Bekaclip® -P

Komentáře

Transkript

Bekaclip® -P
Bekaclip® -P
Montážní návod
www.betafence.com
Výhody:
ý
y
Systém oplocení
Bekaclip®
Použití
systému oplocení
Bekaclip®-P poskytuje mnoho
výhod:
Systém Bekaclip® zahrnuje:
•Svařované sítě Pantanet® (Family,
Garden a Light) a Luxanet®
• Sloupky Bekaclip®-P
• Plastové spony.
• Velmi jednoduchá montáž
• Dlouhá životnost
• Odolnost vůči korozi
Sítě Pantanet® jsou bodově
svařované, což jim poskytuje
větší tuhost, odolnost a stabilitu
usnadňující montáž.
•Odolnost vůči
povětrnostním podmínkám
• Odolnost vůči nárazům
• Atraktivní vzhled
Sloupky Bekaclip®-P jsou vybaveny
montážní lištou, která umožňuje
rychlé uchycení sítě pomocí plastových spon.
Prvky systému
oplocení Bekaclip®
C. Kotvení
ANCROFIX ®
A . Svařovaná síť
Pantanet Family, Garden, Light
nebo Luxanet®
s výškou od 60 do 150 cm.
®
V tvrdé půdě lze osadit napínací
a středové sloupky pomocí kotvení
Ancrofix®, které nahradí betonování
sloupků v půdě.
B. Sloupky Bekaclip ® -P
D. Montážní kloub
Sloupky Bekaclip®-P
jsou zhotoveny z umělé hmoty
zpevněné kalenými ocelovými tyčemi.
kalená
ocelová tyč
Pomocí montážního kloubu
se připevňuje vzpěrný sloupek
k napínacímu sloupku.
Objímka je uzpůsobena
průměru sloupku a vzpěry.
•Dlouhá trvanlivost
•Tuhost
•Nerezaví
•Nevyžadují údržbu
umělá hmota
Sloupky Bekaclip®-P jsou používány jako:
napínací (1), vzpěrné (2) a středové (3).
E. Plastové spony
Spony jsou baleny po 50 kusech.
Počet balení se sponami nutných
pro namontování 25 bm oplocení:
(1) Napínací sloupky:
Jsou nutné pro napnutí sítě
na okrajích, v rozích
a také každých 25 bm oplocení
v přímém směru.
(2) Vzpěrné sloupky:
Použití:
•1 vzpěrný sloupek pro každý krajní sloupek.
•2 vzpěrné sloupky pro rohové a napínací sloupky, které jsou osazeny
každých 25 bm oplocení v přímém směru.
(3) Středové sloupky jsou osazovány každých 2,5 až 3 m.
Oplocení
(výška)
Sloupky Bekaclip®-P
(délka)
0,80 m
1,00 m
1,20 m
1,50 m
1,50 m
1,70 m
2,00 m
2,30 m
oplocení výška [m]
<1
1 ÷ 1,2
1,5
Garden
Light
Luxanet
1
1
1
2
2
2
2
2
2
F. Montážní sada
Kleště
Slouží k montáži plastových spon.
Napínací hřeben
Slouží k napínání svařované sítě
a k opravě polohy sítě vůči terénu.
Osazování sloupků
v podkladu
3. Osazování sloupků
ꆐ
¢ªê†
Pozor:
¤ªê†
¨ªÀ¡ªªê†
ꆐ
Montážní lišty všech sloupků musí
být na vnější straně oplocení. Pro
zabezpečení před usazováním půdy
podložte pod vzpěrný sloupek velký
kamen nebo použijte kotvení Ancrofix®.
2. Montáž objímek
Nasuňte objímku na napínací nebo
rohový sloupek. Upevněte objímku na
sloupku pomoci šroubu. Zkontrolujte
správnou polohu, výšku a úhel otvoru.
4. Betonování sloupků
Vyplňte díry betonem a
umístěte v nich sloupky.
Viditelná výška sloupků musí
být o 7 cm vyšší než je výška
sítě. Uspořádejte sloupky
na linii provázku a zkontrolujte, zda jsou osazeny svisle
pomocí vodováhy. Poté se
ujistěte, zda jsou sloupky
osazeny ve stejné výšce.
Ponechte vše dokud beton
neztvrdne (cca 1 týden).
Rohy:
V případě rohových sloupků musí být
montážní lišta otočena směrem ven
pro správné namontování sítě. Pro tyto
sloupky se předpokládá jedna vzpěra
pro každý směr napínání.
3!
3!
Výška oplocení
+ 7cm
¢ª
¢ª
£ªê†
¨ªÀ¡ªªê†
ꆐ
Vyhlubte díru s rozměry uvedenými na
obrázku pod každý sloupek. Rohový,
krajní a napínací sloupek (1), vzpěrný
sloupek (2) a středový sloupek (3).
¨ªÀ¡ªªê†
Před osazením sloupků je třeba vyrovnat pozemek. Poté je nutno vyznačit
přímou linii pomocí provázku spojujícího
dva kolíky a rozdělit celou délku na
úseky 2,5 až 3 m. Na konci určit místa
pro rohové a napínací (1), vzpěrné (2)
a středové (3) sloupky.
꣪
1. Příprava podkladu
Důležité před zahájením...
Použití kleští na spony
Několik zkoušek
... se sítí
a. Otevřete kleště a vložte sponu
do čelisti. Mezera ve svorce musí
směřovat na háček kleští.
Vyveďte háček kleští mimo montážní lištu
sloupku. Sponu upevněte na vodorovném
drátě sítě.
Pozor: háček kleští můžete zavést jak na
pravé, tak na levé straně montážní lišty, ale
vždy zvolte stranu, na které je svislý drát sítě
blíže k liště.
Háček řádně přimáčkněte k montážní liště
sloupku a zároveň zmáčkněte rukojeť
kleští. Spona bude automaticky
zamáčknuta na montážní liště.
Špatně upevněné spony můžete odstranit
pomocí obyčejných kleští.
b. Vyveďte háček kleští mimo
montážní lištu sloupku a sevřete
sponu.
... bez sítě
Pozor!
c. Háček řádně přimáčkněte
k montážní liště sloupku a zároveň
zmáčkněte rukojeť kleští. Spona
bude automaticky zamáčknuta na
montážní liště.
Spony můžete odstranit pomocí
obyčejných kleští.
1. Díky technickým přednostem svařovaných
sítí lze najednou napnout 25 bm sítě.
Nenapínejte síť s použitím středových
sloupků.
2. Vodorovné dráty sítě působí jako napínací
dráty. Plastové spony upevňujte na
vodorovných drátech tak, abyste docílili
rovnoměrného napnutí sítě.
Montáž sítě
v pěti krocích:
ryvr
ryvr
ryvr
ryvr
ryvr
¡êÐê¢
