Návod na montáž a obsluhu elektrických vrátných GUARD s DEK

Komentáře

Transkript

Návod na montáž a obsluhu elektrických vrátných GUARD s DEK
Návod na montáž a obsluhu
elektrických vrátných GUARD s DEK-em
4 FP 111 71,72,74/1,2
4 VNF B 311
1.Použití.
Elektrické vrátné GUARD s dotykovým elektronickým klíčem typu 4 FP 111 71,72,74/1,2 (dále jen
EV GUARD-DEK1,2) jsou určené pro spolupráci s domácími telefony (DT) 4 FP 110 36-39 resp. 4
FP 110 51-55 a síťovými napáječi (SN) 4 FP 672 17-19 resp. 4 FP 672 38-41. EV GUARD-DEK1,2
jsou z hlediska montáže určené pro montaž pod omítku anebo nad omítku. Prostřednictvím
dotykového portu (DP) a dotykového elektronického klíče (DEK) je možné ovládat EZ. Elektrické
vrátné jsou vyhotovené v dvou verzích s následujícím označením.
EV GUARD-DEK1 : 4 FP 111 71/1, 4 FP 111 72/1, 4 FP 111 74/1
EV GUARD-DEK2 : 4 FP 111 71/2, 4 FP 111 72/2, 4 FP 111 74/2
Elektrické vrátné mají operační a paměťovou jednotku (OPJ) osazenou pod panelem elektrického
vrátného.
EV GUARD-DEK1,2 jako kompletní výrobek sestává z :
a) 1 ks příslušného EV GUARD-DEK1,2
b) 1 ks Návod na montáž a obsluhu 4 VNF B 311
c) 1 ks Transil BZW06-10B
Pro všechny typy EV GUARD–DEK1,2 se jako samostatný díl dodává dotykový elektronický klíč
99 021 8665 (počet podle požadavků zákazníka).
Pro instalaci EV GUARD-DEK1 si musí zákazník doobjednat:
1. Sada instalačních disket DEK 3,5“s technickou příručkou
2. Propojovací kabel RS 232
99 021 8372
99 021 8374
Pro instalaci EV GUARD-DEK2 si musí zákazník doobjednat:
1. Sada instalačních disket DEK 3,5“s technickou příručkou
99 021 8372
2. Propojovací kabel RS 232
99 021 8374
3. Přenosové médium 4 FF 441 03 (počet podle požadavků zákazníka)
4. Programátor přenosového média s napájecím zdrojem
V případe , když vlastníte Elektrické vrátné GUARD typu 4 FP 111 61,62,64 a máte zájem o rozšíření
na EV GUARD-DEK, potom je nutné objednat :
- pro EV GUARD-DEK1 :
- modul DEK kompletní 4 FN 170 24/1
1 ks
- chráničku dotykové plochy 99 021 8774
1 ks
- dotykový port DM 9092 99 021 8775
1 ks
- návod na montáž a obsluhu 4 VNF B 311
1 ks
- pro EV GUARD-DEK2 :
- modul DEK kompletní 4 FN 170 24/2
1 ks
- chráničku dotykové plochy 99 021 8774
1 ks
- dotykový port DM 9092 99 021 8775
1 ks
- návod na montáž a obsluhu 4 VNF B 311
1 ks
2.Montáž
Montáž EV GUARD-DEK1,2 doporučujeme vykonávat jenom kvalifikovaným pracovníkům resp.
firmám, které se montáží popsaných zařízení zabývají. Vzhledem k tomu, že k uvedení systému do
provozu je nutný PC s nainstalovaným operačním systémem minimálně WINDOWS 95 a
předpokládá se potřeba aktualizace databáze (vymazání resp. doplnění nových DEK-ů),
doporučujeme montáž ponechat firmě, která bude v budoucnu spravovat Vaši databázi.
Při montáži všech typů těchto EV GUARD-DEK1,2 je třeba dodržet následující pokyny:
a) EV montujeme 1,3 - 1,5 m od úrovně podlahy v prostředí od -25°C do +40°C při
maximální relativní vlhkosti 80%.
b) Všechny typy EV se dodávají bez krycích stříšek.
2
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
EV doporučujeme montovat:
- pod omítku – bez krycí stříšky v prostorech alespoň s částeční ochranou proti
povětrnostním vlivům (přístřešek a pod.)
– s krycí stříškou 4 FA 690 01
- nad omítku – s krycí stříškou 4 FF 692 31
Před montáží pod omítku se ve zdi vyseká otvor o rozměrech 185x140 mm do hloubky
