SEIA COCA COLA CZ s

Komentáře

Transkript

SEIA COCA COLA CZ s
Coca-Cola:
český příběh
Socioekonomický přínos společnosti
Coca-Cola ekonomice České republiky
Klíčová fakta
Obsah
Klíčová fakta
3
O projektu
5
Coca-Cola: český příběh
Přímý socioekonomický přínos
Nepřímý socioekonomický přínos
Sekundární socioekonomický přínos
Autoři studie
Metodika studie
Česko nám leží na srdci
Chováme se odpovědně
7
11
12
13
14
15
17
19
1,753
2,296
miliardy Kč
miliardy Kč
je částka, kterou systém
Coca-Cola vyplatil na
mzdách přímým a nepřímým
zaměstnancům v ČR
v roce 2013
je částka, kterou systém
Coca-Cola v roce 2013 vložil
do nákupu zboží a služeb od
místních dodavatelů v ČR
9,361
8000
miliardy Kč
je obrat vytvořený
systémem Coca-Cola
v ČR v roce 2013
je počet pracovních míst,
které systém Coca-Cola
pomohl české ekonomice
vytvořit. Coca-Cola má v ČR
927 vlastních zaměstnanců,
přičemž každé z těchto
pracovních míst vytváří
8 dalších pracovních
míst
3,3
miliardy Kč
jsou celkové investice
systému Coca-Cola v ČR
za poslednich 10 let
/2
* systém Coca-Cola = Coca-Cola HBC Česká republika + Coca-Cola ČR
/3
O projektu
Tato zpráva je jednou z řady
zpráv zpracovaných pro
členské společnosti systému
Coca-Cola v Evropě. Jejím
cílem je ukázat rozsah
socioekonomického přínosu společnosti Coca-Cola
v České republice, přičemž
přínos je zde definován ve
smyslu přidané hodnoty
a vytváření pracovních míst.
Ačkoli spotřebitelé často
vnímají nápoje společnosti
Coca-Cola jako produkt
jediné nadnárodní společnosti, ve většině zemí jsou
vyráběny místními výrobci,
kteří od Coca-Cola Company nakupují sirupové
koncentráty.
/4
Místní výrobce Coca-Cola HBC Česká republika vytváří pracovní místa a příjmy přímo ve
svých závodech. Kromě toho se ale také, díky
nákupu zboží a služeb od různých místních
dodavatelů a prodeji svých výrobků prostřednictvím rozsáhlé distribuční sítě, podílí na zaměstnanosti, příjmech a daňových výnosech
v rámci celé české ekonomiky.
Za účelem analýzy socioekonomického přínosu systému Coca-Cola v České republice
byl zpracován ekonomický model, který v zásadě využívá input-output analýzy a popisuje
vzájemné vazby mezi různými hospodářskými
sektory. Následující oddíl přináší přehled činnosti společnosti Coca-Cola v České republice, zatímco oddíly 4-6 popisují přímý, nepřímý
a sekundární přínos firmy Coca-Cola v rámci
české ekonomiky a společnosti. 8. část popisuje metodiku studie a závěrečná část představuje projekty Coca-Cola v oblasti společenské
odpovědnosti v České republice.
/5
Coca-Cola:
český příběh
Coca-Cola poprvé přišla na
české území spolu s americkou armádou v roce 1945 při
osvobozování západní části
tehdejšího Československa.
V roce 1971 získal státní
podnik Fruta Brno-Modřice
povolení vyrábět a prodávat
produkty Coca-Cola na československém trhu. Období
po Sametové revoluci v roce
1989 přineslo pro Coca-Colu
v České republice mnoho velkých změn v oblasti byznysu
i technologického rozvoje.
V roce 1991 dostala licenci na
značku Coca-Cola pro celé
území společnost Coca-Cola
Amatil Limited, a následně
byl zakoupen výrobní závod
v Praze-Kyjích, který postupně prošel rekonstrukcemi
a modernizací.
