3 díl kroniky – stránky 26

Komentáře

Transkript

3 díl kroniky – stránky 26
Ochranný dopis švédů v třicetileté válce, vystavený švédským generálem
a polním maršálem Linhardem Torstensonem 31. července 1645.
Pečetě a podpisy
26
rychtářů
na listině vrchnosti z roku 1770.
Rodové dvory
V roce 1890 v Lačnově narozený místní badatel Alois Steis píše
ve své knize „Rodové dvory v soudním okrese Svitavy“, vydané
v roce 1935:
"Jako badatel vedu svá hledání převážně do selských domů. Vždyť
všichni obyvatelé vesnic a převážná většina městských obyvatel
pochází ze selských rodin. Selský stav je vždy pramen, z kterého
vyvěrá a čerpá náš lid.
Rodovým dvorem je míněna taková usedlost, která vlastní 7,5 až
125 hektarů a je nejméně 150 let ve vlastnictví jedné rodiny.
Rodové následnictví je stejné, ať po mužské či ženské linii.
Popis následujících rodových dvorů je vybrán z originálního
textu výše uvedené knihy.
(Řádkovo, zbouráno v roce 198x, nyní areál firmy Akvamont-2016)
Dům č. 21, selská usedlost „H U E Z I L G“.
Před 1675 Veith Haintz, 1675 syn Gilg po otci, (po něm je
jméno domu), 1685 syn Georg po zemřelém otci Egidy, 1723 syn
Sebastian po zemřelém otci, 1757 syn Mathes po zemřelém otci,
1806 syn Johann po otci, 1831 syn Johann po zemřelém otci,
1863
dcera Theresia, provdaná Bier po zemřelém otci, 1865
manžel Johann Bier jako spluvlastník, 1873 vdova Theresia
sama, 1879 se od tohoto domu oddělila usedlost č. 22, 1894
přebírá syn Johan Bier zbytek usedlosti, 1928 syn Josef po
zemřelé matce.
Vlastník v r. 1945: Bier Josef a Marie, rozená Neubauer.
Na obr.vlevo: Moravský Lačnov, dům č. 19
Vlastníci: Wendl Anton a Stefanie, rozená Tenta
27
Dům č. 174,
selská usedlost, " H U E Z
N I K L " .
Jméno domu je po neznámém předchozím majiteli „Heinz“:
Před 1675 Nikl Schindler, 1675 syn Georg po otci, 1706 syn
Thomas po otci, 1737 syn Wentzl po zemřelém otci, 1772 syn
Georg po otci, 1806 syn Ignatz po otci, 1829 syn Johann po
otci, 1853 vdova Rosalia, 1858 syn Johan po zemřelé matce,
1893 vdova
Theresia, 1899 syn Johann po matce, 1928 vdova
Cäcilie
Vlastník 1945: Schindler Johann a Gottfrieda, rozená Tiederle
Dům č. 182 Zahradnická usedlost (?) F R Á I D L G R U N D " .
Před 1675 Benesch Wilhelm, 1675 kupuje Miechl Kiepfl, 1688
kupuje zeť Hans Friedl (po něm je jméno domu), 1700 kupuje
švagr Mattes Gipfl, 1739 syn Carl po zemřelém otci, 1772 syn
Martin
po otci, 1800 syn Josef po otci, 1832 syn Anton po
otci, 1872 syn Franz po otci, 1900 syn Johann po otci.
Vlastníci 1945: Schneider Leopold a Marie, rozená Gipfl
28
Dům č. 37 Selská usedlost, " F U X P A U E R "
Před r. 1675 Georg Friedtl, 1675 kupuje Urban, 1697 kupuje
(syn !) Thomas Haintz, 1747 syn Georg po otci, 1768 kupuje
Mathes Schindler, 1806 syn Josef po otci, 1839 syn Johann
po otci,
1871 syn Franz po otci,
1904 syn Franz po
zemřelém otci.
Vlastník 1945: Schindler Franz
Dům č.39 Selská usedlost „M E A T A L A G R U N D“
Před 1675 Gregor Weippert, 1675 syn Galluß po zemřelém
otci, 1675 kupuje Martin Schindler krmivo, které bylo
zanecháno Gallusem Weippertem (po něm je jméno domu),
1715 syn Zacharias po otci, 1757 syn Johann po zemřelém
otci, 1790 syn Thomas po otci, 1833 syn Mathess po otci,
1867 syn Franz po otci, 1893 vdova Rosalia, 1920 syn
Josef po zemřelé matce.
