katalog 2010 - Asociace jihočeských výtvarníků

Komentáře

Transkript

katalog 2010 - Asociace jihočeských výtvarníků
XIV.ročník mezinárodní přehlídky výtvarného umění dneška
Asociace jihočeských výtvarníků
SLADOVNA Písek 5. 10. - 31. 10. 2010
st. Anna Kapelle Passau 15. 10. - 21. 11. 2010
České Budějovice
Vít Vavřinec Pavlík, předseda organizačního výboru
Konfrontace nejrůznějších výtvarných tendencí přináší velkolepou různorodost . Střety názorů i
pohledů, a to nejen při výstavě samotné, ale především během rozhodování mezinárodní jury. Možností, jak
využít nabízené šance, je celá řada. Zda bude naše rozhodování správné, ukáže teprve čas. Umění je obor,
který, i když se tak někdy může zdát, nemůže ustrnout. Nemůže se zastavit. Umění vždy reflektuje odraz
společnosti. Každá akce vyvolá reakci. Reakce může být kladná,záporná, neutrální. Není důležité, v jaké
poloze se právě nachází. Důležité je, že k ní musí dojít. I nezájem je formou reakce. Dávám tím najevo
svůj postoj. Naštěstí lidská společnost nabízí umělcům obrovský prostor k reaktivnímu počínání. S rozvojem
vědy a nejrůznějších technologií se objevují nové formy vyjádření, ztvárnění výtvarných forem a postojů.
Proto věřím, že je možné nacházet neustálé něco nového a zajímavého, o čem stojí za to přemýšlet .
Ten, kdo přestává žasnout nad světem, začíná pomalu umírat a já pokaždé když uvidím něco co bych
bez pomoci někoho jiného vidět nemohl nepřestávám žasnout nad tím jak bohatý je okolní svět , který
jsem zatím ještě nepoznal.
Na počátku každé tvorby stojí myšlenka, autentická výpověď, kterou se snaží autor prostřednictvím
uměleckého díla něco sdělit. Někdy je však sdělení natolik niterní, že ani nejde slovy popsat. Někde jsem
se dočetl, že každé slovo jde vyjádřit kresbou, ovšem ne každá myšlenka se dá popsat. To je právě na
umělecké tvorbě to napínavé a objevné.
Ne vše se dá popsat. Musíme nechat na sebe dílo působit a nechat se unášet energií, kterou do něj autor
vložil. Obraz slouží jako prostředek komunikace mezi umělcem a divákem. Na této výstavě si určitě každý
najde kousek své reality, která jej osloví.
Umělci mají jeden velký dar. V době, kdy změť nejrůznějších barev, obrazů všedního dne člověka oslepuje
a přesycuje množstvím informací valících se z nejrůznějších stran, předloží jako by nic pozornému
divákovi ostrov klidu, významné pohlazení po duši. Nutí nás zastavit se a přemýšlet o obyčejných věcech
každodenního života a nalézat krásu a radost ve věcech, které nám připadají jako obyčejné a samozřejmé.
Obraz v kontextu s realitou se stává fikcí, jež si neustále ponechává možnost návratu.
XIV.ročník mezinárodní přehlídky výtvarného umění dneška
Die Auseinandersetzung manigfaltigster Kunsttendenzen bringt eine grossartige Verschiedenheit
hervor. Genauso wichtig ist auch die Konfrontation der Meinungen und Sichtpunkte, nicht nur
während der Ausstellung, sondern auch während der Suche der Jury nach Entscheidungen .
Es gibt eine ganze Reihe der Möglichkeiten die angebotene Chance zu nutzen.Aber-ob unser Entschluss
derWahrheit entspricht,das stellt sich erst im Laufe der Zeit heraus.Die Kunst ist eine Art der menschlichen
Tätigkeit,die -obwohl es ab und zu so scheinen mag - nie erstarren darf. Es kann nicht stehen bleiben.
Die Kunst spiegelt immer das aktuelle Bild der Gesellschaft ab. Jede Aktion ruft eine Reaktion hervor. Die
kann positiv,negativ oder neutral sein. Es ist nicht wichtig welche von ihnen es augenblicklich ist.Wichtig
ist, dass es passiert. Sogar die Interesselosigkeit ist eine der Formen der Reaktion. Auch sie drückt eine
Stellungnahme aus.
Zum Glück bietet das menschliche und gesellschaftliche Dasein den Künstlern die breiteste Skalla
der reaktiven Handlungen an. Mit der Etwicklung der Wissenschaften und der Technologien aller Art
erscheinen immer neue Formen der künstlerischen Schöpfung und der Verwirklichung der bildenden
Vorgänge und Stellungnahmen. Deswegen bin ich fest überzeugt,dass es ständig viel Neues und
Interessantes zu finden gibt, was einer Übelegung und eines Nachdenken wert ist.. Man sagt, dass
Derjenige,der aufhört Neues zu entdecken und nicht mehr im Stande ist das Neuentdeckte in Erstaunung
und Bewunderung Wahr zu nehmen, befindet sich bereits am Anfang seines eigenen künstlerischen
und menschlichen Absterben.
Und ich,wenn ich etwas sehe,dass ich ohne Hilfe und Vermitlung eines Mitmenschen nich Wahrnehmen
konnte,höre nie darüber zu staunen, wie bunt und reichhaltig die Welt ist,die mir diese Vermittlung
schliesslich zugänglich machte.Die Arbeit in der Jury brachte mir viele Gelegenheiten solche Begleiter
sowohl unter den ausstellenden Künstlern,als auch unter den Jurymitgliedern zu begegnen. In sinnvollen
und künstlerisch eingeweihten Diskusionen,Übereinstimmungen und sogar Auseinandersetzungen öfneten
sich auch hier für manche von uns,meiner Meinung nach, neue, bis jetzt nicht erforschte Horizonte.
Am Anfang jeder Schöpfung steht eine inspirierende Idee, eine autentische Aussage,die der Schöpfer
mittels seines Werkes mitteilen möchte.Manchmal kann aber solche Mitteilung so weit innerlich
sein,dass wir sie nicht einmal mit Hilfe aller uns bekannter Worte ausdrücken können. Irgenwo habe
ich gelesen, dass eine Zeichnung im Stande ist jedes Wort mitzuteilen,die Worte dagegen oft nicht
ausreichend sind um eine Zeichnung oder ein Bild zu beschreiben. Und eben das macht die künstlerische
Schöpfung so interessant und spannend.Nicht Alles kann man beschreiben. Man soll sich der Wirkung
des Werkes ergeben,sich durch die, dank dem Schöpfer, in ihm enthaltener Energie hinreissen lassen.
Ein Bild wirkt als eineVermittlung zwischen dem Autor und dem Betrachter.Diese Ausstellung bietet sicherlich
jedem Besucher ein Stück solcher Vermitlung an,die ihn anspricht. Die Künstler haben eine grosse Gabe.In
dieser Zeit, die den Mensch von allen Seiten mit verschiedensten Farben, Bildern und Informationen aller Art
im alltäglichen Leben übersätigt, umwälzt und stumpfsinnig macht,legen sie, als ob nebenbei und beiläufig,
dem aufmerksammen Beobacher eine Insel der Ruhe und einen wichtigen Liebesstrich für seine Seele vor.
Sie zwingen uns anzuhalten und über die herkömmlichste Dinge des alltäglichen Lebens nachzudenken.
Schönheit und Freude In Sachen zu finden,die uns als selbstverständlich und einfach vorkommen. Ein Bild im
Zusammenhang mit der Realität wird zu einer Fikzion, die uns ständig die Möklichkeit der Rückkehr in die
Imagination bietet.
Hubert Huber 1.Vorsitzender BBK Niederbayern
Jako zástupce výtvarných umělců mne těší,že se v roce 2010 koná Intersalon současně v Písku
(CZ) a v Pasově (D).Obě místa nabízejí ve svých regionech vynikající výstavní možnosti, takže
mohou být skvělým způsobem představena díla vybraných umělců.Přeji výstavě mnoho
přeshraničních návštěvníků a jsem si jist,že AJV se svým předsedou Vítem Pavlíkem a s BBK i
v budoucnu realizují mnoho německo-českých kulturních projektů.
Als Interessensvertreter der Bildenden Künstler freut es mich, dass 2010 der
Intersalon gleichzeitig in Pisek (CZ) und in Passau (D) gezeigt wird. Beide Orte bieten
in ihrer Region herausragende Ausstellungsmöglichkeiten, so dass die Kunstwerke
von den ausgewählten Künstlern hervorragend präsentiert werden können. Ich
wünsche den Ausstellungen viele grenzüberschreitende Besucher und bin mir sicher,
dass der AJV mit seinem Vorsitzenden Vit Pavlik und der BBK auch in Zukunft noch
viele Deutsch- Tschechisch- Deutsche Kulturprojekte durchführen werden.
XIV.ročník mezinárodní přehlídky výtvarného umění dneška
Martin Ortmaier Vicepresident Umělecké jednoty ( Kunstverein) Pasov
Společně a zároveň - Intersalon AJV 2010
XIV.ročník mezinárodní přehlídky výtvarného umění dneška
Dříve se akce, jež sdružovaly ke společným podnikům dohromady umělce z Dolního
Bavorska a Čech, nazývaly „Grenzgänge“- Výlety na hranici. Vedle kolegů z Horního Rakouska
se jich postupně účastnili i Poláci, Madaři, Italové a lidé z ostatních evropských i neevropských
zemí. Za to, že se během času staly tyto hranice spíše čímsi, co spojuje, než něčím, co
rozděluje,můžeme v podstatné míře děkovat i umělkyním a umělcům z těchto zemí.Ještě
v roce 1958 byl český taneční soubor vyloučen z Pasovských kulturních týdnů s odůvodněním,
že jeho účast by byla pro vyhnance z tehdejšího Československa nepřijatelná. V rámci
„výletů na hranici“, jež se staly pravidelnými, bylo symposium „Vlajky pro mír“, jež v roce
2000 v hraniční obci Haidmühle v Bavorském lese svedlo dohromady lidi z mnoha zemí, již od
takovýchto resentimentů zcela oproštěno. Umělecká jednota, Producentská galerie a Muzeum
moderního umění v Pasově, Galerie Klatovy-Klenová a mnohé další instituce, zabývající se
výtvarným uměním, podporovaly vzájemnou výměnu, s nadšením předešly hned po roce
1989 integraci zemí za železnou oponou do Evropské unie a internacionálnost výtvarného
umění a bez otálení je po nenásilných revolucích dokončily. Jako oživující faktor byla vnímána
skutečnost, že Sametová revoluce v Čechách byla vedena a posilována intelektuály. Z výstavy
Venku-Draussen-Umění ve veřejném prostoru v jihozápadních Čechách a Dolním Bavorsku
1990-2010, jež je v roce 2010 ke shlédnutí v Galerii U Bílého jednorožce v Klatovech a od
ledna 2011 v SAK Pasov ale také jasně vyplývá, že trh pro veřejné zakázky je ještě málo
prostupný.V Dolním Bavorsku dělají Umění ve veřejném prostoru umělci z Dolního Bavorska
a z Bavorska, v Čechách ho dělají tamní umělci. Tím záslužnější je výstava Intersalon AJV,
na níž mohou umělci z mnoha zemí zcela rovnoprávně vedle sebe vystavovat a přesdstavovat
svá díla na trhu. I zde se ukazuje, jak jsou instituce, jako zde AJV, správné a důležité, že
ale rozhodujícím způsobem při tom působí lidé s iniciativním duchem a mezinárodním
rozhledem. Při příhraničních symposiích to byl vedle Huberta Hubera i linecký „lovec lidí“
Mag. Aldemar Schiffkorn. Mnohá z těchto setkání fotograficky zdokumentovali Anna a Karel
Kocourkovi. Četné další kooperace v Bavorsku a v Čechách dal dohromady Hubert Huber,
často v rámci práce BBK Niederbayern. U Intersalonu AJV je jeho spolutvůrcem Mgr. Vít
Pavlík. V Klatovech je takovýmto komunikátorem Mgr. Marcel Fišer. Pod názvem „Startpoint“
již po řadu let dává dohromady ke společným výstavám studenty uměleckých akademií.
