pec pod sněžkou

Komentáře

Transkript

pec pod sněžkou
KRKONOŠE / 36
Je to právě pět set let, co přišli v roce 1511 do Obřího dolu první
horníci a začali z nitra Sněžky dobývat bohatství, které tu příroda vytvořila. O půlstoletí později přišli dřevaři, aby vytěžili prales
a dřevo poslali sto sedmdesát kilometrů po vodě do stříbrných
dolů v Kutné Hoře. Postavili srubové přehrady klausy, aby po jejich vypuštění voda odnesla špalky po proudu. Před čtyřmi sty
lety dokončili vykácení skoro celé rozlohy původního pralesa.
Z různých míst rakouského císařství najmutí horníci a dřevaři se
tu usadili a přeměnili podstatnou část Krkonoš na kulturní krajinu, jak ji známe dnes. Většinou jsou pro nás dávno zapomenutými anonymními osadníky. Při výletech si připomeneme jejich dílo
a v několika vzácně dochovaných příbězích i konkrétní osoby.
Jedním z míst, kam vás pozveme je Obří důl, kde stojí kaplička na
zbytku zaniklé přehrady. Žádnou klausu z Krkonoš nezachytila
fotografie, proto jsme si půjčili sto let starý snímek z Alp. Ovšem
vrchol Sněžky je opravdový.
LÉTO 2011
Z
D
A
R
M
A
Galerie, informační centrum
a pension Veselý výlet
Pec pod Sněžkou
Černý Důl
Doporučujeme osvědčené služby
Malá Úpa
Mapa východních Krkonoš
Horní Maršov
Janské Lázně
Žacléřsko
Krkonošský národní park
Cedule a cedulky
str. 2 - 3
str. 4 - 9
str. 10
str. 7, 11, 19
str. 12 - 13
uprostřed
str. 16 - 18
str. 20 - 21
str. 22 - 23
str. 24 - 25
str. 26 - 27
Do Alp
2
Stejné klausy a smyky jako z fresky v hlavním sále Stavovského dvora v Bad Aussee stavěli zdejší odborníci v 16. století v Krkonoších.
Na výřezu kopie nejstarší obrazové mapy Krkonoš namalované krátce po roce
1576 je klausa na Černohorském potoce s poznámkou o novém smyku na
spouštění dřeva do řeky Úpy za 1300 zlatých.
Velmi nás překvapilo, jak nepatrné stopy jsme našli po velké dřevěné klause na
říčce Rettenbach jen sto let po zachycení na pohlednici ze Solné komory nedaleko lázní Bad Ischel.
Dřevaři spouštěli sáhové špalky k řekám stejně jako v Alpách pomocí dřevěných
žlabů zvaných Riesen. Ve Velké Úpě je opětovně zavedli i pro dlouhé klády karpatští dřevaři po velké kalamitě v říjnu 1930.
Letní bouda Vorderfatschenbach vysoko nad tyrolskou obcí Brandenberg je
dodnes užívaná stejně prostým způsobem, jako kdysi letní boudy v Krkonoších
v lokalitách nad 1200 metrů.
Využívání senišť a pastvin na hřebenech hor znali kolonisté ze svého původního
domova v Alpách. Na Růžohorkách stálo osm letních bud, prvními známými uživateli této byly v letech 1785 až 1850 tři generace Hoferů z Velké Úpy. Po roce
1945 skončila jako palivové dřevo.
za poznáním Krkonoš
Po prohlídce zbytků jezerní klausy na Toplitzsee ve Štýrsku nás cestou
k dalšímu cíli zaujala v osadě Gaiswinkl u silnice směrovka Haus Otter.
Nejprve jsem si myslel, že je to dokonce Hans Otter, tedy stejné jméno jako u stavitele přehrad pro plavení dřeva z roku 1575 v našem údolí
Úpy. Přijeli jsme k hezkému dřevěnému domku s impozantní skalní stěnou v pozadí s vědomím, že jeho obyvatelé nemohou nic tušit o konci
specialisty z jejich rodu v Krkonoších. Většinou tady neznají ani naše
hory na severu Čech. My jsme poznali kraj, z kterého pocházeli někteří kolonisté údolí pod Sněžkou. Klausy, smyky, saně rohačky, krosny,
roubené domy, letní boudy a hlavně jména Otter, Wimmer, Schraml,
Kirchschlager patří k Solné komoře stejně jako k historii Krkonoš.
Od poloviny devadesátých let jsme prohlédli řadu alpských údolí, prošli stovky hřbitovů a na náhrobcích a památnících padlých ze světových
válek přečetli tisíce jmen. Naše děti se již odmítaly účastnit „hřbitovní“
turistiky. Dlouho jsme při hledání kraje předků našich předchůdců neměli úspěch. V každé krkonošské vlastivědě i časopisech si přečtete,
jak úpské a stejně i sousední labské údolí kolonizovali osadníci z Alp. Literatura ani starousedlíci však nikdy neřekli, z kterého konkrétního místa
pocházejí. Snad i proto se potomci alpských kolonistů po druhé světové
válce nedomohli návratu do míst, odkud kdysi jejich předci přišli a skončili většinou v rovinách na severu východního Německa. V pátrání nás
posunuly reakce na článek Odkud přišli? (VV 13/1999) a hlavně práce
historika Gustava Erlbecka z roku 2002. Pozornost jsme nasměrovali
do správných míst Solné komory a Tyrolska v Rakousku a do Pustertalu v italském Jižním Tyrolsku. S rozvojem internetu šlo hledání jmen
předků krkonošských rodin skloubit s prohlídkou elektronického telefonního seznamu a různých vyhledávačů lidských osudů. I tak je původ
většiny tradičních krkonošských rodin zahalen tajemstvím, které čeká
na rozluštění. Jestli mají studenti historie, dokumentaristiky či sociální
ekologie chuť se v rámci svých diplomových a doktorských prací pustit
do pátrání, rádi jim předáme své zkušenosti. V archivech i přímo v Alpách na ně čekají skvělé objevy.
Předobraz Krkonoš jsme našli v tyrolské vesnici Brandenberg dvacet
kilometrů od hornického města Schwaz. Do izolovaného údolí v horách,
kde s plavením dřeva začali již roku 1412, jsme přijeli pátrat po stopách
rodu Marksteinerů, zakladatelů krkonošských vesnic Malá Úpa a Borowice na severní straně našich hor. Ubytovali jsme se na jedné z mnoha prosperujících farem u mladého hospodáře Christiana Marksteinera.
Se svou maminkou Marií obhospodařují padesát hektarů luk a k tomu
ještě na hřebenech hor dvě seniště s letními boudami. Z hlavní chodby
jejich domu mají průhled velkým oknem do moderního chléva s dvaceti
dojnicemi, které jim přinášejí dobrou obživu. Ranní dojení aparaturami
napojenými na počítač je každodenní rutinou. Na naše zvědavé otázky
ohledně historie rodu Marksteinerů paní Marie položila na stůl silnou
kroniku horské obce Brandenberg dokončenou v roce 1996 místními
historiky Helmutem Hintnerem a Ludwigem Rupprechterem. To jsme zírali. Kromě popisu všech činností je tu sepsaná historie každého domu
s podrobnostmi od roku 1550. Díky tomu jsme se po třech večerech
studia dobře zorientovali nejen v Marksteinerech. Při túrách jsme viděli
několik z jednadevadesáti almů, jak se nejen tady říká lučním enklávám
vysoko v horách. Ovšem nejsilnější okamžik nás čekal poblíž osady
Markstein při prohlídce malebné farmy Brand am Kogl. Odtud podle
kroniky nejspíš před rokem 1592 zmizel ze zápisů Georg Marksteiner, nejstarší syn hospodáře Jakuba. Jestli to byl stejný Georg uvedený v prvním seznamu boudařů z kraje pod Sněžkou, není úplně jisté.
Možná jsme našli zatím jediný konkrétní dům, z kterého odešel dřevař
a specialista na práce kolem klausy před více než čtyřmi stovkami let
do Krkonoš. Také jsme pochopili, že pro nás prudké svahy osady Latovo
údolí, kterou spolu s dalšími rodinami Marksteinerové v Malé Úpě zalo-
3
žili, jim tehdy musely připadat jako pozemky téměř na rovině. Bez deseticentimetrových trnů na kolech sekačky by dnes strmé louky na Brand
am Kogl neposekali. V kronice Brandenbergu jsme s vysokou mírou
pravděpodobnosti našli předky dalších krkonošských rodin jako Pfluger, Gschwantner a snad i Hintner, které jsou zapsané v nejstarších pramenech u chalup a pozemků v Latově údolí a na sousedním Pěnkavčím
Vrchu. V muzeu tyrolské architektury prodávají DVD s filmem o plavení
dřeva s využitím místní Erzherzog Johann klausy, která je však již mimo
provoz. Tak v Alpách zůstává jediná funkční Chorinského kamenná klausa nedaleko Bad Goisernu. Tradiční letní plavení dřeva je i tady už jen
turistickou atrakcí. Po ostatních přehradách zůstaly nanejvýš hromady
kamení a hlíny, stejné jako po těch u nás v Krkonoších.
Informační centra, galerie a obchod s dárky Veselý výlet v Peci
pod Sněžkou nebo v Temném Dole usnadní a zpříjemní váš pobyt ve východních Krkonoších. Vypůjčíte si klíče od lesního hrádku Aichelburg
a v Temném Dole od září i od nově otevřeného Muzea Vápenka v Horních Albeřicích. Najdete tu novinky z regionu, bezplatné informační
materiály, mapy Krkonoš a okolí, průvodce, pohlednice se známkami,
DVD s pořady o Krkonoších ve čtyřech jazycích, české a německé knihy včetně dětských. Pro sběratele máme turistické známky, odznaky,
nálepky, štítky na hole a jiné drobnosti. Před cestou domů tu koupíte
originální dárky a suvenýry, malé obrázky, fotografie a oblíbené figurky
a loutky Krakonoše, sbírkové kameny, přívěsky, trička připomínající návštěvu Krkonoš. V Temném Dole si můžete objednat kopie dobových
fotografií Krkonoš po výběru z našeho velkého archivu. Oblíbené jsou
krkonošské likéry a léčivé nápoje. Veselý výlet připravil dárkovou Čokoládu ze Sněžky. Nyní si vyberete z deseti různých obalů, poslední dvě
série navrhli výtvarníci Milan Hencl a Aleš Lamr, kterého znáte jako tvůrce křížové cesty na Starou horu. Všechny obrázky vycházejí z volného
námětu Sněžky, prohlédnout si je můžete také na facebooku. Kvalitní
česká čokoláda je buď sedmdesátiprocentní, nebo sladká mléčná. Vedle běžných informací vám pomůžeme s přípravou programu či výběru
ubytování v údolí pod Sněžkou. Po celou provozní dobu je v Peci přístupný veřejný internet. Informační centra doplňují směnárny. Aktuální
i minulé výstavy jsou představené na webových stránkách. Zbylá tištěná
vydání Veselého výletu nabízíme v Temném Dole, ostatní čísla si přečtete na internetové adrese Veselého výletu v rubrice sezónní noviny.
Pension Veselý výlet v Temném Dole je obklopen přírodou i kulturními památkami a dobrým výchozím místem pro túry do východních Krkonoš. Před domem zastavují letní i zimní turistické a lyžařské autobusy,
ubytovaní hosté celoročně zaparkují i na parkovišti u infocentra v Peci.
Dobře vybavené pokoje, připojení k internetu Wi-Fi, sauna, vířivka,
velká hala s kuchyňkou a bohaté snídaně jsou samozřejmostí. Ceník,
informace o nabídce dalších služeb spojených s Veselým výletem a fotografie najdete na webových stránkách. Ve stejné rubrice jsou kontakty
na pensiony, hotely, horské boudy a priváty v Horním Maršově a Peci
pod Sněžkou.
Informační centrum, galerie, směnárna a obchod Veselý výlet v Peci
pod Sněžkou čp. 196, PSČ 542 21, tel. 499 736 130. Informační centrum,
galerie, směnárna a pension Veselý výlet v Temném Dole čp. 46, Horní
Maršov, PSČ 542 26, tel. 499 874 298. Půjčování klíčů od hrádku Aichelburg.
Jsou otevřena denně od 8.30 do 18 hodin. Domluvíte se i německy a anglicky.
Aktuality najdete i na facebooku Veselého výletu.
Pension Veselý výlet v Temném Dole nabízí ubytování se snídaní ve dvou
a třílůžkových pokojích a apartmá, telefonická rezervace v infocentru,
podrobnosti o ubytování v pensionu najdete na webových stránkách nebo
vám je pošleme na požádání poštou. E-mail: [email protected]
www.veselyvylet.cz
PEC POD SNĚŽKOU
4
6. 8. 1644
Georg jung + Georg ältere
Berauer, Elias + Zacharias Berger, Caspar +
Elias + Friedrich + Georg + Thomas + Tobias Böhnisch-Bönsch, Caspar + Christof
+ Görge + Elias + Michael + Thoma Braun, Michel Brunecker, Friedrich + Thoma Buchberger, Caspar + Hans + Hans Croo,
Görge Demuth, Friedrich Tix-Dix, Joseph Donhäuser, Hans Eicheler, Thoma Elbinger, Tobias Ettrich, Caspar + Michael Fuckner, Georg Glaser, Caspar + Martin + Zacharias Gleissner, Paul Grannich, Thoma Gschwandtner, Elias Hain, Tobias Hampel,
Hans + Michel Hangk, Görge Heinisch, Görge + Michel + Tobias + Thomas Hering, Görge Hintner, Christof + Georg + Zacharias Hofer, Georg Hüttler, Georg + Christof Illchner, Hans + Zacharias Jantsch, Carl Junkher, Tobias Kaubinger, Caspar + Daniel kais. Forstknecht+ Friedrich + Georg + Hans + Christof Kirchschlager, Görge Kirchstein, Caspar + Georg Kneifl, Tobias
Kleinwächter, Tobias Kreil, Martin Kretschner, Görge + Michel + Tobias Krinn, Görge + Zacharias Kugler, Georg Lath, Caspar
+ Hans Lorenz, Danil Lose, Martin Ludwigh, Georg Marksteiner, Tobias Meergans, Thomas Mitterlegner, Görge Mittelegner,
Michel Mitzinger, Hans Mohorn, Christof Patsch, Görge Pischl, Mathes Preller, Michael Regauer, Christof + Georg + Thoma
Renner, Martin Richter, Christian Rothe, Mathes Ruse, Görge + Zacharias Sagasser, Sebastian Salwender, Michel Seidel,
Cristof Schmidt, Daniel Schübel kais. Forstknecht, Michel Steinwender, Adam Tam, Christof Tassler, Andreas + Georg + Görge
+ Hans + Jeremias + Tobias Tippelt, Tobias Wiesser, Georg Wiltner, Tobias Wimmer, Mathes Wolf, Jonas + Ursela Zinnecker
Nejstarší seznam boudařů
K poznání osídlení východních Krkonoš, tedy především Velké a Malé
Úpy s přilehlými nejvyššími polohami osad Černá Hora, Černý Důl, Albeřice a Lysečiny, se dochovalo jen skromně historických pramenů.
O dění v šestnáctém a na počátku sedmnáctého století víme především
z kroniky trutnovského měšťana Simona Hüttela. Unikátním dokumentem je i nejstarší obrazová mapa vytvořená po roce 1576 nejspíš s Hüttelovým přispěním. Na soutoku Zeleného potoka a Úpy poprvé uvádí
jméno Petzer (Pec), jak se už tehdy říkalo této části osady Velká Úpa.
Přeměnu pralesa na kulturní krajinu dobře popisuje sedmatřicetistránková zpráva kutnohorských úředníků ze září 1609. Více světla do kolonizace konkrétních míst Velké a Malé Úpy vnáší v českém jazyce dosud nezveřejněný nejstarší známý jmenný seznam boudařů ze 6. srpna
1644. Tři popsané listy jsem našel v listopadu 1991 v Národním archivu v Praze zastrčené ve složce hospodářských písemností plukovníka
Jana Jakuba de Waggi. Ten ve třicetileté válce dostal panství Maršov
společně se Starými Buky jako odměnu oceněnou na třicet tisíc zlatých
za služby ve vítězné armádě císaře Ferdinanda II. Prostý soupis 115
„boudařů z obcí císařského lesního záboru“, jak je v nadpise uvedeno,
poskytuje zatím jediný přehled prvních kolonistů kraje pod Sněžkou.
Za každým jménem bychom tehdy jistě našli početnou rodinu. Přestože byl seznam napsaný bez utřídění, můžeme tušit příbuzenské vztahy
a hlavně vazby na jednotlivé luční enklávy založené prvními dřevaři, horníky, staviteli klaus a uhlíři. Ze sedmdesáti uvedených rodových jmen se
ve východních Krkonoších zachovalo plných čtyřicet až do roku 1945.
Ta jsme zvýraznili tučným písmem. Dnes tu žijí potomci posledních patnácti rodin zapsaných v srpnu 1644. Seznam asi nezachytil všechny
pracovníky vázané na císařskou půdu, naopak některá uvedená příjmení jsme v jiných dokumentech už nenašli. S přepisem archaicky psaného textu jsem si jako badatel amatér před dvaceti lety nevěděl rady,
proto jsem kopie v polovině devadesátých let poskytl zástupcům starousedlíků z Malé Úpy. Přepis nejstaršího přehledu boudařů spolu s řadou dalších poznámek a zjištění publikoval v roce 2002 Gustav Erlbeck
ve výborném článku Alpané v Krkonoších v jednom německém časopise. Později vyšel i v krajanské vlastivědě Malé Úpy od Bärbel Köstlerové. „Nejstarší seznam“, jak mu pracovně říkáme, uvádíme ve zjednodušené formě v abecedním seřazení jmen podle rodin. Dnešní obyvatelé
východních Krkonoš v seznamu najdou jména zakladatelů jejich luční
enklávy, stavební parcely či horského domu.
Klausy pro plavení dřeva
Závěr v seznamu boudařů z roku 1644 tvoří přehled šestnácti plavebních přehrad neboli klaus. Pět jich stálo v povodí Malé Úpy, jedna na Černohorském potoce a jedna v Honzově potoce v Temném Dole. Zbylých
devět přehrad sloužilo k plavení dřeva na řece Velké Úpě a všech jejich
přítocích. Stejný počet klaus je zakreslený i v mapě královských lesů
Samuela Globice ze září 1668. Těžba dřeva byla v pozdním středověku
v Alpách vázaná především na císařské doly. Plavení dřeva se zde kolem
roku 1400 stalo důležitou disciplínou, která umožňovala lámání skály
ohněm, tavení rud a odpařování vody ze solných roztoků. Nejvíce lokalit s klausami jsme našli v Solné komoře v okolí Hallstattu, Bad Aussee
a Bad Goisernu, kde se těžila a zpracovávala sůl. Desítky plavebních
přehrad byly v bočních údolích nedaleko stříbrných dolů a hutí u města
Schwaz na řece Innu v Tyrolsku.
Bohatství a tím i moc Království českého záviselo od středověku
na těžbě stříbra v Kutné Hoře. Prosperitu dolů zajišťovali panovníci
od Přemyslovců až po Habsburky všemi prostředky. Když Habsburkové v 16. století potřebovali pro provoz dolů a hutí velké množství dřeva,
zorganizovali těžbu po vzoru svých alpských držav v dosud panenských
lesích trutnovských, jak se tehdy královskému pohraničnímu hvozdu
v Krkonoších říkalo. Místní lesmistři pozvali odborníky na plavení dřeva
a později i dřevorubce z Alp, konkrétně z oblastí v majetku císařů Ferdinanda I., po něm Maxmiliána II. a nakonec Rudolfa II. Císařský kutnohorský zeměměřič Jiřík z Řásné proměřil spád Malé a Velké Úpy, aby
stavitelé přehrad mohli vybrat vhodná místa pro založení klaus. Císařská
komora za stavbu přehrad, smyků a jejich provoz utratila na Úpě desetitisíce zlatých, v dnešním měřítku by šlo o milióny korun.
V dubnu 1566 dorazili z Tyrolska z oblasti města Schwaz klausemajstři Hans Gauden z Achentalu a Christoph Jeher z Brandenbergu. Ze
Solné komory je doplnil Thomas Pressl z Goisernu. S nimi přišli první
holzknechti, jak se tehdy říkalo dřevařům. Postavili přehrady v povodí
Velké a Malé Úpy a tím spustili těžbu ve východních Krkonoších. Největší dokončili v roce 1567 ve Velké Úpě. Historik Michael Kurz z Bad
5
Goisernu, který nám pomohl identifikovat lokality s plavením
dřeva v Solné komoře, potvrdil, že se klausemajstři po splnění úkolu vraceli domů, aby po čase zase vyrazili na jiné
lokality v rámci císařských projektů. Nepodíleli se tedy přímo na osídlení vytěženého území. Jinak dopadl klausemajstr
Hans Oter, který ve Velké Úpě v roce 1575 postavil největší
krkonošskou klausu a o rok později při jejím vypouštění zahynul. Hans Oter přišel podle zápisu v Hüttelově kronice z Aussig, což jak popisujeme níže, není Ústí nad Labem v severních
Čechách, ale Altaussee v Solné komoře na západě Štýrska.
Jeho Hlavní klausa přetínala údolí v místě u dnešního hostince Tetřívek, který se dříve jmenoval U klausového lesa. Byla
sedmdesát metrů široká, deset metrů silná a nadržela vodu
do výšky devíti metrů. Přehradu tvořila kostra z přitesaných
trámů, kterou vyplňovaly kameny a kvůli těsnosti i hlína. Několikrát se i tato Hlavní přehrada při povodni protrhla a tisíce
kubíků vody způsobily velké škody níže po proudu. Po ukončení plavení dřeva s využitím zadržené vody v 18. století se
dřevo klausy rozpadlo, kameny později posloužily na stavbu
cesty a zbylou zeminu odplavila řeka Úpa. Naposledy se
dřevo plavilo v roce 1882 ke sklárně v Temném Dole, ale už
bez klausy jen s využitím vody z jarního tání. Na pěti místech
východních Krkonoš jsme našli dobře patrné zbytky přehrad
z 16. století, tři můžete vidět na území Pece pod Sněžkou.
Od roku 1575 stávala ve Velké Úpě nad dnešním hostincem Tetřívek v místě zvaném
Klausenwald přehrada na plavení dřeva. Nejméně tři zachycené domy nad klausou založili
dřevaři Wimmerové.
Wimmerové přispěli k založení Velké Úpy
V době soupisu boudařů v roce 1644 byl Wolfgang Wimmer starý již
dvaaosmdesát let. Jako „důchodce“ nebyl zapsaný, uvedený Tobias
Wimmer mohl být jeho syn či vnuk. Přesto je Wolfgang Wimmer díky třířádkovému zápisu v maršovské matriční knize nejznámějším holzknechtem neboli „dřevařským pacholkem“ Krkonoš. Farář Christoph Liebhold
kromě strohého zápisu o úmrtí dřevaře totiž připojil velmi zajímavou poznámku: „28. října 1662 byl pochovaný z Velké Úpy poslední v cizině
narozený holzknecht ze Štýrska původem z Aussig; zemřel jako stoletý“.
Slovo Steiermark, tedy Štýrsko je špatně čitelné, proto bylo historiky
