Modus – RIA22 / RIA24 Návod k instalaci

Komentáře

Transkript

Modus – RIA22 / RIA24 Návod k instalaci
Modus – RIA22 / RIA24
Návod k instalaci
(rev. 21-04-06)
Obsah
1. Popis jednotky
2. Technická specifikace
3. Rozsah dodávky
4. Instalace jednotky
4.1 Výběr místa pro instalaci jednotky
4.2 Nářadí a nástroje k montáži a servisu
4.3 Montáž jednotky na stožár nebo konstrukci
4.4 Montáž jednotky na stěnu
4.5 Uzemnění jednotky
4.6 Anténní kabeláž
4.7 Datová kabeláž
4.8 Napájení jednotky
4.9 Připojení návazných zařízení
4.10 Propojení více jednotek (wireless clustering)
5. Konfigurace jednotky
6. Technická podpora, servis-kontakty
Příloha A
Modus-RIA cnf default
1/17
1. Popis jednotky
Zařízení Modus-RIA je určené pro realizaci outdoor systémů WISP typu P-MP a P-P, Wi-Fi AP, Hot Spot
a infrastruktury sítí WLAN. Umožňuje nasazení v obou bezlicenčních pásmech 2,4 GHz a 5 GHz. Dovoluje
nastavení módu činnosti, radiové frekvence a modulace na každém radiovém rozhraní nezávisle a tím
umožňuje univerzální použití jednoho zařízení v kterémkoliv bodě bezdrátové sítě.
Jednotka obsahuje RouterBoard RB500 embedded system s MikroTik RouterOS SW se všemi funkčními
vlastnostmi tohoto systému. Parametry rozhraní jsou předkonfigurovány tak, aby bylo možno zařízení přímo
instalovat. Veškeré konfigurace a upgrade SW jsou pak prováděny přes Ethernetové nebo radiové rozhraní.
Modus–RIA je dodáván ve dvou základních modelech. RIA22 má dvě radiová rozhraní, RIA24 čtyři radiová
rozhraní (porty) 802.11abg. Každé radiové rozhraní je zakončeno na N-konektoru (Female).
RIA22 i RIA24 je vybavena dvěma rozhraními (porty) Ethernet 10/100 RJ45. Přes Eth1/PoE je zařízení
napájeno (Power over Ethernet), standardní napájení je 802.3af aktivní, 48 VDC. Na Eth2 je možnost
nastavit napájení PoE pro další návazné zařízení RIA (PoE chaining). To umožňuje pružně rozšiřovat
sestavu zařízení, obzvláště na obtížných instalacích jako jsou telekomunikační věže, komíny nebo rozsáhlé
objekty. Obě Ethernetová rozhraní jsou vybavena přepěťovou ochranou pro data i napájení. Indikační prvky
na Ethernetovém rozhraní (RJ45) slouží ke kontrole napájení.
Zařízení je v zodolněném provedení, s mechanickou konstrukcí z hliníkového odlitku, zabezpečující
chlazení, EMC, zemnění a klimatickou odolnost v rozsahu pracovních teplot -30 až +60 °C, s prostředím dle
IEC IP67.
Jednotka tvoří kompaktní celek a je montována ve venkovním, případně vnitřním prostředí v blízkosti antén.
Datový a napájecí přívod je realizován UTP outdoor kabelem s běžným zakončením RJ45. K zařízení je
dodáván integrovaný zdroj/injektor 48 VDC. Podle způsobu nasazení je možno modifikovat způsob napájení
zařízení v rozsahu 12 až 48 VDC. Variabilní montážní příslušenství umožňuje jednoduchou montáž na
stožárech a konstrukcích a nebo uchycení na stěně objektu.
Na obr.1 a obr.2 je patrno umístění jednotlivých rozhraní a montážních prvků na jednotce Modus-RIA 24.
Označení rozhraní a další údaje o jednotce (typ jednotky, výrobní číslo, MAC adresy Ethernetových
rozhraní),jsou uvedeny na typovém štítku viz. příklad na obr.3 a obr.4. Modus-RIA 22 není vybaven
rozhraními A3 a A4.
2/17
Obr.1 Pohled ze strany víka jednotky RIA 24
3/17
Obr.2 Pohled ze strany montážního úchytu jednotky RIA 24
MODUS RIA22
NX
ML4
S/N :
0604FU0511
MAC Eth1:
00-0C-42-06-2B-03
MAC Eth2:
00-0C-42-06-2B-04
PORTY:
A1 Eth1/PoE Eth2
A2
MODUS
RIA24
NX
ML4
S/N :
0603FU0505
MAC Eth1:
00-0C-42-04-20-D6
MAC Eth2:
00-0C-42-04-20-D7
PORTY:
A3
A4
A1 Eth1/PoE Eth2
A2
www.eliatel.cz
www.eliatel.cz
Obr.4 Typový štítek jednotky RIA 22
Obr.3 Typový štítek jednotky RIA 24
4/17
2. Technická specifikace
Radiové parametry
Frekvenční pásmo
Radiový standard
Modulační technika
Přenosová rychlost
Vysílací výkon
Citlivost přijímače
Anténní port
2,400 – 2,483 GHz ISM (13 kanálů, 3 nepřekrývající)
5,150 – 5,350 GHz (8 kanálů-indoor) a 5,470 – 5,725 GHz (11 kanálů-indoor/outdoor) CEPT
WAS/RLAN (19 kanálů)
5,725 – 5,875 ISM (5 kanálů)
802.11 abg,h (automatická volba frekvence DFS a regulace výkonu TPC – pro pásma
CEPT)
OFDM s BPSK, QPSK, 16QAM v modu 802.11agh
DSSS s DBPSK, DQPSK, CCK v modu 802.11b
OFDM 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 ,54 Mbps
DSSS 1, 2,.5,5, 11 Mbps
typ. 17 dBm (2,4 GHz), 16 dBm (5 GHz) pro 1-36 Mbps, na anténním portu
802.11b: -93 dBm/1 Mbps, -86 dBm/11 Mbps
802.11g: -86 dBm/6 Mbps, -80 dBm/36 Mbps
802.11h: -86 dBm/6 Mbps, -75 dBm/36 Mpbs
2 nebo 4x N-female, 1x pro každé radio
Radiový protokol
Wi-Fi
N-streme protokol
Wi-Fi 802.11 abgh AP, bridge/WDS/klient, virtuální AP (7/radio), Hot Spot
P-MP, P-P mód
Proprietární protokol k optimalizaci propustnosti – polling klientských stanic, adaptivní
nastavení radiové linky podle typu provozu a délky spoje, agregace paketů
Síťové parametry
Ethernet
2x 10/100 Base – TX (RJ45)
1x 10/100 Base – TX (RJ45) uvnitř jednotky, pro servisní účely
Transparent bridge
MAC address/protocol ID/multicast/broadcast filters, Spanning tree, VLAN bridging
IP router
NAT, statický routing, RIP v1/v2, OSPF v2, BGP v4
PPTP, PPPoE, L2TP, EoIP
DHCP klient/server
Data Rate Management CIR, MIR, QoS
Bezpečnostní parametry
802.11abgh HW
SW
64/128 WEP, WPA – PSK/TKIP, WPA – PSK/AES-CCM
ACL, RADIUS autentizace, firewall, IP Sec
Konfigurace a management
Konfigurační program
Firmware upgrade
