Prosinec / December 2013

Komentáře

Transkript

Prosinec / December 2013
Školní noviny
Hezky Česky
The Czech School of Atlanta
Honoring Karel Velan
Prosinec, leden, únor 2014
Číslo 2
V tomto čísle:
 Úvodní slovo
 Stojí nám to vůbec
za to?!
 Pohled do tříd
 Pro školu hledáme
 Pohled do zákulisí –
rozhovor s Lenkou
Panákovou Mohwish
 Hymna školy
 Školní akce


Mikuláš
Vánoční besídka
 IV. Československý
ples
 Tábor Sluňákov
 Český Honza
 Dětský kvíz
 Naši sponzoři
Na co se těšit...
Vážení rodiče, děti a přátelé školy,
pomalu se nám blíží konec školního roku a ani se mi nechce věřit, jak rychle to
uteklo. Naše škola nám kvete a já mám opravdovou radost, když vidím děti, které i
po půl roce chodí do školy s úsměvem, pozdraví se s kamarády a někdy i dokonce,
po pár připomenutích, spolu mluví česky. Vznikla nová přátelství nejen mezi dětmi,
ale i rodiči, díky naší školičce se uceluje česká komunita, a také se plánují nové školní
projekty.
V minulých týdnech provedla škola průzkum ve formě dotazníků o průběhu výuky
a spokojenosti rodičů a žáků se školou. Odezva byla pro nás pohlazení na duši! Od
rodičů jsme se dozvěděli, jak děti chodí rády do školy, jak se splnilo, a mnohdy i
předčilo, jejich očekávání, které měli na začátku školy. Také jak moc se dětem líbí
projekty, které pro ně mají paní učitelky připravené a jak jsou probíraná témata
krásná. Kladně oceněno bylo i to, že paní učitelka u nejstarších dětí je velmi důrazná,
„neboť to děti potřebují“. 
 Velikonoční oslavy
12.5. od 12:30 hod. Ráda bych poděkovala našim paním učitelkám za vše, co pro děti dělají, za hodiny
 Webové stránky
Duben 2014
příprav, které věnují vyučování a za nadšení a úsměv, se kterým to dělají.
Mějte se krásně a počtěte si HEZKY ČESKY.
Alena Anton
Ředitelka školy
Členové boardu:











Iva Valkusová
(Founder)
Lenka P. Mohwish
(President)
Oldřich Musálek
(VP / Event Chair)
Slávka Lacinová
(Secretary)
Pavlína Ladnak
(As. Secretary)
Alena Anton
(School Director)
George A. Novák
(Honorary Member)
David Ladnak
(Fundraising Chair)
Roman Plachý
(Law Advisor)
Hana Musálek
(Social Media / Press
Secretary)
Petra Zavadilová
(Teacher Liaison)
Učitelský sbor:
Broučci - Alena Ranglová
Sluníčka - Petra Zavadilová
Kouzelníci - Andrea Nejedlík
Hudební výchova
Alena Ranglová
Paní učitelka na suplování
Marcela Renwick
Stojí nám to vůbec za to?!
Před několika měsíci v rozhovoru o české škole mi byla položena víceméně řečnická
otázka: „Já nevím, jen dvě hodiny výuky češtiny a ještě k tomu v sobotu? Stojí Vám
to vůbec za to?!“ Hmm…
Proč to děláme?
Proč většina z nás, kteří dobrovolně a bez jakékoliv finanční odměny, investuje svůj
drahocenný čas kvůli dvěma hodinám češtiny? Máme děti a rodiny, čeština je náš
rodný jazyk, tak se mnou maminka mluvila, když jsem vyrůstala. I přesto, že žijeme
v zahraničí a mluvíme jiným jazykem, češtinu budu vždycky milovat.
Na začátku každého projektu, malého či velkého, je pouhá myšlenka, inspirace, chuť
se do něčeho pustit a o něco se v životě snažit. Pak už jen mravenčí práce a víra, že
to někam vede a má to smysl. Dneska jsou to jen dvě hodiny češtiny a pár tříd našich
malých žáčků, ale co Vy víte? Za pár let, třebaže i za několik desítek let, můžeme mít
plně fungující školu a další a další generace dětí. Není to hezký sen?
