OBJEMOVÉ PRŮTOKY V [m3 h-1] - Katedra technických zařízení

Komentáře

Transkript

OBJEMOVÉ PRŮTOKY V [m3 h-1] - Katedra technických zařízení
EEB1 +TZ1 VNITŘNÍ PLYNOVOD
Katedra technických zařízení budov
Pro zemní plyn o účinnosti 0,85 až 0,9 (viz. vzorec pro výpočet spotřeby plynu pro kotelny):
OBJEMOVÉ PRŮTOKY V [m3 h-1]
V =
PRO PLYNOVÉ SPOTŘEBIČE NA ZEMNÍ PLYN
průměr 34
20 – 40
90 – 102
116 – 134
50
17
20
propan
butan
propan-butan
svítiplyn
bioplyn
9,5 – 10
Poznámka k převodu jednotek: spotřeba tepla 1Wh = 3600 J
1 kWh = 3,6 MJ
4,45
7,2
0,52
1,15
V1
V1
3
0,65
V1
10,2
1,8
V1
4 – 8,7
8,7
1,1
1,1
V1
V1
7 – 21,4
7,7 – 19,1
2,7
2,3
V1
V1
49 – 65
31 – 44
5,6-7,5
5,2
V3
V3
3,5 – 11,5
1,34
V3
3 – 12
8 – 24
0,45 – 1,46
1,09 – 2,78
V3
V3
2,5
2,5
2,7
3,4
4,5
0,307
0,226
0,206
0,322
0,439
V2
V2
V2
V2
V2
A) Plynová trouba
MORA
A) Plynový sporák + trouba
MORA 1410.1E12
A) Průtokový ohřívač do 10kW
KARMA Alfa POV – 5
JUNKERS W125 V 2P 23
B) Průtokový ohřívač nad 10kW
JUNKERS WR 325-1 AD1 P 23
PROTHERM Panda 19 P0G
B) Plynový kotel
PROTHERM Grizzly EKO 65
PROTHERM Medvěd KLOM 50
B) Plynový kotel + vestavný zásobník TV
PROTHERM Tiger 12 KOZ
C) Plynový kotel TURBO
PROTHERM Panter 12 KTO 18
PROTHERM Panter 24 KTO 18
C) Lokální topidlo WAW
MORA WAW 6150.1022
MORA WAW 2,5
MORA WAW 2,7
MORA WAW 3,4
MORA WAW 4,5
je objemový průtok [m3 h-1];
je příkon [kW];
je energie [kWh];
je čas [h];
je účinnost zařízení [-], která se pohybuje v rozmezí 0,85 – 0,9;
je výhřevnost 34 [MJ m-3], pro převod na [kWh m-3] je ji třeba vydělit 3,6;
je výkon [kW];
Obecný převodní vztah pro určení objemového průtoku V:
V =
Objemové průtoky zemního plynu u jednotlivých typů spotřebičů – ORIENTAČNÍ!!!
Výkon Q Objemový průtok V Typ pro
Typ spotřebiče
výpočet
[kW]
[m3 h-1]
A) Plynový sporák
MORA PS – 2 hořáky
MORA PS 1410 – 4 hořáky
V
P
E
t
η
H
Q
Vlastnosti
lehčí než vzduch, hlavní sloučeninou je methan,
postupně od roku 1969 nahradil svítiplyn
zkapalněný plyn, výbušný
zkapalněný plyn, výbušný
zkapalněný plyn, výbušný
jedovatý, výbušný, již se nepoužívá
lehčí než vzduch, drahý
25 – 28
34
26
0,5
6,5
 m3 
Q
Q ⋅ 3,6
=
= Q ⋅ (0,125 až 0,117 ) = ?  
H ⋅ η 34 ⋅ (0,85 až 0,9 )
 h 
kde:
DRUHY PLYNŮ, VLASTNOSTI a VÝHŘEVNOST
Výhřevnost H Výhřevnost H
Druh paliva
[MJ/m3]
[kWh/m3]
zemní plyn 1,3
EEB1 +TZ1 VNITŘNÍ PLYNOVOD
Katedra technických zařízení budov
Q
[kW ]
[kW ] =  kW ⋅ m 3  =  m 3 
=
=

