Lovecká lukostřelba

Komentáře

Transkript

Lovecká lukostřelba
42
Lovecká
lukostřelba (I.)
Historie a současnost
Zajímavosti
Alexandr Vrága
Luk je nedílnou součástí dlouhého vývoje lidstva. Svědčí o tom např. nálezy částí
luků a šípů v Africe z doby více než před
50 000 lety. Díky archeologickému průzkumu víme, že luk používal již člověk jeskynní. Tento nástroj se prokazatelně využíval
na všech kontinentech vyjma Austrálie.
Do lovecké výzbroje tamních domorodců
patřil bumerang a oštěp, luk však nikoli.
Svět myslivosti 4/13
PŘEVRATNÝ VYNÁLEZ
Vynález primitivního luku představuje klíčový mezník ve vývoji zbraní používaných
jak k lovu, tak k boji. Luk významně rozšířil
lovecké možnosti člověka a pěstní klíny,
kyje, oštěpy a jednoduché nože odsunul do
kategorie „záložních zbraní“. Umožňoval lov
na větší vzdálenost a šípy vybavené ostrými
čepelovitými hroty měly poměrně velké ranivé účinky, což významně zvýšilo efektivitu
lovu, ale také bezpečnost pravěkých lovců.
Hnacím motorem dalšího vývoje a zdokonalování luku však nebyl lov, nýbrž válečné
konflikty. V mnoha státech byly vyvinuty
charakteristické typy luků. Od jednoduchých ohnutých klacků s tětivou z kůže
nebo střeva se začaly odvíjet dokonalejší
luky, které se lišily použitím, výkonem
a tvarem. Jiný luk používali lučištníci při
obraně opevnění, jiný jezdci na koních. Typům luků se budeme věnovat v dalších číslech Světa myslivosti.
Součástí vývoje zbraní od pěstních klínů
až po střelné zbraně byla i kuše. Svojí konstrukcí umožňovala přesnější střelbu, ale
měla i nevýhody v podobě pomalejší kaden-
42-43.indd 42
ce střelby, větších rozměrů a vyšší hmotnosti. Nicméně i tato zbraň má dodnes spoustu
příznivců.
Luk byl hlavní loveckou a bojovou zbraní
do vynálezu střelného prachu a rozmachu
výroby palných zbraní, tedy přibližně do
15. století. Po nástupu éry palných zbraní
začala obliba luků kvůli jejich vlastnostem
(především nižší výkon) klesat. V 16. století
pocítili rozdíl mezi lukem a palnou zbraní
na vlastní kůži Indiáni, kteří s jednoduchými
luky nemohli konkurovat mušketám kolonizátorů. V 17. až 18. století byly již luky téměř vytlačeny puškami. Výhodou pušek bylo
snadné použití a oproti lukům i jednodušší
výcvik ve střelbě. Díky většímu výkonu je
bylo možné používat ke střelbě na větší
vzdálenost, navíc s relativně vyšší přesností.
Třesk a záblesk doprovázející výstřel měl navíc nezanedbatelný vliv na psychiku protiv-
Lov lukem.
Repro archiv redakce
Repro archiv redakce
Příspěvky o lovu zvěře lukem, uveřejněné v letošním únorovém čísle
Světa myslivosti, měly u čtenářů pozitivní ohlas, a tak jsme rozhodli
navázat na ně zvláštním seriálem. Budeme se v něm zabývat nejen
historií a současností lovecké lukostřelby ve světě a u nás, ale také
výzbrojí a výstrojí lukostřelců, způsobům lovu a dalším zajímavostem
z tohoto oboru.
níka. Zatímco palné zbraně procházely vývojem, zdokonalovala se jejich konstrukce,
výkon a způsob využití, luky si – i vlivem
ústupu do pozadí – zachovaly svoji podobu
až do dnešní doby.
NÁVRAT K LOVU LUKEM
Luk se vrátil na loveckou scénu v USA kolem r. 1920 díky aktivitě několika nadšenců,
kteří tak položili základ moderní lovecké lukostřelby. Začaly vznikat první spolky propagující tento způsob lovu a usilující o jeho
rozvoj. Svou činnost se snažily zakotvit v legislativě. Renesance lovu lukem nebyla chápána jako nostalgická cesta do minulosti, ale
jako návrat k přírodě, tradicím a ryzí formě
lovu. Lukostřelce spojuje nejen lov sám, ale
jeho celkové pojetí a vše, co s ním a pobytem v přírodě souvisí.
Luk si dlouhá desetiletí udržoval svoji podobu. K lovu se nejčastější používaly tradiční
krátké luky („shortbow“), dlouhé luky
(„longbow“) a luk reflexní („recurve“; lukům
bude věnován článek v některém z příštích
čísel Světa myslivosti – pozn. red.). Novou
éru lovecké lukostřelby zahájil v r. 1966
vynález kladkového luku („compound“). Kladkový luk je složitý nástroj, který je nutné
neustále udržovat v bezvadném stavu, kontrolovat jeho seřízení a při lovu se k němu
chovat velmi ohleduplně. Odměnou je velmi
přesná střelba doprovázená vyšším výkonem
než dosahují luky tradiční. Všechny typy
luků mají ve světě spoustu příznivců ať na
poli loveckém, sportovním či při rekreační
střelbě.
3/29/13 2:05:22 AM
43
VÝZNAMNÉ POSTAVY MODERNÍ
LOVECKÉ LUKOSTŘELBY
