Pravidla BloodBowl 4 v češtině

Komentáře

Transkript

Pravidla BloodBowl 4 v češtině
VERZE 4.0
OBSAH KRABICE BB......................................................................................................................................................................... 5
JEDNOTLIVÉ ČÁSTI HRY.................................................................................................................................................................. 5
ZAHÁJENÍ HRY (SETTING UP THE GAME)................................................................................................................................ 8
Výkop ............................................................................................................................................................................................ 8
FÁZE HRY (THE SEQUENCE OF PLAY)....................................................................................................................................... 9
Posouvání ukazatelem kola............................................................................................................................................................ 9
Akce hráčů ..................................................................................................................................................................................... 9
Okamžitý konec kola (Turnovers) ................................................................................................................................................. 9
POHYB (MOVEMENT) ................................................................................................................................................................... 10
Tackle zones (zóny úchopu) ........................................................................................................................................................ 10
Zvedání míče (picking up the ball) .............................................................................................................................................. 11
HÁZENÍ MÍČE (THROWING THE FOTBALL)........................................................................................................................... 12
Házení (throwing) ........................................................................................................................................................................ 12
Chytání míče (catching the footbal)............................................................................................................................................. 12
Odskakující míče (bouncing balls) .............................................................................................................................................. 13
Vhazování míče (throw - ins) ...................................................................................................................................................... 13
Turnovers..................................................................................................................................................................................... 13
BLOKOVÁNÍ (BLOCKS) ................................................................................................................................................................... 14
Útočný pohyb (blitz moves) ........................................................................................................................................................ 14
Síla (strength)............................................................................................................................................................................... 14
SRAŽENÍ K ZEMI & ZRANĚNÍ (KNOCK DOWNS & INJURIES) ............................................................................................. 16
Zranění......................................................................................................................................................................................... 16
Postavit se .................................................................................................................................................................................... 16
Náhradníci.................................................................................................................................................................................... 16
OPAKOVANÉ HODY (RE-ROLLS)............................................................................................................................................... 17
Týmové opakované hody............................................................................................................................................................. 17
Opakované hody hráčů ................................................................................................................................................................ 17
Dovednosti (skills)....................................................................................................................................................................... 17
VÝHRA ZÁPASU (WINNING THE MATCH) ............................................................................................................................. 18
Touchdowny ................................................................................................................................................................................ 18
Nové rozehrání zápasu (Restarting the Match)............................................................................................................................ 18
Skórování v protivníkově kole..................................................................................................................................................... 18
Odstoupení ze zápasu (Conceding the Match)............................................................................................................................. 18
ROZŠIŘUJÍCÍ PRAVIDLA ................................................................................................................................................................ 20
VYTVÁŘENÍ TÝMU....................................................................................................................................................................... 20
Soupiska týmu (Team roster sheets) ............................................................................................................................................ 20
Kupování hráčů (Buying players)............................................................................................................................................... 20
Trenérský personál....................................................................................................................................................................... 20
Týmové opakovací hody a faktor fanoušků (Team Re-rolls & fan factors)................................................................................. 21
Hvězdní hráči (Star players) ........................................................................................................................................................ 21
TABULKA VÝKOPU (KICK-OFF TABLE)............................................................................................................................... 22
POČASÍ (THE WEATHER)........................................................................................................................................................... 23
PŘEDÁVKA MÍČE (HANDING-OFF THE BALL) .................................................................................................................. 23
JDI PRO TO! (GOING FOR IT!) .................................................................................................................................................... 23
POMOC – ASISTENCE - PŘI BLOKU (ASSISTING A BLOCK)................................................................................................ 24
ZACHYCENÍ A ZPACKÁNÍ (INTERCEPTIONS AND FUMBLES)........................................................................................ 25
HOD SPOLUHRÁČEM (THROWING TEAM-MATES) ............................................................................................................. 26
FAULY, NEBOLI KOPÁNÍ DO LEŽÍCÍCH HRÁČŮ ............................................................................................................... 28
Rozhodčí (The Referee)............................................................................................................................................................... 28
VELCÍ HOŠI (BIG GUYS)............................................................................................................................................................... 30
Rasová charakteristika ................................................................................................................................................................. 31
Spojenecké týmy (Allied teams) .................................................................................................................................................. 31
Velcí hoši a body hvězdného hráče (Big guys and star player points)......................................................................................... 31
KOUZELNÍCI (WIZARDS)............................................................................................................................................................... 32
Zvláštní kouzelníci (Special wizards) .......................................................................................................................................... 33
LÉKÁRNÍCI (APOTHECARIES)...................................................................................................................................................... 33
TAJNÉ ZBRANĚ (SECRET WEAPONS) ......................................................................................................................................... 34
Řetězová pila (Chainsaw) ............................................................................................................................................................ 34
Otrávená dýka (Poisoned dagger)................................................................................................................................................ 35
Koule na řetězu (Ball & Chain) ................................................................................................................................................... 35
Smrtící válec (Death – roller) ...................................................................................................................................................... 36
Bomba.......................................................................................................................................................................................... 36
Mušketa (Blunderbuss) ................................................................................................................................................................ 37
Pérovací tyč (Pogo stick) ............................................................................................................................................................. 37
Kůly (Stakes) ............................................................................................................................................................................... 37
DOVEDNOSTI A ZVLÁŠTNOSTI (SKILLS AND TRAITS) ......................................................................................................... 38
Popis dovedností a zvláštností (Skill & Trait descriptions) ......................................................................................................... 38 2
BLOOD BOWL LIGA ...................................................................................................................................................................... 45
Zahájení ligy (Starting the League) ............................................................................................................................................. 45
Soupiska týmu (Team Roster) ..................................................................................................................................................... 46
Zranění (Injuries) ......................................................................................................................................................................... 46
Body hvězdného hráče – BHH (Star Player Points - SPP) .......................................................................................................... 47
Hody hvězdného hráče (Star Player rolls) ................................................................................................................................... 48
Stárnutí (Ageing) ......................................................................................................................................................................... 48
Hodnocení týmu (Team ratings) .................................................................................................................................................. 49
Pokladna (Treasury)..................................................................................................................................................................... 49
Záznam utkání (Match records) ................................................................................................................................................... 49
HRANÍ LIGOVÝCH ZÁPASŮ (PLAYING LEAGUE MATCHES) ...................................................................................... 50
PŘEDZÁPASOVÁ ČÁST HRY (PRE-MATCH SEQUENCE)....................................................................................................... 50
1. Nájem freeboterů, kouzelníků a hvězdných hráčů................................................................................................................... 50
2. Počasí (The Weather)............................................................................................................................................................... 50
3. Návštěvnost (The Gate) ........................................................................................................................................................... 51
4. Nevýhody (Handicaps) ............................................................................................................................................................ 51
5. Hod na Tabulku nevýhody....................................................................................................................................................... 51
6. Nepříjemná zranění (Niggling Injuries)................................................................................................................................... 51
POZÁPASOVÁ ČÁST (POST-MATCH SEQUENCE)................................................................................................................... 52
1. Pokladna (Treasury phase)....................................................................................................................................................... 52
2. Hody hvězdného hráče (Star Player Rolls) .............................................................................................................................. 52
3. Faktor fanoušků (Fan Faktors)................................................................................................................................................. 52
4. Nákupy (Purchases) ................................................................................................................................................................. 53
5. Aktualizace týmové soupisky (Update Team Roster).............................................................................................................. 53
ODSTOUPENÍ (CONCEDING)....................................................................................................................................................... 53
TURNAJE.............................................................................................................................................................................................. 54
PRŮBĚH TURNAJE ........................................................................................................................................................................ 55
Výzvy (Challenges) ..................................................................................................................................................................... 55
JISKŘÍCÍ OCENĚNÍ (THE GLITTERING PRIZES) ...................................................................................................................... 56
THE SPIKE! MAGAZINE TROPHY ......................................................................................................................................... 56
THE DUNGEONBOWL ............................................................................................................................................................. 56
THE BLOOD BOWL .................................................................................................................................................................. 56
POHÁR CHAOSU (THE CHAOS CUP)................................................................................................................................... 57
OSTATNÍ TURNAJE (Others tornaments)................................................................................................................................. 57
STADIONY ........................................................................................................................................................................................... 58
PRAVIDLA PRO DOMÁCÍ HŘIŠTĚ .............................................................................................................................................. 58
FAUL! ......................................................................................................................................................................................... 58
EXTRA RE-ROLL ŽETON ...................................................................................................................................................... 58
RASOVÉ BONUSY.......................................................................................................................................................................... 59
HŘIŠTĚ NEMRTVÝCH ............................................................................................................................................................. 59
HŘIŠTĚ ELFŮ A LESNÍCH ELFŮ............................................................................................................................................ 59
HŘIŠTĚ TEMNÝCH ELFŮ A SEVEŘANŮ.............................................................................................................................. 59
HŘIŠTĚ SKAVENŮ ................................................................................................................................................................... 59
HŘIŠTĚ TRPASLÍKŮ ................................................................................................................................................................ 59
HŘIŠTĚ SKŘETŮ....................................................................................................................................................................... 59
HŘIŠTĚ HOBITŮ ....................................................................................................................................................................... 59
HŘIŠTĚ VZNEŠENÝCH ELFŮ................................................................................................................................................. 59
HŘIŠTĚ ORKŮ ........................................................................................................................................................................... 59
HŘIŠTĚ LIDÍ .............................................................................................................................................................................. 59
HŘIŠTĚ CHAOSU ...................................................................................................................................................................... 59
TERASY ........................................................................................................................................................................................... 60
SKOROTRIBUNA............................................................................................................................................................................ 60
VZNEŠENÍ ELFOVÉ.................................................................................................................................................................. 60
VYTRŽENÁ RUČNÍ ZBRAŇ .................................................................................................................................................... 60
DO-TO-HO.................................................................................................................................................................................. 60
MIMOŘÁDNÍ FANOUŠCI ........................................................................................................................................................ 60
LIGOVÉ ZÁPASY........................................................................................................................................................................... 60
PLAY OFF A FINÁLE ................................................................................................................................................................... 60
VLASTNICTVÍ VÍCE TÝMŮ........................................................................................................................................................ 60
SLOVNÍK .............................................................................................................................................................................................. 62
DOVEDNOSTI EN – CZ (CZ – EN) ................................................................................................................................................. 63
OTÁZKY QA ........................................................................................................................................................................................ 64
VERZE 4.0
3
BLOOD BOWL (KRVAVÝ POHÁR)
"Dobrý večer, sportovní fanoušci, vítejte
na dnešním zápase v Blood Bowlu.
Připojte se k obrovskému davu všech ras
známého vesmíru. Všichni kvílí jako
banshees, které věští smrt, v očekává-ní
večerního zápasu. Oh, ano, jsou tady
nějaké banshees.. Dobrá, do výkopu zbývá
asi 20 minut, tak si ještě před začátkem
zápasu můžeme zrekapitulovat pravidla
hry. Dnešní utkání komentuje Jim Johnson.
Dobrý večer, Jime!"
"Děkuji ti, Bobe! A dobrý večer všem,
kdož patříte do velké sportovní rodiny této
prvotřídní zábavy! Nejdříve pro ty z vás
doma, kterým jsou pravidla dosud
neznámá, jak se zápas hraje."
"Jak víte, Blood Bowl je impozantní střet
mezi dvěma týmy těžce ozbrojených a
docela bláznivých bojovníků. Hráči
chytají, vrhají nebo běží s míčem a pokouší
se jej dostat na poslední pole, do End zone. Samozřejmě, druhý tým se je pokouší zastavit a
získat míč na svou stranu. Jestliže se nějaký tým dostane s míčem přes protivníkovu linii do
End zony, dává Touchdown; tým, který dal na konci zápasu více Touchdownů, vyhrává a stává
se vítězem Blood Bowlu! A jak to provedou? Takto..."
Další informace o BB: www.bloodbowl.com; www.gamesworkshop.com/Warhammerworld
4
OBSAH KRABICE BB
1 Pravidla
1 Příručka k vybarvování
2 Reference sheets
1 Týmová soupiska
1 hřiště Blood Bowl
2 Zákopy (Dugouts)
4 karty Hvězdných hráčů
2 Týmové karty
1 plastikové pravítko dosahu
1 plastiková šablona Vhazování
1 plastiková šablona Odskoku
4 plastikové míče
Kostky: 2K6, 1K8, 3 Block (blokovací) kostky
Žetony:
16 žetonů Re-roll
2 žetony Skóre
2 žetony Kola (Turn)
16 náhodných žetonů
1 mince Výkopu
Re-roll žeton
Žeton
skóre
Žeton
kola
Plastikové modely
12 Lidských hráčů: 6 Polařů, 2 Útočníci, 2 Nahazovači, 2 Chytači.
12 Orčí hráči: 6 Polařů, 2 Black Orc Blokaři, 2 Útočníci, 2 Nahazovači.
JEDNOTLIVÉ ČÁSTI HRY
Trenéři: V krabici je nehledej, protože tam žádní nejsou - ty a tvůj soupeř jste trenéři! Aby se
předešlo záměnám s hráči v týmu (umělohmotné hrací figurky), budeme se obracet na tebe a jiné
živé hráče jako na týmové trenéry. Všechny poznámky k hráčům jsou určeny figurkám Blood
Bowlu.
Hřiště: To je aréna, kde se odehrává hra Blood Bowl. Je běžné velikosti a zelené (trošku jako Ork),
ale žádné obavy - za chvíli bude celé rudé! Je rozděleno do čtverců, aby se trochu reguloval pohyb
a boj; na každém čtverci může být pouze jeden hráč Blood Bowlu.
Místům na obou koncích hracího pole se říká End Zone. Jestliže jeden tým dá míč do soupeřovy
End Zone, získává touchdown. Tým s nejvíce touchdowny vyhrává zápas. Uprostřed pole je půlicí
čára (half-way line) a po stranách hřiště jsou čáry, které ukazují hranice boční zóny (Wide zone).
Řadám čtverců po obou stranách půlicí čáry mezi dvěma Wide zone (celkem 14 čtverců) se říká
linie střetu (Line of scrimmage). Jednotlivé části pole jsou zobrazeny na obrázku.
Šablona pro vhazování (Throw-in Template): V krvavém poháru je míč, který vyletí z hřiště,
vržen zpět nadšeným davem. Karta se používá k zjištění, kde míč skončí, když je znovu vhozen
do hry. Pokud vhazujete míč do hřiště, dejte čtverec s míčem na poslední čtverec, přes který míč
letěl ven, se středovou šipkou (s čísly 3-4) směřující k protější postranní čáře. Hoďte K6.
Výsledek vám ukáže směr, kterým míč poletí. Potom hoďte 2K6, abyste viděli kolik čtverců míč
přeletí v tom samém směru. Čtverec s vyobrazeným míčem se počítá jako první čtverec.
5
Šablona pro odskok (Scatter Template): Karta se používá, když je míč upuštěn nebo přihrávka
mine cílový čtverec. Střed karty (pravidla vám řeknou kdy) dejte místo míče, hoďte osmistěnnou
kostkou a posuňte míč na čtverec označující číslo na kostce. Osmistěnná kostka se používá jen
s touto kartou. Hází se stejně jako normální kostka a čte se číslo na straně směřující vzhůru.
Mince výkopu (Kick-off Coin): Můžete ji použít k tomu, abyste určili, která strana bude
vykopávat. Mince má na jedné straně obličej Orka a na druhé císařského orla. Trenér vyhodí
minci a když je ve vzduchu, druhý trenér vykřikne "Ork" nebo "Orel".
Formulář týmu (Team Roster Sheets): používá se pouze tehdy, pokud hrajete podle rozšiřujících pravidel, pro vytvoření svého
vlastního týmu (viz. část Rozšiřující pravidla). Zatím je pro prvních pár her nebudete potřebovat, takže je můžete nechat v krabici.
Taháky pravidel (Quick Reference Sheets): Tyto malé kartičky, které jsou vždy po ruce, obsahují nejužívanější tabulky pro hru.
Když hrajete zápas, nemusíte pořád jen listovat pravidly.
Plastové pravítko dosahu (Plastic Range Ruler): pravítko se používá k měření dosahu, když
hráč hodí míč. Pokud máte měřit dosah, umístěte ,,0" na jednom konci přes hlavu hráče, který hází
míč a červenou čáru, která vede středem pravítka, přes hráče, kterému je hod určen. Jestliže předěl
dvou rozsahů prochází čtvercem přijímajícího hráče, musí se použít ten větší.
Míč (The Football): pravděpodobně nejdůležitější složka hry! Jsou zde 4 míče, ale pouze jeden se
ve hře používá. Míč je hráčem „držen“ tak, že se mu postaví na jeho podstavec.
Kostky pro blokování (block dice) a šestistěnné kostky: Blood Bowl používá zvláštní kostky a šestistěnné očíslované od 1 do 6.
Zvláštní kostky pro blokování se používají, když se hráč snaží srazit jiného hráče (to chápeme
jako blokování). Šestistěnné kostky se používají ve větším počtu situací, v pravidlech se o nich
budeme zmiňovat jako o K6. Pokud pravidla řeknou "hoď kostkou" nebo "hoď K6", jednoduše
to znamená, hoď šestistěnnou kostkou. Pokud pravidla řeknou "hoď 2K6", znamená to, hoď
dvěmi kostkami a sečti je.
Karty hvězdných hráčů (Star Player Cards): stejně jako formuláře týmu
pro vytvoření družstva, se čtyři karty Hvězdných hráčů používají pouze s
rozšířenými pravidly, pro vytvoření vašeho vlastního družstva. Nebudete je
pro prvních pár her potřebovat, takže si je můžete zatím někam odložit.
Zákopy (Dugouts): každý trenér na začátku hry dostane jeden zákop.
Používá se pro hráče, kteří jsou na střídačce nebo byli zranění a ke
sledování, kolik uběhlo kol a kolik zbývá opakovacích hodů. Ve hře jsou
také žetony, které se pokládají na čísla v zákopech. Např. Žeton ukazující,
které je kolo, se posouvá po prvních dvou řadách (1. a 2. poločas).
Karta týmu: Jsou tu dvě karty, jedna pro tým Orků, jedna pro tým lidí. Říká, jaký má tým faktor fanoušků, kolik má týmových
opakovacích hodů a ukazuje popis a dovednosti všech různých hráčů družstva:
•
Pohybová schopnost - Movement Allowance (MA): ukazuje počet polí, o které se může hráč pohybovat, když je na řadě.
•
Síla - Strength (ST): hráčova sila představuje to, jak je fyzicky silný. Je používána k blokováni protihráče.
• Hbitost - Agility (AG): čím více je hráč hbitější, tím má větší šanci, že
nebude zastaven jinými hráči, přesněji hází míč a chytá jej.
• Obranná schopnost - Armour Value (AV): ukazuje kolik obranných věcí
má hráč na sobě. Čím větší číslo, tím více toho má na sobě. Např. Chytači mají jen
málo věcí.
• Dovednosti - Skills: mimo své charakteristické schopnosti, může mít hráč
jednu nebo více dovedností, které představují zvláštní talent. Např. všichni
Nahazovači mají Přihrávaní, aby se ukázala jejich výjimečná schopnost v házení
míče.
• Souhrn pravidel - Rules Summary: na každé týmové kartě je krátký přehled pravidel, který vám pomůže předejít
neustálému listováni v knize. Souhrn obsahuje všechny důležité informace, které potřebujete vědět o hráčích, jako jsou čísla polí, o
které se mohou posunout, číslo hodu kostkou, potřebné k uskočení z pole nebo pro přihrání míče, atd.
6
Hrací figurky: Umělohmotné hrací figurky představují 12 hráčů každého družstva. 11 jich můžete mít kdykoliv v poli. Měly by být
zaraženy do umělohmotného podstavce. Je tady pět různých druhů hráčů: útočníci, chytači, nahazovači, polaři a blokaři. Týmy
různých ras obsahují různé kombinace hráčů. Tým orků např. nemá Chytače.
Abyste mohli začít hrát Blood Bowl, hra obsahuje jeden tým orků a jeden lidský. Tým orků je tvořen ze dvou útočníků, dvou černých
orků blokařů, dvou nahazovačů a šesti polařů, zatímco lidský tým je tvořen ze dvou útočníků, dvou chytačů, dvou nahazovačů a ze
šesti polařů.
• Útočníci (Blitzers): jsou nejlepší hráči v poli. Jsou celkem rychlí a hbití, ale taky dost silní na to, aby si probojovali cestu
řadou protivníků, když musí. Typickým útočníkem je např. Griff Oberwald, hráč Ace Reavers: rychlý, silný a trochu odvázaný!
• Chytači (Catchers): jsou pravým opakem Blokařů. Lehce ozbrojeni a velmi hbití. Nemohou si dovolit dostat se do boje. V
otevřeném poli jsou nenahraditelní - nikdo neumí lépe chytat míč. Chytači se uplatní hlavně v End zone, kde čekají na přihrávku, aby
mohli dát Touchdown.
• Nahazovači (Throwers): jsou nejatraktivnějšími hráči v poli, schopni hodit míč na centimetr přesně do čekajících rukou hráče
na druhém konci hřiště. Tedy přinejmenším alespoň teoreticky: házení míče vyžaduje skutečnou zručnost.
• Polaři (Linemen): obyčejní hráči v týmu, nevynikají v ničem, ale jsou natolik schopní, aby zaplnili volné místo nebo
vystřídali zraněného hráče, pokud je třeba. Některé týmy se zdají být tvořeny jen polaři - což taky dokazuje jejich umístění na konci
ligové tabulky.
• Černí Orčí Blokaři (Black Orc Blockers): jsou velmi silní a mají na sobě extra výzbroj, aby se ochránili při blokování hlava
proti hlavě, což je vlastně také jejich specialitou. bohužel nejsou tak rychlí, a proti hbitému protihráči, s možností uskočit, bývají
téměř vždy druzí. Černí orkové jsou speciální hráči družstva Orků.
LIDSKÝ TÝM
ORČÍ TÝM
ÚTOČNÍK
CHYTAČ
ÚTOČNÍK
POLAŘ
NAHAZOVAČ
POLAŘ
BLACK ORC BLOKAŘ
NAHAZOVAČ
***Víte, že...
Kdysi se zápasy hrály do té doby, než jedná strana
dala tři Touchdowny, namísto časového limitu. Tato
praxe byla ukončena po utkání mezi týmy Kishargo
Werebears a Darkside Cowboys, které muselo být
ukončeno po 19 dnech, když se dva zbylí členové
obou družstev zabili v šílené rvačce o míč.
Závěrečný stav byl 2-2 a utkání skončilo v důsledku
zániku obou týmů.
7
ZAHÁJENÍ HRY (SETTING UP THE GAME)
Před tím, než začnete, by bylo celkem dobré si přečíst tato pravidla, alespoň jednou, abyste měli alespoň matnou představu o tom, co
máte dělat. Poté, co tohle uděláte, vyložte desku a sestavte plastikové hráče. Jeden trenér by měl mít hráče týmu Orků a druhý tým
lidí. Vlastník této hry má vždy první volbu, se kterým týmem bude hrát. Každý trenér bude také potřebovat Dugout, příslušnou
týmovou kartičku a řadu žetonů. Každý trenér by měl umístit svůj Dugout za jednu z End zone - toto ukazuje, která polovina pole
patři danému týmu. Touchdowny získáte tím, že dostanete míč do soupeřovy End zone.
Každý trenér by měl umístit žeton ukazující kolikrát byl jeho tým na řadě na řádek pro první polovinu a žeton ukazující skóre do
