Vyhláška č. 270/2013 Sb.

Komentáře

Transkript

Vyhláška č. 270/2013 Sb.
85/2008 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 26. února 2008
o stanovení seznamu léčivých látek a pomocných látek, které lze použít pro přípravu léčivých
přípravků
Změna: 270/2013 Sb.
Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 114 odst. 2 a k
provedení § 79 odst. 8 písm. a) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých
souvisejících zákonů (zákon o léčivech):
§1
Seznam léčivých látek a pomocných látek pro přípravu léčivých přípravků1) je uveden v
příloze této vyhlášky.
§2
Zrušovací ustanovení
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství č. 75/1998 Sb., kterou se
vydává seznam léčivých látek, které lze použít pro přípravu léčivých přípravků, se zrušuje.
§3
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
Ministr zdravotnictví:
MUDr. Julínek, MBA v. r.
Ministr zemědělství:
Mgr. Gandalovič v. r.
Příloha
Seznam léčivých látek a pomocných látek, které se používají pro přípravu léčivých přípravků
Léčivé látky a pomocné látky, včetně tzv. rostlinných drog, jsou v tomto Seznamu uvedeny
lékopisnými názvy.
Mezinárodní název
Český název
-------------------------------------------------------------------------ABSINTHII HERBA
ACACIAE GUMMI
ACACIAE GUMMI DISPERSIONE DESICCATUM
ACAMPROSATUM CALCICUM
ACARBOSUM
ACEBUTOLOLI HYDROCHLORIDUM
ACECLOFENACUM
ACESULFAMUM KALICUM
ACETAZOLAMIDUM
ACETONUM
ACETYLCYSTEINUM
ACETYLCHOLINI CHLORIDUM
ACETYLDIGOXINUM BETA
ACETYLTRYPTOPHANUM RACEMICUM
ACETYLTYROSINUM
ACICLOVIRUM
ACIDUM ACETICUM 99%
ACIDUM ACETYLSALICYLICUM
ACIDUM ADIPICUM
ACIDUM ALGINICUM
ACIDUM 4-AMINOBENZOICUM
ACIDUM p-AMINOHIPPURICUM
ACIDUM AMIDOTRIZOICUM DIHYDRICUM
ACIDUM AMINOCAPROICUM
ACIDUM ASCORBICUM
ACIDUM ASPARTICUM
ACIDUM BENZOICUM
ACIDUM BORICUM
ACIDUM CHENODEOXYCHOLICUM
ACIDUM CITRICUM
ACIDUM CITRICUM MONOHYDRICUM
ACIDUM DEHYDROCHOLICUM
ACIDUM EDETICUM
ACIDUM ETACRYNICUM
ACIDUM FOLICUM
ACIDUM FORMICUM
ACIDUM FUSIDICUM HEMIHYDRICUM
ACIDUM GENTISICUM
ACIDUM GLUTAMICUM
ACIDUM HYDROCHLORICUM 10%
ACIDUM HYDROCHLORICUM 35%
ACIDUM IOPANOICUM
ACIDUM IOTALAMICUM
ACIDUM IOXAGLICUM
ACIDUM LACTICUM
ACIDUM LACTICUM S
ACIDUM LACTOBIONICUM
ACIDUM MALEICUM
ACIDUM MALICUM LAEVOGYRUM
ACIDUM MALICUM RACEMICUM
ACIDUM MEFENAMICUM
ACIDUM METHACRYLICUM ET ETHYLIS ACRYLAS
POLYMERISATUM 1:1 DISPERSIO 30%
ACIDUM METHACRYLICUM ET ETHYLIS ACRYLAS
POLYMERISATUM 1:1
ACIDUM METHACRYLICUM ET METHYLIS METHACRYLAS
POLYMERISATUM 1:1
ACIDUM METHACRYLICUM ET METHYLIS METHACRYLAS
POLYMERISATUM 1:2
ACIDUM NALIDIXICUM
ACIDUM NICOTINICUM
ACIDUM NITRICUM 70%
ACIDUM OCTANOICUM
ACIDUM OLEICUM
ACIDUM OXOLINICUM
ACIDUM PALMITICUM
ACIDUM PENTETICUM
ACIDUM PERACETICUM 4 %
ACIDUM PERACETICUM 15 %
ACIDUM PERACETICUM 35 %
ACIDUM PHOSPHORICUM 10%
ACIDUM PHOSPHORICUM 85%
ACIDUM PIPEMIDICUM TRIHYDRICUM
ACIDUM POLYACRYLICUM
PELYŇKOVÁ NAŤ
ARABSKÁ KLOVATINA
ARABSKÁ KLOVATINA USUŠENÁ ROZPRÁŠENÍM
AKAMPROSÁT VÁPENATÁ SŮL
AKARBOSA
ACEBUTOLOL-HYDROCHLORID
ACEKLOFENAK
ACESULFAM DRASELNÁ SŮL
ACETAZOLAMID
ACETON
ACETYLCYSTEIN
ACETYLCHOLIN CHLORID
ACETYLDIGOXIN-BETA
ACETYLTRYPTOFAN RACEMICKÝ
ACETYLTYROSIN
ACIKLOVIR
KYSELINA OCTOVÁ 99 %
KYSELINA ACETYLSALICYLOVÁ
KYSELINA ADIPOVÁ
KYSELINA ALGINOVÁ
KYSELINA 4-AMINOBENZOOVÁ
KYSELINA p-AMINOHIPPUROVÁ
KYSELINA AMIDOTRIZOOVÁ DIHYDRÁT
KYSELINA AMINOKAPRONOVÁ
KYSELINA ASKORBOVÁ
KYSELINA ASPARAGOVÁ
KYSELINA BENZOOVÁ
KYSELINA BORITÁ
KYSELINA CHENODEOXYCHOLOVÁ
KYSELINA CITRONOVÁ
KYSELINA CITRONOVÁ MONOHYDRÁT
KYSELINA DEHYDROCHOLOVÁ
KYSELINA EDETOVÁ
KYSELINA ETAKRYNOVÁ
KYSELINA LISTOVÁ
KYSELINA MRAVENČÍ
KYSELINA FUSIDOVÁ HEMIHYDRÁT
KYSELINA GENTISOVÁ
KYSELINA GLUTAMOVÁ
KYSELINA CHLOROVODÍKOVÁ 10%
KYSELINA CHLOROVODÍKOVÁ 35%
KYSELINA JOPANOOVÁ
KYSELINA JOTALAMOVÁ
KYSELINA JOXAGLOVÁ
KYSELINA MLÉČNÁ
KYSELINA MLÉČNÁ S
KYSELINA LAKTOBIONOVÁ
KYSELINA MALEINOVÁ
KYSELINA JABLEČNÁ, L-FORMA
KYSELINA JABLEČNÁ RACEMICKÁ
KYSELINA MEFENAMOVÁ
KOPOLYMER KYSELINY METHAKRYLOVÉ A ETHYLAKRYLÁTU 1 : 1 30% DISPERZE
KOPOLYMER KYSELINY METHAKRYLOVÉ A ETHYL
AKRYLÁTU 1 : 1
KOPOLYMER KYSELINY METHAKRYLOVÉ A METHYLMETHAKRYLÁTU 1 : 1
KOPOLYMER KYSELINY METHAKRYLOVÉ A METHYL
METHAKRYLÁTU 1 : 2
KYSELINA NALIDIXOVÁ
KYSELINA NIKOTINOVÁ
KYSELINA DUSIČNÁ 70%
KYSELINA OKTANOVÁ
KYSELINA OLEJOVÁ
KYSELINA OXOLINOVÁ
KYSELINA PALMITOVÁ
KYSELINA PENTETOVÁ
KYSELINA PEROCTOVÁ 4 %
KYSELINA PEROCTOVÁ 15 %
KYSELINA PEROCTOVÁ 35 %
KYSELINA FOSFOREČNÁ 10%
KYSELINA FOSFOREČNÁ 85%
KYSELINA PIPEMIDOVÁ TRIHYDRÁT
KYSELINA POLYAKRYLOVÁ
ACIDUM SALICYLICUM
ACIDUM SORBICUM
ACIDUM STEARICUM
ACIDUM SULFURICUM
ACIDUM TARTARICUM
ACIDUM THIOCTICUM
ACIDUM TIAPROFENICUM
ACIDUM TOLFENAMICUM
ACIDUM TRANEXAMICUM
ACIDUM TRICHLORACETICUM
ACIDUM UNDECYLENICUM
ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM
ACIDUM VALPROICUM
ACITRETINUM
ACONITI RADIX
ACRIFLAVINII DICHLORIDUM
ACRIFLAVINII CHLORIDUM
ADENINUM
ADENOSINUM
ADEPS LANAE
ADEPS LANAE CUM AQUA
ADEPS LANAE HYDROGENATUS
ADEPS SOLIDUS
ADEPS SUILLUS
ADONANTHE HERBA
AGAR
AGNI CASTI FRUCTUS
AGRIMONIAE HERBA
AGRIMONIAE PROCERAE HERBA
ALANINUM
ALBENDAZOLUM
ALCHEMILLAE HERBA
ALCHEMILLAE FOLIUM
ALCOHOL AMYLICUS
ALCOHOL BENZYLICUS
ALCOHOL CETYLICUS
ALCOHOL CETYLSTEARYLICUS
ALCOHOL CETYLSTEARYLICUS EMULSIFICANS A
ALCOHOL CETYLSTEARYLICUS EMULSIFICANS B
ALCOHOL ISOPROPYLICUS
ALCOHOL OLEICUS
ALCOHOL POLYVINYLICUS
ALCOHOL STEARYLICUS
ALCOHOLES ADIPIS LANAE
ALCURONII CHLORIDUM
ALFACALCIDOLUM
ALFADEXUM
ALFENTANILI HYDROCHLORIDUM
ALFUZOSINI HYDROCHLORIDUM
ALGELDRATUM
ALLANTOINUM
ALLIARIAE HERBA
ALLII SATIVI BULBUS
ALLII SATIVI BULBUS PULVERATUM
ALLIUM SATIVUM AD PRAEPARATA HOMEOPATHICA
ALLOBARBITALUM
ALLOPURINOLUM
ALMAGATUM
ALOE BARBADENSIS
ALOE CAPENSIS
ALOES EXTRACTUM SICCUM NORMATUM
ALOXIPRINUM
ALPINIAE RHIZOMA
ALPRAZOLAMUM
ALPRENOLOLI HYDROCHLORIDUM
ALPROSTADILUM
ALSTONIAE CORTEX
ALTEPLASUM AD INIECTABILE
ALTHAEAE FOLIUM
ALTHAEAE RADIX
ALUMINII ACETOTARTRATIS SOLUTIO
ALUMINII CHLORIDUM HEXAHYDRICUM
ALUMINII HYDROXIDUM HYDRICUM AD ADSORPTIONEM
ALUMINII MAGNESII SILICAS
ALUMINII PHOSPHAS HYDRICUS
ALUMINII PHOSPHATIS GELATUM
ALUMINII SULFAS HYDRICUS
KYSELINA SALICYLOVÁ
KYSELINA SORBOVÁ
KYSELINA STEAROVÁ
KYSELINA SÍROVÁ
KYSELINA VINNÁ
KYSELINA THIOKTOVÁ
KYSELINA TIAPROFENOVÁ
KYSELINA TOLFENAMOVÁ
KYSELINA TRANEXAMOVÁ
KYSELINA TRICHLOROCTOVÁ
KYSELINA UNDECYLENOVÁ
KYSELINA URSODEOXYCHOLOVÁ
KYSELINA VALPROOVÁ
ACITRETIN
OMĚJOVÝ KOŘEN
AKRIFLAVINIUM DICHLORID
AKRIFLAVINIUM CHLORID
ADENIN
ADENOSIN
TUK Z OVČÍ VLNY
LANOLIN
TUK Z OVČÍ VLNY HYDROGENOVANÝ
TUK ZTUŽENÝ
VEPŘOVÉ SÁDLO
HLAVÁČKOVÁ NAŤ
AGAR
DRMKOVÝ PLOD
ŘEPÍKOVÁ NAŤ
NAŤ ŘEPÍKU VONNÉHO
ALANIN
ALBENDAZOL
KONTRYHELOVÁ NAŤ
KONTRYHELOVÝ LIST
AMYLALKOHOL
BENZYLALKOHOL
CETYLALKOHOL
CETYLSTEARYLALKOHOL
CETYLSTEARYLALKOHOL EMULGUJÍCÍ (TYP A)
CETYLSTEARYLALKOHOL EMULGUJÍCÍ (TYP B)
ISOPROPYLALKOHOL
OLEYLALKOHOL
POLYVINYLALKOHOL
STEARYLALKOHOL
ALKOHOLY TUKU Z OVČÍ VLNY
ALKURONIUM-CHLORID
ALFAKALCIDOL
ALFADEX
ALFENTANIL-HYDROCHLORID
ALFUZOSIN-HYDROCHLORID
ALGELDRÁT
ALANTOIN
ČESNÁČKOVÁ NAŤ
CIBULE ČESNEKU SETÉHO
CIBULE ČESNEKU SETÉHO PRÁŠKOVANÁ
ČESNEK PRO HOMEOPATICKÉ PŘÍPRAVKY
ALLOBARBITAL
ALOPURINOL
ALMAGÁT
ALOE BARBADOSKÁ
ALOE KAPSKÁ
ALOOVÝ EXTRAKT SUCHÝ STANDARDIZOVANÝ
ALOXIPRIN
GALGANOVÝ ODDENEK
ALPRAZOLAM
ALPRENOLOL-HYDROCHLORID
ALPROSTADIL
KŮRA ALSTONIE
ALTEPLASA PRO INJEKCI
PROSKURNÍKOVÝ LIST
PROSKURNÍKOVÝ KOŘEN
ROZTOK OCTANU A VINANU HLINITÉHO
CHLORID HLINITÝ HEXAHYDRÁT
HYDROXID HLINITÝ HYDRATOVANÝ PRO ADSORPCI
KŘEMIČITAN HOŘEČNATO-HLINITÝ
FOSFOREČNAN HLINITÝ HYDRATOVANÝ
FOSFOREČNAN HLINITÝ GEL
SÍRAN HLINITÝ HYDRÁT
ALVERINI CITRAS
AMANTADINI HYDROCHLORIDUM
AMARANTHUM
AMBROXOLI HYDROCHLORIDUM
AMFETAMINI SULFAS
AMI VISNAGE FRUCTUS
AMIKACINI DISULFAS
AMIKACINUM
AMILORIDI HYDROCHLORIDUM DIHYDRICUM
AMINITROZOLUM
AMINOGLUTETHIMIDUM
AMINOPHENAZONUM
AMINOPHYLLINUM
AMINOPHYLLINUM HYDRICUM
AMIODARONI HYDROCHLORIDUM
AMISULPRIDUM
AMITRIPTYLINI HYDROCHLORIDUM
AMLODIPINI BESILAS
AMMONIAE SOLUTIO CONCENTRATA
AMMONII BROMIDUM
AMMONII CARBONAS
AMMONII CHLORIDUM
AMMONII GLYCYRRHIZAS
AMMONII HYDROGENOCARBONAS
AMMONIO METHACRYLATIS COPOLYMERUM A
AMMONIO METHACRYLATIS COPOLYMERUM B
AMOBARBITALUM
AMOBARBITALUM NATRICUM
AMOXICILLINUM NATRICUM
AMOXICILLINUM TRIHYDRICUM
AMPHOTERICINUM B
AMPICILLINUM
AMPICILLINUM NATRICUM
AMPICILLINUM TRIHYDRICUM
AMYGDALAE OLEUM RAFFINATUM
AMYGDALAE OLEUM VIRGINALE
AMYGDALAE AMARUM SEMEN
AMYGDALAE DULCE SEMEN
AMYLUM PREGELIFICATUM
ANGELICAE FRUCTUS
ANGELICAE RADIX
ANISI ETHEROLEUM
ANISI FRUCTUS
ANISI STELLATI ETHEROLEUM
ANISI STELLATI FRUCTUS
ANSERINAE HERBA
ANTAZOLINI HYDROCHLORIDUM
ANTAZOLINI MESILAS
APIS MELLIFERA AD PRAEPARATA HOMEOPATHICA
APOCYNI RADIX
APOMORPHINI HYDROCHLORIDUM HEMIHYDRICUM
APROTININI SOLUTIO CONCENTRATA
APROTININUM
AQUA AD CONCENTRATAS SOLUTIONES DILUENDAS
HAEMODIALYSI
AQUA PRO INIECTIONE
AQUA PURIFICATA
AQUA VALDE PURIFICATA
ARACHIDIS OLEUM HYDROGENATUM
ARACHIDIS OLEUM RAFFINATUM
ARACHIDIS SEMEN
ARECAE SEMEN
ARGENTI DIACETYLTANNAS ALBUMINATUS
ARGENTI NITRAS
ARGENTI PROTEINAS
ARGENTUM COLLOIDALE
ARGENTUM COLLOIDALE AD USUM EXTERNUM
ARGININI ASPARTAS
ARGININI HYDROCHLORIDUM
ARGININUM
ARNICAE FLOS
ARNICAE TINCTURA
ARSENI SESQUIOXIDUM AD PRAEPARATA HOMEOPATHICA
ARSENI TRIOXIDUM
ARTEMISIAE HERBA
ARTICAINI HYDROCHLORIDUM
ASCORBYLIS PALMITAS
ALVERIN-CITRÁT
AMANTADIN-HYDROCHLORID
AMARANT
AMBROXOL HYDROCHLORID
AMFETAMIN-SULFÁT
PLOD MORAČE ZÁKROVNATÉHO
AMIKACIN-DISULFÁT
AMIKACIN
AMILORID HYDROCHLORID DIHYDRÁT
AMINITROZOL
AMINOGLUTETHIMID
AMINOFENAZON
AMINOFYLIN
AMINOFYLIN HYDRATOVANÝ
AMIODARON-HYDROCHLORID
AMISULPRID
AMITRIPTYLIN-HYDROCHLORID
AMLODIPIN-BESILÁT
AMONIAK KONCENTROVANÝ ROZTOK
BROMID AMONNÝ
UHLIČITAN AMONNÝ
CHLORID AMONNÝ
AMONIUM-GLYCYRRHIZÁT
HYDROGENUHLIČITAN AMONNÝ
AMONIO-METHAKRYLÁTOVÝ KOPOLYMER TYP A
AMONIO-METHAKRYLÁTOVÝ KOPOLYMER TYP B
AMOBARBITAL
AMOBARBITAL SODNÁ SŮL
AMOXICILIN SODNÁ SŮL
AMOXICILIN TRIHYDRÁT
AMFOTERICIN B
AMPICILIN
AMPICILIN SODNÁ SŮL
AMPICILIN TRIHYDRÁT
MANDLOVÝ OLEJ ČIŠTĚNÝ
MANDLOVÝ OLEJ PANENSKÝ
MANDLOŇOVÉ SEMENO HOŘKÉ
MANDLOŇOVÉ SEMENO SLADKÉ
ŠKROB PŘEDBOBTNALÝ
ANDĚLIKOVÝ PLOD
ANDĚLIKOVÝ KOŘEN
ANÝZOVÁ SILICE
ANÝZOVÝ PLOD
BADYÁNÍKOVÁ SILICE
BADYÁNÍKOVÝ PLOD
NAŤ MOCHNY HUSÍ
ANTAZOLIN HYDROCHLORID
ANTAZOLIN MESYLÁT
VČELA MEDONOSNÁ PRO HOMEOPATICKÉ ÚČELY
TOJEŠŤOVÝ KOŘEN
APOMORFIN-HYDROCHLORID HEMIHYDRÁT
APROTININ KONCENTROVANÝ ROZTOK
APROTININ
VODA PRO ŘEDĚNÍ KONCENTROVANÝCH
HEMODIALYZAČNÍCH ROZTOKŮ
VODA NA INJEKCI
VODA ČIŠTĚNÁ
VODA VYSOCE ČIŠTĚNÁ
PODZEMNICOVÝ OLEJ HYDROGENOVANÝ
PODZEMNICOVÝ OLEJ ČIŠTĚNÝ
PODZEMNICOVÉ SEMENO
AREKOVÉ SEMENO (BETELOVÉ SEMENO)
DIACETYLTANINOALBUMINÁT STŘÍBRA
DUSIČNAN STŘÍBRNÝ
PROTEINÁT STŘÍBRA
KOLOIDNÍ STŘÍBRO
STŘÍBRO KOLOIDNÍ PRO ZEVNÍ POUŽITÍ
ARGININ-ASPARTÁT
ARGININ-HYDROCHLORID
ARGININ
ARNIKOVÝ KVĚT
ARNIKOVÁ TINKTURA
OXID ARSENITÝ PRO HOMEOPATICKÉ PŘÍPRAVKY
OXID ARSENITÝ
ČERNOBÝLOVÁ NAŤ
ARTIKAIN-HYDROCHLORID
ASKORBYL-PALMITÁT
ASPARAGINUM MONOHYDRICUM
ASPARTAMUM
ASPERULAE HERBA
ASTEMIZOLUM
ATENOLOLUM
ATRACURII BESILAS
ATROPINI SULFAS MONOHYDRICUS
ATROPINUM
AURANTII AMARI ETHEROLEUM
AURANTII AMARI FLORIS ETHEROLEUM
AURANTII AMARI FLOS
AURANTII AMARI PERICARPII TINCTURA
AURANTII AMARI PERICARPIUM
AURANTII DULCIS PERICARPII ETHEROLEUM
AURANTII PERICARPIUM DULCE
AVELLANAE FOLIUM
AZAPERONUM AD USUM VETERINARIUM
AZATHIOPRINUM
AZELASTINI HYDROCHLORIDUM
AZITHROMYCINUM
BACAMPICILLINI HYDROCHLORIDUM
BACITRACINUM
BACITRACINUM ZINCICUM
BACLOFENUM
BALLOTAE NIGRAE HERBA
BALSAMUM PERUVIANUM
BALSAMUM TOLUTANUM
BAMBUTEROLI HYDROCHLORIDUM
BARBITALUM NATRICUM
BARBITALUM
BARDANAE RADIX
BARII CHLORIDUM DIHYDRICUM AD PRAEPARATA
HOMEOPATHICA
BARII SULFAS
BASILICI HERBA
BECLOMETASONI DIPROPIONAS ANHYDRICUS
BECLOMETASONI DIPROPIONAS MONOHYDRICUS
BELLADONNAE FOLII EXTRACTUM SICCUM NORMATUM
BELLADONNAE FOLII TINCTURA NORMATA
BELLADONNAE FOLIUM
BELLADONNAE PULVIS NORMATUS
BELLADONNAE RADIX
BELLIDIS FLOS
BENDROFLUMETHIAZIDUM
BENFLUOREXI HYDROCHLORIDUM
BENPERIDOLUM
BENSERAZIDI HYDROCHLORIDUM
BENTONITUM
BENZALDEHYDCYANHYDRINUM
BENZALKONII CHLORIDUM
BENZALKONII CHLORIDI SOLUTIO
BENZATHINI BENZYLPENICILLINUM
BENZBROMARONUM
BENZENUM
BENZETHONII CHLORIDUM
BENZINUM
BENZOCAINUM
BENZODODECINII BROMIDUM
BENZOE SUMATRANUS
BENZOIS SUMATRANI TINCTURA
BENZOE TONKINENSIS
BENZOIS TONKINENSIS TINCTURA
BENZOE RESINA
BENZOYLIS PEROXIDUM CUM AQUA
BENZYLIS BENZOAS
BENZYLPENICILLINUM KALICUM
BENZYLPENICILLINUM NATRICUM
BERGAMOTTAE ETHEROLEUM
BETADEXUM
BETACAROTENUM
BETAHISTINI DIHYDROCHLORIDUM
BETAHISTINI DIMESILAS
