Dávkovací Technika

Komentáře

Transkript

Dávkovací Technika
Nr. catalog:
Dosiertechnik V6.0 2015/6 cz
VIEWEG
Dávkovací Technika
www.vieweg.cz
Vieweg GmbH Dosier- und Mischtechnik
VIEWEG
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
AKTUALITY z
DÁVKOVACÍ TECHNIKY
SPOLEHLIVĚ. LÉPE!
Firma Vieweg byla založena v roce 1976
V prostředí moderních výrobních
technologií se využívají dávkovací
systémy pro kapaliny a pasty v širokém spektru.
Při nanášení lepidel, tuků, olejů nebo jiných kapalin a past
dochází opakovaně k znečištění
pracoviště a použitých přístrojů.
Řešením jsou dávkovací systémy.
Jsou schopné nanést požadované množství přesně a na správné
místo.
Minimální dávkovací množství
od 0,001 gramů je možno jednoduše a spolehlivě nanášet „ručně“
přímo z kartuše, stejně jako větší
množství několika gramů.
Abychom mohli vyhovět požadovaným nárokům, máme
na trhu jeden z nejširších sortimentů. Naši paletu produktů navíc neustále rozšiřujeme.
Dávkovat lze mj.:
a existuje tak již déle než 30 let. Od roku
1989 nabízíme na německém a německy
•
•
•
•
•
•
•
•
lepidla
kyanakryláty
pájecí pastu
tepelně vodivou pastu
tuky
oleje
těsnicí hmoty
Silikon
mluvícím
trhu
dávkovací
systémy
a
dvousložkové směšovací systémy pro malá
a miniaturní množství.
Paleta výrobků sahá od jednoduchých
ručních systémů až po čtyřosé dávkovací
roboty schopné provozu v lince.
Naši vysoce kvalifikovaní pracovníci se
starají o zákazníky v Německu, Rakousku
a Švýcarsku, jakož i v sousedních zemích
Máme skladem vše - od jednoduché, ruční nanášecí pistole, přes
úsporné dávkovače, až po plně
digitální, procesorově řízené systémy, včetně kompletního příslušenství a spotřebního materiálu.
Systémy řízené tlakem a časem
patří k nejrozšířenějším a maximálně spolehlivým.
Paletu uzavírá velký výběr příslušenství. Patří sem především
různé velikosti kartuší, ve kterých
jsou dávkovací média a dávko-
bývalé Východní Evropy.
Pro výrobu dávkovacích systémů máme
k dispozici nadstandardní výrobní zařízení
a měřicí a testovací techniku.
V září 2006 jsme se přestěhovali do nové
firemní budovy, v níž můžeme ještě lépe
plnit požadavky trhu.
Dlouholeté zkušenosti a připravenost
vací jehly, které jsou k dispozici v
různých průměrech a geometriích. Nejmenší dávkovací jehla má
světlý průměr 0,11 mm.
Všechny systémy lze vzájemně
kombinovat a zapojit i do poloautomatických nebo plně automatických procesů. Požadovaná
mechanická a elektrická rozhraní
jsou k dispozici.
ke stálým investicím do know how našich
pracovníků i do testovacích a výrobních
zařízení jsou zárukou vysoce kvalitních
výrobků.
1
VIEWEG
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
DÁVKOVAČE
PŘEHLED
DÁVKOVACÍCHVENTILŮ . . . . 20
PŘEHLED
DÁVKOVACÍCH ROBOTŮ . . . . 44
Nožní dávkovací ventily DB-815 / DB-815-SB . . . 4
Ruční svírací hadicový ventil 700PTPCW . . . . 23
Dávkovací robot F4200N.1 . . . . . . . . . . 46
Dávkovač DC150 bez časovače . . . . . . . . . 5
Svírací hadicový ventil 710PTNM-LF . . . . . . 24
Dávkovací robot F7300N . . . . . . . . . . . 48
Dávkovač JB1113N analogový . . . . . . . . . 6
Membránové ventily VD-510 / DV-5625 . . . . 25
Dávkovací robot F7400N . . . . . . . . . . . 50
Dávkovač SL101N digitální . . . . . . . . . . . 7
Jehlový ventil DV-5425 . . . . . . . . . . . . 26
Dávkovací robot JR2200N . . . . . . . . . . . 52
Dávkovač DSP501N s výkonným ventilem . . . . 8
Jehlový ventil Microshot TS-5440SS . . . . . . 27
Dávkovací robot JR2300N . . . . . . . . . . . 54
Dávkovač DSP502N analogový s
ukazatelem vakua . . . . . . . . . . . . . . . 9
Pístový ventil VP-300 . . . . . . . . . . . . . 28
Dávkovací robot JR2400N . . . . . . . . . . . 56
Zpětný ventil DV-5325 . . . . . . . . . . . . 29
Dávkovací robot JR2500N . . . . . . . . . . . 58
Vysokotlaký ventil 790HPNM-LF / 790HPSSNM-LF 30
Dávkovací robot JR2600N . . . . . . . . . . . 60
Rozprašovací ventil SV-1000SS . . . . . . . . 32
Portálový robot F5200N.1 . . . . . . . . . . . 62
Rozprašovací ventil SV-2000N Serie . . . . . . 33
Řada portálových robotů F9000N SE
Servopohonem . . . . . . . . . . . . . . . 64
Dávkovač DC600 s vakuovou pinzetou . . . . . 10
Dávkovač DC1000 Serie digitální . . . . . . . 11
Peristaltické čerpadlo PPD-3000 . . . . . . . . 12
Vakuová pinzeta VPP-803B pneumatická . . . . 14
Vakuová pinzeta VPP-511 elektrická . . . . . . 14
Vytlačovací pistole, ruční a pneumatické . . . . 15
Zařízení pro ruční plnění kartuší . . . . . . . . 16
Ruční čerpadla . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Pístové čerpadlo DA35 AUTOCAN . . . . . . . 18
Sudové čerpadlo (čerpací píst) . . . . . . . . 19
Vřetenový ventil DV-5005DFS . . . . . . . . . 34
Ventil pro objemové dávkování DV-8000 . . . . 35
Řada ECO-PEN 300 / 450 / 600 / 700 . . . . . . 36
ECO-PEN příslušenství . . . . . . . . . . . . 38
Prozessüberwachungen . . . . . . . . . . . 39
Tryskový ventil V-JET . . . . . . . . . . . . . 40
V-JET regulátor VC1380 . . . . . . . . . . . . 41
Ventilová řídicí jednotka VC1000 /
regulátor vřetena VC1100 . . . . . . . . . . . 42
Regulátor rozstřiku VC1200 /
řídicí jednotka EC200-K / EC200-B . . . . . . . 43
2
Stanovení rozměrů řady F9000N . . . . . . . . 66
Dávkovací robot JS550th/JS750th SCARA . . . 68
Otočný stůl RT404-FLEXII . . . . . . . . . . . 70
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
VIEWEG
PŘEHLED DVOUSLOŽKOVÝCH
SMĚŠOVACÍCH SYSTÉMŮ . . . 72
PŘEHLED
SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU . . . 82
PŘEHLED
PŘÍSLUŠENSTVÍ . . . . . . . 102
Dávkovací pistole dvousložkových materiálů . . 74
Kartuše s ručním pístem SYSTÉM B . . . . . . 83
Dávkovací pera a láhve pro řídká média . . . . 103
Dvousložkové směšovací systémy pro malé
množství eco-Duo450 / ECO-DUO600 . . . . . 76
Spotřební materiál SYSTÉM A . . . . . . . . . 84
Dávkovací bodec - PRSTOVÝ SPÍNAČ spádové láhve . . . . . . . . . . . . . . . 104
OBJEMOVÝ MIX (5–80 ccm) . . . . . . . . . . 78
2K-Mischanlage LC120FR . . . . . . . . . . . 80
Princip VOLUMENMIX (5-80 ccm) . . . . . . . 81
Standardní jehly pro přesné dávkování /
náhradní díly . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Jehly pro přesné dávkování, kónické /
pružné / celokovové . . . . . . . . . . . . . . . 87
Nádoba na materiál PP300 s průhlednou
tlakovou komorou . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Nádoby na materiál řady MDG . . . . . . . . 106
Jehly pro přesné dávkování z hliníku / nerez oceli 88
Adaptér Luer-Lock . . . . . . . . . . . . . 108
Jehly pro přesné dávkování, pružné /
PTFE / dávkovací štětce / sortiment
dávkovacích jehel . . . . . . . . . . . . . . 89
Fitinky pro materiálovou hadici / eurokartuši . 110
Dávkovací jehly MICRON-S . . . . . . . . . . 90
Směšovací trubice . . . . . . . . . . . . . . 92
Dvojité kartuše . . . . . . . . . . . . . . . 95
Velké kartuše & pouzdra kartuší, EURO . . . . . 96
Velké kartuše & pouzdra kartuší, SEMCO . . . . 98
Dávkovací trysky s vnějším závitem 1/4" NPT . 100
Hadicové nástavce / tělesa náhradních vřeten . 101
Fitinky pro kartuše na ventil / hadice . . . . . 111
Stojany na kartuše a na ventily . . . . . . . . 112
Držáky ventilů . . . . . . . . . . . . . . . 113
Držáky kartuší a bodců . . . . . . . . . . . 115
Desky adaptéru - křížový suport . . . . . . . 116
Držáky velkých kartuší . . . . . . . . . . . . 117
Držáky a prvky hlášení prázdného stavu . . . . 118
Ohřev kartuše, jehly a ventilu . . . . . . . . . 119
Ohřev směšovacích trubic - regulace ohřevu . 120
Regulace ohřevu . . . . . . . . . . . . . . 121
INDEX . . . . . . . . . . . 122
3
VIEWEG
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
NOŽNÍ DÁVKOVACÍ VENTILY DB-815 / DB-815-SB
510,- €
405,- €
Manometr
Výstup stlačeného
vzduchu pro kartuši
Vakuová retence
(jen DB815-SB)
Nožní spínač
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Rozměry
Hmotnost
Dávkování
Nožní spínač
Vstup stlačeného vzduchu
Výstup stlačeného vzduchu
POPIS:
4
Jednoduchý systém je řízen
nožním spínačem. Je vybaven
trojcestným tlakovým ventilem
a je ideální pro nekomplikované
aplikace. Dávkování se spouští
stisknutím nožního spínače.
Přístroj je vhodný pro média všeho
DB-815
114,3 x 215,9 x 124,0 mm
DB-815-SB 114,3 x 215,9 x 136,6 mm
DB-815
1,59 kg
DB-815-SB 1,73 kg
Ruční uživatelem
Integrovaný pneumatický ventil
5 - 7 bar
0,1 - 7 bar
MODELY:
druhu. Model vybavený vakuovou
retencí zamezuje odkapávání
médií s nízkou viskozitou.
Charakteristiky:
• Cenově výhodný a uživatelsky
příjemný
• Široký rozsah použití Volitelná
vakuová retence, zamezuje
odkapávání
• Robustní konstrukce
Objednací č.
DB-815
DB-815-SB
Popis
Dávkovač
Dávkovač s vakuovým retenčním systémem
€/ks
405,00
510,00
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
DÁVKOVAČ DC150
Vakuová retence
Regulátor stlačeného
vzduchu
VIEWEG
BEZ ČASOVAČE
395,- €
Napájení LED
DC 150
series
POWER
Výstup stlačeného
vzduchu pro kartuši
Manometr
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Rozměry
Hmotnost
Napájení
Interní napětí
Vstup stlačeného vzduchu
Výstup stlačeného vzduchu
Normy
135 x 225 x 75 mm
1,25 kg
85 ... 264 V AC 50/60 Hz
24 V DC
0 ... 7 bar
Kartuše = tlak materiálu
0 ... 7 bar
Označení CE
MODELY:
DC150
POPIS:
Dávkovač 85 ... 264 V AC 50/60 Hz
Kompletní modely se sadou příslušenství, obsahující:
•
•
•
•
•
1 adaptér kartuše 30 ccm
1 adaptér kartuše 5 ccm
3 kartuše 30 ccm
3 kartuše 5 ccm
1 síťový kabel
MADE IN GERMANY
•
•
•
Set dávkovacích jehel - malý (viz strana 85)
1 přípojný kabel stlačeného vzduchu
1 stojan kartuše
1 nožní spínač
Tento model je doporučen pro
dávkovací aplikace, které se provádějí výhradně ručně a nevyžadují
časové řízení. Dávkování se spouští
stisknutím nožního spínače. Tento
model je cenově výhodnější než
zařízení vybavená časovačem
a zajišťuje plynulé dávkování s rov-
noměrnou přesností a kvalitou.
Hodí se pro média všeho druhu,
je vybaven vakuovým retenčním
systémem, který zamezí odkapávání médií s nízkou viskozitou.
Charakteristiky:
• Nepřetržitý cyklus dávkování
• Široký rozsah použití
• Neodkapává díky vakuovému
retenčnímu systému
• Úsporný systém s vysokou
spolehlivostí
5
VIEWEG
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
DÁVKOVAČ JB1113N
ANALOGOVÝ
Nastavitelný regulátor
stlačeného vzduchu
420,- €
Manometr
Nastavitelný
časový rozsah
Výstupstlačeného
vzduchu pro kartuši
Časovač ZAP/VYP
Síťový vypínač
Vakuová
retence
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Rozměry
Hmotnost
Nastavení času
Druhy provozu
Vstupní napětí
Pracovní napětí
Vstup stlačeného vzduchu
Výstup stlačeného vzduchu
Normy
219,2 x 215,9 x 66,8 mm
1,59 kg
0,01 - 31 sekund
s časovým řízením nebo ruční
85 ... 264 V AC 50/60 Hz
24 V DC
5 - 7 bar
0,1 - 7 bar
Označení CE
POPIS:
6
Tento model dávkovače patří k
nejprodávanějším. Je ekonomicky
výhodný a uživatelsky příjemný.
JB1113N je vhodný pro celou řadu
různých použití. Veškerá přípojná
vedení jsou součástí dodávky,
takže je během několika minut
připraven k provozu.
Hodí se pro média všeho druhu,
je vybaven vakuovým retenčním
systémem, který zamezí odkapávání médií s nízkou viskozitou.
Časový rozsah lze nastavit od 0,01
do 31 sekund.
Charakteristiky:
• Časovač
• Široký rozsah použití
• Neodkapává díky vakuovému
retenčnímu systému
• Ekonomicky výhodný systém s
vysokou spolehlivostí
MODELY:
Objednací č.
JB1113
JB1113N-15
Popis
Dávkovač 85 ... 264 V AC
Dávkovač pro řídká média, 0,1 - 1 bar
Kompletní modely se sadou příslušenství (viz strana 5)
a malým setem dávkovacích jehel (viz strana 85)
€/ks
420,00
575,00
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
VIEWEG
DÁVKOVAČ SL101N
Vakuová
retence
Manometr
DIGITÁLNÍ
610,- €
Fóliová klávesnice
DISPENSE
SHOT
SET
EXIT
MODE
CYCLE
Výstup stlačeného
vzduchu pro kartuši
TIMER
Regulátor stlačeného
vzduchu
MEM
MANUAL
Digitální ukazatel
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Rozměry
Hmotnost
Nastavení času
Druhy provozu
Paměť
Vstupní napětí
Pracovní napětí
Vstup stlačeného vzduchu
Výstup stlačeného vzduchu
Normy
219,2 x 215,9 x 66,8 mm
1,5 kg
0,01 - 9999 sekund (!)
Ruční nebo s časovým řízením
9 programových míst
85 ... 264 V AC 50/60 Hz
24 V DC
5 - 7 bar
0,1 - 7 bar
Označení CE
POPIS:
MODELY:
Objednací č.
SL101N
SL101N-15
Popis
Dávkovač 85 ... 264 V AC
Dávkovač pro řídká média, 0,1 - 1 bar
Kompletní modely se sadou příslušenství (viz strana 5)
a velkým setem dávkovacích jehel (viz strana 85)
€/ks
610,00
835,00
Digitální dávkovač
SL101N je důslednou inovací
úspěšného modelu JB1113N. Je
vhodný pro celou řadu různých
aplikací.
Model SL 101N má samozřejmě
rovněž nastavitelnou vakuovou
retenci, která zamezí odkapávání
řídkých médií.
Časový rozsah lze nastavit od
0,01 do 9999 sekund. Je možné
nastavit takt, ve kterém lze nastavené dávkovací množství plynule
opakovat.
Životní prostředí:
Hlavním vypínačem lze přístroj
kompletně odpojit ze sítě - takže
žádný pohotovostní režim, a tím
pádem žádné energetické ztráty!
Charakteristiky:
• Digitální časovač s ukazatelem
• 9 programových míst
• Cyklický režim / taktový provoz
• Široký rozsah použití
7
VIEWEG
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
DÁVKOVAČ DSP501N
S VÝKONNÝM VENTILEM
Nastavitelný regulátor
stlačeného vzduchu
770,- €
Manometr
Nastavitelný časový
rozsah
Výstup stlačeného
vzduchu pro kartuši
Časovač ZAP/VYP
Síťový vypínač
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Rozměry
Hmotnost
Nastavení času
Druhy provozu
Vstupní napětí
Pracovní napětí
Vstup stlačeného vzduchu
Výstup stlačeného vzduchu
Normy
POPIS:
8
Vybaven větším interním magnetickým ventilem, který se doporučuje pro aplikace vyžadující rychlé
odvzdušnění. Patří sem provoz s
mačkacími tubami, velkými kartušemi a otočnými stoly. Výkonnější
odvzdušnění zamezuje odkapávání tužších materiálů.
219,2 x 215,9 x 66,8 mm
1,87 kg
0,01 - 31 sekund
S časovým řízením nebo ruční
85 ... 264 V AC 50/60 Hz
24 V DC
5 - 7 bar
0,1 - 7 bar
Označení CE
MODELY:
Hodí se pro média všeho druhu.
Je vybaven vakuovým retenčním
systémem, který zamezí odkapávání médií s nízkou viskozitou.
Nastavitelnost časového rozsahu
mezi 0,01 a 31 sekundami.
Charakteristiky:
• Časovač
• Vhodné pro použití kartuší
a velkých kartuší
• Neodkapává díky vakuovému
retenčnímu systému
• Odvzdušnění velkým
magnetickým ventilem
DSP501N
Dávkovač 85 ... 264 V AC 50/60 Hz
Kompletní modely se sadou příslušenství (viz strana 5)
a malým setem dávkovacích jehel (viz strana 85)
Vakuová
retence
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
Regulátor stlačeného
vzduchu
Manometr
Nastavitelný
časový rozsah
DÁVKOVAČ DSP502N ANALOGOVÝ
Síťový vypínač
Časovač ZAP/VYP
Výstup stlačeného
vzduchu pro kartuši
Vakuová
retence
Dříve DSPE 501A-Till
VIEWEG
S UKAZATELEM VAKUA
998,- €
Ukazatel vakua
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Rozměry
Hmotnost
Nastavení času
Druhy provozu
Vstupní napětí
Pracovní napětí
Vstup stlačeného vzduchu
Výstup stlačeného vzduchu
Normy
266,7 x 209,5 x 66,8 mm
1,93 kg
0,01-31 sekund
S časovým řízením nebo ruční
85 ... 264 V AC 50/60 Hz
24 V DC
5 - 7 bar
0,1 - 7 bar
Označení CE
MODELY:
DSP502N
POPIS:
Dávkovač 85 ... 264 V AC 50/60 Hz
Kompletní modely se sadou příslušenství (viz strana 5)
a malým setem dávkovacích jehel (viz strana 85)
Tento model se podobá modelu
DSP 501N, má však analogový
indikátor retenčního vakua.
Vybaven větším interním magnetickým ventilem, který se doporučuje pro aplikace vyžadující
rychlou reakci při snížení tlaku.
Patří sem provoz s mačkacími
tubami, těsnicími prostředky,
velkými kartušemi a otočnými
stoly. Výkonnější odtah vzduchu
zamezuje dotlaku média obsaženého v kartuších.
Charakteristiky:
• Časovač
• Vhodné pro velké kartuše
• Neodkapává díky vakuovému
retenčnímu systému
• Rychlé odvzdušnění velkým
magnetickým ventilem
• Ukazatel vakua
9
VIEWEG
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
DÁVKOVAČ DC600
S VAKUOVOU PINZETOU
980,- €
Nastavení
vakuové retence
pro dávkovač
Manometr
Nastavitelný Nastavení vakuové
časový rozsah retence pro vakuovou pinzetu
Redukční ventil
0 – 7 bar
Výstup stlačeného
vzduchu pro kartuši
Časovač
ZAP / VYP
Napájení
LED
Přípojka pro vakuovou pinzetu
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Rozměry
Hmotnost
Nastavení času
Druhy provozu
Napájení
Pracovní napětí
Vstup stlačeného vzduchu
Výstup stlačeného vzduchu
Normy
MADE IN GERMANY
POPIS:
10
Pro montáž miniaturních komponent a příslušných aplikací.
Vakuová pinzeta je ideální pro Pick
& Place i pro montáž a dodatečné
zpracování drobných součástí.
Před umístěním součástí pomocí
vakuové pinzety lze s maximální
přesností nanášet pájecí pasty
a jiné materiály. Tento model je
260 x 210 x 75 mm
1,45 kg
0,01 - 31 sekund
S časovým řízením nebo ruční
85 - 264 V AC 50/60 Hz
24 V DC
0 - 7 bar (redukční ventil)
0,1 - 7 bar
Označení CE
MODELY:
vhodný pro četné průmyslové
aplikace v miniaturním rozsahu.
Hodí se pro média všeho druhu.
Je vybaven vakuovým retenčním
systémem, který zamezí odkapávání médií s nízkou viskozitou.
Nastavitelnost časového rozsahu
mezi 0,01 a 31 sekundami.
Charakteristiky:
• Vakuová pinzeta, časovač
• Neodkapává díky vakuovému
retenčnímu systému
• Je vhodná pro dávkovací a
umisťovací aplikace
Objednací č.
Popis
DC600
Dávkovač 85 - 264 V AC 50/60 Hz
€/ks
980,00
Kompletní modely se sadou příslušenství (viz strana 5)
a malým setem dávkovacích jehel (viz strana 85)
560046
Vakuová pinzeta s prstovým otvorem
85,00
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
VIEWEG
DÁVKOVAČ DC1000 SERIE
Vakuová
retence
Manometr
Výstup stlačeného
vzduchu pro kartuši
Regulátor stlačeného
vzduchu
Grafický displej
Ovládací tlačítka
DIGITÁLNÍ
od 875,- €
Stavové LED
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Rozměry
Hmotnost
Dávkovací čas
Druhy provozu
Vstupní napětí
Pracovní napětí
Vstup stlačeného vzduchu
Nastavení a výběr parametrů
Programy
260 x 210 x 70 mm
1,50 kg
0,01 ... 999 sekund
S časovým řízením nebo ruční
85 ... 264 V AC 50/60 Hz
24 V DC
0 ... 7 bar
Grafický displej 128 x 64 pixelů
8 programových míst
MADE IN GERMANY
Kompletní modely se sadou příslušenství (viz strana 5)
a velkým setem dávkovacích jehel (viz strana 89)
MODELY:
Objednací č.
DC1020
DC1040
DC1060
DC1120
DC1140
DC1160
POPIS:
Popis
Digitální dávkovač do 2 bar
Digitální dávkovač do 4 bar
Digitální dávkovač do 6 bar
Digitální dávkovač, retenční vakuum digitální, do 2 bar
Digitální dávkovač, retenční vakuum digitální, do 4 bar
Digitální dávkovač, retenční vakuum digitální, do 6 bar
€/ks
875,00
875,00
875,00
965,00
965,00
965,00
DC1000 završuje naši nabídku
dávkovačů. Nastavení a sledování
dávkovacích časů, tlaku, funkce
učení, výběru programu, počítadla
dávek a dalších funkcí se zobrazuje na čelním digitálním displeji.
Velmi jednoduché a přehledné
vyobrazení nabídky zajišťuje
komfortní obsluhu. Díky přítomnosti I/O rozhraní může přístroj
komunikovat přes PLC nebo řídící
jednotku stroje.
Charakteristiky:
• 8 programových míst
• Digitální indikace vstupního
tlaku
• Počitadlo dávek
• Časový rozsah
0,01- 999 sekund
11
VIEWEG
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
PERISTALTICKÉ ČERPADLO PPD-3000
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Vnější rozměry
Hmotnost
Napájení:
Interní napětí
Druhy provozu
Učení
Cyklický režim
Počitadlo
Kroky
I/O port
Počet otáček
Nastavení a výběr parametrů
Programy
260 x 210 x 70mm
cca 2,20 kg
85 ... 264 V AC 50/60 Hz
24 V DC
• Plnění / vyprázdnění hadice
• Trvalé dávkování (ruční)
• Zadání kroku pro dávkování množství
(program 1 - 7)
ano
ano
Souhrnné počitadlo (energeticky nezávislé)
Možnost nastavení 1 ... 99999 kroků
Délka kroku; 1,8° / krok
6 vstupů
3 výstupy
120 U / min
Grafický displej 128 x 64 pixelů
8 programových míst
PŘÍSLUŠENSTVÍ (OBSAŽENO V DODÁVCE):
Dávkovací bodec s prstovým spínačem a
upínacím pouzdrem je součástí dodávky
560989-B-V
MADE IN GERMANY
Objednací č.
560989-B-V
560984A
560995A
Popis
Dávkovací bodec s prstovým spínačem
Hadice 1 metr, 1,0 x 1,6 mm
Hadice 1 metr, 1,9 x 2,5 mm
€/ks
195,00
4,60
5,10
POPIS:
12
Peristaltické čerpadlo PPD-3000
je vhodné pro přesné dávkování
bez stlačeného vzduchu. Tento
systém je velmi vhodný zejména
pro materiály, jako jsou kyanoakryláty, UV akryláty, rozpouštědla
a jiná řídká média. PPD-3000 lze
digitálně nastavit; od srovnatelných hadicových čerpadel se
odlišuje hadicovým uložením z
nerez oceli. Intuitivní ovládání
prostřednictvím grafického displeje s rozlišením 64 x 128 pixelů
umožňuje jednoduché a intuitivní
nastavení veškerých parametrů
čerpadla. Samostatný režim pro
PLNĚNÍ či VYPRAZDŇOVÁNÍ hadice
a 8 samostatných programových
míst nabízí maximálně pohodlné
ovládání.
Dávkování lze provádět s maximální přesností díky exaktnímu zadání
kroků (200 jednotlivých kroků/
ot.). Nastavitelný zpětný chod s
variabilní dobou čekání umožní
optimální přizpůsobení parametrů
dávkování dávkovanému materiálu.
Jednoduchou změnou zajištění
hadice (volitelné vybavení) lze
čerpadlo optimálně přizpůsobit
různým parametrům hadic.
Charakteristiky:
• Uložení hadice z nerez oceli
• S možnosti digitálního nastavení
• 8 programových míst
• Rozhraní I/O
• Režim učení
• Cyklický režim
• Nastavitelný zpětný chod
• Přesné dávkování díky zadání
kroků
• Dávkování přímo z láhve
• Regulovatelná rychlost rotoru
• Jednoduchá úprava podle průměru hadice
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
PŘÍSLUŠENST VÍ PPD-3000
PPD-3000 HADICE:
Objednací č.
560999A
560984A
560985A
560995A
560996A
560999BA
560984BA
560985BA
560995BA
560996BA
560997A
560998A
560997BA
560998BA
Popis
Pro standard PPD-3000 (Balken ST00)
PTFE hadice 0,6 x 1,0 mm průhledná
PTFE hadice 1,0 x 1,6 mm průhledná
PTFE hadice 1,4 x 2,0 mm průhledná
PTFE hadice 1,9 x 2,5 mm průhledná
PTFE hadice 2,4 x 3,0 mm průhledná
PTFE hadice 0,6 x 1,0 mm černá
PTFE hadice 1,0 x 1,6 mm černá
PTFE hadice 1,4 x 2,0 mm černá
PTFE hadice 1,9 x 2,5 mm černá
PTFE hadice 2,4 x 3,0 mm černá
Optionale Schläuche PPD-3000 (Balken ST10/15)
PTFE hadice 0,25 x 0,75 mm průhledná
PTFE hadice 0,50 x 1,00 mm průhledná
PTFE hadice 0,25 x 0,75 mm černá
PTFE hadice 0,50 x 1,00 mm černá
VIEWEG
€/m
3,80
4,60
5,10
5,10
5,10
3,80
5,10
5,10
5,50
5,80
Ovládací tlačítka
Uzávěr hlavy
čerpadla
Pumpenkopf inkl. Schlauchbett und Rotor
2,95
3,50
2,95
3,50
PPD-3000 TRYSKY:
Trysky pro standardní hadice (standardní rotor)
Pro rozměry
Pro dávkovací
Pro dávkovací Pro dávkovací
hadice (mm)
bodce 560990
bodce
bodce
(-15) a 560989-E 560989-B
560989-D
I-Ø x A-Ø
Rozměry
Objednací č.
Objednací č.
Objednací č.
1,0 x 1,6
Tryska Ø 1,5 561003
561010-B
561010-D
1,4 x 2,0
Tryska Ø 1,9 561004
561011-B
561011-D
1,9 x 2,5
Tryska Ø 2,4 561005
561012-B
561012-D
2,4 x 3,0
Tryska Ø 2,9 561006
561013-B
561013-D
Trysky pro malé hadice (malý rotor) und optionaler Dosiergriffel
Pro rozměry
Pro dávkovací
Pro dávkovací Pro dávkovací
bodce
bodce
hadice (mm)
bodce 560990
(-15) a 560989-E 560989-B
560989-D
I-Ø x A-Ø
Rozměry
Objednací č.
Objednací č.
Objednací č.
0,25 x 0,75
Tryska Ø 0,7 561000
561007-B
561007-D
0,50 x 1,0
Tryska Ø 0,9 561001
561008-B
561008-D
0,60 x 1,1
Tryska Ø 1,0 561002
561009-B
561009-D
Grafický displej
Stavové LED
Buchse für Fingerschalteranschluss
€/ks
36,75
36,75
36,75
36,75
VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:
€/ks
36,75
36,75
36,75
Objednací č.
990105-15
560989-E
560990-15
C-0040
Popis
Spínač jednotlivý s kabelem 1,5 m (pro Ø 15 mm)
Dávkovací bodec pro PPD-3000 s prstovým spínačem, vč. 3 trysek na výměnu, dávkovací jehlu lze upevnit
Dávkovací bodec (Ø 15mm) pro PPD-3000 bez prstového spínače (POM černá)
Nožní spínač
€/ks
195,00
278,25
68,00
85,00
13
VIEWEG
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
VAKUOVÁ PINZETA VPP-511 ELEK TRICKÁ
VAKUOVÁ PINZETA VPP-803B PNEUMATICKÁ
Regulace vakua
VPP511
Síťový vypínač
VPP803B
Manometr
Pick-up výstup vakua
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Rozměry
Hmotnost
Vstupní napětí
Řízení
Vstup stlačeného
vzduchu
Vakuum
VPP511
139,7 x 177,8 x 66,8 mm
1,14 kg
230 V AC
mittels Fußschalter
VPP803B
95,2 x 190,5 x 66,5 mm
341 g
5 - 7 bar
5 - 7 bar
Venturidüse
Venturidüse
über Fingerloch
MODELY:
Objednací č.
VPP511-220
VPP803B
POPIS:
Model VPP511 je vybaven pneumatickým magnetickým ventilem,
který je řízen elektricky přes nožní
spínač. Má to dvě výhody:
1. Podtlak se vytvoří jen tehdy, je-li
nožní spínač stisknut.
2. Ukládání obrobku se provádí
rovněž nožním spínačem.
POPIS:
14
Pro šetrné zpracování drobných
dílů. Příslušný díl se uchopí a
umístí do požadované pozice.
Pro uchopení drobných dílů je tře-
ba uzavřít otvor vakuové pinzety
prstem. Pro opětovné uložení dílu
je nutné prst z tohoto otvoru opět
uvolnit.
Popis
Pick-up vakuový systém
Vakuová pinzeta s prstovým otvorem
(součást dodávky)
€/ks
585,00
255,00
VAKUOVÉ PŘÍSAVKY:
Objednací č.
560047 - 1,6
560047
560048
560049
560050
560051
Vakuové jehly
560052
560053
560054
Popis
Vakuový odsávač Ø
Vakuový odsávač Ø
Vakuový odsávač Ø
Vakuový odsávač Ø
Vakuový odsávač Ø
Vakuový odsávač Ø
Zahnutá I-Ø 1,60 mm
Zahnutá I-Ø 0,84 mm
Zahnutá I-Ø 0,51 mm
1,6 mm
3,5 mm
5,1 mm
6,4 mm
8,1 mm
10,2 mm
Pro vakuovou jehlu
560054
560054
560053
560053
560052
560052
€/ks
3,36
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
11,50
11,50
11,50
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
VIEWEG
VY TLAČOVACÍ PISTOLE, RUČNÍ A PNEUMATICKÉ
POPIS RUČNÍ VYTLAČOVACÍ PISTOLE:
RUČNÍ VYTLAČOVACÍ PISTOLE:
Pro kartuše Semco, pistole včetně pouzdra na kartuše
Ručními dávkovacími pistolemi
JD927/990110 lze jednoduše, čistě a rychle
zpracovávat všechny jednorázové kartuše
(systém A) od 10 cc do 55cc. Manipulace s
nimi je ruční, takže nepotřebují elektrický
proud ani stlačený vzduch.
Ručními pistolemi je možno manuálně
vytlačovat z kartuší o velikosti 75 cc- 350 cc.
Tato varianta dávkování je maximálně čistá
a úsporná.
Je vhodná zvláště pro mobilní použití.
DÁVKOVACÍ PISTOLE S TUBOU TD101:
Objednací č.
G75-25
G75-60
G75-80
G75-120
Popis
Pistole 75 cc (2,5 oz)
Pistole 180 cc (6 oz)
Pistole 240 cc (8 oz)
Pistole 360 cc (12 oz)
€/ks
184,00
195,00
205,00
205,00
PNEUMATICKÉ VYTLAČOVACÍ PISTOLE PRO SEMCO:
Pro kartuše Semco, s rukojetí včetně pouzdra na kartuše
Objednací č.
TD101
Popis
Dávkovač s tubou
Objednací č.
G85-25
G85-60
G85-80
G85-120
€/ks
499,00
Dávkovač s tubou byl speciálně zkonstruován pro
komfortnější dávkování z tub a lepší využití přítomného
média.
Popis
Pneumatická pistole 75 cc (2,5 oz)
Pneumatická pistole 180 (6 oz)
Pneumatická pistole 240 cc (8 oz)
Pneumatická pistole 360 cc (12 oz)
€/ks
520,00
530,00
550,00
570,00
MODELY JD927 / 990110:
PNEUMATICKÉ VYTLAČOVACÍ PISTOLE PRO EUROKARTUŠE:
•
•
Pro Euro kartuše, pneumatická pistole G 100
Volumetrické ruční pistole z plastu.
Volumetrické ruční pistole z kovu, 5 stupňů zdvihu: 0,8 až 4,0 ml na jeden zdvih pro kartuše
30/55 cc; 0,81 ml pro kartuše 10 cc.
Objednací č.
JD927
JD927-10
561879
561883
990110-10
990110-30
990110-55
Popis
Pro kartuše 30 cc
Pro kartuše 10 cc
Píst pro 30 cc
Píst pro 10 cc
Kartuše 10 cc, systém A
Kartuše 30 cc, systém A
Kartuše 55 cc, systém A
€/ks
61,00
61,00
23,60
23,60
258,00
258,00
258,00
JD927
Objednací č.
G100
G100-M2
G100-M3
Popis
s plastovým pouzdrem, Pmax 4 bar
s kovovým pouzdrem, Pmax 10 bar,
kompaktní konstrukce
s kovovým pouzdrem (červené),
Pmax 10 bar, tichá díky tlumičům
€/ks
135,00
152,00
G 100-M2
152,00
G 100-M3
990110
15
VIEWEG
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
ZAŘÍZENÍ PRO RUČNÍ PLNĚNÍ KARTUŠÍ
MODELY:
Objednací č.
560548-M
560548-M-HP
560022-M
Popis
Zařízení na plnění kartuší pro eurokartuši 310 ml,
plastové provedení (tlak do 2 bar)
Zařízení na plnění kartuší pro eurokartuši 310 ml,
kovové provedení (tlak do 6 bar)
Zařízení na plnění velkých kartuší pro použití s velkou
kartuší 360 ccm.
€/ks
510,00
615,00
488,00
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO 560548-M A 56058M-HP:
Obsaženo v dodávce
560548-M
560022-M
Objednací č.
561105
560733
560734
560710
Popis
Koleno 90° 1/4" uvnitř na 1/4" vně
1/4" 28 UNF spojka Luer-Lock
1/4" 28 UNF 1/4" NPT redukce
Uzavírací víčko pro Luer-Lock spojku
€/ks
2,65
4,35
4,35
2,60
560548-M-HP Metall
POPIS:
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO 560022-M:
Obsaženo v dodávce
16
Pomocí těchto zařízení lze efektivně přelévat tuky, epoxidové
pryskyřice, silikony, pájecí pasty a
jiné materiály do malých kartuší.
Pro řízení průběhu lze zařízení pro
plnění kartuší připojit k dávkovacímu přístroji DSP501N (volitelné).
S modelem 560548-M i 560548-
M-HP lze dolévat malou kartuši
přímo z eurokartuše 310 ml, s modelem 560022-M přímo z velké
kartuše 360cc. Zařízení pro plnění
kartuší se připojí na regulátor stlačeného vzduchu. Vstřikovací tlak
se řídí podle použitého média. Přívod stlačeného vzduchu aktivuje
spínač umístěný na boku stojanu.
Jednotka pro upevnění kartuše je
opatřena závitem k našroubování
kartuší Luer-Lock.
Objednací č.
913
914
915
560710
560733
Popis
Spojka vnitřní 1/4" NPT, 3/8" trubka
Úhlový konektor 90° vnitřní 1/4" NPT, 3/8" trubka
