Ivan Kameník PPT

Komentáře

Transkript

Ivan Kameník PPT
Nové možnosti
indického trhu pro české firmy
Autor prezentace: Ing. Ivan Kameník, PhD., MBA
6.9.2012
Autor prezentace: Ing. Ivan Kameník, PhD., MBA
6.9.2012
Obsah přednášky
1. Úvod – vývoj indické ekonomiky
2. Perspektivní obory pro český export
3. Doporučení postupu na indickém trhu
Autor prezentace: Ing. Ivan Kameník, PhD., MBA
6.9.2012
Obsah přednášky
Rozloha
3,287 mil. km²
Počet obyvatel
1,210 miliardy v roce 2011
(hustota – 370 ob./km2)
1,01 miliarda v roce 2000
1,70 miliardy v roce 2050
Autor prezentace: Ing. Ivan Kameník, PhD., MBA
6.9.2012
Obsah přednášky
Charakteristika hospodářství:
Indie je jednou z nejrychleji rostoucích ekonomik světa
(průměrný růst GDP za posledních 20 let – 5,8%)
Podle celkové parity kupní síly (PPP) - 4. místo (2011 )
(silnější byla v uvedeném roce pouze ekonomika Spojených států, Číny a Japonska)
Podle objemu obchodní výměny - 11. místo (2011)
Podle parity kupní síly na osobu - 129. místo (2011)
Ekonomika s rozsáhlými státními regulacemi, intervencemi a ochranou trhu
Autor prezentace: Ing. Ivan Kameník, PhD., MBA
6.9.2012
Úvod
Quo vadis,India?
Ekonomické reformy 1991
Relevantní hráč světového trhu
Cesta k ekonomické SUPER POWER
Autor prezentace: Ing. Ivan Kameník, PhD., MBA
6.9.2012
Úvod
2012 (12.pětiletý plán-1.rok)
Pokles domácí spotřeby
Snížení tempa investic
Růst inflace
Autor prezentace: Ing. Ivan Kameník, PhD., MBA
6.9.2012
Úvod
Postup indické vlády:
Investice do zkvalitnění infrastruktury, energetiky a do vzdělání
Redukce státní správy a byrokracie
Zlepšení podmínek pro zahraniční investory a zavádění
nových reforem
PŘÍLEŽITOSTI pro české firmy
Autor prezentace: Ing. Ivan Kameník, PhD., MBA
6.9.2012
Úvod
Je zde třeba počítat se silnou světovou konkurencí a
s požadavky na zapojení domácího průmyslu!
Indie je sice rozvojovým trhem, ale už ne nenáročným
trhem!
Bilaterální obchod-ČR vs Indie 2011
Vývoz 855 mil.USD Dovoz 651 mil.USD
2011/I-VI
475 641
2012/I-VI
357 039
Vývoz ČR
Autor prezentace: Ing. Ivan Kameník, PhD., MBA
6.9.2012
-
336 421
-
80,5
300 336
95,8
Oborové příležitosti
Komoditní struktura indického dovozu:
Ropa a ropné produkty
Uhlí
Drahé kameny
Strojírenské výrobky
Elektronika a PC
Chemické výrobky a hnojiva
Potraviny (jedlé oleje)
Železo a ocel
z ČR:
- autokomponenty (Škoda,19%)
- chemické výrobky
- obráběcí stroje
- zařízení pro energetiku
- ložiska
- zdravotnické a lab. přístroje
- telekomunikační zařízení
- optická vlákna,sklo
Autor prezentace: Ing. Ivan Kameník, PhD., MBA
6.9.2012
Oborové příležitosti
Indické poptávky dle CzechTrade (2012)
Dopravní prostředky a manipulační prostředky (komponenty
pro železnici,náhradní díly na lokomotivy)
Elektronika a elektrotechnika (CNC zařízení)
Automobilový průmysl (sklápečky)
SW a ICT (SW pro městskou dopravu)
Energetika (JV,poradenství,turbogenerátory)
Strojírenství (obráběcí stroje-nové i použité,tvářecí stroje)
Potraviny (sýry,víno)
Autor prezentace: Ing. Ivan Kameník, PhD., MBA
6.9.2012
Oborové příležitosti
Malý exkurz do jednotlivých odvětví indické ekonomiky s
potenciálem pro české firmy:
- energetika
- strojírenský průmysl
- obecná infrastruktura
- automobilový průmysl
- zdravotnická technika
- těžební průmysl
- letecký průmysl
- dopravní prostředky
Autor prezentace: Ing. Ivan Kameník, PhD., MBA
6.9.2012
- ochrana a tvorba ŽP
- potravinářský průmysl
- biotechnologie,nanotech.
- SW a ICT
- maloobchod
- obranný průmysl
- chemický průmysl
- zemědělství a dřevzprac.
Oborové příležitosti
Energetika:
 Stav: chybí až 25 % elektrické energie
 grid collapse (červenec 2012) – příčiny:
 1. rozvodná síť-rozložení zdrojů,nerovnoměrné zatížení
 2. nízká disciplina mezi státy
 3. scizování a ztráty – až 27 %
 4. nedostatek energie
 Vyvolalo kolaps dodávek proudu s následky: 600 mil.lidí bez
proudu,zasaženo 19 států,miliardové ztráty.
Autor prezentace: Ing. Ivan Kameník, PhD., MBA
6.9.2012
Autor prezentace: Ing. Ivan Kameník, PhD., MBA
6.9.2012
Oborové příležitosti
Energetika:
 Vývoj: výrobní kapacita 190 000 MW (2011)
 Firmy: Tata Power,Reliance Infra
 Orientace na tepelné elektrárny (dovoz 180 mil.t uhlí),uhlí na
400 let