BETAMETHASONI ACETAS
BETAMETHASONI DIPROPIONAS
BETAMETHASONI NATRII PHOSPHAS
BETAMETHASONI VALERAS
ASPARAGIN MONOHYDRÁT
ASPARTAM
NAŤ SVÍZELE VONNÉHO
ASTEMIZOL
ATENOLOL
ATRACURIUM-BESYLÁT
ATROPIN-SULFÁT MONOHYDRÁT
ATROPIN
SILICE Z OPLODÍ HOŘKÉHO POMERANČE
SILICE KVĚTŮ HOŘKÉHO POMERANČE
KVĚT HOŘKÉHO POMERANČE
TINKTURA Z OPLODÍ HOŘKÉHO POMERANČE
OPLODÍ HOŘKÉHO POMERANČE
SILICE Z OPLODÍ SLADKÉHO POMERANČE
OPLODÍ SLADKÉHO POMERANČE
LÍSKOVÝ LIST
AZAPERON PRO VETERINÁRNÍ POUŽITÍ
AZATHIOPRIN
AZELASTIN-HYDROCHLORID
AZITHROMYCIN
BAKAMPICILIN-HYDROCHLORID
BACITRACIN
BACITRACIN ZINEČNATÝ KOMPLEX
BAKLOFEN
NAŤ MĚRNICE ČERNÉ
PERUÁNSKÝ BALZÁM
TOLUÁNSKÝ BALZÁM
BAMBUTEROL-HYDROCHLORID
BARBITAL SODNÁ SŮL
BARBITAL
LOPUCHOVÝ KOŘEN
CHLORID BARNATÝ DIHYDRÁT PRO HOMEOPATICKÉ
PŘÍPRAVKY
SÍRAN BARNATÝ
BAZALKOVÁ NAŤ
BEKLOMETASON-DIPROPIONÁT BEZVODÝ
BEKLOMETASON-DIPROPIONÁT MONOHYDRÁT
EXTRAKT Z RULÍKOVÉHO LISTU SUCHÝ
STANDARDIZOVANÝ
TINKTURA Z RULÍKOVÉHO LISTU STANDARDIZOVANÁ
RULÍKOVÝ LIST
RULÍKOVÝ LIST PRÁŠKOVANÝ STANDARDIZOVANÝ
RULÍKOVÝ KOŘEN
SEDMIKRÁSKOVÝ KVĚT
BENDROFLUMETHIAZID
BENFLUOREX-HYDROCHLORID
BENPERIDOL
BENSERAZID-HYDROCHLORID
BENTONIT
BENZALDEHYDKYANHYDRIN
BENZALKONIUM-CHLORID
BENZALKONIUM-CHLORID ROZTOK
BENZATHIN-BENZYLPENICILIN
BENZBROMARON
BENZEN
BENZETHONIUM-CHLORID
BENZIN
BENZOKAIN
BENZODODECINIUM BROMID
BENZOOVÁ PRYSKYŘICE SUMATERSKÁ
TINKTURA Z BENZOOVÉ PRYSKYŘICE SUMATERSKÉ
BENZOOVÁ PRYSKYŘICE SIAMSKÁ
TINKTURA Z BENZOOVÉ PRYSKYŘICE SIAMSKÉ
STYRAČOVÁ PRYSKYŘICE
BENZOYLPEROXID S VODOU
BENZYL-BENZOÁT
BENZYLPENICILIN DRASELNÁ SŮL
BENZYLPENICILIN SODNÁ SŮL
BERGAMOTOVÁ SILICE
BETADEX
BETAKAROTEN
BETAHISTIN-DIHYDROCHLORID
BETAHISTIN-DIMESYLÁT
BETAMETHASON-ACETÁT
BETAMETHASON-DIPROPIONÁT
BETAMETHASON-FOSFÁT SODNÁ SŮL
BETAMETHASON-VALERÁT
BETAMETHASONUM
BETAXOLOLI HYDROCHLORIDUM
BETULAE FOLIUM
BEZAFIBRATUM
BIFONAZOLUM
BIOTINUM
BIPERIDENI HYDROCHLORIDUM
BISACODYLUM
BISMUTHI SUBCARBONAS
BISMUTHI SUBGALLAS
BISMUTHI SUBNITRAS
BISMUTHI SUBNITRAS PONDEROSUS
BISMUTHI SUBSALICYLAS
BISMUTHI TRIBROMPHENOLAS
BISTORTAE RADIX
BLEOMYCINI SULFAS
BOLDO FOLIUM
BORAGINIS OLEUM RAFFINATUM
BROMAZEPAMUM
BROMHEXINI HYDROCHLORIDUM
BROMISOVALUM
BROMOCRIPTINI MESILAS
BROMOFORMUM
BROMPERIDOLI DECANOAS
BROMPERIDOLUM
BROMPHENIRAMINI MALEAS
BRONOPOLUM
BROTIZOLAMUM
BUCCO FOLIUM
BUDESONIDUM
BUFEXAMACUM
BUFLOMEDILI HYDROCHLORIDUM
BUMETANIDUM
BUPIVACAINI HYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM
BUPRENORPHINI HYDROCHLORIDUM
BUPRENORPHINUM
BURSAE PASTORIS HERBA
BUSERELINUM
BUSPIRONI HYDROCHLORIDUM
BUSULFANUM
BUTAMIRATI CITRAS
BUTOBARBITALUM
BUTYLHYDROXYANISOLUM
BUTYLHYDROXYTOLUENUM
BUTYLPARABENUM
BUTYLSCOPOLAMINII BROMIDUM
CABERGOLINUM
CACAO OLEUM
CACAO SEMEN
CADMII SULFAS HYDRICUS AD PRAEPARATA
HOMEOPATHICA
CALABARICAE SEMEN
CALAMI RADIX
CALCATRIPPAE FLOS
CALCIFEDIOLUM MONOHYDRICUM
CALCII ACETAS
CALCII ASCORBAS DIHYDRICUS
CALCII BENZAMIDOSALICYLAS
CALCII CARBONAS
CALCII CHLORIDUM DIHYDRICUM
CALCII CHLORIDUM HEXAHYDRICUM
CALCII CITRAS
CALCII DOBESILAS MONOHYDRICUS
CALCII FOLINAS HYDRICUS
CALCII GLUCOHEPTONAS
CALCII GLUCONAS MONOHYDRICUS PRO INIECTIONE
CALCII GLUCONAS MONOHYDRICUS
CALCII GLYCEROPHOSPHAS
CALCII HYDROGENOPHOSPHAS ANHYDRICUS
CALCII HYDROGENOPHOSPHAS DIHYDRICUS
CALCII HYDROXIDUM
CALCII HYPOCHLORIS
CALCII IODIDUM TETRAHYDRICUM AD PRAEPARATA
HOMEOPATHICA
CALCII LACTAS ANHYDRICUS
CALCII LACTAS MONOHYDRICUS
CALCII LACTAS PENTAHYDRICUS
BETAMETHASON
BETAXOLOL-HYDROCHLORID
BŘEZOVÝ LIST
BEZAFIBRÁT
BIFONAZOL
BIOTIN
BIPERIDEN-HYDROCHLORID
BISAKODYL
UHLIČITAN BISMUTITÝ ZÁSADITÝ
GALLAN BISMUTITÝ ZÁSADITÝ
DUSIČNAN BISMUTITÝ ZÁSADITÝ
DUSIČNAN BISMUTITÝ ZÁSADITÝ TĚŽKÝ
SALICYLAN BISMUTITÝ ZÁSADITÝ
TRIBROMFENOLÁT BISMUTITÝ
RDESNOVÝ KOŘEN
BLEOMYCIN-SULFÁT
BOLDOVNÍKOVÝ LIST
BRUTNÁKOVÝ OLEJ ČIŠTĚNÝ
BROMAZEPAM
BROMHEXIN-HYDROCHLORID
BROMISOVAL
BROMOKRIPTIN-MESYLÁT
BROMOFORM
BROMPERIDOL-DEKANOÁT
BROMPERIDOL
BROMFENIRAMIN-MALEINÁT
BRONOPOL
BROTIZOLAM
LIST TĚHOZEVU
BUDESONID
BUFEXAMAK
BUFLOMEDIL-HYDROCHLORID
BUMETANID
BUPIVAKAIN-HYDROCHLORID MONOHYDRÁT
BUPRENORFIN-HYDROCHLORID
BUPRENORFIN
NAŤ PASTUŠÍ TOBOLKY
BUSERELIN
BUSPIRON-HYDROCHLORID
BUSULFAN
BUTAMIRÁT-CITRÁT
BUTOBARBITAL
BUTYLHYDROXYANISOL
BUTYLHYDROXYTOLUEN
BUTYLPARABEN
BUTYLSKOPOLAMINIUM-BROMID
KABERGOLIN
KAKAOVÝ OLEJ
KAKAOVNÍKOVÉ SEMENO
SÍRAN KADEMNATÝ HYDRÁT PRO HOMEOPATICKÉ
PŘÍPRAVKY
SEMENO PUCHÝŘNATCE
PUŠKVORCOVÝ KOŘEN
KVĚT OSTROŽKY POLNÍ
KALCIFEDIOL MONOHYDRÁT
KALCIUM-ACETÁT
ASKORBAN VÁPENATÝ DIHYDRÁT
BENZAMIDOSALICYLAN VÁPENATÝ
UHLIČITAN VÁPENATÝ
CHLORID VÁPENATÝ DIHYDRÁT
CHLORID VÁPENATÝ HEXAHYDRÁT
CITRONAN VÁPENATÝ
DOBESILAN VÁPENATÝ MONOHYDRÁT
KALCIUM-FOLINÁT HYDRÁT
KALCIUM-GLUKOHEPTONÁT
GLUKONAN VÁPENATÝ MONOHYDRÁT NA INJEKCI
GLUKONAN VÁPENATÝ MONOHYDRÁT
GLYCEROFOSFOREČNAN VÁPENATÝ
HYDROGENFOSFOREČNAN VÁPENATÝ BEZVODÝ
HYDROGENFOSFOREČNAN VÁPENATÝ DIHYDRÁT
HYDROXID VÁPENATÝ
CHLORNAN VÁPENATÝ
JODID VÁPENATÝ TETRAHYDRÁT PRO HOMEOPATICKÉ
PŘÍPRAVKY
KALCIUM-LAKTÁT BEZVODÝ
KALCIUM-LAKTÁT MONOHYDRÁT
MLÉČNAN VÁPENATÝ PENTAHYDRÁT
CALCII LACTAS TRIHYDRICUS
CALCII LAEVULINAS DIHYDRICUS
CALCII LEVOFOLINAS PENTAHYDRICUS
CALCII OXIDUM
CALCII PANTOTHENAS
CALCII PHOSPHAS
CALCII STEARAS
CALCII SULFAS DIHYDRICUS
CALCII SULFAS HEMIHYDRICUS
CALCIPOTRIOLUM ANHYDRICUM
CALCIPOTRIOLUM MONOHYDRICUM
CALCITONINUM SALMONIS
CALCITRIOLUM
CALENDULAE FLOS
CALLUNAE FLOS
CALLUNAE HERBA
CAMPHORA D
CAMPHORA RACEMICA
MLÉČNAN VÁPENATÝ TRIHYDRÁT
KALCIUM-LEVULÁT DIHYDRÁT
KALCIUM-LEVOFOLINÁT PENTAHYDRÁT
OXID VÁPENATÝ
PANTOTHENAN VÁPENATÝ
FOSFOREČNAN VÁPENATÝ
STEARAN VÁPENATÝ
SÍRAN VÁPENATÝ DIHYDRÁT
SÍRAN VÁPENATÝ HEMIHYDRÁT
KALCIPOTRIOL BEZVODÝ
KALCIPOTRIOL MONOHYDRÁT
KALCITONIN LOSOSÍ
KALCITRIOL
MĚSÍČKOVÝ KVĚT
VŘESOVÝ KVĚT
VŘESOVÁ NAŤ
D-KAFR
KAFR RACEMICKÝ
CANNABIS INDICAE FLOS
CANNABIS SATIVAE FLOS
CAPSAICINUM
KVĚT KONOPÍ INDICKÉHO,
KVĚT KONOPÍ SETÉHO,
KAPSAICIN
CAPSICI FRUCTUS
CAPSICI OLEORESINA RAFFINATA ET QUANTIFICATA
PAPRIKOVÝ PLOD
PAPRIKOVÁ OLEOPRYSKYŘICE ČIŠTĚNÁ A
KVANTIFIKOVANÁ
PAPRIKOVÁ TINKTURA STANDARDIZOVANÁ
KAPTOPRIL
KARBACHOL
KARBAMAZEPIN
KARBASALÁT VÁPENATÁ SŮL
KARBETHOPENDECINIUM BROMID
KARBETHOPENDECINIUM CHLORID
KARBIDOPA MONOHYDRÁT
KARBIMAZOL
UHLÍ AKTIVNÍ
KARBOCYSTEIN
KARBOMERY
CHLORID UHLIČITÝ
TINKTURA Z KAMENOUHELNÉHO DEHTU
KARBOPLATINA
KARBOPROST-TROMETAMOL
KARBOXYMETHYLŠKROB SODNÁ SŮL (TYP A)
KARBOXYMETHYLŠKROB SODNÁ SŮL (TYP B)
KARBOXYMETHYLŠKROB SODNÁ SŮL (TYP C)
KARDAMOMOVÝ PLOD
KARDAMOMOVÉ SEMENO
NAŤ CUBETU BENEDIKTU
PLOD OSTROPESTŘECE MARIÁNSKÉHO
KARISOPRODOL
KOŘEN PUPAVY BEZLODYŽNÉ
KARMELOSA VÁPENATÁ SŮL
KARMELOSA SODNÁ SŮL
KROSKARMELOSA SODNÁ SŮL
KARMELOSA SODNÁ SŮL ČÁSTEČNĚ SUBSTITUOVANÁ
KARMUSTIN
KARTEOLOL-HYDROCHLORID
SVĚTLICOVÝ OLEJ ČIŠTĚNÝ
KARVEDILOL
KMÍNOVÁ SILICE
KMÍNOVÝ PLOD
SILICE HŘEBÍČKOVCOVÉHO KVĚTU
KOŘEN KUKLÍKU OBECNÉHO
HŘEBÍČKOVCOVÝ KVĚT
NAŤ KATARANTU RŮŽOVÉHO
CEFAKLOR MONOHYDRÁT
CEFADROXIL MONOHYDRÁT
CEFALEXIN MONOHYDRÁT
CEFALOTIN SODNÁ SŮL
CEFAMANDOL-NAFÁT
CEFAPIRIN SODNÁ SŮL
CEFATRIZIN-PROPYLENGLYKOL
CEFAZOLIN SODNÁ SŮL
CEFEPIM-DIHYDROCHLORID MONOHYDRÁT
CEFIXIM TRIHYDRÁT
CEFOPERAZON SODNÁ SŮL
CEFOTAXIM SODNÁ SŮL
CEFOXITIN SODNÁ SŮL
CAPSICI TINCTURA NORMATA
CAPTOPRILUM
CARBACHOLUM
CARBAMAZEPINUM
CARBASALATUM CALCICUM
CARBETHOPENDECINII BROMIDUM
CARBETHOPENDECINII CHLORIDUM
CARBIDOPUM MONOHYDRICUM
CARBIMAZOLUM
CARBO ACTIVATUS
CARBOCISTEINUM
CARBOMERA
CARBONEI TETRACHLORIDUM
CARBONIS DETERGENS TINCTURA
CARBOPLATINUM
CARBOPROSTUM TROMETAMOLUM
CARBOXYMETHYLAMYLUM NATRICUM A
CARBOXYMETHYLAMYLUM NATRICUM B
CARBOXYMETHYLAMYLUM NATRICUM C
CARDAMOMI FRUCTUS
CARDAMOMI SEMEN
CARDUI BENEDICTI HERBA
CARDUI MARIAE FRUCTUS
CARISOPRODOLUM
CARLINAE RADIX
CARMELLOSUM CALCICUM
CARMELLOSUM NATRICUM
CARMELLOSUM NATRICUM CONEXUM
CARMELLOSUM NATRICUM SUBSTITUTUM HUMILE
CARMUSTINUM
CARTEOLOLI HYDROCHLORIDUM
CARTHAMI OLEUM RAFFINATUM
CARVEDILOLUM
CARVI ETHEROLEUM
CARVI FRUCTUS
CARYOPHYLLI FLORIS ETHEROLEUM
CARYOPHYLLATAE RADIX
CARYOPHYLLI FLOS
CATHARANTHI HERBA
CEFACLORUM MONOHYDRICUM
CEFADROXILUM MONOHYDRICUM
CEFALEXINUM MONOHYDRICUM
CEFALOTINUM NATRICUM
CEFAMANDOLI NAFAS
CEFAPIRINUM NATRICUM
CEFATRIZINUM PROPYLENGLYCOLUM
CEFAZOLINUM NATRICUM
CEFEPIMI DIHYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM
CEFIXIMUM TRIHYDRICUM
CEFOPERAZONUM NATRICUM
CEFOTAXIMUM NATRICUM
CEFOXITINUM NATRICUM
CEFRADINUM
CEFTAZIDIMUM PENTAHYDRICUM
CEFTRIAXONUM NATRICUM TRIHEMIHYDRICUM
CEFUROXIMUM AXETILI
CEFUROXIMUM NATRICUM
CELIPROLOLI HYDROCHLORIDUM
CELLABURATUM
CELLACEFATUM
CELLULOSI ACETAS
CELLULOSI PULVIS
CELLULOSUM MICROCRISTALLINUM
CENTAURII HERBA
CENTELLAE ASIATICAE HERBA
CERA ALBA
CERA CARNAUBA
CERA FLAVA
CETIRIZINI DIHYDROCHLORIDUM
CETOSTEAROMACROGOLUM
CETOSTEARYLIS ISONONANOAS
CETRIMIDUM
CETYLIS PALMITAS
CETYLPYRIDINII CHLORIDUM MONOHYDRICUM
CHAMOMILLAE ROMANAE FLOS
CHELIDONII HERBA
CHITOSANI HYDROCHLORIDUM
CHLORALI HYDRAS
CHLORAMBUCILUM
CHLORAMPHENICOLI NATRII SUCCINAS
CHLORAMPHENICOLI PALMITAS
CHLORAMPHENICOLUM
CHLORCYCLIZINI HYDROCHLORIDUM
CHLORDIAZEPOXIDI HYDROCHLORIDUM
CHLORDIAZEPOXIDUM
CHLORHEXIDINI DIACETAS
CHLORHEXIDINI DIGLUCONATIS SOLUTIO
CHLORHEXIDINI DIHYDROCHLORIDUM
CHLOROBUTANOLUM
CHLOROBUTANOLUM HEMIHYDRICUM
CHLOROCRESOLUM
CHLOROQUINI DIPHOSPHAS
CHLOROQUINI SULFAS MONOHYDRICUS
CHLOROTHIAZIDUM
CHLORPHENAMINI MALEAS
CHLORPROMAZINI HYDROCHLORIDUM
CHLORPROPAMIDUM
CHLORPROTHIXENI HYDROCHLORIDUM
CHLORTALIDONUM
CHLORTETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM
CHOLESTEROLUM
CHOLINI CHLORIDUM
CHONDROITINI NATRII SULFAS
CHYMOTRYPSINUM
CICLOPIROXUM
CICLOPIROXUM OLAMINUM
CICLOSPORINUM
CICHORII HERBA
CICHORII RADIX
CILASTATINUM NATRICUM
CILAZAPRILUM MONOHYDRICUM
CIMETIDINI HYDROCHLORIDUM
CIMETIDINUM
CIMICIFUGAE RADIX
CINCHOCAINI HYDROCHLORIDUM
CINCHONAE CORTEX
CINCHONAE EXTRACTUM FLUIDUM NORMATUM
CINEOLUM
CINNAMOMI CASSIAE ETHEROLEUM
CINNAMOMI CORTEX
CINNAMOMI CORTICIS TINCTURA
CINNAMOMI ZEYLANICI CORTICIS ETHEROLEUM
CINNAMOMI ZEYLANICI FOLII ETHEROLEUM
CINNARIZINUM
CIPROFIBRATUM
CIPROFLOXACINI HYDROCHLORIDUM
CIPROFLOXACINUM
CISAPRIDI TARTRAS
CISAPRIDUM MONOHYDRICUM
CEFRADIN
CEFTAZIDIM PENTAHYDRÁT
CEFTRIAXON SODNÁ SŮL TRIHEMIHYDRÁT
CEFUROXIM-AXETIL
CEFUROXIM SODNÁ SŮL
CELIPROLOL-HYDROCHLORID
CELABURÁT
CELACEFÁT
ACETÁT CELULOSY
CELULOSOVÝ PRÁŠEK
CELULOSA MIKROKRYSTALICKÁ
ZEMĚŽLUČOVÁ NAŤ
NAŤ CENTELY ASIJSKÉ
VOSK BÍLÝ
VOSK KARNAUBSKÝ
VOSK ŽLUTÝ
CETIRIZIN-DIHYDROCHLORID
CETOSTEAROMAKROGOL
CETOSTEARYL-ISONONANOÁT
CETRIMID
CETYL-PALMITÁT
CETYLPYRIDINIUM-CHLORID MONOHYDRÁT
KVĚT HEŘMÁNKU ŘÍMSKÉHO
VLAŠŤOVIČNÍKOVÁ NAŤ
CHITOSAN-HYDROCHLORID
CHLORALHYDRÁT
CHLORAMBUCIL
CHLORAMFENIKOL-SUKCINÁT SODNÁ SŮL
CHLORAMFENIKOL-PALMITÁT
CHLORAMFENIKOL
CHLORCYKLIZIN-HYDROCHLORID
CHLORDIAZEPOXID-HYDROCHLORID
CHLORDIAZEPOXID
CHLORHEXIDIN-DIACETÁT
CHLORHEXIDIN-DIGLUKONÁT ROZTOK
CHLORHEXIDIN-DIHYDROCHLORID
CHLORBUTANOL
CHLORBUTANOL HEMIHYDRÁT
CHLORKRESOL
CHLOROCHIN-DIFOSFÁT
CHLOROCHIN-SULFÁT MONOHYDRÁT
CHLOROTHIAZID
CHLORFENAMIN-MALEINÁT
CHLORPROMAZIN-HYDROCHLORID
CHLORPROPAMID
CHLORPROTHIXEN-HYDROCHLORID
CHLORTALIDON
CHLORTETRACYKLIN-HYDROCHLORID
CHOLESTEROL
CHOLIN-CHLORID
CHONDROITIN-SULFÁT SODNÁ SŮL
CHYMOTRYPSIN
CIKLOPIROX
CIKLOPIROX-OLAMIN
CYKLOSPORIN
ČEKANKOVÁ NAŤ
ČEKANKOVÝ KOŘEN
CILASTATIN SODNÁ SŮL
CILAZAPRIL MONOHYDRÁT
CIMETIDIN-HYDROCHLORID
CIMETIDIN
PLOŠTIČNÍKOVÝ KOŘEN
CINCHOKAIN-HYDROCHLORID
CHINOVNÍKOVÁ KŮRA
CHINOVNÍKOVÝ EXTRAKT TEKUTÝ STANDARDIZOVANÝ
CINEOL
SILICE SKOŘICOVNÍKU ČÍNSKÉHO
SKOŘICOVNÍKOVÁ KŮRA
TINKTURA ZE SKOŘICOVNÍKOVÉ KŮRY
SILICE KŮRY SKOŘICOVNÍKU CEJLONSKÉHO
SILICE LISTU SKOŘICOVNÍKU CEJLONSKÉHO
CINARIZIN
CIPROFIBRÁT
CIPROFLOXACIN-HYDROCHLORID
CIPROFLOXACIN
CISAPRID-TARTARÁT
CISAPRID MONOHYDRÁT
CISPLATINUM
CITRI ETHEROLEUM
CITRI RETICULATAE ETHEROLEUM
CITRI FLOS
CITRI PERICARPIUM
CITRONELLAE ETHEROLEUM
CITRULINUM
CLADRIBINUM
CLARITHROMYCINUM
CLAZURILUM AD USUM VETERINARIUM
CLEBOPRIDI MALAS
CLEMASTINI FUMARAS
CLENBUTEROLI HYDROCHLORIDUM
CLINDAMYCINI DIHYDROGENOPHOSPHAS
CLINDAMYCINI HYDROCHLORIDUM
CLIOQUINOLUM
CLOBAZAMUM
CLOBETASOLI PROPIONAS
CLOBETASONI BUTYRAS
CLOFAZIMINUM
CLOFIBRATUM
CLOMIFENI CITRAS
CLOMIPRAMINI HYDROCHLORIDUM
CLONAZEPAMUM
CLONIDINI HYDROCHLORIDUM
CLOROXINUM
CLOSANTELUM NATRICUM DIHYDRICUM AD USUM
VETERINARIUM
CLOTRIMAZOLUM
CLOXACILLINUM NATRICUM MONOHYDRICUM
CLOZAPINUM
COCAINI HYDROCHLORIDUM
COCOIS OLEUM RAFFINATUM
COCOIS SEMEN
COCOYLIS OCTANODECANOAS
CODEINI HYDROCHLORIDUM DIHYDRICUM
CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS
CODEINI PHOSPHAS SESQUIHYDRICUS
CODEINUM MONOHYDRICUM
CODERGOCRINI MESILAS
COFFEINI CITRAS