Pružná hadice, 3/8" vnější průměr
Uzavírací víčko pro Luer-Lock spojku
1/4" 28 UNF spojka Luer-Lock
€/ks
8,10
8,10
4,60
2,60
4,35
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
VIEWEG
RUČNÍ ČERPADLA
MODELY:
V objednávce vždy uvádějte světlý průměr nádoby!
1
2
POPIS:
Ručním čerpadlem lze čerpat materiál s vysokou viskozitou přímo z
originálního obalu. Unašeč zajistí
čisté setření ze stěn nádoby.
Tímto způsobem lze čistě, rychle
a jednoduše naplnit kartuše od
3 ccm až do 360 ccm.
V objednávce vždy uvádějte světlý
Objednací č.
560092A-180-210
560092A-210-240
560092A-240-270
560092A-270-290
560092A-270-310
560092A-310-335
560092A-335-385
560092A-K
Unášeče
17 195
17 230
17 265
17 285
17 300
17 320
17 380
Upevňovací kříž
17 197
17 199
Prachové víko
17 188
17 188
17 193
17 193
17 194
17 198
Popis
Ruční plnicí čerpadlo, unašeč 180 - 210 mm
Ruční plnicí čerpadlo, unašeč 210 - 240 mm
Ruční plnicí čerpadlo, unašeč 240 - 270 mm
Ruční plnicí čerpadlo, unašeč 270 - 290 mm
Ruční plnicí čerpadlo, unašeč 270 - 310 mm
Ruční plnicí čerpadlo, unašeč 310 - 335 mm
Ruční plnicí čerpadlo, unašeč 335 - 385 mm
Ruční plnicí čerpadlo, unašeč 90 - 180 mm
€/ks
254,00
254,00
254,00
254,00
254,00
254,00
254,00
520,00
180 - 210 mm
210 - 240 mm
240 - 270 mm
270 - 290 mm
270 - 310 mm
310 - 335 mm
335 - 385 mm
47,25
51,45
57,75
57,75
57,75
65,10
65,10
180 - 310 mm
310 - 385 mm
65,10
72,45
180 - 210 mm
210 - 240 mm
240 - 270 mm
270 - 310 mm
310 - 335 mm
335 - 385 mm
47,25
47,25
51,45
51,45
60,90
72,45
ADAPTÉR:
průměr nádoby. Podle tohoto
údaje pak bude dodán správný
unašeč. Upevňovací kříž zajistí
bezpečné uchycení čerpadla ve
vědru.
Charakteristiky:
• Jednoduché a rychlé čerpání z
velkých obalů
• Úplné vyprázdnění obalu
• Přímé plnění kartuší
Objednací č.
990063-¼ Obrázek (1)
Luer-Lock 15 Obrázek
(2)
Popis
Přípojka Luer-Lock, vnitřní, kov
(vnější závit ¼"). Pro naplnění kartuše se zašroubuje do čerpadla.
Přípojka Luer-Lock, vnitřní, plast,
(vnější závit ¼"). Pro naplnění kartuše se zašroubuje do čerpadla.
€/ks
18,80
4,14
17
VIEWEG
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
PÍSTOVÉ ČERPADLO DA35 AUTOCAN
TECHNICKÉ ÚDAJE:
od 4625,- €
Maximální výstupní tlak kapaliny
Rozmezí tlaku hlavního přívodu stlačeného vzduchu
Maximální viskozita média
Objem na zdvih
Doporučená rychlost čerpadla při nepřetržitém
provozu
Maximální doporučená rychlost čerpadla
Zdvih
Maximální provozní teplota čerpadla
Velikost přívodu vzduchu
Velikost odtoku materiálu
Hmotnost
Materiál součástek ve styku s médiem
Hladina akustického tlaku při 7 bar, 40 cpm
Hladina akustického výkonu při 7 bar, 40 cpm
60 bar
2,4-7,0 bar
300 000 mPas
5,0 cm3
40 cpm
60 cpm
19 mm
40 °C
1/4 / Ø 6 mm
1/4 npt(f )
cca 8,4 kg
nerez ocel 304 a 17-4 pH;
PTFE, Viton, PEEK
64,12 dB(A)
70,84 dB(A)
MODELY:
Objednací č.
DA35-220
DA35-220-10
DA35-1KG
DA35-3KG
POPIS:
18
DA35 slouží k dopravě vysoce
viskózních médií z malých obalových nádob. Jednoduše odstraňte
víko plechovky a postavte ji pod
pístové čerpadlo. Pak zasuňte
čerpadlo do plechovky. Veškeré
médium pod značkou bude až na
nepatrné zbývající množství vytlačeno a dopraveno např. k vysoko-
Popis
Autocan s unašečem do Ø 170 mm, zdvih 215 mm
Autocan s unašečem do Ø 240 mm, zdvih 300 mm
Unašeč pro plechovku 1 kg (DA35-220)
Unašeč pro plechovku 3 kg (DA35-220)
€/ks
4625,00
5585,00
825,00
825,00
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO AUTOCAN:
tlakému ventilu 790HPNM, který
lze vybavit rukojetí k přidržení
(volitelně). Ventil je řízen dávkovačem DSP 501N a spínačem na
držadle. Systém je vhodný pro
ruční nebo časově řízené dávkování a zamezuje odkapávání.
S odpovídajícím fitinkem lze plnit
i kartuše!
Charakteristiky:
• Minimální odpad
• Žádné znečištění média
• Není nutné přelévání média
Objednací č.
560598V-HP790
990029-WF-08
990265
Popis
Rukojeť se spínačem pro vysokotlaký ventil 790HP
Hadice pro dopravu materiálu 2 m, Stahlflex, DN8
Redukční ventil tlaku materiálu do 10 bar
Volitelné příslušenství:
DSP501N
Dávkovač 85 ... 264 V AC 50/60 Hz
790HPNM
Vysokotlaký ventil
€/ks
330,00
195,00
1202,00
770,00
585,00
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
VIEWEG
SUDOVÉ ČERPADLO (ČERPACÍ PÍST)
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Vstupní tlak
Provozní tlak
Převod
Maximální výstupní tlak média
Maximální viskozita média
Objem na zdvih
Doporučená rychlost čerpadla při nepřetržitém provozu
Maximální doporučená rychlost čerpadla
Zdvih
Maximální provozní teplota čerpadla
Velikost přívodu vzduchu
Velikost odtoku materiálu
Hmotnost
Rozměry výška vysunutí / zasunutí
Rozměry základny
Materiál součástek ve styku s médiem
Hladina akustického tlaku při 7 bar, 40 cpm
Hladina akustického výkonu při 7 bar, 40 cpm
od 8665,- €
max. 7,0 bar
2,5-6,0 bar
11:1
60 bar
300 000 mPas
60 cm3
15 dvojzdvihů/min.
30 dvojzdvihů/min.
63 mm
40 °C
1/2" NPT vnitřní závit
3/8" vnější závit s kuželovým těsněním
cca 95 kg
1210 - 1750 mm
390 x 490 mm
Nerez ocel, PTFE
76 dB(A)
89,7 dB(A)
MODELY:
Objednací č.
990244A-SIL
Popis
Sudové čerpadlo 11:1 bez regulátoru tlaku materiálu
Jednosloupcový systém RAM
€/ks
8665,00
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SUDOVÉ ČERPADLO:
Objednací č.
990029-WF-10
990265
990265-50
Popis
Vedení materiálu 2 m, Stahlflex, DN10
Redukční ventil tlaku materiálu do 10 bar s ukazatelem
Redukční ventil tlaku materiálu 10-50 bar s ukazatelem
Volitelné příslušenství:
DC1060
Dávkovač, digitální 85 ... 264 V AC 50/60 Hz
790HPNM
Vysokotlaký ventil
990258-SIL
Hlášení prázdného stavu pro sudové čerpadlo:
POPIS:
€/ks
248,00
1205,00
1205,00
875,00
585,00
362,25
Sudové čerpadlo slouží k dopravě
vysoce viskózních médií z nádob
10 - 50 kg. Unašeč se přizpůsobí obalové nádobě. Pak bude
obalová nádoba postavena pod
čerpadlo, aby se unašeč ponořil a
mohl být čerpán materiál. Veškeré
médium pod značkou bude až
na nepatrné zbývající množství
vytlačeno a dopraveno např. k
vysokotlakému ventilu 790HPNM.
Dále může být za účelem použití přesnějšího dávkování ještě
vyrovnáno kolísání tlaku prostřednictvím volitelného redukčního
ventilu tlaku materiálu.
Čerpadlo se může hadicemi
pro dopravu materiálů připojit k
dávkovacím systémům XYZ. Díky
tomu bude možné automatizované nanášení materiálu přímo z
obalové nádoby.
Charakteristiky:
• Minimální odpad
• Žádné znečištění média
• Není nutné přelévání média
19
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
Jehlové ventily
DV
-54
25
S
DV
-54 S
25
TS
-54
40
VD
TN
M
-5
VD 10
-51
VD 0-S
-51 S
0-U
V
Membránové ventily
Svírací
hadicový ventil
0P
TP
C
0P
70
PŘEHLED
ÁVKOVACÍCH VENTILŮ
W
Ruční svírací hadicový ventil
71
VIEWEG
APLIKACE
Rozstřikování
Housenky / utěsňování
Zalévání / vyplňování / utěsňování
Mikrodávkování
Materiály s vysokou viskozitou
Plněné materiály
MATERIÁLY
Lepidla
Kyseliny
Alkohol / metanol
Anaerobní prostředky
Zásady
Conformal Coatings
Kyanoakryláty
Oleje / tuky / maziva
Silikony (RTV) / gely
Pájecí masky / pasty / PVA
Těsnění
Rozpouštědla
UV lepidla
STRANA
20
DOPORUČENÉ řídicí jednotky
23
24
25
Řada VC1000
Řada VC1000
26 - 29
Řada VC1000
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
Řada VC1000
29
Řada VC1000
M
SN
PS
NM
0H
0P
79
79
25
SS
DV
-53
25
DV
-53
25
PE
DV
-53
0
VP
-30
28
Vysokotlaký ventil
SV
-10
0
SV 0SS
-10
SV 01
-10
0
SV 2
-10
03
Rozprašovací ventil
Zpětné ventily
EK
Pístový ventil
VIEWEG
30
32 - 33
Řada VC1000
Řada VC1200
21
VIEWEG
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
Řa
da
V
Řa C10
da
0
VC 0
1
Řa
da 100
VC
1
Řa
da 200
VC
1
EC
20 300
0-K
EC
20
0-B
Tryskový ventil
V-J
ET
ec
o-P
Pro EN p
ze
ssü řísluš
be en
rw stv
í
ac
hu
ng
en
/70
00
0/6
/45
00
-PE
N3
00
ec
o
DV
80
05
DV
-50
PŘEHLED
DÁVKOVACÍCH
VENTILŮ
Ventily pro objemové dávkování
DF
S
Vřetenový ventil
0
Řídicí jednotky
APLIKACE
Rozstřikování
Housenky / utěsňování
Zalévání / vyplňování / utěsňování
Mikrodávkování
Materiály s vysokou viskozitou
Plněné materiály
MATERIÁLY
Lepidla
Kyseliny
Alkohol / metanol
Anaerobní prostředky
Zásady
Conformal Coatings
Kyanoakryláty
Oleje / tuky / maziva
Silikony (RTV) / gely
Pájecí masky / pasty / PVA
Těsnění
Rozpouštědla
UV lepidla
STRANA
22
DOPORUČENÉ řídicí jednotky
34
Řada VC1100
35 / 36 - 37
VC1100-100 / EC200-K / EC200-B
38 - 39
40 - 41
Řada VC1300
42 - 43
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
VIEWEG
RUČNÍ SVÍRACÍ HADICOVÝ VENTIL 700PTPCW
85,- €
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Délka 104 mm
36 g
Luer Lock vnitřní
Luer Lock vnitřní
3,5 bar
Vytlačovací hadice z PE
0,0075 ccm
1680 ml/min. (u vody)
max. 50 000 mPas
Výstup materiálu
Popis
Ruční svírací hadicový ventil
€/ks
85,00
15
Objednací č.
700-PTPCW
40
DOSTUPNÉ MODELY:
Vstup materiálu
15
Rozměry
Hmotnost
Vstup materiálu
Odtok materiálu
Max. tlak materiálu
Přívod stlačeného vzduchu
Min. provozní tlak
Části ve styku s médiem
Min. dávkovací množství
Průtok při 3,5 bar
Spínací frekvence
Viskozita materiálu
104
TYPICKÁ DÁVKOVANÁ MÉDIA:
POPIS:
Kyanoakryláty, UV lepidla,
inkoust, alkohol, anaerobní
prostředky, lepidla, tuky, oleje
atd.
Ruční svírací hadicový ventil je
ideální pro ruční nanášení čar,
dávkovacích bodů nebo pro
plnění kapalin s nízkou viskozitou,
jako jsou rozpouštědla, oleje, tuky
a kyanoakryláty.
Výtlačná hadice je přitom jedinou
součástí, která se přichází do styku
s médiem. Při znečištění ji lze velmi
snadno vyměnit. K dostání jsou
hadice se 2 vnitřními průměry: 1,8
mm a 2,5 mm.
Způsob fungování:
Ruční svírací hadicový ventil je
v klidovém stavu uzavřen. Píst
uzavírá výtlačnou hadici silou
pružiny. Při stisknutí ruční páky se
píst oddělí od vytlačovací hadice
a ventil se otevře. Malým fixačním
šroubem lze zdvih ruční páky
ještě seřídit. Tak je možné dosáhnout jemného nastavení štěrbiny
otvoru. Hadici lze jednoduše
vyměnit a vložit novou.
23
VIEWEG
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
SVÍRACÍ HADICOVÝ VENTIL 710PTNM-LF
268,- €
Vstup materiálu
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Rozměry
Hmotnost
Vstup materiálu
Odtok materiálu
Max. tlak materiálu
Přívod stlačeného vzduchu
Min. provozní tlak
Části ve styku s médiem
Min. dávkovací množství
Průtok při 4 bar
Spínací frekvence
Viskozita materiálu
Stavěcí šroub
Ovládací vzduch
Výstup materiálu
Délka cca 75 mm
83 g
Luer Lock vnitřní
Luer Lock vnitřní
4 bar
10 - 32 UNF
2,5 bar
Vytlačovací hadice z PE
0,0075 ml
1980 ml/min. (voda)
500 cyklů/min.
max. 50 000 mPas
Ø 3,8
DOSTUPNÉ MODELY:
43
Objednací č.
710PTNM-LF
VC1060
Popis
Svírací hadicový ventil
Ventilová řídicí jednotka pro svírací hadicový ventil
€/ks
268,00
1255,00
ca. 75
24
TYPICKÁ DÁVKOVANÁ MÉDIA:
POPIS:
Kyanoakryláty, dvousložková
lepidla, abrazivní média, tuky,
oleje atd.
Svírací hadicový ventil je
řízen pneumaticky a je vhodný speciálně pro abrazivní a
dvousložková média v nízkém až
vysokém rozsahu viskozity. Vzhledem k tomu, že kromě vytlačovací
hadice se do kontaktu s médiem
nedostanou žádné díly, je možné
ji např. při zatvrdnutí materiálu
bez větších nákladů vyměnit. I tato
hadice je dostupná se 2 vnitřními
průměry 1,8 mm a 2,5 mm.
Způsob fungování:
Vytlačovací hadice se uzavírá
pístem prostřednictvím síly
pružiny. Dávkovací ventil se otvírá
stlačeným vzduchem, který pohybuje pístem proti síle pružiny.
Průtokové množství lze seřizovat
stavěcím šroubem. Při výměně
hadice je toliko třeba odšroubovat
rýhované víčko. Hadici lze
jednoduše vyměnit a vložit novou.
VIEWEG
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
MEMBRÁNOVÉ VENTILY VD-510 / DV-5625
od 865,- €
max. 79,4
13
26,3
7,5
TECHNICKÉ ÚDAJE:
0
Ø27
Délka cca 80 mm, Ø 27 mm
cca 76 g
1/8” NPT (Luer Lock je přiložen)
Luer Lock
5 bar
M5
4 bar
UHMW-PE
0,001 ml (podle materiálu)
300 ml/min. (voda)
500 cyklů/min.
max. do 50 000 mPas
5
Přívod materiálu
Ovládací vzduch
Stavěcí šroub
Výstup materiálu
DOSTUPNÉ MODELY:
max. 79,4
€/ks
865,00
1045,00
998,00
865,00
1045,00
1255,00
POPIS:
• VD510 :
kyanoakryláty, barva, inkoust,
lepidlo, rozpouštědlo, kyselina,
alkoholy
• VD510-UV / DV5625-U
(černá):
UV lepidlo
• VD510-SS / DV5625SS
(nerez ocel):
Membránový dávkovací ventil
VD-510 / DV-5625 je vynikající pro
kapaliny s viskozitou ve spodním
až středním rozsahu, přičemž
membrána odděluje smočené
součásti od řídicí jednotky. To jsou
optimální podmínky použití pro
dávkování kyanoakrylátů, UV lepi-
7,5
Ø24
Ø27
5
TYPICKÁ DÁVKOVANÁ MÉDIA:
26,3
0
Popis
Materiálová komora, POM žlutá
Materiálová komora, nerez ocel
Materiálová komora, POM černá
Materiálová komora, POM černá
Materiálová komora, nerez ocel
Ventilová řídicí jednotka pro membránový ventil
13
1
Objednací č.
VD-510
VD-510-SS
VD-510-UV
DV-5625-U
DV-5625-SS
VC1060
Ø24
1
Rozměry
Hmotnost
Vstup materiálu
Odtok materiálu
Max. tlak materiálu
Přívod stlačeného vzduchu
Min. provozní tlak
Části ve styku s médiem
Min. dávkovací množství
Průtok při 2 bar
Spínací frekvence
Viskozita materiálu
del, barev, inkoustu, elektrolytů,
klihu, alkoholů a jiných řídkých
substancí.
Způsob fungování:
Ventil se otevírá pneumatickým
impulsem. Uzavření ventilu pak
zajišťuje vestavěná pružina.
Ventily VD-510 a DV-5625 vykazují
mimořádně dobré vlastnosti zejména v případě výstupních cyklů
s vysokou frekvencí u malého
dávkovacího množství. Příslušné
množství lze přesně nastavit na
hlavě ventilu jemným seřízením.
Přípojka Luer Lock má velmi malý
mrtvý objem!
25
VIEWEG
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
JEHLOVÝ VENTIL DV-5425
od 885,- €
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Stavěcí šroub
Zdvih pístu
Vstup materiálu
Min. dávkovací množství
Průtokové množství při 7 bar
Spínací frekvence
Viskozita materiálu
Ø 25,4
Ø 28,5
Ovládací vzduch
Ø 12,7
Rozměry
Hmotnost cca
Vstup materiálu
Odtok materiálu
Maximální tlak materiálu
Přívod stlačeného vzduchu
Min. provozní tlak
Části ve styku s médiem
Délka cca 110 mm, Ø 28,5 mm
135 g
1/8"
Luer Lock připojení jehly
21 bar
10-32/UNF
5 bar
Jehla ventilu-tvrdokov, sedlo ventilu-kalená ocel, dílyeloxovaný hliník nebo ušlechtilá ocel
0,003 ml
1680 ml/min. (u vody)
600 cyklů/min.
až 100 000 mPas
DOSTUPNÉ MODELY:
29
26
16
25
Objednací č.
DV-5425
DV-5425SS
VC1060
69 bis 73
TYPICKÁ DÁVKOVANÁ MÉDIA:
POPIS:
Inkoust, alkohol, tavidla, lepidla,
barva, maziva, olej, rozpouštědla,
UV lepidla.
Jehlový ventil DV-5425 byl
speciálně vyvinutý pro dávkování
materiálů s nízkou až střední viskozitou. Lze aplikovat materiály od
nejmenších kapek až k plynulému
nanášení housenkovitých tvarů.
Jehlový dávkovací ventil je řízen
pneumaticky.
Stavěcím šroubem lze přesně
nastavit štěrbinu otvoru. Štíhlá
konstrukce umožňuje vestavbu
do automatických linek a vysokou
hustotu uložení.
Popis
Provedení hliník
Provedení nerez ocel
Ventilová řídicí jednotka pro jehlový ventil
Způsob fungování:
Ventil je v klidovém stavu uzavřen.
Štěrbinu otvoru lze nastavit na
ventilu. Ovládacím vzduchem se
ventil otevře. Jehla ventilu přitom
vyjede ze sedla nahoru a materiál
může téci vstupem materiálu
směrem k výstupu. Pro rychlejší
€/ks
885,00
1045,00
1255,00
zavírání lze použít i pomocný
vzduch. Jinak se ventil zavírá silou
pružiny.
VIEWEG
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
JEHLOVÝ VENTIL MICROSHOT TS-5440SS
1300,- €
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Rozměry
Hmotnost
Vstup materiálu
Odtok materiálu
Přívod stlačeného vzduchu
Max. tlak materiálu
Min. provozní tlak
Části ve styku s médiem
Spínací frekvence
Průtokové množství při 7 bar - voda
Viskozita materiálu
Délka 125 mm, Ø 28,5 mm
cca 227 g
1/8” NPT vnitřní závit
Luer Lock vnější závit
10/32 UNF 2B
7 bar
4,8 bar
303 nerez ocel, PTFE
více než 400 cyklů/min.
900 ml/min.
až 100 000 mPas
Ovládací vzduch
Stavěcí šroub
Přívod materiálu
ca. 125
Popis
Jehlový ventil Microshot, provedení nerez ocel
Ventilová řídicí jednotka pro jehlový ventil
TYPICKÁ DÁVKOVANÁ MÉDIA:
Silikony, tuky, oleje, lepidla,
rozpouštědla
€/ks
1300,00
1255,00
25,4
Objednací č.
TS-5445SS
VC1060
28,5
DOSTUPNÉ MODELY:
POPIS:
Jehlový ventil TS-5440SS Microshot byl dimenzován pro materiál
s nízkou až střední viskozitou a
zajišťuje přesné dávkování různě
velkých dávkovacích bodů až do
zlomku mikrolitru. Krátký otvírací
zdvih zajišťuje extrémně rychlé
zavření. Šroub s rýhovanou hlavou
pro nastavení zdvihu ventilu
usnadňuje jemné nastavení dávkovacích bodů. Díky kompaktní
konstrukci lze TS-5440SS flexibilně
a jednoduše integrovat do automatizovaných aplikací.
Způsob fungování:
Ventil se otvírá stlačeným vzduchem a zavírá se pružinou.
Přivedený stlačený vzduch zatáhne
jednotku jehly ze sedla dávkovací
jehly zpět, takže materiál teče od
vstupu materiálu k dávkovací jehle.
Pokud se přívod stlačeného vzdu-
chu přeruší, zatlačí pružina jehlu
do výchozí polohy a tím zavře
cestu materiálu.
27
VIEWEG
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
PÍSTOVÝ VENTIL VP-300
990,- €
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Rozměry
Hmotnost
Vstup materiálu
Odtok materiálu
Max. tlak materiálu
Přívod ovládacího vzduchu
Min. provozní tlak
Části ve styku s médiem
Vstup materiálu
Ovládací
vzduch
Ovládací vzduch
(zavření)
Stavěcí šroub
Zdvih pístu
Min. dávkovací množství
Průtok při 6,9 bar
Spínací frekvence
Viskozita materiálu
Délka 107 mm, Ø 29 mm
cca 285 g
1/8”
1/4” (Luer Lock)
7 bar
10/32 UNF
4 bar
Komora: nerez ocel
Píst:
nerez ocel, ochranná vrstva TIN
Těsnění: UHMW-PE, se schválením FDA
V závislosti na parametrech
5000 ml/min. (voda)
400 cyklů/min.
Střední až vysoká
ca. 107
56
91
28
DOSTUPNÉ MODELY:
29
Objednací č.
VP-300
VC1060
Popis
Pístový ventil
Ventilová řídicí jednotka pro pístový ventil
SW 26
28
TYPICKÁ DÁVKOVANÁ MÉDIA:
POPIS:
Jednosložková lepidla, UV lepidla, oleje, silikony, tuky
Dávkovací ventil VP-300 byl vyvinut pro přesné dávkování kapalin
a past se střední až vysokou viskozitou. Na konci každého dávkování
se konstrukce postará o zpětný
pohyb materiálu. Tím je zajištěno
čisté oddělení materiálu. Ventil
je řízen pneumaticky. Vestavěná
membrána UHMW a těsnění
oddělují stranu materiálu od pneumatické části.
Způsob fungování:
Stavěcím šroubem lze nastavit
zdvih pístu a tím zpětný pohyb. Na
konci každého dávkování se ventil
uzavře proti toku materiálu. Malé
množství materiálu je vtaženo zpět
do dávkovací jehly s výsledkem
čistého oddělení materiálu na
dávkovací jehle.
€/ks
990,00
1255,00
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
VIEWEG
ZPĚTNÝ VENTIL DV-5325
od 835,- €
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Rozměry
Hmotnost
Vstup materiálu
Odtok materiálu
Maximální tlak materiálu
Přívod stlačeného vzduchu
Min. provozní tlak
Části ve styku s médiem
Minimální dávkovací množství
Průtok při 6,9 bar
Spínací frekvence
Viskozita materiálu až
Délka 102 mm, Ø 35 mm
cca 160 kg
1/8"
1/8"
34 bar
10-32 UNF-2B
3,5 bar
hliník eloxovaný,
těsnění PTFE,
píst z nerez oceli, resp. Delrin
0,05 ml
2700 ml/min. (voda)
700 cyklů/min.
1 000 000 mPas
Vstup materiálu
Stavějcí šroub
Výstup materiálu
Vstup pomocného vzduchu,
pro rychlejší zavírání
14
102+5
Vstup ovládacího
vzduchu
54
28
DOSTUPNÉ MODELY:
€/ks
835,00
940,00
890,00
1255,00
TYPICKÁ DÁVKOVANÁ MÉDIA:
POPIS:
Tuky, lepidla, silikony.
Zpětný ventil 5325 je koncipován pro velmi přesné dávkování
produktů se střední až vysokou viskozitou. Díky kompaktní konstrukci
lze ventil použít v automatických
linkách a ve stísněných výrobních
podmínkách. Dávkovací ventil je
řízen pneumaticky. Díky efektu
Ø25,4
Popis
Zpětný ventil hliník
Zpětný ventil nerez ocel
Zpětný ventil Peek
Ventilová řídicí jednotka pro zpětný ventil
BefestigungsVnitřní závit
innengewinde
Ø28,5
Objednací č.
DV-5325
DV-5325SS
DV-5325D
VC1060
26
Materialeingang
Vstup
materiálu
21
LuerLock Anschluß
LuerLock
zámek
Steuerluft
Stavěcí
šroub
10-32 UNF-2B
1/8"
zpětného pohybu se dosáhne přesného oddělení média.
Zpětný zdvih lze nastavit stavěcím
šroubem.
Způsob fungování:
Ventil je v klidovém stavu uzavřen.
Funkci zpětného pohybu materiálu lze nastavit na ventilu.
Ovládacím vzduchem se ventil
otevře. Jednotka ventilového pístu
přitom sjede dolů a materiál může
protékat přes vstup materiálu k
výstupu. Pro rychlejší zavírání lze
použít i pomocný vzduch. Jinak
se ventil zavírá silou pružiny. Pokud
je dávkován materiál citlivý vůči
vlhkosti, lze vytvořit zábranu proti
vlhkosti pomocí malé olejničky.
29
VIEWEG
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
VYSOKOTLAKÝ VENTIL 790HPNM-LF / 790HPSSNM-LF
585,- €
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Vstup materiálu 1/4 NPT
Rozměry
Hmotnost
Vstup materiálu
Odtok materiálu
Max. tlak materiálu
Přívod stlačeného vzduchu
Min. provozní tlak
Části ve styku s médiem
Přívod oleje
1/8 NPT
Výstup materiálu 1/4 NPT
Ovládací vzduch
Pomocný vzduch pro rychlejší zavírání
118,4
42,2
Min. dávkovací množství
Průtok při 7 bar
Spínací frekvence
Viskozita materiálu
Délka 118 mm, Ø 38 mm
cca 750 1/4” NPT
1/4” NPT
172 bar
1/4” NPT
4 bar
Těsnění: Viton / Buna
Sedla:
z PTFE zesíleného skelnými
vlákny
Píst:
nerez ocel
0,14 ml
3 900 ml/min. (voda)
600 cyklů/min.
max. 3 000 000 mPas
22,6
Ø 38,0
DOSTUPNÉ MODELY:
Objednací č.
790-HPNM-LF
790-HPSSNM-LF
560565
VC1060
14,0
30
TYPICKÁ DÁVKOVANÁ MÉDIA:
POPIS:
Silikony (RTV) a tuky
Vysokotlaké dávkovací ventily
řady 790 jsou ideální pro zpracování médií s vysokou viskozitou,
jako jsou silikony (RTV), těsnění
a tuky. Dávkovací ventil je řízen
pneumaticky a je vybaven efektem
zpětného pohybu. Tím se dosáhne přesného oddělení média po
dávkování. Vysokotlaký ventil je k
dispozici jak v hliníkovém provedení, tak v provedení z nerez oceli
a je dimenzován pro extrémně
vysoké tlaky materiálu.
Popis
Vysokotlaký ventil s hliníkovým tělem
Vysokotlaký ventil s tělem z nerez oceli
Rukojeť s vysokotlakým ventilem
Ventilová řídicí jednotka pro vysokotlaký ventil
Způsob fungování:
Ventil 790HPNM je rovněž ventilem s efektem zpětného pohybu.
Jakmile vznikne na vstupu vzduchu tlak minimálně 4 bar, vytlačí se
píst dopředu a spustí dávkování.
Při zavření ventilu se píst zasune
do těsnění. Tím dojde k zatažení
€/ks
585,00
985,00
148,00
1255,00
materiálu do trysky a čistému
oddělení vlákna.
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
VIEWEG
POZNÁMKY
31
VIEWEG
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
ROZPRAŠOVACÍ VENTIL SV-1000SS
905,- €
TECHNICKÉ ÚDAJE SV1000SS:
Rozstřikovací vzduch
Ovládací vzduch
Stavěcí šroub
Montážní otvor
UNC 1/4-20
Vstup materiálu
ca. 104
94
Objednací č.
SV-1000SS
VC1260
32
TYPICKÁ DÁVKOVANÁ MÉDIA:
POPIS:
Oleje, maziva, barvy,
rozpouštědla, tavidla, alkohol,
separační prostředky, aktivátory
Rozprašovací ventil SV-1000SS
byl speciálně vyvinutý pro
rozprašování materiálu s nízkou
až střední viskozitou a vytváří
kruhové rozprašovací vzory.
Velmi dobré možnosti nastavení
zaručují jemné rozstřikování.
Řízení se provádí pneumati-
Délka 104 mm, Ø 27 mm
293 g
5 - 7 bar
0,1 - 2 bar
max. 1000 mPas
0,1 - 7 bar
0,71 mm
až 28 ml/s
více než 200 cyklů/min.
12°
kruhový, Ø 20-40 mm
10/32 UNF
10/32 UNF
Závit 1/8” NPT
DOSTUPNÉ MODELY:
61
27
28
Rozměry
Hmotnost
Ovládací vzduch
Rozprašovací vzduch
Viskozita materiálu
Tlak materiálu
Průměr trysky
Průtokové množství
Spínací frekvence
Úhel rozstřiku
Tvar rozstřiku
Přívod ovládacího vzduchu
Přívod rozprašovacího vzduchu
Přívod materiálu
cky. Jako řídicí jednotka slouží
VC1260. Po krátkém otevíracím
zdvihu ventil rychle reaguje.
Štěrbinu otvoru lze nastavit
stavěcím šroubem. Materiál se
rozstřikuje přes samostatný kanál
rozstřikovacího vzduchu. Štíhlá
konstrukce umožňuje vestavbu
Popis
Rozprašovací ventil s tělem z nerez oceli
Ventilová řídicí jednotka pro rozprašovací ventil
do automatických linek a vysokou
hustotu uložení.
Způsob fungování:
Štěrbinu otvoru pro dávkovaný
materiál lze nastavit na ventilu. Po
otevření ventilu proudí materiál
k trysce. Rozstřikovací vzduch
€/ks
905,00
1255,00
rozstřikuje dávkovaný materiál u
prstencové štěrbiny. Pomocí řídící
jednotky lze realizovat předběžné,
hlavní a dodatečné stříkání.
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
VIEWEG
ROZPRAŠOVACÍ VENTIL SV-2000N SERIE
TECHNICKÉ ÚDAJE
Hmotnost
Ovládací vzduch
Rozprašovací vzduch
Viskozita materiálu
Tlak materiálu
Úhel rozstřiku na 40mm
Tvar rozstřiku
SV2003N - 37º
Průtokové množství
Spínací frekvence
Steuerluft Eingang
Zerstäuberluft Eingang
Material Eingang
250 g
4 - 6 bar
0,1 – 2 bar
max. 1000 mPas
0.1 – 7 bar
SV2001N - 20º
SV2002N - 30º
SV2003N - 37º
kruhový
Circular (conical spray)
až 2.4 ℓ/min
více než 200 cyklů/min.
M5 * mit Fitting Schnellsteckkupplung für Schlauch Ø4 (incl.)
M5 * mit Fitting Schnellsteckkupplung für Schlauch Ø4 (incl.)
1/8 NPT
DOSTUPNÉ MODELY:
Objednací č.
SV-2001N
SV-2002N
SV-2002N
Popis
fine dot and bead pattern
medium pattern
fan pattern
€/Stk
998,00
1050,00
1195,00
SV-2001N
TYPICKÁ DÁVKOVANÁ MÉDIA:
BESCHREIBUNG:
Oleje, maziva, barvy,
rozpouštědla, tavidla, alkohol,
separační prostředky, aktivátory
Das SV-2000N kann sehr kleine
Mengen nieder- und mittelviskoser Medien sprühen. Dabei wird
das Material in einer Kartusche
oder einem Druckbehälter bevorratet und dem Ventil direkt aus der
Kleinkartusche oder über einen
Schlauch zugeführt. Mit dem passenden Steuergerät der VC1200
SV-2002N
Serie wird das Ventil pneumatisch
angesteuert. Im Steuergerät
kann die Vor- und Nachsprühzeit,
sowie die eigentliche Sprühdauer
separat eingestellt werden. Die
Vor- und Nachsprühzeit dienen
hier zum jeweiligen Reinigen der
Sprühdüse um gleichmäßige und
reproduzierbare Dosierergebnisse
SV-2003N
zu erreichen.
Die unterschiedlichen Ausführungen SV2001N – SV2003N ermöglichen je nach Ausführung unterschiedliche Sprühbilder.
Způsob fungování:
Mit dem Öffnen des Ventils fließt
das Material zur Düse. Die Sprüh-
luft zerstäubt das Dosiermaterial
an einem Ringspalt und erlaubt
so einen sauberen abrissfreien
Sprühvorgang. Der Öffnungsspalt
für das Dosiermaterial ist am Ventil
einstellbar und dient zur Feinjustierung der Dosiermenge.
33
VIEWEG
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
VŘETENOVÝ VENTIL DV-5005DFS
1950,- €
Náhradní těla
vřetena najdete na
straně 97
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Rozměry
Hmotnost
Vstup materiálu
Odtok materiálu
Max. tlak materiálu
Napětí motoru
Příkon proudu
49
Max. počet otáček
Části ve styku s médiem
Min. viskozita materiálu
DOSTUPNÉ MODELY:
Ø 26
29
25
11
26
117,5
Objednací č.
DV-5005DFS
DV-5005DFS-L
DFS6-A
DFS8-A
DFS16-A
34
TYPICKÁ DÁVKOVANÁ MÉDIA:
POPIS:
Pájecí pasty, silikony, SMD lepidla, tepelně vodivé pasty.
Vřetenový ventil DV-5005DFS je
inovací tradičních vřetenových
ventilů a řeší problémy, ke kterým
dříve docházelo. Dvousložková
a abrazivní dávkovaná média lze
zpracovávat stejně jako pájecí
pasty a SMD lepidla. Tyto možnosti
lze využívat díky vyměnitelnému
dopravnímu šneku a pouzdru.
153 x 40 x 34 mm
235 g
Přípojka Luer Lock
Luer Lock připojení jehly
1,5 bar
5 - 24 V DC
Volnoběh 22 mA
Rozjezd 110 mA
400 ot./min.
Delrin/PE
50 000 mPas
K dispozici jsou tři vřetena s
rozdílným stoupáním. Jemné
nastavení se provádí pomocí
otáček vřetena. K řízení se používá
regulátor vřetena VC1140. Přesné
plastové vřeteno je možné rychle
vyměnit. Tím se značně zjednoduší
a zkrátí čištění ventilu.
Popis
Vřetenový ventil s výměnným vřetenem
Vřetenový ventil s výměnným vřetenem. Klapka se otevírá
vlevo
Náhradní vřeteno 6 Pitch červené kompletní s vřeteníkem
Náhradní vřeteno 8 Pitch černé kompletní s vřeteníkem
Náhradní vřeteno 16 Pitch modré kompletní s vřeteníkem
Způsob fungování:
Vřetenový ventil dávkuje materiál
pomoci rotačního vřetene. Materiál, který je uložen např. v kartuši,
je tlakem vzduchu vháněn do
vřetena a odsud rotačním pohybem do dávkovací jehly. Dávkované množství závisí na otáčkách
vřetena. Vřeteno je poháněno 24V
€/ks
1950,00
1950,00
25,05
25,05
25,05
DC motorem. Na regulátoru lze
nastavit i zpětný chod.
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
VIEWEG
VENTIL PRO OBJEMOVÉ DÁVKOVÁNÍ DV-8000
4895,- €
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Objem dávkování
Max. dopravní proud *1
Minimální dávkovací množství *1
Absolutní přesnost ml ±
Tlak přítoku, max. bar (vstupní tlak) *2
Dávkovací tlak *3 max.
Dávkovací tlak *4 max.
Provozní podmínky
Teplota média
Skladovací podmínky / teplota °C
Hmotnost bez pohonu
Hmotnost
Maximální počet otáček, (volnoběh)
Napětí motoru
48
42
375
cca 0,35 ml na otočku
24 ml/min. / 6 ml/min.
0,02 ml
0,002 ml
statický 0-40, dynamický 0-20
12 - 60 bar
0-40 bar
+10 °C až +40 °C (Ta) tlak vzduchu 1 bar
-10 °C až +100 °C
v suchu/bez prachu / -10 až +40°
0,9 kg
cca 2 kg
100 ot/min. / 24 ot/min.
0-24 V DC
Motor
DOSTUPNÉ MODELY:
*1 referenční médium cca 1000 mPas při 20 °C
*2 pro oba směry dopravy
*3 preferovaný směr dopravy: (levotočivé čerpadlo)
*4 proti preferovanému směru dopravy (pravotočivé čerpadlo)
Objednací č.
DV-8000
DV-8000-LS
TYPICKÁ DÁVKOVANÁ MÉDIA:
POPIS:
Oleje, maziva, barvy, lepidla
Tento kompaktní dávkovač
umožňuje přesné, rovnoměrné a
spolehlivé objemové dávkování
nejrůznějších médií.