Jaderná energetika –3% výroby,2020-40 GW,2030-60 GW
Indie staví největší jadernou elektrárnu-AREVA (Francie)
Aktivní: USA,Rusko,Francie
Státní monopol: NPCI
Autor prezentace: Ing. Ivan Kameník, PhD., MBA
6.9.2012
Oborové příležitosti





Energetika:
Vodní –malé vodní elektrárny
Větrná
Solární –již některé realizace
(Gujarat,Andra Pradesh,Karnata,Kerala)
Alternativní zdroje: biomasa
Autor prezentace: Ing. Ivan Kameník, PhD., MBA
6.9.2012
Oborové příležitosti
Dopravní infrastruktura:
-výstavba komunikací-silnice,dálnice,mosty
-přístavy-vybavení
Forma: subdodávky
Autor prezentace: Ing. Ivan Kameník, PhD., MBA
6.9.2012
Oborové příležitosti
Těžební průmysl:
Stát-rozdal zdroje se ztrátou-korupce
Těžba uhlí roste,nestačí poptávce-dovoz uhlí
Indický průmysl těžby, důlních technologií a zpracování ropy a
plynu patří tradičně k nejvýznamnějším oblastem. Možnosti
dodávek průmyslových armatur a čerpadel, revitalizace zařízení
pro petrochemický průmysl a i budování infrastruktury rozvodu
plynu a budování nových kapacit mohou čeští dodavatelé
nabídnout své služby.
Autor prezentace: Ing. Ivan Kameník, PhD., MBA
6.9.2012
Oborové příležitosti




Strojírenství:
Stav: tradice,dobré postavení českých výrobců
roste poptávka-především po špičkových obráběcích strojích,lokální
produkce a export,poptávka po použitých strojích(vlastní úpravy,nízké
ceny)
Tvářecí stroje-speciální
Strojírenské technologie
Automatizace
 Veletrhy: leden IMTEX Bangalore
Autor prezentace: Ing. Ivan Kameník, PhD., MBA
6.9.2012
Oborové příležitosti
Automobilový průmysl:
Škoda-vytváří image České republiky a jejího průmyslu.
Poptávka:
technologie povrchových úprav
Indie vyrábí 11 mil.ks dopravních prostředků
Mahindra-poptávka
Autor prezentace: Ing. Ivan Kameník, PhD., MBA
6.9.2012
Oborové příležitosti
Zdravotnictví:




-17 000 nemocnic
-1/3 soukromé-vysoká úroveň
Poptávka: laboratorní přístroje,diagnostika
-jen špičkové výrobky,jinak lokální výroba
Autor prezentace: Ing. Ivan Kameník, PhD., MBA
6.9.2012
Oborové příležitosti
Technologie ochrany vod a ŽP:
-obory budoucnosti na indickém trhu
-rozsáhlé poškození ŽP
-nedostatek vody –vláhový deficit,poškození zdrojů spodních vod
-snaha o ochranu,poptávka: čistírny odpadních
vod,spalovny,technologie třídění odpadů
(velké aglomerace-Mumbai,Delhi)
Autor prezentace: Ing. Ivan Kameník, PhD., MBA
6.9.2012
Oborové příležitosti







