El Gran Doctor Kakimon Persimon Velký doktor

Komentáře

Transkript

El Gran Doctor Kakimon Persimon Velký doktor
Velký doktor Kakimon Persimon
El Gran Doctor Kakimon Persimon
Pohádkový příběh o šlechetném Kakimonovi a
princezně Klaudii
Un cuento de hadas sobre el noble Kakimon y la
princesa Klaudia
„Princezna Klaudie je nemocná?!,“vykřikl Kakimon
Persimon. „Rodino, připrav se na cestu, jedeme do
Prahy!“
“¡¿La princesa Klaudia está enf erma?!” Gritó Kakimon
Persimon. “Familia, prepárense para viajar, ¡Vamos a
Praga!”
Takhle začalo putování našeho milého Kakimona
Persimona do české země.
Así es como comenzó el viaje a las tierras checas de
nuestro querido Kakimon Persimon.
Že nevíte, kdo je Kakimon Persimon? A že neznáte ani
jeho proslulou rodinu? Tak tedy pěkně od začátku.
Kakimon Persimon je dobrosrdečný a statečný šlechtic
španělského království. Vyrůstal ve Valencii, překrásné
to krajině provoněné sluncem. Odtud pochází i jeho
početná rodina. Mami-Kaki, T áta-Kakimon, Kaki-babí a
mnoho kaki-tet a kaki-strýčků, sester a bratří a patří
k nim i další kaki-příbuzní z Číny a Japonska! Kakimon
Persimon je nejstarší z bratří, má nejvřelejší srdce a
nejbaňatější břicho. Když Kakimon zasedne k obědu,
dlouho nevstane od stolu, spořádá tolik jídla, co by
stačilo pro celou vesnici!
¿No saben quién es Kakimon Persimon? Kakimon
Persimon es un bondadoso y valiente noble del Reino de
España. Se crió en Valencia, una región hermosa
perf umada por el sol. De allí también proviene su
numerosa f amila. Mami -Kaki, Papi-Kaki, Kaki- abu y
muchos tíos, primos, hermanos y hermanas Kaki, y entre
ellos se encuentran también otros parientes Kaki de
¡China y Japón! Kakimon Persimon es el mayor de los
hermanos y es el que tiene el corazón más cálid o y la
barriga más rotunda. Cuando Kakimon se sienta a comer,
se queda en la mesa por mucho tiempo ¡y es tanta la
comida que devora, que alcanzaría para todo un pueblo!
Ale jídlo není pro Kakimona Persimon a zdaleka tak
důležité jako jeho velké poslání. Kakimon věří, že může
léčit, uzdravovat, a kurýrovat. Ano, Kakimon Persimon
vždycky toužil být doktorem a rozhodl se, že to dokáže.
Jen tak sám od sebe a hned teď! Jaképak zdržování se
studiem knih! Neváhá an i minutu a vydává se na cestu
třeba tisíc mil daleko, aby někoho zachránil. Kakimon
moc rád zachraňuje. Opravdu.
Pero para Kakimon Persimon, la comida no es tan
importante como su gran misión. Kakimon cree que puede
curar y sanar. Sí, Kakimon Persimon siempre quiso ser
médico y decidió que lo lograría. Solo que por sí mismo y
ahora mismo. ¡Para qué perder el tiempo con estudios y
libros! Sin dudarlo ni un segundo, se embarca en un
viaje de quizás mil k ilómetros para poder salvar a
alguien. A Kakimon le gusta mucho salvar gente, en
serio.
Copyright © NK Translators s.r.o.: kvalitní překladatelské a tlumočnické služby ,[email protected], www.nk-translators.com
„Do boje s bídnými tomaty!“, zavelí Kakimon Persimon a
ze svého oranžového pláště vytáhne prak. I ostatní
členové rodiny bojují. Čím? Přeci kaki-kuličkami! T ěmi
pálí po rajčatech hlava nehlava.
Ale vraťme se ke Kakimonovi a jeho uzdravování.
“¡Luchemos contra los malvados tomates!” Llamó