řádku pro skóre na hrací plochu ke své End zone. Nakonec by se každý trenér měl podívat do týmové karty na to, kolik opakovaných
hodů má jeho tým k dispozici a měl by dát tolik žetonů na poslední řádek Dugoutu.
Mince nebo kostka rozhodne, kdo začne první. Tým, který začíná první, se jmenuje
vykopávající, vykopává míč, druhý tým se jmenuje přijímající, protože přijímají výkop.
Každý trenér musí nasadit 11 hráčů, a pokud jich náhodou nemůže nasadit 11, tak nasadí
tolik hráčů kolik jich má, mezi svou End zónu s Středovou čáru podle následujících omezení.
1. Vykopávající tým vždy začíná první ustavovat hráče.
2. Ne více jak dva hráči mohou být postaveni v každé Wide zone, tzn. maximálně čtyři - dva na každém boku.
3. Nejméně tři hráči musí být postaveni vedle půlící čáry, na Linii střetu (Line of Scrimmage).
Ukázka:
Jim: Kterýkoli trenér vám řekne, Bobe, týmová
počáteční pozice je zásadní. Tady můžeme vidět příklad
Orcland Raiders a jejich slavnou 5-4-2 neboli
"Hlubokou obranu". Tato formace je pravidelně
používána Orky proti rychlému posunu nebo proti
hbitým týmům, jako jsou Skaveni nebo Elfové.
Bob: Jaks řekl, Jime. Všimni si jak si jsou Raiders
jistí, že v jejich linii nejsou žádné mezery, kudy by
proběhnuli nepřátelští hráči - každý čtverec je pokryt
nějakým Orkem nebo jeho Tackle zone.
Jim: To je pravda, Bobe. A jako pojistku si Orkové
drží dva hráče hluboko vzadu, blízko své End zone,
takže mohou chytit jakéhokoli nepřátelského hráče,
který by měl dost štěstí při průchodu první linií Orků.
Výkop
Poté, co si oba týmy rozmístily své hráče, trenér vykopávajícího týmu umístí míč v kterémkoli čtverci protihráčovy poloviny hřiště.
Tím se myslí i jeho End zone, pokud doopravdy chce. Míč potom poletí v náhodném směru (použije se karta pro odskok míče). Hoďte
osmistěnnou kostkou, abyste zjistili směr odskoku, potom hoďte K6, abyste věděli, kolik čtverců míč v tom směru poletí.
Důležitá poznámka: Pouze při výkopu házíte kostkou, abyste věděli kolik čtverců míč poletí, když odskakuje. To je proto, že výkopy
jsou velmi nepřesné. Když kartičku pro odskok použijete při chybné přihrávce, nebo když míč skáče nebo odskočí, míč odskočí jen
jeden čtverec.
Výkop musí skončit v protihráčově polovině hracího pole. Předpokládejme, že míč přistane na protihráčově polovině pole, potom bud'
dopadne na prázdný čtverec nebo do čtverce, který je obsazen hráčem. Pokud míč přistane v prázdném políčku potom odskočí ještě o
jeden čtverec dále (viz Odskakující míč). Jestliže míč přistane ve čtverci obsazeném hráčem, tak se tento hráč musí pokusit jej chytit
(viz. Chytání míče). Jestliže míč odskočí nebo se odrazí ven z hřiště nebo na polovinu vykopávajícího týmu, tak přijímající trenér
získává "touchback" a smí dát míč kterémukoli hráči ve svém týmu.
Pokud jste vykopli míč, jste připraveni přejít do prvního kola hry.
8
FÁZE HRY (THE SEQUENCE OF PLAY)
Zápas v Blood Bow1u je rozdělen do dvou polovin. Každá má 16 kol (tzn. 8 týmových kol na jednoho trenéra). Na konci druhé
poloviny se tým, který má více Touchdownů, stává vítězem. Hra má jedno jednoduché, ale přísné pořadí:
A. Kolo přijímajícího týmu
B. Kolo vykopávajícího týmu
Opakujte A a B za sebou, až do té doby, kdy je připsán Touchdown nebo až skončí poločas.
Během týmového kola, může tým, který hraje, předvést jednu akci s každým hráčem týmu. Trenér má pouze čtyři minuty na
dokončení týmového kola. Druhý tým nesmí nic dělat až do doby, kdy na něj přijde řada.
Posouvání ukazatelem kola
Každý trenér musí vědět, kolikrát byl jeho tým na řadě. Musí posunout na začátku každé první prováděné akce svého týmu žeton o
jedno políčko na číselných řadách jednotlivých poločasů, které jsou na Dugoutu. Pokud zapomene posunout žeton předtím, než začne
s akcí jednoho nebo více hráčů, potom má protihráč právo se odvolat na ilegální postup, jakmile zjistí chybu. Za akci se považuje
pohyb o jeden nebo více čtverců nebo hod kostek během svého kola.
Trenér, který je obviněn z ilegálního postupu musí okamžitě spotřebovat Re-roll. Jestliže již použil Re-roll v kole, kdy je potrestán,
nebo nemá žádné re-rolly, pak nepřátelský trenér získá jeden Re-roll. Jestliže trenér zapomene posunout ukazatelem kola, avšak
opraví svou chybu před ohlášením této chyby nepřátelským trenérem, pak to neznamená ilegální postup. Pokud je trenér oprávněně
zastaven pro ilegální postup, tak se použití týmového re-rollu počítá jako použití pro toto kolo. Jestliže nějaký trenér nesprávně ohlásí
ilegální postup, potom musí ihned odstranit svůj Re-roll. Jestliže mu nezbývá žáden Re-roll, pak jeho protivník jeden získá.
Akce hráčů
V týmovém kole může trenér předvést jednu z následujících akcí s každým hráčem svého týmu. Když všichni hráči týmu dokončili
akci, tak týmové kolo končí a na řadě je soupeřův trenér. Musíte vyhlásit, kterou akci se chystá hráč udělat ještě před provedením
akce. Například můžeš říct, "Tento hráč si bere akci Blok".
Hráči provádějí akce kdykoli během kola, jinými slovy, trenér může provést akci jedním hráčem, potom
provést akci jiným atd. Toto se opakuje až do doby, kdy všichni hráči provedli akci nebo trenér nechce
učinit akci s kterýmkoli dalším hráčem. Všimněte si, že hráč musí ukončit svou akci před tím, než
kterýkoli další hráč začne svou. Každý hráč může provést pouze jednu akci za týmové kolo. Pouze jeden
hráč v týmovém kole může použít akci Útok nebo Přihrávka.
•
Pohyb (move): Hráč se může posunout o tolik polí, kolik má své MA.
•
Blokování (block): Hráč může blokovat hráče ve vedlejším poli. Hráči, kteří byli sraženi,
nemohou blokovat
•
Útok (blitz): Hráč se může posunout o tolik polí, kolik je jeho MA. Hráč může udělat jeden blok během pohybu. Blok může
být udělán z jakéhokoli čtverce během pohybu a stojí jeden bod MA.
Důležité: Tato akce nesmí být vykonána více jak jedním hráčem za týmové kolo. Nicméně, jakýkoli hráč smí útočit, nemusí
to být Útočník (ale právě Útočníci jsou pro útok lepší než ostatní hráči)
•
Přihrávka (pass): Hráč se může posunout o určitý počet polí rovných jeho MA. Na konci pohybu hráč může přihrát míč.
Důležité: Tato akce nesmí být vyhlášena více jak jedním hráčem za týmové kolo.
Okamžitý konec kola (Turnovers)
Kolo končí, když všichni hráči dokončili svou akci. Jsou však zvláštní případy, kdy týmové kolo skončí dříve. Těmto případům se
říká turnover (okamžitý konec kola):
1. Hráč týmu, který je na řadě je sražen k zemi nebo spadne nebo
2. Je míč přihráván a dostane se do klidu, aniž je chycen jakýmkoli členem pohybujícího se týmu nebo
3. Hráč týmu, který je na řadě se pokouší zvednout míč a nepodaří se mu to nebo
4. Je touchdown nebo
5. Vyprší limit čtyř minut pro jedno kolo.
Trenér, který má turnover musí okamžitě skončit své kolo, i když jeho hráč je v polovině akce. Jedinou výjimkou jsou případy, kdy je
hráč sražen a musí se hodit kostkou na obranu a zranění.
9
POHYB (MOVEMENT)
Hráč se může posunout o určitý počet polí rovných jeho MA. Hráči se mohou pohybovat v kterémkoli směru nebo kombinaci směrů, i
úhlopříčně, ale nesmí vstoupit na čtverec, kde se nachází jiný hráč (jakéhokoli týmu). Hráč nemusí využít všechnu svou MA ve svém
kole, nemusí se vůbec posunout, pokud jejich trenér nechce.
Tackle zones (zóny úchopu)
Všichni stojící hráči mají Tackle zone na 8 přilehlých polích, jak je ukázáno na obrázku dole. Hráči, kteří byli sraženi, nevytvářejí
Tackle zone. Hráčova tackle zone je ukázána vybarvenými políčky.
Obr: Hráčovy Tackle zone jsou ukázány vystínovanými
čtverci.
Aby hráč mohl pole, které je v jednom nebo více protihráčových tackle zones
opustit, musí hráč z pole uskočit (dodging). Hráč musí uskočit jen jednou, aby
opustil pole, a nezáleží v kolika protihráčových tackle zones je. Všimněte si, že
vždy musíte hodit kostkou pro úskok, když opouštíte tackle zone, i když nejsou
žádné tackle zones na poli, kam hodláte uskočit (viz. Ukázka).
Najděte si hráčovu hbitost (AG) v tabulce dole, abyste zjistili, kolik musíte hodit
kostkou, abyste úspěšně z pole uskočili. Např. jestliže hráč měl hbitost 3, měl by
hodit 4 nebo víc, aby uskočil z pole. Hoďte kostkou, přidejte nebo odečtěte dané
číslo (modifikátor), které se vztahuje k hodu kostkou. Pokud hodíte jedničku před
modifikací, vždy neuspějete, pokud hodíte 6 - vždy uspějete.
Pokud je upravené číslo větší nebo se rovná požadované hodnotě, hráč může pokračovat v pohybu (a v úskoku, pokud je potřeba), až
do doby, než využije celou svou MA. Pokud je upravené číslo menší než konečný požadovaný výsledek, potom je hráč sražen na pole,
kam uskakoval a musí si hodit kostkou na zranění. (viz. Sražení k zemi a Zranění). Pokud je hráč sražen k zemi, potom jeho tým má
turnover a jeho týmové kolo ihned končí.
Tabulka hbitosti
Hráčova AG
Požadovaný hod K6
1
6+
2
5+
3
4+
4
3+
5
2+
6+
1+
Uskakování (dodging) - čísla modifikující konečný výsledek:
Za provádění Úskoku …………….……..……….………………..+1
Za každou protihráčovu Tackle zone ve čtverci, kam hráč uskakuje…..-1
Ukázka:
Jim: Tamhle jde Dieter Blunt z Reikland Reavers a mně to připadá, Jime,
jako by se chystal projít přes Tackle zone dvou hráčů z Orcland Raiders!
Nejdříve se zkusí přesunout na čtverec 1. Dieter má Hbitost 3, což
znamená, že jako základ potřebuje hodit 4 a více k úspěšnému Úskoku z
tohoto čtverce. Navíc dostává +1 za provádění Úskoku, ale musí si
odečíst -2, neboť ve čtverci, kam se přesunuje, jsou dvě orčí Tackle zone.
Konečný modifikátor je tedy -1. Dieter se pohybuje - dav zadržuje dech - a
na kostkách padá 5, což znamená, že Dieter úspěšně Uskočil do tohoto
čtverce!
Bob: Přesně! Dieter se posunul na čtverec 1 a rozhodl se dále pokračovat
na čtverec 2. Dieter musí ještě hodit kostkou na Úskok, i když žádná
Tackle zone ve čtverci 2 není, ale opouští Tackle zone ve čtverci 1. Žádná
Tackle zone ve čtverci 2 není, což znamená, že Dieter dostane modifikátor
+1 k hodu kostkou. ALE NE! Dieter hází 1 a padá k zemi. Nyní leží čelem
k zemi ve čtverci 2 a navíc dostává Turnover pro Reavers, což znamená, že
Orcland Raiders jsou na řadě!!!
10
Zvedání míče (picking up the ball)
Pokud se hráč posune do pole, ve kterém leží míč, musí se jej pokusit zvednout - a pokud chce a je schopen - může se s ním i dále
pohybovat.
Hráči, kteří se přesunou do čtverce s míčem jinak (tj. při zatlačení zpět apod.), nemohou zvednout míč a ten odskočí o jeden čtverec.
Toto nezpůsobí turnover (podívej se na Odskakující míče).
Podívej se na hráčovu hbitost v tabulce hbitosti (Agility table), abys zjistil výsledek, který potřebuješ ke zvednutí míče. Hoď K6 a
přičti nebo odečti příslušnou hodnotu, která upravuje výsledek. Hod 1 před úpravou nikdy neuspěje a hod 6 vždy uspěje.
Pokud je konečná upravená hodnota vyšší nebo se rovná požadované hodnotě, potom hráč úspěšně zvedl míč. Umístěte jej na hráčovu
základnu (podstavec), abyste ukázali, že jej sebral a ponese jej dále po zbytek týmového kola. Pokud je hodnota menší než
požadovaná hodnota, potom hráč míč upustil a ten následně o jedno pole odskočí. Jestliže hráč upustí míč, potom končí kolo tohoto
týmu (je Turnover).
Tabulka hbitosti
Hráčova AG
Požadovaný hod K6
1
6+
2
5+
3
4+
4
3+
5
2+
6+
1+
Zvedání míče - čísla modifikující konečný výsledek:
Zvedání míče …………………………………..…………………………….+1
Za každou protihráčovu Tackle zone v poli hráče (v níž leží míč)…….……..-1
Důležité: Tabulka hbitosti se používá pro zjištění úspěšnosti či neúspěšnosti v mnoha různých akcích v Blood Bowlu, jmenovitě např.
úskok, zvedání míče a nahrávání nebo chytání míče. Každá akce má svou vlastní řadu čísel, které upravují hod, a jsou to pouze tyto
hodnoty, které se vztahují k danému hodu kostkou (tzn. nepoužívej žádné z čísel pro úskok, pokud se pokoušíš zvednout míč.)
***Víte, že...
Nejslavnější hráč Skavenů byl Tarsh Surehands.
Tarsh měl dvě hlavy a čtyři ruce, díky nimž byl
nejlepším příjemcem přihrávek své doby. Bohužel,
minul přihrávku v rozhodujícím zápase a to vedlo k
prudké roztržce mezi jeho dvěma hlavami. A než
mohl být kýmkoli zastaven, tak se sám uškrtil!
11
HÁZENÍ MÍČE (THROWING THE FOTBALL)
Když je tým na řadě, může hráč přihrát míč. Hráč se může normálně posunout a poté, co dokončil pohyb, může hodit míč. Všimněte
si, že hráč nemusí držet míč na začátku akce. Např. může použít svůj pohyb k tomu, aby vyběhl a zvedl míč, který leží a potom jej
hodil.
Házení (throwing)
V první řadě musí trenér vyhlásit, že si hráč bere akci Přihrávka. Hráč může hodit
míč jinému hráči ve svém družstvu (nebo jinému protihráči, pokud opravdu chce)
nebo i do prázdného pole. Samozřejmě první z těchto možností je nejužitečnější a uchrání jej to před tím, aby byl napaden hráči z vlastního týmu! Míč může být
přihrán pouze jednou za týmové kolo.
Dále, trenér změří dosah použitím pravítka dosahu. Je možné si přeměřit rozsahy
pro několik přijímajících hráčů v jakémkoli bodu během pohybu házejícího hráče,
dříve než oznámíš cíl přihrávky. Avšak, jakmile je míč jednou hozen, tak už se
házející hráč v tomto kole nesmí pohybovat, dokonce i kdyby mu zbývala MA.
Podívej se na hráčovu Hbitost v tabulce hbitosti, abys zjistil výsledek nutný
k úspěšné přihrávce. Hoď K6 a přidej nebo odečti číslo modifikace příslušné
k hodu, které ti upraví výsledek. Hod 1 před úpravou vždy neuspěje a hod 6 vždy
uspěje.
Pokud se konečný výsledek rovná nebo je větší než požadovaný hod, přihrávka je
přesná a přistane na požadovaném poli. Pokud je výsledek menší, pak přihrávka
nebyla přesná a míč odskakuje. Hoď kostkou 3x pro odskok míče, jeden hod po
druhém, abys věděl, kam míč dopadne. Všimni si, že každý z těchto hodů se hází
zvlášť, takže je možné, že míč nakonec skončí tam, kde měl původně být. (Ale i
tak bude těžké ho chytit). Míč může být chycen až v cílovém poli, kde skončí
odskoky - jestliže pouze odskakuje přes pole, kde je hráč, pak se jej tento hráč
nemůže pokusit chytit.
Tabulka hbitosti
Hráčova hbitost AG
1
2
Požadovaný hod K6
6+
5+
Přihrávání míče (passing) - modifikace upravující konečný výsledek:
Rychlá přihrávka……………….………………..+1
Krátká přihrávka…………….…………………..+0
Dlouhá přihrávka…………………….…………..-1
Dlouhá bomba…………………..………………..-2
Za každou protihráčovu Tackle zone v poli hráče.-1
3
4+
4
3+
5
2+
6+
1+
Chytání míče (catching the footbal)
Pokud míč přistane na poli, kde stojí hráč, potom se tento hráč musí pokusit míč chytit. Hráči, kteří leží na zemi se nesmí nikdy
pokusit chytit míč. Jakýkoli hráč týmu se může pokusit míč chytit (jestliže se míč podaří chytit hráči jiného týmu, tak zvolá
"Přerušuji" a musí kolem hodně skákat).
Podívej se na hráčovu hbitost, abys zjistil výsledek, který je potřebný k úspěšnému chycení míče. Hoď K6 a přidej nebo odečti číslo
modifikace, které se vztahuje k hodu kostkou. Hod 1 před modifikací vždy neuspěje a hod 6 vždy uspěje.
Pokud se upravený výsledek rovná nebo převyšuje požadovaný výsledek, potom se hráči podařilo chytit míč. Umístěte jej na hráčovu
základnu, abyste ukázali, že míč chytil, a ponese jej po zbytek tahu, co je tým na řadě. Jestliže hráč, který chytil míč, ještě nepodnikl
žádnou akci, může ji podniknout jako za normálních okolností. Jestliže je výsledek menší než požadovaný počet, potom hráč pouští
míč, který následně odskočí (viz. odskakující míče).
Tabulka hbitosti
Hráčova AG
1
2
3
4
Požadovaný hod K6
6+
5+
4+
3+
Chytání míče (catching) - modifikace upravující konečný výsledek:
Chytání přesné přihrávky…………………………………..…….…………+1
Chytání chybné přihrávky, odskakujícího míče nebo vhozeného míče…....+0
Za každou protihráčovu Tackle zone v poli hráče……………………..……-1
5
2+
6+
1+
12
Ukázka:
Bob: Támhle je Grishnak Goblin-Throttler z
Orcland Raiders, který má Hbitost 3 a pokouší
se hodit míč 4 čtverce Urgashi Axebiterovi.
Pravítko rozsahu ukazuje, že spadne přímo na
hranici mezi Rychlou a Krátkou přihrávkou,
takže se musí použít větší z obou rozsahů.
Jim: Správně, Bobe, Grishnekova Hbitost je
3 a tak musí hodit kostkou 4 a více, aby trefil
cíl. Žádné modifikace se k hodu neaplikují,
neboť Grishnak není v žádné Tackle zone a
modifikátor Krátké přihrávky je +0.
Grishnakova ruka se vrací a hází 6. Podívej se,
jak letí míč, BAM! Přesně na cíl!! Nyní vše, co
musí Axe-Bitter udělat, je chytit jej...
Bob: Jak říkáš, Jime. Je to Přesná přihrávka,
takže Urgash má +1 ke svému hodu kostkou.
Ale vedle něj je Griff Oberwald, a proto je
jeho šance zmenšena o modifikátor -1, což
znamená, že Urgash potřebuje hodit 4+, aby
chytil míč. Dav ztichnul když hází kostkami. 3
- pustil a míč odskakuje pryč o jeden čtverec.
Jim: A jestli ti mohu skočit do řeči, Jime,
tato špatná přihrávka se počítá jako Turnover,
čímž končí kolo Orcland Raiders.
Odskakující míče (bouncing balls)
Jestliže míč není chycen, nebo pole, kam přistane je prázdné, nebo je na něm hráč ležící na zemi, potom míč odskočí. Je to technický
termín pro věc, která skáče kolem, zatímco hráči okolo do sebe vráží a snaží se jej chytit! K zjištění, kam míč odskočí hoďte jednou
podle kartičky pro odskok, jestliže míč odskočí na obsazené pole, pak hráč tam stojící se musí pokusit jej chytit, tak jak je popsáno
nahoře. Pokud hráč míč nechytí, potom znovu odskočí, to se opakuje tak dlouho, dokud jej někdo nechytí, nebo neodskočí na prázdné
pole, či zcela pryč ze hřiště.
Vhazování míče (throw - ins)
Pokud míč odskočí pryč z hřiště, je automaticky vhozen zpět horlivým obecenstvem. Použijte kartičku pro vhazování, abyste zjistili,
kam míč poletí. Použijte poslední pole, kde míč byl před odskokem z pole - použijte ho jako výchozí pozici (podívejte se na část jak
se tato karta používá). Jestliže je míč vhozen do pole, které je obsazeno stojícím hráčem, potom se hráč musí pokusit chytit míč, tak
jak je to popsáno nahoře. Jestliže míč přistane v prázdném poli nebo v poli, ve kterém je hráč ležící na zemi, potom odskočí. Jestliže
hod skončí tím, že míč opět vyskočí z hřiště, pak bude znovu vhozen.
Turnovers
Pokud míč není chycen hráčem z týmu, který je na řadě, nastává Turnover (konec kola) a tým, který je na řadě končí. Turnover
nastane až tehdy, když je míč zcela v klidu. Tzn. jestliže míč mine cíl, ale je zachycen hráčem z týmu, který je na řadě, potom to
Turnover není. Míč může i odskočit ven z hřiště, je vhozen zpět do prázdného pole a když byl chycen hráčem z týmu, který byl na
řadě, pak se předejde Turnoveru!
13
BLOKOVÁNÍ (BLOCKS)
Místo pohybu, může hráč soupeře, který je na sousedním poli, blokovat.
Můžeš blokovat pouze stojícího hráče - nemůžeš blokovat toho, který byl
sražen k zemi. Blok je velmi hrubé zastavení hráče, a je k tomu doopravdy
určený - k zastavení protihráče v jeho cestě. K tomu, abys zjistil, zda-li byl
blok úspěšný budeš muset použít speciální kostku, která.je pro to určena.
Útočný pohyb (blitz moves)
Jednou za týmové kolo, může jeden hráč týmu, který je na řadě, udělat
zvláštní útočný pohyb - útok. Útok umožňuje hráči pohnout se a blokovat.
Blok je možný kdykoli během pohybu, ale stojí 1 bod MA. Hráč může
pokračovat v pohybu poté, co zjistil výsledky bloku v případě, že má nějaká
zbylé body MA.
Síla (strength)
Počet kostek, které se hází, závisí na silách 2 hráčů, kterých se to týká.
Samozřejmě, jestliže jeden hráč je silnější než druhý, má větší
pravděpodobnost srazit svého protivníka, když jej blokuje. Aby se to
projevilo na hodech, počet kostek, které jsou použity, závisí na relativních
silách hráčů. Tak či tak, nezáleží kolik kostek bylo vrženo, pouze jedna
z nich je vždy použita na rozhodnutí výsledku blokování. Trenér silnějšího
hráče má právo určit, která z kostek bude použita.
Pokud jsou síly hráčů shodné, je vržena jedna kostka.
Pokud je jeden hráč silnější, jsou vrženy 2 kostky a silnější hráč může vybrat, která z nich bude použita.
Pokud je jeden hráč více než 2x silnější, tak jsou vrženy 3 kostky a silnější hráč může vybrat, která z nich bude použita.
Všimněte si, že trenér hráče, který blokuje vždy hází kostkou, ale trenér silnějšího hráče pak vybírá, která bude použita.
Výsledky
Házejte příslušným počtem blokovacích kostek a podívejte se do tabulky dole. Hráč, který blokuje, je označen jako útočník, zatímco
jeho cíl je obránce.
Symbol
Výsledek
ÚTOČNÍK SRAŽEN. Útočník je sražen k zemi.
OBA SRAŽENI. Oba hráči jsou sraženi k zemi, jestliže nemá žáden z hráčů dovednost Blok.
Jestliže jeden hráč má dovednost Blok, pak při tomto výsledku není sražen k zemi, ačkoli jeho
protivník k zemi půjde. Jestliže mají oba hráči dovednost Blok, pak není ani jeden sražen k zemi.
ODSTRČEN ZPĚT. Obránce je odstrčen zpět o jedno pole blokujícím hráčem. Útočník může
následovat obránce.
OBRÁNCE KLOPÝTÁ. Pokud obránce nemá dovednost Úskok, je odstrčen zpět o jedno pole a
je sražen k zemi. Pokud má dovednost Úskok, potom je obránce pouze odstrčen o jedno pole zpět,
ale není sražen k zemi. Útočník může následovat obránce.
OBRÁNCE SRAŽEN. Obránce je odstrčen zpět o jedno pole a sražen k zemi v poli, kam se
posunul. Útočník může následovat obránce.
14
Ukázka:
Jim: A tam jde Skurf Limbrender, černý ork blokař,
hvězda Orcland Raiders. Právě zaútočil a teď se chystá
blokovat Jacoba von Altdorfa, nahazovače Reavers.
Skurf má Sílu 4 a ve srovnání s Jacobovou 3, to
znamená, že Skurf může hodit dvě blokovací kostky a
vybere si, kterou použije. Hází (Útočník je sražen) a
(Obránce je sražen) a používá "Obránce je sražen" k
posunutí Jacoba zpět o čtverec a zde jej sráží do bláta -
Odstrčení zpět (Push Backs): Hráč, který je odstrčen o jedno pole zpět, jako výsledek blokování, musí být posunut o jedno pole
dozadu z pole, kde stojí, tak jak je ukázáno na obr. Trenér hráče, který blokoval, se může rozhodnout, na které pole se hráč posune.
Hráč se musí, pokud možno, posunout na prázdné pole. Pokud jsou všechna pole obsazena jinými hráči, pak se hráč posune na
obsazené pole a původní hráč z tohoto pole je v tomto kole odstrčen zpět. Toto druhé odstrčení zpět je ošetřeno přesně tak jako
normální odstrčení zpět, jakoby byl druhý hráč blokován prvním. Trenér pohybujícího se týmu rozhoduje o všech nasměrováních pro
zatlačené zpět, ledaže by zatlačovaný hráč měl dovednost, která to změní.
Hráči musí být posunuti ven z hřiště pouze v případě, že zde nejsou žádná vhodná volná pole. Hráč, který je posunut z hřiště, je
utlučen davem a musí házet podle tabulky zranění (viz. Zranění níže). Žádné modifikátory se na tento hod neaplikují.
Všimněte si, že žádný hod na obranu není hozen pro hráče, který byl z hřiště odstrčen zpět, ten je zraněn automaticky. Pokud je
výsledek hodu „Omráčen“, potom by měl být dán mezi náhradníky v zákopech, a musí zde zůstat až do Touchdownu nebo do konce
poločasu. Jestliže je hráč, jenž drží míč, vytlačen ze hřiště, pak je utlučen fanoušky, kteří jsou více než šťastní, že mohou hodit míč
zpět do hry! Střed šablony pro vhazování přilož na poslední čtverec, kde stál onen hráč, než byl vytlačen z hřiště!
Obr.Ukázky odstrčení
Vystínovaná pole na obr. ukazují, na která pole může být hráč
odstrčen.
Sražení k zemi (Knock Downs): Hráč, který je sražen k zemi, by měl být položen v poli čelem vzhůru. Hráč může být zraněn (viz.
Zranění níže). Pokud hráč, který je sražen, náleží do týmu, jenž je právě na řadě, pak toto družstvo končí ihned všechny své akce! Má
Turnover.
Pronásledování (Follow Up Moves): Hráč, který blokoval, může provést zvláštní pronásledování a zabrat tak místo uvolněné
hráčem, kterého odstrčil zpět. Hráčův trenér se musí rozhodnout, zda udělá pronásledování dříve, než se hází dalšími kostkami. Tento
pohyb jej nestojí nic a hráč může ignorovat protihráčovy Tackle zones (tzn. nemusí uskočit, aby na toto pole vstoupil). Čili i hráč,
který útočí, může provést pronásledování, které jej nestojí nic z bodů pohybu (tím, že zaplatil 1 MA, aby mohl blokovat, tím už
dostatečně za tento pohyb zaplatil).
15
SRAŽENÍ K ZEMI & ZRANĚNÍ (KNOCK DOWNS &
INJURIES)
Hráči, kteří jsou sraženi k zemi nebo spadnou z jakéhokoli důvodu, by měli být položeni tváří vzhůru na pole, ve kterém při pádu byli.
Když hráč leží na zemi, ztrácí svou Tackle zone, nemůže dělat nic jiného než vstát, ale stojí ho to 3 pole jeho pohybu, pokud je znovu
na řadě. Hráči se mohou postavit v protihráčově Tackle zone, aniž by museli hodit kostkou na Úskok (budou muset uskočit, jestliže
následně z pole odcházejí). Všimněte si, že hráč, který se postaví nemůže použít akci Blok, protože během blokovací akce se nesmí
pohybovat. Hráč může dále použít akci Pohyb, Útok nebo Přihrávka.
Hráč, který spadne, pustí míč, který nese a ten odskočí o jedno pole, v kterémkoli směru (viz. Odskakující míče)
obr. Hráč ležící čelem vzhůru; vpravo hráč stojící.
Zranění
Jestliže pravidla neříkají jinak, tak jakýkoli hráč, který je sražen k zemi nebo se svalí, je zraněn.
Nepřátelský trenér hází dvěmi kostkami a sečte je dohromady, čímž se pokusí přebít Obrannou hodnotu sraženého hráče. Jestliže v
hodu uspěje, pak může tento nepřátelský trenér použít Tabulku zranění, aby se poznalo, jaké zranění hráč utrpěl.
Tabulka zranění
2K6
2-7
8-9
Výsledek
Omráčený (Stunned) - Nechte hráče na poli, ale
položte ho tváří dolů. Všichni hráči tváří dolů se otočí
čelem nahoru na konci svého dalšího týmového kola,
dokonce i když nastane Turnover. Všimněte si, že hráč
se nesmí otočit během kola čelem nahoru, neboť je
Omráčený. Jakmile je hráč čelem nahoru, tak se může
postavit v jakémkoli následujícím kole za použití
normálních pravidel.
K.O. - Dejte hráče pryč z hřiště a umístěte ho
v Dugoutu mezi KO hráče. Při dalším výkopu, před tím,
než rozestavíte hráče, hoďte K6 pro každého vašeho
hráče, který byl KO. Při hodu 1-3 musí zůstat mezi KO
a nemůže být použit, při 4-6 můžete vrátit hráče mezi
náhradníky a můžete jej od této chvíle použít jako
normálně.
10-12 Neštěstí (Casualty) – hoď K6 a podívej se do Tabulky
neštěstí
Tabulka neštěstí
1K6
1-3
4-5
6
Výsledek
Škaredě zraněn (Badly Hurt) - Odstraňte hráče z
hřiště a dejte jej do zákopu k mrtvým a zraněným. Hráč
nesmí hrát po zbytek hry.
Vážně zraněn (Serious Injury) - Hráče dejte pryč ze
hřiště a dejte jej do zákopu mezi mrtvé a zraněné hráče.
Hráč nesmí hrát po zbytek hry. Pokud hrajete ligu,
potom hráč nesmí být použit ani pro následující hru.
Mrtev! (Dead!) - Dejte hráče z hřiště mezi mrtvé a
zraněné. Hráč si už Blood Bowl nezahraje, jestliže se
nepřidá k družstvu nemrtvých…..
Postavit se
Hráč se může postavit za cenu tří čtverců ze svého pohybu. Jestliže má hráč méně než tři čtverce pohybu, on musí hodit kostkou 4+,
aby se mohl postavit a jestliže se úspěšně postaví, nesmí se dále pohybovat, pokud nedělá Jdi pro to, což je vysvětleno později. Pokud
se hráči nepodaří postavit, tak to nezpůsobí Turnover.
Náhradníci
V průběhu hry nemůžete nahradit zraněné nebo vyloučené hráče, hráči zdravými. Jediná doba, kdy je můžete přidat do hry je tehdy,
když se začíná po Touchdownu nebo když začíná nový poločas.
16
OPAKOVANÉ HODY (RE-ROLLS)
Opakované hody jsou velmi důležité. Jsou dva typy těchto hodů. Týmové a jednotlivých hráčů. V obou případech, opakované hody
povolují znovu házet těmi kostkami, které vytvořily výsledek. Opakovaný hod se může, například, použít k opakování hodu na
Úskok. V tom případě bude pouze 1 kostka hozena znovu nebo například u 3 kostkového blokování - v tomto případě všechny
3 kostky budou znovu hozeny, atd.
Velmi důležité: Nezáleží kolik opakovaných hodů máš nebo jakého jsou typu. Nemůžeš opakovat hod nějaké kostky více než jednou.
Týmové opakované hody
Ukazují jak moc dobrý je tým. Trenér je může použít k přebití kteréhokoli hodu
kostkou, který se uskuteční během toho, co je na řadě jeho vlastní tým. Týmové
opakovací hody nesmí být nikdy použity na opakování hodů na Obranu nebo na
Zranění. Výsledek musí být akceptován místo hodu prvního i když je horší. Trenér
nesmí použít více jak jeden žeton Opakování hodu týmu za týmové kolo a nemůže
použít žeton Opakování hodu týmu k přebití protihráčova trenéra, aby opakoval hod
kostkou (pokud provádí hod kostkou na obranu).
Každý trenér si musí vést záznam o počtu Opakovaných hodů, které mu zbývají, na
záznamu v zákopech. Pokaždé, když jej trenér použije, musí odstranit žeton
v zákopech. Pokud se dostane až na konec, nemá další opakované hody, které by mohl využít během tohoto poločasu. Mezi poločasy
oba týmy odpočívají, takže jejich týmové opakovací hody se obnoví na původní startovní hodnotu.
Opakované hody hráčů
Někteří hráči mají dovednosti, které jim dovolují za výjimečných okolností opakovat hod kostkami. Např. Nahazovač, který má
schopnost přihrávání, jež mu dovoluje opakovat hod kostkou, jestliže přihrávka mine. Trenér může použít jakýkoliv počet
opakovaných hodů hráče, když je na řadě. Každý hráč může použít schopnost tolikrát, kolikrát chce v jednom zápase. Tak či tak, jak
bylo řečeno dříve, jeden hod nemůže být opakován více než jedenkrát.
Dovednosti (skills)
Mnoho hráčů má jednu nebo více dovedností. To jsou speciální schopnosti, které upravují hráčovo vystupování. Některé dovednosti
dovolují opakovat hod, jak bylo popsáno dříve, zatímco jiné dovolují hráči provést zvláštní akce. Celý popis každé dovednosti je
popsán níže a znovu popsán vzadu na taháku pravidel. Kompletní seznam dovedností, spolu s další skupinou zvláštních schopností
nazvanou zvláštnosti (traits), je později v této knize, prozatím vydržte s dovednostmi uvedenými zde. Během vašich prvních
několika her budete dost často potřebovat list pravidel - ale nedělejte si starosti, účinky dovedností se vám tak stanou velmi důvěrně
známé.
• Blok (Block) - Dovednost blok ovlivňuje výsledky hozené kostkou pro blokování (vysvětleno dříve)
• Chycení (Catch) - Hráči, který má schopnost chycení, je dovoleno opakovat hod na chycení, který se mu nepovedl. Pokud
používáte rozšířená pravidla, která jsou tištěna dále, potom mu tato dovednost dovoluje opakovat hod, pokud upustí míč při
Předávání nebo při špatném Zachycení.
• Úskok (Dodge) - Hráč s touto dovedností může opakovat hod kostkou, pokud se mu nepodaří uskočit z protihráčovy
Tackle zone. Tak či tak, hráč může opakovat pouze jeden neúspěšný úskok během toho, co je na řadě. Takže, když se hráč
pohybuje dále a nedaří se mu podruhé uskočit, nemůže už tuto možnost opakovat. Schopnost uskočit ovlivňuje i výsledky
hozené pro blokování (viz. pravidla pro blokování - dříve).
• Přihrávka (Pass) - Hráč s touto dovedností může opakovat hod, jestliže zkazí přihrávku
• Jisté ruce (Sure hands) - Hráč s touto dovedností může opakovat hod pokud neuspěje při Zvedání míče. Pokud používáte
rozšiřující pravidla, protihráč, který má dovednost Ukradení míče, ji nemůže použít proti hráči, který má schopnost Jisté
ruce.
Mnoho hráčů má dovednosti jako chycení, přihrávka atd. Jestliže není uvedeno v popisu dovednosti jinak, tak nemusíte nikdy
používat tuto dovednost jen proto, že ji hráč dostal, ale vy si můžete vybrat použití dovednosti, která ovlivňuje hod kostkou až poté,
co je kostka hozena. Například můžete říci, že se chystáte použít dovednost Chycení buď před nebo po hodu kostkou na Chycení.
Některé dovednosti jsou také používány během protihráčova kola. V tom případě si můžete použít dovednost potom, co nějaký
nepřátelský hráč ukončil akci nebo pohyb čtvercem. Jestliže chtějí oba trenéři použít dovednost působící na stejnou akci nebo pohyb,
pak trenér, jehož týmové kolo probíhá, musí tuto dovednost použít jako první.
Všimněte si, že se nemůžete „vrátit v čase“ a použít dovednost na ovlivnění nějaké dřívější akce. Například, jestliže hráč útočil,
nemůžete přijmout jeho hod na blok, posunutí o pár čtverců a pak říci "Vlastně si myslím, že použiji Profi (Pro) dovednost k
opakování hodu na blok" - dovednost musí být použita přímo před nebo po události, kterou ovlivní nebo vůbec ne.
17
VÝHRA ZÁPASU (WINNING THE MATCH)
Hra Blood Bowl je rozdělena do dvou poločasů, což v praxi znamená, že
každý tým je 16x na řadě. (8x za každý poločas). Každý trenér je
zodpovědný za sledování, kolikrát byl na řadě tím, že pohybuje žetonem
(na začátku každé akce) v zákopech po číselné ose obou polovin
(vysvětleno dříve). Poločas končí, když byli oba trenéři 8x na řadě a hráči
odpočívají. Pro trenéry to znamená naplnit všechny složky, do plného počtu
dát opakované hody. Hra znovu začíná výkopem na začátku 2. poločasu.
Tým s nejvíce Touchdowny na konci poslední akce 2. poločasu je vítěz.
Pokud je zápas nerozhodný, tak se hraje overtime na náhlou smrt. Vyhoďte
minci Blood Bowl, abyste viděli, kdo bude vykopávat. Poté hrajte třetí sérii
8 kol pro jeden tým. Jakékoli opakovací hody, které zbyly na konci
normální hrací doby (full time) se mohou použít v přesčasu (overtime).
První tým, který skóruje, vyhrává zápas. Pokud žádný tým neskóruje, tak je
remíza nebo se zápas rozhoduje penaltovými hody: každý trenér hodí K6,
vyšší skóre vyhrává, přičti re-rolly! Každý nepoužitý týmový re-roll přidá
+1 k výsledku K6.
Touchdowny
Tým skóruje Touchdown, když jeden z vlastních hráčů stojí v End zóně
(Cílový prostor) nepřátelského týmu a drží míč na konci jakékoli hráčovy
akce. V momentě, kdy se to stane, hra končí, davy šílí a pískají a
roztleskávačky tancují. Trenér skórujícího týmu může skákat okolo a
oslavovat, zatímco posune ukazatel skóre o jedno pole na svém Dugoutu.
Kterýkoli z hráčů může vstoupit na kteroukoli End Zone i v případě, že nemá míč. Pokud je mu míč přihrán a on jej chytí, nebo je
schopen jej sebrat, když je v této End Zone, získává Touchdown. Všimněte si, že pokud má hráč dosáhnout Touchdownu, hráč musí
skončit svou akci tím, že stojí v End Zone; pokud se hráči například nepodaří uskočit (hod kostkou) a spadne v End Zone, potom
nezískává Touchdown.
Nové rozehrání zápasu (Restarting the Match)
Po Touchdownu a na začátku 2. poločasu je hra znovu rozehrána a zápas pokračuje. Před výkopem každý trenér hodí K6 za každého
KO hráče svého týmu. Při hodu 4,5,6 je hráč dostatečně silný na to, aby se vrátil do hry, ale při kterémkoli jiném hodu musí zůstat na
místě KO hráčů v Dugoutu.
Oba trenéři potom mohou nasadit kteréhokoli zdravého hráče tak, jak to udělali na začátku hry. Pokud je hra znovu rozehrávána po
Touchdownu, družstvo, které dalo Touchdown vždy vykopává. Na začátku 2. poločasu vykopává družstvo, které nevykopávalo na