Někdy se ten cíl zdá být v nedohlednu, a možná je to jen o té naší cestě a touze po
nás něco smysluplného zanechat.
Dovedete si představit, že Leonardo da Vinci by při prvním pokusu malování Mony
Lisy přestal a my byli ochuzeni o její pohled? Nebo kdyby si Albert Einstein řekl: ,,A já
už mám těch klikyháků dost, jdu na ryby.“ Úsměv na tváři, skvěle!
Mou okamžitou odměnou je vidět děti ve škole, jejich štěbetání, nově vzniklé
kamarádství a třeba i malou Emilku, jak sama zpívá Českou hymnu. 
Moje dcerka, která ještě není na světě, bude do české školy určitě chodit. Budu ji
doma učit česky nejen proto, aby se naučila českou abecedu a znala naši rodnou
řeč…ale aby si mohla hodiny šuškat s babičkou po telefonu, aby se mohla zeptat, jaká
byla mamka, když byla malá, aby rozuměla, odkud pocházíme, aby věděla, co
znamená slovo čundr, aby si mohla broukat písničky Olympicu a Nedvědů.  Naivní?
Možná…Reálné? Určitě!!
Když mé děti budou mluvit anglicky a stejnou lásku v srdci nosit k češtině, můj sen se
splní. Takže na otázku: ,,Stojí nám to vůbec za to?“, odpovídám: ,,To si pište!“
Pavlína Ladnak
Editoři:
Pavlína Ladnak
Lenka P. Mohwish
Hana Musálek
Kontaktujte nás
[email protected]
www.czechschoolatlanta.com
Adresa školy
Sandy Springs Charter
Middle School
8750 Pride Place
Sandy Springs, GA 30350
Pohled do tříd
BROUČCI (2 - 4 roky)
V prosinci jsme probírali předvánoční a vánoční tradice. Děti vyráběly čertíky a
Mikuláše, zdobily stromeček a Betlém, povídali jsme si o Ladových obrázcích a zimě,
a děti vyrobily rodičům svícen z jablíček. V lednu jsme využili vánočních dárků
(dřevěných hodin) a začali se učit o čase. Díky letošnímu sněhu byla výuka o zimě a
sněhu mnohem jednodušší. Vyráběli jsme sněhové koule z papíru, přičemž si děti
procvičovaly techniku mačkání papíru. V únoru děti rozvíjely svou zručnost ve
vytrhávání drobných papírků, nalepováním sněhuláka a výrobou papírové brusle. Po
zakončení tématu zimy jsme se přesunuli na téma jídlo, poznáváme vůně a chutě
potravin, učíme se pojmenovávat ovoce a zeleninu, a také se seznamujeme s
písněmi a pohádkami s touto tématikou. Během naší ukázky byly děti seznámeny s
kulturou stolování.
SLUNÍČKA (4 - 6 let)
V prosinci jsme se učili o Mikuláši, čertech a andělech. Povídali jsme si, prohlíželi
fotky a osobní videa z mého dětství, kde mě doma navštívil Mikuláš s čertem a
andělem. Tradičně česky jsme zdobili pomeranče hřebíčky a anýzem.
V lednu jsme probírali zimu a všechno s ní spojené - stavění sněhuláků, sáňkování
atd. To vše si děti mohly vyzkoušet během několika sněhových dnů, které nás v
Atlantě překvapily. Zopakovali jsme si všechna roční období, a co je pro každé z nich
symbolické.
V únoru jsme probírali téma "Jídlo a co rád/a jím" a také jsme začali probírat téma
"Jaro a můj den". Četli jsme si pohádku O Koblížkovi a dětem se moc líbila. Také
jsme se naučili básničku O Bramboře! Na začátku každé hodiny dostal každý šanci
na "solo" vystoupení.
KOUZELNÍCI (7 - 12 let)
V lekci 5 se děti naučily představit jednotlivé členy rodiny: pojmenovat a vyjádřit, co
rádi/neradi dělají. Seznámily se s použitím zdrobnělin v češtině /táta=tatínek,
srdce=srdíčko, apod./. Dále se v lekci 5 děti zabývaly gramatickým rodem
přivlastňovacích zájmen v propojení s rodovostí projevující se lexikálně /můj tatínek,
moje maminka, tvůj tatínek, tvoje maminka, apod./.
