Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

Komentáře

Transkript

Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Helena
Petr
Pavel
Kristýna
Libor
Jiljí
Lucie
Gabriela
Petr
Jan
Pavel
Emil
Pavel
Radka
Petr
Jitka
Ľubomír
Jaroslav
Vlastimil
Jan
Jana
Michal
Petra
Monika
Vilém
Martina
Anna
Petr
Petr
Miroslav
Petr
Ladislav
Přehled materiálů 2014, platný od 1. ledna 2014
3
Prosklení
PROMASEAL®
Nátěry a nástřiky
PROMASTOP®
Dvířka
Příslušenství
Přílohy
1. PROMATECT®-H – požárně ochranné stavební desky ..........................................................................................4
2. PROMATECT®-L – požárně ochranné stavební desky ...........................................................................................5
3. PROMATECT®-L500 – požárně ochranné stavební desky .....................................................................................6
4. PROMATECT®-LS – požárně ochranné stavební desky.........................................................................................7
5. PROMAXON®, typ A – požárně ochranné stavební desky .....................................................................................8
6. PROMATECT®-100 – požárně ochranné stavební desky .......................................................................................9
7. PROMATECT®-200 – požárně ochranné stavební desky .....................................................................................10
8. DURASTEEL® – vrstvená deska ..........................................................................................................................11
9. PROMAPYR®-T – desky z minerální vlny .............................................................................................................11
10. PROMATECT®-FS – ochrana tyčových prvků ......................................................................................................12
11. PROMATUBEX® – obklad kruhových ocelových sloupů.......................................................................................12
12. PROMATUBE® – prefabrikovaný potrubní dílec pro prostupy kouřovodů .............................................................13
13. PROMAGLAF® Hobby box pro prostup kouřovodů .............................................................................................13
14. Tmel PROMATMEL® ..........................................................................................................................................14
15. Tmel Promat® (práškový) ....................................................................................................................................14
16. Promat® K84 – lepidlo.........................................................................................................................................15
17. PROMAGLAS® – čirá požární skla ......................................................................................................................16
18. Promat®-SYSTEMGLAS – čirá požární skla.........................................................................................................17
19. PROMADRAHT® – čiré leštěné sklo s drátěnou vložkou ......................................................................................18
NOVÉ 20. PROMAGLAS® EW1 a F1 – čirá požární skla ......................................................................................................19
NOVÉ 21. Promat®-SYSTEMGLAS F1 – čirá požární skla....................................................................................................20
22. PROMASEAL®-S – požární silikon.......................................................................................................................21
23. Promat®-SYSTEMGLAS-silikon...........................................................................................................................21
24. PROMASEAL®-A – akrylátový tmel .....................................................................................................................22
25. PROMASEAL®-AG – požárně ochranný tmel ......................................................................................................22
26. PROMASEAL® – těsnící větrací výústková tvarovka.............................................................................................23
27. PROMASEAL®-PL – desky .................................................................................................................................24
28. PROMASEAL®-PL a XT – pásky .........................................................................................................................25
29. PROMASEAL®-PL – připojovací pásy .................................................................................................................26
30. PROMASEAL®-ST ..............................................................................................................................................26
31. PROMAPAINT® – nátěr na ocel ...........................................................................................................................27
32. PROMADUR® – nátěr na dřevo ...........................................................................................................................27
NOVÉ 33. PROMASPRAY® F250 – požárně ochranný nástřik .............................................................................................28
NOVÉ 34. Promat® FIXO-B a Promat® FIXO-M ...................................................................................................................28
NOVÉ 35. PROMASPRAY® P300 – požárně ochranný nástřik .............................................................................................29
NOVÉ 36. Promat® BONDSEAL ..........................................................................................................................................29
NOVÉ 37. Cafco FENDOLITE® MII – požárně ochranný nástřik............................................................................................30
NOVÉ 38. Promat® PSK 101 ...............................................................................................................................................30
NOVÉ 39. PROMASPRAY® T – suchá omítková směs .........................................................................................................31
40. PROMASTOP®-U – požárně ochranná manžeta .................................................................................................32
41. PROMASTOP®-FC3 – požárně ochranná manžeta .............................................................................................32
42. PROMASTOP®-FC6 – požárně ochranná manžeta .............................................................................................33
43. PROMASTOP®-FC10 – požárně ochranná manžeta ...........................................................................................33
NOVÉ 44. PROMASTOP®-W – požárně ochranný pás ........................................................................................................34
45. PROMASTOP®-S a -L – protipožární polštáře .....................................................................................................34
46. PROMASTOP®-B – systém stavebních tvarovek .................................................................................................35
47. PROMASTOP®-P – systém těsnicích zátek .........................................................................................................35
48. PROMASTOP®-I – požárně ochranná stěrková hmota ........................................................................................36
49. PROMASEAL®-A spray – univerzální požárně ochranná stěrková hmota .............................................................36
50. PROMASTOP®-CC – požárně ochranný nátěr ....................................................................................................37
51. PROMASTOP®-M – požárně ochranná malta .....................................................................................................37
52. Promat® – revizní dvířka, typ SP EI 15 až 90, EW 30 až 90 (i kouřotěsná) ..................................................................38
Příslušenství pro revizní dvířka Promat® ......................................................................................................................39
53. Promat® 2000 – impregnace ...............................................................................................................................40
54. Promat®-SR – impregnace ..................................................................................................................................40
55. PROMAFOAM®-C – protipožární pěna ................................................................................................................41
56. Štítek ke konstrukcím Promat..............................................................................................................................41
57. Proma Kolekce....................................................................................................................................................42
58. Půjčovna sponkovaček k deskovému materiálu Promat® ....................................................................................44
59. Závozové linky Promat® ......................................................................................................................................45
60. Řezání vodním paprskem ....................................................................................................................................46
Platební a dodací podmínky Promat s.r.o. .................................................................................................................48
Technicko-obchodní zástupci Promat pro Vás ............................................................................................................50
Sklady a výdejní místa materiálů Promat .....................................................................................................................51
Požárně ochranné desky
Obsah
Přehled materiálů 2014, platný od 1. ledna 2014
1. PROMATECT®-H – požárně ochranné stavební desky
Požárně ochranné desky
Popis výrobku
Kalcium-silikátové požárně ochranné stavební desky
PROMATECT®-H, bez azbestu. Samonosné stavební desky
velkého formátu pro požární ochranu staveb.
Třída reakce na oheň
A1 dle ČSN EN 13 501-1.
Oblasti použití
Výroba stavebních dílců pro stavebně technickou požární
ochranu, které lze dle platných úředních dokladů použít ve
všech oblastech pozemního stavitelství.
Technické údaje
Součinitel tepelné vodivosti λ
Objemová hmotnost ρ
Tloušťka desky
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
Standardní formáty mm
1250 x 2500
–
1250 x 2500
–
1250 x 2500
1250 x 3000
1250 x 2500
–
1250 x 2500
1250 x 3000
1250 x 2500
1250 x 3000
1250 x 2500
1250 x 3000
Hmotnost cca kg/m2
5,7
7,6
9,5
11,5
13,9
18,5
23,1
0,175 W/mK
cca 870 kg/m3
Počet desek/paleta
65
–
50
–
40
30
30
–
25
20
20
15
15
10
Zvláštní formáty a přířezy na vyžádání.
Nezapomeňte objednat
14. Tmel PROMATMEL® (str. 14) a profily, příp. materiály pro prostupy instalací (PROMASTOP®, PROMASEAL®)
Stanovení ceny
Ceny platí pro standardní formáty franco centrální sklad (EXW
dle Incoterms). V ceně není zahrnuta doprava z centrálního
skladu. Za škody způsobené při přepravě z centrálního skladu
a při následné manipulaci plně zodpovídá dopravce popř.
zákazník. Daň z přidané hodnoty (DPH) není zahrnuta do výše
uvedených cen.
Obaly
Desky PROMATECT® jsou skladovány a přepravovány na
speciálních paletách Promat, které nejsou zahrnuty v ceně.
Je-li za účelem zajištění bezpečnosti dopravy nebo ochrany
materiálu nezbytné další zabalení, jde toto k tíži kupujícího,
stejně jako případné náklady na zpětné zaslání zapůjčených
obalů.
Formáty
Desky v délkách 3000 mm je nutné objednat přímo na
zakázku. Termín dodání těchto desek je do 14 dnů.
Platba
Viz „Platební a dodací podmínky Promat s.r.o.“ na straně 48.
4
Přehled materiálů 2014, platný od 1. ledna 2014
Popis výrobku
Kalcium-silikátové požárně ochranné stavební desky
PROMATECT®-L, bez azbestu. Samonosné lehké stavební
desky velkého formátu pro požární ochranu staveb.
Třída reakce na oheň
A1 dle ČSN EN 13 501-1.
Oblasti použití
Výroba stavebních dílců pro požární ochranu staveb
dle platných úředních dokladů s přednostním použitím
voblastech, kde je vyžadována nízká přepravní a montážní
hmotnost. Při použití silnějších desek PROMATECT®-L je
možno vypustit nákladné dvouvrstvé obklady.
Technické údaje
Součinitel tepelné vodivosti λ
Objemová hmotnost ρ
0,083 W/mK
cca 450 kg/m3
Tloušťka desky
Standardní formáty mm
Hmotnost cca kg/m2
Počet desek/paleta
20 mm
1200 x 2500
9,5
40
25 mm
1200 x 2500
11,8
35
30 mm
1200 x 2500
14,2
30
40 mm
1200 x 2500
18,9
20
50 mm
1200 x 2500
23,6
16
Zvláštní formáty a přířezy na vyžádání.
Nezapomeňte objednat
14. Tmel PROMATMEL® (str. 14) a profily, příp. materiály pro prostupy instalací (PROMASTOP®, PROMASEAL®)
Stanovení ceny
Ceny platí pro standardní formáty franco centrální sklad (EXW
dle Incoterms). V ceně není zahrnuta doprava z centrálního
skladu. Za škody způsobené při přepravě z centrálního skladu
a při následné manipulaci plně zodpovídá dopravce popř.
zákazník. Daň z přidané hodnoty (DPH) není zahrnuta do výše
uvedených cen.
Obaly
Desky PROMATECT® jsou skladovány a přepravovány na
speciálních paletách Promat, které nejsou zahrnuty v ceně.
Je-li za účelem zajištění bezpečnosti dopravy nebo ochrany
materiálu nezbytné další zabalení, jde toto k tíži kupujícího,
stejně jako případné náklady na zpětné zaslání zapůjčených
obalů.
Formáty
Desky v délkách 3000 mm je nutné objednat přímo na
zakázku. Termín dodání těchto desek je do 14 dnů.
Platba
Viz „Platební a dodací podmínky Promat s.r.o.“ na straně 48.
5
Požárně ochranné desky
2. PROMATECT®-L – požárně ochranné stavební desky
Přehled materiálů 2014, platný od 1. ledna 2014
3. PROMATECT®-L500 – požárně ochranné stavební desky
Požárně ochranné desky
Popis výrobku
Kalcium-silikátové požárně ochranné
PROMATECT®-L500, bez azbestu.
stavební
desky
Třída reakce na oheň
A1 dle ČSN EN 13 501-1.
Oblasti použití
Výroba stavebních dílců pro stavebně technickou požární
ochranu, které lze dle platných úředních dokladů použít ve
všech oblastech pozemního stavitelství.
Technické údaje
Součinitel tepelné vodivosti λ
Objemová hmotnost ρ
0,090 W/mK
cca 500 kg/m3
Tloušťka desky
Standardní formáty mm
Hmotnost cca kg/m2
Počet desek/paleta
20 mm
1200 x 2500
10,5
40
25 mm
1200 x 2500
13,1
35
30 mm
1200 x 2500
15,8
30
35 mm
1200 x 2500
18,4
25
40 mm
1200 x 2500
21,0
20
50 mm
1200 x 2500
26,3
16
60 mm
1200 x 2500
31,5
10
Zvláštní formáty a přířezy na vyžádání.
Nezapomeňte objednat
14. Tmel PROMATMEL® (str. 14) a profily, příp. materiály pro prostupy instalací (PROMASTOP®, PROMASEAL®)
Stanovení ceny
Ceny platí pro standardní formáty franco centrální sklad (EXW
dle Incoterms). V ceně není zahrnuta doprava z centrálního
skladu. Za škody způsobené při přepravě z centrálního skladu
a při následné manipulaci plně zodpovídá dopravce popř.
zákazník. Daň z přidané hodnoty (DPH) není zahrnuta do výše
uvedených cen.
Obaly
Desky PROMATECT® jsou skladovány a přepravovány na
speciálních paletách Promat, které nejsou zahrnuty v ceně.
Je-li za účelem zajištění bezpečnosti dopravy nebo ochrany
materiálu nezbytné další zabalení, jde toto k tíži kupujícího,
stejně jako případné náklady na zpětné zaslání zapůjčených
obalů.
Platba
Viz „Platební a dodací podmínky Promat s.r.o.“ na straně 48.
6
Přehled materiálů 2014, platný od 1. ledna 2014
Popis výrobku
Kalcium-silikátové požárně ochranné stavební desky
PROMATECT®-LS, bez azbestu. Samonosné lehké stavební
desky velkého formátu pro požární ochranu staveb.
Třída reakce na oheň
A1 dle ČSN EN 13 501-1.
Oblasti použití
Výroba stavebních dílců pro požární ochranu staveb dle
platných úředních dokladů s přednostním použitím v
oblastech, kde je vyžadována nízká přepravní a montážní
hmotnost. Při použití silnějších desek PROMATECT®-LS je
možno vypustit nákladné dvouvrstvé obklady.
Technické údaje
Součinitel tepelné vodivosti λ
Objemová hmotnost ρ
0,087 W/mK
cca 490 kg/m3
Tloušťka desky
Standardní formáty
Hmotnost cca kg/m2
Počet desek/paleta
30 mm
1200 x 2500 mm
17,1
30
35 mm
1200 x 2500 mm
20,0
25
40 mm
1200 x 2500 mm
21,3
20
45 mm
1200 x 2500 mm
24,0
18
50 mm
1200 x 2500 mm
26,6
16
Zvláštní formáty a přířezy na vyžádání.
Nezapomeňte objednat
14. Tmel PROMATMEL® (str. 14) a profily, příp. materiály pro prostupy instalací (PROMASTOP®, PROMASEAL®)
Stanovení ceny
Ceny platí pro standardní formáty franco centrální sklad (EXW
dle Incoterms). V ceně není zahrnuta doprava z centrálního