začátku prvního poločasu.
Skórování v protivníkově kole
Ve výjimečných případech dá tým Touchdown i během protihráčova kola. Například hráč, který drží míč může být blokováním
odstrčen zpět do End Zone. Pokud se to stane, potom dá tým Touchdown. Musí ale posunout svůj žeton o jedno kolo a hráči toto kolo
vyčerpají oslavami tohoto neobvyklého skórování. (Žádné akce, jen oslavy.)
Odstoupení ze zápasu (Conceding the Match)
Můžete odstoupit ze zápasu na začátku jednoho z kol vašeho vlastního týmu, před posunutím Ukazatele počtu kol.
STOP!!!
Přečetli jste všechna pravidla, která potřebujete znát, abyste mohli hrát Blood Bowl s použitím týmů
a týmových karet dodaných s hrou.
Zahrajte si jeden nebo dva zápasy, než přejdete k následujícím rozšiřujícím pravidlům...
18
19
ROZŠIŘUJÍCÍ PRAVIDLA
Všechna následující rozšířená pravidla jsou nepovinná. To znamená, že se oba trenéři musí dohodnout, které rozšířené pravidlo (zda
vůbec nějaké) bude platit, ještě před začátkem zápasu. Nicméně, všechna velmi doporučujeme k použití, neboť poskytují ještě více
vzrušující a zajímavější zápasy se zmrzačováním a ničením!!! Zkuste to!
VYTVÁŘENÍ TÝMU
Nehledě na týmy, o kterých jste četli v základních pravidlech, je zde i mnoho jiných týmů, hrajících v ligách všude po známém světě.
Je zde mnoho dalších lidských a orčích týmů, za které můžete hrát používáním plastových modelů z této soupravy. Kromě lidí a orků
mohou hrát Blood Bowl i jiná mužstva - jiné rasy - se zvláštními pravidly (právě tak jako specifické týmy a hvězdní hráči), popsaní
v dodatku.. Nicméně můžete ihned začít hrát, neboť tato část představuje pravidla pro nejpopulárnější rasy Blood Bowlu. Můžete
užívat plastové figurky poskytnuté s hrou k reprezentaci hráčů ve vašem týmu, nebo jiné kolekce z Games Workshop.
Soupiska týmu (Team roster sheets)
Blok týmových soupisek je používán k zaznamenávání herních charakteristik týmů. Na soupisce
týmu je mnoho dalších kolonek, které ještě nebudou vysvětleny v této části, ale nedělejte si
starosti, vše je dopodrobna vysvětleno v pravidlech pro ligovou hru.
Kupování hráčů (Buying players)
Pro vytvoření vašeho týmu máte v pokladnici 1.000.000 zlatých. Toto reprezentuje hotovost od
sponzorů nebo jiných pokoutných zdrojů na nájem hráčů pro váš tým.
Nejdříve si pročti listiny hráčů vzadu v pravidlech a rozhodni se, které chceš. Všichni hráči mohou být pouze z jednoho týmového
seznamu, nelze například přidat elfa k lidem. Když ses rozhodl, který týmový seznam budeš používat, musíš najmout hráče pro váš
tým. Každý z hráčů ve vašem týmu stojí tolik zlatých, kolik je uvedeno na seznamech. Týmový seznam také signalizuje maximální
množství daného typu hráčů, kteří jsou povoleni v týmu.Tak, například, lidský tým nesmí mít víc než dva nahazovače. Navíc, váš
tým musí mít přinejmenším 11 hráčů a nesmí mít víc než 16. V rámci těchto omezení smíš mít jakýkoliv počet a typ hráčů, jen pokud
máš hotovost na jejich zaplacení.
Trenérský personál
Tým trenérského personálu pečuje o životní potřeby hráčů týmu. Trenérský personál nesmí
nikdy na pole, musí zůstat za postranními čarami během utkání. Jakýkoliv tým smí zapsat
trenérský personál na svou soupisku, pokud je reprezentovaný vhodně malovanou
miniaturou. Je vhodná jakákoli miniatura ze stejného týmu (rasy), do kterého patří hráči.
To znamená, že pro Orky můžete použít nějaký armádní model z Warhammer Fantasy
Battle jako hlavního trenéra vašeho Orčího Blood Bowl týmu.
Hlavní trenér (Head Coach) - „Manažer“, „Boss“ - Tento reprezentuje vás a tak za něj
nemusíš platit! V průběhu zápasu je vaše hlavní práce ječet a křičet na hráče ve vašem
týmu za účelem povzbudit je, a navíc, což je důležitější, ječet a křičet na rozhodčí, pokud
rozhoduje proti tvému týmu.
Za tím účelem vždy, když rozhodčí odešle jednoho nebo více vašich hráčů ze hry, nebo se vyskytnou sporné otázky proti vám, či
zakáže použití tajné zbraně, můžete obhajovat svůj názor. Hoď K6. Na kostce padla 1, vyloučí tě ze zápasu, takže již nesmíš
obhajovat své názory do konce utkání. Na kostce 2-5, rozhodčí tě ignoruje a jeho názor platí. Na kostce padne 6, přijímá tvůj
argument a mění své rozhodnutí.
Asistenti trenéra (Assistant Coaches) - Mezi asistenty trenéra jsou zahrnuti útoční a obranní trenéři, speciální trenéři pro hráče,
osobní trenéři pro hvězdné hráče a početní jiní trenéři. Čím se tým stává úspěšnějším, tím roste potřeba a počet pomocných trenérů na
jeho soupisce. Čím více pomocných trenérů máte ve vašem týmu, tím je větší pravděpodobnost, že můžete vyhrát "Brilantního
trenéra" na výkopové tabulce.
Každý pomocný trenér, kterého přidáte, stojí tým 10.000 zlatých a musí být reprezentován různými, náležitě malovanými
miniaturami. Navíc, každý asistent musí dostat různé pracovní zařazení. A úplný seznam všech pomocných trenérů musí být napsán
na zadní straně týmové soupisky.
Roztleskávačky (Cheerleaders) - Největší týmy Blood Bowlu mají celou skupinu nebo aspoň dvě roztleskávačky k povzbuzování
hráčů a jejich fanoušků. Práce týmových roztleskávaček je bičovat fanoušky do stavu šílenství a vede k opěvování a zpívání vítězných
pokřiků a k zesilujícímu a ohlušujícímu vytí. Čím více roztleskávaček máte ve vašem týmu, tím máte větší pravděpodobnost vyhrát
"Jásající fanoušky" na výkopové tabulce. Roztleskávačky stojí 10.000 zlatých a každá musí být reprezentována vhodně malovanou
miniaturou.
20
Týmové opakovací hody a faktor fanoušků (Team Re-rolls & fan factors)
Když vytváříte tým, nedostanete žáden týmový opakovací hod nebo faktory fanoušků zdarma - musíte si je zaplatit z vaší pokladnice.
Každý opakovaný hod stojí určitý počet zlatých popsaných na listině týmu, který sis vybral, a dovolí vám opakovat hod kostkou
jednou za polovinu hry. Jestliže jste již hráli jakoukoli hru podle základních pravidel, tak víte jak důležité týmové opakovací hody
jsou. Je dobré si vzít aspoň jeden nebo dva pro váš tým.
Váš týmový faktor fandů ukazuje, jak oblíbený váš tým je a může mít důležitý vliv pro tvůj výsledek na tabulce výkopu (Kick-off
Table). Jeden faktor fanoušků stojí 10.000 zlatých, takže například faktor fanoušků 3 by stál 30.000 zlatých. Váš tým musí mít faktor
fanoušků přinejmenším 1 a nesmí začínat s faktorem větším než 9.
Hvězdní hráči (Star players)
Kromě obyčejných hráčů, ukázaných na týmových seznamech, máte povoleno
pro váš tým najmout i speciální hvězdné hráče. Hvězdní hráči jsou hrdinové
Blood Bowlu, nejvíce vynalézaví a talentovaní hráči v týmu. Každý hvězdný
hráč má svou vlastní sadu speciálních dovedností a každý je individualita,
vyčnívající ze zbytku týmu. Větší týmy mají přinejmenším jednoho nebo dva
takové cenné hráče: slavné týmy, takové jako Reikland Reavers (Reiklandští
plenitelé) nebo Gouged Eye (Vydloubnuté oko), si mohou dovolit mít několik
hvězdných hráčů v týmu, čímž si.zajišťují pokračující úspěchy a převahu
svého týmu v lize.
Hvězdní hráči budou hrát pouze pro jisté týmy - například Griff Oberwald
bude hrát pouze za lidské týmy. Můžete koupit pouze toho Hvězdného hráče
pro svůj tým, jestliže jste jeden z těch za které bude hrát. Samozřejmě budete
také potřebovat dost zlata v pokladně k zaplacení enormního honoráře, aby se
Hvězdný hráč k vašemu týmu připojil! V Lize smí být Hvězdní hráči najati
pouze na jednotlivá utkání (podívej se na pravidla pro Freebotery dále). Hobiti
a Goblini musí zaplatit dvojnásobek obvyklé ceny, protože Hvězdní hráči
s nimi neradi hrají! Výjimky z tohoto jsou Treemeni pro Hobity a Trolové a
Gobliní tajné zbraně pro Gobliny.
Každý hvězdný hráč může být najat pouze jedním týmem. Je možné (ačkoli
nepravděpodobné) najmout dvěma týmy stejného hvězdného hráče. Jestliže se
to stane, pak jej nesmí využívat ani jeden z nich a hráč si nechá oba nájemné
poplatky! Nicméně Vampíří tým může najmout Count Luthora von
Drakenborga dokonce i když si jej pronajal nepřátelský tým. V tomto případě
je druhý Count Luthor ve skutečnosti další velice mocný upír Count Lord,
který má zájem pomoci týmu v utkání.
MORG ´N´ THORG
OGŘÍ ÚTOČNÍK
Pohyb
6
Síla (ST)
6
Hbitost
3
Obrana
DOVEDNOSTI
ZVLÁŠTNOSTI
Blok
Mocný úder
Silná lebka
10
TÝMY
RASOVÁ CHAR.
Hod spoluhráčem
Goblini,
Chaos, Lidé,
Nurgle, Ogři,
Orci
430,000 / 100,000 ZLT
V krabici jsou čtyři karty hvězdných hráčů, více hvězdných hráčů můžete nalézt vzadu v pravidlech. Každá karta obsahuje ilustraci
hráče a následující informace:
Jméno (Name): jméno hvězdného hráče
Rasa (Race): rasa hvězdného hráče
Hrací pozici (Position): útočník, chytač, nahazovač, polař, černý ork... Toto se nezapočítává mezi limit pozicí pro tým.
Hraje pro (Will Play for): rasy, za které je ochoten hrát
Charakteristika: Charakteristika hvězdného hráče, kterou se odlišuje od běžného hráče stejné rasy.
Dovednosti (Skills): jaké dovednosti (skills) tento hvězdný hráč má
Speciality (Special): jakou tajnou zbraň nebo jiný speciální předmět hvězdný hráč používá
Cena (Cost): Cena za nákup Hvězdného hráče je první uvedená cena. Druhá uvedená cena je cena za najmutí tohoto Hvězdného
hráče pro jedno Ligové utkání.
***Víte, že...
Elfí tým Dragon Princes, byl sestaven výhradně z
Elfích Princů a Vysokých Lordů, a ti byli tak hrdí a
pyšní, že odmítali hrát s kýmkoli, kdo nebyl
stejného postavení jako oni. Následkem toho se
nikdy nedostali do hry a byli rozpuštěni po pěti
sezónách, aniž by hráli jediný zápas.
21
TABULKA VÝKOPU (KICK-OFF TABLE)
Různé události se mohou stát během utkání v Blood Bowlu: divocí fanoušci mohou hodit velký předmět (například skálu!) na
nepřátelského hráče nebo dokonce vběhnout na hřiště!
Tabulka výkopu je používána pro znázornění těchto nepředvídatelných, ale docela běžných událostí. Poté, co jsou oba týmy ustaveny,
následuje tato sekce ve stanoveném pořadí: umístěte míč na výkop, hoďte kostkami pro Tabulku výkopu, vykopněte míč, vykonejte
výsledek z tabulky výkopu, potom vyřešte odskoky, chytání nebo vhození míče nazpět.
2K6
2
3
4
5
6
7
8
Tabulka výkopu
Výsledek
Doba zranění (Injury time): rozhodčí čeká až zranění hráči a další trosky opustí pole. Jestliže je ukazatel kola
přijímajícího týmu na 4 nebo méně, tak hra začne až oba týmy posunou svůj ukazatel kola o jedno políčko vpřed.
Jestliže je ukazatel kola na 5 - 8, tak rozhodčí nastaví čas, který dal týmům k vyklizení, takže si oba týmy posunou
ukazatel kola o políčko zpět.
Dostat rozhodčího (Get the Ref!): Každý trenér hodí 2K6 a přičte svůj faktor fanoušků. Fanoušci týmu s vyšším
součtem zjistili, že rozhodčí byl koupen a chtějí pomstu. Proto nebude rozhodčí do konce poločasu dávat tresty proti
týmu těchto fanoušků, i když je uvidí faulovat. Pokud měly oba týmy stejný výsledek, nebudou tresty za fauly ani proti
jednomu z nich.
Dokonalá obrana (Perfect defence): Vykopávající tým může být trenérem znovu rozestavěn. Druhý tým musí zůstat
na stejných místech.
Pokřikující fanoušci (Cheering Fans): Každý trenér hodí K6 a přičte faktor fanoušků a počet roztleskávaček. Pokud
je výsledek nerozhodný, házíte znovu. Tým s vyšším součtem je tak povzbuzen fanoušky, že v tomto poločase získává
navíc 1 opakovací hod.
Špatný kop (Bad kick): Míč se odkutálí o tolik polí, kolik padlo na 2 kostkách, namísto jedné kostky.
Změna počasí (Changing Weather): Hoď znovu na počasí podle povětrnostní tabulky
Okamžik! (Quick Snap!): Útok začne jednat dřív, než byla obrana nachystána. Všichni hráči přijímajícího týmu se
mohou posunout o 1 na volné přilehlé pole, bez ohledu na Tackle zony. Mohou tak vkročit i do protivníkovy půlky
hřiště.
9
Brilantní trenér (Brilliant Coaching): každý trenér hodí kostkou a přičte číslo pomocných trenérů. Při nerozhodném
výsledku hoď znovu. Tým, který má součet vyšší, získává pro tento poločas navíc 1 opakovaný hod.
10
Útok (Blitz): Vykopávající tým získává volné prémiové kolo, ve kterém si jakýkoli hráč, jenž nestojí v nepřátelské
Tackle zone, může vzít akci Pohyb. Jeden schopný hráč vykopávajícího týmu si místo akce Pohyb může vzít akci Útok.
Hráči v nepřátelské Tackle zone nesmí během tohoto volného prémiového kola vykonávat žádnou akci. Vykopávající
tým smí použít Týmový re-roll během Útoku. Jestliže nějaký hráč obdrží Turnover, pak prémiové kolo okamžitě končí.
Hod skálou! (Throw a Rock): Trenéři hodí 2K6 a přičtou faktor fanoušků. Při nerozhodném výsledku je postih stejný
pro oba týmy. Fanoušci týmu s vyšším součtem jsou ti, kteří házejí skálu. Určí se náhodně 1 protihráč, který bude
zraněn (pouze z těch v poli) a hodí si na výsledek zranění (bez hodu na obranu).
Útok na hřiště (Pitch invasion): Oba trenéři hodí K6 pro každého nepřátelského hráče v poli. Jestliže má nějaký tým
vyšší Faktor fanoušků, pak může přidat +1 ke každému hodu K6. Jestliže je hod po modifikaci 6 a více, tak je tento
hráč Omráčený.
11
12
Výběr náhodného hráče (Selecting a Random Players) některý výsledek z tabulky výkopu požaduje, aby trenér vybral náhodného
hráče. Napiš na žetony čísla 1-16 odpovídající číslům hráčů podle seznamu týmu, žetony vlož do krabičky a poslepu, podle pokynů, 1
nebo více čísel hráčů vytáhni.
22
POČASÍ (THE WEATHER)
Hráči Blood Bowlu jsou pěkně otrlá parta, takže nikoho nepřekvapí, že se hraje za jakýchkoli povětrnostních podmínek. Od ledových
ker z nejvzdálenějšího severu až k zapařeným džunglím Lustria, když se otevřou dveře jejich arény v den zápasu, bojující strany hrají,
bez ohledu na počasí.
Na začátku zápasu, jeden trenér hodí 2K6 a podle povětrnostní tabulky určí, jaké počasí je v tento den hry.
Povětrnostní tabulka
Výsledek
2K6
2
Strašné vedro - Někteří hráči padnou vyčerpáním. Hoď K6 pro každého hráče v poli na konci poločasu a
po každém skórování (Touchdownu). Komu padne 1, ten zkolaboval a nemůže nastoupit do následujícího
kola.
3
Velmi slunečno - krásný den, ale oslepující záře způsobuje modifikaci -1 pro každý pokus přihrát míč
4-10
Krásně - perfektní počasí pro Blood Bowl
11
Silný déšť (Pouring rain): Prší, míč klouže a špatně se drží. Platí modifikace -1 pro každý pokus
o chycení, zachycení a zvednutí míče.
12
Blizzard - Je zima a sníh! Zledovatělý povrch způsobuje, že hráč pokoušející se získat extra pole (Jdi pro
to) uklouzne a upadne při hodu 1-2, sníh způsobuje, že jsou vidět jen rychlé a krátké přihrávky.
PŘEDÁVKA MÍČE (HANDING-OFF THE BALL)
Předávka míče znamená, že míč je prostě podán nějakému hráči v přilehlém čtverci. Předávka se řadí k akcím jako je Pohyb,
Blokování, Útok a Přihrávka. Můžete tedy vyhlásit pouze jednu Předávku za kolo. Můžete se pohybovat před vykonáním Předávky,
ale jakmile se pokusíte o Předávku s míčem, tak již nesmíte v tomto kole pohybovat hráčem vykonávajícím Předávku, ani když má
našetřeno MA (Body pohybu). Míč nesmí být předán v protivníkově kole. Jestliže je míč Předáván a dostane se do klidu aniž je
chycen libovolným hráčem pohybujícího se týmu, tak nastává Turnover (Konec kola).
Na Předávku se žádnou kostkou nehází, hráč usilující o Předávku je úspěšný - automaticky zasáhne cíl. Avšak hráč, kterému je míč
Předáván, musí hodit K6, zdali míč Chytil (viz. Chytání - Catching). Modifikátor je obdobný jako při chytání přesné přihrávky.
Používají se tyto modifikátory pro hod na Chytání:
Chytání Předávky.............................................+1
Za každou nepřátelskou zónu úchopu………...-1
Všimni si: můžeš Předávat míč protivníkovi
JDI PRO TO! (GOING FOR IT!)
Jestliže hráč provádí jakoukoli akci kromě akce Blok, tak se může pokusit posunout o jeden až dva extra čtverce nad rámec normálně
povoleného pohybu - toto se nazývá "Jdi pro to" nebo GFI.
Hoď kostkou pro hráče za každé extra pole poté, co se přesunul. Jestliže padne 1, tak padá v poli, na které se přesunul (viz. Sražení
k zemi - Knock Downs). Při jakémkoli jiném výsledku se hráč pohybuje bez nehody. Jestliže hráč upadl, tak utrpělo jeho družstvo
Turnover a jejich kolo okamžitě končí.
Hráč, který útočí může použít "Jdi pro to", aby mohl blokovat. Hoď kostkou pro hráče poté, co je oznámeno, koho blokuje. Jestliže
padne 1, tak hráč padá na poli, jak je popsáno výše. Při každém jiném čísle může blokovat. Jestliže hráč padá, dostává Turnover a
jeho týmové kolo ihned končí.
23
POMOC – ASISTENCE - PŘI BLOKU (ASSISTING A BLOCK)
Poté, co bylo vyhlášeno blokování, mají útočník i obránce možnost přijmout hráče
navíc, aby jim pomohli. Toto dovoluje dvěma nebo více útočníkům se spolčit proti
jednomu obránci nebo se jednomu či více obráncům spolčit proti bloku. Každý
z těchto hráčů navíc přidává +1 k Síle hráče, kterému pomáhají.
Pomoc při bloku se nepočítá jako akce, hráč může pomáhat jakémukoli počtu
bloků během kola. Hráč má povoleno pomáhat při bloku i potom, co se pohnul, či
provedl nějakou akci.
Útočící trenér musí jako první vyhlásit, jestliže některý z jeho hráčů bude pomáhat
při bloku, pak trenér obránce může pomoci svými hráči.
Aby mohli hráči pomáhat, tak:
1. Musí sousedit s nepřátelským hráčem zapojeným do bloku, a …
2. Nesmí být v Zóně úchopu (Tackle zone) jakéhokoli dalšího protihráče, a…
3. Musí stát.
Výsledek bloku postihuje pouze ony dva přímo zapojené hráče. Ne pomáhající.
A dovednosti pouze těchto dvou hráčů se mohou použít. Dovednosti žádného
pomocníka nesmí prospět ani jedné straně.
Ukázka:
Bob: Urgash Axebiter se připravuje smést Ivana
Kellhoofera z cesty. Oba, Urgash i Ivan, mají
Sílu 3, což znamená, že normálně by Urgash
házel jen jednou blokovací kostkou a musel by
přijmout jakýkoli výsledek, který by padl.
Jim: To je absolutně správně, Bobe, ale v tomto
případě Urgash dostává pomoc od Grishnaka
Goblin-Throttlera, který přidává +1 k jeho Síle.
To znamená, že si Urgash počítá sílu 4 proti
Ivanově Síle 3. A tak se Urgash dostal k hodu
dvěmi kostkami a bude si i vybírat, kterou
použije. Hází (Útočník je sražen) a (Odstrčení
zpět) a tak se mu podařilo Ivana Zatlačit zpět.
Bob: A jestli ti do toho mohu vskočit, Jime,
myslím, že bychom měli fanouškům zdůraznit, že
ačkoli chtěl Snagga Throttlesnot také dát asistenci
Urgashovi, tak nemohl, neboť stojí v Tackle zone
Helmuta Headreka.
24
ZACHYCENÍ A ZPACKÁNÍ (INTERCEPTIONS AND
FUMBLES)
Když hráč hází míč, leccos se nemusí povést. Obvykle bude míč jen mírně mimo cíl
nebo padne na příjemce. Tyto události se řídí normálními pravidly pro Házení.
Někdy ovšem házející hráč hodí úplně špatně a míč mu vypadne v jeho poli, nebo
může být míč zachycen protivníkem dříve, než dosáhne zamýšleného cíle. Obě
z těchto událostí jsou řízeny novými pravidly dole.
Zachycení (Interceptions) Jeden hráč nepřátelského týmu se může pokusit o
Zachycení hozeného míče. Aby byl schopen Zachycení, musí být mezi hráčem, který
míč hodil a hráčem, který míč přijímá a plastové pravítko musí projít aspoň částí
čtverce, kde stojí Zachycující hráč. Všimněte si, že jen jeden hráč se může pokusit o
Zachycení, bez ohledu na to, kolik je takových možností.
Trenér musí vyhlásit, který jeho hráč se pokusí o Zachycení, ještě před hodem na
kostkou na přihrávku. Podívej se na hráčovu tabulku hbitosti a najdi požadované
skóre pro úspěšné zachycení míče. Hoď K6 a přidej nebo uber modifikátory k hodu
kostkou. Jestliže padla před modifikacemi 1, tak je vždy selhání, jestliže padla 6, tak
je hod vždy úspěšný.
Jestliže je celkový upravený součet menší než požadovaný výsledek, tak hráč míč
nezachytil a přihrávka normálně pokračuje.
Jestliže je součet roven nebo větší než požadovaný výsledek, pak hráč úspěšně zachytil a chytil míč. Umísti míč na hráčovu základnu.
Úspěšné zachycení se počítá jako Turnover a ihned končí týmové kolo házejícího hráče.
Tabulka hbitosti
Hráčova AG
Požadovaný hod K6
1
6+
2
5+
3
4+
4
3+
5
2+
6+
1+
Zachycení - čísla modifikující konečný výsledek:
Pokus o Zachycení ……………………………………………….-2
Za každou Tackle zone v poli zachycujícího hráče…..…….……..-1
Ukázka:
Jim: Vracíme se do zápasu, když se Grishnak Goblin-Throtter pokouší
o další přihrávku. Tentokrát se ovšem Griff Oberwald může pokusit o
Zachycení.
Bob: Dav zadržuje dech, když Griff vyskakuje pro míč. Má Hbitost 4,
což znamená, že musí hodit kostkou 3 a více. Avšak hráč pokoušející se o
Zachycení dostává modifikátor -2, což znamená, že Griff potřebuje
k Zachycení míče hodit 5 nebo 6. Kostka se kutálí a padá 6! Griff strhává
míč - je to Zachycení!! A poslouchej fanoušky Reavers, Jime, jak jsou
divocí!
Zpackání (Fumbles) Někdy házející hráč upustí míč ve vlastním poli. Většinou, když mu nějaký nepřátelský hráč dýchá na krk!
Znázorňuje to hod kostkou při přihrávce. Jestliže je výsledek hodu kostkou 1 a menší, ať už před nebo po modifikaci, pak házející hod
zpackal a upustil míč. Míč odskočí jednou z pole házejícího a jeho tým dostává Turnover a ihned končí jejich týmové kolo.
25
HOD SPOLUHRÁČEM (THROWING TEAM-MATES)
Některá monstra mají povoleno házet malé hráče ze svého týmu místo míče. Aby jím mohl hodit, musí mít dovednost "hod
spoluhráčem" a druhý hráč musí mít dovednost "pravý hadrák". Monstrum využije akci přihrávka, ale může se před hodem druhým
hráčem, pohybovat. Po pohybu musí tito dva hráči být na sousedních polích a oba musí stát. Monstrum může hodit spoluhráče, i když
ten drží míč.
Hod se považuje za normální přihrávku, jen rozsah je vždy o jedno vyšší (například rychlá přihrávka se počítá jako krátká přihrávka),
což znamená, že je nemožné, hodit spoluhráčem dlouhou bombu. Navíc musí být spoluhráč hozen na prázdné pole a nemůže být
zachycen nepřátelským hráčem, dokonce ani dalším velkým netvorem!
Nehledě na změny uvedené výše, musí si monstrum hodit kostkou na přesnost hodu, jako kdyby házel míč. Jestliže má monstrum
dovednost Přihrávka, pak má dovoleno opakovat hod, jestliže mine při svém prvním pokusu. Může se také pokusit použít zvláštnost
Profi, ale nesmí použít žádnou jinou dovednost nebo zvláštnost. Jestliže byl hod přesný, tak hozený hráč přistane na cílovém poli.
Jestliže byl hod špatný, pak hoď třikrát pro odskok, abys viděl, kde hozený hráč skončí, jako obyčejně. Jestliže je hod zpackaný
(fumbled), pak hozený hráč padá ve svém počátečním čtverci.
Tabulka hbitosti
Hráčova AG
Požadovaný hod K6
1
6+
2
5+
3
4+
4
3+
5
2+
6+
1+
Hod spoluhráčem – čísla upravující konečný výsledek:
Rychlá přihrávka……………….…………………0
Krátká přihrávka…………….…………………. .-1
Dlouhá přihrávka…………………….……… ..-2
Dlouhá bomba…………………..……………Nelze
Za každou protihráčovu Tackle zone v poli hráče.-1
Pokud hráč přistane v prázdném poli, pak dalším krokem je hod kostkou,
zda se mu podaří přistát na nohy (viz Přistání níže). Jestliže hozený hráč
skončí v zámezí, pak je utlučen davem, stejně tak, jako kdyby byl do autu
zatlačen. Jestliže přistane na jiného hráče, pak jsou oba sraženi k zemi a
hráč, který byl udeřen je posunut o jeden čtverec v náhodném směru.
Přistání (Landing) Podívej se na hráčovu hbitost a v tabulce hbitosti najdi
skóre požadované pro úspěšné přistání. Hoď kostkou a přičti nebo odečti
všechny modifikace týkající se tohoto hodu. Jestliže padne 1 před
modifikací, tak vždy selhání, a jestliže před modifikací padne 6, tak vždy
úspěch.
Jestliže se upravené skóre rovná, nebo je větší než požadovaný výsledek,
tak hráč dopadl na nohy a může si vzít akci, pokud tak již neučinil. Jestliže
je skóre menší než požadovaný výsledek, pak padá na zem a protihráčův
trenér hodí na Obranu, aby se poznalo, jak moc je hráč zraněn. Jakékoli
selhání Přistání včetně Zpackání hodu nebo Přistání v davu se nepočítá za
Turnover, pokud hozený hráč nedrží míč.
Důležité: Jestliže je hráč hozen do End zone a přistane na nohy, pak je to Touchdown. Ale jestliže upadne, tak Touchdown není.
Přistání:
Tabulka hbitosti
Hráčova AG
Požadovaný hod K6
1
6+
2
5+
3
4+
4
3+
5
2+
6+
1+
Přistání - čísla upravující konečný výsledek:
Přesná přihrávka ………………………………………………….+1
Za každou Tackle zone v poli, kam hráč přistává………………….-1
26
Ukázka:
Bob: A tak vstupujeme do posledních vteřin
zápasu, Raiders prohrávají 2-1 a musí skórovat,
aby si vymohli overtime. Snagga Throttlesnot
má míč, ale nemůže se nijak dostat přes linii
Reavers před sebou. Nebo ano?!?
Jim: Jasně, Bobe, ale tady přichází Morgth
Nhthrog, a z pohledu v jeho obličeji poznáváme,
proč si vysloužil přezdívku "Balista". Bere
svého malého kamaráda Goblina a lobem jej
hází do End Zone! Morgth hází Krátkou
přihrávku, ale protože rozsah se při "Házení
spoluhráčem" o jeden pás zvyšuje, tak se
přihrávka počítá jako Dlouhá. Morgthova
hbitost je 3, což znamená, že musí jako základ
hodit 4 a více. Ale navíc dostává modifikátor -1
za provádění Dlouhé přihrávky. Kostka se kutálí
a padá 5! Morgthův hod je v cíli - ale bude
Snagga schopen přistát na nohou???
Bob: Toť otázka, Jime, ale o tom není
pochyby. Snagga má Hbitost 3, což znamená
hodit 4 a více jako základ na Přistání. Ale
dostává ještě +1, neboť Morgthův hod byl
přesný a jelikož není v žádné nepřátelské Tackle
zone, tak nedostává žáden záporný modifikátor.
To znamená, že potřebuje hodit kostkou 3 a
více, aby úspěšně Přistál - a jeho trenér hází 6!
Snagga perfektně zafixoval přistání a dává
Touchdown, který Raiders potřebovali. To je
utkání!
***Víte, že...
Skurfrik Stone-Sucker, magazínem Spike!
vyhlášený jako zlý hráč všech dob č.3, byl
proslulý i jako nejhloupější Hobgobliní hráč
vůbec a to už je co říct! Skurfrik často
přicházel na zápasy o několik dní dříve neboť velmi dlouho řešil problém, jak si
uvázat tkaničky od bot!
27
FAULY, NEBOLI KOPÁNÍ DO LEŽÍCÍCH HRÁČŮ
Útočení na hráče, kteří leží na zemi, je samozřejmě proti pravidlům. Nicméně,
navzdory velkému množství způsobů, jak může hráč zaútočit legálně, mnoho se
jich uchyluje ke starobylé tradici "kopnutí do ležícího hráče". Pravidla
předpokládají, že si toho rozhodčí všimne a potrestá hráče, který užívá takové
nečisté praktiky. Ale bohužel, když se něco tak odporného stane na hřišti, tak se
mnohdy rozhodčí dívají jinam a faul nevidí. Není proto divu, že rozhodčí jsou
častým terčem nadávek davu!
Podle pravidel hráč, který leží, nemůže být napaden. Nicméně, pokud používáte
toto pravidlo, tak má jeden hráč v každém týmovém kole povolenu jednu Akci
Faul. Může se posunout o počet polí rovných jeho MA a pak faulovat
nepřátelského hráče ležícího na zemi v přilehlém čtverci. Trenér označí oběť,
pak hodí kostkou na její AV a přičte +1 k hodu. Další hráči, kteří sousedí
s obětí, mohou pomáhat faulujícímu hráči. Každý z nich přidá další +1 k hodu
kostkou na Obranu. Protihráči mohou zase pomáhat faulovanému hráči, pokud
sousedí s jeho čtvercem. Každá asistence v obraně modifikuje hod na Obranu
o -1 za pomoc. Žádný hráč nesmí pomáhat během faulování, jestliže stojí v
Tackle zone nepřátelského hráče a žádný hráč nesmí pomáhat při faulu, jestliže
nestojí. Jestliže je celkový výsledek hodu vyšší než Obrana oběti, pak je zraněná
a hází se na zranění.
Rozhodčí (The Referee)
Rozhodčí si faulujícího hráče občas všimnou a pošlou jej pryč ze hřiště, ačkoli je to velká náhoda (jak byste chtěli říct nějakému pět
stop širokému Černému orčímu blokaři, že je mimo hru?!?). Aby se vědělo, zda rozhodčí tento faul viděl, tak nepřátelský trenér (tj.
ten, jehož hráč byl faulován) hodí K6, a jestliže padne číslo 6, tak rozhodčí vyloučí hráče, který fauloval. Hráči pomáhající při faulu
dostanou vážné varování! Jestliže padne 1-5, pak hráči vše prošlo a nic se neděje.
Všimněte si: hlavní trenér může diskutovat o vyhození (viz stránka 20).
Modifikátor +2 je přidán ke kostce tehdy, když se tým dopustí dalšího faulu ve stejné polovině. Tento modifikátor představuje
pozornější oko rozhodčího na tým porušující pravidla poté, co fauloval. Tento modifikátor se aplikuje až do konce poločasu nebo
overtimu, nebo dokud se nedopustí faulu nepřátelský tým. Jestliže fauluje nepřátelský tým, pak se modifikátor aplikuje jemu až do
konce poločasu nebo dokud se váš tým nedopustí dalšího faulu, a tak dále.
Hráč, který je vyloučen nesmí hrát do konce utkání. Navíc jeho tým dostává Turnover a ihned končí jejich kolo. Trenér nemůže
vyloučeného hráče nahradit dokud nepadne Touchdown nebo neskončí poločas.
Poznámka návrháře: používáme modely rozhodčích Blood Bowlu k ukázání, zda rozhodčí pozorně sleduje nějaký tým. Rozhodčí je
umístěn za postranní čárou do té doby, než se tým dopustí faulu a pak je tento model umístěn faulujícímu týmu do Dugoutu. Rozhodčí
zůstává v Dugoutu až do konce poločasu (v tomto případě se vrací za postranní čáru) nebo se jiný tým dopustil faulu (v tom případě
se přesune do jeho Dugoutu). Toto není nezbytné, neboť je lehké si zapamatovat, který tým má rozhodčí pod dohledem, ale dovolí
vám to použít modely rozhodčích ve hře.
28
29
VELCÍ HOŠI (BIG GUYS)
"Velcí hoši" je název skupiny hráčů, kteří jsou velmi velcí! Ve Starém Světě je doma mnoho podivuhodně vysokých a silných ras. A
kdysi dávno se stalo, že se jeden podnikavý trenér Arnie Grumann rozhodl, že jedna z takových kreatur je právě to, co jeho tým
potřebuje k vítězství v šampionátu. Podařilo se mu přesvědčit námezdního Ogra Norg I Mgunga, aby hrál za jeho tým, ačkoli Arnieho
tým zatím nikdy nevyhrál žáden šampionát. Popularita Norga mezi fanoušky a hrůza, kterou vyvolával mezi nepřátelskými hráči,
znamenala, že se zanedlouho "Velcí hoši" pohybovali v základních sestavách všude po Starém Světě.
Jelikož jsou nyní "Velcí hoši" zahrnuti do hry jako "normální" hráči, všechna pravidla, která se týkají hráčů, se aplikují i na "Velké
hochy", mimo výslovně upravených pravidel pro Velké hochy, která následují. Charakteristika, dovednosti a zvláštnosti Velkých
hochů jsou ukázány na seznamu hráčů "Velkých hochů" níže. Všimněte si, že můžete ve hře využívat i Velkého hocha hvězdného
hráče, pokud chcete. Avšak musí být použit jako freeboter pouze pro jeden zápas, stejně jako jiný hvězdný hráč.
Naštěstí pro většinu hráčů Blood Bowlu, je velmi málo Velkých hochů a týmy sestaveny pouze z Velkých hochů jsou skoro neznámé.
Důvodem je, že většina Velkých hochů se jednoduše nezajímá o Blood Bowl, protože většina jich je velmi hloupých, aby opravdu
rozuměli pravidlům hry.
Ačkoli Velcí hoši hráli příležitostně ve všech týmech velkých hochů, jsou daleko častěji vidět jako členové jiných týmů. Například je
velmi vzácné pro Gobliní týmy, aby začali boj, aniž by měli nějakého Trolla, nebo dva, na týmové soupisce. A je mnoho týmů
Chaosu, kteří mají Minotaura ve svých řadách. Nejčastěji se vyskytují Ogří hráči, kteří svého času hráli skoro pro každý tým Blood
Bowlu ve Starém Světě.
Většina týmů má povoleno zařadit pouze jednoho Velkého hocha do svého týmu. Týmy hobitů (Halfling) a Goblinů jsou výjimkou,
smí zařadit do svého týmu celkem dva velké hochy. Na listině hráčů velkých hochů, která následuje, je přehled týmů, za které bude
velký hoch hrát. Každý Velký hoch se počítá za jednoho z 16 hráčů, kteří tvoří tým. Hráči jako Norg´n´Thorg a Ripper Bolgrot jsou
hvězdní hráči, takže se nepočítají do limitu Velkých hochů, které má tým povolen.
Statistika, dovednosti a cena pro Velké hochy jsou ukázány níže.
KROXIGOR
Spojenecký tým: Lizardmeni
MINOTAUR
Spojenecký tým: Chaos, Skřeti,
Seveřani
NURGLOVO ZVÍŘE
Spojenecký tým: Nurgle
OGR
Spojenecký tým: Chaos, Lidé,
Seveřani
RAT OGR
Spojenecký tým: Skaveni
TREEMAN
Spojenecký tým: Hobiti, Lesní
Elfové
TROLL
Spojenecký tým: Chaos, Skřeti,
Goblini, Orci
Cena
MA
ST
AG
AV
130 000
6
5
1
9
Dovednosti a Zvláštnosti: Mocný úder, Chápavý ocas, Silná lebka
Rasová charakteristika: Velký hoch, Tupec
Cena
MA
ST
AG
AV
110 000
5
5
2
8
Dovednosti a Zvláštnosti: Mocný úder, Zuřivost, Parohy, Silná lebka
Rasová charakter: Velký hoch, Vždy hladový, Hod spoluhráčem, Divoké zvíře
Cena
MA
ST
AG
AV
120 000
4
5
1
9
Dovednosti a Zvláštnosti: Faulující zjev, Chapadla, Mocný úder
Rasová charakter: Opravdu hloupý, Regenerace,Velký hoch, Nurglova hniloba
Cena
MA
ST
AG
AV
120 000
5
5
2
9
Dovednosti a Zvláštnosti: Mocný úder, Silná lebka
Rasová charakteristika: Velký hoch, Tupec, Hod spoluhráčem
Cena
MA
ST
AG
AV
130 000
6
5
2
8
Dovednosti a Zvláštnosti: Mocný úder, Zuřivost, Chápavý ocas
Rasová charakteristika: Velký hoch, Divoké zvíře
Cena
MA
ST
AG
AV
110 000
2
6
1
10
Dovednosti a Zvláštnosti: Mocný úder, Neústupnost, Silná lebka
Rasová charakteristika: Velký hoch, Zakořenit, Hod spoluhráčem
Cena
MA
ST
AG
AV
100 000
4
5
1
9
Dovednosti a Zvláštnosti: Mocný úder
Rasová charakteristika: Velký hoch, Vždy hladový, Opravdu hloupý, Regenerace,
Hod spoluhráčem
Hráči na seznamu mají dvě unikátní položky pro Velké hochy: Rasové charakteristické rysy a spojenecké týmy.
30
Rasová charakteristika
Většina Velkých hochů má zvláštní pravidla, která se na ně aplikují a která odrážejí zvláštní rasové charakteristické rysy
nedosažitelné jiným hráčům. Všechny takové rasové charakteristické rysy jsou zahrnuty v seznamu hráčů Velkých hochů nahoře.
Přečtěte si pravidla těchto rasových charakteristik. Všimněte si, že narozdíl od dovedností, rasové charakteristické rysy nemohou být
nikdy ztraceny nebo získány - jestliže už je jednou hráč má, pak je má doživotně! Jedinou výjimkou jsou Hvězdní hráči velcí hoši, ale
oni jsou výjimkou, která potvrzuje pravidlo.
• Divoké zvíře (Wild Animal) Divoká zvířata jsou neovladatelné kreatury, které zřídkakdy provedou přesně to, co
jejich trenér chce. Ve skutečnosti se lze opravdu spolehnout jen na to, že rozdají rány nepřátelským hráčům, kteří se
pohybují blízko nich! Pro znázornění tohoto, když ohlásíte akci s Divokým zvířetem, hážete K6. Jestliže chcete provést
akci Blok nebo Ůtok přidáváte +2. Jestliže je výsledek 1-3, tak se Divoké zvíře zastaví, vztekle řve a akce je ztracena.
Všimněte si, že se Divoké zvíře nemusí pohybovat jako první a může i poskytovat asistenci (např při bloku nebo faulu).
Také si všimněte, že není požadován žáden hod K6 pro Divoké zvíře k otočení čelem nahoru při omráčení.
• Hod spoluhráčem (Throw Team-mate) Hráč může hodit hráče ze svého týmu, který má dovednost Pravý hadrák,
podle popise dříve.
• Nurglova hniloba (Nurgle´s Rot) Nurglova zvířata jsou vysoce nakažlivá a dokonce moderní léky užívané hráči
Blood Bowlu proti nurglově nákaze ne vždy zabírají. Proto vždy, když je nepřátelský hráč blokuje či je blokován
Nurglovým zvířetem a je zabit, tak se předpokládá že neumírá, ale je nakažen Nurglovou hnilobou. Sice se s ním zachází