Kakimon Persimon, sacando de su capa naranja una
honda. Los otros miembros de la f a milia también
lucharon. ¿Con qué? ¡Con las kaki -bolitas, por supuesto!
Con ellas le disparaban sin parar a los tomates.
Pero volvamos mejor a las curaciones de Kakimon .
„Krásná Claudie, princezna z pražského hradu je
nemocná? Já ji vyléčím!“ , prohlásil Kakimon na začátku
cesty a prohlásil to i před českým králem Václavem,
který toho času v Praze panoval. „Vítám tě, doktore
Kakimone Persimone. Douf ám, že mojí dceři dokážeš
pomoci! Je bledá a hubená, chci znovu slyšet její smích“,
dodal král a zavedl Kakimona do komn at princezny
Klaudie. Když Kakimon spatřil princeznu, zvolal: „Vždyť
je úplně bledá a hubená!““Ano, doktore Kakimone, ale
stále krásná, že?“ pravil král přísně.“Ano, to je“, řekl
Kakimon a při pohledu na princeznu se notně začervenal.
A pak promluvila prin cezna..“T ak přeci už začněte
s léčbou, pane doktore, jste dnes už desátý lékař a já
bych si ráda odpočinula…“ Kakimon přestal na princeznu
zírat a vytáhl ze svého kuf říku lahvičku rybího tuku a
opět cibuli ( „Když zabrala na koně , co by nepomohla
princezně! “řekl si Kakimon ). „Douf ala jsem, že používáte
modernější metody, pane Kikimone“ , odf rkla princezna
pohrdavě při pohledu na cibuli. To Kakimona dopálilo.
„Jsem Kakimon Persimon ze španělské Valencie a……. “
“Ano, ano, tak přijďte raději zítra“, zívla princezna,
„jsem velice unavená“.
“¿La bella Klaudia, princesa del Castillo de Praga, está
enf erma? ¡Yo la curaré!”, anunc ió Kakimon al inicio del
viaje y lo anunció también f rente al rey checo Wenceslao,
que en ese entonces reinaba en Praga. “Te doy la
bienvenida, Doctor Kakimon Persimon. Espero que seas
capaz de ayudar a mi hija. Está pálida y delgada y
quiero volver a oír su risa”, dijo el rey y acompañó a
Kakimon a los aposentos de la princesa Klaudia. Cuando
Kakimon vio a a princesa dijo: “¡Pero si está tan delgada
y pálida!”. “Así es, Doctor Kakimon, pero sigue siendo
hermosa, ¿verdad?” Contestó el rey con orgullo. “Sí, es
cierto,” respondió Kakimon y se ruborizó al mirar a la
princesa. Entonces, la princesa dijo, “por f avor, Doctor,
empiece ya con el tratamiento. Usted es ya el décimo
doctor que ha venido hoy y a mí me gustaría
descansar...” Kakimon dejó de mirar a la pr incesa y de
su maletín sacó una botellita de aceite de pescado y
también una cebolla (“Si esto f uncionó con el caballo,
¿por qué no con la princesa?” Se dijo a sí mis mo
Kakimon). “Yo estaba esperando que usted emplearía
métodos más modernos, Sr. Kakimon”, resopló la
princesa con desdén al ver la cebolla. Esto hizo enojar a
Kakimon. “Yo soy Kakimon Persimon, de Valencia,
España y....” “Sí, sí, mejor venga mañana”, bostezó la
princesa, “estoy muy cansada”.
Copyright © NK Translators s.r.o.: kvalitní překladatelské a tlumočnické služby ,[email protected], www.nk-translators.com

Podobné dokumenty

5.3. Visito los trenes de ayer.

5.3. Visito los trenes de ayer. hacia los malvados. —¿Para salvar debo arrojar mi sonrisa a las fauces de los verdugos? ¡No, no haré eso! ¡Mi sonrisa es tan joven! ¡Y no puede sobrellevar una vergüenza tan aguda!—

Více