55 mm podle obr.1.
Před samotnou montáží EV rozmontujeme a ve zdi osadíme samotný montážní základ
(vaničku). Rozmontování EV vykonáme podle postupu uvedeného na obr. 2.
Po dobu připojování vodičů na svorkovnice se může blok EV upevnit na montážní
základ už osazený ve zdi do polohy podle obr.3.
Připojení vodičů na svorkovnice uskutečníme v návaznosti na žádanou funkci
komplexního dorozumívacího audiosystému podle zapojení uvedených v tomto návodě.
Silnou čarou vyznačené vodiče se využívají na připojení EZ, přičemž odpor smyčky pro
spínání EZ nesmí překročit 4Ω. Když vedení neplní danou podmínku, doporučujeme
použít na spínání EZ „Spínací modul EZ“ 4 FK 176 66. Odpor ostatních přepojovacích
vodičů může být max. 7 Ω, co představuje následující délku vodičů.
120 bm
Cu vodič Ф0,5mm
Cu vodič Ф0,8mm
250 bm
Cu vodič Ф1mm
310 bm
Při výměně adresního štítku, který je umístěn mezi Al panelem a montážním blokem EV
pod sklem, je zapotřebí uvolnit západku, která zamezuje posouvaní skla a štítku.
Pro případ rozšíření EV GUARD o Modul DEK kompletní 4 FN 170 24/1,2 obr.14 je postup
následující. Modul DEK jako samostatný díl montujeme na chráněné a co nejméně přístupné místo
pro cizí a neoprávněné osoby. Postup při samotné montáži je :
- demontujeme kryt modulu (2 šrouby)
- demontujeme desku OPJ (3 šrouby)
- osadíme montážní škatuli (před osazením je potřebné udělat otvor pro přívodné vodiče)
- desku OPJ s vytvořenou databází zapojíme a zpětně upevníme
- upevníme kryt modulu
Dotykový port DS 9092 osadíme do chráničky dotykové plochy a spolu namontujeme do dveřové
zárubně. Je nutno zachovat polaritu zapojení dotykového portu (střed "+" pól, okraj "-" pól).
Maximál. délka vedení od dotyk. portu osazeného v chráničce dotyk. plochy po místo osazení Modulu
DEK kompletního 4 FN 170 24/1,2 je cca 10m.
Modul DEK kompletní 4 FN 170 24/1,2 zapojujeme do už existujícího systému podle obr.13 anebo 15.
Při zapojení pro 2 vchody použijeme pro napájení obou OPJ samostatný SN typu 4 FP 672 38.
Zapojení všech EV GUARD-DEK1,2 vykonáváme po registraci klíčů do paměti OPJ a následném
vytvoření databáze DEK-ů a EZ, které vykonává správce databáze podle technické příručky a
instalační diskety se softwarem DEK.
V čase připojení OPJ k PC nesmí být OPJ pod napětím. Zdroj je nutno zapojit až po propojení
OPJ a PC.
3.Obsluha
Rozložení ovládacích prvků je zobrazené na obr.4. Stisknutím příslušného vyzváněcího tlačítka
vedle jmenovky vyzvoníme požadovaného účastníka.
Hovorová komunikace je umožněná, když vyzvoněný účastník zvedne mikrotelefon na DT.
Při snížené viditelnosti je možné jmenovky osvětlit stisknutím podsvíceného tlačítka.Čtyřtlačítkový
EV má trvalé osvětlení jmenovek.
svítí po dobu obsazení hovoru, t. j. když je hovorová
LED dióda označená symbolem
komunikace mezi dvěma DT nebo mezi DT a druhým EV.
V případě akustické spětné vazby ( rozpískávání EV ), odpojte vodič na komunikačním bloku ze
svorky „2“ a připojte ho na svorku „3“, resp. pomocí odpor. trimrů RP1 a RP2 na komunikačním
bloku snižte úroveň signálů.
3
EV GUARD-DEK1 umožňuje všechny základní funkce, přičemž naprogramování příslušného počtu
DEK-ů se vykonává dočasným propojením operační a paměťové jednotky (OPJ) s počítačem (PC)
pomocí kabelu RS 232 ,který je možné objednat jako příslušenství. Po naprogramování za pomoci
