ernobílá ást.indd

Komentáře

Transkript

ernobílá ást.indd
Nová airbagová laboratoř TÜV SÜD v Nymburce otevřena
článek ze strany 6
Airbagová laboratoř TÜV SÜD Czech v Nymburce.
Nová světelná technologie společnosti 3M
článek ze strany 7
Světelnou technologii ULL dodává společnost 3M pro vůz Buick Enclave.
ZAS 1/2013
1
(ZAS1/2013,ročníkXXIV)
Světový autoprůmysl
Rusko se připojilo k WTO a nyní řeší otázku proč?......…….
Pohled na východ………………………………………………
Z činnosti AutoSAP
126. zasedání představenstva AutoSAP…………..…………
80. zasedání rady ředitelů……………………..…...........……
Čeští dodavatelé se podílejí na úspěchu Auta roku 2013
v ČR..…….........................................................………..
127. zasedání představenstva AutoSAP………........……….
Naše inovace
Nová airbagová laboratoř TÜV SÜD v Nymburce otevřena..
Nová světelná technologie společnosti 3M………......……...
ŠKODA Octavia - byla zahájena sériová výroba
třetí generace………........................................…………
SOR Libchavy pokračuje ve vývoji svých produktů……..…..
Informace
Škoda má nové muzeum…………….....................………….
Porsche spoléhá na pneumatiky z otrokovického
Continental Barum………...........................................…
Mapa bezpečnosti silnic z ÚAMK……………………………..
Evropská unie a my
Schvalovací proces evropské legislativy …………...............
Andreas Renschler se stal předsedou rady ředitelů
ACEA pro užitková vozidla.............................................
2
2
4
4
6
7
7
7
8
9
9
10
11
Právní servis
Zadržovací právo……………..…………………………………
12
Představujeme naše členy
Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. v roce 2012.…………..
Composite Components a.s. …………………………............
12
13
Z podnikového tisku
Z podnikového tisku…………………………………………….
13
Informační bulletin technologické platformy TP VUM
Workshop TP VUM 14. 12. 2012………….…………………..
TP VUM do třetice na Autu roku………………………………
15
16
Uzávěrka čísla 28. ledna 2013
Přetisknout materiály lze jen s udáním pramene
Název:
Vydává:
Šéfredaktor:
Adresa redakce:
Spojení:
E-mail:
Internet:
Grafická úprava:
Tisk:
Registrováno:
Zpravodaj automobilového sdružení
Sdružení automobilového průmyslu
Ing. Jiří Kyncl
Opletalova 55, 110 00 Praha 1
Tel.: 221 602 985, fax: 224 239 690
[email protected]
http://www.autosap.cz
Propagační Atelier, Mazancova 3055, 143 00 Praha 4
BETIS s.r.o., Praha – Běchovice
ÚVTEI 90 001
Vážení čtenáři,
5
6
Držíte v ruce (či možná prohlížíte si
na www.autosap.cz) první číslo 24. ročníku Zpravodaje automobilového sdružení. Podle všech známek přichází do
složitého období. Již konec minulého roku
a bohužel i lednové výsledky ukazují,
že Evropa ekonomicky stagnuje. To se
odráží ve váhání zákazníků kupovat nové
automobily. Český automobilový průmysl
je na horší časy dobře připraven. Můžete
se o tom přesvědčit mimo jiné v rubrikách
Naše inovace nebo Informace, kde se
prezentují špičkové technologie a výrobky
finálních výrobců i dodavatelů z řad členských firem AutoSAP.
Přesto nás pravděpodobně čekají
mnohé výzvy i otazníky. Rozhodně se jim
lépe čelí ve větší komunitě. A AutoSAP
takovou komunitou bezesporu je. Uvědomily si to i tři nové členské firmy - Composite Components, IMI International
a Linde + Wiemann CZ. Vítáme je mezi
námi! Postupně je budeme ve Zpravodaji a v AutoSAP info představovat. Věřím,
že se v průběhu roku přidají i další firmy, které pochopí, jaké výhody členství
v AutoSAP přináší a budou je naplno
využívat.
Ing. Jiří Kyncl
2
ZAS 1/2013
Rusko se připojilo k WTO a nyní řeší otázku proč?
Ekonomický deník Kommersant zveřejnil komentář na téma: Poslední krok – ten nejtěžší. Po vstupu Ruska
do Světové obchodní organizace WTO se začínají objevovat skryté vady na kráse. Na 0,5 mld. rublů (RUB) byla
odhadnuta ztráta ze snížení celních poplatků pouze z dovozu automobilů a zemědělských strojů.
Po 17 letech jednání se v létě 2012 Rusko připojilo k WTO. V závěrečné etapě tohoto procesu byli proti lobbisté automobilového průmyslu a zemědělských strojů (ruští výrobci), kteří vyjadřovali svojí snahu akcemi STOP
WTO a prosazovali maximální oddálení vstupu. V té době již Ruská federace (RF) uvedla své zákonodárství do
souladu s WTO. V době vstupu si vláda nepřipouštěla možné ztráty ze snížení celních poplatků. Později byly
ztráty oceněny na 445 mil. RUB. Vláda přislíbila ztráty kompenzovat. Bohužel své závazky nesplnila. Vstupem do
WTO se však zbavila lobbistických vlivů ruských patriotů s konstatováním, že již platí obecná pravidla světového
trhu.
Nyní je řešení ochranářských opatření pro ruské výrobce daleko složitější. Úroveň obchodních bariér je zafixována mezinárodními dohodami, které jsou na vyšším stupni, než zákonodárství Ruské federace. Komentáře
o záchraně domácí produkce jsou pouhým konstatováním. Nepřichází již v úvahu domluva ani s Bílým domem
ani s Kremlem.
Na summitu Rusko - EU v prosinci 2012 proběhlo jednání týkající se poplatku za recyklaci zahraničního
automobilu, který navrhlo Ministerstvo průmyslu a obchodu RF na ochranu ruského automobilového průmyslu.
Recyklační poplatek měl kompenzovat ztrátu ze snížení cla za dovozové automobily. EU protestovala a nakonec odsouhlasila sjednocení výše recyklačního poplatku zahraničních výrobců s ruskými. Ministr ekonomiky RF
A. Belousov a prezident V. Putin řešili situaci návrhem na vyrovnání poplatků – tj. fakticky zavedením poplatků
ruským výrobcům. Příjmy státu tak zůstávají zachovány. Bohužel frontální růst cen může být pro ruské výrobky
likvidační. Pro kupující bude růst cen možná časem kompenzován inflací.
Případ a jeho řešení nebude pravděpodobně poslední v řadě snižování celních poplatků u dovozového zboží.
Předpokládáme, že výsledky tohoto souboje budou probírány na Mezinárodní konferenci AUTOINVEST v Sankt
Peterburgu 13. – 15. února 2013. Zákazník bude spíše kupovat kvalitu ze zahraničí na úkor omezení a likvidace
domácí ruské výroby. Můžeme předpokládat, že postupné snižování cel přispěje i českým firmám k rozšíření
exportu do RF.
Vypracoval: Ing. Vladimír Málek, Generální konzulát České republiky, Sankt Peterburg
Pohled na východ
Čínské vozy Lifan z Uljanovské oblasti?
Poté, kdy čínská automobilka Lifan zřejmě neuspěla se svým
záměrem vybudovat vlastní závod v Jaroslavské nebo Kalužské
oblasti (ve hře byla i zvláštní ekonomická zóna v Elabuze), přichází nabídka správy Uljanovské oblasti, která navrhuje využít
volné kapacity UAZu (Uljanovský automobilový závod) vzniklé
díky restrukturalizaci výroby automobilových komponentů v rámci působení jeho vlastníka, společnosti Sollers. Původně hodlal
Lifan investovat do tohoto projektu kolem 200 mil. dolarů s tím, že
nevylučoval ani „spoluúčast“ dalšího čínského producenta, automobilky Haima.