  
H ⋅ η  MJ 
 kWh   kWh   h 
 m 3 ⋅ 3,6  ⋅ [− ]  m 3 


[kWh]
E
P
[h]
V =
= t =
=
H ⋅ η H ⋅ η  MJ 
 m 3 ⋅ 3,6  ⋅ [− ]


 kWh 
 h   kWh ⋅ m 3   m 3 

=

= 
 kWh   kWh ⋅ h   h 
 m 3 
Teorie výpočtu objemového průtoku V podle hodnoty výkonu Q spotřebiče:
Poměr výkonu Q a příkonu P vyjadřuje účinnost η spotřebiče a je vždy menší než 1.
Pohybuje se v rozmezí 0,85 – 0,9.
Q [kW ]
Q [kW ]
= [kW ]
η=
< 1 [−] P = =
η
[-]
P [kW ]
Příkon P je získaná energie E za čas t.
E [kWh ]
P= =
= [kW]
t
[h ]
Poměr energie E a výhřevnosti H vyjadřuje objemový průtok V.
E
[kWh] = [kWh] = m 3
V =
=
H  MJ   kWh 
 m 3 ⋅ 3,6   m 3 


[ ]
Získaná energie E se vypočítá jako součin objemového průtoku V paliva a
výhřevnosti H paliva.
 MJ 
 kWh 
3
E = V ⋅ H = m3 ⋅  3
 = m ⋅  m 3  = [kWh]


 m ⋅ 3,6 
[ ]
[ ]

Podobné dokumenty

Prospekt Panda

Prospekt Panda zdvojeného potrubí odvést bezpečně spaliny ven. Tímto řešením se mnohdy ušetří značné náklady na  stavbu klasického komína. Panda PTP je vhodným řešením pro malé koupelny, kde je omezena výměna vzd...

Více

Slovenčina a čeština v počítačovom spracovaní

Slovenčina a čeština v počítačovom spracovaní základne jazykovedného výskumu. Tieto rozsiahle zdroje autentického materiálu majú podobu textových databáz – korpusov. Korpusová lingvistika, ktorá sa zaoberá problematikou budovania a využívania ...

Více

Klub lodních modelářů České republiky ZPRAVODAJ 53

Klub lodních modelářů České republiky ZPRAVODAJ 53 najdete, aby nedocházelo k dvojnásobnému vyvěšení. Jedná se o zápisy z předsednictva příp. Navigy, zprávy vedoucích sekcí, výsledkové listiny a pod. Na www stránkách nebude uváděna „společenská kro...

Více

Průtokový ohřívač vody CDX 11-U

Průtokový ohřívač vody CDX 11-U Způsob ohřevu Požadovaný specifický odpor vody Min. – max. průtok vody Jmenovitý výkon 3/PE 400 V 3~ Jmenovitý proud Min. požadovaný průřez kabelu Průtok horké vody M při ∆t =33 K (od 12 °C do 45 °...

Více

Výsledky

Výsledky Rozhodčí:

Více

Praxe Vnější vazby budovy zajišťované TZB Technická Zařízení Budov

Praxe Vnější vazby budovy zajišťované TZB Technická Zařízení Budov ČVUT ČVUTvvPraze Praze Fakulta Fakultastavební stavební Katedra technických Katedra technickýchzařízení zařízeníbudov budov

Více

A) Popis objektu B) Návrh řešení pro otopný systém a

A) Popis objektu B) Návrh řešení pro otopný systém a využitými 12kW výkonu. Klient využívá pro ohřev TUV elektrický zásobník o objemu 250l Dražice s tělesem 2,2kW/230V.

Více

zde - STAVBA krbů s.r.o.

zde - STAVBA krbů s.r.o. Ceník krbů 2011 www.stavbakrbu.com

Více