Stáhnout PDF

Komentáře

Transkript

Stáhnout PDF
studenti studentum
kulturních
Podzimní
OSTRAVA
akcí !!!
?
Jsme
?
mimo
zem
Setkání s americkým velvyslancem
Nové studentské hodnocení kvality na OU
U OBSAH
Novinky
4
Nové studentské hodnocení
kvality na OU
číslo 4, ročník 1, 2011, Ostrava
[email protected]
13
Identifikační číslo:
MK ČR E 20393
14
Vydavatel
Stavovská unie studentů Ostrava
Hladnovská 1433/22
710 00 Ostrava
Nové personální složení
Akademického senátu VŠB-TUO
U ÚVODNÍK
TIRÁŽ
Ohlédnutí za letními výcvikovými kurzy na
VŠB-TUO
16
Šachťák
17
Rozhovor s ekonomem
Tomášem Sedláčkem
18
A klub a rádio Kolej
21
Filmový koutek
24
Kalendář kulturních akcí
28
Fejeton – Práci čest!
30
Kontroverzní teorie světa:
Šéfredaktorka
Agáta Vřeská
([email protected])
Redaktoři
Veronika Balcárková
Nikola Brtvová
Nikol Dostálová
Zuzana Kaňová
Radim Kateřiňák
Tereza Knapková
Jaroslava Kořená
Jana Kovářová
Tomáš Mičúnek
Hana Moravcová
Jaroslav Neuvirt
Kateřina Nováková
Kateřina Polínková
Petra Prouzová
Kristýna Svidroňová
Karel Střelec
Marek Suchánek
Zuzana Škůrková
Aneta Vozňáková
Jsme děti mimozemšťanů?
32
Velká paráda za málo peněz?
34
Tip na rešerše
35
Naše Ostrava
36
Francouzská kuchyně
40
Editace
Tereza Niklová
Zuzana Škůrková
Linda Vlčková
Agáta Vřeská
Povídka Franze Kafky
41
Korekce
Michal Místecký
Americký velvyslanec
Norman Eisen
42
Autorské okénko
44
Sudoku
45
Představení nových redaktorů
46
Grafické zpracování
Sabina Freundová
Původní grafický návrh: Upgrade CZ s.r.o
Foto na obálce
Kristýna Svidroňová
náklad 60 ks
Datum vydání: listopad 2011
Milí čtenáři!
V minulém čísle našeho Undergroundu jsme se věnovali především
našim prvákům a začátku školního
roku. A tak je při pohledu do
kalendáře těžké uvěřit, že je tady
konec listopadu.
Northop Frye přiřazuje podzimu
literární žánr tragedie. A můžete s
tím nesouhlasit, ale já když se mi
náhodou podaří vstát ráno brzo
a podívám se z okna, vidím vše
obaleno vrstvičkou bílé ledové námrazy, cítím chlad vyhaslého topení
a mou mysl obklíčí myšlenky na
skutečnost, že do té smutné nálady za oknem musím jít. A to je pak
ještě teplé místečko s peřinami tak
velkým lákadlem, že odolají jen ti
nejotužilejší. Asi je už jasné, že mně
se to povede málokdy; a to je pak z
„ještě pět minut“ a dalších „posledních pět minut“ a „opravdu poslední
dvě minutky“ hodinka, dvě, tři… A
když pak vstanete, místo vyspání jste
rozlámaní, zima je stále skoro stejná,
a namísto toho, aby oko potěšilo sem
tam vykouknuvší slunce, podíváte se
na hodiny a výčitek už se nezbavíte.
A tomu já říkám tragedie pozdního
podzimu.
V tomto čísle se ale nebudeme
zabývat tím, co tragického nám
podzim může přinést, naopak,
podíváme se spíše ještě do dnů, kdy
listí teprve začínalo chytat své barvy
a připomeneme si ty nejlepší párty
uplynulých týdnů, zrekapitulujeme
hned dva filmové festivaly a zjistíme,
co nového se událo na našich univerzitách. Rovněž se podíváme na
aktivity studentských organizací nejen z Ostravy, ale celé republiky a v
nové rubrice Naše Ostrava budeme
číslo za číslem objevovat genius loci
našeho města.
Přeji vám příjemné počtení, a
pokud náhodou tragédii vidíte spíše
než v posledních podzimních dnech
v hrozbě zápočtových dnů, nezoufejte; bude hůř!
Za redakci,
Agáta Vřeská
šéfredaktorka
Rádi bychom se omluvili za
nepřesnost, ke které došlo v minulém
čísle našeho časopisu v článku DNY
PRVNÍ POMOCI PRO PRVÁKY. Na organizaci této akce se spolu se Sus Ostrava
organizačně podílela rovněž SK AS OU.
3
Zuzana Škůrková
foto: Tomáš Kukuč
5
y
k
n
N o v i
y
4
nám moc líbí, těšíme se hlavně na Laser show,“ řekly dvě sympatické studentky, Klára (21) a Míša (22).
Pořadatelé si akci také vychutnali, i když spíše po té pracovní
stránce. Obsluha za barem, v šatně,
či u prodeje vstupenek byla velice
dobře naladěna a díky pravidelnému
střídání také plna energie. Ani oni
neušli mým reportérským spárům a
odpověděli mi na pár otázek týkajících se jejich pořadatelských povinností. ,,Na akci jsem poprvé. Je to
sice občas trochu chaos, ale líbí se mi
tady. Prodej lístků je fajn a překvapilo
mě, kolik lidí přišlo, hlavně tedy více
starších studentů, než prváků“, ohodnotila Zuzka (21, prodej vstupenek).
“Práce za barem je zábavná, ale když
k
rozproudili poklidnější atmosféru
umělci z Komorní scény Aréna, kdy
zarapovala nejmladší členka souboru
Zuzana Truplová. Následovala soutěž
,,Studentský život“, kde soutěžící
dvojice musely plnit 3 úkoly, které je
měly provézt jedním dnem studentského života. Začínali doma formou
snídaně, tedy snězením tatranky,
dále pokračovali pobytem ve škole,
tam soutěžící čekala skládačka slov z
přeházených písmen a závěr dne byl
v hospodě, kde musel pár společně
vypít v co nejrychlejším čase krýgl
piva. Všech pět soutěžících dvojic
bylo odměněno krásnými cenami a
ostatní velice vtipnou podívanou.
Poslední zpestření měla na svědomí
velice atraktivní Laser show.
V průběhu večera jsem zavítala
mezi studenty i samotné pořadatele
a jako redaktorka časopisu vyzvídala, jak jsou s večerem pro prvňáčky
spokojeni. Všichni oslovení studenti
pocházeli z Ostravské univerzity a o
akci se doslechli od přátel či dočetli
ze školního e-mailu. Ptala jsem se
studentů, jakou hudbu poslouchají nejraději, jak se jim na akci líbí
a jak hodnotí zábavní program.
“Posloucháme převážně punk-metal,
rock a folk a na Vítání prvňáků jsme
přišli za účelem pobavit se, poznat
nové lidi, lovit ženy - musím se ale
vyhnout té svojí:). Program? Tady
nějaký je? My si tady děláme párty
n
V 19 hodin to zcela vypuklo. Úvodního slova se zhostila prezidentka
SUS Ostrava, Jaroslava Kořená a
hlavní organizátorka Barbora Prátová. Poté, co studenti vyslechli vlídnou uvítací řeč, navštívili bar, taneční
parket nebo jen tak posedávali
a poslouchali hudbu, kterou jim
připravili kluci z rádia Kolej.
Celý večer byl doprovázen
bohatým
programem.
Poprvé
je více lidí, tak se pěkně zapotíme,“
přiznala Alča (18, barmanka).
Celý večer byl opravdu velice
příjemný. Procházela jsem davy
bavících se studentů, pozorovala
různé taneční kreace, navštívila
barmany, výčepní a šatnáře, zhlédla
celý program a byla nadšená. Všude
panovala dobrá nálada a pozitivní
atmosféra se nesla celými kolejemi.
Bylo to mé první Vítání prvňáčků
a už nyní se těším na další ročník.
Všem budoucím, ale i stávajícím
studentům bych tuto akci za sebe
ráda doporučila, ať už v roli bavícího
se nebo pořadatele. Přeci jen, není
nad to, když něco dělají studenti pro
studenty.
i
Vítací párty pro vysokoškolské nováčky můžeme označit za další povedenou
akci, která se uskutečnila pod taktovkou SUS Ostrava. Na Hladnovských kolejích
to dne 4. 10. 2011 pořádně ožilo, když se po náročných přípravách nahrnuly do
staré menzy davy studentů dychtící po zábavě. Všechny vstupenky se prodaly,
prvňáčci k nim dostali navíc upomínkové odznáčky a v cestě za zábavou jim nestálo nic v cestě.
po svém:),“ odpověděli mi Honza (25)
a Eduard (24). “Nejvíce posloucháme
rádio, tedy spíše hudební novinky a
na akci jsme přišly za zábavou, levným pitím a balit kluky. Program se
N o v
U NOVINKY
U VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ aneb další skvělá párty SUS Ostrava
k y
n
Zástupci studentských organizací se sešli na V. konferenci České studentské
unie (ČeSU). Setkání se uskutečnilo třetí říjnový týden v prostorách nového kampusu Masarykovy univerzity.
Petra Prouzová
foto: ČeSU
Cíl konference
Představitelé studentských organizací se pravidelně vídají každý semestr. Cílem je představit studentům
hostící univerzity možnost, jak se
členstvím ve studentské organizaci
osobně i profesně rozvíjet. Druhým
hlavním cílem je navázat kontakty
a přátelství mezi organizacemi. Ty
mají příležitost si vyměnit nápady a
zkušenosti. Nechybí ani prostor pro
diskusi na relevantní témata.
6
Soutěže
se
zúčastnilo
70
závodníků, z toho 59 mužů (37 z VŠBTUO) a 11 žen (9 závodnic bylo z VŠBTUO). Závodu se také zúčastnil jeden
pedagog z Katedry tělesné výchovy a
sportu při VŠB-TUO.
Úkoly závodníků nebyly nejlehčí.
Museli se například poprat s
hasičskými hadicemi, zvládnou
hned padesát, u žen dvacet, úderů
kladivem do hammer boxu, či úplně
na závěr vyběhnout do desátého
poschodí budovy
A, kde byl měřen
závodníkům celkový čas po dobu
všech disciplín.
Vy h l á š e n í
výsledků proběhlo
po
ukončení
soutěže ve studentském
klubu
Wagonclub u kolejí
v Ostravě-Porubě.
Přední místa byla odměněna poháry
a věcnými cenami. Každý účastník
obdržel diplom a upomínkové
předměty. V letošním ročníku zvítězil
Jakub Šubrt z Univerzity Tomáše
Bati ve Zlíně s časem 3:03 min.,
následován Danielem Chalušem z
Fakulty bezpečnostního inženýrství
VŠB-TUO s časem 3:05 min. a na třetí
příčku dosáhl Kamil Bareš, rovněž z
Fakulty bezpečnostního inženýrství
VŠB-TUO. Z žen zvítězila Katarína
Pecháčková s časem 3:50.
y
Je tradicí, že předsedající organizace zařídí účastníkům odborné
semináře na témata spojená s
výkonem jejich funkcí. Organizací
pověření medici z IFMSA nabídli
semináře na témata leadership,
prezentační dovednosti a project
management. Večer se pak nesl v duchu zábavy a „utužování“ přátelství v
rytmu tance.
Výprava SUS Ostrava odjela z jihomoravské metropole obohacena o
nové kontakty, zážitky a především
nápady, jak zpestřit studentský život.
Že bychom se nechali inspirovat a
zorganizovali grill párty nebo stezku
odvahy? Nechte se překvapit :).
Sbor dobrovolných hasičů při
VŠB-TUO ve spolupráci s Fakultou
bezpečnostního inženýrství na VŠBTUO uspořádali v sobotu 5. 11. 2011
již šestý ročník soutěže o titul Studentský železný hasič dle pravidel soutěží v
disciplínách TFA (z anglického “Toughest Firefighter Alive”, volně přeloženo
„Nejtvrdší hasič přežívá”). Celá soutěž
se odehrávala v budově A rektorátu
VŠB-TUO za hojné účasti fanoušků.
k
Mezi 35 organizacemi, které se
konference zúčastnily, nechyběla
naše SUS Ostrava. Prezidentka
Jarka Kořená a exprezident Adam
Soustružník společně představili
spojení Susky ostravské a báňské a
popsali akce, které v průběhu akademického roku organizace pořádá.
STUDENTSKÝ ŽELEZNÝ HASIČ 2011 NA VŠB-TUO
n
N o v i
U
STUDENTŠTÍ “PREZIDENTI” SE SJELI DO BRNA
N o v i
U
Fanoušci v podobě pana děkana FBI prof. Poledňáka
a vedoucí KTVS doc. Durdové.
Závěrem soutěžního dne se
fanoušci a účastníci závodu odebrali
do studentského klubu Vrtule na
porubských kolejích, kde probíhala
již tradiční Pyžamová párty, která byla
završením závodu o titul Studentský
železný hasič 2011. Pro studenty byly
připraveny zábavné soutěže a skvělá
hudba.
text a foto: Kateřina Polínková
externí členka SUS Ostrava
a členka SK AS VŠB-TUO, studentka HGF VŠB-TUO
7
k y
n
Ve středu 9. listopadu proběhl další ročník typicky podzimní a velice oblíbené
studentské akce, pořádané Stavovskou unií studentů Ostrava: Hladnovské laťky
2011.
Hladnovská laťka má dlouholetou
tradici, pořádá se už od 90. let minulého století, takže si jsem jistá, že
se bude pořádat i příští rok, a proto
bych vás všechny již teď na Hladnovskou laťku 2012 ráda pozvala.
Nikol Dostálová
SETKÁNÍ STUDENTSKÝCH
ORGANIZACÍ
Jsme sloučení univerzit zase o
krok blíže? Jinými slovy, byly už k
tomu aktu podniknuty nějaké nové
kroky? Jaký to bude mít dopad na
studenta a jaký to bude mít dopad
na celou akademickou obec? Co nám
ono proklamované spojení přinese a
za jak dlouho jej máme očekávat? A
bude někdy lepší jídlo v menzách?
Tyto i další otázky zazněly na v pořadí
druhém setkání ostravských studentských organizací, konaném dne 19.
10. 2011 na VŠB-TUO, jejíž Studentská komora Akademického senátu se
ujala pozice hostitelské organizace.
Na setkání dorazilo více než deset organizací, z toho minimálně tři
se zúčastnily úplně poprvé. Čestní a
vážení hosté setkání byli opět ve stejném složení jako při posledním setkání, tedy pan rektor VŠB-TUO prof.
Ing. Ivo Vondrák, pan rektor OU prof.
RNDr. Jiří Močkoř, DrSc., CSc., pan
prorektor pro rozvoj a sociální vztahy
prof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.,(VŠBTUO) a za útvar Péče o studenty paní
Mgr. Štěpánka Zámečníková (VŠBTUO).
9
y
8
ještě další ceny od sponzorů. Medaile a diplomy samozřejmě nesměly
chybět. Celá akce se nesla ve velmi
pohodovém duchu, a když se skokanský prostor proměnil v parket,
celý sál se roztančil.
Tento rok pro vás byly nachystané
dvě hudební scény, kde nám hráli
DJ’s z rádia Kolej. Hlavní scéna byla
v prostorách staré menzy, kde se
předtím také odehrála celá soutěž,
druhá stage byla nachystána ve studentském A-klubu, taktéž na hladnovských kolejích.
Celá akce se velice podařila i
díky velkému počtu dobrovolníků
v organizačním týmu. Jednou z
pořadatelek, která se letos bohužel
nemohla Hladnovské laťky zúčastnit,
protože je momentálně na pracovní
stáži v Madridu, je Sabina Freundová,
kterou jsem pro vás alespoň krátce
vyzpovídala:
U
k
Pro ty z vás, komu tato akce unikla,
nemohli jste přijít, nebo nevíte, o
co se jedná, jde hlavně o soutěž ve
skoku do výšky, která se následně
mění ve velkou studentskou párty. V
tomto roce se zúčastnilo 26 skokanů
a 3 skokanky. Mezi účastníky byly zastoupeny obě
naše ostravské
univerzity, tedy
jak OU, tak i
VŠB – TUO, a
krom
toho
se
dokonce
d o s t a v i l
také
jeden
reprezentant brněnské
MUNI.
Hlavním
heslem celého
večera
bylo
pobavit sebe a také diváky, a to se
rozhodně povedlo. Soutěžící si soutěž
opravdu užili, nižší výšky skákali
salty, popředu i pozadu a publikum
je za to odměňovalo potleskem. Když
začínalo jít do tuhého, skokani jeden
po druhém vypadávali, až se svým
skokem 175 cm vyhrál Honza a stal
se tak vítězem již třetí rok po sobě.
Výherce si odvezl domů bečku piva,
slečna výherkyně flašku rumu a oba
Kolik jsi zažila Hladěk coby
účastník a jako organizátor?
- Jako účastník jednu, jako organizátor asi tři.
Ty osobně, skákala jsi někdy?
- Ne, skákat neumím.
Co je pro tuhle akci typické?
- Rozhodně to, že nejde jen o obyčejnou
párty, ale i o sportovní akci, která má
navíc už skoro třicetiletou tradici – což,
řekla bych, svědčí o její oblíbenosti.
Co se ti na této konkrétní akci nejvíce líbí?
- Právě to, co jsem popsala v
předchozím bodě – „Hlaďka“ má
prostě něco navíc.
Pamatuješ si nějaké zásadní problémy při organizaci?
- Zásadní ne. Snad na každé akci se