GUI konfigurátor pod Windows (WinBox), monitoring, wireless link test, reset, reboot přes
Ethernet nebo radiový interface
HTTP, Telnet, MACTelnet, SSH, CLI-sériový port uvnitř jednotky, pro servisní účely
FTP, HTTP
Elektrické parametry
Příkon
Napájení
Přepěťová ochrana
max. 10 W
Ze sítě 230 VAC, 50 Hz
Napájení venkovní jednotky PoE 802.3af 48 VDC nebo pasivní PoE 18 VDC, PoE chaining
Ethernet a napájení (PoE) na vstupu zařízení pro oba porty
Fyzické rozměry a odolnost
Rozměry
Váha
Pracovní teplota
Skladovací teplota
Stupeň krytí
190x190x55 mm (š x v x h), bez montážních úchytů
1,58/1,65 kg, bez montážních úchytů
–30 až +60 °C
–40 až +75 °C
IEC IP67
Montážní příslušenství
Volitelné
Montážní úchyt na stožár/konstrukci do průměru 80 mm
Montážní úchyt na stěnu, security option proti demontáži
5/17
3. Rozsah dodávky
3.1 Základní dodávka
Jednotka MODUS – RIA, model viz. typový štítek
Integrovaný zdroj/injektor 48 VDC
Konektor RJ45 na UTP/FTP kabel (drát)
Pryžová těsnící vložka průchodky na UTP kabel
Těsnící kroužek na anténní konektor
1 ks
1 ks
2 ks
2 ks
2 ks (RIA22)
4 ks (RIA24)
1 ks
Zaslepovací víčko na Eth2
3.2 Volitelné příslušenství (nezbytné pro montáž jednotky)
a) Montážní úchyt na stožár/konstrukci do průměru 80 mm - MPR-M80:
Základna na stožár
Třmen na stožár
Šroub M8x120
Matice M8
Podložka M8 pružná
Šroub M6x12
Podložka M6 pružná
1 ks
1 ks
2 ks
2 ks
2 ks
4 ks
4 ks
b) Montážní úchyt na stěnu MPR-W1:
Základna na stěnu
Upínací držák
Matice M6 s planžetou
Šroub M6x12
Podložka M6 pružná
1 ks
1 ks
2 ks
4 ks
4 ks
3.3 Specielní příslušenství (na samostatnou objednávku)
a) Ochrana proti demontáži z držáku na stěnu - MPR-W1S:
Bezpečnostní kostka
Bezpečnostní šroub M6x10
Bezpečnostní šroub M6x20
Šroub M6x12, zápustná hlava, křížový
1 ks
2 ks
4 ks
2 ks
b) Nástroj na bezpečnostní šrouby - MPR-Skey:
Specielní imbusová násada k šroubováku
1 ks
3.4 Doplňkové příslušenství (na samostatnou objednávku)
a) Ochranný uzávěr "N" konektoru
1 – 4 ks
b) Sériový servisní kabel pro připojení PC, DB9 – DB9
1 ks
6/17
4. Instalace jednotky
4.1 Výběr místa pro instalaci jednotky
Jednotku umístěte co nejblíže k anténám pokud možno do místa, kde ji lze v případě potřeby spolehlivě
připojit k hromosvodové nebo zemnící soustavě objektu. Antény připojené k jednotce a jednotka by měly být
instalovány tak, aby celá sestava byla vodivě propojena (pokud možno na jednom potenciálu). Dbejte na to,
aby jednotka byla dostatečně vzdálena od míst, kde jsou přítomny horké a agresivní zplodiny (např. při
instalacích na komínech a v jejich blízkosti).
Umístění, směrování, polarizaci instalovaných antén, vysílací frekvenční pásma a kanály volte tak, abyste co
nejvíce eliminovali nežádoucí rušivé signály vlivem vlastní vzájemné interference a od okolních systémů
pracujících ve stejném bezlicenčním pásmu.
4.2 Nářadí a nástroje k montáži / demontáži a servisu
Klíč nástrčkový s=10
Klíč plochý s=13
Klíč plochý s=24
Kleště štípací stranové
Kleště krimpovací na modulární konektory RJ45
Nástroj na odizolování UTP/FTP kabelu
Čistící prostředek (isopropylalkohol)
Vulkanizační páska
Elektroizolační páska
1 ks
2 ks
2 ks
1 ks
1 ks
1 ks
Klíč imbus s=4 (násada ke šroubováku), pouze pro odšroubování víka
při nastavení PoE chaining a servis při výměně radiové karty
Pinzeta, pouze pro nastavení PoE chaining
Šroubovák křížový průměr 4,5mm, pouze pro servis při výměně radiové karty
Šroubovák křížový průměr 6mm, pouze pro montáž a demontáž security options
Specielní imbusová násada k šroubováku, pouze pro montáž a demontáž security options
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
Karabina, která projde otvorem víka o průměru 5,5 mm, jistící šňůra
pouze pro zajištění jednotky proti pádu při výškové montáži na věžích
1 ks
4.3 Montáž jednotky na stožár nebo konstrukci
Montážní úchyt MPR-M80 umožňuje upevnění jednotky na stožár nebo konstrukci libovolné orientace.
Orientace uchycení jednotky oproti úchytu je volitelná po 90 stupních, doporučená poloha je Ethernetovými
vývody směrem dolů.
Nejprve upevněte (šrouby M6x12 na nástrčkový klíč s=10, pod které vložíme pružné podložkyM6) ke skříni
jednotky základnu na stožár s nasazenými šrouby M8x120mm. Orientaci základny vůči skříni jednotky volte
s ohledem na možnosti instalace. Na jeden šroub nasaďte třmen na stožár pružnou podložku M8 a nakonec
našroubujte matici M8. Jednotku nasaďte na stožár nebo konstrukci a nasazený třmen zajistěte rovněž
maticí M8, pod kterou vložte pružnou podložku M8. Obě matice dotáhněte rukou tak, aby jednotka byla
v požadované poloze fixována. Šrouby pak řádně dotáhněte pomocí dvou plochých klíčů s=13, přičemž
jedním klíčem si zajistěte hlavu šroubu M8x120mm proti nežádoucímu protáčení.
Při demontáži jednotky, po odpojení všech vodičů připojených k zařízení, postupuje opačným způsobem.
4.4 Montáž jednotky na stěnu
Montážní úchyt MPR-W1 umožňuje upevnění jednotky na stěnu. Orientace jednotky je libovolná, ale
doporučená poloha je Ethernetovými vývody směrem dolů.
7/17
Nejprve upevněte (šrouby M6x12 na nástrčkový klíč s=10, pod které vložíme pružné podložkyM6) ke skříni
jednotky upínací držák tak, aby bylo možno skříň nasadit na základnu na stěnu shora (skříň se nebude při
montáži uvolňovat). Pak upevněte základnu na stěnu na vybrané místo čtyřmi vruty/šrouby. Lze použít vruty
nebo šrouby do průměru 6mm. Nasaďte jednotku s upínacím držákem na dva šrouby (s částečně