V roce 1998 byla po rozdělení
Coca-Cola Amatil Ltd ustavena společnost Coca-Cola
Beverages Česká republika jako
součást evropské Coca-Cola
Beverages Plc.
V současné době je systém
Coca-Cola v ČR zastoupen
společností Coca-Cola HBC
Česká republika, členem
skupiny Coca-Cola HBC AG,
druhého největšího producenta značkových nápojů TCCC*
na světě, který působí ve 28
zemích Evropy, Asie a Afriky.
Coca-Cola HBC Česká
republika vyrábí nápoje ve
svém velkém výrobním závodě v Praze-Kyjích, a vedle
toho disponuje 12 distribučními centry po celé České
republice.
* TCCC = The Coca-Cola Company
V roce 2013 zaznamenal
systém Coca-Cola obrat
ve výši 9,3 miliardy Kč,
přičemž na českém trhu
prodal více než 300 milionů
litrů nápojů. Společnost
zde zaměstnává téměř
1000 lidí, a několik dalších
tisíc je zaměstnáno v rámci
dodavatelského řetězce
systému Coca-Cola v ČR.
/7
Produktová řada
v ČR
Naše široké portfolio nápojů
zahrnuje nejrůznější příchutě, typy balení, nízkokalorické i nekalorické varianty
nápojů tak, aby si mohl
každý vybrat podle své chuti. V nabídce máme sycené
nealkoholické nápoje, balené vody a vody s příchutí,
džusy, ovocné šťávy, sportovní a energetické nápoje,
nápoje na bázi kávy i čaje
(tzv. ledové kávy a ledové
čaje). Snažíme se uspokojit
všechny chuťové preference
pro každou příležitost.
Systém Coca-Cola
v České republice
Horní Počernice
Coca-Cola v současné době nabízí na českém
trhu tyto produkty:
Coca-Cola, Coca-Cola Light, Coca-Cola Zero,
Coca-Cola Cherry, Coca-Cola Vanilla, Sprite,
Kinley Tonic Water, Nestea, Cappy, Cappy Junior, Cappy Ice Fruit, Bonaqua, Römerquelle,
Fanta, Powerade, Burn, Monster, Illy Issimo.
Do našeho portfolia neustále přidáváme nové
produkty. V souvislosti s uvedením výrobků
Coca-Cola Zero a Nestea se stévií zaznamenáváme rostoucí zájem a poptávku po výrobcích se sníženým energetickým obsahem. Naši
nabídku budeme proto v tomto směru dále
rozšiřovat, abychom našim spotřebitelům nabízeli nápoje v souladu s nejnovějšími trendy
v oblasti aktivního životního stylu.
Teplice
Liberec
Vrchlabí
Hradec Králové
Olomouc
Karlovy Vary
Ostrava
Plzeň
Praha
Kyje
Havlíčkův
Brno
Brod
České Budějovice
927
zaměstnanců
Lúka / Slovensko
Zlín
1
1
1
12
výrobní
závod
centrální
sklad
40000+
distributorů a prodejců
distribuční
centrum
administrativních a
distribučních poboček
10,5
milionu
spotřebitelů
/8
/9
Přímý
socioekonomický přínos
Přímý přínos představuje
hodnotu, která přímo souvisí
s výdaji systému Coca-Cola
v České republice, ve smyslu generovaného příjmu
domácností a firem, daní
zaplacených státu a mezd
vyplacených zaměstnancům
Coca-Cola v ČR.
V roce 2013 byl přímý přínos společnosti
Coca-Cola české ekonomice vyčíslen na 764 milionů Kč.
To znamená, že 8,16% obratu firmy Coca-Cola
v ČR v roce 2013, který byl 9,361 miliardy Kč,
představovaly mzdy vyplacené přímým zaměstnancům (471 milionů Kč) a daně zaplacené v ČR (293 milionů Kč).