skladu. Za škody způsobené při přepravě z centrálního skladu
a při následné manipulaci plně zodpovídá dopravce popř.
zákazník. Daň z přidané hodnoty (DPH) není zahrnuta do výše
uvedených cen.
Obaly
Desky PROMATECT® jsou skladovány a přepravovány na
speciálních paletách Promat, které nejsou zahrnuty v ceně.
Je-li za účelem zajištění bezpečnosti dopravy nebo ochrany
materiálu nezbytné další zabalení, jde toto k tíži kupujícího,
stejně jako případné náklady na zpětné zaslání zapůjčených
obalů.
Platba
Viz „Platební a dodací podmínky Promat s.r.o.“ na straně 48.
7
Požárně ochranné desky
4. PROMATECT®-LS – požárně ochranné stavební desky
Přehled materiálů 2014, platný od 1. ledna 2014
5. PROMAXON®, typ A – požárně ochranné stavební desky
Požárně ochranné desky
Popis výrobku
Kalcium-sulfát-silikátové požárně ochranné stavební desky
PROMAXON®, typ A, bez azbestu. Samonosné stavební
desky velkého formátu pro požární ochranu staveb.
Třída reakce na oheň
A1 dle ČSN EN 13 501-1.
Oblasti použití
Výroba stavebních dílců pro stavebně technickou požární
ochranu, které lze dle platných úředních dokladů použít ve
všech oblastech pozemního stavitelství.
Technické údaje
Součinitel tepelné vodivosti λ
Objemová hmotnost ρ
0,280 W/mK
cca 850 kg/m3
Tloušťka desky
Standardní formáty
Hmotnost cca kg/m2
Počet desek/paleta
8 mm
1200 x 2500 mm
7,3
50
10 mm
1200 x 2500 mm
9,0
40
12 mm
1200 x 2500 mm
11,0
30
15 mm
1200 x 2500 mm
13,1
25
18 mm
1200 x 2500 mm
15,6
20
20 mm
1200 x 2500 mm
17,3
20
Zvláštní formáty a přířezy na vyžádání.
Nezapomeňte objednat
14. Tmel PROMATMEL® (str. 14) a profily, příp. materiály pro prostupy instalací (PROMASTOP®, PROMASEAL®)
Stanovení ceny
Ceny platí pro standardní formáty franco centrální sklad (EXW
dle Incoterms). V ceně není zahrnuta doprava z centrálního
skladu. Za škody způsobené při přepravě z centrálního skladu
a při následné manipulaci plně zodpovídá dopravce popř.
zákazník. Daň z přidané hodnoty (DPH) není zahrnuta do výše
uvedených cen.
Obaly
Desky PROMAXON® jsou skladovány a přepravovány na
speciálních paletách Promat, které nejsou zahrnuty v ceně.
Je-li za účelem zajištění bezpečnosti dopravy nebo ochrany
materiálu nezbytné další zabalení, jde toto k tíži kupujícího,
stejně jako případné náklady na zpětné zaslání zapůjčených
obalů.
Platba
Viz „Platební a dodací podmínky Promat s.r.o.“ na straně 48.
8
Přehled materiálů 2014, platný od 1. ledna 2014
Popis výrobku
Kalcium-sulfát-silikátové požárně ochranné stavební desky
PROMATECT®-100, bez azbestu. Samonosné stavební
desky velkého formátu pro požární ochranu staveb.
Třída reakce na oheň
A1 dle ČSN EN 13 501-1.
Oblasti použití
Výroba stavebních dílců pro stavebně technickou požární
ochranu, které lze dle platných úředních dokladů použít ve
všech oblastech pozemního stavitelství.
Technické údaje
Součinitel tepelné vodivosti λ
Objemová hmotnost ρ
0,270 W/mK
cca 810 kg/m3
Tloušťka desky
Standardní formáty
Hmotnost cca kg/m2
Počet desek/paleta
8 mm
1200 x 2500 mm
7,0
50
10 mm
1200 x 2500 mm
8,6
40
12 mm
1200 x 2500 mm
10,5
30
15 mm
1200 x 2500 mm
12,5
25
18 mm
1200 x 2500 mm
14,9
20
20 mm
1200 x 2500 mm
16,5
20
25 mm
1200 x 2500 mm
22,1
15
Zvláštní formáty a přířezy na vyžádání.
Nezapomeňte objednat
14. Tmel PROMATMEL® (str. 14) a profily, příp. materiály pro prostupy instalací (PROMASTOP®, PROMASEAL®)
Stanovení ceny
Ceny platí pro standardní formáty franco centrální sklad (EXW
dle Incoterms). V ceně není zahrnuta doprava z centrálního
skladu. Za škody způsobené při přepravě z centrálního skladu
a při následné manipulaci plně zodpovídá dopravce popř.
zákazník. Daň z přidané hodnoty (DPH) není zahrnuta do výše
uvedených cen.
Obaly
Desky PROMATECT® jsou skladovány a přepravovány na
speciálních paletách Promat, které nejsou zahrnuty v ceně.
Je-li za účelem zajištění bezpečnosti dopravy nebo ochrany
materiálu nezbytné další zabalení, jde toto k tíži kupujícího,
stejně jako případné náklady na zpětné zaslání zapůjčených
obalů.
Platba
Viz „Platební a dodací podmínky Promat s.r.o.“ na straně 48.
9
Požárně ochranné desky
6. PROMATECT®-100 – požárně ochranné stavební desky
Přehled materiálů 2014, platný od 1. ledna 2014
7. PROMATECT®-200 – požárně ochranné stavební desky
Požárně ochranné desky
Popis výrobku
Kalcium-sulfát-silikátové požárně ochranné stavební desky
PROMATECT®-200, bez azbestu. Samonosné stavební
desky velkého formátu pro požární ochranu staveb.
Třída reakce na oheň
A1 dle ČSN EN 13 501-1.
Oblasti použití
Výroba stavebních dílců pro stavebně technickou požární
ochranu, které lze dle platných úředních dokladů použít ve
všech oblastech pozemního stavitelství.
Technické údaje
Součinitel tepelné vodivosti λ
Objemová hmotnost ρ
0,189 W/mK
cca 750 kg/m3
Tloušťka desky
Standardní formáty
Hmotnost cca kg/m2
Počet desek/paleta
12 mm
1200 x 2500 mm
9,1
30
15 mm
1200 x 2500 mm
11,3
30
18 mm
1200 x 2500 mm
13,6
25
20 mm
1200 x 2500 mm
15,1
25
25 mm
1200 x 2500 mm
18,9
20
30 mm
1200 x 2500 mm
22,6
15
Zvláštní formáty a přířezy na vyžádání.
Nezapomeňte objednat
14. Tmel PROMATMEL® (str. 14) a profily, příp. materiály pro prostupy instalací (PROMASTOP®, PROMASEAL®)
Stanovení ceny
Ceny platí pro standardní formáty franco centrální sklad (EXW
dle Incoterms). V ceně není zahrnuta doprava z centrálního
skladu. Za škody způsobené při přepravě z centrálního skladu
a při následné manipulaci plně zodpovídá dopravce popř.
zákazník. Daň z přidané hodnoty (DPH) není zahrnuta do výše
uvedených cen.
Obaly
Desky PROMATECT® jsou skladovány a přepravovány na
speciálních paletách Promat, které nejsou zahrnuty v ceně.
Je-li za účelem zajištění bezpečnosti dopravy nebo ochrany
materiálu nezbytné další zabalení, jde toto k tíži kupujícího,
stejně jako případné náklady na zpětné zaslání zapůjčených
obalů.
Platba
Viz „Platební a dodací podmínky Promat s.r.o.“ na straně 48.
10
Přehled materiálů 2014, platný od 1. ledna 2014
Popis výrobku
DURASTEEL® je požárně ochranná deska na bázi cementu,
která je oboustranně vyztužena pozinkovaným plechem tl.
0,5 mm. Desky DURASTEEL® mají vysokou mechanickou
pevnost, jsou odolné proti korozi a ekologické.
Třída reakce na oheň
A1 dle ČSN EN 13 501-1.
Oblasti použití
Výroba stavebních dílců pro stavebně technické požární
zabezpečení ve speciálních oblastech pozemního stavitelství
a průmyslových staveb s vysokými mechanickými požadavky,
jako např. elektrárny, petrochemická zařízení, tunely, zařízení
automobilového průmyslu. Desky lze použít v exteriéru bez
další povrchové úpravy.
Tloušťka desky
Standardní formáty mm
Hmotnost cca kg/m2
6 mm
1200 x 2500
cca 17 kg/m2
9,5 mm
1200 x 2500
cca 21 kg/m2
9. PROMAPYR®-T – desky z minerální vlny
Popis výrobku
Desky z minerální vlny PROMAPYR®-T, alternativně opatřené
protipožární stěrkou řady PROMASTOP® tloušťky 1 mm,
z jedné nebo obou stran.
Oblasti použití
Desky možno dodávat zformátovené dle požadavků přímo
z výroby (vodní paprsek, pásové pily, ruční řezání) - trapézy,
kabelové ucpávky, zhotovování protipožárních kabelových
přepážek PROMASTOP®-E pro montáž do stěn a stropů
třídy požární odolnosti EI 30 až EI 120 dle ČSN EN 13 501-2,
trubní a kabelové ucpávky, dotěsnění spár.
Tloušťka
desky
Standardní
formáty mm
Popis
Hmotnost
cca kg/m3
Třída reakce
na oheň
Bod tání
140
A1 dle ČSN EN
13 501-1
1000 °C
deska z minerální vlny PROMAPYR®-T
(bez stěrkového nátěru)
50 mm
600 x 1000
deska z minerální vlny PROMAPYR®-T opatřená
jednostranným nátěrem stěrkou PROMASTOP®-I
deska z minerální vlny PROMAPYR®-T opatřená
oboustranným nátěrem stěrkou PROMASTOP®-I
* Ceny nestandardních formátů a přířezů na vyžádání.
Stanovení ceny
Ceny jsou stanoveny včetně balení. Ceny platí pro materiál
franco centrální sklad (EXW dle Incoterms). V ceně není
zahrnuta doprava z centrálního skladu. Za škody způsobené
při přepravě z centrálního skladu a při následné manipulaci
plně zodpovídá dopravce popř. zákazník. Daň z přidané
hodnoty (DPH) není zahrnuta do výše uvedených cen.
Obaly
Je-li za účelem zajištění bezpečnosti dopravy nebo ochrany
materiálu nezbytné další zabalení, jde toto k tíži kupujícího,
stejně jako případné náklady na zpětné zaslání zapůjčených
obalů.
Platba
Viz „Platební a dodací podmínky Promat s.r.o.“ na straně 48.
11
Požárně ochranné desky
8. DURASTEEL® – vrstvená deska
Přehled materiálů 2014, platný od 1. ledna 2014
10. PROMATECT®-FS – ochrana tyčových prvků
Požárně ochranné desky
Popis výrobku
Ochrana tyčových prvků PROMATECT®-FS:
tloušťka obkladu:
20, 25, 30, 40 mm, tolerance -1/+3 mm
dodávaná délka:
1200 mm, tolerance ±3 %
rozměrová tolerance: délka ± 5 mm
vnitřní průměr:
-0 mm/+4 mm
Oblasti použití
Obklad ocelových sloupů kruhových průřezů. Dle vnitřního
průměru, čtvrtkruhy, půlkruhy nebo segmenty.
Další informace viz katalog Promat – Požární bezpečnost
staveb dle EN.
Ceny a dodací lhůta
Na vyžádání dle vnitřního průměru.
Nezapomeňte objednat
14. Tmel PROMATMEL® (str. 14) a 16. lepidlo Promat® K84 (str. 15)
11. PROMATUBEX® – obklad kruhových ocelových sloupů
Popis výrobku
Obklad PROMATUBEX® je tvořen úzkými přířezy z kalciumsilikátových desek PROMATECT®-L délky 1 200 mm,
které jsou vzájemně propojeny. Šířka a počet přířezů jsou
optimalizovány podle průměru sloupu.
Tloušťku určuje požadovaná požární odolnost.
Oblasti použití
Zajištění požární odolnosti v rozmezí R 15 až R 180 ocelových
sloupů při zachování estetických požadavků architektů na
kruhový průřez. Návrh obkladu a jeho provedení viz katalog
Promat kat. list 415.85.
Ceny a dodací lhůta
Na vyžádání dle požadavku.
Nezapomeňte objednat
14. Tmel PROMATMEL® (str. 14) nebo 15. Tmel Promat (str. 14) a 16. lepidlo Promat K 84 (str. 15)
Stanovení ceny
Ceny jsou stanoveny včetně balení. Ceny platí pro materiál
franco centrální sklad (EXW dle Incoterms). V ceně není
zahrnuta doprava z centrálního skladu. Za škody způsobené
při přepravě z centrálního skladu a při následné manipulaci
plně zodpovídá dopravce popř. zákazník. Daň z přidané
hodnoty (DPH) není zahrnuta do výše uvedených cen.
12
Obaly
Je-li za účelem zajištění bezpečnosti dopravy nebo ochrany
materiálu nezbytné další zabalení, jde toto k tíži kupujícího,
stejně jako případné náklady na zpětné zaslání zapůjčených
obalů.
Platba
Viz „Platební a dodací podmínky Promat s.r.o.“ na straně 48.
Přehled materiálů 2014, platný od 1. ledna 2014
Popis výrobku
vyroben jako jeden kompaktní celek
• přesné rozměry
• rychlá a bezproblémová montáž
• připevnění pomocí vrutů nebo sponek
• hygienická a ekologická nezávadnost
• napojení kouřovodu do komínu pod úhlem 45° a 90°
• baleno v kartonovém obalu – snadný transport
• bezpečný prostup kouřovodu do komínu s vnějším
průměrem kouřovodu do 200 mm a tloušťky stěny do
300 mm
• bezpečný prostup kouřovodu v dřevěných stěnách (vnitřní
a vnější stěny), dřevěných trámových stropech; střechách
i v masivních stavebních dílech
Oblasti použití
Odizolování kouřovodů od přiléhajících hořlavých stavebních
materiálů.
Ceny a dodací lhůty
Na vyžádání dle požadavku.
13. PROMAGLAF® Hobby box pro prostup kouřovodů
Popis výrobku
PROMAGLAF® jsou rohože z vysokoteplotního skleněného
vlákna na bázi oxidu křemičitého, vápenatého a hořečnatého
s klasifikační teplotou 1200 °C. Předností materiálu
PROMAGLAF® je jeho odolnost vůči vysokým teplotám klasifikační teplota 1200 °C zaručuje, že materiál odolává
i takovému zatížení jako je například komínový požár. Rohož
je díky vhodnému chemickému složení „biorozpustná“.
Oblasti použití
Rohož PROMAGLAF® je vhodná především na izolaci
kouřovodů při průchodu hořlavým stavebním materiálem
a řadu dalších podobných aplikací.
Třída reakce na oheň
A1 dle ČSN EN 13 501-1.
Popis
Klasifikační teplota
Hmotnost
Rozměr
PROMAGLAF® Hobby box
1 200 °C
1,85 kg
25,4 × 610 × 1000 mm
Stanovení ceny
Ceny jsou stanoveny včetně balení. Ceny platí pro materiál
franco centrální sklad (EXW dle Incoterms). V ceně není
zahrnuta doprava z centrálního skladu. Za škody způsobené
při přepravě z centrálního skladu a při následné manipulaci
plně zodpovídá dopravce popř. zákazník. Daň z přidané
hodnoty (DPH) není zahrnuta do výše uvedených cen.
Obaly
Je-li za účelem zajištění bezpečnosti dopravy nebo ochrany
materiálu nezbytné další zabalení, jde toto k tíži kupujícího,
stejně jako případné náklady na zpětné zaslání zapůjčených
obalů.
Platba
Viz „Platební a dodací podmínky Promat s.r.o.“ na straně 48.
13
Požárně ochranné desky
12. PROMATUBE® – prefabrikovaný potrubní dílec pro prostupy kouřovodů
Přehled materiálů 2014, platný od 1. ledna 2014
14. Tmel PROMATMEL®
Požárně ochranné desky
Popis výrobku
Tmel PROMATMEL® je speciálně vyvinutá bílá spárovací
hmota připravená k okamžitému použití, která po zatvrdnutí
drží na stěnových a stropních plochách.
Oblasti použití
Vyplňování a zahlazování spár desek PROMATECT®
a řezných hran, zatmelování připevňovacích prvků, celoplošné
zatmelování ploch sestavených z desek PROMATECT®.
Vyplňování a zahlazování trhlin ve stěnách, stropech
a obkladech z jiných stavebních materiálů.
Tmel PROMATMEL® se používá jen ve vnitřních prostorách.
Popis
Tmel PROMATMEL®
Způsob dodání
Balení
spárovací hmota v umělohmotných nádobách
10 kg
15. Tmel Promat® (práškový)
Popis výrobku
Tmel Promat® je speciálně vyvinutá bílá suchá směs, která po
rozmíchání s vodou vytváří plasticky tvárnou hmotu, a ta po
zatvrdnutí drží na stěnových a stropních plochách.
Oblasti použití
Vyplňování a zahlazování spár desek PROMATECT®
a řezných hran, zatmelování připevňovacích prvků, celoplošné
zatmelování ploch sestavených z desek PROMATECT®.
Vyplňování a zahlazování trhlin ve stěnách, stropech
a obkladech z jiných stavebních materiálů.
Tmel Promat® se používá jen ve vnitřních prostorách.
Popis
Tmel Promat®
Způsob dodání
Balení
suchý prášek v papírových pytlích s PVC vložkou
20 a 25 kg
Stanovení ceny
Ceny platí pro materiál franco centrální sklad (EXW dle
Incoterms). V ceně není zahrnuta doprava z centrálního
skladu. Za škody způsobené při přepravě z centrálního skladu
a při následné manipulaci plně zodpovídá dopravce popř.
zákazník. Daň z přidané hodnoty (DPH) není zahrnuta do výše
uvedených cen.
14
Obaly
Je-li za účelem zajištění bezpečnosti dopravy nebo ochrany
materiálu nezbytné další zabalení, jde toto k tíži kupujícího,
stejně jako případné náklady na zpětné zaslání zapůjčených
obalů.
Platba
Viz „Platební a dodací podmínky Promat s.r.o.“ na straně 48.
Přehled materiálů 2014, platný od 1. ledna 2014
Popis výrobku
Lepidlo Promat® K84 je lepidlo na bázi vodního skla,
modifikované dodatečnými anorganickými plnivy. Lepidlo
Promat® K84 má hustou konzistenci. Je to hmota připravená
k upotřebení.
Oblasti použití
Speciální lepení v protipožární ochraně a vysokotepelné
technice.
Barva
Šedá.
Skladovatelnost
Materiál lze za běžných podmínek skladovat 12 měsíců před
otevřením.
Popis
Způsob dodání
Balení
Lepidlo Promat® K84
minikartuše
23 g
Lepidlo Promat® K84
kartuše
310 ml
Lepidlo Promat® K84
sáček
1 kg
Lepidlo Promat® K84
umělohmotná nádoba
7,5 kg
Stanovení ceny
Ceny jsou stanoveny včetně balení. Ceny platí pro materiál
franco centrální sklad (EXW dle Incoterms). V ceně není
zahrnuta doprava z centrálního skladu. Za škody způsobené
při přepravě z centrálního skladu a při následné manipulaci
plně zodpovídá dopravce popř. zákazník. Daň z přidané
hodnoty (DPH) není zahrnuta do výše uvedených cen.
Obaly
Je-li za účelem zajištění bezpečnosti dopravy nebo ochrany
materiálu nezbytné další zabalení, jde toto k tíži kupujícího,
stejně jako případné náklady na zpětné zaslání zapůjčených
obalů.
Platba
Viz „Platební a dodací podmínky Promat s.r.o.“ na straně 48.
15
Požárně ochranné desky
16. Promat® K84 – lepidlo
Přehled materiálů 2014, platný od 1. ledna 2014
17. PROMAGLAS® – čirá požární skla
Prosklení
Popis výrobku
PROMAGLAS® je vrstvené sklo odolné proti požáru. Požární
zkoušky provedené dle ČSN EN 1364-1 a ČSN EN 1634-1
prokázaly, že jsou splněny všechny požadavky na požárně
dělící stavební dílce.
Oblasti použití
PROMAGLAS® se používá především tam, kde má být
zajištěna optimální požární ochrana ve spojení s viditelností
a propustností světla.
Dodávané formáty
Tabule vrstveného skla upravené přímo k vestavění, které
nesmí být následně obráběny či přiřezávány.
Uskladnění, přeprava atd.
Viz katalog Promat – Požární bezpečnost staveb dle EN.
Maximální výrobní formát**
Hmotnost cca
kg/m2
Tloušťka
mm
Propustnost světla
cca %
PROMAGLAS® EW 30
2050 x 2950 mm
17
8
89
PROMAGLAS® EI 15/EW 30
2050 x 2950 mm
20
9
86
PROMAGLAS® EI 30/EW 45
2050 x 2950 mm
40
17
84
PROMAGLAS® EI 45/EW 60
2050 x 2950 mm
37
18
86
PROMAGLAS® EI 60/EW 90
2050 x 2950 mm
60
26
81
PROMAGLAS® EI 90
2050 x 2950 mm
75
35
79
elastická zasklívací páska
3 x 9 a 5 x 12 mm
–
–
–
6 x 40 x 10 mm (až 40 mm)
–
6
–
Popis
montážní podložka pod sklo
Nejmenší fakturovatelná velikost tabule 0,2 m2; příplatky za nestandardní tvary - šikminy 15 %, ovály 30 % - k ceně opsaného, technologicky
nejbližšího, pravoúhlého tvaru zvětšeného o 2 cm v každém rozměru.
