstvá – s gumičkami
EME:161302
50/1000
50
Popis
Ústenky se vyznačují vysokým komfortem, prodyšností a excelentní účinností bakteriální filtrace 99 %. Splňují ED 93/42EEC – zařazené do
zdravotnických prostředků.
strana 332
MSM_am.indd 348
Osobní ochranné pomůcky
27.4.2010 10:57:50
POKRÝVKY HLAVY
Operační barety – nesterilní
Použití: operační pokrývky hlavy slouží k zamezení kontaminace operačního pole uvolněnými
vlasy.
Popis
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
baret modrý – skládaná pokrývka hlavy
HLL:DM01BLUE
100/1000
100
baret zelený – skládaná pokrývka hlavy
HLL:DM01GREEN
100/1000
100
baret bílý – skládaná pokrývka hlavy
HLL:DM01WHITE
100/1000
100
baret modrý – velikost L
HLL:DM02BLUE L
100/1000
100
baret zelený – velikost L
HLL:DM02GREEN L
100/1000
100
baret bílý – velikost L
HLL:DM02WHITE L
100/1000
100
Barety jsou z lehké netkané textilie, zajišťující prodyšnost a pohodlné nošení. Dodáváno také ve skládaném provedení – slisované do „housenky“.
Osobní ochranné pomůcky
MSM_am.indd 349
strana 333
27.4.2010 10:57:51
OCHRANNÉ ZÁSTĚRY
Zástěry PE – nesterilní
Použití: lehká ochrana před potřísněním tekutinami či krví.
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
zástěra modrá, délka 107 cm
HLL:EBA
100/1000
100
zástěra bílá, délka 107 cm
HLL:EWA
100/1000
100
Popis
zástěra modrá, délka 122 cm
HLL:DB01/B
100/1000
100
zástěra bílá, délka 122 cm
HLL:DB01/W
100/1000
100
zástěra bílá, délka 140 cm
EME:161105
100/1000
100
Ochranné zástěry jsou vyrobeny z lehkého polyetylenu a dodávány v různých délkách a barevných provedeních. Další barvy na dotaz.
strana 334
MSM_am.indd 350
Osobní ochranné pomůcky
27.4.2010 10:57:52
NÁVLEKY NA OBUV
Návlek na obuv
Použití: ochrana prostředí např. v nemocnicích, ordinacích lékařů, výrobních prostorách před
kontaminací nečistotami z obuvi.
Popis
Obj. číslo
Balení/karton
(ks)
Min. obj.
množství (ks)
návlek modrý, délka 36 cm
HLL:DF01
100/2000
100
návlek modrý, délka 41 cm
HLL:DF01/16
100/2000
100
Osobní ochranné pomůcky
MSM_am.indd 351
strana 335
27.4.2010 10:57:52
REJSTŘÍK
A
Absorbent CO2, 114
Agáta, 264
Amf iBi, 306
Arm Sling, 260
Arm Support, 259
Aspi-Cut, 220
Attends Contours, 239
Attends Cover-Dri, 246
Attends Pull-Ons, 245
Attends Slip Active, 243
Attends Slip Regular, 242
Attends Slip Regular Super a Plus, 244
Attends Soft, 237
Attends Soft, 238
Attends Stretch Fit, 241
Attends Stretch Pant,240
B
Balder, 307
Balder, 308
Balder, 309
Balder, 310
Balder, 311
BasicSling, 297
BD ConnectaTM, 36
BD ConnectaTM, 37
BD SalineTM, 47
Bepa-Clip, 142
Berta, 263
Bicofoam Spring, 282
Bone-Marrow, 218
Broncho-Cut, 222
Brýle kyslíkové, 121
Bure, 305
C
Careflow, 11
Careflow, 12
strana 336
MSM_am.indd 352
Careflow, 13
Careflow, 14
Careflow, 15
Careflow, 50
Cement kostní, 213
Cervical Renol, 269
Cévka močová Nelaton, 224
Cévka močová pro ženy, 223
Cévka močová Tiemann, 225
Criticath, 53
Criticath, 54
Critikit, 59
Cutter, 201
Č
Čtverec podložní s otvorem, 262
D
Delta-Cut, 215
Deska EasyGlide, 288
Destička fixační, 73
Dlaha fixační, 147
Dora, 261
Drén kapilární, 185
Drén laparotomický, 187
Drén plochý, 186
Drén Redonův, 184
Drenáž hrudní 1 láhev, 163
Drenáž hrudní 1 láhev, 164
Drenáž hrudní ambulantní, 169
Drenáž hrudní dětská, 168
Drenáž hrudní pacientem kontrolovaná IPC, 170
Drenáž hrudní Pleuraseal I, 165
Drenáž hrudní Pleuraseal III, 166
Drenáž hrudní Pleuraseal IV, 167
Drenáž Redonova 150 ml, 179
Drenáž Redonova 200 ml, 178
Drenáž Redonova 30 ml, 180
Drenáž Redonova 400 ml, 177
Drenáž Redonova 600 ml, 176
Držák destičky, 74
DT-NN, 62
DT-XX, 61
Durasafe Plus, 127
E
EasyGlide, 288
EasySlide, 292
EKG svody, 157
Elektroda EKG Blue-Pore, 150
Elektroda EKG pěnová, 149
Emulze mycí, 250
Ergofoam 25, 284
Ergofoam 28, 285
Erik, 275
EVA zvedák, 293
Exacta, 56
Eye-Care, 146
F
Felix, 267
Filtr antibakteriální, 95
Filtr antibakteriální trojfunkční, 96
Filtr antibakteriální trojfunkční, 97
Filtr epidurální, 132
Filtr infuzní, 39
Filtr lipidový, 40
Fixace endotracheálních rourek, 139