Celkový přínos vytvořený Coca-Cola představuje více než 0,2%
HDP ČR
2. řádu: Dodavatelé dodavatelů
3,071
634
1. řádu: Přímí dodavatelé a prodejci
0. řádu: systém Coca-Cola
2,117
2,034
2,144
293
882
1,753
519
4,143
1,236
763
764
471
Domácnosti
(mzdy)
6,941
Firmy
(zisky a úspory)
Stát
(daně)
Zdroj: celkový HDP, Eurostat (2013): 3,884 miliardy Kč
Rozklad celkového socioekonomického přínosu Coca-Cola v ČR (v mil. Kč)
Celkem
/11
Nepřímý
socioekonomický přínos
Nepřímý přínos představuje
užitek generovaný dodavatelům a distributorům (a jejich dodavatelům) v rámci
systému Coca-Cola v České
republice, v podobě pracovních míst jimi vytvářených
a mezd jimi vyplacených.
Obrat
Coca-Cola v ČR
Nepřímý přínos
V roce 2013 byl celkový nepřímý přínos systému Coca-Cola pro českou ekonomiku vyčíslen
na 6,177 miliardy Kč, tj. 66% jejího obratu.
Jelikož hodnotový řetězec Coca-Cola jde napříč mnoha hospodářskými odvětvími, byly tyto
peníze vyplaceny dodavatelům surovin, za nákup služeb a za stavební práce, za využití služeb
v oblasti dopravy a komunikací stejně jako za
různé obchodní služby. Kromě toho je nepřímý
přínos systému Coca-Cola rovnoměrně rozložen do oblastí České republiky s vyššími i nižšími příjmy.
Systém Coca-Cola v ČR generuje 8000 pracovních míst v rámci svého dodavatelského řetězce, zejména v obchodu a ve výrobě. To znamená, že na 1 pracovní místo v systému Coca-Cola
v ČR připadá dalších 8 pracovních míst. Těchto
8000 pracovních míst představuje 0,2% celkové pracovní síly v ČR.
66% = 6,177 miliardy Kč
Sekundární
socioekonomický přínos
Rozklad nepřímého přínosu podle hospodářského sektoru
Prodej v obchodech 23,5% = 1,452 miliardy Kč
Výroba 17,6% = 1,088 miliardy Kč
Obchodní služby 16,2% = 1,002 miliardy Kč
Prodej v restauracích 11,2% = 693 miliony Kč
Doprava a komunikace 5,1% = 317 milionů Kč
Energie, stavební práce 4,2% = 262 miliony Kč
Zemědělství 1,3% = 78 milionů Kč
Veřejné služby 1,1% = 65 milionů Kč
ostatní/DPH 19,8% = 1,221 miliardy Kč
/12
Třetí a poslední přínos generovaný systémem Coca-Cola
v ČR spočívá ve výdajích na
spotřebu na straně všech
českých rodin, jejichž mzdy
jsou přímo či nepřímo vypláceny Coca-Colou. Tento
ukazatel odráží řetězový
efekt, který má přítomnost
místního výrobce Coca-Cola
na českou ekonomiku.
Sekundární přínos společnosti Coca-Cola na
českou ekonomiku představuje 1,753 miliardy
Kč, tak jak se odráží ve mzdách přímých a nepřímých zaměstnanců systému Coca-Cola
v ČR v roce 2013. To znamená, že dodatečných 18,7% obratu Coca-Coly v roce 2013 bylo
převedeno na kupní sílu přímých zaměstnanců
společnosti a jejích partnerů a (sekundárních)
dodavatelů.
/13
Profesor Ethan B. Kapstein
je hostujícím lektorem
v Centru pro globální rozvoj
ve Washingtonu a Associate
Partner v agentuře Steward
Redqueen. Předtím vedl
oddělení politické ekonomie
na vzdělávacím institutu
INSEAD. Působil také v různých pozicích na Harvardské univerzitě a v OECD.
