Červenec / Srpen 2014

Komentáře

Transkript

Červenec / Srpen 2014
IMOŇSK
MIMOŇSK
320
Č E RV E N E C / S R P E N
Novým majitelem hřebčína je firma Maestoso Luna spol. s r.o
Z obsahu
Kalendář akcí na 3. čtvrtletí
Informace o novém majiteli hřebčína
Rozdělení dotací na r. 2014
OKÉNKO STAROSTY
Školní rok utekl jako voda, tedy z pohledu
dospěláků. Dítka školou povinná budou
určitě opačného názoru. Pravdou ale je, že
až budete číst tyto řádky, prázdniny a dovolené začnou nabírat ty správné obrátky. U nás na úřadě
to také graduje, ale v pracovní činnosti. Pro nás nic nekončí ani nezačíná, ale klasický rok se nám překulil do druhé
poloviny a tak všechny rozpracované akce začínají finišovat. K tomu všemu musíme začít připravovat komunální
a senátorské volby, které se uskuteční ve dnech 10. a 11.
října 2014.
Událostí číslo 1 pro Mimoň byla určitě nucená dražba
hřebčína. Vzhlíželi jsme k tomuto datu trošku s obavami,
neboť se rozhodovalo nejenom o nemovitostech, ale
v podstatě i o tom, zda bude zachována tradice mimoňské-
ho dostihového sportu. Měli jsme obavy, aby areál nekoupili spekulanti kteří by ho mohli po získání, rozprodat po
částech, čímž by byl areál pro dostihový sport ztracen. Vše
dopadlo dobře, areál zakoupila společnost, která se pohybuje v oblasti zemědělství. Vedení radnice začalo již čile
komunikovat s novými majiteli o společných aktivitách
pro občany města a širokého okolí. Více se dozvíte na
dalších stránkách tohoto zpravodaje, kde najdete rozsáhlý
rozhovor se zástupcem nabyvatele hřebčína.
A jak jsem již předeslal, že je čas prázdnin a dovolených,
tak bych Vám chtěl popřát, abyste si je užili, náležitě si
odpočinuli, aby vyšlo co nejlepší počasí a ti, kteří je stráví
na cestách, aby se ve zdraví vrátili, aby… ale co „aby“…,
prostě TO DEJTE!
František Kaiser, starosta města
Měsíčník 7,- Kč Vydává město Mimoň
CO VÁS ZAJÍMÁ...
Rozhovor se zástupcem jednatelky firmy Maestoso Luna spol. s r.o.,
Miloslavem Vrlíčkem
Kdo je majitelem hřebčína?
Hřebčín koupila firma Maestoso Luna spol. s r.o., jejíž jednatelkou je paní Dana Tichá a já ji zde zastupuji.
Koně máme v hřebčíně již od října 2013 a o jejich péči se
starala a stará Andrea Janečková, která byla zároveň našim
hnacím motorem při dosažení koupi hřebčína.
Líbí se Vám Mimoň?
Mimoň je krásné město a hlavně jeho okolí. Zároveň mě
těší přízeň místních lidí ke koním a celkově jejich vřelý
přístup. Proto jsme si to zde oblíbili a dva roky jsem
pracoval na tom, abychom koupili tenhle hřebčín.
Jaké máte plány s hřebčínem? V čem vidíte jeho potenciál?
Chtěli bychom tady pořádat mezinárodní závody ve spřežení. Příští týden za námi přijede ing. Jiří Kunát, který má
na starosti spřežení a poradí nám, jak postavit překážky na
maratón, abychom mohli již příští rok tyto závody pořádat
Nebudete hřebčín nebo jeho pozemky třeba rozprodávat
nebo pronajímat po částech?
V žádném případě! Proto jsme si teď požádali u Pozemkového fondu o zbývajících 45 hektarů pozemků, abychom
měli pro koně, kteří zde budou ustájeni, dostatek sena a
siláže.
Jaká je Vaše profesní minulost při práci s koňmi?
Již deset let vlastníme koně. Máme koně jak vozatajské,
lipicány, tak máme i koně parkurové. Nejdříve jsme je měli
jako koníček, ale čím dál více to je náš hlavní předmět
podnikání.
Říkal jste „měli“, takže kde jste měli Vaše původní sídlo?
My máme stále provozovnu u Lipníka nad Bečvou. Jelikož
tam nebyl dostatek prostor na to, abychom tam mohli mít
pastviny, tak jsme hledali příznivé podmínky k dalšímu
chovu koní.
Připravujete i nějaké služby pro veřejnost? Projížďky po
městě, možnost jízdy na koni, exkurze škol …
Určitě. Všechny tyto aktivity připravujeme, ale nejde vše
ze dne na den. Musíme k tomu pomalu připravovat podmínky, jak pracovně, tak potřebujeme dostatek koní pro
turistiku… Koně pro projížďky v kočáře máme. Momentálně se účastní závodů v Rakousku.
Jaké aktivity v současné době vyvíjíte na rekonstrukci
areálu? Jaká bude Vaše první činnost?
Nejdříve potřebujeme vybudovat zázemí na dostihové
dráze. Máme k dispozici 24 stavebních buněk, ze kterých
vybudujeme jak sociální zařízení, kanceláře pro rozhodčí,
tak nějaké občerstvení. Přímo na těchto buňkách postavíme věž. To by mělo být hotové do konce tohoto roku.
Obnovíte dostihy?
Ano, příští rok budou opět dostihy. Měly by se konat
u příležitosti 50 let hřebčína a plánujeme je na 27. a
28.června 2015.
Co bude s tribunami? Z minulosti jsou již v dost dezolátním stavu.
Chceme pozvat statika, aby tribuny prohlédl. Pokud by
byly vhodné k dalšímu používání, tak je necháme opískovat, natřít, připravit a zastřešit.
Budete nabírat zaměstnance? Pokud ano, co by měli
splňovat?
Budeme nabírat zaměstnance, ale až ve fázi, kdy opravíme
hlavní budovu, abychom zde měli i ubytování. To opět
navazuje na to, že v současné době mi stavební úřad řekl,
že tak, jak bychom si vše představovali, to není možné,
takže budeme muset najít nějaké kompromisní řešení.
Proč si myslíte, že předchozímu majiteli podnikání v hřebčínu nevyšlo a Vám by mělo?
Nechceme zůstat pouze u dostihů, ale svoji činnost rozšířit
i na parkur a vozatajské závody. A hlavně chceme zřídit to
ubytování, aby zde mohli být lidé s pronajatým stáním pro
koně. My máme vlastních šestnáct koní plus čtyři závodní
koně, takže celkem dvacet a zbývající část stání chceme
pronajímat. Krom toho se naše firma zabývá i jinými
aktivitami, než je hřebčín. Máme i stavební část, kde
realizujeme zakázky přímo pro investory. Jedná se o suché
stavby.
Přeji hodně úspěchů a děkuji za rozhovor!
Ing. Helena Jakešová
Vedoucí odboru kultury MěÚ Mimoň
Inženýrskogeologický průzkum
Oznámení ZŠ pod Ralskem
V uplynulých dnech probíhal průzkum hřbitova v Mimoni,
který byl zaměřen na vyhledání případných volných
prostor (starých podzemních hrobek). Průzkum byl
rozdělen do dvou částí: 1) geofyzikálním měření, 2) vrtné
práce a byl proveden ve vybraných částech hřbitova.
Předběžné výsledky ukázaly podzemní hrobku a jednu
hrobku, která byla již v minulosti zasypána. O konečném
výsledku budeme informovat, po obdržení celkové zprávy.
V minulém roce došlo k propadu jedné staré hrobky a na
několika místech došlo ke znatelnému poklesu terénu.
V návaznosti na tyto události byl proveden průzkum, aby
se předešlo případným haváriím.
Od 1.7.2014 bude vždy v době od 14.00 do 20.00 volně
přístupné sportoviště u areálu školy určené pro atletiku
a míčové sporty. Srdečně zveme k letnímu sportovnímu
vyžití!
Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a ŽP
Rozšíření úředních hodin
Z důvodu zvýšeného počtu žadatelů o výměnu občanských
průkazů a cestovních dokladů rozšířil odbor dopravy
a občanskosprávních agend MěÚ Česká Lípa do
25.07.2014 úřední hodiny. Úředníci jsou lidem k dispozici
také v pátek od 8 do 12 hodin.
