Řád Vítězného února

Komentáře

Transkript

Řád Vítězného února
ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY
Řád Vítězného února
(zřízen zákonným opatřením předsednictva Federálního shromáždění č. 9/1973
Sb. ze dne 13. února 1973)
SEZNAM NOSITELŮ
podle matriky nositelů
(Archiv KPR, fond KPR, Evidenční knihy k udělování státních vyznamenání,
inv. č. 44, kniha č. 8)
2. 8. 2012
9/1973 Sb.
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
Předsednictva Federálního shromáždění
ze dne 13. února 1973
o Řádu Vítězného února
Předsednictvo Federálního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle čl. 58
odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, na tomto zákonném opatření:
§1
K ocenění mimořádných zásluh o revoluční dělnické hnutí a o socialistickou výstavbu Československé
socialistické republiky a k ocenění mimořádných zásluh o rozvoj mezinárodního komunistického a
dělnického hnutí se zřizuje vyznamenání Řád Vítězného února.
§2
(1) Řád Vítězného února se propůjčuje jednotlivcům, kteří se mimořádně zasloužili o československé
revoluční dělnické hnutí, aktivně bojovali proti buržoazii a fašismu, mimořádně přispěli k dosažení vítězství
socialismu v Československé socialistické republice a svou politickou i veřejnou činností se zvlášť významně
zasloužili o uskutečňování politiky Komunistické strany Československa při budování socialistické
společnosti, dále jednotlivcům, kteří se mimořádně zasloužili o rozvoj mezinárodního komunistického a
dělnického hnutí, přátelství a spolupráce mezi národy.
(2) Řád Vítězného února se propůjčuje též pracovním nebo jiným kolektivům.
§3
Řád Vítězného února propůjčuje president Československé socialistické republiky československým
občanům a kolektivům i občanům a kolektivům jiných států.
§4
Řád Vítězného února má tvar ozubeného kola vytvořeného lomenými paprsky a klasy, v jehož středu je
položena rudá smaltovaná pěticípá hvězda se srpem a kladivem. Řád je ražen ze stříbra; srp, kladivo, klasy
a paprsky jsou zlaceny, paprsky leštěny. Zlacenou závěsnou sponou tvořenou lipovými lístky a stylizovanou
stuhou s nápisem "Vítězný únor 1948" je odznak řádu spojen s modro-rudo-modrou stuhou, jejíž barvy jsou v
poměru 17 : 4 : 17. Stuha vyznamenání je 38 mm široká a 55 mm dlouhá.
§5
Řád Vítězného února se nosí na levé straně prsou za Řádem rudé zástavy. Nosí-li se pouze stužka
vyznamenání, je napjatá na pravoúhlé liště o rozměru 38 x 10 mm. Stužka se nosí za stužkou Řádu rudé
zástavy.
§6
Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Svoboda v. r.
Indra v. r.
Dr. Štrougal v. r.
číslo
matriky
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
příjmení
Husák
Svoboda
Biľak
Colotka
Hoffmann
Indra
Kapek
Kempný
Korčák
Lenárt
Štrougal
Hruškovič
Hůla
Jakeš
Fojtík
Moc
Ondřich
Švestka
Gregor
Hanes
Dzúr
Abrahám
Brovjak
David
Erban
Fučíková
Havelka
Hlavička
Janík
Klail
Kožešník
Krajčír
Laštovička
Lorincz
Němec
Nový
Rohlena
Štoll
Zupka
Ďurkovič
Fábry
Klokoč
Kuliš
Litvajová
jméno
Gustáv
Ludvík
Vasil
Peter
Karel
Alois
Antonín
Josef
Josef
Josef
Lubomír
Miloslav
Václav
Miloš
Jan
Miroslav
František
Oldřich
Ján
Dalibor
Martin
Ladislav
Jaromír
Václav
Evžen
Gustav
Jan
Josef
Ján
Václav
Jaroslav
František
Bohuslav
Július
Jan
Vilém
Václav
Ladislav
František
Herbert
Štefan
Ondrej
Ondrej
Elena
kolektiv
rok
narození
1913
1895
1917
1925
1924
1921
1922
1920
1921
1923
1924
1925
1925
1922
1928
1928
1929
1922
1923
1914
1919
1922
1915
1910
1912
1903
1913
1914
1924
1914
1907
1913
1905
1910
1913
1904
1913
1902
1901
1928
1911
1911
1917
1924
datum
propůjčení
20. 2. 1973
20. 2. 1973
20. 2. 1973
20. 2. 1973
20. 2. 1973
20. 2. 1973
20. 2. 1973
20. 2. 1973
20. 2. 1973
20. 2. 1973
20. 2. 1973
20. 2. 1973
20. 2. 1973
20. 2. 1973
20. 2. 1973
20. 2. 1973
20. 2. 1973
20. 2. 1973
8. 5. 1973
24. 9. 1974
27. 9. 1974
20. 2. 1973
20. 2. 1973
20. 2. 1973
20. 2. 1973
20. 2. 1973
20. 2. 1973
20. 2. 1973
20. 2. 1973
20. 2. 1973
20. 2. 1973
20. 2. 1973
20. 2. 1973
20. 2. 1973
20. 2. 1973
20. 2. 1973
20. 2. 1973
20. 2. 1973
20. 2. 1973
20. 2. 1973
20. 2. 1973
20. 2. 1973
20. 2. 1973
20. 2. 1973
číslo
matriky
45
46
47
48
49
50
příjmení
Novomeský
Tonhauser
Prepsl
Trávníček
Zubíček
Čapka
jméno
Ladislav
Pavel
Antonín
Tomáš
Jan
Miroslav
rok
narození
1904
1909
1916
1918
1917
1925
Vysoká škola politická ÚV
KSČ
Důl Vítečný únor, n. p.
Deník Pravda, orgán ÚV
KSS
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
kolektiv
Peťko
Kolena
Matějka
Nezbeda
Nosek
Pór
Souček
Šedivý
Březina
Dvořák
Lovětínský
Uher
Kazimour
Král
Matějů
Tomány
Rygula
Szánto
Pilát
Šebestů
Peška
Emil
Václav
Josef
Václav
Jaroslav
František
Gustav
Miloslav
Václav
Richard
Čestmír
Josef
Jan
Alois
Jaroslav
Václav
Josef
Ladislav
Pavol
Petr
Rudolf
datum
propůjčení
20. 2. 1973
20. 2. 1973
20. 2. 1973
20. 2. 1973
20. 2. 1973
20. 2. 1973
31.8.1973
3. 9. 1973
6. 9. 1973
1903
1903
1893
1898
1903
1898
1903
1903
1888
1913
1924
1904
1914
1914
1914
1894
1904
1894
1894
1914
1924
21. 9. 1973
21. 9. 1973
21.9.1973
21. 9. 1973
21. 9. 1973
21.9.1974
21. 9. 1973
21. 9. 1973
5. 11. 1973
17. 12. 1973
17. 12. 1973
17.12.1973
31. 1. 1974
28. 3. 1974
28. 3. 1974
28. 3. 1974
28. 3. 1974
28. 3. 1974
28. 3. 1974
9. 4. 1974
9. 4. 1974
75
Kolektiv pracujících AZNP
Mladá Boleslav
25. 4. 1974
76
Kolektiv pracujících n. p.
Kožiarské závody
Liptovský Mikuláš
25. 4. 1974
77
Houska
Václav
Kolektiv pracujících n. p.
Mostáreň Brezno
78
79
80
81
1899
Samek
Lipka
Jaroslav
František
14. 5. 1974
1914
1914
Kolektiv pracujících n. p.
