Regenerace a rekonstrukce sportovišť

Komentáře

Transkript

Regenerace a rekonstrukce sportovišť
Dáváme trávníkům zelenou ...
regenerace a rekonstrukce
sportovišť ...
11370 katalog 6.indd 1
1.2.12 12:32
k v a l i t a
o d
o d b o r n í k ů
K regeneracím
přistupujeme zodpovědně
a vše děláme na 100%!
AGRO CS a.s. - program AGROProfi se vedle
svých ostatních podnikatelských činností věnuje péči o fotbalová hřiště. Pro tuto činnost
je vytvořen speciální program pro fotbalová
hřiště.
Dlouhodobě se věnujeme dodávkám travních
osiv, trávníkových koberců, hnojiv jak klasických tak i dlouhodobě působících, chemie,
substrátů, podpůrných prostředků, drobné
techniky a lajnovací techniky. Mezi naše nejnovější činnosti patří výstavba a rekonstrukce
sportovišť. Jako důležitý bod k této činnosti
spadá i regenerace fotbalových trávníků.
kvalitní sportovní trávník=
3 Špičková technika
3 Travní osiva
3 Hnojiva
3 Poradenství
Z toho důvodu jsme se vybavili špičkovou technikou, která je v ČR ojedinělá a poskytuje kompletní regenerační program k obnově poškozených či silně zatěžovaných trávníků.
Mezi tuto techniku patří výkonný verticut – Turf-tidy 3000, speciální stroj
na uvolnění zhutnění – Verti-Quake, provzdušňovač Verti-Drain, špičková dosévačka TurfCo Tri-wave, přesná pískovačka TurfCo CR 10 nebo
zatahovací síť.
Naší výhodou je, že mimo špičkových strojů jsme Vám také schopni dodat travní osiva, hnojiva a další materiály, které přímo vyrábíme, a tím
snižujeme náklady na celkovou regeneraci.
Významnou částí programu pro fotbalová hřiště je pěstování trávníkových koberců pro silně zatěžované plochy – fotbalová hřiště. Jako jediní v ČR se zaměřujeme na pěstování a profesionální pokládku fotbalových trávníků. Jedná se o kvalitní koberec, pěstovaný na trávníkovém
substrátu, splňujícím normy pro výstavbu a regeneraci sportovišť. Trávník je schopný zátěže během 1 - 3 týdnů od pokládky (v závislosti na
tloušťce drnu).
Další výhodu, kterou získáte díky spolupráci s AGRO CS a.s. je profesionální tým, který je Vám ochoten poradit v jakékoliv situaci. Profesionálním trávníkářstvím se zabýváme už 15 let a za tu dobu jsme si vybudovali velice silnou pozici na trhu. Spolupracujeme se špičkovými odborníky v České republice i v zahraničí.
| 2 |
11370 katalog 6.indd 2
1.2.12 12:32
Naši chloubou je vlastní akreditovaná laboratoř, kde jsme
Vám schopni vyhodnotit rozbory půd a vod a na základě výsledků sestavit plán hnojení. Poskytujeme poradenství i ve
výběru travní směsi, závlahové vody, rozpoznání chorob a jejich následnou léčbu a celkovém hodnocení trávníku.
Na základě vyhodnocení hřiště jsme schopni připravit kompletní údržbový plán na celý rok, včetně finančních nákladů.
Jako záruku naší profesionální práce uvádíme reference klubů, které s námi aktivně spolupracují a
odebírají naše produkty:
SPARTA PRAHA
SLAVIA PRAHA
SK SIGMA OLOMOUC
BANÍK OSTRAVA
FK BAUMIT JABLONEC
SLOVAN LIBEREC
HRADEC KRÁLOVÉ
FK TEPLICE
FK MLADÁ BOLESLAV
ˇ
ˇ
SK DYNAMO CESKÉ
BUDEJOVICE
| 3 |
11370 katalog 6.indd 3
1.2.12 12:32
Verti Drain
7521
– Provzdušňovač
k o m p l e t n í
r e g e n e r a c e
s p o r t o v n í c h
t r á v n í k ů
Turfco CR-10
– Pískovač
Provzdušňovač a špičkový aerifikátor fotbalových hřišť
pro rozrušení zhutněné půdy, vytvoření lepších podmínek pro růst trávy, regeneraci trávníku, rychlejší vsakování vody a celkové zlepšení kvality trávníku. Po aerifikaci zůstává povrch na kterém se dá hrát - aerifikaci
lze provádět v kterékoliv době bez nároku na přestávku ve hře.
CR 10 je špičková pískovačka s přesným rozhozem
materiálů. Velká kapacita zásobníku (3 m3) s patentovanou WideSpin™ technologií.
Je kombinací zařízení pro naložení, transport a aplikaci
materiálu. Pro snadné naložení i vyložení materiálu má
CR-10 možnost zdvihání zásobníku o kapacitě 3,1 m3
