Přehled úspěchů a výsledků ve školním roce 2011 / 2012

Komentáře

Transkript

Přehled úspěchů a výsledků ve školním roce 2011 / 2012
BOBŘÍK INFORMATIKY 2011
Ve dnech 7. -- 11. 11. 2011 proběhla celostátní informatická soutěž pro žáky základních a středních škol
BOBŘÍK INFORMATIKY.
Soutěžící vyplňují test na počítači v prostředí webového prohlížeče. Na zpracování 15 úloh testu je dáno
40 minut. Není povolena žádná nápověda, použití kalkulačky, mobilu a jiných programů v počítači je
zakázáno. Soutěžící si smí dělat poznámky na papír.
Úlohy jsou rozděleny do tří skupin: lehké, střední a těžké. V testu se nachází po pěti úlohách od každé
obtížnosti. Za správnou odpověď lze tak získat různý počet bodů, stejně tak za nesprávnou odpověď
je různý počet bodů odebrán. Každý soutěžící začíná se startovním počtem 60 bodů. Maximální počet
bodů, které lze v testu získat, je 240 bodů. Úspěšným řešitelem je ten, kdo získá 150 bodů.
Z naší školy se soutěže zúčastnilo ve věkových kategoriích KADET, JUNIOR a SENIOR celkem 43
žáků, z nichž 27 bylo úspěšnými řešiteli.
Silvie Kielarová (2.C) a Michal Květný (2.C) dosáhli maximálního počtu bodů a umístili se na 1. místě v
kategorii KADET.
Počty úspěšných řešitelů z řad našich žáků v jednotlivých kategoriích
Kategorie
Počet úspěšných řešitelů z GPB
KADET (1. a 2. roč. šestiletého gymnázia)
21
JUNIOR (3. a 4. roč. šestiletého gymnázia)
5
SENIOR (5. a 6. roč. šestiletého gymnázia)
1
Úspěšní řešitelé z GPB v jednotlivých kategoriích
KADET
Kielarová Silvie (2.C) - 1. místo, Květný Michal (2.C) - 1. místo, Kaňa Vojtěch (2.C), Škapa Václav (1.B),
Diasová Michaela (1.A), Kaňoková Denisa (1.C), Martiník Vítězslav (2.A), Kolčář Matěj (2.C), Kuboš
Jakub (1.B), Pokludová Jana (1.A), Vaněk Ondřej (2.B), Buchta Martin (1.C), Beseda Marek (2.B),
Kubalová Marie (2.C), Strnadlová Renáta (1.C), Štefek Václav (1.A), Pětroš Jan (2.B), Jurok Dan (2.C),
Martinák Zdeněk (1.B), Groborz Ondřej (2.B), Sikorová Barbora (1.A).
JUNIOR
Genčurová Lucie (3.C), Kvičala Pavel (4.B), Balcaříková Barbora (3.A), Pindur Václav (3.C), Gromotovič
Ivan (3.A).
SENIOR
Kalenda Martin (6.B).
Blahopřejeme.
Mgr. Petr Vojkovský,
předseda PK IVT
Výsledky testování informační gramotnosti – GEPARD
Studenti 2. ročníku se zapojili do projektu GEPARD. Tento projekt je zaměřen na testování informační
gramotnosti žáků, tj. na práci s informacemi, jejich získání, zpracování a předání dalším osobám.
Celkem se do projektu v celé republice zapojilo 1009 tříd a naši studenti se umístili na předních
místech:
Třída
2.A
2.B
2.C
Umístění
9.
12.
5.
Jednotliví studenti byli ohodnoceni podle výsledů jako Infoprofík, Infoznalec, Infouživatel,
Infoprůzkumník nebo Infozačátečník. Počet našimi studenty získaných ocenění:
Ohodnocení
Infoprofík
Infoznalec
Infouživatel
Infoprůzkumník
Infozačátečník
Počet studentů
66
10
5
0
0
Předmětová komise IVT
LOGICKÁ OLYMPIÁDA 2011/12
V letošním ročníku se z naší školy do Logické olympiády zapojilo 17 studentů. Do krajského
kola postoupila Soňa Lisníková z 1.A. V krajském kole obsadila 33.-34. místo.
Výsledky studentů, kteří byli mezi 75% nejlepších řešitelů základního kola:
KATEGORIE B (5327 řešitelů)
Pořadí (škola)
1.
2.
3.
4.
5.
Pořadí (kraj)
7.-10.
188.-204.
258.-279.
345.-371.
870.-894.
Celkové pořadí
110.-123.
1627.-1745.
2188.-2313.
2924.-3105.
7591.-7799.
Příjmení, jméno
Lisníková, Soňa
Lepíková, Monika
Groborz, Ondřej
Kavková, Linda
Pokludová, Jana
KATEGORIE C B (10548 řešitelů)
Pořadí (škola)
1.
2.-3.
2.-3.
4.
5.-6.
5.-6.
7.
8.
Pořadí (kraj)
85.-91.
115.-121.
115.-121.
174.-185.
293.-308.
293.-308.
334.-355.
538.-555.
Celkové pořadí
593.-633.
855.-903.
855.-903.
1322.-1380.
2172.-2293.
2172.-2293.
2495.-2597.
3843.-3953.
Příjmení, jméno
Novotný, Lukáš
Sarina, Tímea
Sušovský, Tomáš
Jiříčková, Michaela
Kvapil, Matěj
Štěpánková, Alžběta
Rajnoha, Michal
Velecký, Tomáš

Podobné dokumenty