COFFEINUM ET NATRII BENZOAS
COFFEINUM ET NATRII SALICYLAS
COFFEINUM
COFFEINUM MONOHYDRICUM
COLAE SEMEN
COLECALCIFEROLI PULVIS
COLECALCIFEROLUM
COLECALCIFEROLUM DENSATUM OLEOSUM
COLECALCIFEROLUM IN AQUA DISPERGIBILE
COLESTYRAMINUM
COLCHICINUM
COLISTIMETHATUM NATRICUM
COLISTINI SULFAS
COLLODIUM
COLOPHONIUM
CONDURANGO CORTEX
CONVALLARIAE FOLIUM
CONVALLARIAE HERBA
COPERNICIAE CERIFERAE FOLIUM
COPOLYMERUM METHACRYLATIS BUTYLATI BASICUM
COPOVIDONUM
CORIANDRI ETHEROLEUM
CORIANDRI FRUCTUS
CORTISONI ACETAS
CORYDALIDIS CAVAE TUBER
CORYDALIDIS SOLIDAE TUBER.
CRATAEGI FLOS
CRATAEGI FOLII CUM FLORE EXTRACTUM FLUIDUM
QUANTIFICATUM
CRATAEGI FOLII CUM FLORE EXTRACTUM SICCUM
CRATAEGI FOLIUM CUM FLORE
CRATAEGI FOLIUM
CRATAEGI FRUCTUS
CRESOLUM CRUDUM
CROCI STIGMA
CISPLATINA
CITRONOVÁ SILICE
MANDARINKOVÁ SILICE
KVĚT CITRONÍKU
OPLODÍ CITRONÍKU
CITRONELOVÁ SILICE
CITRULIN
KLADRIBIN
KLARITHROMYCIN
KLAZURIL PRO VETERINÁRNÍ POUŽITÍ
KLEBOPRID-MALÁT
KLEMASTIN-FUMARÁT
KLENBUTEROL-HYDROCHLORID
KLINDAMYCIN-DIHYDROGEN-FOSFÁT
KLINDAMYCIN-HYDROCHLORID
KLIOCHINOL
KLOBAZAM
KLOBETASOL-PROPIONÁT
KLOBETASON-BUTYRÁT
KLOFAZIMIN
KLOFIBRÁT
KLOMIFEN-CITRÁT
KLOMIPRAMIN-HYDROCHLORID
KLONAZEPAM
KLONIDIN-HYDROCHLORID
KLOROXIN
KLOSANTEL SODNÁ SŮL PRO VETERINÁRNÍ POUŽITÍ
KLOTRIMAZOL
KLOXACILIN SODNÁ SŮL MONOHYDRÁT
KLOZAPIN
KOKAIN-HYDROCHLORID
KOKOSOVÝ OLEJ ČIŠTĚNÝ
KOKOSOVNÍKOVÉ SEMENO
KOKOYL OKTANODEKANOÁT
KODEIN-HYDROCHLORID DIHYDRÁT
KODEIN-FOSFÁT HEMIHYDRÁT
KODEIN FOSFÁT SESKVIHYDRÁT
KODEIN MONOHYDRÁT
KODERGOKRIN-MESYLÁT
KOFEIN S KYSELINOU CITRONOVOU
KOFEIN S BENZOANEM SODNÝM
KOFEIN SE SALICYLANEM SODNÝM
KOFEIN
KOFEIN MONOHYDRÁT
KOLOVÉ SEMENO
CHOLEKALCIFEROL PRÁŠEK
CHOLEKALCIFEROL
CHOLEKALCIFEROL OLEJOVÝ ROZTOK
CHOLEKALCIFEROL DISPERGOVATELNÝ VE VODĚ
KOLESTYRAMIN
KOLCHICIN
KOLISTIMETHÁT SODNÁ SŮL
KOLISTIN-SULFÁT
KOLODIUM
KALAFUNA
KONDURANGOVÁ KŮRA
KONVALINKOVÝ LIST
KONVALINKOVÁ NAŤ
LIST KOPERNICIE VOSKODÁRNÉ
KOPOLYMER METHAKRYLÁTU BUTYLOVANÉHO
BAZICKÉHO
KOPOVIDON
KORIANDROVÁ SILICE
KORIANDROVÝ PLOD
KORTISON-ACETÁT
HLÍZA DYMNIVKY DUTÉ
HLÍZA DYMNIVKY PLNÉ
HLOHOVÝ KVĚT
EXTRAKT Z HLOHOVÉHO LISTU S KVĚTEM TEKUTÝ
KVANTIFIKOVANÝ
EXTRAKT Z HLOHOVÉHO LISTU S
HLOHOVÝ LIST S KVĚTEM
HLOHOVÝ LIST
HLOHOVÝ PLOD
KRESOL SUROVÝ
ŠAFRÁN
CROCI STIGMA AD PRAEPARATA HOMEOPHATHICA
CROSPOVIDONUM
CROTAMITONUM
CUCURBITAE SEMEN
CUPRI ACETAS MONOHYDRICUS AD PRAEPARATA
HOMEOPATHICA
CUPRI CHLORIDUM DIHYDRICUM
CUPRI SULFAS PENTAHYDRICUS
CUPRI SULFAS ANHYDRICUS
CUPRUM AD PRAEPARATA HOMEOPHATHICA
CURCUMAE LONGAE RHIZOMA
CURCUMAE XANTHORRHIZAE RHIZOMA
CYAMOPSIDIS SEMINIS PULVIS
CYAMOPSIDIS TETRAGONOLOBAE SEMEN
CYANI FLOS CUM CALYCE
CYANI FLOS SINE CALYCE
CYANOCOBALAMINUM
CYCLIZINI HYDROCHLORIDUM
CYCLOBARBITALUM CALCICUM
CYCLOPENTOLATI HYDROCHLORIDUM
CYMBOPOGONIS HERBA
CYNARAE FOLIUM
CYNOSBATI FRUCTUS
CYPROHEPTADINI HYDROCHLORIDUM SESQUIHYDRICUM
CYPROTERONI ACETAS
CYSTEINI HYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM
CYSTINUM
CYTARABINUM
DACARBAZINUM
DALTEPARINUM NATRICUM
DANAPAROIDUM NATRICUM
DAPSONUM
DAUNORUBICINI HYDROCHLORIDUM
DECAMETHONII IODIDUM
DECYLIS OLEAS
DEFEROXAMINI MESILAS
DEMBREXINI HYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM AD USUM
VETERINARIUM
DEMECLOCYCLINI HYDROCHLORIDUM
DEPTROPINI CITRAS
DEQUALINII DICHLORIDUM
DESIPRAMINI HYDROCHLORIDUM
DESLANOSIDUM
DESMOPRESSINUM
DESOGESTRELUM
DESOXYCORTONI ACETAS
DETOMIDINI HYDROCHLORIDUM AD USUM VETERINARIUM
DEXAMETHASONI ACETAS
DEXAMETHASONI ISONICOTINAS
DEXAMETHASONI NATRII PHOSPHAS
DEXAMETHASONUM
DEXCHLORPHENIRAMINI MALEAS
DEXPANTHENOLUM
DEXTRANUM 1 PRO INIECTIONE
DEXTRANUM 40 PRO INIECTIONE
DEXTRANUM 60 PRO INIECTIONE
DEXTRANUM 70 PRO INIECTIONE
DEXTRINUM
DEXTROMETHORPHANI HYDROBROMIDUM MONOHYDRICUM
DEXTROMORAMIDI TARTRAS
DEXTROPROPOXYPHENI HYDROCHLORIDUM
DIACETYLAMINOAZOTOLUENUM
DIAMFENETIDUM
DIAVERIDINUM
DIAZEPAMUM
DIAZOXIDUM
DIBROMPROPAMIDINI DIISETIONAS
DIBUTYLIS PHTHALAS
DICLAZURILUM AD USUM VETERINARIUM
DICLOFENACUM KALICUM
DICLOFENACUM NATRICUM
DICLOXACILLINUM NATRICUM MONOHYDRICUM
DICYCLOVERINI HYDROCHLORIDUM
DIDANOSINUM
DIENESTROLUM
DIETHYLCARBAMAZINI CITRAS
DIETHYLENGLYCOLI MONOETHYLICUM ETHERUM
ŠAFRÁN PRO HOMEOPATICKÉ PŘÍPRAVKY
KROSPOVIDON
KROTAMITON
TYKVOVÉ SEMENO
OCTAN MĚĎNATÝ MONOHYDRÁT PRO HOMEOPATICKÉ
PŘÍPRAVKY
CHLORID MĚĎNATÝ DIHYDRÁT
SÍRAN MĚĎNATÝ PENTAHYDRÁT
SÍRAN MĚĎNATÝ BEZVODÝ
MĚĎ PRO HOMEOPATICKÉ PŘÍPRAVKY
KURKUMOVÝ ODDENEK
ODDENEK KURKUMY ŽLUTOKOŘENNÉ
GUAR
SEMENO CYAMOPSISU ČTYŘHRANNÉHO
KVĚT CHRPY SE ZÁKROVEM
KVĚT CHRPY BEZ ZÁKROVU
KYANOKOBALAMIN
CYKLIZIN HYDROCHLORID
CYKLOBARBITAL VÁPENATÁ SŮL
CYKLOPENTOLÁT HYDROCHLORID
NAŤ VOŃATKY
ARTYČOKOVÝ LIST
ŠÍPEK
CYPROHEPTADIN-HYDROCHLORID SESKVIHYDRÁT
CYPROTERON-ACETÁT
CYSTEIN-HYDROCHLORID MONOHYDRÁT
CYSTIN
CYTARABIN
DAKARBAZIN
DALTEPARIN SODNÁ SŮL
DANAPAROID SODNÁ SŮL
DAPSON
DAUNORUBICIN HYDROCHLORID
DEKAMETHONIUM-JODID
DECYL-OLEÁT
DEFEROXAMIN-MESYLÁT
DEMBREXIN-HYDROCHLORID MONOHYDRÁT PRO
VETERINÁRNÍ POUŽITÍ
DEMEKLOCYKLIN-HYDROCHLORID
DEPTROPIN-CITRÁT
DEKVALINIUM DICHLORID
DESIPRAMIN-HYDROCHLORID
DESLANOSID
DESMOPRESSIN
DESOGESTREL
DESOXYKORTON-ACETÁT
DETOMIDIN HYDROCHLORID PRO VET. POUŽITÍ
DEXAMETHASON-ACETÁT
DEXAMETHASON-ISONIKOTINÁT
DEXAMETHASON SODNÁ SŮL
DEXAMETHASON
DEXCHLORFENIRAMIN-MALEINÁT
DEXPANTHENOL
DEXTRAN 1 NA INJEKCI
DEXTRAN 40 NA INJEKCI
DEXTRAN 60 NA INJEKCI
DEXTRAN 70 NA INJEKCI
DEXTRIN
DEXTROMETHORFAN-HYDROBROMID MONOHYDRÁT
DEXTROMORAMID-TARTARÁT
DEXTROPROPOXYFEN-HYDROCHLORID
DIACETYLAMINOAZOTOLUEN
DIAMFENETID
DIAVERIDIN
DIAZEPAM
DIAZOXID
DIBROMPROPAMIDIN-ISETIONÁT
DIBUTYL-FTALÁT
DIKLAZURIL PRO VETERINÁRNÍ POUŽITÍ
DIKLOFENAK DRASELNÁ SŮL
DIKLOFENAK SODNÁ SŮL
DIKLOXACILIN SODNÁ SŮL MONOHYDRÁT
DICYKLOVERIN-HYDROCHLORID
DIDANOSIN
DIENESTROL
DIETHYLKARBAMAZIN-CITRÁT
DIETHYLENGLYKOLMONOETHYLETHER
DIETHYLENGLYCOLI PALMITOSTEARAS
DIETHYLIS PHTHALAS
DIETHYLSTILBESTROLUM
DIFLUNISALUM
DIGITALIS PURPUREAE FOLIUM
DIGITOXINUM
DIGOXINUM
DIHYDRALAZINI SULFAS DIHEMIHYDRICUS
DIHYDROCODEINI TARTRAS
DIHYDROERGOCRISTINI MESILAS
DIHYDROERGOTAMINI MESILAS
DIHYDROERGOTAMINI TARTRAS
DIHYDROSTREPTOMYCINI SULFAS AD USUM
VETERINARIUM
DIHYDROTACHYSTEROLUM
DIKALII CLORAZEPAS
DILTIAZEMI HYDROCHLORIDUM
DIMENHYDRINATUM
DIMERCAPROLUM
DIMETHINDENI MALEAS
DIMETHYLACETAMIDUM
DIMETHYLIS SULFOXIDUM
DIMETICONUM
DINATRII CROMOGLICAS
DINATRII EDETAS DIHYDRICUS
DINATRII ETIDRONAS
DINATRII PAMIDRONAS PENTAHYDRICUS
DINOPROSTONUM
DINOPROSTINUM TROMETAMOLI
DIOSMINUM
DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM
DIPHENOXYLATI HYDROCHLORIDUM
DIPIVEFRINI HYDROCHLORIDUM
DIPROPHYLLINUM
DIPYRIDAMOLUM
DISOPYRAMIDI PHOSPHAS
DISOPYRAMIDUM
DISULFIRAMUM
DITHRANOLUM
DOBUTAMINI HYDROCHLORIDUM
DOCUSATUM NATRICUM
DODECYLIS GALLAS
DOMPERIDONI MALEAS
DOMPERIDONUM
DOPAMINI HYDROCHLORIDUM
DOPEXAMINI DIHYDROCHLORIDUM
DOSULEPINI HYDROCHLORIDUM
DOXAPRAMI HYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM
DOXAZOSINI MESILAS
DOXEPINI HYDROCHLORIDUM
DOXORUBICINI HYDROCHLORIDUM
DOXYCYCLINI HYCLAS
DOXYCYCLINUM MONOHYDRICUM
DOXYLAMINI HYDROGENOSUCCINAS
DROSERAE HERBA
DROPERIDOLUM
DUBOISIAE FOLIUM
ECBALLII FRUCTUS
ECONAZOLI NITRAS
ECONAZOLUM
ECHINACEAE ANGUSTIFOLIAE RADIX
ECHINACEAE PALIDAE RADIX
ECHINACEAE PURPUREAE HERBA
ECHINACEAE PURPUREAE RADIX
EDROPHONII CHLORIDUM
ELEUTHEROCOCCI RADIX
EMEDASTINI DIFUMARAS
EMETINI DIHYDROCHLORIDUM HEPTAHYDRICUM
EMETINI DIHYDROCHLORIDUM PENTAHYDRICUM
ENALAPRILATUM DIHYDRICUM
ENALAPRILI MALEAS
ENILCONAZOLUM AD USUM VETERINARIUM
ENOXAPARINUM NATRICUM
ENOXOLONUM
EPHEDRAE HERBA
EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM
EPHEDRINI RACEMICI HYDROCHLORIDUM
DIETHYLENGLYKOL-PALMITOSTEARÁT
DIETHYL-FTALÁT
DIETHYLSTILBESTROL
DIFLUNISAL
LIST NÁPRSTNÍKU ČERVENÉHO
DIGITOXIN
DIGOXIN
DIHYDRALAZIN-SULFÁT DIHEMIHYDRÁT
DIHYDROKODEIN-TARTARÁT
DIHYDROERGOKRISTIN-MESYLÁT
DIHYDROERGOTAMIN-MESYLÁT
DIHYDROERGOTAMIN-TARTARÁT
DIHYDROSTREPTOMYCIN SULFÁT PRO VETERINÁRNÍ
POUŽITÍ
DIHYDROTACHYSTEROL
KLORAZEPÁT DIDRASELNÁ SŮL
DILTIAZEM HYDROCHLORID
DIMENHYDRINÁT
DIMERKAPROL
DIMETINDEN-MALEINÁT
DIMETHYLACETAMID
DIMETHYLSULFOXID
DIMETIKON
DINATRIUM-CHROMOGLYKÁT
EDETAN DISODNÝ DIHYDRÁT
DINATRIUM-ETIDRONÁT
DINATRIUM-PAMIDRONÁT PENTAHYDRÁT
DINOPROSTON
DINOPROST-TROMETAMOL
DIOSMIN
DIFENHYDRAMIN-HYDROCHLORID
DIFENOXYLÁT-HYDROCHLORID
DIPIVEFRIN-HYDROCHLORID
DIPROFYLIN
DIPYRIDAMOL
DISOPYRAMID-FOSFÁT
DISOPYRAMID
DISULFIRAM
DITHRANOL
DOBUTAMIN-HYDROCHLORID
DOKUSÁT SODNÁ SŮL
DODECYL-GALLÁT
DOMPERIDON-MALEINÁT
DOMPERIDON
DOPAMIN-HYDROCHLORID
DOPEXAMIN-DIHYDROCHLORID
DOSULEPIN-HYDROCHLORID
DOXAPRAM-HYDROCHLORID MONOHYDRÁT
DOXAZOSIN-MESYLÁT
DOXEPIN-HYDROCHLORID
DOXORUBICIN-HYDROCHLORID
DOXYCYKLIN-HYKLÁT
DOXYCYKLIN MONOHYDRÁT
DOXYLAMIN-HYDROGEN-SUKCINÁT
ROSNATKOVÁ NAŤ
DROPERIDOL
LIST DUBOISIE
TYKVICOVÝ PLOD
EKONAZOL-NITRÁT
EKONAZOL
KOŘEN TŘAPATKY ÚZKOLISTÉ
KOŘEN TŘAPATKY BLEDÉ
NAŤ TŘAPATKY NACHOVÉ
KOŘEN TŘAPATKY NACHOVÉ
EDROPHONIUM-CHLORID
ELEUTEROKOKOVÝ KOŘEN
EMEDASTIN DIFUMARÁT
EMETIN-DIHYDROCHLORID HEPTAHYDRÁT
EMETIN-DIHYDROCHLORID PENTAHYDRÁT
ENALAPRILÁT DIHYDRÁT
ENALAPRIL MALEINÁT
ENILKONAZOL PRO VETERINÁRNÍ POUŽITÍ
ENOXAPARIN SODNÁ SŮL
ENOXOLON
CHVOJNÍKOVÁ NAŤ
EFEDRIN HYDROCHLORID
EFEDRIN HYDROCHLORID RACEMICKÝ
EPHEDRINUM
EPHEDRINUM HEMIHYDRICUM
EPILOBII HERBA
EPINEPHRINI TARTRAS
EPIRUBICINI HYDROCHLORIDUM
EQUISETI HERBA
ERGOCALCIFEROLUM
ERGOMETRINI MALEAS
ERGOTAMINI TARTRAS
ERYTHRITOLUM
ERYTHROMYCINI ESTOLAS
ERYTHROMYCINI ETHYLSUCCINAS
ERYTHROMYCINI LACTOBIONAS
ERYTHROMYCINI STEARAS
ERYTHROMYCINUM
ERYTHROPOIETINI SOLUTIO CONCENTRATA
ERYTHROSINUM NATRICUM
ESCHSCHOLTZIAE CALIFORNICAE HERBA
ESKETAMINI HYDROCHLORIDUM
ESTRADIOLI BENZOAS
ESTRADIOLI VALERAS
ESTRADIOLUM HEMIHYDRICUM
ESTRIOLUM
ESTROGENA CONIUGATA
ETAMSYLATUM
ETHACRIDINI LACTAS MONOHYDRICUS
ETHAMBUTOLI DIHYDROCHLORIDUM
ETHANOLUM 60%
ETHANOLUM 85%
ETHANOLUM 96% (V/V)
ETHANOLUM ANHYDRICUM
ETHANOLUM BENZINO DENATURATUM
ETHER ANESTHETICUS
ETHER SOLVENS
ETHINYLESTRADIOLUM
ETHIONAMIDUM
ETHOSUXIMIDUM
ETHYLCELLULOSUM
ETHYLENDIAMINUM
ETHYLENGLYCOLI MONOPALMITOSTEARAS
ETHYLIS ACETAS
ETHYLIS BISCOUMACETAS
ETHYLIS CHLORIDUM
ETHYLIS OLEAS
ETHYLMORPHINI HYDROCHLORIDUM DIHYDRICUM
ETHYLPARABENUM
ETHYLPARABENUM NATRICUM
ETILEFRINI HYDROCHLORIDUM
ETODOLACUM
ETOFENAMATUM
ETOFYLLINUM
ETOMIDATUM
ETOPOSIDUM
EUCALYPTI ETHEROLEUM
EUCALYPTI FOLIUM
EUGENOLUM
EUPHRASIAE HERBA
FAGI PIX
FAGOPYRI HERBA
FAMOTIDINUM
FARFARaE FOLIUM
FELODIPINUM
FELYPRESSINUM
FEBANTELUM AD USUM VETERINARIUM
FENBENDAZOLUM AD USUM VETERINARIUM
FENBUFENUM
FENOFIBRATUM
FENOTEROLI HYDROBROMIDUM
FENTANYLI CITRAS
FENTANYLUM
FENTICONAZOLI NITRAS
FERRI CHLORIDUM HEXAHYDRICUM
FERROSI FUMARAS
FERROSI GLUCONAS HYDRICUS
FERROSI SULFAS HEPTAHYDRICUS
FERROSI SULFAS SICCATUS
FERRUM AD PRAEPARATA HOMEOPHATHICA
EFEDRIN
EFEDRIN HEMIHYDRÁT
VRBOVKOVÁ NAŤ
EPINEFRIN-TARTARÁT
EPIRUBICIN-HYDROCHLORID
PŘESLIČKOVÁ NAŤ
ERGOKALCIFEROL
ERGOMETRIN-MALEINÁT
ERGOTAMIN-TARTARÁT
ERYTHRITOL
ERYTHROMYCIN-ESTOLÁT
ERYTHROMYCIN-ETHYLSUKCINÁT
ERYTHROMYCIN-LAKTOBIONÁT
ERYTHROMYCIN-STEARÁT
ERYTHROMYCIN
ERYTROPOETIN KONCENTROVANÝ ROZTOK
ERYTHROSIN SODNÁ SŮL
NAŤ SLUNCOVKY KALIFORNSKÉ
ESKETAMIN-HYDROCHLORID
ESTRADIOL-BENZOÁT
ESTRADIOL-VALERÁT
ESTRADIOL HEMIHYDRÁT
ESTRIOL
ESTROGENY KONJUGOVANÉ
ETAMSYLÁT
ETHAKRIDIN-LAKTÁT MONOHYDRÁT
ETHAMBUTOL-DIHYDROCHLORID
ETHANOL 60%
ETHANOL 85%
ETHANOL 96% (V/V)
ETHANOL BEZVODÝ
ETHANOL DENATUROVANÝ BENZINEM
ETHER K NARKÓZE
ETHER
ETHINYLESTRADIOL
ETHIONAMID
ETHOSUXIMID
ETHYLCELULOSA
ETHYLENDIAMIN
ETHYLENGLYKOL-MONOPALMITOSTEARÁT
ETHYL-ACETÁT
ETHYL BISKUMACETÁT
ETHYL HYDROCHLORID
ETHYL-OLEÁT
ETHYLMORFIN-HYDROCHLORID DIHYDRÁT
ETHYLPARABEN
ETHYLPARABEN SODNÁ SŮL
ETILEFRIN-HYDROCHLORID
ETODOLÁK
ETOFENAMÁT
ETOFYLIN
ETOMIDÁT
ETOPOSID
BLAHOVIČNÍKOVÁ SILICE
BLAHOVIČNÍKOVÝ LIST
EUGENOL
SVĚTLÍKOVÁ NAŤ
BUKOVÝ DEHET
POHANKOVÁ NAŤ
FAMOTIDIN
PODBĚLOVÝ LIST
FELODIPIN
FELYPRESIN
FEBANTEL PRO VETERINÁRNÍ POUŽITÍ
FENBENDAZOL PRO VETERINÁRNÍ POUŽITÍ
FENBUFEN
FENOFIBRÁT
FENOTEROL-HYDROBROMID
FENTANYL-CITRÁT
FENTANYL
FENTIKONAZOL-NITRÁT
CHLORID ŽELEZITÝ HEXAHYDRÁT
FUMARAN ŽELEZNATÝ
GLUKONAN ŽELEZNATÝ HYDRÁT
SÍRAN ŽELEZNATÝ HEPTAHYDRÁT
SÍRAN ŽELEZNATÝ SUŠENÝ
ŽELEZO PRO HOMEOPATICKÉ PŘÍPRAVKY
FILIPENDULAE ULMARIAE FLOS
FILIPENDULAE ULMARIAE HERBA
FINASTERIDUM
FLECAINIDI ACETAS
FLUBENDAZOLUM
FLUCLOXACILLINUM NATRICUM MONOHYDRICUM
FLUCONAZOLUM
FLUCYTOSINUM
FLUDARABINI PHOSPHAS
FLUDROCORTISONI ACETAS
FLUMAZENILUM
FLUMEQUINUM
FLUMETASONI PIVALAS
FLUNARIZINI DIHYDROCHLORIDUM
FLUNITRAZEPAMUM
FLUNIXINUM MEGLUMINICUM AD USUM VETERINARIUM
FLUOCINOLONI ACETONIDUM
