KRÁLOVSKÁ ANGLIE

Komentáře

Transkript

KRÁLOVSKÁ ANGLIE
Termín: 24.-29.5.2015
Číslo zájezdu: 278-2021
Cena: 7 700,- Kč
KRÁLOVSKÁ ANGLIE
1. DEN: CESTA DO VELKÉ BRITÁNIE
Odjezd od budovy školy v odpoledních hodinách. Přejezd autobusem přes SRN a Belgii s potřebnými zastávkami.
2. DEN: LONDÝN - GREENWICH, CITY, LONDON EYE
Během noci pokračování v cestě Belgií a Francií do přístavu Calais. Trajekt do Velké Británie do přístavu Dover, přejezd
do Londýna. Procházka parkem ve čtvrti Greenwich, kde je známá královská observatoř a kudy prochází nultý
poledník. Jízda lodí po řece Temži kolem Isle of Dogs k mostu Tower Bridge. Procházka kolem hradu The Tower a
slavného mostu Tower Bridge. Procházka finančním centrem Londýna - The City (např. Bank of England, Royal
Exchange, Stock Exchange). Prohlídka monumentální katedrály St. Paul's Cathedral. Možnost výstupu na kopuli
katedrály, odkud se naskýtá překrásný pohled na Londýn. Přesun do oblasti Westminsteru, jízda na London Eye (obří
kolo postavené v roce 2000 k jubileu milénia - kabina se dostane až do výše 131 m). Odjezd na ubytování do anglických
rodin, večeře.
3. DEN: OXFORD, WARWICK CASTLE
Po snídani odjezd do centra slavného univerzitního města Oxford. Procházka městem (ulice High Street, kostel
St. Mary the Virgin, Radcliffe Camera, Bodleian Library a další zajímavosti), možnost prohlídky Christ Church College
(kde se také filmovaly scény pro filmy o Harry Potterovi). Návštěva typického středověkého hradu - Warwick Castle,
jehož současná podoba pochází ze 14. století. Možnost prohlídky několika velmi zajímavě koncipovaných hradních
okruhů (voskové figuríny apod.). Odjezd na ubytování (jako předešlou noc), večeře.
4. DEN: AVEBURY, STONEHENGE, SALISBURY
Po snídani návštěva významných pravěkých lokalit (jejichž stáří se odhaduje na 4500-5700 let): Avebury (největší
kamenný kruh v Británii), Silbury Hill (největší pyramidový hrob v Evropě o výšce 40,5 m), West Kennet Long Barrow
(největší komorový hrob v Anglii). Návštěva asi nejslavnějšího pravěkého megalitického monumentu v Evropě Stonehenge. Procházka městem Salisbury, prohlídka krásné raně gotické katedrály s nejvyšší kostelní věží v Anglii (123
m) a s vystaveným originálem Velké listiny svobod v kapitulní síni. Návrat na ubytování (jako předešlou noc), večeře.
5. DEN: LONDÝN - WESTMINSTER
Po snídani odjezd do centra Londýna. Návštěva fotbalového stadionu Chelsea FC - prohlídka stadionu i muzea,
možnost nákupu suvenýrů ve fan shopu. Přejezd metrem do centra a procházka místy, která se nejvíce zapsala do
historie města: Buckingham Palace, Westminster Abbey, Whitehall, Trafalgar Square, Piccadilly Circus, Leicester
Square, čínská čtvrť Soho aj. Možnost nákupu suvenýrů v oblasti Covent Garden. V podvečer odjezd na trajekt do
přístavu Dover. Noční trajekt do francouzského přístavu Calais.
6. DEN: NÁVRAT DO ČR
Návrat do České republiky přes Belgii a SRN s potřebnými zastávkami, příjezd zpět v odpoledních hodinách.
V ceně je zahrnuto:
- doprava zájezdovým autobusem - klimatizace, kávovar, lednička, video, prodej teplých a chlazených nápojů
- 2x trajekt přes kanál La Manche (nebo Eurotunel)
- 3x ubytování v anglických rodinách s plnou penzí (3x snídaně, 3x večeře, 3x oběd formou balíčku)
- služba průvodce po celou dobu zájezdu
- zábavně vzdělávací brožura pro každého účastníka
- komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, pojištění úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna
V ceně není zahrnuto:
- vstupy do navštívených objektů a atrakcí (doporučená částka 90,- GBP / studenti a 75,- GBP / děti do 16 let)
Poznámky:
- cena platí pro osoby do 18 let při obsazení zájezdu minimálním počtem 40 platících účastníků

Podobné dokumenty

Londýn Stonehenge

Londýn Stonehenge - přejezd metrem do centra a procházka místy, která se nejvíce zapsala do historie města: Buckingham Palace, Westminster Abbey, Whitehall, Trafalgar Square, Piccadilly Circus, Leicester Square, čín...

Více

Londýn a přilehlé okolí (Dover, Oxford, Warwick)

Londýn a přilehlé okolí (Dover, Oxford, Warwick) Po snídani odjezd do centra slavného univerzitního města Oxford. Procházka městem (ulice High Street, kostel St. Mary the Virgin, Radcliffe Camera, Bodleian Library a další zajímavosti), možnost pr...

Více

LONDÝN A JIŽNÍ ANGLIE

LONDÝN A JIŽNÍ ANGLIE nejvíce zapsala do historie města: Buckingham Palace, Westminster Abbey, Whitehall, Trafalgar Square, Piccadilly Circus, Leicester Square, čínská čtvrť Soho aj. V případě zájmu jízda na London Eye ...

Více

LONDÝN A JIŽNÍ ANGLIE

LONDÝN A JIŽNÍ ANGLIE poledník. Jízda lodí po řece Temži kolem Isle of Dogs k mostu Tower Bridge. Přechod slavného mostu a návštěva expozice Tower Bridge Exhibition. Procházka kolem hradu The Tower, v případě zájmu proh...

Více

KRÁLOVSKÁ JIŽNÍ ANGLIE

KRÁLOVSKÁ JIŽNÍ ANGLIE Po snídani návštěva starobylého městečka Canterbury, procházka křivolakými uličkami s hrázděnými domky. Prohlídka gotické katedrály, sídla canterburského arcibiskupa a jedné z nejkrásnějších gotick...

Více

Podrobný popis zájezdu naleznete v pdf

Podrobný popis zájezdu naleznete v pdf hračkářství. Dokončení procházky centrem Londýna - Piccadilly Circus, Leicester Square, čínská čtvrť Soho aj. V podvečer odjezd na trajekt do přístavu Dover. Noční trajekt do francouzského přístavu...

Více

Zájezd informace

Zájezd informace v oblasti Westminsteru. Možnost nákupu suvenýrů v oblasti Covent Garden nebo Oxford Street. V podvečer odjezd na trajekt do přístavu Dover. Noční trajekt do francouzského přístavu Calais. 6. DEN: N...

Více

LONDÝN A JIŽNÍ ANGLIE

LONDÝN A JIŽNÍ ANGLIE v oblasti Westminsteru. Možnost nákupu suvenýrů v oblasti Covent Garden nebo Oxford Street. V podvečer odjezd na trajekt do přístavu Dover. Noční trajekt do francouzského přístavu Calais. 6. DEN: N...

Více