** použít lze vždy max. takový formát skleněné tabule, který je schválen pro osazení v konkrétním konstrukčním systému
– vyráběný maximální formát nemusí být shodný s odzkoušeným
– uváděné požární odolnosti jednotlivých skel = „dosažené firmou Promat“
Nezapomeňte objednat
22. PROMASEAL®-S (str. 21), 28. pásky PROMASEAL® (str. 25) a podložky pod sklo
Důležité pokyny
Stanovení ceny
Materiál je dodáván včetně standardního balení. Ceny jsou
PROMAGLAS® se používá výhradně jen ve vnitřních
prostorách. PROMAGLAS® nesmí být vystaven UV-paprskům,
kalkulovány franco centrální sklad (EXW dle Incoterms). V ceně
přímému slunečnímu záření a dlouhodobému tepelnému
není zahrnuta doprava k odběrateli. Za škody způsobené při
působení ( 40 °C). Při obvodu kraje až do 20 mm mohou
přepravě z místa nakládky a při následné manipulaci plně
vystupovat bublinky vzniklé při výrobě, které jsou zakryty
zodpovídá dopravce popř. zákazník. Daň z přidané hodnoty
rámem. Není vyloučeno, že se uvnitř tabulí mohou vyskytovat
(DPH) není zahrnuta do výše uvedených cen.
Cena zvláštního provedení a dodací lhůta
malé bubliny nebo vměstky, které však nejsou ze vzdálenosti
Na vyžádání.
cca 1 m znatelné. Požárně ochranné vlastnosti skel
Obaly
PROMAGLAS® tím nejsou narušeny a proto není důvod k
reklamaci – odpovídá ČSN EN 12 543-6.
PROMAGLAS® je expedován na vratných stojanech. Dle naší
volby mohou být však použity i jednorázové dřevěné bedny.
Zvláštní provedení
PROMAGLAS® může být podle přání zhotoven v různých
Jiné než standardní obaly je povinen hradit zákazník. Je-li za
barevných odstínech (zelený, bronzový a šedivý odstín).
účelem zajištění bezpečnosti dopravy nebo ochrany materiálu
Rovněž je možné i zvláštní provedení skel PROMAGLAS® jako
nezbytné další zabalení, jde toto k tíži kupujícího, stejně jako
bezpečnostní sklo, popř. neprůstřelné sklo.
případné náklady na zpětné zaslání zapůjčených obalů.
Zvláštní tvary
Platba
Vedle běžných pravoúhlých nebo čtvercových formátů může
Viz „Platební a dodací podmínky Promat s.r.o.“ na straně 48.
být PROMAGLAS® dodáván v nejrůznějších tvarech, jako
např. oválné lichoběžníkové a trojúhelníkové.
16
Přehled materiálů 2014, platný od 1. ledna 2014
Popis výrobku
Promat®-SYSTEMGLAS je vrstvené sklo odolné proti požáru.
Požární zkoušky provedené dle ČSN EN 1364-1 a ČSN EN
1634-1 prokázaly, že jsou splněny všechny požadavky na
požárně dělící stavební dílce.
Oblasti použití
Promat®-SYSTEMGLAS se používá především tam, kde
má být zajištěna optimální požární ochrana ve spojení s
viditelností a propustností světla.
Dodávané formáty
Tabule vrstveného skla upravené přímo k vestavění, které
nesmí být následně obráběny či přiřezávány.
Uskladnění, přeprava atd.
Viz katalog Promat – Požární bezpečnost staveb dle EN.
Maximální výrobní formát**
Hmotnost cca
kg/m2
Tloušťka
mm
Propustnost světla
cca %
Promat®-SYSTEMGLAS 30, typ 1
2050 x 2950 mm
40
17
84
Promat®-SYSTEMGLAS 60, typ 1
2050 x 2950 mm
60
26
83
Promat®-SYSTEMGLAS 90, typ 1
2050 x 2950 mm
75
35
82
–
–
–
–
3 x 9 a 5 x 12 mm
–
–
–
6 x 40 x 10 mm (až 40 mm)
–
6
–
Popis
provedení C-hrany (příplatek)
elastická zasklívací páska
montážní podložka pod sklo
Nejmenší fakturovatelná velikost tabule 0,2 m2; příplatky za nestandardní tvary - šikminy 15 %, ovály 30 % - k ceně opsaného, technologicky
nejbližšího, pravoúhlého tvaru zvětšeného o 2 cm v každém rozměru.
** použít lze vždy max. takový formát skleněné tabule, který je schválen pro osazení v konkrétním konstrukčním systému
– vyráběný maximální formát nemusí být shodný s odzkoušeným
– uváděné požární odolnosti jednotlivých skel = „dosažené firmou Promat“
Nezapomeňte objednat:
22. PROMASEAL®-S (str. 21), 28. pásky PROMASEAL® (str. 25) a podložky pod sklo
Důležité pokyny
Stanovení ceny
Materiál je dodáván včetně standardního balení. Ceny jsou
Promat®-SYSTEMGLAS se používá výhradně jen ve vnitřních
prostorách. Promat®-SYSTEMGLAS nesmí být vystaven
kalkulovány franco centrální sklad (EXW dle Incoterms). V ceně
UV-paprskům, přímému slunečnímu záření a dlouhodobému
není zahrnuta doprava k odběrateli. Za škody způsobené při
tepelnému působení ( 40 °C). Při obvodu kraje až do 20 mm
přepravě z místa nakládky a při následné manipulaci plně
mohou vystupovat bublinky vzniklé při výrobě, které jsou
zodpovídá dopravce popř. zákazník. Daň z přidané hodnoty
zakryty rámem. Není vyloučeno, že se uvnitř tabulí mohou
(DPH) není zahrnuta do výše uvedených cen.
Cena zvláštního provedení a dodací lhůta
vyskytovat malé bubliny nebo vměstky, které však nejsou ze
Na vyžádání.
vzdálenosti cca 1 m znatelné. Požárně ochranné vlastnosti
Obaly
skel Promat®-SYSTEMGLAS tím nejsou narušeny a proto
Promat®-SYSTEMGLAS je expedován na vratných stojanech.
není důvod k reklamaci – odpovídá ČSN EN 12 543-6.
Dle naší volby mohou být však použity i jednorázové dřevěné
Zvláštní provedení
Promat®-SYSTEMGLAS může být podle přání zhotoven
bedny. Jiné než standardní obaly je povinen hradit zákazník.
v různých barevných odstínech (zelený, bronzový a šedivý
Je-li za účelem zajištění bezpečnosti dopravy nebo ochrany
odstín). Rovněž je možné i zvláštní provedení skel Promat®materiálu nezbytné další zabalení, jde toto k tíži kupujícího,
SYSTEMGLAS jako bezpečnostní sklo, popř. ne- průstřelné
stejně jako případné náklady na zpětné zaslání zapůjčených
sklo.
obalů.
Zvláštní tvary
Platba
Vedle běžných pravoúhlých nebo čtvercových formátů může
Viz „Platební a dodací podmínky Promat s.r.o.“ na straně 48.
být Promat®-SYSTEMGLAS dodáván v nejrůznějších tvarech,
jako např. oválné lichoběžníkové a trojúhelníkové.
17
Prosklení
18. Promat®-SYSTEMGLAS – čirá požární skla
Přehled materiálů 2014, platný od 1. ledna 2014
19. PROMADRAHT® – čiré leštěné sklo s drátěnou vložkou
Popis výrobku
Sklo PROMADRAHT® je čiré leštěné sklo s drátěnou vložkou.
Sklo PROMADRAHT® zpomaluje při požáru šíření plamenů,
omezuje prostup tepla a zachovává si celistvost. Sklo
PROMADRAHT® je průhledné a má dokonale hladký povrch.
Drátěná vložka uvnitř skla drží kousky skla pohromadě
v případě jeho rozbití.
Prosklení
Oblasti použití
Sklo PROMADRAHT® se používá pro interiérové i exteriérové
požární prosklené konstrukce a požární dveře třídy požární
odolnosti EW 15 a EW 30, případně E 15 a E 30. Za dodržení
přísných podmínek lze omezeně použít i pro konstrukce E
45, popř. EW 45.
Popis
Maximální výrobní formát**
Hmotnost cca
kg/m2
Tloušťka
mm
Propustnost světla
cca %
PROMADRAHT®, typ 1-..
2140 x 3300 mm
18
7
85
PROMADRAHT®, typ 4-..
na vyžádání
dle vnějšího skla
dle skladby
dle skladby
Nejmenší fakturovatelná velikost tabule 0,2 m2; příplatky za nestandardní tvary - šikminy 15 %, ovály 30 % - k ceně opsaného, technologicky
nejbližšího, pravoúhlého tvaru zvětšeného o 2 cm v každém rozměru.
** použít lze vždy max. takový formát skleněné tabule, který je schválen pro osazení v konkrétním konstrukčním systému
– vyráběný maximální formát nemusí být shodný s odzkoušeným
– uváděné požární odolnosti jednotlivých skel = „dosažené firmou Promat“
Nezapomeňte objednat:
22. PROMASEAL®-S (str. 21), 28. pásky PROMASEAL® (str. 25) a podložky pod sklo
Zvláštní tvary
Vedle běžných pravoúhlých nebo čtvercových formátů může
být PROMADRAHT® dodáván v nejrůznějších tvarech, jako
např. oválné lichoběžníkové a trojúhelníkové.
Stanovení ceny
Materiál je dodáván včetně standardního balení. Ceny jsou
kalkulovány franco centrální sklad (EXW dle Incoterms). V ceně
není zahrnuta doprava k odběrateli. Za škody způsobené při
přepravě z místa nakládky a při následné manipulaci plně
zodpovídá dopravce popř. zákazník. Daň z přidané hodnoty
(DPH) není zahrnuta do výše uvedených cen.
18
Cena zvláštního provedení a dodací lhůta
Na vyžádání.
Obaly
PROMADRAHT® je expedován na vratných stojanech. Dle
naší volby mohou být však použity i jednorázové dřevěné
bedny. Jiné než standardní obaly je povinen hradit zákazník.
Je-li za účelem zajištění bezpečnosti dopravy nebo ochrany
materiálu nezbytné další zabalení, jde toto k tíži kupujícího,
stejně jako případné náklady na zpětné zaslání zapůjčených
obalů.
Platba
Viz „Platební a dodací podmínky Promat s.r.o.“ na straně 48.
Přehled materiálů 2014, platný od 1. ledna 2014
Popis výrobku
PROMAGLAS® EW1 a F1 jsou požárně ochranná skla
tvořená 2 tabulemi tepelně tvrzeného skla (ESG) a vnitřní čirou
protipožární hmotou, která se zahřátím při požáru aktivuje
a zajišťuje celistvost a izolační schopnost.
Oblasti použití
PROMAGLAS® EW1 a F1 se používají v prosklených požárních
konstrukcích, kde zajišťují požárně ochranné vlastnosti spolu
s optimální průhledností, propustností světla, bezpečností
a vysokou zvukovou izolací. Lze je zabudovat do instalačních
dvojskel, popř. trojskel, nejrůznějších skladeb dle požadavku.
Dodávané formáty
Tabule skla vyrobené v konkrétním formátu, který nelze
následně upravovat.
Popis
Skladba
Maximální výrobní formát**
Hmotnost
cca kg/m2
Tloušťka
mm
Propustnost
světla cca %
PROMAGLAS® EW1-30
5/8/5
1950 x 3500 mm
35
18
88
PROMAGLAS® F1-30
5/12/5
1950 x 3500 mm
39
22
87
6/12/6
1950 x 3500 mm
44
24
86
PROMAGLAS® F1-30
PROMAGLAS® F1-30
6/15/6
1950 x 3500 mm
48
27
85
PROMAGLAS® F1-60
8/22/8
1950 x 3500 mm
66
38
83
PROMAGLAS® F1-90
8/28/8
1950 x 3500 mm
73
44
81
PROMAGLAS® F1-120
8/38/8
1950 x 3500 mm
84
54
80
balení pro dodávky < 6m2 (příplatek)
elastická zasklívací páska
3 x 9 a 5 x 12 mm
–
–
–
montážní podložka pod sklo
40 x 20 mm (až 55 mm)
–
6
–
Uvedené ceny skel platí pro standardní dodávky: pravidelné pravoúhlé tvary a maximální hmotnost tabule ≤ 300 kg, minimální výměra skel ≥ 6 m2.
Příplatky za nestandardní dodávky Vám sdělí na vyžádání naše obchodní oddělení. Nejmenší fakturovatelná plocha tabule je 0,5 m2, nejmenší formát
tabule je 200 x 300 mm, maximální možný poměr stran tabule 1 : 10.
** je nutné použít vždy jen takový formát tabule, který je schválen v konkrétním požárním konstrukčním systému s danou požární odolností
– schválený formát tabule je obvykle menší než uvedený maximální výrobní rozměr
Nezapomeňte objednat:
22. PROMASEAL®-S (str. 21) nebo 23. Promat®-SYSTEMGLAS-silikon (str. 21) a podložky pod sklo.
Důležité pokyny
Stanovení ceny
PROMAGLAS® EW1 a F1 se v uvedeném jednoduchém
Materiál je dodáván včetně standardního balení. Ceny jsou
provedení používají výhradně ve vnitřních prostorách. Jsou
kalkulovány franco centrální sklad (EXW dle Incoterms). V ceně
UV-stabilní, ale nesmějí být vystaveny teplotám mimo rozmezí
není zahrnuta doprava k odběrateli. Za škody způsobené při
-20 až +50 °C. Není vyloučeno, že se uvnitř tabulí mohou
přepravě z místa nakládky a při následné manipulaci plně
vyskytovat male bubliny nebo vměstky, které však nejsou ze
zodpovídá dopravce, popř. zákazník. Daň z přidané hodnoty
vzdálenosti 1 m znatelné. Požárně ochranné vlastnosti skel
(DPH) není zahrnuta do výše uvedených cen.
Cena zvláštního provedení a dodací lhůta
PROMAGLAS® EW1 a F1 tím nejsou narušeny a proto není
důvod k reklamaci – odpovídá ČSN EN 12 543-6.
Na vyžádání.
Zvláštní provedení
Obaly
PROMAGLAS EW1 a F1 mohou být podle přání zhotovena
PROMAGLAS® EW1 a F1 jsou expedována na vratných
s vrstveným bezpečnostním sklem (VSG). Vrstvené sklo
stojanech. Dle naší volby mohou být však použity i jednorázové
musí být tvořeno tabulemi tepelně tvrzeného skla (ESG) tak,
dřevěné bedny. Jiné než standardní obaly je povinen hradit
aby byla zachována základní skladba požárně ochranného
zákazník. Je-li za účelem zajištění bezpečnosti dopravy nebo
skla. PROMAGLAS EW1 a F1 mohou být také zhotovena v
ochrany materiálu nezbytné další zabalení, jde toto k tíži
různých barevných odstínech, v matném provedení nebo se
kupujícího, stejně jako případné náklady na zpětné zaslaní
strukturou. Dále je možné je dodat v izolačních dvojsklech
zapůjčených obalů.
Platba
nebo trojsklech dle konkrétního požadavku.
Zvláštní tvary
Viz „Platební a dodací podmínky Promat s.r.o.“ na straně 48.
Vedle běžných pravidelných pravoúhlých formátů mohou být
skla PROMAGLAS EW1 a F1 dodána v nejrůznějších tvarech,
např. oválných, lichoběžníkových a trojúhelníkových.
19
Prosklení
20. PROMAGLAS® EW1 a F1 – čirá požární skla
Přehled materiálů 2014, platný od 1. ledna 2014
21. Promat®-SYSTEMGLAS F1 – čirá požární skla
Prosklení
Popis výrobku
Promat®-SYSTEMGLAS F1 jsou požárně ochranná skla
tvořená 2 tabulemi tepelně tvrzeného skla (ESG) a vnitřní čirou
protipožární hmotou, která se zahřátím při požáru aktivuje a
zajišťuje celistvost a izolační schopnost. Okraje tabulí mohou
být na vyžádání opatřeny potiskem pro zakrytí rámečku ve
skle (z důvodu estetiky při instalaci v systémech Promat se
silikonovou spárou).
Oblasti použití
Promat®-SYSTEMGLAS F1 se používají v celoprosklených
požárních konstrukcích Promat, kde jsou tabule osazeny
vedle sebe na silikonovou spáru.
Dodávané formáty
TTabule skla vyrobené v konkrétním formátu, který nelze
následně upravovat.
Skladba
Maximální výrobní formát**
Hmotnost
cca kg/m2
Tloušťka
mm
Propustnost
světla cca %
Promat®-SYSTEMGLAS F1-30
8/15/8
1950 x 3500 mm
58
31
83
Promat®-SYSTEMGLAS F1-60
8/22/8
1950 x 3500 mm
66
38
83
Promat®-SYSTEMGLAS F1-120
8/38/8
1950 x 3500 mm
84
54
80
Popis
potisk okraje tabule (příplatek)
standardní barevné odstíny podle RAL 9005 (černá), 7016/7035/7040/7046 (šedá), 9016 (bílá)
balení pro dodávky < 6m2 (příplatek)
elastická zasklívací páska
montážní podložka pod sklo
3 x 9 a 5 x 12 mm
–
–
–
40 x 35 mm (až 55 mm)
–
6
–
Uvedené ceny skel platí pro standardní dodávky: pravidelné pravoúhlé tvary, maximální hmotnost tabule ≤ 300 kg, minimální odběr ≥ 6 m2.
Příplatky za nestandardní dodávky Vám sdělí na vyžádání naše obchodní oddělení. Nejmenší fakturovatelná plocha tabule je 0,5 m2, nejmenší formát
tabule je 200 x 300 mm, maximální možný poměr stran tabule 1 : 10.
** je nutné použít vždy jen takový formát tabule, který je schválen v konkrétním požárním konstrukčním systému Promat pro danou požární odolnost
– schválený formát tabule je obvykle menší než uvedený maximální výrobní rozměr
Nezapomeňte objednat
22. PROMASEAL®-S (str. 21), 28. pásky PROMASEAL® (str. 25) a podložky pod sklo
Důležité pokyny
Promat®-SYSTEMGLAS F1 se používají výhradně ve vnitřních
prostorách. Jsou UV-stabilní, ale nesmějí být vystaveny
teplotám mimo rozmezí -20 až +50 °C. Není vyloučeno, že
se uvnitř tabulí mohou vyskytovat male bubliny nebo vměstky,
které však nejsou ze vzdálenosti 1 m znatelné. Požárně
ochranné vlastnosti skel Promat®-SYSTEMGLAS F1 tím
nejsou narušeny a proto není důvod k reklamaci – odpovídá
ČSN EN 12 543-6.
Zvláštní provedení
Promat®-SYSTEMGLAS F1 mohou být podle přání zhotovena
s vrstveným bezpečnostním sklem (VSG). Vrstvené sklo musí
být tvořeno tabulemi tepelně tvrzeného skla (ESG) tak, aby
byla zachována základní skladba požárně ochranného skla.
Promat®-SYSTEMGLAS F1 mohou být také zhotovena
v různých barevných odstínech, v matném provedení nebo se
strukturou.
Zvláštní tvary
VVedle běžných pravidelných pravoúhlých formátů mohou
být skla Promat-SYSTEMGLAS F1 dodána v nejrůznějších
tvarech, např. oválných, lichoběžníkových a trojúhelníkových.
20
Stanovení ceny
Materiál je dodáván včetně standardního balení. Ceny jsou
kalkulovány franco centrální sklad (EXW dle Incoterms). V ceně
není zahrnuta doprava k odběrateli. Za škody způsobené při
přepravě z místa nakládky a při následné manipulaci plně
zodpovídá dopravce, popř. zákazník. Daň z přidané hodnoty
(DPH) není zahrnuta do výše uvedených cen.
Cena zvláštního provedení a dodací lhůta
Na vyžádání.
Obaly
Promat-SYSTEMGLAS F1 jsou expedována na vratných
stojanech. Dle naší volby mohou být však použity
i jednorázové dřevěné bedny. Jiné než standardní obaly je
povinen hradit zákazník. Je-li za účelem zajištění bezpečnosti
dopravy nebo ochrany materiálu nezbytné další zabalení, jde
toto k tíži kupujícího, stejně jako případné náklady na zpětné
zaslaní zapůjčených obalů.
Platba
Viz „Platební a dodací podmínky Promat s.r.o.“ na straně 48.
Přehled materiálů 2014, platný od 1. ledna 2014
22. PROMASEAL®-S – požární silikon
Popis výrobku
PROMASEAL®-S – požární silikon je elastická hmota šedé
barvy, odolná povětrnostním vlivům s mnohostranným
použitím v protipožární ochraně staveb.
Popis
Způsob dodání
Balení
Specifická hmotnost
PROMASEAL®-S – požární silikon
kartuše 310 ml
12 kartuší/krabice
~1,3 g/cm3
PROMASEAL®
Oblasti použití
PROMASEAL®-S – požární silikon nachází uplatnění všude
tam, kde je požadováno elastické utěsnění spáry, napojení
na další konstrukci, výplně otvorů jako např. dilatační spáry,
trubní a kabelové prostupy nebo osazení požárních skel.
23. Promat®-SYSTEMGLAS-silikon
Popis výrobku
Promat®-SYSTEMGLAS-silikon je elastická hmota, odolná
povětrnostním vlivům s mnohostranným použitím v protipožární ochraně staveb.
Oblasti použití
Promat®-SYSTEMGLAS-silikon nachází uplatnění při výrobě
systémových protipožárních prosklených stěn.
Promat®-SYSTEMGLAS-silikon je dodáván pouze v celých
baleních. Promat®-SYSTEMGLAS-silikon, černý a šedý