Změny autobusových jízdních řádů
Od neděle 15.6.2014 vstoupily v platnost následující změny
jízdních řádů linkové autobusové dopravy:
Na lince 500260 Česká Lípa - Mimoň - Stráž p. Ral-skem
- Hamr na Jezeře,Břevniště
- ranní spoj č. 5 jede v celé trase o 5 minut dříve, tj. 4:05
z Mimoně, příjezd 4:20 do Stráže p.R. (z důvodu eliminace zpoždění navazujícího s poje linky 270 do Liberce)
- dopolední spoj č. 23 (odj. v 10:30 z České Lípy) nově
zajíždí do zastávky Nové Zákupy,sídl. (pouze pro výstup),
v další části trasy upraveny odjezdové časy
Na lince 500280 Jablonné v Podj. - Doksy - Dubá Mělník - Praha
- sezónní nedělní spoj č. 20 pojede v celé trase o 40 min.
dříve, tj. v 17:20 z Prahy, Holešovic
Kompletní jízdní řády naleznete na w ww.mestomimon.cz
Jan Roženský, KORID LK, spol. s r. o.
Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje
2
Červenec / Srpen 2014
CO VÁS ZAJÍMÁ...
Dotace na rok 2014
Město Mimoň každoročně přijímá žádosti o poskytnutí
dotace ze svého rozpočtu. Pro letošní rok schválilo Zastupitelstvo města částku 1 520 000,- Kč. Dotace jsou
každoročně poskytovány spolkům, humanitárním organizacím a jiným právnickým nebo fyzickým osobám
provozujícím aktivity v oblasti tělovýchovy a sportu,
cestovního ruchu, sociálních služeb, podpory rodin a mládeže, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality
a ochrany životního prostředí.
Dotace jsou poskytovány v souladu se směrnicí města
Mimoň č. 10 - Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu
města Mimoň, zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů a zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě.
Pro rok 2014 požádalo o dotaci celkem 57 žadatelů. Součet všech požadavků o poskytnutí dotace dosáhl výše
2 032 264,- Kč. Z těchto žádostí bylo k 31. 5. 2014 podpořeno 51 žadatelů, mezi které byla rozdělena částka
1 378 000 Kč.
Mgr. B. Tvrzníková, Lenka Dzurová
Přehled podaných žádostí včetně schválených dotací na rok 2014
p.č.
žadatel
schválený účel
1.
K-centrum Česká Lípa – provozní náklady
3.
Most k naději, o.s., územní pracoviště
Česká Lípa
Most k naději, o.s., územní pracoviště
Liberec
Mgr. Václav Konopiský, Mimoň
Mimoňský míčový sedmiboj
5000
4.
Billiard Club Český Lev, o.s., Mimoň
činnost sdružení v roce 2014
12 000
5.
TJ Jiskra Mimoň
provoz a údržba sportovního areálu
450 000
6.
TJ Jiskra Mimoň
činnost mládeže 2014
120 000
7.
TJ Jiskra Mimoň
příspěvek na dopravu sportovců a trenérů
150 000
8.
TJ Jiskra Mimoň
fotbalové žákovské turnaje o pohár města Mimoně
10 000
9.
TJ Jiskra Mimoň
Mimoňský MTB triatlon
20 000
10.
Mgr. Jaroslav Jirůtka, Mimoň
35. ročník turnaje ve volejbale
5 000
11.
Mgr. Jaroslav Jirůtka, Mimoň
36. ročník turnaje ve volejbale
2 000
12.
Zpěvandule, o.s., Mimoň
celoroční činnost sboru v roce 2014
20 000
13.
celoroční činnost spolku v roce 2014
10 000
14.
Divadelní ochotnický soubor
NO CO CO, Mimoň
Regina Krchňáková, Mimoň
vydání knihy veršů
15 000
15.
Junák - svaz skautů a skautek Mimoň
nákup přívěsného vozíku na lodě
70 000
16.
Junák - svaz skautů a skautek Mimoň
náklady na údržbu a provoz skautských nemovitostí
70 000
17.
Junák - svaz skautů a skautek Mimoň
náklady na skautské akce v roce 2014
40 000
18.
Steinfest Marek, Mimoň
32. ročník vánočního fotbalového turnaje - Mimoňský kapr
3 000
19.
Klub železničních cestovatelů, Praha
provoz Lužického motoráčku v roce 2014
5 000
20.
kompletní odborná terénní a ambulantní pomoc v Mimoni
5 000
21.
Centrum pro zdravotně postižené
Libereckého kraje, o.p.s.
Rovný Zdeněk, Mimoň
vánoční nohejbalový turnaj
4 000
22.
Mimonští Sršni, o.s.
triatlonová soutěž Hornettlon
15 000
23.
nákup materiálu - Ringo oblek a nákup dřeva na opravu kotce
26 500
24.
Český kynologický svaz, ZO č. - 455,
Mimoň
Tour de Ralsko, o.s., Mimoň
25.
Mgr. Jaroslav Frei, Mimoň
velikonoční jarní soustředění s tenisem a vánoční turnaj v tenise
2.
poskytnutá
částka v Kč
4 000
terénní programy - provozní náklady
0
tenisové akce Mimoň 2014
4 000
0
(pokračování na následující straně)
Červenec / Srpen 2014
3
CO VÁS ZAJÍMÁ...
Přehled podaných žádostí včetně schválených dotací na rok 2014
(pokračování z předchozí strany)
26.
Tour de Ralsko, o.s., Mimoň
tradiční cyklozávod Tour de Ralsko 2014
27.
technické vybavení spolku
0
činnost spolku v roce 2014
12 000
setkání členů spolků v roce 2014
10 000
činnost svazu a pořízení fotodokumentace památných míst
spojených s posláním svazu.
celoroční činnost kroužku přípravky, mladých hasičů a dorostu
2 500
31.
Společenství historie Mimoně,
Ralska a okolí, o.s., Mimoň
Společenství historie Mimoně,
Ralska a okolí, o.s., Mimoň
Společenství historie Mimoně,
Ralska a okolí, o.s., Mimoň
Český svaz bojovníků za svobodu,
ZO Mimoň
Sbor dobrovolných hasičů Mimoň
32.
Sbor dobrovolných hasičů Mimoň
Memoriál Rudolfa Plívy o putovní pohár města Mimoně 2014
9 000
33.
Sbor dobrovolných hasičů Mimoň
čarodějnice 2014
3 000
34.
Sbor dobrovolných hasičů Mimoň
20 000
35.
Sbor dobrovolných hasičů Mimoň
36.
Sbor dobrovolných hasičů Mimoň
37.
Sbor dobrovolných hasičů Mimoň
materiální zabezpečení kolektivu mladých hasičů a dorostu
v roce 2014
materiál pro požární sport pro soutěžní družstva mužů a žen
v roce 2014
přípravka Hasičská mrňata - materiál na výrobu překážek,
sportovní oblečení
Memoriál Josefa Pecinovského 2014
38.
Sbor dobrovolných hasičů Mimoň
letní soustředění mladých hasičů 2014
15 000
39.
Sbor dobrovolných hasičů Mimoň
vycházkové uniformy
10 000
40.
Radek Zíka, Hradčany, Ralsko
oprava plotu výběhu pro spárkatou zvěř
12 000
41.
činnost svazu v roce 2014
15 000
42.
Svaz tělesně postižených, MO
Mimoň
Občanské sdružení LAMPA, Mimoň
10 000
43.
Miroslav Kuča, Mimoň
činnost centra Lampa - víkendový taneční pobyt, provoz centra,
materiální vybavení
34. ročník setkání vícemístných kol
44.
Tenisový Klub Mimoň
činnost klubu v roce 2014
45.
Český rybářský svaz, MO Mimoň
rybářské závody dospělých
10 000
46.
Český rybářský svaz, MO Mimoň
rybářské závody dětí
10 000
47.
činnost klubu v roce 2014
25 000
48.
Shotokan sport centrum - Karate
Klub SSC Mimoň
FOKUS Liberec, o.p.s.
10 000
49.
Plavecký Klub Stráž pod Ralskem
částečná úhrada provozních nákladů sociální služby Podpora
samostatného bydlení pro pobočku v České Lípě
sportovní soustředění - ozdravný pobyt 2014
50.
Plavecký Klub Stráž pod Ralskem
činnost klubu v roce 2014
30 000
51.
Boris Tučník, Mimoň
rozšíření včelstev
52.
Český zahrádkářský svaz, ZO Mimoň
úhrada nákladů na opravu a údržbu garáže
53.
Hornicko-historický spolek Pod
Ralskem, Stráž pod Ralskem
5 000
54.
Meandry Ploužnice, Mimoň
koncert živé hudby "Schola Gregoriana Prageusis" u příležitosti
svátku hornické patronky sv. Barbory a uctění památky
zesnulých horníků
čištění řeky Ploučnice 2014
55.
