Generuj PDF - Portál životního prostředí hlavního města Prahy

Komentáře

Transkript

Generuj PDF - Portál životního prostředí hlavního města Prahy
Zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, účinným od 1.9.2012, byla zavedena povinnost pro orgány ochrany ovzduší aktivně
zpřístupňovat veřejnosti informace o podaných žádostech o závazná stanoviska a povolení provozu a o závazných stanoviscích a
povoleních provozu vydaných na základě těchto žádostí.
Seznam žádostí evidovaných Odborem životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy v roce 2014 (1. pololetí):
[ Zpět na seznam žádostí evidovaných v aktuálním roce | žádosti evidované v roce 2014 - 2.pol. ]
Datum podání
Identifikace
žadatele
Předmět
žádosti
2.1. 2014
AED PROJEKT,
a.s..
6.1. 2014
Městská část
Katastrální
území
Specifikace
zdroje
Závazné
Praha 6
stanovisko - ÚŘ náhradní zdroj
elektrické
energie a kotelna
v rámci stavby
"Rezidence
Vokovický dvůr",
při ul. Ke Dvoru,
Praha 6
Vokovice
2 x plynový kotel Závazné
Buderus Logano
stanovisko
Plus GB402 o
celkovém
tepelném příkonu
619 kW a 1 x
dieselagregát
Olympian typ
GEP 165-4 o
tepelném příkonu
346 kW
0000968/14
Toman a David,
s.r.o.
Povolení provozu
- autolakovna
Trabantská 35,
Praha 9
Praha 9
Satalice
lakovací a sušicí
kabina C-THERM
HYDROJET
výrobce CYAN
s.r.o.
Povolení provozu
0022584/14
6.1. 2014
Autoservis
Hoffmann s.r.o.
Povolení provozu
- autolakovna
Průmyslová
1577, Praha 9
Praha 9
Kyje
lakovací a sušicí
kabina C-THERM
HYDROJET
výrobce CYAN
s.r.o.
Povolení provozu
0022799/14
9.1. 2014
Dial Telecom,
a.s.
Povolení provozu
- náhradní zdroj
energie Nagano,
U Nákladového
nádraží 3265/10,
Praha 3
Praha 3
Strašnice
dieselagregát
Broadcrown
BCD380S o
příkonu 753 kW
Povolení provozu
0039738/14
9.1. 2014
Dial Telecom,
a.s.
Povolení provozu
- náhradní zdroj
energie Corso
Karlín, Thámova
647/7b, Praha 8
Praha 8
Karlín
dieselagregát
Caterpillar
Olympian GEH
220-2 o příkonu
488 kW
Povolení provozu
0039732/14
13.1. 2014
Ministerstvo
obrany
Povolení provozu Praha 9
- čerpací stanice
Mladoboleslavská
300, Praha 9
Kbely
1x výdejní stojan Povolení provozu
ADAST-SYSTEMS
8951.31.A/1/VR1
-M
0047867/14
14.1. 2014
Německá škola v
Praze
Povolení provozu Praha 5
- plynová kotelna
Schwarzenberská
700/1, Praha 5
Jinonice
2x kotel Buderus
Logano GE 434 o
jednotkovém
výkonu 325 kW
Povolení provozu
0057766/14
15.1. 2014
České dřevařské
závody Praha
Povolení provozu
- kotelna na
biomasu,
truhlárna a
lakovna U
Arborky 112,
Praha 9
Praha 9
Satalice
1x kotel Vyncke
MS/HD 4t o
příkonu 2,632
MW a 1x kotel
Vyncke MS/HD
1,5 t o příkonu
1,053 MW,
výroba
dřevěných oken
a lakovací box
Kovofiniš Ledeč
nad Sázavou
Povolení provozu
0068674/14
15.1. 2014
Policejní
prezidium České
republiky
Správa
logistického
zabezpečení;
Nádražní 16
Praha 5
Závazné
stanovisko Areál Zbraslav plynofikace
areálu, Na
Baních 1304,
Praha-Zbraslav
Praha-Zbraslav
Zbraslav
Dvě kotelny: a)
2x Buderus SB
745, celkový
tepelný příkon
2,2 MW
b) 2x Buderus
GB 402, celkový
tepelný příkon
cca 1,1 MW
Závazné
stanovisko
0062354/14
Strana 1 z 18
Výsledný
dokument
Č.j.
Datum podání
Identifikace
žadatele
Předmět
žádosti
Městská část
Katastrální
území
Specifikace
zdroje
16.1. 2014
Unique
development,
spol. s r.o.
Závazné
stanovisko - ke
změně stavby
Waltrovka
OFFICES - 1.
etapa, plynová
kotelna a tři
dieselagregáty
Praha 5
Jinonice
2 x plynový kotel Závazné
HOVAL UltraGas
stanovisko
850 a dva
dieselageráty typ
CAT OLYMPIA
C15 STBY, každý
o jmenovitém
tepelném příkonu
1 130 kW a
jeden
dieselagregát typ
CAT OLYMPIA
C32 STBY
0069878/14
20.1. 2014
PRO-ARK s.r.o.
Povolení provozu Praha 4
- plynová kotelna
Pyšelská 2, Praha
4
Chodov
6x kotel Buderus Povolení provozu
Logamax plus GB
112 o
jednotkovém
výkonu 22-331
kW
0083398/14
21.1. 2014
MTP Service,
s.r.o.
Povolení provozu Praha 5
- plynová kotelna
Anděl Media
Centrum, Karla
Engliše 519/11,
Praha 5
Smíchov
3x kotel Buderus
Logano GE 515 o
jednotkovém
výkonu 400 kW
Povolení provozu
0087007/14
22.1. 2014
Bilfinger HSG
Technologies and
Facility
Management
s.r.o.
Povolení provozu Praha 2
- plynová kotelna
Kateřinská
466/40, Praha 2
Nové Město
3x kotel
Hydrotherm MV
360 I o
jednotkovém
výkonu 360 kW
Povolení provozu
0095551/14
22.1. 2014
Univerzita
Karlova v Praze
Povolení provozu Praha 5
- plynová kotelna
Plzeňská
130/221, Praha 5
Motol
6x kotel Vaillant
VKM 2-312/3 EU
o jednotkovém
výkonu 303 kW
Povolení provozu
0095712/14
23.1. 2014
DUFONEV R.C.,
a.s.
Povolení provozu
- mobilní
recyklační linky
suti
Praha 9
Běchovice
7x třídič, 5x
drtič, prosévací
stroj,
elektrocentrála,
generátor, 6x
nakladač kolový,
3x rypadlo
Povolení provozu
0107340/14
24.1. 2014
Štíbr Robert,
Myslíkova 17,
Praha 1
Závazné
stanovisko k
umístění a
stavbě čistírny
oděvů Royal
Clean, Milady
Horákové
389/44, P-7.
Praha 7
Holešovice
1 x SUPREMA
750 PRO
závazné
stanovisko
0111564/14
27.1. 2014
Hlavní město
Praha
Povolení provozu
- náhradní zdroje
el. energie, nám.
Franze Kafky
16/1, Praha 1
Praha 1
Staré Město
2x dieselagregát
Caterpillar C18
ATAAC I-6 o
jednotkovém
příonu 1,37 MW
Povolení provozu
0122192/14
27.1. 2014
GE Money Bank,
a.s.
Povolení provozu
- náhradní zdroj
el. energie V
Parku 2294/2,
Praha 4
Praha 4
Chodov
1x dieselagregát
Perkins 4008
TAG2A o příkonu
2,546 MW
Povolení provozu
0115485/14
27.1. 2014
Stavební
spořitelna České
spořitelny, a.s.
Povolení provozu
- náhradní zdroj
el. energie
Vinohradská
1632/180, Praha
3
Praha 3
Žižkov
1x dieselagregát Povolení provozu
Volvo - TWD
1210 G o příkonu
0,663 MW
0115487/14
27.1. 2014
Českomoravská
stavební
spořitelna, a.s.
Povolení provozu
- náhradní zdroj
el. energie
Vinohradská
3218/169, Praha
10
Praha 10
Strašnice
1x dieselagregát
Perkins 3012
TAG2A o příkonu
1,609 MW
Povolení provozu
0115494/14
27.1. 2014
GE Money Bank,
a.s.
Povolení provozu Praha 4
- náhradní zdroje
el. energie
Vyskočilova
1422/1a, Praha 4
Michle
2x dieselagregát
Volvo - TAD
1630 GE o
jednotkovém
příkonu 1,176
MW
Povolení provozu
0115500/14
Strana 2 z 18
Výsledný
dokument
Č.j.
Datum podání
Identifikace
žadatele
Předmět
žádosti
27.1. 2014
SDI s.r.o.
27.1. 2014
d - plus
projektová a
inženýrská a.s.
28.1. 2014
Městská část
Katastrální
území
Specifikace
zdroje
Výsledný
dokument
Č.j.
Povolení provozu Praha 3
- plynová kotelna
Nemocnice Na
Žižkově,
Kubelíkova
1250/16, Praha 3
Žižkov
3x kotel ŽD
Bohumín E IV, z
toho 2x příkon
381 kW a 1x
příkon 202 kW
Povolení provozu
0122108/14
Závazné
stanovisko ke
stavbě - Nová
vodní linka
stavbva č. 6963
Ústřední čistírna
odpadních vod
Praha 6
Bubeneč
ÚČOV - celková
přestavba - nová
vodní linka
Závazné
stanovisko
0113259/14
atelier VV
Závazné
projekce a
stanovisko inženýrink staveb náhradní zdroj
elektrické
energie, K
Pérovně 945/7,
Praha 15
Praha 15
Hostivař
1 x dieselagregát Závazné
Perkins o
stanovisko
elektrickém
výkonu 1000
kVA/910 kW a o