V lekci 6 se děti naučily orientovat se v základních časových údajích týkajících se
průběhu dne a týdne /ráno; pondělí, apod./. Dále se probíraly slovesa popisující děje
v průběhu dne /vstávám, spím, apod./.
V prosinci děti nacvičovaly písničky na Mikuláše a vánoční besídku. V lednu jsme
probírali zvířátka a zimu. V únoru jsme procvičovali tvary a připravovali se na
Valentýna.
Pro školu hledáme...
Hudební nástroje
jako bubínek,
xylofon, hrací
dřívka, rumba,
koule atd.
Novou účetní/ účetního.
Odpovědnost zahrnuje
čtvrtletní zasedání
správní rady,
monitorování
bankovních výpisů a
sledování výdajů.
* Učitele pro
předškolní výchovu,
školní výchovu a
češtinu jako druhý
jazyk pro dospělé.
* Učitele na suplování.
* Slovenské učitele.
POHLED DO ZÁKULISÍ
Lenka Panáková Mohwish
PŘEDSEDKYNĚ PŘEDSTAVENSTVA
1. Odkud z Čech pocházíte a kdy jste přicestovala do USA?
Jsem z Litoměřic na Severu Čech. Do USA jsem přiletěla v
březnu 1997 a celou dobu žiji v Georgii.
2. Svěřte se našim čtenářům … Co Vám z domova
nejvíce chybí?
Moje rodina. Pocházím z velké rodiny (včetně desítek
bratránků, tetiček i strýčků). Manžel je bohužel jedináček a
příbuzných má také málo. Ale také takové to teplo rodné
země, pocit, že když mluvíte o svém dětství a příhodách z
mládí, že Vám lidé kolem rozumí. Že to není jen příběh,
který někomu vyprávíte, ale společná vzpomínka a něco, co
Vás spojuje. Vidět v očích druhého to samé nadšení a touhu,
když spolu vzpomínáte na nedělní rána a JůHeláky. 
3. Kolik je Vám let a jaký je Váš rodinný stav?
Čtyřicet mi ještě není a pár let nebude. Naštěstí, protože
poprvé v životě se vůbec, ale vůbec na další kulatiny netěším.
Jsem vdaná, mám dceru a syna, dva psy, dvě želvy a les plný
srnek, zajíců, veverek a hub. 
4. Jakým jazykem mluvíte doma?
Bohužel většinou když jsme všichni pohromadě tak anglicky.
Dříve všichni vědeli, že když mamka začala mluvit česky, tak
bylo zle. Ale od té doby, co chodí děti do školy, tak se lepšíme,
a mluví se více česky. Manžel dokonale ovládá
fráze k pobytu v Česku nutné ... "Jedno pivo prosím!", "Mám
hlad", (nebo v naší rodině je to spíše "Nemám hlad") a "Chci"
či "Nechci".
5. Jaké je Vaše zaměstnání?
Generální a finanční ředitelka, šéfkuchařka, hospodyně, účetní,
šofér, kadeřnice, roztleskávačka, ochutnávačka jídel, rodinný
terapeut a psycholožka, uklízečka, pradlena, učitelka, opravářka
nejen hraček, plavčík, zahradník, koordinátor narozeninových
oslav, školních akcí a sportů, vypravěč dramatických příběhů,
osobní střážce atd. atd. ... No prostě mamka. 
6. Co Vás na vzniku školy nejvíce překvapilo?
Jak rychle škola vznikla, jak obrovský počet dětí se nám
přihlásil a kolik nadšenců dává škole veškerou svou volnou
energii a čas (a mnohdy i finance), víceméně na úkor svých
rodin a přátel.
7. Máme za sebou první pololetí, jaké pocity to ve
Vás vyvolává?
Jsem absolutně nadšená myšlenkou české školy a jsem
moc ráda, že jsem mohla být u tohoto skvělého projektu
již od začátku. Vždycky jsem toužila, aby se v Atlantě znovu
vytvořila česká komunita, o jaké vypráví čeští starousedlíci.