najdou nějaké menší problémy, kdy
se třeba zapomene vylepit nějaká
cedulka, nebo se v tom množství věcí
zapomene něco koupit a někdo pak
hold musí sednout do auta a jet do Tesca (není to reklama, že ne?:)). Celek je
vždy tvořen detaily a kolik těch detailů
je, si dokáže představit jen někdo, kdo
již někdy organizoval akci podobných
rozměrů. Ale nezažila jsem, že bychom
něco někdy nějak rozumě nevyřešili :).
n
N o v i
HLADNOVSKÁ LAŤKA alias “HLAĎKA”
N o v i
U
k y
n
N o v i
y
10
ceme lidi inspirovat, aby oni mohli
inspirovat druhé. Protože je integrita taky harmonie mezi studiem
a zábavou, pořádáme širokou škálu
akcí. V repertoáru nám nechybí
přednášky na zajímavá témata (např.
emocionální potřeby muže a ženy;
pohřbila věda nadpřirozeno?), dále
diskusní večery se zajímavými lidmi
k
Celý proces je otázkou
až desetiletí!
Na co se tedy můžeme těšit do budoucna? Celý proces bude čekat ještě
Zlepší se nám stravování
v menze?
Avšak to je jen malá ochutnávka z
velké množiny všech benefitů, které
nám ono spojení může přinést. Nad
otázkou, zda jedním z nich může
být i například zlepšení stravování
studentů i zaměstnanců univerzit, se
oba páni rektoři srdečně pousmáli,
ale nakonec potvrdili, že celá věc univerzitního stravování je již v jednání
a uvidíme, kam nás ono jednání dovede.
Po debatě následovaly již jen v
krátkosti prezentace činností jednotlivých studentských organizací, rekapitulace jejích úspěchů za poslední
půlrok a představení jejich plánů
do budoucna. Z organizací, které
na setkání přišly poprvé, lze zmínit
účast např. sdružení IN-LIFE, IAESTE
nebo Báňské fotbalové ligy. Všechny
přítomné organizace deklarovaly
společný zájem pokračovat na těchto
setkáních i do budoucna, neboť jsou
pro ně přínosem jak při výměně informací a propagaci jednotlivých
organizací, tak při cenné výměně
zkušeností, rad, návodů a taktéž při
navazování spolupráce s dalšími organizacemi v Ostravě.
Jaroslav Neuvirt
foto: Kateřina Polínková
U
IN - LIFE
In-co? Life v čem? Tvé in je
pravděpodobně na univerzitě, ocitl ses na půdě, kterou prošlapali
už mnozí před tebou, možná stojíš
na začátku a říkáš si: „To je life!!!“
Některými z těch, kteří procházejí
universitní půdou, jsme i my. Klademe si stejné otázky jako asi teď ty:
„Dodělám to? Mám na to? Zapadnu?
Co po škole? Líbím se mu, líbím se jí?
Kam si vyrazím? O co tu vlastně jde?“
A o co jde nám? In-Life neboli Integrity Life je nezisková organizace
usilující o to, aby studenti mohli
zakusit život, který jde do hloubky,
aby to, o čem vědí, že je správné,
dokázali i žít - tedy žili v integritě.
Jednoduše věříme, že integrita je
především soulad toho, co si myslím a co říkám, toho, co vnitřně
vyznávám a co navenek žiju. Ch-
n
ho výzkumných agentur, odborníků
i studentských organizací, by mělo
být jasné, k čemu přesně mají univerzity směřovat v rámci sloučení a i
jakým způsobem toho nejefektivněji
dosáhnout.
mnoho práce, plné spojení totiž není
záležitostí dvou tří let, ale možná i
celého desetiletí. Nicméně bude to
stát za to! V celé ČR a možná i v celé
Evropě není tak výhodné zázemí a
tak velký potenciál pro spojení dvou
velkých a různorodých univerzit,
jakými bezesporu univerzity Báňská
a Ostravská jsou. Spojení by mělo
mimo jiné zvýšit konkurenceschopnost v reálném světě a nabídnout
studentům možnost studovat plné
spektrum oborů od medicíny po geodezii, od filozofie až po strojírenství.
Mohou taktéž vzniknout zcela nové
obory, což opět přináší studentům
možnost studovat něco, co mohou
jednou náležitě využít. Neboť podle
slov pana rektora Močkoře: „specializace je klíč k úspěchu v dnešním
světě“.
N o v i
Fáze spojovacího procesu
Na programu byla opět prezentace jednotlivých studentských organizací, nicméně podstatná část
setkání se týkala nástinu momentální
fáze celého spojovacího procesu. Ze
slov obou pánů rektorů vyšlo najevo, že jsme na konci první předfáze
spojování. Univerzity již deklarovaly
svůj zájem na sloučení, připravily
návrh celého projektu, k němuž se
zavázaly společným memorandem.
Také Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy již celý projekt posvětilo.
Nyní tedy vstupujeme do takzvané
druhé předfáze spojování, která se dá
charakterizovat jako fáze výzkumná,
neboť se začíná v praxi zjišťovat,
jakým způsobem by ke spojení univerzit mohlo dojít. Na konci této
fáze, na které se bude podílet mno-
(např. s jedním z dětí zachráněných
před holocaustem sirem N. Wintonem), cestopisy, ale taky párty
filmové, receptové, tvořivé, s deskovými hrami i bez nich :-). Nebojíme
se ani čerstvého ostravského vzduchu, který plnými doušky dýcháme
při frisbee, volejbalu, anebo od něj
utíkáme na výlety do Beskyd.
Jsme tu pro všechny, kdo s oblibou diskutují a přemýšlejí, chtějí
poznat nové přátele, mají rádi toulky
přírodou či sport. Více o nás a našich
akcích se dovíte na www.in-life.cc.
Přejeme vám ve vašem life, abyste
byli in!
Eva Šimandlová
11
y
k
n
V úterý 15 listopadu se v prostorách
vysokoškolských kolejí VŠB-TUO konala studentská akce Kolejáles. Tato akce
má již dlouholetou tradici a je spjatá i
s oslavou Dne studentů. Letos poprvé
byla pořádána spojenou Sus Ostrava.
i
v e
r
z
i
t
y
13
n
Zpěvačka kapely Emergency Exit - Lucie Knytlová
- na Kolejálesu
Byl připraven bohatý program,
možnost občerstvit se na každém
rohu a hlavně se pořádně pobavit.
Proto se není čemu divit, že kapacita
sálu byla nakonec zcela vyprodána.
Po úvodním slovu pana prorektora
prof. Jaromíra Gottvalda si studenti
si mohli v podstatě užít hned tři koncerty v jednom. Vystoupily skupiny
Haluzotvoristika, Emergency exit a
zlatým hřebem večera se stalo vystoupení hudební skupiny Morčata
na útěku. Po ukončení hlavního programu se pořádala velká afterparty
rádia Kolej v prostorách vstupní haly,
kde se odvázali nejen návštěvníci, ale
i DJ‘s a pořadatelé.
Nikol Dostálová
foto: Vojtěch Žižka
Na konci letního semestru
loňského akademického roku byl
spuštěn nový systém hodnocení
kvality výuky na Ostravské univerzitě.
Studentská komora Akademického
senátu OU (SK AS OU) navrhla prorektorce pro studium doc. Ivě Málkové
kompletní předělání do té doby (ne)
fungujícího systému evaluace. Návrh
se setkal s pozitivním ohlasem, proto
byl spuštěn už na konci loňského
roku.
Výsledky jsou velice překvapivé, a
to jak po stránce počtu zúčastněných
studentů, tak i z pohledu věcnosti a
rozsahu jednotlivých připomínek.
Výuku, pedagogy a další zázemí univerzity hodnotilo přes 30% studentů,
v absolutním vyjádření to je 2 464
z 8 269 studentů, kteří v loňském
letním semestru studovali na Ostravské univerzitě. Největší procento
se zúčastnilo na fakultě Lékařské
a Přírodovědecké, téměř 40%,
oproti tomu nejmenší zájem byl na
Fakultě umění, kde se vyjádřilo jen
málo přes 20 % studentů. Jen pro
srovnání - staré evaluace se tradičně
zúčastňovalo 3 až 5% studentů za celou univerzitu.
Díky tomuto reprezentativnímu
vzorku se k těmto výsledkům staví
zodpovědně i samotné vedení univerzity a fakult. Na všech fakultách
u
Vilemína Ondrušová
CENÍ KVALITY NA OU
e
N o v i
KOLEJÁLES
š
12
U
a
V pondělí 14. listopadu se uskutečnil
komponovaný večer v A klubu na hladnovských kolejích Ostravské univerzity.
Návštěvníci si tímto připomněli snad
nejdůležitější studentský svátek, a to
Mezinárodní den studentstva a 22.
výročí průvodu pražských studentů za
uctění památky Jana Opletala. Tato
pokojná manifestace byla v roce 1989
potlačena veřejnou bezpečností. Tyto
události se pak staly začátkem konce
komunistické vlády v Československu.
Tradiční akce v duchu významného výročí dostala pojmenování
Vzpomínky pro budoucnost, které
vystihuje i jeho poslání. Během
večera studenti zhlédli nezávislý dokument režiséra Jana Foukala TheMakingOf. I tento rok přišli referovat
o svých zážitcích konce 80. let tři osobnosti z Ostravska. Z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje
přijal pozvání profesor Vladimír Baar,
který se podělil o své vzpomínky
především ve spojitosti s akademickou půdou. Herec Národního divadla
moravskoslezského Tomáš Jirman
postihl oblast uměleckou a inženýr
Jaroslav Korytář - jednatel televizní
společnosti Polar - zprostředkoval
studentům své zážitky z tehdejší
Československé televize v Ostravě.
Autentické výpovědi hostů a
následnou debatu doplnil Honza
Mrázek zpěvem a hrou na kytaru.
Ukázkou ze hry Hrdý Budžes v hlavní
(a jediné) roli s Terezou Agelovou
se mohli návštěvníci přesunout
do dob socialismu. Během večera
si přítomní poslechli hity 80. let
na gramofonových deskách a vychutnali si atmosféru nostalgie
předlistopadových let stylistickou
výzdobou klubu rozdělenou na kapitalistickou a socialistickou sekci.
Po oficiálním ukončení večera
společným zpěvem Krylovy písně
Bratříčku zavírej vrátka pan Jirman a inženýr Korytář ještě dlouho
přátelsky debatovali se studenty u
jednoho stolu. Mezinárodní den studentstva a Sametovou revoluci jsme
tak i letos uctili a oslavili zároveň.
U NAŠE UNIVERZITY
U NOVÉ STUDENTSKÉ HODNO-
N
U NOVINKY
U SAMETOVÉ VÝROČÍ V ÁČKU
713
26
PřF
1683
598
36
FSS
491
162
33
FU
289
63
22
LF
936
366
39
OU
8269
2464
30
Adam Soustružník, předseda Studentské komory
Akademického senátu OU
14
Tajemníkem
AS VŠB-TUO
jmenován Ing. Oldřich Učeň, Ph.D.
byl
Celkové složení AS VŠB-TUO, zápisy a
Jednací řád AS VŠB-TUO můžete nalézt
na webové adrese: http://www.vsb.cz/
cs/okruhy/organizacni-struktura/akademicky-senat/.
text a foto: Kateřina Polínková
externí členka SUS Ostrava a členka SK AS VŠB-TUO,
studentka HGF VŠB-TUO
15
y
2716
y
t
i
z
r
v e
i
n
u
e
š
a
t
PdF
i
26
z
562
r
2154
Nově zvolené Předsednictvo Akademického senátu VŠB-TUO pro funkční
období od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2014 bude
pracovat v tomto složení:
• na funkci předsedkyně AS VŠB-TUO
byla zvolena v prvním kole doc. Ing. Lenka Landryová, CSc.,
• do funkce místopředsedy AS VŠBTUO za akademickou komoru byl zvolen
v prvním kole doc. Ing. Stanislav Mišák,
Ph.D.,
• na funkci místopředsedkyně AS VŠBTUO za studentskou komoru a zároveň
předsedkyně Studentské komory AS
VŠB-TUO byla ve třetím kole zvolena Bc.
Jana Nowaková.
v e
FF
i
%
n
Zúčastnění
V zasedací místnosti D 206 v
Ostravě-Porubě se v úterý 4. října 2011
sešli členové Akademického senátu
Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava k řádnému zasedání,
jehož hlavím bodem byly volby
předsedy a předsedů obou senátních komor, jak zaměstnanecké tak
i studentské. Zasedání se zúčastnilo
37 z celkového počtu 38 členů tohoto akademickou obcí voleného
orgánu VŠB-TUO. Poté byla ustanovena a odsouhlasena pětičlenná
komise, která si zvolila ze svých řad
předsedkyni doc. Dr. Ing. Radmilu
Kučerovou, která průběh voleb řídila.
Paní předsedkyně podala informace
o postupu tajné volby. Její výsledek
byl po sečtení odevzdaných lístků
a platných hlasů doc. Kučerovou
veřejně
vyhlášen.
Obdobným
způsobem probíhaly volby na funkci
místopředsedů.
u
Počet
studentů
Fakulta
NOVÉ PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU NA VŠB-TUO
e
Účast studentů na hodnocení kvality
v letním semestru AR 2010/2011
U
š
• jedná se o systém zpětné vazby univerzity k výuce, pedagogům i jiným
nabízeným službám;
• je to jednoduchý dotazník, kde po
skončení semestru hodnotíte absolvované předměty i pedagogy, a to
formou známek 1 až 5 plus slovním
hodnocením;
• hodnotit můžete i stravovací služby,
informační systémy či další zázemí
univerzity
• je zcela dobrovolné a anonymní!
(Dotazník se však dá odeslat i pod
vaším jménem – stačí pouze zrušit v
nastavení: anonymní);
• výsledky obdrží nejen vedení univerzity a fakult, ale také vedoucí a
tajemníci všech kateder a ústavů.
Tyto výsledky pak řeší na poradách,
případně s jednotlivými pedagogy
osobně;
• dotazníky jsou vždy k nalezení na
portále: Moje stránka > Studium >
Hodnocení kvality.
a
N
Hodnocení kvality v bodech:
N
se sejdou děkani se studentskými komorami akademických senátů svých
fakult. Prodiskutují tyto výsledky
a dohodnou se, jak se s nimi bude
dále nakládat. Do konce roku pak
prorektorka doc. Málková vyhotoví
závěrečnou zprávu, kde budou shrnuty výsledky tohoto nového studentského hodnocení výuky. Tuto
zprávu poté naleznete ve stejné sekci
jako dotazníky: Moje stránka > Studium > Hodnocení kvality.
V budoucnu se dají očekávat i další
novinky využití těchto výsledků, jako
například zobrazení předchozích
výsledků při předzápisu předmětů
a podobně. Vše je ovšem svázáno s
jednou důležitou podmínkou, a to
udržení reprezentativního vzorku
hodnotících studentů i v následujících letech. Další kolo evaluace je
již za dveřmi, proto se zúčastněte a
hodnoťte, známkujte, připomínkujte;
čím více nás bude, tím roste i naše
šance zkvalitnit výuku a zázemí na
naší univerzitě.
i
t
y
16
z
text a foto: Kateřina Polínková, externí členka SUS
Ostrava a členka SK AS VŠB-TUO, studentka HGF VŠB-TUO
r
y
t
i
z
r
v e
i
n
u
Moravice. Kurz se odehrával v sobotu 11.
9. 2011, opět za velmi slunného počasí.
Řeku jsme spluli v úseku od Kružberku
(pod vodní nádrží) až do Branky u
Opavy. A oproti Sázavě byla tato řeka
přímo divočící a myslím si, že si ji všichni
účastníci náramně užili.
Vyvrcholením všech letních výcvikových kurzů pak byla Afterparty ve studentském klubu Vrtule na porubských
kolejích, která se konala 12. 10. 2011.
Všichni účastnící kurzů byli zváni svými
vedoucími a promítali se krátké prezentace ze všech kurzů, které se v létě
odehrály. V závěru oficiálního večera byly
představeny zimní výcvikové kurzy a já
stále zvažuji, který si letos vyberu. Pokud
máte chuť si zasportovat ve studentském duchu, neváhejte a přihlaste se na
zimní výcvikové kurzy, které již tradičně
pořádá Katedra tělesné výchovy a sportu
na VŠB-TUO. Výběr je opravdu velký, stačí
si zvolit zaměření a pak už se jen těšit na
termín samotného konání. Výčet všech
kurzů můžete nalézt zde: http://sportovnikurzy.vsb.cz/
večery v podobě slavného skoku přes
kůži, zpravidla to bývá v dubnu. Ten příští,
již 123. skok přes kůži by se měl konat v
Karlově Studánce. Součástí přípravy na
skok přes kůži jsou i úkony, které musí
fuxové a fuxie během šachťáků plnit.
Mezi ně patří i vystoupit na hornickém
večeru s „vědeckým pojednáním“, tzv.
švéflem na předem zadané téma.
Pokud máte zájem okusit kus hornické tradice, zastavte se vždy v sudou