Vlastník 1945: Schindler Josef
29
Dům č. 43 Selská usedlost " W A S C H K A G R U N D "
Před r 1675
Urban Friedtl, 1675 kupuje Georg Kaisch, 1690 kupuje Mattes Waschke
(po něm je jméno domu), 1715 zeť Mattes Schindler po tchánovi, 1746
syn Andreas po otci, 1776 syn Johann po otci, 1807 zeť
Dominik
Schlegel z Hradce nad Svitavou (Greifendorf) po tchánovi, 1841 zeť
Anton Werner po tchánovi, 1865 syn Anton po otci, 1907 syn Josef po
otci.
Vlastník 1945: Werner Josef a Marie rozená Schindler.
Dům č. 46 Selská usedlost, "K I R S C H P A U E R " .
Před 1675
Lorentz Kirschbaum, 1675 syn Jakob po zemřelém otci, 1685 syn Andress
po zemřelém otci, 1703 hospodář Adam Schindler, 1739 nevlastní syn
Stefan po otčímovi, 1758 Sohn Martin Kirsch po otci, (část slova
„baum“ ze jména Kirschbaum je v pozemkové knize přeškrtlá), 1793 syn
Ignaz po otci, 1823 syn Johann po zemřelém otci, 1848 syn Johann po
zemřelém otci, 1861 syn Johann po zemřelém otci, 1900 syn Johann po
zemřelém otci.
Vlastník 1945: Kirsch Johann a Marie, rozená Schindler
30
Dům č. 145 Zahradnická usedlost, „T O M A L A "
Před
r. 1675 Matteß Tieschler, 1675 kupuje Petter Prexl, 1675 kupuje
Georg Friedl (pocházel pravděpodobně ze selské usedlosti č.8
(Tomalagrund) v Rausenstein (Ostrý Kámen), odtud jméno domu, 1697
syn Franz Fridl po otci, 1715 syn Lorentz po zemřelém otci, 1733
syn Georg po zemřelém otci, 1791 syn Lorenz po zemřelém otci,
1813 vdova Barbara, 1815 syn Johann Friedl po matce, 1865 syn
Anton po otci, 1873 syn Johann po zemřelém otci, 1929 syn Johann
po otci. Vlastník 1945: Friedl Johann a Stefanie rozená Richter.
Dům č. 156 Selská usedlost „B L O D I G G R U N D “
Před 1675
Lorentz Schlegl, 1675 syn Georg po otci, 1688 kupuje Gregor
Blodig, 1715 syn Gregor po Vater, 1746 syn Andreas po zemřelém
otci, 1775 syn Mathias po Vater, 1816 syn Anton po otci Vater,
1849 syn Johann po
otci, 1866 vdova Anna, 1888 syn Ignaz po
matce, 1915 dcera Marie po zemřelém otci, 1915 její manžel Franz
Markl
Vlastník 1945: Markl Franz a Marie rozená Blodig.
31
Dům č.53 Selská usedlost " S C H I N D L E R G R U N D " .
Před 1675 Mathes Schindler, 1675 syn Märttin po otci (po tomto rodu
je jméno domu), 1688 Mattes Schneeweiß po předchozím majiteli, 1706
syn Hans po otci, 1723 Wentzl Heintz se oženil s vdovou Katharina a
přebírá usedlost, 1765 syn Mathes Heintz po zemřelém otci, 1803
kupuje Ignatz Paar z domu č.56, 1829 syn Johann po zemřelém otci,
1876 syn Franz po otci, 1890 vdova Anna Paar, 1926 dcera Marie po
matce, provdaná za Theodor Kohler z Rothmühl (Radiměř).
Vlastník 1945: Kohler Marie rozená Paar
Dům č. 55 Selská usedlost " V E I T S G H I N K A "
Před 1675 Nikl Leicher, poté Martin Richter ( podle registru
polností se jmenoval "Schindler"), 1675 Veith Schindler po
zemřelém předchozím majiteli (podle něj pravděpodobně jméno domu:
Veit-Schindler = foneticky: Veitschinka!), 1723 syn Adam po otci,
1757 syn Adam po zemřelém otci, 1776 syn Georg po zemřelém otci,
1827 vnuk Pranz Rutter po dědovi, 1856 vdova Viktoria, 1873 syn
Johann po matce
Vlastník 1945: Rutter Josef.
32
Dům
č.