Místo, kde by se scházeli nejen oni, ale také mladší generace
jak českých, tak česko-amerických párů, a hlavně místo pro
naší nejmladší generaci. Nemám slov, když vidím, jak děti
chodí rády do školy, nestydí se mluvit česky a hlavně si
nevědomky uvědomují, že česky mluví plno jiných dospělých
a dětí, a že je to úplně normální. Že maminka nebo tatínek
si nevymysleli české tradice jako je Mikuláš, aby postrašili děti
a ony potom byly hodné, nebo Velikonoce, aby mohl tatínek
vyšlehat maminku. Ale že jsou to opravdové a krásné tradice,
které se drží nejen v Čechách, ale drží je tísíce Čechů po
celém světě. Škola ve mě vyvolává pocit nadšení, radosti a
pýchy, ale hlavně naděje, že naše děti jednou budou od srdce
říkat, že jsou nejen Američani, ale také Češi. A že na to budou
opravdu hrdí.
8. A co o Vás ještě nevíme?
Od svých 4 let jsem bydlela ve měste, ale vlastně jsem celý
život vyrůstala na vesnici mezi samýma klukama. Jako spravnej
kluk jsem byla pořád od hlavy po paty od bláta, lezli jsme po
skalách, čistili potoky a přehrady, zachraňovali potápníky, žáby,
čolky a mloky z koupaliště, které bylo vlastně požární nádrž.
Nikdy nebylo do poslední chvíle jasné, jestli se z lesa vrátíme
jen s košíkem hub, či bandaskou borůvek, nebo se slepýšem
bez ocasu, ztraceným kotětem nebo nedejbože srnečkem. 
Mikuláš 2013
Stejně jako každým rokem byl Mikuláš letos pořádaný
neprofitovou organizací Zábavou v Atlantě. Letos poprvé
měli možnost se zúčastnit i naši žáčci a pyšně
reprezentovat Českou školu. Mikuláš se konal 8. prosince
v Irish Bred Pub v Hapeville. Přišlo se pobavit spousta
rodičů s dětmi…malí i velcí, všichni správně naladění na
českou zábavu plnou písniček a pohádek. Samozřejmě
nechyběli hezouncí andělé v bílém, strašidelní čerti a
úctyhodný pan Mikuláš. Zábava v Atlantě měla nádherně
připravenou hranou pohádku O Smolíčkovi, která měla
obrovský úspěch. Na programu byly také písničkové
hádanky, za které děti dostaly odměnu, když se jim
podařilo uhodnout, ze kterého českého filmu nebo
pohádky písnička je. Naše děti v doprovodu kytaristy Jirky
Emanovského poprvé představily Českou školní hymnu a
pár dalších písniček, které si před Mikulášem nacvičovaly
ve škole. Za první veřejné vystoupení dětem tleskáme!!
V duchu pravé české tradice všechny děti dostaly sladkou
nadílku. Mikulášské odpoledne se nesmírně povedlo, děti
se pobavily a my dospělí si zavzpomínali na naše mladá
léta….ááách!
Hymna České školy v Atlantě
My jsme česká škola
Hudba: Jiří Emanovský
Text: Renata Komárková
1. Školní zvonek zazvoní a nám hodina začíná
Budem se učit číst věty, slova, písmena
Je přece báječný, co vše se v knížkách ukrývá
Pohádkové příběhy a krásná česká říkadla
2. Paní učitelka ví, co všechno bychom měli znát
Tvrdé, měkké i, citoslovce, zájmena
My nejsme nesmělí a chceme všechno poznávat
Kde je hora Říp a kudy teče Vltava
Hola, hola, hola my jsme česká škola
Zdravíme Vás z Atlanty
Hola, hola, hola my jsme česká škola
Pro velké i caparty
Hola, hola, hola my jsme česká škola
Zdravíme Vás z Atlanty
Hola, hola, hola my jsme česká škola
Pro velké i caparty
Hola, hola, hola my jsme česká škola...
Vánoční besídka
Kdo z nás by se netěšil na Vánoce?
