ROZDĚLENÍ SPOTŘEBIČŮ PALIV

Komentáře

Transkript

ROZDĚLENÍ SPOTŘEBIČŮ PALIV
TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV
Část 6, Díl 12, Kapitola 1, str. 1
Díl 12, Spotřebiče paliv
ROZDĚLENÍ SPOTŘEBIČŮ PALIV
Rozdělování spotřebičů paliv (dále jen spotřebičů) má řadu hledisek, které
mají vliv na spalování, přívod vzduchu, předání tepla a následně i odvod
spalin.
Za spotřebiče ve smyslu tohoto rozdělení se uvažují kotle, topidla včetně zářičů, ohřívače vody a spotřebiče na přípravu pokrmů, které jsou připojeny na
odvod spalin nebo na větrací systémy místnosti.
Spotřebiče podle odvodu spalin se dělí na:
a) spotřebiče bez připojení na odvod spalin – s odvodem spalin do
místnosti, odkud jsou spaliny odváděny větracím systémem. Jsou to téměř výhradně plynová vařidla, zářiče, některá malá topidla a ohřívače.
V dalším dělení v odst. 5 jsou zařazeny do provedení typu A. Při umístění
se posuzuje kromě větrání i velikost místnosti,
b) spotřebiče s připojením na odvod spalin – s odvodem spalin kouřovodem, kouřovodem s funkcí komína nebo samostatným či společným
komínem mimo prostor místnosti se spotřebičem. V dalším dělení jsou
tyto spotřebiče zařazeny podle odst. 5 do provedení typu B a C.
Spotřebiče podle použitého paliva se dělí na:
a) spotřebiče na tuhá paliva – spalující uhlí, koks nebo fytomasu, nejčastěji s podtlakovým nebo atmosférickým spalováním, vždy s připojením na
odvod spalin. Novější spotřebiče jsou i s přetlakovým spalováním,
b) spotřebiče na kapalná paliva – spalující naftu a topné oleje, nejčastěji při přetlakovém spalování a vždy s připojením na odvod spalin,
c) spotřebiče na plynná paliva – spalující nejčastěji zemní plyn, zkapalněné uhlovodíkové plyny, bioplyn apod., mohou být bez připojení na odvod
spalin (kategorie A) nebo s připojením na odvod spalin (kategorie B a C).
Z hlediska spalování se dělí na spotřebiče atmosférické nebo přetlakové,
d) spotřebiče s kombinovaným spalováním – se záměnou hořáků plynových a kapalných paliv nebo v kombinaci s tuhými palivy, se společným, nejčastěji konvekčním výměníkem tepla a vždy s připojením na odvod spalin.
Podle tlaku ve spalovací komoře spotřebiče a vlivu komína na spalování
ve spotřebiči dělíme spotřebiče na (viz obrázek „Dělení spotřebičů podle tlaku ve spalovací komoře“):
• spotřebiče podtlakové,
• spotřebiče přetlakové,
• spotřebiče atmosférické.
Dělení podle odvodu
spalin
Dělení podle použitého
paliva
Dělení podle tlakových
podmínek
listopad 2002

Podobné dokumenty

Cvičení NBC International

Cvičení NBC International Na místo vyrazil z Prahy 13členný odřad HZS DP se čtyřmi zásahovými automobily. Jako pozorovatelé za DP se cvičení účastnili vedoucí odboru HZS ing. Michal Wowesný a velitel jednotek HZS Lubomír Ja...

Více

Návod k použití Cre-Away

Návod k použití Cre-Away 1. Přípravek Cre-Away slouží pro odstranění dehtových usazenin chemickou cestou při zvýšené teplotě. 2. Před aplikací udržujte ve spotřebiči (krbu/kamnech) mírný oheň po dobu 1-2 hodin pro prohřátí...

Více

Vyhodnocení a začlenění provozovaných činností na čerpací

Vyhodnocení a začlenění provozovaných činností na čerpací v souvislé vrstvě nejméně 1mm. Vyhodnocení : Výdejní stojany BA jsou vybaveny vývěvami pro zpětný odvod par s účinností cca 85%, při stáčení BA z cisteren do nádrží je používán zpětný odvod par a o...

Více

Technická data 06MY

Technická data 06MY Vodou chlazený čtyřválcový motor boxer z lehké slitiny. 4 ventily na válec. 5x uložená kliková hřídel. 2 vačkové hřídele pro každou řadu válců, rozvod DOHC, poháněný rozvodovým řemenem s bezúdržbov...

Více

Ziskovka Austroflamm kamna 2015

Ziskovka Austroflamm kamna 2015 Tower připojovací set spodního vzduchu z exteriéru bez otočené desky

Více