62
Rychta,
přezdíván
"
F R E I S O T Z "
311 roků zachována mužská linie, "Freisotz" hovorový výraz pro
"Freisasse" (svobodný usedlík). 1329 Konrád, 1528 zemřel rychtář
Stefan, syn Urban (zemřel 1541), 1543 objevuje se jako
rychtář
Thoman Groer, 1563 přebírá syn Bartl, 1572 zeť Jakob Heger z
Ketzelsdorf (Koclířov), 1604 kupuje Wenzel Friedl z Lačnova,
1610 syn Veit přebíra od matky
Ursuly, 1617 kupuje
Georg
Habler, 1623 kupuje Adam Lang z Nikl (Mikuleč), 1659 syn Anton
po otci, 1773 syn Anton po zemřelém otci, 1824 syn Johann po
zemřelém otci, 1841 bratr Franz po zemřelém Johann, 1879 syn
Johann po zemřelém otci, 1924 syn Hubert po otci
Vlastník 1945: Lang Hubert a Valerie, rozená Schlegl.
Obrázek vlevo:
Privilegium pro rychtáře
K o n r á d a z Lačnova, vystavené od
biskupa Heinricha (Jindřich Hynek) z Olomouce, ve Svitavách 4.
května 1329.
Obrázek vpravo: Kamenný kříž v zachradě rychty s nápisem: “
Věnováno ke slávě boží – Johann a Anna Lang, postaveno
v roce 1902".
33
Dům č. 63 Selská usedlost, " P o H L G R U N D "
Před 1675 Valltin Schindler, 1675 kupuje Märttin Langer, 1677 Paul
Heintz po předchozím majiteli (po něm jméno domu: Paul, francousky
řečeno: Pohl), 1708 syn Mattes po otci, 1746 syn Mathes Heinz
(řečený „horní“) po otci, 1784 kupuje Thomas Schindler, 1806 vdova
Johanna, 1808 druhý manžel Martin Bier spoluvlastníkem, 1816 dcera
Anna Schindler (z prvního manželství) po matce, 1816 manžel Franz
Langer z Greifendorf (Hradec nad Svitavou) spoluvlastník, 1817
bratr Thomas Langer z Hradce mění s Franz Langer, 1855 syn Franz
po otci, 1900 děti jeho syna Eduarda dostali vlastnická práva,
1914 tyto děti Anna a Johann přebírají, 1918 Johann Langer
samoten
Vlastník 1945: Langer Johann a Ottilie rozená Troltsch.
Pohled ze silnice od jihozápadu
34
Rodový dvůr č. 63, severní strana dvora se zápražím a pavlačí.
Rodový dvůr č. 63. Jižní strana dvora, vlevo vchod na pavlač.
H ř e b e č s k ý
s e l s k ý
d v ů r !
Podobně jako král, byl sedlák ve své obci, stavěné v řadové
zástavbě, usazen na svém statku. Každý statek měl určitý odstup
od souseda, přesto celek obce tvořil pevný svazek. Vždy
v případě nouze či potřeby byli sedláci připraveni k sousedské
pomoci. Každý dvůr měl svou vlastní cestu, která vedla k jeho
polím, loukám a lesu za vesnicí. Za časů hospodaření ve statcích
měli druzí či třetí selští synové bydlení v jiných domech a pro
obživu pracovali jako tkalci či nádeníci u bohatších dvorů.
V tomto pořádku se žilo na Hřebečsku po celá staletí bez žádných
změn a tak nedocházelo k žádným rozporům a drobení majetku. Po
celých 700 let dokázali hřebečské obce přestát válečná
drancování, epidemie, války, přírodní katastrofy a hospodářské
krize. Tak tomu bylo až do našich časů.
35
Dům č. 64, selská usedlost,
" G E R L I C H P A U E R " .
Před 1675 Veith Gerlich, 1675 S.Georg, 1682 kupuje Andreaß
1715 zeť Georg Kirschbaum od tchána, 1753 syn Joh. Kirsch
1778 Sohn Johann po otci,1815 zeť Anton Haupt od tchána,
Anton po otci, 1897 syn Franz po otci, 1907 vdova Marie,
Franz po matce (s následnictvím).
Vlastník 1945: Haupt Franz a Hermina rozená Tiederle.
Czeppan,
po otci,
1858 syn
1930 syn
Dům č. 69, selská usedlost,
,
" K A R L P A U E R “ .
Tento statek příslušel do r. 1874 do Českého Lačnova. 1654 Georg
Karn, 1674/84 Ferdinand Richtl, později Gregor Luksche, 1765 kupuje
Johann Demele z Karlsbrunn (Karle) od Gregor Luksche (protože z
Karlsbrunn, proto "Karlpauer"), 1778 syn Johann Demel po otci, 1808
syn Johann po otci, 1853 syn Ignatz po zemřelém otci, 1879 syn
Franz
po
otci,
1920
syn
Johann
po
otci.