středu do zmiňované nory alias restaurace, šachťácké dění začíná vždy v 18
hodin. K dobré zábavě také přispěje i
hornická smečka složená z řad studentů
a studentek a jejich hudebních nástrojů.
Těší se na vás „pipoteam“, který se o vás
bude celý večer náležitě starat.
Hornickým tradicím Zdař Bůh!
v e
Pivní zákon
Zejména se jedná o Pivní zákon. Pivním zákonem se nazývá souhrn všech
zákonů a ceremonií hornických, většinou
starobylých, kterých třeba přísně dbáti k
udržení pořádku a povznesené nálady u
šachťáků. V průběhu šachťáků jsou adepti z řad studentů a studentek VŠB-TUO,
především z Hornicko-geologické fakulty, seznamováni s hornickými tradicemi,
učí se hornickým karmínám neboli hornickým písním,
ceremonielu
skoku přes kůži
a jsou vedeni
k osvojování si
všech náležitostí
a vlastností nezbytných
pro
jejich vstup do
hornické praxe.
i
Měla jsem tu velkou možnost zúčastnit
se tří výcvikových letních kurzů na VŠBTUO. Ten první se odehrával v duchu
cykloturistiky v Českém Švýcarsku v termínu od 20. 7. do 26. 7. 2011. Po prvních
dvou dnech propršených se nám ukázalo sluníčko, a tak jsme měli obrovský potenciál na svých „bikerech“ projezdit kus
naší krásné přírody. Poslední den jsme se
vydali na 15 kilometrový výšlap směrem
k Pravčické bráně a prozkoumali tak kus
naší staré geologie.
Druhý kurz se odehrával na řece
Sázavě v termínu od 29. 8. do 4. 10. 2011.
Řeku jsme začali sjíždět ze Stvořidel až do
Pikovic. Za týden jsme urazili skoro 130
km za velmi klidné řeky, tedy až na poslední úsek, ten byl nejkrásnější, protože
řeka byla plná jezů a peřejí. Mohli jsme si
vyzkoušet splutí na plastových kánoích i
na kajacích. Obrovským přínosem kurzu
byla návštěva hradu Český Šternberk
a rodinného pivovaru v Kácově. Celým
kurzem nás provázelo velmi slunné a
teplé počasí.
Po takhle vydařené vodácké turistice jsem se rozhoda užit si ještě poslední jednodenní kurz a to sjíždění řeky
n
Ráda bych vám představila hornický večer neboli šachťák. Stručně lze šachťáky
charakterizovat takto: je to velice volná zábava, která se však řídí velmi přísnými pravidly
a zákony.
u
Podzim je již v plném proudu, ale i tak se chci s vámi podělit o pár zážitků z letních
prázdnin. Přece jen mám raději teplé a slunečné počasí, než mlhy a inverzi, které teď
momentálně panují, a tak jsem myšlenkami stále u teplých dnů.
e
e
ŠACHŤÁK
š
a š
U
a
N
OHLÉDNUTÍ ZA LETNÍMI VÝCVIKOVÝMI KURZY NA VŠB-TUO
N
U
Semestři a semetriky, fuxové a fuxie
Od září respektive od zahájení akademického roku na VŠB-TUO se schází
nejméně dvakrát měsíčně absolventi
neboli slavní semestři a slavné semetriky
z řad studentů a pedagogů HGF VŠBTUO i inženýrů z praxe, ale také fuxové
a fuxie, tedy kandidáti skoků příštích, na
společném hornickém večeru.
Skok přes kůži
Šachťáky v současné době probíhají v
restauraci Sparta v Ostravě-Porubě a to
jak v zimním, tak i v letním semestru. S
tím, že jednou ročně vyvrcholí šachťácké
Kahan s tuplákem hornické masti
Zdroj: Kořínek, R., Prokop, P.: Hornické tradice na Vysoké škole
báňské v Příbrami a Ostravě. VŠB v Ostravě, 1994, 154 str.
text a foto: Kateřina Polínková, externí členka SUS
Ostrava a členka SK AS VŠB-TUO, studentka HGF VŠB-TUO
17
o v o r
h
o z
R
Teď už tomu nevěříte?
Ale ano, já mám ekonomii rád, protože
ekonomie vás pustí do psychologie, filozofie, do matematiky, statistiky, do politiky, do práva, do čeho chcete. Je to obor
tady v tomto velmi tvárný, a teď mě zrovna baví taková ta filozofující ekonomie.
Vy zastáváte velmi mnoho pozic,
stíháte vůbec ještě nějaké koníčky?
Tak já mám tu výhodu, že to co dělám,
tak mě baví. Ale jinak mým velkým
koníčkem je míchání a vymýšlení nových
nápojů v baru, teď jsme zrovna vymysleli „Pangalaktický megacloumák“,
to je ze Stopařova průvodce po Galaxii, a
každému ho doporučuji. Pak rád jezdím
na kole a hodně mám rád filmy.
Máte nějaké oblíbené?
Jich je strašně hodně. Já třeba
rád používám filmové analogie v
přednáškách nebo v knížce, takže já
vlastně když se dívám na film, tak pracuji. Mám rád Klub rváčů, Matrix, Hvězdné
války, Magnolii, Knoflíkáře, a hodně Davida Lynche.
18
Jaké je podle Vás řešení tohoto problému?
Je mnoho ekonomů, kteří jsou redukcionisti a snaží se zužovat ten pohled co
možná nejvíc. Já nabízím pravý opak,
tedy udělat co možná nejširší úhel
pohledu. Nevím, jestli jsem schopen
mnohdy přijít s odpověďmi, ale aspoň
se snažím ukázat na nečekaná místa,
kde se takové odpovědi možná někdy v
budoucnu najdou. A mým povoláním je
právě ukazovat, že existují mosty mezi
teologií a ekonomií, že v mnoha věcech
Šetření znamená, že se tím zpomaluje
ekonomika, takže i kdyby ekonomika
měla sama od sebe magickým způsobem
příští rok naskočit a růst řekněme 5%
HDP ročně, tak je u zodpovědnosti
našich politiků a ekonomů tento růst brzdit. Už nikdy bychom se neměli chovat
tak neprozřetelně, jak jsme se chovali v
době prudkého hospodářského růstu v
minulém období.
19
r
skončil jsem u ekonomie.
Jak je to s naší zemí a krizí?
My teď musíme splatit ten šílený dluh,
který jsme si udělali před krizí a během
krize jsme ho ještě navýšili. A jediný
způsob, jak rychle splatit dluh je přebytky
veřejných financí. To znamená šetřit
na státní úrovni tak, že bude přebytek.
o v o
Jak jste se dostal k ekonomii, proč
právě ekonomie?
Já jsem původně chtěl dělat dějiny,
pak jsem ale studoval matematiku v
Dánsku a tam jsem měl relativně dobré výsledky, no a táta tenkrát mně
doporučil, ať se věnuji něčemu, co je v
České republice potřebnější. To tenkrát
byla ještě transformace v plném proudu,
takže táta říkal, že nepotřebujeme historiky, ale ekonomy, a v mých devatenácti nebo osmnácti jsem tomu uvěřil a
jsou ekonomické otázky teologické,
například, jestli je člověk svobodný. A
mnohé teologické otázky jsou zase teologické, například jestli můžu mít já dvě
košile, když můj bližní nemá ani jednu.
A to stejné se snažím dělat s filmy, s psychologií, protože si myslím, že některé
věci poznáme, když se na ně díváme
pod mikroskopem, ale od některých
potřebujeme naopak odstup, protože
pak nevidíme les pro stromy.
h
PhDr. Tomáš Sedláček je jeden z našich nejznámějších ekonomů. Není se asi ani co
divit, ve čtyřiadvaceti se stal poradcem exprezidenta Václava Havla, studoval mimo jiné
i na prestižní univerzitě v Yale a v roce 2009 vydal knihu Ekonomie dobra a zla, která
se rázem stala bestsellerem. V současné době přednáší na Karlově univerzitě v Praze, je
hlavním makroekonomickým stratégem ČSOB a členem Národní ekonomické rady vlády
(NERV). Ve středu 2. listopadu přijal pozvání v rámci cyklu Setkání s osobností na FF OU a
nutno říct, že po jeho přednášce museli kouzlu ekonomie propadnout snad všichni, kdo
si přišli tuto charismatickou osobnost poslechnout. Ještě před tím se nám však podařilo
položit panu Sedláčkovi několik otázeček.
Vy jste v jednom ze svých článků
uvedl, že se ekonomie, tělo, oddělila
od etiky, duše. Kdy k tomu podle Vás
začalo docházet?
Oddělování duše není nikdy rychlý
proces. Stejně tak zombií se člověk nestane hned, mám pocit, že to trvá delší
dobu, to umírání. Ale řekl bych, že to
začíná zhruba od přelomu minulého
století, kdy se z ekonomie začala čím dál
tím víc stávat jakoby matematická. Což
ani není problém matematiky samotné,
ale zrovna ten druh matematiky, do
které jsme se zamilovali, což je taková ta
lineární, mechanistická. Už i fyzika - my
jsme se dlouho snažili tvářit, že jsme fyzika, že v ekonomii fungují stejné zákony
jako ve fyzikálním světě, tedy ve světě
mrtvých věcí. Jenže ona nám mezitím
utekla, moderní fyzika už není kauzalistická. Už je někde jinde.
My se snažíme v ekonomii vysvětlovat
všechno jedním principem, což je sebeláska. I v té fyzice je těch sil víc. A ty síly se
navzájem vyvažují. To je něco, co je třeba
ekonomii dodat. Proto se mi zdá, že do
jisté míry kulhá, protože se snaží vysvětlit
vše z jedné jiné síly.
R o z
U ROZHOVOR
U ROZHOVOR S EKONOMEM TOMÁŠEM SEDLÁČKEM
r
o v o
h
o z
Studentské rádio Kolej otvírá dveře novým příležitostem. Staň se posilou
našeho rádia a navaž nové kontakty a zkušenosti!
k l u b
Agáta Vřeská
A
Děkuji za rozhovor.
Rádio Kolej baví studenty už 14 let.
Za tu dobu si velmi dravý mediální svět
všiml nejednoho moderátora tohoto studentského rádia, který teď pracuje v profi
rádiu. Máš na to se posadit před mikrofon nebo se postavit před dav lidí?
Více informací na http://rk.vsb.cz ,
http://www.facebook.com/radiokolej
nebo e-mailu [email protected]
a
Co byste vzkázal našim studentům?
Studenti by měli zejména víc číst.
Cokoli. Tady se strašně málo čte. Na
západních univerzitách se čtou třeba
dvě knížky týdně. Já mam pocit, že mí
studenti čtou dvě knížky za semestr
a ještě jsou na to hrdí. Studenti ať si
samozřejmě užívají, ať studují. Nemyslím
si, že je dobré u studia pracovat, protože
pracovat budou celý život. Život se dělí
na dvě části. V jedné části máte čas číst
knížky, ale nemáte peníze, což je asi situace studentů, a v té druhé části máte
peníze na to si koupit knížky, ale nemáte
čas číst. Takže s tímhle dilematem se asi
bude muset každý vypořádat.
Nový akademický rok je v plném
proudu. A nezahálí ani rádio Kolej. Přes
prázdniny poctivě pilovalo organizační
strukturu, program a v neposlední řadě
technicky zdatní dávali dohromady
aparaturu. „Začátkem akademického
roku jsme se stali součástí nově vzniklé
SUS Ostrava, která vznikla sloučením SUS
VŠB-TUO a SUS OU. Toto nám otevřelo
mnoho nových možností, jako například
znovu spolupořádat Majáles nebo akce v
A klubu na Hladnovských kolejích,“ řekl
ředitel rádia Kolej Jakub Larysz. Během
tohoto akademického roku se budete
moct na streamu rádia Kolej potkávat se
starými i novými hlasy a jejich pořady, a
to od pondělí do čtvrtku v podvečerních
a večerních hodinách. „Od nového roku
plánujeme rozšířit vysílání na 24hodiny denně, které bude doplněno o
informační bloky a reprízy žánrových
pořadů,“ dodal Larysz.
A stejně jako každý rok, tak i letos
otvírá rádio Kolej dveře nováčkům. Mohou se tak stát součástí týmu, který se
podílí na přípravě nejen akcí na kolejích
Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, ale letos také nově na Hladnovských kolejích. Stačí jen jediné. Dát o
sobě do rádia Kolej vědět. :)
foto: archiv Tomáše Sedláčka
20
K o l e j
R
U RÁDIO KOLEJ a A KLUB
U PŘIDE J SE DO T ÝMU RÁDIA KOLE J!
R á d i o
Máte představu, jak to bude vypadat třeba za pět let?
Mám dvě vize. Buď bude Evropa
integrovanější, propojenější, v tomhle
smyslu jsem federalista. Proč se bojíme
Číny? Protože je velká. Proč se nebojíme
Singapuru, který je ještě úspěšnější?
Protože je malý. A my máme na čínskou
hrozbu reagovat tak, že se rozpadněme?
Takže ti, kteří křičí, že budeme mít více
suverenity, když budeme sami - to je
logika tenisty, my potřebujeme hrát
fotbal. To je jedna vize. Druhá vize je, že
se to tady porozpadá, že si přestaneme
pomáhat, protože Evropa si hrozně
pomáhá. Všechny dřívější krize, které
jsme v Evropě měli, skončily špatně,
vždycky jsme se pohádali. Teď si naopak
zemím pomáhá. Řecku pomáháme, Irsku pomáháme, Maďarsku pomáháme.
Vlastně dokud budeme mít dech, tak si
budeme pomáhat, což je vlastně strašně
dojemné. Můžeme to kritizovat zleva a
zprava, ale když to srovnáme s minulostí, tak je to zlaté. A koneckonců i naše
vztahy s Amerikou jsou vynikající. Když
si vzpomeneme na různé naschvály kvůli
oceli, to teď taky neuslyšíte.
Takže tady dojde podle mě ke sblížení
té euro-americké civilizace, možná nedojde ke globalizaci, ale ke čtvercizaci, k
naplnění vize Samuela Huntingtona, že
se spojí civilizace, které k sobě mají blízko. To znamená, euro-americká bude mít
jeden blok a v něm bude velká svoboda,
ale vůči venku bude spíše zeď, anebo se
to rozpadne a Evropa, a já se cítím velmi
jako Evropan, tím pádem přijde o zbytky
rozhodování ve věcech světových. Já
doufám, že to bude spíše ta první varianta.
21
k l u b
A
a
v Áčku uvidíme a hlavně uslyšíme.
V posledním říjnovém týdnu jsme si
pro vás připravili demijóny červeného
vína a spousty, spousty ovoce a Sangria
párty byla na světě.
Úplně na konci akčního říjnového
měsíce se uskutečnil Helloweenský
večírek a v Áčku jste mohli narazit
na nádherná strašidelná individua.
Cenu za nejlepší masku získal Martin z
Luha(čovic) a zároveň na nejhorší masku
byl pasován střízlivý Milan taky z Luha,
který vyhrál své ponožky zapomenuté
v Áčku z oslavy narozenin Vlasti, Terky a
Jardy.
Tomáš Fabík
U
foto: Vojtěch Bok
ÁČKOVÝ LISTOPADOVÝ REPORT
Program A klubu byl nabitý i během
listopadových dnů. Hned první den
jste se mohli přenést do Číny díky vzpomínkám Szymona Zagóry. Setkání
uspořádali členové sdružení In-Life. No
a hned na další den jste mohli nastoupit
legendární Orientbier, kdy jedna z deseti
zastávek byla právě v našem Ačku.
Tradičně se Ačko stalo druhou stagei
pro další z velkých akcí Sus Ostravy –
Hladnovskou laťku, o které si můžete
více přečíst na stránce osm.
A k připomenutí největšího studentského svátku se uskutečnila vzpomínko-
23
k l u b
22
byla to Tequila party, která spolu s ostrou chutí kaktusového nápoje přinesla
mezi návštěvníky trochu té mexickošpanělské nálady.
Opět byl připraven pro všechny namaskované Mexikánce pohár tequily zadarmo. Nikdy mě nenapadlo, že uvidím tolik
lidí zabalených v kolejní dece, která po
několika panácích opravdu připomínala
svým kostkovaným vzhledem mexické
poncho. Všichni dekoví Mexikánci tak
dostali zadarmo svůj vytoužený nápoj.
Těšilo mě, že konečně našly kolejní deky
své využití, ale musím vám všem vzkázat, že příště to k prokázání mexické
příslušnosti stačit nebude. Prostě třicet
lidí v dece už nevypadá jako mexická
párty, ale jako něco úplně jiného…
Koncert swingově-jazzové kapely
- Gangsters of Swing Orchestra uchvátil svým energickým pojetím nejen
mne. Návštěvníci mohli slyšet celou
řadu známých skladeb, například In the
Moon, James Bond, The jazz police, I
feel good od Jamese Browna a spoustu
dalších songů. A tak doufáme, že tento
příjemný band ještě někdy v budoucnu
A
První událost, která se konala hned
v prvních dnech při otevření Áčka, byla
Párty pro prváky. Tato akce byla přímo
„dělaná“ pro studenty prvních ročníků.
Věřili jsme, že studenti si najdou k nám
do Áčka cestu a nebudou litovat cesty
