33. ročník festivalu Smetanovské dny

Komentáře

Transkript

33. ročník festivalu Smetanovské dny
Tisková zpráva k festivalu Smetanovské dny 2013
33. ročník festivalu Smetanovské dny
2. 3. - 21. 3. 2013 Plzeň
Po loňském velmi úspěšném 32. festivalu Smetanovské dny se do Plzně opět vrací další ročník tohoto
slavného tradičního multižánrového kulturního festivalu, tentokrát poprvé plně v režii Plzeňské
filharmonie o. p. s..
Jak je při pročtení festivalového programu na první pohled patrné, stane se tak pod záštitou jak
Ministerstva kultury ČR a hejtmana Plzeňského kraje Milana Chovance tak přímo primátora města
Plzně Mgr. Martina Baxy. „Věřím, že Smetanovské dny nám opět přinesou vzrušující setkávání
s hudebním i výtvarným uměním, že se setkáme s díly evokujícími hluboké zážitky a obohacujícími
naše poznání, věřím, že Plzeňská filharmonie vtělí tomuto významnému festivalu další inspiraci
a rozměr. Pro rok 2015, rok Plzně - Evropského hlavního města kultury, to bude velmi důležité“, uvedl
Mgr. Martin Baxa, primátor města Plzně.
Smetanovské dny patří vedle filmového festivalu Finále a Skupovy Plzně k nejstarším plzeňským
kulturním festivalům. Ačkoli se na jeho pořádání během úctyhodných 33 let podílelo mnoho
organizátorů a podle toho se měnila i jeho hudební tvář, jméno jednoho z nejvýznamnějších českých
hudebních skladatelů, Bedřicha Smetany, tento festival provází po celou dobu jeho konání.
Mezioborové únorové třídenní sympozium, 9. Plzeňský masopust, výstavy Západočeské galerie
v Plzni, Západočeského muzea a Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje, ale především více než
20 hudebních produkcí – to jsou Smetanovské dny 2013, které se letos uskuteční po třiatřicáté.
Plzeňská filharmonie o. p. s., jako nový pořadatel, jehož úkolem bylo připravit program, který bude
korespondovat s letošním tématem sympozia Historické fikce a mystifikace v české kultuře
19. století, zamýšlí vnést do projektu i přes nesporně tradiční náboj mnoho inovací a posunout
festival za hranice kraje.
Hudební program festivalu odstartuje v den 189. výročí narození Bedřicha Smetany, 2. března,
Missou Sanctissimou Trinitatis v podání slavného Ensemble Inégal, dále se festivalovému publiku
v různých plzeňských sálech mj. představí Dětská opera Praha se svou (Vy)Prodanou nevěstou zkrácenou a zábavnou formou Smetanovy opery, určenou pro nejmladší posluchače. Mezi další
známá festivalová jména bezesporu patří renomované ISHA trio, komorní orchestr Virtuosi di Praga
s Josefem Špačkem a Janem Simonem, Sedláčkovo kvarteto, jehož provedení Haydnových Sedmi slov
Vykupitelových na kříži obohatí uměleckým přednesem Alfréd Strejček, dále Orbis trio či fenomenální
ruský violoncellista Denis Shapovalov a Plzeňská filharmonie. Letos poprvé se součástí
Smetanovských dnů stává také koncert laureátů ceny Plzeňský Orfeus a Plzeňský Orfeus junior. Závěr
hudební části festivalu bude patřit jedinečnému izraelskému houslistovi Hagai Shahamovi, který bude
doprovázen Pražskou komorní filharmonií. V rámci doprovodného programu festivalu mj. vystoupí
populární vokalistka Dasha s Rozhlasovým Big Bandem Gustava Broma či Zora Jandová a Zdeněk
Merta s písňovým recitálem Blízká setkání.
Záštitu nad koncertem převzali Ministerstvo kultury ČR, primátor města Plzně Mgr. Martin Baxa
a hejtman Plzeňského kraje Milan Chovanec.
Festival finančně podpořili:
Statutární město Plzeň, Plzeňský kraj, Ministerstvo kultury ČR, FC Viktoria Plzeň, Plzeňský Prazdroj
Partneři:
Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i., Filozofická fakulta
Univerzity Karlovy v Praze, Muzeum Bedřich Smetany - Národní muzeum, Divadlo J. K. Tyla v Plzni,
kulturní restaurace Artamo, House of Blues, Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje,
Západočeská galerie, Západočeské muzeum, Marriott Courtyard Plzeň
Mediální partneři:
Český Rozhlas Plzeň a Mladá Fronta DNES
Pořadatelem festivalu je Plzeňská filharmonie o. p. s.
Na setkání s Vámi se těší,
