Marianne

Komentáře

Transkript

Marianne
BURDA PRAHA
BURDA PRAHA
Luxembourg Plaza, Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3; Tel.: +420 221 589 355, Fax: +420 221 589 331
Luxembourg Plaza, Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3; Tel.: +420 221 589 355, Fax: +420 221 589 331
ROZMĚRY A NÁKRESY JEDNOTLIVÝCH FORMÁTŮ
PODKLADY PRO INZERCI PŘIJÍMÁME POUZE V elektronické podobě,
podle uvedených Specifikací
CELÁ STRANA
DVOUSTRANA
Data pro dvoustranu je nutné dodat jako jednostrany.
čistý formát: 200x266, zrcadlo sazby: 168x240
čistý formát: 400x266 mm
formát na spad
240
(okraje pro ořez)
čistý formát (po ořezu)
1/ NÁTISKY
200
168
266
266
400
zrcadlo sazby
zrcadlo sazby
ČISTÝ formát
K datům je nutné dodat jako závazný vzor barevnosti certifikovaný digitální nátisk podle normy ISO 12647-7 (ISO Coated v. 2) - pro
obálky FOGRA 39 (ISO coated_v2_eci) Mediawedge V3.0a a pro vnitřky FOGRA 45 (PSO_LWC_Improved_eci) Mediawedge V3.0a.
Nedodání takového nátisku spolu s daty má účinek okamžitého zániku práva objednavatele inzerce na reklamaci z hlediska technické
kvality tisku a barevnosti inzerátu.
1/ PŘÍJEM DAT
(po ořezu)
2/ PŘÍJEM DAT
PŮLSTRANA (VÝŠKA)
PŮLSTRANA (ŠÍŘKA)
1/3 STRANY (VÝŠKA)
■ Dodání dat
E-mailem na adresu [email protected] (do předmětu pište název časopisu, číslo, datum vydání a jméno klienta) nebo na CD.
Nátisk zaslat na adresu BURDA Praha, Luxembourg Plaza, Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3, koordinace inzerce.
3/ Technické specifikace dodávanÝch dat
čistý formát
zrcadlo sazby
200x131
170x111
čistý formát
zrcadlo sazby
97,5x266
77x240
čistý formát
zrcadlo sazby
63,5x266
43x240
■ Kompozitní tiskové PDF musí být uloženo ve verzi 1.5, nebo 1.6, zvlášť pokud dokument vytváří InDesign 3 nebo 4 a jsou v něm použité efekty
a průhlednosti.
■ PDF dokument nesmí obsahovat: přímé barvy, RGB, LAB, ICC profily, OPI, negativní písmo menší než 9 b, vlasové linky a písmo menší než 5 b.
Vlasové linky v dokumentu automaticky převedeme bez dalšího upozornění na tloušťku 0,3 b, přímé barvy potom do CMYKu.
■ Nepřijímáme data, která nepocházejí z Adobe Distilleru, InDesignu 3 nebo 4 nebo zvláštního normalizéru, určeného k produkci tiskových PDF.
■ Všechny texty doporučujeme vykřivkovat. Pokud nejsou texty vykřivkované, musí být všechny fonty korektně vložené do PDF.
■ Inzeráty musí být jednostránkové, ve správné velikosti, umístěné na střed, s ořezovými značkami a 5mm spady po všech stranách
2. strana obálky
197 mm
(kromě dat dodávaných pro zvláštní inzertní strany V-gate nebo Z-gate, které koordinace upravuje zvláštními specifikacemi).
1. strana vnitřku
197 mm
čistý formát 266
hrubý formát = formát na spad 276
čistý formát dvoustrany – 400 mm
(2. strana obálky + 1. strana vnitřku)
3 mm lep
3 mm lep
1. Dvoustrana
MediaBox musí být o 20 mm větší než TrimBox PDF.
■ Veškeré objekty, které nejsou na spad, musí být 6 mm od čistého formátu inzerátu (bezpečnostní zóna – z důvodu vazby časopisu
a technologické tolerance ořezu +/-2 mm).
■ Soubory s nižším rozlišením než 300 dpi považujeme za náhledy a vracíme je zpět.
■ Inzeráty o velikosti menší než celostrana, dodávané jako zrcadlo sazby, musí být připraveny bez spadávky.
levá strana čistý formát 200 pravá strana čistý formát 200
hrubý formát = formát na spad 410
Podklady nutné připravit s odsazením od hřbetu 3 mm, které budou u hřbetu zalepeny.
3 mm na odsazení jsou zároveň navazovací linií pro případnou dvoustranu.
PRO OŘEZ NUTNO PŘIDAT PO VŠECH STRANÁCH 5 MM OD ČISTÉHO FORMÁTU = FORMÁT NA SPAD
rozměry jsou uváděny v milimetrech
■ Data z programu CorelDraw nepřijímáme!
■ V případě, že vydavatel bude požadovat úpravu dodaných inzertních dat, je klient povinen dodat požadovaná data
bez přefakturace jakýchkoliv vícenákladů, které případně klientovi vznikly.
■ U dvoustrany inzerce doporučujeme upravit grafiku objektů přecházejících přes hřbet tak, aby nedocházelo k optické deformaci obrazu
(netýká se první dvoustrany, kde je dané odsazení 3 mm).

Podobné dokumenty

Technické specifikace – v ČJ

Technické specifikace – v ČJ Čistý formát jednostrany (po ořezu) .......................... 215 x 275 mm Hrubý formát jednostrany (se spadem) ..................... 221 x 281 mm

Více

architektura ve vzdělávání

architektura ve vzdělávání střecha a kulatá jednoduchá absida

Více

Technické požadavky na předávaná data

Technické požadavky na předávaná data které nutně musí obsahovat. Kopie objednávky s přesnou specifikací tiskoviny pak spolu s maketou slouží jako závazný podklad k tisku. Vítáme zajištění kontroly kvality Vašimi pracovníky při zahájen...

Více

Specifikace tiskových dat

Specifikace tiskových dat na základě zaměřených rozměrů s grafickým vizuálem schváleným společností SŽDC, správcem podchodu.

Více

technické specifikace pro výrobu inzerce

technické specifikace pro výrobu inzerce Net single spread format (cropped) ................. A4 (210 × 297 mm) Gross single spread format (including bleed) .......... 216 × 303 mm It is necessary to add 3 mm for bleed per page to net pag...

Více

PDF/X a předávání tiskových dat prostřednictvím PDF/X-1a

PDF/X a předávání tiskových dat prostřednictvím PDF/X-1a rozmnožovat zdarma nebo za úplatu. Můžete dokument uložit, vytisknout či jinak zobrazit nebo archivovat pouze pro svou osobní potřebu. V žádném případě se nejedná o licenci GNU FDL nebo podobnou. P...

Více

Jak připravit data

Jak připravit data • Nebudou-li data ve CMYKu nebo přímé barvě, budou se do CMYKu převádět dle specifikací RIPu. Viz níže. • Dbejte na to, aby obrázky měly dostatečné rozlišení. U standardních obrázků je to 300 dpi...

Více