na Hladnovský kopec. Počet návštěvníků
především z prvních ročníků byl opravdu
více než slušný, o čemž vždy svědčí nedostatek a vytíženost pivního skla a bezmocné konstatovaní všech barmanů:
„nemám sklo, došlo, sorry, do kelímku,
můžu?“ A abych nezapomněl, o kvalitní
hudební stránku akce se postarali kluci z
Rádia Kolej.
V dalším týdnu k nám doplula
Námořnická párty a zároveň s našeho
baru odplulo hojné množství rumu
směrem k pruhovaným návštěvníkům.
Každý pruhovaný námořník totiž dostal
zadarmo mále množství svého rumového proviantu. Jenom chci poznamenat: dobře víme o tom svetru, který
mezi vámi námořníky koloval (za účelem
rumu zadarmo).
Další velkou akcí bylo Vítaní prvňáčků,
kde Áčko obstojně alternovalo hlavní
stagei ve staré menze. Jako druhá stage
byl Aklub hudební alternativou pro
všechny milovníky lámaného a breakbeatového rytmu Drum `n` Bass, opět
produkovaného prostřednictvím dj`s z
Rádia Kolej.
O týden později jste mohli v Áčku
zahlédnout několik lidí se sombrerem
na hlavě a ve vzduchu cítit příjemnou
vůni citronů, pomerančů a skořice. Ano,
a
K o l e j
Co všechno se v našem oblíbeném kolejním klubu stačilo během září a října uskutečnit?
No, nebylo toho málo. Budu to proto brát postupně, tak jak šla akce za akcí, abych na
něco nezapomněl.
K o l e j
R á d i o
ÁČKOVÝ ŘÍJNOVÝ REPORT
vá akce s výstižným názvem Vzpomínky
pro budoucnost, kterou vám blíže přiblíží
Mína na stránce dvanáct.
Hned o týden později se odehrály
snad největší a nejnelítostnější souboje
u fotbálkového stolu v Ačkovém fotbálkovém turnaji.
Mezi ty skutečně nej akce bezesporu
patřila pravá, nefalšovaná Mafiánská párty. Jak jinak, i tady platilo, že kdo přišel v
mafiánském, má drink zdarma. A tak se to
stylovým oblečením v Ačku jen hemžilo.
Atmosféru po mafiánsku dokreslovala
živá klavírní hudba v podání J. Kuzmina
a pro opravdové zločince podsvětí byla
přichystána specialita večera – doutníky.
Na své si v listopadu přišli i milovníci
deskovek; vždy zkraje týdne oživovaly
večery Herní úterky s Albi. Oproti tomu
čtvrtky byly již tradičně věnovány filmovému klubu. Zatímco říjen patřil
Miloši Formanovi a jeho klasikám jako
Přelet nad kukaččím hnízdem či Hoří,
má panenko, v listopadu jste mohli v
prostorách našeho klubu zaslechnout
známé muzikálové melodie. Nechybělo
oskarové Chicago, Princ egyptský a pro
oblíbenost Formana ještě jeden jeho
snímeček Vlasy:).
Nenechte si ujít ani další skvělé akce
v našem studentském klubu a na FB
skupině
AČKO
HLADNOV sledujte ty nejžhavější
novinky. Nebo si k
nám přijďte jen tak
posedět a pokecat,
třeba u skvělé kávy
z našeho nového
kávovaru.
Tak na viděnou
přátelé,
těšíme se na Vás!
R á d i o
U
24
t u r a
l
K u
jedna postava neumře, tak to není film.
Dokážu si představit tento film i bez
přítomnosti této události.
Film splnil mé požadavky, ale ne na
sto procent. Čekala jsem od filmu trošku
jiný závěr, ale posuďte sami. Mně se film
velice líbil a všem doporučuji. Je to skvělá
komedie nejen pro ženy ve středních
letech.
Perfect Days - I ženy mají své dny
Česko, 2011
Režie: Alice Nellis
Hrají: Ivana Chýlková, Zuzana Bydžovská,
Zuzana Kronerová, Ondřej Sokol, Vojtěch
Kotek, Bohumil Klepl, Jan Vondráček,
Igor Chmela, Martha Issová
Tereza Knapková
Zdroj a foto: http://www.zfilmu.cz/news/perfect-days-izeny-maji-sve-dny-2011-film/
Půlnoc v Paříži
Po Barceloně a Londýně si Woody Allen pro natočení svého zatím posledního
filmu vybral inspirativní a pro mnohé
okouzlující Paříž. Půlnoc v Paříži měla
českou premiéru 22. 9. 2011.
Woody Allen, který je znám tím, že
„přenáší své neurózy do filmu“, tentokrát
překvapil. Poslední snímek patří mezi
jeho optimističtější díla.
Ve filmu jsou proti sobě postaveny
dva neslučitelné charaktery. Mladý scénarista Gil, kterého hraje Owen Wilson,
a jeho povrchní, rádoby intelektuální,
krásná snoubenka Inez, kterou ztvárnila
Rachel McAdams.
Tento pár přijíždí do Paříže spolu s
rodiči Inez. Od tohoto výletu však každý
ze snoubenců očekává něco jiného. Zatímco Inez nakupuje a baví se, pro Gila je
toto město velkou inspirací, rád by se zde
usadil a dopsal svou knihu.
Jednoho večera, když jde Inez tancovat s přáteli, Gil se chce raději procházet.
Na své procházce se ovšem ztratí, a jakmile začne odbíjet půlnoc, jede kolem
starý veterán, Gil do auta nastoupí, a to
jej přenese do Paříže dvacátých let. Zde
se potkává se svými idoly F. S. Fitzgeraldem, E. Hemingwayem, Pablem Picassem, Salvatorem Dalím a Gertrudou
Stein, která dokonce souhlasí, že si jeho
knihu přečte. V minulosti ovšem také
narazí na krásnou a tajemnou Adrianu
(v podání Marion Cotillard), která byla
milenkou a múzou významných malířů
tohoto období, a díky které na čas „zapomene“ na svou snoubenku.
Setkání s intelektuálními velikány
Gila samozřejmě změní a začne
přehodnocovat svůj dosavadní život
ještě víc, než tomu bylo dosud.
I když je snímek prezentován jako romantická komedie, není to zcela přesné.
Neřeší se zde sice žádná velká morální
dilemata a film jako celek na diváka
působí velmi lehce a pozitivně, přesto
však se závěrečnými titulky může člověku
v hlavě vyvstat otázka, zda svůj život žije
tak, jak by opravdu chtěl a hlavně, jestli
žije přítomným okamžikem.
Hlavní hrdina je přesvědčen, že se
narodil „pozdě“. Jak ovšem proplouvá
svou bohémskou cestou noční Paříží,
zjišťuje, že umělci, žijící v jeho vysněné
éře, také nejsou se svou dobou plně
spokojeni. Woody Allen nám ukazuje, že
mnoho lidí se raději schová do svých snů,
než aby čelilo přítomnosti.
Snímek nám sděluje, že každá doba
má svá pro a proti a to, co nás minulo,
už nechytíme. Svým způsobem nás nutí
přijmout a srovnat se s přítomností takovou, jaká je se všemi klady i zápory.
To ovšem samo o sobě nic nemění
na faktu, že jakmile nás někdy zklame
sychravý večer 21. století, tak alespoň
na 94 minut můžeme „utéci“ do Paříže
dvacátých let století minulého a svůj
výlet si užít stejně jako Gil.
Midnight in Paris
USA/Španělsko, 2011
Režie a scénář: Woody Allen
Hrají: Owen Wilson, Rachel McAdams,
Michael Sheen, Yves Hack , Corey Stoll,
Tom Hiddleston
Jana Kovářová
Zdroje:
http://www.csfd.cz/film/274980-pulnoc-v-parizi/
http://kultura.idnes.cz/recenze-woody-allen-potkaldaliho-a-s-pulnoci-v-parizi-potesil-pbc-/filmvideo.
aspx?c=A110923_163152_filmvideo_jaz
25
r a
Název filmu vše vystihuje, ano, i ženy
mohou mít své dny. Celý příběh začíná
čtyřicátými narozeninami Eriky (Ivana
Chýlková). Dárky nejsou moc originální,
ale přeci jen dostane přáníčko od bývalé
švagrové Alice (Zuzana Bydžovská),
poté trapný vzkaz v rádiu od bývalého
manžela Oskara (Bohumil Klepl). Její
přítel Richard (Ondřej Sokol), který je mimochodem homosexuál, jí dá krém na
vrásky a jako třešničku na dort přidá její
matka (Zuzana Kronerová) dárkového
striptéra. Hezkým paradoxem je, že její
narozeninový dárek jí poté přebere Richard. Erika je jinak velice úspěšná žena,
má vlastní pořad, kadeřnictví, velký byt
a svobodu. Jenže pořád cítí, že jak jí roky
přibývají, stále jí něco chybí. Zda se Erice
podaří mít dítě a kdo bude otcem, se
dozvíte, když si na film zajdete .
Film je podle mého názoru hodně ze
života. Je těžké si najít vhodného partnera, který by byl připraven na takový
velký krok.
Myslím si, že film je velice dobře obsazen. Ivana Chýlková svou roli zahrála
opravdu báječně a výborně se vžila do
role Eriky. Líbil se mi také výkon Ondřeje
Sokola. Režisérka se zaměřila ve svém
filmu na čtyřicetileté a osamocené ženy
- možná jim chtěla ukázat, že nic není tak
černé, jak se zdá, a že pokud opravdu o
něco stojí, tak mají jít za svým cílem.
Nelíbilo se mi však to, že se v poslední
době do českých filmů dává moc smrti. Tím chci říct, že když ve filmu aspoň
U
K u l t u
U KULTURA
U RECENZE
U Perfect Days aneb I ženy mají své dny
r a
TECHNÉ 2011
t u
l
K u
26
Třetí a zároveň poslední festivalový
den pokračoval v DK Poklad projekcemi
soutěžních i nesoutěžních filmů pro žáky
a studenty ostravských škol, zatímco
domácí a zahraniční festivaloví hosté
se vydali na exkurzi po technických
památkách na Slovensko a to přímo do
starého hornické města Kremnice. Zde
měli možnost účastníci festivalu navštívit
starobylý důl na těžbu zlata štolu Andrej
a místní mincovnu.
U MEZINÁRODNÍ
FILMOVÝ FESTIVAL
OUTDOOROVÝCH FILMŮ
Mezinárodní festival outdoorových
filmů je soutěžní putovní přehlídkou outdoorových filmů a za osm let své existence se stal svým charakterem největším
filmovým soutěžním putovním festivalem na světě a tedy i v Česku. V roce
2010 putoval například čtyřiadvaceti
českými městy. Festival je zaměřený na
sporty i život s outdoorovou tematikou,
na filmy dobrodružné, extrémní, adrenalinové, ale také cestopisné.
Filmy nás zavádí do různých míst naší
planety, ukazují nové kultury a život
tamních obyvatel. Zavádí nás do míst,
kam by se za běžných okolností “smrtelník” nedostal. Mnoho filmů má sociální
tématiku a je velice emotivních. Festival
není jen pro české autory, ale zúčastňují
se i autoři slovenští a zahraniční, filmová
studia, národní televize i soukromé televizní společnosti, a to v profesionální
i amatérské rovině. Festival a celý tento
filmový žánr má svou mimořádnost a
jedinečnost. Filmy si na nic nehrají, nabízí divákům situace, které se opravdu
odehrály.
Soutěžní filmy mají tyto kategorie:
• A. dobrodružný a extrémní sportovní
film – sporty v přírodě,
Již za rok se můžeme opět těšit na
další pokračování již tradičního festivalu
filmů a televizních pořadů o technických
a průmyslových památkách TECHNÉ Ostrava 2012.
text a foto: Kateřina Polínková,
externí členka SUS Ostrava a členka
SK AS VŠB-TUO, studentka HGF VŠB-TUO
Zdroj: http://www.techne.cz/cs/
27
r a
X. ročník Mezinárodního festivalu filmů a televizních pořadů o technických a
průmyslových památkách TECHNÉ Ostrava 2011 se odehrával v termínu 19. - 21. října
2011 v Domě kultury POKLAD v Ostravě – Porubě. Hlavní náplní festivalu byla problematika technických a průmyslových památek, jejich udržování, využívání a propagace, ale
rovněž i širší tematika spojená s technickými památkami jako cestovní ruch, architektura, původní řemesla, kultura práce, historie a sociální aspekty rozvoje průmyslu, vlivy
průmyslu na rozvoj měst, vývoj vzdělanosti, apod. Tato témata se nejvýrazněji prezentují
v každoročně vydávaném sborníku odborných přednášek z mezinárodního kolokvia festivalu TECHNÉ Ostrava.
První festivalový den začal v odpoled- komise se sešla 26. 9. 2011 a vyhodnotila
ních hodinách akcí „Setkání hornick- tyto vítězné práce:
ých generací“, které bylo doprovázeno Cena rektora VŠB-TUO: Bc. Karol Šmehil
tradičním rázovitým občerstvením za Cena děkanky FAST VŠB-TUO:
doprovodu „Klubu přátel Hornického Ing.arch. Romana Vajsová
muzea v Ostravě“. Hojná debata byla Cena KD Poklad:
nad integrovaným záchranným sys- Bc. Táňa Tomková
témem v Ostravě. Druhý festivalový den Cena KD Poklad:
probíhal ve filmovém sále DK Poklad a Martina Mlčochová
začal úvodním slovem festivalu. Jako
Dalším bodem programu bylo udílprvní přednesl svoji zdravici ředitel DK ení cen Ostravské Venuše významným
Poklad Ing. Vladimír Procházka, po němž osobnostem, a to ceny Ing. Stanislava
se slova ujal rektor VŠB-TUO prof. Ing. Ivo Vopaska za mimořádné zásluhy v oblasti
Vondrák, CSc, a festival oficiálně zahájila památek uhelného a rudného hornictví,
náměstkyně primátora Statutárního kterou získal pan prof. Ing. Pavel Prokop,
města Ostravy Ing. Simona Piperková. Po CSc. z Hornicko-geologické fakulty VŠBté následovalo vyhlášení festivalových TUO. Cenu za významný osobní přínos
cen a vyhodnocení studentské soutěže k propagaci, ochraně a využití technicko nejlepší studentskou práci z oblasti ých památek získal pan Karel Čáslavský,
i n d u s t r i á l - známý jako moderátor z pořadu České
ního dědictví. televize – Hledání ztraceného času.
Do
této
Následovala
filmová
projekce
soutěže bylo soutěžních filmů a z úst jedenácti
přihlášeno 21 expertů a odborníků zazněly zajímavé
studentských přednášky. Po odborném kolokviu vysprací jak z os- toupil slovenský lidový umělecky kolektravských, tak tiv SĹUK a sklidil obrovský potlesk. Závěr
i pražských a druhého festivalového dne byl věnován
b r n ě n s k ý c h vyhlášení vítězů a předání hlavních festivysokých škol. valových cen. Do sekce Festivalové filmy
Oceněný student HGF VŠB-TUO
Č t y ř č l e n n á se letos přihlásilo na padesátku filmů a
Bc. Karol Šmehil
h o d n o t í c í televizních pořadů. Odborná porota fes-
tivalu se rozhodla
dne 17. 10. 2011
udělit tato čestná
uznání:
• režisérky Veroniky
Müllerové:
Zrezivělá krása
- Tasice, huť Jakuba Skláře
• režiséra Marka
Stanczyka: Made
in Silesia – IndusHornické muzeum v Kremnici
trial Landscape
• režiséra Jaroslava Březinky: Zrezivělá krása – Železo
bratří Kleinů
• a hlavní cenu festivalu Ostravskou
Venuši snímku režiséra Lumíra Moučky
Cuesta Bella aneb Dějuplné Hřebečsko.
Mimo jiné se na tomto snímku podíleli
také studenti VŠB-TUO a hlavní hrdinu
zde ztvárnil známý herec Jaroslav Dušek.
K u l t u
U
t u r a
l
K u
• B. horolezecký a horský film
• C. dobrodružné vodní sportovní filmy
• D. cestopisný film (filmy výhradně cestopisného charakteru nezařazené do
kategoríí A, B, C)
• Filmy nejsou omezovány svou stopáží
ani rokem vzniku.
Outdoorové filmy v Ostravě
14. 10. 2011 se konalo Slavnostní
zahájení Mezinárodního festivalu outdoorových filmů v ostravském kině
Vesmír. Tomuto slavnostnímu aktu
předcházela výstava Horské fotografie Leopolda Sulovského, známého
horolezce. Na slavnostní zahájení bylo
připraveno 10 TOP sestřihů atraktivních
filmů všech čtyř kategorií, ale také doprovodný kulturní program.
Vystupovali fujaristi ze Slovenska a jako bonus se představil mistr mikromagie
- Jakub Vosáhlo. Jeho vystoupení bylo
příznačné festivalu - neslo název: Jak
se stát horolezcem. A taktéž nemohli
chybět hosté. Setkat jste se mohli s
čestným hostem festivalu, legendou
mořeplavectví Richardem Konkolskim. A
z Olomouce přijela druhá česká legenda Dr. Otakar Šterba. Ten pokřtil svou novou
knihu “Řeky, moje řeky”. Po slavnostním
zahájení následovalo v dalších dnech již
samotné promítání filmů. Některá další
promítání bylo možné vidět i například
v Hvězdárně a planetáriu J. Palisy. Každý