Rating popularity automobilových barev
Společnost PPG Industries (výrobce automobilových laků
s celosvětovou působností) zveřejnila pořadí nejoblíbenějších
barev za uplynulý rok, kterému již podruhé za sebou dominuje
bílá (22 %) před stříbrnou (20 %) a černou (19 %). Na dalších místech figurují šedá (12 %), červená (9 %), hnědá (8 %),
modrá (7 %) a zelená (2 %). V Americe patří mezi nejoblíbenější barvy bílá (21 %), černá (19 %) a stříbrná se šedou (16 %),
v Evropě dominuje rovněž bílá, stejně jako v Asijsko-Pacifické
oblasti, kde se o prvenství musí dělit se stříbrnou.
Desetimilióntý Fiat vyrobený v Polsku
Během 41 let od vzniku závodů v lokalitách Bielsko-Biala
a Tychy bylo zde do října 2012 vyrobeno 10 miliónů automobilů
Fiat, z toho 3 349 487 v původním závodě FSM a 6 650 513 ve
společnosti Fiat Auto Poland.
Čína: titul „motor roku“ získal dvoulitrový diesel Great Wall
Čínská asociace „China Internal Combustion Engine Industry Association“ vyhlásila v Pekingu výsledky ankety „Engine
ZAS 1/2013
of the Year“, kterým se mezi 12 konkurenty stal dvoulitrový turbo
diesel VGT nominovaný v kategorii „Nejmodernější motor roku
2012“. Motor, do jehož vývoje investovala společnost kolem
82 mil. dolarů, splňuje emisní předpisy Euro 5 a může se pochlubit příslušnými certifikáty i pro prodej v Evropě. Má vysoký
litrový výkon i krouticí moment, takže jeho charakteristiky odpovídají charakteristikám třílitrového benzinového agregátu.
Ukrajina – Černá Hora: dohoda o volném obchodu
Nejvyšší ukrajinská Rada ratifikovala mezivládní dohodu
s republikou Černá Hora o volném obchodu, která by mohla určitou měrou pomoci mj. i domácímu automobilovému
průmyslu. Ten se v poslední době střetává se stále většími
odbytovými obtížemi. Je to již druhá podobná smlouva s některou ze zemí balkánského regionu. První byla uzavřena se
Srbskem. Podle některých pozorovatelů však může nastat
i situace, kdy bude naopak proudit zboží (včetně automobilů) na Ukrajinu. Koncern Fiat oznámil totiž již před dvěma lety
záměr investovat kolem 1 mld. euro do nově získaného závodu
v srbském Kragujevaci s cílem zvýšit jeho výrobní kapacity na
190 000 jednotek/rok, aby v něm mohl produkovat nové generace dvou minivanů Multipla a Idea, které měly být původně
montovány v závodě v Mirafiori.
EBRD: úvěr společnosti Continental na výstavbu
gumárenského závodu v Kalužské oblasti
Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD), založená
v roce 1990 jako jedna z forem pomoci zemím střední a východní Evropy, poskytne společnosti Continental Group úvěr ve výši
90 mil. euro na výstavbu závodu pro výrobu pneumatik
v Kalužské oblasti. Úvěr bude poskytnut v rublech s dobou splatnosti 8 let a měl by sanovat část nákladů spojených s realizací
tohoto projektu, které sám Continental na počátku letošního
roku odhadoval na 220 mil. euro. Uvedení závodu do provozu se
plánuje na konec roku 2013. Počáteční objem roční produkce
4 mil. pneumatik by v případě pozitivního vývoje poptávky mohl
stoupnout až na 8 mil. pneumatik ročně. Zaměstnávat bude
kolem 400 pracovníků.
Rusko: každá pátá dopravní nehoda způsobena stavem
silnic, polovina z nich neodpovídá normám
Zástupce Generální prokuratury Ruské federace informoval,
že na základě statistických dat má každá pátá dopravní nehoda
v Rusku svůj původ v nekvalitních komunikacích, a to jak z pohledu jejich povrchu, tak i značení. V této souvislosti zmínil i informace publikované úřadem pro bezpečnost silničního provozu, podle
kterých polovina všech ruských dopravních komunikací nevyhovuje stávajícím normám.
ZIL: výroba automobilů od března 2013
„MosavtoZIL“, stoprocentní dceřiná společnost „ZILu“, informoval, že zahájí montáž osobních a lehkých užitkových automobilů již v březnu příštího roku. Prvním oficiálním zájemcem o spolupráci je firma Renault. V jednání jsou i automobilky Fiat-Chrysler
a Hyundai. K těmto účelům využije ZIL méně než jednu třetinu své
stávající plochy, zbylé dvě třetiny mají být určeny pro výstavbu
3
obytných domů, administrativních center i sportovišť. Dříve zaujímal ZIL plochu až 300 hektarů. Na produkci automobilové techniky vyčleňuje v této chvíli kolem 50 hektarů. Na nich mají vzniknout
díky investici kolem 12 mld. RUB (cca 3 mld. euro) kapacity pro
roční produkci až 150 000 vozů (od roku 2016).
BYD: klíčky od automobilu zabudované do hodin
Čínská automobilka BYD představila křemíkové hodiny se
zabudovaným elektronickým klíčkem-transponderem umožňujícím
otevřít dveře automobilu a nastartovat motor. Na technologie aplikované v tomto produktu podala společnost 36 patentových hlášení v Číně a 21 v některých dalších zemích. K identifikaci majitele
automobilu používá systém technologii RFID (Radio Frequency
Identification). K načtení informace se používá radiofrekvenční
elektromagnetická emanace z čipu zabudovaného v hodinkách.
Toyota chce v Moskvě šrotovat automobily
Společnost Toyota nabídla správě Moskevské oblasti vybudování unikátního závodu na využití starých automobilů. Podle
odhadů odborníků nastane v nejbližší budoucnosti potřeba ročně
sešrotovat kolem 3 mil. automobilů. Objevily se propočty, podle
kterých bude třeba v Rusku k vybudování „šrotovací“ infrastruktury investovat sumu nejméně 2 miliardy dolarů a bude nutná
existence kolem 30 závodů, když v současnosti je jich šest.
Rusko: zdvojnásobení importu čínských automobilů
Bývalý šéf vývoje Volžského automobilového závodu
a dnes generální ředitel ústavu FGUP NAMI (Ústřední vědecko-výzkumný institut pro automobily a automobilové motory)
Nagajcev očekává masivní útok čínských automobilek na trhy
jiných zemí v souvislosti s úkoly 13. pětiletky vlády ČLR. Podle
nich má být do roku 2020 každý druhý v Číně vyrobený automobil prodán v zahraničí. V současnosti se v Číně ročně vyrábí kolem 20 mil. automobilů, z nichž na export míří jen necelá
3 %. Intenzivnější zájem o ruský trh potvrzují i údaje roku 2012,
podle kterých bylo do Ruské federace z Číny dovezeno kolem
100 000 automobilů.
Rusko: odklad přechodu na kvalitativně lepší palivo
Náměstek ministra financí Ruské federace Šatalov informoval, že potíže některých místních ropných zpracovatelských
společností, které sice podepsaly třístranné dohody zavazující je
modernizovat vlastní technologická zařízení, avšak v současnosti
tyto dohody neplní, vedly k rozhodnutí prodloužit povolení k produkci paliva splňujícího normu Euro 2 o jeden rok.