pouze na objednávku, dodání cca 2 až 3 týdny. Minimální
odběrové množství 5 krabic (60 ks).
Popis
Způsob dodání
Balení
Specifická hmotnost
Promat®-SYSTEMGLAS-silikon (transparentní)
kartuše 310 ml
12 kartuší/krabice
~1,3 g/cm3
Promat®-SYSTEMGLAS-silikon (černý)
kartuše 310 ml
12 kartuší/krabice
~1,3 g/cm3
Promat®-SYSTEMGLAS-silikon (šedý)
kartuše 310 ml
12 kartuší/krabice
~1,3 g/cm3
Stanovení ceny
Ceny jsou stanoveny včetně balení. Ceny platí pro materiál
franco centrální sklad (EXW dle Incoterms). V ceně není
zahrnuta doprava z centrálního skladu. Za škody způsobené
při přepravě z centrálního skladu a při následné manipulaci
plně zodpovídá dopravce popř. zákazník. Daň z přidané
hodnoty (DPH) není zahrnuta do výše uvedených cen.
Obaly
Je-li za účelem zajištění bezpečnosti dopravy nebo ochrany
materiálu nezbytné další zabalení, jde toto k tíži kupujícího,
stejně jako případné náklady na zpětné zaslání zapůjčených
obalů.
Platba
Viz „Platební a dodací podmínky Promat s.r.o.“ na straně 48.
21
Přehled materiálů 2014, platný od 1. ledna 2014
24. PROMASEAL®-A – akrylátový tmel
Popis výrobku
Akrylátový tmel PROMASEAL®-A je elastická hmota,
určená pro interiérové použití s mnohostranným využitím
v protipožární ochraně staveb.
Oblasti použití
Akrylátový tmel PROMASEAL®-A nachází uplatnění všude
tam, kde je požadováno elastické utěsnění spáry, napojení
na další konstrukci, výplně otvorů jako např. dilatační spáry,
trubní a kabelové prostupy nebo osazení požárních skel.
Popis
PROMASEAL®
PROMASEAL®-A
Způsob dodání
Balení
Specifická hmotnost
kartuše 310 ml
12 kartuší/krabice
~1,8 g/cm3
25. PROMASEAL®-AG – požárně ochranný tmel
Popis výrobku
Požárně ochranný tmel PROMASEAL®-AG je těsnící hmota,
která v případě požáru vytváří tepelně izolační pěnu uzavírajcí
spáry a otvory, zamezuje průchodu ohně, kouře a zplodin
hoření.
Oblasti použití
Uzavírání spár v pozemním a inženýrském stavitelství, spár
v dílcích, spojení mezi stěnami a stropy, spár v lehkých
stěnách, utěsnění potrubních vedení prostupujících stěnami
a stropy v domovní a zdravotní technice, rozvodů vytápění,
uzavírání spár při opravách. Požárně ochranný tmel
PROMASEAL®-AG smí být používán pouze ve vnitřních
prostorách.
Popis
Způsob dodání
Balení
Specifická hmotnost
Požárně ochranný tmel PROMASEAL®-AG
kartuše 310 ml
12 kartuší/krabice
~1,3 g/cm3
Stanovení ceny
Ceny jsou stanoveny včetně balení. Ceny platí pro materiál
franco centrální sklad (EXW dle Incoterms). V ceně není
zahrnuta doprava z centrálního skladu. Za škody způsobené
při přepravě z centrálního skladu a při následné manipulaci
plně zodpovídá dopravce popř. zákazník. Daň z přidané
hodnoty (DPH) není zahrnuta do výše uvedených cen.
22
Obaly
Je-li za účelem zajištění bezpečnosti dopravy nebo ochrany
materiálu nezbytné další zabalení, jde toto k tíži kupujícího,
stejně jako případné náklady na zpětné zaslání zapůjčených
obalů.
Platba
Viz „Platební a dodací podmínky Promat s.r.o.“ na straně 48.
Přehled materiálů 2014, platný od 1. ledna 2014
26. PROMASEAL® – těsnící větrací výústková tvarovka
Popis výrobku
Těsnící větrací výústková tvarovka PROMASEAL® je větrací
tvarovka, která působením požáru vytváří tepelně izolační
pěnu uzavírající otvory ve stavebních konstrukcích a tím
zamezuje průchodu ohně.
Popis
Tloušťka
Rozměry
Těsnící větrací výústková tvarovka PROMASEAL® EI 30
35 mm
93 x 93 mm
Těsnící větrací výústková tvarovka PROMASEAL® EI 45
45 mm
93 x 93 mm
Těsnící větrací výústková tvarovka PROMASEAL® EI 60
60 mm
93 x 93 mm
Těsnící větrací výústková tvarovka PROMASEAL® EI 90
75 mm
93 x 93 mm
PROMASEAL®
Oblasti použití
K provzdušnění a odvětrání kabelových kanálů, stropních
dutin a instalačních šachet. Tloušťka tvarovek PROMASEAL®
je závislá na požadované době požární odolnosti.
Každá těsnící větrací výústková tvarovka PROMASEAL® je
zakryta jedním perforovaným plechem, u něhož uspořádání
a velikost děr odpovídá otvorům v tvarovce. Tento plech je
součástí dodávky. Tím zůstává plně zachován volný průřez
ventilace cca 35 cm2 na jednu tvarovku.
Dodávky celých sestav tvarovek. Ceny na vyžádání.
Stanovení ceny
Ceny jsou stanoveny včetně balení. Ceny platí pro materiál
franco centrální sklad (EXW dle Incoterms). V ceně není
zahrnuta doprava z centrálního skladu. Za škody způsobené
při přepravě z centrálního skladu a při následné manipulaci
plně zodpovídá dopravce popř. zákazník. Daň z přidané
hodnoty (DPH) není zahrnuta do výše uvedených cen.
Obaly
Je-li za účelem zajištění bezpečnosti dopravy nebo ochrany
materiálu nezbytné další zabalení, jde toto k tíži kupujícího,
stejně jako případné náklady na zpětné zaslání zapůjčených
obalů.
Platba
Viz „Platební a dodací podmínky Promat s.r.o.“ na straně 48.
23
Přehled materiálů 2014, platný od 1. ledna 2014
27. PROMASEAL®-PL – desky
Popis výrobku
PROMASEAL®-PL je těsnící hmota na grafitové bázi.
Působením tepla materiál zpěňuje a tím zamezuje šíření ohně
a kouře spárami a dutinami. PROMASEAL®-PL dobře snáší
vlhkost a je odolný proti stárnutí.
Oblasti použití
PROMASEAL®-PL se používá k zamezení rozšíření ohně
a kouře mezi prefabrikovanými prvky požárně odolných
stavebních dílců a speciálních stavebních dílců. Sem patří
zejména požární dveře a vrata, stropy, příčky jakož i průchody
pro vedení ventilace, kabelů a potrubí.
PROMASEAL®
Popis
Provedení
Rozměry
Hmotnost
Tloušťka
PROMASEAL®-PL 1,8 standard
s jednostranným zesílením vláken
1075 x 900 mm
cca 1,8 kg/m2
1,8 mm
jednostranně se samolepící fólií
1075 x 900 mm
cca 2,1 kg/m2
1,9 mm
PROMASEAL®-PL 1,8 SK PVC
s jednostranným kašírováním z umělé hmoty
(barvy červená, bílá nebo černá) a se samolepící fólií
1075 x 900 mm
cca 2,7 kg/m2
2,2 mm
PROMASEAL®-PL 2,5 standard
s jednostranným zesílením vláken
1075 x 900 mm
cca 2,5 kg/m2
2,5 mm
jednostranně se samolepící fólií
1075 x 900 mm
cca 2,8 kg/m2
2,6 mm
s jednostranným kašírováním z umělé hmoty
(barvy červená, bílá nebo černá) a se samolepící fólií
1075 x 900 mm
cca 3,4 kg/m2
2,9 mm
PROMASEAL®-PL 1,8 SK
PROMASEAL®-PL 2,5 SK
PROMASEAL®-PL 2,5 SK PVC
Způsob dodání
Desky standardní velikosti 1075 x 900 mm.
Přířezy
Na vyžádání.
Stanovení ceny
V cenách za standardní formáty není zahrnuto případné
zabalení v centrálním skladu. Za škody způsobené při
přepravě z centrálního skladu a při následné manipulaci plně
zodpovídá dopravce popř. zákazník. Daň z přidané hodnoty
(DPH) není zahrnuta do výše uvedených cen.
Obaly
Je-li za účelem zajištění bezpečnosti dopravy nebo ochrany
materiálu nezbytné další zabalení, jde toto k tíži kupujícího,
stejně jako případné náklady na zpětné zaslání zapůjčených
obalů.
Platba
Viz „Platební a dodací podmínky Promat s.r.o.“ na straně 48.
24
Přehled materiálů 2014, platný od 1. ledna 2014
28. PROMASEAL®-PL a XT – pásky
Popis výrobku
PROMASEAL®-PL a XT je těsnící hmota na grafitové bázi.
Působením tepla materiál zpěňuje a tím zamezuje šíření ohně
a kouře spárami a dutinami. PROMASEAL®-PL dobře snáší
vlhkost a je odolný proti stárnutí.
Popis
Standardní rozměry
Tloušťka
PROMASEAL®-PL 1,8 SK pásky
10 x 1075 mm
1,9 mm
PROMASEAL®-PL 1,8 SK PVC pásky
10 x 1075 mm
2,2 mm
PROMASEAL®-PL 2,5 SK pásky
10 x 1075 mm
2,6 mm
PROMASEAL®-PL 2,5 SK PVC pásky
10 x 1075 mm
2,9 mm
Šíře pásky
Délka návinu
10 mm
10, 20 a 50 m
Popis
PROMASEAL®-XT SK pásky v návinech
PROMASEAL®
Oblasti použití
PROMASEAL®-PL a XT se používá k zamezení rozšíření
ohně a kouře mezi prefabrikovanými prvky požárně odolných
stavebních dílců a speciálních stavebních dílců. Sem patří
zejména požární dveře a vrata, stropy, příčky jakož i průchody
pro vedení ventilace, kabelů a potrubí.
Jiné šířky a délky na vyžádání a pouze na objednávku.
Stanovení ceny
Ceny jsou stanoveny včetně balení. Ceny platí pro materiál
franco centrální sklad (EXW dle Incoterms). V ceně není
zahrnuta doprava z centrálního skladu. Za škody způsobené
při přepravě z centrálního skladu a při následné manipulaci
plně zodpovídá dopravce popř. zákazník. Daň z přidané
hodnoty (DPH) není zahrnuta do výše uvedených cen.
Obaly
Je-li za účelem zajištění bezpečnosti dopravy nebo ochrany
materiálu nezbytné další zabalení, jde toto k tíži kupujícího,
stejně jako případné náklady na zpětné zaslání zapůjčených
obalů.
Platba
Viz „Platební a dodací podmínky Promat s.r.o.“ na straně 48.
25
Přehled materiálů 2014, platný od 1. ledna 2014
29. PROMASEAL®-PL – připojovací pásy
Popis výrobku
Připojovací pásy PROMASEAL®-PL se skládají z 2,5 mm
silných pásků PROMASEAL®-PL kombinovaných s pěnovou
hmotou.
Popis
PROMASEAL®
Šíře
Tloušťka x délka
Balení ks/krabice
PROMASEAL®-PL připojovací pásy
40 mm
12,5 x 900
44
PROMASEAL®-PL připojovací pásy
50 mm
12,5 x 900
36
PROMASEAL®-PL připojovací pásy
55 mm
12,5 x 900
32
PROMASEAL®-PL připojovací pásy
60 mm
12,5 x 900
30
PROMASEAL®-PL připojovací pásy
70 mm
12,5 x 900
26
PROMASEAL®-PL připojovací pásy
75 mm
12,5 x 900
24
PROMASEAL®-PL připojovací pásy
80 mm
12,5 x 900
22
PROMASEAL®-PL připojovací pásy
90 mm
12,5 x 900
20
PROMASEAL®-PL připojovací pásy
115 mm
12,5 x 900
16
PROMASEAL®-PL připojovací pásy
40 mm
17,5 x 900
44
PROMASEAL®-PL připojovací pásy
50 mm
17,5 x 900
36
30. PROMASEAL®-ST
Popis výrobku
PROMASEAL®-ST je organický těsnící zpěňující materiál,
který působením požáru vytváří tepelně izolační pěnu
uzavírající spáry a otvory ve stavebních dílcích a tím zamezuje
průchodu ohně a kouře.
PROMASEAL®-ST je jako houževnatá elastická hmota
vyráběna v deskách a proužcích různých velikostí. Používá
se jen ve vnitřních prostorech a může být vyrobena v různých
konzistencích.
Rozměry
tloušťka:
od 3 mm
šířka:
od 150 mm
délka:
až 2000 mm
Stanovení ceny
Ceny platí pro materiál franco centrální sklad (EXW dle
Incoterms). V ceně není zahrnuta doprava z centrálního
skladu. Za škody způsobené při přepravě z centrálního skladu
a při následné manipulaci plně zodpovídá dopravce popř.
zákazník. Daň z přidané hodnoty (DPH) není zahrnuta do výše
uvedených cen.
26
Obaly
Je-li za účelem zajištění bezpečnosti dopravy nebo ochrany
materiálu nezbytné další zabalení, jde toto k tíži kupujícího,
stejně jako případné náklady na zpětné zaslání zapůjčených
obalů.
Platba
Viz „Platební a dodací podmínky Promat s.r.o.“ na straně 48.
Přehled materiálů 2014, platný od 1. ledna 2014
31. PROMAPAINT® – nátěr na ocel
Popis výrobku
Nátěr na ocel PROMAPAINT® je požárně ochranná nátěrová
hmota pro nosníky, sloupy a příhradové pruty z oceli.
Oblasti použití
Nátěr na ocel PROMAPAINT® je určen k ochraně nosníků,
sloupů a příhradových prutů.
Důležité pokyny
Nátěr na ocel PROMAPAINT® je určen k vnitřnímu použití
v budovách a otevřených halách.
Popis
Nátěr na ocel PROMAPAINT®, BS základní nátěr
Nátěr na ocel PROMAPAINT®, aktivní vrstva
Způsob dodání
Balení
plechová nádoba
cca 5 kg
umělohmotná nádoba
20 kg
Nátěr na ocel PROMAPAINT®, BS finish, odstín skup. I. *
plechová nádoba
cca 5 kg
Nátěr na ocel PROMAPAINT®, BS finish, odstín skup. II. *
plechová nádoba
cca 5 kg
Nátěr na ocel PROMAPAINT®, BS finish, odstín skup. III. *
plechová nádoba
cca 5 kg
Nátěr na ocel PROMAPAINT®, BS finish, odstín skup. IV. *
plechová nádoba
cca 5 kg
*) zatřídění barevných odstínů dle RAL najdete na http://www.promatpraha.cz/pozarni-bezpecnost-staveb/prehled-materialu/promapaint
Popis výrobku
Nátěr na dřevo PROMADUR® je požárně ochranný nátěr,
který působením ohně a žáru zpěňuje a v případě požáru
uzavírá a chrání podklad.
Oblasti použití
Nátěr na dřevo PROMADUR® se používá ke zvýšení požární
odolnosti dřevěných konstrukcí a snížení indexu šíření
plamene po povrchu na Is = 0,0 mm/min. (PROMADUR®
color – Is = 50,0 mm/min.).
Popis
Způsob dodání
Balení
Základní nátěr PROMADUR®, bezbarvý
umělohmotná nádoba
5 nebo 10 kg
Nátěr na dřevo PROMADUR®, bezbarvý
umělohmotná nádoba
6 nebo 12,5 kg
Nátěr na dřevo PROMADUR®, color, bílý
umělohmotná nádoba
12,5 kg
Krycí lak PROMADUR®, bezbarvý
plechová nádoba
2,5 nebo 5 kg
Krycí lak PROMADUR®, color, bílý, odstín 1000 dle ČSN
plechová nádoba
5 kg
Ceny a balení krycího laku jiných odstínů podle stupnice ČSN, popř. RAL jsou na vyžádání.
Stanovení ceny
Ceny jsou stanoveny včetně balení. Ceny platí pro materiál
franco centrální sklad (EXW dle Incoterms). V ceně není
zahrnuta doprava z centrálního skladu. Za škody způsobené
při přepravě z centrálního skladu a při následné manipulaci
plně zodpovídá dopravce popř. zákazník. Daň z přidané
hodnoty (DPH) není zahrnuta do výše uvedených cen.
Obaly
Je-li za účelem zajištění bezpečnosti dopravy nebo ochrany
materiálu nezbytné další zabalení, jde toto k tíži kupujícího,
stejně jako případné náklady na zpětné zaslání zapůjčených
obalů.
Platba
Viz „Platební a dodací podmínky Promat s.r.o.“ na straně 48.
27
Nátěry a nástřiky
32. PROMADUR® – nátěr na dřevo
Přehled materiálů 2014, platný od 1. ledna 2014
33. PROMASPRAY® F250 – požárně ochranný nástřik
Popis výrobku
PROMASPRAY® F250 je průmyslově vyrobená jednosložková suchá omítková směs s malou hmotností pro
použití v interiéru. Materiál PROMASPRAY® F250 se skládá
ze struskové vlny, hydraulických a anorganických pojiv. Má
formu lehkých vloček.
Oblasti použití
Požárně ochranný nástřik na betonové a ocelové konstrukce.
Popis
Způsob dodání
Balení
PROMASPRAY® F250
papírový pytel s PVC vložkou
20 kg
PROMASPRAY® F250 (min. odběr 4 palety, tj. 120 ks)
papírový pytel s PVC vložkou
20 kg
34. Promat® FIXO-B a Promat® FIXO-M
Nátěry a nástřiky
Popis výrobků a oblasti použití
Promat® FIXO-B je fixační podkladní mezivrstva pod
protipožární nástřik PROMASPRAY® F250 stříkaná na beton,
sádru a cihly.
Promat® FIXO-B je podkladní mezivrstva pod nástřik
PROMASPRAY® T stříkaná na beton.
Promat® FIXO-M je fixační podkladní mezivrstva pod pro
protipožární nástřik PROMASPRAY® F250 stříkaná na ocel.
Promat® FIXO-M je podkladní mezivrstva pod nástřik
PROMASPRAY® T stříkaná na ocel.
Popis
Způsob dodání
Balení
Promat® FIXO-B
umělohmotná nádoba
25 kg
Promat® FIXO-M
umělohmotná nádoba
25 kg
Stanovení ceny
Ceny jsou stanoveny včetně balení. Ceny platí pro materiál
franco centrální sklad (EXW dle Incoterms). V ceně není
zahrnuta doprava z centrálního skladu. Za škody způsobené
při přepravě z centrálního skladu a při následné manipulaci
plně zodpovídá dopravce popř. zákazník. Daň z přidané
hodnoty (DPH) není zahrnuta do výše uvedených cen.
28
Obaly
Je-li za účelem zajištění bezpečnosti dopravy nebo ochrany
materiálu nezbytné další zabalení, jde toto k tíži kupujícího,
stejně jako případné náklady na zpětné zaslání zapůjčených
obalů.
Platba
Viz „Platební a dodací podmínky Promat s.r.o.“ na straně 48.
Přehled materiálů 2014, platný od 1. ledna 2014
35. PROMASPRAY® P300 – požárně ochranný nástřik
Popis výrobku
PROMASPRAY® P300 je průmyslově vyrobená jednosložková suchá omítková směs s malou hmotností na bázi
vermikulitu a sádry.
Oblasti použití
Požárně ochranný nástřik na betonové a ocelové konstrukce
do vnitřního prostředí.
Popis
Způsob dodání
Balení
PROMASPRAY® P300
papírový pytel s PVC vložkou
20 kg
PROMASPRAY® P300 (min. odběr 4 palety, tj 96 ks)
papírový pytel s PVC vložkou
20 kg
Popis výrobku
Promat® BONDSEAL je jednosložkový základní nátěr.
Oblasti použití
Podkladní přilnavá mezivrstva pro PROMASPRAY® P300 na
betonovou nebo ocelovou konstrukci.
Popis
Promat® BONDSEAL
Stanovení ceny
Ceny jsou stanoveny včetně balení. Ceny platí pro materiál
franco centrální sklad (EXW dle Incoterms). V ceně není
zahrnuta doprava z centrálního skladu. Za škody způsobené
při přepravě z centrálního skladu a při následné manipulaci
plně zodpovídá dopravce popř. zákazník. Daň z přidané
hodnoty (DPH) není zahrnuta do výše uvedených cen.
Způsob dodání
Balení
umělohmotná nádoba
25 kg
Obaly
Je-li za účelem zajištění bezpečnosti dopravy nebo ochrany
materiálu nezbytné další zabalení, jde toto k tíži kupujícího,
stejně jako případné náklady na zpětné zaslání zapůjčených
obalů.
Platba
Viz „Platební a dodací podmínky Promat s.r.o.“ na straně 48.
29
Nátěry a nástřiky
36. Promat® BONDSEAL
Přehled materiálů 2014, platný od 1. ledna 2014
37. Cafco FENDOLITE® MII – požárně ochranný nástřik
Popis výrobku
Cafco FENDOLITE® MII je průmyslově vyrobená jednosložková suchá omítková směs na bázi vermikulitu
a portlandského cementu.
Cafco FENDOLITE® MII je v první řadě nejčastěji využíván
pro požární ochranu ocelových konstrukcí a vybrané aplikace
tunelových staveb.
Oblasti použití
Požárně ochranný nástřik na ocelové konstrukce s extrémními požadavky.
Popis
Způsob dodání
Balení
Cafco FENDOLITE® MII
papírový pytel s PVC vložkou
20 kg
Cafco FENDOLITE® MII (min. odběr 4 palety, tj 160 ks)
papírový pytel s PVC vložkou
20 kg
38. Promat® PSK 101
Nátěry a nástřiky
Popis výrobku
Promat® PSK 101 je jednosložkový základní nátěr.
Oblasti použití
Podkladní přilnavá mezivrstva pro Cafco FENDOLITE® MII na
ocelovou konstrukci.
Popis
Promat® PSK 101
Stanovení ceny
Ceny jsou stanoveny včetně balení. Ceny platí pro materiál
franco centrální sklad (EXW dle Incoterms). V ceně není
zahrnuta doprava z centrálního skladu. Za škody způsobené
při přepravě z centrálního skladu a při následné manipulaci
