media kit - Lampyris Publishing

Komentáře

Transkript

media kit - Lampyris Publishing
MEDIA KIT
časopisu Obchodníkův rádce
2016
V YDÁVÁ
Lampyris Project, s.r.o.
divize Publishing
Pobřežní 370/4
186 00 Praha 8-Karlín
IČ 27529312
www.lampyris-publishing.cz
OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ A PRODEJ INZERCE
Ing. Mgr. Daniela Řepová | [email protected]
Ing. Mgr. Robert Bárta | [email protected]
GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ, DTP A V ÝROBA
Hemispheres Creative & Advertising Agency Ltd.
organizační složka v ČR
IČ 24301698
www.hemispheres.cz
PŘÍJEM INZERCE
Dominik Herr | [email protected]
Media Kit časopisu Obchodníkův rádce
|
2016
|
3
CHARAKTERISTIKA ČASOPISU
Obchodníkův rádce není pro mnohé obchodníky a dodavatele neznámým pojmem. Od poloviny
roku 2014 vycházel jako občasník v rámci pilotního projektu v nákladu 2000 výtisků a byl
distribuován převážně do obchodů začleněných v Obchodní alianci JAVOR.
Hlavním smyslem bylo poskytovat majitelům a provozovatelům obchodů informace týkající
se jejich podnikání, především z právní, daňové a marketingové oblasti, a samozřejmě také
informace o dodavatelích a jejich novinkách.
Na základě pozitivní odezvy ze strany obchodníků a dosavadních inzerentů-dodavatelů, dochází
od počátku roku 2016 k jeho přeměně na první specializovaný časopis pro tradiční potravinářský
maloobchod, tzn. periodikum, které v této podobě dosud na českém mediálním trhu chybělo.
Nový Obchodníkův rádce bude vydáván jako dvouměsíčník v nákladu 6 500 výtisků a bude adresně
a zdarma rozesílán do rukou majitelů a provozovatelů nezávislých maloobchodních prodejen
potravin a smíšeného zboží o velikosti převážně do 400 m2, rozmístěných po celém území ČR.
Časopis o rozsahu minimálně 20 stran velikosti A4 přinese ještě více odborných informací z již
vyjmenovaných oblastí, nově se objeví rozhovory s vybranými obchodníky a bude poskytnut větší
prostor pro představení výrobců a dodavatelů prostřednictvím článků o společnostech a jejich
majitelích nebo významných představitelích, o novinkách či trendech, a to ze všech oborů, které
pultová prodejna
samoobsluha
Celkem
Olomoucký kraj
Moravskoslezský kraj
Zlínský kraj
Jihomoravský kraj
Kraj Vysočina
Pardubický kraj
Královéhradecký kraj
Liberecký kraj
Ústecký kraj
Jihočeský kraj
Karlovarský kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Praha
souvisejí s prodejem potravin a smíšeného zboží. K tomu mají sloužit PR články a reklama.
77
136
35
35
51
151
56
46
36
35
56
70
298
180
1 262
693
968
276
246
175
674
323
314
192
107
434
372
189
210
5 173
4
|
Media Kit časopisu Obchodníkův rádce
|
2016
CÍL
Časopis si klade dva hlavní cíle. Prvním je pravidelně poskytovat široké spektrum informací
odborné povahy majitelům a provozovatelům maloobchodních prodejen potravin a smíšeného
zboží, usnadnit jim tak jejich podnikání a upozornit je na nové produkty nebo dodavatele.
Druhým cílem je umožnit výrobcům a dodavatelům, aby mohli velmi efektivně propagovat
své produkty, představovat novinky, dostávat se do bližšího povědomí u nových obchodníků
a u stávajících partnerů dále pozitivně podporovat a upevňovat svoje obchodní značky.
Výsledkem má být profit pro všechny strany.
OBSAH
Odborný časopis pro majitele a provozovatele maloobchodních prodejen potravin a smíšeného
zboží s prodejní plochou do cca 400 m², zaměřený na problematiku maloobchodního prodeje:
•právní informace – obecná legislativa, pracovněprávní problematika
•daňová a účetní tématika a novinky
•marketingové a prodejní dovednosti
•informace o nových výrobcích
• profily výrobců a dodavatelů
• podpora prodeje
• rozhovory s obchodníky
NÁKLAD, PERIODICITA A ROZSAH
•náklad 6 500 kusů
•dvouměsíčník (6 vydání ročně)
•minimální rozsah 20 stran
DISTRIBUCE
• adresná rozesílka, zdarma na cca 6 400 adres maloobchodních prodejen
REGISTRACE
Registrováno u Ministerstva kultury České republiky pod značkou MK ČR E 22338
Media Kit časopisu Obchodníkův rádce
|
2016
|
5
TECHNICKÉ SPECIFIKACE PODKLADŮ
FORMÁT Y
PŮLSTRANA (šířka)
CELOSTRANA
•inzertní data
přijímáme ve formátu
PDF, v tiskové kvalitě
•na ořez + 3 mm
na všechny strany
šířka
210 x 148,5 mm
(216 x 154,5 mm
vč. spadávky)
3 mm pro ořez
3 mm pro ořez
210 x 297 mm
(216 x 303 mm
vč. spadávky)
•odsazení ořezových
značek minimálně
3 mm od čistého
formátu
•odstup textů
210 x 297 mm
210 x 148,5 mm
a důležitých motivů
čistý rozměr po ořezu
+ 3 mm pro ořez (spad)
čistý rozměr po ořezu
+ 3 mm pro ořez (spad)
od kraje minimálně
5 mm od čistého
formátu
PŮLSTRANA (výška)
ČTVRTSTRANA
•obrazová data
v minimální rozlišení
300 dpi, barevný
105 x 297 mm
čistý rozměr po ořezu
+ 3 mm pro ořez (spad)
vložených profilů
a přímých barev
3 mm pro ořez
3 mm pro ořez
výška
105 x 297 mm
(111 x 306 mm
vč. spadávky)
režim CMYK, bez
105 x 148,5 mm
(111 x 151,5 mm
vč. spadávky)
105 x 148,5 mm
čistý rozměr po ořezu
+ 3 mm pro ořez (spad)
Jiné formáty pouze po předchozí dohodě.
6
|
Media Kit časopisu Obchodníkův rádce
|
2016
DORUČOVANÍ INZERTNÍCH PODKLADŮ
•data přijímáme ve formátu PDF, v tiskové kvalitě, zaslaná e-mailem na adresu
[email protected], větší soubory (> 10 MB) pak přes uschovna.cz nebo jiné úložiště
• na ořez/spadávku je třeba nastavit min. + 3 mm na všechny strany
•odsazení ořezových značek min. 3 mm od čistého formátu tak, aby nezasahovaly
do spadávky
• odstup textů a důležitých motivů od okraje min. 5 mm od čistého formátu
•obrazová data v min. rozlišení 300 dpi, barevný režim CMYK, bez vložených profilů
a přímých barev
• použitá písma buď vložená do PDF, nebo všechny texty rozkřivkované
VLASTNÍ ZPRACOVÁNÍ INZERTNÍCH NEBO PR PODKLADŮ
•pro zpracování inzerce kontaktujte e-mailem [email protected]
•na základě specifikace požadavků a zaslaných podkladů obdrží inzerent kalkulaci
•a na základě jejího schválení pak grafické návrhy ke korektuře
POZNÁMK Y
Media Kit časopisu Obchodníkův rádce
CENÍK INZERCE
ZÁKLADNÍ CENÍKOVÉ CENY (CENY BEZ DPH)
• celostrana 35 000 Kč
• půlstrany
20 000 Kč
• čtvrtstrany
12 000 Kč
• jiné formáty
individuální kalkulace
• PR článek
1/3 až 1/2 ceny obrazové inzerce
ZV ÝHODNĚNÍ
• objemové slevy při celoročním závazku
• opakovací slevy
• možnost bonusů v podobě PR článků
POZNÁMK Y
|
2016
|
7
2 016
- 01/
-KIT
EDIA
LP-M
lampyris-publishing.cz

