pointilismus

Komentáře

Transkript

pointilismus
Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 20
Photoshop Elements 11 – kreslení 2
Třída: 6.
Učivo: práce s barevnými skvrnami, vytvoření obrazu v programu Photoshop Elements 11:
práce s nástrojem Tužka a Štětec
práce s nástrojem Tvar
vlastnosti obrysů a výplní
Obsah inovativní výuky: Photoshop Elements 11 – kreslení
Doporučený čas: 60 minut
Seznam zdrojů k tématu:
Marie Černá: Dějiny výtvarného umění, Idea Servis 1996
internet: http://www.artmuseum.cz/smery_list.php?smer_id=89
http://artslexikon.cz/index.php/Pointilismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Georges_Seurat
http://cs.wikipedia.org/wiki/Paul_Signac
http://www.artmuseum.cz/reprodukce2_pohled.php?dilo_id=7521
Seznam pokynů k vypracování a splnění úkolů vyučovací hodiny:
1. Pointilismus - teoretické seznámení s uměleckým směrem.
3. Vypracování pracovního listu č. 20.
3. Samostatná práce v programu Photoshop Elements 11.
POINTILISMUS (NEOIMPRESIONISMUS)
Pointilismus (z franc. le point, tečka) je umělecký směr 19. století vycházející
z impresionismu. Zastánci této malířské metody, resp. směru se nespokojili s užíváním světla
a barev běžným v impresionismu. Zkoumali proto tyto metody hlouběji a založili tak nový
princip užívání barev = žádné míchání barev na paletě. Barva byla použita přesně taková, jaká
byla v tubě. Nanášela se v podobě malých teček – pointů nebo malých čtverečků v jemných
barvách a teprve v oku diváka se měla mísit ve výsledný obraz. Takový obraz měl být
harmonický, světlý a jasný. Obrazy pointilistů působily zblízka fascinující detailní složitostí a
z dálky jemnou harmonickou barevností. Pro zachycení jasu a přírody malíři používali čisté
barvy, bílá byla nahrazena šedou a černá tmavě modrou nebo tmavě zelenou. Jeho název byl
poprvé, stejně jako u celé řady dalších uměleckých stylů, použit hanlivě kritiky, kteří
neuznávali jeho inovativní styl a myšlenky. Tento styl kvůli své pracnosti a časové náročnosti
neměl mnoho zástupců, hlavními představiteli pointilismu byli Georges Seurat a Paul Signac
(např. Seurat potřeboval na svá díla až dva roky, vytvořil i 3.000.000 teček na obraz).
Světové malířství:
Georges Seurat
– francouzský malíř, nejslavnější obraz Nedělní odpoledne v La Grande Jatte
Paul Signac
– francouzský malíř, obraz Papežský palác v Avignonu, Domy v přístavu
– velkou část svého díla věnoval malbě přístavů, lodí a mořského prostředí
– k malbě zásadně používal čisté, nemíchané tóny barev
Pracovní list č. 20
Kreslení 2 - POINTILISMUS
Jméno:
Třída:
Datum:
Pointilismus je umělecký styl opírající se o…
a) tečkování
b) geometrické tvary
c) zachycení okamžiku
2. Pointilismus se objevuje:
a) v 18. století
b) v 19. století
c) ve 20. století
3. Nejvýznamnější světový představitel pointilismu je:
a) Vincent van Gogh
b) Claude Monet
c) Georges Seurat
d) Edgar Degas
5. Název tohoto obrazu je:
a) Nedělní nálada
b) Procházka parkem La Grande Jatte
c) Odpoledne u řeky Seiny
d) Nedělní odpoledne v La Grande Jatte
5. Paul Signac byl původem ze:
a) Španělska
b) Francie
c) Anglie
d) Belgie
7. Který z těchto malířů nemaloval pointilistické obrazy?
a) Georges Seurat
b) Claude Monet
c) Paul Signac
Photoshop Elements 11 – kreslení 2 – POINTILISMUS
1. Zvolte vhodný formát
Otevřete nový soubor v programu Photoshop Elements 11, nastavte vhodný formát.
Pracovat můžete na výšku i na šířku.
2. Udělejte skicu
Nástrojem Tužka si načrtněte budoucí obraz. Používejte světlejší barvu, jde lépe překrýt.
3. Nastavte vhodný průměr bodů a jejich barvu
Označte nástroj Tužka a zvolte libovolnou barvu. U jednotlivých bodů můžete libovolně
měnit velikost a krytí (odstín barvy).
2. Kombinujte barvy, vyplňte celý prostor obrázku.

Podobné dokumenty

Abstraktní umění - Gymnázium Sušice

Abstraktní umění - Gymnázium Sušice Inf-1 Počítačová grafika DUM č. 19 Sexta osmiletého gymnázia Gymnázium Sušice Mgr. Bohumila Skrbková

Více

frankfurt

frankfurt FRANKFURT „BOTTICELLI – SEURAT - HOUDON“ Jedinečné výstavy ve městě historie i postmoderny. Vydejte se s námi do Frankfurtu nad Mohanem, kde se uskuteční velká výstava Botticeliho. Z mnoha muzeí Ev...

Více