Silikonové omezovače přepětí pro stejnosměrné sítě - Elpro

Komentáře

Transkript

Silikonové omezovače přepětí pro stejnosměrné sítě - Elpro
Polymer Metal oxide arrester
for d.c. voltage systems
Type series SBKB 1/10/G to SBKB 4/10/G
Omezovače přepětí
pro stejnosměrné sítě s vnější izolací z polymerů
typová řada SBKB 1/10G až SBKB 4/10/G
Field of application
Oblast použití
Protection of d.c. voltage systems and rectifiers against
atmospheric and switching overvoltages. The surge
arresters are intended for vertical installation on rail,
railless electrical vehicles and overhead lines.
The application for indoor and outdoor mounting is
possible
Ochrana stejnosměrných sítí a stejnosměrných stanic
proti atmosférickým a spínacím přepětím. Tyto
omezovače jsou zvlášť vhodné pro kolejová vozidla,
trolejbusy a venkovní vedení. Využití je možné jak pro
venkovní prostředí tak i pro vnitřní prostory.
Design
Provedení
silicon housing: grey; RAL 7040
fittings: Al alloy,
connections: clamps and screws made of
stainless steel
Silikonový plášť: šedý RAL 7040
Armatury: hliníková slitina
Spoje: svorky a šrouby z chromniklové oceli
Optional accessories
fastenings acc. to prospectus
Možné příslušenství
Držáky podle prospektu
Operating conditions
Normální provozní podmínky
ambient temperature:
-40 °C to +55 °C
(different operating conditions on inquiry)
-40 °C až +55 °C
(odlišné provozní podmínky na poptávku)
Technical parameters
d.c.-rated voltage Ur :
nominal discharge current :
high current impulse (4/10) :
long duration current impulse:
line discharge class :
mechanical shock strength
acc. to DIN IEC 68 part 2-29:
vibration resistance
acc. to DIN IEC 68 part 2-6 :
Teplota okolí:
1,2 kV to 4,8 kV
10 kA
100 kA
1000 A / 2000 µs
3 (6,7 kJ / kV Ur )
15 g
3 g (10 - 500 Hz)
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz
Technické parametry
Jmen. stejnosměrné napětí Ur:
Jmenovitý výbojový proud:
Impulz vysokého proudu (4/10):
Dlouhý impulz proudu:
Energetická třída:
Mechanická rázová pevnost
podle ČSN EN 60068-2-29:
Odolnost proti vibracím
podle ČSN EN 60068-2-6:
1,2 kV až 4,8 kV
10 kA
100 kA
1000 A / 2000 µs
3 (6,7 kJ / kVUr )
15 g
3 g (10 - 500 Hz)
Page / strana
1/2
Designation of types / typové označení
type /
rated d.c. continuous
voltage / d.c. opera-
residual voltage at steep, lightning and switching impulse current /
height /
creepage
distance /
weight /
výška
povrchová
cesta
hmotnost
insulation of
arrester housing
(applied to 1000m a.s.l.N)
typ
zbytkové napětí při strmém, atmosférickém a spínacím impulzu
jmenovité
trvalé
stejnoprovozní
směrné
stejnonapětí
směrné
napětí
Ur
SBKB
kV
1/10/G
2/10/G
3/10/G
4/10/G
1,2
2,4
3,6
4,8
Uc
kV
izolace pláště
omezovače
(do 1000 m n.m.)
10 kA
(1/2 µs)
kV
5 kA
10 kA
20 kA
250 A
500 A
1000 A
(8/20 µs) (8/20 µs) (8/20 µs) (30/70µs) (30/70µs) (30/70µs)
kV
kV
kV
2,6
5,0
7,6
10,0
2,9
5,5
8,3
10,9
kV
kV
kV
h
m
mm
mm
173
180
187
193
230
237
244
250
kg
p.f.
withstand
voltage
(wetted)
PFWL
SIWL
50 Hz 250/2500
kV
1,0
2,0
3,0
4,0
2,9
5,5
8,3
10,9
2,5
4,8
7,3
9,5
2,1
4,0
6,1
7,9
2,2
4,1
6,2
8,1
2,3
4,2
6,4
8,3
3
switching
impulse
withstand
voltage
(wetted)
kV
40
50
1) At this d.c. voltage the arrester passed the operating duty test. / Při tomto stejnosměrném napětí byla prováděna pracovní zkouška.
2) Max. continuous d.c. voltage at arrester. / Maximální trvalé stejnosměrné napětí na omezovači
D.C. voltage versus time characteristic (TOV) (initial temperatur +60 °C)
Křivka závisloasti stejnosměrného proudu na čase (TOV) (počáteční teplota +60°C)
1,5
prestressed by high current impulse (1 x 100 kA , 4/10 µs ) /
předchozí zatížení impulzem vysokého proudu ( 1 x 100 kA , 4/10 µs )
1,4
1,3
1,2
1,1
1,0
0,1
1
10
t/(s)
dimensions / rozměry
100
1000
10000
fastenings / držáky
D
Ø9mm - Ø16mm
I
Ø13.5
Ø12
~Ø185
F
Ø13.5
~Ø100
M12
Ø13.5
M12
How to order / příklad objednávky
Polymer d.c. metal oxide arrester /
omezovač přepětí pro stejnosm. napětí s vnější izolací z polymerů
continuous d.c. operating voltage / trvalé stejnosměrné napětí
nominal discharge current / jmenovitý výbojový proud:
d.c. voltage / stejnosměrné napětí
fastening / upevnění
Reg.Nr. 3453 - 01
SBKB 1/10/G (D)
1 kV
10 kA
Specifications in this leaflat are subject to change without notice. /
G
(D)
Změny technického obsahu vyhrazeny.
TRIDELTA
Überspannungsableiter GmbH
Marie-Curie-Str. 3
D 07629 Hermsdorf
Zastoupení v České republice
Elpro-Energo, s.r.o.
Dlouhá 16
CZ 110 00 Praha 1
E-mail: [email protected]
Tel:
(+49 3 66 01) 6-19 51
Fax:
(+49 3 66 01) 6-40 48
www.tridelta.de
E-mail: [email protected]
Tel:
+420 227 195 210
Fax:
+420 227 195 211
www.elpro-energo.cz
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