milovník adrenalinových a extrémních
sportů či přírody a cestování si zde mohl
najít své. Proto všem, kdo je milovníkem
sportu a přírody doporučuji nenechat si
následující ročník ujít.
Program festivalu v každém městě najdete zde na této internetové stránce:
http://mfof.cz/9-rocnik-program.htm
U
studenti studentum
KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ
U
Co by sis neměl nechat ujít aneb Tipy na kulturu v Ostravě
Kdy
22.11.
22.11.
Co
Herní úterky s Albi
Fotbálkový turnaj
Kde
A-klub
A-klub
22.11.
23.11.
23.11.
23.11.
23.11.
Filozofie pro život
Xindl X: Akustický podzim
Mafiánská párty
Studentská párty
Wild west party
Nová Akropolis
DKMO
A-klub
Barrák Music Club
Dance Club 77
24.11.
24.11.
25.11.
28.11.
29.11.
29.11.
29.11.
30.11.
1.12.
Filmklub
Chinaski - Klubový speciál
Fashion Crossroad
Lebensraum/ Životní prostor
Herní úterky s Albi
Mýtus a symbol
Vypsaná fixa
Koktejlová párty
International auction
A-klub
Klub Rock and Roll Garage
Bonver Aréna
Divadlo loutek Ostrava
A-klub
Nová Akropolis
Klub Rock and Roll Garage
A-klub
klub Marley
5.12.
5.12.
6.12.
7.12.
Harold a Maud
Wohnout
Egypt, země věčných mystérií
Mikulášská párty
DKMO
Klub Rock and Roll Garage
Nová Akropolis
Dance Club 77
13.12.
14.12.
Vánoční boogie night
Nation4nation
Vrtule
klub Marley
V kolik Vstup (Kč)
17:00 zdarma
18:00 registrační poplatek pro hráče 30,19:00 zdarma
19:00 290 - 390,19:00 zdarma
20:00 zdarma
21:00 do 22:00 zdarma,
po 22.00 za 20,19:00 zdarma
20:00 250,15:00 zdarma
18:00 100,17:00 zdarma
19:00 60,- ( s ISIC 45,- )
20:00 180-200,19:00 zdarma
21:00 dobrovolné vstupné
19:00 150 - 360,20:00 190,19:00 60,- ( s ISIC 45,- )
21:00 do 22:00 zdarma,
po 22. za 20,20:00 bude upřesněn
21:00 10,-
Více info
FB -> ÁČKO Hladnov
FB -> ÁČKO Hladnov
www.akropolis.cz
www.dkmoas.cz
FB -> ÁČKO Hladnov
FB -> RÁDIO KOLEJ
FB -> Isc Ostrava
FB -> ÁČKO Hladnov
www.garageclub.cz
www.fashioncrossroad.cz
www.dlo-ostrava.cz
FB -> ÁČKO Hladnov
www.akropolis.cz
www.garageclub.c/
FB -> ÁČKO Hladnov
FB -> Isc Ostrava
www.dkmoas.cz
www.garageclub.cz
www.akropolis.cz
FB -> Isc Ostrava
FB -> RÁDIO KOLEJ
FB -> Isc Ostrava
Nikola Brtvová
28
29
Monika Mudrová
31
a v a
b
Z á
a v a
3o
jednat. Sice jsem uvažovala, že se uvelebím s kloboukem a dlouhou šálou kolem
krku před obchoďákem a budu kolemjdoucím za ubohou almužničku předčítat
poezii, ale přece jen už začalo mrznout a
v call centru se aspoň topí.
Včera jsem naběhla na školení, kde
se mi kupodivu podařilo nezdrbat celý
software a uvést se jako celkem klidná
a zodpovědná osoba, leč mohlo mě napadnout, že nenaskytnou-li se problémy
okamžitě, budou následovat co nejdříve
a to nejlépe hned v den mého nástupu,
čili dnes.
Celkem sympatický šéfík mě zavedl
do prázdné místnosti, připomínající
spíš počítačový sklad než pracovnu, prý
abych měla aspoň první den klid, zeptal
se, jestli si pamatuju jak pracovat s programem, načež jsem mu kývla, nejsem
přece žádný béčko, šéfík si mě krátce
přeměřil, prohlásil, že v případě problému za ním mám zajít a zavřel za sebou
dveře. Žádný béčko suverénně rozkliklo
ikonku programu, zaváhalo a přibližně
na dvě minuty navázalo intenzivní oční
kontakt s potměšile blikajícím kurzorem.
Začalo mi pomalu docházet, že takhle
se nikam nedostanu, a zkusmo jsem
pomačkala pár kláves. Chvíli se nedělo
nic a pak se celá obrazovka začernila.
Jelikož jsem už dávno vyrostla ze zvyku
vytahovat v takových případech kabel
ze zásuvky, zvedla jsem se a s výrazem
‘já ne, to samo!’ jsem stanula na prahu
šéfíkova kamrlíku.
trefnou výmluvu, že nemůže telefonovat, neboť řídí, a důchodkyně, které
jsem třikrát vysvětlovala, oč kráčí, se mi
přehnaně slušně omluvila, ale že prý se
nenechá okrádat. Další ženská mi s telefonem třískla dřív, než jsem řekla své
jméno a vo co mi go, následovala série
patnácti nedostupných čísel a pak podle
hlasu zhruba čtyřicetiletý a neuvěřitelně
ukecaný chlapík, první ze čtyř nebo pěti
ochotných lidí co se mnou dotazník vyplnili, který se zajímal o to, v kolik končím
a jestli ještě někdy zavolám, a nakonec
žena, kterou jsem během telefonického zpovídání sotva slyšela přes vytí a
štěkaní početné smečky psů na druhém
konci drátu, kteří se taky domáhali svého
dotazníkového práva.
Po třech hodinách jsem si připadala
dobitá víc než Jean Valjean po osmnácti
letech na Galejích. S hrdlem vyprahlým,
páteří pokroucenou do tvaru paragrafu, jelikož jsem se na židli snažila najít
nějakou pohodlnější polohu, a byla bych
si zavolala do Teleshoppingu pro Kosmodisk, kdyby k tomu nebylo zapotřebí
právě telefonu! Ucho mi pod neustále
přiloženým sluchátkem jen hořelo a
horko-těžko jsem pravou ruku mohla
zase připažit.
A tečka na závěr:
Pár minut po tom, co jsem z call centra
vypadla do netelefonní reality, mi volá
kamarádka, a místo běžného pozdravu
se hlásím:“Dobrý den, jmenuji se Monika
a pracuji pro agenturu… můžete mi prosím věnovat patnáct minut svého času?“
No, do blázince skok a na oddělení
chorob z povolání krok…
b
Že po světě řádí krize, jsem až do nedávna na vlastní kůži vůbec neokoštovala.
Klidně jsem si vyžívala ze skromné
anapáže čili kapesného ve výši dvou
set korun týdně, milostivě udělovaného
mou babičkou, a jelikož veškeré mé
výdaje tvoří hlavně účty z různých bister
a restaurací, já ani můj bezedný žaludek
jsme nedostatkem financí nestrádali,
dokud… dokud všechny prachy nebyly
prasprostě prožrány a neskončily mezi
bambusovými zdmi zdejšího čínského
bistra a v nabitých peněženkách servírek
v nedaleké restauraci.
A protože je před Vánocemi a já chci
řádně obdarovat všechny své přátele a
rodinu, nezbývalo mi nic jiného než začít
brutálně šetřit a nebo si konečně najít nějaký aspoň podprůměrně placený
džob.
První variantu jsem poslala do
kytek rovnou, neboť šetřit znamená
upřít si veškerý možný luxus, počínaje
smaženými nudlemi přes mixované
drinky a konče návštěvami v DM, knihkupectví a v kině.
A protože další eventualita než začít
makat jak barevná nebyla, poptala jsem
se u sousedky v tomto ohledu dobře informované, jestli o něčem neví. Kamarádka mi tedy nabídla možnost výdělku
v místním call centru, kde brigádničí i
ona, a já jsem i přesto, že mi otravování
lidí po telefonu stejně jako třeba vybalování krabic připadá jako naprosto
nekreativní a monotónní práce, začala
„Mám problém,“ vyhrkla jsem sotva pozvednul zrak od papírů na stole,
bezpochyby mé pracovní smlouvy. Zavedla jsem ho na místo činu a předvedla
černočernou obrazovku.
„To není vaše vina,“ uklidňoval mě, ač
to neznělo jistě. Cosi kutil na klávesnici.
„Nemusíte mít obavy, že byste nám
třeba vyrušila databázi nebo tak, k
tomu nemáte patřičný přístup,“ dodal
chlácholivě. Pokrčila jsem rameny. Nebudu mu přece vysvětlovat, že když na to
přijde, není pro mě překážkou vyřadit
z provozu všechny počítače v okrese
zmáčknutím jediného tlačítka, přístupnepřístup. Sama nevím jak.
Počkala jsem, až šéfík odejde, a
když program znovu najel, pěstí jsem
naznačila, co se stane, bude-li zas mít
nutkání začerňovat monitor. Popadla
jsem sluchátko, vytočila předepsané
číslo, počkala, až to na druhé straně
vezme jakási nevrlá ženština a odporně
nasládlým a medovým hláskem jsem ji
požádala o deset až patnáct minut jejího
času na vyplnění dotazníku. Ačkoli mě
ta ježibaba poslala do míst, kde slunce
nikdy nesvítí, zachovala jsem si profesionalitu a pořád tím vlezlým hláskem
odpověděla vy taky, děkuji a na shledanou, a vytáčela další číslo. Jelikož
jich asi deset neexistovalo, měla jsem
sto chutí zajít za šéfíkem a odstoupit
od smlouvy, nebo dát výpověď na hodinu, nebo co se to vlastně dělá, ale s
vidinou balíku peněz před vnitřním
zrakem jsem se překonala a pokračovala
ve svém údělu. I přes můj automatový
hlas se mnou nikdo vyplňovat dotazník
nechtěl, chlapík, kterému jsem volala
na pevnou linku, hodil do éteru velice
Z á
U ZÁBAVA
U FEJETON
U PRÁCI ČEST!
32
a v a
b
Z á
si představy o všem kolem sebe, začaly
se objevovat civilizace.
Člověk přišel prý nějak tak náhle a podle Sitchina představuje Homo sapiens
výraznou odchylku od jinak pomalého
vývojového procesu. Ale co způsobilo
tuto odchylku vývoje? Opravdu za to
může evoluce? V řešení této otázky se historik opřel o sumerské a babylonské texty a i o Starý zákon a s šokujícím zjištěním
shledává, že za to mohou „Anunnaki“,
„lidi, kteří přišli z nebe na Zemi.“ „Věděli
jsme o nich prý stále, jen jsme si je vykládali jako smyšlené příběhy. Starý svět jim
údajně říkal „bohové“.“
Tito „bohové“, kteří pocházejí z planety Nibiru, která oběhne Slunce po velmi
protáhlé eliptické oběžné dráze jednou
za 3600 let, se usídlili na naší planetě
za potřebou těžby zlata. Protože však
při vyčerpávající dřině při jeho dolování
potřebovali pomoc, přišel jejich „vědec“
Enki s návrhem,
aby
využili
svých genetických
znalostí
k
vytvoření
potřebných
primitivních
dělníků.
Ostatní bohové
se jej ptali:
kového zažili, právem prohlašováni za
blázny, možná jde jen o meteorologické anomálie, nebo nevysvětlitelné
světélkující letadla či smyslové klamy,
ale jedno je hlavní: Člověk se vždy zaobírá nějakou otázkou a na ni pak, když se
zdaří, nalézá odpověď. Ta se tak stává jeho
vírou, která se ale po nějaké chvíli ukáže
jako slepá, protože ji zahladí odpověď
nová, někdy ne však dokonalejší, ne
lepší, ale jiná. – Možná jsme tedy polobohové stvoření mimozemšťany, možná
přece jen dokonalejší opice, nebo možná
se dokonce v budoucnu objeví nová teorie o našem původu. Jedno je ale jisté:
čemu nakonec uvěříme, je jenom na nás.
(Pokud se chcete dovědět více,
začněte knihou Dvanáctá planeta a
následně pokračujte další řadou Sitchinových knih.)
Příště: Teorie cyklického vesmíru pulzujícího v rytmu opakovaných Big Bangu a Big Crunchů.
Marek Suchánek
Zdroje a foto:
SITCHIN, Zecharia; Dvanáctá planeta; PRAHA: IVO ŽELEZNÝ 1999;
ISBN 80-240-0281-7
Enigma 10/2008
http://www.gewo.cz/sitchin/articles/genom.htm
33
a v a
„Ale cožpak nejsme skutečně nic víc
než pouhé „nahé opice“? Cožpak nás
od nich dělí jen jeden jediný vývojový
stupeň? Cožpak tomuto živočichovi, jenž
skáče z větve na větev, k člověčenství
postačí, když ztratí ocas a napřímí se?“
ptá se nejkontroverznější dějepisec světa
Zecharia Sitchin a
upozorňuje na to,
že trvalo asi jeden
milion let než se
z opice jménem
Australopitecus
vyloupnul Homo
erectus a ten se
pak po dlouhých
900 000 letech
přešlapování vyvinul v neandrtálce.
Poté se však záhadně objevil nový
lidský druh – Homo sapiens, který
smetl člověka neandertálského z povrchu zemského. „Milióny let byly nástroji
člověka obyčejné kameny užitečných
tvarů. Cromagnonští lidé však uměli zhotovit specializované nástroje a zbraně
ze dřeva a kostí. Nebyli již „nahé opice“,
protože si dovedli ušít oděv z kůže.“
Člověk v tu ránu zapomněl být zvířetem,
začalo se projevovat jeho umělecké mistrovství na zdech jeskyní, začal uctívat
jisté formy náboženství, pohřbívat své
zemřelé, abstraktně přemýšlet a vytvářet
ionech pozorování Ufo, hlášení neidentifikovaných objektů na obloze, podivuhodných obrazů v obilí a všemožných
jen těžko vysvětlitelných skutečností,
které lámou hlavu člověka už od doby
jeho zrození, napadne ho nejprve jediná otázka: Vážně jsme ve vesmíru
sami? - Možná jsou lidé, kteří něco ta-
b
Ramapithecus, Australopitecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens,
Homo sapiens sapiens. Kdo z nás by si nepamatoval vývoj člověka ve zkratkovité linii,
tak jak ho do našich hlav vštěpovali učitelé dějepisu na základních školách? Mimo jiné za
to může Charles Darwin a jeho prohlášení, že veškerá flora a především fauna na Zemi se
pomalu vyvíjela od těch nejjednodušších organismů po ty složitější.
„Jak můžeš stvořit novou bytost?“ A on
odpověděl: “Bytost, kterou potřebujeme,
už existuje; všechno, co musíme udělat
je vložit jí naši pečeť.” A tak Anunnaki geneticky vyvinuli druh člověka křížením
svých mimozemských genů s geny
Homo erectus.
Sumerské texty hlásají: „Učiňme
člověka k obrazu našemu, podlé podobenství našeho…“ Podobně je na tom i
Bible: „I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby
byl naším obrazem podle naší podoby.““
Zkuste si místo biblického Boha dosadit
boha sumerského z rodu Anunnaki, který
po genetickém křížení pozvedává svůj
výtvor do výše a zvolává do nebeských
výšin slova: „Moje ruce ho udělaly!”, a fantastická teorie je na světě.
Šílené tvrzení, nemyslíte? Tohle snad
ani není věda, ale scifi román. Když
ale dokořán otevřeme oči a spatříme
neuvěřitelné starověké technologie,
záhadné předměty, dokonalé stavby,
ale především texty, nákresy raket, které
připomínají start Apolla, rytiny a sochy
lidí ve skafandrech a v něčem co vypadá
jako kyslíková maska, zjistíte, že něco
není v pořádku. Avšak Sitchin nezůstal
jen tak stát zkoprnělý úžasem, ale šel
mnohem dál a poukazuje na to, že se
astronomové přou o teleskopem zaznamenané obří těleso, které by mohlo i nemohlo patřit k naší sluneční soustavě, a
genetici zase o 223 cizích genů v našem
genomu, které rozhodně člověk nemohl
získat postupným vývojem evoluce.
I když je Sitchin ze všech stran napadán kritikou a některé jeho teorie jsou
vyvraceny, zajde-li si člověk do muzea
na výstavu sumerské civilizace, nebo
navštíví-li neuvěřitelné stavby, které by
nemohl stvořit pouhý člověk, jako třeba
pyramidy v Gize, a to ani nemluvě o mil-
Z á
U KONTROVERZNÍ TEORIE SVĚTA - 1 díl
U JSME DĚTI MIMOZEMŠŤANŮ?
y
k
i
t r
&
p y
T i
y
35
k
Aneta Vozňáková
i
Máš už vybranou bakalářku
a chceš k ní jednoduše najít
nějaké knihy? Nebo už ti hoří
termín s napsáním a pořád
nemáš dost knížek? Chceš poradit?
Mám tady dva tipy, jak
si udělat rešerši. První je ve
vědecké knihovně, za kterou
se ale samozřejmě platí. Je jistě
velmi kvalitní, ale zaplatíš za
zadání rešerše 50 korun a pak
za každý vyhledaný záznam
v databázi další dvě koruny.
Takže ti to samozřejmě může
narůst třeba až na 200 korun.
Druhou možností je zadat
rešerši v univerzitní knihovně
Ostravské univerzity. Tam je
rešerše zadarmo a vyhledají ti
to jak v češtině, tak i v jiných jazycích. Najdou ti do čtrnácti dní
knihy, internetové stránky i úryvky z článků. A kde vyhledávání
na OU najdeš? Najedeš na www.
osu.cz, zvolíš svou fakultu a pak
do vyhledavače zadáš „rešerše“
a máš ji tam. Jen vyplníš a