¥
¥
¥
£êÐê¤
KROK 1
KROK 3
Rozviňte 1 až 2 metry sítě.
Postavte svisle u prvního
sloupku.
Úplně rozviňte síť až
k napínacímu sloupku (nikdy
nevyužívejte středové sloupky
k napínaní svařované sítě).
Umístěte napínací hřeben
v polovině výšky sloupku tak,
aby obsáhnul nejméně dva
vodorovné dráty. Poté využijte
hřeben jako páku a napněte síť
tak, aby těsně přiléhala
ke sloupku. Dávejte přitom
pozor, aby se nepoškodil
svislý drát.
KROK 2
CM
Připevněte síť ke sloupku
zamáčknutím každého vodorovného drátu na montážní liště
pomocí spon. Síť upevněte tak,
aby se její horní okraj nacházel
2 cm pod vrškem sloupku
a 5 cm nad úrovní terénu
(což v budoucnu usnadní sekání
trávy u plotu a pod plotem).
KROK 4
Napínejte síť pomocí hřebenu
a připevněte vodorovné dráty
sítě k montážní liště (vodorovné
dráty nacházející se mezi zuby
hřebene).
Zopakujte napínání sítě nahoře
a dole pro zajištění stejného
napnutí sítě v celé výšce.
Připevněte všechny vodorovné
dráty pomocí spon.
CM
10
11
KROK 5
2. Dodatečné
napínání sítě
Připevněte síť ke středovým
sloupkům umístěním spon
každých 20 až 25 cm.
Pokud je napnutí sítě
nedostatečné nebo v případě
oplocování nerovných pozemků,
existuje možnost dodatečného
opravení napnutí sítě. Pro opravu napnutí sítě ohněte pomocí
jehel upevněných na hřebeni
vodorovné dráty znázorněné
na obrázku.
Pro zachování estetického vzhledu oplocení rozložte dodatečné
napnutí na větší počet ok sítě.
Montáž rohů
3. Spojování
Montážní lišta sloupku se musí
nacházet vně oplocení.
Pro každý rohový sloupek je
nutno použít jednu vzpěru pro
každý směr napínání.
Spojení dvou rolí sítě:
a. Odřízněte krajní svislé dráty spojovaných sítí.
b. Zbývající volné konce vodorovných drátů
omotejte kolem svislých drátů obou
spojovaných sítí (2 až 3krát).
c. Pečlivě odstřihněte zbytečné konce drátů.
Nespojujte sítě na úrovni sloupků. Spoj se
musí nacházet ve vzdálenosti několika ok sítě
od sloupku.
Praktické rady:
1. Napínání
V každém rohu a každých
25 bm v přímém směru je nutno
napnout síť stejným způsobem
jako na krajních sloupcích. Síť
napínejte nejprve v polovině
výšky sloupku a poté v horní
a dolní části. Nezapomeňte na
řádné upevnění sítě k montážní
liště pomocí spon (všechny
vodorovné dráty).
12
13
Nákupní seznam
4. Terénní nerovnosti
Vyber te si oplocení:
a. Menší terénní vlny:
Pantanet® Family — výšky: 81 / 102 / 122 / 152 cm
Pantanet® Garden — výšky: 81 / 102 / 122 / 152 cm
Pantanet® Light — výšky: 80 / 100 / 102 / 150 cm
Luxanet® — výšky: 91 / 117 / 142 cm
Upevňování ke sloupkům proveďte podle výše uvedených pokynů.
Pomocí dvou jehel, kterými je vybavený napínací hřeben, zahajte
opravu polohy sítě vůči úrovni pozemku. Pro vytvarování sítě v souladu
se svažováním pozemku umístěte dvě jehly hřebene tak, aby se mezi
nimi nacházel jeden vodorovný drát sítě (jedna jehla se musí nacházet nad drátem a druhá hned pod ním). Poté můžete zahájit ohýbání
vodorovného drátu na větší délce sítě tak, abyste docílili příslušného
narovnání a napnutí.
výška vašeho oplocení . ........................................................ cm
délka ...................................................................................m
děleno 25 = . ................................................. 25 metrových rolí
Určete výšku sloupků:
b. Větší terénní vlny a schody:
Umístěte síť u sloupku s příslušným sklonem vzhledem k terénu.
Určitá část ok sítě se bude nacházet za sloupkem. Poté namontujte síť
ke sloupku pomocí spon, které upevněte k montážní liště na každém
vodorovném drátě sítě. Pokud jsou dráty sítě příliš skloněny, narovnejte je pomocí hřebene vybaveného jehlami tak, aby bylo upevnění
spon snadnější. Vztažnou osou je vždy montážní lišta. Dráty by měly
být vždy rovnoběžné nebo kolmé na montážní lištu. Vzhledem k tomu,
že se jedná o svažitý terén, síť bude na krajních sloupcích vyčnívat za
požadovanou část oplocení. Odstřihněte zbytečné kusy sítě tak, aby
byla zachována možnost upevnění vodorovných drátů kolem sloupku.
Pantanet®
výška oplocení [cm]
Bekaclip®-P
výška sloupku [cm]
81 / 91
102 / 104
117 / 120 / 122
142 / 150 / 152
150
170
200
230
Určete počet sloupků:
napínací
sloupky
středové
sloupky
vzpěry
začátek oplocení
1
.........
1
konec oplocení
1
.........
1
1 napínací sloupek
se 2 vzpěrami v každém rohu
.........
.........
.........
každých 25 m
1 napínací sloupek se 2 vzpěrami
.........
.........
.........
každých 2,5 m 1 středový sloupek
.........
.........
.........
celkem
.........
.........
.........
1 ks
2 balení
.........
.........
.........
.........
1
1
Potřebné příslušenství:
montážní klouby
spony
kleště
napínací hřeben
14
15
na vzpěry
každých 25 m
.........
.........
All rights reser ved Bet afence 2007
distributor:
Betafence Sp. z o.o.
Ul. Dębowa 4, 47-246 Kotlarnia
tel.: +48 77 40 62 200, fax: +48 77 48 25 000
[email protected]
www.betafence.com
CZ