Český svaz včelařů, ZO Mimoň
zakoupení kompresoru k aerosolovému vyvíječi
5 000
56.
Mgr. Jaroslav Frei, Mimoň
tenisová soutěž dětských družstev 2014
5 000
57.
Občanské sdružení LAMPA, Mimoň
celoroční činnost sdružení v roce 2014
15 000
28.
29.
30.
Poskytnuto celkem
4
Červenec / Srpen 2014
12 000
5 000
20 000
0
7 000
5 000
0
10 000
0
15 000
5 000
1 378 000
CO VÁS ZAJÍMÁ...
Nové webové stránky města
Naše město nabízí od začátku června občanům i turistům
nové webové stránky - nové nejen svou „formou", ale
především strukturou a obsahem, rozsahem poskytovaných
informací, jejich logickou provázaností a doufáme, že
i intuitivností při vyhledávání. Společně s nově zařazovanými tématy bylo cílem dosáhnout toho, aby se
stránky staly rychlým zdrojem nejrůznějších informací
o městě a úřadě, zdrojem rad pro řešení životních situaci
spojených s činností veřejné správy, rychlým zdrojem
informací pro turisty a především komunikačním nástrojem mezi městem a občany. Netradičně byla zařazena nová
rubriku městské reality, kde chceme vedle aktuálních
informací k bydlení poskytnout zájemcům rychlé
informace o všech „majetkových dispozicích města" povinně zveřejňovaných ve většině měst jen na úřední desce
(prodeje, pronájmy). Nově zařazené téma investice a údržba majetku města v rubrice město a úřad věříme, že ocení
především ti občané, kteří hledají aktuální informace
o práci Odboru rozvoje města a Odboru správy majetku.
Velkou pozornost jsme věnovali rubrice „Potřebuji si
vyřídit“, v jejímž rozšiřování o další návody na řešení
nejrůznějších životních situací chceme dál pokračovat.
k úpravám stránek bylo dotazníkového šetření, které
proběhlo v druhé polovině minulého roku. Jsme si vědomi
toho, že nová „forma stránek" je jen první krok k naplnění
našeho cíle. Tím druhým a důležitějším je pravidelné
naplňování formy obsahem, který je aktuální a reaguje na
to, co občany nejvíce zajímá. Věříme, že i na základě
Vašich dalších podnětů a doporučení se nám to podaří.
Mgr. B. Tvrzníková, tajemnice úřadu
Podzimní volby
Dne 20. června 2014 vyhlásil prezident republiky ve Sbírce zákonů ČR svým rozhodnutím volby do Senátu
Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí a stanovil jejich
konání na dny - pátek 10. října a sobotu 11. října 2014.
Informace o probíhající přípravě voleb naleznete na webových stránkách města www.mestomimon.cz; dále pak na
stránkách Krajského úřadu LK – Informace pro volební
strany:
http://spravni-odbor.kraj-lbc.cz/page1279/volby-2014-do
-zastupitelstev-obci
Informace pro občany
Oznámení o době konání voleb bude zveřejněno na úřední
desce Městského úřadu Mimoň a webových stránkách
města.
Za registrační úřad Mimoň Eva Kolaříková
Seznam registračních úřadů
Podávání kandidátních listin do 5. 8. 2014 do 16.00 hod.
Diskusní rubriku jsme umístili na horní lištu stránek
a očekáváme, že svou komunikační funkci bude plnit
alespoň tak, jako dosud. Nově založený kalendář akcí je
určen pro rychlou orientaci v nabídce společenských a kulturních akcí ve městě. Při tvorbě stránek nám pak byla
samozřejmostí kompletní revize celého jejich dosavadního
obsahu a kontrola rozsahu a struktury informací, kterou
nám stanoví zákon. V nejbližší době, v návaznosti na zákonem upřesněné rozšíření povinně zveřejňovaných informací, bude zřízena i samostatná rubrika smlouvy, kterou
dosud částečně supluje modul veřejné zakázky. V něm se
zájemci již téměř dva roky mohou v souvislosti s vyhlašovanými veřejnými zakázkami seznámit také s úplným
zněním smluv uzavíraných s vítězem soutěže.
Závěrem zbývá jen dodat, že zdrojem řady podnětů
Červenec / Srpen 2014
5
OZNÁMENÍ
Poradní den
Centra pro zdravotně postižené
Roadshow Radia Contact
s Olgou Lounovou
Jste osoba se zdravotním postižením nebo senior a potřebujete poradit v otázkách týkajících se sociální oblasti?
Nevíte si rady při vyřizování příspěvků pro osoby se
zdravotním postižením? Potřebuje pomoct s odvoláním
proti rozhodnutí úřadu?
Potom se můžete obrátit na našeho poradce, dne 10. 7.
2014 od 10 - 12 hod v Centru pro seniory (dolní sídliště)
v Mimoni.
Zároveň je možno si zakoupit baterie do sluchadel.
Poradenství je bezplatné.
Poradenství poskytuje Jaroslava Kubištová
mob. 731 653 009.
Radio Contact má pro Vás už druhý ročník Roadshow s českými a slovenskými hudebními hvězdami. I k Vám na
náměstí přijede žluté Tykadlo RCL! Letos Vám Radio
Contact přiveze zpěvačku, herečku a automobilovou závodnici Olgu Lounovou!
Už v pondělí 25. srpna 2014 zastaví Tykadlo s Roadshow
RCL během odpoledne na náměstí v Novém Boru, České
Lípě, Mimoni a na Máchově jezeře. Přijďte si pro autogram,
popovídat si anebo se vyfotit s Olgou Lounovou! Z vysílání
Radia Contact znáte aktuální hit Brány svaté, nebo duet
s Karlem Gottem - Dál za obzor.
V září bude Radio Contact jezdit po našem kraji s rockovou
legendou, kapelou Divokej Bill! Na Roadshow s RCL vyjíždí taky nová Dacia Duster od Auto Koutek a dostanete poukázku na letní pohoštění Pivovaru Rohozec, na pivo do
některé Vašich z restaurací.
Více informací se dozvíte z vysílání Radia Contact, na webu
www.rcl.cz nebo na facebooku.
Poskytujeme poradenství
v sociálních službách
Jste osoba, která by potřebovala pomoc s péči o příbuzného? Sociální služby města Mimoň poskytují bezplatné
poradenství pro seniory či osoby se zdravotním postižením, které se koná v Centru pro seniory (dolní Sídliště).
Rozpis poradenských dní 9.7., 23.7., 6.8. a 20.8. 2014
(středa) od 8:00 do 10:00 hod.
Poskytneme: informace o možnostech řešení nepříznivé
sociální situace; informace o možnostech podpory rodiny,
v případech, kdy se podílejí na péči o příbuzného;
pomůžeme s vyřízením příspěvku na péči; informace o pečovatelské službě a domově pro seniory v Mimoni
Zapůjčujeme kompenzační pomůcky - pomůžeme s vhodným výběrem. Můžete také zasílat písemné dotazy na
[email protected], [email protected]
Tel: 487 864 669, 725 308 842 - Bc.Lucie Pražáková
Mimoňské trhy
Pravidelné prodejní trhy se budou konat v pátek 18. července
a 15. srpna na nám. 1. máje.
Oznámení
ZŠ a MŠ Mírová Mimoň má ještě k dispozici volná místa
v mateřské škole na Letné s nástupem od 1. 9. 2014.
Zájemci hlaste se u vedoucí učitelky MŠ p. Řeháčkové na
MŠ Komenského (tel: 487 86 26 16 nebo 733 159 001).
Oznámení pro nájemníky bytových
domů Mimoňské komunální a.s.
Dodavatel tepla a TUV pro bytové domy napojené na CZT
v Mimoni (Energie Holding – CZT Mimoň) oznamuje
telefony pro hlášení poruch – pohotovostní služba (24
hodin):
- 487 829 845 (pevná linka)
- 602 512 149 (mobilní telefon)
Volejte neprodleně v případě jakýchkoliv problémů s dodávkou tepla a TUV.
Taneční zábava pro seniory
Středa 20. srpna 2014 od 15.00 hod.
Dům kultury Ralsko - Mimoň. Vstup 40 Kč.
K tanci i poslechu hraje VIVASONG.
6
Červenec / Srpen 2014
Upozornění pro seniory
Místní organizace zdravotně postižených pořádá týdenní
ozdravný pobyt v lázních Kunraticích od 3. 11. do 10. 11.