odešleš. Toť vše!
Myslím, že je to dobrý tip,
jak si alespoň trošku ulehčit
práci s hledáním knih nejen
k bakalářce. Teď jen záleží na
tobě, kterou variantu si vybereš.
t r
34
TIP - REŠERŠE
&
Ilustrační foto
U
p y
Ráda bych se nejprve omluvila všem našim drahým polovičkám za to, že tento článek
bude asi 100% holčičí. Ale nemůžete se divit, že jsme ho zařadili, protože móda je pro
mnohé z nás stejnou vášní, jako pro mnohé z vás třeba fotbal nebo jiný sport a pokud
právě namítáte, že nemáte rádi sporty, tak si musíte uvědomit, že sportem je myšlena
i taková činnost, kdy ve skupině nebo jako jednotlivec v pravidelném intervalu zvedáte
škopek piva.
Podzim jako takový je velice barevné oukne, když pod něj chytře oblečete jiné,
roční období. Vezměte si jen, jak se třeba už ani ne tak hezké triko s dlouhým
nám krásně nastrojí stromy, takže ani rukávem. Samozřejmě záleží na vkusu
vy se nebojte trochu odvázat a použít každého. Ale co si myslím, že je opravdu
barevnější kousky vašeho šatníku a nějak klasika, nesmrtelná a velice pěkná, která
je společně zkombinovat tak, jak by vás se opravdu musí líbit každému, je kombito normálně ani nenapadlo. Uniformy nace stejnobarevných bot a kabelky.
se přece už většinou ani v práci nenosí,
Méně příjemnou věcí, když se chtak proč bychom měli splynout s davem? ceme líbit, je skutečnost, že i paráda
Proto se odvažte a ozvláštněte svůj mod- něco stojí a přiznejme si, že ne zrovna
el. Pokud ne jinak, tak aspoň nějakým malé peníze. Občas žasnu nad tím, jak se
výraznějším doplňkem. A nevadí ani, můžou značkové obchody nebo drahé
když to přeženete, neboť retro styl je butiky uživit. Znáte ty obchůdky, ne?
opět v kurzu.
Když procházíte obchodní centra, tak
První důležitou spíše praktickou věcí, to jsou ty obchody, ve kterých není ani
kterou je nutné zmínit, je fakt, že pod- noha a jen dvě znuděné prodavačky se
zim je to nejhorší období v celém roce, baví za pultem. Ve své podstatě proti
co se týče předpovídání počasí. Nem- tomu nic nemám, ale nedovedu si sama
luvím teď o rosničkách v televizi, ani o
meteorologických stanicích, které se
nepletou pouze výjimečně, ale jde mi
spíš o to, že nikdy nevíte, jak bude a jestli
náhodou nezačne pršet, nebo naopak
nevykoukne sluníčko. Podle čeho mám
potom poznat jak teple se obléct? Já
osobně s tím mám docela problém.
Když je babí léto, tak chodím zásadně v
riflích a sukně, které nosím minimálně, si
oblékám, až když je -20, což, přiznejme
si otevřeně, není ideální. Moje rada:
vrstvěte, vrstvěte, vrstvěte. Ani si nedovedete představit, jak jedno tričko prok-
sebe představit, jak si kupuji jeden z jejich značkových topů třeba za 3 000,-. Tak
snad v budoucnu, teď jako pro studenta
je pro mě mnohem reálnější možností
vymetat tyhle obchody pouze v době
výprodejů. Výprodeje jsou strašně úžasná
věc. Máte možnosti jako nikdy nakoupit
si oblečení za velmi výhodné ceny, někdy
až neuvěřitelné. Moje kamarádka Verča
je na výprodeje hotový kouzelník, je
schopná koupit si značkovou podprsenku za 19,- Kč nebo svetr za 40,-. Vypadá
pak vždy jak celebrita a když to spočítá,
tak ji to mnohdy nestálo ani stovku. Já
až takové zázraky neumím, ale občas
trochu ošulím stravování, což mě vůbec
nezaškodí a radši si udělám malou radost
v podobě trička nebo něčeho takového.
Zrovna tento týden jsem se rozhodovala,
jestli si mám koupit něco lepšího k večeři,
nebo vánoční pyžamo se soby, které bylo
v akci. Co myslíte, že vyhrálo… Můžu říct
jen tolik, že jsem ten večer jedla chleba s
máslem :D.
Další super možností i pro útlejší
peněženky je nákup v secondhandu
a hned ale musím říct, že existují dva
typy secondhandů. V jednom seženete
maximálně hadr na podlahu, zatímco v
tom druhém se dají najít takové poklady,
že až oči přecházejí. Je opravdu na místě
slovo hledat, protože, ať je to sebelepší
sekáč, tak je vždy co kus, to originál a co
kus, to jen jedna velikost, takže než si
najdete něco slušivého, co vám padne,
může to chvíli trvat.
A co dodat závěrem? Hledejte,
zkoušejte, ale nezapomeňte, že je i
oblečení, na kterém se prostě šetřit
nedá.
Nikol Dostálová
T i
U TIPY & TRIKY
U HODNĚ PARÁDY ZA MÁLO PENĚZ?
t r a v a
s
O
e
š
a
N
t r a v a
37
s
Kašpárků. Karel Vokurka ovšem pracoval
20 let u vysokých pecí a navíc měl tmavé
brýle, takže se mu nic nestalo. Drak viděl,
že s tak drsným typem nepořídí zhola nic
a proto zvolil jinou taktiku. Nasadil téměř
kočičí modulaci hlasu a nevinně pronesl:
„Copak bys rád, maličký?“
„Jen jsem se tě přišel zeptat, jestli by ti
nevadilo, kdyby si tě každý den vyfotilo
dvě stě japonských turistů,“ odvětil Karel
v podobném duchu.
„Co je to za nesmysl? V Japonsku mám
bratránka, ale o žádné turisty nestojím! A
o žádné kutající pidimužíky teprve ne!“
„Tady jsou i permoníci?“
„Mám na mysli ty špinavé smradlavé
chlapy, co se živí uhlím.“
„Aha, chápu,“ odvětil Karel. „V tom
případě má město pro tebe alternativní
návrh. No, a pokud ani ten nepřijmeš,
mám tě upozornit, že by taky mohlo vyjít
nové vydání Průvodce Ostravou s tebou
jako hlavní atrakcí.“
A tak se nakonec hrdinný Karel Vokurka s drakem domluvil. Drak od té doby
prostě občas vychrlí oheň do složité sestavy trubek a slouží jako univerzální zdroj
energie pro všechny fabriky a hutě ve
městě. Pokud tedy uvidíte oblaka kouře,
vznášející se nad ostravskými komíny,
nyní víte, odkud skutečně pochází. Ale
brňákům ani muk.
Matěj Antoš
O
foto: Veronika Balcárková
Jakkoliv byla doposud úroveň našeho
časopisu vysoká a mnohdy předčila
i všechna očekávání, jedna rubrika v
něm stále chyběla. Nejen přespolní studenti jistě ocení praktického průvodce
ostravskými lokály, bary, kavárnami či
čajovnami, které – za účelem vedení této
rubriky – bude autor navštěvovat. Vítejte
v prvním díle.
Začněme na místě, kde tráví čas
většina studentské obce, tedy v centru.
Nebudeme se zabývat kvalitou menzy
OU ani faktem, že na počátku 20. století
v této budově sídlil nevěstinec; zamíříme
pár set metrů dále do prostoru před
kostelem sv. Václava. Zde na Kostelní
ulici funguje již řadu let Minikino Kavárna, známé nejen filmovou produkcí,
nýbrž i příjemným posezením a stejně
příjemnými cenami. V létě je využívána i
terasa s úžasným pohledem na nedaleký
kostel a Městskou bránu. Nevadí-li vám
interiér vybavený mírně stereotypním
nábytkem z IKEA, využijte volna mezi
přednáškami a stavte se – hodnotíme
čtyřmi hvězdičkami z pěti.
V sousedství (cca do 2 minut střízlivé
chůze) najdeme i undergroundovou
hospodu Žalák a čajovnu Šambala,
jejichž hosty tvoří také zejména studentská obec. Další chůzí Sokolskou ulicí
narazíme do vývěsního štítu baru Orbis,
v němž kromě posluchačstva Ekonomické fakulty lze potkat i některé ostravské
literáty. Nabídka méně obvyklých piv,
neformální atmosféra, dlouhá otevírací
doba – není třeba nic dodávat. Obsluhou
e
36
foto: Kateřina Polínková
OSTRAVY aneb NE JLEPŠÍ
PRŮVODCE HOSPODAMI
VE MĚSTĚ
š
Draci jsou v našich končinách bezesporu velmi vzácní. Jsme na vážkách,
jestli tu prašivou vycpaninu, co hrdě
visí v Brně na radnici, počítat mezi tento vznešený druh, ale živého draka má
jednoznačně jedině Černé město (neplést s Černou horou). Kuriózní na tom
také je, že o tom skoro nikdo nemá
tušení a to ani z místních obyvatel. Budiž
tedy toto výzvou všem senzacechtivým
zahraničním turistům, kteří se sem teď
přivalí jako velká voda, aby se u nás chovali slušně.
V dávných dobách, když ještě nebyl
internet a místo mobilu se používala holubí pošta, došlo v ostravském podzemí
k něčemu, co bychom možná našli v
Pánu prstenů, ale nikoli v Průvodci moderními dějinami Evropy. Horníci kutali
stále hloub a hloub, až se jednoho dne
prokopali do rozlehlé podzemní prostory. O tom, co tam nalezli, je hrůza psát,
omezím se tedy jen na pár slov. Oheň.
Síra. Děs. Žádné uhlí. Všichni z této osudné šichty, kteří střet s drakem nějakým
zázrakem přežili, dostali přísný zákaz
se o tom kdekoli šířit. Uhlobaroni (v té
době se jim ovšem říkalo jinak, protože
uhlobaronství se stalo buržoazním
přežitkem) zasedli ke kulatému stolu
Nejvyšší Briketové Rady a začali jednat.
Kam s ním? Nikdo nevěděl. A tak museli
logicky poslat pro hrdinu.
Jmenoval se Karel Vokurka a hrdinování měl úředním rozhodnutím
zakázáno (hrdinství byl také buržoazní
přežitek). A tak si ho zavolali na uhelný
kobereček a řekli mu: „Karle, víš, jak to
chodí. Měli bychom pro tebe takový
návrh. Dokonce by sis mohl dočasně hrát
na hrdinu a dostal bys půl hutě a čerstvě
vystudovanou sekretářku k tomu. Ale
musel bys pro nás něco domluvit.“
Samozřejmě šlo o jednání s drakem.
Karel se tedy dlouho nerozmýšlel (to
popravdě takový hrdina ani neumí), vzal
si do ranečku láhev rumu, pět rohlíků,
opásal se škrtícím kabelem, nasadil si
černé brýle, rozcuchal vlasy a vyrazil.
Jenomže zjistil, že si zapomněl čelovku,
takže se zase vrátil. Mezitím ovšem dopil rum, takže musel pro další láhev. Po
cestě usnul, a když se vzbudil, tak už měl
obchod zavřeno, takže musel počkat až
do rána. Ale nakonec vše dobře dopadlo
a Karel se ladně snášel důlním výtahem
do útrob neznáma. Sestupoval k trhlině
a brodil se kosterními pozůstatky příliš
pomalých horníků. A pak ho uviděl.
Drak jej ovšem uviděl daleko dřív
a vyslal jeho směrem mohutný sloup
ohně, který by stačil na ogrilování jídla
pro celé publikum Festivalu Krvavých
P OZORUHODNÁ ZÁKOUTÍ
a
„Od te doby se na ten dym z kominu divam tak ňak jinak.“
slova starého havíře
U
N
U NAŠE OSTRAVA
U OSTRAVSKÝ DRAK aneb PRAVDA O SKUTEČNÉ PŘÍČINĚ ZASTAVENÍ TĚŽBY
t r a v a
s
O
e
š
a
N
ovšem za Minikinem pokulhává, dáváme
tři a půl hvězdiček.
Směrem k Nové radnici míjíme luxusní
restauraci Stella Marina a vpravo se dostáváme až k Parníku. Legendární klub,
kde se takřka každý večer pořádají koncerty jazzu, soulu, blues, swingu, popu
a dalších stylů. Mimořádné prostředí
a stejně tak mimořádně nepohodlné
sedačky jsou specialitou tohoto podniku.
Vesměs alternativní hudební produkce
však přes den neodrazuje mnohé konzumenty. Při hezkém počasí bývá k dispozici terasa. Minusové body naopak Parníku
přihrává omezená otevírací doba a vyšší
ceny. Nabídka piv je klasická (kvitujeme
točenou Stellu), kdežto víno autora ani
při jedné z návštěv nepřesvědčilo. Ve
výsledku tedy opět tři a půl hvězdiček,
jakkoliv by hudební večery minimálně
jednu navíc přidaly.
Dnešní promenádu po barech a
kavárnách v této části centra ukončujeme
na křižovatce Českobratrské a Sokolské
ulice. Pokud jsme ve stavu čisté mysli,
povšimněme si ještě krásného pohledu
na věž radnice skrze změť mědi trolejbusových trolejí. Příště, dá-li peněženka
a játra autora, zamíříme v cestě dále
směrem k Pedagogické fakultě.
Karel Střelec
foto: Kristýna Svidroňová
38
U MILOVAT PODZIMNÍ OSTRAVU
V létě je teplo, v zimě zima, ale podzim
nás neustále překvapuje. Někdo může
namítnout, že v tomhle období jenom
prší a je sychravo, ale to přece není pravda! Tady v Ostravě je už celé dva týdny
nádherně.
Přesto se pomalu ochlazuje a lidé jsou
taženi z ulic měst a spíš do teplých míst
kultury, zábavy a hospod. Ale i tak je na
těchto ulicích něco zcela úchvatného.
Podzim Ostravu oblékl do zlatého šatu.
Všechny budovy, ulice i lidi a všude po
zemi je zlaté listí. Od budov, lidí a dlažeb
se odráží zlatě barevné podzimní Slunce.
Podzim se dá pojmout taky jako
přelomové období, kdy se s úsměvem na
tváři pomalu loučíme s létem a s touhou
v srdcích se těšíme na vánoční čas. Podzim má své kouzlo. Konkrétně pro Ostravu to například znamená přeplněné hospody, věčně vyprodané lístky do divadel
a kin, konec fotbalové sezóny, milion nabídek na taneční a sportovní kurzy. Také
naši zvířecí spoluobčané v Ostravské
ZOO se připravují na zimu. Momentálně
tam probíhá veřejný sběr vybraných
plodů pro tamní zvěř. Na zimu se však
nepřipravují jen zvířátka, ale také různé
módní gurmánky, které cítí, že právě v
těchto chvílích je nejvyšší čas sledovat ty
nejnovější trendy, aby jim náhodou něco
zásadního neuteklo, z čehož by ve finále
samozřejmě mohl vzniknout pořádný
faux-pas…:)
Ať už k podzimu zaujímáme jakýkoli
postoj, všichni se snad shodneme na
tom, že naše k dokonalosti nejblíže sahající Ostrava by si zachovala tvář, i kdyby
byla třeba zahalena rouškou naprosté
temnoty. Protože ducha Ostravy nezničí
jednoduše nic! :)
Kateřina Nováková
U RADIMŮV PODZIM
Tak a máme tu podzim, roční období,
které si spojujeme s nadcházející zimou
a časem Vánoc. Mnozí z nás si tento roční
cyklus spojují hlavně s dušičkami, nebo
jejich americkým protějškem Halloweenem.
Podzim v Ostravě nám přitom nabízí
neobyčejné zážitky a výjevy přírody. Pro
příznivce kulturních akcí město Ostrava
nachystalo kupříkladu den otevřených
dveří na Radnici, který byl završen
velkolepou 3D projekcí. Pokud jste ji
neviděli, nezoufejte, určitě ji najdete na
youtube.
(3D projekce Ostrava HD - http://www.you-
tube.com/watch?v=1X--0VXkT4E)
Pokud jste příznivci přírody, zavítejte do parků, které se nám proměňují. Přímo
v centru jsou rozsáhlé Komenského sady. Jestli si najdete volnou chvíli, udělejte si
procházku parkem. Koruny stromů se zbarvují nejrůznějšími barvami a též pod stromy se tvoří krásné koberce napadeného listí.
Pro řidiče toto období spíše symbolizuje povinnost přezout na zimní gumy, což
mnohdy znamená čekat dlouhé fronty u servisů. Zároveň už si zvykat na dřívější vstávání, jelikož nám bohužel začínají mrazíky a pokud někam potřebujete vyrazit brzy
po ránu, je třeba dát auto do pořádku.
Pro všechny z nás podzim představuje čas, kdy je potřeba se tepleji obléknout,
zvyknout si na dřívější tmu a celkově se připravit na zimu. Je to doba kdy končí příslib
pěkných a teplých dnů, ale nezoufejte. Brzy se zase ukáže jaro a ani ta zima není v
podstatě zase tak špatná.
text a foto: Radim Kateřiňák
39
2
5
3
6
Franz Kafka, (Sämtliche Erzählungen, herausgegeben von Paul Raabe, Fischer Taschenbuch 1078,
Zdroj obrázků: http://www.iconarchive.com/show/patisserie-icons-by-cedarseed.html
Petra Prouzová
Solution: Des Proverbes (1b, 2a, 3d, 4c), Des produits pâtissiers (1c, 2d, 3e, 4f, 5b, 6a)
40
Faknfurt/M. 1970, S.320f.)
Překlad: Veronika Balcárková
41
ě
1
z
a
j
z o
y č n
4
Des produits pâtissiers
Comment les produits s’appellent?
z
a) Souris en chocolat
b) Eclair
c) Crème brûlée
d) Macarons
e) Soufflé