tepelném příkonu
2172 kW
0123963/14
29.1. 2014
Profi Auto Servis
s.r.o.
Povolení provozu
- autolakovna
Nádražní 64,
Praha 5
Praha 5
Smíchov
1x lakovací
kabina SAICO
Povolení provozu
0126089/14
29.1. 2014
Letiště Praha ,
a.s.
Povolení provozu
- Výtopna Sever,
K Letišti 1019/6,
Praha 6
Praha 6
Ruzyně
2x kotel ČKD
Dukla BK 12 o
jednotkovém
výkonu 8 MW a
2x kotel LOOS
UT-H 10 000 o
jednotkovém
výkonu 10 MW
Povolení provozu
0126178/14
29.1. 2014
DHL Information
Services
(Europe) s.r.o.
Povolení provozu
- náhradní zdroje
el. energie V
Parku 2308/10,
Praha 4
Praha 4
Chodov
4x dieselagregát Povolení provozu
Caterpillar D3516
o jednotkovém
příkonu 5,336
mW
0126281/14
30.1. 2014
CE Colo Czech
s.r.o.
Povolení provozu
- náhradní zdroje
el. energie Nad
Elektrárnou
1428/47, Praha
10
Praha 10
Michle
2x dieselagregát
CAT 3512 HD o
jednotkovém
příkonu 3,922
MW a 2x
dieselagregát
CAT 3512B HD z
toho 1 o příkonu
3,922 MW a 2. o
příkonu 4,036
MW
Povolení provozu
0133106/14
31.1. 2014
Březina Petr
Povolení provozu
- mobilní
recyklační linka
1x pásový
čelistový drtič
HARTL
POWERCRUSHER
PC 1380 J a 1x
pásový čelistťový
drtič HARTL
STRARTRACK PT
440 BBVG
Povolení provozu
0136834/14
31.1. 2014
INSTALACE
Praha, spol. s
r.o.
Povolení provozu
- plynová kotlna
Kutnohorská
288, Praha 10
Praha 10
Dolní Měcholupy
5x kotel ČKD
Dukla KDS 12 o
jednotkovém
výkonu 130 kW
Povolení
provozu
0136839/14
3.2. 2014
Vojáčková Marie
Závazné
stanovisko výstavba
sportovního
areálu TH
Bohemians v
Praze 10,
Hagibor
Praha 10
Strašnice
1x
vzduchotechnick
á jednotkaAPEN
GROUP S.p.A.
typ PAK/E 420 N
o příkonu 330
kW
Závazné
stanovisko
0148168/14
Strana 3 z 18
Datum podání
Identifikace
žadatele
Předmět
žádosti
5.2. 2014
GENIUS
s.r.o.
5.2. 2014
Městská část
Katastrální
území
Specifikace
zdroje
Výsledný
dokument
Č.j.
Povolení provozu Praha 8
- plynová kotelna
Dopraváků
749/3, Praha 8
Dolní Chabry
2x kotel
Hydrotherm MV210, z toho 1 o
příkonu 0,241
MW a 2. o
příkonu 0,233
MW, a 1x kotel
Hydrotherm GSX
49/315 o příkonu
0,054 MW
Povolení provozu
0157309/14
TBG METROSTAV
s.r.o.
Povolení provozu
- Horizontální
betonárna Na
Obrátce, Praha 9
Praha 9
Hloubětín
1x horizontální
betonárna HBS 2
PMPRINS-L 1000
- 350-5k
Povolení provozu
0158861/14
5.2. 2014
Zdeněk
Doksanský
Závazné
stanovisko plynová kotelna,
ZŠ Nad
Přehradou 469,
Praha 15
Praga 15
Horní Měcholupy
6 x Junkers ZBR
98-2 o
jmenovitém tep.
Příkonu 94 kW
Závazné
stanovisko
0157235/14
6.2. 2014
Česká
pojišťovna, a.s.
Povolení provozu
- náhradní zdroj
el. energie
Hráského 2231,
Praha 4
Praha 4
Chodov
1x dieselagregát
Perkons 4008
TAG1A o příkonu
2,228 MW
Povolení provozu
0165713/14
10.2. 2014
MEI Property
Services, s.r.o.
Povolení provozu Praha 1
- plynová kotelna
Politických vězňů
912/10, Praha 1
Nové Město
2x kotel Buderus
G 515-240 o
jednotkovém
výkonu 247 kW
Povolení provozu
0184717/14
10.2. 2014
MEI Property
Services, s.r.o.
Povolení provozu Praha 8
- plynová kotelna
Prvního pluku
621/8a, Praha 8
Karlín
2x kotel Wolf
MGK 170 o
jednotkovém
výkonu 167 kW
Povolení provozu
0184719/14
12.2. 2014
Doležal Jaroslav
Závazné
stanovisko polyfunkční hala
včetně přípojek
vody, kanalizace,
plynu, elektro a
dopravního
připojení, parc.
č. 2520/6,
2520/7, k.ú.
Hostivař
Hostivař
zalévání
Závazné
napájecích
stanovisko
modulů, při němž
jsou
zpracovávány
syntetické
polymerní
materiály
0200023/14
13.2. 2014
CARRIER chladicí
technika CZ
s.r.o.
Povolení provozu Praha 9
- plynová kotelna
Ve Žlíbku
2402/77a, Praha
9
Horní Počernice
2x kotel
Hydrotherm HEM
150 o
jednotkovém
výkonu 150 kW
Povolení provozu
0199893/14
13.2. 2014
ŠAFRÁNKA
PRAHA a.s.
Povolení provozu
- čerpací stanice
pohonných hmot
Jeremiášova
1106, Praha 5
Stodůlky
4x
multiproduktový
výdejní stojan
Salzkotten
Povolení provozu
0199921/14
13.2. 2014
Ústav pro péči o
matku a dítě
Povolení provozu Praha 4
- plynová kotelna
a náhradní zdroj
el. energie
Podolské nábřeží
157, Praha 4
Podolí
3x kotel ČKD
Dukla BK 2,5 o
jednotkovém
výkonu 1,63 MW
a 1x
dieselagregát
PERKONS P 330
E1 o výkonu 264
kW
Povolení provozu
0201870/14
14.2. 2014
Hotel CLEMENT,
s.r.o.
Povolení provozu Praha 1
- plynová kotelna
Klimentská
1213/30, Praha 1
Nové Město
2x kotel
Rendamax R 602
o jednotkovém
výkonu 190 kW
Povolení provozu
0205846/14
14.2. 2014
Pěč Zdeněk
Povolení provozu Praha 4
- plynová kotelna
Velké Kunratické
1312/6, Praha 4
Kunratice
2x kotel Buderus
p jednotkovém
výkonu 670 kW
Povolení provozu
0206422/14
18.2. 2014
Základní škola
Pražačka
Povolení provozu Praha 3
- plynová kotelna
Nad Ohradou
1700/25, Praha 3
Žižkov
4x kotel
Hydrotherm MV
216/720 o
jednotkovém
příkonu 405 kW
Povolení provozu
0224053/14
Praha 10
Praha 5
Strana 4 z 18
Datum podání
Identifikace
žadatele
Předmět
žádosti
Městská část
Katastrální
území
Specifikace
zdroje
Výsledný
dokument
Č.j.
18.2. 2014
URBIA s.r.o.
Závazné
stanovisko změna stavby
před jejím
dokončením
stavby
QUADRIO, mezi
ulicemi Spálená,
Purkyňova,
Vladislavova a
Charvátova,
Praha 1
Praha 1
Nové Město
2 x kotelna a
jeden náhraní
zdroj elektrické
energie
Závazné
stanovisko
0227647/14
20.2. 2014
GTS Czech s.r.o.
Povolení provozu Praha 3
- náhradní zdroje
el. energie
Vinohradská 190,
Praha 3
Vinohrady
2x dieselagregát
Caterpillar 3412
STA, 1x
dieselagregát
MTU DDC, 2x
dieselagregát
Teksan 1900
Povolení provozu
0236972/14
20.2. 2014
GTS Czech s.r.o.
Povolení provozu
- náhradní zdroje
el. energie
Vozová 467/3,
Praha 3
Praha 3
Žižkov
1x dieselagregát
Caterpillar GEP
110 a 1x
dieselagregát
Caterpillar GEP
150
Povolení provozu
0243631/14
20.2. 2014
GTS Czech s.r.o.
Povolení provozu
- náhradní zdroje
el. energie K
Červenému
dvoru 3156/25,
Praha 10
Praha 10
Vinohrady
1x dieselagregát
FG WILSON
P1000E a 1x
dieselagregát
Caterpillar CAT
3512
Povolení provozu
024670/14
24.2. 2014
Vyšší policejní
škola
Ministerstva
vnitra pro
kriminální policii
Povolení provozu Praha 6
- kotelna na
spalování koksu
Českého povstání
32, Praha 6
Ruzyně
3x kotel ŽDB
Bohumín VSB E
IV, z toho 1x o
příkonu 285,6
kW, 1x o příkonu
360 kW a 1x o
příkonu 508,8
kW
Povolení provozu
0245451/14
26.2. 2014
Blue Petrol s.r.o.
Povolení provozu
- čerpací stanice
Kutnohorská,
Praha 10
Praha 10
Dolní Měcholupy
2x oboustranný
výdejní stojan
Wayne Dresser
387-587
Povolení provozu
0265479/14
26.2. 2014
Ministerstvo
průmyslu a
obchodu
Povolení provozu
- náhradní zdroj
el. energie Na
Františku 32,
Praha 1
Praha 1
Staré Město
1x dieselagregát
Phoenix Zeppelin
CAT 900 kVA
Povolení provozu
0268393/14
27.2. 2014
AUTO JAROV,
s.r.o.
Povolení provozu
- čerpací stanice
osiková 2688/2,
Praha 3
Praha 3
Žižkov
2x výdejní
multiproduktový
stojen
Schlumberger
TCS 1057
Povolení provozu
0277139/14
28.2. 2014
Velvyslanectví
Francouzské
republiky
Povolení provozu Praha 1
- plynová kotelna
Velkopřevorské
nám. 2, Praha 1
Malá Strana
2x kotel
Viessmann
Vitocrossal 300 o
jednotkovém
výkonu 460 kW