Prof. Kapstein poskytuje
ekonomické a strategické
poradenství vládním agenturám a mnoha předním
světovým nadnárodním
společnostem.
Willem Ruster
Willem Ruster MSc působí jako senior consultant v agentuře Steward Redqueen, a pracoval
pro 15 mezinárodních společností a organizací na více než 30 jednotlivých projektech. Má
mnoho zkušeností v oblasti řízení socioekonomického přínosu, analýzy společenských nákladů a přínosů a ekonomického modelování.
Teodora Nenova
Teodora Nenova MSc působí jako konzultantka
ve Steward Redqueen. Pracovala na projektech
analýzy socioekonomického přínosu (SEIA) pro
několik mezinárodních společností. Její hlavní odbornost je potravinářství, finanční služby
a neziskový sektor.
Systém Coca-Cola stimuluje ekonomickou aktivitu
v rámci celého hodnotového řetězce, během procesu
výroby, balení, podpory
prodeje a dodávky produktů
konečnému spotřebiteli. Aktivita společnosti Coca-Cola
jako takové má podpůrný
efekt na firmy na nižší i na
vyšší úrovni dodavatelského řetězce, které vytvářejí
další příjmy a daňové výnosy
a tím dále stimulují ekonomickou aktivitu ve svých
hodnotových řetězcích.
Výchozím bodem pro analýzu je konečná spotřeba
produktů Coca-Cola, kterou
lze v rámci dané ekonomiky vysledovat v peněžním
vyjádření. Když si spotřebitel
koupí v supermarketu láhev
Coca-Coly, část těchto
peněz připadne tomuto
supermarketu, další část
náleží distributorovi, a další
se dostane místnímu výrobci Coca-Coly. Takto lze
vysledovat celkový socioekonomický dopad systému
Coca-Cola na českou ekonomiku, a rozdělit jej na tři
typy efektu: přímý, nepřímý
a sekundární.
Přímý přínos (0. řádu): efekty přímo související
s výdaji místní pobočky Coca-Cola. Zahrnuje
platby mezd a daní, stejně jako vytvořený zisk,
který zůstává v místní ekonomice, a přímá pracovní místa ve společnosti.
Nepřímý přínos (1. a 2. řádu): efekty vznikající pro podniky na vyšší (dodavatelé) i nižší
(distributoři a prodejci) úrovni hodnotového
řetězce produktů Coca-Cola (např. pracovní
místa a mzdy zajišťované dodavateli a prodejci;
1. řádu), stejně jako efekty vznikající dodavatelům dodavatelů a prodejců Coca-Cola, kteří
stojí mimo vlastní hodnotový řetězec produktů Coca-Cola (např. pracovní místa a mzdy zajišťované dodavateli dodavatelů; 2. řádu).
Sekundární přínos (3. řádu): efekty způsobené
opětovnou útratou mezd za zboží krátkodobé
i dlouhodobé spotřeby na straně zaměstnanců společnosti Coca-Cola, jejích obchodních
partnerů a (dodavatelů) dodavatelů, jejichž
pracovní místa jsou přímo či nepřímo podporovaná Coca-Colou.
Efekty dodavatelského řetězce
Ethan B. Kapstein
Metodika studie
Indukované
efekty
Autoři studie
Přímý přínos (0. řádu)
(Coca-Cola)
+
Nepřímý přínos (1. řádu)
(Přímí dodavatelé a prodejci)
+
Nepřímý přínos (2. řádu)
(Dodavatelé dodavatelů)
+
Sekundární přínos (3. řádu)
(Spotřebitelská rozhodnutí
zaměstnanců)
=
Celkový ekonomický přínos
Coca-Cola
/14
/15
Česko
nám leží na srdci
Společenská odpovědnost
systému Coca-Cola vychází
z naší snahy o zajištění udržitelného rozvoje. V souladu
s globální vizí The Coca-Cola
Company má systém
Coca-Cola definován svůj
vlastní způsob rozvoje
a společenské odpovědnosti
s ohledem na příslušné
geografické území. V průběhu let se Coca-Cola v ČR
zapojila do mnoha různých
aktivit, projektů a iniciativ
s cílem vytvářet hodnotu
a napomáhat pozitivním
změnám jak v místních
komunitách, tak po celém
světě.