jako se zabitým (vyškrtne se z nepřátelské týmové soupisky), ale tým, za který Zvíře hraje, si smí po zápase do své
soupisky přidat zdarma nového Plísňáka, což znamená, že se nově infikovaný hráč přidal k nim. Všimněte si, že dodatečný
Plísňák může být přijat pouze tehdy, když je pro něj v týmu dost místa (tj. když tým ještě nemá 4 Plísňáky).
• Opravdu hloupý (Really Stupid) Tento hráč patří bezpochyby k hloupým zmutovaným zvířatům, které kdy byly
na hřišti v Blood Bowlu (což, vzhledem k IQ většiny jiných hráčů, je opravdu něco!) Proto musíte hodit K6 po vyhlášení
jakékoli akce pro tohoto hráče, ale před vykonáním této akce. Jestliže aspoň jeden spoluhráč stojí v sousedním čtverci
Opravdu hloupého hráče a jestliže není taky Opravdu hloupý, pak přidej +2 k hodu kostkou. Jestliže padne 1-3, tak hráč jen
postává a snaží se vzpomenout, co má dělat. Hráč nemůže v tomto kole nic dělat a hráčův tým ztrácí vyhlášenou akci pro
toto kolo (tak tedy, jestliže Opravdu hloupý hráč vyhlásí Útok a hodí 1, pak již tým nemůže vyhlásit Útok v tomto kole).
Hráč ztrácí své Tackle zone a nesmí chytat nebo přihrávat míč, nesmí pomáhat hráči při bloku nebo faulu, nesmí se
dobrovolně pohybovat dokud se mu nepodaří na začátku budoucí akce hodit 4 a více.
• Tupec (Bone Head) Hráč je znám svou nízkou inteligencí. Proto musíte hodit K6 po vyhlášení jakékoli akce pro
tohoto hráče, ale před jejím vykonáním. Jestliže padne 1, tak stojí a pokouší se vzpomenout, co měl udělat. Hráč nemůže v
tomto kole nic dělat a hráčův tým ztrácí ohlášenou akci v tomto kole. (To znamená, jestliže hráč s charakterem Tupec
vyhlásí Útok a hodí 1, pak už tým nemůže vyhlásit další Útok v tomto kole.) Hráč ztrácí své Tackle zone a nesmí chytat
nebo přihrávat míč, nesmí pomáhat hráči při bloku nebo faulu, nesmí se dobrovolně pohybovat dokud se mu nepodaří na
začátku budoucí akce hodit 2 a více.
• Velký hoch (Big Guy) Velcí hoši preferují vlastní práci a rozhodně nejsou známí velkým sledováním týmové
taktické hry. Následkem toho nesmí Velcí hoši používat týmové, vůdcovské či vítězné (trophy) opakovací hody během
svých akcí.
• Vždy hladový (Always Hungry) Hráč má pořád sžíravý hlad - a navíc jí naprosto všechno! Jestliže někdy použije
vlastnost Hod spoluhráčem, tak potom, co zvedne hráče a před hodem, musí hodit K6. Jestliže padne 1, tak se pokusí
nešťastníka sníst! Hoď K6 znovu, další 1 znamená, že úspěšně sežral hráče, což pro něj má smrtící následky. Jestliže padne
2-6, hráč se vykroutil a bude umístěn ležící čelem k zemi v náhodně vybraném sousedním čtverci - (jestliže je čtverec
obsazen, potom je původní držitel Zatlačen vzad a sražen k zemi). Hoď na obranu pro hráče, který se vykroutil. Tým
nedostává Turnover, pokud házený hráč neměl míč. Jestliže házející hráč sní házeného hráče, který měl míč, tak míč
odskočí jednou ze čtverce házejícího hráče. Jestliže se házený hráč vykroutil s míčem, tak jej pustí, když narazí na zem a
míč odskočí jako obvykle.
• Zakořenit (Take Root) Před vybráním jakékoli akce hoď K6. Při hodu 2 a více smí hráč jednat jako normálně. Při
1 hráč Zakořenil a jeho MA je rovno 0 až do Touchdownu nebo do konce poločasu nebo dokud není sražen (hráči vlastního
týmu jej nesmí blokovat, aby jej srazili). Hráč, který zakořenil nesmí Jít pro to (GFI), nesmí být odstrčen zpět z jakéhokoli
důvodu a nesmí používat jakoukoli schopnost, která by mu dovolovala pohyb mimo jeho nynější čtverec. Hráč smí
blokovat hráče v přilehlých polích bez pronásledování.
Spojenecké týmy (Allied teams)
Velcí hoši budou hrát pouze pro určité týmy. Odkaz Spojenecký tým v seznamu hráčů ukazuje, za které týmy budou Velcí hoši hrát.
Velcí hoši a body hvězdného hráče (Big guys and star player points)
Většina Velkých hochů si může vzít pouze Silové dovednostii. Velký hoch, který hodí dabl při tvorbě Hvězdného hráče, si může
vybrat Silovou zvláštnost (traits) nebo Všeobecnou, Nahrávací, Silovou nebo Hbitostní dovednost (skills). Rat ogři, Minotauři a
Nurgleho zvířata si mohou také vzít Fyzické dovednosti (což představuje mutaci), jestliže hodí dabl.
31
KOUZELNÍCI (WIZARDS)
Kouzelníci, právě tak jako každý jiný ve Starém světě, jsou horliví sportovní
fanoušci a mnoho jich fanaticky podporuje svůj vybraný tým.Není tedy
překvapující, že nedlouho poté, co byla vynalezena tato hra, začali kouzelníci
"pomáhat" týmu podporou pečlivě vybraných kouzel. Brzy byla hra zaplavena
magií, jak soupeřící kouzelníci bojovali, aby dali svému družstvu výhodu.
Nakonec byla Universita Magie přinucena trvat na tom, že pouze týmy, které si
koupily zvláštní licenci University Magie, mají povoleno mít magickou pomoc. A
tuto pomoc omezila na jedno kouzlo za zápas a týmový mág musí být dokonce
zvolen a projít limitovaným výběrem a být oficiálně jmenován Universitou Magie.
Kouzelníci i fanoušci si brzy uvědomili, že to, co chtějí při Blood Bowlu opravdu
vidět, není kouzelnická soutěž a tak byla nová pravidla brzy všeobecně přijata.
Najímání kouzelníků Donedávna mohli být kouzelníci najímáni jako stálí členové
trenérského personálu týmu. Nicméně, Universita Magie brzy plna úzkosti zjistila,
že se hrozivě zmenšují její fondy, a tak si nyní trenéři mohou najmout kouzelníka
jen pro jedno utkání nákladem 50 000 zlatých. Jestliže hrajete podle ligových
pravidel, kouzelníci jsou najímáni ve stejné době jako Freebooteři a budou hrát
pouze jeden zápas. Můžete najmout pouze jednoho kouzelníka na zápas.
Výběr kouzel (Casting Spells) Jednou za hru má kouzelník povoleno kouzlit. Kouzelník může seslat jedno ze tří kouzel detailněji
popsaných na následujících řádcích. Nicméně, kouzelníci smějí sesílat kouzlo jen na začátku vlastního týmového kola poté, co byl
posunut Ukazatel kola, ale před tím, než jakýkoli hráč začne vykonávat nějakou akci.
• Kouzlo Ohnivá koule (Fireball Spell) Vyberte a zaměřte čtverec kdekoli na hřišti. Jakýkoli model (jakéhokoli týmu), který
je úplně nebo částečně pod šablonou (použijte "minci výkopu" jako šablonu) je zasažen Ohnivou koulí. Házejte jednou
kostkou pro každý stojící model. Jestliže je hod větší než hráčova Hbitost, pak je sražen k zemi. Jestliže je hod roven nebo
menší než jeho Hbitost, tak se mu podaří uskočit před výbuchem ohnivé koule.
Hoďte na Obranu pro každého hráče, který byl sražen, jako by byl sražen hráčem s dovedností Mocný úder (Mighty Blow).
Jestliže je ohnivou koulí sražen hráč z pohybujícího se týmu, pak pohybující se tým dostává Turnover pouze v případě, že
sražený hráč nesl míč.
•
Kouzlo Prásk! (Zap! Spell) Kouzlo Prásk! je patrně nejničivější kouzlo z kouzelníkova repertoáru, neboť přemění kohokoli,
koho zasáhne, na slizkou ropuchu! Bohužel toto kouzlo není vždy spolehlivé a má odporný zlozvyk zasáhnout špatný cíl.
Kouzlo Prásk! může být sesláno na jakéhokoli hráče na hřišti. Trenér jednoduše jmenuje hráče, kterého chce kouzlem
zasáhnout, a hodí kostkou. Při hodu 4+ je jmenovaný hráč zasažen. Při hodu 1-3 se kouzlo rozptýlilo tolikrát, jako číslo, které
padlo (například, jestliže jste hodili 3, kouzlo se rozptýlí třikrát). Jestliže kouzlo Prásk! skončí v obsazeném čtverci, pak je
hráč v tomto čtverci zasažen. Jestliže kouzlo skončí v prázdném čtverci, tak nemá žáden účinek.
Hráč, který je zasažen kouzlem Prásk! je proměněn v ropuchu: zaměňte jeho model vhodnou miniaturou (prodávají se
modely ropuch) nebo ke znázornění ropuchy použij náhradní míč. Jestliže hráč držel míč, pak jej upustí a on odskočí o jeden
čtverec (toto se počítá jako Turnover, jestliže se to stane hráči z pohybujícího se týmu). Hráč zůstane ve formě ropuchy až do
Touchdownu nebo do konce poločasu, podle toho, co nastane dříve.
Zatímco je hráč ropuchou, tak má zvláštní "ropuší" charakteristiku otištěnou níže. Ropucha nesmí nikdy držet míč a jestliže
vstoupí na čtverec, kde míč leží, tak ten ihned odskočí o jedno pole. Ropucha nesmí při čemkoli poskytovat pomoc, ani
nemůže zabránit nepřátelským hráčům v poskytnutí pomoci. Jakékoli zranění, které hráč utrpí, když je ropuchou, se aplikuje i
na hráče, když se vrátí k normálu, ale může hodit kostkou na Regeneraci, pokud tuto dovednost má.
Název
MA
ST
AG
AV
Dovednosti
ROPUCHA 3
1
4
4
Úskok, Skok, Zakrslík
•
Kouzlo Světelný blesk (Lighting Bolt Spell) Vezmi model kouzelníka nebo cokoli, co jej reprezentuje, a umísti jej kdekoli
vedle herní desky. Kouzelník nemůže být umístěn přímo na herní desku, ale okraj jeho podstavce se může dotýkat okraje
herní desky. Světelný blesk má rozsah dva čtverce na šířku a pět na délku a vyletí ze strany desky, kde je umístěn kouzelník.
Jakýkoli hráč, který je v pásmu může být zasažen Bleskem. Začněte u modelu
nejblíže ke kouzelníkovi a hoďte dvě kostky pro každý model v pásmu a obě sečtěte.
Jestliže je součet kostek větší než hráčova Hbitost, pak byl zasažen bleskem. Jestliže
je součet menší nebo rovný hráčově hbitosti, pak blesk mine a musí se znovu házet
kostkami pro další model v "palebné linii". První zasažený model, absorbuje plný
úder bleskem a žádný další model již není zasažen. Jestliže jsou dva modely ve stejné
vzdálenosti pak se mezi nimi vybírá losem (1-3 levý, 4-6 pravý).
Všimněte si, že trenér hází dvě kostky, takže bude pravděpodobně zasažen již první cíl
Obr.: Oblast pokrytá bleskem je
na šabloně - není snadné uskočit před bleskem! Model zasažený bleskem je sražen. znázorněna vystínovanými čtverci.
Hází si na obranu stejně jako by byl sražen hráčem majícím dovednost Mocný úder.
Jestliže je sražen hráč pohybujícího se týmu, tak nedostává Turnover, pokud tento hráč nenesl míč.
32
Zvláštní kouzelníci (Special wizards)
Některé týmy nesmí používat obyčejné kouzelníky, ale mají své vlastní speciální typy kouzelníků (rovnocenných), které mohou
používat místo nich. Jsou to trpasličí týmy, které smí mít pouze Runotepce (Runesmith), týmy hobitů mohou mít pouze Šéfkuchaře
(Master Chef) a týmy nemrtvých mohou mít pouze Nekromanta (Necromancer). Zvláštní pravidla pro tyto typy kouzelníků jsou
popsány níže. Všimněte si: Khemriho týmy nemohou mít kouzelníka.
• Trpasličí runotepci (Dwarf Runesmiths) Namísto kouzelníka si trpasličí týmy mohou najmout Runotepce za
50 000 gps. Trpasličí runotepec může vytepat mocné runy na brnění nějakého hráče. Hoď K6 na začátku utkání a řiď se
podle tabulky níže. Runa je dána vámi zvolenému hráči a vydrží po dobu celého zápasu.
1 - Nevyšlo! Trhlinka udělala runu nepoužitelnou!
2 - Runa rychlosti. Zisk +1 MA a Sprint.
3 - Runa síly. Zisk +1 ST.
4 - Runa hbitosti. Zisk +1 AG.
5 - Runa kamene. Zisk +1 AV a Neústupnost (Stand firm).
6 - Runa odvahy. Zisk Neohroženosti (Dauntless) a Zuřivosti (Frenzy).
• Šéfkuchaři hobitů (Halfling Master Chefs) Týmy hobitů nemají kouzelníky jako takové. Místo toho musí mít jako
hlavního trenéra Šéfkuchaře, který se stane kouzelníkem v kuchyni! Šéfkuchař je pro hobití tým zdarma. Kvalita
šéfkuchařova vaření zpravidla slouží k inspiraci týmu Hobitů, takže hrají výjimečně dobře, neboť by po utkání nedostali
najíst, kdyby hráli špatně! Účinek této zvláštní stimulace na hobití tým je reprezentován hodem K6 před každým poločasem,
zda trenér (tj.šéfkuchař) nebyl vypuzen. Jestliže padlo 2 a více, tak si smí hobití tým vzít extra Týmový opakovací hod
(Team Re-Roll) na daný poločas. A zároveň nepřátelský tým ztratí jeden re-roll na daný poločas, pokud mu nějaký zbývá.
Jestliže na kostce padla 1, tak Šéfkuchař nemá žáden účinek.
Navíc za každých 20 000 zlatých, které před zápasem tým utratí na zvláštní ingredience, smí Šéfkuchař hodit extra K6 před
každým poločasem. A stejně jako u hodu K6 zdarma, při výsledku 2 a více získá tým na daný poločas jeden extra Týmový
Re-roll navíc. A rovněž nepřátelský tým ztrácí jeden re-roll pro tento poločas, pokud ještě nějaký má. Musíte zaplatit peníze
za všechny ingredience najednou, ještě před hodem jakýchkoli kostek.
• Nekromanceři (Nekromancers) Nekromancie je kouzlo mrtvých a nemrtvých a nekromanceři mohou seslat zlo a
toto kouzlo přivede mrtvého k životu. Všechny týmy Nemrtvých musí mít Nekromanta jako svého hlavního trenéra - protože
je vytvořilo Nekromantovo kouzlo a bez něj by vůbec neexistovali! Všechny týmy Nemrtvých a Nekromantů mají svého
Nekromancera zdarma a nemusí za něj platit při najímání. Navíc ke schopnostem hlavního trenéra (viz stránka 20), mohou
nekromanté seslat kouzlo Pozvedni mrtvého (Raise the Dead) jednou za zápas. Toto kouzlo smí být sesláno pouze tehdy,
když je nějaký hráč z nepřátelského týmu zabit během zápasu. Dovoluje Nekromantovi oživit mrtvého hráče a přidat ho k
týmu Nemrtvých jako nového hráče Zombii! Kouzlo funguje na hráče zhruba lidské velikosti (tj. ne na velká monstra jako
Ogři či Trollové, nebo na malé hráče jako Hobity či Gobliny). Nový hráč má standardní charakteristiku zombie, bez ohledu,
jaké měl dovednosti nebo schopnosti jako živý, a smí být přidán k týmu nemrtvých, jestliže má v tuto chvíli méně než 16
hráčů. Jestliže má nemrtvý hráč model zombie k dispozici, pak může být tento nový hráč umístěn mezi náhradníky
nemrtvého týmu v Dugoutu a může se ihned používat - pro velké zděšení jeho bývalého týmu!
LÉKÁRNÍCI (APOTHECARIES)
Lékárník je léčitel znalý ve způsobech lékařství a léčivých umění, který se stará o zraněné hráče v týmu Blood Bowlu - a tak má plno
usilovné a celodenní práce! Lékárníci nejsou kouzelníci jako takoví, a tak může mít každý tým jednoho navíc, ještě ke kouzelníkovi.
Nadto se najatý lékárník stane stálým členem týmu a nemusí být znovu najímán na začátku každého zápasu. Ze zřejmých důvodů
nemohou nemrtví hráči využívat lékárníky, a proto žádný Khemri, Nekromantí, Nurgle či Nemrtvý tým nemůže lékárníky najmout
nebo je používat. Upíří týmy smí koupit lékárníka, ale ten může být použit pouze na Otroky.
Najmout lékárníka pro váš tým stojí 50 00 zlatých a musí být reprezentován příslušnou malovanou miniaturou. Téměř jakákoli
miniatura mága pro Warhammer bude vhodná pro model Lékárníka. Tým nesmí mít více než jednoho lékárníka. Lékárník musí být
využit ihned, když je hráč zraněn. Lékárník nesmí být použit k léčení zranění hráče utlučeného davem.
Jednou za zápas smí týmový lékárník vykonat jednu z následujících akcí:
1. Kdykoli během zápasu se smí lékárník pokusit vyléčit jakékoli jedno zranění (včetně smrti!), které utrpěl hráč v jeho týmu. Hoď
kostkou. Jestliže padne 1, tak lékárník selhal a hráč je nadále zraněný stejně. Jestliže padlo 2-6 tak lékárník uspěl v léčení hráče;
zanechte hráče na hřišti, čelem k zemi.
2. nebo, může být lékárník použit na začátku zápasu. Umožní tím jednomu hráči, který by v zápase chyběl kvůli nepříjemnému
zranění, zúčastnit se hry. Nehází se kostkou, když je lékárník využit takto; léčba je automaticky úspěšná.
33
TAJNÉ ZBRANĚ (SECRET WEAPONS)
Někteří hvězdní hráči jsou vyzbrojení zvláštními kusy vybavení, kterým se říká tajné zbraně. I když pravidla výslovně zakazují
používání jakýchkoli zbraní, historie ukazuje mnoho pokusů propašovat je na hrací pole. Především trpaslíci a goblini jsou proslulí
používáním zbraní a ďábelských vynálezů, které dávají jejich družstvům výhodu. Přesto je použití tajných zbraní nelegální a rozhodčí
mají protivný zvyk vylučovat hráče, kteří je užívají. Občas ale přivřou oči nad jejich použitím. Konec konců, zbraně jsou velmi
populární pro fanoušky a nejeden rozhodčí byl roztrhán na kusy rozzlobenými stoupenci poté, co vyloučil nějakého hvězdného hráče s
jeho populární tajnou zbraní ze hry.
Jestliže má hvězdný hráč tajnou zbraň, bude to vyznačeno na krabici a na kartě hvězdného hráče. Například, hvězdný hráč goblin
Scrappa Sorehead má pérovací tyč na skákání a Nobbla Blackwart má velmi nezákonnou řetězovou pilu! Jediný způsob jak získat
tajné zbraně je najmout si hvězdného hráče, který jí už je vyzbrojen - nemůžete koupit tajnou zbraň jinému hráči vašeho týmu.
Hráč používající nějakou tajnou zbraň nebude rozhodčím vyloučen během hry (pokud rozhodčí bude považovat srážení k zemi za
faul, pak platí pravidla pro fauly). Místo toho hráč zůstává ve hře do té doby, než padne Touchdown nebo skončí poločas. A pak může
nepřátelský trenér "hodit pokutový hod", aby se vidělo, zda rozhodčí ozbrojeného hráče vyloučí nebo ne.
Pro pokutový hod hodí nepřátelský trenér 2K6. Jestliže se součet rovná nebo je větší než pokutový hod u tajné zbraně (uvedeno níže),
pak rozhodčí vyloučí hráče pro zbytek utkání. Hráče umísti mezi mrtvé a zraněné v Dugoutu, to znamená, že se nemůže v tomto
zápase znovu objevit. Hlavní trenér se může přít o toto odvolání (viz stránka 20).
Jestliže je součet menší než číslo tajné zbraně, tak rozhodčí nic neudělá a hráč smí pokračovat dále ve hře (ačkoli může následovat
další trest, jestliže hráč s tajnou zbraní hraje znovu v poli). Všimněte si, že můžete házet pokutový hod za tajnou zbraň, jakmile s ní
byl hráč na hřišti, i když ji ve skutečnosti nepoužil. Hvězdný hráč, užívající tajnou zbraň, ji musí mít vždy u sebe – nemůže říci, že se
rozhodl nechat zbraň v Dugoutu, aby se vyhnul pokutovému hodu.
Řetězová pila (Chainsaw)
Pokutový hod: 8+
Nikdo si už nepamatuje, kdy byly viděny první řetězové pily v Blood Bowlu. Někteří říkají, že Man-Mangler McStone, trpasličí
inženýr proslulý svými vynálezy mrazícími a prolévajícími krev. Jiní trvají na tom, že byl jednoduše první obětí této zbraně.
Nepřátelský tým zastavil šíleného inženýra předtím, než by nadělal příliš škody. Nejpravděpodobnější je směs obojího vysvětlení:
McStone je původce i oběť. Cokoliv je pravda, je jasné, že populární řetězová pila je zde, a bude i nadále.
Hráč nemůže vstoupit na hřiště s běžící řetězovou pilou (je velmi obtížné
projít tajně kolem rozhodčího!), takže ji musí nastartovat na hřišti před
tím, než ji chce použít.
Nastartování řetězové pily se počítá jako akce, takže hráč již nesmí dělat
nic jiného. Aby se vidělo, zda hráč nastartoval řetězovou pilu, hoď
kostkou na Hbitost. Žádné modifikátory na tento hod neaplikuj. Jestliže je
hod úspěšný, tak se hráči podařilo pilu nastartovat a má povoleno s ní
zaútočit v jakémkoli následujícím kole. Jestliže nastartování selhalo, nemá
s pilou dovoleno útočit, ale může se pokusit o nastartování v příštím kole.
Selhání při startování řetězové pily se nepočítá jako Turnover a neskončí
tím tedy týmové kolo. Řetězová pila musí být spuštěna znovu, jestliže
padl Touchdown nebo skončil poločas.
Hráč ozbrojený spuštěnou řetězovou pilou nemůže nikdy chytat míč nebo
míč nést a musí míč položit, jestliže jej má. Může se pohybovat normálně,
ale místo blokování útočí spuštěnou řetězovou pilou. Spuštěná řetězová
pila je nebezpečná věc a tak, jestliže hráč s řetězovou pilou upadne, má
nepřátelský trenér povoleno přičíst +3 k hodu na Obranu, aby zjistil
poranění hráče.
Hráč ozbrojený řetězovou pilou má povoleno použít útok řetězovou pilou
na jiného hráče namísto blokování. Když je pila použita pro útok, tak se
nehází blokovacími kostkami. Namísto toho se hází na Obranu pro oběť a
přičítá se +3. Jestliže je součet větší než obrana oběti, pak je zraněna
podle tabulky zranění. Jestliže hod na Obranu selhal, pak nemá útok žáden
účinek. Hráč ozbrojený pilou může faulovat i ležícího hráče a přidává si
+3 k hodu namísto normálního +1. Hráč nesmí asistovat jinému hráči,
který se dopouští faulu.
34
Otrávená dýka (Poisoned dagger)
Pokutový hod: 10+
Je to vzácnost, když může hráč před rozhodčím tajně použít zbraň na hřišti, aby vyřadil velmi silného protihráče. Nejčastěji k tomu
vybraná zbraň je dýka, která splňuje obojí: snadno se skryje a často je použita, aniž by si jí rozhodčí všiml. Někteří velmi zlí hráči
dokonce dávají na dýku rychle působící jed, takže mohou zničit svou oběť včas.
Hráč ozbrojen otrávenou dýkou ji smí použít na jiného hráče místo blokovacího hodu. Házejte na Obranu oběti. Jestliže je výsledek
menší nebo roven Obranné hodnotě oběti, pak útok nemá žáden účinek. Jestliže je výsledek vyšší než Obranná hodnota oběti, pak je
pobodána dýkou a musí si hodit na zranění. Při výsledku Omráčen podle tabulky zranění jednejte jako při výsledku KO, kvůli účinku
jedu. Jakmile byla dýka použita k úspěšnému bodnutí oběti (tj. její hod na obranu byl neúspěšný), pak je jed utřen a dýka působí
zranění jako obyčejně (podle tabulky zranění bez úprav) až do Touchdownu nebo do konce poločasu.
Koule na řetězu (Ball & Chain)
Pokutový hod: 8+
Goblin Fanatik nese obrovskou kouli na řetězu, zbraň tak velkou, že by ji nebylo možné za normálních okolností ani zvednout ze
země. Nicméně Fanatikova síla je posílena cizí a extrémně silnou formou pivní houby a to mu umožňuje točit těžkou koulí kolem
dokola. Goblin je umístěn do hřiště se zbytkem týmu a pevně stojí na místě dokud není odpískán výkop. Konečně volný, nepříčetný
Goblin, začíná bláznivě točit dokola koulí na řetězu v závratném kruhu smrti. Cokoli se mu dostane do cesty, leží rozdrceno na zemi.
Navzdory horlivému křiku jeho týmových kamarádů má Fanatik malou představu, kde je, a klidně se probije i skrze hráče vlastního
týmu, jestliže se mu dostanou do rány!
Goblin Fanatik nemá Tackle zone a má povoleno použít pouze akci
Pohyb. Musí být první hráč týmu, který provádí nějakou akci. Jestliže
trenér pohybuje jiným hráčem dříve, pak se může protivník odvolat na
ilegální postup, jakoby bylo zapomenuto posunout ukazatelem kola.
Goblin Fanatik nemůže nikdy zvednout míč nebo chytat míč a nemůže být
použit pro asistenci dalším hráčům v bloku. Fanatik se může posunout až
o čtyři čtverce za kolo, ale trenér má velmi malou kontrolu nad tím, přes
které čtyři čtverce se přesune! Pro znázornění jeho pohybu umísti šablonu
pro vhazování nad jeho hlavu směrem vpřed nebo vzad nebo směrem k
postranní čáře. Všimněte si, že používáte šablonu pro vhazování místo
šablony pro odskok. To vám dává aspoň nějakou kontrolu nad směrem
Fanatikova pohybu, ale nikoli úplnou! Hoďte kostkou a přesuňte Fanatika
do čtverce takto určeného. Tuto proceduru opakujte pro všechny čtyři
čtverce Fanatikova pohybu. Můžete změnit směr položení šablony pro
vhazování po každém čtverci pohybu. Neboť žáden protihráč není tak
hloupý, aby zkusil uchopit Fanatika, tak nikdy nemusí házet na Úskok,
když odchází ze čtverce.
Nyní trik. Jestliže kostka signalizuje, že Fanatik vstoupí do obsazeného
čtverce hráčem jakéhokoli týmu, pak musí hodit blok proti tomuto hráči.
Fanatikova síla se počítá jako by byla 6 pro blok, ale žádný hráč nesmí
pomáhat žádné straně, kvůli víření koule na řetězu. Jestliže je oběť
přinucena couvat, pak Fanatik musí zabrat čtverec, kde stál nepřátelský
hráč (ledaže by měl oponent dovednost Neústupnost, v tom případě
Fanatikův pohyb končí). Jestliže je Fanatik sražen, když se vrhá do bloku,
tak je automaticky zraněn omotáním řetězu kolem vlastního hrdla. Hoď na
zranění jako obyčejně, avšak namísto výsledku omráčení počítej jako výsledek KO.
Fanatik se může stále posunovat poté, co blokoval, jestliže má ještě nějaký bod pohybu a má povoleno se vrhnout do více bloků,
vlastně musí blokovat držitele jakéhokoli dalšího obsazeného čtverce během pohybu. Občas bude Fanatik donucen k přesunu do
čtverce, kde je ležící hráč. V tomto případě zkrátka ležící hráč bleskově couvne, jakoby se zoufale odvalil od Fanatika!
Poté, co jste dokončili celý Fanatikův pohyb, musíte hodit kostkou, abyste viděli, zda není vyčerpaný. Při hodu 2-6 smí Fanatik zůstat
ve hře. Jestliže padne 1, Fanatik se zhroutí na zem a musí být umístěn mezi Mrtvé a Zraněné. Hoď kostkou znovu, aby se vidělo, co se
mu stalo:
1-3 = srdeční zástava: fanatik umírá námahou;
4-6 = ras: fanatik je zmožený, avšak pro další zápas se uzdraví.
Lékárník nemůže být použit k léčení zhroucených Fanatiků. Zhroucení Fanatika se počítá jako Turnover.
Jediný hráč nepřátelského týmu, který se může pokusit blokovat Fanatika je další Fanatik. Jestliže se to někdy přihodí, tak jsou oba
hráči automaticky sraženi.
35
Smrtící válec (Death – roller)
Pokutový hod: 7+
Jedna z nejokázalejších, když ne nejúčinnějších, tajných zbraní týmů Blod Bowlu je trpasličí válec smrti. Poprvé byl použit trpaslíkem
Warhammerersem před 64 lety a od té doby se stala pravidelnou součástí arzenálu mnoha trpasličích týmů. Velká oblíbenost
smrtícího válce je nesporně kvůli skutečnosti, že je snadno vyrobitelný z válce používaného na stadiónech k udržování trávníku.
Rozhodčí dělají vše k udržení Smrtícího válce mimo hřiště, ale hezkých pár jich následkem toho skončilo jako placatý lívanec! Kvůli
tomu většina rozhodčích čeká, až padne nějaký Touchdown, než se pokusí
vyloučit Smrtící válec ze hry. Stát v cestě, když stroj poprvé burácí na
hřiště, je příliš nebezpečný!
Celkově se se Smrtícím válcem zachází jako s normálním hráčem, ačkoli
je velmi silný, s použitím charakteristických rysů a dovedností ze
seznamu hvězdných hráčů. Avšak pro zobrazení jedinečných vlastností
stroje, aplikujte následující zvláštní pravidla.
Válec smrti je z velmi pevné látky a mohutné konstrukce, takže může
ignorovat nepřátelské Tackle zone, když se pohybuje, a nikdy nemusí
uskočit, aby mohl od někoho odejít. Smrtící válec se může pokusit
pohnout o extra čtverec, ale když se zřítí, tak se předpokládá, že kotel
vybuchne (viz efekty níže). Smrtící válec je nejničivější, když se použije
na ležícího hráče, který nemůže uhnout stranou. Jestliže je tedy Smrtící
válec použit na faul na hráče ležícího na hřišti, pak je k hodu na Obranu
připočteno +6. Hoďte kostkou, aby se vidělo, zda je ležící hráč zraněn.
Smrtící válec, který je sražen blokem nebo použitím nějakého
kouzelníkova kouzla nebo jehož kotel vybuchne při posunu o extra
čtverce nebo který je jakýmkoli jiným způsobem zraněn, je rozbitý pro
zbytek hry. Odstraňte model z hřiště a umístěte jej do Dugoutu mezi
Mrtvé a zraněné. Smrtící válec již v tomto utkání nemůže být použit, ale
bude včas opraven pro další hru.
Bomba
Pokutový hod: 8+
Oblíbená zbraň mnoha psychopatických hráčů Blood Bowlu, která nikdy nezklame: je bomba! Hráči, kteří používají tento typ tajné
zbraně se nazývají Bombometčíci (Bombardiers). Obvykle nesou velký vak s bombou, který tajně hodí na pole, když se rozhodčí
nedívá. Bomby používané hráči Blood Bowlu jsou spíše primitivní, udělány z kovových koulí naplněných střelným prachem a se
zápalnou šňůrou nahoře.
Když se bombometčík rozhodne bombu hodit, zapálí zápalnou šňůru, čeká pár vteřin, aby se ujistil, že pěkně syčí a pak bombu lobem
hodí k nějakému nepřátelskému hráči. Nebo takový je aspoň plán. Dost často se něco pokazí. Buď je zápalná šňůra příliš krátká a
bomba vybuchne Bombometčíkovi v ruce nebo je bomba chycena protihráčem a hozena zpět nebo bombometčíkův hod není přesný a
bomba přistane k hráči z vlastního týmu! Jak vidíte, bombometčíci jsou skoro stejně nebezpeční svému týmu jako svým protivníkům!
Trenér si může vybrat hod bomby bombometčíkem namísto jiné jakékoli akce. Bombometčíkovi je zakázáno se pohybovat, když hází
bombu, neboť se potřebuje zastavit, aby mohl zapálit zápalnou šňůru. Hoď kostkou a podívej se, zda se mu podaří zapálit zápalnou
šňůru bez nehody. Jestliže padne 1, tak bomba předčasně exploduje v bombometčíkově čtverci s výsledkem popsaným níže. Jestliže
padne 2-6, tak zápalná šňůra hoří a může bombu hodit. Jestliže hráč držící zapálenou bombu z jakéhokoli důvodu spadne, potom
bomba odskočí o jeden čtverec a pak vybuchne podle popisu níže.
Při házení bombou se používají stejná pravidla jako při házení míče. Bomba může být Zachycena nebo Chycena, tehdy ji musí hráč,
jenž ji chytil, okamžitě znovu hodit. To je zvláštní bonusová akce, která se uskutečňuje mimo normální herní pořadí.
Pro druhý (a jakýkoli následující) hod bombou se znovu hází kostkou, zda bomba nevybuchne ve čtverci házejícího. U jakýchkoli
dalších hodů než u prvního bomba vybuchne ve čtverci házejícího, když na kostce padne 1,2 nebo 3.
Jestliže bomba přistane ve čtverci s hráčem, který ji nechytí, nebo jestliže přistane v prázdném čtverci, pak se odrazí a odskočí o jeden
čtverec, stejně jako při upuštění nebo špatné přihrávce. Po odskoku o jeden čtverec bomba vybuchne, dokonce i když skončí ve
čtverci, který je obsazen nějakým hráčem.
Když bomba konečně vybuchne - ať už protože byl hod kostkou neúspěšný nebo protože bomba narazí na zem a odskočí - vždy srazí
k zemi jakéhokoli hráče ve čtverci výbuchu a srazí i hráče v sousedních čtvercích, pokud na kostce padne 4+. Pro hráče sražené
výbuchem házejte na Obranu a Zranění jako normálně.
36
Mušketa (Blunderbuss)
Pokutový hod: 8+
V polních armádách Skřetů jsou všechny regimenty vojáků ozbrojeny smrtícími mušketami. Tato zbraň používá nálož střelného
prachu k vystřelení železných špic na nepřítele, ale může vystřelit i žhavé uhlí, olověné střely, kusy kovového odpadu a dokonce i
kámen, pokud je třeba. Skřeti s nimi nehráli Blood Bowl
velmi dlouho, dokud jeden podnikavý hráč, který deprimoval
svůj tým neschopností přihrát míč, nepřišel s myšlenkou na
použití mušket k vystřelení míče přes hřiště.
Tato myšlenka se ukázala pozoruhodně úspěšná. Míč byl
vtlačen do konce muškety, kde to vytvořilo neprodyšný
uzávěr, ale ve vhodnou chvíli mohla být mušketa odpálena a
míč vystřelen přes hřiště. Skřet zamíří zbraní do vzduchu a
stiskne spoušť a míč je vystřelen vysokým obloukem, který
nemůže být Zachycen. Se štěstím míč klesne dolů na skřetího
hráče, ačkoli stejně často přistane i dost daleko od cíle.
V obou případech jsou Skřeti šťastní, neboť míč je
přinejmenším hluboko na nepřátelské polovině hřiště.
Každý Skřet, který je ozbrojen mušketou, ji může použít
k vystřelení míče přes hřiště. Skřet nesmí dělat nic jiného,
když střílí míč, neboť potřebuje čas na nacpání míče do
hlavně muškety.
Nejsou používána normální pravidla pro přihrávku míče, když
je vystřelen z muškety. Místo toho jmenujte čtverec kdekoli
na hřišti a pak házejte kostkou, jestli sem míč spadne. Jestliže
padne 1-3, tak odskočí stejným způsobem jako při výkopu
(tj. odskočí o takový počet čtverců, jaké číslo padne na kostce
v náhodném směru). Jestliže padne 4-6, míč fantasticky
dopadne na cílový čtverec a může být chycen hráčem
v cílovém čtverci stejně, jako by chytal přesnou přihrávku.
Poté, co je mušketa použita, nesmí z ní být stříleno znovu, dokud nepadne Touchdown nebo dokud neskončí poločas. Tehdy je
povolený čas na nabití zbraně čerstvou náloží střelného prachu!
Pérovací tyč (Pogo stick)
Pokutový hod: 10+
Goblini mají zaslouženou reputaci pro svou vynalézavou krutost a jejich legendární schopnost přijít s ďábelskými (a často
samodestruktivními) tajnostmi. Goblini jsou jediní hráči v Blood Bowlu, dostatečně blázniví na to, aby si tyč vzali na hřiště. Ďábelský
výmysl trenéra Pogo Doomspidera z Lowdown Rats. Pogo, bohužel, zemřel při pokusu vylepšit zařízení přidáním raketového
pohonu...
Jakýkoli Goblin vybavený pérovací tyčí se může pokusit skočit o čtyři čtverce navíc, když dělá „Jdi pro to“ (podívej se na pravidla
„Jdi pro to“ v této části), místo normálních dvou. Navíc, Goblin smí použít pérovací tyč ke skoku přes obsazené čtverce stejným
způsobem, jakoby měl dovednost Skok, s výjimkou, že může udělat další skok, jestli má dost bodů pohybu.
Hráč s dovedností Skok se může pokusit přeskočit sousední čtverec, dokonce i když je obsazen ležícími nebo stojícími hráči obou
týmů.
Na skok jsou potřeba dva body jeho normálního pohybu. K tomu , aby udělal skok, se hráč posune na jakýkoli prázdný čtverec
vzdálený 1-2 čtverce od svého nynějšího pole a sousedící se čtvercem, přes který chce skočit, a hodí si kostkou na Hbitost. Žádné
modifikátory se k hodu nepřipočítávají (z tohoto pole nemusí ani Uskakovat).
Jestliže má hráč úspěch, tak skočil perfektně a může pokračovat v pohybu (smí i znovu skočit, jestliže má ještě dost bodů pohybu).
Jestliže hráč při hodu na Hbitost selhal, padá k zemi ve čtverci, kam skákal a nepřátelský trenér hází na Obranu, aby bylo vidět jeho
zranění. Neúspěšný skok se počítá jako Turnover a týmové kolo okamžitě končí.
Kůly (Stakes)
Pokutový hod: 10+
Tento hráč si nese zásobu kůlů s úmyslem odstranit nenáviděné Nemrtvé. Kůly ji přidají +3 při jejím hodu na Obranu proti
jakémukoli členu týmu Khemri, Necromatic, Nemrtvých nebo Upírů a proti hvězdnému hráči Count von Drakenborg (musíš nejprve
učinit blok). Jestliže tento hráč blokuje hráče jiného týmu, pak jsou kůly poněkud méně efektivní, dávají jí pouze +1 k hodu proti
Obraně. Kůly jsou považovány za tajnou zbraň a jako takové mají Pokutový hod 10+.
37
DOVEDNOSTI A ZVLÁŠTNOSTI (SKILLS AND
TRAITS)
Tato část pravidel zahrnuje mnohem více dovedností a zvláštností pro hráčovo použití. Dovednosti již byly představeny dříve v této
knize, ale Zvláštnosti jsou přidány nově. Hlavní rozdíl mezi Dovedností a Zvláštností je, že Zvláštnost je pro hráče velmi těžká
k naučení. Jediné místo, pro které má smysl učit hráče tyto nové Dovednosti a Zvláštnosti, je v pravidlech pro Blood Bowl ligu
(viz pravidla dále). Se Zvláštnostmi se zachází stejně jako s Dovednostmi a jakákoli pravidla, která se aplikují na Dovednosti platí i
pro Zvláštnosti.
Specifická pravidla pro každou Dovednost a Zvláštnost můžete nalézt níže. U každé je také záznam, do jaké kategorie ona Dovednost
či Zvláštnost patří (Přihrávání, Všeobecné, Fyzické ap.). Význam kategorií Dovedností, které se mohou hráči naučit, jsou popsány
v pravidlech pro Blood Bowl ligu.
Následující pravidla platí pro všechny dovednosti a zvláštnosti:
1.
2.
3.
4.
Nemůžeš přidávat bonusy ze dvou nebo více dovedností / zvláštností
k modifikaci pro hod na Obranu nebo na zranění.
Všechny dovednosti mohou být použity jednou za akci, pokud není uvedeno
jinak. Zvláštnosti mohou být použity i vícekrát za akci, pokud není uvedeno
jinak. Například: Beastman se dvěmi hlavami si smí přidat +1 ke každému
Úskoku, který dělá.
Některé dovednosti závisí na Zatlačení zpět některého hráče, aby mohly být
využity. Tyto Dovednosti budou použitelné jen pokud hodíte Zatlačení zpět na
Blokovací kostce.
Hráči smějí získat jen dovednosti a zvláštnosti, rasové charakteristické rysy nemohou být získány hráči, kteří je nemají od
začátku.
Popis dovedností a zvláštností (Skill & Trait descriptions)
•
Ave Maria přihrávka (Hail Mary Pass)
Přihrávací dovednost
Hráč může hodit míč do jakéhokoli čtverce na hřišti, bez ohledu na rozsah; pravítko rozsahu se nepoužívá. Jestliže