Povolení provozu
0277107/14
28.2. 2014
Libus Business
Park s.r.o.
Povolení provozu Praha 4
- plynová kotelna
V Lužích 818/23,
Praha 4
Libuš
2x kotel Junkers Povolení provozu
KN 108 o
jednotkovém
výkonu 108 kW a
2x ohřívač vody
Hydrotherm GSX
89/280 o
jednotkovém
výkonu 88 kW
0277082/14
28.2. 2014
Linhart Tomáš
Povolení provozu
- autolakovna
Start servis
Průběžná
3123/80, Praha
10
Strašnice
2x lakovací
kabina Dürst DSK Aquarius DL
0277985/14
Praha 10
Strana 5 z 18
Povolení provozu
Datum podání
Identifikace
žadatele
Předmět
žádosti
4.3. 2014
AB Facility, a.s.
4.3. 2014
Městská část
Katastrální
území
Specifikace
zdroje
Výsledný
dokument
Č.j.
Povolení provozu Praha 8
- plynová kotelna
Komerční banky
Zenklova
351/12, Praha 8
Libeň
6x kotel
Hydrotherm ET
75 o
jednotkovém
výkonu 75 kW
Povolení provozu
0294002/14
BBC - Building A,
a.s.
Povolení provozu Praha 4
- náhradní zdroje
el. energie
Vyskočilova
1442/1b, Praha 4
Michle
2x dieselagregát
Caterpillar CAT
3412TTA o
jednotkovém
příkonu 1,581
kW
Povolení provozu
0297087/14
5.3. 2014
AB Facility, a.s.
Povolení provozu Praha 5
- plynová kotelna
Komerční banky
Štefánikova
265/22, Praha 5
Smíchov
2x kotel
Rendamax R
2076 o
jednotkovém
příkonu 0,418
MW
Povolení provozu
0299081/14
6.3. 2014
Šefl Stanislav,
Ing.
Povolení provozu
- čerpací stanice
Vinohradská,
parc.č. 4381,
Praha 3
Praha 3
Žižkov
3x výdejní stojan
ADAST 44
04.080 a 1x
ADAST 44
05.100
Povolení provozu
0305397/14
6.3. 2014
Šefl Stanislav,
Ing.
Povolení provozu
- čerpací stanice
Českobrodská
831, Praha 9
Praha 9
Dolní Počernice
2x výdejní stojan
ADAST 44
04.080 a 1x
ADAST 44
04.120
Povolení provozu
0313893/14
6.3. 2014
AB Facility, a.s.
Povolení provozu Praha 1
- plynová kotelna
Václavské nám.
838/9, Praha 1
Nové Město
1x kondenzační
dvojkotel Hoval
Ultragas 500D o
výkonu každé
jednotky 250 kW
Povolení provozu
0313885/14
7.3. 2014
RoBiN OIL s.r.o.
Povolení provozu
- čerpací stanice
Vysočanská
radiála
Hloubětín
6x oboustranný
výdejní stojan
Quantum 510
Tokheim
Povolení provozu
0316337/14
10.3. 2014
UAS s.r.o.,
Radka Myšková,
Nad Obcí II
1930/7, P-4.
Závazné
Praha 6
stanovisko k
umístění a
stavbě
náhradního zdroj
el. energie u haly
TF1 v areálu ČZU
V Praze 6 Suchdole.
Suchdol
1x CUMMINS
C275 D5 o tep.
příkonu 620 kW
Závazné
stanovisko
0323293/14
11.3. 2014
ZENTIVA, k.s.
Povolení provozu
- náhradní zdroje
el. energie U
Kabelovny 130,
Praha 10
Praha 10
Dolní Měcholupy
2x dieselagregát
PETBOW PRN
339 C o výkonu
424 kVA a 1x
dieselagregát
252 DFBH o
výkonu 315 kVA
Povolení provozu
0334388/14
11.3. 2014
KARE, Praha.
s.r.o.
Povolení provozu
- recyklační linka
Chodovská,
Praha 4
Praha 4
Záběhlice
recyklační linka nakladač CAT a
VOLVO, drtiče
HARTL, třídič
POWERSCREEN
1400 a kropicí
vůz LIAZ
Povolení provozu
0336974/14
11.3. 2014
KARE, Praha.
s.r.o.
Povolení provozu
- recyklační linka
Radlická 120,
Praha 5
Praha 5
Radlice
recyklační linka nakladač CAT a
VOLVO, drtiče
HARTL, třídič
POWERSCREEN
1400 a kropicí
vůz LIAZ
Povolení provozu
0336991/14
12.3. 2014
Krajské
ředitelství policie
Středočeského
kraje
Povolení provozu Praha 9
- plynová kotelna
Mladoboleslavská
38, Praha 9
Vinoř
2x kotel De
Dietrich o
jednotkovém
příkonu 172,3
kW a 1x kotel De
Dietrich o
příkonu 137,4
kW
Povolení
provozu
0340679/14
Praha 9
Strana 6 z 18
Datum podání
Identifikace
žadatele
Předmět
žádosti
Městská část
Katastrální
území
Specifikace
zdroje
Výsledný
dokument
Č.j.
12.3. 2014
Vojenská
zdravotní
pojišťovna ČR
Povolení provozu
- náhradní zdroj
elektrické
energie
Drahobejlova
1404/4, Praha 9
Praha 9
Vysočany
1x dieselagregát
Volvo Penta
TD710G o
příkonu 412 kW
Povolení provozu
0350776/14
12.3. 2014
Ministerstvo
dopravy
Povolení provozu Praha 1
- náhradní zdroje
elektrické
energie nábř.
Ludvíka Svobody
1222/12, Praha 1
Nové Město
2x dieselagregát
Caterpillar 650 o
jednotkovém
příkonu 1,37 MW
Povolení provozu
0350823/14
12.3. 2014
FSHP a.s.
Povolení provozu Praha 1
- plynová
kotelna, náhradní
zdroj el. energiel,
vyvíječ páry,
chemické čístění
oděvů a sušičky
prádla hotelu
Four seasons
Veleslavínova
1098/2A, Praha 1
Staré Město
3x kotel
Povolení provozu
Viessmann
Paromat Simplex
SM 089 o
jednotkovém
příkonu 950 kW,
vyvíječ páry
Certuss Junior 80
-1800 VP4 o
příékonu 483
kW, 1x
dieselagregát
Caterpillar CAT
500 F o příkonu
988 kW,
chemické čištění
oděvů a 4x
sušička prádla
IPD 150 G o
jednotkovém
příkonu 482 kW
0351093/14
13.3. 2014
Všeobecná
fakultní
nemocnice v
Praze
Povolení provozu
- náhradní zdroj
elektrické
energie FTO
Zbraslav, U
Prádelny 640,
Praha 5
Praha 5
Zbraslav
1x dieselagregát
6S 160 PN ČKDo
příkonu 356 kW
Povolení provozu
0354641/14
13.3. 2014
Bezpečnostní
Povolení provozu Praha 5
informační služba - plynové kotelny
Nárožní 1111/2,
Praha 5
Stodůlky
kotelna K1 - 8x
kondenzační
kotel o
jednotkovém
výkonu 100 kW;
kotelna K2 - 2x
kotel o
jednotkovém
výkonu 620 kW;
kotelna K6 - 2x
kotel o
jednotkovém
výkonu 280 kW
Povolení provozu
0354788/14
13.3. 2014
Všeobecná
fakultní
nemocnice v
Praze
Povolení provozu
- náhradní zdroj
elektrické
energie U
nemocnice 2,
Praha 2 (objekt
A19)
Praha 2
Nové Město
1x dieselagregát Povolení provozu
CAT 3508-1100F,
Caterpillar
0374740/14
13.3. 2014
Všeobecná
fakultní
nemocnice v
Praze
Povolení provozu Praha 2
- náhradní zdroj
elektrické
energie
Urologická
klinika, Ke
Karlovu 6, Praha
2 (objekt G1)
Nové Město
1x dieselagregát
Olympian, GEH
275, Caterpillar
Povolení provozu
0374793/14
13.3. 2014
Všeobecná
fakultní
nemocnice v
Praze
Povolení provozu
- náhradní zdroj
elektrické
energie
Gynekologicko porodnická
klinika,
Apolinářská 18,
Praha 2 (objekt
F11)
Nové Město
1x dieselagregát
Olympian, GEP
200, Caterpillar
Povolení provozu
0374751/14
Praha 2
Strana 7 z 18
Datum podání
Identifikace
žadatele
Předmět
žádosti
Městská část
Katastrální
území
Specifikace
zdroje
Výsledný
dokument
Č.j.
13.3. 2014
Všeobecná
fakultní
nemocnice v
Praze
Povolení provozu
- náhradní zdroj
elektrické
energie
Poliklinika,
Karlovo náměstí
32, Praha 2
(objekt C1)
Praha 2
Nové Město
1x dieselagregát
Olympian, GEP
200, Caterpillar
Povolení provozu
0374781/14
13.3. 2014
Všeobecná
fakultní
nemocnice v
Praze
Povolení provozu
- náhradní zdroj
elektrické
energie Dětský
areál Karlov
(KDDL), Ke
Karlovu 2, Praha
2 (objekt E3)
Praha 2
Nové Město
1x dieselagregát
Olympian, GEP
400, Caterpillar
Povolení provozu
0374769/14
17.3. 2014
Povodí Vltavy,
státní podnik
Povolení provozu Praha 5
- plynová kotelna
Na Hutmance
596, Praha 5
Jinonice
2x kotel De
Dietrich o
jednotkovém
příkonu 161 kW,
1x kotel Vaillant
o příkonu 46 kW,
1x přímotopný
ohřívač TUV o
příkonu 7,3 kW a
1x přímotopný
ohřívač TUV o
příkonu 8.9 kW
Povolení provozu
0374385/14
18.3. 2014
CIB Real Estate
s.r.o.
Povolení provozu Praha 4
- kotelna,
Čerčanská
2023/12, Praha 4
Krč
4 x Buderus
Logano G334XZ,
celkový tepelný
příkon 390 kW
Povolení provozu
0379560/14