42-43.indd 43
LOVECKÁ LUKOSTŘELBA VE SVĚTĚ
Lovecká lukostřelba se z USA postupně
rozšířila do celého světa, kde postupně
vznikla celá řada mezinárodních a národních lukostřeleckých organizací. Za největší
a nejznámější lze považovat Evropskou lukostřeleckou federaci (European Bowhunting
Federation, EFB). Jejím prezidentem je Anders Gejer ze Švédska. Tato organizace sdružuje národní lukostřelecké organizace, jichž
je v současnosti v Evropě 31, a to včetně
vloni založeného Českého sdružení lovecké
lukostřelby (Czech Bowhunting Association,
CBA).
CBA velmi úzce spolupracuje se Slovenským sdružením lovecké lukostřelby. Všechny evropské lukostřelecké organizace spojuje
International Bowhunters Education Program (I. B. E. P.), neboli výukový program
pro začínající lukostřelce, jehož prostřednictvím zájemci získají vedle teoretických poznatků a praxe z oblasti lovecké lukostřelby
též mezinárodní licenci k lovu lukem.
V Evropě je lov lukem povolen v 15 státech a věnuje se mu kolem 30 000 lovců.
V dalších státech (např. ČR a Estonsko) se
diskutuje o přijetí legislativy umožňující
tento způsob lovu. Počet zájemců o loveckou
lukostřelbu neustále stoupá, přičemž většinu
z nich tvoří dlouholetí myslivci a lovci, kteří
chtějí poznat jiný způsob lovu než palnou
zbraní.
Vývoj loveckých zbraní se dá vyjádřit velmi jednoduše. V prvopočátcích bylo hlavním
cílem maximálně zvýšit efektivitu lovu. Důvody byly zcela pragmatické – bylo jimi zajištění obživy a bezpečnost lovce. Dnes se
příznivci lovecké lukostřelby především vracejí jejím prostřednictvím k přírodě. Získání
zvěřiny pro ně není prioritou – tou je snaha
splynout s přírodou, odnést si silné zážitky
a zažít maximálně etický lov. Zvěř má totiž
podstatně větší šanci na úspěch než lovec.
Tak to vidíme a vnímáme my, lukostřelci.
Zajímavosti
Na snímku vlevo indián Ishi při střelbě, vpravo jeho žáci Dr. Saxton Pope a Arthur Young.
Repro archiv redakce
Autor:
Alexandr Vrága,
zakladatel a předseda CBA
www.bowhunting.cz
Současný lukostřelec se
vrací z úspěšného lovu.
Foto Dušan Smetana
Svět myslivosti 4/13
Asi není třeba zdůrazňovat, že většina
známých osobností, které se zasloužily o renesanci lovecké lukostřelby, pochází z USA.
Za povšimnutí stojí, že s některými jmény se
shodují názvy některých dnešních renomovaných značek luků, šípů a příslušenství.
První klub lukostřelců vznikl již v r. 1828
ve Filadelfii. O půlstoletí později (1878) založil lukostřelec Maurice Thompson další významný spolek nazvaný The Witchery of
Archery. V r. 1879 vznikla v USA Národní lukostřelecká asociace (National Archery Association) coby první organizace pořádající závody v lukostřelbě o ceny. Za otce moderní
lukostřelby lze však jednoznačně označit
Dr. Saxtona Popeho a Arthura Younga, jejichž lukostřeleckým vzorem byl Ishi, poslední zástupce indiánského kmene Yana z Kalifornie. V r. 1923 vydal Dr. Pope na základě
dlouholetého přátelství s Ishim knihu Hunting with the Bow and Arow (Lov lukem a šípem). Významným současným propagátorem
lovecké lukostřelby je Chuck Addams. Lovil
ve stejných oblastech jako Ishi a členové
loveckého klubu založeného Dr. Popem
a A. Youngem. Do časopisů pro lovce píše
články o lovecké lukostřelbě, napsal o ní
několik knih a je nejznámějším publicistou
věnujícím se tomuto tématu.
Co se týče zdokonalování lovecké výzbroje
lukostřelců, nelze opomenout Dougha Eastona, který začal ve 40. letech minulého století vyrábět kvalitní hliníkové šípy. Díky nim
zná dnes značku Easton snad každý lukostřelec. Významným propagátorem lovecké
lukostřelby byl Howard Hill, vynikající lukostřelec vystupující na exhibicích. V 50. až
70. letech se o rozvoj lovecké lukostřelby zasloužili Fred Bear, Ben Pearson či Earl Hoyt.
Dnešní lukostřelci je znají díky značkám kvalitních luků. Zlom v historii lovecké lukostřelby přišel v r. 1966 díky Wilburu Allenovi, vynalezl a nechal si patentovat již
zmíněný kladkový luk.
Vývojem však neprošly jen luky a šípy. Významným vynálezem byl např. přenosný
stromový posed, díky jehož zdokonalování
v 80. a 90. letech minulého století se zvýšila
úspěšnost lovu lukem. Dnes patří k neodmyslitelné výbavě lukostřelců.
Lovu zvěře se v USA v současnosti věnuje
přibližně 14 000 000 lovců, z nichž jich lukem loví 44 %. Nejčastější věk lukostřelců je
35 až 54 let.
3/29/13 2:05:24 AM