Moskva: absence více než dvou miliónů parkovacích míst
V současnosti disponuje Moskva parkovacími místy pro
1 780 000 automobilů. Zbývajících cca 2 200 000 vozů je z tohoto pohledu bezprizorních. Navíc do Moskvy denně dojíždí
dalších cca 600 000 automobilů. Magistrát hlavního města sice
zintenzivnil budování parkovacích míst v satelitních oblastech
Moskvy (např. v jejím Východním okruhu jich bude ještě do konce letošního roku dáno k dispozici kolem 40 000), zásadnější
změnu lze však v této oblasti očekávat až v horizontu několika let.
4
ZAS 1/2013
126. zasedání představenstva AutoSAP
Představenstvo AutoSAP zasedalo v Průhonicích 14. 12. 2012 před zasedáním rady ředitelů. Jednání předcházela pracovní snídaně s potenciálními členy AutoSAP. Na programu byly tyto body:
1. Kontrola úkolů
Představenstvo projednalo účast pozvaných potenciálních členů AutoSAP, informaci o elektronických aukcích, problematiku bezpečnostních přestávek a očekávané čerpání stálých záloh.
2. Zajištěnost 80. rady ředitelů
V tomto bodě bylo představenstvo informováno o zajištění 80. zasedání rady ředitelů.
3. Organizační záležitosti
Součástí tohoto bodu byl termínový kalendář na rok 2013 a nominace na Řád vavřínů HK ČR.
4. Ostatní
Představenstvo v rámci tohoto bodu schválilo podporu konference Očekávaný vývoj autoprůmyslu v ČR
a střední Evropě (říjen 2013) a vzalo na vědomí informaci o závěrečné konferenci projektu IQ Industry.
80. zasedání rady ředitelů
Zasedání 80. rady ředitelů se rovněž konalo 14. 12. 2012 v centru Floret v Průhonicích. Rada ředitelů při
svém jednání:
A. Schválila rozpočet AutoSAP na rok 2013.
B. Vyjádřila společnou vůli k úhradě plateb na rok 2013 do 5. 2. 2013.
C. Vzala na vědomí:
1) Výhled hospodaření AutoSAP za rok 2012 a ODETTE v rámci AutoSAP.
2) Vystoupení L. Tržila, ředitele Služby dopravní policie, L. Niedermayera, ředitele společnosti Deloitte,
J. Herodese, manažera projektu IQ Industry, J. Kuliše, GŘ Veletrhů Brno a J. Součka, místopředsedy
OS KOVO.
3) Informace o čerpání prostředků a řešení projektů Technologická platforma Vozidla pro udržitelnou mobilitu
a Auto-Adapt.
V předsálí diskutovali L Niedermayer, P. Juříček a M. Jahn.
Před sálem, kde probíhalo zasedání rady ředitelů, byla
vystavena novinka Škody Auto – model Rapid.
ZAS 1/2013
5
ČVUT se prezentovalo „studentskou“ formulí FS-04. Vůz si vyzkoušel i B. Wojnar,
viceprezident AutoSAP.
Představitelé AutoSAP Dr. Vaníček (ÚAMK) a P. Juříček
využili přítomnosti L. Tržila, ředitele Služby dopravní
policie, k diskusi o bezpečnosti silničního provozu.
4) Informace ze sekretariátu AutoSAP, které sdělil ředitel sekretariátu Ing. A. Šípek.
6) Informace prezidenta a viceprezidentů o jednání mezi VDA, ZAP SR a AutoSAP ve věci CNG, o jednání
tripartity a aktivitách SP ČR a o projektu POSPOLU.
Čeští dodavatelé se podílejí na úspěchu Auta roku 2013 v ČR
Akce AutoSAP s názvem „Dodavatel pro Auto roku 2013 v ČR“ se již podeváté stala součástí ankety „Auto roku v ČR“. AutoSAP tak podporuje nedílnou
součást českého automobilového průmyslu, kterou tvoří výrobci skupin a dílů
vozidel.
Ing. Martin Jahn, prezident AutoSAP v této souvislosti řekl: “Média ani
veřejnost by neměly zapomínat, že český autoprůmysl nejsou jen výrobci
automobilů. Vždyť tržby dodavatelů tvoří téměř 50 % z celkových tržeb automobilového průmyslu České republiky.“ Akce „Dodavatel pro Auto roku v České republice“ je určena členským firmám AutoSAP z řad dodavatelů. Přihlásilo
se do ní 39 českých dodavatelských firem.
Ing. M. Jahn dodává: „Tuzemští dodavatelé si opět vedli výborně. Přihlášené firmy dodávají díly na 90 %
z nominovaných automobilů. Přitom se jedná o pestré portfolio vozů evropských, asijských i amerických značek,
navíc nejrůznějších kategorií od minivozů až po
supersportovní a luxusní automobily.“ Autem roku
2013 v ČR se stal vůz Volkswagen Golf. Na tento vůz dodávají své výrobky a prestižní označení
„Dodavatel pro Auto roku 2013 v České republice“
získaly firmy:
Vítězem v hlasování veřejnosti v kategorii nižší střední třída se stala Škoda Rapid.
3 M Česko, spol. s r.o.
Benteler ČR s.r.o.
BRANO GROUP, a.s.
Brisk Tábor a.s.
CONSTRUCT CZECH a.s.
CONTINENTAL BARUM s.r.o.
Denso Manufacturing Czech s.r.o.
Fehrer Bohemia s.r.o.
Gumárny Zubří, akciová společnost
GUMOTEX, akciová společnost
6
ZAS 1/2013
HP-Pelzer s.r.o.
Inteva Products Czech Republic a.s.
Kamax s.r.o.
KS Kolbenschmidt Czech Republic, a.s.
Magna Exteriors & Interiors (Bohemia) s.r.o.
Mann+Hummel(CZ) s.r.o.
Monroe Czechia s.r.o.
Mubea, spol. s r.o.
Saar Gummi Czech s.r.o.
TRW Autoelektronika, s.r.o.
TRW Automotive Czech s.r.o.
WITTE Nejdek, spol. s r.o.
Zástupce dodavatelů P. Juříček, místopředseda
Divize dodavatelů a viceprezident AutoSAP (vpravo)
převzal ocenění
z rukou B. Wojnara (vlevo) a M. Jahna (uprostřed).
127. zasedání představenstva AutoSAP
V roce 2013 se Představenstvo AutoSAP poprvé sešlo 25. ledna. Na programu mělo tyto hlavní body:
1. Kontrola úkolů
Byly projednány tyto dosud neuzavřené úkoly: problematika bezpečnostních přestávek, příprava internetových stránek AutoSAP, termíny hlavních akcí v roce 2013 a nominace na Řád vavřínů HK ČR.
2. Rámcový program 81. zasedání rady ředitelů
Představenstvo schválilo rámcový program 81. zasedání Rady ředitelů dne 4. 4. 2013 v Brně.
3. Organizační záležitosti
Představenstvo schválilo přijetí nových členů AutoSAP – Composite Components, IMI International a Linde +
Wiemann CZ. Dále projednalo problematiku financování projektu AutoAdapt, nabídku partnerství a spolupráce Sektorové rady pro strojírenství, účast na výstavě Equip Auto 2013, vydání publikací AutoSAP v roce 2013,
nabídku na uspořádání semináře firmy Edymax Holding (neschváleno), vystoupení na konferenci Auto 2013
(neschváleno), problematiku Auta roku 2013, informace P. Juříčka o aktivitách při ustavení jediné sportovní
autority v ČR, o jednání s ministrem dopravy ČR a o aktivitách VÚTS Liberec.