v přepisu vynechané a pak všichni dlouho opisovali, že poslední dřevař
přišel stejně jako Hans Oter z Aussig, tedy Ústí nad Labem. To nedávalo smysl, až Dr. Reinhard Lamer nás před deseti lety upozornil, že se
alpskému městečku s dlouhou dřevařskou tradicí Altaussee zkráceně
říkalo Aussig. Pak jsem se teprve podíval na originál zápisu v matriční
knize a rozluštil Steier a bez dělítka na dalším řádku marck. Rozdělení
slova kdysi zmátlo objevitele zajímavého zápisu, který dřevařskou rodinu
posunul do Severních Čech, místo do srdce rakouských Alp. Najednou
vše do sebe zapadlo a my mohli poznat nejen autora zajímavé knihy
o jeho rodném Trutnově pana Lamera, ale především kraj odkud před
450 lety do Krkonoš přišla část kolonistů.
Podle Simona Hüttela do Trutnova dorazily dvě velké skupiny schwazerských holzknechtů pro oblast Úpy. V roce 1567 údajně 370 a v roce
1591 tři stovky dřevařů. Jen podotýkám, že druhý údaj ze 4. června 1591
nejde z kroniky pochopit zcela jednoznačně, možná to byli ti již dříve
v horách usazení holzknechti, co se vzbouřili a proto dostali na trutnovském zámeckém dvoře pivo a chleba na usmířenou. Podle tereziánského katastru platily v roce 1722 daně dvě rodiny Wimmerů ve Velké Úpě
a tři v Malé Úpě. Teprve soupis jednotlivých usedlostí v Josefínském katastru z roku 1785 nám umožňuje zařadit jednotlivé rodiny na konkrétní
místa. Dvě stě let po vzniku Hlavní klausy žilo ve Velké Úpě deset rodin
Wimmerů, především v její blízkosti. Osada nad dávno zaniklou klausou
dodnes nemá české pojmenování. Dříve se jí říkalo Klausenwald, tedy
les u klausy. S rodinou Wimmerů tu jsou spojené různé domy, z rekreačních třeba Horalka, Diana, Aurora a také bývalé farmy na osamoce-
ných lučních enklávách vysoko ve svahu na Šimonově stráni, Karlově
Vrchu a Větrníku, kterému se do roku 1945 říkalo Wimmerberg. Jednu
letní boudu měl Gottfried Wimmer na Růžohorkách. Do Velké Úpy přišli
nejspíš z malé osady Wimm dnes s pětadvaceti domy na jižním okraji
městečka Altaussee. Wimmerové byli i ve své původní vlasti protestanti,
za což někteří později trpěli a byli třeba v roce 1734 vyhnaní z oblasti
Hallstattu do Sedmihradska. I v Krkonoších museli v průběhu 17. století přijmout katolickou víru. Dnes podle telefonního seznamu v oblasti
Altaussee žije nejméně čtyřicet rodin Wimmerů, v Peci pod Sněžkou
nezůstali po vyhnání posledních tří rodin v letech 1945 a 1946 žádní.
Zbyly po nich čtyři luční enklávy ohraničené vysbíraným kamením, několik dřevěných domů a slabé vzpomínky na zašlou éru plavení dřeva
do Kutné Hory.
Na Sněžku také Šramlem
Na nejvyšší bod České republiky se snadno dostanete lanovkou, která bude před úplnou přestavbou v provozu v současné podobě asi do května 2012. Chcete-li zdolat Sněžku
pěšky nejkratší cestou, tak vystoupáte zeleně značenou cestou z centra Pece kolem Větrníku na Růžohorky a dál po žluté na vrchol. Rychlou
chůzí celý výstup s osmisetmetrovým převýšením trvá dvě hodiny. Z Velké Úpy překonáte hlavní výškový rozdíl pohodlně sedačkovou lanovkou
na Portášky, odkud vede už jen pozvolná cesta ke Sněžce také přes
Růžohorky. Jestli si chcete užít výstup z Velké Úpy v celé délce, doporučujeme vám zajímavou cestu údolím Šramlu. Nenápadný nástup žlutě
značené cesty brzy vystřídá tradiční štětovaná cesta podél čisté horské
bystřiny. Kvůli malé vodnatosti v tomto údolí nikdy nestála klausa, dřevařům pro spouštění dřeva stačily jen smyky. Trochu zvláštní jméno Šraml
patří mezi nejstarší pomístní jména v Peci pod Sněžkou a jeho vysvětlení
nás zavedlo do okolí štýrského Bad Aussee, kde jsme našli v historických zápisech řadu dřevařských rodin Schramm i Schramml. V polovině
výstupu trasu protíná lesní svážnice, jedna větev vede na méně známou
luční enklávu Karlův Vrch, odkud je zajímavý pohled na celé údolí Pece.
Ze zadního horního rohu louky vede místními oblíbená zkratka k Růžohorkám.
doporučujeme
osvědčené služby
6
Řve jako blázen od klausy
Po strastiplné pouti z rodného městečka Altaussee konečně dorazil Hans Otter na jaře roku 1575 do Trutnova. Několik dní jízdy
na povozu mu způsobilo málem více bolavých míst na těle, než
měl lotr uvázaný u pranýře před městskou radnicí. Tady se Hans
zastavil, aby vyzvěděl, kde najde lesmistra Kašpara Nusse. Má
mu být nápomocen v jeho díle a hlavně se Hansovi musí postarat
o bydlení a plné břicho. Nezastihl jej, ale zato se seznámil s trutnovským radním, který mu kladl všelijaké otázky. Byl věru zvědavý,
a když se dozvěděl, že nově příchozí je ten dlouho očekávaný expert na plavení dřeva, vyptával se na různé lesnické metody. Hans
byl po desetidenní cestě z Alp dost mrzutý a tak Simona Hüttela,
jak se pětačtyřicetiletý chlapík jmenoval, raději pozval na obhlídku
prací přímo v horách. Byl rád, že se ho tak zbavil a mohl se pěšky
vydat do Starého Města, kde ve vrchnostenském domě našel dobré jídlo a postel. Řeku tady přehrazovala hrabla, ale za celou dobu
jeho pobytu nepřiplavalo ani jedno poleno, které by se zachytilo
a bylo vytaženo z vody ke spočítání před další cestou ke Kutné
Hoře. Klauzemajstr už věděl, že ho tu opravdu potřebují.
Brzy Hans Otter putoval se svými pomocníky výše proti proudu řeky Úpy do malé vesničky Maršov. Mezi chatrnými dřevěnými
domy sedláků a zbytky opuštěného hamru, připomínajícího dřívější
těžbu a zpracování železné rudy, našel veliký dům, kterému všichni
říkali „Collhaus Jeho Císařské Milosti“. Jak se však ukázalo, nesloužil jenom zájmům královské komory, ale i pro osobní potřeby
lesnických mistrů včetně chovu několika kusů hovězího dobytka
a koz. Nehledě na nuzné podmínky, pustil se Hans hned do díla.
Na horách totiž holzknechti měli připraveny tisíce sáhových špalků
dřeva, které spustili dřevěnými smyky do údolí a teď čekali, až je
Hans dokáže odplavit dolů k Trutnovu. Teprve pak dostanou za práci zaplaceno. Byli zvědaví, jak se s problémem vypořádá, protože
voda z jarního tání už byla dávno pryč a v řece jí teklo sotva po kolena. Ale Hans Otter věděl své. Už v roce 1569 kutnohorský královský geometr Jiřík z Řásné proměřil spády všech zdejších říček
a potoků. Proto Hans určil dvě místa, kde postaví velké přehrady.
Po jejich vypuštění voda spláchne připravené špalky až do Trutnova a dál poplují samy ke Starému Kolínu nedaleko Kutné Hory.
První klausu Hans začal stavět na říčce Malá Úpa. V úzkém místě
holzknechti vykopali ze svahů na bocích zeminu a s balvany ji ukládali do dřevěné roubené kostry hráze. Aby přehrada nepropouštěla
vodu, vymazali mezery jemnou hlínou. Uprostřed umístěná výpusť
byla zajištěna silným kmenem. Konečně se klausa naplnila masou
vody. Hans Otter poslal nejzdatnějšího pacholka přesekat zajišťovací kmen. Jakmile se stavidlo otevřelo, vyhrnula se voda takovou
silou, že nebohý dřevař nestihl uskočit a byl usmrcen. Připravené
špalky dřeva proud vody rychle unášel k Trutnovu a holzknechti
konečně dostali výplatu. Bohužel ani další vypouštění klausy se
neobešlo bez smrti pacholků. Holzknechti mezi sebou losovali,
kdo půjde přeseknout zajišťovací kmen, u velkých přehrad to bylo
losování o život.
O rok později klauzemajstr Hans Otter dokončil největší krkonošskou klausu v horské osadě Velká Úpa. Přehrazovala údolí řeky
Úpy v šířce 70 metrů a byla hluboká téměř deset metrů. Stavba
přehrady stála tehdy královskou kasu úctyhodných 2500 zlatých,
a tak není divu, že se na její první otvírání přišlo podívat mnoho lidí
včetně lesmistra Kašpara Nusse a trutnovského radního Simona
Hüttela. Mezi pacholky byla napjatá atmosféra. Nedostali zaplaceno za práci již několik měsíců a jejich rodiny hladověly. Kdyby
ve svých chatrných boudách nechovali dobytek, bídou by již dávno pomřeli. A teď ještě tohle. Jestli bylo otevírání předešlých klaus
velmi nebezpečné, otevření této bylo jistou smrtí. Odmítli losovat.
Hans věděl, že musí přehradu dnes vypustit, jinak praskne a škody budou obrovské. Nepomohlo vyhrožování ani nabízení tučné
odměny. Lesmistr Nuss byl z revolty holzknechtů velmi rozladěn
a na klauzemajstra naléhal, aby situaci rychle vyřešil. Hans vytrhl
jednomu dřevaři sekeru z ruky a sám se pustil do uvolňování výpustě. Přívalová vlna ze zcela naplněné přehrady byla obrovská.
Hans bojoval o život jako lev, ale proud jej přemohl. Utopil se. Simon Hüttel celou příhodu později zapsal do kroniky města Trutnova, ale jednu věc tam zapomněl uvést. Ještě nad bezvládným
tělem Hanse Ottera lesmistr Nuss prohodil, že klauzenmajstr byl
blázen, když šel sám přehradu otevřít. Tahle myšlenka ho zaujala,
že nařídil, aby příště klausy otevíraly jen osoby choré mysli. Od té
doby přiváděli k otvírání velkých klaus „posedlé“ osoby z blázinců.
Řetězem byly přivázány k zajišťovacímu kmeni, který musely po naplnění přehrady přetnout. Při čekání na jistou smrt nebožáci křičeli
často několik dní a nocí. Pro dřevaře to byl tak hrozný zážitek, že
se v Peci a ve Velké Úpě ještě další tři století užívalo při rámusení
rčení: „Ten řve jako blázen od klausy“.
Možná to bylo takhle, možná trochu jinak. Naše povídka je spolu
s dalšími texty o vývoji krajiny Krkonoš v knížce vydané ekologickým
střediskem SEVER a můžete si ji koupit v informačním centru Veselý
výlet.
Okolo Vlčí jámy Letní vycházková trasa přes známé lyžařské terény Vysoký Svah, Zahrádky a Hnědý
Vrch sice nevede nejvyššími místy horského města
Pec pod Sněžkou, ale zavede vás do klidných míst
s několika variantami procházek. Můžete odbočit k Severce, do Zeleného Dolu, na Liščí a Černou horu nebo využit sedačkovou lanovku
k nejvyšší krkonošské rozhledně na Hnědém Vrchu. Pěšina vyznačená směrovkami Vlčí jáma vás přivede mezi Vysokým Svahem a Zahrádkami k Lučnímu potoku, kde se zachovaly dobře patrné zbytky
plavební přehrady klausy. Hliněný val po více než 400 letech od založení sahá do poloviny původní výšky přehrady. Jen tady si uděláte
správnou představu, o jak impozantní díla kdysi šlo. Přímo nad zbytkem přehrady postavil v roce 1935 Josef Kraus boudu Klausenhöhe,
tedy Výšinu nad klausou. Dnes se jmenuje prostě Racek.
Pension Nikola
V samém centru Pece pod Sněžkou, u hlavní ulice vedoucí k lyžařskému areálu,
najdete rodinný pension Nikola. Základem kvalitní služby je ubytování ve větším
apartmá a ve 12 pokojích vybavených WC, sprchou, televizorem, ledničkou a malým
trezorem. V objektu je zavedené bezdrátové Wi-Fi připojení k internetu. Hosté mohou posedět v prostorné stylové jídelně rozšířené o malý bar. V pensionu Nikola si
můžete objednat ubytování se snídaní, večeře i pro skupiny vám zajistí za výhodných
podmínke v sousední restauraci Enzián gril. V zimě si před domem nazujete lyže,
sjedete k přibližovacímu vleku a za deset minut dojedete k nejlepším vlekům a sjezdovkám v Peci. Zpět sjedete na lyžích až k pensionu. V okolí pensionu jsou půjčovny
lyží. Po túře i lyžování potěší prohřátí v sauně a soláriu nebo si zahrát stolní tenis.
Před domem je vlastní parkoviště s dostatečnou kapacitou po celý rok.
Pension Nikola v Peci pod Sněžkou, PSČ 542 21, majitel Alena Novotná, tel.
499 736 151, fax 499 736 251, e-mail: [email protected], www.nikolapec.cz,
domluvíte se i německy.
Richterovy boudy
Vysoko nad městem Pec pod Sněžkou u hlavní cesty vedoucí na hřebeny najdete
ve výšce 1206 metrů jednu z nejlépe vybavených hřebenových bud. Moderní provoz
nabízí 110 lůžek, z nichž je 29 v sousední Červené boudě. Více než třetina pokojů má
vlastní sociální zařízení a TV, další dvou až pětilůžkové pokoje určené především pro
školní a zájmové skupiny jsou vybaveny umyvadlem. Ve středisku je výtah a jeden
pokoj pro vozíčkáře. Pro další vyžití slouží sauna, posilovna s běžeckým pásem, rotopedy, magnetickým ellipticalem, činkami a posilovacím strojem. Ke středisku patří
víceúčelové hřiště, v zimě dva lyžařské vleky a upravené cvičné sjezdovky. K dispozici je i WIFI připojení k internetu a dataprojektor s plátnem, nový je dětský koutek.
Hosté mohou po celý den využívat restauraci a vybírat ze široké nabídky nápojů a jídel. Kuchyně je zaměřená na tradiční česká jídla, ale také minutková, dále nabízí
i bezmasá a vegetariánská jídla, zeleninové saláty, borůvkové knedlíky, palačinky,
štrúdl, specialitou jsou lívanečky s kynutého těsta zdobené borůvkami, jogurtem
a šlehačkou. Nabídku rozšiřují české studené speciality, samozřejmostí jsou zmrzlinové poháry, horké maliny. Na Richterovkách se točí světlé pivo Bernard 11°; tmavé
pivo, nealko Švestkové a Plzeň jsou lahvová. V nabídce vinného lístku, který sestavoval sommelier Radek Jon, jsou vína z Habánských moravských sklepů. Obsluhu baru
proškolil v přípravě kávy Rioba barista a Mistr kávy České republiky z roku 2004
Jaroslav Petrouš. Oba zastupují firmu Makro Cash  Carry. Je tu otevřeno celý rok,
tedy i v mimosezoně pro firemní akce, rodinné rekreace, školy a turisty. Po předchozí domluvě je možné zajištění přednášek o kynologii, přírodě KRNAP, meteorologii
a nejčastěji o Horské službě, lavinách a nebezpečí v horách. Restaurace je pro průchozí otevřená denně od 10 do 22 hodin.
Richterovy boudy nad Pecí pod Sněžkou čp. 81, PSČ 542 21, Učební středisko ministerstva školství a tělovýchovy ČR, vedoucí Lenka Janoušková, tel., fax:
499 896 249, tel. 724 975 386, e-mail: [email protected], www.richtrovyboudy.cz, příznivé ceny, domluvíte se i německy.
Pension U Hlaváčů
Dominantou náměstí v Horním Maršově je historický dům, který nechal v roce 1855
jako sídlo okresního soudu postavit hrabě Berthold Aichelburg. Dnes je tu pension
U Hlaváčů s kvalitním ubytováním se snídaní ve dvoulůžkových pokojích s koupelnou
a možností přistýlky. Ve společenské místnosti je malý bar a televize. K objektu patří krytý bazén s celoročním provozem. Parkování je zajištěno v uzavřeném dvoře
u pensionu. V přízemí domu je vedle samoobsluhy specializovaná prodejna Cash
and Carry Pilsner Urquell s celým sortimentem plzeňského pivovaru včetně Radegastu a Kozla. Pivo v sudech, lahvích a plechovkách odtud rozvážejí po celých východních Krkonoších. Obchod je otevřen od pondělí do pátku v době 8 - 12 a 12.30 - 16
hodin, v sobotu od 8 do 11.
Pension a obchod s pivem U Hlaváčů, Horní Maršov, Bertholdovo náměstí 68,
PSČ 542 26, tel.: 499 874 112, e-mail: [email protected], domluvíte se i německy. www.uhlavacu.cz
7
Novou trasou
8
dinovému pobytu v konstantní teplotě 7o C, pro dítě nad deset let
doprovod dospělého. Do podzemí si můžete vzít do kapsy jen malý
kompaktní fotoaparát. Ruksak, kameru či zrcadlovku necháte zamčené nahoře ve srubu.
Průhled dobývkami dolu Kovárna.
Jsme rádi, že vás můžeme pozvat na nejzajímavější krkonošskou
aktivitu letošního léta. Jestli vás oslovují doporučené programy Veselého výletu plné pohybu, dobrodružství, poznání horské přírody
a historického dědictví, zamíříte o prázdninách do Obřího dolu.
Přesně pět set let od prvního úderu hornických nástrojů do svahu
Sněžky jeskyňáři z České speleologické společnosti skupiny Albeřice rozšířili prohlídku historického dolu Kovárna do míst, kam jsme
si to ještě před pár lety nedokázali ani představit. Během loňského
roku v dole Kovárna připravili novou atraktivní trasu pro zdatnější
návštěvníky. Jestli jste již v minulých letech prošli štolou Barbora
do vykutaného nitra Sněžky po první trase, tak víte, že jste pod sebou měli zdánlivě neprostupnou hlubokou černou propast. Zatím
jste se pohybovali jen v nejvyšších prostorách dolu Kovárna, což
pro méně náročné návštěvníky nadále platí. Zachované původní
prohlídce říkáme trasa A. Od soboty 2. července může do neděle
28. srpna 2011 celkem 360 z vás vidět prostory nové trasy B. Naposledy tu byli horníci před půl stoletím a potom se sem dostalo už
jen několik dobrodruhů hlavně z řad sběratelů minerálů a v posledních dvaceti letech jen jeskyňáři ze Speleo Albeřice. Po soustavě
nerezových žebříků s ochranným košem a vodorovných teras propletených vykutanými štolami a šachtami sestoupíte do hloubky padesáti metrů. To je pro vaši představu téměř výška hotelu Horizont
v Peci nebo věže kostela v Horním Maršově. Až do štoly Mezipatra
sestoupíte pozvolna. Při zastávkách vás průvodce seznámí s detaily
překvapivě velkých vykutaných prostor. Odtud horníci během pěti
století různými metodami, od prostého bušení do skály mlátkem
a želízkem, přes sázení ohněm, až po užití střelného prachu, vytěžili
všechny železné a nejspíš i měděné rudy. Nahoře vidíte středověké hornické pomůcky, dole zbytky vybavení po moderní těžbě zastavené v roce 1959. Novou trasou B vás provedou profesionální
jeskyňáři ze Speleo Albeřice. Někteří z nich se zúčastnili expedic,
které jsou srovnatelné v horolezectví s prvovýstupy na osmitisícové
hory. Při objevování jedněch z největších podzemních prostor světa
na Novém Zélandu se mnohokrát spouštěli do neznámých obrovských jeskyní a vždy se dokázali vrátit na zemský povrch. Komplex
dolu Kovárna se sedmi kilometry chodeb, který jim už dvacet let
patří, znají dokonale. Pro vaši bezpečnost jen požadují respektování pokynů, pevnou obuv, teplé oblečení kvůli déle než dvouho-
Historický důl Kovárna v Obřím dole provozuje Česká speleologická společnost skupina Albeřice, výhradním prodejcem vstupenek je Městské informační centrum Veselý výlet v Peci pod
Sněžkou. Rezervaci potvrzenou koupí vstupenky si zajistíte osobně nebo telefonicky na čísle 499 736 130, popřípadě v dostatečném předstihu elektronickou poštou na adrese [email protected]
cz. Služba je v provozu za každého počasí, počítejte s hodinou
a půl na cestu z Veselého výletu v centru Pece ke srubu u vstupu
do dolu, kde musíte být kvůli ustrojení do ochranných pomůcek
a instruktáži nejméně 15 minut před vstupem do podzemí.
Důl Kovárna je otevřen v měsíci červenci a v srpnu. Nenáročná trasa A s hodinovým programem je v provozu vždy od čtvrtka
do neděle se vstupem do podzemí v 10.00, 11.30, 13.00, 14.30
a v 16.00 hodin. Náročnější trasa B vám zabere bezmála tři hodiny a je v provozu vždy v sobotu a v neděli v 10.15 a 14.45 hodin.
Každé prohlídky trasy A i B se může zúčastnit deset návštěvníků.
V osmdesátých letech jeskyňářům ze skupiny Albeřice v Krkonoších nezbyly žádné neprozkoumané jeskyně. Když neměli co objevovat v přírodním podzemí, zaměřili se na znovuobjevování známých
i dávno zapomenutých podzemních prostor vytvořených lidmi. Jeskyňářské zkušenosti s pronikáním do podzemí ve spojení se znalostmi ložiskové geologie vedoucího skupiny Radko Táslera přinesly
zásadní revizi všech důlních děl v Krkonoších. Jen v Obřím dole
popsali přes stovku hornických dobývek a z toho osmadvacet určili
jako hlavní důlní díla. Jejich datování není jednoduché. Trutnovský
kronikář Simon Hüttel se narodil v roce 1533, ale do kroniky zpětně zapsal řadu důležitých událostí. Vzhledem k jejich přesné dataci
jistě čerpal z důvěryhodných pramenů. K roku 1511 připojil zápis,
jak 23. dubna v Trutnově ohlásili horníci z Meyxenu neboli Míšně
otevření štoly v Hrisengrontu, jak kronikář nazýval Obří důl. Protože jde o nejstarší spolehlivý údaj, považujeme rok 1511 za zahájení
dolování v Obřím dole. O starší těžbě nemáme jediný důvěryhodný
důkaz, přesto je podle Radko Táslera možné, že se tu kutalo již před
míšeňskými horníky.
Až při prohlídce historického důlního komplexu Kovárna dosáhnete nejnižšího místa trasy B na Mezipatře, zůstane pod vámi
v hloubce dalších pětadvacet metrů zatím nepřístupná soustava