Fixace endotracheálních rourek, 140
Fixace tracheostomických kanyl, 141
Fixace tracheostomických kanyl, 142
Fixační pásky, 145
FlexibleSling, 300
FlexibleSling, 301
FlexiGrip, 313
FlexiMove, 291
FloSwitch, 38
Rejstřík
27.4.2010 10:57:53
REJSTŘÍK
G
GABARITH, 64
GABARITH, 65
GABARITH, 66
GABARITH SafeDraw, 67
GABARITH SafeDraw, 68
Gel hydro, 253
Gelmann, 39
Guedel Airways, 111
H
Hadice k chirurgickým odsávačkám, 195
Hadice silikonová, 196
Hadice silikonová, 197
Hadička spojovací infuzní, 45
Hadička spojovací k dávkovačům, 46
Hadička tlaková PE, 76
Hadička tlaková PVC, 75
Hand Protectiom, 323
Hand Therapy, 257
Hand-Fix, 148
Handy, 214
Heimlichova chlopeň, 172
HighBackSling, 299
Huberova jehla, 24
Hugo, 256
HygieneSling, 298
Ch
Chlopeň Heimlichova, 172
Chodítko Bure, 305
Chodítko RollX, 304
Chránič kotníků a paty, 276
Chránič kotníků a paty Erik, Sára, 275
Chránič oční neonatální, 146
I
Infuzní souprava, 41
Infuzní souprava k pumpám Alaris/Asena GW, 43
Rejstřík
MSM_am.indd 353
Infuzní souprava k pumpám Alaris/Ivac 590, 42
Insyte, 8
Insyte Autoguard, 4
Insyte-N, 10
Intradesilet, 57
Intradesilet, 58
Intramultilock, 34
Intramultilock, 35
Intrathermodyn, 52
Intrathermodyn, 53
Isyte-W, 7
J
Jehla abioptická Aspi-Cut, 220
Jehla abioptická Bone-Marrow, 218
Jehla abioptická Safe-Cut, 219
Jehla abioptická Spi-Cut, 221
Jehla bioptická DeltaCut, 216
Jehla bioptická Handy, 214
Jehla bioptická Marrow-Cut, 217
Jehla epidurální, 130
Jehla lumbální, 126
Jehla Redonova lanceta, 183
Jehla Redonova přímá, 181
Jehla Redonova zahnutá, 182
Jehla spinální, 123
Jehla spinální, 124
Jehla spinální, 125
Jet Port Plus, 18
Jet Port Plus, 19
Jet Port Plus, 23
K
Kabel senzorový, 60
Kabely k převodníkům, 72
Kalhotky fixační, 240
Kalhotky fixační, 241
Kalhotky plenkové, 244
Kalhotky plenkové Active, 243
Kalhotky plenkové Pull-Ons, 245
Kalhotky plenkové Regular, 242
Kanyla arteriální, 49
Kanyla intravenózní, 7
Kanyla intravenózní, 8
Kanyla intravenózní bezpečnostní, 4
Kanyla intravenózní bezpečnostní Nexiva, 1
Kanyla intravenózní bezpečnostní Nexiva, 2
Kanyla intravenózní bezpečnostní s portem, 3
Kanyla intravenózní neonatální, 9
Kanyla intravenózní neonatální, 10
Kanyla intravenózní s portem, 5
Kanyla intravenózní s portem, 6
Kanyla pro thorakocentézu, 174
Kanyla tracheostomická, 91
Kanyla tracheostomická, 92
Kanyla tracheostomická armovaná, 93
Kanyla tracheostomická s odsáváním, 94
Kanyla unipolární, 136
Katétr arteriální, 50
Katétr arteriální, 51
Katétr centrální žilní, 11
Katétr centrální žilní, 12
Katétr centrální žilní, 13
Katétr centrální žilní, 14
Katétr centrální žilní, 15
Katétr centrální žilní, 16
Katétr centrální žilní, 17
Katétr embolektomický, 235
Katétr epidurální, 131
Katétr Foleyův, 226
Katétr Foleyův, 227
Katétr Foleyův dětský, 228
Katétr hrudní, 171
Katétr odsávací, 106
Katétr odsávací, 107
Katétr odsávací Performance, 109
Katétr odsávací s regulátorem, 110
Katétr odsávací zahnutý, 108
strana 337
27.4.2010 10:57:53
REJSTŘÍK
Katétr plicnicový, 52
Katétr termodiluční, 53
Katétr termodiluční, 54
Kohout jendocestný, 38
Kompres pro nazogatsrické sondy, 144
Krém ošetřující, 254
Kruh podložní s otvorem Laura, Dora, 261
Krytí kanyl, 138
L
Laryngoskop, 117
Laura, 261
Lžíce laryngoskopická, 118
M
Manžeta pro NIBP, 156
Manžeta přetlaková, 77
Marrow-Cut, 217
Maska anesteziologická, 112
Maska kyslíková, 120
Maska nebulizační, 122
Maska pro KPR, 105
Matrace zdravotní Bicofoam Spring, 282
Matrace zdravotní Ergofoam 25, 284
Matrace zdravotní Ergofoam 28, 285
Matrace zdravotní Sanitifoam, 283
MHS2500 váha závěsná, 295
Microseld, 51
Mléko tělové, 252
MoveMaster, 290
MultiFlo 3, 32
MultiFlo 5, 33
MultiStim Senzor, 134
MultiStim Vario, 135
N
Nanoline, 136
Náplně do staplerů, 202
Náplně do staplerů, 203
strana 338
MSM_am.indd 354
Návlek (boty) k fixaci na invalidním vozíku, 321
Návlek na obuv, 335
Nebulizátor, 122
Nela, 264
Neoflon, 9
Neo-Pneumocath, 171
Nexiva, 1
Nexiva, 2
Novo-Pad/Novo-KidsPad, 143
O
Odstraňovač svorek, 205
Ochrana oděvu voděodolná, 325