18.3. 2014
DELTA HAUS
s.r.o.
Povolení provozu
- kotelna,
Šafaříkova
201/17, Praha 2
Praha 2
Nové Město
3 x Vaillant VK,
celkový tepelný
příkon 410 kW
Povolení provozu
0379571/14
19.3. 2014
Clear conception
s.r.o.
Povolení provozu
- tavení a
odlévání
neželezných
kovů, Libušská
118, Praha 4
Praha 4
Libuš
4 x elektrická
tavící pec
Povolení provozu
0382843/14
19.3. 2014
Charles Square
Centrer s.r.o.
Povolení provozu Praha 2
- kotelna a
náhradní zdroj
elektrické
energie, Karlovo
nám. 10, Praha 2
Nové Město
3 x kotel Buderus Povolení provozu
Logano GE 615,,
celkový tepelný
příkon 3 MW a 1
x DA DAGGER
SVD 510 Eo
tepelném příkonu
1 MW
0382904/14
19.3. 2014
Bilfinger HSG
Technologies and
Facility
Management
s.r.o.
Povolení provozu
- kotelna,
Jindřišská 7,
Praha 1
Praha 1
Nové Město
4 x kotel
BUDERUS
Logamax Plus
162-80 G20
Povolení provozu
0383628/14
19.3. 2014
Development
Florentinum
s.r.o.
Povolení provozu Praha 1
- plynové kotelny
a náhradní zdroje
elektrické
energie OC
Florentinum, Na
Florenci
2116/15, Praha 1
Nové Město
4x kotel Buderus Povolení provozu
BS745-800 o
jednotkovém
příkonu 742 kW
a 2x
dieselagregát
Altron VISA
P1050U o
jednotkovém
výkonu 1138 kVA
0386427/14
20.3. 2014
Ministerstvo
obrany
Povolení provozu Praha 9
- náhradní zdroj
elektrické
energie 24.
základna
dopravního
letectva,
Mladoboleslavská
300, Praha 9
Kbely
1x dieselagregát
Caterpillar 3306
ATAAC
0390747/14
Strana 8 z 18
Povolení provozu
Datum podání
Identifikace
žadatele
Předmět
žádosti
Městská část
Katastrální
území
Specifikace
zdroje
Výsledný
dokument
Č.j.
20.3. 2014
Bilfinger HSG
Technologies and
Facility
Management
s.r.o.
Povolení provozu
- náhradní zdroj
elektrické
energie Darex,
Václavské nám.
11, Praha 1
Praha 1
Nové Město
1x dieselagregát
Perkonson 150
kVA
Povolení provozu
0392911/14
20.3. 2014
Bilfinger HSG
Technologies and
Facility
Management
s.r.o.
Povolení provozu Praha 1
- plynová kotelna
Václavské nám.
15, Praha 1
Nové Město
4x kotel Hötherm Povolení
120 ES o
provozu
jednotkovém
výkonu 135 kW
0392944/14
24.3. 2014
Menergo a.s.
Závazné
stanovisko modernizace
energetického
hospodářství ÚPMD, Podolské
nábřeží 157/36,
Praha 4
Podolí
Dvě kogenerační
jednotky
Viessmann
Vitobloc 200 o
tep. příkonu
každé 384 kW,
odstranění
jednoho kotle
ČKD Dukla BK
2,5 o tep.
příkonu 1810
kW, instalace
jednoho kotle
Viessmann
Vitocrossal 300CR3B s hořákem
Weishaupt VMG30/3-A o tep.
příkonu 1422
kW
Závazné
stanovisko
0084525/14
26.3. 2014
Národní divadlo
Povolení provozu Praha 2
- plynová kotelna
Sklady a doprava
ND, Viničná
438/3, Praha 2
Nové Město
1x kotel Wessex
ModuMax
200/400ci o
příkonu 409 kW
Povolení provozu
0424026/14
27.3.2014
URBIA, s.r.o.
Závazné
stanovisko umístění
náhradních
zdrojů elektrické
energie
Rustonka, mezi
ulicemi
Sokolovská,
Rohanské nábř.,
U Rustonky, K
Olympiku, Praha
8 - Karlín
Praha 8
Karlín
6x dieselagregát
MP 600 M o
jednotkovém
příkonu 1478 kW
Závazné
stanovisko
0431532/14
28.3. 2014
ŠAMONIL s.r.o.
Povolení provozu
- recyklační linka
stavebního
odpadu Šárecké
údolí, Praha 6
Praha 6
Dejvice
1x recyklační
linka Atlas Copco
Powercrusher PC
1055J
Povolení provozu
0433911/14
31.3. 2014
HMG s.r.o.
Povolení provozu Praha 1
- plynová kotelna
hotelu Terminus
Prague,
Hybernská
1674/42, Praha 1
Nové Město
2x kotel
Viessmann
Vitocrossal 300
o příkonu 385,5
kW a 1x o
příkonu 234,5
kW kW
Povolení provozu
0441616/14
31.3. 2014
HMG s.r.o.
Povolení provozu Praha 1
- plynová kotelna
hotelu Kings
Court, U
Obecního domu
660/3, Praha 1
Staré Město
4x kotel
Rendamax R604
o jednotkovém
příkonu 291 kW
Povolení provozu
0441620/14
31.3. 2014
Autosalon
Klokočka
Centrum a.s.
Povolení provozu
- kotelna
Administrativní
budovy
Karlovarská,
Praha 6
Řepy
2x kotel Brötje
SGB 170E o
jednotkovém
příkonu 170 kW
Povolení provozu
0441656/14
31.3. 2014
OBECNÍ DŮM,
a.s.
Povolení provozu Praha 1
- plynová kotelna
nám. Republiky
1090/5, Praha 1
Staré Město
3x kotel Buderus Povolení
GK 605 o
provozu
jednotkovém
výkonu 1 100 Kw
Praha 4
Praha 6
Strana 9 z 18
0448072/14
Datum podání
Identifikace
žadatele
Předmět
žádosti
Městská část
Katastrální
území
Specifikace
zdroje
Výsledný
dokument
Č.j.
31.3. 2014
Bilfinger HSG
Technologies and
Facility
Management
s.r.o.
Povolení provozu
- náhradní zdroj
elektrické
energie
Keystone,
Pobřežní 667/78,
Praha 8
Praha 8
Karlín
1x dieselagregát
Teksan TJ275
DW5A 275 kVA o
příkonu 700 kW
Povolení
provozu
0449989/14
31.3. 2014
Bilfinger HSG
Technologies and
Facility
Management
s.r.o.
Povolení provozu
- náhradní zdroj
elektrické
energie V Parku
2308/6,8, Praha
4
Praha 4
Chodov
1x dieselagregát
Caterpillar 500 F
o příkonu 1050
kW
Povolení
provozu
0450163/14
31.3. 2014
Bilfinger HSG
Technologies and
Facility
Management
s.r.o.
Povolení provozu Praha 1
- plynová kotelna
hotelu Central,
Hybernská 10,
Praha 1
Nové Město
2x kotel
BUDERUS o
jednotkovém
výkonu 350 kW
Povolení
provozu
0450176/14
31.3. 2014
Bilfinger HSG
Technologies and
Facility
Management
s.r.o.
Povolení provozu Praha 1
- plynová kotelna
hotelu Fénix, Ve
Smečkách 30,
Praha 1
Nové Město
2x kotel
Viessmann
PS022 o
jednotkovém
výkonu225 kW
Povolení
provozu
0450181/14
31.3. 2014
Bilfinger HSG
Technologies and
Facility
Management
s.r.o.
Povolení provozu
- náhradní zdroj
elektrické
energie The Park
Prague Buildings,
V Parku 2394/2,
4, Praha 4
Praha 4
Chodov
1x dieselagregát
Caterpillar 500 F
o příkonu 1050
kW
Povolení provozu
0465298/14
31.3. 2014
Bilfinger HSG
Technologies and
Facility
Management
s.r.o.
Povolení provozu Praha 4
- náhradní zdroj
elektrické
energie The Park
Prague Buildings,
V Parku 2326/18,
Praha 4
Chodov
1x dieselagregát
Onis Visa P405 o
příkonu 650 kW
Povolení provozu
0465308/14
31.3. 2014
Bilfinger HSG
Technologies and
Facility
Management
s.r.o.
Povolení provozu Praha 4
- náhradní zdroj
elektrické
energie The Park
Prague Buildings,
V Parku 2343/24,
Praha 4
Chodov
2x dieselagregát
Olimpian GEH
250 o příkonu
650 kW
Povolení provozu
0465323/14
31.3. 2014
Bilfinger HSG
Technologies and
Facility
Management
s.r.o.
Povolení provozu Praha 4
- náhradní zdroj
elektrické
energie The Park
Prague Buildings,
V Parku 2325/16,
Praha 4
Chodov
1x dieselagregát
Onis Visa P405 o
příkonu 650 kW
Povolení provozu
0465333/14
31.3. 2014
Bilfinger HSG
Technologies and
Facility
Management
s.r.o.
Povolení provozu Praha 4
- náhradní zdroj
elektrické
energie The Park
Prague Buildings,
V Parku 2316/12,
Praha 4
Chodov
1x dieselagregát
Olimpian GEH
250 o
příkonu520 kW
Povolení provozu
0465357/14
1.4. 2014
FAGUS spol. s
r.o.
Povolení provozu Praha 9
- plynová kotelna
Lohenická 607,
Praha 9
Vinoř
2x kotel
Povolení provozu
Hydrotherm MV
420.I o
jednotkovém
výkonu 240 kW a
2x ohřívač vody
Hydrotherm o
jednotkovém
výkonu 9,2 kW
0455952/14
1.4. 2014
Elektroline a.s.
Povolení provozu Praha 8
- plynová kotelna
multifunkční
budovy K Ládví
1805/20, Praha 8