Nová airbagová laboratoř TÜV SÜD v Nymburce otevřena
Koncem roku 2012 byla slavnostně otevřena nová airbagová laboratoř TÜV SÜD Czech. Nové pracoviště je
umístěno v areálu Podnikatelského inkubátoru v Nymburce. Na testování airbagů se TÜV SÜD Czech zaměřuje
od roku 2004, kdy byla otevřena laboratoř v Mladé Boleslavi.
V laboratoři jsou prováděny výstřelové zkoušky všech typů airbagů podle dostupných standardů.
ZAS 1/2013
7
Technické parametry zařízení airbagové laboratoře:
Weiss WK3
1,2 x 2,0 x 1,5m, teplota -70 / 150°C, vlhkost 10 / 95%
Weiss WK33
5,0 x 3,0 x 2,2m, teplota -40 / 100°C, vlhkost 15 / 95%, výstřely uvnitř
Systém řízení zkoušek HuDe, 4 kanály zážeh, 8 kanálů záznam
Kamery Redlake
Y4-S2, 9000 obr/s (1024x1024 pixels), bílá světla Mitronic
Nová světelná technologie společnosti 3M
Společnost 3M představila výsledek vývoje pro oblast automobilového průmyslu. Pod zkratkou ULL (Uniform lightning lens)
se skrývá řešení pro rovnoměrné osvětlení koncových svítilen
využívajících technologie LED. Prvním sériovým vozem vybaveným touto technologií je Buick Enclave. Společnost 3M na případném nasazení řešení ULL spolupracuje i s evropskými automobilkami včetně českých.
Technologie ULL umožňuje designérům a konstruktérům
vytvářet zcela nové tvary koncových svítilen a zvyšovat jejich
výkonnost. Podstatou řešení je zpracování světla s využitím přesně zkonstruované polykarbonátové čočky s mikroskopickým vzorem. Čočky pohlcují světlo vyzařované LED diodami umístěnými
pod nimi a rovnoměrně světlo distribuují. Výsledkem je koncová
svítilna, která vyzařuje světlo rovnoměrně a která není tvořena
skupinkou jednotlivě svítících LED diod, jak je u tohoto typu osvětlení v dnešní době obvyklé. Rovnoměrnější osvětlení umožňuje
počet LED diod snížit.
Společnost 3M dodává pro autoprůmysl celou řadu produktů
– např. konstrukční lepidla, akustickou izolaci Thinsulate, fólie pro
ochranu laku či pro náhradu barev, těsnění katalyzátorů Interam,
světlovodné materiály, elastomery, plastická aditiva, fluoroplasty
a monomery, smáčedla Novec nebo aditiva v podobě skleněných
mikrokuliček. Průmyslová sekce 3M nabízí i řešení pro broušení,
lepení a autoopravárenství.
ŠKODA Octavia – byla zahájena sériová výroba třetí generace
uvedla do provozu
17. prosince 2012
moderní a ekologicbyla v Mladé Boleslakou lisovací linku.
vi oficiálně zahájena
Všechny rozměry
sériová výroba nového
nové generace ŠKOmodelu ŠKODA OctaDA Octavia v porovvia. Od konce ledna
nání s předchozí ge2013 jsou naplánovánerací jsou větší
ny prodejní premiéry
- vůz je delší a širší
v prvních evropských
než jeho předchůdce
zemích. Octavii povaa má také delší rozžuje Škoda Auto za
vor. Největší prostor
hlavní pilíř růstové stranad hlavou a pro notegie. Má navázat na
hy cestujících na zadúspěchy svých předních sedadlech a nejchůdců a dále posílit
větší zavazadlový propozici značky na meziTřetí generace ŠKODY Octavia se vyrábí v Mladé Boleslavi od 17. 12. 2012.
stor ve své třídě o obnárodních trzích.
jemu 590 litrů nabízí dostatek místa pro cestující i jejich zavaKvůli výrobě třetí generace modelu ŠKODA Octavia zahájila
zadla. Nová ŠKODA Octavia je vybavená řadou moderních beznejvětší česká automobilka jeden z historicky nejrozsáhlejších
pečnostních, komfortních a infotainmentových systémů. Přesto
projektů modernizace a rozšíření hlavního závodu v Mladé Boleje třetí generace v porovnání se svou předchůdkyní až o 102 kg
slavi. Hlavním cílem těchto opatření bylo rozšíření výrobní linky
lehčí.
pro modely Octavia a Rapid, jejíž kapacita postupně narůstá z 800
Nabídka motorů zahrnuje širokou možnost volby od mimořádna 1200 vozů denně. Vedle nové generace vozů ŠKODA Octavia
ně šetrné verze GreenLine se spotřebou 3,4 litru nafty / 100 km
a ŠKODA Rapid vyrábí automobilka v Mladé Boleslavi také model
a emisemi CO2 ve výši 89 g/km až po vrcholnou motorizaci
ŠKODA Fabia. V rámci rozšiřování výrobních kapacit byla zprovozněna nová svařovna a plně automatické lakování vnitřku karoo výkonu 132 kW a v budoucnu i verzi s pohonem všech kol
serie. Na počátku roku 2013 pak automobilka v Mladé Boleslavi
a sportovní provedení ŠKODA Octavia RS.
SOR Libchavy pokračuje ve vývoji svých produktů
Elektrobusy SOR
Elektrobus s označením EBN 10,5 vyvinul SOR ve spolupráci
s dodavatelem elektrické výzbroje - firmou Cegelec a DP Ostra-
va, který je zároveň prvním uživatelem těchto vozidel. Dopravní
podnik Ostrava v současné době provozuje čtyři tyto elektrobusy,
které standardně nasazuje na linky v městském provozu. První
8
ZAS 1/2013
elektrobus je v provozu již od roku 2010. Pozitivní reference z provozu potvrzují, že díky vhodně zvolené koncepci vozidla a jeho
dalším intenzivním vývojem se tento produkt v provozu osvědčil
a výrobce jde správným směrem. Pátý elektrobus je pravidelně
nasazován v zimním období ve Vysokých Tatrách, kde je využíván
místním dopravcem jako skibus.
Elektrobus SOR EBN 10,5 (foto R. Paška).
Dojezdová vzdálenost v závislosti na provozních podmínkách
se pohybuje v rozmezí 140 až 170 km na jedno nabití akumulátorů. Elektrobus je vybaven elektromotorem o trvalém výkonu
120 kW, 180 lithium-iontovými články a elektronickou regulací
s rekuperací. Akumulátory se dobijí při standardním postupu
8 hodin nebo je možné využít rychlonabíjení, které trvá pouhou
1 hodinu. Při dílčím dobíjení využívajícím odstavné přestávky se
může dojezd a využití elektrobusu podstatně prodloužit. Celková
obsaditelnost elektrobusu je 85 míst, z toho 28 pro sedící cestující. Uspořádání pohonu (akumulátory, měnič atd.), které je v zadní
části, umožňuje nabídnout různé unifikované délkové varianty.
V pořadí šestý elektrobus je společně s kratší verzí elektrobusu o délce 8 m aktuálně testován u dopravců v Německu.
Obě verze jsou nasazovány do ostrého provozu v centru měst
a zároveň se zúčastňují regionálních marketingových akcí. Cestující z Hamburgu, Tübingenu, Landsmutu, Ingolstadtu, Brém
a Drážďan již měli možnost se elektrobusem svézt. Kladné ohlasy
jsou také od společnosti Lufthansa, která nasadila elektrobus jako
letištní speciál ve Frankfurtu nad Mohanem. Kratší verze elektrobusu si již našla svého zákazníka v Grevesmühlenu, kde si ho
zakoupil místní dopravní podnik.