Merina Trenčín
25. 4. 1974
28. 6. 1974
28. 6. 1974
10.7.1974
číslo
matriky
příjmení
jméno
Nerád
Kolbaba
Otradovec
Miroslav
Adolf
Antonín
87
Petera
Hagara
Sokol
Sopoušek
Mjartan
Novotná
David
Kabrhelová
Purkrábek
Zýka
Ferencei
Hojč
Hons
Horník
Jeřábek
Kadlec
Kodovský
Machačka
Manďák
Rázus
Šalgovič
Uhlíř
Vecker
Hájek
Hejna
Šimek
Hajn
Tesař
Neubert
Mamula
Josef
František
Štěpán
František
Rudolf
Karel
Josef
Eduard
Milan
Viliam
Václav
Miloslav
Václav
Jaroslav
Jan
Jaroslav
František
Karel
Miroslav
9. 9. 1974
2.9.1974
1914
1899
1905
1900
1917
1905
1925
1915
1915
1925
Společnost sovětsko československého
přátelství Moskva
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
17. 7. 1974
1909
František
Rudolf
Rudolf
Jozef
Božena
František
Marie
Václav
František
Štefan
5. 7. 1974
28. 6. 1974
28. 6. 1974
17. 7. 1974
Kolektiv národního
podniku Velveta,
Varnsdorf
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
1914
1914
1909
Rostislav
datum
propůjčení
5.7.1974
Týdeník ÚV KSS Nové
Slovo
Železniční opravny a
strojírny SNP Martin Vrůtky
86
88
rok
narození
Kolektiv n. p. Strojáreň,
Piesok
82
83
84
85
kolektiv
24. 9. 1974
24. 9. 1974
23.12.1974
23. 12. 1974
10. 1. 1975
28. 3. 1975
28.3.1975
28. 3. 1975
28. 3. 1975
28. 3. 1975
8.4.1975
1906
1904
1915
1909
1922
1909
1913
1910
1921
1919
1914
1923
1920
1923
1922
1919
1923
1915
1930
20. 2. 1973
20. 2. 1973
20. 2. 1973
20. 2. 1973
20. 2. 1973
20. 2. 1973
20. 2. 1973
20. 2. 1973
20. 2. 1973
20. 2. 1973
20. 2. 1973
20. 2. 1973
20. 2. 1973
20. 2. 1973
20. 2. 1973
20. 2. 1973
20. 2. 1973
20. 2. 1973
20. 2. 1973
číslo
matriky
120
121
122
123
124
125
126
127
příjmení
Šlapka
Turzo
Pirošík
Pirč
Hlina
Kolský
Jarošová
Svárovská
jméno
Gejza
Eugen
Vladimír
Ján
Jan
Josef
Marie
Anna
rok
narození
1928
1922
1926
1924
1910
1887
1920
1915
Rudé právo, orgán
ústředního výboru KSČ
128
129
130
131
kolektiv
Černý
Neumann
Valenta
Antonín
Stanislav
Karel
datum
propůjčení
20. 2. 1973
20. 2. 1973
20. 2. 1973
20. 2. 1973
20. 2. 1973
20. 2. 1973
20. 2. 1973
20. 2. 1973
20. 2. 1973
1907
1902
1922
20. 2. 1973
20. 2. 1973
20. 2. 1973
132
Městská organizace
Komunistické strany
Československa, Praha
20. 2. 1973
133
Kolektiv pracujících n. p.
ČKS Praha
20. 2. 1973
134
135
Burian
Pomajzl
Jiří
Karel
Kolektiv pracujících
Spojených oceláren, n. p.
Kladno
Jednotka Lidových milicí
Středočeského kraje
136
137
138
139
Drajer
Hybšman
Bedřich
Karel
Koucká
Švík
20. 2. 1973
1907
1913
Eliška
Jan
144
20. 2. 1973
20. 2. 1973
20. 2. 1973
1922
1922
Koletiv pracujících n. p.
Škoda Plzeň - závody V.
I. Lenina
Kolektiv pracujících Dolu
Marie Majerová,
Královské Poříčí
143
20. 2. 1973
20. 2. 1973
20. 2. 1973
Kolektiv pracujících
Jihočeských papíren,
závod Rudého práva,
Větřní
140
141
142
1921
1897
20. 2. 1973
20. 2. 1973
20. 2. 1973
20. 2. 1973
145
Auersperg
František
1907
20. 2. 1973
146
Jaroměřský
Oldřich
1919
20. 2. 1973
147
Kolektiv pracujících
Severočeských
hnědouhelných dolů
20. 2. 1973
číslo
matriky
příjmení
jméno
149
150
Ubr
Pešák
Zmrzlík
Bohumil
Jindřich
Vincenc
155
Mutina
Smékal
20. 2. 1973
159
Michalička
20. 2. 1973
1907
1914
Augustin
20. 2. 1973
20. 2. 1973
20. 2. 1973
20. 2. 1973
Kolektiv pracujících n. p.
Vítkovice - Železárny a
strojírny Klementa
Gottwalda, Ostrava
Jednotka Lidových milicí
Severomoravského kraje
158
160
20. 2. 1973
1911
1895
1910
Josef
Antonín
datum
propůjčení
20. 2. 1973
Kolektiv pracujících n. p.
Zbrojovka, Brno
Kolektiv pracujících n. p.
Rosické uhelné doly,
Zbýšov u Brna
154
156
157
rok
narození
Kolektiv pracujících
Severočeských papíren
25. února, závod Česká
Kamenice
Kolektiv pracujících n. p.
VCHZ Synthesia, Semtín
Kolektiv pracujících
Jednotného
zemědělského družstva
"Československosovětského přátelství" v
Lučči nad Cidlinou
148
151
152
153
kolektiv
20. 2. 1973
20. 2. 1973
20. 2. 1973
20. 2. 1973
1914
20. 2. 1973
161
Kolektiv pracujících n. p.
Slovnaft, Bratislava
20. 2. 1973
162
Jednotky Lidových milicí
města Bratislavy
20. 2. 1973
163
164
Šucha
Voltemar
Michal
Josef
Kolektiv pracujících n. p.
Trnavské automobilové
závody, Trnava
165
166
167
Daniš
Pikula
Imrich
Michal
169
Bíroš
Bronislav
20. 2. 1973
20. 2. 1973
20. 2. 1973
1918
1912
Kolektiv pracujících n. p.
Švermovy železárny,
Podbrezová
Kolektiv pracujících
Bavlnářských závodů V. I.
Lenina, RužomberokRybárpole
168
170
1914
1925
20. 2. 1973
20. 2. 1973
20. 2. 1973
20. 2. 1973
1924
20. 2. 1973
číslo
příjmení
matriky
171
Haduch
jméno
Viktor
Andrášik
Minárik
Holička
Šén
Šulek
Cvancinger
Netík
Ondrejčák
Seman
Štefan
Štefan
Josef
Juraj
Juraj
Ján
Rudolf
Ondrej
Teodor
Brada
Ošanec
Kubát
Zajíc
189
190
191
192
1912
194
195
20. 2. 1973
20. 2. 1973
20. 2. 1973
20. 3. 1973
20. 2. 1973
20. 2. 1973
20. 2. 1973
Jednotka Lidových milicí
n. p. Gemerská celulozka,
Gemerská Horka
196
Kopecký
Holý
Mandovec
Josef
Adolf
Václav
20. 2. 1973
20. 2. 1973
Jednotka Lidových milicí
ČKD Veselí nad Moravou
Jednotka Lidových milicí
závodů 29. augusta,
Partizánske
Jednotka Lidových milicí
n. p. Slovena, Žilina
193
20. 2. 1973
20. 2. 1973
20. 2. 1973
20. 2. 1973
Obvodní jednotka
Lidových milicí Praha 9
Jednotka Lidových milicí
n. p. Partex, Nová
Včelnice, o. Jindřichův
Hradec
Jednotka Lidových milicí
n. p. Západočeské
pivovary, Plzeň
Jednotka Lidových milicí
závodu Julia Fučíka v
Chomutově
Jednotka Lidových milicí
ČKD Hradec Králové
188
197
198
199
1918
1917
1911
Emanuel
20. 2. 1973
20. 2. 1973
20. 2. 1973
20. 2. 1973
20. 2. 1973
20. 2. 1973
20. 2. 1973
20. 2. 1973
20. 2. 1973
20. 2. 1973
Kolektiv pracujících
závodu Veba, Olivetín
186
187
1924
1902
1906
1899
1915
1916
1907
1910
1908
Josef
Rudolf
Bohumil
datum
propůjčení
20. 2. 1973
20. 2. 1973
Kolektiv pracujících n. p.