Coca-Cola Školský pohár
Coca-Cola Školský pohár je největší místní aktivitou, kterou Coca-Cola v ČR vyvíjí v oblasti
sportu. Coca-Cola Školský pohár byl odstartován v roce 2000, a od té doby vyrostl v jednu
z největších sportovních akcí v ČR. Je určený
žákům druhého stupně základních škol a víceletých gymnázií, a jeho cílem je propagovat
zdravý, aktivní a trvale udržitelný životní styl
díky sportovnímu nadšení, zvláště pro fotbal.
V roce 2013 se Coca-Cola Školského poháru
zúčastnilo 628 škol a 9420 žáků a studentů
z celé České republiky.
Jezte hlavou
Odborníci na výživu z Institutu klinické a experimentální medicíny ve spolupráci s The
Coca-Cola Company vedou úspěšný projekt
vzdělávání v oblasti výživy pro učitele na základních školách. Cílem je vzdělávání veřejnosti v oblasti výživy- prostřednictvím učitelů,
se zaměřením na dospívající lidi (žáky základních škol ve věku 11-15), na snížení obezity, tak
aby byli vychováváni ke zdravému a vyváženému životnímu stylu.
Move Week
Program plný aktivit zaměřených na podporu zdravého a aktivního životního
stylu mezi zaměstnanci
společnosti Coca-Cola.
Tento program zahrnuje
různé sportovní aktivity na
pracovišti a stravovací tipy
od výživových odborníků.
/17
Chováme se
odpovědně
Staráme se o životní
prostředí
Všechny naše obaly jsou recyklovatelné a k celkovému
snížení produkce skleníkových plynů jsme přispěli
20,002 tunami ekvivalentu
CO2. Díky tomu jsme v roce
2013 ušetřili 478,801 GJ
energie, což odpovídá 930
dnům spotřeby energie potřebné na veřejné osvětlení
v Praze. Recyklovali jsme
6739 tun odpadu z obalů,
což je množství, na něž by
bylo potřeba 3483 velkých
popelářských vozů. Množství ušetřené energie bylo
určeno pomocí metody LCA
(Analýza životního cyklu).
Pomoc v nouzi
Systém Coca-Cola poskytuje pomoc v nouzi
po celé zemi a během přírodních katastrof je
připraven darovat své produkty.
Když byla v roce 2002 Česká republika těžce
postižena povodněmi, rychle jsme zmobilizovali naše zaměstnance a zařízení, a dodávali
jsme nezávadnou pitnou vodu a jiné nápoje
těm, kteří je nejvíce potřebovali. Naše rozsáhlá
distribuční síť nám umožnila poskytnout okamžitou a účelnou pomoc napříč všemi postiženými oblastmi. Naše celkové dodávky činily
8 314 955 Kč.
Další silné povodně přišly v letech 2009, 2010
a 2013, Coca-Cola byla znovu na místě a poskytovala produkty a pomoc svých zaměstnanců.
Dobrovolnická činnost
Dobrovolnické projekty vnímáme jako jeden
z nejlepších způsobů, jak pomoci místním
komunitám. V roce 2013 naši lidé odpracovali 1500 hodin pro Zoo Praha, kde udržovali
a zvelebovali venkovní části zahrady. Kromě
toho pomáháme prostřednictvím menších
projektů, například jsme uklidili ulice a park
v Dolních Počernicích, poblíž našeho výrobního závodu v Praze-Kyjích.
/19
Coca-Cola Czech Republic s.r.o.,
Českobrodská 1329, 198 21 Praha 9 Kyje,
Česká republika

Podobné dokumenty