Autobus SOR NB 12
Celonízkopodlažní třídveřový autobus s typovým označením
NB 12 konstrukčně vychází ze čtyřdveřové verze. Při výrobě tohoto provedení byl kladen důraz na umístění sedadel přímo na podlahu s uchycením sedadel do boku vozidla. Byla rozšířena ulička
v přední části vozu a instalovány inovační prvky v interiéru vozidla
– např. odlišná potahová látka na preferenčních sedadlech cestujících a zvýraznění prostoru pro vozíčkáře.
Počet sedadel pro cestující se zvýšil z 26 na 34. Osm z nich
je přímo dosažitelných z podlahy vozidla + dvě sklopná sedadla
v prostoru umístění kočárku nebo invalidního vozíku. Autobus je
možné vyrábět i ve verzi s motorem CNG nebo jako karoserie
pro trolejbus. Touto další modifikací městského autobusu reaguje
firma na potřeby provozovatelů a připomínky cestujících.
Škoda má nové muzeum
Koncem minulého roku se pro veřejnost otevřelo nové muzeum Škody Auto v Mladé Boleslavi. Zcela nově
koncipovaná výkladní skříň značky na třídě Václava Klementa zve návštěvníky k procházce historií firmy na
více než 1 800 m2 výstavní plochy
v historických výrobních halách.
Muzeum je mimořádné také díky
novému multifunkčnímu sálu Laurin & Klement Fórum a modernímu
Café-Restaurantu Václav. Celková
přestavba trvala přibližně devět
měsíců.
Muzeum obsahuje tří tématické oblasti se 46 historickými vozy,
několika stovkami jednotlivých exponátů a historických filmů, fotografií a dokumentů. Tvůrci nového
muzea chtěli vytvořit více než jen
Pohled na výstavní plochu Tradice – v popředí ŠKODA Popular Sport Monte Carlo z roku 1937.
novou výstavní plochu. A to se podařilo díky velkému množství jedinečných exponátů, díky jasné struktuře, modernímu interaktivnímu sdělování
poznatků, moderní architektuře a stavebnímu provedení.
ZAS 1/2013
9
Budova muzea je součástí více než stoletého továrního komplexu, který vznikl v letech 1898 až 1912. Třípatrová průmyslová
budova z počátku dvacátého století se vyznačuje věcnou, jasnou
architekturou. To, které modely vznikaly přesně v této budově,
bohužel není jisté. V každém případě se tu ale vyráběly motory.
Později budova dlouhá léta sloužila jako správní komplex, než se
sem v roce 1995 poprvé nastěhovalo muzeum.
Uvnitř muzea nezůstal kámen na kameni. Téměř celý interiér
muzea byl vybourán a nově uspořádán. Technická infrastruktura
je nová: ať už se jedná o elektrickou instalaci, vzduchotechniku,
topení nebo klimatizaci. Bylo nutno natáhnout více než 100 kilometrů elektrických kabelů a tři kilometry topenářských trubek.
Přestavbou vznikla světlá, svěží a veskrze moderní architektura,
citlivě začleněná do historické budovy.
Čtyři klasické vozy ŠKODA v různých stádiích restaurování v expozici muzea
(ŠKODA 422, výrobní rok 1930).
Výstavní plocha Evoluce s tříkolkou
Laurin & Klement LW (1911).
Porsche spoléhá na pneumatiky z otrokovického
Continental Barum
Automobilka Porsche schválila použití zimních pneumatik vyráběných ve společnosti Continental Barum v Otrokovicích. Bude jimi vybavovat nový Boxster, nový Cayman, model 911 Carrera a 911 Carrera 4
(typy 981 a 991). Jak je u sportovních vozů obvyklé, jsou rozměry předních a zadních kol kvůli bezpečnému přenosu výkonu motoru na vozovku
a přesnosti řízení různé.
Porsche použije zimní pneumatiky ContiWinterContact TS 830 P. Na
nové Boxstery a Caymany se vpředu montuje rozměr 235/40 R 19, vzadu
pak 265/40 R 19. U řady 911 Carrera se u přední nápravy rovněž používá
rozměr pneumatik 235/40 R 19 a pro zadní nápravu 295/35 R 19. Všechny zimní pneumatiky s homologovaným označením „N0“ na boční straně
jsou schváleny pro rychlost do 240 km/h, aby byla na suché vozovce
i v zimním období možná sportovní jízda.
ContiWinterContact TS 830 P je model zimních pneumatik pro silné sportovní vozy. V hodnoceních prováděných odbornými časopisy se
stal v loňském roce model ContiWinterContact vítězem testu časopisů
Sportauto (vydání 25/2012) a Auto Zeitung (vydání 25/2012). Pneumatika vyráběná ve speciálních rozměrech pro vozy s pohonem 4x4, jako je
Porsche Cayenne, získala v testu AutoBild allrad (vydání 11/2012) hodnocení “vorBildlich” (příkladná).
Pneumatika ContiWinterContact TS 830 P pro vozy Porsche.
Mapa bezpečnosti silnic z ÚAMK
Riziková mapa České republiky, která vzniká díky ÚAMK
a technickému garantovi společnosti CityPlan, byla poprvé publikována v roce 2005. Tři roky před tím byl ustaven EuroRAP jako
nezisková organizace pro řízení programů hodnocení bezpečnosti silnic v rámci Evropské unie. Jejím cílem je hodnotit stav silnic
a sestavovat mapy jednotlivých zemí (nyní 23) a celé Evropy.
Mapy bezpečnosti díky hodnocení počtem hvězdiček (od nejnižšího počtu 1 až po nejvyšších 5) říkají, na kterých silnicích
a konkrétních úsecích můžeme očekávat nejvyšší riziko nehody
s možností těžkého zranění nebo smrti. Celkem je v Evropě zmapováno 180 000 kilometrů silnic. Z toho je 60 000 kilometrů ohodnoceno hvězdičkami.
10
ZAS 1/2013
V ČR bylo zatím zmapováno 720 kilometrů dálnic a 5800 kilometrů silnic I. třídy. Vloni se začalo s hodnocením hvězdičkami na
dálnici D1. Riziková mapa za roky 2009 až 2011 vznikla koncem
roku 2012. O výsledcích vypovídá porovnání s předchozí mapou za
roky 2008 až 2010. V předchozích letech byl poměr rizikových míst
bezmála stejný jako těch nejlépe hodnocených. Ovšem situace se
zhoršuje. Úsek, který lze laicky nazvat bezpečným, přibyl jen jeden,
za to nebezpečných (hodnocených známkou 5) je o třetinu více.
Podle zjištění policie jsou u smrtelných nehod zjištěny ve 42 % na
daném místě nedostatky, které se mohou podílet na samotné nehodě a jejich následcích. Riziková mapa by se měla stát podkladem pro
správce silnic, aby v nejhorších úsecích udělali maximum pro zlepšení.
Z hlediska bezpečnosti silničního provozu jsou v Evropě
nejlepší Švédsko, Velká Británie a Nizozemí. Česká republika je horší evropský průměr. Při výpočtu se vychází z počtu
nehod na 1 milion ujetých vozokilometrů. Relativní nehodovost na dálnicích je rovna 0,8, což je 2,5 x méně než na silnicích tříd I. až III. Riziko zranění je zde 4,2 x nižší a pokud
jde o možné těžké zranění a smrt, pak 3 x nižší. V Praze je
průměrná relativní nehodovost 5,1, tedy 2,5 x vyšší než na
silnicích ve „zbytku“ republiky a 2,6 x vyšší než na dálnici.
Pokud bychom vzali v potaz jen běžné silnice na území Prahy (mimo okruhů a podobně), pak je na tom hlavní město
7,6 x hůře než dálnice.