Kobylisy
3x kotel Buderus Povolení provozu
Logamax Plus GB
162-100 o
jednotkovém
příkonu 96,5 kW
0456918/14
Strana 10 z 18
Datum podání
Identifikace
žadatele
Předmět
žádosti
2.4. 2014
Příkopy a.s.
2.4. 2014
Městská část
Katastrální
území
Specifikace
zdroje
Výsledný
dokument
Č.j.
Povolení provozu Praha 1
- plynová kotelna
Na Příkopě
857/18, Praha 1
Nové Město
4x kotel
Rendamax
R40/120 o
jednotkovém
příkonu 114,3
kW
Povolení provozu
0464000/14
FMB Management
Bohemia, s.r.o.
Povolení provozu Praha 5
- plynová kotelna
Klicperova
3208/12, Praha 5
Smíchov
2x kotel
Povolení provozu
Ferromat GBFN
1x 3.255Z o
výkonu 255 kW a
1x 3.289Z o
výkonu 289 kW
0465575/14
2.4. 2014
FMB Management
Bohemia, s.r.o.
Povolení provozu Praha 5
- plynová kotelna
Stroupežnického
17, Praha 5
Smíchov
2x kotel
Rendamax R600R705 o
jednotkovém
výkonu 300 kW
0465577/14
3.4. 2014
Projektový atelier Závazné
Bělehradská
stanovisko 199/70, Praha 2
Rozšíření
poskytovaných
služeb v
penzionu U
Medvídků, Na
Perštýně 344/5,
Praha 1
Staré Město
odstranění 5
Závazné
kotlů o celkovém stanovisko
tepelném příkonu
339 kW,
instalace 5 x
Junkers ZBR
98/2
CerapurMaxx o
celkovém
tepelném příkonu
445 kW
0464194/14
7.4. 2014
KOMTERM Čechy, Povolení provozu Praha 10
s.r.o.
- plynová kotelna
Starodubečská
413/14, Praha 10
Dubeč
2x kotel Buderus
GE434X o
jednotkovém
příkonu 243 kW
Povolení provozu
0480265/14
9.4. 2014
Hereš Otakar,
Ing.
Závazné
stanovisko CLASSIC 7 objekt M, parc.
čů 648/1,2, 649,
650, 651/5,11,
652/1,3,11 a
2295/1,2, k.ú.
Holešovice
Praha 7
Holešovice
1x dieselagregát
MP 130
Fiat/Iveco o
příkonu 337 kW
Závazné
stanovisko
0511668/14
9.4. 2014
Dvořáková
Ivana, Ing.
Závazné
stanovisko stavební úpravy
střední části 1.
NP
administrativní
budovy přemístění
tavírny +
přístavba
venkovního
únikového
schodiště
Hvožďanská
2237/5, Praha 4
- Chodov
Praha 4
Chodov
přemístění a
závazné
rozšíření stávající stanovisko
tavírny
neželezných
kovů v rámci
stavebních úprav
ovjektu D
0509380/14
10.4. 2014
Kaufland Česká
republika v.o.s.
Povolení provozu
- náhradní zdroj
elektrické
energie
Bělohorská
2428/203, Praha
6
Praha 6
Břevnov
1x dieselagregát
SDMO MS 100 o
příkonu 270 kW
Povolení
provozu
0510510/14
10.4. 2014
H & Hotels s.r.o.
Povolení provozu Praha 3
- plynová kotelna
Hotel Carlton
Táboritská
18/696, Praha 3
Žižkov
2x kotel
Hydrotherm HEM
180 o
jednotkovém
výkonu 180 kW
Povolení
provozu
0511618/14
10.4. 2014
Kaufland Česká
republika v.o.s.
Povolení provozu
- náhradní zdroj
elektrické
energie Pod
Hranicí 1304/14,
Praha 5
Stodůlky
1x dieselagregát
VISA F 400B o
příkonu 820 kW
Povolení
provozu
0519434/14
Praha 1
Praha 5
Strana 11 z 18
Povolení provozu
Datum podání
Identifikace
žadatele
Předmět
žádosti
10.4. 2014
Kaufland Česká
republika v.o.s.
10.4. 2014
Městská část
Katastrální
území
Specifikace
zdroje
Výsledný
dokument
Č.j.
Povolení provozu Praha 3
- náhradní zdroj
elektrické
energie V
Třešňovce 232/2,
Praha 3
Hrdlořezy
1x dieselagregát
INMESOL AI350
o příkonu 700
kW
Povolení
provozu
0519438/14
Kaufland Česká
republika v.o.s.
Povolení provozu Praha 4
- náhradní zdroj
elektrické
energie U
Plynárny
1432/64, Praha 4
Michle
1x dieselagregát
ELTECO PETRA
210 CSA o
příkonu 450 kW
Povolení
provozu
0519441/14
10.4. 2014
Kaufland Česká
republika v.o.s.
Povolení provozu Praha 8
- náhradní zdroj
elektrické
energie
Střelničná
2270/46, Praha 8
Libeň
1x dieselagregát
CUMMINS C
330D5 o příkonu
720 kW
Povolení
provozu
0519442/14
10.4. 2014
Kaufland Česká
republika v.o.s.
Povolení provozu
- náhradní zdroj
elektrické
energie
Voctářova
2401/8, Praha 8
Praha 8
Libeň
1x dieselagregát
TESSARI o
příkonu 1111 kW
Povolení provozu
0519445/14
10.4. 2014
Kaufland Česká
republika v.o.s.
Povolení provozu
- náhradní zdroj
elektrické
energie
Bělohorská
2428/205, Praha
6
Praha 6
Břevnov
1x dieselagregát
GWESAN DVA
630E o příkonu
1251 kW
Povolení provozu
0519446/14
10.4. 2014
Kaufland Česká
republika v.o.s.
Povolení provozu Praha 4
- náhradní zdroj
elektrické
energie Lhotecká
2109/2d, Praha 4
Modřany
1x dieselagregát
ONIS VISA V
570B o příkonu
1251 kW
Povolení provozu
0519450/14
10.4. 2014
Kaufland Česká
republika v.o.s.
Povolení provozu Praha 6
- náhradní zdroj
elektrické
energie Pod
Paťankou
2743/1b, Praha 6
Dejvice
1x dieselagregát
INMESOL II 440
o příkonu 820
kW
Povolení provozu
0519453/14
14.4. 2014
Brenntag CR
s.r.o.
Povolení provozu Praha 9
- plynová kotelna
Mezi Úvozy
1850, Praha 9
Horní Počernice
2x kotel Buderus
GB402-620 o
jednotkovém
výkonu 590 kW
Povolení provozu
0521864/14
14.4. 2014
HMG s.r.o.
Povolení provozu
- náhradní zdroj
elektrické
energie Hotel
Kings Court, U
Obecního domu
3, Praha 1
Praha 1
Staré Město
1x dieselagregát Povolení provozu
GESAN DPAS 150
E ST o
jmenovitém
příkonu 336 kW
0521953/14
14.4. 2014
Českomoravský
cement, a.s.
Povolení provozu
- lom Špička,
Praha 5
Praha 5
Radotín
lom Špička dobývací prostor
Radotín
Povolení provozu
0531904/14
14.4. 2014
Českomoravský
cement, a.s.
Povolení provozu
- lom Hvížďalka,
Praha 5
Praha 5
Zadní Kopanina
lom Hvížďalka dobývací prostor
Zadní Kopanina I
Povolení provozu
0539212/14
15.4. 2014
EuroAgentur
Hotels & Travel
a.s.
Povolení provozu Praha 2
- plynová kotelna
Hotelu Sonata,
Sokolská
1576/68, Praha 2
Nové Město
2x kotel Viadrus
Gladiator G100 o
jednotkovém
výkonu 160 kW
Povolení provozu
0537884/14
15.4. 2014
EuroAgentur
Hotels & Travel
a.s.
Povolení provozu Praha 1
- plynová kotelna
Hotelu Embassy,
Petrská 1167/31,
Praha 1
Nové Město
1x kotel Buderus
GE 434X o
výkonu 350 kW
Povolení provozu
0537895/14
15.4. 2014
EuroAgentur
Hotels & Travel
a.s.
Povolení provozu Praha 1
- plynová kotelna
Hotelu Royal Esprit, Jakubská
674/5, Praha 1
Staré Město
2x kotel De
Dietrich DTG 350
-11NEZ o
jednotkovém
výkonu 200 kW
Povolení provozu
0537909/14
Strana 12 z 18
Datum podání
Identifikace
žadatele
Předmět
žádosti
15.4. 2014
EuroAgentur
Hotels & Travel
a.s.
15.4. 2014
Městská část
Katastrální
území
Specifikace
zdroje
Výsledný
dokument
Č.j.
Povolení provozu Praha 1
- plynová kotelna
Hotelu
DownTown Žitná
1573/53, Praha 1
Nové Město
2x kotel Buderus
GE 315 o
jednotkovém
výkonu 230 kW
Povolení provozu
0537919/14
EuroAgentur
Hotels & Travel
a.s.
Povolení provozu Praha 2
- plynová kotelna
Hotelu Mánes,
Myslíkova
262/20, Praha 2
Nové Město
1x kotel
Rendamax R
2707 o příkonu
458 kW
Povolení provozu
0537929/14
15.4. 2014
EuroAgentur
Hotels & Travel
a.s.
Povolení provozu Praha 9
- plynová kotelna
Hotelu Jasmín,
Skloněná 329/1,
Praha 9
Vysočany
4x kotel ČKD
Dukla PGV 100 o
jednotkovém
výkonu 1040 kW
Povolení provozu
0537933/14
15.4. 2014
Metrostav Facility Povolení provozu Praha 8
s.r.o.
- plynová kotelna
Koželužská 2246,
Praha 8
Libeň
3x kotel De
Dietrich DTG 330
-8 ECO.Nox o
jednotkovém
výkonu 126 kW
Povolení provozu
0540183/14
16.4. 2014
STRABAG
Property and
Facility Services
a.s.
Povolení provozu Praha 5