FLUOCORTOLONI PIVALAS
FLUORESCEINUM NATRICUM
FLUORESCEINUM
FLUOROURACILUM
FLUOXETINI HYDROCHLORIDUM
FLUPENTIXOLI DIHYDROCHLORIDUM
FLUPHENAZINI DECANOAS
FLUPHENAZINI DIHYDROCHLORIDUM
FLUPHENAZINI ENANTAS
FLURAZEPAMI HYDROCHLORIDUM
FLURBIPROFENUM
FLUSPIRILENUM
FLUTAMIDUM
FLUTICASONI PROPIONAS
FLUTRIMAZOLUM
FOENICULI AMARI FRUCTUS
FOENICULI AMARI FRUCTUS ETHEROLEUM
FOENICULI DULCIS FRUCTUS
FOENICULI ETHEROLEUM
FORMALDEHYDI SOLUTIO 35%
FORMOTEROLI FUMARAS DIHYDRICUS
FOSCARNETUM NATRICUM HEXAHYDRICUM
FOSFOMYCINUM CALCIUM MONOHYDRICUM
FOSFOMYCINUM DINATRICUM
FOSFOMYCINUM TROMETAMOLI
FRAGARIAE FOLIUM
FRAMYCETINI SULFAS
FRANGULAE CORTEX
FRANGULAE CORTICIS EXTRACTUM SICCUM NORMATUM
FRAXINI FOLIUM
FRUCTOSUM
FUCUS
FUCHSINUM BASICUM
FUMARIAE HERBA
FURAZOLIDONUM
FUROSEMIDUM
GALACTOSUM
GALEGAE HERBA
GALEOPSIDIS HERBA
GALLA
GALLAMINI TRIETHIODIDUM
GALLARUM TINCTURA
GELATINA
GELSEMII RADIX
GEMCITABINI HYDROCHLORIDUM
GEMFIBROZILUM
GENTAMICINI SULFAS
GENTIANAE RADIX
GENTIANAE TINCTURA
GERANII ETHEROLEUM
GINKGO FOLIUM
GINSENG RADIX
GLIBENCLAMIDUM
GLICLAZIDUM
GLIMEPIRIDUM
GLIPIZIDUM
GLUCAGONUM
GLUCAGONUM HUMANUM
TUŽEBNÍKOVÝ KVĚT
NAŤ TUŽEBNÍKU JILMOVÉHO
FINASTERID
FLEKAINID-ACETÁT
FLUBENDAZOL
FLUKLOXACILIN SODNÁ SŮL MONOHYDRÁT
FLUKONAZOL
FLUCYTOSIN
FLUDARABIN-FOSFÁT
FLUDROKORTISON ACETÁT
FLUMAZENIL
FLUMECHIN
FLUMETASON PIVALÁT
FLUNARIZIN-DIHYDROCHLORID
FLUNITRAZEPAM
FLUNIXIN MEGLUMINOVÁ SŮL PRO VETERINÁRNÍ
POUŽITÍ
FLUOCINOLON-ACETONID
FLUOKORTOLON-PIVALÁT
FLUORESCEIN SODNÁ SŮL
FLUORESCEIN
FLUORURACIL
FLUOXETIN-HYDROCHLORID
FLUPENTIXOL-DIHYDROCHLORID
FLUFENAZIN-DEKANOÁT
FLUFENAZIN-DIHYDROCHLORID
FLUFENAZIN-ENANTÁT
FLURAZEPAM-HYDROCHLORID
FLURBIPROFEN
FLUSPIRILEN
FLUTAMID
FLUTICASON-PROPIONÁT
FLUTRIMAZOL
PLOD FENYKLU OBECNÉHO PRAVÉHO
SILICE FENYKLU HOŘKÉHO
PLOD FENYKLU OBECNÉHO SLADKÉHO
FENYKLOVÁ SILICE
FORMALDEHYD 35% ROZTOK
FORMOTEROL-FUMARÁT DIHYDRÁT
FOSKARNET SODNÁ SŮL HEXAHYDRÁT
FOSFOMYCIN VÁPENATÁ SŮL MONOHYDRÁT
FOSFOMYCIN DISODNÁ SŮL
FOSFOMYCIN-TROMETAMOL
JAHODNÍKOVÝ LIST
FRAMYCETIN-SULFÁT
KRUŠINOVÁ KŮRA
EXTRAKT Z KŮRY KRUŠINY SUCHÝ
STANDARDIZOVANÝ
JASANOVÝ LIST
FRUKTOSA
CHALUHA
FUCHSIN ZÁSADITÝ
ZEMĚDÝMOVÁ NAŤ
FURAZOLIDON
FUROSEMID
GALAKTOSA
JESTŘABINOVÁ NAŤ
KONOPICOVÁ NAŤ
DUBĚNKA
GALLAMIN-TRIETHOJODID
DUBĚNKOVÁ TINKTURA
ŽELATINA
JASMÍNOVCOVÝ KOŘEN
GEMCITABIN-HYDROCHLORID
GEMFIBROZIL
GENTAMICIN SULFÁT
HOŘCOVÝ KOŘEN
HOŘCOVÁ TINKTURA
GERANIOVÁ SILICE
JINANOVÝ LIST
VŠEHOJOVÝ KOŘEN
GLIBENKLAMID
GLIKLAZID
GLIMEPIRID
GLIPIZID
GLUKAGON
GLUKAGON LIDSKÝ
GLUCOSI DINATRII 1-PHOSPHATE
DISODNÁ SŮL GLUKOSY-1-FOSFÁTU
GLUCOSUM
GLUCOSUM LIQUIDUM
GLUCOSUM LIQUIDUM DISPERSIONE DESICCATUM
GLUCOSUM MONOHYDRICUM
GLUKOSA
GLUKOSA TEKUTÁ
GLUKOSA TEKUTÁ USUŠENÁ ROZPRÁŠENÍM
GLUKOSA MONOHYDRÁT
GLUTARALDEHYDE SOLUTIO
ROZTOK GLUTARALDEHYDU
GLUTATHIONUM
GLYCEROLI DIBEHENAS
GLYCEROLI DISTEARAS
GLYCEROLI MONOLINOLEAS
GLYCEROLI MONOOLEAS
GLYCEROLI MONOSTEARAS 40-55
GLYCEROLI TRINITRATIS SOLUTIO
GLYCEROLUM 85%
GLYCEROLUM
GLYCEROMACROGOLI 20 MONOSTEARAS
GLYCEROMACROGOLI 6 OCTANODECANOAS
GLYCEROMACROGOLI COCOATES
GLYCEROMACROGOLI HYDROXYSTEARAS
GLYCEROMACROGOLI LAURATES
GLYCEROMACROGOLI LINOLEATES
GLYCEROMACROGOLI OCTANODECANOATES
GLYCEROMACROGOLI OLEATES
GLYCEROMACROGOLI RICINOLEAS
GLYCEROMACROGOLI STEARATES
GLYCINUM
GONADORELINI ACETAS
GONADOTROPINUM CHORIONICUM
GONADOTROPINUM SERICUM EQUINUM AD USUM
VETERINARIUM
GOSERELINUM
GOSSYPII OLEUM HYDROGENATUM
GOSSYPII SEMEN
GRAMINIS RHIZOMA
GRAMICIDINUM
GRANISETRONI HYDROCHLORIDUM
GRINDELIAE HERBA
GRISEOFULVINUM
GUAIACOLUM
GUAIFENESINUM
GUANETHIDINI MONOSULFAS
GUAR GALACTOMANNANUM
GUMMIRESINA MYRRHA
GUMMI TRAGACANTHUM
HALOFANTRINI HYDROCHLORIDUM
HALOPERIDOLI DECANOAS
HALOPERIDOLUM
HALOTHANUM
HAMAMELIDIS FOLIUM
GLUTATHION
GLYCEROL-DIBEHENÁT
GLYCEROL-DISTEARÁT
GLYCEROL-MONOLINOLÁT
GLYCEROL-MONOOLEÁT
GLYCEROL-MONOSTEARÁT 40 - 55
GLYCEROL-TRINITRÁT ROZTOK
GLYCEROL 85%
GLYCEROL
GLYCEROMAKROGOL-20-MONOSTEARÁT
GLYCEROMAKROGOL-6-OKTANODEKANOÁT
GLYCEROMAKROGOL KOKOÁTY
GLYCEROMAKROGOL-HYDROXYSTEARÁT
GLYCEROMAKROGOL-LAURÁTY
GLYCEROMAKROGOL-LINOLEÁTY
GLYCEROMAKROGOL-OKTANODEKANOÁTY
GLYCEROMAKROGOL-OLEÁTY
GLYCEROMAKROGOL-RICINOLEÁT
GLYCEROMAKROGOL-STEARÁTY
GLYCIN
GONADORELIN-ACETÁT
GONADOTROPIN CHORIOVÝ
GONADOTROPIN SÉROVÝ KOŇSKÝ PRO VETERINÁRNÍ
POUŽITÍ
GOSERELIN
BAVLNÍKOVÝ OLEJ HYDROGENOVANÝ
BAVLNÍKOVÉ SEMENO
PÝROVÝ ODDENEK
GRAMICIDIN
GRANISETRON-HYDROCHLORID
GRINDÉLIOVÁ NAŤ
GRISEOFULVIN
GUAJAKOL
GUAIFENESIN
GUANETHIDIN-MONOSULFÁT
GUAR GALAKTOMANNAN
MYRHOVNÍKOVÁ KLEJOPRYSKYŘICE
KLOVATINA TRAGANTHOVÁ
HALOFANTRIN-HYDROCHLORID
HALOPERIDOL-DEKANOÁT
HALOPERIDOL
HALOTHAN
VILÍNOVÝ LIST
HAMAMELIDIS TINCTURA
VILÍNOVÁ TINKTURA
HARPAGOPHYTI RADIX
HEDERAE FOLIUM
HEDERAE TESTERIS HERBA
HEDERA HELIX AD PRAEPARATA HOMEOPATHICA
HELIANTHI OLEUM HYDROGENATUM
HELIANTHI OLEUM RAFFINATUM
HELIANTHI FRUCTUS
HELLEBORI RADIX
HEPARINA MASSAE MOLECULARIS MINORIS
HEPARINUM CALCICUM
HEPARINUM NATRICUM
HEPTAMINOLI HYDROCHLORIDUM
HEPTOBARBITALUM
HERNIARIAE HERBA
HEXACHLOROPHENUM
HEXAMIDINI DIISETIONAS
HEXETIDINUM
HEXOBARBITALUM
HEXYLRESORCINOLUM
HIBISCI SABDARIFFAE FLOS
HIPPOCASTANI SEMEN
HISTAMINI DIHYDROCHLORIDUM
HISTAMINI DIPHOSPHAS MONOHYDRICUS
HISTIDINI HYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM
HISTIDINUM
HOMATROPINI HYDROBROMIDUM
HARPAGOFYTOVÝ KOŘEN
BŘEČŤANOVÝ LIST
POPENCOVÁ NAŤ
BŘEČŤAN POPÍNAVÝ PRO HOMEOPATICKÉ PŘÍPRAVKY
SLUNEČNICOVÝ OLEJ ZTUŽENÝ
SLUNEČNICOVÝ OLEJ ČIŠTĚNÝ
SLUNEČNICOVÝ PLOD
ČEMEŘICOVÝ KOŘEN
HEPARINY NÍZKOMOLEKULÁRNÍ
HEPARIN VÁPENATÁ SŮL
HEPARIN SODNÁ SŮL
HEPTAMINOL HYDROCHLORID
HEPTOBARBITAL
PRŮTRŽNÍKOVÁ NAŤ
HEXACHLOROFEN
HEXAMIDIN-DIISETIONÁT
HEXETIDIN
HEXOBARBITAL
HEXYLRESORCINOL
KVĚT IBIŠKU SUDÁNSKÉHO
JÍROVCOVÉ SEMENO
HISTAMIN-DIHYDROCHLORID
HISTAMIN DIFOSFÁT MONOHYDRÁT
HISTIDIN-HYDROCHLORID MONOHYDRÁT
HISTIDIN
HOMATROPIN-HYDROBROMID
HOMATROPINI METHYLBROMIDUM
HYALURONIDASUM
HYDRALAZINI HYDROCHLORIDUM
HYDRARGYRI AMINOCHLORIDUM
HYDRARGYRI DICHLORIDUM
HYDRARGYRI DIIODIDUM RUBRUM
HYDRARGYRI OXIDUM FLAVUM
HYDRARGYRI OXYCYANIDUM
HYDRARGYRI SULFIDUM RUBRUM
HYDRARGYRUM
HYDRASTIDIS HERBA
HYDRASTIDIS RADIX
HYDROCHLOROTHIAZIDUM
HYDROCODONI TARTRAS
HYDROCODONI HYDROGENOTARTRAS DIHEMIHYDRICUS
HYDROCORTISONI ACETAS
HYDROCORTISONI HYDROGENOSUCCINAS
HYDROCORTISONUM
HYDROGENII PEROXIDUM 3%
HYDROGENII PEROXIDUM 30%
HYDROMORPHONI HYDROCHLORIDUM
HYDROXOCOBALAMINI ACETAS
HYDROXOCOBALAMINI HYDROCHLORIDUM
HYDROXOCOBALAMINI SULFAS
HYDROXYCARBAMIDUM
HYDROXYETHYLIS SALICYLAS
HYDROXYETHYLMETHYLCELLULOSUM
HYDROXYPROPYLBETADEXUM
HYDROXYPROPYLCELLULOSUM
HYDROXYZINI DIHYDROCHLORIDUM
HYETELLOSUM
HYMECROMONUM
HYOSCYAMI FOLIUM
HYOSCYAMI PULVIS NORMATUS
HYOSCYAMINI SULFAS DIHYDRICUS
HYOSCYAMUS NIGER AD PRAEPARATA HOMEOPATHICA
HYPERICI HERBA
HYPERICUM PERFORATUM AD PRAEPARATA
HOMEOPATHICA
HYPROMELLOSI PHTHALAS
HYPROMELLOSUM
HYSSOPI HERBA
IBUPROFENUM
ICHTHAMMOLUM
IDOXURIDINUM
IFOSFAMIDUM
IMIPENEMUM MONOHYDRICUM
IMIPRAMINI HYDROCHLORIDUM
INDAPAMIDUM
INDICARMINUM
INDOMETACINUM
INOSITOLUM
INSULINUM ASPARTUM
INSULINUM BOVINUM
INSULINUM HUMANUM
INSULINUM LISPRUM
INSULINUM PORCINUM
INTERFERONI ALFA-2 SOLUTIO CONCENTRATA
INTERFERONI GAMMA-1B SOLUTIO CONCENTRATA
INULAE RADIX
INULINUM
IODOFORMUM
IODUM
IOHEXOLUM
IOPAMIDOLUM
IOTROLANUM
IPECACUANHAE EXTRACTUM FLUIDUM NORMATUM
IPECACUANHAE EXTRACTUM PULVIS NORMATUS
IPECACUANHAE PULVIS NORMATUS
IPECACUANHAE RADIX
IPECACUANHAE TINCTURA NORMATA
IPRATROPII BROMIDUM MONOHYDRICUM
IRIDIS RADIX
ISOCONAZOLI NITRAS
ISOCONAZOLUM
ISOFLURANUM
HOMATROPIN METHYLBROMID
HYALURONIDASA
HYDRALAZIN HYDROCHLORID
AMIDOCHLORID RTUŤNATÝ
CHLORID RTUŤNATÝ
JODID RTUŤNATÝ ČERVENÝ
OXID RTUŤNATÝ ŽLUTÝ
KYANID RTUŤNATÝ ZÁSADITÝ
SULFID RTUŤNATÝ ČERVENÝ
RTUŤ
VODILKOVÁ NAŤ
VODILKOVÝ KOŘEN
HYDROCHLOROTHIAZID
HYDROKODON-TARTARÁT
HYDROKODON-HYDROGENTARTARÁT DIHEMIHYDRÁT
HYDROKORTISON-ACETÁT
HYDROKORTISON-HYDROGEN-SUKCINÁT
HYDROKORTISON
PEROXID VODÍKU 3%
PEROXID VODÍKU 30%
HYDROMORPHON-HYDROCHLORID
HYDROXOKOBALAMIN ACETÁT
HYDROXOKOBALAMIN HYDROCHLORID
HYDROXOKOBALAMIN SULFÁT
HYDROXYMOČOVINA
HYDROXYETHYL-SALICYLÁT
HYDROXYETHYLMETHYLCELULOSA
HYDROXYPROPYLBETADEX
HYDROXYPROPYLCELULOSA
HYDROXYZIN DIHYDROCHLORID
HYETELOSA
HYMEKROMON
BLÍNOVÝ LIST
BLÍNOVÝ LIST PRÁŠKOVANÝ STANDARDIZOVANÝ
HYOSCYAMIN SULFÁT DIHYDRÁT
BLÍN ČERNÝ PRO HOMEOPATICKÉ PŘÍPRAVKY
TŘEZALKOVÁ NAŤ
TŘEZALKA TEČKOVANÁ
PRO HOMEOPATICKÉ ÚČELY
FTALÁT HYPROMELOSY
HYPROMELOSA
YZOPOVÁ NAŤ
IBUPROFEN
ICHTHAMOL
IDOXURIDIN
IFOSFAMID
IMIPENEM MONOHYDRÁT
IMIPRAMIN-HYDROCHLORID
INDAPAMID
INDIGOKARMIN
INDOMETACIN
INOSITOL
INSULIN-ASPART
INSULIN HOVĚZÍ
INSULIN LIDSKÝ
INSULIN-LISPRO
INSULIN PRASEČÍ
INTERFERON ALFA-2 KONCENTROVANÝ ROZTOK
INTERFERON GAMA-1B KONCENTROVANÝ ROZTOK
OMANOVÝ KOŘEN
INULIN
JODOFORM
JOD
JOHEXOL
JOPAMIDOL
JOTROLAN
HLAVĚNKOVÝ EXTRAKT TEKUTÝ STANDARDIZOVANÝ
HLAVĚNKOVÝ EXTRAKT PRÁŠKOVANÝ
STANDARDIZOVANÝ
HLAVĚNKOVÝ KOŘEN PRÁŠKOVANÝ STANDARDIZOVANÝ
HLAVĚNKOVÝ KOŘEN
HLAVĚNKOVÁ TINKTURA STANDARDIZOVANÁ
IPRATROPIUM BROMID MONOHYDRÁT
KOSATCOVÝ KOŘEN
ISOKONAZOL-NITRÁT
ISOKONAZOL
ISOFLURAN
ISOLEUCINUM
ISOMALTUM
ISONIAZIDUM
ISOPRENALINI HYDROCHLORIDUM
ISOPRENALINI SULFAS DIHYDRICUS
ISOPROPYLIS MYRISTAS
ISOPROPYLIS PALMITAS
ISOSORBIDI DINITRAS DILUTUS
ISOSORBIDI MONONITRAS DILUTUS
ISOTRETINOINUM
ISOXSUPRINI HYDROCHLORIDUM
ISRADIPINUM
ITRACONAZOLUM
IVERMECTINUM
JALAPAE RADIX
JECORIS ASELLI OLEUM (TYPUS A)
JECORIS ASELLI OLEUM (TYPUS B)
JOSAMYCINI PROPIONAS
JOSAMYCINUM
JUGLANDIS FOLIUM
JUNIPERI ETHEROLEUM
JUNIPERI FRUCTUS
KALII ACETAS
KALII ALUMINII SULFAS DODECAHYDRICUS
KALII BROMIDUM
KALII CARBONAS
KALII CHLORAS
KALII CHLORIDUM
KALII CITRAS MONOHYDRICUS
KALII CLAVULANAS
KALII CLAVULANAS TRITURATUS
KALII DIHYDROGENOPHOSPHAS
KALII DISULFIS
KALII GUAJACOLSULFONAS
KALII HYDROGENOASPARTAS HEMIHYDRICUS
KALII HYDROGENOCARBONAS
KALII HYDROGENOPHOSPHAS
KALII HYDROGENOTARTRAS
KALII HYDROXIDUM
KALII IODIDUM
KALII NATRII TARTRAS TETRAHYDRICUS
KALII NITRAS
KALII PERCHLORAS
KALII PERMANGANAS
KALII SORBAS
KALII SULFAS
KANAMYCINI MONOSULFAS MONOHYDRICUS
KANAMYCINI SULFAS ACIDUS
KAOLINUM PONDEROSUM
KEBUZONUM
KETAMINI HYDROCHLORIDUM
KETOBEMIDONI HYDROCHLORIDUM
KETOCONAZOLUM
KETOPROFENUM
KETOROLACUM TROMETAMOLI
KETOTIFENI FUMARAS
LABETALOLI HYDROCHLORIDUM
LACCA
LACTITOLUM MONOHYDRICUM
LACTOSUM ANHYDRICUM
LACTOSUM MONOHYDRICUM
LACTULOSI SOLUTIO
LACTULOSUM
LAMII ALBI FLOS
LAMIVUDINUM
LANATOSIDUM C
LAUROMACROGOLUM
LAVANDULAE ETHEROLEUM
LAVANDULAE FLOS
LEFLUNOMIDUM
LEONURI HERBA
LETROZOLUM
LEUCINUM
LEUPRORELINUM
LEVAMISOLI HYDROCHLORIDUM
LEVAMISOLUM AD USUM VETERINARIUM
LEVISTICI RADIX
ISOLEUCIN
ISOMALT
ISONIAZID
ISOPRENALIN-HYDROCHLORID
ISOPRENALIN-SULFÁT DIHYDRÁT
ISOPROPYL-MYRISTÁT
ISOPROPYL-PALMITÁT
ISOSORBID-DINITRÁT TRITURACE
ISOSORBID-MONONITRÁT TRITURACE
ISOTRETINOIN
ISOXSUPRIN-HYDROCHLORID
ISRADIPIN
ITRAKONAZOL
IVERMEKTIN
JALAPOVÝ KOŘEN
RYBÍ OLEJ (TYP A)
RYBÍ OLEJ (TYP B)
JOSAMYCIN-PROPIONÁT
JOSAMYCIN
OŘEŠÁKOVÝ LIST
JALOVCOVÁ SILICE
JALOVCOVÝ PLOD
OCTAN DRASELNÝ
SÍRAN DRASELNO-HLINITÝ DODEKAHYDRÁT
BROMID DRASELNÝ
UHLIČITAN DRASELNÝ
CHLOREČNAN DRASELNÝ
CHLORID DRASELNÝ
CITRONAN DRASELNÝ MONOHYDRÁT
KALIUM-KLAVULANÁT
KALIUM-KLAVULANÁT TRITURACE
DIHYDROGENFOSFOREČNAN DRASELNÝ
DISIŘIČITAN DRASELNÝ
SULFOGUAJAKOL
KALIUM-HYDROGEN-ASPARTÁT HEMIHYDRÁT
HYDROGENUHLIČITAN DRASELNÝ
HYDROGENFOSFOREČNAN DRASELNÝ
HYDROGENVINAN DRASELNÝ
HYDROXID DRASELNÝ
JODID DRASELNÝ
VINAN DRASELNO-SODNÝ TETRAHYDRÁT
DUSIČNAN DRASELNÝ
CHLORISTAN DRASELNÝ
MANGANISTAN DRASELNÝ
SORBITAN DRASELNÝ
SÍRAN DRASELNÝ
KANAMYCIN-MONOSULFÁT MONOHYDRÁT
KANAMYCIN-SULFÁT KYSELÝ
KAOLIN TĚŽKÝ
KEBUZON
KETAMIN-HYDROCHLORID
KETOBEMIDON-HYDROCHLORID
KETOKONAZOL
KETOPROFEN
KETOROLAK-TROMETAMOL
KETOTIFEN-FUMARÁT
LABETALOL HYDROCHLORID
ŠELAK
LAKTITOL MONOHYDRÁT
LAKTOSA BEZVODÁ
LAKTOSA MONOHYDRÁT
LAKTULOSA ROZTOK
LAKTULOSA
HLUCHAVKOVÝ KVĚT
LAMIVUDIN
LANATOSID C
LAUROMAKROGOL
LEVANDULOVÁ SILICE
LEVANDULOVÝ KVĚT
LEFLUNOMID
SRDEČNÍKOVÁ NAŤ
LETROZOL
LEUCIN
LEUPRORELIN
LEVAMISOL-HYDROCHLORID
LEVAMISOL PRO VETERINÁRNÍ POUŽITÍ
LIBEČKOVÝ KOŘEN
LEVOCABASTINI HYDROCHLORIDUM
LEVOCARNITINUM
LEVODOPUM
LEVODROPROPIZINUM
LEVOGLUTAMIDUM
LEVOMENTHOLUM
LEVOMEPROMAZINI HYDROCHLORIDUM
LEVOMEPROMAZINI MALEAS
LEVOMETHADONI HYDROCHLORIDUM
LEVONORGESTRELUM
LEVOTHYROXINUM NATRICUM HYDRICUM
LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM
LIDOCAINUM
LICHEN ISLANDICUS
LINARIAE HERBA
LINCOMYCINI HYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM
LINDANUM
LINI OLEUM
LINI OLEUM VIRGINALE
LINI SEMEN
LIOTHYRONINUM NATRICUM
LIQUIRITIAE EXTRACTUM FLUIDUM ETHANOLICUM