na kostce padne 1, tak hráč hod zpacká a míč odskočí jednou z nahazovačova čtverce. Při hodu 2-6 hráč přihrál.
Přihrávka Ave Maria nemůže být zachycena, avšak není nikdy přesná - míč automaticky mine a odskočí o tři
čtverce. Všimněte si, že jestliže máte štěstí, míč odskočí zpět do cílového čtverce! Také si všimněte, že tato
dovednost je velmi užitečná v kombinaci s dovedností Chytání rybičkou. Tato dovednost nesmí být používána při
Blizzardu.
•
Běh (Sprint)
Hbitostní dovednost
Hráč se může pokusit posunout až o tři extra čtverce místo normálních dvou, když by dělat Jdi pro to (viz str.23).
Jeho trenér musí hodit kostkou v každém extra čtverci, kam vstoupí, zda hráč nespadl.
•
Bezpečný hod (Safe Throw)
Přihrávací dovednost
Hoďte kostkou, jestliže je nějaká hráčova přihrávka úspěšně zachycena. Když padne 2 nebo více tak je zachycení
zrušeno. když padne 1, tak se zachycení uskuteční jako obyčejně.
•
Blok (Block)
Všeobecná dovednost
Hráč s touto dovedností není sražen tímto výsledkem na blokovací kostce.
•
Blokování přihrávky (Pass Block)
Všeobecná dovednost
Hráč s touto dovedností se může pohnout až o tři čtverce, když nepřátelský trenér oznámí, že se jeden z jeho hráčů
chystá přihrát míč. Tento pohyb je prováděn mimo pořadí poté, co byl naměřen rozsah, ale dříve než byl udělán
jakýkoli pokus o Zachycení. Avšak pohyb smí být udělán pouze tehdy, když hráči umožní přesun do pozice pro
Zachycení, anebo dát nahazovači nebo chytači svou Tackle zone. Nepřátelský trenér nesmí změnit svůj úmysl o
přihrávce míče poté, co hráč s touto dovedností vykonal svůj pohyb. Tento speciální pohyb je zadarmo a nijak
neovlivní hráčovu schopnost pohybu v následujícím kole. Avšak bez ohledu na to, je dělán pohyb podle všech
normálních pravidel, takže hráč musí uskočit, aby mohl odejít z tackle zone nepřátelských hráčů.
•
Dráp (Claw)
Fyzická zvláštnost
Hráč s drápem smí přidat +2 k modifikaci při hodu kostkou na Obranu způsobeným blokem. Dráp se nemůže
používat pro modifikaci hodu na Obranu způsobeným faulem.
38
•
Dvě hlavy (Two Heads)
Přidá +1 ke všem Úskokům které hráč dělá.
•
Extra Ruce (Extra Arms)
Fyzická zvláštnost
Hráč s jednou nebo více mimořádnou rukou si smí přidat +1 ke všem svým hodům kostkou na Chytání. Tato
zvláštnost nepůsobí při pokusu o zachycení.
•
Faulující zjev (Foul Appearance)
Fyzická zvláštnost
Hráčův zjev je tak hrozný, že jakýkoli protihráč v okolí tří čtverců od něj si musí odečíst -1 od kostek při přihrávání
nebo chytání míče. Navíc, jakýkoli protihráč, který chce tohoto hráče blokovat, si musí nejdříve hodit na kostce 2 a
více. Jestliže protihráč hodil 1, tak se vzpouzí udělat blok a jeho akce končí (za to protihráčův tým nedostává
turnover).
•
Hod spoluhráčem (Throw Team-Mate)
Rasová charakteristika
Hod spoluhráčem je rasová charakteristika, kterou mohou mít pouze hráči, kteří s ní začínali na seznamu týmu.
Nesmí být získána jinými hráči nebo ztracena hráči, kteří s ní začínali. Hráč s touto dovedností může hodit
spoluhráčem, který má charakteristiku Pravý hadrák.
•
Hypnotický pohled (Hypnotic Gaze)
Rasová charakteristika
Hráč má silnou telepatickou schopnost, kterou může použít k omráčení protivníka. Hráč může použít Hypnotický
pohled na konci akce pohyb na jednoho nepřátelského hráče, který je v sousedním čtverci. Hod K6 na Hbitost hráče
s Hypnotickým pohledem, s modifikátorem -1 za každou nepřátelskou Tackle zone v poli hráče s Hypnotickým
pohledem mimo Tackle zonu oběti. Jestliže je hod na Hbitost úspěšný, pak protihráč až do konce svého
následujícího kola ztrácí svou Tackle zone a nesmí chytat nebo přihrávat míč, nesmí pomáhat hráči při bloku nebo
faulu, nesmí se dobrovolně pohybovat. Jestliže je hod na Hbitost neúspěšný, pak Hypnotický pohled nemá účinek.
•
Chapadla (Tentacles)
Fyzická zvláštnost
Hráč se může pokusit použít tuto zvláštnost, když se protihráč pokouší uskočit nebo skočit mimo jeho Tackle zone.
Každý trenér hodí K6 a přičte hodnotu ST svého hráče. Jestliže je výsledek hráče s chapadlem vyšší než výsledek
posunujícího se hráče, pak je posunující se hráč zadržen a nesmí opustit čtverec, ani se jakkoli dále pohybovat.
Jestliže se hráč pokouší opustit Tackle zone několika hráčů, kteří mají schopnost Chapadlo, pak se jen jeden z
nepřátelských hráčů může pokusit o uchopení chapadlem.
•
Chápavý ocas (Prehensile tail)
Fyzická zvláštnost
Hráč má dlouhý, tlustý ocas, který může používat k podrážení nohou protihráčům. To znamená, že si protihráči
musí odečíst -1 z hodu kostkou, když se pokouší uskočit pryč z hráčovy Tackle zone.
•
Chycení (Catch)
Hbitostní dovednost
Hráč, který má dovednost Chycení, může znovu hodit kostkou, jestliže nechytil míč. Tato dovednost hráči dovoluje
opakovat hod kostkou, jestliže míč upustil při Předání nebo neudělá Zachycení.
•
Chytání rybičkou (Diving Catch)
Hbitostní dovednost
Hráč smí použít tuto dovednost, jestliže byl míč hozen jemu a minul. Schopnost umožní hráči pohnout se o jeden
čtverec poté, co míč odskočí. Tento pohyb udělá poté, co míč odskočí, ale ještě předtím, než narazí na zem nebo než
může být chycen. Při tomto pohybu nehází na úskok. Jestliže se hráč pohne do čtverce, kam míč odskočí, pak se jej
může pokusit chytit. Ačkoli hráč používající chytání rybičkou skončí na chvilku na zemi, tak nebude zraněn, neboť
jde o kontrolovaný pád, a on se ihned postaví na nohy. Proto hráč není sražen, když používá tuto dovednost.
•
Jisté nohy (Sure Feet)
Hbitostní dovednost
Hráč může opakovat hod, jestliže spadl, když se pokoušel Jít pro to. Hráč může použít dovednost Jisté nohy pouze
jednou za akci.
•
Jisté ruce (Sure hands)
Všeobecná dovednost
Hráč s dovedností Jisté ruce může opakovat hod kostkou, jestliže nezvedl míč. Navíc, hráč s dovedností Uloupený
míč, nemůže vyvíjet tlak na hráči s touto dovedností.
•
Kop (Kick)
Všeobecná dovednost
Aby mohl hráč využít tuto dovednost, musí být umístěn na hřišti, když jeho tým vykopává. hráč nesmí být umístěn
ve wide zone ani na Line of scrimmage. Jestliže jsou splněny všechny tyto podmínky, pak může hráč udělat výkop.
protože je jeho kop velmi přesný, počet čtverců, o které míč po výkopu odskočí, je poloviční, zaokrouhleno dolů
(tj. 1=0, 2-3=1, 4-5=2, 6=3).
Fyzická zvláštnost
39
•
Krvavý chtíč (Blood Lust)
Rasová charakteristika
Upíři se musí občas živit krví živých. Proto hoď K6 kdykoli si upír bere akci. Při výsledku 2+ smí upír provést akci
jako obyčejně. Avšak při výsledku 1 překoná upíra touha pít lidskou krev a musí provést následující speciální akci
Krvavý chtíč. Upír ztrácí svou ohlášenou akci v tomto kole a místo toho si musí vzít akci Pohyb. Jestliže pohyb
dokončí v postavení přilehlém k jednomu nebo více stojícím, ležícím na břiše nebo omráčeným Otrokům, tak na
jednoho z nich zaútočí, ihned hod na zranění pro Otroka, který byl napaden, bez hodu na Obranu. Toto zranění
nezpůsobí Turnover jestliže Otrok nedrží míč. Jestliže upír není schopen napadnout Otroka (z jakéhokoli důvodu),
pak je odstraněn z hřiště a je umístěn do boxu mezi týmové náhradníky a jeho tým dostane Turnover. Jestliže držel
míč, tak ten se odrazí ze čtverce, kde byl upír před odstraněním. A nemůže ani skórovat Touchdownem (ani když se
dostane do End zony s míčem v náručí ještě před tím, než má být odstraněn). Jestliže je upír K.O. nebo Zraněný
před pokousáním Otroka, pak je umístěn v příslušném oddělení v Dug Outu, místo aby byl umístěn mezi
Náhradníky. Všimněte si, že upír může zvedat míč nebo dělat cokoli jiného, co by mohl normálně dělat při Akci
pohyb, ale musí kousnout Otroka a vyhnout se tak Turnoveru.
•
Mnohonásobný blok (Multiple Block)
Silová dovednost
Hráč může blokovat dva protihráče ve stejnou dobu. Protihráči musí být vedle blokujícího hráče a vedle sebe
navzájem. Jejich síly se sčítají a oba utrpí stejné efekty z bloku. Obě strany smí používat asistence jako obvykle.
Hráči v Zóně úchopu obou cílů Mnohonásobného bloku nesmí pomáhat blokujícímu hráči, pokud nemají dovednost
Strážce. V případě odstrčení zpět obou protihráčů zcela vyřeš odstrčení zpět pro jednoho protihráče a teprve potom
odstrčení zpět druhého.
•
Mocný úder (Mighty Blow)
Silová dovednost
Přidá +1 k jakémukoli hodu na Obranu nebo na Zranění (ne na oba) způsobenému hráčem s touto dovedností. Tato
dovednost nesmí být užívána hráči se silou 2 a méně. Smí být použita pouze pro modifikování hodu na Obranu nebo
na Zranění způsobené blokem. Mocný úder se nesmí používat k modifikování hodu na Obranu nebo na Zranění
způsobené faulem.
Tato dovednost nesmí být používána hráči se silou 2 nebo méně. Tato celková síla vychází z hráčova popisu, tak jak
je napsán na týmové soupisce, takže Goblin (St 2) nemůže nikdy použít tuto schopnost, i kdyby získal ST +1, a
člověk útočník (ST 3) může dovednost použít i kdyby později ztratil bod Síly.
•
Navršení (Piling On)
Silová dovednost
Hráč smí použít tuto dovednost poté, co udělal blok, ale pouze když zůstal stát a oběť byla sražena a hod na obranu
se nepovedl. Hráč s dovedností Navršení může znovu házet na obranu oběti.
Samozřejmě, když hráč použije tuto dovednost, tak je také sražen. Je umístěn ležící čelem vzhůru ve svém vlastním
čtverci - předpokládá se, že se skutálel zpět z protihráče poté, co jej sploštil (ale neháže se pro něj na obranu, neboť
jeho pád byl zmírněn poduškou z protihráče!). Jestliže hráč svého oponenta odstrčil zpět před jeho sražením, pak jej
musí pronásledovat v bloku, aby mohl použít tuto dovednost. Navršení nezpůsobí Turnover, pokud hráč
s dovedností Navršení nenesl míč.
•
Neohroženost (Dauntless)
Všeobecná zvláštnost
Hráč s touto zvláštností je schopen psychického povzbuzení tak, že se může odvážit dokonce i na velmi silného
protihráče. Tato zvláštnost pracuje tehdy, když se hráč pokouší blokovat protihráče, který je silnější než je sám.
Když je zvláštnost použita, tak trenér Neohroženého hráče hází 2 kostky a sečte je dohromady. Jestliže je součet
větší než protihráčova síla, pak si Neohrožený hráč počítá sílu rovnou protihráčově, kterého blokuje, před jakýmkoli
přidáním bonusů za dovednosti nebo za pomoc při obraně a útoku. Jestliže na kostkách padlo méně nebo stejně jako
je protihráčova síla, pak Neohrožený hráč musí používat pro blok svou normální sílu.
•
Neústupnost (Stand Firm)
Silová zvláštnost
Hráč s touto zvláštností není nikdy zatlačen zpět následkem bloku. Může zcela ignorovat výsledky "Zatlačen zpět" a
výsledek "Sražen dolů" srazí hráče ve čtverci, kde stál. Jestliže je hráč Zatlačen zpět hráčem s Neústupností, pak se
nepohne žádný hráč. Navíc hráč nespadne když selže jeho hod na Úskok. Ačkoli hráč zůstane stát na nohou, musí se
vrátit do počátečního čtverce. Jeho akce tím ale končí a už nemůže dělat v tomto kole nic jiného. Avšak Turnover se
nekoná.
•
Odhodit (Dump Off)
Přihrávací dovednost
Tato dovednost dovolí hráči udělat Rychlou přihrávku, když nepřátelský hráč ohlásí, že jej bude blokovat.
Dovednost dovoluje hráči zbavit se míče předtím, než je zasažen. Dřív než se s ním vyřeší blok, použijí se normální
pravidla pro házení míče, kromě toho, že žáden tým nedostává turnover i kdyby byl výsledek hodu jakýkoli. Po
hodu dokončí váš protivník blok a pak pokračuje ve svém kole.
•
Ostrá břitva dráp nebo kel (Razor Sharp Claws or Fangs)
Fyzická zvláštnost
Hráč může přidat +2 k hodu na zranění, které způsobí. Toto se smí použít pouze pro modifikování hodu na Zranění
způsobené blokem. Nesmí se použít na modifikaci hodu na Zranění způsobené faulem.
40
•
Parohy (Horns)
Fyzická zvláštnost
Hráč s parohy je smí využít k trknutí protihráče. To přidává +1 k hráčově Síle, když blokuje. Nicméně, hráč smí
použít tuto schopnost pouze jako součást Útoku, a jen jestliže se pohnul alespoň o jeden čtverec předtím, než udělá
blok (postavení se na začátku jeho akce se nepočítá!). Jestliže má hráč zvláštnost Zuřivost, tak bonus za parohy platí
i při druhém bloku, jestliže platil při prvním.
•
Pravý hadrák (Right Stuff)
Rasová charakteristika
Pravý hadrák je rasová charakteristika, kterou mohou mít pouze hráči, kteří s ní začínali na seznamu týmu. Nesmí
být získána jinými hráči nebo ztracena hráči, kteří s ní začínali. Hráč s touto vlastností může být hozen nějakým
velkým monstrem s dovedností Hod spoluhráčem.
•
Profi (Pro)
Všeobecná dovednost
Hráč s touto zvláštností je otrlý veterán. Takoví hráči jsou nazýváni profesionálové nebo Profi, neboť oproti jiným
hráčům Blood Bowlu málokdy, zda vůbec, udělají chybu. Jedenkrát za týmové kolo má Profi povolen opakovat
jakýkoli hod kostkou, který udělal. Avšak před opakovaným hodem musí ještě jeho trenér hodit kostkou. Jestliže
hodí 4, 5 nebo 6, tak může být opakovaný hod udělán. Jestliže padne 1, 2 nebo 3, tak platí původní výsledek a ten
nesmí být znovu opakován ani dovedností, ani týmovým opakovacím hodem. Nicméně můžete opakovat hod na
Profi týmovým Re-rollem. Hráč nemůže použít tuto dovednost na opakování hodu na Obranu nebo na Zranění.
•
Přesnost (Accurate)
Hráč si smí přidat +1 k hodu kostkou, když přihrává míč.
•
Přihrávka (Pass)
Přihrávací dovednost
Každý hráč s dovedností Přihrávka může opakovat hod kostkou, jestliže přihrávka mine.
•
Regenerace (Regeneration)
Rasová charakteristika
Jestliže hráč utrpí podle Tabulky zranění Neštěstí (Casualty), pak hoď K6 pro Regeneraci poté, co hodíš na Tabulku
neštěstí a poté, co hodíš hod pro Lékárníka, pokud je dovolen. Jestliže je výsledek 1-3, pak hráč utrpěl následky
tohoto zranění. Při výsledku 4-6 si hráč toto zranění za krátkou dobu vyléčí sám a je umístěn mezi Náhradníky. Hod
na Regeneraci nesmí být znovu opakován. Všimněte si, že nepřátelský hráč ještě získá Body hvězdného hráče jako
při normálním postižení výsledkem Neštěstí i tehdy, když je výsledek ovlivněn hráčovou schopností.
•
Rozbití úchopu (Break Tackle)
Silová dovednost
Hráč smí používat svou sílu místo Hbitosti, když hází na Úskok. Například: hráč se silou 4 a hbitostí 2 by si počítal
na hbitost 4, když bude házet na Úskok. Tato schopnost se smí použít pouze jednou za kolo.
•
Silná lebka (Thick Skull)
Fyzická zvláštnost
Hází se kostkou, jestliže je hráč KO. Jestliže padne 4 a více, tak ze sebe hráč setřásl účinky zranění a je místo toho
považován za Omráčeného. Může zůstat na hřišti a je položen tváří dolů. Jestliže na kostce padlo 3 a méně, tak je
hráč umístěn mezi KO hráče v Dugoutu jako obvykle.
•
Silná ruka (Strong Arm)
Přihrávací zvláštnost
Snižuje rozsah o jednu skupinu (ale nikdy méně než "Rychlá"), když hráč přihrává míč. Například Dlouhá přihrávka
je považována za Krátkou přihrávku, atp. Dovednost Silná ruka nepřipouští Krátký rozsah přihrávky s dovedností
Odhodit nebo Dlouhou přihrávku v Blizzardu.
•
Skok (Leap)
Hbitostní dovednost
Hráč s dovedností Skok může skočit na jakékoli prázdné pole vzdálené 2 čtverce, dokonce i když to vyžaduje
přeskočit hráče některého týmu. Skok stojí hráče dva body jeho normálního pohybu. K tomu, aby udělal skok,
přesuňte hráče do nějakého prázdného pole 1 až 2 čtverce od jeho nynějšího pole a pak hoďte kostkou na hráčovu
hbitost. Žádné modifikátory se k hodu K6 neaplikují a hráč nemusí Uskakovat ze čtverce, kde skok začíná. Jestliže
hráč úspěšně hodil K6, pak udělá perfektní Skok a smí pokračovat v pohybu. Jestliže hráč selže při hodu na Hbitost,
pak spadne do čtverce, kam skákal, a nepřátelský trenér hodí kostkou na Obranu, aby se zjistil dopad neúspěchu.
Neúspěšný skok znamená Turnover a ihned končí týmové kolo pohybujícího se týmu. Hráč smí použít dovednost
Skok pouze jednou za akci.
•
Snadno popletený (Easily Confused)
Rasová charakteristika
Tento hráč si vychutnává hraní Blood bowlu tak moc, že se může zcela zabrat do hry, čímž často zapomíná za jakou
stranu hraje! Problém často prohloubí fakt, že se hráči pokoušejí poukázat na to, že onen hráč zamířil na nesprávnou
stranu. Po každém Touchdownu a na začátku druhého poločasu hoď K6. Jestliže padlo 1-3, tak si tento hráč myslí,
že hraje pro druhý tým (pcha!). Dejte model nepřátelskému trenéru k nasazení a on může s tímto hráčem jednat jako
se svým hráčem do konce poločasu nebo do dalšího Touchdownu. V tomto případě házejte znovu K6 a jestliže bude
výsledek opět 1-3, tak tento hráč znovu vymění stranu - uposlechne pravidlo výše. Nepřátelský trenér smí tohoto
hráče použít i tehdy, když už má na své soupisce obvyklých 16 hráčů! Všimněte si, že je pro Thruda celkem
obvyklé dlouhodobé prohození stran v utkání! Také si všimněte, že musíte házet kostkou dokonce i když je tento
hráč v Dugoutu anebo Zraněný.
Přihrávací dovednost
41
•
Stínování (Shadowing)
Všeobecná dovednost
Hráč smí použít tuto dovednost tehdy, když se aktivní hráč protihráčova týmu pohybuje z jakéhokoli důvodu mimo
jeho Tackle zone. Každý trenér hodí kostkou a přičte MA svého hráče. Jestliže je součet trenéra stínícího hráče větší
nebo roven součtu druhého trenéra, pak se může jeho hráč pohnout do čtverce uvolněného nepřátelským hráčem.
Nemusí udělat jakýkoli úskok, když dělá tento pohyb a nemá to ani žáden dopad na jeho vlastní pohyb v jeho
vlastním týmovém kole.
•
Strážce (Guard)
Silová dovednost
Hráč s touto dovedností může pomáhat obraně či útoku při bloku, dokonce i když stojí v jiné protihráčově Tackle
zone.
•
Špice (Spikes)
Přidá +1 k hráčově Obranné hodnotě.
•
Špinavý hráč (Dirty player)
Všeobecná dovednost
Hráč s touto dovedností dlouho a tvrdě trénoval, aby se naučil každý špinavý trik v knize. Jestliže fauluje
nepřátelského hráče, pak přidá +2 k hodu na Obranu nebo na Zranění. Všimněte si, že tato dovednost může být
využita pouze tehdy, když hráč opravdu fauluje. Dovednost nemůže být použita, jestliže při faulu pouze pomáhá
jinému hráči. Dovednost Špinavý hráč smí být u faulu použita pro modifikaci hodu na Obranu nebo Zranění
jednoho, ne na obojí.
•
Thrudovi fanoušci (Thrud´s fans)
Rasová charakteristika
Thrud má velmi loajální přívržence, kteří přicházejí jen aby viděli Thrudovu hru a nezáleží za koho hraje. Tito
fanoušci zvyšují Návštěvnost o 3K6 x 1000. Tým, který má aktuálně nad Thrudem kontrolu, získává také tři body
Faktoru fanoušků, když pro něj Thrud hraje.
•
Úchop (Tackle)
Všeobecmá dovednost
Protihráčům stojícím v hráčově Tackle zone není dovoleno použít svou dovednost Úskok, když se pokouší uskočit z
hráčovy tackle zone a také nesmí použít dovednost Úskok, když na ně hráč vrhá blok.
•
Úchop rybičkou (Diving tackle)
Hbitostní dovednost
Hráč smí tuto dovednost použít poté, co se protivník pokusí o úskok z jeho Tackle zone. Umísti hráče, který použil
tuto dovednost, ležícího čelem vzhůru na čtverec uprázdněný uskakujícím hráčem, ale neházej pro něj na Obranu
ani na zranění. Protihráč si tentokrát musí odečíst -2 ke svému hodu na úskok při opouštění hráčovy Tackle zone.
Jestliže se nějaký hráč pokouší opustit Tackle zony několika hráčů, kteří mají úchop rybičkou, pak může udělat
úchop rybičkou pouze jeden protihráč. Úchop rybičkou smí být použit na opakovaný (re-roll) hod k Úskoku i když
nebyl použit na první hod k Úskoku. Navíc, jestliže je Úchop rybičkou použit na první hod k Úskoku, tak se
modifikace -2 a zóny úchopu aplikují i na opakovaný (re-roll) hod k Úskoku.
•
Úkrok (Side Step)
Hbitostní dovednost
Hráč s touto dovedností je odborník na elegantní ukročení z cesty nějakému nepřátelskému útočníkovi. Jeho trenér,
místo nepřátelského trenéra, si může vybrat , do kterého čtverce je hráč přesunut, když je zatlačen zpět. Mimoto si
smí trenér vybrat pro posun hráčem jakýkoli sousední čtverec a ne jen tři čtverce ukázané na obrázku odstrčení zpět.
Hráč nemůže použít tuto dovednost, jestliže nejsou žádné volné čtverce na hřiště sousedící s tímto hráčem.
Všimněte si, že si trenér smí vybrat do kterého čtverce je hráč přesunut dokonce i tehdy, když je hráč po zatlačení
zpět sražen k zemi.
•
Uloupený míč (Strip ball)
Všeobecná dovednost
Hráč s touto dovedností vyvíjí takový tlak na jakéhokoli protihráče, kterého zatlačuje zpět, až upustí míč ve čtverci,
kde je tlačen, dokonce i když není tento protihráč sražen.
•
Úskok (Dodge)
Hbitostní dovednost
Hráč s dovedností úskok má povoleno opakovat hod kostkou, jestliže selhal při úskoku z protihráčovy Tackle zone.
Avšak hráč může opakovat pouze jeden špatný úskok za týmové kolo.
Navíc může dovednost úskok ovlivnit výsledky, které vyplývají z blokovacích kostek. Tzn.
Obránce je pouze odstrčen o jedno pole zpět, ale není sražen k zemi, když na blok kostce padne
•
Velká ruka (Big hand)
Fyzická zvláštnost
Hráč s jednou nebo více velkýma rukama může Zvednout míč při hodu 2 a více na K6, jestliže vstoupí do čtverce,
kde leží míč. Žádné modifikátory už se na tento hod neaplikují.
•
Velmi dlouhé nohy (Very Long Lengs)
Fyzická zvláštnost
Přidá +1 k hráčovu MA. Navíc si hráč může přidat +1 k hodu kostkou kdykoli, když se pokouší o zachycení míče.
Fyzická zvláštnost
42
•
Vůdce (Leader)
Všeobecná zvláštnost
Hráč je přirozený vůdce a povzbuzuje zbytek týmu, když je na hřišti . Jestliže má takového
hráče v týmu, může trenér Vůdce vzít Vůdcovu Re-Roll kartu na začátku utkání a v poločase
a umístit ji vedle karet týmových Re-rollů na re-roll dráhu. Tým smí mít pouze jednu kartu
Vůdcova re-rollu, i když máš několik hráčů s touto dovedností. Karta je používaná stejně jako
karty týmových re-rollů, ale může být použita pouze tehdy, když je hráč s dovedností Vůdce
na hřišti (stojící nebo ležící) v době použití karty.
•
Výskok (Jump Up)
Hbitostní zvláštnost
Hráč s touto zvláštností se smí zdarma postavit na začátku jakékoli akce; nemusí platit tři čtverce pohybu. To
znamená, že si hráč může vzít akci Blok dokonce i když leží na zádech, protože se může postavit zdarma na začátku
akce.
•
Zakrslík (Stunty)
Rasová charakteristika
Zakrslík je rasová charakteristika, kterou mohou mít pouze hráči, kteří s ní začínali na seznamu týmu. Nesmí být
získána jinými hráči nebo ztracena hráči, kteří s ní začínali. Tento hráč je tak malý, že je velmi nesnadné jej uchopit
(tackle), neboť může sehnout hlavu pod roztáhnutýma rukama protihráče a běžet mezi jeho nohama. Proto může
tento hráč ignorovat jakoukoli nepřátelskou Tackle zone ve čtverci, kam uskakuje (tj. vždy skončí s +1 modifikací
při hodu na Úskok). Tato schopnost se nemůže použít, jestliže je hráč ozbrojen nějakou tajnou zbraní (například
pérovací tyč nebo řetězová pila), protože zbraň zpomalí malého chlapíka a dělá jej snadnějšího k uchopení.
Zakrslí hráči jsou ovšem příliš malí na to, aby hodili míč velmi dobře, a tak se musí zvýšit rozsah o jednu kategorii,
když přihrávají. Navíc se malí chlapi lehčeji zraní, což dovoluje nepřátelskému trenéru kdykoli přidat +1, když hází
na Tabulku zranění pro zakrslého hráče. To je navíc k jiným modifikátorům, které může použít.
•
Zuřivost (Frenzy)
Všeobecná zvláštnost
Hráč se Zuřivostí musí vždy pronásledovat protihráče, jestliže jej Zatlačil zpět. Navíc, jestliže zatlačil zpět
protihráče bez sražení, tak jej musí pronásledovat a hodit na něj dodatečný blok, který je vyřešen použitím
normálních pravidel. Zuřivost se nevztahuje na útoky s tajnou zbraní nebo na jiný druh útoku, než na přímý
normální blok na jednoho protihráče! Všimněte si, že to znamená, že Zuřivý hráč nyní může hodit pouze jeden další
blok za týmové kolo, bez ohledu na výsledek druhého bloku. Také si všimněte, jestliže je druhým blokem
nepřátelský hráč zatlačen, poté jej musí Zuřivý hráč ještě pronásledovat.
Jestliže Zuřivý hráč prováděl akci útok a spotřeboval zásobu normálního pohybu, tak může zastavit útok (tj. nemusí
hodit dodatečný blok), i když může udělat Jdi pro to a hodit blok, jestli chcete - samozřejmě za předpokladu, že při
Jdi pro to se mu podařilo čtverec opustit.
•
Železné nervy (Nerves of Steel)
Všeobecná zvláštnost
Hráč může ignorovat modifikátor -1 za nepřátelskou Tackle zone, když se pokouší přihrát (pass), chytit (catch)
nebo zachytit (intercept) míč.
KATEGORIE DOVEDNOSTÍ A ZVLÁŠTNOSTÍ
VŠEOBECNÉ
Blok - D
Blokování přihrávky - D
Jisté ruce - D
Kop - D
Neohroženost - Z
Profi -D
Stínování - D
Špinavý hráč - D
Úchop - D
Uloupený míč - D
Vůdce - Z
Zuřivost - Z
Železné nervy - Z
Divoké zvíře
Hod spoluhráčem
Hypnotický pohled
Krvavý chtíč
Nurglova hniloba
HBITOSTNÍ
Běh - D
Chycení - D
Chytání rybičkou - D
Jisté nohy - D
Skok - D
Úchop rybičkou - D
Úkrok - D
Úskok - D
Výskok - Z
PŘIHRÁVACÍ
SILOVÉ
FYZICKÉ
Ave Maria - D
Bezpečný hod - D
Odhodit - D
Přesnost - D
Přihrávka - D
Silná ruka - Z
Mnohonásobný
blok - D
Mocný úder - D
Navršení - D
Rozbití úchopu - D
Strážce - D
Neústupnost - Z
Dráp - Z
Dvě hlavy - Z
Extra ruka - Z
Faulující zjev - Z
Chapadla - Z
Chápavý ocas - Z
Ostrá břitva dráp
nebo kel - Z
Parohy - Z
Silná lebka - Z
Špice - Z
Velká ruka - Z
Velmi dlouhé nohy - Z
RASOVÁ CHARAKTERISTIKA
Opravdu hloupý
Pravý hadrák
Regenerace
Snadno popletený
Tupec
Thrudovi fanoušci
Velký hoch
Vždy hladový
Zakořenit
Zakrslík
43
44
BLOOD BOWL LIGA
Jakýkoli zkušený trenér Blood Bowlu vám řekne, že zatímco jednorázová hra může být legrace, činnost týmu během série her je
daleko více vzrušující. Nejen že si musíte dělat starosti s taktikou, kterou váš tým bude používat v jednotlivých hrách, ale můžete také
sledovat svůj tým, jak se vyvíjí a roste ve skutečný tým, který je dokonce tak slavný jako jsou Reikland Reavers nebo Gouged Eye.
Činnost týmu v Blood Bowl lize dá mimořádnou práci a vyžaduje celkem hodně péče, ale jestliže chcete získat slávu v Blood Bowlu
při vedení svého týmu za dlouhé období, pak jsou ligová pravidla právě pro vás!
Ligová pravidla jsou navržena k tomu, aby ses rozptýlil cestou s Blood Bowl týmem při cestování kolem Starého Světa, když se
pohybuješ od místa k místu hrát zápasy. Svým způsobem jsou týmy mnohem více jako putovní společnost herců nebo žoldácký
regiment, než jako fotbalové mužstvo dnešní doby. Kvůli této struktuře má každý tým svého manažera pro organizování zápasů,
stanovení datumů zápasů, a tak podobně.
Zápasy se hrají na stadionech vlastněnými buď Magickou univerzitou nebo velkoměsty či městy. Stadióny nejsou normálně vlastněny
týmem Blood Bowlu, ačkoli některé týmy vlastní i své stadióny (např. Reikland Reavers). Týmy obdrží peníze, za hraní na stadiónu.
Přesné množství závisí na tom, zda vyhrají nebo prohrají, a kolik fanoušků se na zápase objeví.
Zahájení ligy (Starting the League)
Liga se skládá ze skupiny týmů (nejlépe alespoň čtyři), které
budou hrát každý s každým postupně sérii zápasů. Abyste
mohli založit ligu, tak především musíte vybrat "Ligového
komisaře", který by měl teoreticky být nejzkušenější trenér
ve skupině. Komisař má zodpovědnost za hladký průběh
ligy, ale, což je důležitější, organizuje turnaje, které jsou
hrány. Komisař může také sledovat, zda týmy správně
pracují a může dokonce napsat informační bulletin uvádějící
zprávy ze zápasů, ligové tabulky, fakta a statistiky, a cokoli
dalšího chce! Komisař může být trenér týmu v lize, jen
pokud nevyužije situaci pro pomoc svému týmu vyhrát
nějaký zápas.
Můžete začít hrát ligové zápasy ihned, jakmile si všichni
trenéři účastnící se ligy vytvoří svůj tým. To znamená pro
týmové trenéry organizování jakýchkoli zápasů, které budou
hrát. Tým může hrát tak často, jak trenér chce, samozřejmě
za předpokladu, že najde dost protivníků! Jediné omezení je
to, že tým nesmí hrát proti stejnému protivníkovi více než
dva zápasy v řadě. To znamená, že trenér může hrát dva
zápasy proti stejnému protivníkovi (zhruba zaplněný herní
večer), ale další utkání musí být proti jinému týmu.
Jestliže to komisař dovolí, pak mohou trenéři ovládat jeden
nebo více týmů ve stejné době. Samozřejmě to znamená, že
každý jednotlivý tým bude hrát méně zápasů, protože trenérův čas musí být rozdělen mezi různé týmy, které má ve své stáji. Trenér
nesmí vyměňovat peníze, hráče ani nic jiného mezi týmy, které ovládá. Například nesmí vytvořit "zvláštní půjčku" u jednoho svého
týmu pro druhý, nebo vyměňovat hráče mezi těmito týmy, a tak dále. Všimněte si, že trenér může provádět takovou činnost mezi
svým týmem a týmem jiného trenéra (samozřejmě pokud další trenér souhlasí!), on jen toto nesmí dělat mezi dvěmi jeho vlastními
týmy.
45
Soupiska týmu (Team Roster)
Předtím než můžete začít hrát ligové zápasy, každý trenér musí vytvořit tým, jak je vysvětleno na str. 20. Ukážeme si i dosud
nepoužité kolonky. Ty obsahují několik sloupců a řad pro zaznamenání důležitých informací, které potřebujete znát, když vedete
ligový tým. Jak jsou tyto extra řady a sloupce využívány je vysvětleno v pravidlech dále.
Zranění (Injuries)
Blood Bowl je tvrdý a nebezpečný sport a hráči jsou často při hře zranění nebo zabiti. Mnoho hráčů má jizvy ze starých zranění,
někdo ztratil oko, ucho, nos a dokonce celé končetiny! Ačkoli se z většiny zranění zotaví za určitou dobu, některá jsou tak vážná, že
mohou nastálo ovlivnit hráče. V jednorázové hře to není důležité - vše co se potřebuje vědět je , zda je hráč pryč ze hřiště pro zbytek
hry! - ale v lize je zásadní přesně vědět, jaký typ zranění hráč utrpěl. Tady nastupuje Tabulka vážného (serious) zranění...
Jestliže hráč utrpí vážné zranění, pak nepřátelský trenér může hodit na Tabulku vážných zranění. Všimněte si, že házíte pouze pro
"vážná" zranění (tj. hod 4-5 na Tabulce neštěstí); „škaredé zranění" pouze vyřadí hráče do konce zápasu, ale nemá žádný dlouhodobý
účinek.
Výsledky kostky pro Tabulku vážných zranění jsou od 11 do 66. Pokud nemáte 66ti stěnnou kostku (ne každý ji má), tak potřebujete
dvě normální kostky. Hoďte první pro desítky, takže výsledek 2=20, 4=40, atd. Druhou kostku hoďte pro jednotky, takže výsledek
3=3, 5=5, atd. Pak dáte čísla společně dohromady a dostanete výsledek od 11 do 66. například, jestliže jste hodili "2" na desítkové
kostce a "3" na jednotkové kostce, pak dostáváte celkový výsledek "23".
Jestliže jste kostky hodili, tak vyhledejte výsledek v Tabulce vážných zranění. Tabulka přesně vyjmenuje, co se s hráčem stalo a
popíše jaký zvláštní efekt toto zranění má. Většina výsledků hráči pouze způsobí promeškání dalšího zápasu, ale některé mají i
dlouhodobé efekty. Trenér hráče, který utrpěl zranění, si musí účinek vážného zranění napsat na svou týmovou soupisku.
TABULKA VÁŽNÝCH ZRANĚNÍ
K66
11-13
14-16
21-23
24-26
31-33
34-36
41-43
44-46
51-52
53-54
55-56
61
62
63
64
65
66
Výsledek
Otřesen (Concussion)
Zlomená žebra (Broken ribs)
Natržená třísla (Groin Strain)
Vydloubnuté oko (Gouged Eye)
Zlomená čelist (Broken Jaw)
Fraktura ruky (Fractured Arm)
Fraktura nohy (Fractured Leg)
Roztříštěné zápěstí (Smashed Hand)
Poraněná záda (Damaged Back)
Roztříštěné koleno (Smashed Knee)
Utržená šlacha (Pinched Nerve)
Roztříštěná kyčel (Smashed Hip)
Roztříštěný kotník (Smashed Ankle)
Roztříštěná klíční kost (Smashed Collar Bone)
Zlomený vaz (Broken Neck)
Vážný otřes (Serious Concussion)
Fraktura lebky (Fractured Skull)
Efekt
Vynechá další utkání
Vynechá další utkání
Vynechá další utkání
Vynechá další utkání
Vynechá další utkání
Vynechá další utkání
Nepříjemné zranění
Nepříjemné zranění
Nepříjemné zranění
Nepříjemné zranění
Nepříjemné zranění
-1 MA
-1 MA
-1 ST
-1 AG
-1AV
-1AV
Vynechá další utkání: Napište "V" do kolonky zranění na soupisce týmu a vyřaďte jej ze hry až do konce dalšího
zápasu.
Nepříjemné zranění: Vynechá následující zápas, jak je uvedeno výše. A navíc napište "N" do kolonky zranění na
týmové soupisce. Před každým dalším utkáním musíte hodit jednou kostkou za každé nepříjemné zranění, které hráč
utrpěl. Jestliže padne 1, tak hráč musí toto utkání vynechat.
-1 MA, ST, AG, AV: Vynechá následující zápas, jak je uvedeno výše. A navíc zaznamenejte změnu vlastnosti do
týmové soupisky. Avšak žádná vlastnost nemůže být zmenšena o více než 2 body nebo pod hodnotu 1. Jakékoli
zranění, které by vlastnost dále redukovalo, je ignorováno.
46
Body hvězdného hráče – BHH (Star Player Points - SPP)
Hráči v ligových zápasech získávají body hvězdného hráče (BHH). Body hvězdného hráče se získávají za skórování Touchdownu, za
kompletní přihrávku, za zachycení, za zabití nebo zranění protihráče a za zisk ceny pro "Nejužitečnějšího hráče". Jakmile hráč získá
dostatek bodů hvězdného hráče, tak může házet "hod hvězdného hráče" a získat extra dovednost nebo zlepšení vlastnosti. Hráči, kteří
vytrvají dost dlouho v týmu, se mohou stát i hvězdným hráčem, se zvláštními schopnostmi a dovednostmi, které si vybrali během
svého dlouhého života na hřišti Blood Bowlu. Toto je velmi efektivní cesta, jak přidat hvězdného hráče přímo do vašeho týmu, ačkoli
to zabere hodně času.
Každý tým může mít jakékoli množství takto vytvořených hvězdných hráčů, a k tomu navíc čtyři hvězdné hráče, kteří mohou být pro
tým pronajati jako karty hotových hvězdných hráčů!
Týmové soupisky obsahují kolonky, kde mohou trenéři zaznamenávat počet bodů hvězdného hráče, které jejich hráči během utkání
získají. Kdykoli hráč udělá něco, za co získá jakýkoli bod hvězdného hráče, tak by to měl jeho trenér označit v příslušné kolonce na
týmové soupisce. Na konci každého utkání sečte počet nových znamének každému hráči a podle toho aktualizuje jejich celkový
součet bodů hvězdného hráče.
Body hvězdného hráče se získávají za provedení následujících činností:
•
Dokončení - DOK (Completions - COMP): hráč, který
udělá přesnou přihrávku, a když je míč bez pohybu, tak jej
drží další hráč vlastního týmu, získává 1 bod hvězdného
hráče (BHH). Přesná přihrávka se nazývá "dokončení"
neboli dokončená přihrávka.
•
Touchdown (TD): Hráč, který dá Touchdown získává 3
body hvězdného hráče (BHH).
•
Zachycení - ZACH (Interceptions - INT): Jestliže hráč
provede úspěšné Zachycení, tak získá za Zachycení 2 body
hvězdného hráče.
•
Neštěstí - NEŠ (Casualty - CAS): Jestliže hráč usmrtí,
vážně poraní nebo škaredě zraní protihráče, pak získá
2 body hvězdného hráče. Body se získávají pouze tehdy,
když hráč blokuje protihráče nebo je blokován protihráčem samotným. Neštěstí způsobené jakýmkoli jiným
způsobem se do bodů hvězdného hráče nezapočítávají. Zabití, vážné zranění nebo škaredé zranění se obecně
označují jako "neštěstí". Například "Způsobil pět neštěstí v jednom zápase!" nebo "Způsobil 17 neštěstí v této
sezóně..."
•
Nejužitečnější hráč - NEJ (Most Valuable Player - MVP): Jeden hráč z každého týmu bude na konci utkání