našroubovanými maticemi M6 s planžetou) základny na stěnu. Matice s planžetou utáhněte plochým klíčem
s=10.
Jednotku možno proti neoprávněné demontáži chránit pomocí bezpečnostního příslušenství MPR-W1S
(option na samostatnou objednávku). To obsahuje bezpečnostní šrouby na víko jednotky a blokování
demontáže jednotky ze základny na stěnu. V tomto případě musíte ještě před upevněním základny na stěnu
na tuto připevnit bezpečnostní kostku pomocí křížového šroubováku a dvou šroubů M6x12 (zápustná hlava).
Po uchycení jednotky potom tuto zajistíte na upínacím držáku pomocí dvou protilehlých bezpečnostních
šroubů.
Šrouby lze montovat a demontovat pomocí specielní imbusové násady k šroubováku MPR-Skey (option na
samostatnou objednávku).
Při demontáži jednotky, po odpojení všech vodičů připojených k zařízení, postupuje opačným způsobem.
4.5 Uzemnění jednotky
Pokud je jednotka, antény nebo přívodní vedení UTP/FTP kabelu k ní připojené ve venkovním prostředí
s nebezpečím vzniku přepětí vlivem atmosférických výbojů, přepětí šířeného po napájecích vedeních nebo
průmyslového rušení, je třeba zabezpečit uzemnění jednotky.
Upozornění : Jednotka má nekorodujicí (nerezové) montážní příslušenství zabezpečující vodivé propojení se
stožárem nebo konstrukcí. Toto nenahrazuje zvláště při atmosferických výbojích spolehlivé zemnění
samostatným zemnícím vodičem.
Jednotku spojte s hromosvodovou nebo zemnící soustavou objektu Cu vodičem o průřezu 16 mm2
zakončeným kabelovými oky 16/8. Délku zemnícího vodiče volte co nejkratší. Tím zajistíte spolehlivou funkci
přepěťových ochran zabudovaných v jednotce a zvýšíte bezpečnost a spolehlivost provozu celého zařízení.
Svorka určená k uzemnění jednotky je umístěna na boku skříně (šroub M8, plochá a ozubená podložka M8).
Mezi kabelové oko zemnícího vodiče a skříň jednotky vložte ozubenou podložku M8. K utažení použijte
plochý klíč s=13.
4.6 Anténní kabeláž
Umístění jednotky a antén volte tak, aby délky vf. koaxiálních kabelů byly co nejmenší (do 2m). Tím docílíte
malého útlumu signálu mezi jednotkou a anténami a zajistíte ochranu proti přepětí z anténních výstupů.
V případě větší vzdálenosti mezi jednotkou a anténou dbejte na to, aby antény byly uchyceny na konstrukci,
která má společné zemnění s jednotkou. Jednotka má anténní výstupy s konektory N-Female. K identifikaci
jednotlivých anténních konektorů A1, A2, (A3, A4) slouží typový štítek na zadní straně jednotky (viz kap.1.
„Popis jednotky“).
Přípojný anténní kabel musí být zakončen konektorem N-male. Při montáži kabelu dbejte na to, aby
konektory nebyly příliš mechanicky namáhány a anténní kabely proto mechanicky zajistěte proti
samovolnému pohybu (např. stahovacími pásky). Před připojením kabelu navlečte na N-konektor jednotky
těsnící kroužek, který po dotažení N-konektoru na kabelu utěsní prostor mezi tělesy obou konektorů.Při
montáži jednotky ve vnějším prostředí zaizolujte očištěný konektorový spoj, proti průniku dešťové vody
ovinutím vulkanizační a následně elektroizolační páskou.
Upozornění: Nepoužité anténní výstupy jednotky opatřete ochrannými uzávěry N-konektoru (možno objednat
samostatně).
Před demontáží anténního kabelu odstraňte nejdříve izolační vrstvu tak, abyste nepoškodili povrchovou
ochranu N-konektorů a izolační plášť vysokofrekvenčního kabelu.
8/17
4.7 Datová kabeláž
Datová kabeláž musí být realizována nejméně v kat.5. Ve venkovním prostředí používejte k propojení
jednotky se zdrojem PoE, případně k propojení dalších jednotek mezi sebou (wireless clustering) zásadně
UTP/FTP kabel určený pro venkovní použití (pokud není kabel chráněn jinak). UTP/FTP kabel pro venkovní
použití v potřebných délkách nebo na cívce 305 m lze objednat samostatně.
Maximální celková délka kabelu mezi jednotkou a návazným zařízením (síťová karta PC, Hub, Switch,
Router) případně mezi dvěma jednotkami je 100 m a je dána normou pro Ethernetové kabeláže. Dodávaný
napájecí zdroj PoE je typu midspan a může být vložen do kabelového segmentu mezi jednotkou a návazným
zařízením v libovolném místě. Standartně se zdroj umísťuje při koncové zásuvce nebo u návazného
zařízení.
Datový kabel vstupuje do jednotky přes porty Eth1/PoE (napájený port PoE) a Eth2 (bez napájení nebo
poskytující napájení dalšímu zařízení – PoE chaining). Kabely jsou vedeny přes průchodky. K identifikaci
jednotlivých portů Eth1/PoE, Eth2 slouží typový štítek na zadní straně jednotky (viz kap.1. „Popis jednotky“).
Na datový kabel nasuňte pryžovou těsnící vložku, která je dodávána se zařízením. Osaďte kabel krimpovací
vidlicí RJ45 dle EIA 568B. Dbejte na správnost zapojení vodičů v konektoru. Vidlici u jednotky prostrčte
demontovanou kompletní kabelovou průchodkou (tj. napřed převlečnou maticí a pak tělem) a zapojte do
zásuvky rozhraní Eth1 přepěťové ochrany jednotky. Opačný konec datového kabelu rovněž osaďte
krimpovací vidlicí RJ45 zapojenou dle EIA 568B nebo zakončete jiným vhodným způsobem, například
v zásuvce nebo patch panelu. Mezi jednotkou a zdrojem PoE realizujte propojení přímým kabelem.
Upozornění: Jednotka i zdroj PoE jsou odolné proti přepólování i záměně párů datového kabelu, takže
nemůže dojít k jejich poškození jeho špatným zapojením. Pokud ale chcete předejít případným funkčním
problémům při špatně zapojeném kabelu, otestujte instalovaný kabel testerem strukturované kabeláže (stačí
