agria - EUROPLANT šlechtitelská, spol. s ro

Komentáře

Transkript

agria - EUROPLANT šlechtitelská, spol. s ro
Kromě dostatku draslíku je nutno zajistit výživu fosforem a hořčíkem.
Doporučené hnojení v kg/ha při hladině výnosu 40t/ha
Živina
Při úrovni zásobení půdy
A/B
velmi nízké až nízké
Draslík K2O Fosfor P2O2 Hořčík MgO
200-250
150-200
160-120
C
střední
D/E
vysoké až velmi vysoké
150-200
100
80
150-100
70-50
40-0
Ochrana před Phytophtorou a Alternarií
AGRIA se vyznačuje nadprůměrnou, dobrou rezistencí vůči plísni na hlízách a Alternarii. Přesto mají být
uskutečněny včas, podle stavu počasí nebo před zapojením řádků nebo krátce po něm postřiky kontaktními
fungicidy. Při silném tlaku plísně a bujném růstu listů
mohou být aplikovány omezeně (max. 2-3 postřiky)
systemickými prostředky. V množitelských porostech
je nutno na systemické přípravky rezignovat a používat
kontaktní fungicidy až do zničení natě. Při silném vzrůstu natě je záhodno množství vody zvýšit až na 600 l/ha.
Měj na paměti!
Plísni na hlízách lze zamezit především plánovitým
zničením natě. Porost musí být proto 3 týdny před
sklizní zničen. Přípravek fungicidů ničících spory
(např. Brestanu) se osvědčil.
Sklizeň
K urychlení zrání porostu a usnadnění sklizně je třeba
zkoušet odpovídající možnosti ke snížení podílu nati,
ale nezničit porost před fyziologickou zralostí. Je třeba
zamezovat poškození hlíz a sklízet dobře seřízeným
sklízečem. Podíl 5% zeminy, suché a pravidelně rozmístěné v partii zlepšují skladovatelnost hlíz. Naložené
vozy nesmí stát na slunci, nebo přes noc bez ventilace.
Skladování
Rychlé osušení chladným nočním vzduchem zamezuje infekci hlíz a přispívá k dobrému zdravotnímu
stavu a skladovatelnosti partie. Je třeba respektovat
fázi hojení (při 18 °C - 14 dní, při 12 °C - 30 dní). Poté
je třeba kontinuálně snižovat teplotu skladování u hlíz
ke zpracování na 8 °C, pro přímý konzum na 4-6 °C,
na sadbu 2-4 °C.
AGRIA může být vzhledem k nízké potřebě dusíku,
vysoké odolnosti k plísni na hlízách a Alternarii a dobrou
skladovatelností pěstována s velkou šetrností k prostředí.
AGRIA
Přejeme pěstitelům mnoho úspěchu s touto odrůdou
a jsme k dispozici pro další informace.
Údaje o odrůdách vycházejí z výsledků oficiálních
pokusů na odrůdách anebo z vlastních zkušeností.
Protože jsou ale brambory přírodním produktem,
nemůžeme za tyto údaje převzít úplnou záruku.
Pěstitelské pokyny
Obchodní středisko Praha
Lhotská 2221/32
193 21 Praha 9 - Horní Počernice
Tel.: 281 923 902
Fax: 281 923 900
Mobil: 606 626 496
602 692 094
602 305 046
E-mail: [email protected]
Obchodní středisko Vysočina Vatín
591 01 Žďár n. S. - Vatín 82
Tel./fax/zázn.: 566 630 366
Mobil: 724 052 505
602 282 897
E-mail: [email protected]
EUROPLANT
šlechtitelská spol. s r. o.
pošt. schr. 17
Lhotská 2221/32
193 21 Horní Počernice
Praha 9
Obchodní středisko Vysočina Želiv
Želiv 263, 393 44 Želiv
Tel./fax: 565 581 005
Mobil: 606 678 756
E-mail: [email protected]
Obchodní středisko Šumava
341 42 Kolinec - Nemilkov 21
Tel./fax/zázn.: 376 584 721
Mobil: 602 692 095
E-mail: [email protected]
Bramborárna Úněšov
330 38 Úněšov
Tel./fax: 373 315 247
Tel./zázn: 373 315 265
Mobil: 723 364 192
E-mail: [email protected]
Odborné a technické zastoupení
Jaroslav Kehar
Tel.: 317 853 574
Mobil: 608 537 501
Tel. / zázn.: 281 923 901
Fax: 281 923 900
Mobil: 725 743 470
E-mail: [email protected]
www.europlant.cz
AGRIA N (Ro)
Doba zrání:
Tvar hlízy:
Očka:
Barva dužniny:
poloraná
podlouhle oválný
mělká
žlutá
Odolnost proti:
(0 = střední, + = vysoká, - = nízká)
Kořenovým chorobám:
+
Bakteriální černání stonků:
0
Plísni v nati / na hlízách:
0/+
Rzivost dužniny:
0
Strupovitost:
-Poškození:
0
Období klidu:
+++
Třídění (nadsadba):
++
(podsadba):
Doba nasazovaných hlíz:
poloraná
Počet nasazovaných hlíz:
nižší - střední
AGRIA je poloraná až polopozdní konzumní odrůda
s rezistencí vůči háďátkům RO1 a s velmi vysokým
výnosem. Hlízy jsou dlouze oválné a mají žlutou
až sytě žlutou barvu dužniny. AGRIA má vynikající
kvalitu pro zpracování (lupínky, hranolky, sušené
produkty), která je v důsledku dlouhého období
stálá během skladování. AGRIA nevykazuje žádné
tmavnutí po uvaření, projevuje pouze nepatrné černání syrové dužniny a pouze nepatrný sklon k tmavnutí
dužniny.
Půda
AGRIA vyžaduje úrodnější půdy s dobrým vodním
režimem. Na lehkých půdách se mohou projevovat
problémy se strupovitostí. Je třeba dbát na dobrý
strukturní stav a prostupnost půdy pro kořeny brambor
(nebezpečí stlačení půdy mechanizačními prostředky).
Ošetření sadby
AGRIA má extrémní období klidu. Pro dosažení
maximálního výnosu je třeba přinést hlízy do stavu,
umožňujícího klíčení a vystavit sadbu 4-6 týdnů před
plánovaným termínem sázení teplotnímu šoku 20° C
po dobu 2-4 dní. Poté je třeba hlízy skladovat v chladném, vzdušném prostředí, pokud možno s přístupem
světla.
Sázení
AGRIA tvoří velké hlízy, a proto hlízy nesmějí být
sázeny v řádku daleko od sebe. Při meziřádkové
vzdálenosti 75 cm doporučujeme tyto odstupy uvnitř
řádku:
účel pěstování
br. sadbové
br. na hranolky
br. konzumní a na loupání
vzdál. hlíz uvnitř
řádku
21-23 cm
30-32 cm
26-28 cm
počet hlíz
na 1 ha
60 000
43 000
49 000
Vyrovnaná a vyšší kvalita hlíz a méně nazelenalých hlíz opravňují zvýšenou potřebu sadby. Dobrá,
vododržná půda nebo závlaha v době nasazování
hlíz ovlivňují příznivě počet hlíz pod keřem a snižují
napadení strupovitostí. Boj proti Rhizoctonii odpovídajícím mořením se doporučuje. Řadou opatření je
možno u odrůdy AGRIA, tvořící velké hlízy, výrazně
omezit výskyt zelených hlíz. Pod hlízami má být kyprá
půda, hlízy je třeba sázet o něco hlouběji a přesně
v ose řádku. Hrůbky musí být vytvořeny co nejširší,
s lichoběžníkovým profilem, nikoliv příliš brzo a nikoliv
v příliš jemné struktuře půdy.
Při aplikaci herbicidů je nutno respektovat určitou
vnímavost vůči Sencoru. Použití Basagramu se nedoporučuje.
Hnojení
AGRIA potřebuje méně dusíkatého hnojení než je
obecně obvyklé u jiných odrůd této výkonnosti. Při
vyměření dávky dusíku je třeba vzít v úvahu N min.
v půdě (zjištěný krátce před sázením) a následný přísun z organické hmoty. Množství a následný přísun
živin jsou často podceňovány a málo zohledňovány.
Použití organických hnojiv je proto třeba přesně
plánovat a živiny bilancovat, jinak je nutno počítat
s problémy s kvalitou a skladováním hlíz. Ježto brambory přijímají 90% celkové potřeby dusíku do doby
květu a později přebytek dusíku působí na zhoršení
kvality, má být časná a rovnoměrná dostupnost dusíku
zajištěna (N v jedné dávce při sázení). Na vhodných
stanovištích orné půdy bude s celkovým množstvím
120-130 kg N ( včetně N min.) vysoké resorpční schopnosti odrůdy AGRIA učiněno zadost. Při zeleném
hnojení nebo v hospodářstvích s dobytkem doporučujeme obecně celkové množství 100 kg N/ha
(při použití vikvovitých rostlin na zelené hnojení třeba
množství dále redukovat). Při pěstování brambor
na sadbu zajišťuje celkové množství 60-80 kg/ha
(včetně N min.) vysokou výtěžnost sadby při dobrém
výnosu. Takto upravené hnojení dusíkem ovlivňuje
příznivě včasné dozrávání, zlepšuje pevnost slupky,
zvyšuje obsah škrobu a zvyšuje při nejlepší kvalitě
výnos tržních hlíz.