chodeb dolu Prokop. Jednou z celkem čtyřkilometrových chodeb
je dědičná štola vycházející na povrch. Od roku 1959 je ústí v délce asi sto metrů zavalené. Dovolím si předpovědět, že jeskyňáři ze
Speleo Albeřice a s nimi ostatní milovníci hornické historie budou
spokojeni až v okamžiku, kdy do soustavy vstoupí horní štolou Barbora, prolezou celý důl Kovárna a po sedmdesáti metrech klesání
vyjdou dědičnou štolou Prokop opět na světlo jen pár kroků od kapličky na dně Obřího dolu. K tomu chybí ještě nějaké miliony korun
na další nerezové žebříky, zprovoznění podzemního vláčku, prokopání a zajištění závalu a hlavně velké úsilí to vše dotáhnout do okamžiku, kdy si první host navlékne ochrannou kombinézu, rukavice
a přilbu se světlem. Již vykonaná práce lidí kolem Radko Táslera
nám dává naději, že to jednou dopadne. Zatím si nejnižší patro dolu
Prokop můžete prohlédnout jen na vystavených fotografiích.
do podzemí Sněžky
Radko Tásler - Historické podzemí Krkonoš
K příležitosti otevření nově zpřístupněného prostoru v dole Kovárna
a výročí 500 let od zahájení těžby rud v Obřím dole v roce 1511 pořádá galerie Veselý výlet v Peci pod Sněžkou výstavu fotografií jeskyňáře a geologa Radko Táslera. Pětatřicet zvětšenin pořízených
ve složitých podmínkách historických dolů vám představí především
lokalitu Kovárna a k tomu další místa, do kterých se nikdo z nás nemůže podívat. Z Obřího dolu uvidíte i snímky pořízené před zahájením prací na zpřístupnění, to jistě uvítají hosté, kteří uvažují o návštěvě staré nebo nové trasy v dole Kovárna. Další fotografie jsou
z historických dolů ve Velké a Malé Úpě, Černém Dole, Temném
Dole, z Herlíkovické štoly u Vrchlabí, ze Svatého Petra ve Špindlerově Mlýně a dalších míst Krkonoš. Pro srovnání Radko vystavil
i několik fotografií z přírodní jeskyně Bohemia na Novém Zélandu,
kterou během pěti výprav od roku 1990 prozkoumali v délce skoro
dvanácti kilometrů a do hloubky 713 metrů. Objevili tu zcela unikátní
krápníkovou výzdobu tvořenou především minerálem aragonitem.
Na snímku z roku 1990 uvidíte, proč hlavní dóm tehdy pojmenovali Sen albeřických jeskyňářů. Otevření dolu Kovárna pro hosty až
na Mezipatro je také splněním jednoho snu, i když to možná tak nevypadá.
Prodejní výstava fotografií Historické podzemí Krkonoš je v galerii Veselý výlet otevřená denně do 8.30 do 18 hodin do 8. srpna
2011.
Obřím dolem s otevřenýma očima
Většina z vás už někdy prošla alespoň spodní partie Obřího dolu. Při další návštěvě jistě najdete několik nových zajímavostí. V informačním centru Obří důl je od června expozice Laviny Krkonoš. Správa KRNAP ve spolupráci s českou Horskou službou, polskými záchranáři z GOPR a Mendelovou
univerzitou v Brně představuje sněhové laviny jako přirozený proces formování horské krajiny a zároveň nebezpečí pro lidi, kteří se
v horách v zimě pohybují. Fotky a rozmanité exponáty ukazují třeba
vývoj pomůcek horských záchranářů, turistů i skialpinistů, kteří jsou
lavinami nejčastěji ohroženi. Mezi nejzajímavější patří stará akia,
což je dřevěná „lodička“ na svážení raněných. Dobře je vidět vývoj
zimních osobních pomůcek od těžkých kovaných maček po přístroj
vysílající signál pro rychlé vyhledání lavinou zasypaného člověka.
V Krkonoších podle kronik a záznamů záchranářů zahynulo přes
čtyři sta lidí, nejznámější obětí laviny v Obřím dole je hlídač z Obří
boudy Stefan Dix. Jeho křížek s datem 1. dubna 1900 uvidíte u cesty sto metrů nad vodárnou pro Sněžku v Rudné rokli. Dráhy velkých
lavin cestou Obřím dolem poznáte podle chybějícího lesa na dně
ledovcem opracovaného údolí. Jen pár kroků za infocentrem je
hájovna Správy KRNAP, domov dvou mladých lesníků. Za mostkem vpravo bývala botanická stanice Josefa Šourka, který v roce
1968 dokončil úplný soupis krkonošské květeny. Jeho dům je zcela
přestavěný na pension Betyna. Přenesený endemitický keř jeřábu
krkonošského z hřebenů hor sem k hromadě kamenů je poslední
památkou na Josefa Šourka. Výše se za mlázím schovává zajímavá
chalupa čp. 123 postavená kolem roku 1795. Je na trase první ze
šesti posledních dochovaných původních lidových domů při cestě do Obřího dolu. V roce 1897 ji povodňová vlna vyrazila několik
trámů z roubení, proto jsou právě tady břehy řeky Úpy zpevněné
velkými kameny a příčnými hrázemi. Podél cesty vstupující do lesa
jsou vidět velké balvany přinesené ledovcem od Sněžky. Za souto-
9
Osada Obří Důl v roce 1900.
kem Úpy a Modrého potoka, který v nejstarších mapách a zápisech
nazývali Šumná bystřina, začíná osada Obří Důl. Tady se nejspíš
poprvé usadili horníci z Míšně a přes čtyři století tu žili třeba hutníci
a dřevaři z rodiny Dix. Od sochy Panny Marie je za potokem vidět
mezi chatkami z padesátých let kdysi nejfotografovanější chalupa
Krkonoš. Byla zachycená s obrysem Sněžky na stovkách dobových
pohlednic. Poškození výjimečného domu z 18. století spojenými
plastovými okny, plochým střešním vikýřem či zadní přístavbou je
špatnou vizitkou sportovního klubu, který dům vlastní. O kus dál stojí těsně u cesty Bouda v Obřím dole s typickou zvoničkou na hřebenu střechy. Dům s dlouhou tradicí služeb pro hosty nedávno získali
mladí lidé. Na louce chovají domácí zvířata, v úlech mají včely a hlavně doporučujeme navštívit jejich rázovitou hospodu v původním dřevěném interiéru. Za opraveným mostkem chodníku do sousedního
Modrého dolu vede přes rašeliniště dřevěný poval. Skoro na konci
dubového zábradlí se v podřepu zblízka podívejte na mokřinu a objevíte drobnou masožravou rostlinku rosnatku okrouhlolistou. Prosíme nesahat, temně červenými chlupatými listy chytá jen drobný
hmyz. Kousek dál z hlavní cesty za potokem vidíte kamenné zbytky pochwerku, kde se upravovala vytěžená ruda před transportem
do hutí v centru Pece. Další louka je zvlněná ledovcovou morénou,
kterou sem před desetitisíci lety nakupil tající ledovec. Velmi stará chalupa Čochtan u dalšího mostu zatím čeká na citlivou opravu.
Zato ve svahu nad boudou Pod Sněžkou s občerstvením je vzorně
udržovaný původní dřevěný dům s pokojem pro hosty v sedlovém
vikýři. Hned vedle se v křoví schovává jeden ze tří zdejších betonových bunkrů. Roku 1938 tvořily československou obrannou linii
proti nacistickému Německu. Malá kaplička stojí na hliněném valu
dávno zaniklé klausy. Původní výšku přehrady na plavení dřeva odhadujeme nad hřeben její střechy. Přibližnou podobu klausy vidíte
na obálce těchto novin. V kapličce jsou vystavené také fotografie
lavin z kamene a bláta, které tu v červenci 1897 zabily sedm místních horalů. Tady končí pevná cesta vhodná i pro kočárky a kola.
K dolu Kovárna půjdete ještě dalších patnáct minut, cestou vás zaujme v protisvahu Studniční hory skalnatá Čertova zahrádka a rokle.
Dobře je vidět i Dolní Úpský vodopád. Ke srubu a vstupu do dolu
vede úzká pěšinka. Na horní plošině po staletí stála horská bouda
Kovárna, podle které se dnes historický důl jmenuje.
www.pecpodsnezkou.cz
10
Christoph Gendorf přišel z Korutan roku 1520 do Čech jako oblíbenec císaře Ferdinanda I., který si upevňoval pozici vůči českým
pánům dosazováním svých lidí na důležitá místa. Tak se Gendorf
už ve třiatřiceti letech stal nejvyšším báňským hejtmanem Království českého, tedy z dnešního pohledu ministrem pro těžbu surovin. Povýšený na svobodného pána se vedle státní služby chtěl
prosadit ve vlastním podnikání, tak si jako hornický specialista vybral místo s nadějnými lokalitami pro těžbu. K jeho rozhodnutí koupit v roce 1533 v Krkonoších panství Vrchlabí jistě přispěla znalost
poměrů v hornické Nové Vsi. Na jejím místě založila Gendorfova
dcera Eustachie rok po otcově smrti městečko Schwarzental, tedy
Černý Důl. Nedaleko náměstí provozovala s manželem Vilémem
Miřkovským ze Stropčic zlaté doly navazující na staré dolování.
První známý doklad o povinném odvodu zlata císařské mincovně
je z vrchlabského panství z roku 1562, konkrétně z Černého Dolu
z díla Dar Boží roku 1577. Po zlatých dolech se v okolí dnešního
lyžařského areálu dochovaly jen malé haldy, odvaly a vývěry vody.
Podzemní prostory nejsou přístupné. V Černém Dole se těžilo ještě železo, arzenové rudy a snad i stříbro. Doly později provozoval
Albrecht z Valdštejna a Morzinové se společníky. Naposledy tu
pracovali horníci podobně jako v Obřím dole v dobách socialismu
před šedesáti lety. Podle anonymního zákresu ražené štoly se při
uranovém průzkumu profárali do starého díla, kde našli prastaré
dřevěné těžní kolo pro čerpání vody o průměru přes sedm metrů.
Jenže nevíme o nikom, kdo tehdejší unikátní nález snad kvůli utajení strategické těžby potvrdil přesnějším popisem. Z různých míst
je nejzajímavější lokalita zvaná Berghaus, což znamená hornický
dům. Najdete ji výše v horách nad Stříbrným potokem, kolem prochází lesní silnice k Hrnčířským boudám a určitě stojí za návštěvu.
Černý Důl, povýšený v březnu 2008 na městys, podpořil záchranu
kulturních památek. V posledním desetiletí byly opravené tři kapličky, nahlédněte třeba do kaple pod silnicí do Janských Lázní.
Freska navržená výtvarnicí Veselého výletu Květou Krhánkovou
ČERNÝ DŮL
připomíná hornický kult svaté Barbory. Zrestaurované jsou tři krásné barokní sochy včetně místního patrona svatého Michaela Archanděla na náměstí. Obec od církve převzala zpustlý kostel Nejsvětější Trojice ve Fořtu, od loňského Silvestra je na věži nová kopule.
Původní osadníky připomínají vzorně opravené pomníky obětí první světové války, jeden najdete na rozhraní místní části Čistá a Fořt,
druhý je u kostela svatého Michaela v Černém Dole. Tady městys
právě dokončil obnovu křížové cesty. Do opravených kamenných
kapliček namaloval čtrnáct obrazů místní výtvarník Vladimír Vít.
Hlavní téma pro návštěvníky se v Černém Dole našlo v podzemí.
Vedení černodolské radnice se zájmem sledovalo výzkumnou
a publikační práci jeskyňářů ze Speleo Albeřice a především geologa Radko Táslera. Během dvaceti let prozkoumali všechny zdejší
hornické lokality, utřídili a našli nová historická data, ze kterých
čerpá i tento článek. V lokalitě Berghaus se dostali do podzemí
a našli skutečné klenoty z historie dolování v Krkonoších. Například dílo hloubené metodou sázení ohněm nebo jasné stopy po kutání jen pomocí želízka a mlátku. Po společné práci v září 2010
otevřeli muzeum Podzemí Krkonoš. První krkonošská hornická
naučná stezka Berghaus je v provozu již čtvrtý rok. Než k ní vyrazíte, zastavte se v informačním centru na radnici a prohlédněte si
v opravených sklepech někdejší školy nové muzeum. Prohlídka expozice s devíti tématy vám zabere třicet minut. Na velkých fotografiích poznáte krásu podzemních prostor, z vystavených předmětů
si uděláte představu o geologii, práci horníků v podzemí a průzkumech jeskyňářů. V autorské galerii jsou celé léto obrazy s malbou
a kresbou Aleny Táslerové. Venku uvidíte velké bloky místních hornin a hlavně model stoupy, tedy drtičky rudy na vodní pohon. Před
stále přístupným exponátem si zatočíte klikotočem, který vám poví
ve zvoleném jazyce o principu zařízení. K naučné stezce půjdete
skoro hodinu, dojedete sem cyklotrasou 1E na kole, které si zamknete do připraveného stojanu. Přes kilometr dlouhá naučná stezka
Berghaus vede ve svahu nad vámi a vedle deseti hornických a geologických zastávek uvidíte hezkou přírodu se skalními výchozy,
věžemi a starým bukovým lesem. Kromě popsaných jevů jsou kolem cesty další různé plošiny, zídky, propadliny a rýhy dokládající
někdejší intenzivní hornickou činnost.
Za náměstím si projdete krátkou Vápenickou stezku připravenou
ve spolupráci s Krkonošským muzeem ve Vrchlabí. Černý Důl je
spojený s těžbou vápence a pálením vápna stejně, jako s hornickou činností. Na trase najdete tři typy historických vápenek, nejstarší zemní šachtovitou pec, kamennou věž s šachtou a nejmladší
kruhovou vápenickou pec s několika komorami. Jen pár kroků
od ní je zajímavý pohled do velkého stupňovitého lomu, kde se
na výstražné tabuli dozvíte, při jakém houkání musíte pryč. Na rozdíl od historických dolů je zdejší lom stále využívaný.
Další inspiraci pro výlety v Černém Dole najdete v Turistickém
informačním centru nedaleko náměstí v sídle úřadu městyse,
543 44 Černý Důl čp. 48, tel: 499 429 618, e-mail: [email protected]
cernydul.cz. Denně kromě neděle a pondělí tu poskytují informace o turistice, sportu, kultuře a ubytování, nabízí veřejný internet,
pohlednice, mapy, suvenýry a propagační letáky. V místní části
Čistá najdete autocamp Slunečná s přírodním koupalištěm (www.
autocampslunecna.com). www.cernydul.cz
doporučujeme
osvědčené služby
Lesní bouda
Jedna z nejznámějších krkonošských samot s horskou farmou stojí na hranici Černého Dolu
(5 km) a Pece pod Sněžkou (3 km) v nadmořské výšce 1104 metrů. Nabízí ubytování různé kategorie od turistického typu po apartmány s kompletním vybavením. Horský hostinec s celodenním
a téměř celoročním provozem navštěvují běžkaři i sjezdaři, kteří snadno dojedou od horní stanice lanovky Hnědý Vrch. V létě sem míří cyklisté a pěší turisté, často návštěvu spojí s poznáním
rozhledny na Hnědém Vrchu. Přes Dolní Dvůr k Lesní boudě dojede i autobus se seniory nebo
s dětmi na školu v přírodě. U boudy je letní bazén a venkovní vířivka s krásným výhledem. V zimě
se volejbalové hřiště změní na nejvýše položené kluziště v České republice. Majitelé Lesní boudy
před lety obnovili tradiční chov hospodářských zvířat, veškerá bioprodukce je určená jen pro místní restauraci. Jako první ve třetí zóně národního parku získali certifikát biofarmy. Na okolních loukách se v létě pase stádo ovcí a koz. Děti se mohou s hospodáři podívat do chléva, jen nemohou
zvířata krmit. Boudařka Markéta Kreiplová s rodinou vás zve na příjemné letní posezení na zápraží
boudy s výhledem do kraje či na pasoucí se zvířata. V nově rekonstruované stylové restauraci
si můžete vybírat ze zajímavé nabídky typických místních jídel nebo vychutnat výrobky z kozího
mléka. Ovšem hlavním lákadlem jsou vlastní farmářské výrobky z jehněčího a skopového masa.
Lesní bouda, ač v Peci pod Sněžkou, má poštovní adresu: Černý Důl čp. 187, PSČ 543 44,
tel., fax: 499 896 343, mobilní: 602 148 099, e-mail: [email protected], www.lesnibouda.cz,
příznivé ceny, domluvíte se i německy.
Dětský pension Permoník
Mladá rodina Semerádova s citem a porozuměním pro malé klienty postupně přeměnila pension
Permoník na místo pro pohodové pobyty mladých rodin nebo jen maminek s dětmi. Velký dům
jim umožnil zařídit dětskou hernu, tělocvičnu, vířivku a saunu, což se odráží v přípravě pestrého
programu. S asistentkou dětem připravují soutěže, výtvarné dílničky, hlavní programy je čekají venku v přírodě. Vypraví se na výlet za pokladem Krakonošovým údolím po cestě plné úkolů.
Jindy poznají pohádkovou stezku a také vesnická zvířata. U pensionu se v létě pasou ovce, jsou
tu velké dřevěné hračky, pískoviště se skluzavkou. V zimě děti sáňkují, stavějí ze sněhu iglú nebo
bludiště, hledají sněžného muže. Od tří let se hlásí do lyžařské školičky s profesionální instruktorkou. U penzionu je dětský provázkový vlek a nedaleko také veřejný vlek pro rodiče. Nejen maminky mohou jednou týdně využít nabídku různých masáží, kosmetiky a pedikúry. U jídelny s živým
ohněm v krbových kamnech od deseti dopoledne do noci otevřený ovčí bar, nechybí televize
a spousta pohádek pro špatné počasí. Suterén skrývá samostatný sklep pro bohatou vinotéku
českých, moravských i světových vín, čepuje se tu pivo Krakonoš a Plzeň i limonáda Kofola. Dvou,
tří a čtyřlůžkové pokoje s vlastní koupelnou a toaletou jsou vyzdobené motivy z různých pohádek.
K Permoníku patří i sousední komornější bouda Ťapka s deseti pokoji vhodná pro ubytování skupin
a větších rodin. Stejně jako v Permoníku je tu dětská herna, společenská místnost, malý bar, jídelna a internetové připojení Wi-Fi. Ubytování v pensionu Permoník a boudě Ťapka poskytuje plnou
penzi, jednotné menu s nabídkou jídel moderní i tradiční české kuchyně. Na Permoníku je možné
objednat si i z minutkové kuchyně šéfkuchaře Lukáše dle aktuální denní nabídky.
Pension Permoník v Dolní Malá Úpa čp. 115, PSČ 542 27, majitelé Zuzana, Pavel, Terezka,
Lukášek a Zuzanka Semerádovi, tel. 603 264 422, e-mail: [email protected], domluvíte se
i anglicky, polsky a německy. www.permonik.eu
Bouda Malá Úpa
Na Pomezních Boudách v tisícimetrové výšce najdou letní hosté certifikované víceúčelové hřiště
s osvětlením a speciálním povrchem pro florbal, malou kopanou, nohejbal, volejbal, tenis a inlinové bruslení. Areál doplňuje minigolfové hřiště s osmnáctijamkovým povalovým systémem a dětské
hřiště. K tomu patří půjčovna s obchodem Sport and Rent se značkovou letní a zimní výbavou
i doplňky. Cyklisté tu mají bezpečné depo a cykloservis, lyžaři skiservis a půjčovnu kvalitního sjezdového i běžeckého vybavení. Na vypůjčených horských koloběžkách sjedou hluboko do údolí
a vrátí se cyklobusem zpět. To vše patří k boudě Malá Úpa, která slouží i neubytovaným hostům.
Ti ubytovaní mají různé slevy na konzumaci, sport i nejméně pětidenní skipas. Navíc mohou zajít
do sauny nebo si dát po lyžování relaxační koupel ve vířivce. Sjezdovka s kilometrovým vlekem Pomezky je od pensionu vzdálená sto metrů, hned vedle cvičná louka a dětský lyžařský vlek. V létě
rodiny ocení venkovní dětský koutek, další je uvnitř boudy a navazuje na sousední nekuřáckou
restauraci otevřenou celoročně od 11 do 22 hodin. Pětasedmdesát míst u stolu se v létě rozšiřuje
o dalších pětačtyřicet na dvou terasách. Staročeskou i minutkovou kuchyní doplňuje bohatý vinný
lístek z moravských vinných sklepů Lechovice i tradiční značkové pálenky. Točí se tu Plzeň, podává kvalitní káva. Moučníky a další dezerty jsou samozřejmostí. Před dvěma lety otevřený a již dobře prověřený nekuřácký pension na Pomezních Boudách nabízí dvoulůžkové až pětilůžkové pokoje, které mají dvě ložnice a jedno bezbariérové apartmá pro vozíčkáře. Pokoje hotelového typu
mají lednici a satelitní TV, samozřejmé je internetové připojení na pokojích i v restauraci. Ubytovaní
hosté zaparkují u boudy na vlastním, návštěvníci restaurace přes ulici na veřejném parkovišti.
Pension hotelového typu Bouda Malá Úpa, Pomezní Boudy čp. 136, Malá Úpa PSČ 542 27,
majitel Martin Uher, tel. 739 673 383, půjčovna Sport and Rent tel. 605 329 656, domluvíte
se i německy, e-mail: [email protected], www.boudamalaupa.cz
11
malá úpa
12
13
polské jméno Borowice. Příchodem na soukromé panství Schaffgotschů Marksteinerové ztratili svobodu a stali se opět nevolníky, což nejspíš vyměnili za možnost uchovat si protestantskou víru. Martin měl
čtyři syny a dvě dcery. V osadě si vedle otcova založili vlastní hospodářství dva synové, třetí dům si v Borowici postavila dcera provdaná
za zedníka Georga Meissnera. Památkou na těžké začátky jsou žulové
kameny narovnané při zakládání luk do ještě větších valů, než v Latově údolí. Třetí syn se usadil v Horním Karpaczi a čtvrtý v Kowarech.
V roce 1800 v Borowici stálo už pětatřicet domů včetně mlýna, dnes
padesát. Na uvedených místech Marksteinerové žili prostřednictvím
svých potomků rovných 301 let až do roku 1945. Pak je vystěhovali do severního Německa, kde začínali po Brandenbergu v Tyrolsku,
Malé Úpě v Čechách a Borowici ve Slezsku počtvrté nový život.
Na snímku Latova údolí z roku 1938 je dobře patrné místo, kde řeku Malou Úpu pravděpodobně přehradila v 16. století klausa pro plavení dřeva.