základní tester kontrolující správné zapojení párů) ještě před jeho připojením do jednotky a zdroje.
Kabel od jednotky zapojte do zásuvky zdroje PoE označené „To Network Jack“. Po zapnutí napájecího
zdroje musí svítit zelená LED dioda na zdroji a žlutá LED dioda na zásuvce RJ45 Eth1/PoE přepěťové
ochrany jednotky, která je viditelná otvorem pro průchodku na skříni jednotky. Pokud žlutá LED nesvítí, je
chyba v kabelovém propojení.
Zkontrolujte, zda je na průchodce pryžové těsnění („O“ kroužek) a zašroubujte tělo kabelové průchodky do
skříně jednotky. K řádnému utažení použijte plochý klíč s=24. Pryžovou vložku nasuňte do těla průchodky až
k vidlici RJ45 a našroubujte převlečnou matici. K utažení použijte rovněž plochý klíč s=24.
Při demontáži průchodky postupujte v opačném pořadí výše uvedeného postupu. Upozornění: při demontáži
převlečné matice zajistěte tělo průchodky proti nežádoucímu protáčení dalším plochým klíčem s=24. Před
uvolněním vidlice RJ45 je nutno stisknout zajišťovací jazýček konektoru.
Nepoužitý Ethernetový vstup jednotky zaslepte zátkou na závitový otvor kabelové průchodky. Tento vstup je
možno používat i jako servisní.
4.8 Napájení jednotky
Jednotka je z výroby nastavena pro napájení PoE (Power over Ethernet), standardní napájení je 802.3af
aktivní, 48 VDC. K jednotce je dodáván integrovaný zdroj/injektor 48 VDC s maximálním výkonem 20W,
povoleným rozsahem vstupního napětí 100-250 VAC –10 %, +6 % při frekvenci 47-63 Hz a max. vstupním
proudem 0,5 A při napětí 90 VAC.
Zdroj umístěte v suchém prostředí s nekondenzující vlhkostí 5%–95% s teplotou v rozmezí 0 až +40 °C
(rozsah skladovacích teplot je –30 °C až +85 °C) a přirozenou ventilací vzduchu.
Samostatnou jednotku lze také napájet ze skupinového zdroje PoE typu midspan nebo přímo ze switche,
pokud tyto splňují standard 802.3af.
9/17
4.9 Připojení návazných zařízení
Koncové zařízení (síťová karta PC, Hub, Switch, Router) připojte k výstupu označeném „To Hub/Switch“
dodávaného napájecího zdroje přímým/překříženým datovým kabelem (jednotka má Auto MDX). Pokud je
návazné zařízení připojeno trvale, a existuje nebezpečí vzniku přepětí z atmosférického výboje
indukovaného do venkovního UTP/FTP kabelu, doporučujeme vstup tohoto zařízení chránit standardní
přepěťovou ochranou pro Ethernetové sítě.
4.10 Propojení více jednotek (wireless clustering)
Dodávaný integrovaný zdroj/injektor 48 VDC/20W umožňuje napájet samostatnou jednotku při maximální
délce kabelu 100m a pomocí PoE chainingu další navazující jednotku, při maximální délce propojovacího
kabelu mezi jednotkami 100m.
Upozornění: Při PoE chainingu používejte výhradně napájecí zdroj, dodávaný se zařízením!
Na obou koncích propojovacího kabelu jsou datové i napájecí vstupy jednotek, za předpokladu jejich
správného uzemnění, chráněny přepěťovými ochranami integrovanými v jednotkách.
Propojení jednotek proveďte přímým kabelem mezi portem Eth2 jednotky, která poskytuje napájení a portem
Eth1/PoE návazné jednotky, která přijímá napájení z PoE chainingu. Při realizaci použijte shodné
technologické postupy montáže a demontáže vidlice RJ45 a kabelové průchodky jak jsou uvedeny v bodu
4.7.
Před započetím prací na připojování návazné jednotky zjistěte na portu Eth2 jednotky která poskytuje
napájení přítomnost napájecího napětí. Po odšroubování zátky (nebo průchodky) to indikuje žlutě svítící LED
na konektoru RJ45 přepěťové ochrany. Pokud žlutá LED na Eth2 nesvítí, je PoE chaining vypnut (nastavení
z výroby). Zapnutí PoE chainingu je třeba provést přestavením propojek na desce přepěťových ochran uvnitř
jednotky.
Upozornění: Před manipulací s propojkami se doporučuje vypnout zdroj /injektor 48 VDC.
Po sejmutí víka skříně jednotky pomocí imbus klíče s=4, přestavte (nejlépe pomocí pinzety) na desce
přepěťové ochrany červené Jumpery JP5 a JP6 (jsou přístupné po odpojení datového kabelu ze zásuvky
PoE RJ45 základní desky) z pozice 1,2 (nastaveno ve výrobě) do pozice 2,3. Tím zajistíte výstup napájecího
napětí PoE přes rozhraní Eth2.
Pokud je na rozhraní Eth2 přítomno napájecí napětí, svítí na příslušné zásuvce RJ45 přepěťové ochrany
žlutá LED dioda.
Upozornění: k takto nastavenému rozhraní nelze připojovat servisní PC ani jiná návazná zařízení, která
nemají vstup PoE. Hrozí nebezpečí poškození jejich Ethernetového rozhraní.
Pokud je na Eth2 napájení PoE, připojte návaznou jednotku. Zkontrolujte, zda na obou propojených
Ethernetových portech jednotek svítí žlutá LED indikující přítomnost napájení. V případě, že žluté LED
nesvítí, je chyba v kabelovém propojení jednotek. Modul přepěťových ochran chrání jednotku proti
přepólování a chybnému zapojení párů UTP/FTP kabelu.
Po ukončení prací a kontrole správnosti zapojení opět nasaďte a přišroubujte víko skříně. Imbus šrouby
s vnitřním šestihranem s=4 řádně dotáhněte tak, aby byla zajištěna těsnost skříně.
Nepoužitý Ethernetový vstup návazné jednotky zaslepte zátkou na závitový otvor kabelové průchodky. Tento
vstup je možno používat i jako servisní (pokud není na jejím Eth2 aktivován PoE chaining) pro jednotku příp.
wireless cluster.
10/17
5. Konfigurace jednotky
Pro konfiguraci jednotky lze použít některý z následujících konfiguračních programů:
a) WinBox - GUI konfigurátor pod OS Windows, kterým lze provádět konfiguraci, monitoring, testy, reset,