odměněn cenou pro Nejužitečnějšího hráče. Ceny jsou udělovány komentátorem utkání a trenéři nemají žádnou
kontrolu nad tím, kteří dva hráči jsou vybraní. Všimněte si, že oba týmy dostanou cenu pro Nejužitečnějšího hráče,
ne jen vítěz.
Cenu Nejužitečnějšího hráče získá náhodně jeden hráč z každého týmu, jen pokud hrál v tomto zápase. Použij
žetony náhodných hráčů pro určení, který hráč získá ocenění. Nejužitečnější hráč získá 5 bodů hvězdného hráče.
Někdy bude tým odměněn prémiovou cenou za Nejužitečnějšího hráče podle Tabulky Nevýhody (hendikepu), jak je
popsáno v "Předzápasové části" níže. Tuto udělte úplně stejným způsobem jako normální cenu za Nejužitečnějšího
hráče, s výjimkou, že žádný hráč nemůže získat víc než jednu cenu Nejužitečnějšího hráče za zápas.
Hvězdní hráči (oficiální) a jejich BHH
Hvězdní hráči, kteří přicházejí na kartách hvězdných hráčů nebo z oficiálního seznamu hvězdných hráčů vzadu v pravidlech,
nemohou získávat více bodů hvězdného hráče. Oni již dosáhli vrcholu a nemohou být lepší. Body za „NEJ“, které hvězda získá, jsou
pro tým ztracené.
47
TABULKA BODŮ HVĚZDNÉHO HRÁČE
Za Dokončenou přihrávku……………………1 BHH
Za Neštěstí……………………………………2 BHH
Za Zachycení…………………………………2 BHH
Za Touchdown……………………………….3 BHH
Za cenu pro Nejužitečnějšího hráče…………5 BHH
HOD HVĚZDNÉHO
BHH
TITUL
HRÁČE
STÁRNUTÍ
0-5
Nováček
Žádný
Žádné
6 - 15
Zkušený
První
3+
16 - 30
Veterán
Druhý
4+
31 - 50
Vycházející hvězda
Třetí
5+
51 - 75
Hvězdný hráč
Čtvrtý
6+
76 - 125
Super-star
Pátý
7+
126 - 175
Mega-star
Šestý
8+
176+
Legenda
Sedmý
9+
TABULKA HODŮ
HVĚZDNÉHO HRÁČE
2K6
2–9
10
11
12
VÝSLEDEK
Nová dovednost
Zvýšení hráčovy MA o 1 bod
Zvýšení hráčovy AG o 1 bod
Zvýšení hráčovy ST o 1 bod
Hody hvězdného hráče (Star Player rolls)
Když hráči získají dostatek Bodů hvězdného hráče, tak se zlepší jejich úroveň zkušeností a mají nárok udělat Hod hvězdného hráče.
Všichni hráči začínají jako nováčci bez Bodů hvězdného hráče. Když hráč získá 6 bodů, tak se stává "Zkušeným" a má nárok na první
Hod hvězdného hráče. Vždy, když hráč zvýší svou úroveň, má nárok na další Hod hvězdného hráče. Tabulka bodů hvězdného hráče
popisuje počet Bodů hvězdného hráče, které jsou považovány k dosažení té které úrovně. Na konci zápasu se spočítá kolik Bodů
hvězdného hráče každý hráč vašeho týmu získal a vyhledejte tento počet v Tabulce bodů hvězdného hráče. Jestliže hráč získal dost
bodů, aby postoupil o nějakou úroveň, pak pro něj ihned proveďte hod podle Tabulky hodů hvězdného hráče. Udělejte Hod
hvězdného hráče, hoďte dvě kostky a sečtěte je dohromady, a vyhledejte výsledek v Tabulce hodů hvězdného hráče.
•
Nové dovednosti Za Hod hvězdného hráče 2-9 si hráč může vzít novou dovednost (zvláštnost si smí vybrat pouze pokud
hodí dabl podle popisu níže). Pokud pro daného hráče nezbývají žádné nové dovednosti, pak může ignorovat výsledek a
místo toho jednat jakoby padl dabl. Dovednosti, které si může hráč vybrat, jsou limitovány v závislosti na rase hráče a na
jeho pozici, kde hraje. Dovednosti jsou rozděleny na pět kategorií: Všeobecné, Hbitostní, Silové, Přihrávací a Fyzické. Kam
která dovednost patří je popsáno v pravidlech pro dovednosti.
Na konci těchto pravidel je otištěn seznam dovedností hráčů. Ten ukazuje, které dovednosti jsou dostupné různým
typům hráčů. Například Lidský Chytač si může vzít Všeobecné dovednosti a Hbitostní dovednosti, Lidský Nahazovač si
může vzít Všeobecné dovednosti a Přihrávací dovednosti, a tak dále. V rámci tohoto omezení může trenér hráči volně vybrat
jakoukoli dovednost z pravidel pro dovednosti výše. Nezapomeň zapsat hráčovu novou dovednost na soupisku týmu.
•
Zvýšení charakteristik (Characteristic Increases) Při hodu hvězdného hráče 10-12 se zvýší jedna z hráčových
charakteristik - jednoduše zaznamenej novou hodnotu na týmovou soupisku. Nicméně, žádná hráčova charakteristika nesmí
být nikdy zvětšena o více než dva body nad jeho výchozí hodnotu. Trenér si může vybrat, jestli chce dát svému hráči novou
dovednost (jak je popsáno výše) namísto zvýšení charakteristiky.
•
Dvojitý hod - dabl (Rolling Doubles) Normálně je hráči dovoleno si vybrat dovednost z kategorií uvedených na seznamu
hráčových dovedností. Avšak jestliže hod hvězdného hráče byl dabl (tj. 1,1 nebo 2,2, atp.), pak trenér může ignorovat
výsledek hodu podle Tabulky hodů hvězdného hráče (dokonce i kdyby to znamenalo zvýšení charakteristiky) a místo toho si
smí vzít jakoukoli dovednost pro hráče, která se mu líbí. Omezení pro hráče rasou nebo pozicí, kde hraje, jsou v tomto
případě ignorována, takže, například, Lidský chytač si může vzít Silovou dovednost. Pouze Chaos a Skaven si smí vzít i
Fyzickou schopnost.
•
Získávání zvláštností (Gaining Traits) Pro znázornění potíží se získáváním nových zvláštností, smí hráč získat pouze
jednu, jestliže při hodu hvězdného hráče hodil dabl. Jestliže se to stalo, pak místo získání nějaké nové dovednosti či zvýšení
charakteristiky si smí hráčův trenér vybrat jedinou zvláštnost. Avšak zvláštnost musí patřit do kategorie, ze které si hráč
může vybírat. Například, jestliže byl hozen dabl pro lidského chytače, pak může získat jakoukoli dovednost nebo všeobecnou
či hbitostní zvláštnost.
Stárnutí (Ageing)
Jak hráči stárnou a získávají zkušenosti, tak se naučí nové dovednosti, ale ztratí něco ze své
vitality a nepoddajnosti mládí. Takže poté, co vykonáte hod hvězdného hráče pro hráče,
musíte hodit ještě podruhé 2K6, abyste viděli, zda stárne. Hoďte kostky a sečtěte je, a pak se
podívejte na sloupec v Tabulce bodů hvězdného hráče výše. Jestliže hodíte stejně nebo více
než ukazuje sloupec stárnutí, pak se hráč účinkům stárnutí vyhne a nic se nestane. jestliže
hodíte méně, než je požadované číslo, potom hráč zestárne a musí hodit kostky podle
Tabulky výsledků stárnutí. Použijte výsledek hodu stárnutí na hráče a zapište ihned do
týmové soupisky. Stárnutí je přirozený proces, takže výsledky z Tabulky stárnutí nemohou
být odstraněny Lékárníkem nebo Regenerací, nebo čímkoli jiným! Ignorujte jakýkoli Hod na
stárnutí, který by snížil danou vlastnost o více než 2 body nebo pod hodnotu 1.
TABULKA VÝSLEDKŮ
STÁRNUTÍ
2K6
2–8
9
10
11
12
VÝSLEDEK
Zisk Nepříjemného zranění
Snižuje hráčovu AV o 1 bod
Snižuje hráčovu MA o 1 bod
Snižuje hráčovu AG o 1 bod
Snižuje hráčovu ST o 1 bod
48
Hodnocení týmu (Team ratings)
Všechny týmy účastnící se ligy musí mít týmové hodnocení. Je založeno na "Spike! Magazine týmovém hodnotícím systému" a je to
velmi dobrý ukazatel týmové schopnosti a účinnosti na hřišti Blood Bowlu. U dvou týmů se stejným týmovým ratingem se očekává,
že bude velmi vyrovnané utkání, zatímco jestliže má jeden tým rating značně vyšší než protivník, tak by měl utkání snadno vyhrát.
Při výpočtu týmového ratingu nejdříve vypočítejte celkovou hodnotu týmu ve zlatě. Pak nezapomeň zahrnout i všechny peníze v
pokladně do součtu. Za každých 10 000 zlatých, které jsou v týmu, obdrží 1 bod týmového ratingu. To zní jako obtížné počítání, ale je
to ve skutečnosti docela snadné. Jen vezmi celkovou hodnotu týmu a odstraň poslední čtyři nuly. Například tým začíná s hodnotou
1 000 000 zlatých má týmový rating 100 bodů.
Dále spočítejte celkový součet všech bodů hvězdných hráčů, které patří hráčům ve vašem týmu. Podělte toto číslo 5, zaokrouhlete
dolů a přičtěte výsledek k bodům vypočítaným výše. Například, jestliže hráči v týmu měli celkem 60 bodů hvězdných hráčů, pak
60:5=12, takže 12 bodů bylo přidáno do týmového ratingu. Všimněte si, že body hvězdného hráče, pokud jde o hráče v týmu, jsou
používány i tehdy, když musí vynechat utkání kvůli zranění.
Když trenér vypočítá týmový rating, měl by jej zaznamenat na týmovou soupisku. Všimněte si, že všechny začínající týmy mají
týmový rating 100 bodů.
Pokladna (Treasury)
Každý trenér začíná ligu s pokladnou 1 000 000 zlatých, za které koupí svůj tým. Když vytváří ligový tým, tak si trenér může schovat
část peněz místo utracení všeho při sestavě týmu, tak aby měl nějakou ušetřenou hotovost v záloze, bude-li to nezbytné. Trenér musí
sledovat, kolik peněz jeho tým v pokladně má, zapisováním tohoto množství na týmovou soupisku.
Záznam utkání (Match records)
Na zadní straně listu týmové soupisky je Záznam utkání, pro zaznamenání informací okolo zápasu, když tým hraje. Zaznamenávejte
zde zápasy hrané vaším týmem. Trenér by měl zapsat jméno protivníka, skóre a množství neštěstí způsobených každým týmem, právě
tak jako branky a zápasová vítězství, a jakékoli krátké poznámky o hře.
49
HRANÍ LIGOVÝCH ZÁPASŮ (PLAYING LEAGUE
MATCHES)
Ligové zápasy mají své vlastní herní pořadí, do kterého patří předzápasová a pozápasová činnost, stejně tak, jako samotný zápas.
Uposlechněte toto pořadí pro každé ligové utkání, které hrajete, včetně jakýchkoli turnajových zápasů.
1. Předzápasová část (Pre-Match sequence)
1. Nájem freeboterů, kouzelníků a hvězdných hráčů
2. Hod na Tabulku počasí
3. Výpočet Návštěvnosti
4. Výpočet Nevýhody
5. Hod na Tabulku nevýhody
6. Hod na Nepříjemná zranění
2. Zápas (The match)
1. Výkop
2. Kolo přijímajícího týmu
3. Kolo vykopávajícího týmu
Atd...
3. Pozápasová část (Post-Match sequence)
1. Výpočet Zisku týmu
2. Udělení ceny NEJ a vyhotovit Hody hvězdného hráče
3. Hod na Tabulku faktoru fanoušků
4. Nákup nových hráčů a trenérského personálu
5. Výpočet nového týmového hodnocení - rating
PŘEDZÁPASOVÁ ČÁST HRY (PRE-MATCH SEQUENCE)
Předzápasová část se musí použít před každým ligovým utkáním, které hrajete. Tato část je rozdělena na šest kroků, které jsou
popsány níže:
1. Nájem freeboterů, kouzelníků a hvězdných hráčů
Ne každý talentovaný hráč Blood Bowlu může vstoupit do jednoho z proslulých týmů. Jsou zde i takoví, kteří jsou mylně vyřazeni
nebo nahrazeni, ti, kteří si nasadili příliš velkou cenu svých služeb, a také ti, kteří mají jakýkoli důvod nebýt spojeni s jediným
týmem. Přinejmenším jedna obyčejná útěcha je, že nemusí hrát, pokud nechtějí! Během let se vyvinula třída hráčů, která prodává své
služby na zápas. Tito hráči se nazývají Freeboteři.
Freeboteři cestují od zápasu k zápasu, přijíždějí několik hodin před začátkem utkání. Shromažďují se na dohodnutém místě, obvykle v
místní krčmě, kde se s nimi mohou setkat trenéři obou týmů a udělat nabídky. Nájem freebotera není levný, ale jestliže máte dost
peněz, pak mohou být klíčem k vítěznému utkání!
Každý trenér si může najmout jednoho nebo více freeboterů na začátku ligového utkání. Můžete si najmout jen freebotery pro ligová
utkání, nesmí být použiti pro jednorázovou hru. Freeboter stojí polovinu normálního nájemného, ale bude hrát pouze jeden zápas.
Například freeboter člověk útočník by stál 90 000 : 2 = 45 000 zlatých za nájem na jeden zápas.
Kouzelníci jsou také najímáni v této době (podívej se na pravidla pro kouzelníky). Všimněte si, že cena kouzelníka není poloviční!
Trenér si může najmout pouze freebotera, který by mohl normálně hrát pro jeho tým, takže trenér lidského týmu může najímat pouze
hráče z lidského týmového seznamu nebo hvězdné hráče, kteří budou hrát pro lidské týmy. Navíc jakýkoli freeboter nemůže zvýšit
počet hráčů v týmu nad 16.
Hvězdní hráči smějí být najímáni pouze pro jednotlivá utkání ligových zápasů. Nájemní cena Hvězdného hráče je uvedena jako druhá
cena na kartě Hvězdného hráče. To znamená, že úplné náklady (čili první cenu) za Hvězdného hráče budete platit pouze tehdy, když
bude používán jako člen týmu v neligových zápasech.
Jestliže se váš týmový komisař nerozhodne jinak, smrt a vážné zranění uvalena na hvězdného hráče se mažou po zápase. Komisařové,
kteří jsou rádi, že vedou zvláštní záznamy o sledování životní dráhy a o zraněních hvězdných hráčů v zápasech a tato zranění
převádějí do dalších her, kde hvězdný hráč hraje (pokud už nezemřel!), to mohou klidně dělat.
2. Počasí (The Weather)
Trenér, který hází na Tabulku počasí, přečte z listu jaké počasí bude během tohoto zápasu.
50
3. Návštěvnost (The Gate)
Počet fanoušků, kteří navštívili utkání, se nazývá "návštěvnost". Je nutné znát návštěvnost, aby se mohly vypočítat týmové zisky na
konci hry, a rozhodně je to zajímavý fakt pro vaši vlastní potřebu! Pro výpočet, kolik fanoušků zápas navštívilo, sečtěte faktory
fanoušků obou týmů, které hrají, dohromady, a pak hoďte tolik kostek kolik je součet. Sečtěte kostky dohromady, a pak vynásobte
1 000 - tento výsledek je počet fanoušků, kteří navštívili utkání.
TABULKA PRO HODY NA
Například: Dva týmy se sečteným faktorem fanoušků 6 hrají zápas. Je hozeno šest
NEVÝHODU
kostek a padlo 1, 2, 3, 4, 5, a 6, což je dohromady 21. Součet je násobený 1 000, pro
konečnou návštěvnost zápasu, což znamená, že 21 000 ječících fanoušků přišlo
Rozdíl mezi
sledovat hru.
týmovými ratingy
Počet hodů
0 – 10
0
11 – 25
1
4. Nevýhody (Handicaps)
26 - 50
2
Týmy, které cítí, že jsou v nevýhodě, zkoušejí všechny druhy podvodných metod, aby
"srovnali vyhlídky" v zápase. Zatímco jindy patří mezi poražené týmy, někdy je to
51 – 75
3
inspiruje a hrají nad svůj normální standard. Hod na nevýhodu umožňuje, že se tyto
76 – 100
4
věci přihodí i během vaší hry. Níže hodnocený tým v zápase získává několik hodů na
101+
4+ výběr pátého
Tabulku nevýhody, jak je ukázáno na diagramu dále.
výsledku dle vaší
volby
5. Hod na Tabulku nevýhody
Jakmile víte kolik kostek na handicap máte, tak z následující tabulky zjistíte, jaké výhody váš tým pro zápas získává. Následující
"všeobecná pravidla" aplikuj na všechny výsledky z Tabulky nevýhody:
• Hoď na tabulku a výsledek ihned použij, pokud můžeš, pak teprve udělej další hod, a tak dále, až do vyčerpání všech hodů.
Jestliže si můžete vybrat výsledek, pak to udělejte až po všech vašich hodech.
• Opakujte hod pro jakýkoli stejný výsledek.
• Žádný výsledek nevýhody nemůže být použit více než jednou.
• Popis níže vám řekne, kdy můžete použít výsledek nevýhody a jaký má účinek na hru.
TABULKA NEVÝHODY (K66)
11–12
13–14
15–16
21–22
23–24
25–26
31–32
33–34
35–36
41–42
43–44
45–46
51–52
53–54
55–56
61–62
63–64
65–66
Extra trénink: Váš tým se celý týden tvrdě připravoval na tohoto protivníka. Můžete si vzít extra týmový Re-roll a použít jej pouze v
tomto zápase.
Intenzívní trénink: Jeden hráč je opravdu psychicky připraven na toto víkendové utkání, neboť se na něj velmi tvrdě připravoval. Vyber
hráče ze svého týmu. Ten si může vzít, pouze pro tento zápas, extra dovednost, stejně, jakoby házel na novou dovednost podle výsledku
na tabulce hvězdného hráče.
Inspirace: Jeden z vašich hráčů se při sledování nepřátelského týmu při jeho předešlém zápase naučil pár triků. Vyberte hráče z vašeho
týmu a dejte mu extra NEJ. Jestliže tyto přidané body stačí, aby získal novou dovednost, pak ji ihned vygenerujte.
Já jsem nejlepší!: Dva náhodně vybraní hráči soupeřova týmu odmítají v tomto zápase nastoupit na hřiště ve stejnou dobu. Pouze jeden
z nich může být postaven na hřiště na začátku každého nástupu.
Zlé zprávy: Urážlivé historky, které jste rozšířili, srazily faktor fanoušků nepřátelského týmu na polovinu (zaokrouhleno nahoru), pouze
pro toto utkání.
Ilegální drogy: vyhlaste tuto specialitu ihned (teď!). Můžete si vybrat jednoho hráče z vašeho týmu a dát mu pro toto utkání +1 ST nebo
+1 AG.
Morleyova pomsta: Týmové nápoje nepřátelského týmu byly otráveny silným projímadlem. K3 náhodně vybraní protihráči se tohoto
nápoje napili a musí si hodit K6 před každým výkopem. Jestliže padlo 1-3, tak jsou zaneprázdněni jinak a nemohou se zúčastnit tohoto
nástupu. Když padne 4-6, tak mohou být postaveni normálně.
Čichací sůl: V tomto zápase musíte hodit pro přesun hráčů z boxu KO do boxu Náhradníci 2 a více na kostce.
Mince v dlani: Automaticky vyhráváte los mincí pro začátek zápasu.
Osud a beznaděj: Nepřátelský tým se necítí inspirován. Jeho týmové Re-rolly jsou v prvním poločase zmenšeny na polovinu
(zaokrouhli dolů).
To jsem nebyl já!: Jeden náhodně vybraný hráč nepřátelského týmu se stává trochu agresivním při očekávání dnešního "vítězného
tance" a je zatčen! Zmešká tento zápas.
Ten chlapec má talent: Na vašem posledním zápase jste spatřili talentovaného fanouška v úplné výzbroji, a on souhlasil s hrou pro váš
tým. Pro toto utkání přidejte jednoho hráče na jakékoli pozici na vaši týmovou soupisku. Hráč opustí týmovou soupisku, jakmile zápas
skončí. Všimněte si, že tímto způsobem můžete přidat 17. hráče do zápasu.
Huh, kde to jsem!?: Jeden náhodně vybraný protihráč byl venku celou noc na flámu a není vůbec připraven na zápas. Pravidlo Tupec,
které se aplikuje na Ogry, aplikujte v tomto utkání na tohoto hráče.
Podplacený rozhodčí: Uspořádali jste sbírku k "přesvědčení" rozhodčího, že vaši hráči jsou milá a čistotná parta kamarádů! Můžete
ignorovat první trest udělený vašemu týmu.
Boxer: Vámi zvolený hráč vašeho týmu se v tomto utkání počítá, jako by měl dovednost Mocný úder.
Virus: Neznámá nemoc, která vypukla v nepřátelském týmu, vyřadila nemocné členy party ze hry. Jakýkoli protihráč s nepříjemným
zraněním je příliš nemocen na to, aby se zúčastnil tohoto zápasu.
Železný muž: Jeden náhodně vybraný hráč vašeho týmu se rozhodl hrát tvrdě po celý zápas, bez ohledu na následky – ovšem ve
skutečnosti nemůže být zraněn! Jestliže protihráč přehodí jeho obranu, tak je pouze Omráčen!
Bzzzing!: Jeden z vašich hráčů si dal silnou kávu při očekávání dnešní hry. Pro tento zápas získá zvláštnost Výskok a zvláštnost
Zuřivost, ale automaticky selže při jakémkoli pokusu o zvednutí, zachycení nebo chycení míče.
6. Nepříjemná zranění (Niggling Injuries)
V lize může hráč získat odporná "nepříjemná zranění", která mohou způsobit zmeškání zápasu (podívej se na pravidla zranění).
Jestliže jakýkoli hráč v týmu utrpěl nepříjemné zranění, pak jejich trenér musí nyní házet kostkou, aby se poznalo, zda hráč nezmešká
tento zápas. Hoďte jednou kostkou pro každé nepříjemné zranění: jestliže na jakékoli kostce padne 1, tak hráč musí toto utkání
vynechat. Hráč vynechá jen jeden zápas, bez ohledu na to, kolik 1 bylo hozeno. Jestliže na všech kostkách padlo 2 a více, pak se smí
hráč účastnit utkání jako normálně.
51
POZÁPASOVÁ ČÁST (POST-MATCH SEQUENCE)
Musíte projít následujících pět kroků po každém ligovém utkání, které hrajete:
1. Pokladna (Treasury phase)
Na konci zápasu získává každý tým poplatek za hru podle pravidel od majitele
stadiónu, kde se utkání hrálo. Množství příjmu představuje peníze, které zbyly po
zaplacení všech výloh. Týmy s vyšším ratingem dostanou méně zlata, neboť musí více
zaplatit hráčům v týmu a na jiné výlohy.
Za účelem vypočítání zisku hází každý trenér kostkou, a pak v průsečíku svého ratingu
a návštěvnosti v Tabulce zisku (viz níže) uvidí, jaký modifikátor přidá k hodu kostkou.
Modifikovaný hod kostkou je násoben 10 000 a tolik zlatých je přidáno do týmové
pokladny. Například, jestliže modifikovaný hod byl 5, tak si trenér může přidat 50 000
zlatých do pokladny.
Tabulka zahrnuje i záporné modifikátory, které snižují hod kostkou. S modifikovaným
výsledkem menším než 0 jednejte jako s 0 (tj. tým nedostane vůbec žádné peníze, ale
nemusí ani platit žádné peníze z pokladny).
TABULKA ZÁPASOVÉHO ZISKU
Týmové hodnocení (rating)
Návštěvnost
1-99 100-125 126-150 151-175 176-200 201-225 226-250 251-275 276-300 301+
+1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
0 – 20 000
+2
+1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
20 001 – 40 000
+3
+2
+1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
40 001 – 60 000
+4
+3
+2
+1
0
-1
-2
-3
-4
-5
60 001 – 80 000
+4
+3
+2
+1
0
-1
-2
-3
-4
80 001 – 100 000 +5
+5
+4
+3
+2
+1
0
-1
-2
-3
100 001 – 120 000 +6
+6
+5
+4
+3
+2
+1
0
-1
-2
120 001 – 140 000 +7
+7
+6
+5
+4
+3
+2
+1
0
-1
140 001 - 160 000 +8
+9
+8
+7
+6
+5
+4
+3
+2
+1
0
160 001+
Vítězství v zápase: +1
Zápasový zisk = (Hod kostkou + Modifikátory) x 10 000
2. Hody hvězdného hráče (Star Player Rolls)
V ligových zápasech může hráč získávat Body hvězdného hráče, které mu umožní na konci zápasu Házet na hvězdného hráče. Tato
fáze je využita každým trenérem k aktualizování Bodů hvězdného hráče, které hráči z jeho týmu získali a udělat hod hvězdného hráče
pro hráče ve svém týmu.
TABULKA FAKTORU FANOUŠKŮ
3. Faktor fanoušků (Fan Faktors)
Týmový Fan faktor nesmí být samovolně změněn jakmile začala liga. Místo toho
po každém utkání hází každý trenér kostkou, zda se jeho Fan faktor nezměnil.
Hoď K6, přičti nebo odečti modifikátory a výsledek vyhledej v Tabulce faktoru
fanoušků. Jakákoli změna týmového Fan faktoru musí být zaznamenána
v týmové soupisce. Není žádné omezení, jak vysoký může Fan faktor být, ale
nemůže být nikdy menší než 1.
MODIFIKÁTORY
Vítěz v zápase = +1
Poražený v zápase = -1
Tým umístil 2+ TD = +1
Tým způsobil 2+ neštěstí = +1
Za každých 10 faktorů fanoušků = -1
Turnajové semifinále = +1
Turnajové finále = +2
K6
1 a méně
2–5
6 a více
Výsledek
Faktor fanoušků klesne o 1 bod
Faktor fanoušků zůstává stejný
Faktor fanoušků se zvýší o 1 bod
52
4. Nákupy (Purchases)
V této fázi mohou trenéři nakupovat nové hráče do svého týmu, buď jako náhradu za hráče, kteří byli zabiti během zápasu, nebo jako
nové hráče, kteří budou přidáni do týmu. Nový trenérský personál (tj. pomocní trenéři, roztleskávačky, lékárníci apod.) se smí také
nakupovat. Trenér může také nakupovat dodatečné týmové Re-Roll žetony pro svůj tým. Nový týmový re-roll žeton stojí
DVOJNÁSOBEK ceny z týmového seznamu.
Jestliže trenér najímá nového hráče do týmu, který již 16 hráčů má, pak jeden ze starých hráčů musí odejít a udělat mu místo. Zkrátka
se vysloužilý hráč vyškrtne ze soupisky týmu a výsledné místo se vyplní detaily nového hráče. Každého hráče, který odchází do
výslužby, může trenér přidat zdarma k týmu jako extra pomocného trenéra. Jestliže trenér chce, tak může hráče poslat na odpočinek i
tehdy, když nepřijímá nového hráče na jeho místo.
5. Aktualizace týmové soupisky (Update Team Roster)
Tato fáze je používána pro kontrolu, že oba trenéři soupisku týmu aktualizovali a vyplnili správně. Týmová hodnota ve zlatých,
celkový součet bodů hvězdného hráče a týmový rating musí být přepočítány na konci každé hry. Jakékoli poznámky nebo postřehy
mohou být do soupisky týmu zaznamenány v této době. Na zadní straně týmové soupisky je prostor, který může být použit k
zaznamenání výsledků zápasů, který tým hrál.
Mimochodem, ačkoli většina trenérů Blood Bowlu se nepropůjčí k použití jakýchkoli podvodných taktik, aby zvítězili, padělání
soupisky týmu je tak těžký zločin, že by správný trenér na takovou věc neměl ani pomyslet. Dost řečí, doufejme...
ODSTOUPENÍ (CONCEDING)
Jestliže jeden trenér odstoupí ze zápasu, potom vítěz získá všechny peníze poraženého (za návštěvnost) a jeho cenu NEJ, a smí si
přidat +2 ke svému hodu na faktor fanoušků. Poražený navíc automaticky ztrácí jeden bod faktoru fanoušků a nesmí házet na nový
faktor. Jakýkoli hráč z poraženého týmu, který má 51 nebo více BHH, odejde z týmu, pokud na K6 padne 1-3. Házejte zvlášť pro
každého hráče s 51 či více BHH, aby se zjistilo, zda odejdou.
53
TURNAJE
V krátkém období po zhroucení NAF nebyly žádné turnaje a žádné soutěže. Týmy prostě hrály "jednorázové" hry za jakékoli peníze.
Ale netrvalo to dlouho a Cabelvision networks a další významní sponzoři Blood Bowlu se spojili a začali pořádat turnaje o velké ceny
pro týmy, kterým se podařilo probojovat do finále. Zakrátko se čtyři turnaje staly nejdůležitějšími a dychtivě očekávanými událostmi
Blood Bowlu v roce a brzy se začaly nazývat jako "Hlavní turnaje" nebo zkráceně "Hlavní (major)". Mezi tyto turnaje patří "Pohár
chaosu", "Dungeonbowl", "Turnaj o trofej magazínu Spike!" a samozřejmě samotný "Blood Bowl".
Majors se pořádají zhruba v tříměsíčním intervalu během roku. Pohár chaosu se koná na jaře, turnaj Blood Bowl v létě a turnaj
magazínu Spike! na podzim. Dungeonbowl se koná během tmavých zimních měsíců, kdy týmy nejvíce oceňují hru v hezkém
vyhřátém podzemním stadiónu spíše než v mrazivém chladu. Samozřejmě jsou výjimky - většina Severských týmů preferuje hru pod
bodem mrazu a tým Ledových pánů Mrazivých obrů se nemůže Dungeonbowlu účastnit vůbec, protože by se v teplém podzemním
stadionu rozpustili!
Každý turnaj se koná v jiné lokaci. Blood Bowl se pořádá v obrovském Císařském stadiónu v Altdorfu a Turnaj magazínu Spike! v
mořském lázeňském městě Magritta v Estalii. Dungeonbowl se koná na Trpasličím podzemním stadiónu v Barak-Varr (jeho
udržování je placeno, k velké trpasličí radosti, velkými výdaji Universitami kouzel).
Umístění Poháru chaosu se rok od roku mění a je vzácnost se dozvědět místo konání dříve než týden nebo dva před začátkem!
Bohužel to bývá velmi nepříjemné pro týmy, které se chtějí zúčastní Poháru chaosu a nejsou v blízkosti umístění, když se turnaj
vyhlásí, neboť pro ně může být nemožné dostat se na turnaj včas!
Hlavní turnaje jsou otevřeny pro všechny týmy, bez ohledu na to, jak si vedou v žebříčku. První tři týdny turnaje jsou chaotické a
neuspořádané a nazývají se vyřazovací (play-off). Během play-off se týmy účastní zápasů podle vlastní libosti, které si samy
zorganizují, neboť tady není žádná pravidelná tabulka.
Tým může v tomto období hrát jakékoli množství zápasů proti jakémukoli protivníkovi (ačkoli nemohou hrát proti stejnému
protivníkovi více než jednou). Týmy sčítají body za vítězné zápasy a na konci play-off čtyři týmy s největším počtem bodů postoupí
do semifinále. Vítězové semifinálových zápasů postupují do velkého finále o turnajovou trofej a (což je důležité) o velkou peněžní
hotovost!
54
PRŮBĚH TURNAJE
Ligový komisař má zodpovědnost za uspořádání a průběh turnaje, které se hrají v jeho lize. Na něm záleží kdy a jak se turnaje konají,
ačkoli doporučujeme hrát Hlavní turnaje v tříměsíčním intervalu během příslušné sezóny každý rok. Všeobecně dobrý nápad je, že
Ligový komisař deleguje na organizaci turnaje zástupce, kterým je zvolený trenér týmu účastnícího se ligy. To umožňuje komisaři,
aby se mohl koncentrovat na chod ligy celkově, bez pracovního vypětí, aby všechno kolem turnajů stihl sám!
Každý turnaj je hrán na pět týdnů a je rozdělen na tři fáze: play-off, semifinále a velké finále. Play-off se odehrává v prvních třech
týdnech. Nepoužívá se žádný pevný řád, místo toho si trenéři organizují zápasy sami. Tým smí hrát jakýkoli počet zápasů v play-off,
ale není dovoleno hrát více než jednou se stejným protivníkem. Na konci třítýdenního play-off období si trenér může vypsat své tři
nejlepší výsledky, aby se poznalo, zda jeho tým postoupí do semifinále. Trenér může vypsat i méně než tři výsledky, jestliže chce, ale
tím se redukují jeho šance na postup.
Mimochodem, všimněte si, že trenér, který vede v lize více než jeden tým, nesmí do turnaje vstoupit s více než jedním týmem. Toto
zaručuje, že jeden trenér neskončí se dvěma (nebo více!) svými týmy v semifinále...
Každý tým získá 15 bodů za každou hru, kterou vyhraje, 5 bodů za každou hru, kterou prohraje, plus počet Touchdownu, které dali ve
všech těchto třech zápasech, mínus počet Touchdownů, které v těchto zápasech dostali. Čtyři týmy s největším počtem bodů postoupí
do semifinále. Jakýkoli nerozhodný výsledek je rozhodnut porovnáním týmových ratingů, tým s vyšším ratingem postupuje.
Čtyři postupující týmy jsou v semifinále seskupeny do dvojic náhodným losem a musí odehrát svůj zápas ve čtvrtém týdnu
turnajového období. Dva vítězové ze semifinále pak postoupí do velkého finále, které je hráno v pátém týdnu. Dva poražení
semifinalisté mohou hrát o 3. a 4. místo, pokud chtějí.
Poznámka designéra: Protože jsou pouze čtyři týmy v semifinále, tak je skóre v play-off velmi významné, takže může vést k
některým poměrně podvodným (ačkoli ne přísně zakázaným) aktivitám, když se trenér zoufale snaží uspořádat zápasy, které by mu
daly velký zisk mnoha bodů. Za účelem zajištění, aby všechny vrcholové týmy měly šanci postoupit z play-off bez používání
podvodných taktik, udělejte turnaj tak, aby jakákoli liga s více než osmi týmy používala před semifinálovým stupněm ještě stupeň
čtvrtfinálový.
Výzvy (Challenges)
Trenérům by bylo umožněno vyloučit silné týmy ze semifinále odmítnutím jakéhokoli zápasu v play-off proti nim. Aby se zastavily
tyto pokoutné a naprosto opovrženíhodné praktiky, tak má jakýkoli trenér povoleno vydat psanou výzvu k zápasu pro nepřátelského
trenéra. Trenér smí vydat maximálně jednu psanou výzvu týdně během play-off. Výzva je dána turnajovému organizátorovi, který ji
předá vyzvanému trenérovi a přijme jeho odpověď. Vyzvaný trenér musí odpovědět jednou z následujících odpovědí ještě ten den,
kdy přijal výzvu:
Akceptování: Vyzvaný trenér souhlasí s utkáním a tyto dva týmy hrají jako normálně.
Odmítnutí: Vyzvaný trenér smí odmítnout hrát utkání. To se počítá jako výhra 2-0 pro vyzývatele. Žádné Body hvězdného hráče,
Hotovost nebo Faktor fanoušků nejsou získány nebo ztraceny za toto utkání.
Náhrada: Vyzvaný trenér se smí zeptat jiného trenéra, jestli nechce hrát zápas místo něj. Náhradní trenér se musí účastnit turnaje a
nesmí hrát proti vyzývateli podruhé. Jestliže se takový najde, pak vyzývající trenér musí přijmout hru s náhradníkem, jinak se mu
zápas počítá jako prohraný 0-2.
55
JISKŘÍCÍ OCENĚNÍ (THE GLITTERING PRIZES)
Ačkoli sláva za vítězství trofeje Hlavního turnaje je mnohými týmy považována za důvod k účasti, mnoho týmů (jestli ne většina) je
motivováno šancí získat velkou hotovost, kterou sponzoři turnaje nabídnou vítězi. Jsou zde často i další vedlejší výhody pro vítěze
Hlavního turnaje, jako jsou lukrativní sponzorské dohody nebo zvláštní odměny.
Cena v hotovosti a jakékoli zvláštní odměny jsou popisovány později, ale navíc vítěz Hlavního turnaje vždy získá speciální trofej.
Obrázky trofejí jsou na webu (www.bloodbowl.com) a můžete si tyto obrázky vytisknout a používat je jako trofeje. Doufáme, že si
stáhnete trofeje Blood Bowlu velmi brzy. Trofeje poskytují také prospěch týmu v jakýchkoli hrách, které hraje, pokud ji má. Za
každou trofej týmu máš právo na speciální "Trophy re-roll" jednou za zápas. Tento re-roll je používán stejně jako Týmový re-roll, až
na to, že může být použit pouze jednou za zápas ( ne za jeden poločas).
THE SPIKE! MAGAZINE TROPHY
Toto ocenění, které vypadá jako mithrilový bodec položený na úchvatném podstavci, je uděleno
týmu, který vyhrál Turnaj magazínu Spike!. Navíc k této trofeji získá vítěz turnaje hotovost
200 000 zlatých, zatímco druhý dostane 100 000 zlatých. Navíc, protože držitel Spike! trofeje
získá prostorné a (obvykle) kladné vyjádření v magazínu Spike!, se týmový faktor fanoušků zvýší
o několik bodů rovných hodu kostkou. Toto zvýšení je stálé, dokonce i poté, co museli předat
trofej následující rok zpět.
Jestliže se turnaj organizátorům líbil, tak může také udělit po finálovém utkání ocenění Spike!
magazínu Hráč roku. Toto ocenění se uděluje hráči v lize, který má nejvíce Bodů hvězdného hráče
a tato cena zvyšuje jeho týmový faktor fanoušků o 1 bod nastálo. Všimněte si, že hráč nemusí být
ani v jednom týmu, které se zúčastnily finále nebo dokonce turnaje, aby mohl přijmout cenu.
THE DUNGEONBOWL
Dungeonboel je hrán, jak napovídá jeho jméno, v podzemí. Původně začínaly dva týmy na protějších
stranách malého podzemního komplexu s myšlenkou dostat se do protivníkovy výchozí pozice s míčem a
skórovat Touchdown, ale posléze se hra rozšířila na normální velikost hřiště - které je jen náhodou
umístěno v podzemí!
Dungeonbowl je pod záštitou deseti Univerzitami magie a každá Univerzita také sponzoruje jeden tým
účastnící se turnaje. Ačkoli původní záměr byl vyřešení sporu o to, která Univerzita byla nejmocnější, a
měla to být jednorázová záležitost, Dungeonbowl se již hraje přes 20 let a nejeví známky ukončení v
dohledné budoucnosti. Nynější držitelé poháru jsou Vynheim Valkyries, které byly podporovány
Jantarovou univerzitou na posledním Dungeonbowlu. Samozřejmě, jiné Univerzity říkají, že to byla náhoda
a pečlivě sledují podobu nejlepších týmů při přípravě na další Dungeonbowl. Nehledě na to, tato otázka se
vyřeší až v budoucnu - jestli vůbec.
Právě tak jako zisk velkolepé Dungeonbowl trofeje, získají vítězové hotovostní cenu 150 000 zlatých,
zatímco poražený finalista dostane 100 000zlatých. Navíc, vítězný tým získá speciální kontrakt s
Univerzitou, která jej podporovala. Tento kontrakt umožňuje týmu pronájem Kouzelníka za 25 000 zlatých namísto obvyklého
poplatku 50 000 zlatých po celou sezónu. Tento kontrakt platí dokonce i pro týmy Trpaslíků, Hobitů a Nemrtvých, třebaže normálně
nemají povoleno mít kouzelníka (viz pravidla Speciální kouzelníci).
THE BLOOD BOWL
Nejžádanější trofej je Bloodweiser Blood Bowl Championship Winners Trophy, obvykle známá
jako Blood Bowl. Původně byla tato cena udělována vítězi finálového utkání mezi NFC a AFC
konferencemi, ale nyní se cena uděluje vítězi Open turnaje Blood Bowl. Před rokem 2461 byly
zápasy na šampionátu Blood Bowlu docela přátelské - ale soutěživé - události, hrané čistě pro
udělení statutu Nejlepší tým Světa vítězi. Avšak s příchodem velkopodniků, jako je Bloodweiser
Corporation, soutěž udělala významný krok v popularitě. Říká se, že peněžní cena a sponzorská
dohoda s Bloodweiserem, má pro vítěze během následujícího roku hodnotu přes milión korun. Je
to také trofej Blood Bowlu sama o sobě, jinak známá jako Vítězná cena Buddy Grafsteina, po
prvním předsedovi Bloodweiseru. Je vyrobena ze solidního Trpasličího zlata, které je extrémně
cenné. Tato hodnota způsobila, že originální trofej byla mnohokrát ukradena a ve skutečnosti je
nyní vyrobena již čtvrtá trofej!
Vítěz turnaje Blood Bowl dostane samozřejmě trofej a 350 000 zlatých, plus sponzorskou dohodu s Bloodweiserem, který přidává 20
000 zlatých na každý zápas, který tým hraje, když vlastní trofej. Poražený finalista získává jako cenu útěchy 150 000 zlatých. Avšak
pro hráče je nejdůležitější odměna Blood Bowlu Player, medaile udělovaná každému hráči (obou týmů), který se zúčastnil finále. Zisk
Hráčské medaile Blood Bowlu je velmi ceněno, takže každý jednotlivý hráč, který se zúčastní finále Blood Bowlu, se počítá jako by
vyhrál cenu za Nejužitečnějšího hráče a získává 5 Bodů hvězdného hráče, to vše ještě navíc k cenám za nejužitečnějšího hráče, které