Vlastník 1945: Demel Johann a Antonia rozená Miksche.
36
Dům č. 74 Selská usedlost „ P I E T E R L A P A U E R "
Tento
statek příslušel do r. 1874 do Českého Lačnova. 1654 Johann
Purtnar, 1674/84 Woly? Woletz…Johann Woletz, 1746 zeť Paul Erker
od tchána Johann Woletz, 1773 zeť Ignatz Miksche od tchána, 1813
syn Franz po otci, 1852 syn Franz po otci, 1860 vdova Theresia,
1888 syn Franz po matce, 1926 syn Adolf po otci.
Vlastník 1945: Miksche Adolf a Albina rozená Steiner.
Dům č. 80 selská usedlost, „ T E N T A G R U N D “ .
Před
1675 Urban Schindler, 1675 kupuje Wentzl Schindler, 1700 zeť Simon
Schindler od tchána, 1730 Georg Tenta se žení s vdovou Dorothea a
přebírá statek, 1761 syn Johann po otci, 1776 vdova Johanna, 1789
syn Johann, 1829 syn Johann po matce, 1858 syn Johann po zemřelém
otci, 1902 syn Johann po zemřelém otci (jeho dcera
byla řádová
sestra)
Vlastník 1945: Tenta Johann a Amalia rozená Lang.
37
Dům č. 94 Selská usedlost, " K A H N P A U E R " .
Před 1675 Greger Frantz, 1675 kupuje Michael Karn, 1691 syn Valtin
po otci, 1731 Mathias po zemřelém otci, 1765 syn Paul po zemřelém
otci, 1791 syn Andreas po otci, 1819 syn Andreas po otci, 1841 syn
Johann po otci, 1874 syn Johann po zemřelém otci, 1908 syn Leopold
po zemřelém otci.
Vlastník 1945: Karn Leopold a Marie rozená Werner.
Dům č.95 Selská usedlost, "K I R S G H P A U E R“.
Před 1675 Vallentin Kirschbaum, 1675 syn Andreß Kirsch po zemřelém
otci, 1676 syn Märttin po zemřelém otci, 1715 syn Adam po otci,
1739 syn Sebastian po otci, 1751 vede hospodářství Johann Schwarz,
1776 vdova Johanna Schwarz za svobodna Kirsch, 1779 syn Johann
Kirsch, 1795 syn Mathes po otci, 1810 syn Mathias po zemřelém otci,
1822 vede hospodářství Johann Halmick, 1851 nevlastní syn Johann
Kirsch, 1854 zeť Ignaz Miksche z domu č.74 od tchána, 1888 vdova
Veronika, 1919 zeť Adolf Jarosch od tchýně.
Vlastník 1945: Jarosch Adolf a Anna rozená Miksche.
38
Vlastníci půdy v obci
Dům
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Jméno
Langer
Kohl
Rudisch
Jandl
Fitz
Krönes
Heinz
Karn
Kirsch
Langer
Rotter
Frank/Rotter
Fölkl
Heinisch
Zecha
Batscha
Kinsky
Knöttig
Wendl
Klaschka
Bier
Schindler
Gleich
Heinz
Foltyn
Lug
Hock
Schlegl
Gerlich
Jahl
Schneider
Eigel
Wilhelm
Jusa
Huschka
Karn
Výměra
18,07
3,39
-,03
-,03
-,04
5,80
-,03
-,03
3,03
-,27
-,01
-,03
-,03
-,04
-,32
1,37
-,07
5,02
1,58
-,06
11,18
9,76
-,03
8,00
-,03
-,03
-,04
-,46
0,05
36,63
4,93
-,09
-,46
-,25
-03
-,33
Poslední vlastník v roce 1945
Langer Franz a Emilie, Friedl
Kohl Bruno a Berta, Maresch
Rudisch Josef
Jandl Ernst a Anna, Mangel
Fitz Johann a Antonie, Wendl
Krönes Anton a Anna, Paar
Heinz Josef
Karn Ludwig
Kirsch Marie, Schmeiser
Šest sester Langer
Rotter Annamarie, Röscher
Rotter Sofie, ovdovělá Frank
Fölkl Franz a Anna, Schindler
Heinisch amalia, Richter
Zecha Anna, Pur
Batscha Rudolf
Kinsky Josef a Magdalena, Mengel
Knöttig Anton
Wendl Anton a Stefanie, Tenta
Klaschka Marie
Bier Josef a Marie , Neubauer
Schindler Josef a Marie, Kirsch