Matador, Bratislava
182
183
184
185
rok
narození
1916
Kolektiv pracujících
železáren, Košice
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
kolektiv
20. 2. 1973
1916
1911
1910
20. 2. 1973
20. 2. 1973
20. 2. 1973
číslo
matriky
200
201
202
203
204
příjmení
Müllerová
Brada
Šikola
Šmíd
Švandrlík
jméno
Marie
Ladislav
Josef
Emanuel
Miloslav
Dvořák
Rožníčková
Vejražka
Veselý
Jan
Antonie
Vítězslav
František
211
Hrneček
Kalkus
Kubát
Gottlieb
Vostradovský
Bouzek
Malík
20. 2. 1973
1915
1920
1925
Jaromír
Josef
Arnošt
Josef
20. 2. 1973
20. 2. 1973
20. 2. 1973
20. 2. 1973
1914
1904
1911
1922
Kolektiv pracujících n. p.
Svit, Gottwaldov
220
20. 2. 1973
20. 2. 1973
20. 2. 1973
20. 2. 1973
20. 2. 1973
Kolektiv pracujících n. p.
Mlýny a těstárny, závod 2,
Březí
215
216
217
218
219
1914
1906
1915
1914
Jan
Jaroslav
Jaroslav
datum
propůjčení
20. 2. 1973
20. 2. 1973
20. 2. 1973
20. 2. 1973
20. 2. 1973
20. 2. 1973
Kolektiv pracujících n. p.
ČKD Dukla, Praha
Kolektiv pracujících
závodu Plynárna
Klementa Gottwalda,
Praha 4 -Michle
210
212
213
214
rok
narození
1905
1917
1907
1914
1909
Kolektiv pracujících n. p.
Severočeské tukové
závody, Ústí nad Labem
205
206
207
208
209
kolektiv
20. 2. 1973
20. 2. 1973
20. 2. 1973
20. 2. 1973
20. 2. 1973
221
Kušík
Štefan
1899
222
Alexandrov
Andrej
Michajlovič
22. 2. 1973
223
Blatov
Anatol Ivanovič
22. 2. 1973
224
Šachnazarov
Georgij
Chasrojevič
22. 2. 1973
225
Antonov
Sergej
Nikolajevič
22. 2. 1973
226
227
228
229
230
Kučera
Salga
Barfusová
Hašek
Procházka
Bohuslav
Jiří
Hermína
Vilém
Bedřich
1923
1913
1898
1903
1898
21. 2. 1973
22. 3. 1973
29. 3. 1973
29. 3. 1973
29. 3. 1973
29. 3. 1973
číslo
příjmení
matriky
231
Šroubek
jméno
Bohuslav
Chorvát
Jozef
Kroka
Pospíšil
Buchvaldek
Vavruš
Viktorín
241
243
Danko
Hrubá
Jägerman
Job
Kypta
Lux
Peltrám
Pešek
Puturek
Valo
Gonda
Matoušek
Pospíšil
Šulc
Kříž
Kretová
Pavel
Pavla
Josef
Antonín
Josef
Ladislav
Jaroslav
Rudolf
Petr
Vasil
Jan
Miloslav
Josef
Karel
Ladislav
Anna
261
Poulík
25. 4. 1975
25. 4. 1975
25. 4. 1975
1921
1908
1913
1916
1914
1910
1915
1922
1905
1921
1905
1900
1915
1900
1900
1920
Josef
25. 4. 1975
25. 4. 1975
25. 4. 1975
25. 4. 1975
25. 4. 1975
25. 4. 1975
25. 4. 1975
25. 4. 1975
25. 4. 1975
22. 4. 1975
25. 6. 1975
26. 6. 1975
26. 6. 1975
26. 6. 1975
26. 6. 1975
26. 6. 1975
30. 6. 1975
30. 6. 1975
1910
Filmové studio Barrandov
1. 6. 1973
5. 6. 1973
29. 6. 1973
29. 6. 1973
29. 6. 1973
12. 7. 1973
Kolektiv pracovníků n. p.
Moravia Mariánské údolí
u Olomouce
Kolektiv pracovníků
Blanické strojírny, n. p.
Vlašim
260
262
263
1893
1903
1903
1913
1898
Město Ostrava
Kolektiv pracujících n. p.
Železárny a drátovny
Bohumín
Kolektiv pracujících n. p.
České závody
motocyklové, Strakonice
242
29. 3. 1973
23. 5. 1973
Kolektiv pracujících n. p.
Slovenské magnezitové
závody, závod Jelšava
240
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
1913
Jiří
Antonín
Jan
Antonín
Rudolf
datum
propůjčení
29. 3. 1973
2. 5. 1973
Kolektiv pracujících n. p.
Válcovny plechu, Frýdek Místek
234
235
236
237
238
239
rok
narození
1903
Kolektiv pracovníků
Československého
rozhlasu
232
233
kolektiv
17. 7. 1975
1. 9. 1975
číslo
matriky
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
příjmení
Steklý
Zeman
Pastorino
Gensous
Rajtora
Doležal
Foltýn
Šraier
Straňai
Schindler
Pötzl
Vojáček
Rigo
Perkovič
Král
Zvára
Vláčil
Zeithaml
Žákovič
Štenko
Pavlík
jméno
kolektiv
Karel
Karel
Enrique
Pierre
Jaromír
Robert
Eduard
Karel
Karol
Arnošt
Josef
Josef
Emil
Anton
Antonín
Josef
Ladislav
Richard
Michal
Štefan
Ondrej
rok
narození
1903
1910
1905
1895
1925
1915
1905
1906
1906
1906
1926
1916
1896
1906
1916
1916
1916
1916
1916
datum
propůjčení
1. 9. 1975
1. 9. 1975
12. 9. 1975
12. 9. 1975
22. 9. 1975
22. 9. 1975
22. 9. 1975
22. 9. 1975
22. 9. 1975
22. 12. 1975
12. 12. 1975
12. 12. 1975
12. 12. 1975
28. 1. 1976
26. 3. 1976
26. 3. 1976
26. 3. 1976
26. 3. 1976
26. 3. 1976
26. 3. 1976
26. 3. 1976
285
Kolektiv pracovníků n. p.
Elektrosvit, Nové Zámky
20. 4. 1976
286
Kolektiv pracujících n. p.
Vagonka Studénka
20. 4. 1976
287
Kolektiv pracujících n. p.
Nová huť Kl. Gottwalda,
Ostrava - Kunčice
20. 4. 1976
288
Kolektiv pracujících n. p.