Podobné dokumenty

Manuál - Betafence

Manuál - Betafence napínejte síť dotahováním šroubů jednotlivých objímek (nebo napínáků) až bude síť správně napnutá a napínací drát se bude nacházet co nejblíže napínacího sloupku. Zahákněte horní drát o šroub přích...

Více

Katalog Betafence

Katalog Betafence za minimální tloušťky 100 mikronů. Kompletní systém Systém je složen z panelů různé výšky, podporovanými třemi typy sloupků, každý z nich se speciálním systémem upevnění. Všechny typy jsou k dispoz...

Více

Bezpečí pro to podstatné

Bezpečí pro to podstatné Tato záruka platí pro profesionální systémy oplocení. Je vystavena specificky pro určité místo   instalace oplocení a její pravost je potvrzena „záručním listem“ s evidenčním číslem.

Více

ceník - Démos trade, as

ceník - Démos trade, as ''RSURGHM--LQp21DREMHGQiYNX2 2PH]VNODGHP66NODGHP6 6NODGHPSRX]HQDFHQWUiOQtPVNODGČ66NODGHPSRX]HQDSURYR]RYQČY3UD]H66NODGHP Dodání: GRKRGLQ VENTU...

Více

Znaky barokní architektury

Znaky barokní architektury Portály, které v raném baroku navazují na portály renesanční, se stávají v 18. století často nejvýraznějším architektonickým prvkem stavby. Odpoutávají se od přísných forem, aby se ve vrcholném bar...

Více

Lesnictví - Betafence

Lesnictví - Betafence Holding Betafence je špičkovým evropským výrobcem systémů oplocení a systémů pro kontrolu přístupu. Všechny názvy výrobků a firemní názvy jsou chráněnými obchodními značkami Holdingu Betafence. Výr...

Více

Ursus® pro lesnictví a dálnice

Ursus® pro lesnictví a dálnice High Tensile plot má zvýšenou odolnost proti nárazům a deformacím. Díky nejvyšší kvalitě stačí umísťovat sloupky každých 8 – 10 metrů. Instalace plotu Ursus® AS je proto 3x rychlejší než u jiných s...

Více