sia glass mosaic - Butterfly Trading sro

Komentáře

Transkript

sia glass mosaic - Butterfly Trading sro
SIA GLASS MOSAIC • SIA GLASS MOSAIC • SIA GLASS MOSAIC • SIA GLASS MOSAIC • SIA GLASS MOSAIC • SIA GLASS MOSAIC
2015
SI A GLASS MOSA I C
SIA
2015
SIA
Pod tímto názvem se skrý­vá čirá, barevně podbarvená skleněná mozaika v tloušťce 8 mm. Hloub­ka mozaiky vytváří je­­­di­neč­ný efekt, který
oživí ja­­­ký­koli interiér či exteriér a stává se hrou barev a světla. Široká škála barev je nabízena v několika for­má­tech. Výhodou těchto formátů je
mo­­­dularita, dají se kombinovat s ná­­vazností spár. Díky své tloušťce je další předností snadná kombinace s keramickými obklady či dlažbou.
Různorodost formátů a také široká paleta barev a povrchů nabízí ne­­­­ko­nečné možnosti kombinací, mixů či dekorů, které vytváříme
na zakázku dle přání zákazníka. / This name conceals a glass mosaic, clear, color-tin­ged, with a thickness of 8 mm. The depth of the mosaic
creates a unique effect which brightens any interior or exterior and becomes a frolic of color and light. A wide range of colors is offered
in several formats. The advantage of these formats is their modular principle; they can be combined in linked joints of grout. Yet
another advantage, owing to thier thickness, lies in an easy combination with ceramic tiles or floor tiles. The variety of formats and also
a wide palette of colors and surfaces offer endless combinations, mixes or deco­­­rations, which we create based on the customer wishes.
4
SIA 8
« 23×23
velikost mozaiky / mosaic size
23×23×8 mm
S23 J 35
S23 C 35
S23 C 55
S23 B 25
S23 B 15
S23 J 33
S23 C 33
S23 C 53
S23 B 23
S23 B 13
S23 J 31
S23 C 31
S23 C 51
S23 B 21
S23 B 11
S23 J 30
S23 C 30
S23 C 83
S23 B 20
S23 B 10
S23 J 29
S23 C 29
S23 C 81
S23 B 19
S23 B 09
S23 J 50
S23 C 28
S23 C 80
S23 B 18
S23 B 08
v balení / in box
1,00 m2 / mq
plat v balení / sheets in box
11 ks / pcs
váha 1 m2 / weight 1 mq
16,50 kg
GLASS MOSAIC
SIA
balení na pal. / boxes in pal.
42 ks / pcs
5
SIA 8
23×23 »
S23 B 33
S23 B 77
S23 F 99 S23 E 65
S23 D 03
velikost mozaiky / mosaic size
23×23×8 mm
v balení / in box
1,00 m2 / mq
plat v balení / sheets in box
11 ks / pcs
S23 B 31
S23 B 75
S23 F 97
S23 E 63
S23 D 10
váha 1 m2 / weight 1 mq
16,50 kg
balení na pal. / boxes in pal.
42 ks / pcs
S23 B 30
S23 B 73
S23 F 95
S23 E 61
S23 D 20
S23 B 50
S23 B 71
S23 F 93
S23 E 60
S23 D 30
S23 B65
S23 B 70
S23 F 91
S23 E 80
S23 D 50
S23 B 80
S23 B 69
S23 F 90
S23 E 70
S23 D 60
Položky držené skladem. / Items
standardy available on stock.
6
SIA 8
« 23×23
velikost mozaiky / mosaic size
23×23×8 mm
S23 DS 20
S23 DS 06
S23 K 35
S23 J 75
S23 DS 01
S23 DS 33
S23 DS 11
S23 K 33
S23 J 73
S23 DS 02
S23 DS 31
S23 DS 12
S23 K 31
S23 J 71
S23 DS 10
S23 DS 30
S23 DS 09
S23 K 30
S23 J 70
S23 DS 21
S23 DS 29
S23 DS 08
S23 K 50
S23 J 80
S23 DS 23
S23 DS 28
S23 DS 80
S23 K 60
v balení / in box
1,00 m2 / mq
plat v balení / sheets in box
11 ks / pcs
váha 1 m2 / weight 1 mq
16,50 kg
GLASS MOSAIC
SIA
balení na pal. / boxes in pal.
42 ks / pcs
7
SIA 8
23×23 »
S23 E 55
S23E 51
S23 C 03
S23 A 09
S23 F 60
velikost mozaiky / mosaic size
23×23×8 mm
v balení / in box
1,00 m2 / mq
plat v balení / sheets in box
11 ks / pcs
S23 E 53
S23 E 50
S23 C 02
S23 A 10
S23 DS 60
váha 1 m2 / weight 1 mq
16,50 kg
balení na pal. / boxes in pal.
42 ks / pcs
SIA MIX
S23 G 50
S23 MM 103160
S23 MM 106010
S11 HT 01
11×11×4 »
23×23×8 »
Položky držené skladem. / Items