Mnohé akce z nedávné doby,především z počátečních let po Sametové revoluci, jsou z velké
části zapomenuty. V paměti jistě zůstávají ty, jež jsou zdokumentovány v katalozích. I zde
je Intersalon AJV příkladem, což je ke cti Umělecké jednoty Pasov, která může pořádat
bavorskou část Intersalonu, jehož česká část se zároveň koná v Písku, společně s Asociací
jihočeských výtvarníků. Bavorskou a českou část ovšem nespojuje pouze společný čas konání,
nýbrž hlavně jejich společná mezinárodnost.
Gemeinsam und zugleich – INTERSALON AJV 2010
Früher hießen Veranstaltungen, die bildende Künstler Bayerns und Tschechiens zu
gemeinsamen Aktionen zusammenbrachten, „Grenzgänger“. Auch Ungarn, Polen, Italiener
und Leute anderer europäischer und außereuropäischer Länder nahmen neben Partnern
aus Oberösterreich nach und nach teil. Dass diese Grenzen inzwischen mehr Verbindendes
als Trennendes haben, ist ganz wesentlich auch Künstlerinnen und Künstlern dieser Länder
zu verdanken. 1958 noch wurde ein tschechisches Tanzensemble von den Europäischen
Wochen Passaus ausgeschlossen mit der Begründung, dies wäre den Vertriebenen nicht
zumutbar. Das Symposion „Fahnen für den Frieden“, das 2000 im Rahmen der regelmäßig
gewordenen Grenzgänge Menschen aus vielen Ländern Europas im Bayerwald-Grenzdorf
Haidmühle zusammenbrachte, war völlig frei von diesen Ressentiments. Kunstverein,
Produzentengalerie und Museum Moderner Kunst in Passau, die Galerie Klattau-Klenova und
viele andere Institutionen der bildenden Kunst forcierten ihren Austausch, nahmen gleich nach
1989 die Integration der Länder am Eisernen Vorhang in die Europäischen Union und die
Internationalität der bildenden Kunst freudig vorweg und vollzogen sie nach der friedlichen
Revolutionen ohne Zögern. Dass die Samtene Revolution Tschechiens von den Intellektuellen
getragen und forciert war, wurde in Bayern und Deutschland gerade in deren restaurativen
Jahren als belebend empfunden. Die Ausstellung „VENKU / DRAUSSEN – Umění ve veřejném
prostoru v jihozápadních Čechach a Dolním Bavorsku 1990–2010 / Kunst im öffentlichen
Raum in Südwest-Böhmen und Niederbayern 1990–2010“, die 2010 in der Galerie zum
Weißen Einhorn / Galerie U Bílého jednorožce in Klattau /Klatovy, ab Januar 2011 in der
SAK in Passau / Pasov zu sehen ist, macht aber auch deutlich, dass die Märkte für öffentliche
Aufträge noch wenig durchlässig sind: In Niederbayern wird Kunst im öffentlichen Raum
von niederbayerischen und bayerischen Künstlern gemacht, in Südwestböhmen von den
dortigen. Umso verdienstvoller ist die Ausstellung INTERSALON AJV, in der Künstlerinnen und
Künstler aus vielen Ländern völlig gleichberechtigt nebeneinander ausstellen und ihre Werke
auf dem Markt präsentieren können. Auch hier zeigt sich, dass Institutionen, wie hier der AJV,
wichtig und richtig sind, dass aber ausschlaggebend immer Menschen mit Initiativgeist und
internationalem Horizont wirken. Bei den Grenzgänger-Symposien war dies neben Hubert
Huber der Linzer „Menschenfänger“ Mag. Aldemar Schiffkorn. Anna und Karel Kocourkovi
haben viele dieser Begegnungen photographisch dokumentiert. Hubert Huber hat zahlreiche
weitere Kooperationen in Bayern und Böhmen zustande gebracht, häufig im Rahmen des
BBK Niederbayern. Bei der INTERSALON AJV ist sein Mitstreiter Vit Pavlik. In Klattau / Klatovy
ist Mag. Marcel Fišer ein solcher Kommunikator. Unter dem Titel „Startpoint“ bringt er seit
etlichen Jahren Studierende der Akademien vieler europäischer Länder zu Ausstellungen
zusammen.Viele Aktionen der jüngeren Zeit, vor allem der Aufbruchsjahre nach der Samtenen
Revolution, sind weitgehend vergessen. Sicher in Erinnerung bleiben die, welche in Katalogen
dokumentiert sind. Auch hierin ist die INTERSALON AJV vorbildlich. Es ehrt den Kunstverein
Passau, dass er 2010 den bayerischen Teil der INTERSALON, die in ihrem tschechischen
Teil zugleich in Pisek stattfindet, gemeinsam mit der Vereinigung Südböhmischer Bildender
Künstler AJV ausrichten darf. Bayerischen und tschechischen Teil verbindet aber nicht nur die
gemeinsame Zeit, sondern vor allem ihre gemeinsame Internationalität.
Mezinárodní porota
Prof. Ak. soch. Jan Hendrych, Akademie výtvarných umění Praha, CZ
Prof. Ak. mal. František Hodonský, vedoucí ateliéru současné malby
Akademie umění v Bánské Bystrici. CZ
Hubert Huber, předseda BBK Niederbayern, Passau, D
PhDr. Mikuláš Lovacký, předseda krajské organizace Slovenské výtvarné unie v Košicích, SK
Mgr. Vít Vavřinec Pavlík, předseda Asociace jihočeských výtvarníků v Českých Budějovicích, CZ
Ak. mal. Vladimír Suchánek, předseda Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha, CZ - předseda poroty
Doc. PaedDr. Matouš Vondrák, Jihočeská univerzita, České Budějovice, CZ
XIV.ročník mezinárodní přehlídky výtvarného umění dneška
Organizační výbor
Antonín Malec,
Jiří Müller,
Miroslav Novotný,
Vít Vavřinec Pavlík - předseda organizačního výboru,
Radomír Postl - čestný předseda,
Luděk Stukbauer,
Jiří Hladký - ředitel Sladovna Písek,
Monika Zárybnická
Matouš Vondrák,
Vlastimil Slabý
Zdeněk Harazin
XIV.ročník mezinárodní přehlídky výtvarného umění dneška
XIV.ročník mezinárodní přehlídky výtvarného umění dneška
OCENĚNÍ VÝTVARNÍCI 13. ročníku INTERSALONU
cena města Písku
Dirk Balke, Německo
XIV.ročník mezinárodní přehlídky výtvarného umění dneška
cena hejtmana Jihočeského kraje
Gerhard W. Schmidbauer, Rakousko
cena ajv
Tereza Salabová, Česká republika
cena intersalonu
Jiří Ptáček, Česká republika
cena za celoživotní dílo
Jaroslav Koliha, Česká republika
PŘIPRAVILA:
ASOCIACE JIHOČESKÝCH VÝTVARNÍKŮ (WWW.AJV.CZ)
VE SPOLUPRÁCI
S JIHOČESKÝM KRAJEM
KULTURNÍM PROSTOREM SLADOVNA PÍSEK
MĚSTEM PÍSEK
MĚSTEM PASSOV
NADACÍ ČESKÝ FOND UMĚNÍ
BBK NIEDERBAYERN PASSAU
ČESKOU PODNIKATELSKOU POJIŠŤOVNOU a.s.
ČESKOU SPOŘITELNOU a.s.
TISKÁRNOU REKLAMNÍ ATELIER s.r.o. SOBĚSLAV
XIV.ročník mezinárodní přehlídky výtvarného umění dneška
Narozen v Solingenu, žije a pracuje v Düsseldorfu / Born in Solingen, he lives and works in Düsseldorf.
V letech 2002 – 2006 žil ve Vídni / Between 2002 – 2006 he lived in Vienna
Studia / Studies: Neue Kunstakademie Rhein/Ruhr, Essen – Německo / Neue Kunstakademie Rhein/Ruhr,
Essen – Germany. Skupinové a samostatné výstavy / Group and individual exhibitions:
Doma i v zahraničí / At home and abroad, including Schreier & Gallery of Fine Arts Metternich Düsseldorf,
Exhibitionhall Reisholz Port Düsseldorf, Art points Düsseldorf – Germany / Museum of South Bohemia
Ceske Budejovice, City Gallery „Dolní brána“ Prachatice – Czech Republic Brewhouse Gallery Freistadt,
Town Hall Arcade Gallery Vienna, Gallery Arteck Solingen, Kollmann Gallery Vienna – Austria Spisska
Kapitula – Slovakia
Člen mezinárodních uměleckých skupin / Member of the international artist group:
„DIE NEUEN MILBEN“ International Artist Group Kunst und Kulturverein Freistadt – Austria
Member of the AJV ASSOCIATION OF SOUTH BOHEMIAN ARTISTS – Czech Republic
Member of the Association KUNST IM HAFEN e.V. DÜSSELDORF – Germany
Dirk Balke
Reisholzer Werftstr. 7
40589 Düseldorf
[email protected]
www.dirkbalke.com
Německo
Jindřich Bílek
K Zaječímu vrchu 714/4
339 01 Klatovy
[email protected] cz
Česká republika
* 1950 v Klatovech
Absolvent Gymnasia, Konzervatoře v
Praze (violoncello), Pedagogické fakulty v Plzní (výtvarné umění), člen Unie
výtvarných umělců. 96 samostatných a
společných výstav v ČR a v zahraničí.
Zastoupen ve sbírkách: Česká spořitelna
a.s. v Sokolově a Klatovech, Mero ČR a.s.
Kralupy nad Vltavou, radnice a Reiffeisen
Bank Furth im Wald, radnice a Reiffeisen
Bank Geiselhöring, radnice Neutraubling,
soukromá nemocnice Mnichov, galerie
moderního umění Viechtach, Madeta České Budějovice, Mero Pipeline Ingolstadt.