speciálního softwaru (součást dodávky na instalační disketě) se odpojí a vrátný instalujeme na místo
určení. V případe aktualizace databáze ( vymazání nebo doplnění kódu klíče ) je postup následovný :
- demontujeme OPJ a opětovným připojením k PC ji aktualizujeme
- k OPJ připojíme elektronický notebook na místo, kde je celý systém nainstalován
EV GUARD-DEK2 má všechny vlastnosti jako verze 1, ale navíc má rozšířené možnosti aktualizace
databáze. V případe potřeby aktualizace můžeme tak udělat standardním způsobem jako u verze 1.
Můžeme však postupovat prostřednictvím přenosového média (PM) a programátoru přenosového
média (PPM). PM je svým vnějším vyhotovením shodné s DEK-em ,ale funkčně slouží na přenos dat
z PC do OPJ osazenej v EV. PPM je zařízení, které se pomocí propojovacího kabelu RS 232 připojí k
PC, přičemž obsahuje DP, přes kterou fyzickým dotykem PM resp.DEK-e komunikujeme s PC. Při
samotné aktualizaci dat postupujeme následovně:
- v PC si doma vyvoláme databázi klíčů příslušného EV GUARD-DEK2, které chceme aktualizovat
- prostřednictvím PPM a příslušných DEK-ů aktualizujeme databázi
- nahráváme aktualizovaná data do PM pomocí PPM
- fyzickým kontaktem PM a DP EV GUARD-DEK2 vložíme nová data do OPJ (ukládaní je
signalizované současným blikáním obou LED-diod na panelu EV pod DP)
- ukončení nahrávání je signalizované trvalým zasvícením obou LED-diod , v tomto
okamžiku můžeme oddálit PM od DP
Při aktualizaci databáze přes přenosové médium v případě rozšíření EV GUARD o Modul DEK
kompletní 4 FN 170 24/2 je na desce OPJ z konektoru JP3 potřebné odpojit dotyk. port, který je
zapojen v chráničce dotyk. plochy a na jeho místo připojit Dotykovou plochu s konektorem 4 FF 080
43. Po aktualizaci databáze opět připojíme původní dotykový port.
Bližší specifikace vytvoření databáze resp. její aktualizace, je uvedena v technické příručce
přibalované ke každé instalační disketě se softwarem DEK.
UPOZORNĚNÍ:
1. EV se nesmějí montovat na místa, kde by byly vystavené vysoké prašnosti, velké vlhkosti,
stékající a stříkající vodě, vibracím a teplotě mimo určeného rozsahu.
2. Čtyřtlačítkové EV mají trvalé podsvícení jmenovek, proto se nesmějí používat v sestavách
tlačítkových tabel !
140
55
185
obr.:1
Rozměry montážních otvorů
4
2
o
3
1. Odemknout (90 ve směru hod. ručiček)
a vyklopit lištu
2. Vytáhnout lištu ve směru šipky
3. Vysunout panel ve směru šipky
1
obr.2
Postup otevírání EV
Mo ntážní pol oha bloku EV po dobu
připojování vodičů na svorkovni ce
obr.3
Blok EV v montážní poloze
5
1
2
12345678910-
9
10
12
13
8
11
7
6
5 1
4
2
3
3
4
10
9
8
7
6
5
jmenovka pro tlač. B
jmenovka pro tlač. A
tlačítko A
tlačítko B
tlačítko pro podsvit jmenovek
Led dioda obsazení hovoru
mikrofon
reproduktor
dotykový port DALLAS
signalizační LED diody (jen u verze
EV GUARD-DEK2)
12345678910111213-
jmenovka pro tlač.D
jmenovka pro tlač.C
jmenovka pro tlač.B
jmenovka pro tlač.A
tlačítko A
tlačítko B
tlačítko C
tlačítko D
Led dioda obsazení hovoru
mikrofon
reproduktor
dotykový port DALLAS
signalizační LED diody (jen
u verze EV GUARD-DEK2)
Obr.4
Rozložení ovládacích prvků
6
Prepojiť len pri
EV GUARD-DEK verzia 2
Přepojit jenom při
EV GUARD-DEK verze 2
Dotykov.
port
JP4
JP1 R3
R2
R1
č h r
XC1
JP3
_
OPJ
JP2
+
_
+
EV