Podobné dokumenty

Ceník, 1., zkušební verze

Ceník, 1., zkušební verze Těžká palice/Mordenkrad

Více

Informace ze zahraničí

Informace ze zahraničí a snaží se o jeho zařazení do olympijského programu. Ačkoli závody psích spřežení se těší velké oblibě a jsou viděny nyní jako primární způsob musheringu, jako neorganizovaná aktivita umožňující zd...

Více

Program 15. 10 .- 22. 10. 2010 - Církev adventistů sedmého dne

Program 15. 10 .- 22. 10. 2010 - Církev adventistů sedmého dne Příchod podzimu, kdy příroda mění své barvy a babí léto se střídá s šedivými a deštivými dny, nám připomíná, že vše na této Zemi má svůj čas. Je čas příchodu i odchodu, čas začátku i konce, jak o t...

Více

Týden s HopeTV 2010 - Církev adventistů sedmého dne

Týden s HopeTV 2010 - Církev adventistů sedmého dne Andy Oczko se rozhodl jeden rok studovat na americké adventistické škole. O všem, co se naučil, co zažil, po čem se mu stýskalo, a také třeba i o tom, jestli bylo snadné se s ostatními skamarádit, ...

Více

kategorie D test řešení

kategorie D test řešení Jedním z projevů přítomnosti člověka v krajině a základním prvkem osídlení je sídlo. Sídlo je podle Hamerské (1983, s. 339): „jednotka osídlení, kterou tvoří jakékoli trvale obydlené a prostorově o...

Více

Hrůza v Dunwichi

Hrůza v Dunwichi však vzbudily úpravy dalšího pokoje v přízemí, který chystal pro vnuka - ten pokoj několik návštěvníků vidělo, i když žádného nepustili do horního zabedněného patra. Tento pokoj obložil vysokými, p...

Více