Ochranný návlek na ruce Hand Protection, 323
Okruh dýchací anesteziologický, 102
Okruh dýchací anesteziologický silikonový, 101
Okruh dýchací JIP, 99
Okruh dýchací JIP silikonový, 100
OneWaySlide, 289
Operační barety, 333
Overal, 324
P
Pás k zajištění polohy vsedě, 319
Pás s magnetickým zámkem, 316
Pelerína na invalidní vozík, 317
Pěna čistící, 251
Perisafe Plus, 128
Perisafe Plus Mini, 129
Plena vložná, 239
Pleuraseal I, 165
Pleuraseal III, 166
Pleuraseal IV, 167
Plexolong, 137
Plošina pojízdná ReTurn, 287
Podbradník, 255
Podložka EasySlide, 292
Podložka OneWaySlide, 289
Podložka pěnová s abdukčním klínem, 279
Podložka pod dolní končetinu kruhová, 278
Podložka pod pacienta savá, 246
Podložka pod paži, 259
Podložka pod tracheostomickou kanylu, 143
Podložka ruky klínová, 258
Podložky intraoperační Bair Hugger, 160
Podsedák, 274
Poduška k polohování nohou, 277
Poduška pro polohování vsedě, 273
Poduška válcová k polohování vleže, 266
Pokrývky intraoperační Bair Hugger, 158
Pokrývky intraoperační Bair Hugger, 159
Pokrývky pooperační Bair Hugger, 161
Polštář cestovní, 281
Polštář multifunkční, 270
Polštář polohovací, 272
Polštář univerzální, 271
Polštář ve tvaru půlměsíce, 268
Polštář zdravotní, 280
Pomůcka k fixaci končetin, 314
Popisovač kožní, 236
Popruhy na nohy k zajištění polohy vsedě, 320
Port implantabalní titanový, 21
Port implantabalní titanový, 22
Port implantabilní celoplastový, 18
Port implantabilní celoplastový, 19
Port implantabilní celoplastový, 23
Port implantabilní s titanovým pouzdrem, 20
Převodník tlakový, 61
Převodník tlakový, 62
Převodník tlakový, 63
Převodník tlakový, 69
Přikrývka bezpečnostní, 315
Příslušenství k laryngoskopům, 119
Příslušenství k portovým systémům, 24
Punkce perikardu, 175
Punkce pleurální, 173
Rejstřík
27.4.2010 10:57:53
REJSTŘÍK
Q
Q-syte, 25
Q-syte, 26
Q-syte trn, 27
R
Rampa pěticestná MultiFlo, 33
Rampa pěticestná z kohoutů, 35
Rampa třícestná MultiFlo, 32
Rampa třícestná z kohoutů, 34
Renol Moon, 268
ReTurn, 287
RISE zvedák, 294
Robin, 256
RollX, 304
Rourka endobronchiální, 89
Rourka endobronchiální, 90
Rourka endotracheální, 82
Rourka endotracheální, 83
Rourka endotracheální amrovaná, 85
Rourka endotracheální bez manžety, 78
Rourka endotracheální bez manžety armovaná, 79
Rourka endotracheální preformovaná nazotracheální, 81
Rourka endotracheální preformovaná nazotracheální, 87
Rourka endotracheální preformovaná orotracheální, 80
Rourka endotracheální preformovaná orotracheální, 86
Rourka endotracheální s odsáváním, 84
Rourka mikrolaryngeální, 88
Rourka rektální, 234
RT2000, 69
RT2000, 70
RT2000, 71
Rukávec ochranný, 55
Rukavice operační latexové, 326
Rukavice polyethylenové, 330
Rukavice úklidové latexové, 331
Rukavice vyšetřovací latexové, 327
Rukavice vyšetřovací nitrilové, 329
Rukavice vyšetřovací vinylové, 328
Rejstřík
MSM_am.indd 355
S
Safe-Cut, 219
Sanitifoam, 283
Sára, 275
Secalon Seldy, 16
Secalon T, 17
Sedačka na vanu Balder, 307
Sedačka pod sprchu sklopná Balder, 310
Senzor SPO2 ahezivní, 154
Senzor SPO2 k opakovanému užití, 151
Senzor SPO2 k opakovanému užití, 152
Senzor SPO2 k opakovanému užití, 153
Senzor SPO2 Velcro, 155
Set pro ohřev infuze Bair Hugger, 162
Síťka kýlní, 207
Síťka kýlní, 208
Síťka reparační, 210
Sodasorb, 114
Soft-Drain, 188
Soft-Drain, 189
Soft-fix, 145
Sonda gastroduodenální, 231
Sonda gastroduodenální, 232
Sonda nazogastrická, 230
Sonda žaludeční, 233
Souprava epidurální, 128
Souprava epidurální, 129
Souprava epidurální/spinální, 127
Souprava chirurgická odsávací, 190
Souprava chirurgická odsávací, 191
Souprava chirurgická odsávací, 192
Souprava chirurgická odsávací, 193
Souprava chirurgická odsávací, 194
Souprava katétrová pro plexus anestezii, 137
Souprava odběrová tracheální, 116
Souprava pro pleurální punkci, 173
Souprava pro vertebroplastiku, 211
Souprava pro vertebroplastiku, 212
Souprava resuscitační, 103
Souprava resuscitační, 104
Soupravy GABARITH, 64
Soupravy GABARITH, 65
Soupravy GABARITH, 66
Soupravy GABARITH SafeDraw, 67
Soupravy GABARITH SafeDraw, 68