Hydrostav, Bratislava
26. 4. 1976
289
290
291
292
293
294
295
Kovářík
Paulovič
Šimák
Topoľský
Chorváth
Knížka
Doležal
František
Alexander
Lev
Michal
Július
Jaroslav
Jan
1886
1911
1896
1906
1906
1916
1896
20. 4. 1976
26. 4. 1976
20. 4. 1976
26. 4. 1976
31. 5. 1976
28. 6. 1976
23. 6. 1976
296
Spurný
Gríša
1906
23. 6. 1976
297
Běžel
Václav
1926
2. 7. 1976
298
Adamec
Ladislav
1926
25. 7. 1976
299
Bakuľa
Michal
1911
20. 8. 1976
číslo
matriky
příjmení
jméno
Němec
Ondráček
Spěšný
Hron
Dubský
Pavlovič
Tondl
Josef
Antonín
Evžen
Pavel
Josef
Gustáv
Jan
309
1906
1906
1906
1917
1902
1907
1907
Baráček
Karlovská
Marcely
Čihák
Plávka
Baryl
Okáli
Starý
Vítovec
Pastyřík
Michl
Lúčan
František
Anna
Ján
Jaroslav
Andrej
Jan
Daniel
Adolf
Josef
Josef
Karel
Matej
13. 9. 1976
13. 9. 1976
13. 9. 1976
22. 12. 1976
22. 12. 1976
22. 12. 1976
17. 2. 1977
12. 4. 1977
12. 4. 1977
Kolektiv pracovníků n. p.
Oděvní závody Trenčín
310
datum
propůjčení
26. 8. 1976
Kolektiv pracovníků n. p.
Strojírenské a
metalurgické závody
Dubnica nad Váhom
n. p. Královopolské
strojírny, Brno
308
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
rok
narození
Kolektiv pracujících
národního podniku
Žďárské strojírny a
slévárny, Žďár n.
Sázavou
300
301
302
303
304
305
306
307
kolektiv
25. 4. 1977
1917
1916
1917
1907
1907
1925
1903
1918
1888
1908
1898
1928
4. 4. 1977
4. 4. 1977
28. 4. 1977
27. 6. 1977
27. 6. 1977
21. 11. 1977
14. 12. 1977
14. 12. 1977
14. 12. 1977
14. 12. 1977
27. 12. 1977
9. 1. 1978
323
Jednotky Lidových milicí
hlavního města Prahy
16. 2. 1978
324
Podniková jednotka
Lidových milicí, Poldi
SONP Kladno
16. 2. 1978
325
326
Závodní jednotka
Lidových milicí - Závody
Vítězného února v Hradci
Králové
Závodní jednotka
Lidových milicí - n. p.
ČKD Blansko, závody
Jiřího Dimitrova, okres
Blansko
16. 2. 1978
16. 2. 1978
číslo
matriky
příjmení
jméno
kolektiv
rok
narození
Závodní jednotka
Lidových milicí - Závod
SNP Žiar nad Hronom
Závodní jednotka
Lidových milicí Slovenské magnezitové
závody Jelšava, okres
Rožnava
327
328
datum
propůjčení
16. 2. 1978
16. 2. 1978
329
Ščerbicky
Vladimír
Vasiljevič
1918
26. 1. 1978
330
331
332
333
Brondoš
Lukavský
Hrušovský
Ján
Jiří
Miloš
1918
1918
1908
13. 3. 1978
13. 3. 1978
13. 3. 1978
17. 4. 1978
Československá televize
Závody Vítězného února,
n. p. Hradec Králové
Kolektiv pracujících
Závod všeobecného
strojírenství n. p. Dubnica
n. Váh.
Koletiv pracujících n. p.
Závody přesného
strojírenství Gottwaldov
334
335
336
337
338
339
340
Feješ
Martinák
Thurzo
Švorcová
Ján
Ladislav
Viliam
Jiřina
24. 4. 1978
24. 4. 1978
24. 4. 1978
1909
1923
1912
1928
17. 4. 1978
17. 4. 1978
17. 4. 1978
17. 5. 1978
341
Kolektiv pracovníků n. p.
Agrostroj, Prostějov
26. 6. 1978
342
Kolektiv pracovníků n. p.
Státní mincovna,
Kremnica
26. 6. 1978
343
344
345
346
347
348
349
350
Suchoň
Rejl
Šmeral
Štěch
Király
Pezlár
Roh
Janulík
Eugen
Antonín
Vladimír
Karel
Pavol
Ľudovít
Eduard
Jan
1908
1908
1903
1908
1913
1929
1909
1909
26. 6. 1978
21. 9. 1978
21. 9. 1978
26. 10. 1978
7. 11. 1978
21. 12. 1978
21. 12. 1978
31. 3. 1979
351
Kolektiv pracovníků n. p.
Povážské strojírny,
Povážská Bystrica
17. 4. 1979
352
Kolektiv pracujících n. p.
Třinecké železárny
VŘSR, Třinec
17. 4. 1979
číslo
matriky
příjmení
jméno
Malejovský
Michna
Voleník
Svačina
Josef
Alois
Oldřich
Josef
Rohlíček
Běhunčík
Pokorný
Hájek
Mušal
Hamouz
1914
1919
1919
1919
Rudolf
Josef
Viliam
Jiří
Jan
František
datum
propůjčení
17. 4. 1979
Národní podnik Autopal
Nový Jičín
358
359
360
361
362
363
364
rok
narození
Kolektiv pracujících n. p.
Harmanecké papírny,
Harmanec
353
354
355
356
357
kolektiv
17. 4. 1979
17. 4. 1979
25. 5. 1979
25. 6. 1979
25. 6. 1979
1929
1919
1919
1919
1919
1919
25. 6. 1979
25. 6. 1979
25. 6. 1979
13. 7. 1979
13. 7. 1979
13. 7. 1979
365
Slovenský svaz
protifašistických bojovníků
2. 8. 1978
366
Kolektiv redakce
Zemědělských novin
6. 9. 1979
367
368
369
370
371
372
373
Meduna
Kalousek
Trávníček
Babinec
Kord
Zábranský
Nemčík
Vladimír
Stanislav
Jan
Štefan
František
Adolf
Július
1909
1919
1909
1919
1919
1909
1909
Muzeum Klementa
Gottwalda v Praze
374
25. 9. 1979
25. 9. 1979
25. 9. 1979
25. 9. 1979
9. 10. 1979
11. 10. 1979
9. 11. 1979
13. 11. 1979
375
Grišen
Viktor
Vasiljevič
1914
22. 11. 1979
376
Půček
Zdeněk
1924
17. 12. 1979
377
Rusakov
Konstantin
Viktorovič
1909
13. 11. 1979
378
379
380
381
382
383
Ševcovic
Fanta
Matejíček
Árvay
Zupková
Chorváth
Jan
František
Emil
Josef
Božena
Michal
1920
1900
1920
1900
1900
1910
21. 12. 1979
21. 12. 1979
21. 12. 1979
21. 12. 1979
21. 12. 1979
21. 12. 1979
384
Ponomarjov
Boris
Nikolajevič
1905
13. 11. 1979
385
386
387
Tondr
Gajdošík
Pavlovský
Karel
Josef
Oldřich
1920
1921
1920
24. 3. 1980
21. 4. 1980
10. 3. 1980
číslo
matriky
příjmení
jméno
kolektiv
rok
narození
datum
propůjčení
388
Český svaz
protifašistických bojovníků
389
Kolektiv pracovníků n. p.
Obchodní tiskárny, Kolín
21. 4. 1980
390
Kolektiv pracovníků n. p.
Tatraľan, Kežmarok
21. 4. 1980
391
392
393
394
Koča
Odvárka
Sedláček
Wünsche
Jaroslav
Josef
Alois
Vilém
Týrlová
Fárka
Hermína
Josef
Trajba
Šubrt
Dohnal
Křepelka
Žák
Katolický
Fleyberk
Souček
Janák
Mertl
Vávra
1900
1920
Martin
Václav
Jiří
Josef
Stanislav
František
Jiří
Karel
Ignác
Emil
Zdeněk
25. 6. 1980
25. 6. 1980
25. 6. 1980
1900
1920
1905
1920
1920
1920
1920
1915
1930
1920
1920
Kolektiv pracovníků k. p.