2014. Cena je 3 970,- Kč, zahrnuje pobyt s plnou penzí a lázeňské procedury v hodnotě 2 000,- Kč. Jedná se zhruba o 12
procedur - proto je nutné doporučení od lékaře.
Mohou se přihlásit i nečlenové organizace na mob.
606177944 nebo v senior klubu. Při účasti více osob poskytují lázně slevu. Doprava se upřesní podle počtu účastníků.
Závazné přihlášky je nutné dodat do do 31.8. 2014.
Za místní organizaci Eichler Erich
Výlety s KČT Česká Lípa
Bon Repos hraběte Šporka 23.7.2014
Lysá n. L - Stará Lysá - lovecký zámeček - Bon Repos
-Čihadla. Trasa 10 km. Odj.z Mimoně 5.47, z Č.Lípy v 6.24
rychlík přes Nymburk, koupit zpáteční Lysá n. L.
Jak se vaří znovu pivo v Děčíně 23.8.2014
Děčín - Pastýřská stěna - Žlíbek - Bělá - Pastýřská stěna Děčín - Pivovar (znovu otevřen). Trasa 10 km. Odj.z Mimoně 7.55, z Č.Lípy 8.30 os.vlakem, koupit zpáteční Děčín.
Za Únětickou kulturou trochu jinak 30.8.2014
Roztoky u Prahy - Tiché údolí - Staré mlýny - Únětice mini
pivovárek a zpět do Roztok. Při zpáteční cestě možno navštívit atelier malířky Z. Braunerové. Trasa 10 km. Odj. z Mimoně v 5.47, z Č. Lípy v 6.25 rychlíkem do Kralup, koupit
zpáteční Roztoky u Prahy.
Vede J. Dobrovolná, tel.: 607 538 152.
Plastová víčka sbíráme pro Markétku
až do 1. října 2014!
Je možné sbírat všechny velikosti plastových víček (např.
džus, mléko), víčka pouze nesmí obsahovat kovy
aluminiovou folii). Nasbíraná víčka můžete odevzdávat:
- v Městské knihovně v Mimoni v obou odděleních
- na Městském úřadě na správním odboru, oddělení rodiny
a sociálních věcí
- v Městském muzeu
- v prodejně Elektro, Aleš Rampas
KULTURA
Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí 3. čtvrtletí 2014
ZŠ a Mš Mírová
Letní koncerty v Božím hrobě
Písně ve staletích
Neděle 20. července 2014 od 15:00 hodin
Dagmar Čemusová - zpěv
Věra Párysová - loutna a kytara, Václav Zelenka - dechové nástroje
www.dagmarcemusova.cz
Písně renesance, baroka, klasicismu a romantismu jsou doprovázeny nejen na klasickou kytaru,
ale také na loutnu či citeru. V rámci koncertu zazní písně G. Gastoldiho, J. Dowlanda, A. Michny
Otradovic, W. A Mozarta, M. Giulianiho, F. Schuberta a dalších skladatelů
Středověké muzicírování
Neděle 17. srpna 2014 od 15:00 hodin
Dobová hudební a taneční skupina Innamorata. Texty písní jsou převážně
v původních jazycích - latinské, staročeské, oscitánské, staroněmecké,
starofrancouzské… Hraje se v kostýmech na věrné repliky skutečných
historických nástrojů zhotovené podle dochovaných artefaktů, písemností
a vyobrazení. http://innamorata.armentum.cz/o-nas/
V případě nepříznivého počasí se koncerty přesunou do budovy muzea.
Vstupné dobrovolné.
Červenec / Srpen 2014
7
KULTURA
Cena města Mimoně
Rada města i zastupitelstvo města rozhodli udělit ocenění za rok 2013 těmto lidem:
KNIHOVNA
Prázdninová výpůjční doba
v Městské knihovně
Pasování na
Rytíře řádu čtenářského
Platí od 30. června do 31. srpna 2014 (mimo uzavírky)
Oddělení pro dospělé
PO
13 - 18 hod.
ST
8 - 11 a 13 - 18 hod.
Oddělení pro děti a mládež
ÚT
9 - 11 a 12 - 17 hod.
ČT
zavřeno
POZOR! Od 21. července do 10. srpna je knihovna
ZAVŘENÁ z důvodu výměny oken!
Během této doby lze výpůjčky prodlužovat telefonicky,
e-mailem nebo prostřednictvím on-line vstupu do čtenářského konta na www.knihovnamimon.cz
Nezapomeňte si půjčené knihy a časopisy před prázdninami a dovolenými vrátit nebo prodloužit!
Svoz seniorů nad 65 let do knihovny
V letních měsících bude probíhat pouze v termínech
14. července 2014 a 18. srpna 2014!
První termín v září je hned pondělí 1. 9. 2014.
8
Červenec / Srpen 2014
Další ročník projektu, ve kterém se prvňáčci naučili pravidelně chodit do knihovny, číst si ve škole i doma a čtený text
zaznamenat i kresbou, byl opět zakončen slavnostním pasování dětí na Rytíře řádu čtenářského.
Děti splnily úkol, přísahaly na Slabikář, složily rytířský slib
a byly odměněny diplomem, plackou čtenáře a sladkostí.
Jedna ze tříd, jejíž žáčkové mají nejlépe vedené čtenářské
deníčky, navíc dostává i čtenářský dort. Letos si na něm
pochutnala 1. B ze ZŠ Ralsko pod vedením p. učitelky
Němcové.
KULTURA
Dny města 2014 ve fotografii
Odhalení pamětní desky Friedrichu Linkemu
Country zahrály členky Country Ladies
Obecenstvo v poledne pobavil Vladimír Hron
Hity Petra Nováka v podání Karla Kahovce a skupiny George & Beatovens
Dětské diváky nadchly obří bubliny
Michal Hrůza a Kapela Hrůzy v obležení fanoušků
Početnou skupinu fanoušků měla dívčí skupina 5Angels
Program na pódiu zakončil Ivan Mládek a jeho Banjo Band.
Poté den zakončil ohňostroj.
Červenec / Srpen 2014
9
KULTURA
Pozvánky do Městského muzea
www.muzeumimon.cz
Malé ohlédnutí za Muzejní nocí 2014 Výstava panenek
V pátek 30. 5. 2014 se v Městském muzeu uskutečnila
celostátní akce festival Muzejních nocí, do které se již po
třetí zapojilo i mimoňské muzeum. Přemýšleli jsme dlouho,
jaké téma zvolit, aby bylo alespoň trochu lákavé pro
návštěvníky.
Nakonec jsme se shodli, že hlavním námětem bude válka
prusko-rakouská r. 1866, která tehdy citelně zasáhla do
života v Mimoni. Té je věnována nově otevřená expozice ve
spojovací chodbě mezi vlastivědným oddělením v přízemí
a márnicí zachovanou po bývalém špitálu. I v této umrlčí
komoře je instalována menší ukázka pohřebnictví z doby
baroka, kdy budova mimoňského muzea plnila ještě svůj
původní účel jako špitál a chudobinec. Začátek Muzejní noci
byl stanoven na 20. hodinu. Pro návštěvníky bylo připraveno
malé překvapení v podobě promítání obrázků z tohoto
válečného tažení, z jeho bojišť a pomníků na nich. Pořad
velice poutavým výkladem provázel pan Jiří Náhlovský a to
v dobové pruské uniformě pěšího pluku č. 27. I promítač pan
Mgr. Petr Lazurko se dostavil v dobovém, ale civilním oblečení. Současně měli návštěvníci možnost vidět i tehdejší
rakouské uniformy, které předvedli dva nadšenci, členové
spolku vojenské historie. Jeden z nich, pan David Koral, byl
oblečen v uniformě příslušníka rakouského trénu. Druhý
byl mimoňský občan pan Miroslav Kuča v uniformě dělostřelecké. V rámci Muzejní noci byl návštěvníkům
umožněn i vstup do areálu Božího hrobu, kde je velice
zaujalo nové osvětlení vnitřního atria kaple s působivě nasvíceným Božím hrobem. Letošní Muzejní noc byla hojně
navštívena a to i přesto, že počasí bylo nestálé a chladné.
Poslední návštěvníci odcházeli až ve 23 hodin. Poděkování
za významnou pomoc při úspěšné Muzejní noci patří členům
Komitétu pro udržování památek z války r. 1866. Věříme, že
na příští rok připravíme podobně přitažlivé téma, které by
mohlo vzbudit váš zájem.