reboot přes Ethernetový nebo radiový interface. Zahrnuje v sobě i možnost spuštění terminálových
konfigurátorů typu Telnet, MAC Telnet, SSH a také network discovery program, který automaticky vyhledá
jednotku (y) na lokálním segmentu.
Pokud již nemáte nainstalovan WinBox.exe na svém PC, můžete si ho stáhnout přes Ethernetové rozhraní
přímo z jednotky pomocí standartního prohlížeče na URL http://192.168.1.254/winbox/winbox.exe. Jinak
je také ke stažení na stránkách http://www.eliatel.cz/podpora.htm.
b) WebBox – webové rozhraní vestavěné v jednotce umožňuje pomocí standartního webového prohlížeče
základní konfiguraci – omezené možnosti.
a dále samostatné terminálové ovládací programy
c) Telnet
d) MAC Telnet/ Network Discovery, ke stažení na stránkách http://www.eliatel.cz/podpora.htm
e) SSH
f) CLI - sériový port (pouze pro servis)
PC s nainstalovaným konfiguračním programem připojte k jednotce přímým/překříženým datovým kabelem.
Jako vstupu lze použít: zásuvku „To Hub/Switch“ na zdroji PoE nebo při práci u jednotky volné Ethernetové
rozhraní jednotky Eth2 (pozor nutno ověřit, zda není PoE napájeno-na zásuvce Eth2 přepěťové ochrany
nesmí svítit žlutá LED dioda, která je viditelná otvorem pro průchodku na skříni jednotky). Dále je možno, po
sejmutí víka skříně jednotky, se připojit k servisnímu vstupu Eth3 na základní desce jednotky.
Zkontrolujte, že jednotka je pod napětím. K jednotce se přihlásíte (zalogujete) konfiguračním programem
pomocí defaultních přístupových parametrů:
Login: „admin“
Password: (nevyplňujte)
Přednastavená IP adresa jednotky: 192.168.1.254/24 (maska 255.255.255.0)
Při použití WinBox nebo MAC Telnet není třeba znát adresu jednotky. Možno použít funkci network
discovery tlačítko „….“ k automatickému vyhledání jednotky(ek). Funkce tlačítka „…“ je omezena pouze na
lokální segment, kde komunikace neprochází přes router.
Jednotka je předkonfigurována z výroby tak, že má aktivovány (zapnuty) porty Eth1/PoE, Eth2 a interní Eth3,
přes které je možno se při instalaci připojit. Všechny radiové porty jsou předkonfigurovány, ale nejsou
aktivovány (jsou vypnuty). Defaultní konfigurace je v příloze A.
Pomocí konfiguračního programu změňte IP adresu jednotky, adresu a masku sítě (v sekci IP/Adresses)
podle potřeb vaší sítě, případně nastavte default gateway (v sekci IP/Routes) tak, aby byl možný dálkový
přístup pro konfiguraci a management jednotky.
Pomocí konfiguračního programu se zalogujte na jednotku a zkontrolujte její dostupnost. Pro konfiguraci
jednotky můžete dále použít specificky orientované manuály „Modus-RIA“ dostupné stránkách
http://www.eliatel.cz/Dokumentace.htm nebo Referenční manuál RouterOS (v angličtině) na
http://www.mikrotik.com/docs/ros/2.9/.
11/17
6. Technická podpora, servis-kontakty
Při kontaktu s technickou podporou uveďte vždy typ zařízení např. Modus-RIA22-NX-ML4, jeho výrobní číslo
např. S/N 0604FU0511 a verzi SW např. 2.9.22. Výrobní číslo je uvedeno na typovém štítku jednotky a nebo
je možno ho odečíst pomocí konfiguračního programu v sekci „Files“ v názvu souboru např.
Modus-RIA_SN_0604FU0511.txt
Adresa:
ELIATEL s.r.o.
Purkyňova 45
612 00 Brno
e-Mail: [email protected]
Telefon:541 590 642
http://www.eliatel.cz/podpora.htm
12/17
PŘÍLOHA A
Modus-RIA_cnf_default
# jan/01/2000 00:19:33 by RouterOS 2.9.22
# software id = 6BRR-3TT
#
/ interface ethernet
set eth1/PoE name="eth1/PoE" mtu=1500 mac-address=00:0C:42:06:2B:03 \
arp=enabled disable-running-check=yes auto-negotiation=yes full-duplex=yes \
cable-settings=default mdix-enable=yes speed=100Mbps comment="" \
disabled=no
set eth2 name="eth2" mtu=1500 mac-address=00:0C:42:06:2B:04 arp=enabled \
disable-running-check=yes auto-negotiation=yes full-duplex=yes \
cable-settings=default speed=100Mbps comment="" disabled=no
set eth3-internal name="eth3-internal" mtu=1500 mac-address=00:0C:42:06:2B:05 \
arp=enabled disable-running-check=yes auto-negotiation=yes full-duplex=yes \
cable-settings=default speed=100Mbps comment="" disabled=no
/ interface wireless
set "wlan A1" name="wlan A1" mtu=1500 mac-address=00:0B:6B:2A:C8:1B \
arp=enabled disable-running-check=no radio-name="000B6B2AC81B" \
mode=ap-bridge ssid="Modus" area="" frequency-mode=manual-txpower \
country="czech republic" antenna-gain=0 frequency=2412 band=2.4ghz-b/g \
scan-list=default rate-set=default \
supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps \
supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps \
basic-rates-b=1Mbps basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=2007 \
ack-timeout=dynamic tx-power-mode=default noise-floor-threshold=default \
periodic-calibration=default periodic-calibration-interval=60 \
burst-time=disabled dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled \
wds-default-bridge=none wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150 \
wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled \
default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 \
default-client-tx-limit=0 hide-ssid=no security-profile=default \
disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=both \
compression=no allow-sharedkey=no comment="" disabled=yes
set "wlan A2" name="wlan A2" mtu=1500 mac-address=00:0B:6B:2A:C5:AD \
arp=enabled disable-running-check=no radio-name="000B6B2AC5AD" \