Gleich Johann a Marie, Markl
Heinz Franz
Foltin Barbara, Markl
Lug Karl a Anna , Köhler
Hock Hermine, Hanig
Schlegl Theresia
Gerlich Otto a Anna, Prochaska
Jahl Bernhart a Berta, Haupt
Schneider Joh. a Emilie , Richter
Eigel Franz a Sofie, Proksche
Wilhelm Johann
Jusa Joh. a Leopoldine , Päschat
Huschka Franz a Antonie , Heinz
Karn Anna, Heger, syn Franz
39
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
40
Schindler
Markl
Schindler
Weis
Phillip
Schindler
Werner
Jahl
Hawlik
Kirsch
Forberger
Paar
Schätz
Köhler
Hornischer
Schneider
Köhler
Staud
Rutter
Forberger
Forberger
Schlegl
Lang
Schindler
Lang
Lang
Langer
Haupt
Killer
Werner
Tomschu
Bittner
Demel
Pelz
Luser
Hanus
Jenisch
Miksche
Gilg
Luser
Ripka
10,46
16,67
14,37
-,07
-,06
-,11
11,49
22,42
-,26
26,96
19,72
2,47
-,02
-,19
-,03
3,91
22,35
31,10
19,77
16,41
12,15
9,53
9,24
15,68
14,51
70,75
22,82
34,05
23,49
1,32
-,06
26,98
24,83
-,17
-,10
19,72
2,75
19,69
-,46
2,39
22,91
Schindler Franz
Markl Johann a Anna , Langer
Schindler Josef
Weis Marie , Christ
Philipp Karl a Anna , Luser
Schindler Josef a Stefanie , Kruschina
Werner Jos. a Marie , Schindler
Jahl Albert a Anna , Tobisch
Hawlik Franz
Kirsch Joh. a Marie , Schindler
Forberger Josef
Paar Leopold, Adolf, Johann, Anton
Schätz Andreas
Köhler Wilhelm a Theresia , Wolf
Hornischer Joh. a Stefanie , Schätz
Schneider Jos. a Anna , Schindler
Köhler Marie , Paar
Staud Wenzel a Franziska , Cerny
Rutter Josef
Forberger Franz
Forberger Robert
Schlegel Johann a Marie , Antes
Lang Hubert a Valerie , Schlegl
Schindler a Marie , Forberger
Lang Rosalia, Haupt
Lang Hubert a Valerie , Schlegel
Langer Johann a Attilie , Troltsch
Haupt Franz a Hermine , Tiederle
Killer Adolf a Anna , Schlesinger
Werner Alois
Tomschu Franz a Anna , Saul
Bittner Marie, Karn
Demel Johann a Antonia , Miksche
Pelz Josef
Luser Adolf a Franziska , Heinz
Hanus Franz a Marie , Wala
Jenisch Ludwig a Agathe , Hobler
Mikschke Adolf a Adolf , Steiner
Gilg Josef a Marie , Drimml
Luser Rosalia , Schmöger
Ripka Leopold a Berta , Jarosch
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
117
Steiner
Stefan
Tenta
Qual
Tenta
Lang
Schwetz
Stindl
Patz
Janisch
Linhart
Killer
Nikl
Kohl
Neubauer
Kreller
Karn
Jarosch
Haupt
Heinz
Klaschka
Klejch
Heinz
Schlinger
Steffan
Rudisch
Langer
Lang
Peschl
Wolf
Heinz
Hink
Kindl
Lang
Steiner
Saul
JaroschZmijewski
Bittner
Horntrich
Rudisch
Prax
5,81
8,-24,80
2,92
---25,54
-,20
-,07
10,09
-,10
21,21
8,42
-,43
1,47
3,54
-,27
20,94
26,66
11,36
-,09
1,85
-,43
1,55
2,70
4,28
-,58
-,21
3,05
2,79
-,24
-,07
-,92
-,08
-,07
3,98
-,19
4,87
Steiner Franz a Emma, Prax
Stefan Adolf a Angela , Karn
Tenta Johann a Amalia , Lang
Qual Anton a Amalia , Luser
Tenta, příslušný k č.80
Lang Amalia , Erker
Schwetz Amalia , Schmöger
Stindl Alois a Rosalia , Kohl
Patz Alois
Janisch Hubert
Linhart Anna , Haupt
Killer Franz
Nikl Johann a Katharina , Rußner
Kohl Emilie , Tschöpl
Neubauer Anna , Ripka
Kreller Franz a Anna, Grüner
Karn Leopold a Marie , Werner
Jarosch Adolf a Anna , Miksche