- plynová kotelna
Radlická
751/113e, Praha
5
Jinonice
2x kotel Wolf MK
-2-440 o
jednotkovém
příkonu 452,6
kW
Povolení provozu
0540824/14
16.4. 2014
STRABAG
Property and
Facility Services
a.s.
Povolení provozu Praha 2
- plynová kotelna
Americká 489/1,
Praha 2
Vinohrady
2x kotel Buderus
Logano GE 434 o
jednotkovém
příkonu 349,5
kW
Povolení provozu
0540830/14
16.4. 2014
STRABAG
Property and
Facility Services
a.s.
Povolení provozu Praha 5
- plynová kotelna
Radlická
740/113c, Praha
5
Jinonice
2x kotel Wolf MK
-2-440 o
jednotkovém
příkonu 452,6
kW a 2x kotel
Wolf MK-2-380 o
jednotkovém
příkonu 402,1
kW
Povolení provozu
0540835/14
16.4. 2014
STRABAG
Property and
Facility Services
a.s.
Povolení provozu Praha 4
- plynová kotelna
Na Hřebenech II
1163/3, Praha 4
Podolí
3x kotel Buderus
G334 o
jednotkovém
příkonu 119,7
kW
Povolení provozu
0540838/14
16.4. 2014
STRABAG
Property and
Facility Services
a.s.
Povolení provozu Praha 5
- plynová kotelna
Řevnická 170/4,
Praha 5
Třebonice
2x kotel
Rendamax
R3402 o
jednotkovém
příkonu 751,5
kW
Povolení provozu
0540843/14
16.4. 2014
STRABAG
Property and
Facility Services
a.s.
Povolení provozu Praha 5
- plynová kotelna
Radlická
714/113a, Praha
5
Jinonice
2x kotel Wolf MK
-2-440, jeden o
příkonu 452,6
kW a druhý o
příkonu 402,1
kW
Povolení
provozu
0540850/14
16.4. 2014
IDEAL ČESKÁ
s.r.o.
Závazné
stanovisko čistírna oděvů v
objektu
QUADRIO
Národní, Praha 1
Nové Město
1x čisticí stroj
NEBULA 35
Závazné
stanovisko
0546153/14
17.4. 2014
Střední odborné
učiliště
gastronomie a
podnikání
Povolení provozu Praha 9
- plynová kotelna
Za Černým
mostem 362/3,
Praha 9
Hloubětín
1x kotel ČKD
Dukla KDVE 100
o jednotkovém
příkonu 1169 kW
a 2x kotel
Buderus GE 615
o jednotkovém
příkonu 798 kW
Povolení provozu
0548419/14
Praha 1
Strana 13 z 18
Datum podání
Identifikace
žadatele
Předmět
žádosti
17.4. 2014
TTC TECHKOM
CENTRUM, a.s.
18.4. 2014
Městská část
Katastrální
území
Specifikace
zdroje
Výsledný
dokument
Č.j.
Povolení provozu Praha 10
- náhradní zdroje
elektrické
energie Tiskařská
257/10, Praha 10
Malešice
4x
motorgenerátor
Perkins 4008
TAG 2A a 1x
dieselagregát
Volvo Penta
TAD1630 GE o
celkovém
příkonu 10,68
MW
Povolení provozu
0561310/14
Pražské
vodovody a
kanalizace. a.s.
Povolení provozu
- náhradní zdroj
elektrické
energie centrální
dispečink Flora,
Hradecká 1,
Praha 3
Vinohrady
1x dieselagregát
ATLAS COPCO
QIX 330 o
jmenovitém
příkonu 695 kW
Povolení provozu
0562449/14
18.4. 2014
Dalkia Česká
republika, a.s.
Povolení provozu Praha 8
- plynová kotelna
Karlín Hall,
Pernerova 63,
Praha 8
Karlín
2x kotel
Povolení provozu
Rendamas R603
o jednotkovém
výkonu 237,2 kW
0567616/14
22.4. 2014
Pražské
vodovody a
kanalizace. a.s.
Povolení provozu
- náhradní zdroj
elektrické
energie ČSOV
Petrovice,
Kurčatovova
400, Praha 10
Petrovice
1x dieselagregát Povolení provozu
ATLAS COPCO
AIRPOWER QAS
228 Dd o příkonu
423 kW
0569306/14
23.4. 2014
PRAKAB Pražská
kabelovna, s.r.o.
Závazné
Praha 10
stanovisko-SŘ-1.
etapa rozšíření
výroby izolačních
a plášťových
směsí Prakab
Pražská
kabelovna, s.r.o.,
Ke Kablu 278,
Praha-Hostivař
Hostivař
navýšení výrobní
kapacity
izolačních a
plášťových směsí
z PVC
Závazné
stanovisko
0583905/14
24.4. 2014
Komerční banka,
a.s.
Povolení provozu Praha 9
- náhradní zdroj
elektrické
energie
Českomoravská
2408/1a, Praha 9
Vysočany
1x dieselagregát
C150 D5 o
příkonu 350 kW
Povolení provozu
0587084/14
24.4. 2014
AB Facility, a.s.
Povolení provozu Praha 8
- náhradní zdroj
elektrické
energie Bulovka
business centrum
CHLUMČANSKÉH
O 497/5, Praha 8
Libeň
1x dieselagregát
FG Wilson
P250HE o
příkonu 612 kW
Povolení provozu
0588896/14
25.4. 2014
JOHNSON
CONTROLS
INTERNATIONAL,
spol. s r.o.
Povolení provozu Praha 4
-náhradní zdroj
elektrické
energie BB
Centrum ALPHA,
Vyskočilova
1461/2a, Praha 4
Michle
1x dieselagregát
Olympian GEP
150 o příkonu
312 kW
Povolení provozu
0592056/14
28.4. 2014
Středisko
společných
činností
Akademie věd
ČR, v.v.i.
Povolení provozu
- náhradní zdroj
elektrické
energie Hotel
Mazanka, Za
Vodárnou
1013/1, Praha 8
Praha 8
Libeň
1x dieselagregát Povolení provozu
JD151B o výkonu
166 kVA
0596820/14
28.4. 2014
Ústřední
vojenská
nemocnice Vojenská fakultní
nemocnice Praha
Povolení provozu
- náhradní zdroje
elektrické
energie U
vojenské
nemocnice 1200,
Praha 6
Praha 6
Střešovice
1x dieselagregát
SDMO XS1000K,
1x dieselagregát
SDMO XS910 a
2x dieselagregát
XS825
Povolení provozu
0605673/14
5.5. 2014
SMSH, a.s.
Povolení provozu Praha 9
- plynová kotelna
Beranových 65,
Praha 9
Letňany
2x kotel Wolf MK
-1-140 o
jednotkovém
výkonu 140 kW
Povolení provozu
0637291/14
Praha 3
Praha 10
Strana 14 z 18
Datum podání
Identifikace
žadatele
Předmět
žádosti
5.5. 2014
Obchodní
akademie, Praha
2, Vinohradská
38
5.5. 2014
Městská část
Katastrální
území
Specifikace
zdroje
Výsledný
dokument
Č.j.
Povolení provozu Praha 2
- plynová kotelna
Vinohradská 38,
Praha 2
Vinohrady
3x kondenzační
kotel BAXI Power
HT 130 o
jednotkovém
výkonu 123 kW
Povolení provozu
0637304/14
International
Trading and
Consulting
Company s.r.o.
Povolení provozu
- čistírna oděvů
Bělohorská 205,
Praha 6
Praha 6
Břevnov
1x čisticí stroj
UNION HP 840 K
Povolení provozu
0633389/14
5.5. 2014
Kudlíková Blanka
Ing.
Závazné
stanovisko administrativní
budova U
Kunratického
lesa, Praha 4 Chodov
Praha 4
Chodov
1x dieselagregát
FG Wilson P275H
-2 o tepelném
příkonu 587 kW
Závazné
stanovisko
0644424/14
6.5. 2014
A.Charouz, spol.
s r.o.
Povolení provozu Praha 10
- plynová kotelna
K Učilišti 27,
Praha 10
Štěrboholy
2x kotel TASSO
Povolení provozu
VH10 o
jednotkovém
výkonu 436 kW
a 1x kotel TASSO
F7 o výkonu 223
kW
0645720/14
7.5. 2014
SPECIAL TOURS
PRAGUE, spol. s
r.o.
Povolení provozu Praha 1
- plynová kotelna
Hotel Imperial,
na Poříčí 15,
Praha 1
Nové Město
2x kotel Buderus
G 515/400 o
jednotkovém
výkonu 400 kW
Povolení provozu
0659481/14
7.5. 2014
Ekoterm-servis
spol. s r.o.
Povolení provozu Praha 4
- plynová kotelna
V Občanském
domově 1511,
Praha 4
Nusle
2x kotel
Rendamax R 603
o jednotkovém
výkonu 237,2 kV
Povolení provozu
0659611/14
7.5. 2014
Ekoterm-servis
spol. s r.o.
Povolení provozu Praha 1
- plynová kotelna
Politických vězňů
8, Praha 1
Nové Město
2x kotel DICHT
MV 480 o
jednotkovém
výkonu 2x 240
kW
Povolení provozu
0659617/14
7.5. 2014
Ekoterm-servis
spol. s r.o.
Povolení provozu Praha 4
- plynová kotelna
Bartůňkova
1761, Praha 4
Chodov
2x kotel DICHT
MV 420 o
jednotkovém
výkonu 144-280
kW
Povolení provozu
0659621/14
7.5. 2014
Ekoterm-servis
spol. s r.o.
Povolení provozu Praha 6
- plynová kotelna
Generála Píky
26, Praha 6
Dejvice
2x kotel DICHT
MV 720 o
jednotkovém
výkonu 2x360
kW
Povolení provozu
0659627/14
7.5. 2014
Ekoterm-servis
spol. s r.o.
Povolení provozu Praha 8
- plynová kotelna
Sokolovská 145,
Praha 8
Karlín
2x kotel BRÖTJE
HEIZUNG
TRIOBLOC GE
128 o výkonu
128 kW a 2x
kotel BRÖTJE
HEIZUNG