Podobné dokumenty

Porcelánové omezovače přepětí pro stejnosměrné - Elpro

Porcelánové omezovače přepětí pro stejnosměrné - Elpro Protection of d.c. voltage systems and rectifiers against atmospheric and switching overvoltages. The surge arresters are intended for vertical installation on rail and railless electrical vehicles...

Více

Silikonové omezovače přepětí energetické třídy 1 pro - Elpro

Silikonové omezovače přepětí energetické třídy 1 pro - Elpro omezovač přepětí s vnější izolací z polymerů normal creepage distance / normální povrchová cesta rated voltage / jmenovité napětí nominal discharge current / jmenovitý výbojový proud line terminal ...

Více

Porcelánové omezovače přepětí energetické třídy 3 - Elpro

Porcelánové omezovače přepětí energetické třídy 3 - Elpro Metal oxide surge arrester with porcelain housing / omezovač přepětí v porcelánovém plášti SB 120/10.3-0 Housing / velikost pláště

Více

Silikonové omezovače přepětí energetické třídy 2 pro - Elpro

Silikonové omezovače přepětí energetické třídy 2 pro - Elpro Kritéria výběru: viz DIN VDE 0675/ díl 5 příp. ČSN EN

Více

TRIDELTA Überspannungsableiter GmbH Metal - Elpro

TRIDELTA Überspannungsableiter GmbH Metal - Elpro The selection of the rated and the continuous operating voltage of the arresters is depending on the neutral performance of the networks.

Více

Bezjiskřišťové omezovače přepětí VARSIL HE s - Elpro

Bezjiskřišťové omezovače přepětí VARSIL HE s - Elpro Field of application The surge arresters protect the network and their equipment from overvoltages. They are of key importance to improve the quality and reliability of the power supply.

Více