Soupravy RT2000, 70
Soupravy RT2000 Flex, 71
Spi-Cut, 221
Splint-Fix, 147
Sprchové křeslo AmfiBi, 306
Sprotte, 125
Sprotte, 126
Stapler cirkulární, 199
Stapler hemoroidiální, 198
Stapler kožní, 204
Stapler lineární, 200
Stapler lineární cutter, 201
Stimilátor plexu, 134
Stimilátor plexu, 135
Stolek na invalidní vozík, 322
StretcherSling, 302
Stříkačka bezodporová, 133
Stříkačky inzulinové, 48
Stříkačky předplněné k proplachům, 47
Systém bioptický Broncho-Cut, 222
Systém bioptický Delta-Cut, 215
Systém drenážní Soft-Drain, 188
Systém drenážní Soft-Drain, 189
Systém injekční termodiluční, 59
Systém podpůrný uretrální, 206
Systém reparační kýlní, 209
T
TBG, 73
TiLoop, 206
TiMesh, 207
TiPatch, 208
TiPlug, 209
strana 339
27.4.2010 10:57:53
REJSTŘÍK
TiSure, 210
Tita Jet Light, 20
TMM, 74
TNF-R, 63
Točna TurnTable, 286
T-Port, 21
T-Port Contrast, 22
Trachea-Fix, 141
Transfuzní souprava, 44
Trn aspirační bezpečnostní, 27
Trojcestný kohout, 36
Trojcestný kohout, 37
TuBo-Clip S, 139
TuBo-Fix, 140
Tunelizátor, 24
Tuohy-Weiss, 130
TurnTable, 286
Tyče závěsné RoMedic, 296
U
Ubrousky čistící suché, 248
Ubrousky čistící vlhčené, 247
Ústenky třívrstvé, 332
Ute-Fix, 144
Uzávěr infuzních vstupů, 28
Uzávěr infuzních vstupů, 29
Uzávěr infuzních vstupů, 30
Uzávěr infuzních vstupů, 31
Uzávěr infuzních vstupů bezpečnostní, 25
Uzávěr infuzních vstupů bezpečnostní, 26
strana 340
MSM_am.indd 356
Uzávěr katétrů, 229
Uzávěr Luer, 31
Uzávěr Luer-Lock, 30
Uzávěr Luer-Lock kombi, 29
Uzávěr Luer-Lock s membránou, 28
V
Váha závěsná MHS 2500, 295
Vak anesteziologický 113
Vak závěsný BasicSling, 297
Vak závěsný FlexibleSling, 300
Vak závěsný FlexibleSling, 301
Vak závěsný HighBackSling, 299
Vak závěsný HygieneSling, 298
Vak závěsný StretcherSling, 302
Válec krční polohovací, 269
Válec podložní Berta, 263
Válec polohovací Agáta, Nela, 264
Válec polohovací dlouhý, 265
Válec polohovací ve tvaru měsíce Felix, 267
Váleček do dlaně Hugo, Robin, 256
Váleček k léčbě ruky, 257
Veca-C, 138
Venflon Pro, 5
Venflon Pro Safety, 3
Venflon-2, 6
Vesta k zajištění polohy vsedě, 318
Vesta závěsná WalkingVest, 303
Vložka anatomická, 237
Vložka anatomická, 238
Vzduchovod ústní, 111
W
WalkingVest, 303
WendyLett, 312
Whitacre, 124
Y
Yale, 123
Yankauer, 190
Z
Zástěry PE, 334
Zavaděč intubační, 115
Zavaděč katérů, 56
Závěs pažní, 260
Zvaděč katétrů, 57
Zvaděč katétrů, 58
Zvedák EVA, 293
Zvedák RISE, 294
Zvlhčovač (umělý nos), 98
Ž
Žebříček FlexiGrip, 313
Židle sprchová Balder, 307
Židle sprchová otočná Balder, 309
Židle sprchová skládací Balder, 308
Žínka mycí, 249
Rejstřík
27.4.2010 10:57:53
strana 341
MSM_am.indd 357
27.4.2010 10:57:53
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY MSM, SPOL. S R. O. 2010
Preambule
Předmětem těchto Všeobecných obchodních a dodacích podmínek (dále jen „podmínky“) je úprava vztahu mezi společností MSM, spol. s r.o.
(dále jen prodávající) a odběratelem (dále jen kupující). Všeobecné obchodní a dodací podmínky MSM, spol. s r.o. jsou veřejně přístupné a uvedené v objednávkovém katalogu prodávajícího, jeho ceníku, na internetových stránkách prodávajícího, jsou součástí cenových nabídek a rámcových
či kupních smluv, pokud se smluvní strany nedohodly jinak. Kupující si může tyto podmínky vyžádat také samostatně v listinné podobě. V otázkách, které nejsou těmito podmínkami upraveny, se práva a povinnosti stran řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
I. Objednávky zboží
1.1.
Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží ze své platné, pravidelně aktualizované nabídky, v množství a druhu dle jednotlivých písemných objednávek kupujícího.
1.2.
Kupující objednávkou zboží deklaruje svůj souhlas s těmito podmínkami a přijímá je jako závazné pro dané plnění, nebylo-li dohodnuto
jinak.
1.3.
Objednávky zboží musí splňovat alespoň následující náležitosti: přesné určení objednatele, jméno, telefonické spojení, katalogové číslo
a popis zboží, počet kusů, navrhovaná (požadovaná) dodací lhůta, místo dodání.
1.4.