TRIOBLOC GE
116 o výkonu
116 kW a
Povolení provozu
0659639/14
7.5. 2014
SPECIAL TOURS
PRAGUE, spol. s
r.o.
Povolení provozu Praha 5
- plynová kotelna
bytového domu
Holečkova 81,
Praha 5
Smíchov
2x kotel Viadrus
G27
Povolení provozu
0665358/14
7.5. 2014
SPECIAL TOURS
PRAGUE, spol. s
r.o.
Povolení provozu Praha 1
- plynová kotelna
Hotel Astoria,
Rybná 680/10,
Praha 1
Staré Město
2x kotel
Hydrotherm
EV/MV 180I o
jednotkovém
výkonu 196 kW
Povolení provozu
0665376/14
7.5. 2014
SPECIAL TOURS
PRAGUE, spol. s
r.o.
Povolení provozu Praha 1
- plynová kotelna
Hotel Metropol,
Národní 33,
Praha 1
Staré Město
2x kotel Vaillant
VK 1654/9 o
jednotkovém
výkonu 165 kW
Povolení provozu
0665397/14
Strana 15 z 18
Datum podání
Identifikace
žadatele
Předmět
žádosti
7.5. 2014
SPECIAL TOURS
PRAGUE, spol. s
r.o.
13.5. 2014
Městská část
Katastrální
území
Specifikace
zdroje
Výsledný
dokument
Č.j.
Povolení provozu Praha 1
- plynová kotelna
Hotel Palace,
Panská 12, Praha
1
Staré Město
3x kotel Stelrad
CR 3,02 o
jednotkovém
výkonu 430 kW
Povolení provozu
0665410/14
STAPO PRAHA,
a.s.
Povolení provozu
- uhelná kotelna
K Třebonicům
100, Praha 5
Praha 5
Řeporyje
1x kotel SARK
730 o příkonu
973 kW, 1x kotel
EKOEFEKT 600 o
příkonu 750 kW
a 1x kotel SARK
1160 o příkonu
1547 kW
Povolení provozu
0689729/14
14.5. 2014
Interoute Czech
s.r.o.
Povolení provozu
- náhradní zdroj
elektrické
energie
Siemensova
2717/4, Praha 5
Praha 5
Stodůlky
1x dieselagregát
Cummins C 220
o příkonu 485
kW
Povolení provozu
0690080/14
14.5. 2014
OKIN GROUP,
a.s.
Povolení provozu Praha 9
- plynová kotelna
Poděbradská
540/26, Praha 9
Vysočany
2x kotel Buderus
GE 515 o
jednotkovém
příkonu 567 kW
Povolení provozu
0691383/14
14.5. 2014
Českoslovanská
akademie
obchodní Dr.
Edvarda Beneše,
střední odborná
škola, Praha 2,
Resslova 8
Povolení provozu Praha 2
- plynová kotelna
Resslova 1780/8,
Praha 2
Nové Město
2x kotel De
Povolení provozu
Dietrich DTG 184
-293 kW o
jednotkovém
výkonu 293 kW a
1x kotel DTG95154 kW o výkonu
154 kW
0699972/14
15.5. 2014
Polášek Karel
Závazné
stanovisko chemické čištění
oděvů, OC
Lužiny,
Archeologická
2256/1, Praha 5
Stodůlky
1 x čistící stroj
Renzacci
Progress 30
Závazné
stanovisko
0500200/14
15.5. 2014
HAMR - Sport,
a.s.
Povolení provozu Praha 10
- plynová kotelna
U Školy 430,
Praha 10
Štěrboholy
1x kotel
Viessmann
Vitocrossal 300
CT3 o příkonu
385,5 kW
Povolení provozu
0707211/14
19.5. 2014
Dopravní podnik
hl. m. Prahy
Povolení provozu
- náhradní zdroj
elektrické
energie
Sokolovská
217/42, Praha 9
Praha 9
Vysočany
1x dieselagregát
SDMO GC 300
Silent o výkonu
300 kVA/240 kW
Povolení
provozu
0714829/14
19.5. 2014
Dopravní podnik
hl. m. Prahy
Povolení provozu
- sušička písku
ve vozovně
Hloubětín, Na
Obrátce 102/16,
Praha 9
Praha 9
Hloubětín
1x sušička písku
s plynovým
hořákem o
výkonu 698 kW
Povolení
provozu
0729726/14
19.5. 2014
Areál Zátiší, a.s.
Povolení provozu Praha 4
- plynová kotelna
v Areálu seniorů
Zátiší,
Hornomlýnská,
Praha 4
Kunratice
1x kotel Buderus
Logano plus
GB402-320 o
příkonu 304,8
kW a 1x kotel
Buderus Logano
plus GB402-395
o příkonu 376,2
kW
Povolení provozu
0727512/14
20.5. 2014
ŠKODA
TRANSPORTATIO
N a.s.
Schválení změny Praha 10
provozního řádu
lakovny Sazečská
3206/3, Praha 10
Hostivař
lakovna
podvozků v
Opravárenském
závodu metro
Povolení provozu
0727815/14
20.5. 2014
Dalkia Česká
republika, a.s.
Povolení provozu Praha 1
- plynová kotelna
Masarykovy
střední školy
chemické
Křemencova
179/12, Praha 1
Nové Město
1x kotel
Rendamax R 601
o výkonu 142,1
kW a 1x kotel
Rendamax R 602
o výkonu 190,1
kW
Povolení provozu
0728387/14
Praha 5
Strana 16 z 18
Datum podání
Identifikace
žadatele
Předmět
žádosti
20.5. 2014
Dalkia Česká
republika, a.s.
20.5. 2014
Městská část
Katastrální
území
Specifikace
zdroje
Výsledný
dokument
Č.j.
Povolení provozu Praha 5
- plynová kotelna
Na Císařce
3222/14, Praha 5
Smíchov
1x kotel
Viessmann
Vitocrossal 300
CR3 o příkonu
742 kW a 1x
kotel Viessmann
Vitoplex 100 SX1
o příkonu 782
kW
Povolení provozu
0728395/14
Dalkia Česká
republika, a.s.
Povolení provozu Praha 5
- plynová kotelna
Smrčínská
3238/2, Praha 5
Smíchov
2x kotel
Viessmann
Vitoplex 200 o
jmenovitém
příkonu 380 kW
Povolení provozu
0728401/14
20.5. 2014
Dalkia Česká
republika, a.s.
Povolení provozu Praha 4
- plynová kotelna
Pískařská
2075/3, Praha 4
Modřany
2x kotel
Viessmann
Vitoplex 300 TX3
o jednotkovém
výkonu 720 kW
Povolení provozu
0728405/14
20.5. 2014
Dalkia Česká
republika, a.s.
Povolení provozu Praha 5
- plynová kotelna
Mrkosova 516/3,
Praha 5
Velká Chuchle
2x kotel Hoval
UltraGas (400) o
jednotkovém
výkonu 400 kW
Povolení provozu
0728412/14
20.5. 2014
Dalkia Česká
republika, a.s.
Povolení provozu Praha 5
- plynová kotelna
Nárožní 2600/9,
Praha 13
Stodůlky
2x kotel Buderus
Logano GE515 o
jednotkovém
příkonu 318 kW
Povolení provozu
0728416/14
20.5. 2014
Dalkia Česká
republika, a.s.
Povolení provozu Praha 5
- plynová kotelna
Dismanova
2623/5, Praha 13
Stodůlky
4x kotel Buderus
Logano plus GB
162-80 o
jednotkovém
příkonu 82 kW
Povolení provozu
0728420/14
20.5. 2014
Dalkia Česká
republika, a.s.
Povolení provozu Praha 7
- plynová kotelna
River Lofts
Varhulíkové
1582/24, Praha 7
Holešovice
2x kotel Buderus
Logano GE434X
o jednotkovém
příkonu 377 kW
Povolení provozu
0728425/14
20.5. 2014
Dalkia Česká
republika, a.s.
Povolení provozu Praha 9
- plynová kotelna
U Hostavického
potoka 722/3,
Praha 14
Kyje
2x kotel Hoval
UltraGas (400) o
jednotkovém
příkonu 377 kW
Povolení provozu
0728433/14
20.5. 2014
Dalkia Česká
republika, a.s.
Povolení provozu Praha 9
- plynová kotelna
U Hostavického
potoka 727/19,
Praha 14
Kyje
2x kotel Hoval
UltraGas 350 o
jednotkovém
příkonu 330 kW
Povolení provozu
0728436/14
20.5. 2014
Dalkia Česká
republika, a.s.
Povolení provozu Praha 9
- plynová kotelna
U Hostavického
potoka 735/31,
Praha 14
Kyje
2x kotel Hoval
UltraGas 450 o
jednotkovém
příkonu 424 kW
Povolení provozu
0728442/14
20.5. 2014
Dalkia Česká
republika, a.s.
Povolení provozu Praha 5
- plynová kotelna
Jeřabinová
3253/14, Praha 5
Smíchov
2x kotel
DeDietrich C 610
-700 Eco o
jednotkovém
příkonu 336 kW
Povolení provozu
0728445/14
20.5. 2014
Dalkia Česká
republika, a.s.
Povolení provozu Praha 5
- plynová kotelna
Linhartova
1287/6, Praha 5
Košíře
2x kotel
Viessmann
Vitocrossal 300 o
jednotkovém
příkonu 479 kW
a 1x kotel
Viessmann
Vitoplex o
příkonu 478 kW
Povolení provozu
0728450/14
20.5. 2014
Dalkia Česká
republika, a.s.
Povolení provozu Praha 7
- plynová kotelna
na Maninách
1043/20, Praha 7
Holešovice
1x kotel Hoval
UltraGas 500 o
jednotkovém
příkonu 471 kW
Povolení provozu
0728454/14
20.5. 2014
Dalkia Česká
republika, a.s.
Povolení provozu Praha 8
- plynová kotelna
Šaldova 219/1,
Praha 8
Karlín
2x kotel Buderus
Logano GE434 o
jednotkovém
příkonu 404 kW
Povolení provozu
0728461/14
20.5. 2014
Da
Strana 17 z 18
Strana 18 z 18