NORMATUM
LIQUIRITIAE RADIX
LISINOPRILUM DIHYDRICUM
LITHII CARBONAS
LITHII CITRAS TETRAHYDRICUS
LOBELIAE HERBA
LOBELINI HYDROCHLORIDUM
LOMUSTINUM
LOPERAMIDI HYDROCHLORIDUM
LOPERAMIDI OXIDUM MONOHYDRICUM
LORATADINUM
LORAZEPAMUM
LOVASTATINUM
LUPULI FLOS
LYMECYCLINUM
LYNESTRENOLUM
LYPPIAE CITRIDORATAE HERBA
LYSINI ACETAS
LYSINI HYDROCHLORIDUM
LYSINI SALICYLAS
LYTHRI HERBA
MACROGOLA
MACROGOLI 15 HYDROXYSTEARAS
MACROGOLI OLEAS
MACROGOLI STEARAS
MAGALDRATUM
MAGNESII ACETAS TETRAHYDRICUS
MAGNESII ALUMINAS
MAGNESII CHLORIDUM HEXAHYDRICUM
MAGNESII CHLORIDUM TETRAHEMIHYDRICUM
MAGNESII CITRAS
MAGNESII GLYCEROPHOSPHAS
MAGNESII HYDROGENOASPARTAS DIHYDRICUS
MAGNESII HYDROXIDUM
MAGNESII LACTAS DIHYDRICUS
MAGNESII OXIDUM LEVE
MAGNESII OXIDUM PONDEROSUM
MAGNESII PEROXIDUM
MAGNESII PIDOLAS
MAGNESII STEARAS
MAGNESII SUBCARBONAS LEVIS
MAGNESII SUBCARBONAS PONDEROSUS
MAGNESII SULFAS HEPTAHYDRICUS
LEVOKABASTIN-HYDROCHLORID
LEVOKARNITIN
LEVODOPA
LEVODROPROPIZIN
LEVOGLUTAMIN
LEVOMENTHOL
LEVOMEPROMAZIN HYDROCHLORID
LEVOMEPROMAZIN MALEINÁT
LEVOMETHADON-HYDROCHLORID
LEVONORGESTREL
LEVOTHYROXIN SODNÁ SŮL HYDRÁT
LIDOKAIN-HYDROCHLORID MONOHYDRÁT
LIDOKAIN
LIŠEJNÍK ISLANDSKÝ
KVĚTELOVÁ NAŤ
LINKOMYCIN HYDROCHLORID MONOHYDRÁT
LINDAN
LNĚNÝ OLEJ
LNĚNÝ OLEJ PANENSKÝ
LNĚNÉ SEMENO
LIOTHYRONIN SODNÁ SŮL
EXTRAKT LÉKOŘICOVÝ TEKUTÝ LIHOVÝ
STANDARDIZOVANÝ
LÉKOŘICOVÝ KOŘEN
LISINOPRIL DIHYDRÁT
UHLIČITAN LITHNÝ
CITRONAN LITHNÝ TETRAHYDRÁT
LOBELKOVÁ NAŤ
LOBELIN-HYDROCHLORID
LOMUSTIN
LOPERAMID-HYDROCHLORID
LOPERAMID-OXID MONOHYDRÁT
LORATADIN
LORAZEPAM
LOVASTATIN
CHMELOVÁ ŠIŠTICE
LYMECYKLIN
LYNESTRENOL
NAŤ ALOISIE TROJLISTÉ
LYSIN-ACETÁT
LYSIN-HYDROCHLORID
LYSIN-SALICYLÁT
KYPREJOVÁ NAŤ
MAKROGOLY
MAKROGOL-15-HYDROXYSTEARÁT
MAKROGOL-OLEÁT
MAKROGOL-STEARÁT
MAGALDRAT
OCTAN HOŘEČNATÝ TETRAHYDRÁT
HLINITAN HOŘEČNATÝ
CHLORID HOŘEČNATÝ HEXAHYDRÁT
CHLORID HOŘEČNATÝ TETRAHEMIHYDRÁT
CITRONAN HOŘEČNATÝ
GLYCEROFOSFOREČNAN HOŘEČNATÝ
MAGNESIUM-HYDROGEN-ASPARTÁT DIHYDRÁT
HYDROXID HOŘEČNATÝ
MAGNESIUM-LAKTÁT DIHYDRÁT
OXID HOŘEČNATÝ LEHKÝ
OXID HOŘEČNATÝ TĚŽKÝ
PEROXID HOŘEČNATÝ
MAGNESIUM-PIDOLÁT
STEARAN HOŘEČNATÝ
UHLIČITAN HOŘEČNATÝ ZÁSADITÝ LEHKÝ
UHLIČITAN HOŘEČNATÝ ZÁSADITÝ TĚŽKÝ
SÍRAN HOŘEČNATÝ HEPTAHYDRÁT
MAGNESII SULFAS ANHYDRICUS
SÍRAN HOŘEČNATÝ BEZVODÝ
MAGNESII TRISILICAS
MALATHIONUM
MALTITOLUM
MALTITOLUM LIQUIDUM
MALTODEXTRINUM
MALVAE ARBOREAE FLOS CUM CALYCAE
MALVAE FOLIUM
MALVAE SYLVESTRIS FLOS
MANDRAGORAE RADIX
MANGANI GLYCEROPHOSPHAS HYDRICUS
MANGANI SULFAS MONOHYDRICUS
TRIKŘEMIČITAN HOŘEČNATÝ
MALATHION
MALTITOL
MALTITOL ROZTOK
MALTODEXTRIN
KVĚT TOPOLOVKY SE ZÁKROVEM
SLÉZOVÝ LIST
KVĚT SLÉZU LESNÍHO
MANDRAGOROVÝ KOŘEN
GLYCEROFOSFOREČNAN MANGANATÝ HYDRÁT
SÍRAN MANGANATÝ MONOHYDRÁT
MANGANOSI CHLORIDUM TETRAHYDRICUM
MANNA
MANNITOLUM
MAPROTILINI HYDROCHLORIDUM
MARRUBII HERBA
MATRICARIAE ETHEROLEUM
MATRICARIAE EXTRACTUM FLUIDUM
MATRICARIAE FLOS
MAYDIS AMYLUM
MAYDIS OLEUM RAFFINATUM
MAYDIS FRUCTUS
MEBENDAZOLUM
MECLOZINI DIHYDROCHLORIDUM
MEDROXYPROGESTERONI ACETAS
MEFLOQUINI HYDROCHLORIDUM
MEGLUMINUM
MEGESTROLI ACETAS
MEL
MELALEUCAE ETHEROLEUM
MELALEUCAE ALTERNIFOLIAE FOLIUM
MELALEUCAE LEUCADENDRONI FOLIUM
MELALEUCAE VIRIDIFLORAE FOLIUM
MELILOTI HERBA
MELISSAE FOLIUM
MELISSAE HERBA
MENADIONUM
MENTHAE ARVENSIS ETHEROLEUM PARTIM MENTHOLI
PRIVUM
MENTHAE CANADENSIS FOLIUM
MENTHAE CANADENSIS HERBA
MENTHAE PIPERITAE ETHEROLEUM
MENTHAE PIPERITAE FOLIUM
MENTHAE PIPERITAE HERBA
MENTHOLUM RACEMICUM
MEPIVACAINI HYDROCHLORIDUM
MEPROBAMATUM
MEPYRAMINI MALEAS
MERCAPTOPURINUM MONOHYDRICUM
MESALAZINUM
MESNUM
MESTEROLONUM
MESTRANOLUM
METACRESOLUM
METAMIZOLUM NATRICUM MONOHYDRICUM
METFORMINI HYDROCHLORIDUM
METHADONI HYDROCHLORIDUM
CHLORID MANGANATÝ TETRAHYDRÁT
MANNA
MANNITOL
MAPROTILIN-HYDROCHLORID
JABLEČNÍKOVÁ NAŤ
HEŘMÁNKOVÁ SILICE
HEŘMÁNKOVÝ EXTRAKT TEKUTÝ
HEŘMÁNKOVÝ KVĚT
ŠKROB KUKUŘIČNÝ
KUKUŘIČNÝ OLEJ ČIŠTĚNÝ
KUKUŘIČNÉ SEMENO
MEBENDAZOL
MEKLOZIN-DIHYDROCHLORID
MEDROXYPROGESTERON-ACETÁT
MEFLOCHIN-HYDROCHLORID
MEGLUMIN
MEGESTROL-ACETÁT
MED
SILICE KAJEPUTU STŘÍDAVOLISTÉHO
LIST MELALEUKY STŘÍDAVOLISTÉ
KAJEPUTOVÝ LIST
NIAOULOVÝ LIST
KOMONICOVÁ NAŤ
MEDUŇKOVÝ LIST
MEDUŇKOVÁ NAŤ
MENADION
SILICE MÁTY ROLNÍ ČÁSTEČNĚ ZBAVENÉ MENTHOLU
LIST MÁTY KANADSKÉ
NAŤ MÁTY KANADSKÉ
SILICE MÁTY PEPRNÉ
LIST MÁTY PEPRNÉ
NAŤ MÁTY PEPRNÉ
MENTHOL RACEMICKÝ
MEPIVAKAIN-HYDROCHLORID
MEPROBAMÁT
MEPYRAMIN MALEINÁT
MERKAPTOPURIN MONOHYDRÁT
MESALAZIN
MESNA
MESTEROLON
MESTRANOL
METAKRESOL
METAMIZOL SODNÁ SŮL MONOHYDRÁT
METFORMIN HYDROCHLORID
METHADON HYDROCHLORID
METHACHOLINE CHLORIDUM
METHACHOLIN CHLORID
METHANOLUM
METHAQUALONUM
METHANOL
METHAKVALON
METHOXSALENUM
METHOXSALEN
METHENAMINUM
METHIONINUM
METHIONINUM RACEMICUM
METHOTREXATUM
METHYLATROPINII BROMIDUM
METHYLATROPINII NITRAS
METHYLCELLULOSUM
METHYLDOPUM
METHYLENI CHLORIDUM
METHYLIS NICOTINAS
METHYLIS SALICYLAS
METHYLPARABENUM
METHYLPARABENUM NATRICUM
METHYLPHENOBARBITALUM
METHYLPREDNISOLONI ACETAS
METHYLPREDNISOLONI HYDROGENOSUCCINAS
METHYLPREDNISOLONUM
METHYLPYRROLIDONUM
METHYLROSANILINII CHLORIDUM
METHYLTESTOSTERONUM
METHYLTHIONINII CHLORIDUM HYDRICUM
METIPRANOLOLUM
METIXENI HYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM
METOCLOPRAMIDI HYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM
METOLAZONUM
METOCLOPRAMIDUM
METOPROLOLI SUCCINAS
METHENAMIN
METHIONIN
METHIONIN RACEMICKÝ
METHOTREXÁT
METHYLATROPINIUM-BROMID
METHYLATROPINIUM NITRÁT
METHYLCELULOSA
METHYLDOPA
DICHLORMETHAN
METHYL-NIKOTINÁT
METHYL-SALICYLÁT
METHYLPARABEN
METHYLPARABEN SODNÁ SŮL
METHYLFENOBARBITAL
METHYLPREDNISOLON-ACETÁT
METHYLPREDNISOLON-HYDROGEN-SUKCINÁT
METHYLPREDNISOLON
METHYLPYRROLIDON
METHYLROSANILINIUM-CHLORID
METHYLTESTOSTERON
METHYLTHIONINIUM-CHLORID HYDRÁT
METIPRANOLOL
METIXEN-HYDROCHLORID MONOHYDRÁT
METOKLOPRAMID-HYDROCHLORID MONOHYDRÁT
METOLAZON
METOKLOPRAMID
METOPROLOL-SUKCINÁT
METOPROLOLI TARTRAS
METRIFONATUM
METRONIDAZOLI BENZOAS
METRONIDAZOLUM
MEXILETINI HYDROCHLORIDUM
MIANSERINI HYDROCHLORIDUM
MICONAZOLI NITRAS
MICONAZOLUM
MIDAZOLAMUM
MILLEFOLII FLOS
MILLEFOLII HERBA
MINOCYCLINI HYDROCHLORIDUM DIHYDRICUM
MINOXIDILUM
MIRTAZAPINUM
MISOPROSTOLUM
MITOMYCINUM
MITOXANTRONI DIHYDROCHLORIDUM
MODAFINILUM
MOFETILIS MYCOPHENOLAS
MOLGRAMOSTIMI SOLUTIO CONCENTRATA
MOMETASONI FUROAS
MORANTELI HYDROGENOTARTRAS AD USUM VETERINARIUM
MORPHINI HYDROCHLORIDUM TRIHYDRICUM
MORPHINI SULFAS PENTAHYDRICUS
MOXASTINI HYDROCHLORIDUM
MOXIFLOXACINI HYDROCHLORIDUM
MOXONIDINUM
MUPIROCINUM
MUPIROCINUM CALCICUM DIHYDRICUM
MYRISTICAE ETHEROLEUM
MYRISTICAE FRUCTUS
MYRISTICAE SEMEN
MYRRHAE TINCTURA
MYRTILLI FOLIUM
MYRTILLI FRUCTUS RECENS
MYRTILLI FRUCTUS SICCUS
NABUMETONUM
NADOLOLUM
NADROPARINUM CALCICUM
NAFTIDROFURYLI OXALAS
NALOXONI HYDROCHLORIDUM DIHYDRICUM
NALTREXONI HYDROCHLORIDUM
NANDROLONI DECANOAS
NAPHAZOLINI HYDROCHLORIDUM
NAPHAZOLINI NITRAS
NAPHTHOLUM-BETA
NAPROXENUM
NAPROXENUM NATRICUM
NATRII ACETAS TRIHYDRICUS
NATRII ADENOSINTRIPHOSPHAS
NATRII ALCOXYMACROGOLSULFONAS
NATRII ALENDRONAS TRIHYDRICUS
NATRII ALGINAS
NATRII AMIDOTRIZOAS
NATRII AMINOSALICYLAS DIHYDRICUS
NATRII AMINOSALICYLAS
NATRII ASCORBAS
NATRII AUROTHIOMALAS
NATRII BENZOAS
NATRII BROMIDUM
NATRII CALCII EDETAS HYDRICUS
NATRII CARBONAS ANHYDRICUS
NATRII CARBONAS DECAHYDRICUS
NATRII CARBONAS MONOHYDRICUS
NATRII CETYLSULFAS
NATRII CETYLO-ET STEARYLOSULFAS
NATRII CHLORIDUM
NATRII CITRAS DIHYDRICUS
NATRII CYCLAMAS
NATRII DIHYDROGENOPHOSPHAS DIHYDRICUS
NATRII DISULFIS
NATRII FLUORIDUM
NATRII FUSIDAS
NATRII GENTISAS
NATRII GLUCONAS
NATRII GLYCEROPHOSPHAS HYDRICUS
NATRII HYALURONAS
METOPROLOL-TARTARÁT
METRIFONÁT
METRONIDAZOL-BENZOÁT
METRONIDAZOL
MEXILETIN-HYDROCHLORID
MIANSERIN-HYDROCHLORID
MIKONAZOL-NITRÁT
MIKONAZOL
MIDAZOLAM
ŘEBŘÍČKOVÝ KVĚT
ŘEBŘÍČKOVÁ NAŤ
MINOCYKLIN-HYDROCHLORID DIHYDRÁT
MINOXIDIL
MIRTAZAPIN
MISOPROSTOL
MITOMYCIN
MITOXANTRON DIHYDROCHLORID
MODAFINIL
MOFETIL-MYKOFENOLÁT
MOLGRAMOSTIM KONCENTROVANÝ ROZTOK
MOMETASON-FUROÁT
MORANTEL-HYDROGEN-TARTARÁT PRO VET. POUŽITÍ
MORFIN-HYDROCHLORID TRIHYDRÁT
MORFIN-SULFÁT PENTAHYDRÁT
MOXASTIN HYDROCHLORID
MOXIFLOXACIN-HYDROCHLORID
MOXONIDIN
MUPIROCIN
MUPIROCIN VÁPENATÁ SŮL DIHYDRÁT
MUŠKÁTOVNÍKOVÁ SILICE
MUŠKÁTOVÝ PLOD
MUŠKÁTOVÉ SEMENO
MYRHOVÁ TINKTURA
BORŮVKOVÝ LIST
BORŮVKOVÝ PLOD ČERSTVÝ
BORŮVKOVÝ PLOD SUŠENÝ
NABUMETON
NADOLOL
NADROPARIN VÁPENATÁ SŮL
NAFTIDOFURYL-OXALÁT
NALOXON-HYDROCHLORID DIHYDRÁT
NALTREXON-HYDROCHLORID
NANDROLON-DEKANOÁT
NAFAZOLIN-HYDROCHLORID
NAFAZOLIN-NITRÁT
BETA-NAFTOL
NAPROXEN
NAPROXEN SODNÁ SŮL
OCTAN SODNÝ TRIHYDRÁT
NATRIUM-ADENOSIN-TRIFOSFÁT
NATRIUM-ALKOXYMAKROGOL-SULFONÁT
NATRIUM-ALENDRONÁT TRIHYDRÁT
NATRIUM-ALGINÁT
NATRIUM-AMIDOTRIZOÁT
AMINOSALICYLAN SODNÝ DIHYDRÁT
AMINOSALICYLAN SODNÝ
ASKORBAN SODNÝ
NATRIUM-AUROTHIOMALÁT
BENZOAN SODNÝ
BROMID SODNÝ
EDETAN SODNO-VÁPENATÝ HYDRÁT
UHLIČITAN SODNÝ BEZVODÝ
UHLIČITAN SODNÝ DEKAHYDRÁT
UHLIČITAN SODNÝ MONOHYDRÁT
NATRIUM-CETYL-SULFÁT
NATRIUM-CETYLSTEARYL-SULFÁT
CHLORID SODNÝ
CITRONAN SODNÝ DIHYDRÁT
CYKLAMÁT SODNÝ
DIHYDROGENFOSFOREČNAN SODNÝ DIHYDRÁT
DISIŘIČITAN SODNÝ
FLUORID SODNÝ
NATRIUM-FUSIDÁT
NATRIUM-GENTISÁT
NATRIUM-GLUKONÁT
GLYCEROFOSFOREČNAN SODNÝ HYDRÁT
NATRIUM-HYALURONÁT
NATRII HYDROGENOCARBONAS
NATRII HYDROGENOPHOSPHAS ANHYDRICUS
NATRII HYDROGENOPHOSPHAS DIHYDRICUS
NATRII HYDROGENOPHOSPHAS DODECAHYDRICUS
NATRII HYDROXIDUM
NATRII IODIDUM
NATRII LACTATIS SOLUTIO
NATRII LACTATIS S SOLUTIO
NATRII LAURILSULFAS
NATRII MOLYBDAS DIHYDRICUS
NATRII NITRIS
NATRII NITROPRUSSIAS DIHYDRICUS
NATRII OCTANOAS
NATRII PERBORAS HYDRICUS
NATRII PICOSULFAS MONOHYDRICUS
NATRII POLYSTYRENSULFONAS
NATRII PROPIONAS
NATRII PYROPHOSPHAS DECAHYDRICUS
NATRII SALICYLAS
NATRII SELENIS ANHYDRICUS
NATRII SELENIS PENTAHYDRICUS
NATRII STEARAS
NATRII STEARILIS FUMARAS
NATRII SULFAS
NATRII SULFAS DECAHYDRICUS
NATRII SULFIS ANHYDRICUS
NATRII SULFIS HEPTAHYDRICUS
NATRII TETRABORAS DECAHYDRICUS
NATRII THIOSULFAS PENTAHYDRICUS
NATRII VALPROAS
NEOHESPERIDINI DIHYDROCHALCONUM
NEOMYCINI SULFAS
NEOSTIGMINI BROMIDUM
NEOSTIGMINI METILSULFAS
NETILMICINI SULFAS
NEVIRAPINUM ANHYDRICUM
NICERGOLINUM
NICETHAMIDUM
NICLOSAMIDUM
NICLOSAMIDUM MONOHYDRICUM
NICOTIANAE FOLIUM
NICOTINAMIDUM
NICOTINI RESINAS
NICOTINUM
NIFEDIPINUM
NIFUROXAZIDUM
NIMESULIDUM
NIMODIPINUM
NITRAZEPAMUM
NITRENDIPINUM
NITROFURALUM
NITROFURANTOINUM
NIZATIDINUM
NOMEGESTROLI ACETAS
NONOXINOLUM 9
NOREPINEPHRINI HYDROCHLORIDUM
NOREPINEPHRINI TARTRAS MONOHYDRICUS
NORETHISTERONI ACETAS
NORETHISTERONUM
NORFLOXACINUM
NORGESTRELUM
NORTRIPTYLINI HYDROCHLORIDUM
NOSCAPINI HYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM
NOSCAPINUM
NYSTATINUM
OCTOXINOLUM 10
OCTYLDODECANOLUM
OCTYLIS GALLAS
OENOTHERAE OLEUM RAFFINATUM
OENOTHERAE SEMEN
OFLOXACINUM
OLAMINUM
OLEAE FOLIUM
OLEAE FRUCTUS
OLEANDRAE FOLIUM
OLEANDRAE HERBA
OLEOMACROGOLUM
HYDROGENUHLIČITAN SODNÝ
HYDROGENFOSFOREČNAN SODNÝ BEZVODÝ
HYDROGENFOSFOREČNAN SODNÝ DIHYDRÁT
HYDROGENFOSFOREČNAN SODNÝ DODEKAHYDRÁT
HYDROXID SODNÝ
JODID SODNÝ
MLÉČNAN SODNÝ ROZTOK
MLÉČNAN S SODNÝ ROZTOK
NATRIUM-LAURYL-SULFÁT
MOLYBDENAN SODNÝ DIHYDRÁT
DUSITAN SODNÝ
NITROPRUSSID SODNÝ DIHYDRÁT
NATRIUM-OKTANOÁT
PERBORITAN SODNÝ HYDRATOVANÝ
PIKOSÍRAN SODNÝ MONOHYDRÁT
NATRIUM-POLYSTYRENSULFONÁT
PROPIONAN SODNÝ
DIFOSFOREČNAN SODNÝ DEKAHYDRÁT
SALICYLAN SODNÝ
SELENIČITAN SODNÝ BEZVODÝ
SELENIČITAN SODNÝ PENTAHYDRÁT
STEARAN SODNÝ
NATRIUM-STEARYL-FUMARÁT
SÍRAN SODNÝ
SÍRAN SODNÝ DEKAHYDRÁT
SIŘIČITAN SODNÝ BEZVODÝ
SIŘIČITAN SODNÝ HEPTAHYDRÁT
TETRABORITAN SODNÝ DEKAHYDRÁT
THIOSÍRAN SODNÝ PENTAHYDRÁT
NATRIUM-VALPROÁT
NEOHESPERIDIN-DIHYDROCHALKON
NEOMYCIN-SULFÁT
NEOSTIGMIN-BROMID
NEOSTIGMIN-METHYLSULFÁT
NETILMICIN-SULFÁT
NEVIRAPIN BEZVODÝ
NICERGOLIN
NICETHAMID
NIKLOSAMID
NIKLOSAMID MONOHYDRÁT
TABÁKOVÝ LIST
NIKOTINAMID
NIKOTIN-RESINÁT
NIKOTIN
NIFEDIPIN
NIFUROXAZID
NIMESULID
NIMODIPIN
NITRAZEPAM
NITRENDIPIN
NITROFURAL
NITROFURANTOIN
NIZATIDIN
NOMEGESTROL ACETÁT
NONOXINOL 9
NOREPINEFRIN-HYDROCHLORID
NOREPINEFRIN-TARTARÁT MONOHYDRÁT
NORETHISTERON-ACETÁT
NORETHISTERON
NORFLOXACIN
NORGESTREL
NORTRIPTYLIN-HYDROCHLORID
NOSKAPIN HYDROCHLORID MONOHYDRÁT
NOSKAPIN
NYSTATIN
OKTOXINOL 10
OKTYLDODEKANOL
OCTYL-GALLÁT
PUPALKOVÝ OLEJ ČIŠTĚNÝ
PUPALKOVÉ SEMENO
OFLOXACIN
OLAMIN
OLIVOVNÍKOVÝ LIST
OLIVOVNÍKOVÝ PLOD
OLEANDROVÝ LIST
OLEANDROVÁ NAŤ
OLEOMAKROGOL
OLEUM PRO INJECTIONE
OLIBANUM INDICUM
OLIVAE OLEUM RAFFINATUM
OLIVAE OLEUM VIRGINALE
OLSALAZINUM DINATRICUM
OMEGA-3 ACIDORUM ESTERI ETHYLICI 60
OMEGA-3 ACIDORUM ESTERI ETHYLICI 90
OMEGA-3-ACIDORUM TRIGLYCERIDA
OMEPRAZOLUM
OMEPRAZOLUM NATRICUM MONOHYDRICUM
ONDANSETRONI HYDROCHLORIDUM DIHYDRICUM
ONONIDIS RADIX