Díky speciální geometrii rotorustatoru není nutný žádný ventil
pro zamezení samovolnému
vytékání média.
Střídavě se otevírající komory
zajišťují šetrný transport produktu
a vytlačování bez pulsace.
• Dávkovací objem: 0,35 ml na
otáčku:
• Vnitřní prostor s nepřilnavou
vrstvou
• Možnost zpětného chodu (bez
odkapávání nebo tažení vláken)
Popis
Dávkovač ecoPen Power, volumetrický. Objemový
proud 0,35 ml/ot
Dávkovač ecoPen Power, volumetrický. Objemový
proud 0,35 ml/ot
• absolutní lineární závislost
mezi vytlačeným množstvím a
otáčkami
• rovnoměrný objem dávkování i
při výkyvech hustoty a viskozity
• spolehlivé dávkování bez
zahřívání média
• minimální nároky na údržbu
• rychlá demontáž díky systému
€/ks
4895,00
4895,00
Clamp
• Systém je řízen přístrojem
VC1160-100. Je možné jednoduché programování času
dávkování a rychlosti (samostatný datový list).
35
VIEWEG
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
ŘADA ECO-PEN 300 / 450 / 600 / 700
Stator
eco-PEN600
&
eco-PEN700
Rotor
Upínací část
DOSTUPNÉ MODELY:
eco-PEN450
Upínací část
206
eco-PEN300
DIN ISO 228
G1/8"
8
57
Klemmmaß
Objednací č.
ECO-PEN300
ECO-PEN450
ECO-PEN600
ECO-PEN700
ECO-20326
ECO-20455
99
Upínací část
ECO-20462
Popis
Objemový ventil
Objemový ventil
Objemový ventil
Objemový ventil
eco-Remote-232 rozhraní pro externí
výběr programu
Speed Control "plug n dose" TP pro
eco-PEN300/450/600/700 (Time Pressure)
Speed Control "plug n dose" AM pro eco-PEN300
/450/600/700 (Automated 0-10V)
€/ks
2623,50
2299,30
2515,40
2893,60
450,00
852,00
712,44
58
36
TYPICKÁ DÁVKOVANÁ MÉDIA:
POPIS:
Tuky, barvy, těsnicí hmoty,
lepidla, oleje, silikony
Preeflow® eco-PEN je nový
volumetrický dávkovací systém.
V tomto případě je namontovaná
osvědčená technika šnekového
čerpadla s excentrem v miniaturizovaném provedení. Nové výrobní
postupy a materiály umožnily
převést komplexní geometrie dop-
ravního šneku a statoru na tuto
malou konstrukci.
Nyní mohou být poprvé plně volumetricky dopravována miniaturní
množství dopředu i dozadu. Tím je
zajištěno čisté oddělení média.
Způsob fungování:
preeflow® eco-PEN je tlakotěsný
rotační výtlačný systém. Skládá
se z rotoru z ušlechtilé oceli a
z elastomerového statoru, které
společně tvoří samotěsnicí systém.
Vznikají přitom jednotlivé, do sebe
uzavřené objemové
komory. Otočným pohybem
statoru se objemové komory
posouvají a tím dochází k dopravě.
U produktů s nízkou viskozitou je
systém samonasávací. Pro regulaci se používá EC200 nebo řízení
"plug n dose".
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
VIEWEG
TECHNICKÉ ÚDAJE ECO-PEN
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Rozměry
Hmotnost vč. pohonné jednotky
Vstup materiálu
Výstup materiálu
Minimální provozní tlak
Maximální provozní tlak
Samotěsnost(1)
Části ve styku s médiem
Těsnění
Statická těsnění
Motor
Provozní podmínky:
Teplota média
Skladovací podmínky:
Dávkovací objem, cca na otáčku
Přesnost dávkování (2)
Přesnost opakování
Minimální dávkovací množství
Objemový proud (3)
eco-PEN300
délka 206 mm, 29 x 29 Ø 33 mm
cca. 380 g
1/8", válcový
Luer Lock s O-kroužkem, patentovaný
0 bar, u samonivelační kapaliny
0 až 6 bar vstupní tlak, u nesamonivelační
kapaliny
cca 2 bar (referenční médium cca 1000 mPas
při 20 °C)
HD-POM / nerez ocel
vysokomolekulární PE, VisChem
(médium) NBR (prach)
18 až 24 V DC, inkrementální snímač,
planetová převodovka
+10 °C až +40 °C (Ta), tlak vzduchu 1 bar
+10 °C až +40 °C
v suchu / bez prachu -10 °C až +40 °C
0,012 ml/U
± 1%
> 99%
1 µl (0,001 ml)
0,012 bis 1,48 ml/min
eco-PEN450
délka 230 mm, 29 x 29 Ø 33 mm
cca. 410 g
1/8", válcový
Luer Lock s O-kroužkem, patentovaný
0 bar, u samonivelační kapaliny
0 až 6 bar vstupní tlak, u nesamonivelační
kapaliny
cca 2 bar (referenční médium cca 1000 mPas
při 20 °C)
HD-POM / nerez ocel
vysokomolekulární PE, VisChem
(médium) NBR (prach)
18 až 24 V DC, inkrementální snímač,
planetová převodovka
+10 °C až +40 °C (Ta), tlak vzduchu 1 bar
+10 °C až +40 °C
v suchu / bez prachu -10 °C až +40 °C
0,05 ml/U
± 1%
> 99%
0,004 ml
0,5 - 6 ml/min
Max. dávkovací tlak a samotěsnění se snižují s klesající viskozitou, při stoupající viskozitě rostou. Konzultace s výrobcem.
Volumetrické dávkování jako absolutní odchylka vztažená na otáčku dávkovače. Závisí na viskozitě dávkovaného média
(3)
Objemový proud závislý na viskozitě a vstupním tlaku
(1)
(2)
eco-PEN600
délka 274 mm, 34 x 34 Ø 40 mm
cca. 750 g
1/4", válcový
Luer Lock s O-kroužkem, patentovaný
0 bar, u samonivelační kapaliny
0 až 6 bar vstupní tlak, u nesamonivelační
kapaliny
cca 2 bar (referenční médium cca 1000 mPas
při 20 °C)
HD-POM / nerez ocel
vysokomolekulární PE, VisChem
(médium) NBR (prach)
18 až 24 V DC, inkrementální snímač,
planetová převodovka
+10 °C až +40 °C (Ta), tlak vzduchu 1 bar
+10 °C až +40 °C
v suchu / bez prachu -10 °C až +40 °C
0,14 ml/U
± 1%
> 99%
0,015 ml
1,4 bis 16,0 ml/min
eco-PEN700
délka 274 mm, 34 x 34 Ø 40 mm
cca. 750 g
1/4", válcový
Luer Lock s O-kroužkem, patentovaný
0 bar, u samonivelační kapaliny
0 až 6 bar vstupní tlak, u nesamonivelační
kapaliny
cca 2 bar (referenční médium cca 1000 mPas
při 20 °C)
HD-POM / nerez ocel
vysokomolekulární PE, VisChem
(médium) NBR (prach)
18 až 24 V DC, inkrementální snímač,
planetová převodovka
+10 °C až +40 °C (Ta), tlak vzduchu 1 bar
+10 °C až +40 °C
v suchu / bez prachu -10 °C až +40 °C
0,53 ml/U
± 1%
> 99%
0,06 ml
5,3 bis 60,0 ml/min
37
VIEWEG
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
ECO-PEN PŘÍSLUŠENST VÍ
ECO-REMOTE:
Objednací č.
ECO-20326
Popis
eco-Remote-232 rozhraní pro ext. výběr programu
eco-Remote je rozhraní mezi řídicím systémem
eco-Control EC200-K (B) a externím řízením
(např. PLC).
€/ks
450,00
Umožňuje aktivaci dávkovacích programů, které se
nacházejí na paměťové kartě řídicího systému.
SPEED CONTROL:
Objednací č.
ECO-20455
ECO-20462
Popis
Speed Control "plug n dose" TP pro ecoPEN300/450/600/700 (Time Pressure)
Speed Control "plug n dose" AM pro ecoPEN300/450/600/700 (Automated 0-10V)
Řídicí jednotka preeflow Speed Control „plug´n´dose“
TP nabízí možnost regulace eco-PEN prostřednictvím
jednoduchého přístroje řídícího tlak v čase.
Dopravovaný objem a dopravní rychlost eco-PEN je
regulována zadaným tlakem a časovým režimem.
Řídicí jednotka preeflow Speed Control
„plug´n´dose“ AM byla vyvinuta speciálně pro aplikace v automatizaci.
38
€/ks
852,00
712,44
Řídicí jednotka je mikroprocesorově řízena. Externí signály jako rychlost a doba dávkování nadřízené řídicí
jednotky, např. PLC, jsou dále zpracovávány a regulují
dávkovací postup eco-PEN.
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
VIEWEG
PROZESSÜBERWACHUNGEN
BESCHREIBUNG LUFTBLASENERKENNUNG:
Der Schlauchsensor zur Luftblasenerkennung wurde speziell für den
industriellen Einsatz entwickelt. Das berührungslose Messverfahren
bildet die Grundvoraussetzung für hygienische und kontaminationsfreie Anwendungen. Der Schlauch wird einfach in den Sensor gelegt
und ermöglicht somit einen schnellen und reibungslosen Wechsel. Der
Sensor passt sich dynamisch veränderten akustischen Bedingungen
an. So wird eine hohe Stabilität der Messwerte gegenüber schwankenden Umgebungsbedingungen gewährleistet.
Luftblasensensor
flowscreen Prozessüberwachung
MODELLE:
Objednací č.
ECO-Flowscreen
ECO-Flowplus16
990115
Popis
Auswerteeinheit
Sensor
Schlauchsensor zur Luftblasenerkenung
€/ks
890,00
580,00
535,00
TYPICKÁ DÁVKOVANÁ MÉDIA:
POPIS:
Tuky, barvy, těsnicí hmoty,
lepidla, oleje, silikony
Das Auswertsystem flowscreen
ist für das Überwachen Ihrer
Dosiervorgänge entwickelt und
hergestellt. Bis zu zwei Drucksensoren können angeschlossen
werden. Die aus den Messsignalen
ermittelten Druckwerte werden
auf einem graphischen Display
Sensor zur Druckmessung
von Flüssigkeiten
dargestellt. Der Beginn einer Messung kann entweder bei Druckaufbau oder nach Anlegen eines
Startsignales festgelegt werden.
Über die Kalibrierfunktion werden
die Eckdaten der angeschlossenen
Sensoren definiert. Die Displayanzeige kann dem Anwendungsfall
entsprechend in der Darstellung
der Achsen Druck und Zeit angepasst werden. Über eine LED wird
eine Fehlermeldung ausgegeben,
wenn die festgelegten Grenzwerte
für Druckaufbau, Druckverlauf
während der Dosierung und
Druckabbau überschritten wer-
den. Hierbei kann pro angeschlossenem Sensor eine Fehlertoleranzanzahl festgelegt werden.
39
VIEWEG
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
TRYSKOVÝ VENTIL V-JET
3950,- €
21
62,5
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Typ ventilu
Dávkovací množství
Rozsah viskozity
Přesnost dávkování
Frekvence dávkování
Tlak média
Odolnost vůči
Provozní médium
Provozní tlak
Spínací doba
Řízení
Životnost
Hmotnost
Okolní teplota
Provedení
13
17,5
23
ca. 124
3,2
20
10,5
M8x1
SW10
20,7
TYPICKÁ DÁVKOVANÁ MÉDIA:
Disperze, laky, tavidla, oleje a
barvy
40
NC (základní poloha - uzavřen)
Od 50 nl do ccm
0,5 – 10 000 mPas (tixotropní)
< 3 %
do 150 Hz
až 50 bar
kyselinám, louhu, rozpouštědlům
Filtrovaný stlačený vzduch, bez oleje, jemnost filtru 40 µm
2 až 8 bar
min. ≥ 2 ms
24 V (max. 0,8 A) kompatibilní s PLC
> 100 mil. spínacích cyklů
236 g
-5 až +40 °C
Robustní provedení pro drsné průmyslové použití
POPIS:
Pneumaticky poháněný, vysoce výkonný ventil pro bezkontaktní dávkování médií s nízkou až střední
viskozitou. Díky volitelnému času
spínání v rozsahu milisekund lze
nastavit objem jedné dávky od 50
nanolitrů až do několika mililitrů.
Tím je možné - v závislosti na
médiu - jak dávkování jednotlivých
bodů, tak i paprskovité dávkování
přímek a větších objemů.
Díky kompaktní konstrukci a
minimálnímu mrtvému objemu
lze nastavená dávkovací množství
velmi dobře reprodukovat.
• Čas otevření ventilu od 2 ms
• Možnost jednoduchého řízení
pomocí 24 V DC signálu nebo
přímo pomocí PLC
• Doporučený regulátor VC1300
• V klidovém stavu uzavřen (NC)
• Dávkovací množství od 50
nanolitrů
• Přesnost dávkování < 3 %
• Koncipováno pro drsné
průmyslové prostředí
• Maximálně jednoduchá manipulace a údržba
VIEWEG
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
V-JET REGULÁTOR VC1380
1980,- €
TECHNICKÉ ÚDAJE VC1380:
Rozměry Š x H x V
Hmotnost
Napájení
Interní napětí
Řídicí napětí tryskového ventilu
Druh režimu
Učení
Cyklický režim
Vstup stlačeného vzduchu
Výstup stlačeného vzduchu
Jednotka tlaku
I/O port
Nastavení parametrů a výběru
Programy
Volitelné vybavení
260 x 210 x 70 mm
1,8 kg
85 - 264 V AC 50/60 Hz
24 V DC
24 V DC taktované
Stálá dávka či zadání dávky
ano
ano
0 ... 10 bar (ukazatel: digitální)
- kartuše = tlak materiálu 0 ... 8 bar
(přesný redukční ventil)
- ventil = pracovní tlak 0 ... 8 bar
(přesný redukční ventil)
bar / PSI s možností přepnutí
6 vstupů / 3 výstupy
Grafický displej 128 x 64 pixelů
8 programových míst
Externí tlaková nádoba 400 ml stabilizace
pracovního tlaku ventilu (č. výr.: 990119)
Made in Germany
POPIS VENTILOVÉ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY ŘADY VC1300
Digitální řídicí jednotka
řady VC1380 umožňuje
přesné spouštění tryskových ventilů. Řídí pracovní
tlak tryskového ventilu i tlak
materiálu. Oba tlaky jsou
digitálně zobrazovány
(do 8 bar).
Frekvenci dávkování i dobu
otevírání ventilu (doba impulzu) lze digitálně nastavit
prostřednictvím intuitivní
uživatelské nabídky a uložit
v 8 programech. Lze zvolit
mezi druhy provozu - stálá
dávka a zadání dávky.
41
VIEWEG
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
VENTILOVÁ ŘÍDICÍ JEDNOTKA VC1000 / REGULÁTOR VŘETENA VC1100
1255,- €
1465,- €
1980,- €
MADE IN GERMANY
MADE IN GERMANY
POPIS VENTILOVÉ ŘÍDICÍ JEDNOTKY ŘADY VC1000
POPIS VENTILOVÉ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY VC1000-5/2:
POPIS VENTILOVÉ ŘÍDICÍ JEDNOTKY ŘADY VC1100
Ventilová řídicí jednotka řady VC1000 slouží
k ovládání všech pneumatických dávkovacích
ventilů s vratnou pružinou.
Výhodou řady VC1000 je,
že nastavitelným stlačeným
vzduchem je kromě dávkovacího ventilu poháněn
také zásobník. Jedná se
vždy o případ, když se
Ventilová řídicí jednotka
VC1000-5/2 je univerzální řídicí přístroj pro
jednočinné a dvojčinné
dávkovací ventily. Má
integrovaný časovač a lze
ho bez problému připojit k
PLC. Přes 5/2cestné řízení
lze ovládat dvojitě řízené
dávkovací ventily!
Digitální řídicí jednotka
řady VC1100 se používá
k ovládání vřetenových
ventilů, jako např. DV5005DFS, které mají rozsah
napětí 0 - 24 V. Přístroj
nabízí 8 programových
míst, která mohou být
volena ručně na čelním
panelu, alternativně přes
I/O rozhraní. Mezi přednosti
TECHNICKÉ ÚDAJE VC1060:
TECHNICKÉ ÚDAJE VC1000-5/2:
TECHNICKÉ ÚDAJE VC1140:
Rozměry Š x H x V
Hmotnost
Napájení
Interní napětí
Dávkovací čas
Vstup stlačeného vzduchu
Výstup stlačeného vzduchu
Rozměry
Hmotnost
Napájení
Časový rozsah
Druhy provozu
Přívod stlačeného vzduchu
Dávkovací tlak
Displej
Vstup / výstup
Rozměry Š x H x V
Hmotnost
Napájení
Interní napětí
Řídicí napětí vřetenový ventil
Dávkovací čas
Vstup stlačeného vzduchu
Výstup stlačeného vzduchu
Nastavení parametrů
Programy
42
MADE IN GERMANY
používají kartuše. Je vybaven digitálně nastavitelným
časovačem a může bez
problému komunikovat s
PLC nebo řízením stroje.
235 x 210 x 70 mm
cca 1,65 kg
85 - 264 V AC 50/60 Hz
24V DC
0,01 - 999 sekund
0 - 7 bar (ukazatel: digitální)
- kartuše = tlak materiálu
- ventil = řídicí tlak
Grafický displej 128 x 64 pixelů
8 programových míst
235 x 210 x 70 mm
1,59 kg
85 - 264 V AC 50/60 Hz
0,001 až 99,9 sekund
ruční, čas, cyklus
5 až 7 bar
0 až 6 bar
Digitální ukazatel pro čas
I/O rozhraní volitelné (start)
Nastavení parametrů
Programy
tohoto vysoce kvalitního
přístroje patří digitální kontrola tlaku, grafický display
a jednoduchá obsluha.
235 x 210 x 70 mm
cca 1,45 kg
85 - 264 V AC 50/60 Hz
24 V DC
0 - 24 V DC (PWM)
0,01 - 999 sekund
0 - 7 bar (ukazatel: digitální)
0 - 4 bar (přesný redukční ventil)
- plynulý
- pulzní
Grafický displej 128 x 64 pixelů
8 programových míst
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
VIEWEG
REGULÁTOR ROZSTŘIKU VC1200 / ŘÍDICÍ JEDNOTKA EC200-K / EC200-B
1255,- €
1640,90 €
1500,50 €
MADE IN GERMANY
MADE IN GERMANY
MADE IN GERMANY
POPIS VENTILOVÉ ŘÍDICÍ JEDNOTKY ŘADY VC1200
POPIS VENTILOVÉ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY EC200-K
POPIS VENTILOVÉ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY EC200-B
Digitální řídicí jednotka
řady VC1200 umožňuje
přesné ovládání
rozprašovacích ventilů.
Řídí stlačený i rozprašovací
vzduch. Stlačený vzduch,
kterým se rozprašuje dávkovaný materiál, je nastavitelný. Lze nastavit tři různé
časové intervaly, dobu
Nová řídicí jednotka
EC200-K slouží k ovládání
dávkovače řady preeflow®
eco-PEN. Řízení nabízí
veškerou funkčnost, která
je nutná pro procesní
bezpečnost dávkovačů.
Jako ventilová řídicí
jednotka EC200K, ale ve
vestavné verzi.
předběžného, hlavního
a dodatečného stříkání.
Tyto možnosti nastavení
zaručují, že se vytvoří čistý
obraz rozstřiku a že v trysce
nezůstane žádný materiál.
Díky strukturovanému
vedení nabídky a inova-
TECHNICKÉ ÚDAJE VC1260:
TECHNICKÉ ÚDAJE EC200-K
Rozměry Š x H x V
Hmotnost
Napájení
Interní napětí
Dávkovací čas
Vstup stlačeného vzduchu
Výstup stlačeného vzduchu
Napětí:
Napětí síťový adaptér:
Spuštění:
Spuštění/zastavení externí:
Nastavení parametrů
Programy
235 x 210 x 70 mm
cca 1,65 kg
85 - 264 V AC 50/60 Hz
24 V DC
0,01 - 999 sekund
0 - 7 bar (ukazatel: digitální)
- rozprašovaný vzduch 0 - 6 bar
(redukční ventil přesného tlaku)
- ovládací vzduch max. 7 bar vstupní tlak
Grafický displej 128 x 64 pixelů
8 programových míst
tivnímu uživatelskému
rozhraní má uživatel neustále před očima všechna
data a je přehledně informován o aktuálním stavu.
Vstupy: 1-3
Vstupy: 4-5
Výstup: 1
Výstup: 2
24 V DC
230 V 50/60 Hz
tlačítko, nožní spínač
24V impuls, 10mA svorkovnice; low 0 až
1,5V, high 12 až 24V
Naplnění, vstupní tlak, nožní spínač,
konektor
volné
Alarm stavu naplnění, optron, svorkovnice; max. 30 V / 10 mA
Připraveno k provozu, optron, svorkovnice, max. 30 V / 10 mA
Ve vestavné verzi EC200-B
není obsažen pneumatický
systém.
Volitelně je potřebné
externí tlakové čidlo.
Výstup: 3
Přípojka:
Spínač/vypínač:
Sledování stlačeného
vzduchu:
Externí paměť:
Provozní podmínky:
Teplota média:
Skladovací podmínky:
Certifikace CE
Porucha, optron, svorkovnice,
max. 30 V / 10 mA
Ukostření externích komponent
ano
0 až 7 bar
MMC/SD-Card min. 64 MB max. 24
obslužných programů, čitelných pomocí
operačního systému Microsoft®
+10 °C až +40 °C (Ta), tlak vzduchu 1 bar
+10 °C až +40 °C
v suchu/bez prachu -10 až +40 °C
ano
43
VIEWEG
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
PŘEHLED DÁVKOVACÍCH ROBOTŮ
STOLNÍ MODELY:
Rozsah použití: úsporná stolní aplikace
Model
F4200N.1
Osy
XxYxZ
Vmax (mm/s)
Strana
3
200 x 200 x 50 mm
500
46
F7300N
3/4
300 x 300 x 100 mm
800
48
F7400N
3/4
400 x 400 x 100 mm
800
50
JR2200N
3/4
200 x 200 x 50 mm
500
52
JR2300N
3/4
300 x 320 x 100 mm
800
54
JR2400N
3/4
400 x 400 x 150 mm
800
56
JR2500N
3/4
510 x 510 x 150 mm
800
58
JR2600N
3/4
510 x 620 x 150 mm
800
60
• Opláštění pro dávkovací roboty na vyžádání!
• Dostupná provedení jsou posuvné dveře nebo světelná mříž.
• Opláštění je nezbytně nutné pro vystavení certifikace!
( Volitelně dostupný i v provedení ESD)
Opláštění
44
s posuvnými dveřmi
se světelnou mříží
pro model
Obj. č.
Rozměry V x Š x H
Obj. č.
Rozměry V x Š x H
F4200N
990200-4200
570 x 750 x 850
990201-4200
610 x 750 x 720
JR2300N / F7300N
990200-2300
700 x 850 x 880
990201-2300
800 x 950 x 950
JR2304N / F7304N
990200-2304
800 x 1020 x 950
990201-2304
800 x 1020 x 950
JR2400N / F7400N
990200-2400
900 x 950 x 990
990201-2400
900 x 999 x 990
JR2404N / F7404N
990200-2404
900 x 1100 x 990
990201-2404
900 x 1120 x 990
JR2500N
990200-2500
957 x 1070 x 1090
990201-2500
850 x 950 x 1090
JR2600N
990200-2600
990 x 1070 x 1230
990201-2600
990 x 950 x 1230
Číselné okruhy:
• 990200 Kryt s posuvnými dveřmi
• 990202 Kryt s podstavcem a posuvnými dveřmi
• 990201 Kryt se světelnou mříží
• 990203 Kryt s podstavcem a světelnou mříží
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
VIEWEG
PŘEHLED DÁVKOVACÍCH ROBOTŮ
PORTÁLOVÉ ROBOTY:
Rozsah použití: in line systémy, pásová zařízení nebo systémové buňky, velké/těžké obrobky
Model
Osy
XxYxZ
Vmax (mm/s)
Strana
F5200N.1
3
200 x 200 x 150 mm
500
62
F9300N
3
300 x 300 x 200 mm
1000
64
F9304N
4
300 x 300 x 200 mm
1000
64
F9600N
3
600 x 600 x 200 mm
1000
64
F9604N
4
600 x 600 x 200 mm
1000
64
F9800N
3
800 x 600 x 200 mm
1000
64
F9804N
4
800 x 600 x 200 mm
1000
64
MODELY SCARA:
Rozsah použití: in line systémy, pásová zařízení nebo systémové buňky, vysokorychlostní aplikace
Model
Osy
XxYxZ
Vmax (mm/s)
Strana
JS550TH
4
349 x 349 x 150 mm
4200
68
JS750TH
4
505 x 505 x 200 mm
7200
68
OTOČNÝ STŮL:
Rozsah použití: ekonomicky výhodná kruhová dávkování
Model
RT404-FLEXII
Osy
XxYxZ
Vmax (mm/s)
Strana
2
150 mm x 2 stoly
60
70
45
VIEWEG
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
DÁVKOVACÍ ROBOT F4200N.1
5380,- €
DÁVKOVACÍ ROBOT F4200N:
Model F4200N je nejmenším zástupcem
této produktové řady - je kompaktní,
maximálně robustní a v programování a
paměťové kapacitě nijak nezaostává za
většími modely.
Model F4200N je ideální volbou, pokud
kromě rozsahu dávkovací aplikace rozhodují i náklady a potřeba místa.
mplikované programování komplexních
dávkovacích struktur. Všechny počáteční
a koncové podmínky při dávkování jsou
řízeny jediným nastavovacím příkazem.
Možnosti zapojení:
Systém je vybaven 16 I/O signálním
rozhraním pro řízení externích systémů.
Programování:
S dodávaným teachboxem a dávkovacím
softwarem (pracuje pod Windows® XP /
Windows® 7, 32 bit) bude programování
dávkovacích robotů řady F4200N hračkou.
Software představuje špičku ve svém oboru,
byl vyvinut speciálně pro aplikace dávkování kapalin a umožňuje rychlé a neko-
CHARAKTERISTIKY:
• Dávkování bodů, čar, oblouků a kruhů
• Ideální pro utěsňování, lepení, zalévání a
plnění
• Rozlišení 0,01 mm
• Plynulé sledování dráhy
(Continuous-Path) a bodové řízení
(Point-To-Point)
46
• Vyplachovací zařízení na stisknutí tlačítka
(tlačítko “Fluid Purge”)
• Kapacita paměti pro 100 programů,
400 000 bodů, 4000 bodů na program
VIEWEG
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
DÁVKOVACÍ ROBOT F4200N.1 - TECHNICKÉ ÚDAJE
TECHNICKÉ ÚDAJE:
190
40
150
40
15
99.5
15
15
40
40
40
40
15
67
107.5
498.5
40
324
20-M4TAP
150 (Y Stroke)
62
50 (Z Stroke)
378
152.5
F4200N
* PTP (bod za bodem) a CP (plynulý pohyb)
580
200 (X Stroke)
191
62
465
220
Provozní teplota
Relativní vlhkost
Rozměry (Š x H x V)
Hmotnost
125
139.5
Paměťové médium
Procesor
Zobrazení
Pohon/krokový motor
Řízení*
Interpolace, lineární / kruhová
Metoda učení
Vstupní / výstupní signály (I/O)
Externí rozhraní
Napájení
99.5
134.5
Pracovní rozsah X/Y/Z (mm)
Zátěž, pracovní stůl/nástroj
Rychlost PTP X&Y/Z (mm/s)
Přesnost opakování
Rozlišení
Kapacita paměti
324
F4200N.1
200 / 200 / 50
3,0 kg / 1,0 kg
500 / 200
±0,02 mm / osa
0,01 mm / osa
100 programů
4000 bodů / program
Karta Compact Flash
32 bitů
Teachbox LCD
3fázový
PTP a CP
3 osy
Teachbox
8/8
RS232 / USB
Automatické přepnutí:
AC 95-132 V, 200 W
AC 180-250 V, 200 W
0-40 °C
20-95 % bez kondenzace
327 x 500 x 450 mm
14,9 kg
324
67
337.5
94
498.5
MODELY:
Objednací č.
F4200N
990200-4200
990201-4200
990201-4200-ESD
PŘÍSLUŠENSTVÍ:
Popis
3osý dávkovací robot 110/230 V / 50Hz CE
Ochranný kryt s posuvnými dveřmi
Ochranný kryt se světelnou mříží
Ochranný kryt (ESD) se světelnou mříží
€/ks
5380,00
Ceny
na
vyžádání
Objednací č.
DSP501N
I&J4000-WIN
562008C-V
Popis
Dávkovač 85 ... 264 V AC 50/60 Hz
Software® Windows
Externí startovací box pro volitelné ochranné opláštění
€/ks
770,00
510,00
194,25
47
VIEWEG
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
DÁVKOVACÍ ROBOT F7300N
DÁVKOVACÍ ROBOT F7300N:
Model F7300N je naším nejprodávanějším
stolním systémem a nabízí skvělý poměr
ceny a výkonu. Hloubka potřebné
instalační plochy je menší než 640 mm.
Model F7300N lze dodat i jako 4osý systém
F7304N.
podmínky při dávkování jsou řízeny jediným
nastavovacím příkazem.
Možnosti zapojení:
Systém je vybaven 16 I/O signálním
rozhraním pro řízení externích systémů.
Programování:
S dodávaným teachboxem a dávkovacím
softwarem (pracuje pod Windows® XP /
Windows® 7) bude programování dávkovacích robotů řady F7000N hračkou. Software představuje špičku ve svém oboru, byl
vyvinut speciálně pro aplikace dávkování
kapalin a umožňuje rychlé a nekomplikované programování komplexních dávkovacích
struktur. Všechny počáteční a koncové
CHARAKTERISTIKY:
• Dávkování bodů, čar, oblouků a kruhů
• Ideální pro utěsňování, lepení, zalévání a
plnění
• Rozlišení 0,01 mm
• Plynulé sledování dráhy
(Continuous-Path) a bodové řízení
(Point-To-Point)
48
• Vyplachovací zařízení na stisknutí tlačítka
(tlačítko „Fluid Purge“)
• Kapacita paměti pro 100 programů,
400 000 bodů, 4000 bodů na program
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
VIEWEG
DÁVKOVACÍ ROBOT F7300N - TECHNICKÉ ÚDAJE
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Pracovní rozsah X/Y/Z (mm)
Zátěž, pracovní stůl/nástroj
Rychlost PTP X&Y/Z (mm/s)
Přesnost opakování
Rozlišení
Kapacita paměti
Paměťové médium
Procesor
Zobrazení
Pohon/krokový motor
Řízení*
Interpolace, lineární / kruhová
Metoda učení
Vstupní / výstupní signály (I/O)
Externí rozhraní
Napájení
Provozní teplota
Relativní vlhkost
Rozměry (Š x H x V)
Hmotnost
F7300N (F7304N)
300 / 300 / 100 (R ±360°)
11,0 kg / 6,0 kg / (3 kg)
800 / 320 / (720°/s)
±0,02 mm / osa
0,01 mm / osa / (R±0,1°)
100 programů
4000 bodů / program
Karta Compact Flash
32 bitů
Teachbox LCD
5fázový
PTP a CP
3 osy
Teachbox
8/8
RS232 / USB
Automatické přepnutí:
AC 95-132 V, 300 W
AC 180-250 V, 300 W
0-40 °C
20-90 % bez kondenzace
545 x 554 x 850
40 kg
F7300N
F7300N
* PTP (bod za bodem) a CP (plynulý pohyb)
MODELY:
Objednací č.
F7300N
F7304N
F7300N-V
990200-2300
990200-2300ESD
990201-2300
990201-2300ESD
PŘÍSLUŠENSTVÍ:
Popis
3osý dávkovací robot 110/230 V / 50 Hz CE
4osý dávkovací robot 110/230 V / 50 Hz CE
3osý dávkovací robot 110/230 V / 50 Hz CE se systémem Vision
Ochranný kryt pro F7300M s posuvnými dveřmi
Ochranný kryt (ESD) pro F7300N s posuvnými dveřmi
Ochranný kryt pro F7300N se světelnou mříží
Ochranný kryt (ESD) pro F7300N se světelnou mříží
Ceny
na
vyžádání
Objednací č.
DSP501N
I&J7000-WIN
562008C-V
Popis
Dávkovač 85 ... 264 V AC 50/60 Hz
Software® Windows
Externí startovací box pro volitelné ochranné opláštění
€/ks
770,00
510,00
194,25
49
VIEWEG
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
DÁVKOVACÍ ROBOT F7400N
DÁVKOVACÍ ROBOT F7400N:
Model F7400N je sice z aktuální řady
největší, ale díky své hloubce méně než 760
mm může být umístěn na každém běžném
pracovním stole. Společně s maximálně
robustní rámovou konstrukcí zajišťuje
stabilní podstavec z litiny vysokou přesnost
v celém pracovním rozsahu. Model F7400N
lze dodat i jako 4osý systém F7404N.
vacích robotů řady F7000N hračkou. Software představuje špičku ve svém oboru, byl
vyvinut speciálně pro aplikace dávkování
kapalin a umožňuje rychlé a nekomplikované programování komplexních dávkovacích
struktur. Všechny počáteční a koncové
podmínky při dávkování jsou řízeny jediným
nastavovacím příkazem.
Možnosti zapojení:
Systém je vybaven 16 I/O signálním
rozhraním pro řízení externích systémů.
Programování:
S dodávaným teachboxem a dávkovacím
softwarem (pracuje pod Windows® XP /
Windows® 7) bude programování dávko-
CHARAKTERISTIKY:
• Dávkování bodů, čar, oblouků a kruhů
• Ideální pro utěsňování, lepení, zalévání a
plnění
• Rozlišení 0,01 mm
• Plynulé sledování dráhy
(Continuous-Path) a bodové řízení
(Point-To-Point)
50
• Vyplachovací zařízení na stisknutí tlačítka
(tlačítko „Fluid Purge“)
• Kapacita paměti pro 100 programů,
400 000 bodů, 4000 bodů na program
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
VIEWEG
DÁVKOVACÍ ROBOT F7400N - TECHNICKÉ ÚDAJE
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Pracovní rozsah X/Y/Z (mm)
Zátěž, pracovní stůl/nástroj
Rychlost PTP X&Y/Z (mm/s)
Přesnost opakování
Rozlišení
Kapacita paměti
Paměťové médium
Procesor
Zobrazení
Pohon/krokový motor
Řízení*
Interpolace, lineární / kruhová
Metoda učení
Vstupní / výstupní signály (I/O)
Externí rozhraní
Napájení
Provozní teplota
Relativní vlhkost
Rozměry (Š x H x V)
Hmotnost
F7400N (F7404N)
400 / 400 / 100 (R ±360°)
11,0 kg / 6,0 kg / (3 kg)
800 / 320 / (720°/s)
±0,02 mm / osa
0,01 mm / osa / (R±0,1°)
100 programů
4000 bodů / program
Karta Compact Flash
32 bitů
Teachbox LCD
5fázový
PTP a CP
3 osy
Teachbox
8/8
RS232 / USB
Automatické přepnutí:
AC 95-132 V, 300 W
AC 180-250 V, 300 W
0-40 °C
20-90 % bez kondenzace
635 x 644 x 850
46 kg
F7400N
F7400N
* PTP (bod za bodem) a CP (plynulý pohyb)
MODELY:
Objednací č.
F7400N
F7404N
F7400N-V
990200-2400
990200-2400ESD
990201-2400
990201-2400ESD
PŘÍSLUŠENSTVÍ:
Popis
3osý dávkovací robot 110/230 V / 50 Hz CE
4osý dávkovací robot 110/230 V / 50 Hz CE
3osý dávkovací robot 110/230 V / 50 Hz CE se systémem Vision
Ochranný kryt pro F7400N s posuvnými dveřmi
Ochranný kryt (ESD) pro F7400N s posuvnými dveřmi
Ochranný kryt pro F7400N se světelnou mříží
Ochranný kryt (ESD) pro F7400N se světelnou mříží
Ceny
na
vyžádání
Objednací č.
Popis
DSP501N
I&J7000-WIN
562008C-V
Dávkovač 85 ... 264 V AC 50/60 Hz
Software® Windows
Externí startovací box pro volitelné ochranné opláštění
€/ks
770,00
510,00
194,25
51
VIEWEG
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
DÁVKOVACÍ ROBOT JR2200N
DÁVKOVACÍ ROBOT JR2200N:
Model JR2200N je prvním představitelem
řady snadno programovatelných kartézských dávkovacích robotů. S instalační
plochou jen 320 x 387,5 mm je extrémně
úsporný na prostor. Nekomplikované programování se provádí pomocí teachboxu
nebo přes
Windows® XP / Windows® 7.
Provoz:
Naše kartézské dávkovací roboty interpolují automaticky přímky a křivky ve všech
osách. Model JR2204N je navíc vybaven
čtvrtou osou pro otáčení nástroje. Výkonný
a uživatelsky příjemný software provádí
uživatele rychlým a bezproblémovým
vytvářením programů. Zařízení je tak
připraveno k provozu během několika
minut.
Možnosti zapojení:
Systém je vybaven jedním I/O signálním
rozhraním (16 vstupů / 16 výstupů) pro
řízení externích systémů.
Programování:
Pomocí teachboxu (13řádkový displej,
podsvícený).
Perfektní dávkování pomocí pohybů
Continuous-Path
Automatická interpolace
Software Windows® a CAS pro zadávání
souřadnic - volitelné
CHARAKTERISTIKY:
•
•
•
•
Rozsah dávkování 200 x 200 mm
Body, čáry, oblouky a kruhy
Utěsňování, zalévání, plnění a izolace
Perfektní dávkování díky přesnosti opakování 0,01 mm
• Počítačové znalosti nejsou potřebné
52
• 255 programů, 30 000 bodů na
systémovou kartu
• Rychle, přesně a spolehlivě - 24 hodin
denně
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
VIEWEG
DÁVKOVACÍ ROBOT JR2200N - TECHNICKÉ ÚDAJE
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Pracovní rozsah X/Y/Z (mm)
Zátěž
Rychlost PTP
Rychlost CP
Přesnost opakování
Rozlišení
Kapacita programu