Realizace „Strom života“ ČS as v Sokolově
výška 5,5 m.
TANEC
olej na plátně 100 x 120 cm
Barbora Blahutová
Vlastiboř 18
392 01 Soběslav
tel.: +420 774 305 399
[email protected]
Česká republika
KRAJINA
koláž - sádra 50 x 45 cm, 2010
Vladimír Blažek
Sousedská 1
312 00 Plzeň
mob: 724 912 205
Česká republika
„Autor divákovi nenutí jednoznačné
odpovědi, nýbrž klade otázky v podobě
obrazů. Ty slouží jako uvozovky do
labyrintu jeho myšlenkových struktur.
A je na divákovi, zda tuto nabídku přijme,
k dispozici má autorskou mapu – plán a
vlastní intuici. Každý z nás se může na
základě vlastních dedukcí, vzpomínek,
zážitků a zkušeností pokusit hledat
odpovědi na autorovu výzvu. A výsledky,
k nimž se přemýšlivý divák propracuje,
mohou být překvapivé a zpětně
inspirující i pro samotného tvůrce.“
Pavel Holas
VYŠŠÍ DÍVČÍ II.
tisk na plátně, 65 x 50 cm, 2010
narozen 3.2. 1951 Tábor
Po maturitě na gymnáziu (K. Valter) studoval na Pedagogické fakultě v českých Budějovicích, kde absolvoval na
katedře výtvarné výchovy v roce 1973 (J. Hyliš, T. Pchálek, B. Kraus, F. Šimek) Členství: Asociace jihočeských
výtvarníků (Unie výtvarných umělců České republiky) volné združení Setkání. Uspořádal přes padesát samostatných a čtyřicet kolektivních výstav doma i v zahraničí. Četná zastoupení v domácích i zahraničních sbírkách:
Itálie, Polsko, Čína, Rusko, Německo, Rumunsko, Dánsko, Nizozemí, Egypt.Vedle malby a grafiky se věnuje i plastickým disciplínám, ilustraci (10 titulů), užité grafice aj. Ceny: bronzová medaile světové přehlídky malých tisků v
Pekingu 1998. Cena Intersalonu 2004 České Budějovice, Premio Xilografia Europa, Tipoteca Italiana, 2006
DIÁŘ
35 x 42 cm 2010
Petr Brátka
Špitálské nám. 285
390 01 Tábor
Česká republika
Lenka Březinová
Kosmonautů 1903
356 01 Sokolov
[email protected]
Česká republika
Narozena: 1956, České Budějovice
Studia:
1971 - 1975 Střední průmyslová škola
keramická, Karlovy Vary
Ocenění:
Cena
statutárního
města
České
Budějovice 6. ročník Intersalonu AJV,
České Budějovice
Členství:
Unie výtvarných umělců České republiky
Svébytnou, souvisle se vyvíjející tvorbu
Lenky Březinové lze zařadit na rozhraní
kresby a obrazu a nazvat ji výtvarnou
meditací. Subtilnímu projevu, kterého
autorka dosahuje temperovou barvou
– dotyky polosuchého štětce, přidávají na
určitosti barvou zatíraná zdrsnění a zářezy
do plochy papíru. Hmotná podkladová
deska pak vytváří pro vzdušnou, jemně
odstíněnou fakturu kreseb pevně
ohraničenou vlastní sféru působení.
V jejich osobitém pojetí vyniká obzvláště
závažně prvek světla, které prostupuje
celou kompozicí. Jeho prozařování i
ohniska jsou analogií tichého vnitřního
soustředění, plynutí a proměn autorčina
životního pocitu.
Mgr. Zdeňka Čepeláková
060212, 70 x 50 cm, kombinovaná technika
Štefan Bubán
Šafárikova 11
075 01 Trebišov
Slovensko
Narozen 29.7.1932 v Pavloviciach nad Uhom.
Studoval na výtarnom odbore Vyššej
pedagogickej školy v Prešově a na Pedagogickej
fakultě
Univerzity
J.A.
Komenského
v Bratislave.Do roku 1990 byl členem svazu
slovenských výtvarných umělců a od roku
1995 je členem Umělecké besedy slovenské,
v roce 2002 byl přijat za člena výtvarné
skupiny Giuseppe de Nittis v Itálii, od roku
2004 je členem Societe partes v Paříži. Působí
v Trebišově a věnuje se komorní malbě.
Ocenění: 1984 studijní cesta, Uzbekistán. 1986
studijní cesta Japonsko. 1987 Cena za malbu na
Československé výstavě v Ostravě. 1999 Zlatá
plaketa, 7. festival Internazionale della pittura
contemporanea San Remo(Itálie). 2002 1. cena
ex-aequo,V. Mezinárodní výstava sakrální tvorby
Barleto (Itálie). 2003 2. bienále Internazionale
ď Arte il de Nittis, Barleto, cena evropské
komise pro kulturu. Mezinárodní bienále
malby, Porto sant Elpidio (Itálie), cena města
San Elpidio. 21. Mezinárodní výstava, Triéro (
Itálie), cena ministra Carlo Giovanardi. 2004
cena primátora města Trebišov. Cena předsedy
Košického samosprávního kraje.2005 Medaile
Zemplínčan roku 2005. 2006 Mezinárodní
salón, Cannes (Francie), stříbrná medaile. 2007
Mezinárodní salón v Cannes, (Francie), Velká
zlatá medaile. Cena za celoživotní dílo na XII.
Ročníku mezinárodní přehlídce výtvarného
umění dneška INTERSALON AJV 2008
České Budějovice.
Jana Buriová
Fr. Bílka 16
370 07 Č. Budějovice
Česká republika
[email protected]
SMUTNÁ DUHA
60 x 60 cm, akryl
Teodor Buzu
Kostnická 158
390 01 Tábor
e-mail: [email protected]
www.teobuzu.com
Česká republika
I am a realist – I believe in miracles.
Jsem realista – věřím na zázraky.
Sunt realist – cred în miracole
narozen: 3.5.1960,
Drasliceni, Moldova
Rytíř rumunského řádu Comandor
Studia:
Charkovský umělecko průmyslový
institut (1980-1985) prof. O.Veklenko
Členství / Membership:
Unie výtvarných umělců ČR,
Asociace jihočeských výtvarníků,
skupina Neuen Milben - Rakousko
SCHOVANÉ TEPLO
papír akvarel 58 x 40 cm 2009
Jan Cihla
Kaplická 4
381 01 Č. Krumlov
Česká republika
Narozen 1929 v Alžbětíně.
Výtvarná studia v Praze a Bratislavě 1948 – 1955, Po absolutoriu se usazuje v Českém Krumlově.
První vystoupení s obrazy poetického civilismu (Brno, Praha 1958-1960). Mezníkem výstava v Praze
1964, maluje Šumavská mystéria, v dalších letech výtvarné realizace v architektuře. Výstavy v Praze
1970,1979,1984,1990, v Linci 1991, Museum Asbach (Bavorsko) 1992. Uměleckohistorická kritika
zařazuje jeho dílo do kontextu české malby druhé poloviny 20. století a charakteristikou fantazijního
zobrazení mytologie přírody.
TRIUMF LÉTA olej na plátně 90 x 130 cm 2009
Jan Feranec
Kutuzovova 7
831 03 Bratislava
Slovensko
mob.: 421 905 712 368
IMAGINACE III.
05.07.1961. Chisinau(Kishinau) Republic of Moldova. Education: 1977-1981 Art College, Chisinau,
Moldova;1981-1987
Fine Arts Academy, Sankt-Petersburg, Russia.(lithography technique)1995-199
Miron Costin21,apt.13,
Up-grading skills internship in Fine Arts Academy, Sankt-Petersburg. Career: 1987-1999 Professor in
Chisinau MD 2068,
Moldavian Art Academy, graphic department, Chisinau (Lithography, linocut, drawing, composition) 1999gsm: 003737 9565667
2006 Manager of the Lithography studio of the Fine Artists Union of Moldova. From 2006 Graphic
Email: [email protected] designer in Publishing House “ARC”, Chisinau.;From 2008 professor in Pedagogical University “I.
Moldavská republika
Creanga”,faculty” Fine Art and Design”. Memberships: Union of Artists of Republic of Moldova; IAA
(International Association of Artists) UNESCO ;. “European Artists” International Association; GUSP
(Global Unity Siencific for Peace) Maestro of Art.
Elena Garstea
SILVER RAIN
akryl na plátně 30 x 30 cm, 2007
Leopold Habermann
U Studené 2
586 05 Jihlava
Česká republika
MOTTO : Jak jsem šťasten, že umím řemeslo,
které mi umožňuje vyznat se v přírodě ze
své lásky
AUGUST RODIN
Leopold Habermann se narodil v roce 1955
v rodině jihlavských Němců,kde byla kovařina
tradičním povoláním. S trochou nadsázky
můžeme konstatovat, že už od dětství žil v zajetí
ohně a železa. Jistě to bylo i ono fantastické
prostředí, ale především nepopsatelný pocit
vítězství nad mrtvou hmotou dostávající přímo
pod rukama kovářů žádaný tvar. Největší
vliv na odborný růst i na příští samostatnou
tvorbu dnešního mistra Habermanna měl jeho
otec a strýc Alfred Habermann. Se zarputilostí
sobě vlastní se mladý Poldi pustil do učení.
V činorodém a inspirovaném prostředí své rodiny
získal postupně všechny základy svého příštího
mistrovství v podobě perfektně zvládnutých
technik černého řemesla. Dobrou školou pro
mladého kováře byla práce v uměleckých
řemeslech v Praze. Velkou zkušeností pro něj
tehdy byly především restaurátorské práce
při obnově historických objektů jako nap.
Národní divadlo,Strahovský klášter nebo zámek
Vranov nad Dyjí atd.Takto získané teoretické
i praktické vědomosti měli ve své reflexy
velký význam pro jeho další umělecké myšlení
projevující se rychle i ve vlastní tvorbě.Na tuto
svojí vnitřní výzvu dal Poldi odpověď sám sobě
v podobě zvýšeného zájmu o výtvarné umění
a estetiku.Při hledání vlastní výrazové tváře
jistě pomohli Habermannovi i zahraniční stáže
jako např. 1979 stáž v Berlíně u Arch.sochaře
Achima Kuhna. Zadostiučiněním a vyvrcholením
Habermannova snažení byl v roce 1989 zisk
titulu mistra umělecké řemeslné práce a v roce
1991 evropský restaurátorský kurz památek
v Benátkách v Itálii pod organizací Unesco.V
roce 2001 se stává členem sdružení výtvarných
umělců Vysočiny. Od roku 1978 prezentoval
svou vlastní tvorbu prakticky každoročně a
to účastí na 60 výstavách doma i v zahraničí.Je
autorem řady avantgardních volných kovových
plastik .Lze tedy říci že jeho tvorba postihuje
všechny oblasti moderního umění. V současné
době si autor rozšiřuje obzor v malířských
technikách - akvarel, pastel.