Podobné dokumenty

bernina - EUROPLANT šlechtitelská, spol. s ro

bernina - EUROPLANT šlechtitelská, spol. s ro ve svém segmentu vystupuje do popředí. Má vysoký výnos. Pěstitelské pokyny: Bernina upřednostňuje středně kvalitní až lepší půdy s rovnoměrným zavlažováním a přívodem živin. Zvláštní pokyny: Bernin...

Více

JELLY NN Pěstitelské pokyny EUROPLANT šlechtitelská spol. s r. o.

JELLY NN Pěstitelské pokyny EUROPLANT šlechtitelská spol. s r. o. převážně pevná konzistence; vysoká stolní jakost a stabilita, malý sklon k tmavnutí po uvaření

Více

georgina - EUROPLANT šlechtitelská, spol. s ro

georgina - EUROPLANT šlechtitelská, spol. s ro Protože jsou ale brambory přírodním produktem, nemůžeme za tyto údaje převzít úplnou záruku.

Více

laura nn - EUROPLANT šlechtitelská, spol. s ro

laura nn - EUROPLANT šlechtitelská, spol. s ro poloraná, háďátkům vysokorezistentní (Ro 1-5), červenoslupká kvalitní konzumní odrůda s vynika-jícími vlastnostmi pro zpracování. Pěstitelské pokyny: Laura klade středně vysoké nároky na půdu a zás...

Více