Kapacita paměti
Pohon
Řízení
Interpolace
Programování
PLC
I/O signály
Externí rozhraní
Napájení 110 V
Napájení 230 V
Provozní teplota
Relativní vlhkost
Rozměry (Š x H x V)
Hmotnost
JR2200N 3/4osý model
200 / 200 / 50 (osa R ± 360°)
Pracovní stůl 7 kg, nástroj 3,5 kg
5-500 mm/s X a Y, 2,5-250 mm/s Z (R 6-600 °/s)
0,1-500 mm/s kombinace pohybů X/Y/Z
±0,01 mm na osu (R osa ±0,18°)
Osy XY 0,05 mm, osa Z 0,025 mm (osa R 0,9°)
255 programů
Max. 30 000 bodů
5fázový pulzní krokový motor
PTP (bod za bodem) a CP (plynulý pohyb)
Osy XYZ simultánní (CP) interpolace 3D přímek
Remote & Manual Data Input (MDI)
100 programů, 1000 kroků pro každý program
SYSTÉM I/O: 16 vstupních a výstupních signálů
(volitelně) USER I/O-1: 8 vstupních a 8 výstupních signálů (včetně 4 relé)
RS-232C - tři kanály: 1. pro PC (COM1), 2. pro externí zařízení (COM2) volitelné, 3. pro externí zařízení (COM3) volitelné
AC 90-132 V, příkon 200 VA
AC 180-250 V, příkon 200 VA
0-40 °C
20-95 % bez kondenzace
320 x 387,5 x 536 mm
18 kg (R 20 kg)
MODELY:
Objednací č.
JR2200N
JR2204N
990200-2200
990200-2200ESD
990201-2200
990201-2200ESD
PŘÍSLUŠENSTVÍ:
Popis
3osý dávkovací robot 230 V / 50 Hz CE
4osý dávkovací robot 230 V / 50 Hz CE
Ochranný kryt s posuvnými dveřmi
Ochranný kryt (ESD) s posuvnými dveřmi
Ochranný kryt se světelnou mříží
Ochranný kryt (ESD) se světelnou mříží
Ceny
na
vyžádání
Objednací č.
DSP501N
I&J2200N-WIN
Popis
Dávkovač 85 ... 264 V AC 50/60 Hz
Software JR-C-Points Windows®
€/ks
770,00
510,00
53
VIEWEG
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
DÁVKOVACÍ ROBOT JR2300N
DÁVKOVACÍ ROBOT JR2300N:
Oblíbený model JR2300N patří ke kartézským dávkovacím robotům a má pracovní
rozsah 300 x 320 mm. Nekomplikované
programování se provádí pomocí teachboxu nebo Windows® XP / Windows® 7.
Provoz:
Naše kartézské dávkovací roboty interpolují automaticky přímky a křivky ve všech
osách. Model JR2304N je navíc vybaven
čtvrtou osou pro otáčení nástroje. Výkonný
a uživatelsky příjemný software provádí
uživatele rychlým a bezproblémovým
vytvářením programů. Zařízení je tak
připraveno k provozu během několika
minut.
Možnosti zapojení:
Systém je vybaven jedním signálním
rozhraním (16 vstupů / 16 výstupů) pro
řízení externích systémů.
Programování:
Pomocí teachboxu (13řádkový displej,
podsvícený)
Perfektní dávkování pomocí pohybů
Continuous-Path
Trojrozměrná interpolace
Software Windows® a CAD pro zadávání
souřadnic, volitelný.
CHARAKTERISTIKY:
•
•
•
•
Rozsah dávkování 300 x 320 mm
Body, čáry, oblouky a kruhy
Utěsňování, zalévání, plnění a izolace
Perfektní dávkování díky přesnosti opakování 0,01 mm
• Počítačové znalosti nejsou nutné
54
• 255 programů, 30 000 bodů na
systémovou kartu
• Rychle, přesně a spolehlivě - 24 hodin
denně
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
VIEWEG
DÁVKOVACÍ ROBOT JR2300N - TECHNICKÉ ÚDAJE
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Pracovní rozsah X/Y/Z (mm)
Zátěž
Rychlost PTP
Rychlost CP
Přesnost opakování
Rozlišení
Kapacita programu
Kapacita paměti
Pohon
Řízení
Interpolace
Programování
PLC
I/O signály
Externí rozhraní
Napájení 110 V
Napájení 230 V
Provozní teplota
Relativní vlhkost
Rozměry (Š x H x V)
Hmotnost
JR2300N 3/4osý model
300 / 320 / 100 (osa R ± 360°)
Pracovní stůl 11 kg, nástroj 6 kg
8-800 mm/s X a Y, 3,2-320 mm/s Z (R 8-800°/s)
0,1-800 mm/s kombinace pohybů X/Y/Z
±0,01 mm / osa (osa R 0,18°)
Osy XY 0,050 mm, osa Z 0,025 mm (osa R ±0,9°)
255 programů
Max. 30 000 bodů
5fázový pulzní krokový motor
PTP (bod za bodem) a CP (plynulý pohyb)
Osy XYZ simultánní (CP) interpolace 3D přímek
Remote & Manual Data Input (MDI)
100 programů, 1000 kroků pro každý program
SYSTÉM I/O: 16 vstupních a 16 výstupních signálů
(volitelně) USER I/O-1: 8 vstupních a 8 výstupních signálů (včetně 4 relé)
RS-232C - tři kanály: 1. pro PC (COM1), 2. pro externí zařízení (COM2) volitelné,
3. pro externí zařízení (COM3) volitelné
AC 90-132 V, příkon 200 VA
AC 180-250 V, příkon 200 VA
0-40 °C
20-95 % bez kondenzace
560 x 529 x 649 mm (R 560 x 529 x 840 mm)
35 kg (R 36 kg)
MODELY:
Objednací č.
JR2300N
JR2304N
990200-2300
990200-2300ESD
990201-2300
990201-2300ESD
PŘÍSLUŠENSTVÍ:
Popis
3osý dávkovací robot 230 V / 50 Hz CE
4osý dávkovací robot 230 V / 50 Hz CE
Ochranný kryt s posuvnými dveřmi
Ochranný kryt (ESD) s posuvnými dveřmi
Ochranný kryt se světelnou mříží
Ochranný kryt (ESD) se světelnou mříží
Ceny
na
vyžádání
Objednací č.
DSP501N
I&J2200N-WIN
Popis
Dávkovač 85 ... 264 V AC 50/60 Hz
Software JR-C-Points Windows®
€/ks
770,00
510,00
55
VIEWEG
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
DÁVKOVACÍ ROBOT JR2400N
DÁVKOVACÍ ROBOT JR2400N:
Dávkovací robot JR2400N má pracovní
rozsah 400 x 400 mm, instalační plocha při montáži na běžný pracovní stůl
nepřesahuje 629 mm do čtverce. Programování se provádí pohodlně pomocí teachboxu nebo Windows® XP / Windows® 7.
Provoz:
Kartézský dávkovací robot JR2400N má na
jedné straně otvor pro pohodlnější manipulaci s neskladnými objekty v pracovní oblasti a mimo ni. Systém automaticky interpoluje přímky a křivky ve všech osách. Model
JR2404N je navíc vybaven čtvrtou osou
pro otáčení nástroje. Výkonný a uživatelsky
příjemný software provádí uživatele
rychlým a bezproblémovým vytvářením
programů. Zařízení je tak připraveno k provozu během několika minut.
Možnosti zapojení:
Systém je vybaven jedním I/O signálním
rozhraním (16 vstupů / 16 výstupů) pro
řízení externích systémů.
Programování:
Pomocí teachboxu (13řádkový displej,
podsvícený)
Perfektní dávkování pomocí pohybů
Continuous-Path.
Automatická interpolace všech přímek
nebo oblouků.
Volitelný trojrozměrný interpolační software
Windows® a CAD pro zadávání souřadnic.
CHARAKTERISTIKY:
•
•
•
•
Rozsah dávkování 400 x 400 mm
Body, čáry, oblouky a kruhy
Utěsňování, zalévání, plnění a izolace
Perfektní dávkování díky přesnosti opakování 0,01 mm
• Počítačové znalosti nejsou nutné
56
• 255 programů, 30 000 bodů na
systémovou kartu
• Rychle, přesně a spolehlivě - 24 hodin
denně
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
VIEWEG
DÁVKOVACÍ ROBOT JR2400N - TECHNICKÉ ÚDAJE
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Pracovní rozsah X/Y/Z (mm)
Zátěž
Rychlost PTP
Rychlost CP
Přesnost opakování
Rozlišení
Kapacita programu
Kapacita paměti
Pohon
Řízení
Interpolace
Programování
PLC
I/O signály
Externí rozhraní
Napájení 110 V
Napájení 230 V
Provozní teplota
Relativní vlhkost
Rozměry (Š x H x V)
Hmotnost
JR2400N 3/4osý model
400 / 400 / 150 (osa R ± 360°)
Pracovní stůl 11 kg, nástroj 6 kg
8-800 mm/s X a Y, 3,2-320 mm/s Z (R 8-800°/s)
0,1-800 mm/s kombinace pohybů X/Y/Z
±0,01 mm na osu (osa R ±0,18°)
Osy XY 0,050 mm, osa Z 0,025 mm (osa R ±0,9°)
255 programů
Max. 30 000 bodů
5fázový pulzní krokový motor
PTP (bod za bodem) a CP (plynulý pohyb)
Osy XYZ simultánní (CP) interpolace 3D přímek
Remote & Manual Data Input (MDI)
100 programů, 1000 kroků pro každý program
SYSTÉM I/O: 16 vstupních a 16 výstupních signálů
(volitelně) USER I/O-1: 8 vstupních a 8 výstupních signálů (včetně 4 relé)
RS-232C - tři kanály: 1. pro PC (COM1), 2. pro externí zařízení (COM2) volitelné,
3. pro externí zařízení (COM3) volitelné
AC 90-132 V, příkon 200 VA
AC 180-250 V, příkon 200 VA
0-40 °C
20-95 % bez kondenzace
584 x 629 x 799 mm (R 584 x 629 x 890 mm)
42 kg (R 43 kg)
MODELY:
Objednací č.
JR2400N
JR2404N
990200-2400
990200-2400ESD
990201-2400
990201-2400ESD
PŘÍSLUŠENSTVÍ:
Popis
3osý dávkovací robot 230 V / 50 Hz CE
4osý dávkovací robot 230 V / 50 Hz CE
Ochranný kryt s posuvnými dveřmi
Ochranný kryt (ESD) s posuvnými dveřmi
Ochranný kryt se světelnou mříží
Ochranný kryt (ESD) se světelnou mříží
Ceny
na
vyžádání
Objednací č.
DSP501N
I&J2200N-WIN
Popis
Dávkovač 85 ... 264 V AC 50/60 Hz
Software JR-C-Points Windows®
€/ks
770,00
510,00
57
VIEWEG
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
DÁVKOVACÍ ROBOT JR2500N
DÁVKOVACÍ ROBOT JR2500N:
Dávkovací robot JR2500N má pracovní
rozsah 510 x 510 mm, instalační plocha při montáži na běžný pracovní stůl
nepřesahuje 629 mm do čtverce. Programování se provádí pohodlně pomocí teachboxu nebo přes Windows® XP / Windows® 7.
Provoz:
Kartézský dávkovací robot JR2500N má na
jedné straně otvor pro pohodlnější manipulaci s neskladnými objekty v pracovní
oblasti a mimo ni. Systém automaticky interpoluje čáry a křivky ve všech osách. Model JR2504N je navíc vybaven čtvrtou osou
pro otáčení nástroje. Výkonný a uživatelsky
příjemný software provádí uživatele
rychlým a bezproblémovým vytvářením
programů. Zařízení je tak připraveno k provozu během několika minut.
Možnosti zapojení:
Systém je vybaven jedním I/O signálním
rozhraním (16 vstupů / 16 výstupů) pro
řízení externích systémů.
Programování:
Pomocí teachboxu (13řádkový displej,
podsvícený)
Perfektní dávkování pomocí pohybů
Continuous-Path
Automatická interpolace všech přímek
nebo oblouků
Trojrozměrná interpolace
Software Windows® a CAS pro zadávání
souřadnic - volitelné
CHARAKTERISTIKY:
•
•
•
•
Rozsah dávkování 510 x 510 mm
Body, čáry, oblouky a kruhy
Utěsňování, zalévání, plnění a izolace
Perfektní dávkování díky přesnosti opakování 0,01 mm
• Počítačové znalosti nejsou nutné
58
• 255 programů, 30 000 bodů na
systémovou kartu
• Rychle, přesně a spolehlivě - 24 hodin
denně
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
VIEWEG
DÁVKOVACÍ ROBOT JR2500N - TECHNICKÉ ÚDAJE
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Pracovní rozsah X/Y/Z (mm)
Zátěž
Rychlost PTP
Rychlost CP
Přesnost opakování
Rozlišení
Kapacita programu
Kapacita paměti
Pohon
Řízení
Interpolace
Programování
PLC
I/O signály
Externí rozhraní
Napájení 110 V
Napájení 230 V
Provozní teplota
Relativní vlhkost
Rozměry (Š x H x V)
Hmotnost
JR2500N 3/4osý model
510 / 510 / 150 (osa R ± 360°)
Pracovní stůl 11 kg, nástroj 6 kg
8-800 mm/s X a Y, 3,2-320 mm/s Z (R 8-800°/s)
0,1-800 mm/s kombinace pohybů X/Y/Z
±0,01 mm na osu (osa R ±0,18°)
Osy XY 0,050 mm, osa Z 0,025 mm (osa R ±0,9°)
255 programů
Max. 30 000 bodů
5fázový pulzní krokový motor
PTP (bod za bodem) a CP (plynulý pohyb)
Osy XYZ simultánní (CP) interpolace 3D přímek
Remote & Manual Data Input (MDI)
100 programů, 1000 kroků pro každý program
SYSTÉM I/O: 16 vstupních a 16 výstupních signálů
(volitelně) USER I/O-1: 8 vstupních a 8 výstupních signálů (včetně 4 relé)
RS-232 - tři kanály: 1. pro PC (COM1), 2. pro externí zařízení (COM2) volitelné,
3. pro externí zařízení (COM3) volitelné
AC 90-132 V, příkon 200 VA
AC 180-250 V, příkon 200 VA
0-40 °C
20-95 % bez kondenzace
676 x 728 x 799 mm (R 676 x 728 x 890 mm)
43 kg ( R 44 kg)
MODELY:
Objednací č.
JR2500N
JR2504N
990200-2500
990200-2500ESD
990201-2500
PŘÍSLUŠENSTVÍ:
Popis
3osý dávkovací robot 230 V / 50 Hz CE
4osý dávkovací robot 230 V / 50 Hz CE
Ochranný kryt s posuvnými dveřmi
Ochranný kryt (ESD) s posuvnými dveřmi
Ochranný kryt se světelnou mříží
Ceny
na
vyžádání
Objednací č.
DSP501N
I&J2200N-WIN
Popis
Dávkovač 85 ... 264 V AC 50/60 Hz
Software JR-C-Points Windows®
€/ks
770,00
510,00
59
VIEWEG
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
DÁVKOVACÍ ROBOT JR2600N
DÁVKOVACÍ ROBOT JR2600N - STOLNÍ MODEL:
Dávkovací robot JR2600N má pracovní
rozsah 620 x 510 mm, instalační plocha při montáži na běžný pracovní stůl
nepřesahuje 629 mm do čtverce. Nekomplikované programování se provádí pohodlně
pomocí teachboxu nebo přes Windows® XP
/ Windows® 7.
Provoz:
Kartézský dávkovací robot JR2600N má na
jedné straně otvor pro pohodlnější manipulaci s neskladnými objekty v pracovní oblasti a mimo ni. Systém automaticky interpoluje přímky a křivky ve všech osách. Model
JR2604N je navíc vybaven čtvrtou osou
pro otáčení nástroje. Výkonný a uživatelsky
příjemný software provádí uživatele
rychlým a bezproblémovým vytvářením
programů. Zařízení je tak připraveno k provozu během několika minut.
Možnosti zapojení:
Systém je vybaven jedním I/O signálním
rozhraním (16 vstupů / 16 výstupů) pro
řízení externích systémů.
Programování:
Pomocí teachboxu (13řádkový displej,
podsvícený)
Perfektní dávkování pomocí pohybů
Continuous-Path
Automatická interpolace všech přímek
nebo oblouků
Trojrozměrná interpolace
Software Windows® a CAS pro zadávání
souřadnic - volitelné
CHARAKTERISTIKY:
•
•
•
•
Rozsah dávkování 620 x 510 mm
Body, čáry, oblouky a kruhy
Utěsňování, zalévání, plnění a izolace
Perfektní dávkování díky přesnosti opakování 0,01 mm
• Počítačové znalosti nejsou nutné
60
• 255 programů, 30 000 bodů na
systémovou kartu
• Rychle, přesně a spolehlivě - 24 hodin
denně
VIEWEG
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
DÁVKOVACÍ ROBOT JR2600 - TECHNICKÉ ÚDAJE
TECHNICKÉ ÚDAJE:
AC 180-250 V, příkon 200 VA
0-40 °C
20-95 % bez kondenzace
676 x 788 x 799 mm (675 x 788 x 890 mm)
43 kg ( R 44 kg)
25
629
731
Front
80
160
(251)
(276)
120
(131) 60
60
120
2-M5
80
160
25-M4
(5 depth)
80
215
23
145
38
50
68
50
52.5
80
2-M4
(8 depth)
4-M5
(20 depth)
17
50
584
64.5
620(Y stroke)
5
132
(1139.5)
13
132
540.5
85
117
‚`
170
300
563
(32)
235
120
551
MODELY:
Objednací č.
JR2603N
JR2604N
87
80
12-M4
(6 depth)
170
(191)
70
125
157
Napájení 230 V
Provozní teplota
Relativní vlhkost
Rozměry (Š x H x V)
Hmotnost
788
150(Z stroke)
Externí rozhraní
JR2600N 3/4osý model
510 / 620 / 150 (osa R ± 360°)
XY 11 kg, Z 6 kg
XY 8-800 mm/s, Z X a Y, 3,2-320 mm/s Z (R 8-800°/s)
0,1-800 mm/s kombinace pohybů X/Y/Z
±0,01 mm na osu (osa R ± 0,18°)
Osy XY 0,05 mm, osa Z 0,025 mm (osa R ± 0,9°)
255 programů
Max. 30 000 bodů
5fázový pulzní krokový motor
PTP (bod za bodem) a CP (plynulý pohyb)
XYZ 3D lineární interpolace (R 3D úhlová interpolace)
Remote & Manual Data Input (MDI)
100 programů, 1000 kroků pro každý program
SYSTÉM I/O: 16 vstupních a 16 výstupních signálů
(volitelně) USER I/O-1: 8 vstupních a 8 výstupních signálů (včetně 4 relé)
RS-232 - tři kanály: 1. pro PC (COM1), 2. pro externí zařízení (COM2) volitelné,
3. pro externí zařízení (COM3) volitelné
799.5
Pracovní rozsah X/Y/Z (mm)
Maximální nosnost
Rychlost PTP
Rychlost CP
Přesnost opakování
Rozlišení
Kapacita programu
Kapacita paměti
Pohon
Řízení
Interpolace
Programování
PLC
I/O signály
16.5
510(X stroke)
502
17
PŘÍSLUŠENSTVÍ:
Popis
3osý dávkovací robot 230 V / 50 Hz CE
4osý dávkovací robot 230 V / 50 Hz CE
Ceny
na
vyžádání
Objednací č.
DSP501N
I&J2200N-WIN
Popis
Dávkovač 85 ... 264 V AC 50/60 Hz
Software JR-C-Points Windows®
€/ks
770,00
510,00
61
VIEWEG
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
PORTÁLOVÝ ROBOT F5200N.1
od 7785,- €
PORTÁLOVÝ ROBOT F5200N.1:
Portálový robot F5200N.1 je kompaktní a
ekonomicky velmi výhodný. U tohoto modelu pojíždějí všechny 3 osy nad pracovní
plochou, která zůstává nehybná. Pracovní
rozsah je 200 x 200 x 150 mm. Unitop™
nabízí úplnou pracovní volnost pod robotem a je tak vhodný pro pásová zařízení
nebo instalaci systémových buněk.
Programování:
Programování pomoci teachboxu (součást
dodávky). Nejlepší systémový software v
oboru (pracuje pod Windows® XP / Windows® 7, 32bit) u tohoto modelu zajišťuje
velmi jednoduché programování kroku za
krokem. Dávkovací program je tak během
několika málo minut hotov.
Provoz:
Body, čáry, oblouky a kruhy
Utěsňování, zalévání a plnění.
CHARAKTERISTIKY:
62
• USB rozhraní umožňuje nejjednodušší
zálohování programu a aktualizaci
systému
• Ideální pro utěsňování, lepení, zalévání a
plnění
• Portálový design UNITOP™ umožňuje
maximálně jednoduchou montáž
• s vysokým rozlišením 0,001 mm
• Dávkování bodů, čar, oblouků atd, ve 3D
• Výplachové tlačítko na čelním panelu
řídící jednotky
• Softwarové seřízení po výměně dávkovací jehly
• Funkce step-and-repeat pro maximálně
• snadné programování
• K dispozici 100 programů, 4 000 bodů na
program
VIEWEG
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
F5200N.1 PORTÁLOVÝ ROBOT - TECHNICKÉ ÚDAJE
Pohon/krokový motor
Řízení / dráhy pojíždění
Programování
Vstupní / výstupní signály (I/O)
Externí rozhraní
Napájení
Zobrazení
Rozměry (Š x H x V)
Hmotnost
240
90
41
200 (X Max Stroke)
98
102
383.5
F5200N.1
200 / 200 / 150
2,0 kg
500 / 300
±0,02 mm / osa
0,001 mm / osa
100 programů
4000 bodů / program
5fázový mikrokrokovací motor
PTP a CP
Teachbox / software Windows®
(volitelné vybavení)
8/8
RS232 / USB
115/230V
Teachbox LCD
469 x 389 x 499
20 kg
195
98
146
30
50
2-M5TAP
2-M4TAP
291
Pracovní rozsah X/Y/Z (mm)
Zátěž, pracovní stůl/nástroj
Rychlost PTP X&Y/Z (mm/s)
Přesnost opakování
Rozlišení
Kapacita paměti
68.5
TECHNICKÉ ÚDAJE:
10
69.5
278
569
569
150 (Z Stroke)
* PTP (bod za bodem) a CP (plynulý pohyb)
68.5
MODELY:
Objednací č.
F5200N
240
485
PŘÍSLUŠENSTVÍ:
Popis
3osý dávkovací robot 110/230 V / 50 Hz CE
Objednací č.
DSP501N
I&J4000-WIN
562008C-V
Popis
Dávkovač 85 ... 264 V AC 50/60 Hz
Software® Windows
Externí startovací box pro volitelné ochranné opláštění
€/ks
770,00
510,00
194,25
63
VIEWEG
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
ŘADA PORTÁLOVÝCH ROBOTŮ F9000N SE SERVOPOHONEM
ŘADA PORTÁLOVÝCH ROBOTŮ F9000N SE SERVOPOHONEM
Tato osvědčená řada vysoce výkonných
průmyslových robotů byla vyvinuta pro
velkoobjemové a velkoplošné dávkovací
aplikace v prostředí automatizované výroby
(např. pásová zařízení nebo systémové
buňky, které vyžadují větší flexibilitu). Řízení
v osách XYZ (R) provádějí servomotory a
kuličkové šrouby. Všechny osy jsou interpolovány pro zajištění plynulého nanášení
dávkovaného materiálu. Příklad použití:
utěsňování, lepení, zapouzdřování a zalévání.
• Rozlišení 0,01 mm
• Přesnost opakování 0,02 mm
• Plynulý pohyb (CP) a bod za bodem
(PTP)
• Opakování naprogramovaných kroků
• Automatický výpočet vyosení
• 100 programů, 3000 bodů na program
• Rychle, přesně a spolehlivě - 24 hodin
denně
CHARAKTERISTIKY:
Kartézský portálový robot pojíždějící nad
obrobkem. Použitelný pro pásová zařízení a
kruhové otočné stoly, u kterých se obrobek
během dávkování nepohybuje. Pohon digitálními servomotory s kuličkovými šrouby.
Několik vstupů a výstupů pro integraci do
jiných systémů.
Velká osa Z pro upevnění rozsáhlého dávko-
vacího vybavení.
Modely se třemi a čtyřmi osami.
Vysoká rychlost pojezdu až 1000 mm/s.
Robustní provedení pro tvrdé průmyslové
podmínky. Programování teachboxem a PC.
PROGRAMOVÁNÍ:
S dodávaným teachboxem a dávkovacím
softwarem (pracuje pod Windows® XP /
Windows® 7) je programování dávkovacích
robotů řady F9000N velmi přehledné.
Software představuje špičku ve svém oboru,
64
byl vyvinut speciálně pro aplikace dávkování kapalin a umožňuje rychlé a nekomplikované programování komplexních
dávkovacích struktur.
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
VIEWEG
ŘADA PORTÁLOVÝCH ROBOTŮ F9000N SE SERVOPOHONEM - TECHNICKÉ ÚDAJE
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Pracovní rozsah X/Y/Z (mm) (R°)
Max. zátěž (kg)
Max. rychlost X/Y/Z (mm/s) (R °/s)
Přesnost opakování (mm/osa)
(R °/osa)
Rozlišení (mm/osa)
(R °/osa)
Kapacita paměti
Datová paměť
Procesor, main CPU
Procesor, servo CPU
Pohon, motor
Řízení
Interpolace, lineární / kruhová
Programování
I/O signály
Externí rozhraní
Napájení
Provozní teplota
Relativní vlhkost vzduchu (bez kondenzace)
Rozměry (Š x H x V) mm, osový systém
Rozměry (Š x H x V) mm, řídicí jednotka
Hmotnost, osový systém
Hmotnost, řídicí jednotka
UPOZORNĚNÍ:
Dávkovací roboty řady F9000N
mají prohlášení o shodě EU (CE).
Je nutné ochranné opláštění
(k dostání volitelně).
F9300N (F9304N)
300 / 300 / 200 (360°)
7,0 (R 4,0)
1000 / 1000 / 500 (360°)
± 0,02 mm
± 0,05°
0,01 mm
0,05°
3000 kroků/PGM
3000 bodů/PGM
100 programů
2 MB bateriové zálohování, SRAM
32 bit*1 900 Mflops
16 bit*2,40 Mips
Plně digitální AC servo
Bod za bodem (PTP) a plynulý pohyb (CP)
Všechny osy
Software Teachbox / Windows® volitelně
Systém I/O 24 / 6
User I/O 32 / 32
RS232C
230 V / 50 Hz
0-40 °C
20 - 90 %
679 x 696 x 505
368 x 302 x 160
29 kg (32 kg)
9,5 kg (10 kg)
F9600N (F9604N)
600 / 600 / 200 (360°)
7,0 (R 4,0)
1000 / 1000 / 500 (360°)
± 0,02 mm
± 0,05°
0,01 mm
0,05°
3000 kroků/PGM
3000 bodů/PGM
100 programů
2 MB bateriové zálohování, SRAM
32 bit*1 900 Mflops
16 bit*2,40 Mips
Plně digitální AC servo
F9800N (F9804N)
800 / 600 / 200 (360°)
7,0 (R 4,0)
1000 / 1000 / 500 (360°)
± 0,02 mm
± 0,05°
0,01 mm
0,05°
3000 kroků/PGM
3000 bodů/PGM
100 programů
2 MB bateriové zálohování, SRAM
32 bit*1 900 Mflops
16 bit*2,40 Mips
Plně digitální AC servo
Všechny osy
Software Teachbox / Windows® volitelně
Systém I/O 24 / 6
User I/O 32 / 32
RS232C
230 V / 50 Hz
0-40 °C
20 - 90 %
979 x 1022 x 505
368 x 302 x 160
37 kg (40 kg)
9,5 kg (10 kg)
Všechny osy
Software Teachbox / Windows® volitelně
Systém I/O 24 / 6
User I/O 32 / 32
RS232C
230 V / 50 Hz
0-40 °C
20 - 90 %
1179 x 1022 x 505
368 x 302 x 160
40 kg (43 kg)
9,5 kg (10 kg)
MODELY (230 V PROVOZ, CE):
Objednací č.
Popis
F9300N
300 x 300 mm 3 osy
F9304N
300 x 300 mm 4 osy
F9600N
600 x 600 mm 3 osy
F9604N
600 x 600 mm 4 osy
F9800N
800 x 600 mm 3 osy
F9804N
800 x 600 mm 4 osy
Specifikace zákazníka na vyžádání
KRYTY:
Ceny
na
vyžádání
Objednací č.
990200-9332
990201-9332
990201-9662
990201-9862
Popis
Ochranný kryt s posuvnými dveřmi
Ochranný kryt se světelnou mříží
Ochranný kryt se světelnou mříží
Ochranný kryt se světelnou mříží
Ceny
na
vyžádání
65
VIEWEG
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
STANOVENÍ ROZMĚRŮ ŘADY F9000N
KARTÉZSKÝ PORTÁLOVÝ ROBOT F9300N
KARTÉZSKÝ PORTÁLOVÝ ROBOT F9600N
F9300N ROZMĚRY:
F9600N ROZMĚRY:
F9300N má pracovní a dávkovací rozsah 300 x 300 mm a samonosně může být provozován jen s jednou namontovanou osou.
Výška robota může být soklem bloků suportu upravena do různých standardních výšek.
F9600N má pracovní, resp. dávkovací rozsah 600 x 600 mm a je provozován s hnanou hlavní
osou (vlevo) a unášenou osou suportu (vpravo).
Výšku robota lze soklem bloků suportu u obou os upravit do různých standardních výšek.
Sokl bloků suportu:
679
30
10
7 X 100 = 700
M6=Tiefe
7 X(f?100
700 10)
(f? M6 Tiefe 10)
30
30
10
30
Sokl bloků suportu:
10
155
87155 73
050 mm
100 mm
150 mm
64
87
73
64
979
X Achse 600XHub
Achse 600 Hub
50
73
M3
Y Achse 600 Hub
M3
50
M3
73
M3
1022
M3
M3
52-PLMJ
52-PLMJ
88
87
124
88
M5x30
M3x6
6 10
X PITCH100 = 600
25
10
293
505
M5x30
M5x30
M3x6
M3x6
M3x6
45
CP035.50-R70
YS
YS
YE
ZP
M3x6
ZE
10
CP035.50-R70
YS
YP
10
9 X 100 = 900
M8=Tiefe
9 X(f?100
900 12)
(f? M8 Tiefe 12)
YS
YE
ZP
ZE
25
25
ca 1200
ca 1200
M8 Tiefe 12
10
10
25
25
M3x6
M3x6
M3x6
CP035.50-R70
YS
YP
YS
YE
ZP
ZE
YS
YP
YS
YE
ZP
ZE
85
CP035.50-R70
85
86
81
212
212
81
86
85
86
181
181
85
JMSP-25
25
ca. 100
M5x30
M3x6
JMSP-25
25
M5x30
M5x30
M3x6
JMSP-25
66
10
M5x30
M5x30
M3x6
45
M3x6
M5x30
81 45
M5x30
81 45
M5x30
212
505
M5x30
YP
6 X PITCH100 = 600
293
124
124
505
Z Achse
200 Hub
293
ca. 80
ZE
M3x6
181
124
"Z" AXIS 200 ST.
505
293
124
"Z" AXIS 200 ST.
ZE
YS
ZP
M3x6
JMLP-25
ZP
M3x6
ZE
ca. 100
JMLP-25
ZE
M3x6
CP035.30-R50
YS
ZP
124
JMSP-25
JMSP-25
ZP
YS
ca. 80
CP035.30-R50
88
M3
Z Achse
200 Hub
88
M3
M3
181
JMSP-25
87
A H P LA
YS
050 mm
100 mm
150 mm
smetsyS toboR lairtsudnI
A H P LA
CP035.30-R50
Osa suportu (vpravo):
562023-050
562023-100
562023-150
scitoboR
smetsyS toboR lairtsudnI
scitoboR
M3
CP035.30-R50
050 mm
100 mm
150 mm
212
M3
Hnací osa (vlevo):
562022-050
562022-100
562022-150
86
87
124
979
Hnací osa (vlevo):
562022-050
562022-100
562022-150
97
"Y" AXIS 300 ST.
"Y" AXIS 300 ST.
696
87
124
52-PLMJ
52-PLMJ
M3
10
"X" AXIS 300 ST.
64
Y Achse 600 Hub
73
1022
242
696
"X" AXIS 300 ST.
97
64
JMLP-25
73
JMLP-25
679
42
M6 Tiefe 10
M8 Tiefe 12
80
22
790
80
790
22
ca 1200
ca 1200
34
34
M6 Tiefe 10
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
VIEWEG
STANOVENÍ ROZMĚRŮ ŘADY F9000N
KARTÉZSKÝ PORTÁLOVÝ ROBOT F9800N
SOKL BLOKŮ SUPORTU:
F9800N ROZMĚRY:
Sokl bloků suportu:
4 - ø9 DRILL THRU.
100
10
Hnací osa (vlevo):
562022-050
562022-100
562022-150
100
A±0.05
B
10
80
10
80
25
10
F9800N má pracovní, resp. dávkovací rozsah 800 x 600 mm a je provozován s hnanou hlavní
osou (vlevo) a unášenou osou suportu (vpravo).
Výšku robota lze soklem bloků suportu u obou os upravit do různých standardních výšek.
30
Všechny uvedené portálové systémy
nabízíme i ve 4osém provedení. Čtvrtá
osa nachází své využití v případech, kdy je
vyžadován rotační pohyb dávkovacího ventilu či kartuše, nebo je nutné šikmé osazení
dávkovací jehly.
1179
155
87
73
"X" AXIS 800 ST.
64
120
70
Osa suportu (vpravo):
562023-050
050 mm
562023-100
100 mm
562023-150
150 mm
10
50
M3
"Y" AXIS 600 ST.
B
A
NOTE
Material Stahl verzinkt
h1
50
30
h2
100
80
h3
150
130
1022
73
M3
70x70x4.5t
QUARE PIPE
C5
9 X PITCH100 = 900
4-
30
100
Systémy se 4 osami
10
U.
HR
0T
ø2
050 mm
100 mm
150 mm
52-PLMJ
A H P LA
smetsyS toboR lairtsudnI
scitoboR
87
4 - ø7 DRILL THRU.
50
124
8
Sokl bloků suportu:
A±0.05
M3
M3
34
B
19
JMSP-25
12
25
11 X PITCH100 = 1100
25
10
100
80
120
293
M5x30
M5x30
45
M3x6
M3x6
M3x6
M3x6
C5
4YS
YP
YS
YE
A
B
h1
36
16
h2
86
66
h3
136
106
NOTE
CP035.50-R70
ZP
Material Stahl verzinkt
85
86
181
JMSP-25
10
M5x30
81
ZE
212
YS
ZP
505
CP035.30-R50
M3x6
Osa suportu (vpravo):
562023-050
050 mm
562023-100
100 mm
562023-150
150 mm
JMLP-25
"Z" AXIS 200 ST.
100
124
88
20
10
10
10
ZE
22 80
790
Speciální provedení:
Portálové systémy mohou být kromě výše uvedených standardních parametrů principiálně
vyrobeny i podle přání zákazníka s různými rozměry pro všechny 3 standardní osy X / Y / Z.
34
25
2-ø9 DRILL THRU.
(BOTTOM)
67
VIEWEG
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
DÁVKOVACÍ ROBOT JS550TH/JS750TH SCARA
DÁVKOVACÍ ROBOT JS550TH / JS750TH SCARA
Vysokorychlostní průmyslové roboty SCARA
řady JS550TH / JS750TH jsou ideální pro
velkoobjemové a velkoplošné dávkovací
aplikace v prostředí automatizované výroby
(např. pásová zařízení nebo systémové
buňky, které vyžadují vetší flexibilitu).
Oba modely SCARA jsou vybaveny ± 360°
otočnou osou.
Provoz:
Použitelné pro řadové a kruhové otočné
stoly, u kterých se obrobek během dávkování nepohybuje.
Pohon digitálními servomotory.
Vstupy a výstupy pro integraci do jiných
systémů a pásových zařízení.
Vysoká rychlost pojezdu až 5000 mm/s.
Robustní provedení pro drsné průmyslové
podmínky.
Možnosti zapojení:
I/O rozhraní k dispozici
Programování:
pomocí teachboxu a softwaru PC
CHARAKTERISTIKY:
•
•
•
•
Body, čáry, oblouky a kruhy
Utěsňování, zalévání a plnění
Plynulý pohyb (cP) a bod za bodem
(PTP)opakování naprogramovaných
kroků
• celkem 255 programů, 30000 bodů
MODELY:
JS550TH
JS750TH
4osový dávkovací robot SCARA 230 V AC CE
4osový dávkovací robot SCARA 230 V AC CE
PŘÍSLUŠENSTVÍ:
68
Upínací ústrojí pro všechny ventily
Upínací ústrojí pro všechny kartuše
Kryt, podstavec
Software JR-C-Points Windows®
Ceny
na
vyžádání
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
VIEWEG
DÁVKOVACÍ ROBOT JS550TH/750TH SCARA - TECHNICKÉ ÚDAJE
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Pohon, motor
Řízení
Interpolace
Identifikace polohy
Programování
JS550TH / JS750TH
AC servomotory
Bod za bodem (PTP) a plynulý pohyb (CP)
Trojrozměrná, 4 osy, lineární / kruhová
Absolutní kodér
Teachbox:
JS550TH
JS750TH
Přímo zaujetí polohy (JOG)
Ruční zadání polohy (MDI)
120
150
72
100
(J1 arm)
167.9
139
14
36
(5)
MAX880
(hole)
15
305
355
Ø45
Ø20
325
150
120
45
4-Ø12
(hole)
72
100
167.9
139
230 V AC (1 050 VA)
0-40 °C
20-90 %
120
150
225
(J1 arm)
I/O H: (nástroj)
4 vstupy
4 výstupy (2x reléový kontakt)
14 elektrických signálních vedení
4 prodloužení hadic (hadice: 4 / 6)
0
2-Ø6H6
+0.008
(hole)
619.5
146
69
14
MAX880
(hole)
36
(5)
Elektrorozvody a rozvody stlačeného vzduchu
k nástroji
(hadice v závislosti na typu robota)
Napájení
Provozní teplota
Relativní vlhkost vzduchu (bez kondenzace)
146
619.5
stroke
I/O 1:
18 vstupů
22 výstupů (4x reléový kontakt)
+0.008
(hole)
720
651.2
I/O rozhraní
4-Ø12
(hole)
0
2-Ø6H6
270
200
Externí rozhraní
150
120
45
0
Kapacita paměti
PC:
Software Windows® JR C-Points (RS232)
celkem 255 programů
30000 kroků/programů
1000 kroků/sekvencí
1 x RS422 - teachbox
3 x RS232C:
COM1: PC rozhraní
COM2/COM3: externí zařízení
I/O SYS:
15 vstupů
14 výstupů
VIEWEG
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
OTOČNÝ STŮL RT404-FLEXII
5875,- €
OTOČNÝ STŮL RT404-FLEXII:
Otočné stoly řady RT404-FLEXII umožňují
účinné dávkování kruhových vzorů na těžko
dostupných místech. Sklopná osa Z zajišťuje
kontrolované, úhlové otočné dávkování.
Modely RT404-FLEXII dávkují lepidla, silikony, tuk a mazací prostředky. Otáčky, průměr
kružnice a doba dávkování jsou volitelné.
Dávkování se provádí z kartuší, velkých
kartuší nebo ventilů, které se montují na
osy Z.
Provoz:
Úhel sklopení osy Z lze bez problému
přestavit, aby se médium nanášelo buď na
svislou plochu ve válcovitém tělese, nebo
na vnější plochu.
Systém lze nastavit, mj. pro stanovení prodlevy dávkování, prodlevy rotace, otočení ve
stupních a čekací dobu před zpracováním.
CHARAKTERISTIKY:
•
•
•
•
•
70
Kruhové dávkování 0-900°
Přestavitelná osa Z, včetně sklopení osy Z
Variabilní počet otáček
Snadné seřízení a ovládání
Rozsáhlé možnosti nastavení pro optimalizaci výsledku dávkování
Možnosti zapojení:
Externí spuštění je možné díky připojení
nožního spínače.
Programování:
Systém není nutné programovat. Pracuje
bez softwaru, a proto ho zvládne používat
kdokoliv.
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
VIEWEG
OTOČNÝ STŮL RT404-FLEXII - TECHNICKÉ ÚDAJE
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Dávkovač
Druhy provozu
Vertikální pracovní rozsah
Počet otáček
Vstup stlačeného vzduchu
Výstup stlačeného vzduchu
Rozměry
Hmotnost
DSP501N (není součástí dodávky)
ruční nebo automatický
50 mm (další délky volitelné)
0–60 ot./min-1
5-7 bar
0,1-7 bar
35,90 x 26,70 x 50,80 cm
12 kg
MODELY:
Mode
RT404-FLEXII-110
RT404-FLEXII-220
DSP501N
Vstupní napětí
110 V / 60 Hz
230 V / 50 Hz
Dávkovač 85 ... 264 V AC 50/60 Hz
Jednoduchý/dvojitý stůl
D
D
Stupeň otáčení
900
900
Sklopná osa Z
ano
ano
Pracovní průměr
152,40 mm
152,40 mm
71
VIEWEG
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
PŘEHLED DVOUSLOŽKOVÝCH SMĚŠOVACÍCH SYSTÉMŮ
VYTLAČOVACÍ PISTOLE 50 ML SYSTÉM
STRANA 73
DVOUSLOŽKOVÉ SMĚŠOVACÍ ZAŘÍZENÍ VOLUMENMIX
STRANA 78-80
Pro dvojité kartuše 1:1 / 2:1 / 4:1 / 10:1
Dvousložkové směšovací zařízení Volumenmix (s pistolí či bez ní) je vhodné
pro zpracování zalévacích materiálu se
směšovacím poměrem 1:1 až 6:1.
Pro dentální kartuše 1:1
• Ruční
• Pneumatické
• Elektrické
Lze zpracovávat epoxidy, polyuretany i
silikony.
VYTLAČOVACÍ PISTOLE systém II
Pro doplnění zařízení je k dispozici
rozsáhlý program příslušenství.
STRANA 73-74
Pro dvojité kartuše SYSTÉM II
• Ruční
• Pneumatické
PŘESNÝ DVOUSLOŽKOVÝ OBJEMOVÝ DÁVKOVAČ ECO-DUO450 / 600
STRANA 76-77
Nové přesné dvousložkové
objemové dávkovače
eco-DUO.
Bodové dávkování s maximální objemovou přesností
- housenkové nanášení
pomocí techniky zalévání,
jejíž rychlost lze upravit podle
rychlosti dráhy.
72
PRINCIP VOLUMENMIX
STRANA 81
Řez fungováním směšovacího zařízení
Dosamix. Zde zjistíte všechny podrobnosti.
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
VIEWEG
DÁVKOVACÍ PISTOLE DVOUSLOŽKOVÝCH MATERIÁLŮ
RUČNÍ VYTLAČOVACÍ PISTOLE
PNEUMATICKÁ VYTLAČOVACÍ PISTOLE
Pro dentální dvojité kartuše 1:1 50 ml (UHU)
pro dvojité kartuše 50 ml 1:1 / 2:1
Objednací č.
Pistole UHU
Popis
SP 1:1
€/ks
33,50
Objednací č.
990230-P2
990230-P3
990241-2k-50MLA
Popis
SP 1:1/2:1 bajonet
SP 1:1 (dentální kartuše UHU)
Držák pro upevnění vytlačovací pistole
v U-kolejnici
RUČNÍ VYTLAČOVACÍ PISTOLE
PNEUMATICKÁ VYTLAČOVACÍ PISTOLE
Pro dvojité kartuše 50 ml 1:1 / 2:1 / 4:1 / 10:1
Pro dvojité kartuše 50 ml 4:1 / 10:1
Objednací č.
PIST-50-1:1/2:1
Pistole-4:1
Pistole-10:1
Popis
SP 1:1/2:1
SP 4:1
SP 10:1
€/ks
35,70
41,10
41,10
Objednací č.
990230-10:1
Popis
SP 4:1/10:1
€/ks
205,00
205,00
195,00
€/ks
478,00
RUČNÍ VYTLAČOVACÍ PISTOLE PRO SYSTÉM II:
Objednací č.
TS-526C
TS-526S
TS-529S
Název
Ruční pistole kompaktní
Malá ruční pistole standard
Velká ruční pistole standard
Směšovací poměr v ml
50 x 50
150 x 150, 150 x 75
300 x 300, 300 x 150
€/ks
141,00
141,00
162,00
PNEUMATICKÉ VYTLAČOVACÍ PISTOLE PRO SYSTÉM II:
Objednací č.
TS-522C
TS-522S
TS-523S
TS-524S
TS-525S
Název
Pneumatická pistole kompaktní-1
Pneumatická pistole standard
Velká pneumatická pistole standard-1
Velká pneumatická pistole standard-2
Velká pneumatická pistole standard-3
Směšovací poměr v ml
50 x 50
150 x 150, 150 x 75, 75 x 75
750 x 750, 750 x 300, 750 x 150
750 x 75
300 x 300, 300 x 150, 300 x 75, 150 x 75
€/ks
341,00
341,00
614,00
708,00
708,00
73
VIEWEG
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
DÁVKOVACÍ PISTOLE DVOUSLOŽKOVÝCH MATERIÁLŮ
PNEUMATICKÁ VYTLAČO VACÍ PISTOLE
2K Pistole 200ml pro Mixpack dvojité kartuše
Objednací č.
990266
990266-4
990266-10
Popis
SP 1:1/2:1
SP 4:1
SP 10:1
€/ks
456,00
456,00
456,00
2K Pistole 400ml pro Mixpack dvojité kartuše
Objednací č.
990268
990268-10
PNEUMATICKÁ VYTLAČO VACÍ PISTOLE
RUČNÍ VYTLAČO VACÍ PISTOLE
Pro dvojité kartuše 50ml 4:1 / 10:1
2K Pistole 400ml pro Mixpack dvojité kartuše
Objednací č.
990230-10
Popis
SP 4:1/10:1
Objednací č.
990267
990267-10
€/ks
478,00
Popis
SP 1:1/2:1
SP 10:1
PNEUMATICKÁ VYTLAČO VACÍ PISTOLE
DOPPELKARTUSCHEN MIXPACK
Pro dvojité kartuše 50ml 1:1 / 2:1
Dvojité kartuše komplett mit Kolben und Verschluss
Objednací č.
990230-P2
990230-P3
990241-2k-50MLA
74
Popis
SP 1:1/2:1
SP 10:1
Popis
SP 1:1/2:1 bajonet
SP 1:1 (dentální kartuše UHU)
Držák pro upevnění vytlačovací
pistole v U-kolejnici
€/ks
205,00
205,00
195,00
€/ks
456,00
495,00
€/ks
225,00
325,00
Objednací č.
D-KART-200-01
D-KART-200-02
D-KART-200-04
D-KART-200-10
Popis
210 ml - SP 1:1/2:1
215 ml - SP 2:1
225 ml - SP 4:1
250 ml - SP 10:1
€/ks
5,20
5,65
5,88
6,20
D-KART-400-01
D-KART-400-02
400 ml - SP 1:1
400 ml - SP 2:1
6,60
6,70
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
VIEWEG
POZNÁMKY
75
VIEWEG
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
DVOUSLOŽKOVÉ SMĚŠOVACÍ SYSTÉMY PRO MALÉ MNOŽST VÍ ECO-DUO450 / ECO-DUO600
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Hmotnost
Vstup materiálu
Výstup materiálu
Adaptér směšovacích trubic
pro eco-DUO450
objednací č. ECO-20827
Provozní tlak
Maximální dávkovací tlak(4)
Části ve styku s médiem
Těsnění:
Těsnění, statická
Motor
Provozní podmínky
Teplota média
Dávkovací objem, cca na
otáčku
Přesnost dávkování(2)
Přesnost opakování
Směšovací poměr
Nejmenší dávkovací množství
(dávka)(4)
Plynulé housenkové nanášení
76
TYPICKÁ DÁVKOVANÁ MÉDIA:
POPIS:
• Epoxidová pryskyřice
• Polyuretany
• Silikony
Systém preeflow®
eco-DUO450/600 je rotační,
absolutně tlakotěsný, samotěsnící
výtlačný systém složený z rotoru a
statoru. Doprava média je zajištěna
řízeným otočným pohybem rotoru
ve statoru. Je zaručena doprava
bez změny média. Vzhledem k
tomu, že doprava může probíhat i
zpátky, preeflow® garantuje čisté,
řízené oddělení materiálu/média
bez odkapávání.
eco-DUO450
cca 1100 g (bez pohonů)
1/8“
statická směšovací trubice
bajonetový uzávěr
Vstupní tlak 0 až 20 bar
až 40 bar
hliník, eloxovaný
vysokomolekulární PE, VisChem
O-kroužek Viton
18 až 24 V DC, inkrementální
snímač, planetová převodovka
+10 °C až +40 °C (Ta),
tlak vzduchu 1 bar
+10 °C až +40 °C
0,05 ml/ot. na dávkovač
eco-DUO600
cca 1600 g (bez pohonů)
1/4“
statická směšovací trubice
bajonetový uzávěr
Vstupní tlak 0 až 20 bar
až 40 bar
hliník, eloxovaný
vysokomolekulární PE, VisChem
O-kroužek Viton
18 až 24 V DC, inkrementální
snímač, planetová převodovka
+10 °C až +40 °C (Ta),
tlak vzduchu 1 bar
+10 °C až +40 °C
0,140 ml/ot. na dávkovač
± 1%
> 99 %
1:1 až 5:1
0,01 ml
± 1%
> 99 %
1:1 až 5:1
0,03 ml
0,2 až 12 ml/min.
0,6 až 32 ml/min.
Technické charakteristiky:
• Skutečné volumetrické dávkování
• Dávkování nezávislé na viskozitě
• Dávkování nezávislé na vstupním tlaku
• Tlakotěsnost bez ventilu
• Efekt zpětného pohybu
• Jednoduché čištění
• Nastavitelné dávkovací
množství
• Dávkovací tlaky až 40 bar
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
VIEWEG
ŘÍDICÍ JEDNOTKA ECO-CONTROL EC200 DUO
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Rozměry (VxŠxH)
Hmotnost
Napětí:
Napětí síťový adaptér
Spotřeba/výkon
Spuštění
Start/Stop externí
Spínač/vypínač
Rozhraní
Vstup
Výstup
Externí paměť
Vyhodnocení dat
Provozní podmínky
Teplota média
Skladovací podmínky
Certifikace CE
100 x 240 x 260 mm
cca 1,3 kg
24 V DC, síťový adaptér přiložen
230 V / 50 / 60 Hz
100 VA / 2,7 A
Tlačítko
24 V impuls high/low svorkovnice; low 0 až 1,5 mV,
high 12 až 24 V
ano
RS232 / USB / I/O
0 až 7 bar
0 až 40 bar
MMC/SD-Card min. 64 MB max. 24 dávkovacích
programů
Výtlakové signály - volitelná možnost čtení
+10 °C až +40 °C (Ta), tlak vzduchu 1 bar
+10 °C až +40 °C
v suchu/bez prachu -10 až +40 °C
ano
volumetrické dávkování jako absolutní odchylka, vztažená na otočku dávkovače. Nezávisle
a viskozitě média, které dávkujete
(3)
max. objemový proud je závislý na viskozitě, vstupním tlaku a směšovacím poměru
(4)
závisí na směšovací trubici
(2)
MODELY:
Objednací č.
ECO-DUO450
ECO-DUO600
ECO-20827
Popis
Dvousložkové přesné volumetrické směšovací zařízení s řízením EC200-DUO
Dvousložkové přesné volumetrické směšovací zařízení s řízením EC200-DUO
Adaptér pro směšovací trubice bajonetového směšovače na EcoDuo450 - nerez ocel
€/ks
15550,00
16900,00
307,00
POPIS:
Nová řídicí jednotka
eco-CONTROL EC200-DUO nabízí
pro přesný objemový dávkovač
eco-DUO 450 širokou škálu použití
v oblasti dvousložkových aplikací.
Způsob fungování:
Ovládání probíhá pomocí intuitivního vedení uživatele grafickým
rozhraním řídící jednotky, jehož
prostřednictvím je možno nastavit
dávkovací množství, směšovací
poměr i dobu dávkování. Všechny
parametry je možné uložit a
kdykoliv opět změnit. Integrované
sledování tlaku média zaručuje
optimální procesní bezpečnost
tohoto systému.
77
VIEWEG
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
OBJEMOVÝ MIX (5–80 CCM)
od 8765,- €
POPIS:
Dvousložkové směšovací a dávkovací
zařízení bylo vyvinuto pro zpracování
středních množství dvousložkového
materiálu. Dodávka obou komponent je
založena na principu pístových čerpadel,
která jsou poháněna dvěma pneumatickými válci.
Zařízení je standardně vybaveno nádobami
2 x 11 litrů a lze je volitelně kombinovat
i s 35 litrovými nádobami. Nádoby jsou
vzduchotěsné a nejsou pod tlakem. Lze je
tedy kdykoliv otevřít i během provozu.
Způsob fungování:
Písty pro pryskyřici i tvrdidlo jsou
přednastaveny pro požadovaný směšovací
poměr(SP).
Výhoda: Obsluha nemůže
změnit nastavení směšovacího poměru!
SP je možno dodatečně změnit výměnou
pístu tvrdidla. Oba písty jsou vzájemně
spojeny pneumatickou deskou, která je
poháněna pneumatickým válcem. Když
deska pístů vyjede nahoru, vysunou se oba
písty z materiálových komor, čímž dojde
k nasávání materiálu a naplnění těchto
komor.
Když deska pístů sjede dolů, zasunou se
oba materiálové písty paralelně do těsnění
a dopravují materiál odděleně přes zpětné
ventily k výpustnému ventilu. Obě složky se
setkávají až na výpusti, ze které pak proudí
do statické směšovací trubice. Na řídicí
jednotce lze zvolit dva druhy provozu:
• Manuální provoz
• Objemový provoz
MODELY:
Objednací č.
VOLMIX-M1-E2
VOLMIX-M1-E2-P
VOLMIX-M2-E2
VOLMIX-M2-E2-P
78
Popis
VOLUMENMIX směšovací zařízení pro 2 složky
VOLUMENMIX směšovací zařízení pro 2 složky s pistolí
VOLUMENMIX směšovací zařízení pro 2 složky s brzdou
VOLUMENMIX směšovací zařízení pro 2 složky s brzdou a pistolí
€/ks
8765,00
10340,00
10340,00
11920,00
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
VIEWEG
OBJEMOVÝ MIX (5–80 CCM)
VLASTNOSTI:
ŘÍZENÍ:
VOLITELNÉ VYBAVENÍ:
•
•
•
•
Jednoduchá obsluha
Málo pohyblivých dílů
Minimální údržba
Kontrolovaná rychlost
vytékání
• Nenáročná údržba - bez
vyplachování
• Možnost okamžitého použití
• Elektrické, s pneumatickým
pohonem
35 litrová nádoba
Místo 11 litrové nádoby lze namontovat
i 35 litrové. Buď na
pryskyřici, na tvrdidlo,
nebo pro obě složky.
Topení
Aby byl materiál teplý,
je možné nádoby 11 l
nebo 35 l zahřívat.
Teplotní rozsah je až
45 °C.
DODÁVKA OBSAHUJE:
TYPICKÁ DÁVKOVANÁ MÉDIA:
• Objemový mix s nádobami
• (2 x 11 litrů)
• automatické zpětné vedení
pístu
• Nožní spínač
• Hadice na stlačený vzduch
• Návod k obsluze
• Nástroj pro údržbu
• Epoxidová pryskyřice
• Polyuretany
• Silikony
Kontrola hladiny
U nádob všech velikostí existuje možnost
kontroly hladiny
pomocí ultrazvuku.
Hladina se zobrazuje
na displeji v podobě
sloupcového diagramu.
Odvlhčovací kartuše
U materiálů citlivých
na vlhkost, jako jsou
polyuretany, lze na
nádobu namontovat
absorpční kartuši.
Velikost je 180 ccm.
Druhy provozu:
• Objemové dávkování
• Nepřetržité dávkování
(ruční provoz)
• Rozměr v mm
Š x H x V 365 x 230 x 305
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Směšovací poměr
Viskozita
Nádoba
Výška
Šířka
Hloubka
Hmotnost
Potřebný stlačený vzduch
Napětí
Přesnost
Požadované množství
1:1 až 6:1
až 100 000 mPas
2 x 11 litrů, nerez ocel (volitelně 35 litrů)
cca 87 cm (s míchacím zařízením cca 104 cm)
cca 53 cm
cca 30 cm
cca 40 kg (hmotnost obalu)
min. 4 bar - max. 8 bar
230 V AC / 2 A / 50 Hz
±3 % (závisí na směšovacím poměru)
5 ccm - 80 ccm
Míchací zařízení
Materiály s plnivy se
zpravidla musí stále
míchat. Nabízíme dvě
míchací zařízení:
• Elektrické
• Pneumatické
Obě provedení cca 60
ot./min.
Objemový mix
s pistolí
79
VIEWEG
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
2K-MISCHANLAGE LC120FR
12640,- €
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Směšovací poměr
Mechanik:
Viskozita
Genauigkeit Mischungsv.
Požadované množství
Max. Zyklusrate:
Mischung:
Behältergrößen:
Arbeitsdruck:
Řízení
Napětí
Rozměry (Š x H x V)
Hmotnost
1:1 až 5:1
Kolbenpumpen parallel angetrieben
až 100.000 mPas
< ± 1%
5 cc – 120 cc bei 1:1
20 Schuss pro Minute
Statische Mischrohre
3, 5 & 10 Liter Edelstahl Tanks
7 bar
Druckluftversorgung und Einstellung mit Anzeige
Hauptschalter, Dosierdruckeinstellung und Anzeige
Fußschalter, Not-Halt und integrierte SPS
230 V AC / 50 Hz
775 x 430 x 540 mm
50 kg
MODELY:
LC120FR
80
TYPICKÁ DÁVKOVANÁ MÉDIA:
POPIS:
Epoxidová pryskyřice, Polyuretany, Silikony, Adhesive, Acrylate,
Vergussmaterialien
Die LC120FR Mischanlage ist mit
einer digitalen Steuerung ausgestattet und arbeitet nach dem
parallelen Antriebsprinzip für
die beiden Kolbenpumpen und
garantiert dabei einen kontinuierlichen gleichmäßigen Materialfluss
während der Dosierung.
Durch den gleichzeitigen Antrieb
beider Kolbenpumpen für Harz
und Härter wird die Genauigkeit
und Prozesssicherheit sowohl bei
höherem Mischungsverhältnis als
auch bei hohem Viskositätsunterschied gewährleistet. Das System
bietet dadurch eine sehr präzise
Volumendosierung auch bei thixotropen Materialien.
Technické charakteristiky:
• Robuste Bauweise
• Volumetrische Dosierung
• Mischungsverhältnis von
1:1 bis 5:1
• Materialversorgung erfolgt
ohne Vordruck
• Edelstahl Behälter
• Kompaktes Design
Digital Dispense Metering & Mixing System
• Digitale Schnittstelle
• Digitale Touchscreen
Bedienung
• Einsatz von statischen
Mischrohren
VIEWEG
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
PRINCIP VOLUMENMIX (5-80 CCM)
PRINCIP VOLUMENMIX:
V zásadě je třeba upřednostnit
dvousložkové směšovací zařízení
s přednastaveným směšovacím
poměrem (princip pístů) před strojem s variabilním směšovacím
poměrem.
Tyto systémy se na trhu dobře
uplatnily z důvodů jednoduchého provedení, nízkých
provozních nákladů a vysoké
spolehlivosti.
I zařízení s pístovými čerpadly
lze přizpůsobit novému
směšovacímu poměru výměnou
pístu tvrdidla s těsněním.
Změna směšovacího poměru
zpravidla podmíní i výměnu
zpracovávaného materiálu.
V každém případě je nezbytné
důkladné vyčištění systému.
Během čištění se hned vymění
jeden nebo oba dva písty.
Nádoba na materiál
Uzávěr výpusti
Hnací válec
Zpětný ventil
Koncový spínač
Těsnění
Regulátor stlačeného vzduchu
Pístová deska
Uzávěr nádoby
Píst materiálu
Těsnění
Válec materiálu
Výpustný blok
Statická směšovací trubice
Regulátor stlačeného vzduchu
Rám
81
VIEWEG
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
PŘEHLED SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU
Strana
Kartuše s ručním pístem - systém B
83
Spotřební materiál - systém A
84 - 85
Standardní jehly pro přesné dávkování
86 - 87
Přesné dávkovací jehly z hliníku / nerez oceli
88 - 89
Jehly pro přesné dávkování, dávkovací štětec,
Micron-S, sortiment dávkovacích jehel
89 - 91
Směšovací trubice
92 - 95
Dvojité kartuše 50 ml, systém II,
velké kartuše SEMCO, EURO
95 - 99
19 mm
12,7 mm
1,52 mm
82
25,4 mm
3,3 mm
44,5 mm
3,3 mm
3,3 mm
Dávkovací trysky
100
Hadicové nástavce, náhradní těla vřeten
101
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
VIEWEG
KARTUŠE S RUČNÍM PÍSTEM SYSTÉM B
KARTUŠE "TRANSPARENTNÍ", (PP) SYSTÉM B:
1 balení = 10 ks
Objednací č.
580141
580170
580140
580169
Velikost
35 cc
10 cc
6 cc
3 cc
ZÁTKA "NEOPRÉN", ČERNÁ, PRO RUČNÍ PÍST:
1 balení = 10 ks
Objednací č.
560564
560563
560557
580171
Velikost
35 cc
10 cc
6 cc
3 cc
RUČNÍ PÍST:
1 balení = 10 ks
Objednací č.
580141PLR
580170PLR
580140PLR
580169PLR
Velikost
35 cc
10 cc
6 cc
3 cc
KARTUŠE "ČERNÁ" PRO UV APLIKACE, (PP) SYSTÉM B:
POPIS:
1 balení = 10 ks
Objednací č.
Velikost
580141-BLK
35 cc
Spotřební materiál systému B není
obsažen v sadách příslušenství pro
dávkovače. Pro kartuše existují
kromě ručního pístu i příslušné
kartušové adaptéry a další
příslušenství.
V případě potřeby si tento materiál, prosím, vyžádejte.
83
VIEWEG
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
SPOTŘEBNÍ MATERIÁL SYSTÉM A
POPIS:
RUČNÍ PÍST:
1 balení = 10 ks
Spotřební materiál systému
A není obsažen v sadách
příslušenství pro dávkovače
a je určen jen na jedno
použití. Pro kartuše existují kromě ručního pístu i
V případě potřeby si tento
materiál, prosím, vyžádejte.
Objednací č.
560002A-PLR
580170PLR
580140PLR
Velikost
30 cc
10 cc
5 cc
Popis
Průhledný vč. zátky
Průhledný bez zátky
Průhledný bez zátky
Objednací č.
560019
560045
560018
560040
Velikost
55/30 cc
10 cc
5 cc
3 cc
Popis
Neopren, černá
Neopren, černá
Neopren, černá
Neopren, černá
560552
560573
560550
560667
55/30 cc
10 cc
5 cc
3 cc
PE bílá, kónická
PE bílá, kónická
PE bílá, kónická
PE bílá, kónická
561658
561659
55/30 cc
10 cc
PE bílá, zaoblená
PE bílá, zaoblená
560552-BLK
55/30 cc
PE černá
JEDNORÁZOVÉ KARTUŠE PP:
ZÁTKA:
1 balení = 10 ks
1 balení = 10 ks
Objednací č.
561138G
560002D
560041A
560001A
560036
Velikost
55 cc
30 cc
10 cc
5 cc
3 cc
Popis
Průhledná, kónické dno
Průhledná, kónické dno
Průhledná, kónické dno
Průhledná, kónické dno
Průhledná, kónické dno
561138
560002RB
560635
Pro UV aplikace
561138-BRN
Pro UV aplikace
561138A-H-BLK
560002A-BLK
560041A-BLK
560001A-BLK
560036-BLK
55 cc
30 cc
10 cc
Průhledná, zaoblené dno
Průhledná, zaoblené dno
Průhledná, zaoblené dno
55 cc
Jantarová, zaoblené dno
55 cc
30 cc
10 cc
5 cc
3 cc
Černá, zaoblené dno
Černá, kónické dno
Černá, kónické dno
Černá, kónické dno
Černá, kónické dno
UZÁVĚR NA STRANĚ JEHLY:
1 balení = 10 ks
A
B
84
příslušné kartušové adaptéry a další příslušenství.
Velikost
55 cc
30 cc
10 cc
5 cc
3 cc
A v mm
175
117
91
69
75
B v mm
25
25
19
15
12
Objednací č.
580142
580142-WT
580142-BLK-G
Popis
Bez závitu, průhledný
Se závitem, bílý
Se závitem, černý
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
VIEWEG
SPOTŘEBNÍ MATERIÁL SYSTÉM A
ADAPTÉR KARTUŠE:
O-KROUŽKY:
1 balení = 1 ks
1 balení = 10 ks
Objednací č.
560004A-ST
560042A-ST
560003A-ST
560037A-ST
Velikost
55/30 cc
10 cc
5 cc
3 cc
Popis
Hadice 4/2, 1,0 m
Hadice 4/2, 1,0 m
Hadice 4/2, 1,0 m
Hadice 4/2, 1,0 m
Objednací č.
560006B
560043B
560005B
560038B
Velikost
55/30 cc
10 cc
5 cc
3 cc
Popis
Materiál Buna
Materiál Buna
Materiál Buna
Materiál Buna
560004-ST-5
560042-ST-5
560003A-ST-5
560037-ST-5
55/30 cc
10 cc
5 cc
3 cc
Hadice 4/2, 1,5 m
Hadice 4/2, 1,5 m
Hadice 4/2, 1,5 m
Hadice 4/2, 1,5 m
560006V
560043V
560005V
560038V
55/30 cc
10 cc
5 cc
3 cc
Materiál Viton
Materiál Viton
Materiál Viton
Materiál Viton
Adaptér kartuše z hliníku, vhodný i pro Optimum
560004A-AL
55/30 cc
560042A-AL
10 cc
560004A-AL-02
55/30 cc
560042A-AL-02
10 cc
jiné délky na vyžádání
Hadice 4/2, 1,0 m
Hadice 4/2, 1,0 m
Hadice 6/3, 1,0 m
Hadice 6/3, 1,0 m
UZÁVĚR HORNÍ:
1 balení = 10 ks
Objednací č.
560173
560172
560171
560170
Velikost
55/30 cc
10 cc
5 cc
3 cc
Popis
Uzavírací víčko horní
Uzavírací víčko horní
Uzavírací víčko horní
Uzavírací víčko horní
HLAVY ADAPTÉRU:
ZVLÁŠTNÍ ADAPTÉR KARTUŠE:
1 balení = 1 ks
1 balení = 1 ks
Objednací č.
560004A-SB
560042A-SB
560003A-SB
560037A-SB
Velikost
55/30 cc
10 cc
5 cc
3 cc
Popis
Vč. O-kroužku, materiál ABS
Vč. O-kroužku, materiál ABS
Vč. O-kroužku, materiál ABS
Vč. O-kroužku, materiál ABS
560004A-SB-AL
560042A-SB-AL
560004A-K-AL-02
55/30 cc
10 cc
55/30 cc
560042A-K-AL-02
10 cc
Vč. O-kroužku, materiál alu
Vč. O-kroužku, materiál alu
Vč. O-kroužku, materiál alu
pro hadici 6/3
Vč. O-kroužku, materiál alu
pro hadici 6/3
Adaptér kartuše hadice 4/2 např. pro Loctite, Permabond ...
Vhodný pro systém Optimum
Objednací č.
Velikost
990121
50 ml/75 g
990120
25 g
jiné délky na vyžádání
25 ml
Provedení
Adaptér kartuše, alu
Adaptér kartuše, alu
50 ml/75 gr
85
VIEWEG
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
STANDARDNÍ JEHLY PRO PŘESNÉ DÁVKOVÁNÍ / NÁHRADNÍ DÍLY
NÁHRADNÍ DÍLY:
HADICOVÉ SPONY:
1 balení = 1 ks
1 balení = 1 ks
Objednací č.
580035-4
560034
580123A
990085-RT
990085-BLK
Objednací č.
580175
580175R
560755
560755-SB
Popis
Přístrojový konektor univerzální pro hadici 4/2
Univerzální filtr
Bezpečnostní spona pro hadici adaptéru
Krycí víčko, pro dávkovací jehlu na ochranu před
UV zářením, červené
Krycí víčko, černé
Popis
předtvarované (kov)
kulaté (kov)
Plast pro hadici 6,3x3,2 (1/4")
Plast pro hadici 4/2
DÁVKOVACÍ JEHLA STANDARDNÍ, SE ZÁVITEM LUER-LOCK:
Plastové tělo z polypropylénu, kapilára z nerez oceli odpovídá číslu materiálu 1.4301
86
Objednací č.
F560200-1/4
F560087-1/4
F560088-1/4
F560089-1/4
F560090-1/4
F560014-1/4
F560015-1/4
F561020-1/4
F560016-1/4
F561387-1/4
Délka
¼" (6,35)
¼" (6,35)
¼" (6,35)
¼" (6,35)
¼" (6,35)
¼" (6,35)
¼" (6,35)
¼" (6,35)
¼" (6,35)
¼" (6,35)
vnitřní Ø mm vnější Ø mm
1,19
1,65
0,84
1,27
0,58
0,91
0,51
0,82
0,41
0,71
0,33
0,64
0,25
0,51
0,20
0,41
0,15
0,31
0,11
0,31
Velikost
16
18
20
21
22
23
25
27
30
32
Kód barvy
Šedá
Zelená
Růžová
Fialová
Modrá
Oranžová
Červená
Průhledná
Levandulová
Žlutá
Objednací č.
F560085E
F560085
F560086
F560086-ovál
F560200
F560087
F560088
F560089
F560090
F560014
F560015
F561020
F560016
Délka
½" (12,7)
½" (12,7)
½" (12,7)
½" (12,7)
½" (12,7)
½" (12,7)
½" (12,7)
½" (12,7)
½" (12,7)
½" (12,7)
½" (12,7)
½" (12,7)
½" (12,7)
vnitřní Ø mm vnější Ø mm
1,60
2,10
1,60
1,83
1,37
1,83
1,37
1,83
1,19
1,65
0,84
1,27
0,58
0,91
0,51
0,82
0,41
0,71
0,33
0,64
0,25
0,51
0,20
0,41
0,15
0,31
Velikost
14
14
15
15
16
18
20
21
22
23
25
27
30
Kód barvy
Slonová kost
Olivová
Jantarová
Jantarová
Šedá
Zelená
Růžová
Fialová
Modrá
Oranžová
Červená
Průhledná
Levandulová
1 balení = 50 ks
Objednací č.
F560085E-1
F560085-1
F560086-1
F560200-1
F560087-1
F560088-1
F560089-1
F560090-1
F560014-1
F560015-1
F561020-1
F560016-1
Délka
1" (25,4)
1" (25,4)
1" (25,4)
1" (25,4)
1" (25,4)
1" (25,4)
1" (25,4)
1" (25,4)
1" (25,4)
1" (25,4)
1" (25,4)
1" (25,4)
vnitřní Ø mm vnější Ø mm
1,60
2,10
1,60
1,83
1,37
1,83
1,19
1,65
0,84
1,27
0,58
0,91
0,51
0,82
0,41
0,71
0,33
0,64
0,25
0,51
0,20
0,41
0,15
0,31
Velikost
14
14
15
16
18
20
21
22
23
25
27
30
Kód barvy
Slonová kost
Olivová
Jantarová
Šedá
Zelená
Růžová
Fialová
Modrá
Oranžová
Červená
Průhledná
Levandulová
Objednací č.
F560085E-1,5
F560085-1,5
F560086-1,5
F560200-1,5
F560087-1,5
F560088-1,5
F560089-1,5
F560090-1,5
F560014-1,5
F560015-1,5
F561020-1,5
F560016-1,5
Délka
vnitřní Ø mm vnější Ø mm
1 ½" (38,1)
1,60
2,10
1 ½" (38,1)
1,60
1,83
1 ½" (38,1)
1,37
1,83
1 ½" (38,1)
1,19
1,65
1 ½" (38,1)
0,84
1,27
1 ½" (38,1)
0,58
0,91
1 ½" (38,1)
0,51
0,82
1 ½" (38,1)
0,41
0,71
1 ½" (38,1)
0,33
0,64
1 ½" (38,1)
0,25
0,51
1 ½" (38,1)
0,20
0,41
1 ½" (38,1)
0,15
0,31
Velikost
14
14
15
16
18
20
21
22
23
25
27
30
Kód barvy
Slonová kost
Olivová
Jantarová
Šedá
Zelená
Růžová
Fialová
Modrá
Oranžová
Červená
Průhledná
Levandulová
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
VIEWEG
JEHLY PRO PŘESNÉ DÁVKOVÁNÍ, KÓNICKÉ / PRUŽNÉ / CELOKOVOVÉ
DÁVKOVACÍ JEHLA STANDARDNÍ ZAHNUTÁ, SE ZÁVITEM LUER-LOCK:
DÁVKOVACÍ JEHLA KÓNICKÁ SE ZÁVITEM LUER-LOCK:
Plastové tělo z polypropylénu
Materiál PP,
1 balení = 50 ks
Objednací č.
F560085E-45
F560085-45
F560086-45
F560200-45
F560087-45
F560088-45
F560089-45
F560090-45
F560014-45
F560015-45
F561020-45
F560016-45
Zahnutá vnitřní Ø mm
45°
1,60
45°
1,60
45°
1,37
45°
1,19
45°
0,84
45°
0,58
45°
0,51
45°
0,41
45°
0,33
45°
0,25
45°
0,20
45°
0,15
vnější Ø mm
2,10
1,83
1,83
1,65
1,27
0,91
0,82
0,71
0,64
0,51
0,41
0,31
Velikost
14
14
15
16
18
20
21
22
23
25
27
30
Kód barvy
Slonová kost
Olivová
Jantarová
Šedá
Zelená
Růžová
Fialová
Modrá
Oranžová
Červená
Průhledná
Levandulová
Objednací č.
F560085E-90
F560085-90
F560086-90
F560200-90
F560087-90
F560088-90
F560089-90
F560090-90
F560014-90
F560015-90
F651020-90
F560016-90
Zahnutá vnitřní Ø mm
90°
1,60
90°
1,60
90°
1,37
90°
1,19
90°
0,84
90°
0,58
90°
0,51
90°
0,41
90°
0,33
90°
0,25
90°
0,20
90°
0,15
vnější Ø mm
2,10
1,83
1,83
1,65
1,27
0,91
0,82
0,71
0,64
0,51
0,41
0,31
Velikost
14
14
15
16
18
20
21
22
23
25
27
30
Kód barvy
Slonová kost
Olivová
Jantarová
Šedá
Zelená
Růžová
Fialová
Modrá
Oranžová
Červená
Průhledná
Levandulová
Objednací č.
F560085-45-L
F560087-45-L
F560089-45-L
Zahnutá vnitřní Ø mm
45° 1½"
1,60
45° 1½"
0,84
45° 1½"
0,51
vnější Ø mm
1,83
1,27
0,82
Velikost
14
18
21
Kód barvy
Olivová
Zelená
Fialová
1 balení = 50 ks
Objednací č.
560783MA
560010MA
560011MA
560012MA
560013MA
561751MA
561751MA-CLEAR
vnitřní Ø mm
1,60
1,20
0,84
0,58
0,41
0,25
0,20
Velikost
14
16
18
20
22
24
27
Barva
Olivová
Šedá
Zelená
Růžová
Modrá
Červená
Průhledná
Objednací č.
560010MA-BLK
560011CW-BLK
560012MA-BLK
560013MA-BLK
5601807
vnitřní Ø mm
1,20
0,84
0,58
0,41
0,25
Velikost
16
18
20
22
25
Barva
Černá
Černá
Černá
Černá
Černá
1 balení = 1 ks
Objednací č.
990249-14
990249-10
990249-08
990249-06
990249-05
990249-04
990249-03
990249-025
vnitřní Ø mm
1,40
1,00
0,80
0,60
0,50
0,40
0,30
0,25
vnější Ø mm
1,80
1,40
1,20
1,00
0,90
0,80
0,80
0,80
Materiál
ALU
ALU
ALU
ALU
ALU
ALU
ALU
ALU
DÁVKOVACÍ JEHLA KÓNICKÁ PRŮŽNÁ S LUER ZÁVLAČKOU
Délka 1,5" materiál PP,
1 balení = 50 ks
Objednací č.
CF050A-1,5
CF050-1,5
vnitřní Ø mm
0,50
0,50
Velikost
21
21
CF050-1,5-BLK
0,50
21
Barva
Průhledná
Průhledná s
vlajkou
Černá
87
VIEWEG
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
JEHLY PRO PŘESNÉ DÁVKOVÁNÍ Z HLINÍKU / NEREZ OCELI
DÁVKOVACÍ
DÁVKOVACÍ JEHLA
JEHLA
STANDARDNÍ,
STANDARDNÍ,
CELOKOVOVÁ
(celokovová)
S JEDNODUCHOU
s jednoduchouKAPILÁROU:
kapilárou,
DÁVKOVACÍ
DÁVKOVACÍ JEHLA
JEHLA
STANDARDNÍ,
STANDARDNÍ
CELOKOVOVÁ
(celokovová)
S 2/3/4NÁSOBNOU
s 2/3/4násobnou
KAPILÁROU:
kapilárou,
Kapilára z nerez oceli, délka 15 mm.
Kapilára z nerez oceli, délka 20 mm.
Objednací č.
561345
561346
561347
561348
561349
561123
561350
561124
561151
561125
561351
561352
561126
561353
561354
D=mm
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
1 balení = 12 ks
vnitřní Ø mm
2,00
1,50
1,40
1,20
1,00
0,80
0,65
0,60
0,50
0,40
0,30
0,28
0,25
0,25
0,20
vnější Ø mm
2,40
2,00
1,80
1,60
1,40
1,20
1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,55
0,50
0,45
0,40
Velikost
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
DÁVKOVACÍ JEHLA STANDARDNÍ, (S HLINÍKOVÝM TĚLEM):
Kapilára z nerez oceli.
Objednací č.
560085M
560085M-1
560085M-2,0
560086M
560086M-1
560086M-1,5
TS-16M-1,0
560088M-1,5
560089M-1
560090M-1,0
560090M-1,5
560014M-1
560015M-1
88
1 balení = 50 ks
D=palce
1/2"
1"
2"
1/2"
1"
1,5"
1"
1,5"
1"
1"
1,5"
1"
1"
vnitřní Ø mm
1,60
1,60
1,60
1,37
1,37
1,37
1,20
0,58
0,51
0,41
0,41
0,33
0,25
vnější Ø mm
2,10
2,10
2,10
1,85
1,85
1,85
1,60
0,90
0,77
0,72
0,72
0,63
0,50
Velikost
14
14
14
15
15
15
16
20
21
22
22
23
25
1 balení = 12 ks
Objednací č.
561348-2
561349-2
561123-2
561350-2
561124-2
561151-2
561125-2
561351-2
561352-2
561126-2
561353-2
561354-2
Kapilára
2násobná
2násobná
2násobná
2násobná
2násobná
2násobná
2násobná
2násobná
2násobná
2násobná
2násobná
2násobná
vnitřní Ø mm
1,20
1,00
0,80
0,65
0,60
0,50
0,40
0,30
0,28
0,25
0,25
0,20
vnější Ø mm
1,60
1,40
1,20
1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,55
0,50
0,45
0,40
Velikost
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Objednací č.
561123-3
561350-3
561124-3
561151-3
561125-3
561351-3
561352-3
561126-3
561353-3
561354-3
Kapilára
3násobná
3násobná
3násobná
3násobná
3násobná
3násobná
3násobná
3násobná
3násobná
3násobná
vnitřní Ø mm
0,80
0,65
0,60
0,50
0,40
0,30
0,28
0,25
0,25
0,25
vnější Ø mm
1,20
1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,55
0,50
0,45
0,40
Velikost
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Objednací č.
561123-4
561350-4
561124-4
561151-4
561125-4
561351-4
561352-4
561126-4
561353-4
561354-4
Kapilára
4násobná
4násobná
4násobná
4násobná
4násobná
4násobná
4násobná
4násobná
4násobná
4násobná
vnitřní Ø mm
0,80
0,65
0,60
0,50
0,40
0,30
0,28
0,25
0,25
0,25
vnější Ø mm
1,20
1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,55
0,50
0,45
0,40
Velikost
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
VIEWEG
JEHLY PRO PŘESNÉ DÁVKOVÁNÍ, PRUŽNÉ / PTFE / DÁVKOVACÍ ŠTĚTCE / SORTIMENT DÁVKOVACÍCH JEHEL
DÁVKOVACÍ JEHLA STANDARDNÍ CELOKOVOVÁ, KAPILÁRA Z NEREZ OCELI:
DÁVKOVACÍ ŠTĚTEC:
Jehly lze dodat v délkách 50 a 100 mm,
1 balení = 1 ks
Objednací č.
13 205-50-30
13 205-50-25
13 205-50-24
13 205-50-20
13 205-50-16
13 205-50-13
13 205-50-10
13 205-50-08
13 205-50-065
13 205-100-30
13 205-100-25
13 205-100-24
13 205-100-20
13 205-100-16
13 205-100-13
13 205-100-10
13 205-100-08
D=mm
50
50
50
50
50
50
50
50
50
100
100
100
100
100
100
100
100
1 balení = 6 ks
vnitřní Ø mm
3,00
2,50
2,40
2,00
1,60
1,30
1,00
0,80
0,65
3,00
2,50
2,40
2,00
1,60
1,30
1,00
0,80
vnější Ø mm
4,00
3,50
3,00
2,60
2,10
1,80
1,40
1,20
1,00
4,00
3,50
3,00
2,60
