titulni stranka-hneda-RUMUN.jpg - Multi phrase book for travelers

Komentáře

Transkript

titulni stranka-hneda-RUMUN.jpg - Multi phrase book for travelers
? .$7$ <@ABCD$ /$(
([email protected]
>H+,EF%
,
*EF%$
$
""$
$$
$$ $ G
$G
8>
* 8
@IH
$-.%
%$
F%CG
,J!
$
:H
@
,J!
E
:H>
@
+$$
B$H
@
( '
KH
? ?
<@ HA<@A<@
[email protected]
7
BA
>>$A
<H
A
L""
,@@
L""!>$
[email protected]
M$
LJ'M'"
#$#$
>' $
HM
[email protected]
@ .$E> ' " =
@N
H$
8$ 7
)
[email protected]
OP$$
A
'$$
$ $"$'"
$IH$
$$
8$ !
[email protected]
:$F"G
>@
:$F
"
>@%H
" ! $G
"A, "FG ,H$,H$
F @G
8 "
,H$
8
8M
H
:QA6
"
[email protected]@
="
7D :H
(6,7897
(#:;<)9=7,6)6>7
/#BRS(#:;<)9R7
>$$
'
$
$
?FG
!?F
G
?M
"
$'$$
$
"$$
8$
8
:
:?$
U
> >?
8
?
?
>$
?
>$
LL
6
'U
'
>6$
V=
!
!
L%
: :
''
R'
9%9%'
L$=$
'
<B":
,
R
:D [email protected]
@
: %
$
@I$
[email protected]@G HF [email protected]
[email protected]@
%$
@H
[email protected]
H$%@[email protected]
9$H
:
7HA
[email protected]
9$FG
99D
9DI 7$
[email protected][email protected]
LK
$T
$$K$
)6
[email protected]
%
@H
L%
[email protected]
:H
[email protected]%@
N$
9%H< %H
6% $7H <=$ $:D
,L=
/$
? "$
"W?$' $
"
$
W'
"
$'
'$ $
R E
/$
40 3 "X'Y'
5"Z$[$ \$1 "04 $
00 03 0X'0Y
050Z$
0[$ 0\$
01 34 30 33 X4'Y4'
54 $Z4 $
[4$ $\4$ $
14 $
044 $F$G040$ 344 "$"X44'$
0444$3444 $
X444'$C
LF>G
[email protected]
[email protected]@[email protected]@FG
H
[email protected]@
@
T
[email protected] [email protected]
@ @[email protected]
$
%
$$
=T$$EG
8
40
3 @XY
5ZD$[D
\[email protected]
00$03 $
0X$0Y$
05$0ZD$
0[D$0\$
[email protected]$
34 @30 @D
33 @D X4Y4
54Z4D
[4D\4
[email protected]
[email protected]
344 @$X44$
04443444 @
X444
($ ?$
$
7
@]
<
=
#
%N
a
+
9
%
ITK
.
R
)
,
8
6
:
cd
(
$B
De
L
Hf
;
!
$
> gV
hi $
j
U
?$
$
"
$?
'^_^F
?$
'
$
"?$$M'M$"G
"$
"
' ^^^^
"$
"
"
"$
$
^D
$``^^^
"
' ^ !^^^$
"
"
"^^^^
M$' $
$$$$
^^^^ ^ ^^^^^
M$
$$$
"
' $$
$?$
$ $ '
$
^^^^' ?$$$^^
?
?$^b^F'^^
$
^^GF $$
$$
$
! I$' $
T
015Y2011X
$T!
$' $
$$
! IG
^!^
"
"
"
"
"
"
"F
$$
$
G
"
"
^^
"
^^
"
"
$
^$$$H^
^T^
"
"F
$$
$
G
"
"
' "h$ $$^^
"F
$$
$
G
"$
"
?
" MM
$$FMG
$
$$
FG
<
!
)$
,>$
$
:$"%%
RQQQ
B$$
8M.
M.
TT
@T 2M
#$DF2G$
8$
$H$
#F2G
8
H
=
@@
[email protected]
@
K [email protected]
>@$
[email protected]
[email protected]
:[email protected]@
[email protected]@[email protected]
)[email protected]
I
+ $
<$
8$
[email protected]
7%@M%$I
N $
B M$A
=$
$
&"
R C$
.$ $$E
. R !$
!
"
: . '
6 6 :' :'
$
F$ G
8$"
k$
? :$ FG R ! F$ G
) M
! "
R ' E
R$ 0F
G3F G' '$
H
[email protected]@
$
; $%@
@
=C
@E
) [email protected][email protected]$$
; $
E
=$
,$
:@:@
B$B$
$ H
:
>@C
=T @F
G
7
FGIT
=T $$CE
[email protected]
[email protected][email protected] $
[email protected] F [email protected]
GC
?J!
?
*
> R E
; $%@@E
%M !
@@FGM
7R $
$ 7 % @$$
$>$E
$
@E
Lh
Lh
="$J0 7D [email protected]@
F? G
[email protected]@[email protected]
,"$
$"$
6D$$ @[email protected]
$
@[email protected] @FG
$
"
$$
+ =$
;
;
(
R$E
R$3E
, J!
?F J!
?G
E
:'
W
;
$$ :
R $"
=
$
[email protected]$G
(H
[email protected]=T
[email protected]@ @HE
7
[email protected]
H
@ @EG
:@HM @
= :$ $
; $%@D$ $
$ $$
D
="$ 7D [email protected]
C
7 $
[email protected]
,>$
"$ [email protected]$H
F GE
F GE
,E
:[email protected]@$ E
9
9%
,$ME
:[email protected]
($$ ([email protected]@%
:&
,%
R
$
=%
@
, F!QG
,M%F$G
, !Q 7% D$ @
="" F
'
7 [email protected]$
[email protected]
$ G
G
. $
)[email protected] F,G
7
F$G
:' [email protected]@
'
[email protected]
$
@@
%
@@
P
:%@@A
8 A
+A
:
A
7D [email protected]@$
6 6 J
:'$
l
=
M!"
R$E
R$E
L' L
="
$
. $F
'
M
"
M J!2$
G
(
$?$
$
?!
8
)'
)
.$?
,
$
U$$
<"
B
"$
,,
$
<@
%
,@@
=%@
:[email protected]
[email protected]
[email protected] CE
#$$$%
7D [email protected]@
T
F M @
M M G
D
T
[email protected]
@@[email protected]
$
%
B
, N
B
7%@
,MT
,@ @HM
@

Podobné dokumenty

69 Rozłí ení nosatc rodu Hypera(Coleoptera: Curculionidae) na

69 Rozłí ení nosatc rodu Hypera(Coleoptera: Curculionidae) na ")H0&+]!U4!^+7+D'&9&+]!U5J^+#.F*GbI+b79-+8-*0-*+0-*#+*C/216 H79l+H7`-:+B2(69"'+3 D78&-/-:H3 !K2K3+9H)0q+:W:I+[%-:'- Více

vysadkari

vysadkari metrů s okamžitým otevřením padáku. Letoun opustil v prostoru Kostelec – Brandýs nad Labem při teplotě –37° C a po 26 minutách přistál u obce Strašnov v okrese Mladá Boleslav. Teprve ve druhé polov...

Více