Podobné dokumenty

Fridge - Brandt

Fridge - Brandt prostoru. Vystavujete se riziku popálení která pro ně představují (udušení, vdechnuvlivem velmi nízkých teplot. tí, otrava, apod.), odstraněním obalového Pozor! K odmrazení mrazničky používejte mat...

Více

BUDERUS kotle, ohřívače TUV

BUDERUS kotle, ohřívače TUV Palivo ZP, přestavba na propan možná Logamax plus - kondenzační kotle bez ohřevu TUV, jmenovitý výkon 11 kW

Více

Sborník konference RECYCLING 2011

Sborník konference RECYCLING 2011 crushed clay bricks, Construction and Building Materials 25, 201, s.1935-1945. [5] Soutsos M.N., Tang K., Millard S.G.; Concrete blocks made with recycled demolition aggregate, Construction and Bui...

Více

Generuj PDF - Portál životního prostředí hlavního města Prahy

Generuj PDF - Portál životního prostředí hlavního města Prahy Zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, účinným od 1.9.2012, byla zavedena povinnost pro orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňovat veřejnosti informace o podaných žádostech o závazná stanovi...

Více

obchodní centrum aréna plzeň oznámení dle přílohy č. 3 zákona č

obchodní centrum aréna plzeň oznámení dle přílohy č. 3 zákona č Zpracování podkladů: Ing. Karel Nedvěd D-projekt o návrh dopravního řešení, studie intenzit dopravy Ing. Jiří Špičan samostatný konzultant o posouzení kapacity křižovatek v okolí záměru

Více

Generuj PDF - Portál životního prostředí hlavního města Prahy

Generuj PDF - Portál životního prostředí hlavního města Prahy Zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, účinným od 1.9.2012, byla zavedena povinnost pro orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňovat veřejnosti informace o podaných žádostech o závazná stanovi...

Více

Věc: TELEHOUSE - servisní středisko operátorů, ul. Generála Píky

Věc: TELEHOUSE - servisní středisko operátorů, ul. Generála Píky autorizovaném měření emisí č. T 509/10/00, které provedla měřící skupina TESO dne 24.5.2010. Hmotnostní koncentrace NOx ve spalinách zařízení dle tohoto protokolu činily 1741 mg/m3, hmotnostní konc...

Více