Panenky provázejí lidstvo od pradávna. Setkáváme se s nimi
ve všech kulturách. V minulosti byla panenka členem rodiny
a dědila se z generace na generaci. Každá dívenka přidala své
panence něco z doby, ve které žila. V období od druhé poloviny dvacátého století byla u nás panenka degradována na
spotřební předmět. Panenky však nejsou jen hračkou, ale
jsou jedním z dokumentů našich tradic a obrazem způsobu
života. Vernisáž k výstavě proběhne v sobotu 5. července
2014 od 15.00 hod. Samotná výstava od 5. července do 31.
srpna 2014.
Ing. Jiří Šťastný a pracovnice muzea a informačního centra
Započaly práce na restaurování sochy Jana Křtitele
a Krista z Tyršova náměstí
Dne 23. 6. 2014 měli kolemjdoucí po Tyršově náměstí možnost spatřit netradiční podívanou. Nešlo ale o pokládku
asfaltu na nové kruhové křižovatce, nýbrž naložení a odvoz
sochy Jana Křtitele a Krista do restaurátorské dílny Akademie výtvarných umění v Praze, kde pod dohledem pana
profesora Petra Siegla bude jeho tým složený ze studentů
a profesorů provádět odborné práce na záchraně této
památky. Socha byla odborně rozebrána a čeká ji roční
restaurátorská práce, na jejímž konci se do Mimoně vrátí
opravený originál i unikátní kopie.
Město Mimoň požádalo AVU ke spolupráci na záchraně
sochy Jana Křtitele a Krista na jaře tohoto roku, přičemž
součástí prací je i vytvoření věrné kopie, která bude následně
umístěna na původní místo, tedy na Tyršovo náměstí.
Originál sochy bude zrestaurován, chybějící díly doplněny a
následně umístěn do areálu v Božím hrobě v Mimoni. Pokud
se potvrdí hypotézy o původní polychromii (barevné
výzdobě) sochy, bude kopie opatřena barvami dle původního vzoru a Mimoň se tak bude pyšnit ojedinělou památkou v
kraji. Záchranné práce budou dokončeny v červnu 2015.
Za Odbor rozvoje města MěÚ Mimoň Miroslav Řepka
10
Červenec / Srpen 2014
HISTORIE
Carl Kostka a sociální zákonodárství Výstava: Domov za války
K nejvýznamnějším rodákům z Mimoně náleží bezpochyby
Carl Kostka a to právě proto, že nebyl politikem mocensky
významných sil, pokoušející se ovládnout stát, nýbrž osobností sloužící plně zájmům veřejnosti. Životopisný přehled
z pera švýcarské badatelky Susane Keller přinesl před časem
Mimoňský zpravodaj. V tomto článku chci upozornit na
jeden významný rys jeho politické práce.
Je takovým myšlenkovým stereotypem v Čechách, že ten,
kdo se větší měrou zajímá o sociální otázky, náleží k politické levici, někdy i radikální. Sem Kostka rozhodně nepatřil.
Byl to typický liberál podílející se na konstrukci sociálního
smíru ve společnosti. Působit v tomto směru alespoň relativně úspěšně, si vyžadovalo vyhraněný smysl pro trpělivé
vyjednávání podpořený skutečnou odborností.
Kořeny jeho speciálních schopností se nacházejí v jeho
mimoňském domově. Otec byl učitelem a vedl jeden z místních spořitelních a úvěrových spolků, jichž ve městě bylo
několik, než tuto funkci převzala většinou mimoňská městská spořitelna. Po zavedení spolkového zákona v roce 1870
vzniklo v Mimoni postupně asi pět podobných spolků,
přičemž právě ten vedený Kostkou byl díky poctivosti
a obratnosti jeho představeného nejvíce hodný důvěry.
Carl Kostka (1870-1957), vystudovaný právník, působil
dlouhá léta u Obchodní a živnostenské komory v Liberci
a tam se dobře obeznámil se specifickým jevem zdejšího
pohraničního kraje, totiž domáckou prací pro velké firmy.
Dělníci, lépe řečeno celé rodiny, si z fabriky brali suroviny
a polotovary, které doma zpracovávali. Jejich mzdy a pracovní podmínky byly ubohé, nebyly regulovány, chybělo
důchodové a úrazové pojištění. Práce byla nárazová, jednou
byli pracovníci přetíženi a pracovali i po nocích, jindy
nedostávali žádné dílo.
V samotné Mimoni to byla především práce na vyplétání
sedáků nebo vyřezávání opěradel židlí pro firmy Fischer a
Lazar. V mimoňském okolí byla specifická práce sezónních
sběračů borůvek, brusinek, malin a jahod pro mnichovohradištskou konzervárnu.
Kostka ze své pozice prvního sekretáře komory řešil na
počátku 20. století poměry sklářských domácích dělníků na
Jablonecku a odtud pocházejí zásadní návrhy, které směřovaly na vídeňská ministerstva a týkaly se celkově ochrany
domácích dělníků. První skupinou řešených problémů byly
zásady tarifního odměňování práce, kde se hledala cesta
větší objektivity při posuzování díla. V tomto směru si totiž
zaměstnavatelé počínali značně libovolně. Druhým okruhem otázek bylo posuzování kritérií pro kvalitu díla, aby
nebylo možné přisuzovat dělníkům nekvalitní práci, pokud
dostali nedostačující surovinu. Kostka také prosazoval
sociální a úrazové pojištění pro tyto kategorie pracovníků.
Rozhodující slovo ale měla vídeňská místa a tam neprošlo
všechno z toho, co bylo navrhováno, nicméně pokroku bylo
dosaženo.
Ve svém rozsáhlém příspěvku o hospodářství Českolipska
pro vlastivědu okresu vydanou Franzem Hantschlem v roce
1911 odkazuje na své odborné práce o této problematice a také jako první velmi obšírně popisuje všechny typy domácího
zaměstnávání dělníků pro různé firmy v rámci celého
Českolipska. Statisticky shrnuje počty dělníků v těchto
oborech a z toho je patrné, že domácí prací se živilo mnoho
rodin na Českolipsku.
Ladislav Smejkal
Maštálkova síň, VMG Česká Lípa, 26. 6. – 14. 9. 2014
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě zahájilo výstavu
Domov za války, Českolipsko 1914 - 1918. U příležitosti stoletého výročí vypuknutí první světové války chceme
návštěvníka přivést zpět do prostředí rozvíjející se České
Lípy, kde doznívalo starosvětské prostředí 19. století a objevovaly se na ulicích vymoženosti nové doby jako třeba
automobily. Obrazová dokumentace zachycuje vojáky 18.
pěšího pluku na výcviku, ale hlavně v ubikacích, na oblíbených místech domácího života, třeba v dříve prosperujících
hospodách. Barvotiskové obrázky docházející z fronty nebo
vojákům v poli ukazují válečnou propagandu, zkreslený
obraz na bojišti. Naproti tomu narůstala bída v zázemí díky
nedostatečně organizovanému přídělovému hospodářství.
Závěr výstavy dokumentuje pomníky a památníky padlých,
které se na Českolipsku zachovaly ve své původní podobě
vlastně jen výjimečně.
Ladislav Smejkal, autor výstavy
Reportáž projektu
„Jsem průvodce“
„Jsem průvodce“, tak se jmenuje projekt, kterého se
zúčastnili žáci ZŠ a MŠ Pod Ralskem, konkrétně třída 4. A.
Hlavním smyslem projektu je vzbudit v žácích zájem o jejich
město, jeho historii a památky. Žáci měli možnost se blíže
seznámit s památkami, budovami a jinými kulturními objekty svého města. Dne 20. 06. 2014 proběhlo v Domě kultury
Ralsko vyhodnocení projektu s žáky 4. A Základní školy
a Mateřské školy Pod Ralskem. Porota ve složení Ing. Stanislav Baloun, Mgr. Bc. Libuše Pittnerová, Mgr. Vendula
Böhmová, Bc. Kateřina Kapičková, Alena Štréblová vyhodnotila nejlepší průvodce na základě písemného a mluveného
projevu. Na 1. místě se umístila Monika Adamcová, na
2. místě se umístila Markéta Taterová, na 3. místě se umístila
Jana Slavíková.
Každý, kdo je zvědavý na počin našich čtvrťáků a kdo má zájem dozvědět se něco o městě očima žáků čtvrté třídy, nechť
se přijde podívat osobně. Výstava bude otevřena u příležitosti oslav Dnů města ve dnech 28. června 2014 od 10:00 –
16:00 hod. Výstava pak potrvá min. ještě do konce září 2014
a bude přístupná během kulturních akcí.
Velké poděkování za pomoc při realizaci projektu patří třídní
učitelce Mgr. Bc. Libuši Pittnerové, paní Lence Divišové
a městu Mimoň.
