Eucharistie

Komentáře

Transkript

Eucharistie
Dospělí a senioři
Z předložených materiálů si můžete vybrat úryvky, které přečtete - vyberete či pustíte nebo které
použijete ve skupině, s níž pracujete a se kterou chcete objevovat tajemství Eucharistie. Některé
materiály doporučujeme především pro osobní rozjímání. Vykopírované texty vám rádi
na požádání dodáme na CD.
Materiály jsou rozděleny do následujících oblastí:
 POŘADY NA RÁDIU PROGLAS
 ČLÁNKY A PROMLUVY KE STAŽENÍ
 PUBLIKACE
 O významu eucharistie
 Slavení svátosti eucharistie
 OBRAZOVÝ MATERIÁL SOUVISEJÍCÍ S EUCHARISTIÍ
 POŘADY NA RÁDIU PROGLAS
VÝKLADOVÝ CYKLUS KATECHISMU KATOLICKÉ CÍRKVE
Otec Štěpán Filip (dominikán) objasňuje ve dvou
dílech po 17- ti minutách význam eucharistie. Vychází
z katechismu. Pořad lze stáhnout např. pomocí
programu Web Stream Recorder (7 – denní zkušební
verze zdarma) z archivu rádia a pustit ve společenství
dospělých. Doporučujeme doplnění tohoto audio
pořadu vlastním výkladem.
1. část – 19. 11. 06 (Jak se nazývá tato svátost? Dala by se slavit mše svatá bez chleba a vína? Kdy byla
ustanovena eucharistie? Kdy dochází ke konsekraci chleba a vína? Mohou nekatolíci přijímat eucharistii
v katolické církvi? Jak se měnil v historii průběh liturgického slavení eucharistie?)
2. část – 26. 11. 06 (Eucharistie chápaná jako oběť: Jak souvisí eucharistie s díkůvzdáním? Co se
zpřítomňuje při eucharistii? Jaká je role Krista, kněze při v oběti eucharistii? Propojuje nás eucharistie
s církví? Jak je přítomen Kristus v eucharistii? Jak vypadá eucharistická úcta mimo mši svatou? Proč je
eucharistie spojována s velikonoční hostinou? Jaké jsou podmínky pro přijetí eucharistie?)
BIBLE V LITURGII – ČTYŘDÍLNÝ SERIÁL O EUCHARISTII
Pořad nabízí čtyři úvahy o svátosti eucharistie trvajících 21 minut. Postupně se v nich objasňují
tato témata:
Vztah eucharistie k Ježíši Nazaretskému
(18. neděle v mezidobí B – 31. 7. 06)
Způsob a forma prožívání eucharistie prvotní církve
(19. neděle v mezidobí B – 11. 8. 06)
Co to znamená, že eucharistie je svátost
(20. neděle v mezidobí B – 18. 8. 06)
Jak souvisí eucharistie se společenstvím a jak ji můžeme
prožívat v našem společenství, prostředí a v naší době
(21. neděle v mezidobí B – 25. 8. 06)
Ke stažení ZDE
LITURGIE SVÁTOSTÍ – SVÁTOST EUCHARISTIE
Prof. P. František Kunetka v 5. dílu vzdělávacího cyklu o liturgii svátostí vysílaný 2. 5. 2011
v 16:00 prochází ve 36 minutách současný ritus mše svaté a zastavuje se u některých
zajímavých detailů.
Dozvíte se: zda je možné a důstojné pro mši svatou zvolit i jiné místo? Jakou úlohu mají
jednotlivá čtení při bohoslužbě slova a proč mezi ně vkládáme žalm? Kněz při mši pronáší
také eulogii (dobrořečení), proč a v jaké chvíli? Jaký mají význam tzv. předsednické
modlitby, aj.
Ke stažení ZDE
KRÁTKÉ MYŠLENKY O EUCHARISTII
 Tříminutový úryvek z dopisu od Jana Pavla II.
kněžím ze Zeleného čtvrtku roku 1979 - Kněžství
a eucharistie - dar Boží lásky. Ke stažení zde: ZDE
 Ve dvou minutách uslyšíme zkušenost
P. Romualda Roba, dominikána z Prahy se
slavením eucharistie - Kněžství a Eucharistie – 14. 1.
10. Ke stažení zde: ZDE
 ČLÁNKY A PROMLUVY KE STAŽENÍ
 www.theofil.cz a v ní rubrika „Revue“, „Křesťanské pojmy“ nabízí pod pojmem
„EUCHARISTIE“ šestidílný seriál Emilia Soukupa „Eucharistie prvních křesťanů“ a řadu
článků s myšlenkami sv. Augustina, Ambrože Milánského, Justina, Bonaventury aj.
související s Eucharistií.
 www.vira.cz:
- O zdravé výživě trochu jinak (reklama na novu výživu - eucharistii)
- Otázky a odpovědi (odpovědi na otázky vztahují se ke slavení mše svaté, eucharistii;
plnění nedělní povinnosti)
 V článku pro Košířský farní list Rok Eucharistie aneb Pozvánka na Hostinu Beránkovu
předkládá otec Ondřej Prokop Vaněčka osobní svědectví k vnímání eucharistie
a povzbuzení využít rok eucharistie k našemu růstu.
 Publikace
 O významu eucharistie
Svátosti Krista a církve
Paolo Giglioni
Odborná kniha, ve které se srozumitelnou formou předkládá od str. 78 – 98
vysvětlení svátosti Eucharistie. Jsou zde rozebrány označení této svátosti
(večeře Páně, lámání chleba, aj. dále skutečnost ustanovení eucharistie). Kniha
předkládá texty k lepšímu porozumět mši svaté, např. význam symbolů chleba
a vína. Rodiče a vychovatelé ocení i poznámky ke slavení mše svaté s dětmi,
kterým je věnována str. 94 -98.
Výklad jednotlivých kapitol může být zařazen do programu společenství
mládeže a dospělých. Zakoupíte ji ZDE za cenu 110 Kč.
Myšlenky o eucharistii
Benedikt XVI.
V příruční publikaci nalezneme úryvky z promluv a homilií současného papeže, využitelné
při osobní modlitbě před Eucharistií či při společné adoraci.
Papež se v nich dotýká témat:









Ustanovení eucharistie
Svátost eucharistie
Eucharistie a církev
Maria, eucharistická žena
Eucharistie a kněžství
Eucharistie a manželství
Slavení eucharistie
Neděle
Eucharistický rozměr křesťanského života
Doporučujeme, pokud je to možné, přečíst si každý den jeden úryvek, který zakončíte
modlitbou. Kniha je k dostání za 150 Kč ZDE
Eucharistie - který projev lásky může být větší?
Benedikt V. Holota
Autor této knihy čtenářům předkládá svou vlastní cestu k eucharistii.
Sděluje nám, že víra v eucharistii není ani spekulace, ani cit, ani
sebepřesvědčení, ale milost. Kniha nás může povzbudit k tomu, aby
nám eucharistie nezevšedněla. Knihu využijeme při přípravě adorace i
témat do farních společenství.
Objednat si ji můžete za 105 Kč ZDE
Eucharistie
Anselm Grün
Kniha je určena všem, kdo hledají nový přístup k vrcholné svátosti
křesťanského života. Autor objasňuje jednotlivé obřady a úkony a nabízí
zajímavé podněty, jak při slavení eucharistie utvářet společenství víry a
radovat se ze svého vykoupení, z nově nabyté svobody. Když totiž
porozumíme tomu, co slavíme při mši svaté, bude náš život skutečným
chozením ve víře.
Možno objednat za 85 Kč u Paulínek ZDE
O Eucharistii
Vojtěch Kodet
Publikace obsahuje myšlenky světců, církevních otců
a jiných osobností o Eucharistii.
Jedna z myšlenek: „Není možné docenit tajemství
Eucharistie pro náš život, dokud si nenajdeme čas
osobně se vystavit Ježíšově skryté přítomnosti v eucharistii.“
Výběr témat z obsahu knihy: Úžas, Svátost srdce, Výjimečný dar, Hostina, Úcta ke Kristovu tělu, Adorace,
Moc Kristovy krve, Lék nesmrtelnosti, aj.
Kniha je dostupná za 109 Kč ZDE
Eucharistie - Lék nesmrtelnosti
Tomáš Špidlík
Kniha poslouží kněžím a všem čtenářům, kteří Eucharistii znovu
promýšlí, bilancují vlastní přístup k ní a hledají novou inspiraci
pro praktický život s Eucharistií a z Eucharistie.
Kniha předkládá svěžím způsobem například témata:




Posvěcení obětí Kristova těla (Dějiny plné obětí, Obětoval sám sebe, Oběť usmíření, Proto ho Bůh oslavil,
Meč Cherubína a kopí Golgoty, Jednou provždy, Oběť církve, Kněžství, Symbol zmrtvýchvstání, Láska na kříži
– rozlišující znamení křesťana
Svátost jednoty (Eucharistie – hostina, Hlavní účinek posvátného společenství: svátostná jednota s Kristem
a jeho životem, Církev je tvořena eucharistií, Pouze jeden chléb a jedno tělo, Od svátosti stolu ke svátosti
bratra, V eucharistii je kříž a vzkříšení)
Účinky eucharistie (Sjednocení, Proměna, Očištění, Očištění od pokušení, Účinky na tělo, Duchovní
inspirace, krása, která proměňuje)
Eucharistická praxe (Četnost eucharistie, Příprava, Díkuvzdání po svatém přijímání, Svědectví
o eucharistickém kultu, Modlitby před svatostánkem, Jak se modlit v kostele nebo v kapli)
Kniha vyšla v nakladatelství Refugium. Bohužel už není skladem v žádném knihkupectví,
zkuste hledat v antikvariátech.
Smlouva nová a věčná, Meditace o eucharistické
oběti
Jaroslav Škarvada
Biskup se v této knize snaží pojmem smlouvy osvětlit zvláště tajemství eucharistie, kterou
liturgie nazývá „smlouva nová a věčná“. Knihu doporučujeme k osobní meditaci
i soukromé modlitbě. Jednotlivé kapitoly obsahují biblický text, po němž následuje krátké
zamyšlení s výzvou k osobnímu rozjímání a osobní modlitbě.
Názvy jednotlivých kapitol:
Smlouva nová a věčná, Hřích světa, Beránek Boží, Kalich, který mi podává Otec, Kříž, Oběť, Smlouva,
Smlouva s kým, Čas a věčnost Tajemství víry, Oběť církve, Naše účast, Důstojnost křesťana, Kněžství
všeobecné a služebné, Vezměte a jezte.
Publikaci možno zakoupit za 39 Kč ZDE
Rozmluvy s Bohem, Rozjímání na každý den
církevního roku, Slavnosti a svátky (leden – červen)
Francisco Fernández-Carvajal
Publikace obsahuje od str. 307 -368 texty k Slavnosti Těla a krve
Páně sedm rozjímání o posvátné eucharistii. Text je podán svěží
formou s mnoha myšlenkami svatých, s odkazy na církevní
dokumenty. Text doporučujeme k přípravě promluvy o eucharistii
a především k osobnímu rozjímání.
Jednotlivá témata:






Skutečná přítomnost Krista v Eucharistii (Proměnění. Skutečná přítomnost Krista ve
svatostánku. Důvěra a úcta k svatostánku)
Jako kající zločinec (Svatostánky na naší každodenní cestě. Napodobujme kajícího se zločince. Očištění
našich vin)
Rány, které viděl Tomáš (Víra provázená skutky. Víra a eucharistie. Vztah s Ježíšem přítomným ve
svatostánku)
Pokrm slabých (Posvátná eucharistie, připomínka utrpení. Chléb živý. Posila na cestu. Vroucí touha
přistupovat ke sv. přijímání. Nepodléhejme rutině)
Pane, očisti mě… (Kristovo odevzdání se na kříži, obnovené v eucharistii, nás očišťuje od všech poklesků.
Ježíš nás osobně přichází uzdravit, utěšit, posilnit. Největší Kristovo lidství v eucharistii.)
Záruka věčného života (Závdavek nebe. Účast na životě bez konce. Maria a eucharistie.)
Knihu si můžete objednat v nakladatelství Pauliny za 255 Kč ZDE
 Slavení svátosti eucharistie
Eucharistie – naše posvěcení Tajemství poslední
večeře
Raniero Cantalamessa
Kniha je svědectvím autora s eucharistií ve snaze povzbudit čtenáře
všeho věku k životu z eucharistie. Autor ukazuje, jak je eucharistie
přítomna v celých dějinách spásy popsaných ve Starém zákoně
v předobrazech a v novém v jejich naplnění, v církvi jako svátost, která
nás vtahuje do společenství s Trojicí a mezi lidmi navzájem. Autor
předkládá překvapivé a burcující závěry.
Z obsahu: Eucharistie v dějinách spásy, Eucharistie tvoří církev proměněním, Eucharistie vytváří církev svatým
přijímáním, Eucharistie, účast na Kristově krvi, Eucharistie tvoří církev prostřednictvím kontemplace, Eucharistie tvoří
církev napodobováním, Eucharistie jako skutečná přítomnost Pána, Eucharistie jako čekání na návrat Pána.
Knihu si můžete objednat za 119 Kč ZDE
Tajemství Eucharistie (Mše svatá)
Jan – Marie Lustiger
Kniha dává možnost ponořit se do dějin eucharistie a jejího slavení, především však
přibližuje slavnostní izraelskou velikonoční večeři, její obřad a její smysl. Publikaci lze
využít do společenství věřících pro prohloubení vědomostí ale především
k intenzivnějšímu prožívání slavení eucharistie.
Z obsahu:
 Úvod (jít na mši, odkaz na to, co Ježíš vykonal)
 Zahájení (kostel, vstupní zpěv, úloha kněze, shromáždění ve jménu Kristově, uznat, že jsem hříšník,
hymnus sláva na výsostech Bohu a modlitba shromáždění)
 Bohoslužba slova (symfonie slova Božího, odezva církve na slovo Boží)
 Eucharistická Bohoslužba (Příprava darů, eucharistická modlitba, oběť díkůvzdání, to konejte na mou
památku, duch svatý a tělo Kristovo, Svaté přijímání a pokoj Kristův)
Knihu lze objednat za 119 Kč ZDE
 Obrazový materiál související s eucharistií
Insenheimský oltář
Matthiase Grünewald (1511-1515)
scéna ukřižování
Obraz ke stáhnutí ZDE
Komentář ZDE nebo v publikaci „Aby se slovo dostalo ke slovu, Evert R. Jonker“ str. 102
Klanění se Beránkovi
Jan van Eyck
Obraz ke stažení (část) ZDE
Celý obraz ZDE
Komentář ZDE nebo v publikaci „Aby se slovo dostalo ke slovu, Evert R. Jonker“ str. 101.
Večeře v Emauzích
Caravaggio
Obraz ke stažení ZDE
Komentář ke stažení ZDE
Tajemství eucharistie v meditativních obrazech
Stanislav Weigl
Kniha obsahuje 119 meditativních obrazů s krátkou myšlenkou.
Centrálním motivem je eucharistie, která je často ztotožňována se
sluncem. Obrazy se dají využít na nástěnku věnovanou eucharistii,
do výuky náboženství i do farních společenství.
Publikaci si můžete objednat za 249 Kč ZDE
Ikony Krista Víra, Umění, Liturgie, Teologie
Egon Sendler
Část knihy, která hovoří o ikonách znázorňující poslední večeři, ocení ti, které uchvátilo
umění ikon a zajímají se o hlubší souvislosti mezi vírou, uměním, liturgií a teologickým myšlením.
Od str. 133 – 143 v kapitole Velký čtvrtek – tajemná večeře autor rozbírá slavnou ruskou
ikonu Večeře Páně, ikonu Umývání nohou a Přijímání apoštolů. Komentuje vyobrazení
Večeřadla, Stolovníků, Ježíše, Jidáše. Text se dá využít ve společenstvích mládeže či
dospělých a rozjímání nad obrazem může vyústit v modlitbu.
Knihu si můžete objednat V Karmelitánském nakladatelství za 450 Kč ZDE.
DVD „Tajomná prítomnosť…“
(slovenský dabing)
Italové zpracovali dokument o 16-ti Eucharistických
zázracích, které se udály na místech Lanciano, Trani, Ferrara,
Alatri, Florencia, Bolsena-Orvieto, Olfida, Valvasone, Cascia,
Bagno di Romagna, Turín, Asti, Veroli, Siena, Morrovale,
Patierno. Doporučujeme si během setkání seniorů, dospělých
či mládeže pustit jeden z nich (cca 11 minut) a doplnit jej
o další informace. Film má církevní schválení.
DVD rádi zapůjčíme na Centru pro katechezi či si jej můžete
objednat za 200 Kč ZDE.

Podobné dokumenty