První zmínka o Malé Úpě je z roku 1533 v kronice Simona Hüttela
a svědčí o drsnosti kraje před příchodem dřevařů. Tehdy 3. října zemřel trutnovský rybář Fabian Aust. Na smrtelné posteli se přiznal, že
v Krkonoších zavraždil devatenáct lidí, protože mu kradli ryby v řece
Malá Úpa. Neříkal to s lítostí nad zmařenými životy, ale rozmrzelý, že
jejich počet nezaokrouhlil na rovných dvacet. Tehdy byla krajina kolem
horské říčky Malá Úpa pravou divočinou. První narušitele klidu sem vyslal organizátor kolonizace Krkonoš Christoph Gendorf. Jeho horníci
založili doly v oblasti Smrčí a nejspíš i Lvího dolu. Gendorf zemřel roku
1563 a již se nedočkal naplnění záměru o zahájení těžby dřeva v oblasti Malé Úpy. Tu spustili císařští lesmistři až tři roky po jeho smrti v létě
1566. Hlavní podmínkou bylo zřízení přehrad, které umožnily plavit vytěžené dřevo dolů z hor. V roce 1567 spustila exploataci východních
Krkonoš Hlavní klausa na Malé Úpě, postavená nejspíš někde v prostoru dnešní Myslivny. Vhodné údolí pro účinnou přehradu muselo splňovat několik předpokladů. Důležitý je mírný spád řeky a hlavně úzké
místo pro založení hráze, nad kterým je naopak široká niva zvyšující
množství zadržené vody. Takové je na řece Malá Úpa především v Latově údolí. Překvapuje nás, že v širokém rovném údolí nevzniklo centrum nové osady Malá Úpa nebo alespoň nějaká zástavba, jako třeba
na podobném území v sousední Peci pod Sněžkou. Dřevaři založili louky a postavili chalupy na prudké stráni nad řekou. To můžeme vysvětlit
obavou z povodní nebo také záborem široké nivy pro jezero vytvořené
klausou. Na Globicově mapě z roku 1668 je tahle přehrada zakreslená
pod naznačenou osadou Latovo údolí. Nejpříhodnější místo pro hráz
bylo podle nás jen sto metrů nad dnešním mostem v zatáčce hlavní
silnice nedaleko Jedničky, tedy domu číslo jedna. Z dřevěné přehrady
však nezbylo vůbec nic. Zato osada Latovo údolí se po ukončení plavby dřeva rozrostla o další louky a domy, dnes je tu sedmnáct většinou
původních chalup. Prvními obyvateli tohoto místa byli členové rodin Latha a Marksteiner. Odkud do Krkonoš přišli dřevaři Latha - Lath, podle
kterých se nejníže položené místo obce Malá Úpa dodnes jmenuje,
jsme zatím nezjistili. Zato o jejich sousedech víme mnohé. „Císařští
švacerští holzknechti“ do Malé Úpy dorazili nejspíš před rokem 1591
z dřevařské obce Brandenberg v Tyrolsku. Podle zachovaných doku-
mentů žili pouze v Latově údolí, a nejspíš sem byli pozvaní pro stavbu
a provoz klaus. Jmenovitě první je uveden k roku 1644 Georg Marksteiner, v roce 1722 tu platili daně David a Gottfried a v roce 1753 Zacharias a Martin Marksteinerové. Ještě před rokem 1785 z Malé Úpy
po téměř dvou stovkách let zmizeli. Aby se vrátili do Tyrol nebo odešli
kvůli víře za příbuznými na severní stranu Krkonoš, jim bránilo nevolnictví. Spíš neměli mužské potomky a jejich vnukové se pak jmenovali
Pfluger, Trübenecker, Sagasser, Kirchschlager, Hintner, Bönsch nebo
Patsch, jak zněla jména rodin z Latova údolí na konci 18. století. Stejný osud potkal i jejich sousedy Latha, jejichž jméno se odtud ztratilo
jen o dvě generace později. Johanna Lathu jsme jako posledního našli
zapsaného roku 1841 na Šímových chalupách. Spoluzakladatelé Malé
Úpy Marksteinerové nás zvou na zajímavý zahraniční výlet.
Putování Marksteinerů Evropou
Z Malé Úpy je to jen dvacet minut jízdy autem nebo devět kilometrů pěšky po zeleně značené Tabákové cestě do polského Horního Karpacze
ke kostelu Wang. Unikátní dřevěná památka z roku 1175 pochází až
z Norska. Od evangelického kostela je dalších deset minut jízdy nebo
dva kilometry pěšky po zeleně značené cestě osada Borowice, jediná
luční enkláva uprostřed lesů na severní straně Krkonoš. Tohle zajímavé, trochu zapomenuté místo má kus společné historie s Malou Úpou.
U vzniku obou obcí byli Marksteinerové z Tyrolska. V dubnu 1898 publikoval profesor Nentwig v časopise Wanderer Krkonošského spolku
pro severní, tehdy německou stranu hor zajímavý dokument. V archivu
knihovny hraběcího rodu Schaffgotschů, který byl majitelem severních
Krkonoš od 14. století až do roku 1945 (více VV 34/2010), objevil příběh stavitelů přehrad. Podle starého zápisu získal tesař a klausemajstr
Martin Marksteiner krátce po roce 1629 písemně od císaře Ferdinanda II. svobodu. Po práci provedené pro císařskou komoru v Malé Úpě
jej zlákali roku 1644 na své panství Schaffgotschové, aby uprostřed
lesů založil novou osadu. Martin s rodinou vyklučil les a postavil „Domy
na potoce“, podle kterých se luční enklávě říkalo nejprve Bacherhäuser, později zkomolením Baberhäuser. Po roce 1945 vzniklo dnešní
Na Sněžku přes Pěnkavčí vrch
Od parkoviště a autobusové zastávky Spálený Mlýn
projdete osadou Latovo údolí po mírně stoupající
modře značené cestě. V polovině osady je u cesty
plošina s lavičkou a třešní, která připomíná zaniklou chalupu s hostincem. Kolem roku 1813 ji založil řezník Josef Hofer a sloužila čtyři
generace. Poslední majitel Ernst Hofer v září 1938 odmítl mobilizaci
československé armády a přeběhl k nacistům do Německa. Členům
Freikorpsu nabídl, že dojde domů pro alkohol. Při přechodu zelené
hranice na Pomezních Boudách nedbal i přes výjimečný stav výzvy pohraniční stráže a byl zastřelen. Incident přispěl k útoku nacistů na celnici o pár dní později. Její vypálení a smrt českého strážmistra Eduarda
Šimana vedla o sedm let později 23. května 1945 ke krvavé odplatě,
zemřelo sedm lidí. Hoferova hospoda v Latově údolí ovšem zanikla jen
kvůli rozšíření cesty, která procházela přes zápraží domu. Než vyjdete z lesa téměř u boudy Jana, zahnete doprava na neznačenou lesní
cestu a obejdete Pěnkavčí vrch až k Portáškám. Cestou minete zimní
oboru pro jelení zvěř, ale hlavním důvodem této vycházky jsou netradiční výhledy na Dolní Malou Úpu, Šímovy chalupy a Lví důl se Sněžkou. Z Portášek se buď po žlutě značené cestě vrátíte do Spáleného
Mlýna, nebo pokračujete přes Růžohorky až na Sněžku. Celodenní
okruh uzavřete přechodem Obřího hřebenu a Svorové hory k boudě
Jelenka. Po Červené cestě se dostanete na Pomezní Boudy a kolem
kostela dojdete do Spáleného Mlýna. Rychleji okruh projdete obráceně, když začnete na Pomezních Boudách.
Okolo Malé Úpy
V pátek 20. května se sešli starosta Malé Úpy Jan
Patzelt s ředitelem Správy KRNAP Janem Hřebačkou u vstupu do Lvího dolu. Za přítomnosti starostů
dalších obcí východních Krkonoš a pod dohledem „pravého“ Krakonoše otevřeli jednu z pěti nových cyklotras. Lví důl je s tisíci hektary
lesů a divoké přírody největší klidovou zónou českých Krkonoš, ale
zároveň pořádný kus obce Malá Úpa. Proto místní uvítali zařazení trasy
do nabídky pro hosty. Lví důl začíná jen kousek od Spáleného Mlýna
a končí vrcholem Sněžky. Jedenáctikilometrová pevná cesta nejprve mírně stoupá podél Jeleního potoka. Vpravo minete Francouzský
chodník s informačním panelem vysvětlujícím zajímavou historii lesní
cesty. U limnigrafu odbočuje označený Biskupský chodník připomínající dobré vztahy mezi hraběnkou Aloisií Czernin-Morzinovou a královéhradeckým biskupem Josefem Doubravou na konci 19. století. Ještě
výš pod širokým místem u přítoku Křížového potoka stála Löwenklause, neboli klausa ve Lvím dole. Po táhlém stoupání k Vasově louce se
otevře neobvyklý pohled na Sněžku. Vlevo ve svahu hory Koule uvidíte
dvousetleté smrky, které přečkaly vichřici Kyrril v lednu 2007 i násled-
V romantickém Lvím dole roku 1900.
nou kalamitu kůrovce. V zadním rohu Vasovy louky pomalu lesem zarůstají základy a sklep Vasovy boudy. Původně obyčejnou letní boudu
Czernin-Morzinové přeměnili na nejodlehlejší hájovnu jejich panství.
V lednu 1897 snad přičiněním pytláků vyhořela a nebyla již obnovená.
Poslední stoupání vás přivede na místo zvané podle padesát let staré události Velký polom. Pod sebou vidíte celý Lví důl a na horizontu
zprava Svorovou horu, Obří hřeben, Sněžku, Kouli, Rennerovu horu
a Pěnkavčí vrch. Po hřebenu Jelení hory přijedete k luční enklávě Šímovy chalupy s devíti původními horskými domy. Další louka s lidovou
architekturou se jmenuje Niklův Vrch. To už opouštíte území Lvího
dolu, lesní cesta se stáčí k Horní Malé Úpě. Ještě než vyjedete zpět
na hlavní silnici v osadě Smrčí, poznáte místo zvané Žacléřské domky. Na Pomezní Boudy nemusíte jet po silnici, když u Padolské boudy
zahnete na žlutě značenou spojku kolem zaniklé Hübnerovy boudy.
Mnohem pohodlnější je nově vyznačený okruh okolo Kraví hory, začíná u horského kostela svatého Petra a Pavla. Zkušebně na jeden rok
Správa KRNAP pro cyklisty otevřela i Červenou cestu z Pomezních
Bud k boudě Jelenka.
Více se o jednotlivých cílech dozvíte v informačním centru na Pomezních Boudách, doplněném expozicí z historie Malé Úpy. Najdete tu
směnárnu, veřejný fax a internet, bezplatné WIFI připojení, kopírování
včetně barevného, informace o ubytování, rezervace ubytování v Malé
Úpě, prodej map, knih, suvenýrů a dárků. Můžete si tu objednat taxi,
získáte kontakt na skibus pro větší skupinu, k nahlédnutí jsou jízdní
řády i pro polskou stranu východních Krkonoš. Vloni 31. října po téměř
135 letech skončila maloúpská pošta. Obec proto v infocentru zřídila
výdejní místo České pošty poskytující standardní poštovní služby jako
příjem a výdej vnitrostátních i zahraničních zásilek, příjem poštovních
poukázek a platebních dokladů SIPO, prodej novin a časopisů.
Informační centrum Malá Úpa, Pomezní Boudy, PSČ 542 27, tel.:
499 891 112, e-mail: [email protected], je otevřené denně od 8.30.
do 17 hodin. Dobře se tu domluvíte i německy.
www.info.malaupa.cz
Kolínská
bouda
oto
k
Labe
11
Hrnčířské b.
Štěp.
Lhota
Žalý
Herlíkovice
Klínový potok
Dolní
Dvůr
Prostřední
Lánov
Hrabačov
Centrální
parkoviště
Sever
Lab
e
19
Mal
be
Luč
Terezín
Kunčice
Lampertice
Rýchory
18
Vernéřovice
g
we
sa
s
Ro
Dvorský les
1033
ŽACLÉŘ
22
Prkenný
Důl
Ochranná Sklenářovice
kaple
Histor. most
Brücke
Křenov
Stachelberg
Sejfy
Bystřice
Mladé Buky
ní p
Hertvíkovice
oto
k
TRUTNOV
Hrádeček
V Peklích
Voletiny
Křížový vrch
Hostinné - Praha
Hostinné
Zlatá
Olešnice
Libeč
Javorník
é La
Dolní
Branná
Dolní
Lánov
ec
Králov
Rýchorský
kříž
Rudník
Fořt
br
Bobr
Suchý
Důl
Antonínovo
údolí
Prádelna
Podhůří
5 km
Černá Voda
Horní
Maršov
Svoboda
nad Úpou
Horní
Branná
4
Niedamirów
lom
U Hlaváčů
JANSKÉ
LÁZNĚ
JILEMNICE
Nová Paka - Praha
Dolní
Lysečiny
7
Modrokamenná
bouda
ra
Janská h.
Čistá
Martinice
orz
e
Kow
ar y
ho
Bó
Horní
Albeřice
Bolkov
Čistá
ka
er
Valteřice
Jiz
Hoffman.
bouda
VRCHLABÍ
Č.
ta
es
Krkonošské
muzeum
c
vá
ko
Kněžice
no
vk
a
Parada
Dolní
Albeřice
Reissovy
domky
on
Zv
Štěpanice
La
3
jeskyně
Rýchorská
bouda
Světlá hora
a Krausovy b.
Te
e
W
eg
2
kaple
Temný Důl
st
1299
Černý
Důl 10
Horní Lánov
kaple
sv. Anny
Ce
Černá h.
Zrcadlové b.
Mrklov
Černohorská
rašelina
1
Horní
Lysečiny Reisova
INFOCENTRUM
GALERIE - PENSION
LAPIDÁRIUM
Václavák
střežená parkoviště
Bewachter Parkplatz
Nový
Červený
kříž
Stará hora
sv. Anna
VESELÝ VÝLET
Lučiny
kaple
sv. Michala
Červený
vrch
Valšovky Aichelburg
Thammovy b.
Ko
te
lsk
ýp
Strážné
Rudolfov
Jana
Křižovatka
ík
stn kaple
Narození
Páně
Ce
Spálený
Mlýn
Pěnkavčí
vrch
Velká Úpa
Vebrova
bouda
Lesní b.
Křižlice
3
parkoviště
Parkplatz
Kuks - Dvůr Králové
Úpice - Adršpach
Za
hrá
Hnědý Vrch
Lysečinská bouda
va cesta
Bednářo
Liščí louka
Info
Veselý výlet
Galerie
7
potok - řeka
Bäche und Flüsse
Permoník
ben
PEC pod
SNĚŽKOU
Severka
or
Jav
Vítkovice
Benecko
Po
dg
ica
dl
Je
Rennerovky
Přední Labská
Úpa
Ekomuzeum
KRNAP
Nikola
Liščí hora
1363
1071 11
hý h
ře
Zadní
Rennerovky
Volský
Důl
Jelení h.
1172
Lví důl
lyžařské vleky
Skilift
Kraví h.
a
l
lesní cesty a chodníky
Waldwege und -steige
lanová dráha
Seilbahn
U kostela
Růženina cesta
dů
Richterovy b.
Na rozcestí
Šeřín
1033
Koule
Růžová hora
1390
Haida
Dlou
drý
Malá
Úpa
Prostřední
hora
Obří důl
Mo
7
1602
Úpa
Výrovka
Stoh
1315
Klínovky
SNĚŽKA
Úp
Na Pláni
Studniční
hora 1554
Luční hora
1555
Dlouhý důl
ŠPINDLERŮV
MLÝN
Úpská
rašelina
cesta
Labská
přehrada
Luční b.
místní a lesní silnice
Orts - und Waldstraßen
Karpacz
Kowary
Jelenia Gora
Nové
domky
Em
m ina
Krausovky
ucharova ce s t
a
áB
T
Malá
Svatý Petr
St a r
Bouda
Malá Úpa
Jelenka
Svorová h.
s
doporučená služba - strana
Empfehlenswerte Dienstleistung/Seite
veřejná silnice
Öffentliche Straße
Pomezní Boudy
Ru
do
ces lfova
ta
Mísečky
r
ve
ra
7
Nikola
11
Bílá louka
2011
Střecha
rčinná stráň
Sm
Sowia
1164
Portášky
ab
y
VÝCHODNÍ KRKONOŠE
OST RIESENGEBIRGE
Tabule
Kopa
Bílé Labe
řbet
IC KRNAP
Maly
Stav
Čertova louka
1471
e
Koz
íh
Lom
Samotnia Hamplova b.
Údolí Bílé
ho
L
Mědvědín
nic
Velki
Stav
Vrbatova b.
Zla
té
ná
vrš
í
Čihadlo
1200
ca
zka
Labský důl
Kotelní
jáma
ni
Špindlerova
bouda
Martinovka
Kotel
1435
ac
z
L
Petrova b.
om
Sowia dolina
Vysoké kolo
1504
Šraml
Labská bouda
y
da
Ka
rp
POLSKO
Pramen Labe
bou
dk
cká
Wang
Vos
e
ry
wa
o
K
Sněžné jámy
HORNÍ MARŠOV
16
Muzeum Vápenka
Na hranici Horního Maršova vás brzy uvítá tabule se znakem obce a jmény připojených osad
Albeřice, Lysečiny a Temný Důl. Lánovou obec Albeřice založili kolonisté ze Slezska možná už ve 13. století. Tím se liší od dalších horských obcí v okolí. V září 1609 kutnohorští
úředníci ve zprávě o stavu krkonošských lesů uvedli: „O vsi Albendorf zpráva jest, že jest tu
nejstarší a dříve než lesové z týchž hor trutnovských k Horám Kuttnám obráceny byly, oni
tady dříví mejtili, uhlí pálili a do Šmidteperku (do Kowar) do Slezska je dodávali. Jest v té vsi
usedlých s koňmi do čtyřiceti a chalupníkův osm“. Při pohledu na louky v Horních Albeřicích je patrný nejméně dvěstěletý náskok v obhospodařování krajiny oproti třeba sousedním
Horním Lysečinám nebo Malé Úpě. Pozemky jsou rovnější, mají zaoblené meze, ze kterých
už dávno zmizely kameny. I proto po vyhnání původních hospodářů v letech 1945 až 1947
bylo zalesněno mnohem méně zemědělské půdy, než v nedalekých Lysečinách, Suchém
Dole nebo na Rýchorách. Albeřice mají ještě jednu zvláštnost, na povrch tu vychází v kraji
vzácný vápenec. Tak vedle stovky tradičních hospodářských domů se ve větší míře v devatenáctém století rozvinulo vápenictví nejprve v malých šachtovitých pecích. S rozsáhlejší
těžbou vápence začal Ignaz Lahmer v dnešním Bischofově lomu jistě před rokem 1840.
Na jeho pozemku okolo lomu stály alespoň dvě pece. Sousedé Augustin Fink (dnes Vápenka) a Josef Krause (dnes Medika) měli další jednoduché vápenky. Až Johann Bischof
kolem roku 1900 koupil pozemky a stavení od hospodářů Lahmera a Finka a postavil velkou
kruhovou vápenku s několika komorami a v horách ojedinělým továrním komínem. Zanikla
v padesátých letech a na jejím místě dnes najdete rekreační dům Vápenka. Nás ovšem zajímá jediná zdejší dochovaná šachtová pec z doby Ignaze Lahmera. Jeho statek, zachycený
na staré fotografii vlevo nahoře u vchodu do Bischofova lomu, je už šedesát let zbořený.
Kamenná věž
Stojí přímo u silnice z Horních Albeřic do Horních Lysečin jen kousek
za cedulí zákaz vjezdu motorových vozidel do III. zóny KRNAP. Lákala
nás k prozkoumání už v dobách našeho dětství, jen jsme se báli spustit dolů do její hluboké kruhové díry. V roce 1988 jsme ji s pracovníky
Správy KRNAP Jardou Ronovským a Ádou Gernerem očistili od náletu
dřevin, které ničily kamenné zdi. V letech 1991 až 1994 se povedl zápis
mezi technické kulturní památky. Na jaře 2003 jsme dozdili její horní kamenný okraj a odkopali dva metry zeminy od zavaleného spodního vchodu. Teprve pak vynikla mohutnost osmiboké věže vysoké devět a široké
osm metrů. Zároveň občanské sdružení Hradní společnost Aichelburg
připravilo pro majitele památky Správu KRNAP projekt na malé muzeum. Před námi stálo zajímavé zadání. Navrhnout a postavit na vrcholu
kamenné věže s hlubokou dírou uprostřed drobnou dřevěnou stavbu.
Hned jsme věděli, že půjde o neobvyklé tesařské dílo a že k tomu potřebujeme pomoc vyhlášeného mistra Petra Růžičky.
Muzeum Vápenka
Všechny stavby od prehistorie až do pozdního středověku, katedrála
svatého Víta na pražském Hradě stejně jako první lidové domy v Horních Albeřicích, lidé vyprojektovali a postavili metodou modelových
kružnic. Nyní používáme deskriptivní geometrii, tedy úsečky, úhly, plochy a matematické výpočty s užitím metrické soustavy. Předtím po tisíciletí stavitelům stačil kus provázku, kterým si třeba do hliněné plochy
vykroužili soustavu kružnic o stejném poloměru a v průsečících určili
potřebné body. Centrální kruh protnuli nejprve šesti stejně velkými kružnicemi a přidáváním dalších vytvořili modulovou síť bodů s racionálním
vztahem. Jakoukoliv chybu poznali hned při následujícím kroku, když
se jim nové kružnice neprotnuly, kde měly. Podle typu stavby si stavitel
jednotlivé průsečíky označil třeba jako roh budovy, střed okna, polohu
stropního trámu nebo začátek klenby. Málo lidí tuhle „ztracenou“ kružnicovou metodu dnes zná a nejspíš jenom Petr Růžička s jejím užitím
staví nové stavby nebo třeba dřevěný šlapací jeřáb pro dopravu soch
na Mosteckou bránu Karlova mostu či trámů na hradě Točníku. V roce
2008 jsme vlastní návrh na Muzeum Vápenka v Horních Albeřicích s Petrem pomocí modelových kružnic vyměřili a postavili. Nosná konstrukce
z trámů a fošen kopíruje osmiboký půdorys kamenné věže. Vše do sebe
zapadá pomocí tesařských spojů bez užití vrutů, šroubů, kramlí nebo
hřebíků. Aby unikátní prostor s osmimetrovou dírou uprostřed nerušily
stropní trámy, stavbu svazuje z fošen vytvořená kruhová vaznice a hlavně soustava osmi do sebe zaklíněných střešních ramenátů. Takto vytvořené a dubovými kolíky protlučené věšadlo obepínají čtyři kované
sponky. Záměrně vám nyní neukážeme fotografie interiéru, věříme, že
budete překvapení odlišným provedením, než byste čekali po spatření
osmi pestrými odstíny probarveného černého venkovního pláště složeného ze stovek šindelů. Před otevřením muzea můžete dovnitř nahlédnout průhledem za spodním klenutým vchodem.
V kruhové expozici malého muzea vyprávíme příběh zdejšího kraje,
jak snad už ve třináctém století přišli první kolonisté a pomocí kružnicového systému si postavili své domy. Vykáceli lesy, pálili milíře a založili
lánovou obec Albeřice a později Lysečiny. Živili se hospodařením, kutáním skály a pálením vápna. Po sedmi stoletích jejich potomci v důsledku druhé světové války odešli, aby prázdné domy objevili noví osadníci
a hlavně chalupáři. Vyprávění prostřednictvím obrázků, fotografií, předmětů i trochou textu pokračuje změnou využívání krajiny, objevováním
přírodních hodnot, průzkumem krasového podzemí, až se kruh uzavře
vysvětlením kružnicového vyměření muzea. Záchranu kamenné vápenky, stavbu dřevěného muzea a vytvoření expozice podpořila Správa KRNAP, stejně jako nedalekou vycházkovou trasu Celní cesta. Původně
si hosté měli půjčovat klíče od muzea v nedalekém informačním srubu.
Kvůli zavedení jen občasného provozu tohoto kontrolního místa jsme se
dohodli, že po otevření muzea veřejnosti v září letošního roku zvolíme
stejný postup, který se osvědčil při zpřístupnění lesního hrádku Aichelburg před dvanácti lety. V informačním centru Veselý výlet v Temném
Dole si po registraci, koupení vstupenky a složení zálohy vypůjčíte klíče.
Sami si muzeum otevřete a stejný den klíče vrátíte.
Okolo Albeřic
Do Horních Albeřic dojedete po silnici III. třídy autem, které zaparkujete