ŽROUT
Dobroslav Halata
Wuchterlova 8,
160 00 Praha 6
tel.: 224 322 741
mobil: 774 149 652
[email protected]
Česká republika
narozen 1. 12. 1943 v Metylovicích
na Moravě. V letech 1968
– 1974 studoval na Vysoké škole
uměleckoprůmyslové v Praze
obor malba a monumentální malba
u profesora Zdeňka Sklenáře
a profesora Václava Menčíka.
Absolvoval v roce 1974. Pracuje
v oblasti malby, kresby a tvorby do
architektury. Příležitostně pracuje
i v oblasti grafiky a restaurování.
V letech 1987 – 1992 působil
jako odborný asistent na VŠUP
v Praze. V současné době působí
jako pedagog na Vyšší odborné
škole
uměleckoprůmyslové
v Praze. V roce 1996 obdržel
cenu Masarykovy akademie za
uměleckou tvůrčí činnost.
„PRAHA“
akryl, plátno,120 x 100 cm.
Zdeněk Harazin
Na Výsluní 672
373 44 Zliv
[email protected]
Česká republika
PŘEDSUN
akryl plátno 100 x 80 cm. 2010
Eva Hašková
252 31 Všenory 320
[email protected]
Tel.: 732 483 740
Česká republika
Narodila se 4. 1. l946 v Kladně.
Střední odbornou výtvarnou školu
v Praze na Hollarově náměstí
vystudovala v letech l960 - 64. VŠ
UMPRUM absolvovala v roce 1974
v ateliéru knižní ilustrace prof.
Zdeňka Sklenáře a jeho asistenta
Jiřího Anderleho. V této výtvarné
činnosti pokračovala i po studiu
a věnovala se více jak šedesáti
titulům. Za ilustrátorskou práci
byla odměněna několika čestnými
uznáními, včetně Ceny Arne Sáňky
a Ceny ministerstva kultury ČR
v soutěžích „Nejkrásnější kniha
roku“. Na IX. Bienále ilustrací
Brno získala Cenu nakladatelství
Vyšehrad a na IBA Lipsko 82 čestné
uznání za grafické listy na literární
téma. Pro některé bibliofilie
vytvořila ilustrace v původních
grafických technikách, které v
její tvorbě postupně převládly a
autorka se věnuje převážně volné
grafice. Užívá techniku tisku z
hloubky, kombinovaný barevný
lept doplňovaný akvatintou a
ruletami. Velké formáty grafických
listů doplňuje drobnými lístky
exlibris. Na přehlídkách Trienále
českého exlibris v Chrudimi
obdržela Ceny za rok l996, l999,
2002 a Cenu na pražské přehlídce
exlibris Praha 2000. Autorka měla
více než šedesát samostatných
výstav doma i v cizině, zúčastňuje
se také významných společných
výstav. Je členkou SČUG Hollar.
KORUNOVACE
lept s akvatintou, 60 x 50 cm
Tomoko Hayama
[email protected]
Japonsko
narozena 1985 v Ósace, Japonsko
Vzdělání:
2009 – 2010
Akademie výtvarných umění v Praze,
Ateliér figurálního sochařství, prof.
Jan Hendrych
2008 – 2009
Osaka University of Art, Ateliér
figurálního sochařství, prof. Jiro
Sugawara
2004 – 2008
Osaka University of Art, Ateliér skla,
prof. Hiroshi Yamano
Společné výstavy:
2010 – „Výloha”, Galerie Vobora,
Praha
2008 – „G2”, Galerie Horada no
mori, Kóbe
2006 – „San–Nin–Ten”, Galerie
OUA, Ósaka
2005 – „Fresco”, Galerie Tsujino,
Ósaka
Jan Hendrych
Buštěhradská 3 /1600
Praha 6
Česká republika
Tvorba profesora Akademie výtvarných
umění v Praze Jana Hendrycha (1936)
spoluurčovala a stále ovlivňuje bilanci
českého sochařství od samého počátku
šedesátých let až do současnosti. Je tomu
tak v několika významných obdobích
a vývojových zlomech českého umění.
V tomto ohledu patří u nás dílo Jana
Hendrycha k nejvíce iniciativním výtvarným
programům posledního půlstoletí.
K bytostným vlastnostem Hendrychova
sochařského projevu patří důvěrná znalost
klasické realistické modelace - uplatnil ji
v téměř nepřehlédnutelné řadě vynikajících
portrétů a v groteskně expresivních
ženských aktech v životním měřítku. Jeho
tvorba se ale v šedesátých letech podílela
i na vývoji radikálně nekonformních proudů
české abstrakce. Především v podobě
strukturálního
symbolismu,
programu
v českém umění mimořádně významném.
Následně v rámci pop-artu a nové
figurace, v souvislostech světových proudů
Hendrychem osobitě interpretovaných.
Narozena 14.10.1978 v Praze, žije a pracuje v Táboře.
Po absolvování oboru výtvarná výchova pro ZUŠ na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích (diplomová práce na téma Keramická plastika inspirovaná hrnčířskými užitnými formami u
odb.as.Mgr.Josefa Lorence) vyučovala na 1.ZŠ, 6.ZŠ a Gymnáziu Pierra de Coubertina v Táboře.
V současnosti je na mateřské dovolené.
Ve vlastní tvůrčí práci se zabývá zejména volnou keramickou plastikou inspirovanou fragmenty lidského
těla, narušenými perforací.Spojuje režnou pálenou hlínu s glazovaným povrchem.
Výstavy: Bastion (Tábor) v roce 1997, Galerie 140 (Tábor) v roce 2003,Setkání X. (2007), Setkání XII.
(2010) - Tábor, Intersalon AJV (České Budějovice) v letech 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, Mezinárodní
bienále malby a plastiky v Trebišově (2008)
SMUTEK, pálená hlína 49 x 25 x 34, 2010
Lenka Heroutová
Bechyňská 650
39001 Tábor
Tel. 776 67 01 66
Česká republika
Ladislav Hodný
Nábřeží 199
375 01 Týn nad Vltavou
[email protected]
Česká republika
narodil se 14.2.1943 v Týně nad Vltavou, v letech 1954-57 se vyučil knihařem u svého otce,
významného českého knihaře Ladislava Hodného st. V letech 1958-1961 absolvoval Učňovskou školu
knihařskou v Novém Jičíně a v roce 1961-1965 Střední uměleckoprůmyslovou školu v Brně. Do roku
1968 působil jako výtvarník Krajského střediska zdravotní výchovy v Brně.V roce 1988 se stal členem
Svazu českých výtvarných umělců, dále je členem Book Art Center v New Yorku, od roku 1989 členem
Designer Book Binders v Londýně a od roku 1991 členem Jednoty umělců výtvarných v Praze.V letech
1994-1999 vedl Ateliér knižní vazby v oddělení grafi ky na Soukromé mistrovské škole uměleckého
designu v Praze. Žije v Týně nad Vltavou, věnuje se malbě, volné grafi ce a umělecké knižní vazbě. Získal
řadu ocenění v oboru kniha a knižní vazba v ČR i v zahraničí.
Walter Holzinger
Angermayerstr.20
A – 4910 Ried i.I. 0699 12236869
[email protected]
Rakousko
Studium der Bildenden Kunst an der
Kunstuniversität Linz am Institut für
Bildende Kunst und Kulturwissenschaften.
Einladungen zu div. Symposien in In - und
Ausland. Studienreisen nach Mexiko,
Guatemala, Zentralasien (Seidenstraße)
Laufende
Ausstellungen
bzw.
Ausstellungsbeteiligungen. Zweimaliges
Auslandsstipendium
Egon
Schiel
Zentrum in Krumau / CZ. Kunstprojekt
„Sprachräume“ mit der Universität der
Künste Berlin.
RELIEFCA. 45x45x25 cm
Huber Hubert
Ringstraße 1
94081 Fürstenzell
Fon +49 8502 8250 Fax +49 8502 8200
[email protected]
www.huberthuber.de
Německo
Životopis:1956 narozen v Gurlarnu u
Pasova / Dolní Bavorsko 1978-1981
vyučení na dřevosochaře od roku 1981
umělec na volné noze od roku 1987 1.
předseda profesního spolku výtvarných
umělců Dolní Bavorsko 1988 stipendium
Civitella D’Agliana (Itálie) od roku
1988 účastník a poradce při „Kunst im
öffentlichen Raum“ (Umění ve veřejném
prostoru)1989 člen umělecké skupiny
„AR 83 GE“ 1990-1994 předseda BBK
Spolkové republiky Německo od roku
1992 iniciátor a motor „Kulturmodell
Bräugasse“ (Kulturní model Pivovarská
ulička) v Pasově 1993 „11 x Junge Kunst“
(„11 x mladé umění“), Umělecký a
živnostenský spolek Řezno od roku 1994
člen skupiny „Kunst und Bauen“ („Umění
a stavitelství“), BBK LV Bavorsko 2001
nositel ceny za kulturu okresu Pasov
2005 medaile za kulturu spolkové
země Horní Rakousy. 2009 st. anna
preis, Julbach Iniciátor a zakládající člen
Produzentengalerie
Passau
(Galerie
producentů Pasov). Velké množství
individuálních i skupinových výstav doma
i v zahraničí. Zastoupen ve veřejných
i soukromých sbírkách, organizátor
národních i mezinárodních výstavních
projektů a sympozií.
Robert Hübner
Nibelungengasse 4
A-4060 Leonding
[email protected]
tel ++43 +70 670942
mobil ++43 +676 847898 344
web1: www.bildmanufaktur.at
Rakousko
*1967, lebt und arbeitet in Leonding, OÖ
Kunsthochschule
Linz
Studium
Kunstpädagogik, Diplom 1993. 1992-1999
Studium Audiovisuelle Medien-gestaltung
bei Janusz Kondratiuk, seit 1990 Freier
Grafiker, Illustrator, Mediendesigner, seit
1994 Mitarbeiter und Lehrender an der
Kunst--universität Linz, 2007 Gründung
des Dada-Kollektivs “Brigate Gialle”, seit
2008 Leitung Kunstverein Schloss Parz,
seit 2010 Stellv. Institutsvorstand für
Raum & Design, Kunstuniversität Linz, ...
1992-98 Dokumentar- und Musikvideos,
experimentelle Filme, Beteiligung an
Videofestivals im In- und Ausland;
seit 1994 Bühnenbilder, Grafikdesign,
Buchillustration; seit 1996 Konzeption
und Produktion von künstlerischen
und kommerziellen Internetprojekten;
seit 2004 Malerei, Grafik, Objektkunst,
Symposien
und Ausstellungen
in
Österreich, Tschechien, Italien.
Iva Hulíková
Budějovická 401
Velešín 382 32
Česká republoka
nar.1976 v Českém Krumlově
studia: gymnázium v Českém Krumlově,PF Jihočeské univerzity obor Vv ZUŠ a obor arteterapie, pátým
rokem ve výcvikové komunitě SUR
zaměstnání: vyučující výtvarného oboru VO ZUŠ Velešín, arteterapeutka PL Červený Dvůr, vyučující
seminářů z arteterapie na ZSF Jihočeské univerzity, nyní na mateřské dovolené.