Haupt Ottilie , Steiner , Elisabeth a
Ottilie
Heinz Otto
Klaschka Anna , Hauenschild
Klejch Wenzel a Marie , Rößler
Heinz Marie , Bittner
Schlinger Bernhard a Amalia , Heinz
Streffan Leopold a Emilie , Janisch
Rudisch Franz
Langer Ferdinand a Amalia , Langer
Lang Hubert a Valerie , Schlegl
Peschl Marie , Frodl a Franz
Wolf Rosalia
Heinz Johann a Amalie , Zorn
Hink Otto
Kindl Bernhard a Martha , Weis
Lang Hubert a Valerie , Schlegl
Steiner Ludwig
Saul Johann a Emilie , Peischl
Jarosch – Zmijewski Anna
-,12
3,81
5,06
5,10
Bittner Marie
Horntrich Franz a Marie, Klinger
Rudisch Johann a Marie, Gloser
Prax Heinrich
41
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
Hiller
Theimer
Hoffmann
Kirschbaum
Kreller
Schindler
Schmöger
Školní budova
Školní
služební byt
Kirsch
Brezina
Demel
Lulei
Fordinal
Rindfleisch
Lang
Pachl
Pachl
Baar
Kaupa
Hiller
Steiß
Karn
Voltin
Hink-Hikele
Kirsch
Markl
Friedl
Krönes
Sischka
Richter
Schumpa
Olbert
Schmöger
Luser
Dům pro chudé
Heinz
Langer
Markl
Toldrian
158 Schneider
159 Schlegl
42
-,07
-,04
1,10
2,48
-,14
-,39
-,06
2,09
-,08
2,83
-,05
-,28
2,47
-,29
1,39
-,03
-,06
-,07
-,07
-,15
-,26
-,06
3,28
3,05
-,12
11,11
4,30
-,19
-,26
9,08
8,69
-,06
-,05
3,06
-,65
17,64
9,04
-,06
-,11
Hiller Theresia , Krusch
Hajek Elisabeth , Theimer
Hoffmann Franz, nájemce Hantl Ad.
Kirschbaum Marie , Heinz
Kreller Christine
Schindler Josefa , Roßler
Schmöger Karl a Marie Kirschbaum
Obec Moravský Lačnov
Obec Moravský Lačnov
Kirsch Marie , Werner
Brezina Marie , Lug
Demel Johann a Marie , Kruschina
Lulei Johann a Math. ,Schaffer
Fordinal Heinrich a Marie , Heinz
Rindfleisch Franz a Marie Langer
Lang Josef a Marie , Kessler
Pachl Emma . Mattausch
Pachl Franz a Antonia , Wendl
Baar Theresia , Haupt
Kaupa Marie , Demel
Hiller Richard
Steiß Walter a Ernst
Karn Johann
Voltin Josef a Anna , Hübl
Hikele Aloisia , Langer
Kirsch Franz a Marie , Schindler
Markl Anton a Johanna , Demel
Friedl Johann a Stef. Richter
Krönes Otto a Alisabeth , Prax
Sischka Franz a Marie , Langer
Richter Josef a Marie , Kolowrat
Schumpa Otto a Ottilie , Schromm
Olbert Emil a Antonie , Neubauer
Schmöger Johann a Mathilde , Pur
Luser Josef a Amalia , Haupt
Obec Moravský Lačnov
Heinz Johann
Langer Anna , Stelzl a 4 děti
Markl Franz a Marie , Blodig
Toldrian Anna , ovdovělá Kirsch ,
Karn
Schneider Johann a Theresia , Haschka
Schlegl Theodor a Marie , Zindulka
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
Luser
Klinger
Schlegl
Manlik
Klinger
Kindl
Schindler
Huschka
Langer
Stelzl
Schindler
Kirsch
Hickele
Schlegl
Schindler
Niederle
Wittmann
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
Kohl
Wendl
Wendl
Antl
Kirsch
Schneider
Glanz
Bier
Glanz
Drimml
Schindler
Wendl
Neudert
Tschöpl
Neubauer
Kirsch
Puckner
Beck
Ratzer
Winzig
Plynárna Svitavy
Fuchs
Heger
Plynárna Svitavy
2,69
-,08
-,06
-,03
5,14
-,32
4,83
4,14
2,04
-,05
-,02
-,05
-,04
-,24
18,66
13,24
1,86
-,15
5,18
1,11
-,58
2,22
8,89
2,16
-,01
2,37
1,57
-,15
4,80
-,08
-,13
-,09
2,92
-,45
-,08
-,06
-,05