plně zodpovídá dopravce popř. zákazník. Daň z přidané
hodnoty (DPH) není zahrnuta do výše uvedených cen.
30
Způsob dodání
Balení
plechová nádoba
25 litrů
Obaly
Je-li za účelem zajištění bezpečnosti dopravy nebo ochrany
materiálu nezbytné další zabalení, jde toto k tíži kupujícího,
stejně jako případné náklady na zpětné zaslání zapůjčených
obalů.
Platba
Viz „Platební a dodací podmínky Promat s.r.o.“ na straně 48.
Přehled materiálů 2014, platný od 1. ledna 2014
39. PROMASPRAY® T – suchá omítková směs
Popis výrobku
PROMASPRAY® T je průmyslově vyráběná suchá omítková
směs složená z bio rozpustných minerálních vláken
a cementového pojiva a je určena pro nástřik stavebních
konstrukcí v interiéru budov nebo v místech, kde je nástřik
chráněn před přímým působením klimatických podmínek.
Podkladní mezivrstvu pro ocelový podklad Promat® FIXO-M
nebo podkladní mezivrstvu pro betonový podklad Promat®
FIXO-B ( viz. kapitola 2).
Oblasti použití
PROMASPRAY® T se používá primárně jako tepelná izolace
stavebních konstrukcí, ale také pro zlepšení akustických
a požárně ochranných vlastností. PROMASPRAY® T je určen
pro aplikaci na betonové a ocelobetonové konstrukce.
Popis
Způsob dodání
Balení
papírový pytel s PVC vložkou
20 kg
papírový pytel s PVC vložkou
20 kg
Nátěry a nástřiky
PROMASPRAY® T
PROMASPRAY® T (min. odběr 4 palety, tj 120 ks)
Nezapomeňte objednat:
Fixační podkladní mezivrstvu stříkanou na beton, sádru nebo cihly - Promat® FIXO-B (str. 28) nebo fixační podkladní mezivrstvu
stříkanou na ocel - Promat® FIXO-M (str. 28).
Stanovení ceny
Ceny jsou stanoveny včetně balení. Ceny platí pro materiál
franco centrální sklad (EXW dle Incoterms). V ceně není
zahrnuta doprava z centrálního skladu. Za škody způsobené
při přepravě z centrálního skladu a při následné manipulaci
plně zodpovídá dopravce popř. zákazník. Daň z přidané
hodnoty (DPH) není zahrnuta do výše uvedených cen.
Obaly
Je-li za účelem zajištění bezpečnosti dopravy nebo ochrany
materiálu nezbytné další zabalení, jde toto k tíži kupujícího,
stejně jako případné náklady na zpětné zaslání zapůjčených
obalů.
Platba
Viz „Platební a dodací podmínky Promat s.r.o.“ na straně 48.
31
Přehled materiálů 2014, platný od 1. ledna 2014
40. PROMASTOP®-U – požárně ochranná manžeta
Popis výrobku
Požárně ochranná manžeta PROMASTOP®-U je požárně
ochranný manžetový pás s intumescenčním materiálem,
který lze zkrátit na potřebnou délku podle vnějšího průměru
trubky. Hodnota požární odolnosti EI 60 až EI 120 dle ČSN
EN 1366-3.
Oblasti použití
Požárně ochranná manžeta PROMASTOP®-U se používá
pro utěsnění prostupů hořlavých potrubí (např. odpadních,
s pitnou vodou, vedení potrubní pošty), o průměru do
160 mm, požárně dělícími stěnami (masivními i lehkými)
a stropy.
Vnější průměr trubky
Popis
Způsob
dodání
Balení
PROMASTOP®-U manžeta 48 mm
PROMASTOP®-U manžeta 50 mm
Požárně ochranná manžeta
PROMASTOP®-U návin
2,25 bm/krabice
(včetně 16 ks krátkých úchytů)
papírová
krabice
1 krabice
Úchyt krátký
možno i
jednotlivě
bez obalu
Úchyt dlouhý
možno i
jednotlivě
bez obalu
PROMASTOP®-U manžeta 63 mm
PROMASTOP®-U manžeta 75 mm
PROMASTOP®-U manžeta 90 mm
PROMASTOP®-U manžeta 110 mm
PROMASTOP®-U manžeta 125 mm
PROMASTOP®-U manžeta 135 mm
PROMASTOP®-U manžeta 160 mm
41. PROMASTOP®-FC3 – požárně ochranná manžeta
PROMASTOP®
Popis výrobku
Požárně ochranná manžeta PROMASTOP®-FC3 uzavírá
otvory pro průchod hořlavých potrubí stěnami a stropy a tím
zamezuje rozšíření ohně a kouře do ostatních požárních
úseků, do ostatních pater, schodišť, chráněných únikových
cest atd..
Vnější průměr trubky
75 mm
110 mm
St
í ceny
Stanovení
Ceny jsou stanoveny včetně balení. Ceny platí pro materiál
franco centrální sklad (EXW dle Incoterms). V ceně není
zahrnuta doprava z centrálního skladu. Za škody způsobené
při přepravě z centrálního skladu a při následné manipulaci
plně zodpovídá dopravce popř. zákazník. Daň z přidané
hodnoty (DPH) není zahrnuta do výše uvedených cen.
32
Obaly
Je-li za účelem zajištění bezpečnosti dopravy nebo ochrany
materiálu nezbytné další zabalení, jde toto k tíži kupujícího,
stejně jako případné náklady na zpětné zaslání zapůjčených
obalů.
Platba
Viz „Platební a dodací podmínky Promat s.r.o.“ na straně 48.
Přehled materiálů 2014, platný od 1. ledna 2014
42. PROMASTOP®-FC6 – požárně ochranná manžeta
Popis výrobku
Požárně ochranná manžeta PROMASTOP®-FC6 uzavírá
otvory pro průchod hořlavých potrubí stěnami a stropy a tím
zamezuje rozšíření ohně a kouře do ostatních požárních úseků,
do ostatních pater, schodišť, chráněných únikových cest atd..
Vnější průměr trubky
200 mm
250 mm
320 mm
43. PROMASTOP®-FC10 – požárně ochranná manžeta
Oblasti použití
Požárně ochranná manžeta PROMASTOP®-FC10 se používá
pro utěsnění prostupů hořlavých potrubí (např. odpadních,
s pitnou vodou, vedení potrubní pošty), o průměru do
500 mm, požárně dělícími stěnami (masivními i lehkými)
a stropy.
Popis
Vnější průměr trubky
Požárně ochranná manžeta PROMASTOP®-FC10
355 mm
Požárně ochranná manžeta PROMASTOP®-FC10
500 mm
Stanovení ceny
Ceny jsou stanoveny včetně balení. Ceny platí pro materiál
franco centrální sklad (EXW dle Incoterms). V ceně není
zahrnuta doprava z centrálního skladu. Za škody způsobené
při přepravě z centrálního skladu a při následné manipulaci
plně zodpovídá dopravce popř. zákazník. Daň z přidané
hodnoty (DPH) není zahrnuta do výše uvedených cen.
Obaly
Je-li za účelem zajištění bezpečnosti dopravy nebo ochrany
materiálu nezbytné další zabalení, jde toto k tíži kupujícího,
stejně jako případné náklady na zpětné zaslání zapůjčených
obalů.
Platba
Viz „Platební a dodací podmínky Promat s.r.o.“ na straně 48.
33
PROMASTOP®
Popis výrobku
Požárně ochranné manžety PROMASTOP®-FC10 uzavírají
otvory potřebné pro prostup hořlavého potrubí stěnami a stropy
a tím zamezují rozšíření ohně do ostatních požárních úseků, do
ostatních pater, schodišť atd.
Přehled materiálů 2014, platný od 1. ledna 2014
44. PROMASTOP®-W – požárně ochranný pás
Popis výrobku
Požárně ochranný pás PROMASTOP®-W je vyroben
z grafitového materiálu, který při působení tepla napění,
tím nabývá objemu a zamezuje šíření ohně a kouře otvory
a spárami v požárně dělících konstrukcích. Je odolný vůči
vlhkosti a stárnutí. Balení obsahuje pás délky 18 m.
Oblasti použití
Požárně ochranný pás PROMASTOP®-W se používá pro
požární utěsnění prostupů potrubí - plastových, kovových
s hořlavou izolací nebo kompozitních (plast/AL/plast).
Podrobné informace jsou uvedeny v katalogovém listu
Promat č. 500.50.
Popis
Požárně ochranný pás PROMASTOP®-W
Způsob dodání
Balení
papírová krabice
návin 18 m
45. PROMASTOP®-S a -L – protipožární polštáře
Popis výrobku
Protipožární polštáře PROMASTOP®-S a -L obsahují
intumescentní materiál, který při požáru zvětší až čtyřnásobně
svůj objem a tím bezpečně zamezí prostupu ohně a kouře.
Jsou odolné vůči vlhkosti a vodě.
PROMASTOP®
Oblasti použití
Protipožární polštáře PROMASTOP®-S a -L se používají
pro utěsnění kabelů, kabelových lávek a roštů, plastových
a ocelových potrubí. Výhodou je snadná montáž a demontáž.
Zvlášť ceněnou výhodou je možnost opětovné montáže
polštářů v případě, že nedošlo předtím k jejich aktivaci.
V případě použití v prostupu stropem je nutno vytvořit
vhodnou podpůrnou konstrukci z ocelových profilů.
Popis
Rozměry
Hmotnost
Protipožární polštář PROMASTOP®-L
320 x 220 x 35 mm
800 g
Protipožární polštář PROMASTOP®-S
320 x 120 x 25 mm
350 g
Upozornění
Při použití v oblasti požární bezpečnosti staveb je nutno
dodržovat ustanovení našich katalogových listů a všeobecné
podmínky našeho katalogu.
Stanovení ceny
Ceny jsou stanoveny včetně balení. Ceny platí pro materiál
franco centrální sklad (EXW dle Incoterms). V ceně není
zahrnuta doprava z centrálního skladu. Za škody způsobené
při přepravě z centrálního skladu a při následné manipulaci
plně zodpovídá dopravce popř. zákazník. Daň z přidané
hodnoty (DPH) není zahrnuta do výše uvedených cen.
34
Obaly
Je-li za účelem zajištění bezpečnosti dopravy nebo ochrany
materiálu nezbytné další zabalení, jde toto k tíži kupujícího,
stejně jako případné náklady na zpětné zaslání zapůjčených
obalů.
Platba
Viz „Platební a dodací podmínky Promat s.r.o.“ na straně 48.
Přehled materiálů 2014, platný od 1. ledna 2014
46. PROMASTOP®-B – systém stavebních tvarovek
Popis výrobku
Pružné tvarované části ze zpěňující těsnicí hmoty, vytvářející
v případě požáru tepelně izolační pěnu, zabraňují rozšíření
ohně do ostatních požárních úseků.
Oblasti použití
Stavební tvarovky PROMASTOP®-B se používají k těsnění
prostupů instalací (kabelů a potrubí) a k těsnění spár.
Popis
Způsob dodání
Stavební tvarovka PROMASTOP®-B
120 × 60 × 200 mm
47. PROMASTOP®-P – systém těsnicích zátek
Popis výrobku
Pružné tvarované části ze zpěňující těsnicí hmoty, vytvářející
v případě požáru tepelně izolační pěnu, zabraňují rozšíření
ohně do ostatních požárních úseků.
Oblasti použití
Těsnicí zátky PROMASTOP®-P se používají k těsnění
prostupů kabelů a potrubí.
Stanovení ceny
Ceny jsou stanoveny včetně balení. Ceny platí pro materiál
franco centrální sklad (EXW dle Incoterms). V ceně není
zahrnuta doprava z centrálního skladu. Za škody způsobené
při přepravě z centrálního skladu a při následné manipulaci
plně zodpovídá dopravce popř. zákazník. Daň z přidané
hodnoty (DPH) není zahrnuta do výše uvedených cen.
Balení
PROMASTOP®-P 65 mm
42
PROMASTOP®-P 80 mm
30
PROMASTOP®-P 110 mm
20
PROMASTOP®-P 125 mm
14
PROMASTOP®-P 140 mm
9
PROMASTOP®-P 170 mm
8
PROMASTOP®-P 210 mm
6
PROMASTOP®-P 260 mm
2
PROMASTOP®
Popis
Obaly
Je-li za účelem zajištění bezpečnosti dopravy nebo ochrany
materiálu nezbytné další zabalení, jde toto k tíži kupujícího,
stejně jako případné náklady na zpětné zaslání zapůjčených
obalů.
Platba
Viz „Platební a dodací podmínky Promat s.r.o.“ na straně 48.
35
Přehled materiálů 2014, platný od 1. ledna 2014
48. PROMASTOP®-I – požárně ochranná stěrková hmota
Popis výrobku
Požárně ochranná stěrková hmota PROMASTOP®-I je
hmota na bázi syntetické pryskyřice, plnidel a vypěňovadel.
PROMASTOP®-I je dodávána v pastovité formě, po aplikaci
vytvrdne. Požárně ochranná stěrková hmota PROMASTOP®-I
vykazuje dobrou přilnavost a soudržnost s různými podklady.
Oblasti použití
Používá se proti průchodu ohně a kouře. Je součástí
protipožárních ucpávek prostupů kabelů i potrubí a ucpávek
otvorů a spár. Předností těchto ucpávek je jejich univerzálnost
co do druhů a profilů prostupujících instalací. Při použití
v oblasti požární bezpečnosti staveb je nutno dodržovat
ustanovení našich katalogových listů a všeobecné podmínky
našeho katalogu.
Popis
Způsob dodání
Balení
Požárně ochranná hmota PROMASTOP®-I (nátěr)
umělohmotná nádoba
12,5 kg
Požárně ochranná hmota PROMASTOP®-I (stěrka)
umělohmotná nádoba
12,5 kg
Požárně ochranná hmota PROMASTOP®-I (stěrka)
kartuše
310 ml
49. PROMASEAL®-A spray – univerzální požárně ochranná stěrková hmota
PROMASTOP®
Popis výrobku
Univerzální
požárně
ochranná
stěrková
hmota
PROMASEAL®-A spray je hmota na bázi syntetické pryskyřice
plnidel a vypěňovadel. PROMASEAL®-A spray je dodávána
v pastovité formě, po aplikaci vytvrdne. Univerzální požárně
ochranná stěrková hmota PROMASEAL®-A spray vykazuje
dobrou přilnavost a soudržnost s různými podklady.
Oblasti použití
Používá se proti průchodu ohně a kouře. Je součástí
protipožárních ucpávek prostupů kabelů i potrubí a ucpávek
otvorů a spár. Předností těchto ucpávek je jejich univerzálnost
co do druhů a profilů prostupujících instalací. Při použití
v oblasti požární bezpečnosti staveb je nutno dodržovat
ustanovení našich katalogových listů a všeobecné podmínky
našeho katalogu.
Popis
Univerzální požárně ochranná stěrková hmota
PROMASEAL®-A spray (nátěr)
Stanovení ceny
Ceny jsou stanoveny včetně balení. Ceny platí pro materiál
franco centrální sklad (EXW dle Incoterms). V ceně není
zahrnuta doprava z centrálního skladu. Za škody způsobené
při přepravě z centrálního skladu a při následné manipulaci
plně zodpovídá dopravce popř. zákazník. Daň z přidané
hodnoty (DPH) není zahrnuta do výše uvedených cen.
36
Způsob dodání
Balení
umělohmotná nádoba
12 kg
Obaly
Je-li za účelem zajištění bezpečnosti dopravy nebo ochrany
materiálu nezbytné další zabalení, jde toto k tíži kupujícího,
stejně jako případné náklady na zpětné zaslání zapůjčených
obalů.
Platba
Viz „Platební a dodací podmínky Promat s.r.o.“ na straně 48.
Přehled materiálů 2014, platný od 1. ledna 2014
50. PROMASTOP®-CC – požárně ochranný nátěr
Popis výrobku
Požárně ochranný nátěr PROMASTOP®-CC je vodou
ředitelný, endotermní materiál. Nátěr PROMASTOP®-CC je
dobře zpracovatelný a rychle použitelný. Dá se použít, tak jak
je dodaný (bez ředění). Po vyschnutí zůstává nátěr flexibilní.
Nátěr PROMASTOP®-CC vykazuje dobrou přilnavost
a soudržnost s různými podklady.
Oblasti použití
Požárně ochranný nátěr PROMASTOP®-CC se používá ke
zhotovení protipožárních kabelových ucpávek a přepážek,
stejně tak pro utěsnění stavebních spár.
Požárně ochranný nátěr PROMASTOP®-CC snižuje riziko
šíření plamene po povrchu kabelů a kabelových svazků.
Popis
Požárně ochranný nátěr PROMASTOP®-CC
Způsob dodání
Balení
umělohmotná nádoba
12,5 kg
51. PROMASTOP®-M – požárně ochranná malta
Popis výrobku
Požárně ochranná malta PROMASTOP®-M je předem
promíchaná suchá malta, která přimícháním vody vytvoří
hotovou maltu vhodnou ke zpracování.
PROMASTOP®
Oblasti použití
K výrobě zděných kabelových přepážek PROMASTOP®-M
pro vestavbu do stěn a stropů.
Popis
Požárně ochranná malta PROMASTOP®-M
Způsob dodání
Balení
papírový pytel s PVC vložkou
25 kg
Stanovení ceny
Ceny jsou stanoveny včetně balení. Ceny platí pro materiál
franco centrální sklad (EXW dle Incoterms). V ceně není
zahrnuta doprava z centrálního skladu. Za škody způsobené
při přepravě z centrálního skladu a při následné manipulaci
plně zodpovídá dopravce popř. zákazník. Daň z přidané
hodnoty (DPH) není zahrnuta do výše uvedených cen.
Obaly
Je-li za účelem zajištění bezpečnosti dopravy nebo ochrany
materiálu nezbytné další zabalení, jde toto k tíži kupujícího,
stejně jako případné náklady na zpětné zaslání zapůjčených
obalů.
Platba
Viz „Platební a dodací podmínky Promat s.r.o.“ na straně 48.
37
Přehled materiálů 2014, platný od 1. ledna 2014
52. Promat® – revizní dvířka, typ SP EI 15 až 90, EW 30 až 90 (i kouřotěsná)
Popis výrobku
Revizní dvířka Promat®, typ SP jsou vhodná k vestavbě do
masivních stěn. Montážní postup viz zvláštní katalogový list.
Revizní dvířka Promat®, typ SP jsou připravena k vestavbě
bez dalších úprav.
Revizní dvířka Promat®, typ SP jsou vhodná k vestavbě
svislých i vodorovných, masivních i lehkých stavebních
konstrukcí i při působení ohně zdola popř. shora i zdola.
Revizní dvířka Promat®, typ SP, připravená k zamontování,
jsou dodávána s příslušným čtyřhranným klíčem.
Požadavek
Stavební dílce, do nichž jsou dvířka osazována, musí
vykazovat minimálně stejnou hodnotu požární odolnosti jako
revizní dvířka Promat®, typ SP.
Provedení
Klasifikace požární odolnosti: EW 30 až 90, EI 15 až 90.
Všechna provedení revizních dvířek Promat®, typ SP lze i jako
kouřotěsné.
Balení standardně obsahuje toto příslušenství:
- šrouby a příchytky
- PROMASEAL®-A
- vruty do SDK
- ostatní na vyžádání (viz str. 29)
Tabulka
Pro ilustraci uvádíme typové rozměry revizních dvířek
jednokřídlých, typ SP, ve vybraných dodávaných požárních
odolnostech. Pro ostatní rozměry a hodnoty požární odolnosti
- ceny na vyžádání.
Stavební rozměr
300 x 300 mm
400 x 400 mm
500 x 500 mm
600 x 600 mm
700 x 700 mm
800 x 800 mm
Dvířka
Ceny dvoukřídlých dvířek na vyžádání - používají se v případě, kdy jsou požadována dvířka o rozměru větším než 800 x 1600 mm, tj. max. rozměr
jednokřídlých dvířek pro osazení do stěn.
K ceně nezapomeňte kalkulovat tmely, s nimiž byla tato revizní dvířka Promat® odzkoušena. Nabízíme tmel PROMASEAL®-A
(str. 22), práškový tmel Promat® (str. 14) nebo tmel PROMATMEL® (str. 14).
Stanovení ceny
Ceny jsou stanoveny včetně balení. Ceny platí pro materiál
franco centrální sklad (EXW dle Incoterms). V ceně není
zahrnuta doprava z centrálního skladu. Za škody způsobené
při přepravě z centrálního skladu a při následné manipulaci
plně zodpovídá dopravce popř. zákazník. Daň z přidané
hodnoty (DPH) není zahrnuta do výše uvedených cen.
38
Obaly
Je-li za účelem zajištění bezpečnosti dopravy nebo ochrany
materiálu nezbytné další zabalení, jde toto k tíži kupujícího,
stejně jako případné náklady na zpětné zaslání zapůjčených
obalů.
Platba
Viz „Platební a dodací podmínky Promat s.r.o.“ na straně 48.
Přehled materiálů 2014, platný od 1. ledna 2014
Příslušenství pro revizní dvířka Promat®
1. Klička se čtyřhranem
Kličky pro otevírání revizních dvířek Promat® (1) jsou přibaleny
jako standardní příslušenství ke každým revizním dvířkům
Promat® a jsou již zahrnuty v ceně dvířek. Náhradní kličky se
čtyřhranem (1) lze přiobjednat.
1
2. Příchytka plechová pro revizní dvířka Promat®, typ SP