jsou rozdávány normálně po každém utkání.
56
POHÁR CHAOSU (THE CHAOS CUP)
Jak poznáte, když se podíváte na trofej, Pohár chaosu není úplně nejpřitažlivější objekt pro vítězství.
Nicméně, získal druhé postavení po Blood Bowlu. Původně byl znám jako Putovní pohár Bílé lebky
a byl hrán osmi vrcholnými týmy z AFC, zatímco vítězové konference soutěžily v Blood Bowlu. Se
zhroucením NAF v 88 se pohár chaosu stal první trofejí nového stylu "otevřených" turnajů.
Vítěz turnaje Poháru chaosu získává Pohár chaosu a podíl z 350 000 zlatých v hotovosti. Kolik
přesně získá vítězný tým je rozhodováno náhodně, a může se stát, že poražený finalista dostane více
peněz než vítěz! Pro zjištění jakou hotovost vítěz dostane, hoď kostkou a podívej se na tabulku níže.
Vítěz Poháru chaosu má i další mimořádný prospěch. Bohové Chaosu mají zvláštní zájem o osud
týmu, který obdrží Pohár chaosu, což vypadá, že tým má neobyčejné štěstí, jestliže vlastní trofej. Pro
znázornění tohoto božího štěstí má tým povoleno házet jednou na Tabulku nevýhody v každé hře,
kterou hraje, když vlastní trofej. Tento hod je navíc k jiným hodům.
TABULKA ZISKU POHÁRU CHAOSU
K6
Získané peníze za vítězství
Poražený finalista
100 000 zl
250 000 zl
1–2
200 000 zl
150 000 zl
3–4
300 000 zl
50 000 zl
5-6
Vítěz je tým Chaosu, Nurgle, Severský tým nebo Skřetí tým.…………….…. +1
Vítěz je tým Lesních elfů, tým trpaslíků nebo tým Vznešených elfů……..…….-1
OSTATNÍ TURNAJE (Others tornaments)
Čtyři Hlavní turnaje (Major) nejsou jediné soutěže v Blood Bowlu, které se konají během roku. Koná se mnoho dalších turnajů,
řadících se, co do velikosti, k místním událostem zahrnujících jen hrstku týmů, až k opravdu pompézním událostem, které soupeří ve
významu s Hlavními turnaji. Jakýkoli ligový komisař, který se na
organizování těchto méně důležitých dodatečných turnajů cítí, je může
zorganizovat. Ovšem je dobré udržovat počet dodatečných turnajů
docela nízký, jinak bude komisař (nehledě na trenéry) zahlcen počtem
zápasů, které se musí hrát. Taktéž ceny za menší turnaje
by měly být udržovány na nízké úrovni a celková výhra (dohromady
pro vítěze i poraženého) by neměla nikdy převyšovat 150 000 zlatých.
Všimněte si, že Trophy Re-rolly se udělují jen jako trofeje Hlavního
turnaje.
Dva příklady typických malých (minor) turnajů jsou Vzdálený Albion
(Far Albion) a Kmenová liga Goblinů (Goblin Tribal Leeg). Turnaj Far
Albion je jeden z důležitějších menších turnajů. Koná se na vzdáleném
ostrově Albion na severozápadě Starého světa za Mořem drápů, což
znamená, že pouze jeden nebo dva týmy Starého světa přijedou na
ostrov bojovat proti místním Blood Bowl týmům. Pohár turnaje Far
Albion (jinak zvaný FA pohár) býval úžasnou trofejí, hustě pokrytý
diamanty a potažený smaragdy. Bohužel byl v roce 2145 ukraden a
musel být dočasně nahrazen cínovou replikou. Zdá se, že se originální
FA pohár už nikdy neobjeví, neboť již otlučená stará cínová replika má
velkou sentimentální hodnotu, zvláště pro místní týmy Albionu. Cena
za vítězství v turnaji se skládá z trofeje a 120 000 zlatých, rozdělených
na 80 000 zlatých pro vítěze a 40 000 zlatých pro poraženého.
Na druhém konci se nachází Goblin Tribal Leeg (Gobliní domorodá
liga). Tento turnaj byl svého času stejně slavný jako Turnaj magazínu
Spike!, jenže většina Gobliních týmů si nemůže dovolit cestovat do
odlehlé Estalie ze svých domorodých brlohů v Darklandu, a v každém
případě Goblini nenávidí hru ve světlých, slunných podmínkách, kde se
hraje turnaj Spike! Turnaj GTL nemá žádnou trofej nebo peněžitou
odměnu, jelikož je téměř nemožné pro hráče Goblinů, aby byla nějaká
trofej a dva různé týmy na stejném místě ve stejnou dobu a jakákoli peněžní odměna je pravidelně ukradena před finálovým zápasem!
To znamená, že všichni vítězové GTL získávají pouze nehynoucí podporu obrovské hordy Gobliních fanoušků, kteří doprovází tým
sem a tam po Starém světě, kde sledují jejich hru. Jestli být sledován sem a tam po Starém světě obrovskou armádou Gobliních
fanoušků je ve skutečnosti dobrá věc, záleží na názoru, avšak zcela jistě to zvyšuje návštěvnost, takže tým získává peníze vždy, když
se hraje nějaké utkání!
57
STADIONY
Originál uveden v Citadel Journal #21 and Blood Bowl Compendium #1
Vlastníte skupinu 16 hráčů Blood Bowlu? Čtyři Hvězdné hráče? Osm Re-roll žetonů? Kouzelníka? Lékárníka? Mnoho asistentů
trenéra a roztleskávaček? Máte vše? Jste velice bohatý!
Ale vážně. Přijde doba, kdy doslova nebudete mít za co utrácet vaše zlaté mince. Všechny peníze zvedají vaše týmové hodnocení. Jak
tedy vylepšit nějaký vklad, aby se nesnížilo vaše týmové hodnocení a měli jste z něj prospěch? Následující tabulka vám ukáže, co je
k dispozici:
Tabulka domácího hřiště:
Typ domácího hřiště
Stadión
(Stadium)
Hlavní tribuna
(Grandstands)
Terasy
(Terraces)
Skorotribuna
(Not-So-Grandstand)
Faktor fanoušků
Zvýšení* Modifikace
Cena
Extra
Re-Roll
Dostupný pro
Nedostupný pro
300,000 gp
3
+/-3
9+
Všichni další
Goblini
200,000 gp
2
+/-2
10+
Všichni další
Goblini
150,000 gp
1
+/-1
11+
Všichni další
Goblini, Elfové, Lesní elfové,
Vznešení elfové
100,000 gp
0
0
12+
Goblini
Všichni další
*Faktor fanoušků se zvětší "jednorázově", když hřiště nakoupíte.
Můžete koupit Terasy za 150 000 a později utratit dalších 50 000 za přeměnu na Hlavní tribunu, atd. Váš týmový Fan faktor se podle
toho zvedne. Cena hřiště je odečtena z vaší pokladny, ale stále se započítává do vašeho týmového hodnocení.
PRAVIDLA PRO DOMÁCÍ HŘIŠTĚ
Jestliže vlastníte domácí hřiště a hrajete doma, tak můžete určit jednu speciální Stranu domácích stoupenců (Home supporters
end/side). Toto musí být uděláno před výkopem. Jestliže je hráč domácího týmu odstrčen ze hřiště na určené straně, tak hoďte K6 a
jednejte podle výsledku z následující tabulky:
K6
1-4
5-6
Efekt
Zranění jako normálně
Zatlačen zpět do hřiště *
* Protože je to domácí hráč, tak jej fanoušci tlačí zpět do hřiště. Umísti hráče ležícího ve čtverci, kterým se dostal z hřiště.
Jestliže se jej protihráč rozhodl pronásledovat, tak bude odstrčen zpět, ale smí si sám vybrat čtverec (z dosažitelných), kam je
odstrčen. Pro hráče domácího mužstva se neháže ani na obranu ani na zranění.
Jestliže je hostující hráč odstrčen ze hřiště na Stranu domácích stoupenců, přidá si +1 k výsledku zranění (jiné modifikátory
se používají normálně).
Faul!
Jestliže je nějaký domácí hráč vyloučen za faul, hoďte K6:
K6
1- 4
5-6
Výsledek
Vyloučen jako normálně
Propuštěn beztrestně s výstrahou *
* Při 5 nebo 6 na kostce je soudce zastrašen skandujícími fanoušky a hráče nevyloučí. Můžete také diskutovat vaším
Hlavním trenérem o rozhodnutí jako normálně. Proto jsou domácímu týmu dovoleny dva pokusy na ponechání hráče na
hřišti.
Extra re-roll žeton
Na začátku každého poločasu hází domácí trenér 2K6. Jestliže se výsledek rovná číslu v tabulce, tak domácí tým získává mimořádný
týmový Re-roll, pouze pro daný poločas. To znázorňuje malé "povzbuzení" domácí strany pokřikujícími fanoušky, když hráči
vybíhají z tunelu na hřiště.
Jestliže tým již má osm Re-roll žetonů, tak si může vzít devátý! V jakémkoli jednom kole daného poločasu může domácí tým použít
dva Re-roll žetony. Může buď opakovat jednu neúspěšnou akci dvakrát nebo dvě neúspěšné akce jedenkrát. Pro použití druhého reroll žetonu na druhou neúspěšnou akci musí být první re-roll vyřešen, tzn. nesmíte dostat turnover po použití prvního re-roll žetonu.
58
Navíc existují ještě speciální pravidla pro domácí hřiště působící pouze na určité rasy.
RASOVÉ BONUSY
Hřiště nemrtvých
Na začátku každého domácího utkání může trenér nemrtvých házet K6 pro všechny čtyři jednotlivé strany/konce svého týmového
stadionu. Když padne 6, tak cizí fanoušci nevstoupí (nebo odejdou velmi krátce po vstupu!) do této části stadionu! Za každou hozenou
6 ztratí hostující tým jednu čtvrtinu svých fanoušků (Faktor fanoušků) pro tento zápas. Jestliže hostující tým má Fan faktor menší než
čtyři, pak bude redukován po 1 dolů (za každou hozenou 6) až k minimální hodnotě 0! Jakýkoli zlomek bude zaokrouhlen nahoru.
Když bude mít trenér Nemrtvých štěstí a hodí čtyři šestky, pak nebude mít hostující tým na zápase žádné své fanoušky! Ignorujte tato
pravidla, pokud jsou oba týmy Nemrtví.
Hřiště elfů a lesních elfů
Týmy Elfů a Lesních elfů, které vlastní hřiště, mají zvětšený svůj Faktor fanoušků o 1 u domácích zápasů. Za to vděčí všem svým
fanouškům, kteří sledují zápas ze stromů čnějících nad hřištěm!
Hřiště temných elfů a seveřanů
Hostující fanoušci si musí hodit K6 v poločase. Jestliže je výsledek 6, tak ihned opustí hřiště. Proč? Protože je zde příliš chladno! Fan
faktor hostujícího týmu bude nula až do konce utkání. Ignorujte tato pravidla jestliže hostující fanoušci jsou Temní elfové nebo
Seveřané.
Hřiště skavenů
Hostující fanoušci musí v poločase házet K6. Jestliže je výsledek 6, tak po zbytek zápasu budou fandit týmu Skavenů, protože párky v
rohlíku, které o přestávce snědli, obsahovaly Svůdný kámen (Warpstone)! Skavení trenér smí přidat protivníkův Fan faktor ke svému
vlastnímu pro zbytek zápasu. Fan faktor hostujícího týmu bude nula až do dalšího utkání. Ignorujte toto pravidlo jestliže jsou oba
týmy Skavení.
Hřiště trpaslíků
Trpaslíci vlastní "náhradní" klíč k šatně rozhodčího. Trpasličí trenér háže K6 v poločase. jestliže padlo 5 nebo 6, tak se trpaslíkům
podařilo "vylepšit" rozhodcovo poločasové občerstvení, aby vážně ovlivnilo jeho zrak! Trpaslíci mohou začít druhý poločas
s dvanácti hráči na hřišti aniž si toho rozhodčí všimne!
Hřiště skřetů
Skřetí hřiště mají podivnou tendenci stát blízko místní pece! Skřetí trenér v poločase hodí K6. Jestliže padlo 5 nebo 6 tak kouř chrlený
pecí zaplavil stranu nebo konec hřiště, kde jsou protivníkovi fanoušci. Fanoušci rychle odejdou, dříve než se udusí. Váš protivník
bude mít Faktor fanoušků nula pro zbytek zápasu.
Hřiště hobitů
Trenér Hobitů si v poločase hodí K6. jestliže padlo 5 nebo 6, tak se protivníkovi fanoušci nacpali příliš mnoha zmraženými buchtami,
mazaně dodávanými týmovým kuchařem Hobitů! Protože se fanoušci cítí velmi špatně z přejezení, tak nebudou ve druhém poločase
povzbuzovat s velkou vervou a nadšením. K jakémukoli Fan faktor hodu hostujícího týmu se přidává Záporný modifikátor (podívejte
se na Tabulku domácího hřiště). Hobití fanoušci (včetně hostujících fanoušků Hobitů) nejsou ovlivněni těmito pravidly, neboť jsou
zvyklí na snězení velkého množství buchet bez jakýchkoli žaludečních potíží.
Hřiště vznešených elfů
Hřiště Vznešených elfů jsou zázrakem ze stříbra a slonoviny se sedadly ze sametového čalounění a s nejdražším vstupným. Trenér
Vznešených elfů háže K6 na začátku hry. Při výsledku 6 odmítají soupeřovi fanoušci zaplatit (nebo si nemohou dovolit zaplatit!)
přemrštěné vstupné. Proto má hostující tým fanfaktor nula po celý zápas. Toto pravidlo se netýká hostujících Vznešených elfů a
Temných elfů (Vznešení elfové jsou odporně bohatí a co se týče stoupenců Temných elfů, tak ti zaplatí jakoukoli cenu, aby mohli
urážet fanoušky Vznešených elfů!)
Hřiště orků
Orčí trenér háže K6 na začátku hry. Pokud padlo 5 nebo 6, tak orčí "Waaagh" bude hlasitější než je běžné, takže si domácí strana
přičte pozitivní modifikátor (podívej se na Tabulku domácího hřiště) k jakémukoli Fan faktor hodu během celého zápasu!
Hřiště lidí
Lidský trenér háže kostkou při Výkopu. Při výsledku 5 nebo 6 "tvrdí" hooligans proniknou do sekce nepřátelských fanoušků. A
protože jsou taková družná parta, tak se rozhodnou zůstat a "dohlédnout" na hostující příznivce a díky rúzným zastrašovacím
metodám je drží potichu! Hod na Fanfaktor pro nepřátelský tým podléhá Zápornému modifikátoru (podívej se na Tabulku domácího
hřiště) po celý zápas.
Hřiště chaosu
Trenér Chaosu smí házet K6. Při hodu 5 nebo 6 dozírají bohové Chaosu na hru a prokazují přízeň domácí straně. Všechny Fanfaktor
hody pro domácí tým podléhájí Pozitivnímu modifikátoru (podívej se na Tabulku domácího hřiště) po celý zápas.Jestliže oba týmy
patří k Chaosu, tak se modifikátor aplikuje jen na domácí tým (konec konců, je to jejich hřiště!).
59
TERASY
Terasy mají sklon přitáhnout drsné stoupence. Označte před výkopem jednu stranu / konec.Jestliže jsou nějací cizí hráči vytlačeni do
této označené oblasti, tak přidej +1 k výsledku zranění.
SKOROTRIBUNA
Toto jsou ubohé pokusy chatrných gobliních dělníků vybudovat jakýsi druh stadionu. Následující zvláštní pravidla použijí:
Vznešení elfové
Snobští stoupenci Vznešených elfů odmítají vstoupit na "Skorotribunu". (Ve skutečnosti však neradi sedí na sedadle, které nemá
sametovou podušku!) To znamená, že týmy Vznešených elfů mají Fan faktor nula, pokud hrají na takovém místě.
Vytržená ruční zbraň
Jestliže při výkopu nastane Útok na hřiště, tak se ke všem hodům přidá +1. Kvůli ubohé řemeslné zručnosti stavitelů jsou agresivní
fanoušci schopni "vytrhnout" kus dřeva než hráči doběhnou na hřiště, a tak získají zbraň, se kterou můžou hráčům rozbít lebky!
Do-to-ho
Vzrušení fanoušci, kteří skáčí nahoru a dolů mohou způsobit zřícení Skorotribuny a eventuálně i zabití některých fanoušků. Čím více
Touchdownů za zápas padne, tím spíše se Skorotribuny zřítí. Házejte 2K6 po druhém Touchdownu a pak dle následující tabulky:
TD
2K6
Efekt
1
Nic
2
11+
Zřícení
3
10+
Zřícení
4
9+
Zřícení
5
8+
Zřícení
6+
7+
Zřícení
ZŘÍCENÍ = Jestliže je výsledek "Zřícení", tak hod 2K6 a pak dle následující tabulky:
2K6
2-7
8-12
Efekt
Domácím fanouškům byl zabit -1 Fan faktor (trvale)
Hostujícím fanouškům byl zabit -1 Fan faktor (trvale)
Jestliže bude 2 a více "zhroucení" během jednoho zápasu, tak bude oprava stát gobliního hlavního trenéra 40 000 zlatých (5 000 za
materiál a 35 000 za dělníky!). Nepoužívejte speciální pravidla pro "Skorotribuny" dokud není oprava zaplacena!
Mimořádní fanoušci
Během zahájení domácího utkání se tisíce Skřítků (Snotlings) protlačilo na ochozy a povzbuzují svůj místní tým. Gobliní týmy si smí
přidat +2 k jakémukoli Fan faktoru u výsledku v Tabulce výkopu (toto zvýšení nesmí být zapsáno na vaší týmové soupisce, neboť
není trvalé). Také upravte velikost Návštěvnosti, když se vypočítává zápasový zisk. Skřítci jsou tak malí, že se jim podařilo dostat na
zápas zadarmo!
LIGOVÉ ZÁPASY
Jakmile týmoví trenéři začnou stavět vylepšení hřišť, tak je důležité pro ligového komisaře (demokraticky zvolená, vznešená opora
herního společenství!) zajistit, aby každý tým v ligových zápasech hrál stejné množství zápasů doma i venku.
Jestliže vlastníte hřiště a hrajete s týmem, který nevlastní Domácí hřiště, tak máte právo si vybrat místo zápasu (s největší
pravděpodobností domácí hřiště!).
Jestliže vlastníte hřiště a hrajete s týmem, který vlastní domácí hřiště (bez ohledu na velikost) házejte kostkou, aby se rozhodlo, kdo
bude hrát doma. Potom se budete spravedlivě střídat, jeden zápas doma, další zápas venku, atd.
PLAY OFF A FINÁLE
Všechny zápasy Play off , finálové zápasy a turnajové zápasy jsou hrány na Neutrálním místě. Takže z domácího hřiště máte prospěch
pouze při ligových zápasech.
VLASTNICTVÍ VÍCE TÝMŮ
Jestliže jste trenér, který vlastní více než jeden tým, tak nemůžete cenu za nákup Domácího hřiště rozdělit mezi své týmy. Každý tým
musí financovat své vlastní Domácí hřiště.
60
61
SLOVNÍK
Action Move
Action Block
Action Blitz
Action Pass
Akce Pohyb
Akce Blok
Akce Útok
Akce Přihrávka
Movement alowance (MA)
Strength (ST)
Agility (AG)
Armour (AV)
Pohybová hodnota
Síla
Hbitost
Obrana
Throwing the ball
Catching the ball
Picking up the ball
Blocking
Dodging
Hand of
Pass
Interceptions
Going for it
Fumbles
Standing up
Throw-in
Bouncing ball
Scatter
Follow up
Push backs
Knock downs
Conceding the match
Kick-of
Missed pass
Házení míče
Chytání míče
Zvedání míče
Blokování
Uskakování (hráč)
Předávka
Přihrávka
Zachycení
Jdi pro to
Zapackání (zpackaný hod)
Postavit se
Vhazování
Odskakující míč
Odskok (míč)
Pronásledování
Odstrčení zpět
Sražení k zemi
Odstoupení ze zápasu
Výkop
Chybná přihrávka
Injury
Stunned
Casualty
Badly hurt
Serious injury
Miss game
Niggling injury
Dead!
Zranění
Omráčen
Neštěstí
Škaredé zranění
Vážné zranění
Zmeškání zápasu
Nepříjemné zranění
Mrtev!
Quick pass
Short pass
Long pass
Long bomb
Rychlá přihrávka
Krátká přihrávka
Dlouhá přihrávka
Dlouhá bomba
Re-roll
Penalty roll
Opakovaný hod
Pokutový hod
Touchdown
Dugout
Half-way line
End zone
Wide zone
Line of scrimmage
Tackle zones
Turn
Turnover
Scatter template
Drive
Gól
Zákop
Půlící čára
Poslední zóna
Boční zóna
Linie střetu
Úchopové zóny
Kolo
Okamžitý konec kola
Šablona pro odskok
Nástup
Team roster
Blitzer
Catcher
Thrower
Lineman
Black orc blocker
Soupiska týmu
Útočník
Chytač
Nahazovač
Polař
Blokař černý ork
Star player
Cherleaders
Big guy
Freeboters
Wizard
Apothecary
Hvězdný hráč
Roztleskávačky
Velký hoch
Volný hráč (žoldák)
Kouzelník
Lékárník
Skill
Traits
Race charakteristics
Dovednost
Zvláštnost
Rasový charakter
Secret weapon
Ball & chain
Blunderbuss
Bomb
Death-roller
Chainsaw
Pogo stick
Poison dagger
Stakes
Tajná zbraň
Koule na řetězu
Mušketa
Bomba
Smrtící válec
Řetězová pila
Pérovací tyč
Otrávená dýka
Kůly
Ageing
Treasury
Match records
Team rating
The gate
Handicaps
Stárnutí
Pokladna
Záznam zápasu
Týmové hodnocení
Návštěvnost
Nevýhody
Star player points (SPPs)
Completions (COM)
Touchdown (TD
Interceptions (INT)
Casualties (CAS)
Most valuable player (MVP)
Body hvězdného hráče (BHH)
Dokončení (DOK)
Touchdown (TD)
Zachycení (ZACH)
Neštěstí (NEŠ)
Nejužitečnější hráč (NEJ)
62
DOVEDNOSTI EN – CZ (CZ – EN)
Accurate
Big Hand
Block
Blood Lust
Break Tackle
Catch
Claw
Dauntless
Dirty Player
Diving catch
Diving Tackle
Dodge
Dump-Off
Easily Confused
Extra Arms
Foul Appearance
Frenzy
Guard
Hail Mary Pass
Horns
Hypnotic Gaze
Jump Up
Kick
Leader
Leap
Mighty Blow
Multiple Block
Nerves of Steel
Pass
Pass Block
Piling On
Prehensile Tail
Pro
Razor Sharp Claws or Fangs
Regeneration
Right stuff
Safe Throw
Shadowing
Side Step
Spikes
Sprint
Stand Firm
Strip Ball
Strong Arm
Stunty
Sure Feet
Sure Hands
Tackle
Tentackles
Thick skull
Thrud´s Fans
Two Heads
Very Long Legs
Přesnost
Velká ruka
Blok
Krvavý chtíč
Rozbití úchopu
Chycení
Dráp
Neohroženost
Špinavý hráč
Chytání rybičkou
Úchop rybičkou
Úskok
Odhodit
Snadno popletený
Extra ruka
Faulující zjev
Zuřivost
Strážce
Ave Maria přihrávka
Parohy
Hypnotický pohled
Výskok
Kop
Vůdce
Skok
Mocný úder
Mnohonásobný blok
Železné nervy
Přihrávka
Blokování přihrávky
Navršení
Chápavý ocas
Profi
Ostrá břitva dráp nebo kel
Regenerace
Pravý hadrák
Bezpečný hod
Stínování
Úkrok
Špice
Běh
Neústupnost
Uloupený míč
Silná ruka
Zakrslík
Jisté nohy
Jisté ruce
Úchop
Chapadla
Silná lebka
Thrudovi fanoušci
Dvě hlavy
Velmi dlouhé nohy
Hail Mary Pass
Sprint
Safe Throw
Block
Pass Block
Claw
Two Heads
Extra Arms
Foul Appearance
Hypnotic Gaze
Tentackles
Prehensile Tail
Catch
Diving catch
Sure Feet
Sure Hands
Kick
Blood Lust
Multiple Block
Mighty Blow
Piling On
Dauntless
Stand Firm
Dump-Off
Razor Sharp Claws or Fangs
Horns
Pro
Accurate
Pass
Regeneration
Break Tackle
Thick skull
Strong Arm
Leap
Easily Confused
Right stuff
Shadowing
Guard
Spikes
Dirty Player
Thrud´s Fans
Tackle
Diving Tackle
Side Step
Strip Ball
Dodge
Big Hand
Very Long Legs
Leader
Jump Up
Stunty
Frenzy
Nerves of Steel
Ave Maria přihrávka
Běh
Bezpečný hod
Blok
Blokování přihrávky
Dráp
Dvě hlavy
Extra ruka
Faulující zjev
Hypnotický pohled
Chapadla
Chápavý ocas
Chycení
Chytání rybičkou
Jisté nohy
Jisté ruce
Kop
Krvavý chtíč
Mnohonásobný blok
Mocný úder
Navršení
Neohroženost
Neústupnost
Odhodit
Ostrá břitva dráp nebo kel
Parohy
Profi
Přesnost
Přihrávka
Regenerace
Rozbití úchopu
Silná lebka
Silná ruka
Skok
Snadno popletený
Pravý hadrák
Stínování
Strážce
Špice
Špinavý hráč
Thrudovi fanoušci
Úchop
Úchop rybičkou
Úkrok
Uloupený míč
Úskok
Velká ruka
Velmi dlouhé nohy
Vůdce
Výskok
Zakrslík
Zuřivost
Železné nervy
Always Hungry
Big Guy
Bone head
Nurgle´s Rot
Really stupid
Také Root
Throw Team-mate
Wild Animal
Vždy hladový
Velký hoch
Tupec
Nurglova hniloba
Opravdu hloupý
Zakořenit
Hod spoluhráčem
Divoké zvíře
Wild Animal
Throw Team-mate
Nurgle´s Rot
Really stupid
Bone head
Big Guy
Always Hungry
Také Root
Divoké zvíře
Hod spoluhráčem
Nurglova hniloba
Opravdu hloupý
Tupec
Velký hoch
Vždy hladový
Zakořenit
63
OTÁZKY QA
1.
Q: Co mám dělat jestli chci hrát Mnohonásobný Blok na dva protihráče a jeden (nebo oba) z nich mají Faulující zjev?
A: Oznámit, že se pokusíte o Mnohonásobný blok a pak hodit K6 jako normálně proti každému hráči s Faulujícím zjevem. Jestliže
hodíte 2 nebo více, můžete ignorovat Faul zjev tohoto hráče. Jestliže hodíte 1 proti jednomu z hráčů, pak jej nemůžete zahrnout do
Mnohonásobného bloku, i když v každém případě můžete blokovat dalšího hráče. Jestliže mají Faulující zjev oba hráči a vy proti
oběma hodíte 1, tak je blokování zcela zbytečné.
2.
Q: Můj blokující hráč má dovednost Neohroženost. Jestliže opakuji hod pro blok, který hodil, musím znovu házet i na Neohroženost?
A: Ne. Opakovaný hod ovlivňuje pouze jeden výsledek. Hod na dovednost Neohroženost je oddělený od výsledku bloku.
3.
Q: Hážu na Obranu pro hráče, který padl na zem, když se pokoušel o "Jdi pro to"?
A: Ano. Pokud pravidla neříkají jinak, musíte vždy házet na obranu hráče, který spadl.
4.
Q: Mohu použít Zuřivost nebo Neohroženost při Mnohonásobném bloku?
A: Zuřivost ne, Neohroženost ano.
5.
Q: Můžu při "Jdi pro to" použít dovednost Skok?
A: Ano. Umísti hráče do pole, kam zamířil Skokem a pak hoď kostkou na "Jdi pro to" (čili házíš vícekrát, neboť druhý hod potřebuješ
na povedení Skoku). Jestliže selžete při "Jdi pro to", hráč padá k zemi v novém poli, úplně stejně, jako při normálním "Jdi pro to".
Soupeřův trenér hází na obranu jako obyčejně.
6.
Q: Musím znovu hodit na Neohroženost pro druhý Blok při Zuřivosti nebo použiju výsledek, který jsem hodil před prvním Blokem?
A: Musíš házet znovu na druhou Neohroženost, bez ohledu na to, jak dopadla Neohroženost před prvním Blokem.
7.
Q: Při Zatlačení zpět mého protivníka byl zatlačen i druhý hráč. Kdo rozhoduje, kde druhý hráč skončí?
A: Trenér týmu, který je na tahu, rozhoduje všechna Zatlačení zpět, pokud Zatlačovaný hráč nemá Úkrok (Side Step). Jestliže má
hráč Úkrok, jeho trenér se rozhoduje, kam je zatlačen.
8.
Q: Můžu Blokovat přihrávku vrhače nebo cílový čtverec, když se monstrum pokusí Hodit spoluhráče?
A: Ne.
9.
Q: Funguje Faulující zjev jestliže hráč nestojí?
A: Ano, ačkoli to neovlivnňuje fauly.
10.
Q: Které dovednosti mohu použít během pohybu jako součást Blokování přihrávky? Můžu se postavit jako součást Blokování
přihrávky?
A: Můžete použít všechny dovednosti, které byste mohli použít normálně během pohybu s výjimkou Výskoku, Jisté nohy a Běhu.
Ne, nemůžete se postavit jako součást Blokování přihrávky.
11.
Q: Mohu použít Blokování přihrávky, když se můj soupeř pokusí odhodit míč dovedností Odhodit? A mohu se pokusit Zachytit
nějaké Odhození?
A: Ano na obě otázky.
12.
Q: Může se hráč ještě pohnout o 3 čtverce při Blokování přihrávky, jestliže má MA 1 nebo MA 2?
A: Ano
13.
Q: Můžu použít dovednost Přihrávka pro opakování hodu při selhání Ave Maria přihrávky?
A: Ano.
14.
Q: Je používání Zvláštnosti povinné?
A: Jestliže v popisu Zvláštnosti není uvedeno jinak, tak použití Zvláštnosti není povinné. Tak například, v popisu pro Zuřivost stojí,
že hráč ji musí použít, zatímco jiné (například Neústupnost) nemusí.
15.
Q: Může hráč získat NEJ, jestliže po celou hru seděl v boxu pro náhradníky a ani na okamžik se nedotkl hřiště?
A: Ano. (Rozhodnutí bylo zřejmě uděláno zkorumpovaným činovníkem!) Hráči vynechávající zápas kvůli zranění nebo kvůli
výsledku Nevýhody, nemohou přijmout ocenění NEJ.
16.
Q: Může hráč, který zemřel při zápase získat ocenění NEJ?
A: Ano! Ocenění dostane posmrtně (a tudíž zbytečně).
17.
Q: Jak působí Otrávená dýka proti Silné lebce? A jak působí proti"Železnému muži" z výsledku Nevýhody?
A: Hráč se Silnou lebkou smí házet na svou Zvláštnost poté, co trenér hráče s Otrávenou dýkou hodil na Zranění, ale jen jestli bylo
zranění KO (nebo výsledek Omráčen se změnil na KO kvůli jedu). Železný muž není nikdy zraněn hůř než Omráčen, bez ohledu na
výsledek, takže vždy zůstane na hřišti (omráčen) poté, co protivník přehodí jeho Obranu.
64
18.
Q: Dostane tým nový Vůdcův re-roll na začátku přesčasu jestliže má v poli hráče s dovedností Vůdce?
A: Ne
19.
Q: Jestliže je můj hod K6 na přihrávku neúspěšný, takže není přesná, ale člen mého týmu míč ještě chytí, znamená to Turnover anebo
Dokončení?
A: Není to Turnover, ale není to ani Dokončení pro účely týkající se BHH. Všimněte si, že zpackání, dokonce i když je napraveno
hráčem vašeho týmu, znamená Turnover.
20.
Q: Je to Ilegální postup, kdybych zapomněl hodit kostkou pro Tupce, Divoké zvíře nebo Opravdu hloupého před tím, než pohnu
hráčem?
A: Ne, doufejme, že váš protivník vám to připomene, jestliže budete pokračovat v zapomínání!
21.
Q: Mohu použít re-roll, když házím na Stínování a Profi?
A: Ano
22.
Q: Jestliže je převrhnut Smrtící válec, háže si také na obranu a zranění?
A: Ne, v pravidlech pro pokročilé jsou informace jak smrtící válec pracuje.
23.
Q: Ovlivní Tackle zony nebo Faulující zjev hod Ave Maria přihrávky?
A: Ne
24.
Q: Můžu odstranit Re-roll nebo propustit trenérský personál, například pomocné trenéry, roztleskávačky a Lékárníky a pokud ano,
dostanu zpátky peníze?
A:Můžete odstranit Re-rolly a propustit trenérský personál, ale své peníze zpět nedostanete.
25.
Q: Jestliže dostanu zvýšení o 2 MA a pak utrpím Stárnutí anebo Vážné zranění, což odstraní 1 bod MA, mohu získat MA znovu?
A: Ano
26.
Q: Co se stane, když nemohu postavit aspoň 3 hráče na Linii střetu při výkopu?
A: Můžeš buď odstoupit z utkání (viz stránka 18 a 53 z pravidel Blood Bowlu) nebo můžeš pokračovat ve hře. Jestliže se rozhodneš
pokračovat, tak musíš na Linii střetu umístit tolik hráčů kolik ti zbývá.
27.
Q: Co se stane když jsou všichni mí hráči odstranění z hřiště jako zranění?
A: To je vzácná událost, ale jestliže nastane, tak bys měl hrát jako normálně. Trenér týmu, jehož hráči byli odstraněni z hřiště, by měl
posunout svůj ukazatel kola na začátku kola a ihned oznámí svůj Turnover (pokud nemá šikovného Kouzelníka!). Takový průběh
končí tehdy jako normálně, když hrající tým skóruje Touchdown nebo když skončí poločas. Není to moc velká zábava pro trenéra bez
hráčů, takže navrhni nepřátelskému trenéru, aby co nejdříve skóroval, vzal si 3 BHH a můžeš se připravit na další Výkop!
28.
Q: Dostanu +1 za způsobení 2 a více Neštěstí do Tabulky faktoru fanoušků jakkoli jsem zranění způsobil nebo jen za Neštěstí
způsobená Blokem jako při zisku BHH?
A: Pouze za Neštěstí, která se počítají do BHH.
29.
Q: Jestliže hráč s dovedností Uloupený míč zatlačí hráče s míčem do své End zone, je to Touchdown?
A: Ne, jak je uvedeno v pravidlech, hráč při skórování musí stát a držet míč. Při Uloupeném míči toto není splněno.
30.
Q: Může Lekárník zachránit hráče, který je snězen Vždy hladovým hráčem?
A: Ne, hráč je v trollím břichu!
31.
Q: Dostanu Turnover při použití muškety, jestliže míč není chycen a je to počítáno jako týmová akce přihrávka v tomto kole?
A: Ačkoli to není zcela jasné, podle pravidel se míč vystřelený z muškety počítá jako týmová akce přihrávka pro toto kolo. Takže
jestliže míč není chycen, pak to znamená Turnover.
32.
Q: Může hráč, který nemá Tackle zonu zabránit protihráčům asistovat při bloku (předpokládejme, že protihráč není v další Tackle
zone)?
A: Ne
33.
Q: Jestliže hráč s Mnohonásobným blokem dostane "Útočník je sražen", který z protihráčů získá BHH za Neštěstí?
A: Bránící se trenér si vybere jednoho ze svých hráčů, který obdrží BHH.
34.
Q: Co se stane, jestliže se hráč držící míč dopustí faulu a je rozhodčím vyloučen?
A: Míč odskočí ze čtverce vyloučeného hráče.
35.
Q: Jestliže má hráč dovednost Mnohonásobný blok, může použít dovednosti jako Dráp, Navršení a Mocný úder na oba protihráče
nebo jen na jednoho?
A: Všechny dovednosti mohou být použity na oba protivníky během bloku.
65
36.
Q: Jestliže Útočím nebo Blokuji protihráče s dovedností Odhodit hráčem, který má dovednost Blokování přihrávky, můžu použít
Blokování přihrávky k pohybu poté, co on oznámí použití dovednosti Odhodit?
A: Ne, neboť dovednost Odhodit je vyhlášena jako součást Akce blok nebo útok, takže musíš Akci dokončit před dalším pohybem.
37.
Q: Co se stane po Turnoveru?
A: Trenér, který dostane Turnover musí ihned ukončit své kolo - dokonce i když vykonal pouze část hráčovy akce. Jsou pouze tři
výjimky: 1) hází se na Obranu a Zranění pro hráče, kteří byli sraženi; 2) míč musí odskočit dokud není v klidu; 3) vaši hráči omráčení
v předchozím kole se otočí tváří nahoru.
38.
Q: Jestliže je hráč hozen při použití zvláštnostti Hod spoluhráčem, ale nemá míč. Nastane turnover jestliže:
a) Hozený hráč přistane ve stejném čtverci jako protihráč?
b) Hozený hráč přistane ve stejném čtverci jako spoluhráč?
A:
a) Turnover ne, hod na Obranu (a pokud je třeba tak i na Zranění) u obou hráčů a pokračuje se v kole. Všimněte si, že o tuto
situaci nemůže být výslovně usilováno. Nastane to pouze tehdy, když hráč odskočí (scatter) do protihráčova čtverce.
b) Turnover. Oba hráči si hodí na Obranu (a pokud je třeba tak i na Zranění).
Všimněte si, že Turnover nastane v obou případech, jestliže hozený hráč nese míč.
39.
Q: Jaký je úplný seznam položek způsobujících Turnover?
A: 1) Hráč pohybujícího se týmu je sražen nebo se svalil, když nebyl hozen dovedností Hození spoluhráčem (použití Navršení,
Chytání rybičkou a Úchop rybičkou se nepočítá jako svalení).
2) Přihrávaný nebo předávaný míč není chycen hráčem pohybujícího se týmu, než se míč zastaví.
3) Pokus o přihrávku je zpackaný. (Zpackaný hod spoluhráčem neznamená Turnover jestliže hráč neměl míč.)
4) Hráč z pohybujícího se týmu se pokusí zvednout míč a selže.
5) Při dovednosti Hod spoluhráčem je hráč s míčem neúspěšně hozen nebo je pokus o jeho hození neúspěšný a on neúspěšně
přistane.
6) Hráč je vyhozen rozhodčím za faul.
7) Padl Touchdown
8) Vypršel čtyřminutový limit na kolo.
40.
Q: Mohu použít týmový re-roll na výsledek u Tabulky výkopu?
A: Ne
41.
Q: Může hráč použít dovednost Strážce k asistenci při faulu?
A: Ne
42.
Q: Může být vhazování zachyceno?
A: Ne.
43.
Q: V jakém pořadí jsou uskutečněny činnosti, které tvoří Výkop?
A: Správné pořadí je: umístit míč, hod kostkou na Tabulku výkopu, odskočení míče, vyřešení výsledku z Tabulky výkopu, dopad
míče, odskočení (nebo chycení) míče.
44.
Q: Co se stane s mými Re-rolly v overtimu v nastaveném čase (overtimu)?
A: Jakékoli Re-rolly zbýlé na konci normální hrací doby mohou být použity během nastaveného času.
45.
Q: Kdy si musím vybrat použití lékárníka? A může být použit na léčení zranění způsobené davem? Může vyléčit Omráčení a K.O.
výsledky?
A: Lékárník musí být použit ihned po hodu, který se háže na Tabulku neštěstí nebo na Tabulku vážných zranění, nebo vůbec ne.
Lékárník může léčit zranění způsobená davem hráčům, kteří jsou na hřišti (při "Útok na hřiště" a při "Hod skálou"), ale ne zranění
odstrčeným hráčům, která způsobil dav. Lékárník může být použit pro vyléčení výsledků Omráčen a K.O.
46.
Q: Kdy házím pro specifický výsledek na Vážné zranění?
.A: Ihned po hodu 4 - 5 na Tabulku neštěstí.
47.
Q: Mohu úmyslně hodit nebo předat míč do davu diváků?
A: Ne
48.
Q: Znamená zpackaný hod vždy Turnover, dokonce i když spoluhráč chytí míč?
A: Ano
49.
Q: Jestliže má hráč dovednost Navršení a zatlačí protivníka zpět, musí jej pronásledovat k využití své dovednosti?
A: Ano, hráč se svalí ve čtverci, kam vstoupil při pronásledování.
50.
Q: Kde hráč používající Úchop rybičkou nebo Navršení při použití bloku nebo z důvodu neúspěšného úskoku spadne proti hráči s
dovedností Neústupnost?
A: Ve svém vlastním čtverci.
66
51.
Q: Jak se přesně provádí práce s Tackle zone? Uplatňuje hráč samostatné Tackle zony v každém přilehlém čtverci nebo má jednu
velkou Tackle zonu, která obsahuje všech osm čtverců?
A: Předpokládá se, že hráč má osm samostatných Tackle zón.
52.
Q: Je vhozený míč nebo výkop, který odskočil mimo hrací plochu vrácen zpět davem ihned po opuštění hřiště? Nebo zjistím
všechny tři čtverce a pouze tehdy se míč hodí zpět, pokud skončí mimo hřiště?
A: Protože nejsou umístěny žádné čtverce mimo hrací plochu, měl bys zastavit hody pro odskok míče jakmile opouští hrací plochu.
Ačkoli trocha abstrakce (jako že míč mohl odskočit zpět do hřiště jestliže budeš pokračovat v hodech kostkou) má jasnou výhodu v
jednoduchosti.
53.
Q: Během výkopu, kdy je míč chytán a kdy je dán hráči jestliže je touchback? Konkrétně, tyto věci se staly před nebo po efektech z
Tabulky výkopu?
A: Předpokládá se, že míč přistál těsně před tím, než odskočí. Protože sekvence pro provedení výkopu je Umístit míč, Hod kostkou na
výkop, Hod na odskok míče, Provedení výsledků dle tabulky výkopu, Odskok míče, což znamená,
že míč přistává během této fáze,
takže nemůže být chycen, ani udělen touchback, atd., dokud jste nevyřešili výsledky z Tabulky výkopu.
54.
Q: Jestliže hráč vašeho týmu nechytí míč z výkopu a ten odskočí přes linii střetu, je to touchback?
A: Ano, jakákoli událost, která způsobí odchod míče mimo hrací plochu nebo přes linii střetu během výkopu, má za následek
touchback.
55.
Q: Jaký je úplný a správný postup při Přihrávce?
A: Sled při Přihrávce
1. Ohlášení Akce přihrávka, pohyb jestliže je požadován, a pak začít s přihrávkou.
2. Ohlášení cíle Přihrávky a určení rozsahu.
3. Pohyb hráčů s dovedností Blokování přihrávky, jestliže jsou oprávněni tak učinit.
4. Zaregistrování interceptorů a hod kostkou pro možné Zachycení. Jestliže se povedlo Zachycení, tak zde sekvenci ukonči.
5. Hod K6 pro přihrávku a odečet za Tackle zony, za Faulující zjev a za rozsah přihrávky.
6. Jestliže byla přihrávka zpackaná, tak zde sekvenci ukonči. Jinak pokračuj.
7. Jestliže je přihrávka přesná, jdi na bod "8", jinak míč 3 krát odskočí (to představuje, kam míč přistane, ne kam odskočí).
8. Jestliže míč přistane ve čtverci s hráčem, urči modifikátory na Chytání a hoď kostkou pro Chytání, jinak míč, z prázdného
čtverce kam přistál, 1 krát odskočí.
67