mode=ap-bridge ssid="Modus" area="" frequency-mode=manual-txpower \
country="czech republic" antenna-gain=0 frequency=5500 band=5ghz \
scan-list=default rate-set=default \
supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps \
supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps \
basic-rates-b=1Mbps basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=2007 \
ack-timeout=dynamic tx-power-mode=default noise-floor-threshold=default \
periodic-calibration=default periodic-calibration-interval=60 \
burst-time=disabled dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled \
wds-default-bridge=none wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150 \
wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled \
default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 \
default-client-tx-limit=0 hide-ssid=no security-profile=default \
disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=both \
compression=no allow-sharedkey=no comment="" disabled=yes
/ interface wireless nstreme
set "wlan A1" enable-nstreme=no enable-polling=yes framer-policy=none \
framer-limit=3200
set "wlan A2" enable-nstreme=no enable-polling=yes framer-policy=none \
framer-limit=3200
/ interface wireless manual-tx-power-table
13/17
set "wlan A1" manual-tx-powers=1Mbps:17,2Mbps:17,5.5Mbps:17,11Mbps:17,6Mbps:17,\
9Mbps:17,12Mbps:17,18Mbps:17,24Mbps:17,36Mbps:17,48Mbps:17,54Mbps:17
set "wlan A2" manual-tx-powers=1Mbps:17,2Mbps:17,5.5Mbps:17,11Mbps:17,6Mbps:17,\
9Mbps:17,12Mbps:17,18Mbps:17,24Mbps:17,36Mbps:17,48Mbps:17,54Mbps:17
/ interface wireless security-profiles
set default name="default" mode=none authentication-types="" \
unicast-ciphers="" group-ciphers="" wpa-pre-shared-key="" \
wpa2-pre-shared-key="" eap-methods=passthrough tls-mode=no-certificates \
tls-certificate=none static-algo-0=none static-key-0="" static-algo-1=none \
static-key-1="" static-algo-2=none static-key-2="" static-algo-3=none \
static-key-3="" static-transmit-key=key-0 static-sta-private-algo=none \
static-sta-private-key="" radius-mac-authentication=no group-key-update=5m
/ interface wireless align
set frame-size=300 active-mode=yes receive-all=no \
audio-monitor=00:00:00:00:00:00 filter-mac=00:00:00:00:00:00 ssid-all=no \
frames-per-second=25 audio-min=-100 audio-max=-20
/ interface wireless snooper
set multiple-channels=yes channel-time=200ms receive-errors=no
/ interface wireless sniffer
set multiple-channels=no channel-time=200ms only-headers=no receive-errors=no \
memory-limit=10 file-name="" file-limit=10 streaming-enabled=no \
streaming-server=0.0.0.0 streaming-max-rate=0
/ interface bridge
add name="bridge1" mtu=1500 arp=enabled stp=no priority=32768 ageing-time=5m \
forward-delay=15s garbage-collection-interval=5s hello-time=2s \
max-message-age=20s comment="" disabled=no
/ interface bridge port
add interface=eth1/PoE bridge=bridge1 priority=128 path-cost=10 comment="" \
disabled=no
add interface=eth2 bridge=bridge1 priority=128 path-cost=10 comment="" \
disabled=no
add interface=eth3-internal bridge=bridge1 priority=128 path-cost=10 \
comment="" disabled=no
add interface="wlan A1" bridge=bridge1 priority=128 path-cost=10 comment="" \
disabled=no
add interface="wlan A2" bridge=bridge1 priority=128 path-cost=10 comment="" \
disabled=no
/ interface l2tp-server server
set enabled=no max-mtu=1460 max-mru=1460 \
authentication=pap,chap,mschap1,mschap2 default-profile=default-encryption
/ interface pptp-server server
set enabled=no max-mtu=1460 max-mru=1460 authentication=mschap1,mschap2 \
keepalive-timeout=30 default-profile=default-encryption
/ ip accounting
set enabled=no account-local-traffic=no threshold=256
/ ip accounting web-access
set accessible-via-web=no address=0.0.0.0/0
/ ip service
set telnet port=23 address=0.0.0.0/0 disabled=no
set ftp port=21 address=0.0.0.0/0 disabled=no
set www port=80 address=0.0.0.0/0 disabled=no
set ssh port=22 address=0.0.0.0/0 disabled=no
set www-ssl port=443 address=0.0.0.0/0 certificate=none disabled=yes
/ ip socks
set enabled=no port=1080 connection-idle-timeout=2m max-connections=200
/ ip upnp
set enabled=no allow-disable-external-interface=yes show-dummy-rule=yes
/ ip traffic-flow
set enabled=no interfaces=all cache-entries=4k active-flow-timeout=30m \
inactive-flow-timeout=15s
/ ip dns
14/17
set primary-dns=0.0.0.0 secondary-dns=0.0.0.0 allow-remote-requests=no \
cache-size=2048KiB cache-max-ttl=1w
/ ip address
add address=192.168.1.254/24 network=192.168.1.0 broadcast=192.168.1.255 \
interface=eth1/PoE comment="" disabled=no
/ ip proxy
set enabled=no src-address=0.0.0.0 port=8080 parent-proxy=0.0.0.0:0 \
cache-administrator="webmaster" max-disk-cache-size=none \
max-ram-cache-size=unlimited cache-only-on-disk=no \
maximal-client-connections=1000 maximal-server-connections=1000 \
max-object-size=4096KiB max-fresh-time=3d
/ ip neighbor discovery
set eth1/PoE discover=yes
set eth2 discover=yes
set eth3-internal discover=yes
set "wlan A1" discover=yes
set "wlan A2" discover=yes
set bridge1 discover=yes
/ ip route
/ ip firewall connection tracking
set enabled=yes tcp-syn-sent-timeout=5s tcp-syn-received-timeout=5s \
tcp-established-timeout=1d tcp-fin-wait-timeout=10s \
tcp-close-wait-timeout=10s tcp-last-ack-timeout=10s \
tcp-time-wait-timeout=10s tcp-close-timeout=10s udp-timeout=10s \