-,03
1,06
-,02
-,06
Luser Johann a Aloisia , Erker
Klinger Adolf a Anna , Kohl
Schlegl Franziska , Paul
Manlik Josef mladší
Klinger Adolf a Anna , Kohl
Kindl Hubert a Elisabeth , Batscha
Schindler Roert a Franziska , Gergele
Huschka Robert a Aurelie , Werner
Langer Franz a Ottilie , Karn
Stelzl Marie
Schindler Josef a Anna , Urban
Kirsch Marie , Werner
Hickele Johanna , Radetzky
Schlegl Theresia
Schindler Joh. a Gottfrieda , Tiederle
Niederle Anton a Ottilie , Haupt
Wittmann Anna,Schindler,Kruschina St.,
Wittmann
Kohl Adolf
Wendl Josef a Emma , Forberger
Wendl Franz a Elisabeta , Kruschina
Antl Marie , Langer
Kirsch Adolf
Schneider Leopold a Marie , Gipfl
Glanz Gustav
Bier Adolfine
Glanz Franz a Marie , Hiller
Drimml Franz
Schindler Franz a Anna , Krönes
Wendl Franz a Elisabeth , Rödl
Neudert Franz a Marie , Tast
Tschöpl Otto a Marie , Sponer
Neubauer Johann
Kirsch Hubert a Emma , Müller
Puckner Josef a Ottilie , Lücking
Beck Karl
Ratzer Anton
Winzig Wilhelm a Berta , Kohl
Město Svitavy
Fuchs Leopold
Heger Julius a Marie , Fohler
Město Svitavy
43
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
44
Plynárna Svitavy
Továrna Sponer
Siegel
Strážní domek
Strážnídomek
Strážní domek
Strážní domek
Eigel
Herbst
Beutel
Hantl
Faltus
Heinisch
Wittmann
Schindler
Klar
Kohl
Huschka
Pelzl
Forberger
Werner
Findeis
Dittmar
Tempes
Jarosch
Brenner
Schmid
Mrasek
Langhammer
Kaupa
Demel
Schlegl
Killer
Schneider
Neubauer
Schumpa
Woletz
Wendl
Prause
Wolf
Richter
3,40
-,55
3,13
-,01
-,64
-,02
-,02
-,13
-,02
-,02
-,02
4,82
-,03
-,03
-,31
-,04
-,02
-,09
-,04
-,08
-,04
-,02
-,05
-,02
-,07
-,02
-,16
14,61
-,93
-,04
-,05
-,08
-,03
Město Svitavy
Sponer Robert , (objekty TOS Svitavy)
Siegel Luise , Jaich
Německé dráhy
Německé dráhy
Německé dráhy
Německé dráhy
Eigel Reinhold
Herbst Franz
Beutel Hubert a Marie , Krauter
Hantl Theresia
Faltus Franz a Josefa , Kostlan
Schlegl Gert., dcera zemř. Heinische
Wittmann Franz a Anna , Antes
Schindler Rosalia , Schwab
Klar Marie , Prax a tři děti
Kohl Johann
Huschka Johanna , Schwab
Pelz Franz
Forberger Franz , příslušný k č.56
Werner Theresia , Hakala
Findeis Wilh . a Marie , Wittmann
Dittmar Johann a Marie , Czepan
Tempes Robert a Marie , Hiller
Jarosch Berta , Haupt
Brenner Josefa , ovdovělá Luser , Zecha
Schmid Alois a syn Franz
Mrasek Johann a Anna , Wala
Langhammer Leopoldine
Kaupa Alois a Anna , Meixner
Demel Robert a Antonie , Schlegel
Schlegl Theresia
Killer Adolf a Anna , Schlesinger
Schneider Ad. a Anna , Forberger
Neubauer Johann
Schumpa Otto a Ottilie , Schromm
Woletz Franz, podílník na č. 119
Wendl Karl a Marie , Eltschkner
Prause Amalie , ovdovělá Luser , Friedl
Wolf Johann a Antonie , Kaupa
Richter Franziska , ovdovělá Frodl , Behr
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
Heinz
Müller
Kaderka
Christ
Proksch
Langer
Häusler
Jandl
Jenisch
Langer
Wala
Zecha
Klaschka
Schindler
Roschka
Pokorny
Beutel
Slegl
Anderlik
Hendrich
Antl-Christ
Pabel
Blodig
Hendrich
Siegl
Pur
Kluson
Baar
Süsser
Schwarz
Prochaska