Objednávky přijímá prodávající písemně (poštou), elektronicky (e-mail), faxem nebo telefonicky.
1.5.
Prodávající přijímá objednávky na adrese: MSM, spol. s r.o., P. O. Box 120, 261 81 Příbram, faxem na čísle: 318 635 213,
elektronickou poštou na adrese [email protected] nebo telefonicky v zákaznickém centru na číslech s provolbou: 602 176 945,
602 184 427, 725 850 595, 725 850 596, 725 850 597, linka 38 nebo 74, linka na vedoucí zákaznického centra je 32.
1.6.
V případě, že kupující žádá změnu podmínek odchylných od těchto podmínek, je k odsouhlasení takovéto změny oprávněn člen
vedení prodávajícího nebo z pověření vedení společnosti, ředitel obchodní divize.
strana 342
MSM_am.indd 358
27.4.2010 10:57:54
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY MSM, SPOL. S R. O. 2010
II. Dodací podmínky
2.1.
Dodávky jsou realizovány vlastními vozidly prodávajícího, smluvními partnery (přepravní služba) nebo poštou. Prodávající volí přepravu s ohledem na co nejefektivnější způsob dodávky vzhledem k charakteru zboží, jeho množství a dojezdové vzdálenosti. Pokud byla
s kupujícím sjednána přesná pravidla pro dodávky zboží, řídí se prodávající těmito pravidly.
2.2.
Zboží skladem je expedováno do 48 hodin, objednávky v režimu STATIM do 24 hodin. Zboží, jež není skladem, je expedováno ihned
po jeho přijetí na sklad MSM. Obvyklá dodací lhůta tohoto zboží činí 7–21 dnů. Není-li možné zboží expedovat včas, je o této
skutečnosti zákazník obvykle informován, včetně sdělení předpokládané dodací lhůty.
2.3.
U zboží vyráběného na zakázku nebo u speciálních položek sortimentu, okrajových velikostí daného druhu zboží, může být v některých
případech dodací lhůta delší než 30 dnů. O této skutečnosti bude kupující prodávajícím včas informován.
2.4.
Kupující si vyhrazuje právo odmítnout dodávku zboží či služeb, pokud jej k tomu vedou závažné důvody – například platební neschopnost kupujícího či neuhrazené pohledávky za prodávajícím.
2.5.
Prodávající realizuje dodávku zboží v rámci České republiky na vlastní náklady (dle režimu CPT INCOTERMS 2000) vždy, pokud hodnota zboží bez DPH v dané zásilce bude činit nejméně 3000,- Kč. U dodávek pod 3000,- Kč může prodávající přistoupit
k vyúčtovaní poštovného a balného dle platných tarifů (ceny zboží jsou pak chápány jako ceny EXW), u zboží na dobírku je účtováno doběrečné. V případě dodávek do zahraničí je používán režim EXW dle Incoterms 2000.
2.6.
Prodávající splní dodávku zboží předáním zboží kupujícímu nebo předáním zboží prvnímu dopravci. Předáním zboží kupujícímu
přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.
2.7.
Před potvrzením přepravního listu je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů a kompletnost dodávky zboží, tj. počet kartonů.
Pokud bude zjištěn jakýkoliv nesouhlas (poškození obalů, nebo nesouhlas v počtu kartonů), kupující dodávku buď nepřevezme nebo
zjištěnou neshodu zaznamená na přepravní list, který si nechá přepravcem potvrdit. V obou případech je povinen o tom neprodleně
informovat prodávajícího.
2.8.
Zboží zůstává ve vlastnictví prodávajícího až do úplného zaplacení kupní ceny, nebyla-li učiněna jiná dohoda obou smluvních stran.
strana 343
MSM_am.indd 359
27.4.2010 10:57:54
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY MSM, SPOL. S R. O. 2010
III. Záruka a reklamace
3.1.
Prodávající poskytuje záruku na jakost dodaného zboží po celou dobu jeho použitelnosti, u přístrojové techniky po dobu 24 měsíců,
v případě příslušenství přístrojové techniky po dobu 6 měsíců, pokud není prodávajícím stanovena pro konkrétní zboží či obchodní případ záruční lhůta jiná.
3.2.
Pokud charakter zboží vyžaduje vydání záručního listu, jsou podmínky záruky definovány v tomto záručním listu.
3.3.
Práva a odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. Záruka se na zboží, kromě případů uvedených