Podobné dokumenty

MOJE rODiNA - FAJN ŽiVOT

MOJE rODiNA - FAJN ŽiVOT VNITŘNÍ STRANY celostrana 1/2 strany 1/3 strany 1/4 strany 1/6 strany 1/8 strany OBÁLKY 2. strana obálky 3. strana obálky 4. strana obálky

Více

propozice - benesov

propozice - benesov C/ video (cca 60-90 sek) fota zasílat na: * [email protected] * fota do 5 MB lze poslat v jednom e-mailu * nad 5 MB a videa přes www.uschovna.cz rozlišení: * min. 300 dpi podmínky účasti: * Každý...

Více

Počítače a další zařízení

Počítače a další zařízení ho nadále využívá, je povinen se řídit licencí (zaplatit, registrovat se).

Více

Příručka 2. část

Příručka 2. část Díky vnímavosti každého z partnerů a typickému zaměření jednotlivých zemí představuje průvodce soubor kampaní zaměřených na přijímání osob s postižením jako plnohodnotných členů společnosti či útoč...

Více

Grafické podklady

Grafické podklady nevytvářejte uložením nebo exportem přímo ze zdrojové aplikace (např. Adobe InDesign, QuarkXPress, apod.). Takto vytvořené PDF má odlišnou vnitřní strukturu, která není shodná s požadavky výstupníh...

Více

Cosmopolitan - Bauer Media vos

Cosmopolitan - Bauer Media vos obsahově shodných mutacích: A/ 200 x 270 mm, B*/ 170 x 230 mm (což je 85 % z formátu A) Inzeráty pro výše uvedené časopisy přijímáme pouze v rozměru „A“. Pro dobrou čitelnost ve formátu „B“ je vhod...

Více

zde

zde Projekty pracovišť AV ČR realizované v rámci spolupráce s NRF (Jihoafrická republika) v období 2014-2015 Reg. č. projektu

Více

CosMopolitan - Bauer Media vos

CosMopolitan - Bauer Media vos Podklady pro inzerci: Soubor formátu PDF verze 1.4 – 1.5 přes postscript-Distiller (ne přímé exporty), postscriptovat na střed, vložení fontů musí být zapnuto (nepoužívat TrueTypové fonty), profil ...

Více