NABÍDKA KNIHKUPECTVÍ (výběr)

Komentáře

Transkript

NABÍDKA KNIHKUPECTVÍ (výběr)
NABÍDKA KNIHKUPECTVÍ (výběr)
PAVLÍKŮV STUDIJNÍ PŘEKLAD
Čtenářům a především studentům Písma se tímto dostává do rukou vydání Bible, které jim
umožní nahlédnout do příběhů a poselství této knihy jinak a hlouběji, než to dosud bylo
možné.
Přesvědčení o Božím vdechnutí Písem vedlo Miloše Pavlíka ke snaze překládat tak doslovně,
jak jen to bylo možné. Jeho snahou bylo vytvořit co nejpřesnější otisk původních biblických
jazyků do češtiny. Netradičním přístupem zachovává i v přeloženém textu důrazy a tajemství
originálu, které se jiným překladatelům ve snaze o literární krásu někdy ztratily.
BIBLE KRALICKÁ ŠESTIDÍLNÁ
První kompletní vydání v jednom svazku, včetně původních poznámek.
KOMIKSOVÁ BIBLE
je první ucelené české vydání snad nejpopulárnější komiksové verze Bible na světě. V češtině
byl dosud k dispozici jen Nový zákon známý pod názvem Král přichází. Celá komiksová Bible
zahrnuje 233 biblických příběhů, zjednodušených, ale krásně vystihujících podstatu biblické
zvěsti.
JOHN MACARTHUR
NOVÝ ZÁKON – KOMENTÁŘ VERŠ
PO VERŠI
Publikace podrobného jednosvazkového kom.entáře k celému Novému zákonu. Dílo vychází
z konzervativní evangelikální tradice. Komentář jde do hloubky, ale zůstává přístupný
běžnému čtenáři, a je proto vynikající volbou pro pastory i laiky.
JOHN STOTT
ROK S BIBLÍ
Každodenní zamyšlení nad knihou knih. Přehledný, stručný a srozumitelný styl autora, který se
celý život zabýval knihou knih, ocení jak čtenáři se zájmem o hlubší porozumění Bibli, tak ti,
kteří se s jejím obsahem chtějí seznámit poprvé.
OSWALD CHAMBERS
TO NEJLEPŠÍ PRO JEHO SLÁVU
Nejznámější práce Oswalda Chamberse přináší soubor úvah, které jsou určeny ke krátké
každodenní meditaci nad Božím slovem. Kniha je oblíbena pro autorův svěží styl i pro
objevování starých i nových pokladů biblického poselství.
DAVID G. BENNER
DAR BÝT SÁM SEBOU
Kniha je výzvou k objevování vlastního nitra, výzvou k zanechání snahy vytvářet o sobě dobré dojmy.
Nechat se usvědčit z hříšnosti a spolehnout se na Boha milosti, že nás z našich falešných masek
vysvobodí a promění, to je na jednu stranu nepříjemná představa a bolestivý proces. Bez něj ale budeme
žít v iluzi a daleko od hlubokého vztahu s Bohem.
RANDY ALKORN
PRINCIP POKLADU
V knize objevíte Ježíšovo radikální učení – tajemství skryté v dávání. Jakmile ono tajemství
odkryjete, váš život nezůstane stejný. A ani o to nebudete stát!
Udělejte to. Položte Bohu své otázky… Otevři mi oči, Otče. Držím se věcí, které mne okrádají
o současnou radost a budoucí odměnu?
ADAMS
JAK PŘEMÁHAT ZLO
Sobectví, zloba, rozhořčení, odplata… Příliš často podléháme těmto reakcím, bez přemýšlení,
když proti nám lidé hřeší. I když si uvědomujeme, že bychom takto reagovat neměli vůči svým
rodinným příslušníkům, sousedům, spoluvěřícím, spolupracovníkům nebo nepřátelům,
vyvstává otázka: jak bychom měli reagovat?
EMERSON EGGERIGHS
LÁSKA A ÚCTA
Žena má jednu důležitou potřebu - musí cítit, že ji manžel miluje. Pokud je tato její potřeba
naplněna, je šťastná.
Muž má také jednu důležitou potřebu - musí cítit, že si ho manželka váží. Když je tato jeho
potřeba naplněna, je šťastný.
Jestliže některá z těchto potřeb naplněna není, situace začne být zoufalá. Kniha Láska
a úcta vám ukáže, proč na sebe manželé reagují negativně a jak lze rychle a bez zbytečných
těžkostí vzájemné konflikty vyřešit.
Kniha vychází z třiceti let poradenské praxe a vědeckého zkoumání.
BOB GOFF
LÁSKA KONAJÍCÍ
Kniha je plná úvah a príběhů jedné z nejvíce okouzlujících a podmanivých osobností na světě.
Co způsobuje, že má takový vliv? Láska. Ale není to ten druh lásky, který si vystačí
s myšlenkami a pocity. Bob je přesvědčen, že láska se musí chopit činu. Bob věří, že láska
koná.
JOHN A STASI ELDREDGREOVI
LÁSKA A BOJ
Manželé Eldredgeovi své čtenáře k samotné podstatě manželství. Popisují svůj příběh - od
naivních představ o manželství přes myšlenky na rozvod, přes nové hledání lásky skrze Boha
až po nalezení smyslu trvalého vztahu. Všichni žijeme ve velkém příběhu, který se odehrává
uprostřed boje. Je pouze na nás, zdali chceme tento boj vést s Boží pomocí, a otevřít si tak
bránu do spokojeného manželství.

Podobné dokumenty

Příběhy Impéria: Odvrácená strana Londýna

Příběhy Impéria: Odvrácená strana Londýna s podivnou stvůrou. Čím více se postavy zamotají do příběhu a nahlédnou dále, tím větší nebezpečí jim budou hrozit a na světě jsou mnohem horší osudy než smrt. Mysteriózní detektivka: Zabývá se ste...

Více

PDF, 1452 kB

PDF, 1452 kB uchopitelný). Při nejlepší dnešní snaze nemůže být takový rekonstruovaný „originál“ ničím víc než umělým konstruktem, který nikdy nebyl reálně užíván a nemohl si vydobýt respekt v žádné křesťanské ...

Více

Acta Mus. Beskid. ISSN - Muzeum Beskyd Frýdek

Acta Mus. Beskid. ISSN - Muzeum Beskyd Frýdek Sborník Práce a studie Muzea Beskyd (Přírodní vědy), který byl od samého počátku koncipován jako sborník odborný a přijaté příspěvky byly recenzovány, se posléze transformoval v samostatný přírodov...

Více

pokyny pro autory - Česká společnost entomologická

pokyny pro autory - Česká společnost entomologická (viz bod 6). Tabulky (číslované) je třeba dodat v co nejjednodušší grafické úpravě (viz též body 6 a 7). Popisky k tabulkám a obrázkům musí být srozumitelné a dostatečně popisné i bez odvolávání se...

Více

Blokové studium a Workshopy

Blokové studium a Workshopy Edward Traut je židovského původu. Narodil se a vyrůstal v Jihoafrické republice a ke Kristu se obrátil ve svých třinácti letech na evangelizaci pro děti. Později prožil zkušenost křtu Duchem svatý...

Více