v záručním listu, nevztahuje v případě, kdy k vadě došlo úmyslným poškozením nebo v důsledku nesprávného zacházení nebo bylo-li zboží užíváno k jiným účelům, než ke kterým je určeno nebo k vadě nedošlo v souvislosti s užíváním zboží, ale v důsledku jiného nepředvídatelného vlivu či síly nebo se nejedná o vadu v pravém slova smyslu, ale o opotřebení zboží nebo jednotlivé součástky v souladu
s životností uvedenou v dokladech ke zboží, které byly kupujícímu předány nebo známy, případně s obvyklou životností takového druhu
výrobku nebo součástky nebo výrobků či součástek srovnatelných nebo kdy se jedná o jiné vady, které nejsou svou podstatou vadami jakosti.
3.4.
Za reklamaci je považován kvantitativní nesouhlas (ceny, druhu nebo počtu kusů v dodávce, nesouhlas s vystavenými doklady nebo
objednávkou, resp. kupní smlouvou) a dále neshoda s požadovanými (deklarovanými) vlastnostmi zboží – dále jen kvalitativní nesouhlas.
3.5.
V případě kvantitativního nesouhlasu, předloží kupující prodávajícímu reklamační záznam nebo jiným obvyklým způsobem uplatní reklamaci u prodávajícího a to neprodleně po kontrole zboží, nejpozději do 2 dnů od jeho dodání.
3.6.
V případě kvalitativního nesouhlasu, uplatní kupující reklamaci po zjištění nesouhlasu bez zbytečného prodlení, přičemž prodávající
provede písemný záznam o této reklamaci. Prodávající na základě záznamu o reklamaci tuto projedná ve spolupráci s dodavatelem
(výrobcem) zboží a s výsledkem seznámí kupujícího nejpozději do 30 dnů od přijetí reklamace.
3.7.
Zjevné vady na zboží je kupující povinen reklamovat ihned, nejpozději v okamžiku převzetí zboží.
3.8.
Oprávněná reklamace bude řešena dle jejího charakteru a dohody smluvních stran, v případě kvalitativního nesouhlasu výměnnou zboží
nebo vrácením kupní ceny vadného zboží kupujícímu.
3.9.
Reklamace jež nebudou podány řádně a včas, nebudou prodávajícím přijaty. Neoznámení vad ve stanovených lhůtách znamená, že kupující zboží přijal bez výhrad.
strana 344
MSM_am.indd 360
27.4.2010 10:57:54
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY MSM, SPOL. S R. O. 2010
IV. Servis
4.1.
Pokud charakter zboží vyžaduje následné servisní zajištění, například v případě dodávky přístrojové techniky, je záruční i pozáruční
servis zajištěn vyškolenými servisními techniky prodávajícího, případně smluvní servisní organizací. Záruční servis je zcela bezplatný.
V případě pozáručního servisu jsou účtovány použité náhradní díly, práce servisního technika a kilometrovné. Čas technika na cestě se
neúčtuje. Obvyklý nástup na opravu přístroje je do 48 hodin od nahlášení poruchy, přičemž svátky a dny pracovního volna se do této
lhůty nezapočítávají. V případě vážné závady vyžadující dílenskou opravu trvající déle než 7 dní, zapůjčí prodávající zpravidla náhradní
přístroj.
4.2.
Tam, kde je to účelné, například v případě dodávky většího množství přístrojů, doporučuje prodávající kupujícímu uzavřít samostatnou
servisní smlouvu.
4.3.
Součástí servisních služeb prodávajícího je rovněž provádění preventivních bezpečnostně technických kontrol ve smyslu zákona
123/200 Sb. v platném znění.
V. Vrácení zboží
5.1.
Kupující může, ve výjimečných případech, vrátit zboží prodávajícímu, výhradně však po předchozím odsouhlasení prodávajícím a to pouze
na náklady kupujícího. Kupující je povinen vrátit zboží pouze ve stavu v jakém jej převzal. Vrácené zboží musí být nepoužité, nepoškozené,
bez vad, přičemž za vady se rozumí také znečištění prachem, poškozené obaly, popisky kartonů zboží, jejich vnitřních či vnějších obalů,
nalepené štítky nebo jakékoliv další zásahy kupujícího do balení produktů nebo pokud zboží či jeho balení nesou stopy vlhkosti.
5.2.
Vrácením zboží také kupující prohlašuje, že zboží bylo řádně skladováno dle předepsaných podmínek a v případě sterilního zboží nebyla
nijak narušena jeho sterilita.
strana 345
MSM_am.indd 361
27.4.2010 10:57:54
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY MSM, SPOL. S R. O. 2010
VI. Kupní cena zboží a platební podmínky
6.1.
Kupní cena zboží je stanovena dle ceníku prodávajícího platného ke dni přijetí objednávky, nebo dle písemné cenové nabídky prodávajícího, případně dle smluvně dohodnuté ceny.