Žákům přeji krásné prázdniny plné sluníčka, pohody,
nezapomenutelných zážitků.
Mgr. Vendula Böhmová, organizátor projektu
Červenec / Srpen 2014
11
HISTORIE
100 let od narození skauta - válečného hrdiny Antonína Sochora
Roveři a rangers z Mimoně, střediska
Junáka - přístav vodních skautů, kterým
syn hrdiny od Sokolova a Dukly Antonína
Sochora, plukovník Ing. Ludvík Sochor
propůjčil titul „Oddíl Toníka Sochora“,
vzpomínají letos 100 let od narození severočeského skauta - generálmajora
Antonína Sochora.
K titulu oddílu jim 6. října 2005 předal Ing. Sochor i kroniku
prvních oldskautů „Přátelé Vatry“ z roku 1918, kterou dostal
v roce 1951 – v době totality, od skautů – Sochorovců s tímto
věnováním:
Milí přátelé,
važte si nabyté svobody a střežte ji. Ona se lehko ztrácí a za
těžkých obětí získává zpátky. Přeji Vám a Vašemu konání
mnoho skutečných úspěchů a především radosti z vykonaných činů. Můj otec kdysi prohlásil: „Všechno důležité, co
jsem v životě potřeboval, naučil jsem se ve skautu.“ Předávám Vám kroniku a heslo, které provázelo jeho jednotku
v bojích proti fašizmu i později: „Úkol musí být splněn!“
Po sto letech...
Ani po tolika letech se bohužel naše mládež nedozví celou
pravdu o životě skauta - hrdiny Antonína Sochora. I když za
své zásluhy v boji za naši svobodu dostal nejvyšší vyznamenání i titul hrdina SSSR, nebyl nikdy komunistou. Byl to
čestný, odvážný a obětavý člověk, který vždy ctil pravdu,
spravedlnost a skautské ideály.
V době totality v roce 1950 přišel zákeřně o život při nevyjasněné zinscenované autohavárii v mimoňských lesích,
protože byl pro „některé“ nepohodlný svědek, mnoho toho
znal a viděl a byl pro ně příliš otevřený a čestný.
V archivech se dočteme, že řidič, co zavinil autonehodu svobodník Antonín Hlaváček, byl odsouzen k trestu odnětí
svobody na tři a půl roku. Nastoupil trest v Kutné Hoře, ale
ještě před koncem roku dostal dovolenku a do vězení se už
nevrátil. Po řidiči se pátralo, ale zbytečně. Svědek nebyl
k nalezení... V rozsudku se píše o důstojníkovi, který seděl
v Sochorově autě vzadu. Jeho jméno však ani neznal ošetřující lékař po havárii v nemocnici v Jablonném v Podještědí,
což je neuvěřitelné a více než podivné.
Antonín Sochor, který prošel celou vítěznou frontou a byl
i raněn, kdy v jeho těle lékaři napočítali neuvěřitelných 218
střepin z munice, přišel o život doma, ve vlasti v míru.
Po padesáti letech...
Sochorův syn Ludvík, narozený v Buzuluku, jemuž byl
kmotrem plukovník Ludvík Svoboda, vzpomíná, že se jeho tatínek vrátil dvakrát ze služební cesty smrtelně bledý
a s prostříleným autem. Pak prý neudělal bez ostře nabitého
samopalu ani krok.
Po padesáti letech v r. 2000 při setkání s bývalým parašutistou Jaroslavem Zábranským z České Lípy, který sloužil po
válce u výsadkového vojska v prostoru Ralsko, se dozvídáme, že se nikdy nesmířil s vysvětlením předčasné smrti
Antonína Sochora, jako jeho bývalí bojoví druzi, později
generálové, O. Kvapil a Buršík. Říká: „Byla to naplánovaná
politická vražda. Vždyť krátce před událostí 16. srpna 1950
musel nouzově vyskočit nad výcvikovým prostorem z padajícího letounu, kde někdo nafingoval závadu. Skočil nad
zemí do plachty vojenského stanu a jakoby zázrakem se
nezranil. Pilot se zřítil se strojem a zahynul. To jistě mluví za
všechno.“ Ale o tom se za totality nesmělo ani šeptat...
Do dalšího století
Bohužel v dnešní době mládež vidí a stále slyší o násilnostech, vandalství, honbě za penězi, ale i drogách, alkoholu,
kouření a neblahých závislostech a také o lhostejnosti. To
vše mládež sleduje. Časem se ale může stát, že si na to
i zvykne a bude to pro mnohé normální a pro mnohé vzorem.
Ale mládeži a dětem v Junáku, i v mimoňském středisku,
jsou příkladem a hrou předkládány jiné vzory, jako je
bratrství, čestnost, obětavost, pracovitost, láska a pomoc
slabším a potřebným i ochrana přírody a životního prostředí.
A to je právě příklad pro naši mládež - život skauta Antonína
Sochora, který si připomínáme při jeho 100. výročí narození,
kdy právě skauting může být i naším přičiněním dobrým
lékem pro lepší a šťastnější život všech lidí dobré vůle.
Mimoňský Balú
12
Červenec / Srpen 2014
POLICIE
Policie ČR - Územní odbor Česká
Lípa nabízí pracovní místa ve
služebním poměru
Policie České republiky Územní odbor Česká Lípa nemá
v současné době obsazena všechna tabulková místa pro pořádkovou a dopravní službu. Místa ve služebním poměru
uvolnili policisté, kteří odešli do důchodu, přestěhovali se
anebo přestoupili do specializovaných služeb dislokovaných v jiných krajích. Tato místa je vedení Územního
odboru v České Lípě připraveno obsadit novými policisty,
kteří budou splňovat všechna kritéria pro přijetí. A která to
jsou?
Policistou se smí stát osoba starší osmnácti let se státní
příslušností České republiky. Dalšími požadavky jsou
bezúhonnost a minimálně středoškolské vzdělání ukončené maturitou. Každý uchazeč musí být držitelem řidičského
oprávnění na skupinu B, plavec a musí být pro přijetí
doporučen na základě výsledků lékařského i psychologického vyšetření. Tato vyšetření zajistí náš personální
odbor. Neméně důležitou součástí přijímacího řízení jsou
testy fyzické zdatnosti. Ke dni nástupu do služebního
poměru musí policista ukončit svou případnou podnikatelskou činnost a členství v politické straně. V případě úspěchu
ve výběrovém řízení nastupuje nově přijatý policista na
čtyřtýdenní kurz, kde se naučí zacházet se zbraní, dále
na devět měsíců internátního studia teoretické přípravy na
střední policejní škole v Praze nebo v Brně. Tato teoretická
část je přerušena dvouměsíční praxí ve výcvikovém policejním středisku v Teplicích. Po celou dobu přípravy na
policejní škole i ve výcvikovém středisku je policistům poskytována strava a ubytování bezplatně.
Policista má nárok na čerpání šestitýdenní dovolené
v kalendářním roce. Po patnácti letech služby pak také na
čerpání dalších dvou týdnů na ozdravný nebo rehabilitační
pobyt. Policie ČR nabízí svým zaměstnancům možnost
vzdělávat se, a to formou odborných, případně jazykových
kurzů, nebo i studiem na vysoké škole. Pokud Vás naše
nabídka oslovila, kontaktujte prosím paní Ivu Beranovou
z personálního odboru Krajského ředitelství policie
Libereckého kraje na telefonním čísle 974 461 405.
Odcizený obraz
- Panna Marie Pasovská
V neděli 22.6.2014 byl v ranních hodinách v areálu kostela
sv. Petra a Pavla v Mimoni odcizen obraz Panny Marie
Pasovské. Římskokatolická farnost Mimoň uvítá jakoukoliv
pomoc při hledání obrazu. S informacemi, které povedou
k nalezení obrazu, se prosím obraťte na faráře Václava
Horniaka na tel. 487 862 666, popř. na místní oddělení
Policie ČR, event. linku 158.
Pozor na děti v létě
Během letních měsíců jsou ohroženy zejména děti, které
nejsou „zaneprázdněny“ školou a mají spoustu volného
času. Každoročně dojde při požárech, které byly způsobeny
hrou dětí se zápalkami či zapalovači, ke zraněním a značným
majetkovým škodám. Oblíbenou zábavou teenagerů je tajné
kouření ve stohu či v seníku, což již mnohokrát skončilo
požárem. Velmi nebezpečné jsou rovněž manipulace dětí
s pyrotechnikou či jinými výbušninami. Jen pro ilustraci:
v roce 2013 způsobily děti ve věku do 15 let 124 požárů, zranilo se při nich 28 osob a zanechaly po sobě majetkové škody
za více než 16 milionů Kč. Během loňských prázdnin zavinily děti 29 požárů.