Schvalovací proces evropské legislativy
Následující text navazuje na ZAS 6/2012, v němž byly popsány jednotlivé druhy právních aktů Evropské unie.
Tentokrát se zaměříme na různé způsoby postupu jejich schvalování.
ZAS 1/2013
11
Jakým způsobem je schvalováno tzv. primární právo EU?
Primární právo má podobu mezinárodních smluv zakládajících EU ve znění jejich posledních změn. Smlouvy a jejich změny
musí být přijaty všemi členskými státy Evropské unie bez ohledu na jejich velikost a počet obyvatel. Způsob přijetí v členských
státech závisí na vnitřních legislativních pravidlech jednotlivých
zemí. Např. zda je zapotřebí „pouze“ souhlas parlamentu či musí-li
proběhnout referendum. Tento fakt obnáší nutnost najít při tvorbě
primárního práva vhodné kompromisní znění tak, aby jednotlivé
země jeho schvalování neblokovaly.
Jaký je nejběžnější postup při schvalování právních aktů EU
v právu sekundárním?
Od počátku existence EU je právo legislativní iniciativy vyhrazeno Evropské komisi (EK). Nicméně u naprosté většiny právních
aktů o jejich konečném znění a vstupu v platnost rozhodují jiné
orgány EU. Standardním rozhodovacím procesem je v Evropské
unii tzv. spolurozhodování. To znamená, že na definitivním znění legislativního předpisu se musí shodnout Evropský parlament
a Rada, které disponují pravomocí přijímat pozměňovací návrhy
a případně jej v různých fázích blokovat. Příležitost k vyjádření
dostává i mnoho ostatních subjektů, kterých se daný návrh týká, jako jsou například místní samosprávy či zástupci nevládních organizací (Výbor regionů, Evropský hospodářský a sociální
výbor).
Jak konkrétně probíhá spolurozhodovací proces?
Legislativním návrhem se po jeho předložení EK zabývá nejprve Evropský parlament (EP). Návrhu jsou přiděleni zpravodajové z výborů. Z nich nejdůležitější je zpravodaj z tzv. odpovědného
výboru, který návrh dále zaštiťuje a zabezpečuje další průběh jeho
projednávání. V tomto i v mnoha dalších ohledech je projednávání
v EP podobné tomu, které známe z našeho parlamentu. O návrhu
se diskutuje na jednáních výborů a poté se hlasuje principem prosté většiny, stejně jako posléze na plénu. Poté se návrhem zabývá
Rada EU (tj. orgán složený z příslušných ministrů členských států
EU). V případě, že Rada EU vyjádří souhlas se zněním vzešlým
z EP, vstupuje předpis v platnost. V opačném případě přijme Rada EU tzv. společný postoj a následuje druhé čtení návrhu v EP.
Parlament může zvolit několik variant dalšího postupu. První
možností je, že návrh Rady EU výslovně přijme nebo se k němu
nevyjádří, čímž schválí společný postoj Rady EU. Druhou variantou je přijetí pozměňovacích návrhů ke společnému postoji
absolutní většinou (tedy většinou všech poslanců). Tím Parlament
prosadí svoje legislativní návrhy a zároveň umožní pokračování
legislativního procesu. Zde do hry vstupuje EK, která se k přijatým
změnám vyjadřuje souhlasným nebo zamítavým stanoviskem.
V případě úplného zamítnutí postoje Rady Parlamentem končí
legislativní proces. V praxi k této variantě dochází velmi zřídka.
O přijetí výše zmíněného pozměňovacího návrhu Rada rozhoduje různými způsoby podle toho, jak se vyjádřila Komise. Pokud
s návrhem Parlamentu EK souhlasí, Rada jej může přijmout
kvalifikovanou většinou. Pokud EK nesouhlasí, k přijetí v Radě
je nutná jednomyslnost. V obou alternativách vstupuje předpis
v platnost. Jestliže však Rada pozměňovací návrh EP zamítne,
resp. neschválí všechny pozměňovací návrhy EP, dojde ve lhůtě
6 týdnů k vytvoření tzv. Dohadovacího výboru Rady a EP. V něm
mají obě instituce stejný počet zástupců.
Dospěje-li jednání v tomto výboru ve stanovené lhůtě 6 týdnů
od jeho svolání ke shodě, pak je znění návrhu předloženo k opětovnému hlasování v Radě i EP. Obě instituce mají dalších 6 týdnů
na to, aby je schválily. Rada musí nalézt kvalifikovanou většinu
a EP prostou většinu hlasů. Není-li shoda ve výboru v dané lhůtě
nalezena, nebo je-li kompromisní návrh Radou nebo EP zamítnut,
je navrhovaný právní akt považován za nepřijatý. EK může využít
znalostí o postojích jednotlivých účastníků legislativního procesu
k zahájení prací na novém legislativním návrhu.
Jak probíhá schvalování legislativních návrhů v Radě?
Návrh je nejprve projednáván v pracovních skupinách a odborných výborech, tvořících Výbor stálých zástupců (COREPER).
COREPER se dělí na dvě úrovně. Nižší stupeň, označovaný
římskou jedničkou, řeší témata méně konfliktní a nezpůsobující
politické třenice. Vyšší stupeň, označovaný římskou dvojkou, kde
zasedají vedoucí stálých zastoupení nebo velvyslanci, se zabývá
tématy politicky složitější povahy. COREPER usiluje o dosažení co
největší podpory a shody k návrhu. Právě v těchto předstupních
se často o návrhu rozhoduje. Díky tomu je hlasování o daném
návrhu v Radě často formální. Dokončením prvního čtení v Radě
je odhlasování společného postoje, ve většině případů pomocí
kvalifikované většiny.
Přijetí společného postoje mnohdy předchází stanovení
obecného přístupu. S jeho pomocí se ve jménu co nejširšího
dosažitelného politického konsenzu návrh dále mění. Možnost
přijmout návrh ve znění přijatém v prvním čtení Evropským parlamentem je méně obvyklá a prakticky se nevyužívá. Naopak
v případě problémů během projednávání dochází ke svolávání
kulatých stolů nebo dokonce postoupení projednávání na úroveň
Evropské rady. Druhé čtení v Radě přichází na řadu poté, co dojde k druhému čtení v Parlamentu, jehož výsledek spolu s postojem Komise určuje další postup Rady. Další fáze tohoto procesu
jsou popsány výše.
Andreas Renschler se stal předsedou rady ředitelů ACEA
pro užitková vozidla
Rada ředitelů evropské asociace automobilových výrobců ACEA pro užitková vozidla zvolila Andrease Renschlera jako svého nového předsedu pro rok 2013. A. Renschler je členem představenstva společnosti Daimler AG a ředitelem divize Daimler Trucks. Vystřídá
v pozici předsedy rady ředitelů pro užitková vozidla Harrieho Schipperse, prezidenta společnosti DAF. Rada ředitelů pro užitková vozidla
ACEA volí nového předsedu každoročně.
12
ZAS 1/2013
Zadržovací právo
Téměř každý podnikatel se může v praxi setkat s tím, že mu druhá smluvní strana odmítne za provedenou
službu nebo dodaný výrobek zaplatit. Proti tomu se lze různými způsoby předem zajistit, např. zástavním právem,
ručením či jinak. Ne vždy je však sjednání takového zajištění obvyklé, zvláště při méně nákladných jednorázových
obchodech. Soukromé právo umožňuje řešit následně některé případy pomocí zadržovacího práva.
Spočívá v tom, že kdo má povinnost vydat cizí movitou věc, kterou má u sebe, může ji ze své vůle zadržet
k zajištění splatného dluhu osoby, jíž by jinak měl věc vydat. Nejčastěji si lze aplikaci zadržovacího práva představit v těch případech, kdy má podnikatel u sebe věc, kterou pro zákazníka opravuje nebo uschovává.
