Program - Středisko bezpečnostní politiky

Komentáře

Transkript

Program - Středisko bezpečnostní politiky
The Prague Conference
on the European Way of Security 2009
Datum
čtvrtek, 8. ledna 2009
Místo
Poslanecká sněmovna, Parlament České Republiky,
Praha 1, Sněmovní 1, místnost 205
Simultánní tlumočení čeština/angličtina
Za laskavé podpory
Organizátoři
Friedrich Ebert Stiftung,
Česká Republika
Zastoupení Evropské
komise v ČR
Středisko bezpečnostní
politiky, Centrum pro
sociální a ekonomické
strategie, Fakulta
sociálních věd, Univerzita
Karlova v Praze
Centre for the Study of
Global Governance,
London School of
Economics and Political
Science, Londýn
Institut ochrany
obyvatelstva GŘ HZS
Lázně Bohdaneč, MV ČR
Pod záštitou
(v abecedním pořadí)
Prof. Václav Hampl
Lubomír Zaorálek
rektor Univerzity Karlovy v Praze
místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
1
PROGRAM:
Čtvrtek 8. ledna
08:00 - 09:00
Registrace – káva
09:00 - 09:10
Zahájení konference
Miloš Balabán, vedoucí Střediska pro Bezpečnostní politiku, CESES
FSV UK, organizátor konference
Lubomír Zaorálek, místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky
09:10 - 09:40
Hlavní vystoupení
A European Way of Security
Robert Cooper, generální ředitel pro vnější a politicko-vojenské
záležitosti, generální sekretariát Rady Evropské unie
09:40 - 11:45
Přestávka na kávu
10:30 - 10:45
Panelová diskuse
A European Way of Security
Úvodní slovo
Prof. Mary Kaldor, vedoucí Střediska pro studium globálního vládnutí,
London School of Economics and Political Science, Londýn
Moderátor
Gen. Klaus Reinhardt, bývalý velitel NATO Allied Land Forces Europe
(LANDCENT), bývalý velitel KFOR
Panelisté
Tomáš Dub, místopředseda Zahraničního výboru Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR, vedoucí stálé delegace do Parlamentního
shromáždění NATO
(v abecedním pořadí)
Štefan Füle, mimořádný a zplnomocněný velvyslanec ČR při NATO
Prof. Mary Kaldor, vedoucí Střediska pro studium globálního vládnutí,
London School of Economics and Political Science, Londýn
Libor Rouček, 1. místopředseda zahraničního výboru EP
Lubomír Zaorálek, místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR
Diskuse
11:45 - 12:30
Oběd
12:30 – 12:45
12:45 - 14:45
EU External Relations and Human Security Concept
Úvodní vystoupení
Narcis Serra, bývalý ministr obrany Španělska
Moderátor
Prof. Mary Kaldor, vedoucí Střediska pro studium globálního vládnutí,
London School of Economics and Political Science, Londýn
Panelová diskuse
National Security Strategies
Analýzy z pohledu lidské bezpečnosti – studie zpracované na
konferenci: společný projekt Centra pro bezpečnostní politiku, CESES
FSV UK a CsGG (Česká Republika, Německo, VB, Francie, Španělsko)
Panelisté
(v abecedním pořadí)
Thomas Bauer, CAP Mnichov
Natasha Elise Marhia, CsGG LSE Londýn
Vladimír Karaffa , SBP CESES FSV UK Praha
Prof. Genevieve Schmeder, CNdAM Paříž
14:45 - 15:00
Přestávka na kávu
15:00 - 16:15
Prezentace studie
European Action Service
Studii na konferenci zpracovalo CsGG LSE, Londýn
Prezentace
Mary Martin, Středisko pro studium globálního vládnutí, London School
of Economics and Political Science, Londýn
Diskuse
16:15 – 16:25
Přestávka na kávu
2
16:25 – 17:40
Moderátor
Human Security in Action
Jan Eichler, Ústav mezinárodních vztahů, Praha
1. Koncept
Human Security and the
Military
Gen. Klaus Reinhardt, bývalý velitel NATO Allied Land Forces Europe
(LANDCENT), bývalý velitel KFOR
Human Security and
International Law
Gerd Oberleitner, Institute of International Law and International
Relations, University of Graz, Graz
Human Security,
Technology, Procurement
Prof. Genevieve Schmeder, Conservatoire National des Arts et
Metiers, Paříž
Diskuse
17:40 - 17:50
Přestávka na kávu
17:50 - 19:05
Afghánistán
Sabina Introvičová, bývalá mluvčí 1. kontingentu armády České
Republiky, Provinční rekonstrukční tým ISAF, Logar, Afghánistán
Irák
Prof. Mary Kaldor, vedoucí Střediska pro studium globálního vládnutí,
London School of Economics and Political Science, Londýn
Angola
Major Shannon Beebe, Ministerstvo obrany USA, budoucí vojenský
atašé v Angole
2. Praxe
Diskuse
19:05 - 19:15
Závěr konference
Prof. Mary Kaldor, vedoucí Střediska pro studium globálního vládnutí,
London School of Economics and Political Science, Londýn
Miloš Balabán, vedoucí Střediska pro Bezpečnostní politiku, CESES
FSV UK
19:30 - 21:30
Recepce
(pro čestné hosty)
Recepce pořádaná Lubomírem Zaorálkem, místopředsedou
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Proslovy:
Prof. Václav Hampl, Rektor Univerzity Karlovy v Praze
Parlament České republiky
Malostranské náměstí 7
Irena Moozová, vedoucí zastoupení Evropské komise v ČR
Erfried Adam, vedoucí kanceláře Friedrich Ebert Stiftung v České
Republice
Konference proběhne v rámci řešení výzkumného záměru FSV UK a FF UK „Rozvoj české společnosti v Evropské unii:
výzvy a rizika“, dílčího projektu CESES „Vize a strategie rozvoje české společnosti v EU“ MSM0021620841.
3

Podobné dokumenty