Plechové příchytky (2) jsou určeny pouze pro revizní dvířka
Promat®, typ SP s požární odolností EW. Umožňují kotvit
revizní dvířka Promat® mimo jejich ocelový rám do masivní
stěny, například jsou-li osazována do již dokončené stěny
s keramickým obkladem.
2
3. Šroub rámový VF 7,5 x 120 se zápustnou hlavou
pro revizní dvířka Promat®, typ SP
Kotvícím šroubem VF (3) lze přesně a rychle připevnit rám
dvířek bez pnutí a bez použití kovových hmoždinek přímo
do předem vyvrtaného otvoru o průměru 6 mm. Šroub
VF (3) lze použít do plné cihly, betonu, voštinových cihel,
vápenopískových cihel a porobetonu. Není vhodný do
příčkovek podélně děrovaných a lehčených voštinových cihel
(např. Porotherm Si, Supertherm STI).
3
4. Vrták s válcovou stopkou do betonu 6,0 x 92/200
Pro vrtání otvoru pro šroub VF (3) je nutné použít prodloužený
vrták (4) do zdiva o průměru 6 mm.
4
5. Bit Torx T30
Šrouby VF (3) jsou v hlavě opatřeny imbus otvorem pro bit
Torx T30 (5).
6. Rozeta nerezová pro revizní dvířka pro keramický
obklad
Po nalepení keramického obkladu na křídlo revizních dvířek je
vhodné zakrýt hranu otvoru v obkladu pro zámek nerezovou
rozetou (6). Rozeta (6) se přilepí do otvoru neutrálním
silikonovým tmelem.
5
Popis
Způsob dodání
Balení
Klička k revizním dvířkům Promat®
jednotlivě
bez obalu
Plechová příchytka, 120 mm
jednotlivě
bez obalu
Plechová příchytka, 170 mm
jednotlivě
bez obalu
Kotvící šroub VF
jednotlivě
bez obalu
Bit Torx T30
jednotlivě
bez obalu
Rozeta pro dvířka pod obklad
jednotlivě
bez obalu
Dvířka
6
39
Přehled materiálů 2014, platný od 1. ledna 2014
53. Promat® 2000 – impregnace
Popis výrobku
Impregnace Promat® 2000 je bezbarvý impregnační
prostředek bez rozpouštědel na bázi silikátu a kyseliny
křemičité.
Oblasti použití
Impregnace Promat® 2000 se používá k napouštění požárně
odolných stavebních dílců proti silným deštům a stříkající
vodě.
Další informace viz katalog Promat – Požární bezpečnost
staveb dle EN.
Pokyny pro zpracování
Látka připravená ke zpracování nesmí být ředěna.
Popis
Impregnace Promat® 2000
Způsob dodání
Balení
umělohmotný kanystr
10 l
54. Promat®-SR – impregnace
Popis výrobku
Impregnace Promat®-SR je impregnační prostředek modré
barvy bez rozpouštědel na bázi silikátu.
Oblasti použití
Impregnace Promat®-SR se používá k napouštění požárně
odolných stavebních dílců ve vnitřních prostorách proti
agresivním látkám.
Další informace viz katalog Promat – Požární bezpečnost
staveb dle EN.
Pokyny pro zpracování
Látka připravená ke zpracování nesmí být ředěna.
Popis
Impregnace Promat®-SR
Příslušenství
Stanovení ceny
Ceny jsou stanoveny včetně balení. Ceny platí pro materiál
franco centrální sklad (EXW dle Incoterms). V ceně není
zahrnuta doprava z centrálního skladu. Za škody způsobené
při přepravě z centrálního skladu a při následné manipulaci
plně zodpovídá dopravce popř. zákazník. Daň z přidané
hodnoty (DPH) není zahrnuta do výše uvedených cen.
40
Způsob dodání
Balení
umělohmotný kanystr
10 l
Obaly
Je-li za účelem zajištění bezpečnosti dopravy nebo ochrany
materiálu nezbytné další zabalení, jde toto k tíži kupujícího,
stejně jako případné náklady na zpětné zaslání zapůjčených
obalů.
Platba
Viz „Platební a dodací podmínky Promat s.r.o.“ na straně 48.
Přehled materiálů 2014, platný od 1. ledna 2014
55. PROMAFOAM®-C – protipožární pěna
Popis výrobku
Protipožární pěna PROMAFOAM®-C je modifikovaná
jednosložková polyuretanová pěna. Výrobek neobsahuje
FCKW.
Oblasti použití
Protipožární pěna PROMAFOAM®-C nachází uplatnění při
utěsňování stavebních spár, prostupů instalací a osazování
požárních uzávěrů.
Způsob dodání
Balení
Specifická
hmotnost
Protipožární pěna PROMAFOAM®-C provedení HOBBY
ocelová tlaková nádoba 700 ml
12 ks/krabice
~25 g/m3
Protipožární pěna PROMAFOAM®-C provedení
pro pistole PROFI
ocelová tlaková nádoba 700 ml
12 ks/krabice
~25 g/m3
Popis
Pistole PROMAFOAM®-C
karton
1 ks/karton
–
PROMAFOAM® čistič pistole
nádoba z bílého plechu 500 mll
1 ks/karton
–
PROMAFOAM® konzervační sprej na pistoli
nádoba z bílého plechu 200 ml
1 ks/karton
–
56. Štítek ke konstrukcím Promat
Popis výrobku
Štítky slouží k označování požárních konstrukcí Promat
s klasifikací a pro identifikaci takové konstrukce na stavbách
je jeho umístění ke konstrukci nezbytné. Na štítku se musí
pro úplnost identifikace vyplnit požadovaná políčka - typ
konstrukce (katalogové číslo), její požární odolnost a montážní
firma, která zhotovení konstrukce prováděla, včetně datumu
provádění.
Označení sestává vždy ze samotného štítku (buď verze
samolepící nebo plastová, šroubovací) a revizního kolečka,
vyznačující datum příští revize.
Oblasti použití
Všechny požární konstrukce Promat.
Způsob dodání
Štítek ke konstrukcím Promat, samolepící
100 × 85 mm
Štítek ke konstrukcím Promat, plastový, montovatelný
70 × 95 mm
Kontrolní známka ke konstrukcím Promat, samolepící
ø 24 mm
Stanovení ceny
Ceny jsou stanoveny včetně balení. Ceny platí pro materiál
franco centrální sklad (EXW dle Incoterms). V ceně není
zahrnuta doprava z centrálního skladu. Za škody způsobené
při přepravě z centrálního skladu a při následné manipulaci
plně zodpovídá dopravce popř. zákazník. Daň z přidané
hodnoty (DPH) není zahrnuta do výše uvedených cen.
Obaly
Je-li za účelem zajištění bezpečnosti dopravy nebo ochrany
materiálu nezbytné další zabalení, jde toto k tíži kupujícího,
stejně jako případné náklady na zpětné zaslání zapůjčených
obalů.
Platba
Viz „Platební a dodací podmínky Promat s.r.o.“ na straně 48.
41
Příslušenství
Popis
Přehled materiálů 2014, platný od 1. ledna 2014
57. Proma Kolekce
Popis
Dodací lhůta
Pracovní overal/kombinéza Promat
1 ks/igelitový obal
3 týdny
Čepice Promat s kšiltem
1 ks/igelitový obal
2 týdny
Pracovní vesta Promat
1 ks/igelitový obal
3 týdny
Dřevěný dvoumetr Promat
s úhloměrem
1 ks/igelitový obal
ihned
Blok Promat děrovaný do šanonu
formát A4
1 ks/igelitový obal
2 týdny
Bloček Promat
formát A6
1 ks/ochranný obal
2 týdny
Podložka Promat s klipem
1 ks/igelitový obal
4 týdny
Propisovací tužka Promat, modrá
1 ks/igelitový obal
3 týdny
Příslušenství
Způsob dodání
42
Přehled materiálů 2014, platný od 1. ledna 2014
Popis
Způsob dodání
Dodací lhůta
Katalog materiálů a požárních konstrukcí
Promat
1 ks/obálka
2 týdny
Ceník Promat
1 ks/obálka
2 týdny
Šanon Promat
1 ks/krabice
2 týdny
Vlajka Promat
1 ks/igelitový obal
Bonbony Promat, mentolové
1 ks/plechová dóza
Sada - tkané šle Promat,
motýlek Promat a kapesník Promat
1 ks
Výstražná vesta Promat se zipem
1 ks
Příslušenství
57. Proma Kolekce
43
Přehled materiálů 2014, platný od 1. ledna 2014
58. Půjčovna sponkovaček k deskovému materiálu Promat®
Půjčovna sponkovaček
Sponkovačky se půjčují proti záloze, proto je nutné osobní
převzetí a vrácení - buď ve skladu v Lovčicích nebo
prostřednictvím našich regionálních zástupců. K půjčené
sponkovačce lze zakoupit příslušné spony.
Oblasti použití
Snazší a rychlejší montáž konstrukcí z desek PROMATECT®.
Výhodou sponkování, oproti spojování konstrukcí pomocí
vrutů, je zejména zrychlení montáže, levnější spojovací
materiál, přesnější montáž a úspora celkového montážního
času.
Popis
Pro velikosti sponky
Sponkovačka SENCO SLS 25 XP
12, 16, 19, 22, 25, 32 a 38 mm
Sponkovačka SENCO SQS 55
44, 50 a 63 mm
Sponkovačka SENCO AST 5
75, 80 a 90 mm
Při nákupu deskového materiálu nad 100 000,- Kč, je cena pronájmu na dobu 3 dny 1,- Kč. Po uplynutí této doby bude cena
pronájmu sponkovaček dále počítána podle sazebníku.
Při odběru sponkovačky bude zaplacena záloha 1000,- Kč za každou sponkovačku. Záloha bude při vrácení sponkovačky
vrácena, pokud nebude zjištěna žádná funkční závada nebo jiné poškození.
Při ztrátě nářadí nebo poškození převyšující zálohu 1000,- Kč, zaplatí firma, která si nářadí zapůjčila, vzniklou škodu.
Pro SENCO SLS 25 XP
typ sponky M06 - M17
Příslušenství
44
Pro sponkovačku SENCO SQS 55
typ sponky Q19 - Q25
Pro sponkovačku SENCO AST 5
typ sponky ST
Délka sponky
Počet v balení
Délka sponky
Počet v balení
Délka sponky
Počet v balení
12 mm
5 000 ks
44 mm
7 500 ks
75 mm
4 000 ks
16 mm
5 000 ks
50 mm
6 300 ks
80 mm
4 000 ks
19 mm
5 000 ks
63 mm
5 000 ks
90 mm
4 000 ks
22 mm
5 000 ks
25 mm
5 000 ks
32 mm
10 000 ks
38 mm
10 000 ks
Přehled materiálů 2014, platný od 1. ledna 2014
59. Závozové linky Promat®
Oblast použití služby
Pro usnadnění zajištění dopravy materiálu nakoupeného
u naší firmy jsme zřídili do vybraných regionů České republiky
pravidelné závozové linky.
Podmínky využití služby
Tato služba je zpoplatněna částkou výrazně nižší, než by Vás
stála doprava standardním způsobem (15 Kč/km, vzdálenost
sklad -> odběrné místo a zpět). Omezení je pouze v množství
(objemu) přepravovaného materiálu a jeho hmotnosti – do
1 qm a zároveň do hmotnosti max. 0,3 t.
Region
Termíny závozu
Brno a okolí
Prostějov a okolí
v úterý v sudé kalendářní týdny
Ostrava a okolí
České Budějovice a okolí
v pátek v liché kalendářní týdny
Praha a okolí
ve středu každý týden
Liberec a okolí
v pondělí v liché kalendářní týdny
Ústí nad Labem, Teplice a okolí
každé druhé pondělí v liché kalendářní týdny
Karlovy Vary a okolí
každé druhé pondělí v sudé kalendářní týdny
Plzeň a okolí
Příslušenství
Pro bližší informace při konkrétních zakázkách kontaktujte prosím Obchodní oddělení Promat.
Podrobnější informace také na www.promatpraha.cz/zavozove-linky.
45
Přehled materiálů 2014, platný od 1. ledna 2014
60. Řezání vodním paprskem
Oblast použití služby
Zprovoznili jsme nové pracoviště s CNC strojem na řezání
vodním paprskem. Výhodou tohoto způsobu obrábění je jeho
přesnost, rychlost a možnost řezání tvarově složitých částí.
Parametry
• velikost pracovní desky stolu 3500 x 2500 mm
• maximální zatížení stolu je 3500 kg
• max. tloušťka řezaného materiálu 200 mm
Dělené materiály
• sklo, protipožární sklo a plexisklo
• konstrukční a nerezové oceli
• slitiny hliníku a neželezných kovů
• keramika, dlažba a různé druhy kamenů
• technické plasty, reklamní plasty a sklolaminát
• těsnící a izolační materiály
• ostatní materiály po dohodě
Příslušenství
46
Přehled materiálů 2014, platný od 1. ledna 2014
Promat servis
• lepení nejrůznějších materiálů Promat® pomocí lepidla Promat® K84
• vlastní řezání a další zušlechťování požárního skla PROMAGLAS®
(výřezy, nepravidelné tvary, vrtání, lepení do dvojskla, fóliování)
• formátování materiálu
– typu PROMATECT®
– typu PROMAXON®
– typu PROMALAN®
– typu PROMAGLAF®
• rozvoz skla přímo k zákazníkům (vlastní doprava na stojanech)
• vykládka a nakládka dodávaného i vydávaného zboží
• skladové služby
– temperovaný sklad pro materiály podléhající zkáze mrazem
– sklad deskového materiálu divize PBS a HTI
• frézování a soustružení
• výroba sestav těsnících větracích výústkových tvarovek PROMASEAL®
s pomocí naformátovaných přířezů z požárně ochranných desek
PROMATECT®
Využívejte náš Promat servis.
Je tu pro Vás!
Kontaktujte nás.
Příslušenství
• balení (ochrana řezné hrany a C hrany, výroba transportních beden
se zvýšenou odolností proti „sklu nepřátelskému“ zacházení)
47
Platební a dodací podmínky společnosti Promat s.r.o.
se sídlem V. P. Čkalova 22/784, 160 00 Praha 6 – Bubeneč
bankovní spojení: COMMERZBANK Praha,
č. ú.: 10026335/6200, IČ: 60200375, (dále jen prodávající), platné od 1. ledna 2014:
Přílohy
§ 1 Předmět úpravy
1. Předmětem těchto platebních a dodacích podmínek společnosti s ručením omezeným Promat (dále jen PDP) je úprava základních podmínek, za kterých bude prodávajícím dodáváno zboží kupujícímu, jakož i práva a povinnosti obou smluvních
stran.
2. PDP jsou vypracovány v souladu s § 273 zákona č. 513/1991 Sb. Vztahy PDP
neřešené upravují §§ 409 a násl. zákona 513/1991 Sb.
3. Odchylná ujednání stran v kupní smlouvě mají přednost před zněním těchto platebních a dodacích podmínek.
§ 2 Povinnosti prodávajícího
1. Prodávající se zavazuje ve sjednané lhůtě zboží kupujícímu prodat a předat mu společně se zbožím nezbytné doklady.
Povinnost prodávajícího předat zboží kupujícímu je splněna:
a) předáním zboží prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího
b) předáním zboží kupujícímu na sjednaném místě dodání – přeprava vozidlem
prodávajícího nebo kupujícího v souladu se sjednanými podmínkami v kupní
smlouvě.
2. Prodávající spolu se zbožím předá dodací list, který tvoří přílohu objednávky (kupní
smlouvy). V dodacím listu je uvedena specifikace, množství a cena předávaného
zboží.
3. Prodávající je povinen dodat zboží v odpovídajícím množství, jakosti a v obvyklých
obalech potřebných k uchování a ochraně zboží.
§ 3 Povinnosti kupujícího
1. Kupující je povinen objednané zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu v době
splatnosti uvedené na faktuře/daňovém dokladu nebo před uskutečněním dodávky.
Zástupci prodávajícího jsou oprávněni přijímat platby v hotovosti.
2. V případě, že kupující včas neprovede úhradu vyplývající z objednávky či kupní
smlouvy (faktury) mezi prodávajícím a kupujícím, zavazuje se kupující uhradit prodávajícímu z dlužné částky úroky z prodlení ve výši odpovídající písemné dohodě
za každý započatý den prodlení. Tyto úroky jsou splatné ihned a to za období od
splatnosti platby za původně dlužný obnos až do jeho skutečného uhrazení.
3. Při platební neschopnosti na straně kupujícího, zejména v případě prodlení s
platbou při šekovém nebo směnečném protestu, je prodávající oprávněn provádět
další dodávky výhradně proti platbě předem. Prodávající učiní okamžitě splatnými
všechny částky z účtu včetně částek, u nichž byla udělena sleva a bude žádat zaplacení v hotovosti proti vrácení směnek přijatých k placení nebo žádat poskytnutí
záruky.
4. Kupující se vzdává práva uplatnit zadržovací právo z dřívějších nebo jiných obchodů
stávajícího obchodního kontaktu. Zápočet protipohledávek je přípustný potud,
pokud byly uznány prodávajícím a jsou splatné nebo přiznané pravomocnými rozhodnutími.
5. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho předání kupujícímu. Jestliže kupující z jakýchkoli důvodů odmítne zboží přijmout, je povinen
učinit veškerá opatření k uchování zboží, tj. zejména zboží řádně uskladnit. V případě neoprávněného odmítnutí dodávky se kupující vystavuje riziku, že na něho
budou prodávajícím přeneseny ztráty, které toto odmítnutí způsobilo.
§ 4 Uzavírání objednávek
1. Kupní smlouva se považuje za uzavřenou, jestliže bude prodávajícím a kupujícím
řádně podepsána. Objednávka se považuje za potvrzenou, jestliže byla podepsána
kupujícím a prodávajícím.
2. Prodávající předkládá kupujícímu ceník, který obsahuje názvy výrobků, popis způsobu balení a prodejní ceny bez daně z přidané hodnoty.
Předkládání objednávek na jednotlivé dodávky je možné následujícími způsoby:
a) sepsáním kupní smlouvy mezi oprávněnou osobou prodávajícího a kupujícího, potvrzenou podpisy a razítky obou smluvních stran
b) písemnou formou oprávněným obchodním zástupcem kupujícího – poštou
nebo faxem přímo na adresu prodávajícího.
3. Obecné dodací lhůty pro výše uvedené případy jsou do 30 dnů od data převzetí
objednávky a provedení úhrady. V objednávkách, kupních smlouvách, musí být v
48
každém případě uvedeno o jaké zboží se jedná (druh, popis, způsob požadovaného
balení a způsob přepravy), ale také doba a místo plnění a adresa, na kterou má být
zaslána faktura.
§ 5 Místo a termín dodání (předání) zboží
1. Závazek z kupní smlouvy je ze strany prodávajícího splněn předáním objednaného
nebo sjednaného zboží kupujícímu v dohodnutém množství, ceně, místě a termínu.
Místem předání objednaného zboží je místo smluvené v objednávce. Prodávající
předá objednané nebo sjednané zboží kupujícímu v termínu, uvedeném v příslušné
objednávce, kupní smlouvě, pokud byl tento termín prodávajícím potvrzen. Pokud
prodávající dodá kupujícímu neobjednané zboží, nebo zboží nad rámec objednaného množství, je kupující oprávněn takové zboží odmítnout. Musí tak učinit bez
zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl, že toto zboží mu bylo dodáno bez právního důvodu.
2. Dodávka FCO stavba nebo FCO sklad znamená dodávku na místo bez vykládky za
předpokladu, že existuje k místu dodávky komunikace sjízdná těžkým nákladním
vozidlem. Jestliže nákladní vozidlo opustí na příkaz kupujícího sjízdnou příjezdovou
komunikaci, pak kupující ručí za škody, k nimž dojde. Vykládka musí být provedena
kupujícím ihned a technicky správně. Doba čekání se účtuje kupujícímu.
3. Při dodávce bez úhrady dopravného se dodávka uskutečňuje na riziko kupujícího.
4. Pojištění se sjednává pouze na žádost a náklady kupujícího.
§ 6 Ceny a slevy
1. Kupní cena dodávaného zboží je určena ceníkem prodávajícího, platným v době
sjednaného termínu dodávky zboží kupujícímu. Kupní cena představuje cenu
výrobku a rozumí se bez nákladů na dopravu FCO odběrní místo kupujícího.
2. Ceny v ceníku jsou v Kč, bez daně z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty bude
připočítávána na každé faktuře k výsledné celkové ceně. Prodávající má právo měnit
ceník a systém slev.
3. Ceny jsou kalkulovány na základě kurzu 25,15 CZK/€. Prodávající je oprávněn