Herzig
Schiller
Karn
Prax
Löschinger
Hantl
Müller
Stussak
Schwetz
Markl
-,03
-,34
-,13
-,02
-,02
-,02
-,02
-,01
-,01
-,02
-,02
-,04
-,02
-,07
-,04
-,10
-,02
-,02
-,02
-,03
-,02
-,03
-,38
-,17
2,07
-,03
-,02
-,03
-,02
-,03
-,02
-,03
-,02
-,03
-,02
-,03
-,02
2,00
-,05
-,02
-,25
Heinz Marie , Hein
Müller Anton a Marie , Frodl
Kaderka Johann a Anna , Blodig
Christ Alois a Antonie , Proksche
Proksch Franz a Rosa , Schiller
Langer Franz a Emilie , ovdovělá Stelzl, Werner
Häusler Genoveva
Jandl Johann
Jenisch Adolf a Antonie , Heinisch
Langer Amalia , Draschil
Wala Franz a Antonie , Jenisch
Zecha Anna , Pur
Klaschka Marie , Schmid
Schindler Katharina , Tyrolt
Roschka Johann a Theresia , Demel
Pokorny Marie
Beutel Theresia , Cenek
Schlegl Theodor ( také č. 159)
Anderlik Josef a Marie , Schätz
Hendrich Franz
Antl Emilie a Marie, provdaná Christ
Pabel Rosina , Frank a 3 děti
Blodig Marie, Stefan
Hendrich Hugo a Elisabeta , Czepan
Siegl Berta , Köhler
Pur Rudolf a Berta , Schwab
Kluson Hugo a Marie, Hanauska
Baar Leopold a Antonie , Langer
Süsser Rudolf a Marie, Richter
Schwarz Franz a Amalia , Pur
Prochaska Antonie , Hanus
Herzig Josef a Amalia , Fischer
Schiller Adolf a Theresie, Jenisch
Karn Franz a Marie , Müller
Prax Anna , Schlögl
Löschinger Fr. Justine , Ottilie a Marie
Hantl Friedrich a Ludm., Schmöger
Müller Franz a Marie , Baar
Stussak Johann a Anna, Schmid
Schwetz Leopold a Marie , Beutel
Markl Alois a Hermina , Lasnitzky
45
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
Langer
Jusa
Hoschka
Albrecht
Fiebiger
Baar
Fohler
Wolf
Heger
Obecní úřad
Schindler
Schneider
Spořitelna
Heinz
Kindl
Hanus
Langer
Haupt
Steiner
Seidl
Klinger
Hendrich
-,05
-,23
1,62
-,04
Kohl
Schindler
Killer
Hammerle
Schmid
Haslinger
Jokesch
Meixner
Kruschina
Felkl
-,04
-,04
-,10
-,04
-,05
-,19
-,04
-,04
-,14
-,10
Zkráceně převzato
Leopold Paar
46
-,09
-,14
-,03
-,03
-,03
-,04
-,02
-,05
-,03
-,05
-,04
-,06
-,04
-,15
-,12
ze
Langer Franz a Anna , Heinz
Jusa Marie
Hoschka Theresia , Kunert
Albrecht Adolf a Christ., Huschka
Fiebiger Franz a Anna , Stelzl
Baar Johann a Theresia , Voltin
Fohler Johann a Theresia , Urban
Wolf Johann , Heger
Heger Theresia , ovdovělá Großnann , Kohl
Obec Moravský Lačnov
Schindler Franz a Marie , Prax
Schneider Franz a Hermine , Wolf
Spořící a půjčovní spolek ( budova mateřské školky)
Heinz Theresia
Kindl Bernh. A Martha , Weis , č.110
Hanus Franz a dcera Marie
Langer Ferdinand a Amalie . také č. 104
Haupt Ottilie , Steiner , 2 dcery ,příslusné k č.96
Steiner Theresia , Schneider
Seidl Franz a Emma , Hanus
Klinger Robert a Anna , Rutter
Hendrich Johann a Marie, Heinz
1940 zbořen , příslušel k č.90
Kohl Franz a Marie , Schindler
Schindler Edmund a Sofie , Schindler
Killer Leopold a Amalia , Lorenzl
Hammerle Johann a Josefa , Beutel
Schmid Franz a Gisela , Gaipl
Dr. Haslinger Franz
Jokesch Franz a Marie , Heinz
Meixner Franz a Marie , Stefan
Kruschina Erwin a Stefanie , Wittmann
Felkl Johann a Marie , Karn
záznamů
pana
vrchního
rady
Dipl.
Ing.