na veřejném parkovišti naproti Staré celnici, vzdáleném od Muzea Vápenka jen tři sta metrů. Pěšky do Albeřic dojdete třeba po oblíbené tra-
17
Sto let starý snímek Horních Albeřic zachytil kromě Bischofovy velké vápenky i dvě menší kruhové pece postavené přímo u lomu.
Žádná z nich se nedochovala, kamenná věž přeměněná na Muzeum Vápenka je vlevo mimo záběr.
se z Pomezních Bud, kam vás dovezou linkové autobusy i cyklobusy. Zajímavá trasa vede z Horního Maršova po křížové cestě na Starou horu,
po Emmině cestě k Červenému kříži, dál přes Cestník k Lysečinské
boudě a do Horních Albeřic. Od vápenky se do údolí Úpy vrátíte po silnici nebo zajímavější trasou po Celní cestě na hřeben a přes Rýchory
do Maršova. Podobný okruh projedete na horském kole. Jestli nechcete do Albeřic vyrazit rovnou po silnici, uhnete po kilometru za Horním
Maršovem doleva na prudce stoupající lesní silničku na Starou horu.
Po cyklotrase č. 26 se dostanete na křižovatku nad Červeným křížem.
Označená trasa vede doprava, ale vy projeďte zajímavější úsek nově
opravené cesty po levé straně Dlouhého hřebenu s hezkými výhledy
k Malé Úpě a Sněžce. Z Cestníku projedete do Albeřic, terénní varianta
vede přímo po zeleně značené hraniční cestě. Pozor na jeden ostřejší sjezd. Z Celní cesty nad Celním lomem odbočuje doprava svážnice,
do Suchého Dolu. Těsně před napojením na silnici uhnete doleva na Rýchorskou cestu nad Horní Maršov.
Na začátku devadesátých let jeskyňáři ze Speleo Albeřice uvažovali o zpřístupnění Albeřické jeskyně v Bischofově lomu. Pak se zaměřili
na důl Kovárna v Obřím dole, ovšem informace o „otevřené“ Albeřické
jeskyni se roznesla. Co chvíli odpovídáme zklamaným zájemcům o prohlídku. Po otevření muzea nahlédnou do labyrintu chodeb s převahou
komínů a plazivek alespoň prostřednictvím vystavených fotografií Radko
Táslera. Zajímavý pohled do kaňonu Bischofova lomu hned za Muzeem
Vápenka je z vyhlídkové plošiny možný už dlouho.
Maršovská pouť 2011
V pátek 12. 8. – 20.00 varhanní koncert ke svátku Nanebevzetí Panny
Marie v hlavním kostele v Horním Maršově.
V sobotu 13. 8. – Maršovská pouť na náměstí
Od 10.00 do noci stánky s řemeslnými výrobky a s občerstvením,
pouťové atrakce, 10.00 slavnostní zahájení, projev starosty a přivítání
hostů, 11.00 maršovský příběh na téma Krakonoš má 450. narozeniny
v podání místních občanů, 13.00 kapela k potěšení pamětníků, 14.30
divadlo nejen pro malé diváky, 15.30 kapela Haasband mladých muzikantů z Úpského údolí, 17.00 folková kapela Jarní vánek, 19.00 Reggae
klasika Švihadlo, 21.00 popová kapela O 5 a Radeček, 23.00 taneční
dohrávka.
Otevřené muzeum 2011
V rámci Dnů evropského kulturního dědictví proběhne v Horním Maršově 9. a 10. září druhý ročník festivalu Horní Maršov - Otevřené muzeum.
Kromě mimořádně pro tento den zpřístupněných historických objektů
a památek, budou letos v krajině vystaveny land artové objekty, vyjadřující současný pohled na určitou oblast a místo. Díla vytvoří skupina mladých výtvarníků pod vedením lektora Tomáše Žižky, vedoucího ateliéru
scénografie na pražské DAMU, v rámci land artového sympozia, které
akci předchází.
Kulturní program začne už v pátek 9. září v 19.00 ve Vinotéce Nade
dnem přednáškou. V sobotu 10. září vás čeká interaktivní prohlídka Otevřeného muzea. Je volně přístupná od 11 do 17 hodin, začíná v radnici
na Bertholdově náměstí. Pro děti je připravena hra, díky které se zábavnou formou seznámí s maršovskými památkami. V 17.30 program
pokračuje ve vinotéce Nade dnem diskuzí s mladými umělci, účastníky
sympózia, zakončenou koncertem brněnské kapely Květy. Posledním
bodem je multižánrový projekt Site specific za tmy oživující prostory starého renesančního kostela Nanebevzetí Panny Marie. Otevřené muzeum organizujeme ve spolupráci s obcí a střediskem SEVER.
Projekt podpořila Nadace Vodafone Česká republika. Více podrobností o programu se dozvíte v průběhu léta na webových stránkách
www.otevrenemuzeum.cz nebo na stránkách obce. Nenechte si ujít jedinečnou příležitost otevřít jindy zamčená místa, za pořadatele vás zve
Anna Klimešová a Michaela Šebestová.
www.hornimarsov.cz
SERVIS PRO BOUDAŘE
18
snímky, na kterých je vidět razantní proměna krajiny, kdy po 2. světové
válce zmizela malá políčka a začaly přibývat plochy lesa. Připomínáme
si zásahy do krajiny pro potřeby turismu, vznik Krkonošského národního
parku. Smyslem tohoto programu rozhodně není zahlcení daty a informacemi, ale pochopení krajiny jako neustále se proměňujícího organismu, se kterým musíme zacházet velmi opatrně a promyšleně, aby nám
i nadále krajina mohla poskytovat obživu a zdroje energie a zároveň zůstala krásná, vyvážená a trvale udržitelná.
Co si pamatuje krajina Hana Kulichová
Mezi nejčastější programy pobytového týdne ve středisku SEVER v Horním Maršově patří terénní výukový program Co si pamatuje krajina, zaměřený na poznávání změn místní krajiny. Se skupinami dětí, studentů
a někdy i vzdělávajících se pedagogů při něm procházíme okruh, kde
si na jednotlivých zastávkách ukazujeme proměny krajiny vlivem lidské
činnosti v různých časových obdobích. Máme s sebou historické obrázky, mapy, dobové fotografie a letecké snímky. Aby putování nebylo jen
nudným výkladem, na každém stanovišti si vyprávíme nebo přečteme
příběh či pověst uvedenou v Čítance z východních Krkonoš. Na účastníky cestou čeká několik praktických úkolů a otázek, za jejichž správné zodpovězení získávají „Krakonošovy dukáty“, které večer smění
za drobné upomínkové předměty.
Putování časem začneme před tisíci lety, kdy zdejší lesnatou krajinu
jen minimálně ovlivnily stopy lidské činnosti. V převážně bukových lesích
jste mohli potkat medvěda, vlka nebo rysa. Takovou „divočinu“ trochu
připomíná říční koryto za školou s výhledem na strmou bukovou stráň.
K nejzajímavějším obdobím patří u nás ve východních Krkonoších 16.
století, kdy nastaly změny, které se do tváře zdejší krajiny zapsaly natrvalo. Díky vzrůstající poptávce po dřevu došlo k výraznému odlesnění,
zmizely téměř všechny původní pralesy, tvořené z velké části bučinami.
Když pak o tři stovky let později lidé objevili, že svým vlastním přičiněním mohou dřevo jako zdroj obnovovat, začali vysazovat les. Sázeli však
smrky a změnili podstatně druhovou skladbu lesa, vznikly smrkové monokultury. Ještě se vrátíme zpět do 16. století ke vzniku průmyslu. V Krkonoších se na mnoha místech těžila železná ruda, též u nás v Horním
Maršově. Ve Vrchlabí Christoph Gendorf provozoval největší železárny
ve střední Evropě. Kde se taví ruda, je zapotřebí dřevěné uhlí. Nejkvalitnější bylo z bukového dřeva, které je navíc těžké a nedalo se plavit jako
dřevo smrkové. Proto bučiny nejen v okolí Horního Maršova skončily
v uhlířských milířích. Ideální zastavení pro toto století představuje okolí
fary se starou lípou a renesančním kostelem. Na louce za farou si prohlédneme milíř a informační tabule, kde je rytina zobrazující plavení dřeva. Století 18. je charakteristické péčí o louky, rozvojem budního hospodářství a počátky turistiky. Jedním z nejatraktivnějších praktických
úkolů zde bývá podojení kozy či vyzkoušení starých řemesel, jako byla
třeba práce na tkalcovském stavu či kolovrátku. V 19. století poznáme
vliv plánovitého lesního hospodářství na krajinu, pěstování smrkové monokultury, rozvoj průmyslu a s ním spojené první znečištění prostředí.
Důsledkem špatného hospodaření v krajině byla povodeň 1897. Prohlížíme staré fotografie a nechceme věřit, jak bylo po velké vodě centrum
Maršova zničené. Postupně se blížíme k dnešku, prohlížíme letecké
Ještě přijměte pozvání na tradiční oblíbenou akci SEVERu, kterou letos pořádá spolu s vinotékou Nade dnem v Horním Maršově 24. a 25.
června. Hudebně-divadelní Open Air Eko-Festival DOTEKY 2011
začíná už v pátek 24. června od 19 hodin ve starém maršovském kostele. Po vystoupení fragmentu trutnovské kapely Haasband s názvem Asi
pudu nás čeká silný zážitek. Poprvé v našem kraji přivítáme na akustickém sólo koncertu Ivu Bittovou. Po vystoupení v Le Cigale v Paříži,
Le Botanique v Bruselu, Concertgebouw v Amsterdamu, Wigmore Hall
v Londýně, Carnegie Hall v New Yorku, Radio FM Hall v Tokiu a Dvořákově síni v pražském Rudolfinu uvítáme českou hudební hvězdu
ve starém kostele v Horním Maršově. Vystoupení Ivy Bittové je dobré
i pro připomenutí záchrany renesanční památky. Letos dokončíme venkovní opravu kostela z roku 1608 a příští rok restaurátoři začnou v interiéru. V sobotu 25. června proběhne festival kvůli opravě areálu fary
netradičně ve Vinotéce Nade dnem a v blízkém okolí. V 15.00 předvede
dramatický kroužek místní školy hru Ze starých pověstí, v 15.30 uvede
liberecké divadlo Na cestě představení Jak šel Honza do světa, v 16.30
je folkový koncert Petra Linharta. Po přestávce začne další program
ve 20 hodin, hlavní koncert večera je ve 21.00 Vlasta Třešňák & band.
Více se dozvíte na stránkách www.sever.ekologickavychova.cz a www.
nadednem.cz.
Středisko SEVER
Šestnáct let působí v Horním Maršově Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory
SEVER. Hlavním sídlem nevládní neziskové
organizace je část budovy nové základní
školy. Zde probíhají celoročně pobytové
programy pro žáky základních škol, studenty středních a vysokých škol, učitele a další
zájemce o ekologickou výchovu. K programu patří exkurze po Krkonoších, činnost vedoucí k rozvoji spolupráce, terénní pozorování přírody,
výtvarná tvořivost, diskuse, simulační hry a jiné. K dispozici je ubytování
pro třicet lidí, celodenní stravování, společenský sál, kuchyňka, knihovna a videotéka. Domluvíte se zde anglicky a německy. Středisku SEVER
patří také budova bývalé fary v Horním Maršově, kde se rozvíjí projekt
DOTEK – Dům obnovy tradic, ekologie a kultury. V současné době zde
díky dotaci Státního fondu ŽP probíhá kompletní rekonstrukce, která
bude dokončena v roce 2013. Už teď se můžete těšit, až barokní fara
opět zazáří v celé své kráse. SEVER pořádá výtvarné a řemeslné dílny, společenské akce, koncerty, ukázky horského hospodaření (v okolí
Maršova a Albeřic můžete zaznamenat stádo koz), festivaly alternativní
kultury a podobné aktivity. SEVER organizuje také letní tábory a osvětové akce pro veřejnost. Chcete-li si udělat zajímavou vycházku, přijďte se
k bývalé faře podívat. Je tu šestý nejzajímavější Strom roku 2009, lípa
stará přes 400 let, ukázka milíře a dvě zastavení naučné stezky „Cesta dřeva“, která je zaměřená na místní řemesla – těžbu a plavení dřeva
a výrobu dřevěného uhlí.
Středisko SEVER, Horní Maršov, Horská 175, PSČ 542 26, tel. a fax:
499 874 280, 739 203 205, e-mail: [email protected]
cz, http://www.sever.ekologickavychova.cz
19
PRÁDELNA MLADÉ BUKY
Prádelna v Mladých Bukách je největší prádelnou na Trutnovsku
a pere i pro nejvýše položené boudy v celých Krkonoších. V prádelně vyperou veškeré prádlo v plné sezóně do 14 dnů. Přímo
v prádelně se dohodnete na konkrétním termínu vyprání, ceně,
míře naškrobení, navonění a popřípadě vybělení ložního prádla.
Prádelna vám zajistí i dopravu prádla.
Prádelna, Mladé Buky, PSČ 542 23, majitel Petr Lukáček,
tel. 499 871 120, otevřeno je od pondělí do pátku v době
od 6 do 14, v plné sezóně až do 16 hodin.
PILA MARŠOV
stavební řezivo na krovy, roubení, hrázdění,
obklady fasád z hustého krkonošského smrku
a odolného modřínu
pořez vašeho dřeva do délky deseti metrů
trámy, fošny, prkna atypických rozměrů
expresní řezání
broušení pilových kotoučů a listů
tradiční pila v Horním Maršově
www.pilamarsov.cz
od roku 1898
tel.: 603 218 336
tesařské a truhlářské práce
www.klimesmarsov.cz
Od vizitek až po bilboardy a trička
Tiskový servis pro penziony a chalupáře a jiné firmy
-nafotíme,
-graficky zpracujeme,
-v ytiskneme,
-uložíme v naší databance.
Máte-li tisková data, do dvou dnů máte tiskoviny doma! Nemáte-li, vyrobíme, upravíme dle
Vašich požadavků a do dvou pracovních dnů od Vašeho schválení Vaši zakázku poštou
expedujeme.
Dům tisku, Tisk Ofset a.s., www.tiskofset.cz
[email protected], tel.: 499 881 171, 491 618 613
janské lázně
20
21
ku větru narážejícího na její stěny. Jestli se nechcete vrátit k hostinci
Modrokamenná bouda, pokračujte po hrbolaté svážnici. Po kilometru před prudkým stoupáním odbočuje doleva pěšina dolů k Černohorskému potoku. Klausovým dolem se vrátíte do osady Černá Hora.
Harfa na mapě z roku 1568.
Osada Černá hora vznikla kolem přehrady na plavení dřeva, na zbytku hráze později postavili mlýn.
Výrazný dům uprostřed se v době pořízení fotografie v roce 1900 jmenoval hostinec U klausy.
Sídla východních Krkonoš jsou složená z několika dříve samostatných obcí. Pec pod Sněžkou vznikla sloučením tří dílů Velké Úpy.
Černý Důl pohltil po proudu ležící Čistou a někdejší lázně Fořt. Pod
Žacléř patří horské obce Rýchory, Prkenný Důl a Bobr. Horní Maršov tvoří dokonce osm dříve samostatných vesnic a ke Svobodě nad
Úpou jsou připojené díly Maršova I. a II. Lázeňské město Janské Lázně se rozšířilo na hřebeny hor připojením horské obce Černá Hora
- Schwarzenberg. Ve feudálních dobách lázně patřily k podhorskému panství Vlčice, kdežto dřevařská osada Černá Hora k císařskému majetku a teprve od roku 1769 k panství Maršov. Spojením lázní
a horské vesnice vznikly podmínky pro všestranný rozvoj a bohatou
nabídku dnešního města Janské Lázně. V údolí najdete termální
lázně s kolonádou, hotely, lázeňskéi domy a kavárny. Nahoře jeden z nejlepších lyžařských areálů v Česku. Horské boudy, chalupy
a skvělé terény jsou tu pro turisty i cyklisty. Vše spojuje zajímavá historie obtisknutá do krajiny a památek.
Osada Přední Černá Hora
Záchranu informací z Hüttelovy mapy vytvořené někdy v letech 1576
až 1585 považujeme za malý zázrak. Originál nejstarší obrazové
mapy Krkonoš mohli historici studovat pouhých devět let. Poté, co
ji v soukromé sbírce objevil ve Frankfurtu nad Mohanem ředitel Germánského národního muzea Heinrich Kohlhaus se dostala do slezského muzea ve Vratislavi. Jenže tady se při bojích o „Festung Breslau“ na jaře 1945 ztratila. Naštěstí hned po restaurování v roce 1937
pořídil ředitel Krkonošského muzea ve Vrchlabí Karl Schneider fotokopie včetně barevných diapozitivů. Podle nich restaurátorka Krkonošského muzea Zdena Nováková ve spolupráci s tehdejším ředitelem Miloslavem Bartošem vytvořila přesnou kopii dokončenou v roce
1995. Originál nově malovaného díla můžete vidět v muzejní expozici
a v září se dočkáme už druhého vydání mapy s podrobným komentářem Miloslava Bartoše. Texty uvedené i v německém, polském
a anglickém jazyce doplní nové poznatky o autorství a obsahu mapy.
Publikace s mapou bude k dostání nejen v informačních centrech
vydavatele Správy KRNAP, ale i u dalších prodejců včetně Veselého
výletu. Historik Miloslav Bartoš dospěl k názoru, že spoluautorem
původní na plátně olejovými barvami malované mapy je vedle Simona
Hüttela císařský geometr Jiřík z Řásné. Ten nejspíš po zaměření Černohorského potoka určil místo stavby zdejší klausy snad v roce 1569
a tím nepřímo i vznik osady Černá Hora pod stejnojmenným kopcem.
„Janská Teplice“ se na dolním okraji originální mapy bohužel během staletí oloupala, zato oblast Černé hory je tu zobrazena s několika zajímavými detaily. Malý výřez vidíte na druhé straně tohoto
vydání. V mapě jsou zakresleny desítky stavení, ale ani jedno v osadě
Černá Hora. Hlavní cesta sem podle mapy vedla po hřebínku ze Svobody kolem dnešní Muchomůrky, křižovatky u hotelu Lesní dům a dál
ke klause na Černohorském potoce. Ve stejné linii dnes prochází
vycházková trasa Via Piette. Na louce je v mapě nedaleko klausy důležitá poznámka „schwatzer haus“, tedy dům dřevařů ze Schwazu.
Hornické město, tehdy se sedmnácti tisíci obyvateli po Vídni druhé
největší v Rakousku, po roce 1560 postihla velká krize. My už víme,
že dřevaři nepřišli přímo z města na řece Innu, ale z širokého okolí
závislého na provozu schwazských stříbrných dolů. Zatím neznáme
konkrétní jména prvních holzknechtů a klausemajstrů z Černé Hory.
Podle mladších zápisů z 18. století tu hospodařili třeba Wimmer, Sagasser, Kühnel, Thamm, Krause a Baudisch, tedy stejné rodiny, jako
ve Velké a Malé Úpě. Kolonisté od Černohorského potoka měli málo
společného s blízkými sousedy v Janských Lázních. Jejich jména se
promíchala až později. Osada Černá Hora vznikla kolem klausy, jejíž
hliněné valy jsou patrné dodnes. Jen kousek nad fotbalovým hřištěm,
Janské Lázně tu hrají soutěž 1. A třídy, vede modrá turistická cesta
přímo po zbylé hrázi někdejší přehrady na plavení dřeva. Až kolem
roku 1840 tu Braunové zřídili mlýn, dnes se domu říká Tereza. Nedávno výše proti proudu potoka postavený srub stojí v kdysi nejhlubším místě přehrady. Sem z okolních kopců dřevaři spouštěli pomocí
dřevěných žlabů sáhové špalky, aby je po naplnění přehrady spláchli
dolů do řeky Úpy. Smyk podél Černohorského potoka byl jedním
z nejdelších v Krkonoších. Na pravém břehu přímo nad klausou stálo dlouho největší stavení v osadě, možná zrovna v místě zmíněného
švacerského domu. Snad v roce 1883 přeměnil Johann Jeschke farmu na hostinec Zur Klause, tedy U klausy. Citlivě renovovaná skupina
historických domů se dnes jmenuje podle původního využití Horský
dvůr. Osadě kolem zaniklé klausy se dříve říkalo Přední Černá Hora.
Původně Zadní díl osady u dnešní dolní stanice lanovky je známějším
místem. Zastupitelé města Janské Lázně se rozhodli, že do Přední
Černé Hory nepustí stavbaře a v územním plánu ponechali rozvolněnou zástavbu s původními domy a loukami.
Malý okruh kolem Harfy
Perem kreslená mapa východních Krkonoš z roku
1568 zobrazuje na úbočí Světlé hory výrazný objekt připomínající hrad. Dnes ve vzrostlém porostu
schovaná převážně křemencová skála, byla v 16. století kvůli vykácenému lesu výraznou dominantou zachycenou i na mladší Hüttelově mapě. Už tehdy se jmenovala Harfa - Herfenstein a inspirovala
několik místních pověstí. Podle nich skála ukrývá zakletý zámek,
princezny, nebohá dítka i zlatý poklad. Poslední kronikář původních
starousedlíků Johann Bönsch zapsal legendu, podle které se vždy
na Velký pátek za zvuku harfy skála otevře a vystoupí zakletá víla.
Osvobodit ji může v ten okamžik jen bezúhonný nevinný mladík, který
sem přijde nejméně přes devět sousedních polí. Jiná legenda vypráví
o selském děvčeti z Maršova, pod kterou se tu propadla země, když
na ní poštval potulný žebrák zlého psa. Vás pozveme k Harfě na sotva
tříhodinovou procházku.
Od Lesního domu projdete po modře značené cestě k Horskému
dvoru, po hrázi někdejší klausy překročíte Černohorský potok a vystoupáte kolem Večernice k nádherné linii mohutných modřínů. Cesta
stoupá po okraji louky, které se podle hospodáře Josefa Košťála říká
Košťálka. Rovných třicet let tu v době od 1947 až do 1976 choval dobytek, kdy spolu s ním skončilo tradiční hospodaření v osadě Černá
Hora. Dnes louku známe jako stejnojmenný lyžařský vlek a sjezdovku. V místě s posledním výhledem na Janské Lázně odbočuje z cesty
k Modrokamenné boudě doleva neznačená lesní svážnice, která vás
zavede k tajuplné skále Harfa. Při pohledu z plošiny za krmelcem vás
napadne, jestli se tak jmenuje podle tvaru převislých skal nebo zvu-
Z Černé hory Klausákem nebo kluzákem
Na Černou horu se dostanete pěšky, na kole
a mnohem snadněji osmimístnou kabinovou lanovkou. Přepraví vás s batohem, horským kolem,
koloběžkou i padákem. Je na vás, jaký způsob sestupu zvolíte. Pro