ANDĚLÉ
Born : 06.03.74. Lvov. Ukraine.
Education: 1989-1994 Art College, Chisinau, Moldova; 1994-2000 Fine Arts Academy,
Chisinau, Moldova (painting); 2000-2001 Institute of the international relations “Prospect”,
Chisinau, Moldova - degree of the master in area training in decorative fine arts.
Career:
2000-2006 Professor in Moldavian Art Academy, department of applied art,
Chisinau (drawing, painting).Memberships: Union of Artists of Republic of Moldova. From
1997 participant in International exhibitions, biennale and contests : Poland, Romania,
Ukraine, Moldova.
SENSATIONS, komb. tech. 70 x 70 cm, 2008
Nina Hamurari
Trandafirilor str. 35/4,
apt.15, Chisinau MD 2038,
[email protected]
gsm: 003737 9302402
Republika Moldova
My basic motto – creativity should give pleasure, and art – to bear pleasure
in souls of people.“My basic motto – creativity should give pleasure, and art
– to bear pleasure in souls of people.“
Cecilia Chiavistelli
Via della Chiesa, 18
50125 Firenze
tel.: +39 055 292170
[email protected]
RANNÍ TOALETA
papír, 50 x 20 x 30cm
Mihai Chiselită
str. Tăutului 19 sc. 1,
ap.4 407280 com.
Floreşti Jud. Cluj
[email protected]
Rumunsko
Art and Love are like Sun - they awake Energy
TRIPTIC NUD, olej plátno, 2010
Rastislav Jacko
3. 2. 1979 Košice (Slovakia)
Studia
2002 - 2005 Akademie výtvarných umění v Praze
1998 - 2002 Akademia Umenia, Banská Bystrica
1993 - 1998 SPŠ Spišská Nová Ves
[email protected]
Sympozia
•„Sochařske sympozium“ - Litoměřice, 2007 •„Art Residence“ - Kankaanpää (Finsko), 2005,
•„Natur und mench “ – Markneukirchen (Nemecko), 2004 •„From Massacio to Marini“- Florencie, 2004
•„Socha a architektura „ - Beladice, 2001
Výstavy
• Licht Kunst 08 Passau a Rosenheim 2008 •„AVU 18“ - Veletržní palác, 2007
•„Diplomanti AVU 2005“ -Veletržní palác, Praha 2005 •„Rudé Právo“-Florenc Praha, 2003
U Akademie 4
170 00 Praha 7
Česko
4 mezzotinta 50 x 70cm
Veronika Jamrichová
Kľučiny 407
034 01Liptovská Štiavnica
[email protected]
Slovensko
Narodená 30. november 1983Vzdelanie:
2006-2010 Akademie Výtvarných Umění
v Praze, Ateliér figurálneho sochárstva,
prof. Jan Hendrych 2003-2006 Technická
Univerzita v Košiciach, Fakulta umení,
Ateliér slobodnej kreativity – 3D
– Socha, prof. Juraj Bartusz 1998-2002
Gymnázium sv. Andreja v Ružomberku
Spoločné výstavy: Žilina, Považská Galéria
umenia – Prieskum - Prieskumy 2004
Praha, Staroměstská radnice – Figurama
2009 Figurama 2010 Praha, S.V.U Mánes,
Galerie Diamant – Intermezzo 2010
Sympóziá: Chorvátsko, Krk - Baška
glagholitic Path 2008
Keramika, rozměry: 30x 50x 3cm
Zuzana Kantová
Nádražní 340
Švihov 353
[email protected]
Česká republika
Irena Kárníková
Jizbice 61,
547 01Náchod
[email protected]
Tel.:+420607876405
Česká republika
Datum narození: 10.2.1982
Místo narození: Náchod
VZDĚLÁNÍ:
1997-2001 Střední průmyslová škola
kamenická a sochařská v Hořicích
v Podkrkonoší
(obor kamenosochařství)
2001-2002 Střední průmyslová škola
kamenická a sochařská v Hořicích
v Podkrkonoší
(obor kamenosochařství se zaměřením
na restaurování a konzervování kamene)
nedokončeno
2002-2005 Akademie výtvarných umení,
fakulta výtvarných umeni v Bánské
Bystrici, Slovensko (obor sochařstvo, 6
semestrů) nedokončeno
2005- Akademie výtvarných umění v
Praze - ateliér prof. J.Zeithammla
„FLORA“
Rudolf Klafenböck
GrosseMessergasse 6,
94032 Passau,
Německo
Geb. 1952 in Passau
Tätig als Graphiker, Photograph, Filmemacher,
Spurensammler,Kabarettist und Autor
lebt in Passau
ZERBROCHENER MAßKRUG,
s/w Fotografie 30 x 45 cm, Oktoberfest München 2008
P
Lívia Klasová
Orchydeová16
821 07 Bratislava
tel.: 00421 905 539 348
[email protected]
Slovenská republika
vzdelanie:
2000-2004 ŠÚV, škola úžit. výtvar.
J. Vydru, kameňosochárstvo 20042008 VŠVU,vysoká škola výtvar. umení
v Ba, socha, titul: Bc.ART 2008-VŠVU,
socha, magister. štúdium
NIEKEDY- 28.2.2009,
70 x 60cm, akryl,
Jaroslav Koliha
Koněvova 239
130 00 Praha
tel.: 284 827 433
Česká republika
„TORZO NADĚJE“ pastel 87 x 45 cm
Narodená 4. 3. 1940 vo Veľkých Zalužiciach, okres Michalovce. Študovala na výtvarnom odbore
Pedagogického inštitútu UPJŠ v Prešove (1959-1963) a rozšírila si ho doktorátom z výtvarnej
pedagogiky (1982), členka SFVU a ZSVU v Bratislave. Od roku 1990 členka Slovenskej výtvarníckej
únie v Bratislave a členka ZVUK VK v Košiciach. Ocenenia: Cena primátora mesta Michalovce – 1999,
Cena predsedu Košického samosprávneho kraja – 2005, Medaila Zemplínčan roka – 2005, Cena Fra
Angelica – 2006 Výstavy: 55 samostatných výstav a účasť ana 132 kolektívnych výstavach na Slovensku,
Českej republike, Ukrajine, Poľsku, Rakúsku, Maďarsku, Nemecku a Francúzsku. Je účastníčkou ako aj
spoluorganizátorkou medzinárodných maliarskych plenérov a sympózii.
Tvorba a zameranie: Komorná maľba, krajina, veduta, sakrálne motívy, zátišie, figurálne kompozície
PASTEL
Ľudmila
Lakomá-Krausová
Kuzmányho 2
07101 Michalovce
Slovensko
Vladimír Krčma
Cihlářská 16
602 00 Brno
[email protected]
Česká republika
STVOŘITEL
smalt 47 x 47 cm
Česká republika
HLAVA, olej, akryl na plátně
Petra Lamačová
Vzdušná 4
466 01 Jablonec nad Nisou
tel.: 728 998 343
[email protected]
Česká republika
Studia: Střední uměleckoprůmyslová
škola Jablonec nad Nisou (19992003), Vyšší odborná škola Jablonec
nad Nisou 2003-2005, obor ražené
mince a medaile, J. Dostál, J. Lukáš),
AVU Praha (od r. 2005, Škola
figurálního sochařství a medaile,
J. Hendrych). Sympozia: 2007 Uherské
Hradiště, 9. ročník Mezinárodního
sympozia lité medaile, plakety a
drobné plastiky. Výstavy (kolektivní):
2004 Semily, Výtvarný salón, 2007
Karlovy Vary, Galerie Duhová paleta,
Výstava prací absolventů Vyšší
odborné školy v Jablonci nad Nisou,
2010 Výstava „Pro meritis“ Galerie
My Jablonec nad Nisou.
HLAVA
David Lázníček
U Lípy 474
Týn nad Vltavou
tel.: 733 655 166
[email protected]
Česká republika
David Lázníček *1982, žije v Týně nad
Vltavou. V současné době studuje na
Pražské fotografické škole. K jeho oblíbeným tématům patří detail krajiny,
věcí a vytváření snímků s nádechem
fantazie.
Realizace výstav : spoluúčast na fotografické aukci pro hospic Malejovice,
výstava s názvem „CVAK“, listopad
2008 Městské muzeum Týn nad Vltavou, červenec - srpen 2009 Jihočeský
Krajský Úřad v Českých Budějovicích,
říjen-listopad 2009
NADZEMNÍ MOŘE TEMNOKRAJE III
digitální fotografie 2010
Antonín Málek
U Nádraží 801/II
377 01 Jindřichův Hradec
tel.: 00420-420728378
www.antoninmalek.com
Česká republika
DOBRÁ NÁLADA
akryl, 18 x 27 cm 2009
Lenka Malíská
Šípková 7
360 07 Karlovy Vary
tel.: 777 150 481
[email protected]
Narozena 23. 9. 1981 v Ostrově
nad Ohří, 1997-2001 studovala na
Střední průmyslové škole keramické v
Karlových Varech, 2001-2007 studium
Ústí nad Labem na UJEP, Fakultu umění
a designu, ateliér Design keramiky
pod vedením Doc. Ak. soch. Pavla
Jarkovského. Od roku 2004 vyučuje
SPŠ keramické v Karlových Varech.
MY TOYS
80 x 60cm, akryl, platno
Meinard Mayrhofer
Gerhartsham 14, 4742 Pram,
tel. 0043 7736 20144
[email protected]
Rakousko
geb. am 25.12.1958 in Zell am Moos 1973
– 1977: BFS – Hallstatt, Bildhauerei bei
Prof. Zauner, Thoma und Kienesberger
seit 1978 freisch. Bildhauer und
Maler seit 1986 in Gerhartsbrunn
14, 4742 Pram,verheiratet, 3 Kinder
Atelieraufenthalte im Egon Schiele Art
Center/Krumau, Domus Artium Malo,
Paliano. Ausstellungen und Symposien
im In- und Ausland, Mitglied der ARGE
Buntwerk/ Kulturkontakt für Kinder.
Martin Micka
Branka 261
374 01 Trhové Sviny
tel.: 774 127 598
[email protected]
Česká republika
RYBÁŘI LIDÍ
Martin Mikula
Na Pršíně 11/2
392 01 Soběslav
tel.: 605 749 357
[email protected]
Česká republika
HLUBINA, mramor, 22 x 32 cm
Jindřich Modráček
Velká Dobrá 211
Kladno
tel.: 732 431 074
Česká republika
nar. 1943
1958 - 1962 Střední výtvarná škola
Hollarovo náměstí, 1967 - 1973 AVU,
prof. Karel Souček, 1973 - 1993 odborný asistent AVU. Do roku 2007 učil na
soukromích školách v Praze. Pracuje
- Velká Dobrá.