Strojárne Piesok, závod
Hronec
410
21. 4. 1980
21. 4. 1980
21. 4. 1980
21. 4. 1980
2. 6. 1980
Roudnické strojírny a
slévárny n. p.
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
1918
1920
1915
1900
Kolektiv pracovníků n. p.
Severoslovenské
celulózky a papírny
395
396
397
2. 8. 1979
20. 6. 1980
20. 6. 1980
20. 6. 1980
20. 6. 1980
25. 6. 1980
25. 6. 1980
7. 8. 1980
10. 9. 1980
29. 9. 1980
29. 9. 1980
29. 9. 1980
17. 11. 1980
411
412
413
414
415
416
417
Bohdanovský
Kraus
Mišeje
Drobáň
Kozák
Amortová
Očenáš
Tibor
Jan
František
Michal
Jan
Světla
Andrej
1920
1920
1921
1901
1921
1911
1911
4. 12. 1980
15. 10. 1980
19. 12. 1980
19. 12. 1980
19. 12. 1980
19. 11. 1980
19. 12. 1980
418
Plachá Šavrdová
Ludmila
1921
19. 12. 1980
419
420
421
422
423
Čejka
Fraňo
Šavel
Matejčík
Zuska
Bohumil
Jozef
Karol
Štefan
Zdeněk
1921
1921
1921
1921
1931
19. 12. 1980
24. 3. 1981
24. 3. 1981
24. 3. 1981
24. 3. 1981
číslo
matriky
příjmení
jméno
rok
narození
Deník Pochodeň, tiskový
orgán východočeského
KV KSČ
Svoboda, orgán
středočeského KV KSČ
424
425
426
427
kolektiv
Kvasnička
Skácel
Rudolf
František
24. 3. 1981
24. 3. 1981
1921
1921
Kolektiv pracujících n. p.
Chemicelulóza, Žilina
428
datum
propůjčení
24. 3. 1981
30. 3. 1981
30. 3. 1981
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
Folberger
Vašečka
Vágner
Brykner
Krno
Götz
Cikker
Douděra
Pospíšil
Kováčik
Marko
Lukačovič
František
Félix
Josef
František
Miloš
Jiří
Ján
Karel
Jaroslav
Jozef
Miloš
Josef
1906
1915
1921
1921
1901
1921
1911
1915
1921
1921
1922
1902
30. 3. 1981
30. 3. 1981
28. 5. 1981
25. 6. 1981
25. 6. 1981
25. 6. 1981
14. 7. 1981
27. 8. 1981
30. 9. 1981
30. 9. 1981
21. 12. 1981
21. 12. 1981
441
Višňovcová
Petronela
1922
21. 12. 1981
442
Filkorn
Vojtech
1922
21. 12. 1981
443
Černušák
Vladimír
1925
26. 11. 1981
444
Matoušek
Miroslav
1921
21. 12. 1981
445
Švestka
Bedřich
1912
21. 12. 1981
446
Machoň
Jiří
1922
21. 12. 1981
447
Patras
František
1907
21. 12. 1981
448
Hamerník
Emilian
1922
21. 12. 1981
449
Kunajev
Dinmuchamed
Achmedovič
1912
23. 1. 1982
450
451
452
453
454
455
456
457
458
Besserová
Syrový
Ladislava
Jaroslav
1912
1922
31. 3. 1982
31. 3. 1982
6. 4. 1982
28. 4. 1982
28. 4. 1982
28. 4. 1982
1982
28. 6. 1982
28. 6. 1982
Okres Most
Růžička
Grégr
Kapucián
Berník
Kaboš
Mináč
František
Milan
Zdeněk
Matej
Andrej
Vladimír
1917
1922
1922
1912
1922
číslo
příjmení
matriky
459
Lang
460
Žaloudek
jméno
Michael
Věroslav
Koubek
Samec
Nebl
Fajnor
Králik
Kodaj
Volf
Blažíček
Mevald
Buben
Klíčník
František
František
František
Karol
Ján
Samuel
František
Jaroslav
Josef
Josef
Oldřich
488
489
490
491
492
493
Klusák
Prokopec
Šrámek
Fischer
Pribiš
Kvěš
Marek
Molik
Haverlík
Huňa
Tomáš
Pezinský
Škarohlíd
Petrovická
1912
1922
1922
1912
1922
1922
1897
1922
1932
1907
1922
Milan
Jaroslav
František
Josef
Rudolf
Václav
Václav
Jaroslav
Rostislav
Josef
Pavel
Anton
Josef
Jiřina
ZJ LM Moravské naftové
doly Hodonín
ZJ LM Frýdek-Místek
ZJ LM Výzkumný ústav
mechanizace a
automatizace, Nové
Město n. Váhom
28. 6. 1982
28. 6. 1982
15. 7. 1982
24. 9. 1982
24. 9. 1982
24. 9. 1982
24. 9. 1982
24. 9. 1982
24. 9. 1982
24. 9. 1982
24. 9. 1982
5. 10. 1982
1923
1923
1923
1923
1913
1923
1923
1923
1923
1913
1923
1923
1923
1923
ZJ LM n. p. Fezko,
Strakonice
ZJ LM Důl Pohraniční
stráž Březová
ZJ LM Chemické závody
ČSSP Litvínov
datum
propůjčení
28. 6. 1982
28. 6. 1982
28. 6. 1982
Koletiv pracujících n. p.
Praga Závody Klementa
Gottwalda
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
rok
narození
1922
1922
Kolektiv pracujících n. p.
Západočeské keramické
závody Horní Bříza
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
kolektiv
17. 12. 1982
17. 12. 1982
17. 12. 1982
17. 12. 1982
17. 12. 1982
17. 12. 1982
17. 12. 1982
17. 12. 1982
17. 12. 1982
17. 12. 1982
17. 12. 1982
17. 12. 1982
17. 12. 1982
1. 2. 1983
25. 2. 1983
25. 2. 1983
25. 2. 1983
25. 2. 1983
25. 2. 1983
25. 2. 1983
číslo
matriky
příjmení
jméno
rok
narození
Divadlo E. F. Buriana,
Praha
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
kolektiv
Škultéty
Kusalík
Vaváková
Papp
Dudáš
Špatenka
Majcharčík
Svoboda
Krutina
Špak
Štefan
Alojz
Mária
Ján
Peter
Josef
Jan
Jiří
Vratislav
Míchal
24. 5. 1984
1903
1923
1893
1923
1923
1924
1923
1913
1913
1903
Kolektiv pracujících k. p.
Doly Nástup Tušimice,
okr. Chomutov
Kolektiv pracujících k. p.
Důl Ostrava
Kolektiv pracujících n. p.
Chodos, Chodov u
Karlových Varů
Kolketiv pracujících o. p.
Oděvní průmysl Prostějov
505
506
507
508
datum
propůjčení
11. 2. 1983
1983
1983
1983
1983
1984
1983
1983
1983
14. 4. 1983
21. 4. 1983
21. 4. 1983
21. 4. 1983
21. 4. 1983
509
510
511
512
513
Bretschneider
Gajdoš
Veselý
Vála
Tokár
Rudolf
Ján
František
Miloslav
Ján
1913
1921
1923
1923
1923
21. 4. 1983
21. 4. 1983
28. 4. 1983
29. 6. 1983
29. 6. 1983
514
Nováček
Zdenko
1923
29. 6. 1983
515
Šepeľa
Jozef
1923
29. 6. 1983
516
Čema
Ján
1923
29. 6. 1983
517
Cahel
Josef
1923
29. 6. 1983
518
Grünvald
Josef
1923
29. 6. 1983
519
Kolektiv pracovníků
OBAS, k. p., Dubí, závod
MORAVIA, Kyjov
29. 6. 1983
520
Kolektiv pracovníků, n. p.