standardy available on stock.
8
SIA 8 METAL
« 23×23
velikost mozaiky / mosaic size
23×23×8 mm
S23 SI 01
S23 GO 06
S23 GO 18
S23 WZ 17C
S23 GO 01
S23 GO 03
S23 GO 13
S23 WZ 18C
S23 SI 03
S23 GO 04
S23 GO 02
S23 WZ 23C
S23 GL 03
S23 GO 15
S23 GO G50
S23 WZ 16C
v balení / in box
1,00 m2 / mq
plat v balení / sheets in box
11 ks / pcs
váha 1 m2 / weight 1 mq
16,50 kg
GLASS MOSAIC
SIA
balení na pal. / boxes in pal.
42 ks / pcs
9
SIA 8 METAL
23×23 »
S23 WZ 06C
S23 Z 17
S23 Z 06
S23 Z 10
velikost mozaiky / mosaic size
23×23×8 mm
v balení / in box
1,00 m2 / mq
plat v balení / sheets in box
11 ks / pcs
S23 WZ 19C
S23 Z 18
S23 Z 19
S23 Z 01
váha 1 m2 / weight 1 mq
16,50 kg
balení na pal. / boxes in pal.
42 ks / pcs
S23 WZ 22C
S23 Z 23
S23 Z 22
S23 Z 02
S23 WZ 15C
S23 Z 16
S23 Z 15
S23 Z 03
S23 Z 05
Položky držené skladem. / Items
standardy available on stock.
10
S YZS
S11
S15
MODULAR
« formáty / formats
Všechny zobrazené barvy série SIA 8
(23×23 mm) lze dodat i v těchto
formátech a matném povrchu. Vý­­­
hodou těchto formátů je modula­
rita, dají se kombinovat v návaz­
nosti spár. / All displayed colors of
the SIA series 8 (23×23 mm) are
available also in these formats and
a matte surface. The advantage
of these formats is their modular
principle; they can be combined
in linked joints of grout.
S23
S2348
S48
S98
S11 – 11×11×4 mm
S23 – 23×23×8 mm
S2348 – 23×48×8 mm
S48 – 48×48×8 mm
S4898 – 48×98×8 mm
S98 – 98×98×8 mm
S1548 – 15×48×8 mm
S15148 – 15×148×8 mm
S15300 – 15×300×8 mm
S4898
S48148 – 48×148×8 mm
S ZYS – neprav. tvar / irreg.
shape ×4 mm
S15148
GLASS MOSAIC
SIA
S48148
S1548
11
PEBBLES
oblázky / pebbles »
velikost mozaiky / mosaic size
oblázky / pebbles
v balení / in box
0,468 m2 / mq
plat v balení / sheets in box
5 ks / pcs
H SP PGNX 62F
H SP PGX 31
váha 1 m2 / weight 1 mq
18,00 kg
balení na pal. / boxes in pal.
126 ks / pcs
H SP PGX 41
H SP PGX 50
H SP PGX 66
H SP PGX 82
12
MIX & DECOR
GLASS MOSAIC
SIA
« programy / software
VIZUALIZACE NÁHODNÉHO MIXU NA ZAKÁZKU / CUSTOM-MADE VISUALIZATION OF A RANDOM MIX
DEKORY NA ZAKÁZKU / CUSTOM-MADE DECORATIONS
Programy slouží jako podpůrné a velmi efektivní prostředky pro snadnou vi­
zualizaci náhodných mixů na zakázku. Vytvoříte si vlastní a originální podobu
plat pro realizaci interiérů či exteriérů. Stačí si rozmyslet barevné kombinace,
vybrat z nabízené mozaiky zástupce a v procentech určit jeho zastoupení na
jednom platě. K doladění výsledného dojmu vybraného mixu slouží základ­
ní řada spárovacích hmot Mapei, která může významně měnit, dotvářet a
podkreslovat vytvořený mix. Práce s programy je velice jednoduchá. Určitě
si je vyzkoušejte i vy! / IT applications serve as a very effective means for easy
custom-made visualization of a random mix. You can create your own original
type of plate for interior or exterior implementation. Just think about color
combinations, choose a type from offered mosaics and determine the per­
centage of their representation on the plate. To fine-tune the resulting im­
pression of the selected mix, choose the Mapei basic line of grouts, which can
change, finish and underline the created mix. The application is very simple.
Be sure to check it out!
Na základě Vašeho osobního přání jsme schopni připravit jakoukoli předlohu,
motiv či obrázek do mozaikové podoby. Tyto dekory a ornamenty jsou záru­
kou originality a mohou pozvednout tradiční i moderní interiér na umělecké