pěší túru vám doporučíme jednu tradiční a jednu skoro zapomenutou
trasu. Od lanovky vede do Pece přes Lučiny vyznačená vycházkový
trasa Černá hora. Cestou se na informačních panelech dozvíte více
o rozhledně Panorama, historii Černé boudy, Černohorském rašeliništi i o dobře patrném zbytku klausy na Javořím potoce. Z Pece se
zpět do Janských Lázní dostanete Černohorským busem, který jezdí denně každou celou hodinu od 9 do 17 hodin až do neděle 2. října. Jízdenku na autobus si koupíte zároveň s lanovkou nebo při obrácené cestě u řidiče autobusu kdekoliv na trase (www.cerna-hora.cz).
Sestup Klausákem, jak se hovorově říká Klausovému dolu, do osady
Černá Hora je náročnější fyzicky i kvůli orientaci. Od Černé boudy
sejdete po žlutě značeném chodníku k Malým Pardubickým boudám.
Nad chalupami Tunel a Větrník vede původní rovnaný chodník k Černohorskému, dříve Klausovému potoku. Po dnes neupravené Luisině
cestě postavené hraběnkou Aloisií Czernin-Morzinovou v roce 1885
sejdete jedním z nejzajímavějších údolí do Janských Lázní. Uvidíte
staré porosty, před sto lety dokončenou práci alpských kameníků
při regulaci potoků, kaskády a vodopády, dva označené radioaktivní
prameny a dole skalnatou soutěsku. Od chybějícího mostu je posledních sedmset metrů cesta řádně opravená. Od Pardubických
bud není chodník značený, ale ve III. zóně Krkonošského národního
parku je pohyb návštěvníků bez omezení, tedy pokud nejste zrovna
sběrači borůvek.
U horní stanice lanovky začíná 1. Krkonošská
cyklistická naučná stezka. Dva propojené okruhy
vás provedou klidnými místy okolo Světlé a Černé
hory. Jistě se podívejte nad Velké Tippeltovy boudy
a na místo pod vrcholem Světlé hory zvané Signál. Kousek od svážnice v sedle je skalnatá vyhlídka s krásným pohledem na údolí Úpy
a hlavní krkonošský hřeben. Jízda po širokých lesních svážnicích
je bezpečná, přes Krausovy boudy a Modrokamenku sjedete zpět
do Janských Lázní. U dolní i horní stanice lanovky si můžete vypůjčit nejen horské kolo, ale i pořádnou koloběžku. Sjezd z Černé hory
po hlavní zpevněné lesní silnici je rychlý, ale více si užijete po delší
trase přes Velké Pardubické boudy, Modrý kámen, Krausovy boudy,
Modrokamenku a osadu Černá Hora. Vy odvážnější se z Černé hory
snesete na kluzáku, tedy přesněji na tandemovém padáku. Startovní
plocha je u Švédských valů nedaleko vrcholu, ale než sem vyrazíte,
domluvte si seskok padákem s profesionálními letci. Vše se dozvíte
na jejich stránkách (www.dovzduchu.cz) v rubrice tandemové lety.
Nejvíce lidí se z Černé hory spustí až na lyžích. Na horní sjezdovce
v Janských Lázních se tradičně lyžuje jako na prvním místě v České
republice. Ale to už je povídání do zimního vydání Veselého výletu.
www.janske-lazne.cz
ŽACLÉŘSKO
22
Kořínkář v Krakonošově zahrádce
Krkonošští laboranti Daniel Mach
Výstava v Městském muzeu Žacléř představuje významnou kapitolu
v historii Krkonoš. Vedle těžby dřeva a nerostného bohatství se horalé
živili lidovým léčitelstvím s využitím krkonošské flóry. Znalost léčivých
účinků rostlin byla pro život obyvatel hor nezbytná, lékaře povolávali jen
v kritických případech. Umění léčitelství přinesli do Krkonoš kolonisté
z Alp, kteří se usídlili na úpatí Černé hory. Zřejmě první zprávu o lidových
léčitelích uvádí ve svém spisu lékař a přírodovědec Caspar Schwenckfeldt z Lipska roku 1600. Nazývá je „medicastri Indocti“, léčitelé bez
odborného vzdělání. Caspar Schwenckfeldt, do roku 1609 doktor medicíny v Jelení Hoře, si do svého deníku zapsal: „… v horských vesnicích
jsem mnohokrát potkal bylinkáře, kteří výborně ovládali léčitelské umění
a sloužili svým bližním“. Ještě před ním Simon Hüttel zobrazil na slavné obrazové mapě Krkonoš z konce 16. století dvojici postav, sbírající
na Luční hoře léčivé byliny. Již roku 1563 Krkonoše navštívil osobní lékař císaře Ferdinanda I. Pietro Andrea Matthioli. Tištěný herbář tohoto
Itala patří mezi základní díla nejen léčitelské botaniky.
Lidové léčitelství povýšili na váženou profesi především laboranti
z Karpacze. Dochovalo se několik verzí vysvětlení jejich původu. Podle
jedné dva studenti medicíny Nicolaus a Salomon museli utéci z Prahy.
Po překročení krkonošského hřebenu našli útočiště v Karpaczi u Melichara Grossmanna, kterého naučili základy medicíny a výroby léků.
Profesor Witold W. Glowacki datuje jejich příchod do roku 1700. Podle
jiné verze utekl lékárník Jiří Werner z Kladska kvůli rekatolizaci, až našel
útočiště u jistého Gollnera v Karpaczi, kterého naučil sbírat léčivé byliny a vyrábět z nich léky. Podle pamětního spisu o laborantství autorů
doktora Schaffera a hraběte Matuschky z roku 1842 je zakladatelem la-
borantství lékárník Michael Benjamin Werner z Kladska. Výše uvedené
záznamy více svědčí o starším původu laborantů. Zpočátku je nazývali
Wűrzelmann - kořínkář nebo Kräutermann - bylinkář.
Z obce dřevařů a uhlířů se Karpacz během jedné generace proměnil
v městečko výrobců léků – laborantů. Koncem 17. století z 57 zdejších
domů jich čtyřicet obývali laboranti. Záznamy matrik dokládají dědičnost
tohoto povolání, které předpokládalo základní znalosti galenické farmacie. Stále častěji si laboranti nesbírali byliny sami, ale platili za ně sběračům, tedy kořínkářům. Přírodovědec Franz Adolf Traugott von Gensdorff
na konci 18. století popisoval sběrače jako prosté přírodní lidi, kteří
se s rozbřeskem vydávají do hor, aby poté nasbírané byliny prodávali
často špatně platícím laborantům. Nejvýznamnějšími místy sběru byly
Krakonošova zahrádka v Úpské jámě, Čertův důl, Sněžné jámy a další
kary. S rostoucím zájmem vznikla nová profese, pěstování léčivých bylin
na zahrádkách. Sušení a zpracování rostlin v laboratorních dílnách vyžadovalo zvlášť oddělené prostory, proto laboranti vlastnili i několik domů.
Významným počinem v jejich činnosti bylo vytvoření laborantského cechu kolem roku 1700. O čtyřicet let později vydali svůj první regulační
řád, dnes bychom řekli závazná pravidla. V cechovním domě čp. 16 se
v Karpaczi konaly odborné porady a evangelické bohoslužby. V tomto
období laboranti vyráběli chemickými procesy, tedy filtrací, destilací,
digescí a sublimací, na dvě stovky druhů léčiv a medikamentů ve formě
esencí, elixírů, tinktur, prášků a mastí. V lahvičkách a dřevěných krabičkách popsaných odbornými názvy je prodávali po domácnostech
i na trzích ve Slezsku a obchodní cestou rozesílali klientům v Německu,
Rakousku, Rusku a dokonce i v Anglii.
Za svého patrona si laboranti zvolili bájnou postavu Rýbrcoula, kterého nazývali Spiritus familiaris - dobrý duch domácí nebo der gewaltige Fysikus – ohromný lékař. Jeho podobu malovali na své laborantské
domy. Rozšířili o něm mnoho pověstí o zaručených setkáních. Někdy
nepříjemných jindy jim prý sám ukazoval, které byliny vybrat. Výrazně
přispěli k rozšíření povědomí o krkonošském duchu hor.
Odpor profesionálních lékařů a lékárníků, zvláště po završení připojení Slezska k Prusku v roce 1742, způsobil postupné omezování činnosti
laborantů. Povinné úřední licence výrazně snížily jejich počet. V roce
1796 pruská vláda omezila sortiment léků vyráběných laboranty. V Karpaczi, Milkowě, Glebocku a okolí jich zbylo posledních sedmadvacet.
Rok nato dosáhli koncesovaní lékárníci zrušení privilegia prodeje nejpopulárnějšího produktu Krummhűbelských tedy Karpaczských kapek
na všech jarmarcích. A po sto letech od prvních snah o odstranění konkurence byla v roce 1843 královským výnosem laborantům zakázaná
léčitelská praxe a počet úředně povolených bylinných přípravků klesl
na jednadvacet. Poslední laborant E. A. Zölfel zemřel v Karpaczi 28.
března 1884.
Na výstavě Krkonošské bylinky a laboranti v Krkonoších uvidíte ze
sbírek Krkonošského muzea v Jelení Hoře původní krabičky a lahvičky,
ve kterých laboranti svoji medicínu prodávali. Z Polska pochází i významný exponát dobře známý z literatury. Obraz z roku 1848 od malíře Quido Mánesa zachycuje slavnou vrchlabskou lékarnici Káblíkovou
při sběru bylin u Sněžných jam. Malou laboratoř zapůjčilo Gymnázium
v Trutnově. Stará lékárna s originálními stojatkami je z vyhlášeného Farmaceutického muzea v Kuksu. Pracovníci muzea pro výstavu připravili
ukázku známého rýchorského lektvaru ostrlokaj nebo též osterlokei.
Lihový nálev z kořene kyčelnice devítilisté používali místní horalé k léčebným účelům pro dobytek, k hojení ran a boláků. Dobře znali zaručeně fungující účinky při výplachu žaludku. Kořínky kyčelnice sbírali zjara,
když je rostlina v květu. Exponáty doplňují výborné kresby především
léčivých rostlin malířky Věry Ničové. Výstava potrvá v Městském muzeu
Žacléř do 28. srpna 2011.
23
Po Žacléřsku na kole
Nad regionem Žacléřsko se na jedné straně tyčí východní Krkonoše a na druhé Vraní hory jako součást
Broumovské vrchoviny. Hory, rozmanitá příroda, kulturní dědictví jednoho z nejdříve osídlených míst v kraji a hlavně odvedená práce lidí v regionu při značení tras vytvořily výborné podmínky
pro cykloturistiku. Vhodné terény tu jsou pro rodiny s dětmi i náročné
sportovní jezdce. I proto v Žacléři startují hned dva známé cyklistické
závody. Okružní maraton horských kol žacléřský Střízlivák se 28. srpna
jede na trase od restaurace U kapličky v Prkenném Dole ostrým stoupáním přes Rýchorské náměstí k zámku. Odtud po lesní cestě dolů
do Prkenného Dolu. V zatáčce u zimního areálu Arrakis se trasa napojuje na silnici zpět k restauraci. Dětské kategorie soutěží v prostoru startu
a cíle, žáci a žákyně v blízkém okolí. Po vzoru Krkonošské sedmdesátky
na běžkách v Žacléři pořádají závod tříčlenných družstev na horském
kole. Startuje se ve svátek svatého Václava 28. září, ale skvělou trať si
můžete projet sami, protože vede těmi pro horskou cyklistiku nejlepšími
místy východních Krkonoš. Napojíte se kdekoliv, ale správný začátek je
na Rýchorském náměstí. V mapě zakreslenou trasu najdete na www.zaclerska70.cz. Po krátkém stoupání k žacléřskému zámku sjedete do Prkenného Dolu a potom stoupáte po cestě křižující zdejší sjezdovky až
k velkému vojenskému bunkru nad zaniklou obcí Vernéřovice. Odpočinete si při dlouhém sjezdu do další zaniklé obce Sklenářovice. Přehoupnete se do Sejfů a stoupáte osadou Antonínovo údolí až ke Sluneční
stráni s výhledem do údolí Úpy. Po vrstevnicové Mánkově cestě projedete až nad Horní Maršov. Stoupání na Starou horu a k Červenému kříži
na Dlouhém hřebenu je nejtěžší úsek trasy. Následuje snadný dlouhý
traverz až k Cestníku, kde je nejvyšší bod okruhu. Uhnete doprava k Lysečinské boudě a sjedete do Horních Albeřic. Štěrkovanou Starou celní
cestou začíná dlouhý, později mírný výjezd k Rýchorskému kříži. Odtud
bezpečně sjedete až k žacléřskému zámku, po již známé cestě zahnete do Prkenného Dolu a od kapličky vyjedete doleva posledním ostrým
kopcem na žacléřské náměstí. Tím jste projeli osmačtyřicetikilometrovou trať, tedy kratší verzi závodu, kterou loňské vítězné družstvo stihlo
za dvě hodiny a šest minut. Poslední ženské družstvo na trati strávilo
přes pět hodin, což může být i váš čistý čas včetně rozhlížení. Ale pozor,
nejlepší děvčata jela jen dvě a půl hodiny. Hlavní závod Žacléřské sedmdesátky je ještě o jeden dvacetikilometrový okruh delší.
Z množství tras si vyberete další různě náročné okruhy a zajímavé
cíle. Region Žacléřsko obepíná značená páteřní cyklotrasa, vedoucí
přes Královec, Vraní hory, okraj Trutnova a Prkenný Důl. Nejčastějším
cykloturistickým cílem je ovšem šestikilometrový výjezd k Rýchorské
boudě v I. zóně Krkonošského národního parku. Od žacléřského náměstí vede značená trasa okolo zámku bukovým lesem do osady Vízov.
Jméno tohoto místa najdete na původní modré oválné tabuli připevněné
na boudě Hubertus. Nejdůležitější dům v osadě je totiž celoročně otevřený hostinec a významná zastávka nejen pro cykloturisty. Odtud vás
čeká táhlý výjezd k Rýchorskému kříži a dál k nejvyššímu místu Žacléřska u Rýchorské boudy. Z vyhlídky v místě bývalé boudy Maxovky se
vám otevře jeden z nejhezčích výhledů na panorama východních Krkonoš se Sněžkou uprostřed. Pokračovat můžete severním směrem nad
Horní Albeřice se sjezdem do polské obec Niedamirów. Do Žacléře se
vrátíte po rovině přes hraniční přejezd v Bobru. Jižní cesta vede z Rýchor do zaniklé obce Sklenářovice, odkud táhlým stoupáním po Bednářově cestě vyjedete nad Babí. Do Žacléře se vrátíte buď přímo po silnici, nebo lépe po zeleně značené cestě okolo dělostřelecké pevnosti
Stachelberg. Betonový bunkr T-S 73 je vzdálený od Žacléře pouhé 4
kilometry a je významným cílem regionu. Veřejnosti přístupný největší
vojenský podzemní komplex v Česku vás letos zve na nově otevřenou
prohlídku nedokončených podzemních kasáren pro osm stovek vojáků.
Kýchavice bílá Lobelova na kresbě Věry Ničové
Uvidíte stav pevnosti v létě 1938, kdy vrcholilo tempo výstavby i hrozba
nacistického Německa. Mezi novinky vojenského muzea patří i funkční
podzemní stavební železnice, více najdete na www.stachelberg.cz.
Výhodou žacléřského regionu je cyklisticky snadno dosažitelné
polské příhraničí s řadou kulturních památek. Za projetí stojí například
okruh přes Chelmsko Slaskie s unikátními domky Dvanáct apoštolů.
Soubor budov, vystavěný pro české tkalce už roku 1707, se řadí k deseti
nejzajímavějším dřevěným stavebním památkám na území celého Polska. Vaše cyklistická pouť může pokračovat do Krzeszówa ke známému
cisterciáckému klášternímu komplexu. Sedmdesátimetrové věže baziliky Nanebevzetí Panny Marie poznáte už z dálky. K budově přilehá Mauzoleum swídnických Piastowců se sarkofágy knížat Bolka I. a II. Oltář
baziliky zdobí obraz od Petra Brandla. Další trasy s podrobným popisem
i fotografiemi jsou na webových stránkách www.zaclersko.cz.
Městské muzeum Žacléř a Turistické informační centrum, Rýchorské nám. 10, 542 01 Žacléř, tel. 499 739 225, www.zacler.cz, e-mail:
[email protected] Je otevřeno denně kromě pondělí od 10 do 16
hodin. Výstava Krkonošské bylinky a laboranti potrvá do 28. srpna.
Den lidových řemesel na Rýchorském náměstí je 5. července, letní
hudební festival Bornflossrock ve dnech 16. - 17. července. Od 2. září
v muzeu proběhne výstava obrazů Beaty Kornické-Konecké a od 7.
října Janusze Koneckého. Od 4. listopadu bude výstava Stromy kolem nás. Radek Jaroš bude 10. listopadu promítat a vyprávět o svých
výstupech na dvanáct osmitisícovek. Zimní sezóna začne 26. listopadu zimním minifestivalem Bornflossrock a 27. listopadu adventním
zpíváním a rozsvěcením vánočního stromu.
KRKONOŠSKÝ
24
NÁRODNÍ PARK
jak krátce po vyhlášení Krkonoš národním parkem 17. května 1963 vydala Správa KRNAP první návštěvní řád, tedy pravidla chování v chráněných horách. Jeden z bodů zakázal vjezd do území parku mimo veřejné
silnice. Povolení k vjezdu majitelům domů či na území parku zaměstnaným lidem tehdy vydávaly obce. Teprve v roce 1970 vznikly v Peci pod
Sněžkou, Špindlerově Mlýně a v Harrachově provizorní terénní střediska ochrany přírody, která ke kontrole vozidel převzala i vyřizování povolenek. Až do roku 1975 to bylo ve Špindlerově Mlýně v soukromém
domku jednoho z prvních strážců národního parku Josefa Buchara,
v Harrachově v opuštěném hotelu „U ducha hor“ a v Peci k demolici určeném zařízení staveniště. Po pětiletém provizoriu Správa KRNAP otevřela nová terénní střediska spojená s informačními centry, kde povolení
k vjezdu vydává dodnes. Přísná pravidla pro posuzování oprávněnosti
vjezdu ze sedmdesátých let se po roce 1989 částečně uvolnila a pozměnila. Přesto i dnes má právo k vjezdu do III. zóny KRNAP pouze řidič
s řádným důvodem. Kromě držitelů dlouhodobých povolení, kteří mají
v horách trvalé bydliště, vlastní nebo provozují nemovitost, vykonávají
práci či pravidelně zásobují, mohou o doklad k vjezdu vlastním vozidlem
požádat i hosté se zajištěným rekreačním ubytováním ve III. zóně. Pozor, důvodem není pouhý výlet autem nebo návštěva horské restaurace.
Do nejpřísněji chráněné I. a II. zóny KRNAP vozidla návštěvníků zajíždět
nemohou nebo jen po udělení zvláštní výjimky dle zákona.
V roce 1934 vyjela vozidla různých značek k Petrově boudě v překvapivém termínu 18. března.
Automobily na hřebenech hor
Na mnohá místa dnes snadno dostupná automobily jsme ještě před třiceti lety mohli dojít jen pěšky. Za zpřístupnění hor motorové dopravě
může především dřevo. Už dávno nešlo spouštět klády do údolí smyky
a plavit je potoky k řekám nebo svážet na saních rohačkách po nanejvýš dva metry širokých cestách, jak to dělalo patnáct generací horalů před námi. Kvůli dopravě dřeva nákladními vozy se dočkala většina
historických horských cest rozšíření a zpevnění. Od konce 70. a hlavně
v 80. letech minulého století vznikly desítky kilometrů nových lesních
cest, které přivedly dopravu do dříve klidných míst. Tehdy po lesních
svážnicích především v důsledku imisní kalamity byly odvezeny statisíce
kubíků krkonošského dřeva. S rozvojem soustavy cest vznikla správcům
Krkonošského národního parku nová povinnost regulovat provoz automobilů na horách.
Nejstarší vozy v Krkonoších patřily majitelům panství a průmyslových
podniků. První automobil si koupila nejspíš hraběnka Aloisie CzerninMorzinová spolu se synem Rudolfem v roce 1904. Vozidlo pařížské firmy Gardner-Serpollet poháněl parní stroj o výkonu 12 koní a mohlo jet
padesátikilometrovou rychlostí. V rodinném archivu Czerninů jsem našel
fotografie vozu z roku 1905, ale žádný důkaz o jeho provozu ve Vrchlabí
a okolí. V roce 1931 veterána daroval vnuk hraběnky Carl Czernin Národnímu technickému muzeu v Praze, kde je nyní vystaven v nově otevřené expozici. Auta se na hřebenové cesty dostala až po první světové
válce a jistě budila velkou pozornost. V létě 1924 projel dlouhý kus hraniční cesty nejspíš testovacím vozem Praga Piccolo fotograf a vydavatel
pohlednic z Broumova A. Meissner. Úsek mezi Špindlerovkou a Luční
boudou je dnes nesjízdný, fotografie Pragovky řízené profesionálním
řidičem u Poledního kamene nás udivuje i po téměř devadesáti letech.
Zajisté bylo prestižní vyjet první na Sněžku. O pokusech ze slezské strany nemáme informace. Po trase Pec, Výrovka, Luční a Obří bouda, vyjel
na vrchol po Jubilejní cestě první vedoucí výroby a konstruktér ve firmě
Aero Josef Bašek. S jednoválcovým vozem Aero 10 HP, zvaném silniční
štika, musel poslední úsek v létě 1932 absolvovat po německém území.
První výjezd pouze po české straně hory podnikl 23. srpna 1935 velký
cestovatel Břetislav J. Procházka-Dubé ve voze Škoda Popular. Dramatickou cestu popsal Zdeněk Vacek ve vloni vydané knize Škodovkou
na Sněžku i kolem světa. Procházka nejprve zkoušel ověřenou trasu
přes Luční boudu, ale němečtí celníci jej u Obří boudy nepustili na Jubilejní cestu. Jejich poznámka, že od Růžové hory na vrchol s Popularem
nemůže vyjet, byla pro soutěživého řidiče přímou výzvou. Z Velké Úpy
se po dva metry široké cestě dostal dobře na Růžohorky, kde překvapil místní boudaře, protože podle nich sem ještě žádné auto nevyjelo.
Škodovka přeskákala hrboly a jámy na louce, aby se dostala na stejně
úzký chodník k Růžové hoře. Do sedla pod Sněžkou se jelo dobře, ale
posledních 250 výškových metrů byl tuhý boj. Do serpentin kamenité
pěšiny Procházka najížděl na jedničku tak, aby vozu ve smyku tři přátelé stihli odhodit zadek, protože běžný rejd předních kol nestačil. Jízdu
pozorovalo mnoho turistů, jezdce i pomocníky povzbuzovali především,