Snad stojí za to upozornit, že na základě zákona o požární
ochraně (§78 zákona č. 133/1985 Sb.) jsou rodiče
(potažmo všichni, kteří mají děti v danou chvíli na
starosti) povinni dbát toho, aby jejich ratolesti nezpůsobily požár. Z hlediska požární ochrany v případě zanedbání dohledu nad osobami, které nemohou posoudit
následky svého chování, může být udělena sankce až do
výše 25 000 korun.
Jak přivolat pomoc
Když přes veškerou vaši opatrnost přece jen dojde k požáru
či jiné závažné situaci, kdy potřebujete pomoc hasičů nebo
jiných záchranářů, snažte se v prvé řadě zachovat klid
a nepodlehnout panice. Nejdříve chraňte život a zdraví, teprve potom majetek. Jakoukoliv mimořádnou událost, která se
stane vám, či které jste svědkem, co nejdříve oznamte hasičům prostřednictvím tísňové linky 150 či 112. Pokud jde o
vyloženě zdravotní problém, pak volejte zdravotnickou záchrannou službu na číslo 155, policii pak na číslo 158. Při
ohlášení vždy nejdříve uveďte, co se stalo, kde k tomu došlo,
zmiňte také důležité okolnosti, které mohou napomoci či
naopak zkomplikovat zásah záchranářů. Poté uveďte své
jméno a přímý kontakt na sebe. Nikdy nezavěšujte jako první
a řiďte se pokyny operátora.
kpt. Mgr. Nicole Zaoralová
tisková mluvčí
MV-generální ředitelství HZS ČR
Červenec / Srpen 2014
13
RŮZNÉ
Cyklostezka Varhany
Českolipsko
Téměř 17 kilometrů hladkého asfaltu, krásná příroda,
roztomilé vesnické kostelíky, ale i delší stoupání pro aktivní
sportovce. To vše nabízí cyklistům cyklostezka Varhany.
Cyklostezka Varhany vede po bývalé železniční trati z České Lípy do Kamenického Šenova. Začíná nedaleko vlakové
zastávky Střelnice v České Lípě, končí u bývalého vlakového nádraží v Kamenickém Šenově, několik set metrů od
Panské skály. Cyklostezka je projektovaná jako tři metry
široká veřejně přístupná komunikace pro cyklisty a pěší.
Myšlenka propojení obcí a dvou významných měst pomocí
cyklokoridoru se datuje již od roku 2001, kdy za tímto
účelem byl založen dobrovolný svazek obcí. Vznikl tak ojedinělý projekt, jehož cílem je zvýšení atraktivity přilehlých
obcí a podpora rozvoje turistického ruchu. V neposlední
řadě přináší projekt zvýšení bezpečnosti cyklistů a chodců
v celé oblasti. Stavba cyklostezky se rozběhla v roce 2007,
rozdělená byla do tří etap. První se postavila část z České
Lípy přes Horní Libchavu do Manušic, druhá byla etapa
z Manušic až do Volfartic a třetí, nejnáročnější z Volfartic až
do Kamenického Šenova. Směrově i výškově stezka kopíruje profil zrušené železniční tratě, což přináší mimo
jiné také příznivé sklonové poměry stoupání, které nepřesahují 2,9%. Povrch je tvořen asfaltobetonovou vrstvou,
která umožňuje využití nejen pro cyklisty, ale stává se tak
ideální pro trávení volnočasových aktivit např. in-line
bruslařů. Úklid stezky je zajišťován v měsících duben –
říjen dle možností a potřeby. Stezka vede v lesním prostředí,
což může způsobovat ne vždy zcela hladký povrch stezky,
spadané listí apod. Provozovatel neodklízí napadané listí v
podzimním období. V zimním období není prováděn úklid
sněhu, a proto může být cyklostezka neprůjezdná.
zdroj: www.liberecky-kraj.cz
Okolní akce
Středověký jarmark
Starosplavská pouť
Sobota 12. 7. 2014. Park na Masarykově náměstí v Bělé pod
Bezdězem. Začátek v 10 hod. Každoroční návraty do minulosti, spojené s návštěvami panovníka, rytířskými zápasy, kejklířskými vystoupeními, řemeslnými stánky a dobovou hudbou. Letos nás mezi řemeslníky navštíví také šlejfíř.
Více na www.mkzbela.cz
V sobotu 26. 7. 2014 pořádá Občanské sdružení pro rozvoj
Starých Splavů a Sbor dobrovolných hasičů Staré Splavy
Starosplavskou pouť. Místo konání: park v obci Staré Splavy.
Začátek v 9:30hod. Více na www.doksy.com
Brnišťská pouť
12.7. – 13.7.2014 Lesní zátiší v Brništi.
Na programu: Klaunka Hanka Šikulka, Old Stars Mladá
Boleslav, Módní přehlídka ag. Reas Agency, Country Ladies,
Mažoretky Nový Bor, Leona Machálková, Petr Kolář, Ohňostroj, ABBA Stars, Emma Band.
Areál otevřen každý den od 10.00 hod.
Pouťové atrakce, stánkový prodej, občerstvení, kolotoče
Popelka
V pátek 18. 7. 2014 Lesní divadlo Sloup v Čechách. Klasická
pohádka o kouzelných oříšcích, nehodné maceše a skromné
Popelce. Vstupné 40 Kč a 80 Kč.
Více na www.kulturanb.cz
Nežárli
V pátek 25. 7. 2014 Lesní divadlo Sloup v Čechách.
Žárlivé ženy, podpantofláč a proutník v bláznivé komedii.
Hrají: Roman Štolpa, Mojmír Maděrič, Michaela Dolinová aj.
Vstupné 50 Kč a 100 Kč.
Více na www.kulturanb.cz
14
Červenec / Srpen 2014
S čerty nejsou žerty
Ve čtvrtek 31. 7. 2014 Lesní divadlo Sloup v Čechách.
Pohádková komedie o jednom pekelném omylu, dvou kamarádech a třech potrestaných hříšnících.
Vstupné 40 Kč a 80 Kč. Více na www.kulturanb.cz
Mezinárodní jazzové dny
Ve dnech 8. - 9. 8. 2014 proběhnou v letním kině v Nedamově
Mezinárodní jazzové dny.
Dokské městské slavnosti
V neděli 17. 8. 2014 se uskuteční tradiční městské slavnosti.
Místem konání je areál zámku v Doksech. Začátek od 10 hod.
Více na www.doksy.com
Hudební festival Českéhrady.cz
V Libereckém kraji na Bezdězu v pátek a v sobotu 22. - 23. 8.
2014 vystoupí Monkey Business, Tomáš Klus, Divokej Bill
a další. www.ceskehrady.cz.
Koncert: DoŽidlí
Pátek 29. 8. 2014 od 19.30 hod.. Park na Masarykově náměstí
v Bělé pod Bezdězem. Bělské rockové stálice opět uzavírají
promenádní koncerty.
Více na www.mkzbela.cz
RŮZNÉ
Nejlepší žáci mimoňských škol ve školním roce 2013/2014
Na ZŠ a MŠ Pod Ralskem byla vyhodnocena za nejlepšího žáka Jitka Šrámová.
Jitka má po celou dobu školní docházky na vysvědčení téměř
samé jedničky. Po celých devět let se chová velmi slušně
k učitelům i spolužákům. Ochotně a dobrovolně se podílí na
organizaci školních akcí. Zúčastnila se matematických
olympiád. Aktivně zařizuje a organizuje záležitosti, týkající se chodu své třídy. Je spolehlivá a zodpovědná. Jejími
mimoškolními aktivitami je tenis a výtvarný kroužek.
Gratulujeme.
Na ZŠ a MŠ Mírová byla vyhodnocena za nejlepšího žáka
Tereza Bodláková.
Tereza byla vyhodnocena nejlepším žákem školy především
za svůj trvale zodpovědný přístup ke studiu. Po celých devět
let svědčí její výsledky o svědomité a soustavné přípravě na
vyučování. Je vždy ochotna pomoci svým spolužákům s doplněním či vysvětlením učební látky. Úspěšně reprezentovala školu v dějepisné olympiádě.
Díky své spolehlivosti a zodpovědnosti vystupuje často jako
třídní mluvčí a zapojuje se jako hlavní organizátor v situacích, kdy je vyžadována samostatná aktivita žáků. Od druhé
třídy je přínosným členem žákovského parlamentu.