2,10
1,80
1,40
1,20
Velikost
8
10
11
14
15
17
18
19
8
8
11
14
15
17
18
Objednací č.
561087
561088
BT16-SOFT
BT16-STIFF
BT18-SOFT
BT16-STIFF
BT22-SOFT
BT22-STIFF
vnitřní Ø mm Velikost
1,30
1,30
0,84
0,84
0,41
0,41
16
16
18
18
22
22
Obrázek
1
1
2
2
2
2
2
2
Provedení
měkké štětiny
tvrdé štětiny
měkké štětiny
tvrdé štětiny
měkké štětiny
tvrdé štětiny
měkké štětiny
tvrdé štětiny
Obrázek 1
Obrázek 2
DÁVKOVACÍ JEHLA S NÁSTAVCEM PTFE:
Aplikace kyanoakrylátu (CA), 1 balení = 50 ks, kapilára z nerez oceli se vtaženou PTFE hadicí
Objednací č.
560913-0,5
560017-0,5
560017-RED-0,5
560913
560017
560017-RED
D=palce
½"
½"
½"
1"
1"
1"
vnitřní Ø mm
0,50
0,30
0,25
0,50
0,30
0,25
Velikost
21
24
25
21
24
25
Barva
Šedá
Růžová
Červená
Šedá
Růžová
Červená
DÁVKOVACÍ JEHLA PRUŽNÁ, SE ZÁVITEM LUER-LOCK:
Materiál PP, 1 balení = 50 ks, délka 0,5" (12,5 mm) a 1,5" (38 mm)
Objednací č.
560103-1/2
560104-1/2
560105-1/2
560106-1/2
560103
560104
560105
560106
D=palce/mm
½" (12,7)
½" (12,7)
½" (12,7)
½" (12,7)
1 ½" (38,1)
1 ½" (38,1)
1 ½" (38,1)
1 ½" (38,1)
vnitřní Ø mm vnější Ø mm Velikost Barva
1,24
1,82
15
Jantarová
0,81
1,31
18
Zelená
0,58
0,86
20
Růžová
0,36
0,77
25
Červená
1,24
1,82
15
Jantarová
0,81
1,31
18
Zelená
0,58
0,86
20
Růžová
0,26
0,77
25
Červená
SET DÁVKOVACÍCH JEHEL:
Různé standardní a kónické dávkovací jehly ve stabilním plastovém kufříku 41 různých
typů, celkem 134 dílů
Objednací č.
990062A-G
990062-K
Popis
Sortiment jehel, velký
Sortiment jehel, malý
Typy
41
15
Celkem dílů
134
17
89
VIEWEG
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
DÁVKOVACÍ JEHLY MICRON-S
DÁVKOVACÍ JEHLA MICRON-S S PŘESNÝM STANDARDNÍM OTVOREM:
DÁVKOVACÍ JEHLA MICRON-S S PŘESNÝM STANDARDNÍM OTVOREM:
Materiál fosfor bronz, bez povrstvení
Materiál fosfor bronz s povrstvením, Apticote 450
Objednací č.
5901001
5901002
5901003
5901004
vnitřní Ø
mm
1,04
0,86
0,68
0,61
vnější Ø
mm
1,26
1,07
0,89
0,82
1 balení = 1 ks
Velikost
18
19
20
21
Barva
Objednací č.
Růžová
Světle hnědá
Zelená
Světle modrá
5901012
5901013
5901014
5901015
vnější Ø
mm
1,254
1,067
0,889
0,813
Velikost
18
19
20
21
Apticote
450F
5901012
5901013
5901014
5901015
DÁVKOVACÍ JEHLA MICRON-S S PŘESNÝM STANDARDNÍM OTVOREM:
DÁVKOVACÍ JEHLA MICRON-S S PŘESNÝM STANDARDNÍM OTVOREM:
Materiál nikl stříbro, bez povrstvení
Materiál nikl, stříbro, s povrstvením, Apticote 450F
Objednací č.
5901005
5901006
5901007
5901008
vnitřní Ø
mm
0,56
0,44
0,34
0,23
vnější Ø
mm
0,64
0,51
0,41
0,31
1 balení = 1 ks
Velikost
23
25
27
30
Barva
Objednací č.
Fialová
Bílá
Červená
Černá
5901016
DÁVKOVACÍ JEHLA MICRON-S S MIKROOTVOREM:
Materiál nikl stříbro, bez povrstvení
Objednací č.
5901009
5901010
5901011
90
vnitřní
Ø mm
1,041
0,864
0,686
0,609
1 balení = 1 ks
vnitřní Ø
mm
0,16
0,11
0,06
vnější Ø
mm
0,24
0,20
0,16
1 balení = 1 ks
Velikost
k.A.
k.A.
k.A.
Barva
Modrá
Oranžová
Žlutá
vnitřní
Ø mm
0,56
vnější Ø
mm
0,64
Velikost
23
1 balení = 1 ks
Apticote
450F
5901012
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
VIEWEG
DÁVKOVACÍ JEHLY MICRON-S
POPIS:
Dávkovací jehly Micron-S se
vyznačují vysokou přesností. Jsou
opatřeny závitem Luer Lock a
lze je použít se všemi běžnými
kartušemi, ventily nebo čerpadly.
Tenká, tuhá a kónická
konstrukce
Vynikající designovou charakteristikou těchto jedinečných dávkovacích jehel Luer Lock je zlepšení
proudění. To zase umožňuje
pracovat s nižším tlakem, což
prodlužuje životnost.
Tenká vnitřní vrstva umožňuje - v
porovnání se standardními dávkovacími jehlami - dávkovat s větším
vnitřním průměrem při menších
vnějších průměrech.
Tenkostěnnost navíc představuje
další zlepšení přesnosti dávkování a definice bodů, čar nebo
speciálních vzorů. Současně se
snižuje i tvorba vláken a vlečení
dávkovaného materiálu.
Charakteristiky
• mikro přesnost u bodů a čar do
50 µm
• kónicky přítokový kanál (optimalizovaná technika proudění)
• vysoká přesnost opakování
• tenká tuhá kovová konstrukce
• barevně rozlišená plastová
tělesa
• bezpečný spoj díky šroubení
Luer-Lock
• vysoká přesnost dávkování
pájecích past
• skvěle se hodící pro aplikaci
Underfill
• vysoce přesné medicinální
aplikace
• MEMS (Microelectromechanical systems)
• polovodičové zapouzdření
• automatické aplikace mikrodávkování
Nejdůležitější výhody
• vysoká přesnost díky preciznímu zhotovení
• zlepšená přesnost u robotických aplikací
• dávkování materiálů s vysokými viskozitami a nízkým tlakem
• snížené riziko ucpání, zlepšené
odtrhávání média, žádné tažení
vláken
• řešení speciálních dávkovacích
úloh
• upevnění pomocí závitu Luer
Lock
Dávkovací jehla - materiály
Velikost 18-21
Materiál: (UNS C51000) Fosforový
bronz
Povrchová úprava: galvanicky
poniklováno
Velikost 23-30
Materiál: (UNS C73500) Nikl stříbro
bez povrchové úpravy
Nová vrstva Apticote 450F redukuje tzv. knotový efekt při použití
médií s velmi nízkou viskozitou
a dodatečně zlepšuje dávkování
anaerobních a UV lepidel.
Materiál je výrazně obohacen
PTFE, a tím pádem se chová
neutrálně.
Apticote 450F je náhradním materiálem za ušlechtilou ocel.
Minimální velikost: 23
Cena a číslo artiklu na dotaz.
*specifické provedení na dotaz*
Balení produktu
• Polypropylen
• Standardní průměr VPE - 1 ks
• Mikro průměr VPE - 1 ks
• Trysky jsou barevně rozlišeny
• Pro práci do 50°C
91
VIEWEG
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
SMĚŠOVACÍ TRUBICE
SMĚŠOVACÍ TRUBICE:
modré prvky (Delrin / POM)
SMĚŠOVACÍ TRUBICE:
1 balení = 10 ks
Výpust
stupňovitá
Objednací č.
D=mm
5-24-S-POM
5-32-S-POM
6-24-S-POM
6-32-S-POM
6-48-S-POM
8-24-S-POM
8-32-S-POM
10-18-S-POM
10-24-S-POM
10-32-S-POM
1012-832-S-POM
13-24-S-POM
13-32-S-POM
149
188
186
235
334
223
289
214
276
355
409
293
378
Prvky
24
32
24
32
48
24
32
18
24
32
12+32
24
32
žluté prvky (Delrin / POM)
Vnitřní Ø 15,9
Vstup vnitřní Ø
15,9 mm
Vnější Ø
mm
8,0
8,0
9,8
9,8
9,8
11,8
11,8
14,0
14,0
14,0
14+11,8
17,0
17,0
Prvky
Ø mm
5,0
5,0
6,2
6,2
6,2
7,8
7,8
9,8
9,8
9,8
9,8+7,8
12,7
12,7
Výpust
Stupňovitá
Stupňovitá
Stupňovitá
Stupňovitá
Stupňovitá
Stupňovitá
Stupňovitá
Stupňovitá
Stupňovitá
Stupňovitá
Stupňovitá
Stupňovitá
Stupňovitá
Výstup Max. bar
Ø mm (40 °C)
1,5
33
1,5
33
1,8
30
1,8
30
2,4
30
2,4
27
2,4
27
3,0
22
3,0
22
3,0
22
3,0
22
4,0
17
4,0
17
92
6-12-SR-POM
8-12-SR-POM
10-12-SR-POM
13-12-SR-POM
Délka
v mm
111,5
129,6
155,5
198,0
Prvky
12
12
12
12
Vstup vnitřní Ø
16,7 mm
vnější Ø
mm
10,0
12,0
14,0
17,0
Prvky
Ø mm
6,2
7,8
10,0
13,0
zelené prvky
D=mm
Stupňovitá
Stupňovitá
Stupňovitá
Stupňovitá
Max. bar
(40 °C)
30
27
22
17
Vstup vnitřní Ø
16,7 mm
Volitelné vybavení: adaptér Luer-Lock
pro směšovací trubice řady 5, 6+8, 10
Prvky
Výstup
Ø mm
1,5
1,5
1,8
1,8
2,4
2,4
2,4
3,0
3,0
3,0
4,0
4,0
Max. bar
(40 °C)
33
33
30
30
30
27
27
22
22
22
17
17
Vnitřní Ø 16,8
1 balení = 10 ks
Volitelné vybavení: adaptér Luer-Lock pro
směšovací trubice řady 5, 6, 8, 10
Výpust
Vnitřní Ø 16,7
Prvky
Výpust
Vnější Ø
mm
Ø mm
5-24-MS-POM
149
24
8,0
5,0
Stupňovitá
5-32-MS-POM
188
32
8,0
5,0
Stupňovitá
6-24-MS-POM
186
24
9,8
6,2
Stupňovitá
6-32-MS-POM
235
32
9,8
6,2
Stupňovitá
6-48-MS-POM
334
48
9,8
6,2
Stupňovitá
8-24-MS-POM
223
24
11,8
7,8
Stupňovitá
8-32-MS-POM
289
32
11,8
7,8
Stupňovitá
10-18-MS-POM
214
18
14,0
9,8
Stupňovitá
10-24-MS-POM
276
24
14,0
9,8
Stupňovitá
10-32-MS-POM
355
32
14,0
9,8
Stupňovitá
13-24-MS-POM
293
24
17,0
12,7
Stupňovitá
13-32-MS-POM
378
32
17,0
12,7
Stupňovitá
PASS---RING Redukční kroužek pro směšovací trubice na rozměry USA
Objednací č.
KVADRO SMĚŠOVAČ:
Vnitřní Ø 16,7
1 balení = 10 ks
Výpust
stupňovitá
Objednací č.
Výpust
stupňovitá
Volitelné vybavení: adaptér Luer-Lock
pro směšovací trubice řady 5, 6+8, 10
ROTAČNÍ SMĚŠOVAČ:
zelené prvky (POM)
1 balení = 10 ks
Výpust Vstup vnitřní Ø
stupňovitá
16,8 mm
Objednací č.
D=mm
Prvky
5-24Q-LS-PP
7-24QZ-S-PP
8-24QZ-S-PP
8-32QZ-S-PP
10-24QZ-S-PP
10-32QZ-S-PP
127
130
147
187
172
221
24
24
24
32
24
32
Vnitřní
Ø mm
5,3
7,5
8,7
8,7
10,7
10,7
Výpust
Luer-Slip
Výpust
Adaptace
Luer-Slip
Stupňovitá
Stupňovitá
Stupňovitá
Stupňovitá
Stupňovitá
Kalich
Kalich
Kalich
Kalich
Kalich
Kalich
VIEWEG
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
SMĚŠOVACÍ TRUBICE
SMĚŠOVACÍ TRUBICE:
SMĚŠOVACÍ TRUBICE:
bílé prvky (Polyplas)
pro dvojité kartuše s bajonetovou přípojkou (pro 38 ... 50 ml)
1 balení = 10 ks
1 balení = 10 ks
Vnitřní Ø 16,7
Výpust
Vstup Volitelné vybavení: adaptér
stupňovitá vnitřní Ø Luer-Lock pro směšovací
trubice řady 8+9
16,7 mm
Adaptér Luer-Lock
(LL49) se závitem
1/4-28
(pro směšovač 13)
Luer-Lock (HUB)
pro rozevření
(jen u typů LS)
Vstup
Výpust
stupňovitá
Volitelné vybavení: Luer-Slip
s adaptérem Luer-Lock
(HUB-VP) k rozevření
Obrázek 1
Objednací č.
D=mm
Prvky
Vnější Ø
Prvky
mm
Ø mm
5-08H-LS-PY
66,5
8
7,62
4,8
5-24H-LS-PY
131,6
24
7,62
4,8
5-32H-LS-PY
164,6
32
7,62
4,8
5-48H-LS-PY
229,6
48
7,62
4,8
6-08H-LS-PY
90,4
8
9,40
6,3
6-16H-LS-PY
138,7
16
9,40
6,3
6-24H-LS-PY
189,5
24
9,40
6,3
6-32H-LS-PY
241,0
32
9,40
6,3
6-48-LS-PY
333,8
48
9,40
6,3
8-18-S-PY
176,8
18
11,71
8,0
8-24-S-PY
224,5
24
11,71
8,0
8-32-S-PY
290,6
32
11,71
8,0
9-18-S-PY
184,9
18
12,95
9,3
9-24-S-PY
232,4
24
12,95
9,3
9-30-S-PY
285,5
30
12,95
9,3
9-40-S-PY
359,2
40
12,95
9,3
13-12-S-PY
170,4
12
16,76
12,65
13-18-S-PY
230,6
18
16,76
12,65
13-24-S-PY
294,6
24
16,76
12,65
13-30-S-PY
357,9
30
16,76
12,65
13-36-S-PY
422,4
36
16,76
12,65
PASS--RING Redukční kroužek pro směšovací trubice na rozměry USA
Výpust
Luer-Slip
Luer-Slip
Luer-Slip
Luer-Slip
Luer-Slip
Luer-Slip
Luer-Slip
Luer-Slip
Luer-Slip
Stupňovitá
Stupňovitá
Stupňovitá
Stupňovitá
Stupňovitá
Stupňovitá
Stupňovitá
Stupňovitá
Stupňovitá
Stupňovitá
Stupňovitá
Stupňovitá
Max. bar
(40 °C)
34
34
34
34
25
25
25
25
25
23
23
23
21
21
21
21
19
19
19
19
19
Objednací č.
M-50-208
M-50-212
M-50-312H-LS
M-50-324H-LS
M-50-416H-LS
M-50-507-S
M-50-507-LS
M-50-513-D
M-50-513-S
M-50-517-S
M-50-517/413-S
M-50-521-S
M-50-617-S
M-50-620H-LS
M-50-621-S
Délka
v mm
28
38
54
87
86
56
58
85
85
103
150
135
129
150
153
Prvky
8
12
12
24
16
7
7
13
13
17
17/13
21
17
20
21
vnější
Ø mm
4,4
4,7
4,8
4,8
6,6
7,4
7,4
7
7,7
7,8
7,7
7,4
8,60
8,35
8,6
Výpust mikro
Směšovač se
zahnutou špičkou
- sevřený(jen u
M-50-513D)
Obrázek 3
Obrázek 4
Obrázek 2
Prvky
Ø mm
2,36
2,36
3,18
3,18
4,75
5,4
5,4
5,4
5,4
5,4
5,4
5,4
6,3
6,35
6,3
Výpust
Mikro
Mikro
Luer-Slip
Luer-Slip
Luer-Slip
Stupňovitá
Luer-Slip
Zahnutá
Stupňovitá
Stupňovitá
Stupňovitá
Stupňovitá
Stupňovitá
Luer-Slip
Stupňovitá
Výstup Ø
mm
0,8
0,8
1,7
1,7
1,7
1,5
1,7
1,5
1,5
1,5
1,3
1,7
1,3
1,7
1,3
Objednací č.
HUB-VP
HUB
Jen pro bajonetové směšovače 50 ml s “H” v objednacím čísle
Jen pro některé směšovače "LS-PY"
Obrázek
3
3
2
2
2
1
1
4
1
3
1
1
1
2
1
Obrázek
2
2
Adaptér Luer-Lock, viz strana 108
93
VIEWEG
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
SMĚŠOVACÍ TRUBICE
SMĚŠOVACÍ TRUBICE:
SMĚŠOVACÍ TRUBICE (UHU):
s přípojkou Twist-Lock (50 ml 1:1)
1 balení = 10 ks
pro dentální kartuše 1 balení = 10 ks
Einlass
Twist-Lock
Objednací č.
D=mm
Prvky
M-50T-416-LS
M-50T-620-LS
95
155
16
20
vnější
Ø mm
6,8
8,4
Auslass
Luer-Slip
Luer-Slip mit
aufgesteckter Nadel
Prvky
Ø mm
4,7
6,2
Výpust
M-50D-620-S
M-50D-516-S
M-50D-416-K
M-50D-412-OT
M-50D-512-OT
M-50D-516Q-LS
M-50D-524Q-LS
KVADRO SMĚŠOVAČ:
Bajonetovou přípojkou (50 ml 1:1)
1 balení = 10 ks
Vstup
Bajonett
Objednací č.
M-50-516Q-LS
M-50-524Q-LS
D=mm
83
115
Prvky
16
24
Vnitřní Ø mm
5,3
5,3
Vstup
Objednací č.
Luer-Slip
Luer-Slip
Směšovač se zahnutou špičkou
Délka
v mm
157,0
111,8
96,0
69,5
84,5
90,7
122,0
Prvky
20
16
16
12
12
16
16
Vnější
Ø mm
8,2
7,0
5,9
5,9
7,0
7x7
7x7
Výpust
stupňovitá
Prvky
Ø mm
6,5
5,4
4,2
4,2
5,0
5,3
5,3
Oddělený vstup pro
pryskyřici a tvrdidlo
Výpust
Výstup Ø Obj.jedn.v
mm
ml
Stupňovitá
1,5
3,76
Stupňovitá
1,5
1,91
Kónická
1,5
1,04
Zahnutá
0,5
0,84
Zahnutá
0,5
k.A.
Luer-Slip
1,8
k.A.
Luer-Slip
1,8
k.A.
Barva
šedá
šedá
šedá
šedá
šedá
šedá
šedá
Výpust
Luer-Slip
Výpust
Luer-Slip
Luer-Slip
OCHRANNÁ POUZDRA:
Adaptace
Bajonetovou
Bajonetovou
pro statické směšovače konstrukční řady S POM (modrý) a MS POM (žlutý)
Ochranné obaly jsou vybaveny vnitřním závitem, a
tím odpadá nutnost použití pojistných matic pro
POJISTNÉ MATICE:
Obrázek 1
94
Objednací č.
UM10-PA
UM13-PA
990012
990012-L
990012-A-S
990012-A-M
990012-A-L
990012-Q1
990012-Q2
upevnění směšovacích trubic.
Obrázek 2
Obrázek 3
Obrázek 4
Popis
Pro směšovače velikosti 5 - 10, plast
Pro směšovače velikosti 13, plast
Pro směšovače velikosti 5 - 9, poniklovaná mosaz SW 27
Pro směšovače velikosti 10 - 13, poniklovaná mosaz SW 22
Pro směšovače velikosti 4 - 6, rýhovaný hliník
Pro směšovače velikosti 8 - 9, rýhovaný hliník
Pro směšovače velikosti 10 - 13, rýhovaný hliník
Pro směšovače velikosti 5.3/8.7, plast
Pro směšovače velikosti 10.7, plast
Obrázek 5
Obrázek
1
1
4
4
3
3
3
5
2
Objednací č.
SH-05-24-09
SH-05-32-09
SH-06-24-09
SH-06-32-09
SH-06-48-09
SH-08-24-09
SH-08-32-09
SH-10-24-09
SH-10-32-09
SH-13-24-09
SH-13-32-09
Směšovač
5-24
5-32
6-24
6-32
6-48
8-24
8-32
10-24
10-32
13-24
13-32
Vnitřní Ø mm
8,2
8,2
10,2
10,2
10,7
12,2
12,2
14,2
14,2
17,2
17,2
Vnější Ø mm
11,5
11,5
14,0
14,0
15,0
16,0
16,0
19,0
19,0
23,0
23,0
Délka v mm
146,5
185,0
179,5
228,5
329,0
215,0
280,0
265,5
341,5
280,5
365,5
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
VIEWEG
DVOJITÉ KARTUŠE
SMĚŠOVACÍ TRUBICE:
POLOVINY DVOJITÉ KARTUŠE SYSTÉM II:
pro Eco-Duo s hladkou výpustí, (dávkovací jehly se zde nehodí)
Vstup
Objednací č.
M-25D-216-K
M-25D-312-K
M-25D-316-K
M-25D-CAP
Výpust
kónická
D=mm
Prvky
60
16
61
12
74
16
Uzavírací víčko
1 balení = 10 ks
Oddělený vstup pro
pryskyřici a tvrdidlo
vnější Ø mm
4,0
3,9
3,9
vnitřní Ø mm
2,5
3,2
3,2
POPIS:
Výpust
Kónická
Kónická
Kónická
Pro dvojitou kartuši jsou nutné
dvě poloviny. Lze kombinovat
jen kartuše s "C" příp."S". Každá
polovina kartuše obsahuje píst a
dolní uzavírací víčko.
Objednací č.
S-II-050C
S-IIF-100S
S-IIF-075S
S-IIF-150S
S-IIF-300S
S-IIF-750S
Matice-II-F
Matice-II
Velikost
50 ml
100 ml (jemný závit)
75 ml (jemný závit)
150 ml (jemný závit)
300 ml (jemný závit)
750 ml (jemný závit)
06-13 (jemný závit)
06-13
Použijte směšovací trubici se stupňovitou přípojkou o vnitřním průměru 16,7 mm
POPIS:
Systémem dvojitých kartuší lze dosáhnout efektivního a ekonomicky výhodného
zpracováaaždá komora se uzavře pístem. Výpust dvojité kartuše je vybavena
opakovaně použitelným uzávěrem. Materiál
lze tedy skladovat a v případě potřeby je
ihned k dispozici.
Materiál se míchá malou statickou
směšovací trubicí. Vytlačovací pistolí se
kartuše vymáčkne. Pryskyřice a tvrdidlo se
setkají až ve směšovací trubici. Po ukončení
práce se dvojitá kartuše zase uzavře a
uskladní.
DVOJITÉ KARTUŠE 50 ML (PRÁZDNÉ)
*Sada dvojité kartuše se skládá z dvojité kartuše, dvou pístů
a spodní uzavírací zátky
Objednací č.
D-Kart-050-01-T
D-Kart-050-01
D-Kart-050-02
D-Kart-050-04
D-Kart-050-10
SP
1:1
1:1
2:1
4:1
10:1
Objem
50 ml
50 ml
50 ml
42 ml
37 ml
Typ
Twist-Lock
Bajonet
Bajonet
Bajonet
Bajonet
95
VIEWEG
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
VELKÉ KARTUŠE & POUZDRA KARTUŠÍ, EURO
1
5
3
5
6
6
4
3
7
7
POUZDRA KARTUŠÍ 310CC:
UZAVÍRACÍ VÍKO & DROBNÉ SOUČÁSTKY PRO POUZDRA EUROKARTUŠÍ:
1 balení = 1 ks
1 balení = 1 ks
Objednací č.
580091-RET
990250-B
990250-BL
Nádoba, 2dílná
990269-B
990269BM
990269-BH
990269-B-M15
990272
96
4
2
Popis
Pouzdro kartuše z plastu se šroubovacím závitem
Kov, pro víčko s bajonet. uzávěrem
Kov, pro víčko s bajonet. uzávěrem otvoru pro prvek hlášení prázdného stavu
Obal kartuše hliník se závitem 1/4" ve výpusti materiálu
Obal kartuše hliník se závitem 1/4" ve výpusti materiálu
Pouzdro kartuše hliník s závitem 1/4", vysokotlaké pouzdro do 18 bar
Obal kartuše hliník 2dílný se závitem M15 x1,5 ve výpusti materiálu
Pouzdro kartuše 310 ml, pneumatické, hliník
s teleskopickým pístem, přípojka otevřená
Obrázek
3
4
4
5
6
5
6
7
Objednací č.
580092V
990250M
580091H-CF
990250
990204-P1-SS
990204-P1
990204-P2-A
990250-E
990250-E-ORING
580095
990250-G
Popis
Obrázek
Šroubovací uzávěr pro nádobu s eurokartušemi s regulátorem tlaku
1
a manometrem
Uzavírací víčko bajonet s regulátorem tlaku a manometrem
2
Šroubovací uzávěr pro nádobu s eurokartušemi 580091A
3
Uzavírací víčko bajonet, ALU
4
Adaptér 1/4" pro eurokartuše "hřib" (nerez ocel)
5
Adaptér 1/4" pro eurokartuše "hřib" (hliník)
6
Adaptér pro eurokartuše "hřib", (hliník)
7
Výstup: vnitřní závit G 1/4" pro pouzdro kartuše 990272
Nástavec s O-kroužkem
O-kroužek pro nástavec
Náhradní díl spojka
Těsnění pro víko ALU 990250
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
VIEWEG
VELKÉ KARTUŠE & POUZDRA KARTUŠÍ, EURO
1
2
8
9
10
12
13
14
11
15
3
KARTUŠE
UZAVÍRACÍ VÍKO & DROBNÉ SOUČÁSTKY PRO POUZDRA EUROKARTUŠÍ:
1 balení = 1 ks
1 balení = 1 ks
Objednací č.
TS-110C-R
Popis
Kartuše dole uzavřená
(k rozříznutí s vnějším závitem)
TS-110C-R
Kartuše dole uzavřená, černá
(k rozříznutí s vnějším závitem)
TS-110C
vnitřní závit 1/4", otevřený
UV kartuše na vyžádání!
Obrázek
1
2
3
2,42
Objednací č.
TS-4C
TS-4C-R
990204
560519NY
560527S
560527S-BLK
TS-3P-R
TS-2P-R
TS-2P
990225
Popis
Uzavírací víko nahoře
Uzavírací víko nahoře
Adaptér z vnějšího závitu na vnitřní 1/4"
* Přípojka jehly (nylon) 1/4"
Uzavírací víčko dole 1/4" (pro kartuši s vnitřním závitem)
Uzavírací víčko dole 1/4" (pro kartuši s vnitřním závitem), černé
Uzavírací víčko 1/4" pro uzavřené kartuše s vnějším závitem
Píst pro kartuše s vnějším závitem
Píst pro kartuše s vnitřním závitem
Dávkovací tryska se závitem eurokartuše (vnitřní závit)
* Další jehlové přípojky (adaptér Luer-Lock), viz strana 108
Obrázek
8
9
10
11
12
12
13
14
15
97
VIEWEG
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
VELKÉ KARTUŠE & POUZDRA KARTUŠÍ, SEMCO
Obrázek 1
Obrázek 4
POUZDRA KARTUŠÍ:
UZAVÍRACÍ VÍČKO:
s manometrem nebo bez a regulátorem tlaku, 1 balení = 1 ks
Popis
Pouzdro kartuše
Pouzdro kartuše
Pouzdro kartuše
Pouzdro kartuše
Pouzdro kartuše
Pouzdro kartuše
Velikost
75 cc
180 cc
240 cc
360 cc
600 cc
900 cc
Objednací č.
560537
560065-AL-M
990251M
560065
560065-AL
560065-E
990251
560066
101-20G
Obrázek 3
Obrázek 5
k upevnění velkých kartuší SEMCO, 1 balení = 1 ks
Objednací č.
560067
560068
560520
560069
101-20R
101-32
98
Obrázek 2
Popis
Uzavírací víčko s manometrem a regulátorem tlaku včetně těsnění
Uzavírací víčko s manometrem a regulátorem tlaku včetně těsnění, hliník
Uzavírací víčko s manometrem a regulátorem tlaku včetně těsnění, hliník
Uzavírací víčko včetně těsnění
Uzavírací víčko včetně těsnění
Nástavec s O-kroužkem
Uzavírací víčko včetně těsnění, hliník
Těsnění pro uzavírací víko
Těsnění pro uzavírací víko
Obrázek 6
Velikost
75 - 360 cc
Obrázek
1
75 - 360 cc
2
600 cc
3
75 - 360 cc
75 - 360 cc
75 - 360 cc
600 cc
75 - 360 cc
600 cc
4
5
6
bez obr.
bez obr.
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
VIEWEG
VELKÉ KARTUŠE & POUZDRA KARTUŠÍ, SEMCO
Obrázek 1
Obrázek 5
Obrázek 2
Obrázek 6
Obrázek 3
Obrázek 7
KARTUŠE SEMCO:
UZAVÍRACÍ VÍKA:
průhledný materiál HDPE a černý pro aplikace UV, 1 balení = 1 ks
Uzávěr jehly, uzavírací spojky dole, píst, spojovací hadice, 1 balení = 1 ks
Objednací č.
560061S
560062S
560517S
560063S
560518
560518-950
560061S-BLK
560062S-BLK
560063S-BLK
560518-BLK
Popis
Kartuše, průhledná
Kartuše, průhledná
Kartuše, průhledná
Kartuše, průhledná
Kartuše, průhledná
Kartuše, průhledná
Kartuše, černá
Kartuše, černá
Kartuše, černá
Kartuše, černá
Velikost
75 cc
180 cc
240 cc
360 cc
600 cc
900 cc
75 cc
180 cc
360 cc
600 cc
A mm
101,60
181,30
224,00
311,10
249,40
351,00
101,60
181,30
311,10
249,40
B mm
42,90
42,90
42,90
42,90
68,00
68,00
42,90
42,90
42,90
68,00
Objednací č.
560597S
TS-6C
560519NY
560527S
560527S-BLK
560060S-CLEAR
560060S-BLK
TS-20P
TS-20PS
560059
Popis
Velikost
Uzavírací víko nahoře
75 - 360 cc
Uzavírací víko nahoře
600 cc
* Přípojka jehly (nylon) 1/4"
75 - 600 cc
Uzavírací víčko dole 1/4", červené
75 - 600 cc
Uzavírací víčko dole 1/4", černé
75 - 600 cc
Píst, průhledný
75 - 360 cc
Píst, černý
75 - 360 cc
Píst, bílý
600 cc
Píst, průhledný
900 cc
Tlakovzdušná hadice s oboustranným
Hadice 6x3 mm
přístrojovým konektorem 2 m
* Další jehlové přípojky (adaptér Luer-Lock), viz strana 108
Obrázek 4
Obrázek 7
Obrázek
1
2
3
4
4
5
6
7
bez obr.
bez obr.
99
VIEWEG
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
DÁVKOVACÍ TRYSKY S VNĚJŠÍM ZÁVITEM 1/4" NPT
19 mm
12,7 mm
1,52 mm
25,4 mm
44,5 mm
3,3 mm
3,3 mm
3,3 mm
POPIS:
K velkým kartuším nabízíme
dávkovací trysky se závitem
1/4". Uplatní se hlavně tam,
kde je potřebné velké dáv-
kovací množství a přesnost
současně.
K dispozici jsou různé
průměry trysek a geometrie.
DÁVKOVACÍ TRYSKY:
Objednací č.
560584
560585
560586
560587
560588
560589
560591
990225
DÁVKOVACÍ TRYSKY:
Délka / otvor v mm
113
Popis
1,2
9,5
102
1,6
12,7
124
3,3
44,0
111
3,3
19,0
106
3,3
25,4
114
3,3
19,0
Objednací č.
Tryska
560574
Tryska
560575
Tryska
560576
Tryska
560577
1,6
64
3,2
Popis
Tryska, kulatá
Tryska, kulatá
0,8
102
102
Tryska, kulatá
1,6
560578
Tryska
560579
Prodlužovací díl
560579-3,2
Tryska, kulatá, s vnitřním eurozávitem
560582
Tryska, kulatá
1,6
152
Tryska, kulatá
3,2
152
162
Tryska, kulatá
102
106
2,2
Tryska, kulatá
3,2
102
Tryska
560583
100
Délka / otvor v mm
64
254
4,4
Tryska, kulatá
1
Tryska, kulatá
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
VIEWEG
HADICOVÉ NÁSTAVCE / TĚLESA NÁHRADNÍCH VŘETEN
NÁSTAVEC HADICE (PE) PRO SVÍRACÍ HADICOVÝ VENTIL:
TĚLO NÁHRADNÍHO VŘETENA PRO DV-5005DFS:
PT 710 průhledný / černý, 1 balení = 1 ks
Plast POM, 1 balení = 1 ks
Objednací č.
580038
580037
580037-BLK
Objednací č.
DFS6-A
DFS8-A
DFS16-A
Popis
Vnitřní Ø 1,80 mm, průhledný
Vnitřní Ø 2,50 mm, průhledný
Vnitřní Ø 2,50 mm, černý
Popis
Tělo náhradního vřetena se stoupáním 6 Pitch, červené
Tělo náhradního vřetena se stoupáním 8 Pitch, černé
Tělo náhradního vřetena se stoupáním 16 Pitch, modré
NÁSTAVEC HADICE (PE) PRO RUČNÍ SVÍRACÍ VENTIL:
NÁHRADNÍ VŘETENA PRO DV-5005DFS
PTP 700 průhledný / černý, 1 balení = 1 ks
Nerez ocel, 1 balení = 1 ks
Objednací č.
580048
580045A
580045-BLK
Popis
Vnitřní Ø 1,80 mm, průhledný
Vnitřní Ø 2,50 mm, průhledný
Vnitřní Ø 2,50 mm, černý
Objednací č.
DFS4-SS
DFS6-SS
DFS8-SS
DFS16-SS
Popis
Vřeteno se stoupáním 4 Pitch, nerez ocel
Vřeteno se stoupáním 6 Pitch, nerez ocel
Vřeteno se stoupáním 8 Pitch, nerez ocel
Vřeteno se stoupáním 16 Pitch, nerez ocel
HADICOVÉ ROZVODY (PE):
průhledné / černé - 45 cm, 60 cm, 90 cm, 1 balení = 1 ks
Objednací č.
580047A-07-18V
580047A-07-24
580047A-07-36V
580047A-10-18
580047A-10-24
580047A-10-36
580047A-10-18BK
580047A-10-24BK
580047A-10-36BK
580047A-10-60BK
Popis
Délka 45 cm, vnitřní Ø 1,80 mm průhledný, Luer-Lock zasunutý
Délka 60 cm, vnitřní Ø 1,80 mm, průhledný
Délka 90 cm, vnitřní Ø 1,80 mm, průhledný, Luer-Lock zasunutý
Délka 45 cm, vnitřní Ø 2,50 mm, průhledný
Délka 60 cm, vnitřní Ø 2,50 mm, průhledný
Délka 90 cm, vnitřní Ø 2,50 mm, průhledný
Délka 45 cm, vnitřní Ø 2,50 mm, černý
Délka 60 cm, vnitřní Ø 2,50 mm, černý
Délka 90 cm, vnitřní Ø 2,50 mm, černý
Délka 150 cm, vnitřní Ø 2,50 mm, černý
101
VIEWEG
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
PŘEHLED PŘÍSLUŠENST VÍ
Strana
Dávkovací pera a láhve
103
Dávkovací bodce - prstové spínače spádové láhve
104
Nádoba na materiál, průhledná
105
Nádoby na materiál série MDG
Příslušenství
106 - 107
Adaptér Luer-Lock
108 - 109
Fitinky pro materiálovou hadici, eurokartuši,
kartuši na ventil / adaptérovou hadici
110 - 111
Stojany na kartuše a na ventily
102
112
Kartuše a držáky ventilů
113 - 117
Prvky hlášení prázdného stavu, ohřev a jeho
regulace
118 - 121
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
VIEWEG
DÁVKOVACÍ PERA A LÁHVE PRO ŘÍDKÁ MÉDIA
Pero Flow-Seal Jumbo
MODELLE:
Objednací č.
FV-0100*
FV-0200*
FV-0300*
FV-0400*
FV-0500*
FV-0600
Popis
Pero Flow-Seal, průhledné
Pero Flow-Seal, bezpečné proti výbojům statické elektřiny
Láhev Flow-Seal, 60 ml, průhledná
Láhev Flow-Seal 60 ml, bezpečná proti výbojům statické
elektřiny, hliník
Láhev Flow-Seal, 120 ml, průhledná
Pero Flow-Seal, "Jumbo" 45 ml
€/ks
4,40
6,35
4,05
7,20
4,20
13,50
*Výrobky Flow-Seal jsou dodávány s hroty 381-8425-AC
381-8425-AC
Akrylátový hrot / dlátovitý
381-8425-AB
Akrylátový hrot / kulovitý
381-8425-AP
Akrylátový hrot / bodový
381-8425-PC
Polyesterový hrot / dlátovitý
381-600-PB
Polyesterový hrot / tupý (jen pro FV-0600)
1,12
1,12
1,12
1,12
1,88
Dosierflaschen mit Verschlusskappe und integrieten Luer-Lock Gewinde
5606000
Dosierflasche 3/4oz (22 ml) klar
5606001
Dosierflasche 1oz (30 ml) klar
5606002
Dosierflasche 2oz (60 ml) klar
5606003
Dosierflasche 4oz (120 ml) klar
2,95
3,05
4,70
5,75
MONTÁŽ:
Pero nebo láhev jsou dvoudílné
(víčko a nádrž) a lze je snadno
smontovat. Nádrž naplňte médiem do 19 mm pod víko. Díky
takto vzniklé vzduchové komoře
lze bezpečně namontovat víčko
ventilu.
Pero Flow-Seal
Dosierflaschen mit
Luer-Lock Kappe
POPIS:
Nanášení materiálu se provádí
stlačením hrotu pera drženého
svisle.
Pomocí dávkovacích per a láhví
pro kapalné prostředky se nanáší
určité množství NoClean-Flux,
rozpouštědel, krycích masek a
jiných typů tekutin.
Odpařování média brání malý
ventil ve víčku.
Díky tomu nedochází ani k
vytékání či vystřikování nanášené
kapaliny, což se jinak při práci s podobnými produkty běžně stávalo.
103
VIEWEG
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
DÁVKOVACÍ BODEC - PRSTOVÝ SPÍNAČ - SPÁDOVÉ LÁHVE
POPIS SPÁDOVÉ LÁHVE A JEJÍHO DRŽÁKU:
DOTYKOVÝ SPÍNAČ:
Díky gravitačnímu působení
mohou být do ručního ventilu přiváděna různá média
s nízkou viskozitou. Stojan
560670 slouží k upevnění
spádové láhve 560666.
Objednací č.
560670
560666
700PTPCW
104
Popis
Držák spádových láhví
Láhev 500 ml
Ruční ventil
1
€/ks
362,25
22,60
85,00
Objednací č.
990105-3cc
990105-5cc
990105-10cc
990105-30cc
FS-501V
990105-ADJ
560023
990105-ECO450
990105-ECO600
560598V
2
Popis
Prstový spínač pro kartuše 3 cc
Prstový spínač pro kartuše 5 cc
Prstový spínač pro kartuše 10 cc
Prstový spínač pro kartuše 30/55 cc
Prstový spínač s upínací páskou pro velké kartuše 75-360 cc
Prstový spínač s upínací páskou pro velké kartuše 75-360 cc
Prstový spínač pro kartuše 3cc-55 cc
Prstový spínač pro Ecopen 450, 1,5 m
Prstový spínač pro Ecopen 600, 1,5 m
Rukojeť se spínačem a nosníkem
3
Obrázek
1
1
1
1
2
3
4
1
1
5
4
€/ks
98,50
98,50
98,50
98,50
182,00
182,00
86,10
131,25
131,25
230,00
5
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
VIEWEG
NÁDOBA NA MATERIÁL PP300 S PRŮHLEDNOU TLAKOVOU KOMOROU
PP300-GL
DSP501N
700PTPCW
Ruční svírací hadicový ventil
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Rozměry
Hmotnost
Vstup stlačeného vzduchu
Výstup stlačeného vzduchu
Spotřební materiál
152,4 x 152,4 x 279,4 mm
Akrylátové provedení 3,86 kg
Skleněné provedení 4,20 kg
5 - 7 bar
max. 2 bar
Vedení a přípojky z polyetylénu
POPIS:
Průhledná tlaková komora slouží k
dávkování řídkých kapalin přímo z
lahví a nádob s náplní do 500 ccm.
Natlakováním se dopravuje médium v láhvi přes hadici k ventilu
nebo dávkovacímu peru. Přístroj
PP300 je k dostání v akrylátovém
nebo skleněném provedení.
Upevňovací tyč 560606
560605
Upevňovací svorka
Svírací hadicový ventil
710PTNM
MODELY:
Charakteristiky:
• Všechny díly přicházející do
styku s médiem a jsou na jedno
použití.
• Zřetelná hladina
• Vhodné pro většinu médií s nízkou viskozitou
Objednací č.
PP300GL
volitelná:
710PTNM
560606
DSP501N
700PTPCW
Popis
Tlaková komora ze skla
€/ks
975,00
Svírací hadicový ventil
Upevňovací tyč pro svírací hadicový ventil
Dávkovač 85 ... 264 V AC 50/60 Hz
Ruční svírací hadicový ventil
268,00
35,00
770,00
85,00
105
VIEWEG
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
NÁDOBY NA MATERIÁL ŘADY MDG
Nádoba v pozinkovaném provedení
Nerez ocel
STANDARDNÍ MODELY:
POPIS:
106
Nádoby na materiál slouží k uchovávání a přepravě dávkovaného
média. Materiál lze odebírat stoupacím vedením nebo podlahovou
výpustí.
Volitelně je možno nádoby
vybavit signalizací prázdného
stavu, ohřevem nebo míchacím
Objednací č.
MDG-1
MDG-2
MDG-3
MDG-4-SS
MDG-4-SS
MDG-4-SS
LDG-5
MDG-4
MDG-4-H
MDG-4-D
MDG-8
MDG-8-H
MDG-8-D
MDG-8-E
MDG-12
MDG-12-H
MDG-12-D
MDG-12-E
MDG-22
MDG-22-H
MDG-22-D
MDG-22-E
Popis
1 litr,
2 litry,
3 litry,
4 litry, 4 litry,
4 litry, 5 litrů,
4 litry, 4 litry,
4 litry, 8 litrů, 8 litrů,
8 litrů, 8 litrů, 12 litrů, 12 litrů,
12 litrů, 12 litrů, 22 litrů, 22 litrů,
22 litrů, 22 litrů, 6 bar, bez míchacího zařízení
6 bar, bez míchacího zařízení
6 bar, bez míchacího zařízení
6 bar, bez míchacího zařízení
6 bar, s ručním míchacím zařízením
6 bar, s pneumatickým míchacím zařízením
6 bar, bez míchacího zařízení
6 bar, bez míchacího zařízení
6 bar, s ručním míchacím zařízením
6 bar, s pneumatickým míchacím zařízením
4 bar, bez míchacího zařízení
4 bar, s ručním míchacím zařízením
4 bar, s pneumatickým míchacím zařízením
4 bar, s elektrickým míchacím zařízením 380 V AC
6 bar, bez míchacího zařízení
6 bar, s ručním míchacím zařízením
6 bar, s pneumatickým míchacím zařízením
6 bar, s elektrickým míchacím zařízením 380 V AC
6 bar, bez míchacího zařízení
6 bar, s ručním míchacím zařízením