6.2.
U některých položek zboží může docházet k průběžným změnám ceny v souvislosti s podmínkami cenové regulace a v návaznosti na
kurz měn při dovozu zboží.
6.3.
Kupující je povinen uhradit kupní cenu zboží na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného prodávajícím ke dni expedice zboží.
6.4.
Uhrazením kupní ceny zboží se rozumí den připsání na účet prodávajícího.
6.5.
Splatnost faktur (daňových dokladů) je stanovena na 14 dnů, nebyla-li sjednána lhůta delší.
6.6.
V případě, že je kupující v prodlení s úhradou kupní ceny zboží, má prodávající právo uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý
den prodlení, nebyla-li výše úroku sjednána odchylně. Uhrazením úroku z prodlení nezaniká povinnost uhradit kupní cenu zboží v plné
výši, ani nárok kupujícího na náhradu škody, pokud mu v souvislosti s prodlením prokazatelně vznikla.
VII. Platnost všeobecných obchodních a dodacích podmínek
7.1.
Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 1. 2010 a jsou platné a účinné do vydání nových podmínek.
VIII. Závěrečná ustanovení
8.1.
Prodávající si vyhrazuje právo měnit nebo upravovat tyto podmínky nebo vydat nové.
8.2.
Pokud kupující stanovil své všeobecné či jiné nákupní podmínky, je povinen nejpozději s první objednávkou zboží tyto podmínky předložit prodávajícímu k odsouhlasení.
strana 346
MSM_am.indd 362
27.4.2010 10:57:55
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY MSM, SPOL. S R. O. 2010
8.3.
Jsou-li všeobecné či jiné nákupní podmínky kupujícího v rozporu s těmito podmínkami, nejsou pro prodávajícího závazné, ledaže by se na
jejich platnosti s kupujícím dohodl.
8.4.
Nebyl-li prodávající prokazatelně seznámen se všeobecnými či jinými nákupními podmínkami kupujícího, pak se kupující zříká práva
vymáhat od prodávajícího splnění takovýchto podmínek.
Za MSM, spol. s r.o.
Vladimír Pušec
jednatel
strana 347
MSM_am.indd 363
27.4.2010 10:57:55
CERTIFIKÁTY
5
6
22
8
10
25
12
28
14
30
16
18
32
20
35
strana 348
MSM_am.indd 364
27.4.2010 10:57:55
PŘEVODNÍ TABULKA ROZMĚRŮ KATETRŮ A KANYL V SYSTÉMECH SWG - AAMI
Vnější průměry velikostí/Gauge-French
vnější
Gauge
průměr
(SWG)
mm
Definice měření velikostí „gauge“ pochází od AAMI (Asociation for the advacement of Medical Instrumentation-USA). Určuje,
kolik kanyl naplní rourku s vnitřním průměrem 1 inch (1 inch = 25,4 mm).
24
23
22
inch
0,5
0,019
0,6
0,024
0,7
0,027
0,8
0,031
0,9
0,035
1,0
0,039
1,1
0,043
1,2
0,047
1,3
0,051
1,4
0,055
1,5
0,059
1,6
0,063
1,7
0,067
1,8
0,071
1,9
0,075
2,0
0,079
2,1
0,083
2,2
0,086
2,3
0,091
2,4
0,094
2,5
0,098
Charriere
(French)
1 Ch = 0,33 mm
2
21
20
19
Organizace AAMI užívá pouze sudá čísla (18, 20, 22 atd.) jako měrné jednotky. Podobná definice měření existuje ve Velké
Británii a ta je známá jako SWG (Standard Wire Gauge). SWG užívá posloupná čísla, t.j. 13 až 24 a je běžnější metodou měření
pro katétry v Evropě. Charriere – obvykle známý jako „French“ se přímo vztahuje k velikosti katétru tj. 1 Ch (Fr) = 0,33 mm.
V následujících tabulkách jsou uvedeny vztahy vnějších průměrů katétrů v mm mezi jednotlivými způsoby měření v systémech
AAMI-SWG-French.
3
18
4
17
Tabulka SWG-AAMI
vnější v mm
16
15
14
13
5
6
7
strana 349
MSM_am.indd 365
27.4.2010 10:57:56
PŘEVODNÍ TABULKA JEDNOTEK CH (F) NA MILIMETRY
Ch
mm
1
0,3
2
0,6
3
1,0
4
1,3
5
1,6
6
2,0
7
2,3
8
2,6
9
3,0
10
3,3
Ch
mm
16
5,3
17
3,6
12
4,0
13
4,3
14
4,6
15
5,0
mm
Ch
mm
Ch
mm
26
8,6
34
11,3
41
13,6
27
9,0
35
11,6
42
14,0
43
14,3
44
14,6
45
15,0
5,6
18
6,0
19
6,3
20
6,6
28
21
22
11
Ch
7,0
36
29
30
12,0
9,6
37
12,3
38
12,6
10,0
7,3
31
23
9,3
10,3
7,6
24
8,0
25
8,3
32
10,6
33
11,0
39
13,0
40
13,3
Charriere (Ch) = French (F) = 1/3 mm
strana 350
MSM_am.indd 366
27.4.2010 10:57:57
OBVYKLÉ BAREVNÉ KÓDY KONEKTORŮ KATÉTRŮ
Poznámky
MSM_am.indd 367
strana 351
27.4.2010 10:57:58
MSM_am.indd 368
31. 3. 2010, Z10/VP/027
MSM, spol. s r.o.,
P. O. Box 120, 261 81 Příbram, tel.: 318 628 649, 318 620 782, fax: 318 635 213
e-mail: [email protected], http://www.msmgroup.eu
27.4.2010 10:57:58