Mgr. Lenka Kavalová
PhDr. Kateřina Piorecká, Ph.D. a Mgr. Martin Hrdina, Ph.D.
ředitelka Plzeňské filharmonie
Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
Mgr. Daniel Bechný
ředitel Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje
a další
Plzeň, 25. ledna 2013
Program festivalu:
33. Smetanovské dny
Artamo (A), Český rozhlas Plzeň (ČRo), Dům hudby (DH), House of Blues (HOB), Katedrála sv.
Bartoloměje (KB), Komorní divadlo – klub (KD), Měšťanská beseda (MB), Na Spilce (NS), Návštěvnické
centrum Plzeňského Prazdroje (NC), Peklo (P), Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje (SVK), U
Branky (B), Velké divadlo (VD), Západočeská galerie: Masné krámy (MK), Výstavní síň 13 (13),
Západočeské muzeum (ZČM), Plzeň, www.smetanovskedny.cz, www.plzenskafilharmonie.cz
29. 1. - 21. 4.
Palmy na Vltavě. Primitivismus, mimoevropské kultury a české výtvarné
umění 1850 - 1950, výstava (MK)
9. 2.
9. Plzeňský masopust aneb Masopust, masopust, jen mě holka nevopusť…
16:00 Zahájení Masopustního průvodu (B)
17:30 Dětské maškarní radování a rejdování (NS)
19:00 Lidová veselice s pohřbíváním Masopusta (NS)
12. 2. - 5. 5.
Svět chce být klamán. Fikce a mystifikace v umění 19. století, výstava (13)
21. 2. - 23. 2.
33. plzeňské sympozium na téma Historické fikce a mystifikace v české kultuře
19. století
21. 2. 09:30 Slavnostní zahájení sympozia + vernisáž výstavy Historické fikce
a mystifikace v české kultuře 19. století (SVK, 1. patro)
Přednášky: Mystifikace v českém 19. století, Fiktivní světy výtvarného umění,
Středoevropské projevy ossianismu a jejich reflexe v epické poezii, Hranice
kulturních okruhů (SVK)
21. 2. - 18. 4.
Historické fikce a mystifikace v české kultuře 19. století – výstava dobových
dokumentů (SVK)
22. 2.
33. plzeňské sympozium – přednášky: Historické fikce jako nástroj budování
kolektivní identity, Konstituování věd mezi mýty a ideologiemi, Teoretické
úvahy o mystifikaci (SVK)
22. 2. 13:15 Palmy na Vltavě. Primitivismus, mimoevropské kultury a české výtvarné umění 1850 1950 – komentovaná prohlídka výstavy (MK)
22. 2. 18:00 Lepší než skutečnost – vernisáž výstavy (ZČM)
23. 2.
33. plzeňské sympozium – přednášky: Autorství a mystifikace, Mystifikace na
počátku nového věku (SVK)
23. 2. - 19. 5. Lepší než skutečnost. Mystifikace a fikce v české (a plzeňské) společnosti 19.
století, výstava (ZČM)
23. 2. 16:00 Zakončení sympozia – Eugen Brikcius: Můj nejlepší z možných životů,
autorské čtení s hudebním doprovodem (A)
Hudební část festivalu:
2. 3.
19:00 Zahajovací koncert - Ensemble Inégal, umělecký vedoucí Adam Viktora (P)
3. 3.
11:00 Bilancování – koncertní matiné Věry Müllerové a Blanky Hejtmánkové (VD)
15:00 (Vy)Prodaná nevěsta – Dětská opera Praha, dirigent Jan Chalupecký (P)
4. 3.
19:00 Napříč generacemi – koncert Západočeského hudebního centra (ČRo)
6. 3.
19:00 ISHA trio: Od velikánů české hudby k současnosti – koncert (DH)
8. 3.
18:00 Dasha a Rozhlasový Big Band Gustava Broma – swing, jazz (NC)
9. 3.
18:00 Gabriela Vermelho a Epoque quartet – jazz, folk, pop (NC)
10. 3. 11:00 Klavírní kus v proměnách dvou staletí - Veronika Böhmová, Lenka Bočanová
DH)
19:00 Virtuosi di Praga – Oldřich Vlček, Josef Špaček (housle), Jan Simon (klavír)
(MB)
11. 3. 18:00 Přehlídkový koncert ZUŠ Bedřicha Smetany (P)
12. 3. 19:00 Sedláčkovo kvarteto a Alfréd Strejček – koncert s uměleckým přednesem (KB)
13. 3. 19:00 Orbis trio – koncert (DH)
14. 3. 19:00 Fenomenální ruský violoncellista Denis Shapovalov: Čajkovskij, Dvořák
dirigent Koji Kawamoto, Plzeňská filharmonie (MB)
15. 3. 18:00 Petr Wajsar a Hi-fi – electro, jazz (HOB)
16. 3. 18:00 Zora Jandová a Zdeněk Merta - recitál Blízká setkání (NC)
19:00 Francis Poulenc: Lidský hlas – premiéra lyrické tragédie (KD)
17. 3. 17:00 Plzeňský Orfeus – koncert (P)
20. 3. 19:00 Bedřich Smetana: Tajemství – opera (VD)
21. 3. 19:00 Závěrečný koncert - izraelský houslista Hagai Shaham a Pražská komorní
filharmonie, dirigent Tomáš Brauner (MB)