OPII EXTRACTUM SICCUM NORMATUM
OPII TINCTURA NORMATA
OPII PULVIS NORMATUS
OPIUM CRUDUM
OPIUM PULVERATUM
ORCIPRENALINI SULFAS
ORIGANI HERBA
ORNIDAZOLUM
ORPHENADRINI CITRAS
ORPHENADRINI HYDROCHLORIDUM
ORTHOSIPHONIS FOLIUM
ORYZAE AMYLUM
ORYZAE FRUCTUS
OUABAINUM OCTAHYDRICUM
OXACILLINUM NATRICUM MONOHYDRICUM
OXALIPLATINUM
OXAZEPAMUM
OXELADINI CITRAS
OXFENDAZOLUM AD USUM VETERINARIUM
OXITROPII BROMIDUM
OXPRENOLOLI HYDROCHLORIDUM
OXYBUPROCAINI HYDROCHLORIDUM
OXYBUTYNINI HYDROCHLORIDUM
OXYCODONI HYDROCHLORIDUM
OXYMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM
OXYPHENBUTAZONUM MONOHYDRICUM
OXYTETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM
OXYTETRACYCLINUM DIHYDRICUM
OXYTOCINI SOLUTIO CONCENTRATA
OXYTOCINUM
PACLITAXELUM
PAEONIAE FLOS
PANCREATIS PULVIS
PANCURONII BROMIDUM
PAPAVERINI HYDROCHLORIDUM
PAPAVERIS RHOEADOS FLOS
PAPAVERIS SOMNIFERI FRUCTUS IMMATURATUS
PARACETAMOLUM
PARAFFINUM LIQUIDUM
PARAFFINUM PERLIQUIDUM
PARAFFINUM SOLIDUM
PARAFORMALDEHYDUM
PARALDEHYDUM
PARAOXONUM
PARNAPARINUM NATRICUM
PAROXETINI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM
PAROXETINI HYDROCHLORIDUM HEMIHYDRICUM
PASSIFLORAE EXTRACTUM SICCUM
PASSIFLORAE HERBA
PEFLOXACINI MESILAS DIHYDRICUS
PELARGONII FOLIUM
PELARGONII RADIX
PENBUTOLOLI SULFAS
PENICILLAMINUM
PENTAERITHRITYLI TETRANITRAS TRITURATUS
PENTAMIDINI DIISETIONAS
PENTAZOCINI HYDROCHLORIDUM
PENTAZOCINI LACTAS
PENTAZOCINUM
PENTOBARBITALUM
PENTOBARBITALUM NATRICUM
PENTOXIFYLLINUM
PENTOXYVERINI CITRAS
PEPSINI PULVIS
PERGOLIDI MESILAS
OLEJ NA INJEKCI
PRYSKYŘICE INDICKÁ
OLIVOVÝ OLEJ ČIŠTĚNÝ
OLIVOVÝ OLEJ PANENSKÝ
OLSALAZIN DISODNÁ SŮL
ETHYLESTERY OMEGA-3-KYSELIN 60
ETHYLESTERY OMEGA-3-KYSELIN 90
TRIACYLGLYCEROLY OMEGA-3-KYSELIN
OMEPRAZOL
OMEPRAZOL SODNÁ SŮL MONOHYDRÁT
ONDANSETRON-HYDROCHLORID DIHYDRÁT
JEHLICOVÝ KOŘEN
OPIOVÝ EXTRAKT SUCHÝ STANDARDIZOVANÝ
OPIOVÁ TINKTURA STANDARDIZOVANÁ
OPIUM PRÁŠKOVANÉ STANDARDIZOVANÉ
OPIUM SUROVÉ
OPIUM PRÁŠKOVANÉ
ORCIPRENALIN SULFÁT
DOBROMYSLOVÁ NAŤ
ORNIDAZOL
ORFENADRIN-CITRÁT
ORFENADRIN-HYDROCHLORID
TRUBKOVCOVÝ LIST
ŠKROB RÝŽOVÝ
RÝŽOVÝ PLOD
OUABAIN OKTAHYDRÁT
OXACILIN SODNÁ SŮL MONOHYDRÁT
OXALIPLATINA
OXAZEPAM
OXELADIN-CITRÁT
OXFENDAZOL PRO VETERINÁRNÍ POUŽITÍ
OXITROPIUM-BROMID
OXPRENOLOL HYDROCHLORID
OXYBUPROKAIN HYDROCHLORID
OXYBUTYNIN HYDROCHLORID
OXYCODON-HYDROCHLORID
OXYMETAZOLIN HYDROCHLORID
OXYFENBUTAZON MONOHYDRÁT
OXYTETRACYKLIN-HYDROCHLORID
OXYTETRACYKLIN DIHYDRÁT
OXYTOCIN KONCENTROVANÝ ROZTOK
OXYTOCIN
PAKLITAXEL
PIVOŇKOVÝ KVĚT
PANKREATIN PRÁŠEK
PANKURONIUM-BROMID
PAPAVERIN-HYDROCHLORID
KVĚT MÁKU VLČÍHO
NEZRALÝ PLOD MÁKU SETÉHO
PARACETAMOL
PARAFIN TEKUTÝ
PARAFIN TEKUTÝ LEHKÝ
PARAFIN TVRDÝ
PARAFORMALDEHYD
PARALDEHYD
PARAOXON
PARNAPARIN SODNÁ SŮL
PAROXETIN HYDROCHLORID BEZVODÝ
PAROXETIN-HYDROCHLORID HEMIHYDRÁT
MUČENKOVÝ EXTRAKT SUCHÝ
MUČENKOVÁ NAŤ
PEFLOXACIN MESYLÁT DIHYDRÁT
PELARGONIOVÝ LIST
PELARGONIOVÝ KOŘEN
PENBUTOLOL SULFÁT
PENICILAMIN
PENTAERYTHRITYL-TETRANITRÁT TRITURACE
PENTAMIDIN-DIISETIONÁT
PENTAZOCIN-HYDROCHLORID
PENTAZOCIN-LAKTÁT
PENTAZOCIN
PENTOBARBITAL
PENTOBARBITAL SODNÁ SŮL
PENTOXIFYLIN
PENTOXYVERIN-CITRÁT
PEPSIN PRÁŠKOVÝ
PERGOLID MESYLÁT
PERINDOPRILUM ERBUMINUM
PERINDOPRIL-ERBUMIN
PERMETHRINUM
PERMETRIN
PERPHENAZINUM
PERSICARIAE HYDROPIPERI HERBA
PERSICARIAE LAPATHIFOLIAE HERBA
PETHIDINI HYDROCHLORIDUM
PETROSELINI FRUCTUS
PETROSELINI RADIX
PHASEOLI FRUCTUS SINE SEMINE
PHENACETINUM
PHENAZONUM CUM COFFEINO ET ACIDO CITRICO
PHENAZONUM
PHENIRAMINI MALEAS
PHENOBARBITALUM NATRICUM
PHENOBARBITALUM
PHENOLPHTHALEINUM
PHENOLSULFONPHTHALEINUM
PHENOLUM LIQUEFACTUM
PHENOLUM
PHENOTHIAZINUM
PHENOXYETHANOLUM
PHENOXYMETHYLPENICILLINUM
PHENOXYMETHYLPENICILLINUM KALICUM
PHENTOLAMINI MESILAS
PHENYLALANINUM
PHENYLBUTAZONUM
PHENYLEPHRINI HYDROCHLORIDUM
PHENYLEPHRINUM
PHENYLHYDRARGYRI ACETAS
PHENYLHYDRARGYRI BORAS
PHENYLHYDRARGYRI NITRAS
PHENYLIS SALICYLAS
PHENYLPROPANOLAMINI HYDROCHLORIDUM
PHENYTOINUM
PHENYTOINUM NATRICUM
PHLOROGLUCINOLUM ANHYDRICUM
PHLOROGLUCINOLUM DIHYDRICUM
PHOLCODINUM MONOHYDRICUM
PHTHALYLSULFATHIAZOLUM
PHYSOSTIGMINI SALICYLAS
PHYSOSTIGMINI SULFAS
PHYTOMENADIONUM
PHYTOSTEROLUM
PICEAE ABIETIS GEMMA
PICOTAMIDUM MONOHYDRICUM
PILOCARPI SEMEN
PILOCARPINI HYDROCHLORIDUM
PILOCARPINI NITRAS
PIMOBENDANUM
PIMOZIDUM
PIMPINELLAE MAIORIS RADIX
PIMPINELLAE HERBA
PIMPINELLAE RADIX
PINDOLOLUM
PINI SUMMITAS
PINI PUMILIONIS SUMMITAS
PINI PUMILIONIS ETHEROLEUM
PINI SYLVESTRIS ETHEROLEUM
PIPERACILLINUM MONOHYDRICUM
PIPERACILLINUM NATRICUM
PIPERAZINI ADIPAS
PIPERAZINI CITRAS HYDRICUS
PIPERAZINUM HEXAHYDRICUM
PIPERI IMMATURI FRUCTUS
PIPERI METHYSTICI RADIX
PIRACETAMUM
PIRENZEPINI DIHYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM
PIRETANIDUM
PIROXICAMUM
PISCIS OLEUM OMEGA-3 ACIDIS ABUNDANS
PIVAMPICILLINUM
PIVMECILLINAMI HYDROCHLORIDUM
PIX FAGI
PIX LITHANTHRACIS
PLANTAGINIS EXTRACTUM FLUIDUM
PLANTAGINIS FOLIUM
PLANTAGINIS OVATAE SEMEN
PERFENAZIN
NAŤ RDESNA PEPRNÍKU
NAŤ RDESNA BLEŠNÍKU
PETHIDIN-HYDROCHLORID
PETRŽELOVÝ PLOD
PETRŽELOVÝ KOŘEN
FAZOLOVÝ PLOD BEZ SEMEN
FENACETIN
FENAZON S KOFEINEM A KYSELINOU CITRONOVOU
FENAZON
FENIRAMIN MALEINÁT
FENOBARBITAL SODNÁ SŮL
FENOBARBITAL
FENOLFTALEIN
FENOLSULFONFTALEIN
PHENOL TEKUTÝ
FENOL
FENOTHIAZIN
FENOXYETHANOL
FENOXYMETHYLPENICILIN
FENOXYMETHYLPENICILIN DRASELNÁ SŮL
FENTOLAMIN MESYLÁT
FENYLALANIN
FENYLBUTAZON
FENYLEFRIN HYDROCHLORID
FENYLEFRIN
FENYLHYDRARGYRIUMACETÁT
FENYLHYDRARGYRIUMBORÁT
FENYLHYDRARGYRIUMNITRÁT
FENYL-SALICYLÁT
FENYLPROPANOLAMIN HYDROCHLORID
FENYTOIN
FENYTOIN SODNÁ SŮL
FLOROGLUCINOL BEZVODÝ
FLOROGLUCINOL DIHYDRÁT
FOLKODIN MONOHYDRÁT
FTALYLSULFATHIAZOL
FYSOSTIGMIN-SALICYLÁT
FYSOSTIGMIN-SULFÁT
FYTOMENADION
FYTOSTEROL
SMRKOVÉ PUPENY
PIKOTAMID MONOHYDRÁT
SEMENO MRŠTNOPLODU
PILOKARPIN-HYDROCHLORID
PILOKARPIN-NITRÁT
PIMOBENDAN
PIMOZID
KOŘEN BEDRNÍKU VĚTŠÍHO
BEDRNÍKOVÁ NAŤ
BEDRNÍKOVÝ KOŘEN
PINDOLOL
VRCHOLKY BOROVICE
VRCHOLKY BOROVICE KLEČI
KOSODŘEVINOVÁ SILICE
BOROVICOVÁ SILICE
PIPERACILIN MONOHYDRÁT
PIPERACILIN SODNÁ SŮL
PIPERAZIN-ADIPÁT
PIPERAZIN-CITRÁT HYDRÁT
PIPERAZIN HEXAHYDRÁT
PLOD PEPŘE ČERNÉHO
KOŘEN PEPŘOVNÍKU OPOJNÉHO(KOŘEN KAVA-KAVA)
PIRACETAM
PIRENZEPIN-DIHYDROCHLORID MONOHYDRÁT
PIRETANID
PIROXIKAM
RYBÍ OLEJ BOHATÝ NA OMEGA-3-KYSELINY
PIVAMPICILIN
PIVMECILINAM-HYDROCHLORID
BUKOVÝ DEHET
KAMENOUHELNÝ DEHET
JITROCELOVÝ EXTRAKT TEKUTÝ
JITROCELOVÝ LIST
SEMENO JITROCELE VEJČITÉHO
PLANTAGINIS OVATAE TESTA
PLUMBI ACETAS TRIHYDRICUS
PLUMBI OXIDUM
PODOPHYLI RADIX
PODOPHYLLI RESINA
OSEMENÍ JITROCELE VEJČITÉHO
OCTAN OLOVNATÝ TRIHYDRÁT
OXID OLOVNATÝ
NOHOLISTOVÝ KOŘEN
PODOFYLOVÁ PRYSKYŘICE
POLIHEXANIDUM
POLIHEXANID
POLOXAMERA
POLYACRYLATIS DISPERSIO 30%
POLYGALAE RADIX
POLYGONI AVICULARIS HERBA
POLYMYXINI B SULFAS
POLYSORBATUM 20
POLYSORBATUM 40
POLYSORBATUM 60
POLYSORBATUM 80
POLYVINYLIS ACETAS
POLYVINYLACETATIS DISPERSIO 30%
POPULI GEMMA
POVIDONUM
POVIDONUM IODINATUM
POLOXAMERY
POLYAKRYLÁTOVÁ DISPERZE 30%
VÍTODOVÝ KOŘEN
NAŤ RDESNA PTAČÍHO
POLYMYXIN-B-SULFÁT
POLYSORBÁT 20
POLYSORBÁT 40
POLYSORBÁT 60
POLYSORBÁT 80
POLYVINYL-ACETÁT
POLYVINYLACETÁTOVÁ DISPERZE 30%
TOPOLOVÝ PUPEN
POVIDON
POVIDON JODOVANÝ
PRAMOXINI HYDROCHLORIDUM
PRAMOXIN HYDROCHLORID
PRAVASTATINUM NATRICUM
PRAZEPAMUM
PRAZIQUANTELUM
PRAZOSINI HYDROCHLORIDUM
PREDNICARBATUM
PREDNISOLONI ACETAS
PREDNISOLONI NATRII PHOSPHAS
PREDNISOLONI PIVALAS
PREDNISOLONUM
PREDNISONUM
PRENYLAMINI LACTAS
PRILOCAINI HYDROCHLORIDUM
PRILOCAINUM
PRIMAQUINI DIPHOSPHAS
PRIMIDONUM
PRIMULAE FLOS
PRIMULAE RADIX
PROBENECIDUM
PROCAINAMIDI HYDROCHLORIDUM
PROCAINI BENZYLPENICILLINUM MONOHYDRICUM
PROCAINI HYDROCHLORIDUM
PROCHLORPERAZINI MALEAS
PROGESTERONUM
PROGUANILI HYDROCHLORIDUM
PROLINUM
PROMAZINI HYDROCHLORIDUM
PROMETHAZINI HYDROCHLORIDUM
PROPACETAMOLI HYDROCHLORIDUM
PROPAFENONI HYDROCHLORIDUM
PROPANOLUM
PROPANTHELINII BROMIDUM
PROPIVERINUM HYDROCHLORIDUM
PROPOFOLIUM
PROPRANOLOLI HYDROCHLORIDUM
PROPYLENGLYCOLI DILAURAS
PROPYLENGLYCOLI DIOCTANODIDECANOAS
PROPYLENGLYCOLI MONOLAURAS
PROPYLENGLYCOLI MONOPALMITOSTEARAS
PROPYLENGLYCOLUM
PROPYLIS GALLAS
PROPYLPARABENUM
PROPYLPARABENUM NATRICUM
PROPYLTHIOURACILUM
PROPYPHENAZONUM
PROTAMINI HYDROCHLORIDUM
PROTAMINI SULFAS
PROTIRELINUM
PROXYPHYLLINUM
PRUNELLAE HERBA
PRUNI AFRICANAE CORTEX
PRUNI DOMESTICI FRUCTUS
PRUNI SPINOSAE FLOS
PSEUDOEPHEDRINI HYDROCHLORIDUM
PSYLLII SEMEN
PULMONARIAE FOLIUM
PYRANTELI EMBONAS
PRAVASTATIN SODNÁ SŮL
PRAZEPAM
PRAZIKVANTEL
PRAZOSIN-HYDROCHLORID
PREDNIKARBÁT
PREDNISOLON-ACETÁT
PREDNISOLONFOSFÁT SODNÁ SŮL
PREDNISOLON-PIVALÁT
PREDNISOLON
PREDNISON
PRENYLAMIN-LAKTÁT
PRILOKAIN HYDROCHLORID
PRILOKAIN
PRIMACHIN DIFOSFÁT
PRIMIDON
PRVOSENKOVÝ KVĚT
PRVOSENKOVÝ KOŘEN
PROBENECID
PROKAINAMID-HYDROCHLORID
PROKAIN-BENZYLPENICILIN MONOHYDRÁT
PROKAIN-HYDROCHLORID
PROCHLORPERAZIN-MALEINÁT
PROGESTERON
PROGUANIL-HYDROCHLORID
PROLIN
PROMAZIN-HYDROCHLORID
PROMETHAZIN-HYDROCHLORID
PROPACETAMOL-HYDROCHLORID
PROPAFENON-HYDROCHLORID
PROPANOL
PROPANTHELINIUM-BROMID
PROPIVERIN-HYDROCHLORID
PROPOFOL
PROPRANOLOL-HYDROCHLORID
PROPYLENGLYKOL-DILAURÁT
PROPYLENGLYKOL-DIOKTANODIDEKANOÁT
PROPYLENGLYKOL-MONOLAURÁT
PROPYLENGLYKOL-MONOPALMITOSTEARÁT
PROPYLENGLYKOL
PROPYL-GALLÁT
PROPYLPARABEN
PROPYLPARABEN SODNÁ SŮL
PROPYLTHIOURACIL
PROPYFENAZON
PROTAMIN-HYDROCHLORID
PROTAMIN-SULFÁT
PROTIRELIN
PROXYFYLIN
ČERNOHLÁVKOVÁ NAŤ
KŮRA SLIVONĚ AFRICKÉ
PLOD SLIVONĚ DOMÁCÍ
TRNKOVÝ KVĚT
PSEUDOEFEDRIN-HYDROCHLORID
BLEŠNÍKOVÉ SEMENO
PLICNÍKOVÝ LIST
PYRANTEL-EMBONÁT
PYRAZINAMIDUM
PYRIDOSTIGMINII BROMIDUM
PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM
PYRIMETHAMINUM
PYROGALLOLUM
PYRROLIDONUM
QUEBRACHO CORTEX
QUERCUS CORTEX
QUINIDINI HYDROCHLORIDUM
QUINIDINI SULFAS DIHYDRICUS
QUINIDINUM
QUININI HYDROCHLORIDUM DIHYDRICUM
QUININI SULFAS DIHYDRICUS
RAMIPRILUM
RANITIDINI HYDROCHLORIDUM
RAPAE OLEUM HYDROGENATUM
RAPAE OLEUM RAFFINATUM
RAPHANI SEMEN
RATANHIAE RADIX
RATANHIAE TINCTURA
RAUWOLFIAE RADIX
REPAGLINIDUM
RESERPINUM
RESINA MASTIX
RESINA OLIBANUM
RESORCINOLUM
RHAMNI CATHARTHICAE CORTEX
RHAMNI CATHARTHICAE FRUCTUS
RHAMNI PURSHIANAE CORTEX
RHAMNI PURSHIANAE EXTRACTUM SICCUM NORMATUM
RHEI RADIX
RHODODENDRI FERRUGINEI FOLIUM
RIBAVIRINUM
RIBIS NIGRI FOLIUM
RIBOFLAVINI NATRII PHOSPHAS
RIBOFLAVINUM
RICINI OLEUM HYDROGENATUM
RICINI OLEUM RAFFINATUM
RICINI OLEUM VIRGINALE
RICINI SEMEN
RIFABUTINUM
RIFAMPICINUM
RIFAMYCINUM NATRICUM
RILMENIDINI PHOSPHAS
RISPERIDONUM
ROBINIAE FLOS
ROCURONII BROMIDUM
ROSMARINI ETHEROLEUM
ROSMARINI FOLIUM
ROXITHROMYCINUM
RUBI FRUTICOSI FOLIUM
RUBI IDAEI FOLIUM
RUSCI RADIX
RUTOSIDUM TRIHYDRICUM
SABADILAE SEMEN
SACCHARI SPHAERAE
SACCHARINUM
SACCHARINUM NATRICUM
SACCHAROSUM
SALBUTAMOLI SULFAS
SALBUTAMOLUM
SALICIS CORTEX
SALICYLAMIDUM
SALMETEROLI XINAFOAS
SALMONIS DOMESTICI OLEUM
SALVIAE HERBA
SALVIAE OFFICINALIS FOLIUM
SALVIAE SCLAREAE HERBA
SALVIAE SCLAREAE ETHEROLEUM
SALVIAE TINCTURA
SALVIAE TRILOBAE FOLIUM
SAMBUCI NIGRAE FLOS
SAMBUCI FRUCTUS
SANGUISORBAE RADIX
SAPO KALINUS
SAPONARIAE RUBRAE RADIX
PYRAZINAMID
PYRIDOSTIGMINIUM-BROMID
PYRIDOXIN-HYDROCHLORID
PYRIMETHAMIN
PYROGALLOL
PYRROLIDON
KŮRA ŠTÍTOSEMENKY KEBRAČO
DUBOVÁ KŮRA
CHINIDIN-HYDROCHLORID
CHINIDIN-SULFÁT DIHYDRÁT
CHINIDIN
CHININ-HYDROCHLORID DIHYDRÁT
CHININ-SULFÁT DIHYDRÁT
RAMIPRIL
RANITIDIN-HYDROCHLORID
ZTUŽENÝ ŘEPKOVÝ OLEJ
ŘEPKOVÝ OLEJ ČIŠTĚNÝ
ŘEDKVOVÉ SEMENO
RATANHOVÝ KOŘEN
RATANHOVÁ TINKTURA
KOŘEN ZMIJOVICE
REPAGLINID
RESERPIN
PRYSKYŘICE MASTIXOVÁ
PRYSKYŘICE OLIBANOVÁ
RESORCINOL
KŮRA ŘEŠETLÁKU POČISTIVÉHO
PLOD ŘEŠETLÁKU POČISTIVÉHO
KŮRA ŘEŠETLÁKU PURSHOVA
EXTRAKT Z ŘEŠETLÁKU PURSHOVA SUCHÝ
STANDARDIZOVANÝ
REVEŇOVÝ KOŘEN
LIST PĚNIŠNÍKU REZAVÉHO
RIBAVIRIN
LIST RYBÍZU ČERNÉHO
RIBOFLAVIN FOSFÁT SODNÁ SŮL
RIBOFLAVIN
RICINOVÝ OLEJ HYDROGENOVANÝ
RICINOVÝ OLEJ ČIŠTĚNÝ
RICINOVÝ OLEJ PANENSKÝ
SKOČCOVÉ SEMENO
RIFABUTIN
RIFAMPICIN
RIFAMYCIN SODNÁ SŮL
RILMENIDIN-FOSFÁT
RISPERIDON
AKÁTOVÝ KVĚT
ROKURONIUM-BROMID
ROZMARÝNOVÁ SILICE
ROZMARÝNOVÝ LIST
ROXITHROMYCIN
OSTRUŽINÍKOVÝ LIST
MALINÍKOVÝ LIST
LISTNATCOVÝ KOŘEN
RUTOSID TRIHYDRÁT
SEMENO SABADILLY
ZRNĚNÝ CUKR
SACHARIN
SACHARIN SODNÁ SŮL
SACHAROSA
SALBUTAMOL-SULFÁT
SALBUTAMOLUM
VRBOVÁ KŮRA
SALICYLAMID
SALMETEROL-XINAFOÁT
LOSOSÍ OLEJ Z CHOVANÝCH RYB
ŠALVĚJOVÁ NAŤ
LIST ŠALVĚJE LÉKAŘSKÉ
NAŤ ŠALVĚJE MUŠKÁTOVÉ
SILICE ŠALVĚJE MUŠKÁTOVÉ
ŠALVĚJOVÁ TINKTURA
LIST ŠALVĚJE TROJLALOČNÉ
KVĚT BEZU ČERNÉHO
PLOD BEZU ČERNÉHO
KOŘEN TOTENU LÉKAŘSKÉHO
DRASELNÉ MÝDLO
KOŘEN MYDLICE LÉKAŘSKÉ
SAXIFRAGAE HERBA
SCOPOLAMINI HYDROBROMIDUM TRIHYDRICUM
SCOPOLAMINUM
SCOPOLIAE RADIX
SECALE CORNUTUM
SELEGILINI HYDROCHLORIDUM
SELENII DISULFIDUM
SEMECARPUS ANACARDIUM AD PRAEPARATA