když vůz zůstal viset na spodku a zadní pohonná kola se protáčela naprázdno. Několikrát museli podkládat kola. Jízda jen po třech byla normální, přesto se lidová škodovka dostala až na vrchol. Když Procházka
zaparkoval přímo u státní hranice mezi Českou a Německou boudou,
slyšel od německého důstojníka při potřásání rukou libozvučné: „Donnerwetter, to je ale výkon na tak malé auto!“ Od majitele vrcholových
bud Heinricha Pohla si Břetislav Procházka nechal napsat potvrzení,
že byl se Škodou Popular prvním, kdo vyjel z české strany na Sněžku.
Po občerstvení v boudě vůz i s posádkou vyprovázeli na zpáteční cestu
hosté restaurace a všechen personál. Jiné „přivítání“ zažili po večerním
sjezdu na Růžohorky. Místní cestář jim zle nadával a chtěl je za rozježděnou cestu nechat zavřít. Jakoby předznamenal budoucí problémy
s provozem aut na horských cestách. Když jsem v roce 1975 jel se
strážcem národního parku Zdeňkem Říhou s tabulemi a rozcestníky
prvně na Sněžku terénním gazíkem, nejtěžší úsek nás čekal mezi Richterovými boudami a Výrovkou. V rozježděné prudké cestě udělala eroze
až metr hluboké rýhy, ve kterých zmizela celá motorka projíždějícího
boudaře. Na takovou trasu nikdo o povolení k vjezdu nežádal, nejen
tudy projela pouze nákladní a terénní auta. Po zpevnění cest se situace
změnila.
Motorová vozidla v národním parku
Nejdéle sloužící pracovník terénní služby Správy KRNAP Jaromír Gebas
si pamatuje na úplné začátky regulace provozu automobilů. Vzpomíná,
Automobily hostů v místech s regulovaným provozem zaparkují jen
na úředně povolených plochách. Boudy a pensiony mají obecním a stavebním úřadem schválená místa nejčastěji pro pět automobilů. Kontrolu
parkování provádějí strážci a policie. V ochranném pásmu, tedy mimo
národní park, města a obce regulují dopravu podle vlastních pravidel.
Tady na vjezdy a parkování dohlížejí policisté a městští strážníci. Proto
například v Peci pod Sněžkou pro Zahrádky, Vysoký Svah, Hnědý Vrch,
ve Velké Úpě pro celé Výsluní a Vavřincův důl platí povolenky města.
Celá zastavěná část Malé Úpy sice leží ve III. zóně, přesto tu po dohodě
se Správou KRNAP platí podobná pravidla jako v ochranném pásmu.
V regulaci vjezdu a parkování vozidel je nejvýše položená obec v Česku
vzorem. Všechny komunikace označila dopravním značením s dodatkovou tabulkou vysvětlující návštěvníkům podmínky vjezdu mimo hlavní silnici, která pokračuje přes Pomezní Boudy do Polské republiky. Do Latova údolí, Smrčí, Černé Vody, Eliščina údolí a hlavně lokalit kolem místní
komunikace mezi Spáleným Mlýnem, kostelem a Pomezními Boudami
mohou hosté vjet vlastním automobilem buď s ubytovacím poukazem,
nebo s denní stvrzenkou. Jednorázovou povolenku v podobě dvacetikorunové stvrzenky si hosté stejně jako řidiči stavebních a zásobovacích
vozidel vyzvednou v Peci v automatu u parkoviště Zelený Potok, ve Velké Úpě u vjezdu na Výsluní, v Malé Úpě ve Spáleném Mlýně a u informačního centra na Pomezních Boudách. Hotely, boudy a pensiony
mají pro ubytované hosty od obce Malá Úpa a města Pec pod Sněžkou přenosné povolenky, které opravňují hosty parkovat na schválené
odstavné ploše. Když místní cesty zapadnou sněhem, auta zůstávají
na centrálních parkovištích. Informační centrum Veselý výlet v Temném
Dole je pověřené Správou KRNAP vydávat doklady k vjezdu do III. zóny
KRNAP pro lokality Albeřice, Lysečiny, Temný Důl, Černá Hora, Velká
Úpa a okrajových míst Malé Úpy. Stejně jako pracovníci informačních
center a terénní služby Správy KRNAP prověřujeme důvod žádosti, požadujeme uvedení konkrétního cíle vjezdu, tedy názvu domu nebo jeho
čísla. Upozorňujeme hosty na úskalí jednotlivých tras s ohledem na roční období, žádáme ohleduplnost vůči chodcům a cyklistům a ptáme se,
kde budou parkovat. Správci parku stanovením přesných podmínek
vjezdu do III. zóny usilují o omezení dopravy s ohledem na ochranu přírody, pěší turisty a zároveň umožnění poskytování dobrých ubytovacích
služeb.
www.krnap.cz
25
Majitel panství Jilemnice Otto Harrach s manželkou Karolinou ve voze Fiat.
Praga Piccolo projela v roce 1924 kolem Poledního Kamene.
Škoda Popular v srpnu 1935 u České boudy na Sněžce.
Značení regulace dopravy v Malé Úpě.
cedule a cedulky
26
Všichni v Česku známe tolikrát promítané filmové záběry ničení státních symbolů předznamenávající změnu zažitých pořádků. Dva muži
28. října 1918 v Praze na Národní třídě zápolí nad hlavami velkého
davu s plechovou císařskou orlicí zavěšenou na nároží policejního ředitelství. Když konečně rakouského orla vytrhnou ze zdi, mohou lidé
symbol moci na zemi pošlapat. Staletá říše se právě rozpadla. Ještě
známější filmová scéna je ze října 1938. Vojáci nacistického Německa
vyvracejí hraniční sloup v barvách státní vlajky a rozbíjejí prosperující
Republiku československou. Zničení kusu tvarovaného plechu, natřeného trámku či tabulky opatřené symbolem státu vyvolává i po tolika
letech silné emoce. Proto jsme se rozhodli o přestávce Maršovské
pouti v poledne v sobotu 13. srpna u galerie Veselý výlet v Temném
Dole zahájit výstavu Cedule a cedulky tak trochu proti běhu dějin. Připevníme rakouskou orlici na místo, kde visela do roku 1918 a vedle
vztyčíme vysoký prvorepublikový hraniční sloup. Samotnou výstavu
od stejné chvíle najdete v galerii Veselý výlet v Peci pod Sněžkou.
Sem jsme snesli různé plechy, smalty, pomalovaná prkna, litinové
a porcelánové tabule nesoucí různé informace z rozpětí více než sta
let. Pocházejí z kraje pod Sněžkou ze sbírek muzejí, soukromníků
a depozitáře Veselého výletu.
Ve skupině cedule autorit připomeneme označení úřadů a projev
státní moci. Hezkým příkladem je v soukromé sbírce uchovaná orlice
C. K. poštovního a telegrafního úřadu původem ze Žacléře nebo tabulky z provozoven se státním souhlasem prodeje tabáku. Už nikdy
nezjistíme, jaké pocity měl náš praděda Albert Špelda, když v roce
1918 sundával ze své trafiky v Malých Svatoňovicích licenční orlici.
Jako vojenský vysloužilec dostal „trafiku“ od císaře pána a pak ji vyměnil za bílou smaltovanou tabulku s československým lvem. Naproti
galerii Veselý výlet v Temném Dole stála od dvacátých let malá trafika
válečného invalidy Emanuela Ježka. Protože si živnost se státní licencí
otevřel v německém pohraničí, měl na domečku dvojjazyčnou tabulku Prodej tabáku - Tabak Verkauf. Nedivte se, že vystavená tabulka
je tak otlučená, rezavá a proděravělá. Alois Tippelt z nedaleké osady Honzův Potok ji jako kluk našel při hře v řece Úpě, kam ji někdo
po válce zahodil. Na výstavě jsou pěkně vedle sebe zavěšené „tabákové“ cedule s orlicí, dvoujjazyčným a jen českým textem pod lvem.
Na souboru deseti cedulí označujících lesní správu v Horním Maršově
je vidět klesající úroveň jejich provedení. Nejhezčí exponát zapůjčilo Krkonošské muzeum. Zdobený dřevěný štít kanceláře lesmistra
připomíná úřad hraběcí rodiny Morzinů. První tři poválečné smaltové
ovály se státním znakem se liší jen proměnou názvu jejich zestátněného majetku. Na mladších tabulích Lesního závodu Horní Maršov
státní znak nahradily různé stromky a větvičky, od smaltu se přešlo
přes natíraný plech s malovaným šablonovým písmem k lepenému
textu. Jinou skupinou jsou referenční cedule dokládající výrobce
nebo stavitele díla. Při demolici České boudy na Sněžce našel cestář
Pavel Darjanin mosaznou cedulku projektanta a zhotovitele unikátního
vodovodu z Obřího dolu na Sněžku. Firma z Ústí nad Labem v roce
1912 postavila v Rudné rokli vodárnu s Peltonovým kolem, které pumpovalo vodu do výšky 320 metrů. Při úpravě pozemku kolem galerie
Veselý výlet jsme našli výrobní štítek firmy J. M. Voith ze St. Pöltenu, která v roce 1909 dodala turbínu č. 3238 do sklárny v Temném
Dole. Z celého vodního díla se zachoval jenom ten štítek. Výtvarně
zdařilá je dvoujjazyčná deska strojírenské firmy Františka Wiesnera
z Chrudimi, připomínající stavbu lanovky na Černou horu v roce 1928.
Reklamní cedule a vývěsní štíty plné zklamání představují tabule živnostníků, kteří si je upevnili v roce 1945 na domy, aby je po zákazu
činnosti po komunistickém puči v únoru 1948 museli uložit do kůlny či
na půdu. Z dlouhých let nesvobody nám zbyly také výstražné cedule se zákazy a výhružkami. Při opravě chodníku nad lesním hrádkem
Aichelburg jsme pod kamenem našli hliníkovou tabulku Schonung
Betretenstrafbar, tedy Hájeno - vstupovat je trestné. Tak během druhé světové války Němci uzavřeli celou oblast Černé hory, kde cvičili diverzní jednotky včetně vojska generála Vlasova. Další zákazové
cedule máme z dlouho uzavřené a vojskem střežené státní hranice.
Naopak přívětivé jsou cedule turistické s udáním směru, cíle a vzdálenosti. Ovšem i na turistických směrovkách jsme našli stopy nacionalismu, když v roce 1938 někdo barvou přetřel česká místopisná jména. Informační cedule mají nekonečně mnoho témat. Třeba deset
různě provedených čísel popisných z domů v údolí Úpy. Maršovský
zahradník Josef Toman před dvaceti lety našel dvoujjazyčnou plechovou tabulku, kterou obecní úřad Maršova III. povolil přejíždění mostu
u Pietteho elektrárny se zatížením do 15 metráků. Přetížení se trestalo
pokutou 20 Kč. Při hloubení základů dnes již otevřeného sportovního
a turistického obchodu u Lesního domu v Janských Lázních Zdeněk
Formánek vykopal hraniční ceduli úředně zaniklé obce Maršov I.
Tady procházela hranice mezi císařskými lesy s osadou Černá hora
a trutnovským panstvím už v 16. století. Na výřezu Hüttelovy mapy
na 2. straně si pod klausou povšimněte poznámky „die trautnauisch
grentz“, tedy trutnovská hranice. Tehdy vytýčená linie platila později
jako katastrální hranice čtyři století. Až v padesátých letech tato část
Maršova připadla k Janským Lázním. Nepotřebná cedule jako mnoho jiných zmizela. Výstava v galerii Veselý výlet, která potrvá do ledna
2012, jen několik takových vytáhla opět na světlo. Jestli o podobných
cedulkách s příběhem z kraje pod Sněžkou víte, uvítáme jejich zapůjčení.
27
Hostinec U Zlaté koruny na náměstí v Horním Maršově zdobilo vývěsní prkno.
Od 13. 8. je nejdelším exponátem výstavy v galerii Veselý výlet v Peci.
Označení pošty rakouským státním znakem na hlavní ulici v Maršově se nedochovalo, na výstavě uvidíte podobně provedenou původní orlici ze Žacléře.
V roce 1930 si u Špindlerovy boudy roztáhl turistickou mapu pravidelný
návštěvník Krkonoš Josef Vintika. S dcerou Hanou, tehdy již provdanou
za významného architekta Josefa Chochola, brali hraniční sloup
Republiky československé jako úplnou samozřejmost.
Referenční ceduli stavitele první lanovky v Československu odhalili
v dolní stanici při slavnostním otevření 31. října 1928.
Zdeněk Formánek vykopal tabuli z pomezí obce Maršov I.
jen kousek od místa, kde kdysi visela.
Dnes je tu území města Janské Lázně.
V roce 1945 v Temném Dole vznikl Místní národní výbor, ale obec brzy připadla
pod větší Horní Maršov. Narychlo vytvořené označení nového úřadu uschoval
kominický mistr Bohumil Kučera.
ochranná známka
Sezónní noviny Veselý výlet, Temný Důl čp. 46, 542 26 Horní Maršov, tel. 499 874 298, fax 499 874 221, e-mail: [email protected],
www.veselyvylet.cz, vydavatel/redaktor: Miloslav a Pavel Klimešovi, jazyková úprava: Věra Pokorná, Jarmila Klimešová, grafická úprava: Květa
Krhánková, ilustrace: Květa Krhánková, Zdeněk Petira, Stanislav Špelda, fotografie: Pavel Klimeš, A. Meissner, Wenzel Lahmer, Adolf Lehmann
a archiv vydavatelů, sazba: Tisk OFSET a.s. Úpice, tel. 499 881 171, tisk: Garamon s. r. o. Hradec Králové, tel. 495 217 101, překlad do němčiny: Hans-J. Warsow, překlad do polštiny: Helena Jankowská, Andrzej Magala, uzávěrka: 8. 6. 2011, náklad: 55.000 kusů, z toho 27.000 kusů
v české, 20.000 v německé a 8.000 v polské verzi. Máte-li zájem o zaslání vydání Veselého výletu (příště 37/zima 2012) poštou, pošlete spolu
s adresou 40 Kč, jste-li z České republiky nebo 190 Kč, jste-li v cizině nebo si noviny objednejte osobně v informačním centru Veselý výlet v Temném Dole nebo v Peci pod Sněžkou.
Veškerá autorská práva vyhrazena!
Horská služba: celoročně je stálá pohotovost ve Špindlerově Mlýně tel.
499 433 239 (602 448 338). V zimě v Peci pod Sněžkou 499 896 233 je
služebna v provozu denně od 7.00 do 22.00 (po této době 602 448 444).
Další zimní služebny jsou v Janských Lázních 499 895 151 (606 157 936),
v Malé Úpě na Pomezních Boudách 499 891 233 (606 157 935), Strážné 499
434 177 (606 157 934), Harrachov 481 529 449, 602 448 334, Rokytnice nad
Jizerou 481 523 781, (606 157 932), Luční bouda v zimě 739 205 391.
Telefonování: Tel. čísla pevných linek východních a středních Krkonoš začínají
trojčíslím 499 (ze zahraničí 00420 499). Informace o telefonních číslech 1180.
Městské a obecní úřady: Horní Maršov 499 874 156, Janské Lázně
499 875 101, Pec pod Sněžkou 499 896 215, Malá Úpa 499 891 157, Svoboda nad Úpou 499 871 105, Žacléř 499 878 510, Špindlerův Mlýn 499 433 226,
úřední hodiny jsou vždy v pondělí a ve středu 8.00-12.00, 12.30-17.00.
INFORMAČNÍ CENTRUM VESELÝ VÝLET
GALERIE - SMĚNÁRNA
v Temném Dole v Horním Maršově, tel.: 499 874 298
v Peci pod Sněžkou, tel.: 499 736 130
e-mail: [email protected]
www.veselyvylet.cz
denně 8.30 - 18.00
Informační centra Krkonoše - 2010 - IC Flora Benecko, PSČ 512 37, tel. 481
582 606, [email protected], www.benecko.com; TIC Černý Důl, PSČ
543 44, tel. 499 429 618, [email protected], www.cernydul.cz; TIC
Harrachov, PSČ 512 46, tel. 481 529 600, [email protected], www.harrachov.cz; CA
Harrachtour Harrachov, PSČ 512 46, tel. 481 529 401, [email protected],
www.harrachtour.cz; IC Veselý výlet Horní Maršov, PSČ 542 26, Temný Důl 46,
tel. 499 874 298, [email protected], www.veselyvylet.cz; IC Hostinné, PSČ
543 71, Náměstí 70, tel. 499 404 746, [email protected], www.infocentrum.hostinne.info; IC Janské Lázně, PSČ 542 25, tel. 499 875 186,
[email protected], www.janskelazne.cz; IC Jilemnice, PSČ 514 01, Masarykovo nám. 140, tel. 481 541 008, [email protected], www.mestojilemnice.cz;
IC Lánov, PSČ 543 41 Prostřední Lánov 39, tel. 499 432 083, [email protected]
lanov.cz, www.lanov.cz; IC Malá Úpa, PSČ 542 27, tel. 499 891 112, [email protected]
malaupa.cz, www.info.malaupa.cz; MIC Veselý výlet Pec pod Sněžkou, PSČ
542 21, tel. 499 736 130, [email protected], www.veselyvylet.cz; IC Turista
Pec pod Sněžkou, PSČ 542 21, tel. 499 736 280, [email protected], www.
[email protected]; IC Rokytnice nad Jizerou, PSČ 512 44, Dolní nám. 449,
tel. 481 522 777, [email protected], www.rokytnice-info.cz; TIC Svoboda nad
Úpou, PSČ 542 24, nám. Svornosti 527, tel. 499 871 167, [email protected],
www.svobodanadupou.eu; TIC Špindlerův Mlýn, PSČ 543 51, Svatopetrská
173, tel. 499 523 656, [email protected], www. mestospindleruvmlyn.cz; TIC Trutnov, PSČ 541 01 Trutnov, Krakonošovo nám. 72, tel. 499 818
245, [email protected], www.trutnov.cz; RTIC Vrchlabí, PSČ 543 01 Vrchlabí, Krkonošská 8, tel. 499 405 744, [email protected], www.krkonose.eu; TIC
Žacléř, PSČ 542 01 Žacléř, Rýchorské nám. 10, tel. 499 739 225, [email protected]
zacler.cz, www.zacler.cz.
Lesní hospodářství Vrchlabí ústředí 499 456 111, lesní správy: Horní Maršov 499 874 161, Pec pod Sněžkou 499 896 214, Svoboda nad Úpou
499 871 159, Špindlerův Mlýn 499 433 282.
Správa Krkonošského národního parku: středisko Pec pod Sněžkou
499 896 213, denně 8.30-12.00, 12.30-17.00, Harrachov 481 529 188 denně
8.30-12.00, 12.30-17.00, Špindlerův Mlýn 499 433 228, denně 8.00-12.00,
12.30-17.00, Horní Rokytnice nad Jizerou 481 523 694 po-pá 9.00-12.00,
13.00-16.00, Krkonošské muzeum Vrchlabí denně mimo pondělí 8.00-17.00
499 456 111. Muzeum v Obřím dole v Peci pod Sněžkou 499 736 311, denně
9.00-12.00, 13.00-16.30, Rýchorská bouda 499 895 107.
Bohoslužby: Horní Maršov sobota 16.30, Svoboda nad Úpou neděle 11.00,
Janské Lázně neděle 9.30, Velká Úpa sobota 15.00, Mladé Buky neděle 11.00,
Žacléř neděle 8.30, Špindlerův Mlýn neděle 10.00. Církev Československá husitská - Trutnov - Úpická 146, neděle 10.15., Janské Lázně - Betlém 1. neděle
v měsíci 13.30, Farní sbor Českobratrské církve evangelické, Trutnov - Úpická
163, neděle 10.00, Janské Lázně Sola Fide 8.30, Shromáždění sborů svědků
Jehovových v sále království v Trutnově, Bojiště 103. Týdenní shromáždění: Každé úterý (18.45) a čtvrtek (19.00). Veřejné přednášky každou neděli od 9.30 do
11.30 a od 16.30 do 18.30.
Autoopravna a pneuservis: Svoboda nad Úpou - Hlávka 499 871 153, denně 7.00-12.00, 13.00-17.00, Mladé Buky - Štangl 499 773 263, pneuservis 499 773 263, Autoklub Bohemia Assistance nonstop 1240, Žlutý anděl 1230.
Benzinové pumpy jsou ve Svobodě nad Úpou otevřeny denně od 6.00 do 20.00
hodin (Benzina, 499 871 128) a 6.00 - 21.00 (Lucraco Oil, 499 871 188),
v Peci pod Sněžkou 6.00 - 22.00 (499 522 120), ve Špindlerově Mlýně denně
7.00-17.00 (neděle od 8.00, 499 433 295). Čerpadla s nepřetržitým provozem
jsou v Trutnově a ve Vrchlabí.
Zdravotnictví: rychlá záchranná služba Trutnov a Vrchlabí tel. 155, záchranná
služba 499 735 921, pro východní Krkonoše je pohotovostní služba v Trutnově 499 840 100, Nemocnice Trutnov 499 866 111, Pec pod Sněžkou lékař
499 329 340, chirurgie 499 329 346, zubní lékař 603 413 113, Horní Maršov
499 874 144, zubní lékař 499 874 166, dětské oddělení 499 874 143, Janské Lázně 499 875 116, Svoboda nad Úpou 499 871 140, dětské oddělení
499 871 287, Špindlerův Mlýn 499 433 344, chirurgie 499 523 864, lékárna
je v Horním Maršově otevřena po-pá 8.00-12.30, 14.00-17.00, 499 874 121,
ve Svobodě nad Úpou 499 871 264, ve Špindlerově Mlýně 499 433 335, pohotovostní služba Vrchlabí (i pro Šp. Mlýn) 499 421 155.
Hraniční přechody: Od 21. prosince 2007 zrušeny kontroly na hranicích. Přejezd hranice Pomezní Boudy - Przełęcz Okraj omezen pro vozidla do 3,5 tuny,
Harrachov – Jakuszyce, Královec – Lubawka bez omezení.
Autobusy: předprodej místenek (pouze z výchozí stanice) a informace
ve Špindlerově Mlýně 499 433 263, pondělí - pátek 8.00 - 16.00, v sezóně
i v sobotu, popř. v neděli 8.00 - 13.00, Trutnov info 499 811 286.
Lanové dráhy: Na Sněžku (Pec p. Sn., 499 895 137) denně v každou celou hodinu 8-18 hodin, v úseku Růžová hora - vrchol Sněžky podle počasí. Na Hnědý
Vrch (Pec p. Sn. 499 736 375) denně 9.00 -16.00, od 1. do 28. 10. jen pátek až
neděle. Portášky (Velká Úpa, tel. 499 736 347 denně 8.30 - 17.00, od 15. 2. do
17.30. Černá hora (Janské Lázně, 499 875 152) denně v 7.30 a potom každou
celou hodinu 8-18 hodin, Na Pláň (Šp. Mlýn - Sv. Petr, 499 497 215) a Medvědín (Šp. Mlýn, 499 433 384) denně 8.30 - 16.00 a v 18.00, Žalý so+ne 9.00 17.00 (Vrchlabí, 499 423 582), Lysá hora (Rokytnice, jen v zimě, 481 523 833),
Čertova hora (Harrachov, 481 528 151).
Policie: stálá pohotovost Trutnov a Vrchlabí tel. 158, dopravní nehody
974 539 251, služba Pec pod Sněžkou 499 736 233, Svoboda nad Úpou
499 871 333, Špindlerův Mlýn 499 433 333, městská policie Janské Lázně
603 345 538, městská Špindlerův Mlýn 499 433 354, 606 484 805, Žacléř
499 876 135.
Hasiči: stálá služba Trutnov 150, 499 848 411.
Meteorologická stanice v Peci pod Sněžkou 499 736 303.
Partnery Veselého výletu jsou horská sídla sdružená do Svazku obcí Východní Krkonoše. Termíny akcí najdete na adrese www.vychodnikrkonose.cz.
Horní
Maršov
Pec
pod Sněžkou
Žacléř
Malá
Úpa
Janské
Lázně
Černý
Důl
Hradní společnost
Aichelburg