BEZ NÁZVU 130 x 116 cm
Igor Müller
Kamenný Újezd 47
Česká republika
PAPRSEK, olej, plátno, 140 x 65 cm
Česká republika
KRAJINA, pastel, 57 x 40 cm
Hiromi Nakagawa
Nakaasahigaoka 1-5-36
Suzukashi Mieken
[email protected]
Japonsko
František Oberfalcer
10. Rue Pierre Durand
38 110 La Tour Du Pin
Francie
GRAFIKA, suchá jehla
Roland Parth
Feliosstr. 52
39023 Laas
[email protected]
Itálie
Vít Vavřinec Pavlík
5. května 150
384 51 Volary
Česká republika
Narozen 15. 1. 1976 ve Volarech. V roce
1999 absolvoval Jihočeskou univerzitu v
Českých Budějovicích – obor učitelství
pro umělecké školy. Téhož roku byl
přijat do profesionálního sdružení
výtvarných umělců Asociace jihočeských
výtvarníku. V současné době vykonává
funkci předsedy Asociace jihočeských
výtvarníků a ředitele Základní umělecké
školy ve Volarech. Těžištěm jeho práce je
kresba, monumentální malba a projekční
fotografie.
,,FENDER STRATOCASTER“
digitální fotografie, tisk 100 x 70 cm
Petr Pfleger
Mírová č. 17
398 11 Protivín
tel. 420 382 252 593
Česká republika
Narozen 6. 2. 1950 v Protivíně. Absolvent Střední všeobecně vzdělávací školy v Písku, Střední odborné
školy výtvarné v Praze a akademie výtvarných umění v Praze (absolutorium 1983 v ateliéru prof. Oldřicha
Oplta, zároveň absolvoval pedagogické studium, 1982 výměnný pobyt na Národním vysokém institutu
krásných umění v belgických Antverpách). Věnuje se malbě, kresbě, ilustraci a grafice. Člen AJV (UVU
ČR). Od 1983 6 samostatných výstav v Česku a účast na 30 kolektivních výstavách v Česku a zahraničí
(Bulharsko, Německo, Rakousko). realizace grafického desingu obalů a ilustrací. Zastoupen ve veřejných a
soukromých sbírkách v Česku a zahraničí (Bulharsko, Rakousko, Německo, Rusko, Švýcarsko, USA).
HANGÁR, kresba
Pavel Piekar
Elišky Přemyslovny 438
156 00 Praha
tel.: 723 905 607
[email protected]
Česká republika
Narodil se18. 7. 1960 v Ostravě. Od
tří let vyrůstal v Táboře. Studoval
na stavební fakultě ČVUT v Praze
a po absolutoriu v roce 1983
byl zaměstnán ve výzkumném
oddělení Průmstavu. Od roku 1990
pracuje v Národní galerii. Ve svém
dejvickém ateliéru se již více než
26 let systematicky věnuje technice
černobílého a barevného linorytu.
Každá grafika vzniká podle přesné,
realistické kresby. Předloha či její
části se kopírují na jednotlivé desky
– pro každou barvu je vytvořena
zvláštní matrice –, výsledkem soutisku
je potom barevný linoryt. Podle
obtížnosti tématu se počet jednotlivých
barev pohybuje mezi 5–50 barvami.
Tiskne autorsky, v malých nákladech,
jednotlivé barevné odstíny vznikají
mícháním tiskařských a olejových
barev. Pravidelně vystavuje od roku
1990, na kolektivních i samostatných
výstavách. Jeho grafiky jsou zastoupeny
jak ve veřejných, tak v soukromých
sbírkách. Je členem spolků Umělecká
beseda a Hollar. (Více podrobností o
autorovi :www.pavelpiekar.cz)
VYDRA, barevný linoryt, 65 x 40 cm, 2009
Lucie Píštělková
Hlinecká 722
375 01 Týn nad Vltavou
tel.: 724 680 442
[email protected]
Narozena 22. 9. 1977 v Brně
Studium:
1992 - 1996 Střední škola managementu a
služeb Praha, pobočka Písek, 1997 - 2001
Střední umělecko - průmyslová škola sv.
Anežky České v Českém Krumlově obor kamenosochařství 2004 - 2010 AVU
Praha, 2004 - 2005 ateliér Socha I - prof.
Jan Koblasa, 2005 - 2006 ateliér Socha I odb. as. Jaroslav Róna, 2006 - 2010 ateliér
Socha II - prof. Jindřich Zeithamml, 2009
- stáž na Bezalel Academy of Arts and
Design, Jeruzalém, Izrael.
„Z KRUHU VEN“
Narodená 13. 02. 1965 v Bratislave, žije v Bratislave, pedagogicky pôsobí na Ústave dizajnu a výtvarných
disciplín Fakulty architektúry STU v Bratislave. Stredná umeleckopriemyselná škola v Bratislave, odb.grafika
1984,Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, odbor maľba, 1995, ateliér Rudolf Fila a Daniel Fischer.
OBRAZOVKA, olej na plátně 150 x 110 cm, 2010
Eva P l o c ze kov á
Majerníkova 9
841 05 Bratislava
tel.: +421 903 453 445
[email protected]
Slovensko
Örni Poschmann
Wendeldorf 9
84168 Aham
Tel. 08744-7258 Fax. 08744-1788
[email protected]
www.oerniskulptur.de
Německo
1965 Berlin 1986 - 1989 Bildhauerlehre
1989 - 1992 Wanderschaft im In- und
Ausland 1992 - 1994 Zimmererlehre
seit 1996 Atelier in Niederbayern,
2003 Debutantenförderung 2005
Intersalon AJV Budweis, Preisträger
mit Judith Lipfert 2006 Preisträger
„Junge Kunst“ Passau, Öffentliche
Ankäufe, 2004 Nalbach/Saarland
Skulpturenpark
2006
Passau,
Sparkasse Passau, Junge Kunst 2007
Waldkirchen,
Gartenschau, Zauberwald 2007
Schönberg, Schönberg-Erleben 2008
Westfälisches
Industriemuseum
2008, Freilichtmuseum Finsterau
2008 Gemeinde Tegernsee 2009
Stadt Vilsbiburg 2009 Spielplatz
Johannesbrunn,
2009
Brunnen
Johannesbrunn 2009 Egging am See,
Säumerpfad 2009 Spielobjekte am
Badesee Breitenberg, 2010 Nalbach/
Saarland Skulpturenpark Verheiratet
und zwei Kinder Teilnahme an
internationalen Bildhauersymposien
und Ausstellungen, freie Lehrtätigkeit
seit 2004 Vorstandsmitglied des
Berufsverband
der
Bildenden
Künstler Niederbayern.
Radomír Postl
Topolová 8
370 08 Č. Budějovice
Česká republika
NOE, fotografie ze souboru, Postavy a děje
Jří Ptáček
Mánesova 64,
České Budějovice
tel.: 607 518 580
[email protected]
Česká republika
Narozen 29. března 1949 v Praze, 1966-1970 studium na Střední odborné škole výtvarné v Praze, 19701976 studium na Akademii výtvarných umění v Praze ( ateliér malby a monumentální tvorby prof. Arnošta
Paderlíka), Od roku 1976 do roku 1985 ve svobodném povolání, 1985-1987 docent Akademie výtvarných
umění v Praze, 1987- 1990 profesor Akademie výtvarných umění v Praze, 1986 Cena Národní galerie Praha
za výtvarné pojetí filmu „Salar“. Od roku 1990 ve svobodném povolání, věnuje se malbě. Je autorem řady
děl pro architekturu (v materiálu malba, keramika, textil), roku 1985 ve spolupráci s Krátkým filmem Praha
realizoval pro WDR Köln hodinový animovaný film „Salar“ (režie Ivan Renč), za který získal Cenu Národní
galerie Praha. Svá díla prezentoval na více než šedesáti autorských výstavách doma i v zahraničí, zúčastnil se
desítek výstav kolektivních. Obrazy je zastoupen ve sbírkách Národní galerie Praha, Alšovy jihočeské galerie,
Galerie Wolfstein v Německu a v soukromých sbírkách a sbírkách významných institucích v České republice,
Německu, Rakousku, Francii, Belgii, Holandsku, Řecku, Kanadě a USA.
Žije a pracuje v Českých Budějovicích,
Narozena 12.7.1935 ve Dvoře Králové n. Labem, Žije a pracuje v Praze. Je absolventkou Vysoké školy
uměleckoprůmyslové v Praze, ateliér profesora Antonína Kybala (1961 - 1967). Ve své profesionální
činnosti se nejdříve věnovala textilnímu tisku. Později ve spolupráci s mnohými architekty aplikovala
textilní tisk do architektury. V tomto období začala vytvářet i své první klasicky tkané tapiserie a této
tvorbě se věnuje dodnes.V poslední době se rovněž prezentovala na oborových zahraničních výstavách
(klasicky tkané tapiserie). V roce 2005 a 2006 EVROPA TAPESTRY FORUM v Dánsku, Německu a ve
Francii.V roce 2008 AMERICAN TAPESTRY BIENNIAL v USA (Tampa a Louisville).
OPONA, aut. tapiserie 320 x 180 cm
Božena Pýchová
Na Truhlářce 38/2083
180 00 Praha 8
tel.: 284 680 753
[email protected]
Česká republika
Ivana Řandová
Nábřeží 85
386 01 Strakonice
tel.: 736 220 166
[email protected]
Česká republika
Narozena 29.7.1965, Strakonice.
Fotografka, členka Asociace
jihočeských výtvarníků.
Dvacet let zachycuje klasickým
fotoaparátem krajinu Šumavy,
portréty hudebníků, zpodobnění
andělů,
židovské
hřbitovy
a různorodé detaily života.
Vystavovala např.:
Klub Roxy
Praha, český Pen-klub, Hrad Zvíkov,
zámek Kratochvíle, Janov- Itálie
a po celém regionu Jižní Čechy.
Monografie: Dvě tváře Evropy
2008, Nebe studánek 2009/2010,
soubor Magická místa.
BENÁTSKÉ IMPRESE
Jiří Řeřicha
Rokycanova 1305
397 01 Písek
tel.: 382 215 365
Česká republika
Narozen 19. 3. 1951 v Písku. 1966 – 1970
– SPŠK Bechyně, výtvarné zpracování
keramiky, 1972 – 1978 – AVU Praha,
ateliér figurální malby, prof. Karel Souček,
1983 – 1985 – Umělecká aspirantura
v oboru umělecké výchovy. Zabývá se
figurální malbou a kresbou. Pedagog
Soukromé střední výtvarné školy v Písku.
olej- sololit 130 x 151 cm
Dalibor Říhánek
Burketova 48
397 01 Písek
tel.: 728 667 326
[email protected]
Česká republika
NEGERSKÁ MASKA
akryl, plátno 70 x 50 cm, 2009
1997-2001 Střední průmyslová škola kamenická a sochařská – Hořice, 2003-2009 Akademie
výtvarných umění – Praha (atelier Jana Hendrycha)2007- Academia di belle arti – Řím (ministerské
stipendium)
SÍŤ I.