Na pravé české tradice z našeho dětství…zdobení stromečku, kapry ve vaně, kteří
chudáci ještě nevědí, co je čeká. Koledy, pohádky, bramborový salát (který
mimochodem každý z nás dělá ten nejlepší, že ano?), dárečky pod stromečkem,
domov provoněný slaďoučkým cukrovím, a hlavně čas strávený s rodinou.
Vánoční besídka České školy se konala sobotní ráno 21. prosince v Benson centru v
Sandy Springs. Sešlo se nás hojně, rodiče i děti ve vánoční náladě. Děti měly
připraveno vystoupení za doprovodu paní učitelky Aleny Ranglové a Jiřího
Emanovského a pochlubily se rodičům, co všechno se za těch pár měsíců ve škole
naučily.
Také jsme pořádali soutěž o nejlepší cukroví! Předem jsme poprosili všechny
zúčastněné o nějaké to dobré české pohoštění a cukroví do soutěže. Soutěžících jsme
měli mnoho a do poroty zasedli členové: George Novák, Jiří Emanovský a Honza
Boček. Bylo vidět, že porotcům vůbec nevadí se sladkým cukrovím cpát!!
Rozhodování bylo opravdu těžké a vítězi se stali všichni zúčastnění. Stoly se pod těmi
dobrotami jen prohýbaly a po pár hodinách jako by se po nich opravdu zaprášilo.
Každý školáček dostal od své paní učitelky dárek pod stromeček. Besídka měla
úspěch a všichni odcházeli domů spokojeně naladěni na Vánoce doma.
Děkujeme všem rodičům za vyplnění školních
anket. Velmi nám to pomůže při plánování a
vylepšování dalšího školního roku. Všechny Vaše
připomínky nám pomáhají naši školu neustále
zdokonalovat a jsou vítány kdykoliv během roku,
nejen v době anket.
Velikonoce 2014
Oslavte s námi Velikonoce Hezky Česky 12. dubna hned po
vyučování v Riverside parku. Adresa: 575 Riverside Rd., Roswell
(tam co byl náš první picnic). Hry pro děti, malování vajíček,
pletení pomlázky, občerstvení atd. Veřejnost je vítána. Školní děti
vstup zdarma.
IV. Československý ples
Zábava v Atlantě zdraví Českou školu.
Jsme moc rádi, že zde Česká škola vznikla a má tak velkou podporu v
České a Slovenské komunitě.
Tato soudržnost je pro udržení Českých a Slovenských tradic velmi
důležitá. První spolupráce se školou vznikla při loňské Mikulášské
besídce dětským vystoupením.
Když jsme připravovali prvního Mikuláše před 7 lety, byli jsme mile
překvapeni velkým zájmem o tuto akci.
To nás vedlo k uspořádání dalších akcí jako byl Dětský den, Drakiáda
a Den a noc na farmě. Pak nás napadlo, že i dospělí by mohli mít chuť
se bavit. A během posledních 4 let se společenský ples stal stálicí
Atlantského kulturního kalendáře. Každá další akce je pro nás výzvou
přinést něco nového a zajímavého, co Vás pobaví, nadchne a zaujme.
Tak doufáme, že Vám Mikulášské pohádky, Lodě na vodě nebo
plesová Poupata utkvěli v paměti.
Za každou naší akcí se skrývá spousta hodin
práce mnoha dobrovolníků, kterým bychom touto
cestou chtěli moc poděkovat.
Další zábavou, která se bude konat o víkendu v
srpnu, na Lake Lanier v Old Federal parku, bude
oslava Dětského Dne. Bližší informace se dozvíte
na Facebooku Zabava V Atlante. Už se na Vás a
Vaše ratolesti moc těšíme.
S pozdravem Marek, Pepa a Eva
a všichni ze Zábavy v Atlantě
Letní tábor Sluňákov 2014
Na přelomu července a srpna 2014 se v Centru ekologických aktivit u Olomouce
uskuteční již 6. ročník výtvarně-jazykového tábora Sluňákov 2014.
Kde: Centrum ekologických aktivit města Olomouce Sluňákov, Horka u Olomouce.
„Posláním Sluňákova je nabídka prožitků a poznání, které rozvíjejí uctivý vztah člověka k
přírodě i k sobě samému“.