4 FP 111 71,72/1,2
Obr.5
Zapojení pro signalizaci bzučákem s DT 4 FP 110 51, resp. 4 FP 110 36. Čárkovaně naznačená
možnost zapojení bytového zvonku.
7
Prepojiť len pri
EV GUARD-DEK verzia 2
Přepojit jenom při
EV GUARD-DEK verze 2
Dotykov.
port
JP4
JP1 R3
R2
R1
č h r
XC1
JP3
_
OPJ
JP2
+_
+
EV
4 FP 111 71,72/1,2
Obr.6
Zapojení pro elektroakust. signal. s DT 4 FP 110 52 resp. 4 FP 110 37
nebo 4 FP 110 73 - zábrana vzájemného odposlechu mezi DT.
Čárkovaně naznačené zapojení bytového zvonku.
8
Prepojiť len pri
EV GUARD-DEK verzia 2
Přepojit jenom při
EV GUARD-DEK verze 2
4 FP 111 71,72/1,2
Dotykov.
port
JP4
R3 JP1
R2
R1
XC1
JP3
_
JP3
+
_
R2
R1
+
č h r
XC1
+ JP2
Prepojiť len pri
EV GUARD-DEK verzia 2
Přepojit jenom při
EV GUARD-DEK verze 2
_
+_
JP2
Dotykov.
port
JP4
JP1 R3
č h r
OPJ
4 FP 111 71,72/1,2
OPJ
EV
EV
Obr.7
Zapojení pro dva vchody ( pro 2 EV ).
Ostatní vlastnosti zapojení shodné se zapojením na obr. 6.
9
Prepojiť len pri
EV GUARD-DEK verzia 2
Přepojit jenom při
EV GUARD-DEK verze 2
Dotykov.
port
JP4
JP1 R3
R2
R1
č h r
XC1
JP3
_
OPJ
JP2
+
_
+
EV
4 FP 111 71,72/1,2
Obr. 8
Zapojení, které umožňuje i vzájemnou komunikaci mezi DT ( EV u této komunikace je odpojen ).
10
Prepojiť len pri
EV GUARD-DEK verzia 2
Přepojit jenom při
EV GUARD-DEK verze 2
Dotykov.
port
JP4
JP1 R3
R2
R1
č h r
XC1
JP3
_
OPJ
JP2
+
_
+
EV
4 FP 111 74/1,2
Obr.9
Zapojení 4-tlač. EV s DT 4 FP 110 51, 4 FP 110 36 (sign. bzučák.).
Zapojení byt. zvonků podle obr.5.
11
Prepojiť len pri
EV GUARD-DEK verzia 2
Přepojit jenom při
EV GUARD-DEK verze 2
Dotykov.
port
JP4
JP1 R3
R2
R1
č h r
XC1
JP3
_
OPJ
JP2
+
_
+
EV
4 FP 111 74/1,2
Obr.10
Zapojení 4-tlač. EV s DT ( elektroakust. sign. ). 4 FP 110 52, resp. 4 FP 110 37
nebo 4 FP 110 73 se zábranou vzáj. odposlechu mezi DT.
Zapojení byt. zvonků podle obr.6.
12
Prepojiť len pri
EV GUARD-DEK verzia 2
Přepojit jenom při
EV GUARD-DEK verze 2
Dotykov.
port
JP4
R3 JP1
R2
R1
XC1
JP3
_
JP3
+
_
R2
R1
č h r
+ JP2
+
Prepojiť len pri
EV GUARD-DEK verzia 2
Přepojit jenom při
EV GUARD-DEK verze 2
JP2
č h r
XC1
_
+
_
OPJ
Dotykov.
port
JP4
JP1 R3
OPJ
EV
EV
4 FP 111 74/1,2
4 FP 111 74/1,2
Obr.11
Zapojení 4-tlač. EV pro dva vchody.
Ostatní vlastnosti zapojení shodné se zapojením na obr. 10.
13
Prepojiť len pri
EV GUARD-DEK verzia 2
Přepojit jenom při
EV GUARD-DEK verze 2
Dotykov.
port
JP4
JP1 R3
R2
R1
č h r
XC1
JP3
_
OPJ
JP2
+
_
+
Obr.12
Zapojení 4-tlač. EV s vícetlačitkovými DT, které umožňuje i vzájemnou komunikaci mezi DT
( EV u této komunikace je odpojen ).
14
44
Modul DEK kompletní
4 FN 170 24/1,2
OPJ
JP4
R3
R1
XC1
JP3
JP2
_
104,5
EZ
JP1 R2
Transil
Transil
BZW06-10B
+
_
+
_
Chránička dotykové plochy
4 FA 892 09
Dotyk.
port
DS9092
+ ~ 1(Z)
41
81
Obr.13
Obr.14
Zapojení Modulu DEK kompletního 4 FN 170 24/1,2 do systému
pro 1 vchod (1 EV)
Modul DEK kompletní
4 FN 170 24/1,2
OPJ
JP4
Dotyk.
port
DS9092
Chránička dotykové plochy
4 FA 892 09
JP3
JP2
_
+_
+
Modul DEK kompletní
4 FN 170 24/1,2
OPJ
JP4
R3
JP1 R2
R1
XC1
Modul DEK kompletní 4 FN 170 24/1,2
EZ
JP1
XC1
Transil
BZW06-10B
JP3
JP2
Dotyk.
port
DS9092
Chránička dotykové plochy
4 FA 892 09
R3
R2
R1
EZ
_
Transil
BZW06-10B
+_
+
Vedlejší vchod
Hlavní vchod
41
N
_ +
L
Síťový napáječ
4 FP 672 38
~ 1(Z) A(D)
230V/50Hz
Obr.15
Zapojení Modulu DEK kompletního 4 FN 170 24/1,2 do systému pro 2 vchody (2 EV)
15