jakoukoliv změnu kurzu promítnout do prodejních cen bez toho, aby kupujícího na
tuto skutečnost předem upozornil.
§ 7 Balení
1. Náklady na balení, poplatky za zapůjčení a opotřebení balících materiálů atd., které
jsou nezbytné za účelem zajištění bezpečnosti dopravy nebo které jsou nutné pro
ochranu materiálu, jdou k tíži kupujícího, stejně jako náklady na zpětné zaslání zapůjčených obalů.
§ 8 Kvalita
1. Kvalita veškerého zboží, dodávaného na základě jednotlivých objednávek bude
odpovídat příslušným ustanovením „Obecného standardu Etex Group“.
§ 9 Reklamační řád
1. Kupující má právo reklamovat vady zboží v souladu s ustanoveními zákona
513/1991 Sb. v § 422 a násl. a podle reklamačního řádu Promat s.r.o.
2. Zboží má vady v tom případě, když není dodáno v množství jakosti a provedení a v
obalech potřebných k uchování a ochraně zboží.
3. Za vady se považuje i dodání jiného zboží než je uvedeno na objednávce a rovněž
vady v dokladech nutných k užívání zboží.
4. Kupující je povinen prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí,
nejpozději však do 5 kalendářních dnů, reklamovat zjevné vady zboží uvedené v
bodech 2 a 3. Údaje o vadách zjištěných při předání zboží budou obě strany považovat za závazné a prokázané.
5. Na vady zboží uvedené v bodu 3 lze reklamaci uplatnit po dobu 5 kalendářních dnů
ode dne jeho převzetí. Po jejím uplynutí se k reklamaci nebude přihlížet.
6. Reklamace musí být učiněna na standardním formuláři, anebo na hlavičkovém
papíru kupujícího. Vady zboží musí být řádně popsány a je nezbytné, aby kupující
uvedl v reklamačním listu všechny podstatné náležitosti pro identifikaci dodávky, tj.:
– číslo objednávky (popř. číslo faktury)
– jméno, obchodní firmu a odběratelské číslo
– datum dodání/převzetí zboží
– druh zboží
– reklamované množství
nen bezplatně mít v úschově věci, které v těchto případech jsou ve vlastnictví nebo
spoluvlastnictví prodávajícího, které platí rovněž na zboží s vyhrazením vlastnictví
ve smyslu dalších následujících ustanovení.
3. Jestliže kupující prodá zboží, k němuž je vyhrazeno vlastnictví, ať již samotné nebo
společně se zbožím, které prodávajícímu nepatří, pak již nyní postupuje kupující
pohledávky vznikající z dalšího zcizení na úhradu prodávajícímu ve výši hodnoty
zboží, k němuž je vlastnictví vyhrazeno, se všemi vedlejšími právy a v pořadí před
zbývajícími právy, prodávající postoupení tímto přijímá. Hodnota zboží s vyhrazeným
vlastnictvím je částka fakturovaná prodávajícím se zajišťovací přirážkou 10 %, která
však se neuplatní v míře, ve které jsou uplatněna vůči ní práva třetích osob. Jestliže
zboží, k němuž je vyhrazeno vlastnictví a které je dále prodáno, je spoluvlastnictvím
prodávajícího, tak postoupení pohledávek se vztahuje na částku, která odpovídá
hodnotovému podílu prodávajícího na spoluvlastnictví.
4. Jestliže kupující zabuduje zboží, k němuž je vyhrazeno vlastnictví, jako podstatnou
součást do nemovitosti třetí osoby, pak již nyní postupuje kupující své pohledávky
na úhradu vůči této třetí osobě nebo vůči osobě, které se to týká, a to ve výši
hodnoty zboží, k němuž je vyhrazeno vlastnictví se všemi vedlejšími právy prodávajícímu, včetně práva na poskytnutí zajišťovací hypotéky a s právem pořadí před
zbývajícími právy, prodávající pak toto postoupení přijímá. Odstavec 3 věta 2 a 3
platí zde přiměřeně.
5. Jestliže zboží, k němuž je vyhrazeno vlastnické právo, je zabudováno kupujícímu
jako podstatná součást do nemovitosti kupujícího, pak postupuje již nyní kupující
pohledávky vznikající z následného zcizení nemovitosti nebo práv z nemovitostí
prodávajícímu, a to ve výši hodnoty zboží, k němuž je vyhrazeno vlastnictví, a se
všemi vedlejšími právy a s pořadím před právy ostatními, prodávající pak toto
postoupení přijímá. Odstavec 3 věta 2 a 3 platí přiměřeně.
6. Kupující je oprávněn dále prodávat, používat nebo zabudovávat zboží, k němuž bylo
vyhrazeno vlastnictví, pouze v rámci běžných řádných obchodů a jen za předpokladů, že na pro-dávajícího opravdu přejdou pohledávky ve smyslu odstavce 3, 4
a 5. Kupující není oprávněn k jiným dispozicím, týkajícím se zboží, k němuž vlastnictví je vyhrazeno, zejména není oprávněn toto zboží zastavovat nebo použít pro
zajišťovací převod.
7. Prodávající zmocňuje kupujícího, s výhradou odvolání tohoto zmocnění, k inkasu
pohledávek postoupených podle odstavce 3, 4 a 5. Prodávající nevyužije vlastního
oprávnění pohledávky inkasovat, pokud kupující bude plnit své platební povinnosti
také vůči třetím osobám. Na požádání prodávajícího je povinen kupující oznámit
mu dlužníky postoupených pohledávek a těmto postoupení oznámit, prodávající je
zmocněn také sám dlužníkům postoupení oznámit.
8. Kupující je povinen bezodkladně informovat prodávajícího o uplatněných exekucích
na zboží, k němuž je vlastnictví vyhrazeno, nebo vůči postoupeným pohledávkám a
je povinen prodávajícímu předat veškeré podklady nutné pro námitky proti exekucím.
9. Při zastavení plateb, podání návrhů na konkurs, insolvenčního návrhu, zjištění
úpadku nebo prohlášení konkursu, soudního nebo mimosoudního vyrovnání,
zaniká právo na další prodej, použití nebo zabudování zboží, k němuž je zřízena
výhrada vlastnictví, a zaniká zmocnění k inkasu postoupených pohledávek. V případě šekového nebo směnečného protestu zaniká rovněž zmocnění k inkasu.
10. Jestliže hodnota poskytnutých zajištění přesáhne pohledávky o více než 20 %,
pak je v oné míře prodávající povinen ke zpětnému převodu nebo uvolnění zajištění podle své volby. Po zaplacení veškerých pohledávek prodávajícího z daného
obchodního spojení, přejde na kupujícího vlastnictví ke zboží, u kterého vlastnictví
bylo vyhrazeno, a vlastnictví k postoupeným pohledávkám.
§ 13 Soudní příslušnost
1. Smluvní strany sjednávají, že v případě, že nic jiného nebude výslovně sjednáno
písemně nebo nebude předepsáno kogentními ustanoveními českého procesního
práva, bude příslušný, pro veškeré nároky vyplývající ze vzájemného obchodního
styku mezi smluvními stranami, obchodní soud podle sídla prodávajícího.
§ 14 Závěrečná ustanovení
1. Obě smluvní strany svými podpisy na budou-cích smlouvách potvrdí, že se ve
svých obchodních vztazích budou řídit těmito platebními a dodacími podmínkami.
2. Společnost s ručením omezeným Promat si vyhrazuje právo změn těchto PDP.
Přílohy
– důvod reklamace.
Kupující předává prodávajícímu zásadně originál reklamačního listu.
7. Zboží rozdělí kupující v reklamačním listě podle závad:
– vady jakosti
– chybějící množství.
8. O reklamaci se rozhoduje do 14 dnů, je-li reklamace složitější i déle, nejpozději,
je-li nutné odborné posouzení, do 30 dnů.
Reklamace vyřizuje technická kancelář společnosti Promat s.r.o.
§ 10 Platebně-fakturační podmínky
1. Úvěrové limity:
Při odběru zboží se vyžaduje celá platba předem. Další objednávky budou akceptovány až po zaplacení předchozích dodávek.
2. Prodávající bude zasílat faktury/daňové doklady na dohodnutou fakturační adresu.
Faktury/daňové doklady budou vystavovány až po předání zboží kupujícímu.
Platby:
– formou bezhotovostního styku
– v jednotlivých případech v hotovosti.
3. Náležitosti faktury/daňového dokladu:
a) označení faktury a její číslo
b) název nebo obchodní firma, sídlo prodávajícího a kupujícího, IČ, DIČ
c) místo předání zboží
d) označení zboží (typ)
e) cena za jednotku množství
f) den odeslání faktury a lhůta její splatnosti
g) označení bankovního ústavu a účtu na který má být placeno
h) den zdanitelného plnění (den dodávky)
i) celková fakturovaná částka a náležitosti pro daňové účely.
Pro splatnost faktury je rozhodující den její splatnosti. Den vystavení faktury není
rozhodující. Za den realizace dodávky se považuje den, kdy zboží opustí dodavatelský závod resp. sklad prodávajícího.
4. Cenové zvýhodnění v případě hotovostního placení vyžaduje zvláštní dohody s prodávajícím. Předpokladem pro poskytnutí slevy je, že kupující nemá žádné dluhy vůči
prodávajícímu.
5. V případě bezhotovostního styku splní kupující povinnost zaplatit cenu zboží připsáním fakturované částky na účet prodávajícího.
6. Prodávající není povinen přijímat k placení směnky. Náklady diskontní, směnečné a
další úhrady jdou k tíži kupujícího, pokud by banka prodávajícího odmítla diskontní
směnky, musí být provedena platba v hotovosti.
7. Platba šekem není považována za platbu v hotovosti.
§ 11 Prodlení
1. Prodlení s úhradou kupní ceny:
– kupující je povinen uhradit úrok z prodlení z neuhrazené částky za každý započatý den prodlení dle písemné dohody.
2. Prodlení s předáním zboží:
– v případě, že prodávající není schopen dodat všechno objednané zboží v
dohodnutém termínu plnění, je povinen v tomto termínu dodat maximálně
možné množství zboží a o tomto bezodkladně informovat kupujícího.
§ 12 Výhrady vlastnictví
1. Dodané zboží zůstane až do zaplacení kupní ceny a úhrady všech pohledávek existujících z daného obchodního kontaktu výhradním vlastnictvím prodávajícího. Jestliže v
souvislosti se zaplacením kupní ceny kupujícím bude založeno směnečné ručení prodávajícího, pak nezanikne výhrada vlastnictví před tím, než dojde k zaplacení směnky
jako směnečníkem. Dojde-li k prodlení placení kupujícího, je prodávající oprávněn
vzít zpět po upomínce zboží, k němuž má vyhrazeno vlastnictví, a kupující je povinen
zboží vydat.
2. Jestliže zboží, k němuž je vyhrazeno vlastnictví, kupující zpracuje v novou movitou věc, pak zpracování se děje pro prodávajícího, aniž by tomuto z toho plynuly
závazky a nová věc se stává vlastnictvím prodávajícího. Dojde-li současně se zpracováním ke smísení se zbožím, jež prodávajícímu nepatří, pak vzniká prodávajícímu
spoluvlastnictví na nové věci v poměru zboží, které bylo předmětem výhrady vlastnictví k onomu jinému zboží, a to v době, kdy ke zpracování došlo. Jestliže zboží,
k němuž je vyhrazeno vlastnictví, je spojeno, smíseno nebo sloučeno se zbožím,
které prodávajícímu nepatří, stane se prodávající spoluvlastníkem podle příslušných zákonných ustanovení. Získá-li kupující spojením, smíšením nebo sloučením
výhradní vlastnické právo, tak již nyní zřizuje pro prodávajícího k oněm věcem
spoluvlastnictví v poměru hodnoty zboží, k němuž existuje výhrada vlastnictví, k
hodnotě ostatního zboží v době spojení, smísení nebo sloučení. Kupující je povi-
49
Příloha k potvrzení objednávky
NÁLEŽITOSTI OBJEDNÁVKY
– Název firmy, adresa, IČ a DIČ objednavatele
– Kontaktní osoba, telefon a fax
– Jednoznačná specifikace zboží a jeho množství
– Způsob a místo dodání, příp. odebrání zboží, osobu oprávněnou k převzetí zboží.
– Další relevantní požadavky (způsob balení, atd.)
Není-li v objednávce uvedeno jinak (a není-li v rozporu s Všeobecnými dodacími a platebními podmínkami Promat s.r.o.), pak platí následující:
A. Rozměry výrobků nebo materiálů uvedené ve vaší objednávce jsou akceptovány dle všeobecných stavebních konvencí, v pořadí šířka x výška (příp. x hloubka).
B. Uváděné rozměry se považují za rozměry v milimetrech (mm).
C. Schémata tvořící přílohu objednávky jsou považována za pohledy z interiéru.
D. Při objednávce protipožárních i nepožárních dvojskel se pořadí skel na jednotlivých pozicích chápe v pořadí interiér exteriér (v pořadí pozice 4 až 1).
E. Šablony pro výrobu nestandardních tvarů je nutno dodat do provozovny Promat servis s.r.o. v Lovčicích; po předběžné domluvě je možno předat také do kanceláře Promat s.r.o.
Praha; o předání šablony je vždy sepsán předávací protokol, jenž se stává součástí objednávky.
F. Šablony jsou součástí objednávky, tzn. mají vliv na termíny pro potvrzení objednávky a dodání výrobků.
G. Šablony se po vyřízení objednávek nevracejí a nearchivují.
H. Na šablonách musí být vyznačena orientace (horní strana), směr pohledu (interiér, exteriér), příp. další označení dávající orientaci šablony svou jednoznačnost.
I. Cena zboží nezahrnuje cenu dopravy a na daňovém dokladu je vyčíslena zvlášť.
POTVRZOVÁNÍ OBJEDNÁVEK
Všechny relevantní objednávky jsou potvrzovány. Potvrzením objednávky akceptujeme přijetí objednávky a nebude-li do 24 hodin od potvrzení objednateli zrušena nebo změněna,
je objednávka považována za potvrzenou oběmi stranami.
PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU OBJEDNÁVKY
– Podmínkou předání zboží je jeho zaplacení, je-li předem požadováno.
– Zaměstnanci skladu se zúčastňují nakládky pouze uložením zboží na paletě nebo stojanu na korbu vozu za pomoci VZV, nezajišťují kusovou nakládku ani další uložení či zajištění
zboží na korbě vozu.
– Balení zboží, není-li toto v originálním obalu, je pouze manipulační.
– Zboží (sklo) může být za úplatu nadstandardně baleno do transportní dřevěné bedny - je zpoplatněno 120,- Kč/m2 skla zakázky.
– Pro převoz skel může být zapůjčen stojan proti záloze 10 000,- Kč/ks.
– Zmiňované platby jsou vždy hrazeny v hotovosti před převzetím zboží; po dohodě lze výše uvedené zálohy zaplatit převodním příkazem předem.
– Nebude-li zboží, vyráběné/upravované na zakázku, vyzvednuto v požadované lhůtě, může být požadováno zaplacení skladného ve výši 50,- Kč/m2 za každý započatý den.
Technicko-obchodní zástupci Promat pro Vás
602 282 722
602 220 151
602 170 898
602 293 186
724 022 753
602 150 077
Přílohy
• 602 282 722
• 602 293 186
okresy: Louny, Chomutov, Most, Litoměřice, Teplice, Ústí
nad Labem, Děčín, Česká Lípa, Liberec, Jablonec, Semily,
Trutnov, Jičín, Kladno, Mělník, Nymburk, Mladá Boleslav
okresy: Plzeň, Plzeň - jih, Plzeň - sever, Tachov, Domažlice,
Rokycany, Klatovy, Karlovy Vary, Sokolov, Cheb, Beroun,
Rakovník
• 602 220 151
• 724 022 753
okresy: Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Bruntál,
Opava, Ostrava, Nový Jičín, Frýdek - Místek, Karviná,
Náchod, Hradec Králové, Rychnov nad Kněžnou, Jeseník,
Šumperk, Olomouc, Přerov
okresy: Prachatice, Strakonice, Český Krumlov, České
Budějovice, Tábor, Jindřichův Hradec, Písek, Havlíčkův Brod,
Pelhřimov, Jihlava, Příbram, Benešov, Kutná Hora, Kolín
• 602 170 898
okresy: Znojmo, Brno, Brno - venkov, Blansko, Vyškov,
Břeclav, Hodonín, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Prostějov,
Uherské Hradiště, Zlín, Vsetín, Kroměříž
Praha hlavní město, okresy: Praha - východ, Praha - západ
50
• 602 150 077
Sklady a výdejní místa materiálů Promat
Kobryn spol. s r.o.
Pavel Kmoch - firma KMOCH
Požární výzbroj
a výstroj Karlovy Vary s.r.o.
Promat servis s.r.o.
Promat s.r.o.
Fruta Trading s.r.o.
Roline Internationale
Spedition, s.r.o.
Revia s.r.o.
STABA-SERVIS spol. s r.o.
Kartex - požární ochrana
staveb, s.r.o.
Moped s. r.o.
Gold service s. r.o.
TONSTAV-SERVICE s.r.o.
VIPAX, a.s.
Lovčice (centrální sklad)
Brno
České Budějovice
Promat servis s.r.o.
Lovčice 262
503 61 okr. Hradec Králové
+420 495 498 026
+420 495 498 204
N 50° 09‘ 53‘‘
E 15° 23‘ 23‘‘
TONSTAV-SERVICE s.r.o.
Brněnská 686
664 42 Modřice u Brna
+420 547 216 695-8
+420 547 216 699
N 49° 07‘ 29“
E 16° 36‘ 16“
TONSTAV-SERVICE s.r.o.
Okružní 630
370 01 České Budějovice
+420 387 840 150, 602 137 684
+420 387 840 169
N 48° 59‘ 33‘‘
E 14° 30‘ 15‘‘
Heřmanice v Podještědí
Karlovy Vary
Litoměřice
Kobryn spol. s r.o.
Heřmanice v Podještědí 181
471 25 Jablonné v Podještědí
+420 487 762 770, 602 212 105
+420 487 762 770
N 50° 47‘ 28“
E 14° 44‘ 10“
Požární výzbroj a výstroj Karlovy Vary s.r.o.
Počerny 124
360 17 Karlovy Vary
+420 353 449 360
+420 353 449 360
N 50° 14‘ 13‘‘
E 12° 49‘ 42‘‘
Pavel Kmoch - FIRMA KMOCH
Žernosecká 603, areál Stavebnin
412 01 Litoměřice
+420 739 038 111, 603 523 088
+420 416 748 153
N 50° 31‘ 53“
E 14° 06‘ 45“
Olomouc
Ostrava
Pelhřimov
MOPED s.r.o.
Hodolanská 32
779 00 Olomouc
+420 585 243 614
+420 585 244 111
N 49° 35‘ 41“
E 17° 16‘ 54‘‘
Staba servis s.r.o.
Cihelní 99
702 00 Ostrava
+420 596 262 631
+420 596 262 631
N 49° 50‘ 46“
E 18° 16‘ 15‘‘
Gold service s.r.o.
Hrdinova 2043
393 01 Pelhřimov
+420 565 303 111, 603 111 079
+420 565 303 114
N 49° 24‘ 20‘‘
E 15° 13‘ 21‘‘
Praha - Horní Počernice
Praha-západ
Starý Plzenec
Fruta Trading s.r.o.
Ve Žlíbku 1800/77, areál Big Box
193 00 Praha 9 - Horní Počernice
+420 226 001 027, 608 938 967
+420 226 001 025
N 50° 06‘ 12,48‘‘
E 14° 37‘ 41,21‘‘
Roline Internationale Spedition, s.r.o.
K Vypichu 979, logistický areál - hala B3b
252 16 Rudná u Prahy
+420 226 223 167
+420 226 223 169
N 50° 01‘ 15‘‘
E 14° 12‘ 18‘‘
Kartex požární ochrana staveb s.r.o.
Smetanova 1130
332 02 Starý Plzenec
+420 732 361 363
+420 377 420 023
N 49° 41‘ 42‘‘
E 13° 29‘ 01‘‘
Vikýřovice
Zlín
Revia s.r.o.
Kremišovská 560
788 13 Vikýřovice
+420 583 214 089
+420 583 214 089
N 49° 58‘ 17‘‘
E 16° 59‘ 58‘‘
VIPAX a.s.
Tečovská 1052
763 02 Zlín - Malenovice
+420 571 895 400
+420 571 895 401
N 49° 12‘ 42‘‘
E 17° 35‘ 33‘‘
Přílohy
TONSTAV-SERVICE s.r.o.
51
PM-0052-0214
Promat s.r.o.
V. P. Čkalova 22/784
160 00 Praha 6 – Bubeneč
Telefon +420 224 390 811
+420 224 390 826
Fax
+420 233 333 576
GSM 605 PROMAT
606 PROMAT
776 PROMAT
promat.praha
www.promatpraha.cz
[email protected]
GPS N 50° 06‘ 01‘‘
E 14° 24‘ 01“