Tereza Salabová
Benešovská 434
513 01 Semily
tel.: 774 407 104
[email protected]
Česká republika
Jürgen Ferdinand Schlamp
Schellingstr. 58
D-80799 München
[email protected]
Německo
Studies at the Academy of Fine Arts in
Munich (Germany) and at the Academy
of Fine Arts in Berlin (Germany), Lecturer
at the Academy of Fine Arts in Berlin
(Germany) and the Academy of Fine Arts
in Munich (Germany), Guest lecturer at
the College of Fine Arts, Yarmouk-University, Irbid (Jordan), Solo-Exhibitions in
Munich (Germany), Göttingen (Germany),
Berlin (Germany), Zlata Koruna (Czech
Republic), Thessaloniki (Greece), Beirut
(Lebanon), Tripolis (Lebanon), Prachatice
(Czech Republic), Kastelbell (Italy), Germering (Germany), Klatovy (Czech RepubLektor na akademii výtvarných umění
lic), Amman (Jordan), Ramallah (Palestine),
v Berlíně (Německo) a akademii
Athens
(Greece),
Casablanca
výtvarných
umění
v (Marocco),
Mnichově
Mendrisio
(Switzerland),
Munich
(Germa(Německo),
hostující lektor
na akademii
ny),
Thessaloniki
(Greece),
Izmiruniverzitě
(Turkey)
výtvarných
umění
na Yarmoug
v Irbidu (Jordánsko). Vlastní výstavy
v Mnichově (Německo), Göttingen
(Německo), Berlín (Německo), Zlatá
Koruna (Česká republika), Tessaloniki
(Řecko), Beirut
(Libanon), Tripolis
(Libanon), Prachatice (Česká republika),
Amman
(Jordánsko),
Ramallach
(Palestina), Atény (Řecko) a Casablanca
(Maroko).
Bz. D-I-6. format A4
VÁCLAV SIKA
Markova 567
345 06 Kdyně,
Tel: 379 731 185, 723 745 173
[email protected]
www.vaclavsika.cz
Česká republika
Narozen
19.
dubna
1955
v Domažlicích. Od roku 1993 je
členem Unie výtvarných umělců
plzeňské oblasti. Věnuje se malbě,
kresbě, počítačové grafice, tvorbě
objektů, ilustraci .Od roku 1989
uspořádal přes čtyřicet samostatných
výstav v ČR, SRN, Holandsku, USA a
Japonsku
VYKVÉTÁNÍ
dřevo, sololit, malba, výška 200 cm
Vlastimil Slabý
Zvěrotice 126
392 01 Soběslav
[email protected]
Česká republika
Lektor na akademii výtvarných umění
v Berlíně (Německo) a akademii
výtvarných
umění
v
Mnichově
(Německo), hostující lektor na akademii
výtvarných umění na Yarmoug univerzitě
v Irbidu (Jordánsko). Vlastní výstavy
v Mnichově (Německo), Göttingen
(Německo), Berlín (Německo), Zlatá
Koruna (Česká republika), Tessaloniki
(Řecko), Beirut
(Libanon), Tripolis
(Libanon), Prachatice (Česká republika),
Amman
(Jordánsko),
Ramallach
(Palestina), Atény (Řecko) a Casablanca
(Maroko).
ZÁTIŠÍ, klasická fotografie, kontakt 13x 18 cm
Jiří Stejskal
Na Ohradě 363/II
tel.: 602840073
392 01 Soběslav
Česká republika
Absolutorium v atelieru prof. Cyrila Boudy na UK v Praze.
Pracuje v oblasti malby, grafiky, ilustarce.
V roce 1984 po habilitaci jmenován docentem malby na Jihočeské univerzitě v
Českých Budějovicích. Je členem Unie
výtvarných umělců ČR a člen skupiny
„EN FACE 91“.
Od poloviny 50. let se účastnil početných
výstav v ČR a zahraničí (Belgie, Německo,
Francie, Itálie, Rakousko, Anglie, USA Rakousko, Švýcarsko ad.) a uskutečnil více
než šedesát samostatných. Je svými díly
zastoupen v zahraničních galerijních sbírkách a ve sbírkách České republiky.
MOULIN ROUGE
komb. technika, 38 x 27 cm 2010
Wolfgang Stifter
Im Weingarten 5
4100 Ottensheim
Rakousko
Luděk Stukbauer
Masarykova 436
374 41 Hluboká na d Vltavou
[email protected]
http://stukbauer.bohemiana.cz
olej na plátně 100 x 105 cm 2010
Vladimír Suchánek Narodil se 12. února 1933 v Novém Městě nad Metují. Po absolvování Akademie výtvarných umění v
Nový Svět 27
118 00 Praha 1
Česká republika
Praze se věnoval grafické tvorbě, především barevné litografii, kromě toho byl činný v oblasti knižní
ilustrace, exlibris a známkové tvorby. Jeho bohatou výstavní činnost představuje 156 samostatných výstav
doma i v zahraničí, účast na více než 300 výstavách a mezinárodních bienále, odkud si přinesl 31 cen a
uznání. Svými díly je zastoupen v Národní galerii a v celé řadě českých a zahraničních uměleckých sbírek.
V roce 1997 byl jmenován členem Evropské akademie věd a umění se sídlem v Salcburku.V roce 2006 mu
bylo uděleno státní vyznamenání Medaile za zásluhy v oblasti umění. Od roku 1995 je předsedou Sdružení
českých umělců grafiků HOLLAR.
SBÍRKA , barevná litografie, 1995, 57 x 73 cm
Narozena 31.03.1979 Düsseldorf. 1993 – 94 Státní umělecké liceum v Leccu, Itálie,1994 – 95 SUPŠ
sv Anežky České, Český Krumlov ( obor keramika ), 1995 – 96 Státní umělecké liceum v Leccu,
Itálie,1996 – 98 SUPŠ sv Anežky, Český Krumlov. Cesta do Egypta přes Izrael. 1999 Maturita na
Státním uměleckém liceu Hajech Milano. 2000 Akademie výtvarných umění v Miláně ( Accademia
di Belle Arti di Brera). Studium prokládá četnými cestami po světě. ( Evropě a Asii ). 2008 Studium
v Belgii. 2009 Diplom na Accademia di Belle Arti di Brera Milano. V současné době se věnuje volné
tvorbě. Malba a street art. Vystavy: 2009 Tyn nad Vltavou -(CZ)- Mestska galerie, 2008 Louvain la
Neuve -(Belgium) Milano (Italy)- Spazio Studio(www.allegraweb.it/Show/AleSvatek , 2007 Trezzo
sull..Adda(Italy).. La memoria del presente..a cura di P.Buglioni * Parabiago Italy) - collettiva
studenti del laboratorio di P.Buglioni Trezzo sull..Adda(Italy) -collettiva studenti del laboratorio di
P.Buglioni, 2006 Mezzago (Italy)Bloom 2005 Carugate (Italy)....Area.... 2003 Milano(Italy) Museo
della scienza e della tecnica, ....Utopia dell´ identitá......a cura di P. Buglioni.
Alessandra Svátek
Vlastiboř 18
392 01 Soběslav
tel.: 381 591 047
[email protected]
Francesca Svátek
Vlastiboř 18
392 01 Soběslav
tel.: 732 783 038
[email protected]
Česká republika
Narozena 14.5.1977 v Římě.
1991-94 Státní umělecké
liceum v Leccu, Itálie. 1994-95
SUPŠ sv Anežky České, Český
Krumlov ( obor užitá malba ),
1995-96 Maturita na Státním
uměleckém liceu v Leccu,
Itálie. 1996-98 Pokračování a
maturita na SUPŠ sv. Anežky,
Český Krumlov.1998-2005
Akademie výtvarných umění v
Miláně. 2006-2007 Akademie
výtvarných umění v Mnichově.
2007 Diplom na akademii
výtvarných umění v Miláně.
2005, 2006, 2007 Prázdninové
kurzy Uměleckého tisku:
Kaus Urbino, Itálie. 2008 2009 Pracuje v Lipsku jako
reklamní a jevištní výtvarnice.
V současné době se věnuje volné
tvorbě, malbě a grafice. Snaží
se vyjádřit tvary světů svých
vzpominek a snů. Pravidelně
vystavuje v cizině i v Čechách.
SVĚTY 2010
Narozen 2. 12. 1945 v Táboře. Sochař a restaurátor. Průmyslová škola jaderné techniky v Praze
(absolvoval 1963), poté SUPŠ sochařsko-kamenická v Hořicích (ukončil 1968) a AVU v Praze (1968
- 1973, obor sochařství - restaurátorství). 1974 odchází zprvu do Říma a pak do Německa. V roce
1976 se jako stipendista na Instituto Centrale del Restauro do Říma opět navrací a podílí se (1976 78) na restaurování antických fresek a mozaiek. Po návratu do Německa (1978) se věnuje restaurování
kamene. V letech 1981 - 1983 vyučuje sochařské techniky na Universitě v Kasselu. 1984 se stěhuje
opět do Itálie. V letech 1985 a 1986 pedagogicky‘ působí v Centro Europeo per la Conservazione del
Patrimonio Architettonico v Benátkách. Od roku 1988 uspořádal téměř třicet samostatných výstav a
zůčastnil se dlouhé řady výstav společných. Do České Republiky se definitivně vrátil v roce 1999. Téma
hydrokinetické plastiky a pohybu vůbec jsou ústředním tématem Svátkovy sochařské tvorby. S jeho
realizacemi je možno se setkat v mnoha evropských zemích, v USA a v Japonsku.
HYDROKINETICKÝ OBJEKT
František Svátek
Vlastiboř 18
392 01 Soběslav
tel.: 381 591 047
[email protected]
Ivana Svobodová
ČSL. Armády 35
160 00 Praha
tel.: 737 15 77 21
[email protected]
Narozena
1952 Praha 1967 - 1971
Střední umělecko průmyslová
škola Praha, 1974 -1980 AVU
prof. Karel Souček. Žije a
pracuje Praha a Lukovany
u Brna.
SNY HOUPACÍ KONĚ
olej 120 x 90 cm 2009
Josef Synek
Dlouhá 869
388 01 Blatná
tel.: 723 017 440
Česká republika
STAVEBNICE
olej 76 x 75 cm 2009
Stanislav Šalko
Šrobárova 16
080 01 Prešov
tel.: 0908 344 889
[email protected]
Slovensko
Je absolventom umelecko - priemyselnej
školy v Košiciach, odbor keramika
(1978) a Pedagogickej falkuty UPJŠ
v Prešove (1983) odbor výtvarná
výchova. Pôsobí ako učiteľ na ZUŠ-VO
v Prešove.
Inštalácia v ploche je základnou podstatou
mojej tvorby, kde interpretujempriestor,
ktorý pomocou konceptuálneho prístupu
otvára možnosť pre ďalšiu manipuláciu
s fotografickou predlohou pomocou
počítačovej grafiky. Tento postup je na
záver dotvorený gestickou maľbou.Vrámci
obsahu, myšlienky obrazu pracujem
predovšetkým s abstraktným výtvarným
výrazom, ktorý posúvam k vecnejšiemu
pochopeniu cez čitateľný znak – detail.