f ) Tarte aux pommes
Bylo velmi brzy po ránu, ulice čisté a
prázdné, a já jsem šel na nádraží. Když
jsem porovnal čas na svých hodinkách s
hodinami na věži, zjistil jsem, že je daleko později, než jsem předpokládal. Musel jsem si hodně pospíšit- toto zjištění
mě ponechávalo v nejistotě. Nedokázal
jsem se v tomto městě ještě dost dobře
vyznat, ale naštěstí byl v blízkosti strážník.
Běžel jsem tedy za ním a bez dechu se jej
zeptal na cestu. Jenom se usmál a řekl: „
Ty se ode mě chceš dozvědět kudy máš
jít?“ „ Ano,“ odpověděl jsem, „ protože to
sám nedokážu.“ „Vzdej to, vzdej to,“ řekl
mi on a se švihnutím se otočil tak, jako
to dělávají lidé, kteří se svým smíchem
chtějí zůstat sami.
a
Des Proverbes
Quels sont des équivalents tchèques?
1) Qui a faim mange tout pain.
a) Hezkými řečmi se nenajíš.
2) Belles paroles n’emplissent pas la bourse
b) Hladovému všechno chutná.
3) Le ventre plein rend le cerveau paresseux
c) Hlad je nejlepší kuchař.
4) L’appétit est le meilleur cuisinier
d) Břich tlustý, mozek pustý.
Es war sehr früh am Morgen, die
Straßen rein und leer, ich ging zum Bahnhof. Als ich eine Turmuhr mit meiner
Uhr verglich, sah ich, dass es schon viel
später war, als ich geglaubt hatte, ich
musste mich sehr beeilen, der Schrecken über diese Entdeckung ließ mich im
Weg unsicher werden, ich kannte mich
in dieser Stadt noch nicht sehr gut aus,
glücklicherweise war ein Schutzmann in
der Nähe, ich lief zu ihm und fragte inh
atemlos nach dem Weg. Er lächelte und
sagte: „Von mir willst du den Weg erfahren?“ „Ja,“sagte ich, „da ich ihn selbst
nicht finden kann.“ „ Gibs auf, gibs auf“,
sagte er und wandte sich mit einem
großen Schwunge ab, so wie Leute, die
mit ihrem Lachen allein sein wollen.
Vzdej to
Franz Kafka
j
Bienvenue dans une nouvelle roubrique. Si la langue française vous a manqué
dans les éditions précédentes de mensuel, permettez nous de le corriger. Dès
maintenant vous pouvez découvrir le Français pour le plaisir dans chaque édition
d’Underground.
Commençons par la chose la plus connue – la gastronomie française. Crêpes sucrées, vin rosé, fromage de chèvre, baguette croustillante .... un dicton s’applique ici:
Qui n‘a pas goûté, est comme s’il était sans vie. En plus, chaque région de France a sa
propre cuisine et ses spécialités locales typiques. La grande variété de plats et leur
qualité donnent à la France sa renommée gastronomique.
La nourriture n’est pas seulement un moyen de calmer la faim. Déjeuner ou dîner
a un sens social, on mange lentement et on prendre le temps de s’asseoir entre amis
pour discuter pendant le repas. Aucune mise en garde que l‘on ne parle pas pendant
le repas! Très bon pour la santé, n’est-ce pas?
Pour vous pour vous faire plaisir, j’ai préparé les jeux suivants: des proverbes français sur l’alimentation et des images des produits pâtissiers. Amusez-vous bien!
Gibs auf
Franz Kafka
z o
C i
U POVÍDKA FRANZE KAFKY
C i
y č n ě
U CIZOJAZYČNĚ
U FRANCOUZSKÁ KUCHYNĚ
ě
43
n ě
y č
z
a
j
z o
y č n
And the last question: What are your
plans for future? Would you like to stay
in the Czech Republic?
Yes, I would like to stay in the Czech
z
Slovníček
1 average = průměrný
2 issue = otázka
3 throw over = odmítnout
4 trading = obchodování
5 where human rights are violated = kde
jsou porušována lidská práva
6 allies = spojenci
7 engage = zapojit
8 human rights record = protokol
dodržování lidských práv
9 proceed to = přikročit k
10 ability = schopnost
11 balancing act = kompromis
12 appreciate = cenit si
13 focus on = soustředit se na
a
C i
Thank you and enjoy your time spent
here.
Jaroslava Kořená
j
42
Speaking of the regimes what do you
think of trading4 with foreign countries
where human rights are violated5?
The Czech Republic is really one of
the leaders and our best allies6 in trying to engage7 foreign governments to
improve their human rights records8.
Sometimes you proceed9 to have some
connections with them in order to have
the ability10 to talk to them. When you
cut all the connections with the country
and you don’t want to make any business at all they may ignore you when
you want to talk to them about human
rights. So it’s a balancing act11 but always
when countries are making business
they should also think about the human
rights issues. And I know Czech Republic
does that and United States really appreciate12 that. Cuba, Barma, Belarus, Eastern Europe, Middle East, North Africa,
Iran. The Czech Republic is really focused
on13 these issues and a very good friend
of the United States and we appreciate
that. That’s why president Obama wanted to meet the Prime Minister Nečas.
Republic, I enjoy the work – it’s very interesting. The people are very nice and
I am optimistic that things will work out
for me to stay.
z o
V úterý 1. listopadu měli studenti Ostravské univerzity jedinečnou možnost poslechnout si přímo na půdě univerzity amerického velvyslance v ČR, Normana L. Eisena.
Tento kontroverzní politik, který odznáček pravého diplomata s českou a
dlouho pracoval v nejužším týmu amer- americkou vlajkou.
ického prezidenta Baracka Obamy jako
Přednáška byla velmi zajímavá a inetický poradce, má pro své radikální spirující, odpovědi pana velvyslance
názory ve světě přezdívku „Mr. No“. Do na některé z otázek si můžete přečíst v
ČR byl navržen přímo Obamou pro své následujícím rozhovoru s ním.
české kořeny. Do auly Pedagogické fakulty pozval pana velvyslance prorektor pro
řízení vědy a vnějších vztahů, prof. Jan
Lata, který na úvod uvítal Eisena a jeho
tým na OU, potom se již chopil slova sám
Norman Eisen.
V úvodních dvaceti minutách
přednášky nazvané „Ethics in Public
Life“ (Etika ve veřejném životě) zasvětil
pan velvyslanec posluchače do své
práce v oblasti etiky, a to především
v Bílém domě. Poté následovala disfoto: Moravskoslezský deník
kuzní část se zajímavými dotazy ze
strany posluchačů a ještě zajímavějšími
odpověďmi velvyslance. Možná i proto,
Pozn. autorky: Protože na pana
že celá přednáška probíhala v angličtině, velvyslance čekala po přednášce také
byly otázky studentů někdy ostýchavé, Česká televize, udělala jsem s ním jen
vždy však odpovídaly tématu a Eisen krátký minirozhovor. Za ten vděčím
zhodnotil ostravské publikum jako jedno panu prorektorovi, který panu velvyslanz nejlepších a nejaktivnějších, kterému ci diplomaticky vysvětlil, že studentzde v ČR přednášel.
ský časopis má přednost.:) Rozhovor
A jaká témata zazněla? Přes sit- jsem ponechala v anglickém jazyce s
uaci americké i české politiky se dis- překladem obtížnějších slov ve slovníčku
kuze dostala k samotnému prezidentu pod textem.
Obamovi až k režimům světové politiky.
Na to, co říká na etickou situaci české
What do you think are the biggest
politiky, odpověděl Eisen: „Přijel jsem differences between Czech and Amerisem vyměňovat zkušenosti, ne říkat can morality? Are there any?
„měli byste to udělat takto“. Korupce je
I don’t think Czechs and Americans
ale nyní problémem v mnoha zemích, are very different, it’s actually very interČeskou republiku nevyjímaje.“ Na konci esting because when you go to average1
diskuze byly velvyslancem vyhodnoceny people in both countries and you ask
tři nejlepší dotazy, jejichž autoři získali them what is the most important issue2
in government, about the same number
– about 80 percent in both countries say
it’s ethics and morality and good government. So I think this is very similar for
people everywhere, also in the Middle
East, North Africa and places where people are throwing over3 old regimes. Why?
They’re against corruption. So I came
to believe that people everywhere are
similar and that’s true also for the United
States and Czech Republic.
C i
U AMERICKÝ VELVYSLANEC DISKUTOVAL S OSTRAVSKÝMI STUDENTY
n
k é
o
k é
s
r
t o
A u
Stále Tě hledám
V ulicích,
Co dávno nejsou
V tramvajích,
Co nestaví
Hledám Tě
V dešti i v mrazu
Ve větrných nocích
Na nádraží
Hledám Tě
V strastech,
V hrůze i děsu
A myslím,
Že se to nespraví
Hledám Tě
V hudbě,
Ve vůni lesů
V umění,
Které uzdraví
Trhliny na duši jsou jak vítr na poušti,
jak písečná bouře, kdy písek vám plíce
drtí,
už nevíte jak dál, zdravý rozum vás
opouští,
a vy už to víte, smiřujete se se smrtí…
Vzpomínám na dny bez dechu,
na slunce, tváře, možnosti,
na dny prožité v nudě, ve spěchu,
tak plné života i marnosti…
Vzpomínám na vlaky jedoucí po kolejích,
na děti, na starce, i na Tebe!
na lidi šlapající po nadějích,
na trávu, cigára, na nebe…
Nevím kolik chyb jsem stihla,
ten čas tak chvátal,
jako bych se životem jen mihla,
a můj dech se o svou šanci tiše zdráhal…
Tak kam se všechno ztratilo,
Co ty časy zabilo?
Proč po nich nic nezbylo?
Vzpomínám na slunce, stromy, na deště,
jediné, co mě těší je,
že to vše chvíli uvidím ještě …
Autorka SUDOKU:
Nikola Brtvová
U
I NZERCE
Jedinečná nabídka brigády na pozici
Kateřina Nováková
NABÍDKA SPOLUPRÁCE PRO STUDENTY
CIZOJAZYČNÝ PRŮVODCE
V RÁMCI AREÁLU DOLNÍ OBLAST VÍTKOVICE
Nabízíme:
•
•
•
•
Požadujeme:
•
•
•
•
Kontakt:
Jana Kovářová
44
V ZPOMÍNÁM...
k u
H LEDÁM
U
o
U
u d
Slíbili jsme si, že nebudeme jiní
Je zvláštní žít mimo vlastní svět
Ty tančíš tango před prázdným sálem
A já píši prvoplánované verše
ve tmě velkoměsta
Oba ztraceni
Pohlceni touhou
Snad vůně, kterou cítíme, nás násilím
vede na místo,
ze kterého jsme vyšli
Najednou nemám strach z toho, že Tě
nebudu milovat,
ale z toho,
že neucítím lásku..
U SUDOKU
S
k o
U AUTORSKÉ OKÉNKO
U P OHLCENI TOUHOU
Možnost perspektivní práce při studiu
Finanční ohodnocení: 200 Kč/hod
Rozvoj jazykových schopností a osobnostních dovedností
Možnost další spolupráce v rámci reaktivace největší
industriální památky v rámci ČR
Znalost nejméně jednoho světového jazyka (A, N, F, R, Š)
Komunikativnost
Organizační schopnosti
Časová flexibilita
Jakub Švrček, tel: 724 392 169
[email protected]
45
?
U KDO JSME?
U PŘEDSTAVENÍ NOVÝCH ČLENŮ REDAKCE
s
j
o
K d
Jméno: Karel Střelec
Škola: Ostravská univerzita
Obor: Čj-Fj
Město, odkud
pocházíš: Ostrava
Oblíbená kniha: Za
všechny asi Květy zla
(Charles Baudelaire),
Blues pro bláznivou
holku (Václav Hrabě) a cokoliv od Balabána.
Co ve škole rád děláš? Sedím ve Voliéře
(hospůdka na dvoře naší fakulty). A
pokud jsou přednášky zajímavé a dobře
vedené, rád se účastním :-).
Co bys chtěl ještě udělat, než přijde
konec světa? Tak na tuhle odpověď
bych
potřeboval celé jedno číslo časopisu :-)
Omluvit se některým lidem, vymýtit ze
světa naivitu a vydat knihu.
Co bys udělal s milionem korun? Jak
se znám, utratil za lecjaké hlouposti.
Pokud náhodou ne, otevřel bych si
kavárnu.
m
e
?
Jméno: Kateřina Nováková
Škola: Ostravská univerzita
Obor: Filozofie
Město, odkud pocházíš: Pocházím
z Orlové, bydlím u Znojma a teď
Jméno: Radim
Kateřiňák
Škola: Ostravská
univerzita
Obor: Informační
technologie ve
vzdělání
Město, odkud
pocházíš: Kopřivnice
Oblíbená kniha: Darren shan (Darren
O’Shaughnessey), Vzpomínky jednoho
lumpa (František Niedl)
Co ve škole rád děláš? Rád debatuju a
směju se.
Co bys chtěl ještě udělat, než přijde
konec světa? Cestovat a být komediantem.
Jak ses se dozvěděl o Undergroundu
a co tě přimělo přidat se k redakci?
Dozvěděl jsem se o Undegroundu ze
školy a chtěl jsem to zkusit a zjistit, zda
bych byl dobrý redaktor.
s
46
Jméno: Marek Suchánek
Škola: Ostravská univerzita
Obor: Filosofie
Město, odkud
pocházíš: Hranice
Oblíbená kniha: Je
jich mnoho.
Co bys dělal, kdybys
chytil zlatou rybku? Sice nerybařím, ale
asi bych ji hodil zpátky a v duchu si řekl,
ať je to příště nějaká větší ryba.
Co bys chtěl ještě udělat, než přijde
konec světa? Pokud bych věděl, že
přijde konec světa, tak bych se určitě
snažil být co nejvíce se svou přítelkyní.
Jak ses dozvěděl o Undergroundu
a co tě přimělo přidat se k redakci?
Přímo prostřednictvím časopisu.
přebývám v Ostravě
na kolejích.
Oblíbená kniha:
Zabiják (E. Zola)
Co bys chtěla ještě
udělat, než přijde
konec světa?
Obejmout lidi, které
miluju.
Co bys udělala s milionem korun?
Určitě bych si to nenechala. Peníze ničí
duši a charakter. Proto by bylo také
těžké vymyslet, komu je rozdat, aniž
bych mu tím ublížila. Nejspíš těm, kteří
mají problémy v existenciální rovině
a jen tolik, aby jim to pomohlo jen z
tohoto problému.
Jak ses dozvěděla o Undergroundu
a co tě přimělo přidat se k redakci?
O časopise jsem se dozvěděla na info
schůzce pro prváky. A přidala jsem
se, protože věřím, že i mé skromné
příspěvky mohou být přínosem.
j
Jméno: Tereza
Knapková
Škola: Ostravská univerzita
Obor: Psychologie a základy
společenských
věd
Město, odkud pocházíš: Petřvald u
Karviné
Oblíbená kniha: Norské dřevo (Haruki
Murakami), Šifra mistra Leonarda (Dan
Brown) a Krteček.
Co ve škole ráda děláš? Zvláštní otázka,
ráda bych se dozvěděla nové věci, které
by mě obohatily, ale ráda ve škole kecám s přáteli.
Co bys dělala, kdybys chytila zlatou
rybku? Kdybych chytla zlatou rybku,
přála bych si, aby ten svět nebyl tak
zkažený ... a aby byli všichni šťastni.
Co bys udělala s milionem korun?
Kdybych měla milion korun, tak bych
rodině splnila všechna jejich tajná přání,
něco bych si nechala i pro sebe a zbytek
bych věnovala dětem bez domova.
o
Jméno: Jana Kovářová
Škola: Ostravská univerzita
Obor: Filozofie
Město, odkud
pocházíš: Ostrava
Oblíbená kniha:
V posledních týdnech
to je Děvčátko Momo a
ukradený čas (Michael Ende)
Co ve škole ráda děláš? Poslouchám,
co druzí říkají.
Co bys chtěla ještě udělat, než přijde
konec světa? Chtěla bych se ještě
naučit hrát na piáno.
Co bys udělala s milionem korun?
Zaplatila bych z něj rodičům opravu
chalupy.
K d
m
e
studenti studentum
Reklamní
a grafické
t is k o v in y
studio UP
GRADE
weby
v e lk o p lo š
NAVRHU
n á r e k la m
a
p r o m o t io
JEM
E A ZPRA
plakáty, le
COVÁVÁM
táky, kata
E
logy, výro
časopisy,
ční zpráv
knihy
y a firemn
logotypy,
í profily,
piktogram
y, originá
webové s
ln
í
tránky, e-s
i klasické
PF, kresb
hopy
elektronic
y
ké prezen
tace
poutače,
billboardy
, bannery
orientačn
í systémy
polepy au
tomobilů
a budov
profesion
ální fotog
rafie a retu
obaly, ob
še
alový des
ign
reklamní
předměty
velkoploš
ný tisk
tiskový se
rvis
pgrade 20
www.stu
11.indd
dio-upgr
ade.cz
UPGRADE C
Z s.r.o., Stře
lniční 6/2
702 00 Ost
rava, tel.: 60
3 447 932
1
29.9.2011
14:10:26
n