Podobné dokumenty

detailní informace

detailní informace splňovat požadavky požární odolnosti. U rekonstrukcí staveb, kdy většinou v budoucnu dochází také ke změně užívání daného objektu, je zpravidla i vyšší požadavek na požární odolnost nosných konstru...

Více

Přehled materiálů 2014, platný od 1. ledna 2014

Přehled materiálů 2014, platný od 1. ledna 2014 45. PROMASTOP®-S a -L – protipožární polštáře .....................................................................................................34 46. PROMASTOP®-B – systém stavebních tvarovek ....

Více

Instalační kanály a šachty 290.20

Instalační kanály a šachty 290.20 deska PROMATECT®-200 nebo PROMATECT®-LS, viz dimenzační tabulka přířez PROMATECT®, b = 100 mm, d = 15 mm přířez PROMATECT®, b ≥ 70 mm, d ≥ 20 mm přířez PROMATECT® (u odnímatelného krytu), b = 25 mm...

Více

EW 15 až EI 45 485.37 Systémová konstrukce

EW 15 až EI 45 485.37 Systémová konstrukce jako tažený (viz konstrukce 485.35, popř. 485.36). U konstrukcí s vyšší konstrukční výškou je uzavřený ocelový profil (8) na protější straně závěsů dimenzován tak, aby byly vibrace zařízení dveří sn...

Více

detailní informace - Promat

detailní informace - Promat Minimální tloušťka:

Více