dílo. Mozaiku lze kombinovat v jednom formátu ve všech barvách příslušné
série. / Based on your personal wishes, we are able to turn any template, theme
or image into a mosaic form. These decorations and ornaments guarantee
originality and can enhance both traditional and modern interiors to a piece
of art. The mosaic can be combined in one format in all the colors of the series.
Vytvořte si vlastní mix na www.butterfly.cz / Make your own mix on www.butterfly.cz
Vytvoříme dekor dle vašeho zadání. / We will prepare decor according your proposal.
13
14
MIX 15
« 15×15
velikost mozaiky / mosaic size
15×15×8 mm
v balení / in box
1,00 m2 / mq
plat v balení / sheets in box
11 ks / pcs
váha 1 m2 / weight 1 mq
15,30 kg
GLASS MOSAIC
SIA
balení na pal. / boxes in pal.
42 ks / pcs
S15 511
S15 17
S15 523 S15 500-1
15
MIX 15
15×15 »
velikost mozaiky / mosaic size
15×15×8 mm
v balení / in box
1,00 m2 / mq
plat v balení / sheets in box
11 ks / pcs
váha 1 m2 / weight 1 mq
15,30 kg
balení na pal. / boxes in pal.
42 ks / pcs
S15 520-1
S15 09
S15 513
Položky držené skladem. / Items
standardy available on stock.
16
MIX 15
CRYSTAL RESIN
« 15×15
velikost mozaiky / mosaic size
15×15×8 mm
v balení / in box
1,00 m2 / mq
plat v balení / sheets in box
11 ks / pcs
váha 1 m2 / weight 1 mq
15,30 kg
GLASS MOSAIC
SIA
balení na pal. / boxes in pal.
42 ks / pcs
GB 15 CRY 15
GB 15 CRY 22
GB 15 CRY 51
GB 15 CRY 63
17
MIX 15
CRYSTAL RESIN
15×15 »
velikost mozaiky / mosaic size
15×15×8 mm
v balení / in box
1,00 m2 / mq
plat v balení / sheets in box
11 ks / pcs
váha 1 m2 / weight 1 mq
15,30 kg
balení na pal. / boxes in pal.
42 ks / pcs
GB 15 CRY 53 GB 15 CRY 55 Položky držené skladem. / Items
standardy available on stock.
18
MIX BRICKS
« 15×48
velikost mozaiky / mosaic size
15×48×8 mm
v balení / in box
1,00 m2 / mq
plat v balení / sheets in box
11 ks / pcs
váha 1 m2 / weight 1 mq
16,30 kg
balení na pal. / boxes in pal.
42 ks / pcs
GLASS MOSAIC
SIA
S1548T 538
S1548T 531
S1548T 532
S1548T 533
19
MIX FORMATS
23×23 »
23×48 »
48×48 »
velikost mozaiky / mosaic size
23×23×8 mm
23×48×8 mm
48×48×8 mm
v balení / in box
1,00 m2 / mq
plat v balení / sheets in box
11 ks / pcs
váha 1 m2 / weight 1 mq
17,24 kg
S MF 14
S MF 528
S MF 12
S MF 11
balení na pal. / boxes in pal.
42 ks / pcs
Položky držené skladem. / Items
standardy available on stock.
20
MIX STRIPES
« 13×98
« 18×98
« 23×98
« 28×98
« 38×98
« 48×98
velikost mozaiky / mosaic size
13×98×8 mm
18×98×8 mm
23×98×8 mm
28×98×8 mm
38×98×8 mm
48×98×8 mm
v balení / in box
1,04 m2 / mq
S MS R 06
S MS R 05
S MS R 08
S MS R 530
plat v balení / sheets in box
11 ks / pcs
váha 1 m2 / weight 1 mq
18,20 kg
GLASS MOSAIC
SIA
balení na pal. / boxes in pal.
42 ks / pcs
21
MIX WAVES
15×15 »
15×62 »
velikost mozaiky / mosaic size
15×15×8 mm
15×62×8 mm
v balení / in box
0,577 m2 / mq *(S W 05 – 0,520 m2)
plat v balení / sheets in box
6 ks / pcs
váha 1 m2 / weight 1 mq
11,30 kg *(S W 05 – 11,00 kg)
balení na pal. / boxes in pal.
42 ks / pcs
S W 01-1
S W 07
S W 03
S W 05
22
MIX WAVES
15×15 »
15×62 »
velikost mozaiky / mosaic size
15×15×8 mm
15×62×8 mm
v balení / in box
0,577 m2 / mq *(S W 05 – 0,520 m2)
plat v balení / sheets in box
6 ks / pcs
váha 1 m2 / weight 1 mq
11,30 kg *(S W 05 – 11,00 kg)
balení na pal. / boxes in pal.
42 ks / pcs
GLASS MOSAIC
SIA
S W 02
S W 04
23
MIX WAVES
10×20 »
velikost mozaiky / mosaic size
10×20×4 mm
v balení / in box
0,089 m2 / mq
plat v balení / sheets in box
1 ks / pcs
váha 1 m2 / weight 1 mq