Podobné dokumenty

Pražská technika 4/2013 - České vysoké učení technické v Praze

Pražská technika 4/2013 - České vysoké učení technické v Praze Tak nám to zase začalo. Právě odstartovaný akademický rok přinese každému z nás určitě spoustu příjemných  (a bohužel i těch méně radostných) událostí. Mnohé z nich budou společné pro celou naši ak...

Více

Tajemstvi lasky - Texty-pro-dusi

Tajemstvi lasky - Texty-pro-dusi k předmětu nebo činnosti, ke kterým se tato bytost cítí být přitahována a na kterých je citově kladným způsobem, tedy milováním, závislá. Tato pozitivní emoce ale může být projevem lásky k sobě, kd...

Více

Kontaktologické listy 4/2013

Kontaktologické listy 4/2013 „Naše spolupráce v oční optice v Chebu byla dlouhodobá, perfektní, příjemná a poučná. Vídaly jsme se každý týden víc než čtvrt století! O vědomostech, které měla, se vždy s ochotou podělila s naším...

Více

zde - hospodářská komora Přerov

zde - hospodářská komora Přerov Nizozemsko se až do poloviny 80. let minulého století řadilo svou více než 10% nezaměstnaností mezi země s nejvyšší nezaměstnaností v Evropském společenství (ES), a přesto ji dokázalo razantně v pr...

Více

k_15 - Středisko východočeských spisovatelů

k_15 - Středisko východočeských spisovatelů přes stolek a chytil Borka úpěnlivě za ruku. Hlas mu vzrušením zakolísal natolik, až měl v puse knedlík. „Nebyla tam ani dcerka. Napadlo mě, že po nás zůstanou jen dvě prázdný postele. Pro tohle js...

Více

Zpravodaj číslo 7

Zpravodaj číslo 7 v litevské amatérské kultuře. K tomu bylo třeba mít tři různé profesory z oboru, ale v Litvě byli k dispozici jen dva. Takže jsem odešla do Moskvy, kde jsem strávila dalších pět let studia. Navštěv...

Více