udp-stream-timeout=3m icmp-timeout=10s generic-timeout=10m \
tcp-syncookie=no
/ ip firewall service-port
set ftp ports=21 disabled=no
set tftp ports=69 disabled=no
set irc ports=6667 disabled=no
set h323 disabled=yes
set quake3 disabled=no
set mms disabled=no
set gre disabled=yes
set pptp disabled=yes
/ ip hotspot service-port
set ftp ports=21 disabled=no
/ ip hotspot profile
set default name="default" hotspot-address=0.0.0.0 dns-name="" \
html-directory=hotspot rate-limit="" http-proxy=0.0.0.0:0 \
smtp-server=0.0.0.0 login-by=cookie,http-chap http-cookie-lifetime=3d \
split-user-domain=no use-radius=no
/ ip hotspot user profile
set default name="default" idle-timeout=none keepalive-timeout=2m \
status-autorefresh=1m shared-users=1 transparent-proxy=yes \
open-status-page=always advertise=no
/ ip dhcp-server config
set store-leases-disk=5m
/ ip ipsec proposal
add name="default" auth-algorithms=sha1 enc-algorithms=3des lifetime=30m \
lifebytes=0 pfs-group=modp1024 disabled=no
/ system logging
add topics=info prefix="" action=memory disabled=no
add topics=error prefix="" action=memory disabled=no
add topics=warning prefix="" action=memory disabled=no
add topics=critical prefix="" action=echo disabled=no
/ system logging action
set memory name="memory" target=memory memory-lines=100 memory-stop-on-full=no
set disk name="disk" target=disk disk-lines=100 disk-stop-on-full=no
set echo name="echo" target=echo remember=yes
set remote name="remote" target=remote remote=0.0.0.0:514
15/17
/ system upgrade mirror
set enabled=no primary-server=0.0.0.0 secondary-server=0.0.0.0 \
check-interval=1d user=""
/ system clock dst
set dst-delta=+00:00 dst-start="jan/01/1970 00:00:00" dst-end="jan/01/1970 \
00:00:00"
/ system watchdog
set reboot-on-failure=yes watch-address=none watchdog-timer=yes \
no-ping-delay=5m automatic-supout=yes auto-send-supout=no
/ system console
add port=serial0 term="" disabled=no
/ system identity
set name="Modus-RIA"
/ system note
set show-at-login=yes note=""
/ system routerboard settings
set baud-rate=115200 boot-delay=1s boot-device=nand-if-fail-then-ethernet \
enter-setup-on=any-key cpu-mode=power-save memory-test=no \
cpu-frequency=264MHz boot-protocol=bootp enable-jumper-reset=yes
/ system ntp server
set enabled=no broadcast=no multicast=no manycast=yes
/ system ntp client
set enabled=no mode=unicast primary-ntp=0.0.0.0 secondary-ntp=0.0.0.0
/ port
set serial0 name="serial0" baud-rate=auto data-bits=8 parity=none stop-bits=1 \
flow-control=hardware
/ ppp profile
set default name="default" use-compression=default use-vj-compression=default \
use-encryption=default only-one=default change-tcp-mss=yes comment=""
set default-encryption name="default-encryption" use-compression=default \
use-vj-compression=default use-encryption=yes only-one=default \
change-tcp-mss=yes comment=""
/ ppp aaa
set use-radius=no accounting=yes interim-update=0s
/ queue type
set default name="default" kind=pfifo pfifo-limit=50
set ethernet-default name="ethernet-default" kind=pfifo pfifo-limit=50
set wireless-default name="wireless-default" kind=sfq sfq-perturb=5 \
sfq-allot=1514
set synchronous-default name="synchronous-default" kind=red red-limit=60 \
red-min-threshold=10 red-max-threshold=50 red-burst=20 red-avg-packet=1000
set hotspot-default name="hotspot-default" kind=sfq sfq-perturb=5 \
sfq-allot=1514
add name="default-small" kind=pfifo pfifo-limit=10
/ user
add name="admin" group=full address=0.0.0.0/0 comment="system default user" \
disabled=no
/ user group
add name="read" policy=local,telnet,ssh,reboot,read,test,winbox,password,web,!f\
tp,!write,!policy
add name="write" policy=local,telnet,ssh,reboot,read,write,test,winbox,password\
,web,!ftp,!policy
add name="full" policy=local,telnet,ssh,ftp,reboot,read,write,policy,test,winbo\
x,password,web
/ user aaa
set use-radius=no accounting=yes interim-update=0s default-group=read
/ radius incoming
set accept=no port=1700
/ snmp
set enabled=no contact="" location=""
/ snmp community
16/17
set public name="public" address=0.0.0.0/0 read-access=yes
/ tool bandwidth-server
set enabled=yes authenticate=yes allocate-udp-ports-from=2000 max-sessions=10
/ tool mac-server ping
set enabled=yes
/ tool e-mail
set server=0.0.0.0 from="<>"
/ tool sniffer
set interface=all only-headers=no memory-limit=10 file-name="" file-limit=10 \
streaming-enabled=no streaming-server=0.0.0.0 filter-stream=yes \
filter-protocol=ip-only filter-address1=0.0.0.0/0:0-65535 \
filter-address2=0.0.0.0/0:0-65535
/ tool graphing
set store-every=5min
/ routing ospf
set router-id=0.0.0.0 distribute-default=never redistribute-connected=no \
redistribute-static=no redistribute-rip=no redistribute-bgp=no \
metric-default=1 metric-connected=20 metric-static=20 metric-rip=20 \
metric-bgp=20
/ routing ospf area
set backbone area-id=0.0.0.0 type=default translator-role=translate-candidate \
authentication=none prefix-list-import="" prefix-list-export="" \
disabled=no
/ routing bgp
set enabled=no as=1 router-id=0.0.0.0 redistribute-static=no \
redistribute-connected=no redistribute-rip=no redistribute-ospf=no
/ routing rip
set redistribute-static=no redistribute-connected=no redistribute-ospf=no \
redistribute-bgp=no metric-static=1 metric-connected=1 metric-ospf=1 \
metric-bgp=1 update-timer=30s timeout-timer=3m garbage-timer=2m
17/17