HOMEOPATHICA
SEMEN COLCHICI
SENNAE ACUTIFOLIAE FRUCTUS
SENNAE ANGUSTIFOLIAE FRUCTUS
SENNAE FOLII EXTRACTUM SICCUM NORMATUM
SENNAE FOLIUM
SERENOAE FRUCTUS
SERINUM
SERPYLLI HERBA
SERTACONAZOLI NITRAS
SESAMI OLEUM RAFFINATUM
SESAMI SEMEN
SILICA AD USUM DENTALEM
SILICA COLLOIDALIS ANHYDRICA
SILICA COLLOIDALIS HYDRICA
SILICA HYDROPHOBICA COLLOIDALIS ANHYDRICA
SILYBI MARIANI FRUCTUS
SILYBI MARIANI EXTRACTUM SICCUM RAFFINATUM ET
NORMATUM
SILYMARINUM
SIMETICONUM
SIMVASTATINUM
SINAPIS ETHEROLEUM ARTIFICIALE
LOMIKÁMENOVÁ NAŤ
SKOPOLAMIN-HYDROBROMID TRIHYDRÁT
SKOPOLAMIN
PABLENOVÝ KOŘEN
NÁMEL
SELEGILIN HYDROCHLORID
SULFID SELENIČITÝ
LEDVINOVNÍK ZÁPADNÍ PRO HOMEOPATICKÉ
PŘÍPRAVKY
OCÚNOVÉ SEMENO
PLOD KASIE OSTROLISTÉ
PLOD KASIE ÚZKOLISTÉ
SENNOVÝ EXTRAKT SUCHÝ
STANDARDIZOVANÝ
SENNOVÝ LIST
SERENOVÝ PLOD
SERIN
MATEŘÍDOUŠKOVÁ NAŤ
SERTAKONAZOL-NITRÁT
SEZAMOVÝ OLEJ ČIŠTĚNÝ
SEZAMOVÉ SEMENO
OXID KŘEMIČITÝ PRO DENTÁLNÍ POUŽITÍ
OXID KŘEMIČITÝ KOLOIDNÍ BEZVODÝ
OXID KŘEMIČITÝ KOLOIDNÍ HYDRATOVANÝ
OXID KŘEMIČITÝ HYDROFOBNÍ KOLOIDNÍ BEZVODÝ
PLOD OSTROPESTŘECE MARIÁNSKÉHO
OSTROPESTŘECOVÝ EXTRAKT SUCHÝ ČIŠTĚNÝ A
STANDARDIZOVANÝ
SILYMARIN
SIMETIKON
SIMVASTATIN
HOŘČIČNÁ SILICE UMĚLÁ
SODIUM HYPOCHLORITE
CHLORNAN SODNÝ
SOJAE OLEUM HYDROGENATUM
SOJAE OLEUM RAFFINATUM
SOJAE SEMEN
SOLANI TUBER
SOLANI AMYLUM
SOLIDAGINIS HERBA
SOLIDAGINIS VIRGAUREAE HERBA
SOMATOSTATINUM
SOMATROPINI SOLUTIO CONCENTRATA
SOMATROPINUM
SOMATROPINUM PRO INIECTIONE
SORBI FRUCTUS
SORBITANI LAURAS
SORBITANI OLEAS
SORBITANI PALMITAS
SORBITANI SESQUIOLEAS
SORBITANI STEARAS
SORBITANI TRIOLEAS
SORBITOLUM
SORBITOLUM 70% CRISTALLISABILE
SORBITOLUM 70% NON CRISTALLISABILE
SORBITOLUM LIQUIDUM PARTIM DEHYDRICUM
SÓJOVÝ OLEJ HYDROGENOVANÝ
SÓJOVÝ OLEJ ČIŠTĚNÝ
SOJOVÉ SEMENO
BRAMBOROVÁ HLÍZA
ŠKROB BRAMBOROVÝ
ZLATOBÝLOVÁ NAŤ
NAŤ ZLATOBÝLU OBECNÉHO
SOMATOSTATIN
SOMATROPIN KONCENTROVANÝ ROZTOK
SOMATROPIN
SOMATROPIN PRO INJEKCI
PLOD JEŘÁBU
SORBITAN-LAURÁT
SORBITAN-OLEÁT
SORBITAN-PALMITÁT
SORBITAN-SESKVIOLEÁT
SORBITAN-STEARÁT
SORBITAN-TRIOLEÁT
SORBITOL
SORBITOL 70% KRYSTALIZUJICÍ
SORBITOL 70% NEKRYSTALIZUJÍCÍ
SORBITOL TEKUTÝ ČÁSTEČNĚ
DEHYDROVANÝ
SOTALOL-HYDROCHLORID
KVĚT JANOVCE METLATÉHO
NAŤ JANOVCE METLATÉHO
SPEKTINOMYCIN-DIHYDROCHLORID PENTAHYDRÁT
SPECTINOMYCIN-SULFÁT TETRAHYDRÁT PRO
VETERINÁRNÍ POUŽITÍ
NAŤ KALANKY
KOŘEN KALANKY
SPIRAMYCIN
SPIRAPRIL-HYDROCHLORID MONOHYDRÁT
MÝDLOVÝ LÍH
LÍH S DRASELNÝM MÝDLEM
SPIRONOLAKTON
SKVALAN
CHLORID CÍNATÝ DIHYDRÁT
STANOZOLOL
STAVUDIN
STEAROMAKROGOL
KVĚT SMILU PÍSEČNÉHO
DURMANOVÝ LIST PRÁŠKOVANÝ STANDARDIZOVANÝ
DURMANOVÝ LIST
STREPTOKINASA KONCENTROVANÝ ROZTOK
SOTALOLI HYDROCHLORIDUM
SPARTII SCOPARII FLOS
SPARTII SCOPARII HERBA
SPECTINOMYCINI DIHYDROCHLORIDUM PENTAHYDRICUM
SPECTINOMYCINI SULFAS TETRAHYDRICUS AD USUM
VETERINARIUM
SPIGELIAE HERBA
SPIGELIAE RADIX
SPIRAMYCINUM
SPIRAPRILI HYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM
SPIRITUS SAPONATUS
SPIRITUS SAPONIS KALINI
SPIRONOLACTONUM
SQUALANUM
STANNOSI CHLORIDUM DIHYDRICUM
STANOZOLOLUM
STAVUDINUM
STEAROMACROGOLUM
STOECHADOS FLOS
STRAMONII FOLII PULVIS NORMATUS
STRAMONII FOLIUM
STREPTOKINASI SOLUTIO AD PRAEPARATIONEM
STREPTOMYCINI SULFAS
STROPHANTHI SEMEN
STRYCHNI NITRAS
STRYCHNI SEMEN
SUCCINYLSULFATHIAZOLUM MONOHYDRICUM
SUFENTANILI CITRAS
SUFENTANILUM
SULBACTAMUM NATRIUM
SULFACETAMIDUM
SULFACETAMIDUM NATRICUM MONOHYDRICUM
SULFADIAZINUM
SULFADIMIDINUM
SULFADOXINUM
SULFAFURAZOLUM
SULFAGUANIDINUM
SULFAMERAZINUM
SULFAMETHIZOLUM
SULFAMETHOXAZOLUM
SULFAMETHOXYDIAZINUM
SULFAMETHOXYPYRIDAZINUM AD USUM VETERINARIUM
SULFANILAMIDUM
SULFASALAZINUM
SULFATHIAZOLUM
SULFINPYRAZONUM
SULFISOMIDINUM
SULFOBROMPHTHALEINUM NATRICUM
SULFUR AD USUM EXTERNUM
SULINDACUM
SULPIRIDUM
SULTAMICILLINI TOSILAS DIHYDRICUS
SULTAMICILLINUM
SUMATRIPTANI SUCCINAS
SUXAMETHONII DIIODIDUM DIHYDRICUM
SUXAMETHONII CHLORIDUM DIHYDRICUM
SUXIBUZONUM
SYMPHYTI RADIX
TACROLIMUSUM
TALCUM
TAMOXIFENI CITRAS
TAMSULOSINI HYDROCHLORIDUM
TANACETI PARTHENII HERBA
TANNINUM
TARAXACI RADIX CUM HERBA
TARTRAZINUM
TEMAZEPAMUM
TENOXICAMUM
TERAZOSINI HYDROCHLORIDUM DIHYDRICUM
TERBINAFINI HYDROCHLORIDUM
TERBUTALINI SULFAS
TERCONAZOLUM
TEREBINTHINAE ETHEROLEUM EX PINO PINASTRO
TEREBINTHINAE ETHEROLEUM RECTIFICATUM
TERFENADINUM
TESTOSTERONI DECANOAS
TESTOSTERONI ENANTAS
TESTOSTERONI ISOCAPROAS
TESTOSTERONI PROPIONAS
TESTOSTERONUM
TETRACAINI HYDROCHLORIDUM
TETRACOSACTIDUM
TETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM
TETRACYCLINUM
TETRAZEPAMUM
TETRYZOLINI HYDROCHLORIDUM
THEOBROMINI NATRII SALICYLAS
THEOBROMINUM
THEOPHYLLINUM MONOHYDRICUM
THEOPHYLLINUM
THEVETIAE HERBA
THIAMAZOLUM
THIAMINI HYDROCHLORIDUM
THIAMINI NITRAS
THIAMPHENICOLUM
THIOMERSALUM
THIOPENTALUM NATRICUM ET NATRII CARBONAS
THIORIDAZINI HYDROCHLORIDUM
THIORIDAZINUM
STREPTOMYCIN SULFÁT
KRUTIKVĚTOVÉ SEMENO
STRYCHNIN NITRÁT
KULČIBOVÉ SEMENO
SUKCINYLSULFATHIAZOL MONOHYDRÁT
SUFENTANIL-CITRÁT
SUFENTANIL
SULBAKTAM SODNÁ SŮL
SULFACETAMID
SULFACETAMID SODNÁ SŮL MONOHYDRÁT
SULFADIAZIN
SULFADIMIDIN
SULFADOXIN
SULFAFURAZOL
SULFAGUANIDIN
SULFAMERAZIN
SULFAMETHIZOL
SULFAMETHOXAZOL
SULFAMETHOXYDIAZIN
SULFAMETHOXYPYRIDAZIN PRO VET. POUŽITÍ
SULFANILAMID
SULFASALAZIN
SULFATHIAZOL
SULFINPYRAZON
SULFISOMIDIN
SODNÁ SŮL SULFOBROMFTALEINU
SÍRA PRO ZEVNÍ POUŽITÍ
SULINDAK
SULPIRID
SULTAMICILIN-TOSYLÁT DIHYDRÁT
SULTAMICILIN
SUMATRIPTAN-SUKCINÁT
SUXAMETHONIUM-DIJODID DIHYDRÁT
SUXAMETHONIUM CHLORID DIHYDRÁT
SUXIBUZON
KOSTIVALOVÝ KOŘEN
TAKROLIMUS
MASTEK
TAMOXIFEN CITRÁT
TAMSULOSIN-HYDROCHLORID
NAŤ KOPRETINY ŘIMBABY
TANIN
SMETANKOVÝ KOŘEN S NATÍ
TARTRAZIN
TEMAZEPAM
TENOXIKAM
TERAZOSIN-HYDROCHLORID DIHYDRÁT
TERBINAFIN-HYDROCHLORID
TERBUTALIN-SULFÁT
TERCONAZOL
TERPENTÝNOVÁ SILICE Z BOROVICE HVĚZDOVITÉ
ČIŠTĚNÁ TERPENTÝNOVÁ SILICE
TERFENADIN
TESTOSTERON- DEKANOÁT
TESTOSTERON ENANTÁT
TESTOSTERON- ISOKAPRONÁT
TESTOSTERON-PROPIONÁT
TESTOSTERON
TETRAKAIN HYDROCHLORID
TETRAKOSAKTID
TETRACYKLIN HYDROCHLORID
TETRACYKLIN
TETRAZEPAM
TETRYZOLIN-HYDROCHLORID
THEOBROMINO-SALICYLAN SODNÝ
THEOBROMIN
THEOFYLIN MONOHYDRÁT
THEOFYLIN
TEVETIOVÁ NAŤ
THIAMAZOL
THIAMIN-HYDROCHLORID
THIAMIN-NITRÁT
THIAMFENIKOL
THIOMERSAL
THIOPENTAL SODNÁ SŮL A UHLIČITAN SODNÝ
THIORIDAZIN HYDROCHLORID
THIORIDAZIN
THREONINUM
THYMI EXTRACTUM FLUIDUM
THYMI ETHEROLEUM
THYMI HERBA
THYMI ZYGII HERBA
THYMOLUM
TIABENDAZOLUM
TIAMULINI FUMARAS AD USUM VETERINARIUM
TIAMULINUM AD USUM VETERINARIUM
TIANEPTINUM NATRICUM
TIAPRIDI HYDROCHLORIDUM
TIBOLONUM
TICARCILLINUM DINATRICUM
TICLOPIDINI HYDROCHLORIDUM
TILIAE FLOS
TILIDINI HYDROCHLORIDUM HEMIHYDRICUM
TIMOLOLI MALEAS
TINCTURA AMARA
TINIDAZOLUM
TINZAPARINUM NATRICUM
TIOCONAZOLUM
TITANII DIOXIDUM
TOBRAMYCINUM
TOCOFEROLI ALFA ACETAS
TOCOFEROLI ALFA ACETATIS PULVIS
TOCOFEROLI ALFA RRR ACETAS
TOCOFEROLI ALFA HYDROGENOSUCCINAS
TOCOFEROLI ALFA RRR HYDROGENOSUCCINAS
TOCOFEROLUM ALFA
TOCOFEROLUM ALFA RRR
TOLBUTAMIDUM
TOLNAFTATUM
TORASEMIDUM ANHYDRICUM
TORMENTILLAE RHIZOMA
TORMENTILLAE TINCTURA
TOSYLCHLORAMIDUM NATRICUM TRIHYDRICUM
TRAGACANTHA
TRAMADOLI HYDROCHLORIDUM
TRAMAZOLINI HYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM
TRANDOLAPRILUM
TRAPIDILUM
TRETINOINUM
TRIACETINUM
TRIAMCINOLONI ACETONIDUM
TRIAMCINOLONI HEXACETONIDUM
TRIAMCINOLONUM
TRIBENOSIDUM
TRIBUTYLIS ACETYLCITRAS
TRIBUTYLIS PHOSPHAS
THREONIN
TYMIÁNOVÝ EXTRAKT TEKUTÝ
TYMIÁNOVÁ SILICE
TYMIÁNOVÁ NAŤ
NAŤ TYMIÁNU ŠPANĚLSKÉHO
THYMOL
TIABENDAZOL
TIAMULIN-FUMARÁT PRO VETERINÁRNÍ POUŽITÍ
TIAMULIN PRO VETERINÁRNÍ POUŽITÍ
TIANEPTIN SODNÁ SŮL
TIAPRID-HYDROCHLORID
TIBOLON
TIKARCILIN DISODNÁ SŮL
TIKLOPIDIN-HYDROCHLORID
LIPOVÝ KVĚT
TILIDIN-HYDROCHLORID HEMIHYDRÁT
TIMOLOL MALEINÁT
HOŘKÁ TINKTURA
TINIDAZOL
TINZAPARIN SODNÁ SŮL
TIOKONAZOL
OXID TITANIČITÝ
TOBRAMYCIN
TOKOFEROL-ALFA-ACETÁT
TOKOFEROL-ALFA-ACETÁT PRÁŠEK
TOKOFEROL-ALFA-RRR-ACETÁT
TOKOFEROL-ALFA-HYDROGEN SUKCINÁT
TOKOFEROL-ALFA-RRR-HYDROGEN-SUKCINÁT
TOKOFEROL-ALFA
TOKOFEROL-ALFA-RRR
TOLBUTAMID
TOLNAFTAT
TORASEMID BEZVODÝ
NÁTRŽNÍKOVÝ ODDENEK
NÁTRŽNÍKOVÁ TINKTURA
TOSYLCHLORAMID SODNÁ SŮL TRIHYDRÁT
TRAGANT
TRAMADOL-HYDROCHLORID
TRAMAZOLIN-HYDROCHLORID MONOHYDRÁT
TRANDOLAPRIL
TRAPIDIL
TRETINOIN
TRIACETIN
TRIAMCINOLON ACETONID
TRIAMCINOLON-HEXACETONID
TRIAMCINOLON
TRIBENOSID
TRIBUTYL-ACETYLCITRÁT
TRIBUTYL-FOSFÁT
TRICLOSANUM
TRIKLOSAN
TRIETHYLIS CITRAS
TRIFLUOPERAZINI HYDROCHLORIDUM
TRIFLUSALUM
TRIFOLII FIBRINI FOLIUM
TRIGLYCERIDA SATURATA MEDIA
TRIGLYCEROLI DIISOSTEARAS
TRIGLYCOLUM
TRIGONELLAE FOENUGRAECI SEMEN
TRIHEXYPHENIDYLI HYDROCHLORIDUM
TRIMECAINI HYDROCHLORIDUM
TRIMETAZIDINI DIHYDROCHLORIDUM
TRIMETHADIONUM
TRIMETHOPRIMUM
TRIMIPRAMINI MALEAS
TRITICI AMYLUM
TRITICI OLEUM RAFFINATUM
TRITICI OLEUM VIRGINALE
TRITICI SATIVI FRUCTUS
TROLAMINUM
TROMETAMOLUM
TROPAEOLI FRUCTUS
TROPICAMIDUM
TROPISETRONI HYDROCHLORIDUM
TROSPII CHLORIDUM
TROXERUTINUM
TRYPSINUM
TRYPTOPHANUM
TRIETHYL CITRÁT
TRIFLUOPERAZIN HYDROCHLORID
TRIFLUSAL
VACHTOVÝ LIST
TRIACYLGLYCEROLY STŘEDNÍ NASYCENÉ
TRIGLYCEROL-DIISOSTEARÁT
TRIETHYLENGLYKOL
SEMENO PÍSKAVICE ŘECKÉHO SENA
TRIHEXYLFENIDYL-HYDROCHLORID
TRIMEKAIN-HYDROCHLORID
TRIMETAZIDIN-DIHYDROCHLORID
TRIMETHADION
TRIMETHOPRIM
TRIMIPRAMIN MALEINÁT
PŠENIČNÝ ŠKROB
PŠENIČNÝ OLEJ ČIŠTĚNÝ
PŠENIČNÝ OLEJ PANENSKÝ
PLOD PŠENICE SETÉ
TROLAMIN
TROMETAMOL
PLOD LICHOŘEŘIŠNICE
TROPIKAMID
TROPISETRON-HYDROCHLORID
TROSPIUM-CHLORID
TROXERUTIN
TRYPSIN
TRYPTOFAN
TUBOCURARINII CHLORIDUM PENTAHYDRICUM
TYLOSINI PHOSPHATIS SOLUTIO AD USUM
VETERINARIUM
TYLOSINI TARTRAS AD USUM VETERINARIUM
TYLOSINUM AD USUM VETERINARIUM
TYROSINUM
TYROTHRICINUM
UBIDECARENONUM
UREA
URETHANUM
TUBOKURARINIUM-CHLORID PENTAHYDRÁT
TYLOSIN-FOSFÁT ROZTOK PRO VETERINÁRNÍ
POUŽITÍ
TYLOSIN TARTARÁT PRO VETERINÁRNÍ POUŽITÍ
TYLOSIN PRO VETERINÁRNÍ POUŽITÍ
TYROSIN
TYROTHRICIN
UBIDEKARENON
MOČOVINA
URETHAN
URIDINE
URIDIN
UROFOLLITROPINUM
UROKINASUM
URTICA DIOICA AD PRAEPARATA HOMEOPATHICA
URTICAE FOLIUM
URTICAE HERBA
UVAE URSI FOLIUM
VALERIANAE EXTRACTUM SICCUM
VALERIANAE RADIX
VALERIANAE TINCTURA
VALINUM
VALNEMULINI HYDROCHLORIDUM AD USUM VETERINARIUM
VANCOMYCINI HYDROCHLORIDUM
VANILLINUM
VASELINUM ALBUM
VASELINUM FLAVUM
VECURONII BROMIDUM
VENLAFAXINI HYDROCHLORIDUM
VERAPAMILI HYDROCHLORIDUM
VERATRI ALBI RADIX
VERBASCI FLOS
VERBENAE CITRIODORATAE FOLIUM
VERBENAE OFFICINALIS HERBA
VERBENAE HERBA
VERONICAE HERBA
VIBURNI CORTEX
VINBLASTINI SULFAS
VINCRISTINI SULFAS
VINDESINI SULFAS
VINORELBINI DITARTRAS
VIOLAE ARVENSIS HERBA
VIOLAE HERBA CUM FLORE
UROFOLITROPIN
UROKINASA
KOPŘIVA DVOUDOMÁ PRO HOMEOPATICKÉ PŘÍPRAVKY
KOPŘIVOVÝ LIST
KOPŘIVOVÁ NAŤ
MEDVĚDICOVÝ LIST
KOZLÍKOVÝ EXTRAKT SUCHÝ
KOZLÍKOVÝ KOŘEN
KOZLÍKOVÁ TINKTURA
VALIN
VALNEMULIN-HYDROCHLORID PRO VET. POUŽITÍ
VANCOMYCIN-HYDROCHLORID
VANILIN
VAZELÍNA BÍLÁ
VAZELÍNA ŽLUTÁ
VEKURONIUM-BROMID
VENLAFAXIN-HYDROCHLORID
VERAPAMIL HYDROCHLORID
KOŘEN KÝCHAVICE BÍLÉ
DIVIZNOVÝ KVĚT
LIST ALOISIE CITRONOVÉ
NAŤ SPORÝŠE LÉKAŘSKÉHO
SPORÝŠOVÁ NAŤ
ROZRAZILOVÁ NAŤ
KALINOVÁ KŮRA
VINBLASTIN-SULFÁT
VINKRISTIN-SULFÁT
VINDESIN-SULFÁT
VINORELBIN-DITARTARÁT
NAŤ VIOLKY POLNÍ
VIOLKOVÁ NAŤ KVETOUCÍ
VIRIDE NITENS
BRILANTNÍ ZELEŇ
VISCI ALBI HERBA
VITAMINI A PULVIS
VITAMINUM A
VITAMINUM A DENSATUM OLEOSUM
VITAMINUM A IN AQUA DISPERGIBILE
VITIS IDAEAE FOLIUM
VITIS VINIFERAE FRUCTUS
WARFARINUM NATRICUM
WARFARINUM NATRICUM CLATHRATUM
XANTHANI GUMMI
XANTINOLI NICOTINAS
XYLAZINI HYDROCHLORIDUM AD USUM VETERINARIUM
XYLITOLUM
XYLOMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM
XYLOSUM
XYSMALOBII RADIX
YOHIMBAE CORTEX
YOHIMBINI HYDROCHLORIDUM
ZIDOVUDINUM
ZINCI ACETAS DIHYDRICUS
ZINCI ACEXAMAS
ZINCI CHLORIDUM
ZINCI OXIDUM
ZINCI STEARAS
ZINCI SULFAS HEPTAHYDRICUS
ZINCI SULFAS HEXAHYDRICUS
ZINCI SULFAS MONOHYDRICUS
ZINCI UNDECYLENAS
ZINGIBERIS RHIZOMA
ZOLPIDEMI TARTRAS
ZOPICLONUM
ZUCLOPENTHIXOLI DECANOAS
NAŤ JMELÍ
VITAMIN A PRÁŠEK
VITAMIN A
VITAMIN A OLEJOVÝ ROZTOK
VITAMIN A DISPERGOVATELNÝ VE VODĚ
BRUSINKOVÝ LIST
PLOD RÉVY VINNÉ
WARFARIN SODNÁ SŮL
WARFARIN SODNÁ SŮL KLATRÁT
XANTHANOVÁ KLOVATINA
XANTHINOL-NIKOTINÁT
XYLAZIN-HYDROCHLORID PRO VET. POUŽITÍ
XYLITOL
XYLOMETAZOLIN-HYDROCHLORID
XYLOSA
KOŘEN XYSMALOBIA
JOHIMBOVÁ KŮRA
YOHIMBIN HYDROCHLORID
ZIDOVUDIN
OCTAN ZINEČNATÝ DIHYDRÁT
KYSELINA ACEXAMOVÁ ZINEČNATÁ SŮL
CHLORID ZINEČNATÝ
OXID ZINEČNATÝ
STEARAN ZINEČNATÝ
SÍRAN ZINEČNATÝ HEPTAHYDRÁT
SÍRAN ZINEČNATÝ HEXAHYDRÁT
SÍRAN ZINEČNATÝ MONOHYDRÁT
UNDECYLENAN ZINEČNATÝ
ZÁZVOROVÝ ODDENEK
ZOLPIDEM-TARTARÁT
ZOPIKLON
ZUKLOPENTHIXOL-DEKANOÁT
---------------------------------------------------------------------------
___________________
1) § 2 odst. 2 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech).