Rakovnické keramické
závody, Rakovník
29. 6. 1983
521
Myslík
Václav
1923
29. 6. 1983
522
Houštěk
Josef
1913
29. 6. 1983
523
Zelenka
Jan
1923
26. 9. 1983
524
Štáfek
Václav
1923
26. 9. 1983
525
Aubrecht
Antonín
1903
26. 9. 1983
číslo
matriky
příjmení
jméno
Seidl
Hovorka
Zvara
Ondřej
Jiroudek
Kratochvíl
Šajner
Balaš
Ferfecký
Jung
Jan
Ján
Vladimír
Josef
František
Miloš V.
Donát
Vladimír
Otakar
Josef
Burša
Lazar
Škoda
Trvala
Dovala
Holzknecht
1908
1914
1924
1924
1914
1904
1914
1924
1924
1924
Vladimír
Štefan
Ján
Vladimír
Jozef
Václav
1924
1924
1924
1924
1924
1904
546
15. 3. 1984
15. 3. 1984
15. 3. 1984
15. 3. 1984
15. 3. 1984
15. 4. 1984
15. 4. 1984
Kolektiv pracujících k. p.
Závody průmyslové
automatizace Praha Košíře
Kolektiv pracujících n. p.
Mitas Praha
545
27. 10. 1983
23. 12. 1983
22. 12. 1983
22. 12. 1983
22. 12. 1983
22. 12. 1983
22. 12. 1983
22. 12. 1983
22. 12. 1983
22. 12. 1983
19. 12. 1983
Kolektiv pracujících n. p.
Moravan Otrokovice
544
datum
propůjčení
27. 10. 1983
Kolektiv redakce časopisu
Květy
537
538
539
540
541
542
543
rok
narození
Koncernový podnik
Vítkovice - Hutní montáže
Ostrava
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
kolektiv
15. 4. 1984
15. 4. 1984
547
Kolektiv pracujících n. p.
Inženýrské a průmyslové
stavby, Praha
15. 4. 1984
548
Město Martin
15. 4. 1984
549
Kolektiv pracujících n. p.
Chemosvit, Svit
15. 4. 1984
550
551
552
553
554
555
556
557
558
Skála
Herzková
Sýkora
Šváb
Prokop
Feriančík
Kuľko
Medvecká
Nagy
Karel
Jolana
Ernest
Ján
Oldřich
Jozef
Ján
Mária
Alexander
1924
1924
1914
1924
1924
1924
1924
1914
1924
27. 6. 1984
27. 6. 1984
27. 6. 1984
27. 6. 1984
27. 6. 1984
27. 6. 1984
27. 6. 1984
27. 6. 1984
27. 6. 1984
číslo
příjmení
matriky
559
Polák
560
Bártík
jméno
kolektiv
Karel
Václav
rok
narození
1924
1924
Symfonický orchestr hl.
m. Prahy FOK
561
datum
propůjčení
27. 6. 1984
27. 6. 1984
27. 6. 1984
562
Pleva
Josef Věromír
1899
27. 6. 1984
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
Pudlák
Dvořák
Stoph
Purš
Litvaj
Lázár
Janoušek
Soják
Dobiáš
Maňák
Czudek
Fobel
Ján
František
Willi
Jiří
Ivan
György
Václav
Zbyněk
Jan
Josef
Jaroslav
Pavel
1924
1914
1914
1924
1924
1924
1924
1924
1914
1924
1924
1924
27. 6. 1984
27. 6. 1984
3. 7. 1984
12. 7. 1984
24. 9. 1984
21. 9. 1984
24. 9. 1984
24. 9. 1984
24. 9. 1984
24. 9. 1984
24. 9. 1984
24. 9. 1984
575
Buljagin
Valentin
Ivanovič
576
Romanov
Grigorij
Vasiljevič
1923
11. 2. 1983
577
578
579
580
Lalo
Petras
Machač
Tondl
Juraj
Sergej
Jaromír
Jan
1921
1921
1923
1907
1. 10. 1984
1. 10. 1984
1. 10. 1984
1. 10. 1984
581
Čebrikov
Viktor
Michajlovič
1923
5. 11. 1984
582
Rusov
Karel
1924
15. 11. 1984
5. 9. 1984
Převod do sbírkového
fondu Muzea revoluč.
bojů a osvobození
Ostrava - 21.11.1984
583
584
585
586
587
588
589
Buša
Němec
Komolý
Vacík
Janovic
Pješčak
Juraj
Bohumil
Miroslav
Miloslav
Ján
Ján
1925
1925
1925
1925
1925
1925
20. 12. 1984
20. 12. 1984
20. 12. 1984
20. 12. 1984
20. 12. 1984
20. 12. 1984
590
Vondruška
Milan
1925
20. 12. 1984
591
Straka
Karol
1925
20. 12. 1984
592
Rell
Juraj
1925
20. 12. 1984
593
Eckert
Otto
1910
28. 2. 1985
číslo
matriky
příjmení
jméno
kolektiv
rok
narození
datum
propůjčení
Převod do evidence
zámku v Kroměříži exp.
Národní výbory základ
social. demokracie v
ČSSR - 5.3.1985
594
595
Dolgich
Vladimír
Ivanovič
1924
19. 3. 1985
596
Zimjanin
Michail
Vasiljevič
1914
19. 3. 1985
597
Kapitonov
Ivan Vasiljevič
1915
19. 3. 1985
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
Ferencei
Krocsány
Kubeš
Jonáš
Diviš
Procházka
Dohnal
Hökl
Novosad
Beránek
Bielik
Brabec
Čech
Čemický
Delong
Forman
Gajdoš
Hallo
Hejl
Interholz
Kapitola
Kuchta
Nikl
Plesník
Schmotzer
Štefan
Dezider
František
Pavol
Vladimír
Lubomír
Václav
Jaroslav
František
Karel
Ernest
František
Ján
Ladislav
Armin
Jan
Juraj
Michal
František
František
Luděk
Cyril
Josef
Ján
Michal
1925
1925
1925
1925
1925
1925
1925
1925
1925
1930
1917
1905
1915
1909
1925
1925
1903
1927
1920
1914
1922
1913
1916
1925
1912
25. 3. 1985
25. 3. 1985
25. 3. 1985
25. 3. 1985
25. 3. 1985
25. 3. 1985
25. 3. 1985
25. 3. 1985
25. 3. 1985
18. 4. 1985
18. 4. 1985
18. 4. 1985
18. 4. 1985
18. 4. 1985
18. 4. 1985
18. 4. 1985
18. 4. 1985
18. 4. 1985
18. 4. 1985
18. 4. 1985
18. 4. 1985
18. 4. 1985
18. 4. 1985
18. 4. 1985
18. 4. 1985
623
Špaček
Bohumil
1911
18. 4. 1985
624
Valúšek
Jozef
1911
18. 4. 1985
625
Želibský
Ján
1907
18. 4. 1985
626
Divadlo SNP Martin
18. 4. 1985
627
Kolektiv pracujících k. p.
Důl Hlubina, Ostrava
18. 4. 1985
628
Kolektiv pracujících k. p.
Doly Ležáky, Most
18. 4. 1985
číslo
matriky
příjmení
jméno
kolektiv
rok
narození
datum
propůjčení
629
Kolektiv pracujících n. p.
Fatra Napajedla
18. 4. 1985
630
Kolektiv pracujících n. p.
Galena Opava - Komárov
18. 4. 1985
631
Kolektiv pracujících n. p.
