Nabídka Kroužků:

Komentáře

Transkript

Nabídka Kroužků:
Nabídka Kroužků:
Kroužek + věková
kategorie
PEČENÍ, VAŘENÍ
2.- 9. tř.
QUILLING 2. – 5. tř.
KERAMIKA 1. – 3. tř.
KERAMIKA 1. – 9. tř.
ŠACHOVÝ začátečníci
ŠACHOVÝ pokročilé
NĚMČINA
AEROBIC + zumba 3.
– 5. tř.
AEROBIC + zumba
2. tř.
AEROBIC + zumba
1. tř.
STOLNÍ TENIS
2. – 3. tř.
STOLNÍ TENIS
4. – 5. tř.
FOTBAL
5. – 9. tř.
FOTBAL 3. – 4. tř.
FOTBAL 1. tř.
FOTBAL 2. tř.
ANGLIČTINA HRAVĚ
1. tř.
ANGLIČTINA HRAVĚ
2. tř.
KORÁLKOVÁNÍ +
rukodělky (začátečníci)
KORÁLKOVÁNÍ +
rukodělky (pokročilé)
COOL DANCE 3. – 5. tř.
HRAJEME SI
S MATEMATIKOU
2. tř.
FLORBAL 1. – 2. tř.
FLORBAL 3. – 6. tř.
MÍČOVÉ HRY (volejbal,
basketbal, vybíjená)
3. – 6. tř.
Den a čas kroužků
Vedoucí kroužků
Cena kroužků
ÚTERÝ 15.15 – 17.00
S. Mitrengová
800,-
ÚTERÝ 15.15 – 16.45
ČTVRTEK 14.00 – 15.30
STŘEDA 15.15 –16.45
PÁTEK 13.30 – 15.00
ČTVRTEK 13.30 – 15.00
ČTVRTEK 15.10 – 16.10
PONDĚLÍ 13.30 – 14.30
M. Trnková
T. Obručová
Z. CHaloupková
V. Medunová
V. Medunová
V. Medunová
E. Proklešková
600,800,800,600,600,600,600,-
STŘEDA 12.45 – 13.45
E. Proklešková
600,-
PÁTEK 12.45 – 13.45
E. Proklešková
600,-
PONDĚLÍ 15.00 – 16.00
V. Pollak
600,-
PONDĚLÍ 16.00 – 17.00
V. Pollak
600,-
ČTVRTEK 15.30 – 17.00
I. Zálešák
600,-
PONDĚLÍ 15.15 – 16.45
PÁTEK 14.00 – 15.30
PÁTEK 15.30 – 17.00
PONDĚLÍ 13.45 – 15:00
J. Pollak, K. Vrbský
J. Pollak, K.Vrbský
J. Pollak, K. Vrbský
J. Pollak
600,600,600,-
PÁTEK 12.30 – 13.45
J. Pollak
600,-
PONDĚLÍ 14.00 – 15.30
T. Obručová
700,-
PONDĚLÍ 15.30 – 17.00
T. Obručová
700,-
STŘEDA 13.45 – 15.15
PONDĚLÍ 14.00 – 15.00
J. Ullmannová
E. Nováková
600,600,-
PÁTEK 12.30 - 14.00
V. Jelínek
600,-
ČTVRTEK 15.15 – 16:45
ČTVRTEK 13.30 – 15.00
V. Jelínek
V. Jelínek
600,600,-
PŘÍRODOVĚDNÝ
včelařský 1. – 5. tř.
PŘÍRODOVĚDNÝ +
včelařství 6. – 9. tř.
ŠPANĚLŠTINA HROU
3. – 9. tř.
ELEKTRONIKY
5. tř. – 9. tř.
YLE for Flyers 7. tř.
YLE for Movers 5. tř.
KET for Schools 9.tř.
KLUB ŠIKOVNÝCH DĚTÍ
2. – 6. tř.
ČTVRTEK 13.30 – 15.00
I. Drápelová
300,-
ČTVRTEK 15.00 – 16.30
I. Drápelová
300,-
PÁTEK 14.00 – 15.00
S. Bueno Garcia
600,-
STŘEDA 15.00 – 16.00
O. Nakládal
600,-
DLE ROZVRHŮ DĚTÍ
DLE ROZVRHŮ DĚTÍ
DLE ROZVRHŮ DĚTÍ
KAŽDÁ SUDÁ STŘEDA
A. Klímová
L. Štěpánová
L. Štěpánová
R. Miková
K. Trnková Krbková
600,600,600,Kroužek je
zdarma, platí se
jen vstupy do
navštěvovaného
objektu.
Kroužky, které jsou u nás ve škole, ale organizují je jiné instituce
JUDO
ÚTERÝ 15.30 – 16.30
tel. 777 894 224, pan Hořt
VĚDA NÁS BAVÍ
ÚTERÝ 14.00 – 15.00
tel.: 775 733 300
15.15 – 16.15
ATLETICKÁ PŘÍPRAVKA: ÚTERÝ 13.30 – 14.30 1. – 3. tř. ÚTERÝ 14.45 – 16.00 4. – 6. tř.
PÁTEK 13.30 – 14.30 1. – 3. tř. PÁTEK 14.45 – 16.00 4. – 6. tř.
Kroužek Atletiky stojí 300,- Kč
Kontakt: [email protected]
Rytmik dětem, o. p. s. nabízí:
KROUŽEK COUNTRY TANCŮ
KROUŽEK ŠIKOVNÝ CHEMIK
KROUŽEK BOJOVÝCH SPORTŮ A
SEBEOBRANY
ŠIKOVNÝ FOTOGRAF – OD 3. tř.
DIVADELNÍ A DRAMATICKÝ KROUŽEK
KROUŽEK NETRADIČNÍCH VÝTVARNÝCH
DÍLEN
ČTVRTEK 15.30 – 17.00
STŘEDA 15.00 – 16.00
STŘEDA 15.30 – 16.30
PONDĚLÍ 14.00 – 15.00
ČTVRTEK 14.00 – 15.30
STŘEDA 14.00 – 15.00
Přihlášku do kroužku Rytmik dětem, zasílejte na jejich internetové stránky.
www.rytmik-krouzky.cz
Tel.: 732 151 235