6 bar, s pneumatickým míchacím zařízením
6 bar, s elektrickým míchacím zařízením 380 V AC
VOLITELNÁ PROVEDENÍ NÁDOB:
zařízením.
Nádoby řady MDG se upravují
podle přání zákazníka.
Nádoby do 3 litrů jsou vždy provedeny z nerez oceli. Od 4 litrů jsou
provedeny z nerez oceli nebo jsou
pozinkované (standard).
Charakteristiky
• Jednoduché předzásobení
dávkovaným médiem
• Čistá manipulace
• Velké zásoby bez neustálého
doplňování
-U
-SS*
Nádoba se spodní výpustí. Stoupací vedení je standardem
Nádoba z nerez oceli
* od MDG 4. (MDG 1-3 a LDG 5 jsou vždy z nerez oceli)
€/ks
785,00
810,00
925,00
1465,00
1602,00
2546,00
785,00
562,00
640,00
1815,00
725,00
955,00
1938,00
2048,00
755,00
965,00
1985,00
2090,00
875,00
971,00
2090,00
2715,00
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
VIEWEG
NÁDOBY NA MATERIÁL ŘADY MDG
OHŘEV NÁDOB S MATERIÁLEM:
Objednací č.
MDG 1-ohřev
MDG 2-ohřev
MDG 3-ohřev
MDG 4-ohřev
MDG 8-ohřev
MDG 12-ohřev
MDG 22-ohřev
990235
Popis
Topný plášť 230 V, 500 W pro nádobu MDG 1
Topný plášť 230 V, 500 W pro nádobu MDG 2
Topný plášť 230 V, 500 W pro nádobu MDG 3
Topný plášť 230 V, 500 W pro nádobu MDG 4
Topný plášť 230 V, 500 W pro nádobu MDG 8
Topný plášť 230 V, 500 W pro nádobu MDG 12
Topný plášť 230 V, 500 W pro nádoby MDG 22
Regulace ohřevu 20 - 60 °C pro topný plášť
MÍCHACÍ ZAŘÍZENÍ:
€/ks
342,00
362,50
382,00
405,00
435,00
456,00
475,00
1065,00
Výhřevná
manžeta pro
nádoby na
materiál
Elektrické
míchací zařízení
-H
-D
-E
HLÁŠENÍ PRÁZDNÉHO STAVU:
990222
Hlášení prázdného stavu, kapacitní (24 V se síťovým zdrojem)
V tomto případě se při výrobě přivaří 10 mm nad dnem objímka a zašroubuje senzor.
Pneumatické
míchací zařízení
Ruční míchací zařízení. Je integrováno do víka. Možné od MDG 4
Pneumatické míchací zařízení. Je integrováno do víka. Možné od MDG 4.
Elektrické míchací zařízení. Je integrováno do víka. Možné od MDG 1.
TECHNICKÉ ÚDAJE A VELIKOSTI NÁDOB:
TYP
MDG 1*
MDG 2*
MDG 3*
Provozní tlak v bar
6 bar
6 bar
6 bar
Obsah v litrech
1
2
3
Hmotnost bez míchacího zařízení v kilogramech
4,3
4,9
5,5
s ručním míchacím zařízením
s pneumatickým míchacím zařízením
s elektrickým míchacím zařízením
Nádoby - vnitřní průměr v mm
125
125
125
vnější průměr v mm (víko)
175
175
175
Výška nádoby bez víka cca v mm
163
223
283
Výška nádoby uvnitř v mm
140
200
265
Celková výška bez míchacího zařízení cca v mm
334
394
454
Celková výška s ručním míchacím zařízením cca v mm
Celková výška s pneumatickým míchacím zařízením cca v mm 411
471
531
Celková výška s elektrickým míchacím zařízením cca v mm
Poptávka
Poptávka
Poptávka
* k dodání jen z nerez oceli
Zde uvedené velikosti nádob jsou orientační hodnoty. Potřebujete-li přesné rozměry, vyžádejte si prosím technické výkresy!
MDG 4
6 bar
4
10
11,3
11,5
162
222
235
200
410
562
486
Poptávka
LDG 5*
6 bar
5
6,5
181
244
215
175
384
538
495
-
MDG 8
4 bar
8
17
19,5
21,5
28
210
292
250
220
424
577
500
644
MDG 12
6 bar
12
21
22,5
28
30,5
240
320
358
270
536
686
608
752
MDG 22
6 bar
22
31
33
38
41
265
356
440
360
620
769
692
836
107
VIEWEG
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
ADAPTÉR LUER-LOCK
ADAPTÉR LUER-LOCK, VNITŘNÍ ZÁVIT:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
POPIS:
108
Adaptéry Luer-Lock jsou
nejdůležitějšími spojovacími kusy v dávkovací
technice. Jsou k dispozici s
vnějším/vnitřním závitem
nebo jako speciální adaptéry. Hadice nebo závitové
součástky je tak možno
rychle a jednoduše připojit
k dávkovacím jehlám.
Objednací č.
Luer-Lock-26
Luer-Lock-08
Luer-Lock-08-M6
Luer-Lock-22
Luer-Lock-49
Luer-Lock-60
Luer-Lock-91
Luer-Lock-99
Luer-Lock-05
Luer-Lock-06
560953PP
560519NY
560519NY-BLK
560519PP
560519PE
560519PE-BLK
560953A-5/16-28
MV-013
560952-M5-SS
560952-M6
560952-M6-SS
560952-M8x1
560953A
560953A-V
560953SS
560953SS-V
560952A
560952A-3/8
560952SS
560952
Luer-Lock-49SS
990090-20
990090-30
990090-40
990090-50
990090-60
990090-80
560953PP-6/4
Popis
Nylon, bílá
Zelcon, bílá
Zelcon, bílá
Zelcon, černá
Nylon, bílá
PP, průhledná
Acetát, černá
Nylon, rovná
Zelcon
Zelcon
PP
Nylon, bílá
Nylon, černá
PP, bílá
PE, bílá
PE, černá
Nerez ocel
ME, poniklovaná, chromovaná
Nerez ocel
Kov
Nerez ocel
Kov
Nerez ocel
Nerez ocel pro zpětný ventil
Nerez ocel LL otočný
Nerez ocel LL otočný pro HP790
Nerez ocel
Nerez ocel
Nerez ocel
Kov
Nerez ocel pro membránový ventil
Nylon, bílá
Nylon, bílá
Nylon, bílá
Nylon, bílá
Nylon, bílá
Nylon, bílá
PP
Přípojka
Závit 10-32
Závit 1/4-32
Závit M6
Závit 1/4-32
Závit 1/4-28
Závit 1/4-28
Závit 1/4-28
Závit 1/4-28
Závit 5/16-28
Závit 1/8 NPT
Závit 1/8"
Závit 1/4 NPT
Závit 1/4 NPT
Závit 1/4 NPT
Závit 1/4 NPT
Závit 1/4 NPT
Závit 5/16-28
Závit 1/4 UNF
Závit M5
Závit M6
Závit M6
Závit M8x1
Závit 1/8"
Závit 1/8"
Závit 1/8"
Závit 1/8"
Závit 1/4"
Závit 3/8"
Závit 1/4"
Závit 1/4" NPT
Závit 1/4-28
pro hadici vnitřní Ø 2,0 mm
pro hadici vnitřní Ø 3,0 mm
pro hadici vnitřní Ø 4,0 mm
pro hadici vnitřní Ø 5,0 mm
pro hadici vnitřní Ø 6,0 mm
pro hadici vnitřní Ø 8,0 mm
pro hadici vnitřní Ø 4,0 mm
Obrázek
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
€/ks
4,35
4,35
11,05
4,35
4,35
4,35
4,35
4,35
4,35
4,35
11,05
3,05
3,05
6,90
5,10
5,10
26,25
29,40
18,80
18,80
18,80
18,80
26,25
40,95
29,40
40,95
26,25
26,25
29,40
40,95
41,50
4,35
4,35
4,35
4,35
4,35
4,35
11,05
VIEWEG
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
ADAPTÉR LUER-LOCK
ADAPTÉR LUER-LOCK ADAPTER, VNĚJŠÍ ZÁVIT:
Objednací č.
Luer-Lock-09
990063-1/8PP
990063-1/4POM
Luer-Lock-31
990063-M5
990063-M6
990063-M6-I
990063-1/8
990063-1/4
990091-20
990091-30
990091-40
990091-50
990091-60
990091-80
990077
Luer-Lock-28
Luer-Lock-28SS
Luer-Lock-47
Luer-Lock-52
Luer-Lock-75
560710
Popis
Nylon
PP
POM
Kov
Nerez ocel
Nerez ocel
Nerez ocel
Nerez ocel
Nerez ocel
Nylon, bílá
Nylon, bílá
Nylon, bílá
Nylon, bílá
Nylon, bílá
Nylon, bílá
PP
PP
Nerez ocel
PP, průhledná
PP, bílá
PP, černá
PP, průhledná
Přípojka
Závit 1/4-32
Závit 1/8"
Závit 1/4"
Závit 1/4-32
Závit M5
Závit M6
Vnitřní závit M6
Závit 1/8"
Závit 1/4"
pro hadici vnitřní Ø 2,0 mm
pro hadici vnitřní Ø 3,0 mm
pro hadici vnitřní Ø 4,0 mm
pro hadici vnitřní Ø 5,0 mm
pro hadici vnitřní Ø 6,0 mm
pro hadici vnitřní Ø 8,0 mm
pro hadici vnitřní Ø 4,0 mm
Kartuše - kartuše
vnější/vnější závit, kartuše - kartuše
Úhel 90° 1/8"
Úhel 90° 1/8"
Úhel 90° 1/8"
Uzavírací víčko
Obrázek
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
€/ks
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
11,05
11,05
18,80
18,80
18,80
18,80
18,80
18,80
4,35
4,35
4,35
4,35
4,35
4,35
11,05
4,35
18,80
4,35
4,35
5,90
2,60
NÁHRADNÍ A SPECIÁLNÍ DÍLY
990043-SS
Nerez ocel
vnější/vnitřní
23
40,95
990043
990101
990074
990074-K
Luer-Lock-77
Luer-Lock-77D
Luer-Lock-77K
Luer-Lock-78
Kov
Kov
Kov
PP
Nylon, bílá
Nylon, bílá
Nylon, bílá
Nylon
vnější/vnitřní poniklovaný, chromovaný
vnější/vnitřní, uzavírací kohout, 2/2cestný
vnější/vnitřní, dvojitý adaptér
vnější/vnitřní, nastavitelný
vnější/vnitřní, délka 20,4 mm
vnější/vnitřní, otočný, délka 20,8 mm
vnější/vnitřní, délka 17,3 mm
vnější/vnitřní, úhel 90°, barva slonová kost
24
25
26
27
28
29
30
31
26,25
32
33
34
0,48
ADAPTÉR LUER-LOCK, vnitřní pro směšovací trubice
LA-05-00
PP, bílá
na směšovací trubici 5
LA-06-08
PP, šedá
na směšovací trubici 6+8
LA-10-00
PP, černá
na směšovací trubici 10
1
4,35
40,50
26,25
11,05
4,35
4,35
4,35
4,35
0,48
0,48
Nerez ocel odpovídá číslu materiálu 1.4305
Kov odpovídá poniklované mědi
109
VIEWEG
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
FITINKY PRO MATERIÁLOVOU HADICI / EUROKARTUŠI
FITINK:
FITINK PRO MATERIÁLOVOU HADICI:
Materiál PP, 1 balení = 1 ks
Se stupňovým otvorem, materiál PP, 1 balení = 1 ks
Objednací č.
F-14A14A-90-PP
F-14A14A-PP
F-14A14I-90-PP
F-14A14I-PP
F-14A18I-90-PP
F-14I14I-PP
Popis
vnější závit 1/4" na vnější závit 1/4" 90°
vnější závit 1/4" na vnější závit 1/4"
vnější závit 1/4" na vnitřní závit 1/4" 90°
vnější závit 1/4" na vnitřní závit 1/4"
vnější závit 1/4" na vnitřní závit 1/8" 90°
vnitřní závit 1/4" na vnitřní závit 1/4"
€/ks
7,30
4,80
7,30
4,80
7,30
4,80
F-18A14A-90-PP
F-18A14A-PP
F-18A18A-PP
F-18A18I-90-PP
F-18A18I-PP
F-18I14A-PP
F-18I18I-PP
vnější závit 1/8" na vnější závit 1/4" 90°
vnější závit 1/8" na vnější závit 1/4"
vnější závit 1/8" na vnější závit 1/8"
vnější závit 1/8" na vnitřní závit 1/8" 90°
vnější závit 1/8" na vnitřní závit 1/8"
vnitřní závit 1/8" na vnější závit 1/4"
vnitřní závit 1/8" na vnitřní závit 1/8"
7,30
4,80
4,80
7,30
4,80
4,80
4,80
FITTINK PRO EUROKARTUŠI 310 ML:
1 balení = 1 ks
Objednací č.
990204-K
990204
990204-1515
990204-P1
990204-P1-SS
990204-P2-A
990204-P2-A-SS
110
Popis
Vnitřní závit 1/4" na závit
eurokartuše, plast
Vnitřní závit 1/4" na závit
eurokartuše, hliník
Vnější závit M15x1,5 na vnitřní závit
1/4", hliník
adaptér 1/4" pro eurokartuše "hřib"
(hliník)
adaptér 1/4" pro eurokartuše "hřib"
(nerez ocel)
adaptér 1/4" pro eurokartuše "hřib"
(hliník) pro držák 560927V
adaptér 1/4" pro eurokartuše "hřib"
(nerez ocel) pro držák 560927V
€/ks
41,50
41,50
41,50
89,25
124,00
89,25
124,00
Objednací č.
Pro materiálovou hadici
vnější Ø / vnitřní Ø mm
4/2
6/4
6/4
6/4
8/6
8/6
8/6
Velikost
€/ks
10,30
F-4x2-1/8
1/8"
10,30
F-6x4-1/4
1/4"
10,30
F-6x4-1/8
1/8"
12,50
F-6x4-3/8
3/8"
12,50
F-8x6-1/4
1/4"
12,50
F-8x6-1/8
1/8"
12,50
F-8x6-3/8
3/8"
Úhel 90°
10,30
F-6x4-1/8-90
6/4
1/8"
10,30
F-6x4-1/4-90
6/4
1/4"
12,50
F-8x6-1/8-90
8/6
1/8"
12,50
F-8x6-1/4-90
8/6
1/4"
12,50
F-8x6-3/8-90
8/6
3/8"
S průchozím otvorem pro stoupací vedení v nádobách na materiál
10,30
F-4x2-1/8-D
4/2
1/8"
10,30
F-6x4-1/4-D
6/4
1/4"
10,30
F-6x4-1/8-D
6/4
1/8"
12,50
F-6x4-3/8-D
6/4
3/8"
12,50
F-6x4-M18-D
6/4
M18x1,5
12,50
F-8x6-1/4-D
8/6
1/4"
12,50
F-8x6-M18-D
8/6
M18x1,5
FITINK PRO 310 ML EUROKARTUŠI (NA VENTIL)
s vnějším závitem 90°: 1 balení = 1 ks
Objednací č.
990204-1/8K
990204-1/8M
990204-1/4K
990204-1/4M
Popis
1/8" plast na závit eurokartuší
1/8" kov na závit eurokartuší
1/4" plast na závit eurokartuší
1/4" kov na závit eurokartuší
€/ks
51,00
51,00
51,00
51,00
VIEWEG
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
FITINKY PRO KARTUŠE NA VENTIL / HADICE
FITINK PRO 310 ML POUZDRO EUROKARTUŠE (ŘADA 990269):
HADICE ADAPTÉRU PRO ADAPTÉROVÉ HLAVY KARTUŠÍ:
Kov 1 balení = 1 ks
(polyvinyl) Obalová jednotka: 1 metr
Objednací č.
990208-1/8XL
990208-1/8L
990208-1/4XL
990208-1/4L
Popis
Úhel 90°, pro ventily se vstupem materiálu 1/8“, (45 mm)
Úhel 90°, pro ventily se vstupem materiálu 1/8“ (36 mm)
Úhel 90°, pro ventily se vstupem materiálu 1/4“ (43 mm)
Úhel 90°, pro ventily se vstupem materiálu 1/4“ (27 mm)
€/ks
51,00
51,00
51,00
51,00
Objednací č.
560780-2
560780-3
560780
Barva
Transparentní
Transparentní
Transparentní
vnější Ø / vnitřní Ø v mm
4x2
6x3
1/4" x 1/8"
€/m
1,20
1,20
1,20
HADICE PRO DÁVKOVAČE, VNITŘNÍ:
(PU) Obalová jednotka: 1 metr
Objednací č.
C-0010-2
C-0010-4
561400
FITTINK PRO KARTUŠE LUER-LOCK NA VENTIL
Kombinace fitinků 90° 1 balení = 1 ks
Objednací č.
990209-1/8M
990209-1/8M-PP
990209-1/8L
990209-1/4L
990209-1/4L-PP
Popis
Úhel 90°, pro ventily se vstupem materiálu 1/8“, kov,
krátká délka
Úhel 90°, pro ventily se vstupem materiálu 1/8“, PP,
krátká délka
Úhel 90°, pro ventily se vstupem materiálu 1/8“, kov,
standardní délka
Úhel 90°, pro ventily se vstupem materiálu 1/4“, kov,
standardní délka
Úhel 90°, pro ventily se vstupem materiálu 1/4“, PP,
standardní délka
€/ks
51,00
Barva
Modrá-průhledná
Modrá-průhledná
Modrá
€/m
1,65
1,90
1,90
PTFE HADICE PRO VEDENÍ MATERIÁLU:
51,00
Obalová jednotka: 1 metr
51,00
Objednací č.
Barva
51,00
T-5x4
T-6x4
T-8x6
Bílá
Bílá
Bílá
51,00
vnější Ø / vnitřní Ø v mm
4x2
6x4
1/4" x 1/8"
vnější Ø / vnitřní Ø v mm
5x4
6x4
8x6
€/m
7,25
8,55
14,20
PE HADICE PRO VEDENÍ MATERIÁLU:
Obalová jednotka: 1 metr
Objednací č.
PE-4x2-ČIRÁ
PE-4x2-ČERNÁ
PE-6x4-ČIRÁ
PE-6x4 ČERNÁ
PE-8x6-ČIRÁ
PE-8x6-ČERNÁ
vnější Ø / vnitřní Ø v mm
4x2
4x2
6x4
6x4
8x6
8x6
€/m
2,00
2,00
2,00
2,00
2,65
2,65
111
VIEWEG
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
STOJANY NA KARTUŠE A NA VENTILY
Držák pro U-kolejnici:
Držák pro
malé kartuše 3 - 55 cc:
Držák pro bodce PPD130 /
PPD3000:
226,00 €
226,00 €
226,00 €
bez kartuše
990130B
Pro U-kolejnici Z79-2
(nosník)
Držák pro svírací hadicový ventil:
990130C
Držák pro membránový ventil:
226,00 €
112
Pro svírací hadicový ventil
710PTNM-LF
990130K
Držák pro jehlové ventily:
Pro membránový ventil
DV-5625
990130D
Pro jehlový ventil DV-5425
Pro zpětný ventil DV-5325
Pro pouzdra kartuší SEMCO
Držák pro
vysokotlaký ventil:
bez pouzdra kartuše
990130E
226,00 €
bez ventilu
990130F
Pro pouzdro eurokartuše
990250-B
Držák pro objemové ventily řady
Eco-Pen:
226,00 €
bez ventilu
990130H
226,00 €
bez pouzdra
kartuše
226,00 €
bez ventilu
990130G
Pro bodec 560990-15
(PPD130A / PPD3000)
Držák pro pouzdro
eurokartuše, kov:
226,00 €
bez bodce
226,00 €
bez ventilu
990130J
Pro držák kartuše
560920V
Držák pro pouzdra kartuší
SEMCO 75 - 360 cc:
Pro vysokotlaký ventil 790HP
Pro pouzdro kartuše 990269-B
bez ventilu
990130M
990130N
Pro Eco-PEN300 / 450
Pro Eco-PEN600 / 700
VIEWEG
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
DRŽÁKY VENTILŮ
OBJEDNACÍ ČÍSLO 990232
OBJEDNACÍ ČÍSLO 560927V
U-kolejnice, univerzální pro
všechny systémy XYZ
Držák ventilu vhodný pro:
• adu 790HP
• 990204-P2-A (hřib)
Seznam dílů:
SEZNAM DÍLŮ:
152,25 €
B
Č.
A
bez obr.
B
Objednací č.
990232
990232-L
Z79-2
Popis
U-kolejnice
U-kolejnice dlouhá
Nosník
Stavěcí šroubek
se zářezem M4x8
ks
1
1
1
5
€/ks
89,00
142,00
60,90
Č.
B
1
C
2
A
Objednací č.
Z79-2
Z91
Kus
1
1
4
1
1
C
OBJEDNACÍ ČÍSLO 990215
•
•
•
•
DV-5325 /SS
DV-5425 /SS
TS-5520 /SS
SV-1217SS
152,25 €
Držák ventilu vhodný pro:
• řadu VD-510
• DV-5625-U
B
SEZNAM DÍLŮ:
Č.
B
1
C
2
Popis
Nosník
Upínací kroužek
Šroub z nerez oceli M3x8
Šroub z nerez oceli M5x30
B
OBJEDNACÍ ČÍSLO 990241
Držák ventilu vhodný pro:
Objednací č.
Z79-2
Z445
B
152,25 €
SEZNAM DÍLŮ:
Popis
Nosník
Upínací kroužek
Šroub z nerez oceli M3x8
Kus
1
1
3
1
C
Č.
B
1
C
Objednací č.
Z79-2
Z104
Popis
Nosník
Upínací kroužek
Šroub z nerez oceli M3x8
Kus
1
1
3
1
C
113
VIEWEG
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
DRŽÁKY VENTILŮ
OBJEDNACÍ ČÍSLO 990241-ECO450A
OBJEDNACÍ ČÍSLO 990241-29
Držák ventilu vhodný pro:
• eco-PEN300
• eco-PEN450
Držák ventilu vhodný pro:
• VP-300
B
195,00 €
1
SEZNAM DÍLŮ:
Č.
B
1
C
2
Objednací č.
Z79-2
S00300
Popis
Nosník
Upínací kroužek
Šroub z nerez oceli M3x12
Šroub z nerez oceli M5x20
Č.
B
1
C
Objednací č.
Z79-2
S00503
Kus
1
1
5
1
C
• Redukční kroužky pro upevnění různých velikostí kartuší
B
195,00 €
1
SEZNAM DÍLŮ:
Popis
Nosník
Upínací kroužek
Šroub z nerez oceli M3x12
Šroub z nerez oceli M5x20
Kus
1
1
4
1
2
C
114
Popis
Nosník
Upínací kroužek
Šroub z nerez oceli M3x8
OBJEDNACÍ ČÍSLO 561183V, 561184V, 560943V
SEZNAM DÍLŮ:
Č.
B
1
C
2
Objednací č.
Z79-2
Z444
C
OBJEDNACÍ ČÍSLO 990241-ECO600
Držák ventilu vhodný pro:
• ecoPEN600
• ecoPen700
B
SEZNAM DÍLŮ:
2
Kus
1
1
4
1
152,25 €
Č.
1
2
3
2
Objednací č.
561183V
561184V
560943V
561025-15
Popis
Redukční kroužek 3 cc
Redukční kroužek 5 cc
Redukční kroužek 10 cc
Redukční kroužek pro řadu
PPD s vnitřním průměrem
15 mm
€/ks
16,10
16,00
16,00
16,10
2
1
3
VIEWEG
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
DRŽÁKY KARTUŠÍ A BODCŮ
OBJEDNACÍ ČÍSLO 560920V-N (DRŽÁK BEZ KARTUŠE)
OBJEDNACÍ ČÍSLO 990241-15 (DRŽÁK BEZ BODCE)
• Držák kartuše s jehlovým
adaptérem pro 30/55cc
• Držák dávkovacího
bodce pro peristaltické
čerpadlo řady PPD
241,50 €
B
1
Objednací č.
Z79-2
Z339-1
Z339-2-MOD
560952SS-14-MOD
990063-M6-MOD
Popis
Nosník
Držák kartuše horní
Držák kartuše dolní
Šroub s rýhovanou hlavou M3x6
Šroub z nerez oceli M3x8
Luer-Lock, vnitřní
Luer-Lock, vnitřní
Kus
1
1
1
1
4
1
1
2
4
3
OBJEDNACÍ ČÍSLO 560920V (DRŽÁK BEZ KARTUŠE)
• Držák kartuše pro
30/55cc
1
B
152,25 €
SEZNAM DÍLŮ:
Objednací č.
Z79-2
Z339-1
Z339-2
Popis
Nosník
Držák kartuše horní
Držák kartuše dolní
Šroub s rýhovanou hlavou M3x6
Šroub z nerez oceli M3x8
Č.
B
1
Objednací č.
Z79-2
Z91
2
3
C
560990-15
561025-15
Popis
Nosník
Upínací kroužek pro dávkovací bodec
Dávkovací bodec
Redukční kroužek na 15 mm
Šroub z nerez oceli M3x8
2
Kus
1
1
3
1
1
3
1
5
C
Č.
B
1
2
3
C
152,25 €
SEZNAM DÍLŮ:
SEZNAM DÍLŮ:
Č.
B
1
2
3
C
4
5
B
C
Dávkovací trysky pro dávkovací bodec 560990-15
Objednací č.
561003
561004
561005
561006
Hadice / hadice černá
560984A / 560984BA
560985A / 560985BA
560995A / 560995BA
560996A / 560996BA
Tryska
1,5 mm
1,9 mm
2,4 mm
2,9 mm
€/ks
36,75
36,75
36,75
36,75
561000
561001
561002
560997A / 560997BA
560998A / 560998BA
560999A / 560999BA
0,7 mm
0,9 mm
1,0 mm
36,75
36,75
36,75
2
Kus
1
1
1
2
4
C
3
115
VIEWEG
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
DESKY ADAPTÉRU - KŘÍŽOVÝ SUPORT
OBJEDNACÍ ČÍSLO 560970V-L, 560970V
KŘÍŽOVÉ SUPORTY PRO DÁVKOVACÍ ROBOTY XYZ
• Deska adaptéru pro
montáž vodicích T-lišt
Křížový suport XYZ:
• pro všechny běžné
dávkovací roboty XYZ
SEZNAM DÍLŮ:
SEZNAM DÍLŮ:
Č.
1
2
Objednací č.
560970V-L
560970V
Popis
Deska adaptéru, dlouhá
Deska adaptéru
Objednací č.
990211-7000
990211-4000
990211-9000
990211-9004
990211-4
990211
€/ks
99,75
51,00
1
OBJEDNACÍ ČÍSLO 990134
• Vodicí T-lišty pro dávkovací roboty XYZ
Nadelzentrierung mit
Verstellung für U-Schiene,
Č.
1
2
3
4
5
bez obr.
Objednací č.
560939V-150
560939V
560941
560921
560947
560922
Popis
Vodicí kolejnice 150 mm
Vodicí kolejnice 220 mm
Vodicí kolejnice 305 mm
Vodicí kolejnice 95 mm
U-příchytka bez M6x5
Nástavcový šroub M6x5
€/ks
89,00
96,00
120,00
51,45
33,50
2,50
€/ks
1150,00
na vyžádání
1150,00
1385,00
1385,00
1150,00
2
OBJEDNACÍ ČÍSLO 560939V, 560939V-150, 560921, 560941, 560922
SEZNAM DÍLŮ:
Abstand zum Balken ca. 40
bis 50 mm
SEZNAM DÍLŮ:
1
2
3
5
4
116
Popis
Křížový suport F7000N
Křížový suport F4200N
Křížový suport F9000N
Křížový suport F9004N
Křížový suport řady JR2000 & F7000
Křížový suport řady JR2000
Nr. Objednací č.
990134
1 990137-050
2 990137-180
3 990137-310
990137-XXX
Popis
Nadelzentrierung ohne Einsattz
Einsatz für Nadelzentrierung 0,5 mm
Einsatz für Nadelzentrierung 180 mm
Einsatz für Nadelzentrierung 310 mm
Einsatz für Nadelzentrierung XXX (hier
muss die Größe der Bohrung in mm
angegeben werden. -150 = 1,50 mm
€/ks
Stk.
165,00
1
35,00
1
1
35,00
1
35,00
1
35,00
2
3
1
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
VIEWEG
DRŽÁKY VELKÝCH KARTUŠÍ
OBJEDNACÍ ČÍSLO 560925V (BEZ KARTUŠE A POUZDRA KARTUŠE)
• Držák kartuše pro pouzdro eurokartuše 310cc
Pro kontrolu hladiny je
potřeba ještě dodatečný
upínací kroužek
Objednací č.
Z79-2
Z174
Držák ventilu vhodný pro:
• svírací ventil 710PT
1
152,25 €
SEZNAM DÍLŮ:
Č.
B
1
C
OBJEDNACÍ ČÍSLO 560781A-V
Popis
Nosník
Upínací kroužek
Šroub z nerez oceli M3x8
Šroub z nerez oceli M5x35
ks
1
1
4
1
152,25 €
SEZNAM DÍLŮ:
Č.
€/ks
60,90
100,80
Objednací č.
560781A-V
Popis
Držák ventilu 710PT
Kus
1
1
2
C
B
OBJEDNACÍ ČÍSLO 560926V (BEZ KARTUŠE A POUZDRA KARTUŠE)
• Držák kartuše pro pouzdro kartuše Semco 75cc
až 360cc
Objednací č.
Z79-2
Z143
1
Pro kontrolu hladiny je
potřeba ještě dodatečný
upínací kroužek
Popis
Nosník
Upínací kroužek
Šroub z nerez oceli M3x8
Šroub z nerez oceli M5x35
• Otočné ústrojí 360°
152,25 €
SEZNAM DÍLŮ:
Č.
B
1
C
OBJEDNACÍ ČÍSLO 561140
ks
1
1
4
1
152,25 €
SEZNAM DÍLŮ:
1
€/ks
60,90
100,80
Č.
2
C
Objednací č.
561140
Popis
Otočné ústrojí
(bez kartuše)
Kus
1
117
VIEWEG
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
DRŽÁKY A PRVKY HLÁŠENÍ PRÁZDNÉHO STAVU
OBJEDNACÍ ČÍSLO 990257-M
OBJEDNACÍ ČÍSLO 990240
Hlášení prázdného stavu pro eurokartuši,
magnetické, s teleskopickým pístem
Hlášení prázdného stavu pro kartuši SEMCO, kapacitní
255,00 €
244,00 €
SEZNAM DÍLŮ:
SEZNAM DÍLŮ:
Č.
Popis
Kus
1
Čidlo, přípojka M8
1
2
3
Kovová páska
Kabel 2 m bez obr.
1
Č.
1
2
3
1
1
Objednací č.
Z143
Popis
Upínací kroužek
Šroub z nerez oceli M5x30
Čidlo M12x1
Kabel 2 m bez obr.
Kus
1
1
1
1
2
3
OBJEDNACÍ ČÍSLO 990257-0
OBJEDNACÍ ČÍSLO 990257
Hlášení prázdného stavu pro eurokartuši, optické
1
Hlášení prázdného stavu pro eurokartuši, kapacitní
255,00 €
SEZNAM DÍLŮ:
Č.
1
2
Popis
Čidlo M118x1
Kabel 2 m bez obr.
255,00 €
SEZNAM DÍLŮ:
Kus
1
1
Č.
1
2
3
Objednací č.
Z174
Popis
Upínací kroužek
Šroub z nerez oceli M5x30
Čidlo M12x1
Kabel 2 m bez obr.
Kus
1
1
1
1
1
3
118
2
2
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
VIEWEG
OHŘEV KARTUŠE, JEHLY A VENTILU
OHŘEV PRO KARTUŠE
OHŘEV PRO DÁVKOVACÍ JEHLY
Ohřev kartuší pro malé kartuše od 3 do 55 cc
Ohřev dávkovací jehly 24 V DC, 6 W
SEZNAM DÍLŮ:
SEZNAM DÍLŮ:
Objednací č.
990247A-3
990247A-5
990247A-10
990247A-30
990247A-55
Popis
3 cc ohřev kartuší, 24 V DC, 50 W
5 ccm ohřev kartuší, 24 V DC, 50 W
10 ccm ohřev kartuší, 24 V DC, 50 W
30 ccm ohřev kartuší, 24 V DC, 50 W
55 ccm ohřev kartuší, 24 V DC, 50 W
€/ks
535,00
535,00
535,00
535,00
535,00
OHŘEV PRO VENTILY
Ohřev ventilu pro:
• DV-5325
• DV-5425 /SS
• DV-5520 /SS
990259-29
990259-HP790
Objednací č.
990238
990238-K
Popis
Topení
Víčko pro topení
€/ks
342,00
50,00
1
2
OHŘEV PRO POUZDRA KARTUŠÍ
Ohřev kartuší pro velké kartuše 230 V AC, 140 W
310 ml eurokartuše 75–900 ml kartuše SEMCO®
• SV-1000SS
• VP300
bez ventilu a U kolejnice
bez obalu kartuše
Seznam dílů:
Objednací č.
990259
Č.
1
2
SEZNAM DÍLŮ:
Popis
Ohřev pro DV-5325, DV-5425 /SS
DV-5520 /SS, SV-1000
(24 V DC, 20 W )
Ohřev pro VP300 (24 V DC, 20 W )
Ohřev pro VP300 (24 V DC, 20 W )
€/ks
342,00
Objednací č.
990247-310
990247-310B
342,00
342,00
990247-360
990247-600
990247-900
Popis
Ohřev 310 ml eurokartuše
Ohřev 310 ml eurokartuše pro pouzdro
kartuše 990269-B, ALU 2dílné
Ohřev kartuše 180–360 ml SEMCO
Ohřev kartuše 600 ml SEMCO
Ohřev kartuše 900 ml SEMCO
€/ks
415,00
415,00
415,00
520,00
520,00
119
VIEWEG
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
OHŘEV SMĚŠOVACÍCH TRUBIC - REGULACE OHŘEVU
OHŘEV SMĚŠOVACÍCH TRUBIC
Ohřev pro statické směšovací trubice s ochranným
pouzdrem, 230 V AC, 80 W
SEZNAM DÍLŮ:
Objednací č.
990046-6-32
990046-6-48
990046-8-32
990046-9-30
990046-13-32
120
Popis
Ohřev pro směšovací trubici 6-32
Ohřev pro směšovací trubici 6-48
Ohřev pro směšovací trubici 8-32
Ohřev pro směšovací trubici 9-30
Ohřev pro směšovací trubici 13-32
€/ks
446,00
446,00
446,00
510,00
510,00
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
VIEWEG
REGULACE OHŘEVU
1065,00 €
1065,00 €
POPIS REGULACE OHŘEVU 990235A-24V
POPIS REGULACE OHŘEVU 990235A
Po zapnutí se zobrazí dvě teploty:
"Požadovaná"(zeleně)
a "Aktuální"(červeně)
a to samozřejmě jen v
případě, kdy je zapojené
čidlo / ohřev. Nastavte
přepínač do polohy "ZAP"
a do ohřevu bude dodáván proud. Po dosažení
požadované teploty se
Regulace se skládá
z regulační jednotky pro
zahřívací manžety 230 V.
Vhodné pro nádoby na materiál řady MDG, směšovací
zařízení VOLUMENMIX, i
pro nádoby na materiál pro
velké kartuše.Po zapnutí
se zobrazí dvě teploty:
"Požadovaná"(zeleně)
a "Aktuální"(červeně)
rozsvítí žlutá kontrolka.
a to samozřejmě jen v
případě, kdy je zapojené
čidlo / ohřev. Nastavte
přepínač do polohy "ZAP"
a do ohřevu bude dodáván proud. Po dosažení
požadované teploty se
rozsvítí žlutá kontrolka.
TECHNICKÉ ÚDAJE 990235A-24V:
TECHNICKÉ ÚDAJE 990235A:
Rozměry Š x H x V
Hmotnost
Napájení
Interní napětí
Regulátor teploty OMROM
Rozměry Š x H x V
Hmotnost
Napájení
Regulátor teploty OMROM
235 x 210 x 85 mm
cca 1,0 kg
230 V AC 50 Hz
24 V DC
20 - 80 °C
235 x 210 x 85 mm
cca 1,0 kg
230 V AC 50 Hz
20 - 80 °C
121
VIEWEG
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
INDEX
2K
2K Dosierpistolen
Austragspistolen pneumatisch 74
A
Austragspistolen 2K
Pneumatische Dosierpistolen
für Doppelkartuschen 1:1 (nicht für Dentalkartuschen) 74
C
Čerpadla
DA35 Pístové čerpadlo 18
Ruční čerpadla 17
Sudové excentrové dopravní čerpadlo 19
D
Dávkovače
Analogové
DC150 dávkovač bez časovače 5
DSP501N s výkonným ventilem 8
DSP502N analogový s ukazatelem vakua 9
JB1113 6
Digitální
Digitální dávkovač řady DC1000 11
SL101N 7
Vakuová zařízení
DC600 Dávkovač s vakuovou pinzetou 10
VPP511 Vakuová pinzeta, elektrická 14
VPP803B Vakuová pinzeta, pneumatická 14
122
Dávkovací jehly
celokovová, kapilára z ušlechtilé oceli 89
celokovová s 2/3/4násobnou kapilárou 88
celokovová s jednoduchou kapilárou 88
kónický se závitem Luer-Lock 87
MICRON-S 90
pružná, se závitem Luer-Lock 89
rovná, se závitem Luer-Lock 86
s nástavcem z PTFE 89
standard, (s hliníkovým tělem) 88
zahnutá, se závitem Luer-Lock 87
Dávkovací pera a láhve 103
Dávkovací pistole dvousložkových materiálů
Pneumatické vytlačovací pistole pro systém II 73
Ruční vytlačovací pistole pro systém II 73
Vytlačovací pistole, pneumatické 73
Vytlačovací pistole, ruční 73
Dávkovací štětec 89
Dávkovací systémy XYZ JS550/JS750 SCARA 68
Dávkovací systémy XYZ řady 2000N
JR2300N 54
JR2400N 56
JR2500N 58
JR2600N 60
Dávkovací systémy XYZ řady 7000
F7300N 48
F7400N 50
Dávkovací trysky pro dávkovací bodce 560990-15 115
Dávkovací trysky s vnějším závitem 1/4" NPT 100
Dotykový spínač 104
Držáky
Deska adaptéru pro montáž vodicích T-lišt 116
Držák dávkovacího bodce 115
Držáky kartuší
Držák kartuše pro 30/55cc 115
Držák kartuše pro eurokartuši 117
Držák kartuše pro kartuši Semco 117
Držák kartuše s jehlovým adaptérem 30/55 cc 115
Redukční kroužky pro upevnění různých velikostí kartuší
114
Držáky ventilů
pro eco-PEN300 / eco-PEN450 114
pro ecoPEN600 / ecoPEN700 114
pro svírací ventil 710PT 117
pro VD510 / DV-5625-U 113
pro VP300 114
Kartuše a stojany ventilů 112
Křížový suport XYZ pro všechny běžné dávkovací roboty XYZ
116
U-kolejnice, univerzální pro všechny systémy XYZ 113
Vodicí T-lišty pro dávkovací stoly XYZ 116
Dvousložková směšovací zařízení
Dvousložkový směšovací systém pro nepatrné množství
eco-Duo450 76
Objemový mix (5–80 ccm) 78
Dvousložkové dvojité kartuše
50 ml (PRÁZDNÉ) 95
Systém II: 95
Dvousložkové vytlačovací pistole
Pneumatické dávkovací pistole
pro dvojité kartuše 1:1 (ne dentální kartuše) 73
Ruční dávkovací pistole
Pro dentální kartuše 1:1 (UHU) 73
Pro dvojité kartuše 1:1 / 2:1 / 4:1 / 10:1 73
F
Fitinky
FITINK 110
pro eurokartuši 310 ml 110
pro eurokartuši na ventil 110
pro Luer-Lock kartuší na ventil 111
pro materiálovou hadici 110
pro pouzdro eurokartuše (990269) 111
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
VIEWEG
INDEX
H
Hadice
Hadice adaptéru pro adaptérové hlavy kartuší 111
Hadice pro dávkovače, vnitřní 111
PE hadice pro vedení materiálu 111
Hadicové nástavce pro svírací ventily
Hadicová vedení (PE) 101
Hadicový nástavec (PE) pro ruční svírací ventil 101
Hadicový nástavec (PE) pro svírací hadicový ventil 101
Halterungen
T-Führungsschienen für XYZ-Dosiertische 116
L
LUER-LOCK adaptér, vnější závit, samčí 108
LUER-LOCK vnitřní závit, samičí 109
M
Míchací zařízení nádob na materiál 107
N
Nádoba na materiál
Nádoba na materiál s průhlednou tlakovou komorou 105
Řada MDG 106
O
Ochranná pouzdra 94
Otočný stůl XYZ RT404-FLEXII 70
P
Pojistné matice pro směšovací trubice 94
Pouzdra kartuší
EURO 96
SEMCO 98
R
Regulace ohřevu
Regulace ohřevu 24V 121
Regulace ohřevu 230V 121
Spotřební materiál systém B
Kartuše, černé 83
Kartuše, průhledné 83
Ruční píst 83
Zátky neoprén, černé 83
T
Těleso náhradního vřetena 101
S
Směšovací trubice
Bajonetová přípojka (pro 38 / 50 ml) 93
bílé prvky (Polyplas) 93
Kvadro směšovač 92
modré prvky (Delrin / POM) 92
pro dentální kartuše (UHU) 94
pro EcoDuo s hladkou výpustí 95
Rotační směšovač (POM) 92
s přípojkou Twist-Lock (50 ml 1:1) 94
Upevňovací materiál. Siehe Směšovací trubice: Upevňovací
materiál
žluté prvky (Delrin / POM) 92
Topení
Ohřev dávkovací jehly 119
Ohřev kartuší pro malé kartuše od 5 do 55 ccm 119
Ohřev kartuší pro velké kartuše 310 ml eurokartuše, 75–360 ml
kartuše SEMCO 119
Ohřev nádob s materiálem 107
Ohřev směšovací trubice 120. Siehe auch Topení: Ohřev
směšovací trubice
Ohřev ventilu pro DV5325, DV5425/SS, DV5520/SS, DV509-SS-L,
SV1000SS 119
U
Upevňovací svorky. Siehe Upevňovací svorky
Spádové láhve 104
Spotřební materiál systém A
Adaptér kartuše 85
Hadicové spony 86
Hlavy adaptérů 85
Kartuše 84
O-kroužky 85
Přístrojový konektor 86
Ruční píst 84
Uzávěr nahoře 85
Uzávěr na straně jehly 84
Zátky 84
V
Velké kartuše, EURO 96
Velké kartuše, SEMCO 97, 98
Ventile
Hochdruckventil 790HPSSNM-LF 33
Ventilové řídicí jednotky
Řídicí jednotky pro řadu EcoPen 43
Ventilové řídicí jednotky řady VC1000 42
V-JET regulátor VC1300 41
123
VIEWEG
Telefon +42 (0) 775 675 001 • [email protected]
INDEX
Ventily
Jehlové ventily
DV-5420 26
Microshot TS-5440 27
Membránové ventily
VD-510 25
Pístové ventily
VP300 28
‫‏‬Rozprašovací ventily
SV-1000SS 32
Svírací hadicové ventily
Ruční svírací hadicový ventil 700PTPCW 23
Svírací hadicový ventil 710 PT 24
Tryskový ventil V-JET 40
Ventily pro objemové dávkování
DV-8000 35
Řada ECO-PEN 36
Vřetenové ventily
DV5000DFS 34. Siehe auch Ventily: Vřetenové ventily:
DV5000DFS
Vysokotlaký ventil 790HPSSNM-LF 30
Zpětné ventily
DV-5322 29
Vytlačovací pistole 1K
Dávkovač s tubou 15
Pneumatické dávkovací pistole 15
Ruční dávkovací pistole 15
X
XYZ dávkovací systémy řady 7000
F4200N 46
Z
Zařízení pro plnění kartuší
z velkých kartuší 16
124