Kovona Karviná
18. 4. 1985
Kolektiv pracujících
OKULA Nýrsko
Kolektiv pracujících
OTAVAN Třeboň
Město Plzeň
Kolektiv pracujících n. p.
Severomoravské
dřevařské závody
Šumperk
632
633
634
635
18. 4. 1985
18. 4. 1985
18. 4. 1985
18. 4. 1985
636
Achromějev
Sergej
Fjodorovič
18. 4. 1985
637
Kulikov
Viktor
Georgievič
18. 4. 1985
638
Petrov
Vasil Ivanovič
18. 4. 1985
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
Revoluční odborové hnutí
Černý
Lošťák
Koucký
Kuběna
Blcháč
Šmál
Horáček
Valenta
Pelikánová
Konečný
Hašek
Ludvík
Alois
Josef
Rudolf
Ján
Pavol
Václav
Josef
Ludmila
Josef
František
Kolektiv redakce deníku
ROVNOST, Jihomor. KV
KSČ
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
1920
1925
1925
1925
1925
1925
1925
1925
1915
1925
1920
Šimon
Benčura
Zakarijá
Gáspár
Růžičková
Svěrčina
Hubáček
Mátl
Latta
Džupin
Karel
Ján
Ibráhím
Sándor
Marie
Otakar
Otakar
Karel
Emil
Andrej
3. 6. 1985
19. 6. 1985
19. 6. 1985
19. 6. 1985
19. 6. 1985
19. 6. 1985
19. 6. 1985
19. 6. 1985
19. 6. 1985
19. 6. 1985
19. 6. 1985
24. 7. 1985
21. 6. 1985
1921
1925
1929
1917
1925
1925
1925
1925
1925
1925
28. 8. 1985
9. 9. 1985
12. 9. 1985
12. 9. 1985
24. 9. 1985
24. 9. 1985
24. 9. 1985
24. 9. 1985
24. 9. 1985
24. 9. 1985
číslo
matriky
příjmení
jméno
Valový
Kopáček
Bako
Máček
Müller
Nečasová
Pancíř
Hájek
Vedra
Zamboj
Majkut
Matejko
Alois
Eduard
Ján
Jaroslav
Miroslav
Jarmila
Josef
Adolf
Vladimír
Ján
Vojtech
Daniel
685
686
687
688
689
690
691
692
1926
1926
1926
1926
1926
1896
1906
1926
1926
1926
1926
1926
Divadlo Josefa Kajetána
Tyla v Plzni
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
rok
narození
datum
propůjčení
Převod do evidence
zámku v Kroměříži exp.
Národní výbory základ
social. demokracie v
ČSSR - 14.11.1985
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
kolektiv
Válek
Hanych
Chrt
Axen
Gibala
Langer
Rehák
Škornička
Ujvári
Josef
Rudolf
Adolf
Hermann
Juraj
Gejza
Štefan
František
Eugen
9. 1. 1986
1919
1906
1926
1916
1926
1918
1916
1926
1926
Kol. prac. Dolu Centrum v
Dolním Jiřetíně k. p. Doly
Vítěz. Února Záluží u
Litvínova
Kol. prac. FEZKO n. p.
Strakonice
Kol. prac. k. p. Důl 9.
května, Stonava
Kol. prac. k. p. Metra
Blansko
Kol. prac. n. p. OPTIMIT,
Odry
Kol. prac. Průmyslové
stavby n. p. Gottwaldov
Darováno Národnímu
muzeu v Praze 15.2.1991
Slovenské magnezitové
závody Košice
3. 1. 1986
3. 1. 1986
3. 1. 1986
3. 1. 1986
3. 1. 1986
3. 1. 1986
3. 1. 1986
3. 1. 1986
3. 1. 1986
3. 1. 1986
3. 1. 1986
3. 1. 1986
12. 3. 1986
1. 4. 1986
1. 4. 1986
13. 3. 1986
1. 4. 1986
11. 4. 1986
11. 4. 1986
11. 4. 1986
11. 4. 1986
11. 4. 1986
11. 4. 1986
11. 4. 1986
11. 4. 1986
11. 4. 1986
11. 4. 1986
25. 6. 1986
číslo
matriky
příjmení
jméno
rok
narození
n.p. MOTORLET závod J.
Švermy Praha - Jinonice
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
kolektiv
Košťál
Svoboda
Pravda
Valovič
Klusáček
Dočekal
Fekete
Cirbes
Kramár
Marušec
Minarovič
Petrus
Mittag
Gerle
Litvák
Princ
Pešek
Charvát
Auersperg
Havlíček
Panster
Vipler
Albert
Vlastimil
Josef
Miloslav
Ladislav
Josef
Jozef
Vladimír
Ondrej
Ján
Pavol
Jaroslav
Günter
Ladislav
Mikuláš
František
Vladimír
Miloslav
Pavel
František
Heribert
Josef
datum
propůjčení
25. 6. 1986
1926
1926
1926
1926
1926
1916
1926
1926
1906
1926
1926
1926
1926
1936
1926
1926
1926
1926
1926
1916
1926
1927
25. 6. 1986
25. 6. 1986
25. 6. 1986
25. 6. 1986
25. 6. 1986
25. 6. 1986
25. 6. 1986
25. 6. 1986
25. 6. 1986
25. 6. 1986
25. 6. 1986
25. 6. 1986
25. 6. 1986
19. 9. 1986
19. 9. 1986
19. 9. 1986
19. 9. 1986
19. 9. 1986
19. 9. 1986
19. 9. 1986
19. 9. 1986
28. 12. 1986
Odprodáno Muzeu V. I.
Lenina Hybernská 7,
Praha 1 - 28.10.1986
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
Krempa
Krojhanzl
Kubát
Mudra
Novotný
Řehořek
Kovář
Novotný
Paller
Kováč
Uher
Blahník
Ivan
Josef
Milan
Miloslav
Ladislav
Jindřich
Karel
Aleš
František
Gejza
Mikuláš
Miloslav
1927
1927
1927
1921
1927
1927
1927
1927
1927
1927
1927
1927
28. 12. 1986
28. 12. 1986
30. 12. 1986
23. 1. 1987
20. 3. 1987
20. 3. 1987
20. 3. 1987
20. 3. 1987
20. 3. 1987
20. 3. 1987
20. 3. 1987
27. 2. 1987
729
Remek
Josef
1927
27. 2. 1987
730
Zíka
Miloslav
1927
27. 2. 1987
731
Bělohlávek
Miroslav
1927
16. 4. 1987
732
Baláž
Teodor
1917
16. 4. 1987
číslo
matriky
příjmení
jméno
Kovář
Ludvík
Zdeněk
Jan
738
Majer
Macúch
Pudlák
Kákoš
Futej
Válek
Pačuta
František
Pavel
Pavel
Ján
Daniel
Miroslav
Vasil
Novák
Šindelář
Blaško
Vančo
Seidl
Blažej
760
761
762
763
764
16. 4. 1987
1927
1927
1927
1927
1927
1927
Jaroslav
Antonín
Milán
Jindřich
Josef
1923
1928
1928
1928
1928
ZJLM Stavební stroje,
n.p., Zličín
ZJLM AZNP o.p., Mladá
Boleslav
ZJLM Továrny mlýnských
strojů
ZJLM Žďas, Žďár n.