Kdy: Nástup sobota 26. 7. 2014 (od 14 h) - odjezd sobota 2. 8. 2014 (po obědě)
Více informací na http://csbh.cz/novinky/letni-tabor-slunakov-2014
Tábor je pro děti
od 6 let.
Ocenění Českého Honzy je udělováno jednou ročně talentovaným a
tvořivým českým dětem trvale žijícím v zahraničí ve věku od 6 do 18 let. Rádi
bychom podporovali a inspirovali české děti žijící v zahraničí, aby užívaly svůj
mateřský jazyk -češtinu- volně, tvořivě, přirozeně a s radostí, a stejně tak
dokázaly skrze svá výtvarná díla vyjádřit svůj vztah a lásku k Čechám.
Prostřednictvím soutěživého ducha tak Český Honza napomáhá k vytváření trvalého vztahu k České republice a
češtině jako takové. Fakt, že do projektu jsou zapojeny zahraniční a každý ročník i jedna česká škola, pomáhá
dětem si zpětně uvědomit, že nejsou samy, které se učí českému jazyku, což dodá předmětu samotnému jiný
rozměr. Účast v soutěži není podmíněna zápisem do české školy.
Ceny Českého Honzy jsou udělovány ve třech kategoriích:
1. Písemný projev na dané téma
2. Výtvarná soutěž na dané téma
3. Osobnost Českého Honzy
Jak Český Honza funguje?
?
Soutěž probíhá pouze na internetu. Na internetových stránkách www.CeskyHonza.com si soutěžící vybere
kategorii, přečte kritéria a začne pracovat na své práci. Poté jen práci nahraje pod svůj účet a ta bude automaticky
odeslána k hodnocení.
Výherci budou vyrozuměni jak emailem, tak zasláním dopisu. Každý z výherců obdrží cenu v podobě českých
knih. Výherci a jejich projekty budou prezentovány na stránkách soutěže, mediálními partnery a budou pozváni na
slavnostní vyhlášení výsledků, které se uskuteční při příležitosti každoroční konference českých škol v zahraničí v
Toskánském paláci počátkem srpna 2014.
Téma pro všechny kategorie 2. ročníku soutěže: PRÁZDNINY V ČECHÁCH
?
Písemná a výtvarná soutěž
Český Honza je opět na cestách a velice by ho zajímalo, jaké byly Vaše nejhezčí prázdniny v Čechách. Pokud se
do Čech teprve chystáte, jistě by Honzu zajímalo, jaké prázdniny by jste si představovali...Fantazii se meze
nekladou a my se již velice těšíme na Vaše kreativní povídky a krásné výtvarné projekty.
Osobnost Českého Honzy
Na světě je mnoho česky hovořících dětí, které dělají úžasné věci a jsou zapojeny do zajímavých projektů - např.
pomáhají potřebným, dosahují skvělých sportovních výsledků, skládají hudbu a skrze toto vše šíří dobré jméno
České republiky. Znáte-li někoho, o kom by Český Honza měl vědět, stačí jen vyplnit nominaci, poskytnout
dostatek informací a čekat, zda právě Vámi nominovaný sutěžící vyhraje Osobnost Českého Honzy.
Soutěžící mohou zasílat projekty 15. září 2013
a posledním dnem pro zaslání projektu je 30. duben 2014.
Hádej, hádej, co to je?
Děti, vyluštěte naše hádanky a pošlete nám je emailem nejpozději do 20. dubna 2014 na adresu
[email protected] Ze správných odpovědí vylosujeme výherce, který dostane dárek, a jeho jméno
zveřejníme v příštím čísle. Nezapomeňte připsat Vaše jméno a třídu, do které chodíte.
t a
h n
a o
h h
o a
j č
e c
s r
y k
u ch
j
a
v
a
l
h
n
t
o
o
a
k
l
o
h
k
u
a
r
i
b
y
k
r
k
l
l
r
a
s
l
t
z
y
u
u
s
b
j
o
k
k
d
e
n
k
e
k
d
b
o
a
k
n
i
m
a
m
ě
o
z
m
r
z
l
i
n
a
t
t
k
e
k
s
e
s
t
r
a
a
2. Velikonoční kvíz
1. Osmisměrka (se skrytou tajenkou)
ahoj, bratr, den, hlava, holka, jaro, jablko, kluk,
krk, kytka, maminka, noha, rok, ruka, sestra,
slunce, sobota, ucho, zmrzlina
1. Co symbolizuje na
Velikonoce vejce?