Podobné dokumenty

katalog zdravotnických prostředků

katalog zdravotnických prostředků Preformovaná endotracheální rourka bez manžety pro nazotracheální intubaci ................................................................................................................. 78 Endot...

Více

KATALOG DIVIZE HEALTH CARE Odpovědnost vůči

KATALOG DIVIZE HEALTH CARE Odpovědnost vůči MSM, spol. s r.o., P. O. Box 120, 261 81 Příbram tel.: 318 628 649, 318 620 782, fax: 318 635 213, e-mail: [email protected], http://www.msmgroup.eu MSM Slovakia s.r.o., Lesná 880, 908 51 Holíč tel.:...

Více

Ceník

Ceník libovolný koncentrát, průvodce, předpl. magazínu na 12 měsíců, magazín

Více

3_chir_drény, drenáže, stomie, punkce - zizi.com

3_chir_drény, drenáže, stomie, punkce - zizi.com ODVÁDĚLY OBSAH Z DUTÉHO ORGÁNU ► ILEOSTOMIE, KOLOSTOMIE ► TRACHEOSTOMIE ► NEFROSTOMIE ► EPICYSTOSTOMIE ► UROSTOMIE

Více

Kassa - 2007.ppt [Režim kompatibility]

Kassa - 2007.ppt [Režim kompatibility] one tablet (100 mg) 7-MTHA should be used. In the case of severe poisoning, intramuscular administration (50 mg 7-MTHA lactate in 5 ml) is preferred. Recommended dose of 7-MTHA is required every 8 ...

Více

Zajištění průchodnosti dýchacích cest

Zajištění průchodnosti dýchacích cest tracheální rourka svým úkosem zavede mezi hlasivky a dále přes hrtan do trachey. Její špička by měla být umístěna asi 3 – 4 cm nad větvením průdušnice (karinou). Tomu odpovídá u do...

Více

Výroční zpráva Domova se zvláštním režimem

Výroční zpráva Domova se zvláštním režimem studentky se pravidelně zúčastňují našich akci, pomáhají klientům zvládat různé situace, poskytují klientům společenskou podporu. Klienti Domova se pravidelně účastní schůzek s duchovním a bohosluž...

Více

Výroční zpráva 2014

Výroční zpráva 2014 V roce 2014 proběhl již druhý ročník programu pro zaměstnance skupiny KB „Srdeční záležitost“, do kterého zaměstnanci mohou přihlásit své malé charitativní projekty v hodnotě do 100 tis. Kč. Tentok...

Více