Podobné dokumenty

1 HISTORIZUJÍCÍ DEKOR – ANO NEBO NE ? „Tou měrou, jak se

1 HISTORIZUJÍCÍ DEKOR – ANO NEBO NE ? „Tou měrou, jak se „Tou měrou, jak se rozvíjí kultura, ornament mizí…“ (Adolf Loos, Ornament a zločin, Ľ Esprit Nouveau, 1921) Kdysi jsem kdesi přečetl, že splašené spřežení nejisté doby, plné převratů politických i ...

Více

2. ročník 2. číslo LISTOPAD 2011 - Střední průmyslová škola Hranice

2. ročník 2. číslo LISTOPAD 2011 - Střední průmyslová škola Hranice Za ty, kteří pro Vás tvořili toto číslo, přeji příjemné počtení a pěknou zábavu. L :-)

Více

Untitled - Hypermax

Untitled - Hypermax 3.5. SOUTĚŽE (COMPETITIONS)������� 16 3.6. HRA PRO VÍCE HRÁČŮ (MULTIPLAYER)�������������������������� 16 3.7. NAHRÁVÁNÍ HRY (LOAD GAME)� 17 3.8. ZALOŽENÍ/ÚPRAVA (CREATE/ MODIFY)��������������...

Více

Rozpis soutěží OFS - Okresní fotbalový svaz Zlín

Rozpis soutěží OFS - Okresní fotbalový svaz Zlín 12.3. V utkáních starších a mladších žáků lze provádět tzv. „opakované (hokejové) střídání“, hráč který byl vystřídán se smí v témže utkání znovu vrátit na hrací plochu a zúčastnit se další hry. To...

Více

Mordheim - pravidla hry

Mordheim - pravidla hry Během šílených let před zkázou Mordheimu byl úpadek Ostermarky ještě větší, neboť kraji nikdo nevládnul. Půda ležela ladem, jelikož zemědělci odešli do měst, kováři utekli od svých výhní, dokonce i...

Více

Finský MOLOTOV koktejl s úderem zápalky

Finský MOLOTOV koktejl s úderem zápalky FINSKÉ ZÁPALNÉ LÁHVE V druhé polovině třicátých let dvacátého století plánovala finská armáda vyzbrojení pěších pluků protitankovými zbraněmi. Protože se zavedení protitankových pušek zpozdilo, hle...

Více

ceník zde

ceník zde Jsme pro Vás ▪ v Husově 10 ▪ na telefonu 775 652 299 ▪ na emailu [email protected] ▪ na stránkách www.kavenu.eu Otevřené dveře najdete ▪ út–pá 17–21 ▪ či kdykoli po předchozí domluvě

Více

č. 19 on-line

č. 19 on-line Časopis posíláme všem zájemcům zdarma (je distribuován pouze v ČR). Náklady na výrobu a distribuci jednoho výtisku, které činí přibližně 20,- Kč, jsou hrazeny výhradně z darů čtenářů. Dary na podpo...

Více

správné odpovědi

správné odpovědi @A12 se míče dotkne B a nakonec míče zalehne A Punt přešel neutrální zónu. V první akci je dotek A illegal touching a tým B ví, že v nejhorším možném případě dostane míč @A12. Nakonec ale míč získa...

Více