10,30 kg
balení na pal. / boxes in pal.
1260 ks / pcs
H GPO 62
H GPO 79
H GPO 82
H GPO 99
24
kód
code
Technické údaje / Technical data
Souhrnné informace o rozměrech a baleních
jednotlivých mozaik uvedených v katalogu. /
Summary information on the size and packaging of particular mosaics adduced in the
catalog.
Cenové kódy / Price codes
Rozbor a popis kódu označení mozaiky. / Analysis
and description of the mosaic code label.
Informace / Information
Všeobecné informace o sortimentu a doplňující
informace ke katalogu. / General information about
the assortment and additional information to the
catalog.
velikost mozaiky (mm)
mosaic size (mm)
v balení (m2)
plat v balení (ks)
in box (mq) sheets in box (pcs)
S11
11×11×4
S15 CRYSTAL RESIN15×15×4
S23
23×23×8
S2348
23×48×8
S48
48×48×8
S98
98×98×8
S1548
15×48×8
S15148
15×148×8
S15300
15×300×8
S4898
48×98×8
S48148
48×148×8
S ZYS
neprav. tvar / irreg. shape×4
H SP PEBBLES
oblázky / pebbles×8
MIX 15
15×15×8
MIX FORMATS
(23×23, 23×48, 48×48)×8
MIX BRICK
15×48×8
MIX STRIPES
(13, 18, 23, 28, 38, 48)×98×8
MIX WAVES (S W)
(15×15, 15×62)×8
MIX WAVES (S W 05)
(15×15, 15×62)×8
MIX WAVES (H GPO)
20×10×4
1,800
0,470
1,000
1,000
1,000
0,750
1,000
1,000
0,700
1,000
1,000
1,820
0,468
1,000
1,000
1,000
1,040
0,577
0,520
0,089
váha 1 m2 (kg) balení na pal. (ks) velikost plata (mm)
weight 1 mq (kg) boxes in pal. (pcs)
sheet size (mm)
20
5
11
11
11
11
11
11
8
11
11
18
5
11
11
11
11
6
6
1
8,50
42300×300
15,30
144 300×300
16,50
42300×300
16,50
42300×300
17,00
42300×300
15,50
42300×300
18,00
42306×300
18,00
42297x300
14,50
42297x300
18,00
42300×300
18,50
42300×300
8,00
42
318x318
18,00
126
300x300
15,30
42301x301
17,24
42
300×300
16,30
42306x324
18,20
42
300×315
11,30
42
310×310
11,00
42
280×310
10,30
1 260
298×298
S23 E 80
Formát / Format | Cenový kód / Price code
Odstín / Hue
Barva / Color
i
Tato mozaika je velice jednoduchá na údržbu. Stačí použít jakýkoliv přípravek na skleněné povrchy. Nedoporučujeme žádné přípravky obsahující
chemikálie, abrazivní čistící přípravky či kovové kartáče. / This mosaic is very easy to maintain. Just use any product suitable for glass surfaces. We do not
recommend any products containing chemicals, abrasive cleansers or wire brushes.
Fota produktů mají pouze informativní charakter, skutečné barvy produktů mohou být mírně odlišné. / Photos of the products are for informational purpo­
ses only; real product colors may be slightly different.
Cenové kódy u této série jsou shodné z formátem mozaiky. / Price codes in this series are identical in the mosaic format.
Všechny barvy jsou také k dispozici v matném povrchu. / All colours are available also in matt surface.
Dodací termíny u položek, které nejsou skladem, konzultujte s dodavatelem! / Delivery times for items that are not in stock consult with the supplier!
Barevný odstín mozaiky není stálý, mohou se objevit různé odstíny uvnitř jednoho plata. / The colours is not stable, there can appear various colour shades
within one sheet.
GLASS MOSAIC
SIA
Položky držené skladem. / Items standardy available on stock.
Butterfly Trading, s. r. o., Podhorská 32, 466 01 Jablonec nad Nisou, Czech Republic
Tel.: +420 484 847 930–931, Fax: +420 484 847 933
www.butterfly.cz | www.butterflytrading.cz [email protected] | [email protected]
SIA GLASS MOSAIC • SIA GLASS MOSAIC • SIA GLASS MOSAIC • SIA GLASS MOSAIC • SIA GLASS MOSAIC • SIA GLASS MOSAIC
W W W . B U T T E R F L Y . C Z