Podobné dokumenty

vieweg - Dosieren

vieweg - Dosieren Pro montáž miniaturních komponent a příslušných aplikací. Vakuová pinzeta je ideální pro Pick & Place i pro montáž a dodatečné zpracování drobných součástí. Před umístěním součástí pomocí vakuové p...

Více

Pružiny tlačné - Pružiny Alcomex

Pružiny tlačné - Pružiny Alcomex Tlačné pružiny Všechny rozměry pružin uvedených v katalogu jsou standardizovány. Také jsou zde uvedena potřebná technická data. Každá pružina má své vlastní katalogové číslo. Při objednávce udávejt...

Více

TECHnews 9 - Svět plastů

TECHnews 9 - Svět plastů W853 pro činí 40 kg, v případě robota W863 pro je to 75 kg. WITTMANN 4.0 – demonstrován na SmartPower 25 Při příležitosti oslav 40-tého výročí skupiny WITTMANN bylo na všech vystavených exponátech ...

Více

fibromax - SK Technik

fibromax - SK Technik Konstrukčně se otočné stoly FIBRO vyznačují tuhou mechanickou konstrukcí, perfektně sladěnou technikou pohonu i řízení a nízkými náklady na údržbu. Při každodenním nasazení mohou být na stolech FIB...

Více

BramacTherm

BramacTherm Stačí nám pouze vyplněný dotazník, který naleznete on-line na internetu na našich webových stránkách: www.bramac.cz, nebo na konci tohoto prospektu.

Více

Plně integrovaný zásuvný modul pro Rhino®, který

Plně integrovaný zásuvný modul pro Rhino®, který výrobními metodami a snadnosti použití není tento balík pouze efektivní, ale nabízí také velice atraktivní cenu pro zákazníky s omezeným rozpočtem nebo pro začátečníky.

Více

MaxFighler F-22X Power • Energy

MaxFighler F-22X Power • Energy (tlačítka 1-4). Ve většině her se jiná tlačítka často používají k výběru, nabíjení zbraní, přiřazování cílů atd. Hledáček: Hledáček' slouží k realističtějšímu zobrazení okna kokpitu. Směrovka: Korm...

Více