Zemědělství a dřevozpracující průmysl:
Stav: růst státních výdajů o 18% (2012-2013)
Dovoz: 0 % celní sazby na zúrodňovací projekty.
Příležitosti: skladovací kapacity,chladící a mrazící zařízení
malá zemědělská technika, zavlažovací systémy,dojící
zařízení,stájové technologie,drůbežárny
Stavební dřevo,MDF a OSB desky
Veletrhy: lokální
Postup: Potravinářská mise říjen 2012 (SPD,ZÚ,MPO).Poptávka
po technologiích na SV Indie (Assam).
Autor prezentace: Ing. Ivan Kameník, PhD., MBA
6.9.2012
Oborové příležitosti
Obranný průmysl:
Státní rozpočet 2012-2013 navýšil rozpočet na obranu o 13%.
Příležitosti: ZÚ New Delhi.
Autor prezentace: Ing. Ivan Kameník, PhD., MBA
6.9.2012
Oborové příležitosti
Letecký průmysl:
- export letadel-složitá procedura
- ultralighty-první jednání
Letecká doprava-velká budoucnost
Reliance-zahajuje výrobu letadel-poptávka po spolupráci
Smíšená komise-jednání se zástupci kosmické aliance
Autor prezentace: Ing. Ivan Kameník, PhD., MBA
6.9.2012
Oborové příležitosti
Potravinářský průmysl:
 Potravinářské technologie-balení,plnění,stáčení,
 Mise: říjen 2012-setkání s firmami a řetězci
 Maloobchod: retail řetězce-FDI (brand)
 Poptávka: potraviny-sýry,víno,salámy
 Mise: setkání s Godrej a Reliance (největší obchodní řetezce)
Autor prezentace: Ing. Ivan Kameník, PhD., MBA
6.9.2012
Oborové příležitosti
Dopravní a manipulační prostředky:
Státní rozpočet 2012-2013 obsahuje vlastní kapitolu pro
největšího dopravce Indian Railways.
Snaha o zvýšení bezpečnosti,rozšíření kapacity ,modernizace
systémů a omezení provozních nákladů.
Příležitosti:
Dopravní prostředky,náhradní díly(ložiska),nápravy,SW pro řízení
provozu(poptávky),poradenství.
Autor prezentace: Ing. Ivan Kameník, PhD., MBA
6.9.2012
Oborové příležitosti
Biotechnologie a nanotechnologie:
- 2 nanospidery v Indii
- Poptávka na JV
Autor prezentace: Ing. Ivan Kameník, PhD., MBA
6.9.2012
Oborové příležitosti:
Firmy s poptávkou:
ESSAR
Reliance Ltd.
Godrej
Mahindra
BHEL
HEC
SAI Jyothi
Autor prezentace: Ing. Ivan Kameník, PhD., MBA
6.9.2012
Oborové příležitosti:
Akce v roce 2012 - uskutečněné:
-
-
MEDICAL FAIR v Bombaji
březen (17. - 25.)
MISE STROJÍRENSKÝCH FIERM do
Tamilnadu, Kéraly a Maharashtry
březen (22. – 22.)
oficiální účast ČR na strojírenském veletrhu INDIA
ENGINEERING SOURCING SHOW
duben (29.3. - 1.4.) oficiální účast ČR na veletrhu vojenské techniky
DEFEXPO
duben (16.)
OTEVŘENÍ GALERIE českého skla v Bombaji
(12 českých sklářů)
duben (18.)
PREZENTACE FIREM z oblasti energetiky
na ZÚ Dillí
duben (19. - 21.)
účast českých firem na veletrhu POWER-GEN
INDIA & CENTRAL ASIA
leden - srpen
účast zástupců ZÚ Dillí na třinácti seminářích na
propagaci výstavy INDIA SHOW
březen (2.- 4.)
Autor prezentace: Ing. Ivan Kameník, PhD., MBA
6.9.2012
Oborové příležitosti:
Akce v roce 2012 - plánované:
-
INDIA SHOW
MISE FIREM z oboru potravinářství a zemědělské
techniky do Maharashtry, Assamu a Meghalay
listopad (7. – 9.)
Renewable Energy Expo
listopad (29.10. - 2.11)
PROPAGACE ČESKÉHO PIVA a pivovar. technologií
prosinec (5. - 8.)
oficiální účast ČR na výstavě těžební techniky
IMME Kalkata
listopad prosinec
EU/ HK mise
září (10. - 14.)
říjen (8. - 12.)
Akce v roce 2013 - plánované:
-
leden (24. - 30.)
-
březen (5. - 8.)
oficiální účast ČR na výstavě obráběcích strojů IMTEX
Bangalore
oficiální účast firem na stroj. veletrhu INDIA
ENGINEERING SOURCING SHOW v Bombaji
Autor prezentace: Ing. Ivan Kameník, PhD., MBA
6.9.2012
Doporučení postupu: Desatero
1. Před investicí/vstupem provádějte market research – velikost trhu,
potenciál, dynamika, ceny – jak a kde vstoupit.
Je váš produkt/služba vhodný pro indický trh?
2. Je rozhodnutí o vstupu na indický trh plně podporováno top
managementem? Jsou projektu přiřazeny dostatečné zdroje? Je to
dlouhodobé rozhodnutí?
3. Vybírejte partnery obezřetně – použijte nezávislé poradenské firmy.
4. Navštivte Indii osobně, věnujte čas budování osobních vztahů –
buďte připraveni opakovaně navštěvovat vaše partnery.
5.
Rozhodnutí jsou dělána na vrcholu firemní hierarchie – jednejte s
těmito lidmi.
6. Počítejte s prostředky a časem na cestování a seznámení se s
indickým trhem.
Autor prezentace: Ing. Ivan Kameník, PhD., MBA
6.9.2012
Doporučení postupu: Desatero
7. Nebuďte povýšení a nepodceňujte, kde Indie už je a jak rychle se
rozvíjí.
8. Pochopte „business culture“ a nebuďte agresivní.
- „no problem“ = pokusím se
- „yes“ = „may be“
- „vrtění hlavou“ – může znamenat ano i ne
9. Nepředpokládejte, že vše běží dobře – najděte způsob, jak postup
kontrolovat tak, aby to neuráželo indickou stranu.
10. Buďte trpěliví – vždy to bude trvat déle, než předpokládáte!
Indický trh nejde obsluhovat „na dálku“ – musíte být přítomni, nebo
alespoň mít spolehlivého partnera.
Autor prezentace: Ing. Ivan Kameník, PhD., MBA
6.9.2012
Doporučení postupu
Vstup do projektů – poradenství
Vyhledávání příležitostí dle zadání klienta
Orientace na perspektivní obory
Orientace na MSE kategorii
Orientace na indické globální firmy (MPO,ZÚ)
Indie není jednoduchá, ale skýtá velké možnosti
 Indie vyžaduje dlouhodobý závazek, není řešením pro aktuální odbytové potíže
 Indie podporuje dovoz zařízení, technologií, know-how- méně už výrobků konečné
spotřeby
 Indický partner po vás bude často chtít založení JV, společnou výrobu, podíl jeho
výroby – obezřetnost při sdílení know-how je na místě
 Pozor na nezajištěné platby při dovozu i vývozu
 Opatrně s exklusivitou partnerů
Autor prezentace: Ing. Ivan Kameník, PhD., MBA
6.9.2012
Doporučení postupu
Doporučení pro MSV 2012:
a) B2B setkání,jednání na stánku firmy
b) Doprovodný program-technologické dny atd.
-delegace-MSE x velké,globální-MPO,ZÚ
-poznání nových kontaktů-firmy jsou členy komor
-výhoda-nebudou zájemci o zastupování (jako na indických
veletrzích),ale konkrétní firmy-pomoc při jejich následném
prověřování,sledování jejich aktivit atd.
-nejedná se o snahu Indie jen prodávat-vzájemný obchod !!!
Autor prezentace: Ing. Ivan Kameník, PhD., MBA
6.9.2012
Děkuji za pozornost a těším se na
setkání na MSV 2012
Ing. Ivan Kameník Ph.D.,MBA
ZK Mumbai
REWA Chambers Office 412
31,New Marine Lines,Churchgate(E)
Mumbai - 400 020,India
GSM: +91 98 704 13081
Tel: +91 22 2207 853
E-mail: [email protected]
www.czechtradeoffices.org.in
Autor prezentace: Ing. Ivan Kameník, PhD., MBA
6.9.2012

