velká cena města liberce

Komentáře

Transkript

velká cena města liberce
VELKÁ CENA MĚSTA LIBERCE - 2014
VELKÁ CENA ČESKOMORAVSKÉHO KLUBU VETERÁNŮ VE STOLNÍM TENISU
Všeobecná ustanovení:
1.) Pořadatel:
Sportovní klub stolního tenisu Liberec ve spolupráci s ČMKV
2.) Datum:
Sobota 6. 9. 2014
3.) Místo:
Sportovní hala Dukla Liberec Jeronýmova 558 a herna stolního tenisu Tipsport aréna
Jeronýmova 570/22, Liberec
4.) Vedení turnaje:
Ředitel:
Ing. Jiří Veselka MBA
Hlavní rozhodčí:
Petr Zahradník
Řízení turnaje:
10 skupinářů (nasazují, losují, řídí turnaj)
Pořadatel:
Martin Protiva,
tel. 777 263 342
Miroslav Svědík, tel. 602 157 130
Zdravotní zabezpečení:
MUDr. Jan Mečl
5.) Přihlášky:
Pouze osobně v místě konání turnaje, nejpozději však 10 minut před zahájením soutěže příslušné
kategorie.
6.) Ubytování:
Zajišťuje pořadatel: Miroslav Svědík, 602 157 130, e-mail : [email protected]
Uzávěrka do vyčerpání limitu pokojů, nejpozději však do 15. 8. 2014; Ubytovna Dukla,
(150 m od haly), 180 - 230,- Kč/os. (bude vybráno při prezentaci)
Zajišťují si hráči samostatně:
Hotel Arena i ubytovna (naproti hale) +420 488 048 111 http://www.hotelarena.cz/
7.) Vklady:
Vybírají se před zahájením každé kategorie v místě turnaje:
Členové ČMKV:
M65, M70, M75, M80, M85, W60, W70 70,- + 30,= 100,-Kč
M60, W50
80,- + 30,= 110,-Kč
M40, M50, W40
90,- + 30,= 120,-Kč
Nečlenové ČMKV:
Češi a Slováci
90,- +110,- = 200,-Kč
Zahraniční
110,- +160,- = 270,-Kč
8.) Informace:
Ruzhovi: [email protected], tel. 284681621, mob. 736412047. Vše mimo ubytování.
9.) Občerstvení:
Zajišťuje pořadatel v místě turnaje v prostoru haly.
Technická ustanovení:
10.) Předpis:
Hraje se podle platných Pravidel ČAST, OHŘ ČMKV a tohoto rozpisu.
Celkem 12 kategorií: M40, M50, M60, M65, M70, M75, M80, M85, W40, W50, W60, W70
11.) Časový pořad: kategorie
prezentace
zahájení
M70, M75, M80
7:40 - 8:20
8:30
W60, W70
7:40 - 8:20
8:30
W40, W50
11:20-11:50
12:00
M60, M65
12:20-12:50
13:00
M40, M50
14:20-14:50
15:00
Rozehrané kategorie se dohrávají až do konce. Při větším počtu účastníků vzhledem
k předpokladu
může dojít k posunutí časového plánu. Prezentace však musí být dodržena podle tohoto rozpisu.
12.) Systém turnaje: I. stupeň - tří až čtyřčlenné skupiny, kde hrají každý s každým. Hráči na prvních dvou místech
postupují do velkého finále (VF), ostatní do malého finále (MF).
II. stupeň VF i MF se hraje vylučovacím systémem KO na tři vítězné sety.
13.) Nasazení:
Skupináři jednotlivých kategorií nasadí hráče do skupin podle žebříčku ČMKV z předcházejícího
turnaje. Hráči budou v jednotlivých skupinách nasazeni do skupin podle průběžného pořadí.
Hráči, kteří startují poprvé, obdrží nejnižší startovní číslo a podle abecedy budou zařazeni do
svých kategorií dle věku.
14.) Míčky:
15.) Stoly:
16.) Potahy:
17.) Zdravotní stav:
Hraje se míčky Tibhar ***, bílé; zdarma dodané sponzorem SportSpin, p. Ing. Zdeňka Veselého.
Pořadatelé připraví celkem 22 stolů ve dvou hernách ( Dukla a Tipsport aréna )
V rozlišených barvách červené a černé, dle platných pravidel a seznamu ITTF.
Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí s vědomím dobrého zdravotního stavu způsobilého se
akce zúčastnit.
Pořadatelé z SKST Liberec a výboru ČMKV se na všechny účastníky turnaje těší a přejí příjemný zážitek.
Lumír Ruzha, předseda ČMKV
Ing. Jiří Veselka, předseda SKST Liberec