Podobné dokumenty

Návod na montáž a obsluhu tlačítkových tabel GUARD s DEK

Návod na montáž a obsluhu tlačítkových tabel GUARD s DEK Před montáží pod omítku se ve zdi vyseká otvor podle typu TT s rozměry podle obr. 1. Před samotnou montáží TT rozmontujeme a ve zdi nejdříve osadíme samotný montážní základ (vaničku). Rozmontování ...

Více

Zvuková technika – Stavovské divadlo

Zvuková technika – Stavovské divadlo 5 mt výšky.(max 2x 1600W) Jeden reproduktor na zadní stěně malého zadního jeviště k dosažení dojmu velmi vzdáleného zvuku. (max 1x 600W) Tvoří pár výkonných reproduktorů, zavěšených symetricky pod ...

Více

Návod na obsluhu, zapojenie a montáž domácich telefónov 4 FP

Návod na obsluhu, zapojenie a montáž domácich telefónov 4 FP − domácí telefony instalovat do prostředí s teplotou +5°°C až +40°°C a relat. vlhkostí do 80% − odpor jednotlivých vodičů od elektrického vrátného a tlačítek tabla může být max. 7 Ω (tzn. u Cu vodi...

Více

Příručka zapojení Moeller 02/05

Příručka zapojení Moeller 02/05 jmenovité proudy motorů Nastavení rozsahů uvedených v hlavním katalogu průmyslových spínacích přístrojů platí pro jeden průvlek vedení přes relé. Je-li relé ZW7 požadováno pro zajištění ochrany mot...

Více

Domácí telefony DT 93 - Tesla Stropkov

Domácí telefony DT 93 - Tesla Stropkov přičemž největší počet DT může být 8 ( u typu 4 FP 110 55 resp. 74). 5. Na obr. 16 a 17 je zapojení pro vzájemnou komunikaci mezi DT, doplněné o komunikaci s el. vrátným. Při komunikaci mezi DT je ...

Více

DT93 4FP 110 51-55 a 4FP 110 73, 74

DT93 4FP 110 51-55 a 4FP 110 73, 74 − tlačítková tabla TT94 typu 4 FP 830 111-116, 121-126, 131-136 - tabla s elektrickým vrátným a vyzváněcími tlačítky v počtu 7, 12, 17, 22, 27, 32 (Al profil; moduly osazené v montážní desce s rám...

Více

Návod na obsluhu, zapojenie a montáž domácich telefónov 4

Návod na obsluhu, zapojenie a montáž domácich telefónov 4 mikrotelefonu (viz obr.6). Po upevnění základní desky DT a připojení vodičů do svorkovnic podle doporučeného zapojení, přístroj zakrytujeme opačným postupem než při demontáži. Zásady při montáži : ...

Více

2-BUS KARAT s přímou i kódovou volbou účastníka

2-BUS KARAT s přímou i kódovou volbou účastníka • EV montujte 1,3 – 1,5m od úrovně podlahy v prostředí s teplotou od -25°C do +40°C při maximální relativní vlhkosti 80%, přičemž montážní místo při montáži bez stříšky musí být chráněné před stéka...

Více

novinka - Nábytek valena

novinka - Nábytek valena Ručně malované obrazy vytvořené kombinací akrylových a olejových barev, s nanesenou strukturou vytvářející 3D efekt na kvalitním plátně. Doporučujeme jako interiérový doplněk nebo vhodný dárek k rů...

Více