Sázavou
ZJLM Závody valivých
ložisek, Povážská
Bystrica
1. 10. 1987
1. 10. 1987
1. 10. 1987
1. 10. 1987
1. 10. 1987
8. 10. 1987
18. 11. 1987
Divadlo na Vinohradech
Matoušek
Kašpar
Václavík
Kočer
Puchmeltr
26. 6. 1987
26. 6. 1987
26. 6. 1987
26. 6. 1987
26. 6. 1987
26. 6. 1987
26. 6. 1987
26. 6. 1987
n.p. Branecké železárny,
Hradec nad Moravicí
753
754
755
756
757
758
759
16. 4. 1987
1927
1917
1927
1927
1927
1927
1927
Miroslav
Václav
Štefan
Rudolf
Emil
Anton
16. 4. 1987
16. 4. 1987
16. 4. 1987
Kol. prac. n. p. Šroubárna
Žatec
746
747
748
749
750
751
752
1917
1927
Kol. pracovníků n. p.
Slezan Frýdek-Místek
Kol. pracovníků k. p.
SKLO UNION, Sklárny
Kavalier, Sázava
737
datum
propůjčení
16. 4. 1987
Kol. pracujících k. p.
Elektrotechnické závody
J. Fučíka, Brno
736
739
740
741
742
743
744
745
rok
narození
Kolektiv pracujících k.p.
Severomoravské
plynárny, Ostrava
733
734
735
kolektiv
23. 11. 1987
4. 12. 1987
28. 12. 1987
28. 12. 1987
28. 12. 1987
28. 12. 1987
28. 1. 1988
28. 1. 1988
28. 1. 1988
28. 1. 1988
28. 1. 1988
číslo
matriky
příjmení
jméno
kolektiv
rok
narození
ZJLM Východoslovenské
železárny Košice
ZJLM Chemické závody
Jiřího Dimitrova,
Bratislava
ZJLM ZŤS Lodenice
Gábora Steinera,
Komárno
ZJLM Sigma, n.p.
Modřany
765
766
767
768
datum
propůjčení
28. 1. 1988
9. 2. 1988
9. 2. 1988
9. 2. 1988
Odprodáno Muzeu
Východního vojen. okruhu
Trenčín - 22.2.1988
769
770
771
772
Chudý
Hlaváč
Michalovič
Bohumil
Anton
Ján
1928
1928
1928
22. 3. 1988
22. 3. 1988
22. 3. 1988
773
Blažek
Ladislav
1927
27. 4. 1988
774
Hrzal
Ladislav
1923
27. 4. 1988
Kol. prac. n.p.
Karlovarské sklo, Karlovy
Vary
Kol. prac. k. p. SHR Krušnohorské strojírny
Komořany
Kol. prac. Stavby silnic a
železnic, n. p. Praha
Kol. prac. Vítkovice
Uničovské strojírny, k. p.
Uničov
775
776
777
778
779
780
Zámečník
Zámora
Miroslav
Peter
27. 4. 1988
27. 4. 1988
27. 4. 1988
27. 4. 1988
1928
1928
27. 4. 1988
27. 4. 1988
Odprodáno, Řetězárna Č.
Vel.
781
782
Rodríguez
Carlos Rafael
1913
30. 5. 1988
783
784
785
786
787
788
789
790
791
Lukačka
Kejzlar
Čermák
Matouš
Olšan
Reiner
Chabičovský
Rusňák
Blechta
Josef
Karel
Zdeněk
Milan
Alois
Josef
František
Milan
Vladimír
1928
1918
1928
1928
1928
1918
1928
1928
1923
21. 6. 1988
21. 6. 1988
21. 6. 1988
21. 6. 1988
21. 6. 1988
21. 6. 1988
21. 6. 1988
21. 6. 1988
27. 6. 1988
číslo
matriky
792
793
794
795
796
příjmení
Hill
Šupka
Skála
Faix
Cheben
jméno
kolektiv
Timotej
Ladislav
Ivan
Květoslav
Zdenko
rok
narození
1920
1928
1922
1924
1928
datum
propůjčení
21. 6. 1988
27. 6. 1988
7. 7. 1988
14. 7. 1988
16. 9. 1988
797
Československá tisková
kancelář
16. 9. 1988
798
Kolektiv redakce deníku
Nová svoboda,
Severomoravský KV KSČ
16. 9. 1988
799
800
801
Šlapák
Vaníček
Blaho
Václav
Oldřich
Rudolf
Kol. prac. koncernového
podniku Středočeské
plynárny
802
803
804
805
Mička
Léz
Vladimír
Leopold
828
Březnický
Vaněk
Češka
Kožík
Saul
Kadleček
Pauer
Opletal
Šišmiš
1928
1928
Bohumil
Ondřej
Zdeněk
Viliam
Eduard
Josef
Jiří
Ludvík
Dušan
1929
1929
1929
1929
1929
1929
1919
1929
1929
Ladislav
Miroslava
František
Jan
Marie
Bohuslav
Štefan
Pavol
Jozef
František
Ladislav
1922
1922
1917
1912
1898
1914
1912
1922
1921
1909
1912
Kulturní svaz maďarských
pracujících v ČSSR
CSEMADOK
5. 10. 1988
20. 10. 1988
25. 11. 1988
28. 12. 1988
Časopis ÚV KSČ Tribuna
Kilián
Kunštátová
Plechatý
Teper
Kolaříková
Pokorný
Gažík
Pavlík
Valo
Faraga
Priesol
16. 9. 1988
16. 9. 1988
16. 9. 1988
21. 9. 1988
Kolektiv redakce Új Szó
Továrny strojírenské
techniky, k.p. KOVOSVIT
Sezimovo Ústí
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
1928
1928
1928
28. 12. 1988
28. 12. 1988
28. 12. 1988
28. 12. 1988
28. 12. 1988
28. 12. 1988
28. 12. 1988
28. 12. 1988
28. 12. 1988
4. 1. 1989
21. 2. 1989
21. 2. 1989
21. 2. 1989
21. 2. 1989
21. 2. 1989
21. 2. 1989
21. 2. 1989
21. 2. 1989
21. 2. 1989
21. 2. 1989
21. 2. 1989
3. 3. 1989
číslo
matriky
příjmení
jméno
Novotný
Červený
Bochenek
Hnízdiuch
Jílek
Lednár
Miroslav
Ladislav
Miroslav
Alexander
Josef
Izidor
837
838
839
Koten
Knotková
857
Václavík
Kurýl
Veselovský
Balla
Adamec
Riško
Kanský
Juliš
Matoušů
Hlaváč
Šikolová
Karban
Šponer
Hůla
17. 4. 1989
17. 4. 1989
17. 4. 1989
1911
1908
Václav
Václav
Josef
Štefan
Norbert
Ján
Jaroslav
Karel
Ladislav
Jaroslav
Božena
Dominik
Jiří
Alois
22. 5. 1989
22. 5. 1989
21. 6. 1989
1929
1929
1909
1929
1929
1930
1929
1929
1929
1929
1914
1900
1929
1919
Dar Národnímu muzeu
Praha – 27.6.1995
1989
1989
1989
17. 4. 1989
17. 4. 1989
17. 4. 1989
17. 4. 1989
Kol. prac. s. p. LOANA,
pletárny, Rožnov pod
Radhoštěm
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
1929
1929
1929
1930
1924
1929
Josef
Emilie
datum
propůjčení
3. 3. 1989
Kol. prac. n. p. MAKYTA Púchov
Kol. prac. k. p. SIGMA
LUTÍN
k. p. TESLA Kolín
Kol. prac. s. p. Tonak,
Nový Jičín
836
840
841
rok
narození
Kolektiv redakce
PRAVDY, deníku ZČ KV
KSČ
829
830
831
832
833
834
835
kolektiv
21. 6. 1989
21. 6. 1989
21. 6. 1989
21. 6. 1989
21. 6. 1989
30. 6. 1989
31. 8. 1989
29. 9. 1989
29. 9. 1989
29. 9. 1989
29. 9. 1989
29. 9. 1989
29. 9. 1989
29. 9. 1989

Podobné dokumenty