a) nový život, plodnost
b) půst
c) štěstí
2) Proč mají být dívky na
Velikonoce vyšlehané
pomlázkou?
a) aby byly celý rok štíhlé jako
proutek
b) aby byly celý rok poslušné
c) aby byly celý rok zdravé a
plodné
3) Co je to kraslice?
a) jiný název pro svícen
b) vejce ozdobené nějakou
výtvarnou technikou
c) jiný název pro slepici
4) Jak mohou v Česku (v
některých oblastech) ženy
oplatit mužům vyšlehání
pomlázkou?
a) rozklepnou jim syrové vejce na
hlavu
b) polijou je smetanou
c) polijou je kýblem studené vody
5) Z jakého proutí by měla být
pomlázka upletená?
a) z březového
b) z vrbového
c) z větví zlatého deště
6) Kdy se v Česku hoduje a
oslavují se Velikonoce?
a) v neděli
b) v pondělí
c) v sobotu
3. Jak dobře znáte pohádky?
1. Dva bráškové postavili chatrné
chaloupky a málem je sežral zlý vlk,
ale jejich bratříček postavil poctivý
dům. Která zvířátka to byla?
2. Chtěla na ples, ale musela
přebírat hrách. Nakonec si s
princem přeci jenom zatančí. Ale
ztratí svůj střevíček. Kdopak to je?
3. Šípková Růženka spí a s ní i celé
království. Na pomoc přispěchal
princ. Víte, jak princ spanilou dívku
probudil?
a) tři mravenci
b) tři prasátka
c) tři kočičky
a) Uhelka
b) Dřevěnka
c) Popelka
a) princeznu políbil
b) princeznu polil vodou
c) princeznu zatahal za vlasy
4. Chamtivému kohoutkovi uvázlo
zrnko v krku. Pro kapku vody se
vydala jeho kamarádka . . .
5. V této pohádce pomůže
chudému Matějovi ke štěstí
kocour . . .
6. Obyčejné věci jsou nad zlato. To
zjistil i moudrý král. Jeho nejmladší
dcera ho měla totiž ráda jako?
a) kropenatá slepička
b) mourovatá kočička
c) zelená žabička
a) v botách
b) v sukni
c) v kloubouku
a) pepř
b) cukr
c) sůl
Naši vážení sponzoři:
Česko-severoamerická komora
pro obchod a kulturu
(CNACC&C)
Bohemian Cakes
PO Box 4744
Alpharetta, GA 30005
678.315.4944
… více informací o CNACC&C si můžete přečíst na
www.czechevents.net/cnaccc
Honorární generální konzul
George A. Novák
… více informací o životním díle honorárního
generálního konzula Nováka si můžete přečíst na
Legacy Property Group, LLC
a Der Biergarten
300 Marietta St NW
Atlanta, GA 30313
404.521.2728
www.derbiergarten.com
www.czechevents.net
Panu Novákovi za celý sbor děkujeme nejen za
finanční, ale také osobní podporu mentora České
školy v Atlantě ke cti Karla Velana. Bez jeho pomoci
si nedokážeme vznik školy představit a těšíme se na
další spolupráci!
Děkujeme!
Karel A. Velan
Muller’s Famous Café
60 Chattahoochee Strasse
Helen, GA 30545
706.892.1212
O.M.II LLC
…více informací o životním díle pana Velana si můžete
přečíst na www.czechevents.net
1248 Oxford Road
Atlanta, GA 30306
404.993.1511
173 Carlyle House
Patak Meat Production
173 South Peachtree Street
Norcross, GA 30071
770.662.5800
4107 Ewing Rd
Austell, GA 30106
770.941.7993
www.173carlylehouse.com
www.patakmeats.com
ALBAform, Inc.
Lex Innova Consulting
5405 Rafe Banks Drive, Unit A-C
Flowery Branch, GA 30542
770.965.2933
Innovating Business Development for Lawyers
www.albaform.com
Alena Ranglová
www.LexInnovaConsulting.com

Podobné dokumenty