Nový občanský zákoník tento institut též upravuje (konkrétně v § 1395 a následujících) a přichází s několika
novinkami. Rozšiřují se případy, kdy lze takto zajistit i nesplatnou pohledávku. Může k tomu dojít, prohlásí-li dlužník,
že dluh nesplní, anebo když se stane jinak zřejmým, že dlužník nesplní dluh následkem okolnosti, která u něho
nastala a která věřiteli nebyla a ani nemohla být známá při vzniku dluhu. Nutno připomenout, že zadržet věc nesmí
ten, kdo ji má u sebe neprávem, nebo když se jí zmocnil násilím či lstí.
Pro zaměstnavatele je též dobré připomenout, že nesmějí zadržet věci zaměstnanců, neboť zákoník práce
aplikaci zadržovacího práva vylučuje. To samé bude platit i za účinnosti nového občanského zákoníku. Zadržovací právo dává věřiteli nejlepší právní postavení při zpeněžení zadržené věci, dokonce lepší, než má k této věci
zástavní věřitel.
Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. v roce 2012
Pracovníci Kovohutí Příbram vyrobili 15. prosince 2012 jubilejní 40 000. tunu surového olova v jediném roce na šachtové
peci. V rafinaci tento roční milník v čistém olovu překročili již
7. prosince. Předchozí kulatá meta 30 000 tun v jediném roce
byla poprvé vyrobena v rafinaci v roce 2000 a na šachtové peci
o šest let později.
V soutěži Exportér roku 2012 pořádané Středním podnikatelským stavem a Asociací na podporu podnikání se
firma umístila na 5. místě v ČR v nové kategorii Nejlepší velcí exportéři dle hodnocení společnosti Dun&Bradstreet.
V nárůstu exportu 2011/2010 byly Kovohutě jedenácté a v objemu vývozu v roce 2011 pak 37. v ČR.
V rámci odstraňování starých ekologických zátěží (SEZ) řeší firma prioritně náhradní zdroj vody pro obyvatele nemovitostí, jejichž studny leží v blízkosti Litavky a vykazují zvýšené obsahy těžkých kovů. Od října 2012
společnost prodlužuje vodovodní řad obce Trhové Dušníky a zhotovuje domovní vodovodní přípojky. Tato akce je
financována z tzv. garančního fondu pro Kovohutě Příbram. To je fond s účelově vázanými finančními prostředky.
Vznikl při privatizaci firmy a garantuje současným vlastníkům společnosti odstranění SEZ. V tomto případě se
jedná doslova o historickou záležitost, neboť zmínka o kontaminaci vod a ovzduší kovy z horního závodu je datována v pozemkových knihách rokem 1899.
Kovohutě Příbram jsou významným zaměstnavatelem regionu, zpracovatelem odpadů s obsahem olova a cínu (zejména olověných autobaterií), výrobcem olova, jeho slitin a dalších výrobků (pájky – včetně bez-
ZAS 1/2013
13
olovnatých, střelivo, plechy atd.) a dále zpracovatelem odpadů s obsahem drahých kovů (zlato, stříbro, palladium,
platina, rhodium) a odpadů elektrických a elektronických zařízení (elektroodpadu).
Na vrátnici funguje nepřetržitě v rámci ekologických služeb pro široký region výkup olověných baterií, sběrné
místo elektroodpadu a zpětný odběr baterií-suchých článků pro ekologickou recyklaci. Společnost také vykupuje
a recykluje další odpady z autovraků – autokatalyzátory, kabely, cívky či plošné spoje a recykluje polypropylen
z olověných baterií i dalších odpadů.
V rámci projektu „Školy“ se firma podílí na ekologické výchově dětí a mládeže ve sběru a třídění odpadů.
Kovohutě jsou také vydavatelem kulturně-společenského měsíčníku Xantypa, mají rozhodující podíl ve společnosti Galmet trade a na Slovensku vlastní dceřinou firmu Kovohuty SK.
Více informací naleznete na www.kovopb.cz
Composite Components a.s.
Vysokomýtská 1294
565 01 Choceň
Fakturační adresa:
Čepí 101
533 32 Čepí
Tel.:
465 473 394
Fax:
465 473 094
E-mail: [email protected]
http://www.compositecomponents.eu
Rok založení:
Počet zaměstnanců:
Výkonný ředitel:
2007
107
Ing. Vladimír Lavička
Výrobní program: sklolaminátové a kompozitní díly, plastové a pryžové výrobky
Rok 2012 v závodě HMMC
Společnost HMMC vyprodukovala v roce 2012 celkem 303 035 osobních aut. Nejvíce byly vyráběny vozy
ix35 (42 % z celkového objemu produkce), kterých z linky sjelo přes 127 000, na druhém místě skončil úspěšný
model Hyundai i30 nové generace (téměř 120 000 kusů), jenž se vyrábí ve třech verzích (hatchback, kombi
a třídveřová varianta).
14
ZAS 1/2013
Závod 2 Autopříslušenství vyrábí sluneční clony na vůz Lamborghini Aventador
Výroba slunečních clon pro vůz Lamborghini Aventador byla zahájena v říjnu 2012. V březnu 2011 obdržel
závod Autopříslušenství poptávku na zpracování nabídky na výrobu slunečních clon do vozu Lamborghini.
Následovalo několikaměsíční upřesňování požadavků, zaslání cenové nabídky, objednávka na výrobu prototypů
a nominační dopis. V dubnu 2012 byla zahájena výroba sériového nářadí a přípravků. Po testování clon a procesním auditu s výsledkem 99,15 % byly v srpnu 2012 zaslány clony s kompletní dokumentací. Po šesti týdnech
přišlo vyhodnocení a uvolnění zakázky. Koncem října 2012 jsme obdrželi první objednávku na dodávku sériových
slunečních clon.
První veřejná plnicí stanice CNG na Písecku zahájí provoz začátkem roku 2013
Stavaři z písecké společnosti Kočí, a.s., finišují s výstavbou přípojky zemního plynu, elektrické energie
a dalšími dokončovacími pracemi. Technici soběslavské společnosti MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. připravují
instalaci kompresorové a výdejní technologie. První veřejná plnicí stanice CNG v regionu se v plném provozu
veřejnosti představí začátkem roku 2013.
Vzdělávání v rámci projektu EU bude zaměřeno na kvalitu
Odbor Personalistika se také letos zapojil do projektu Evropské unie s názvem „Vzdělávání pro růst v Jihočeském kraji“. Podařilo se získat šest školení týkajících se oblasti kvality. Zajišťuje je lektor České společnosti
pro jakost Ing. A. Štěpán. Zahájeny byly v závěru ledna a pokračovat budou do konce února. Zájemci mohou
podrobnější informace získat na podnikovém intranetu v sekci Kursy a školení.
Nejlepším uživatelem referentského vozu je Libor Brzobohatý
Absolutně nejlepším je Libor Brzobohatý, ředitel SBU Plasty za jednoznačně nejlepší péči o svěřené vozidlo.
V listopadu 2012 obdržel věcnou cenu u generálního ředitele Pavla Táborského. Na rok 2013 se uvažuje o doplnění této soutěže o tzv. anticenu, kterou by získal ten, kdo se o svěřené vozidlo nestará řádně a má ho v nejhorším
stavu.
Mráz, vodka a výroba pneumatik
Koncern Continental se rozhodl vybudovat v USA, Rusku a Číně tzv. projekty Greenfield (na zelené louce).