Podobné dokumenty

glass mosaic - Butterfly Trading sro

glass mosaic - Butterfly Trading sro think about color combinations, choose a type from offered mosaics and determine the percentage of their representation on the plate. To fine-tune the resulting impression of the selected mix, choo...

Více

dua glass mosaic - Butterfly Trading sro

dua glass mosaic - Butterfly Trading sro color combinations, choose a type from offered mosaics and determine the percentage of their representation on the plate. To fine-tune the resulting impression of the selected mix, choose the Mapei...

Více

laura glass mosaic - Butterfly Trading sro

laura glass mosaic - Butterfly Trading sro think about color combinations, choose a type from offered mosaics and determine the percentage of their representation on the plate. To fine-tune the resulting impression of the selected mix, choo...

Více

pixel labyrinth - Butterfly Trading sro

pixel labyrinth - Butterfly Trading sro Vytvoříme dekor dle vašeho zadání. / We will prepare decor according your proposal.

Více

Stáhnout - GUTMANN

Stáhnout - GUTMANN models the building hard coal filter deals with all the smells in the air. Both filters are easy accessible and can be taken out for cleaning and/or regeneration. The cleanness of Conecta.

Více

as 800 freerider

as 800 freerider With ample leg room thanks to the adjustable seat, combined with the smooth, responsive steering system, ease of handling is guaranteed.

Více

ceramic mosaic

ceramic mosaic using regular detergent without chemicals and without abrasive ingredients designed for this purpose. We do not recommend using wax, oil, hydrofluoric acid, phosphoric or phosphorous acid. Fota pro...

Více