Podobné dokumenty

kliknutím zde

kliknutím zde vyrážka, dyspnoe) důvodem pro okamžité přerušení podávání infuze. V rámci aktivně kontrolované studie účinnosti a bezpečnosti byly popsány nežádoucí účinky s frekvencí časté: tachykardie, anorexie,...

Více

NuTRIflex Omega special

NuTRIflex Omega special lze podat těhotné ženě pouze po pečlivém uvážení. Kojení Složky/metabolity přípravku NuTRIflex Omega special se vylučují do lidského mateřského mléka, avšak v teraputických dávkách nejsou účinky na...

Více

NuTRIflex Omega plus

NuTRIflex Omega plus podat těhotné ženě pouze po pečlivém uvážení. Kojení Složky/metabolity přípravku NuTRIflex Omega plus se vylučují do lidského mateřského mléka, avšak v teraputických dávkách nejsou účinky na kojené...

Více

Nové léčivé látky v magistraliter receptuře

Nové léčivé látky v magistraliter receptuře neuronů (8). Využití je široké – lidokain-hydrochlorid se používá ve stomatologii (v injekci u svodné anestezie při operaci měkkých tkání s přísadou adrenalinu, v hydrogelu u povrchového znecitlivě...

Více

dokument toxcon2005

dokument toxcon2005 Coverex, Perindopril 2 mg Servier, Perindopril 4 mg Servier, Perindopril 8 mg Servier, Perindopril Arginine 2,5 mg Serv., Perindopril Arginine 10 mg Serv. Coverex, Noliprel, Noliprel Forte, Perindo...

Více

Pharmaton® Geriavit - Produkty

Pharmaton® Geriavit - Produkty dietách, u osob podstupujících redukční dietu, stejně jako u těch, kteří jsou vystaveni stresu nebo zvýšené tělesné zátěži apod. Vitaminy, minerální látky a stopové prvky jsou životně důležité látk...

Více

katalog produktů

katalog produktů výrobní lecenci, CoA, dotazník o produktu a výrobci, údaje o stabilitě, BL, metody analýzy a rozpouštědla, TSE/BSE prohlášení) týkající se kvality produktu a výrobce. V případě nového výroce je zár...

Více