Po projektu v čínské Hefeii a Sumteru (USA) je to ruská Kaluga. Součástí projektů Greenfield jsou ramp up
týmy neboli Future Growth, jejichž cílem je pomoci rozjezdu nových linek. Tým se skládá ze čtyř pracovníků (dva
z výrobního inženýrství, jeden z technologie a jeden z výroby). V Otrokovicích se připravují dva týmy pro Kalugu.
Jeden bude spolupracovat na míchání směsi a druhý na pogumování kordu. Kaluga leží 200 km jižně od Moskvy.
Závod leží 30 km od města. V současnosti probíhá instalace strojů. První testy budou následovat v prvním čtvrtletí
roku 2013. Týmy zde stráví tři měsíce při prvním rozjezdu linek a další tři měsíce od září do prosince při rozjezdu
sériové výroby.
ZAS 1/2013
15
V Číně s novým prezidentem
Andreas Hafemann se 1. ledna 2013 stal novým prezidentem Škoda China. Současně bude novým výkonným
prezidentem Volkswagen China. Přechází do Číny z managementu Škody Auto, kde byl zodpovědný za informační systémy a organizaci. Předtím zastával různé pozice ve vrcholovém managementu koncernu Volkswagen.
Montáž stabilního hasícího zařízení
Po vánočních svátcích začala realizace zabezpečení montážních a skladových hal stabilním hasicím zařízením, tzv. splinklery. Byly namontovány stropní rozvody na montážní lince, ve skladu POE i POI, práškové lakovně
a přířezu. Montáže budou pokračovat ve středisku dokončování, v lakovně a v objektu Dačice. Dále bude nutné
postavit zásobník hasící vody s čerpací stanicí a hlavní rozvody s ventilovými stanicemi v halách. Projekt bude
dokončen v polovině letošního roku.
Náš optimismus krotí výhledy na rok 2013
Výkony Motorpalu vloni oproti roku 2011 narostly v průměru o 15 %. Stejný růst předpokládaly říjnové výhledy zákazníků, které nám poskytli pro zpracování plánu na rok 2013. Následně však došlo k výraznému snížení
těchto příslibů. Například Deutz nebo běloruský zákazník snížili objednávky už na listopad a prosinec. Podobná
je situace na celém trhu, tedy i u všech firem, se kterými jsme v kontaktu. Kupříkladu v Číně již v roce 2012 došlo
k poklesu trhu o 20 %. Pro zachování standardního fungování Motorpalu i při poklesu trhu je proto nutné přijmout
příslušná opatření.
Projekt „Vozidla pro udržitelnou mobilitu“ č.p. 5.1 SPTP02/008 v rámci OPPI je realizován za finanční spoluúčasti Evropské unie
Číslo 15
Datum vydání: 18. 2. 2013
Zpracovali: Ing. Zdeněk Novák, Ing. Pavel Ešner, Ing. Jiří Kyncl
T e c h n o l o g i c k á p l a t f o r m a – Vo z i d l a p r o u d r ž i t e l n o u m o b i l i t u
Informační bulletin
Workshop TP VUM 14. 12. 2012
Mezi hosty dalšího workshopu Technologické platformy Vozidla pro udržitelnou mobilitu byli mj. L. Tržil, ředitel Služby dopravní policie nebo L. Niedermayer, ředitel společnosti Deloitte a bývalý viceguvernér ČNB. Workshop za účasti představitelů firem AutoSAP se
uskutečnil 14. prosince 2012 v Kongresovém a vzdělávacím centru Floret v Průhonicích. Jednání zahájil Ing. Martin Jahn, prezident
AutoSAP. Ředitel sekretariátu AutoSAP, Ing. Antonín Šípek informoval přítomné o výhledu hospodaření za rok 2012 a rozpočtu na rok
2013. Součástí jednání byly mj. prezentace o situaci v bezpečnosti silničního provozu v ČR a o výhledech autoprůmyslu v souvislosti
s výhledy světové ekonomiky pro rok 2013, prezentace projektů AutoSAP v oblasti technického vzdělávání a prezentace připravovaných
automobilových a motocyklových výstav společnosti Veletrhy Brno v roce 2013.
Prezentaci stavu řešení Technologické platformy vozidla pro udržitelnou mobilitu přednesl Prof. J. Macek. V úvodu shrnul základní
údaje o TP VUM a připomněl, že aktuálním výstupem je Implementační akční plán (IAP). Upozornil, že analýza stavu ve světě zpra-
16
ZAS 1/2013
Současný stav projektu TP VUM prezentoval Prof. J. Macek.
covaná v IAP je v přiměřeném souladu s projektem EU CARS
2020. Hlavními společenskými výzvami u silničních vozidel jsou
jejich účinnost a dekarbonizace (uhlík z fosilních paliv, závislost
na politicky nestabilních regionech), bezpečnost a spolehlivost
dopravy a konkurenceschopnost evropského autoprůmyslu.
Ukazuje se, že zhodnocení přínosů musí být komplexní, tj. „Wellto-Wheels“ a „Craddle-to-Grave“. Neexistuje řešení jen vozidly
nebo infrastrukturou. Jde o interdisciplinární problém s nejednoznačným optimálním řešením.
Prof. Macek následně podrobně prezentoval jednotlivé kapitoly IAP včetně analýzy situace ve světě, priorit pro ČR a časového výhledu pro léta 2010 – 2025. Informoval, že IAP byl v době
svého vzniku použit a část se již realizuje v rámci Centra kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka. Na počátku roku
2013 se předpokládá jednání s TA ČR k podpoře aplikovaného
výzkumu na evropské úrovni. IAP obsahuje části zaměřené na
Plk. L. Tržil měl přednášku na téma bezpečnost silničního provozu v ČR.
Bývalý viceguvernér ČNB, L. Niedermayer, hovořil o výhledech světové
ekonomiky a dopadu na autoprůmysl.
inženýrské vzdělávání. Úroveň vzdělání bude záviset na podílu výzkumu pro automobilový průmysl na univerzitách, na podpoře z OP
VaVpI a na atraktivitě pro studenty (vybavenost laboratoří a studentské aktivity). Jako příklad atraktivní aktivity uvedl projekt studentských
závodních vozů. Benzinový vůz Formula Student se v roce 2011 zúčastnil 3 závodů (7.-6.-2. místo v Evropě) a v roce 2012 obsadil
19. místo ve světové soutěži na Hockenheim Ringu. Elektrický vůz se v roce 2012 umístil mezi prvními 20.
TP VUM do třetice na Autu roku
TP VUM se již potřetí prezentovala na galavečeru
v Top Hotelu Praha, na němž se vyhlašovalo Auto roku
2013 v ČR. Je to vždy vynikající příležitost, jak představit
náš projekt prakticky celé automobilové komunitě České
republiky. Akce se konala 14. ledna 2013.
Mezi nominovanými finalisty byly tři vozy vyráběné
v České republice – Škoda Rapid, Hyundai i30 a Seat Toledo. Škoda Rapid zvítězila v hlasování veřejnosti v kategorii nižší střední třída. Autem roku 2013 v ČR se stal VW
Golf, na který dodává 22 členských firem AutoSAP. Tyto
firmy tak mohou používat označení Dodavatel pro Auto
roku 2013 v ČR.
Návštěvníci galavečera s vyhlášením Auta roku 2013 v ČR
se seznámili s TP VUM.
7.–10. 3. 2013
MEZINÁRODNÍ VELETRH
MOTOCYKLŮ, ČTYŘKOLEK,
PŘÍSLUŠENSTVÍ A OBLEČENÍ
www.bvv.cz/motosalon
PVA EXPO PRAHA

Podobné dokumenty

stránky vnitní.indd

stránky vnitní.indd Workshop TP VUM 6. 2. 2013………….………………………...

Více