do výšky 2,18 m. Širokozáběrový pískovač se šířkou
rozhozu od 4,6 m do 12,2 m.
| Pracovní záběr aerifikátoru 2,1 m
| Hloubka penetrace až do 400 mm
| Unikátní patentovaný nastavitelný paralelogram
- dokonale rozruší zhutnění v jakýchkoliv podmínkách,
univerzální díky možnosti nastavení úhlu penetrace.
| Možnost plných i dutých trnů
| Vysoká hmotnost - hlubší penetrace i v obtížném terénu
| Nakladač s ručně ovládanou násypkou.
| Objemná kapacita násypky 3m3.
| Otočný příčný dopravník pro nakládání materiálu
z kteréhokoliv místa.
| Přesné dávkování a přesný úhel dvou rozmetacích
kotoučů pro všestranné pískování.
| Nízký profil a malé utužení hřiště.
| Vhodná pro lehké, střední i těžké aplikace.
Drag Mat KeyStone
– Zatahovací síť
Kovová síť o rozměru 180 x 240 cm určená pro zapravení písku na fotbalovém hřišti.
| 4 |
11370 katalog 6.indd 4
1.2.12 12:32
TURF TIDY
3000
– Vertikutátor
Turfco
TriWave
– Dosévačka
Profesionální špičkový vertikutátor s velkým pracovním
záběrem a hydraulicky vyklápěným zásobníkem o kapacitě 3.0 m3 od renomovaného výrobce Redexim.
Šířka záběru 180 cm
Špičková disková dosévačka
pro hřiště a sportovní trávníky
perfektně kopírující terén.
|
|
|
|
3
| Kapacita zásobníku 3.0 m
| Hydraulické vyklápění do výšky 217 cm
| Rychlost otáček při vertikutaci – 2600 ot/min
3 sekce
Šířka záběru 188 cm.
Zásobník na 50 kg osiva
Rozteč řádků 38 mm
Verti-Quake 2521
– Uvolnění zhutnění
Verti-Quake provzdušňuje zhutnělou půdu břity šavlovitých
avlovitých
nožů. Jejich točivý pohyb, spolu s pohybem celého
ho stroje,
způsobuje vznik rázových vln, které rozrušují půdu do stran v
celé hloubce řezu. Oproti tomu povrch zůstává prakticky
kticky neporušený. Verti-Quake významným způsobem zlepšuje
šuje prostupnost vody, rozvoj kořenového systému a distribuci
b i vláhy
láh
a živin. Maximální hloubka penetrace dosahuje až 550 mm.
| 5 |
11370 katalog 6.indd 5
1.2.12 12:32
Příklady kompletních
regeneračních zásahů
MAXI
GOOD
ECONOMY
+
+
Vykonaná činnost
Použitý stroj
Poznámka
Vertikutace
Turf Tidy 3000
jedním směrem
+
Aerifikace
Verti-drain
jedním směrem
+
Uvolnění zhutnění
Verti-quake
jedním směrem
+
+
Dosev do kříže
TurfCo – Triwave
+
+
+
Zapískování
TurfCo – CR10
+
+
+
Zatahání sítí
Dosev
+
Vertikutace
Aerifikace
Zatahání sítí
Uvolnění zhutnění
Zapískování
Trávníkové koberce
Fotbal Profi
Významnou součástí trávníkové školky jsou koberce AGRO CS – Fotbal Profi. Trávníkový
koberec vhodný pro silně zatěžované plochy jako jsou například fotbalová hřiště. Jako
jediní v ČR se zaměřujeme na pěstování a profesionální pokládku fotbalových trávníků.
Jedná se o kvalitní koberec, pěstovaný na trávníkovém substrátu, splňujícím normy
pro výstavbu a regeraci sportovišť. Trávník je schopný zátěže během 1 - 3 týdnů od pokládky v závislosti na tloušťce drnu. Travní směs složená z jílků vytrvalých a lipnic lučních
Složení trávníkových koberců
pro fotbalová hřiště
Druh
Lipnice luční
Jílek vytrvalý
Procento
50%
50%
ve vyrovnaném poměru se vyznačuje vysokou odolností, rychlou regenerací, úzkým listem
a samozřejmě sytě zelenou barvou.
| 6 |
11370 katalog 6.indd 6
1.2.12 12:32
Rekonstrukce
sportovišť
Pokládka se řeší třemi osvědčenými způsoby:
• Klasické role o rozměrech 250 x 40 x 1,5 cm
(1 m2)
• Střední role o rozměrech 800 x 60 x 2 cm
(4,8 m2)
• Big-rolls – o rozměrech 1400 x 120 x 2,5 cm
(16,8 m2)
| 7 |
11370 katalog 6.indd 7
1.2.12 12:32
AGRO CS a.s.,
Říkov čp. 265, 552 03 Česká Skalice
Program pro fotbalová hřiště:
Aleš Jakl
mobil: +420 731 598 199
e-mail: [email protected]
Objednávky:
Jana Cohornová
tel.: +420 491 457 226
fax: +420 491 457 223
e-mail: [email protected]
Dělejte s námi svět krásnější
www.agroprofi.cz
11370 katalog 6.indd 8
www.travnikovekoberce.cz
1.2.12 12:33

Podobné dokumenty