Pôsobím ako člen spolku C+S vrámci SVU
– Bratislava.
FIGURA
kombinovaná technika 60 x 40 cm 2009
Štěpán Šefr
Evropská 695/20
160 00 Praha
tel.: 739 030 099
[email protected]
Česká republika
Narozen 14.12. 1983 v Praze, studium
Výtvarná Škola Václava Hollara
(1999-2003),
Caledonian
School
(2003-2004), Akademie Výtvarných
umění,/Figurální sochařství a medaile/
(od 2007). Ze společných výstavVŠVH (2003), Universal Revolution
(2007), Kinderpunk (2008), Das Neue
kinderpunk (2009), S.C.P.C.A (2010).
ČLOVĚK A ZVÍŘE B
Vladimír Švec
Husova 162
435 33 Louka u Litvínova
tel.: 603 878 945
[email protected]
Česká republika
Narozen v Praze, 1974-78 SUPŠ v Praze, obor užitá malba, prof. ak. mal. Zdenko Crha, 1978-84 AVU v PRAZE,
speciální ateliér krajinářské a figurální malby, prof. Jan Smetana, 1983-84 studijní pobyt ve Francii na École
Nationale Superiéure des Beaux Arts v Paříži, prof. Jacques Yankel, 1984-85 základní vojenská služba, 1985-87
vedoucí oddělení propagace Domu kultury Chemických závodů v Litvínově, 1987-93 svobodné povolání, 199097 zakládající člen Unie výtvarných umělců ústecké oblasti (UVUÚO).1994-97 předseda UVUÚO, člen rady
UVU ČR. 1993-94 odborný asistent na Institutu výtvarné kultury (IVK UJEP) v Ústí nad Labem, 1994-dosud
vedoucí ateliéru Kresba a malba, vedoucí Katedry všeobecné průpravy, 1995-97 zástupce ředitele IVK UJEP,
1997-2001 ředitel IVK UJEP, 1998 habilitace obor malba, 2001-2007 děkan Fakulty užitého umění a designu
UJEP v Ústí nad Labem, 2007-dosud proděkan Fakulty užitého umění a designu UJEP v Ústí nad Labem.
KYTKA PRO VINCENTA, olej, plátno 120 x 122 cm
Pavel Talich
V Zahájí 51
391 11 Planá nad Lužnicí
tel.: 723 156 657
[email protected]
Česká republika
Členství / Membership:
Asociace
jihočeských
výtvarníků,
Syndikát fotografů České republiky
V posledním období fotografuje
především s dírkovou komorou
– camerou obscurou. Je to jednoduché
optické zařízení ve tvaru uzavřené
skříňky, v jejíž jedné stěně je malý
otvor, který na protilehlé stěně vytváří
obraz vnějšího prostoru na základě
přímočarého šíření světla. Pro svoji
práci používá originální dřevěnou
bednu, do které jako negativ vkládá
černobílý fotopapír formátu 50 x
60 cm. Pozitiv vzniká kontaktním
kopírováním na bromostříbrný papír.
Celý proces je založen na ručním
zpracování
klasickou
chemickou
cestou. Obraz se vytváří bez použití
jakéhokoliv objektivu.
He works mainly with big camera
obscura (pinhole camera). Black and
white photo paper of format 50 x 60
cm is used as the negative.The positive
is made by the contact copy by way of
the classic chemical process.
KE KOSTELU
bromostříbrná fotografie (camera obcura)
47 x 57 cm 2010
Anne-Bé Talirz
Oberschwarzenberg 83,
A-4164 Schwarzenberg
am Böhmerwald,
tel.: 0043 – 7280 – 20121
[email protected]
www.atelier-silberdistel.com
Rakousko
Education
1973 – 1975 Graphic Design,1975 - 1978,
General Philosophy,1992 - 1993 R i e t ve l d
Akademie Amsterdam, 1993 - 1997, Vrije
Akademie Beeldende Kunst, specialization
graphic arts Activity’s 1973-1979Graphic
design at a printshop. Member of
Alkmaarse
Kunstenaarsvereniging,1986,
Emigration to Cyprus, 1989 Returning to
the Netherlands,1994 Teacher for painting,
trainer sculpture 1994
Chairman of
exhibition-jury of kunstenaarsvereniging
„de Boterhal“ Hoorn, 2001 Emigration
to Austria Since 2002Teacher for painting
VHS, trainer sculpture Member of BBK
(Berufsverband für Bildende Künstler
Niederbayern)Member of Kunstverein
Wolfstein, Freyung Since 2006 Painting
teacher for children.
Kurt Talirz
Oberschwarzenberg 83,
A-4164 Schwarzenberg
am Böhmerwald
tel. :0043 – 7280 – 20121
[email protected]
ww.atelier-silberdistel.com
Rakousko
Born 29-11-1943 Vienna, Austria
Acadamy of arts Vienna Austria,1968
Emigration to the Netherlands.
As artist activ from 1967 onwards.
Artistic break from 1973 untill 1991
because of intense jobs n the privat
industrie. 1997 Nomination to the
Belgisch-Limburgischen Graphicprice,
Graphic Biennale, Limburg 1997,
1998, 1999. Participation at 3 days
event „Schoorle Kunsten Exhibition
of Kunstverein Wolfstein, Freyung,
G Christmasexhibition Kunstverein
Wolfstein, Freyung, G „Sucht“
Thema-exhibition
Landkreisgallerie,
Schloss Neuburg, Neuburg am
Inn, G. HNNKKJ Haus der Natur,
Waldkirchen, G. Member Kunstverrein
Wolfstein, Freyung, G.
Ivan Uhlíř
391 20 Radenín 86
tel.: 732 641 243
[email protected]
Česká republika
Narozen v Táboře 22. srpna 1963.
Studia: 1979 - 1982 Střední průmyslová škola keramická, obor výtvarného
zpracování keramiky u prof. jaroslava
Podmola, ak. sochaře. 1990 člen AJV,
UNIE VÝTVARNÝCH
UMĚLCŮ,
člen tvůrčí skupiny Klacci a volného
sdružení Setkání. Zabývá se volnou
plastikou, sochou, užitkovou, zahradní
keramikou, keramikou a plastikou
do architektury a volnou tvorbou.
Z realizací: Fontána - Planá nad Lužnicí,
Keramická mozaika - Slaný, Keramika
do architektur a zahrad v různých
městech ČR. Soukromé sbírky: ČR,
Slovensko, Holandsko, Japonsko, Kanada, SRN, Velká Británie, Itálie, Rakousko, USA, Švýcarsko, Francie a Belgie.
ANDĚL STRÁŽCE
malovaná pálená hlína
David Velík
Fulnek Jerlochovice
Česká republika
Narozen: v Bílovci r.1982
Vzdělání: SPŠ a SUPŠ Opava
– design 1997-2001, VŠB-TUOstrava
– Umělecké slévárenství 2001-2004,
AVU Praha – Sochařství II. 2004 -2010
Výstavy a sympozia: 2010
Sochy
v zahradě, Kroměříž. 2010 Ateliér
Socha II, VŠUP a (A)VOID Gallery,
2009 Sculptural symposium - Areal
Botanika - kámen, 2009 sympozium
Riedlhof Erlbach – dřevo, 2006 výstava
v Minoritském klášteře Opava, 2001
výstava v Kapli sv. Rocha Fulnek.
Kristina Vesková
Janová 238
75501 Vsetín
tel.: 737 540 669
[email protected]
www.kristinaveskova.ic.cz
Česká republika
Narodila jsem se 4.7.1986 ve Vsetíně. Studium: ZUŠ Vsetín (1992 – 2002), SUPŠ Uherské Hradiště obor
keramika u ak. sochaře Jiřího Vlacha a Vladimíra Groše 2002 – 2006, AVU Praha – sochařský ateliér I. u
ak.malíře a sochaře Jaroslava Róny (od roku 2006-2009) nyní jsem v V.ročníku v ateliéru figurální tvorby
a medaile u prof. Ak. Sochaře Jana Hendrycha.
Mojí inspirací jsou příběhy atˇ už literární nebo ty které se týkají mého života. V mém trvalém zájmu je také
příroda. Vzhledem k předchozímu studiu preferuji práci s hlínou,keramickou i modelační, ale experimentuji i
s jinými materiály,např:plasty,sádra,dřevo Druhou částí mé práce jsou malby,kresby a akvarely.
Výstavy: Studentské práce keramického oboru SUPŠ Uh.Hradiště v Uh .Brodě 2004, Výstava prací
členů spolku a hostů ARKÁDA Frenštát p.R. 2005, Přehlídka ateliérové tvorby AVU,Veletržní palác
Praha 2007,Výstava autoportrétů 2.roč.AVU,Galerie Praha AVU 2008.
HAD
keramická plastika
Matouš Vondrák
Zachariášova 1
370 04 Č. Budějovice
Česko
Narozen 3. ledna 1943 v Písku.
Studoval
výtvarnou
výchovu
na Pedagogické fakultě v Českých
Budějovicích a estetiku a teorii umění na
Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
v Praze. Získal doktorát pedagogiky
v oboru teorie výtvarné výchovy, ve
stejném oboru ukončil aspiranturu na
Pedagogické
fakultě
Univerzity
Karlovy v Praze a habilitoval se
jako docent pro obor malířství.
Vyučuje na katedře výtvarné výchovy
Pedagogické
fakulty
Jihočeské
univerzity v Českých Budějovicích.
Výtvarně pracuje zejména v oboru
malířství, kresby a grafiky. V umělecké
tvůrčí práci jej zajímá především
výtvarné
zpracování
přírodních
zákonitostí a jejích proměn ve
vztahu k člověku.
PŘIRODNÍ MOTIV II.
olej na plátně 120 x 90 cm
Christian Johannes Zeitler
d- 94 163 lanzenreuth 9
tel 0049- 8504-95 78 71
www.alleskunst.com
[email protected] 94 163
Německo
geb. 1960 in landshut (bayern)1979 allg.
hochschulreife, 1985 bildhauerprfg. f.
hartgestein (wunsiedel, fichtelgeb.)
seit, 1986 freiberuflicher bildhauer,
1989 gründung der künstlergruppe
G-LOCK (1989-2004), 2009 gründung
der gruppe in:tu (passau / augsburg)
ausstellungsbeteiligungen europaweit
kunst im öffentlichen raum, sowie
kirchliche wettbewerbe arbeiten im
öffentlichen besitz (auswahl): freistaat
bayern diözese passau freilichtmuseum
finsterau
museo
a
solaina,
pontevedra (esp) rathaus veszprem
(hun) mitgliedschaften: innviertler
künstlergilde (oö) dt. gesellschaft
f. christl. kunst, münchen kunstverein
passau bbk ndbay. (2. vorsitzender).
��������

Podobné dokumenty