Podobné dokumenty

Veselý výlet

Veselý výlet hala s kuchyňkou v moderní přístavbě i bohaté snídaně jsou samozřejmostí. Před domem zastavují letní i  zimní turistické a  lyžařské autobusy, ubytovaní hosté celoročně zaparkují i na parkovišti u ...

Více

Untitled - eva jiřikovská

Untitled - eva jiřikovská v porovnání s němčinou „barevněji“ – má větší množství samohlásek-dvojhlásek (ea, uo, oa, üa aj.). Také v užívání některých souhlásek je hodně zvukomalebná.V zásadě je pro běžného německého posluch...

Více

zde

zde zvláště ve venkovských městech k velice vzácným. Svou práci ocenil Grebisch tentokrát na pět kop grošů. 12.září 1583 vyhořelo ve třech hodinách 180 domů, téměř celý Trutnov, včetně jeho předměstí p...

Více

05-2015 - VLAK-SITE

05-2015 - VLAK-SITE kterou Němci nechali postavit narychlo před sedmdesáti lety. Projelo ale po ní jen pár vlaků během jara 1945, pak válka skončila a poté i železnice. Jen zarostlé náspy, několik kamenných mostů a ma...

Více

Znojemské listy 2014-06

Znojemské listy 2014-06 Jarmile Eliášové předal zástupce firmy Kompakt Poděbrady Rudolf Adam (oba na snímku). Jde o  nový automobil značky Renault Kangoo, který bude využíván k  potřebám Centra sociálních služeb. Firma ho...

Více

2. světová válka 1939

2. světová válka 1939 První německá expanze směřovala na jihovýchod. Německý soused a v první světové válce věrný spojenec, Rakousko, bylo lákavým cílem. V Rakousku existovala silná nacistická strana, kterou Hitler z Ně...

Více

Mohr Pavel, doc. MUDr., Ph.D.

Mohr Pavel, doc. MUDr., Ph.D. Základní údaje o školiteli doktorského studia v biomedicíně na 3. LF UK Oborová rada:

Více