Podobné dokumenty

MODUS PRO PÁSMO 2,4 A 5 GHz

MODUS PRO PÁSMO 2,4 A 5 GHz MAC address/protocol ID/multicast/broadcast filters, Spanning tree, VLAN bridging NAT, statický routing, RIP v1/v2, OSPF v2, BGP v4 PPTP, PPPoE, L2TP, EoIP DHCP klient/server CIR, MIR, QoS

Více

MODUS PRO PÁSMO 2,4 A 5 GHz

MODUS PRO PÁSMO 2,4 A 5 GHz 2x 10/100 Base – TX (RJ45), auto MDI/X MAC address/protocol ID/multicast/broadcast filters, Spanning tree, VLAN bridging NAT, statický routing, RIP v1/v2, OSPF v2, BGP v4 PPTP, PPPoE, L2TP, EoIP DH...

Více

vowr rádio

vowr rádio vstupní napájecí napětí v rozmezí -40 až -60 V v místě napájecího konektoru na předním panelu. Levý pin napájecího konektoru má číslo 1 a pravý pin má číslo 2 při čelním pohledu. K pinu 1, který je...

Více

MODUS PRO PÁSMO 2,4 A 5 GHz

MODUS PRO PÁSMO 2,4 A 5 GHz 2x 10/100 Base – TX (RJ45), auto MDI/X MAC address/protocol ID/multicast/broadcast filters, Spanning tree, VLAN bridging NAT, statický routing, RIP v1/v2, OSPF v2, BGP v4 PPTP, PPPoE, L2TP, EoIP DH...

Více

Kamera Trendnet TV-IP512WN Wireless ProView

Kamera Trendnet TV-IP512WN Wireless ProView Minimální vzdálenost objektu (M.O.D.): 1cm Úhel: diagonal 44 degree Audio: integrovaný mikrovon Citlivost: -48dB +/- 3dB (5 meters max) Frequency: 50~16000Hz S/N: 50dB Externí výxstup pro reprodukt...

Více

JetWave 2450_DS_201601041917450

JetWave 2450_DS_201601041917450 IEEE 802.11b/gn HT20 ISM Band *FCC: 2.412 GHz ~ 2.462 GHz (CH1 ~ CH11) *ETSI: 2.412 GHz ~ 2.472 GHz (CH1 ~ CH13) IEEE 802.11g/n HT40 ISM Band *FCC: 2.422GHz ~ 2.452 GHz (CH3 ~ CH9) *ETSI: 2.422 GHz...

Více

Seznámení se systémem GP webpay

Seznámení se systémem GP webpay provést zrušení úhrady. Lze pouze objednávku buď kompletně zrušit – přejde do stavu reverzována, nebo pro vrácení peněz použít funkci KREDIT. Pokud byla objednávka založena s „variabilní“ částkou (...

Více

Netstar assistant CZ1615 vx.x.x.docx

Netstar assistant CZ1615 vx.x.x.docx připojujete. V následujícím okně je vhodné si překontrolovat verzi Netstar Assistanta. Musí být shodná s verzí firmware ve Vaší ústředně, jinak nebudete schopni se k ní prostřednictvím aplikace při...

Více

Revitalizace stávajících budov

Revitalizace stávajících budov Z profesního hlediska je nutné, aby jednotliví profesionalisté se celoživotně vzdělávali a měli přehled nejenom ve svém oboru, ale i v příbuzných oborech Hlavní inženýr projektu má za povinnost jed...

Více