Podobné dokumenty

zde

zde sama nemá proti firmě příliš velkou šanci uspět. I když v poslední době (v USA) roste povědomí o důležitosti vlastnických práv k duševnímu vlastnictví, výsledek není nikdy předem zaručen. • Ve svět...

Více

Celý text přednášky Ing. E. Horvátha

Celý text přednášky Ing. E. Horvátha Pro udržení konkurenceschopnosti je ze strany výrobců strojních zařízení očekáván neustálý boj o jejich vyšší produktivitu a ziskovost bez připouštění kompromisů ve vztahu ke snižování vlastních vý...

Více

Informační leták

Informační leták Oblast oddělení nákupu spočívá v efektivním výběru dodavatelských firem a realizaci nových projektů. Spolu s oddělením “Kvality nakupovaných dílů“ a centrálním nákupem firmy Bosch přebírá zodpovědn...

Více

CzechTrade

CzechTrade = úspora času, nákladů a zvýšení počtu navázaných obchodních kontaktů

Více

prezentace ke stažení

prezentace ke stažení 15. května 2013, Praha

Více

pro rok 2013/2014

pro rok 2013/2014 1. Malovýrobní technologie využití a zpracování ovoce z extenzivních biosadů (zadáno) 2. Přehled farem s agroturistikou či jinou nezemědělskou činností v Jč kraji (zadáno) 3. Analýza efektivního vy...

Více