Tereza je vždy ochotná pomoci, i mimo vyučování. Zapojila
se do několika akcí pro malé děti, jako byla mikulášská nadílka, Den dětí či Bludičková noc, a to jak v rámci školy, tak
i ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Vážka.
Její mimoškolní aktivity jsou poměrně pestré a vyplňují
většinu jejího volného času. Na prvním stupni to byl hudební
a dramatický kroužek a také školní sbor, jehož členem byla
3 roky a v jehož rámci úspěšně reprezentovala školu. Jejím
největším a dlouholetým zájmem je především skauting.
Tereza je členkou mimoňské skautské organizace Přístav
Ralsko devět let a velmi úspěšně jej reprezentuje ve
vodáckém oddíle. Několikrát byla ve vítězné posádce v celostátních vodáckých závodech Tři jezy. Pomáhá i při
dobročinných akcích pořádaných skautem. Gratulujeme.
Na ZŠ Mírová, ze speciálních tříd byl vyhodnocen Václav
Laušman.
Svým příkladným chováním a zodpovědným přístupem
k plnění školních povinnosti si právem toto ocenění
zaslouží. Po celou dobu docházky patří prospěchem i chováním k nejlepším žákům. Je kamarádský, spolehlivý, v kolektivu oblíbený, ochotně pomáhá slabším a mladším
spolužákům.
Je dobrý počtář, zajímá se o dění kolem sebe, má dobré
všeobecné znalosti. Vyniká svými vědomostmi nad spolužáky hlavně v zeměpisu, dějepisu, přírodopisu a fyzice.
Zapojuje se do všech školních i mimoškolních činností.
Úspěšně reprezentoval školu na okresní soutěži zručnosti“
Zlaté kladívko“. Každoročně se zúčastňuje školní matematické olympiády. Reprezentoval školu i na sportovních
akcích. Několikrát se zúčastnil turnaje ve vybíjené žáků
speciálních škol a okresních závodů v lehké atletice. Navštěvuje rukodělný kroužek, ochotně pomáhá s výrobou
a prodejem výrobků na jarních a vánočních prodejních
výstavách školy. Pravidelně jezdí na školní ozdravné
pobyty.
V letošním školním roce Vašek končí povinnou školní
docházku a rozhodl se pokračovat ve vzdělání na odborném
učilišti v Liberci, kam byl přijat na obor stravovací
a ubytovací služby.
Vaškovi gratulujeme a přejeme, aby i tento start v odborném
učilišti a v nové životní etapě byl úspěšný a přinesl mu hodně
štěstí.
Na Gymnáziu Mimoň byla vyhodnocena nejlepší žákyní
Ivana Pavlů, která je žákyní Gymnázia Mimoň od roku
2007, kdy byla přijata do primy.
Již od počátku studia byla Ivana velmi pečlivá, svědomitá
a zodpovědná, a tak dosahovala vždy vynikajících výsledků.
Ve všech ročnících prospěla s vyznamenáním. Mimo rámec učiva se účastnila olympiád a dosahovala úspěchů
i na okresní a krajské úrovni soutěží. Jazykové znalosti si
zdokonalila na výměnných pobytech.
Ivana je aktivní i v kolektivu třídy. Podílí se významně na
organizaci akcí, které v průběhu školního roku gymnázium
pořádá; ať už to jsou vánoční akademie nebo dny otevřených
dveří pro veřejnost.
K jejím koníčkům patří zájem o hudbu a zpěv. Svým
muzikálním nadáním tak již několik let přispívá k činnosti
školního sboru při jeho vystoupeních.
Ocenění nejlepší žákyně školy nechť je poděkováním za její
práci, ale také přáním do budoucna. Ať je Tvá další cesta
životem alespoň tak úspěšná, jak byla na Gymnáziu, a ať Ti
osud dopřeje štěstí rozvíjet své zájmy a schopnosti tak, abys
z toho měla radost Ty i Tvoji blízcí.
Nejlepším žákem Základní umělecké školy se v letošním
roce stal Lukáš Zubko.
Lukáš se umístil na 1. místě v okresní soutěži a 1. místě
krajské soutěži ve hře na kytaru pořádanou v Jablonci nad
Nisou. K dalším jeho úspěchům je umístění na 5. místě
v ústředním kole soutěže Základních uměleckých škol ve hře
na kytaru, vyhlášenou MŠMT. K Lukášovým zájmům patří
také hra na flétnu, cyklistika, karate, počítač, airsoft, česká
historie a rocková hudba.
Červenec / Srpen 2014
15
RŮZNÉ
Naše obec recyklací starých spotřebičů
výrazně přispěla k ochraně životního prostředí
Občané naší obce již několik let zodpovědně třídí elektroodpad. Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické
energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky
recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Víme také, o kolik
jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové
společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení. Naše obec získala certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o významu sběru drobných
spotřebičů.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti
ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vytřídili 239 televizí, 98 monitorů a 2 647,00 kg drobných
spotřebičů. Tím jsme uspořili 115,26 MWh elektřiny, 5
549,51 litrů ropy, 509,09 m3 vody a 4,55 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 25,48
tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 100,81tun.
Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových plynů a jedna
čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh
elektrické energie, jsou to impozantní čísla. Proto si všichni,
kteří zodpovědně třídí a přispívají tak k ochraně životního
prostředí, zaslouží obrovský dík.
Poděkování
Odbor kultury MěÚ Mimoň děkuje všem, kdo se podíleli na
přípravě, organizaci a průběhu letošních oslav Dnů města
Mimoň. Mimo jiné děkujeme Mijaně za převoz věcí a nábytku, pracovníkům VPP za úklid a pomocné práce,
městské policii za pořádkový dozor, Sboru dobrovolných
hasičů za hasičský dozor, klubu agility za program pro psí
miláčky. Jsme také rádi, že se letos rozhodli prezentovat
i místní organizace (Lampa a taneční kroužek ZUŠ).
Děkujeme také všem, kdo nás podpořili v propagaci akce
sdílením na FB.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení.
Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku
finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů
do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány
jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody
a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný
odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech
aspektech.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr
elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Zpětný odběr a recyklace
např. stovky mobilních telefonů uspoří tolik energie, kolik
spotřebuje moderní úsporná lednice za více než 4,3 roku
provozu. Díky recyklaci jednoho notebooku dojde ke
snížení spotřeby ropy, na kterou osobní automobil ujede
téměř 100 kilometrů, nebo dojde k úspoře 392 litrů pitné
vody. Stejné množství je například spotřebováno při 30
cyklech myčky nádobí.
16
Červenec / Srpen 2014
RŮZNÉ
VII. ročník soutěže Rozkvetlá okna a balkony 2014
Již sedmý ročník soutěže o nejkrásnější okno či balkon
v Mimoni vyhlásil odbor VDZaŽP MěÚ Mimoň, pod
záštitou starosty města. Zúčastněte se také naší, již
tradiční, soutěže.
Podmínky soutěže:
- soutěže se může zúčastnit každý občan starší 15 let pečující o rozkvetlé okno či balkon na území města Mimoně
(Mimoň, Vranov, Srní Potok)
- přihlásit lze pouze rozkvetlé okno či balkon viditelné
z místních komunikací a veřejných prostranství
- soutěžící vyplní a odešle nebo osobně doručí přihlášku
včetně fotografií na adresu: Odbor výstavby, dopravy,
zemědělství a ŽP MěÚ Mimoň, Mírová 120, 471 24 Mimoň, e-mailová adresa: [email protected]
- každý účastník může prezentovat svůj rozkvetlý balkon
či okno na maximálně třech fotografiích
- fotografie budou ve formátu 18x24cm v papírové podobě
nebo v elektronické s rozlišením 300 Dpi
- fotografie musí být pořízeny v roce 2014
- na zadní straně fotografie bude tužkou uvedeno jméno,
příjmení a pořadové číslo snímku dle přihlášky
- do soutěže budou zařazeny fotografie rozkvetlých oken
a balkonů doručené na výše uvedenou adresu nejdéle do
29.9.2014 do 17.00 hodin
- nevyžádané fotografie nebudou vraceny
- přihlášky do soutěže jsou k dispozici v podatelně MěÚ
Mimoň, na odboru výstavby, dopravy, zemědělství a ŽP
MěÚ Mimoň, v pokladně MK a.s. a ke stažení na webových stránkách města
Vyhlášení vítězů soutěže a slavnostní předání odměn se
uskuteční v průběhu měsíce října 2014 v zasedací místnosti MěÚ Mimoň. Fotografie nejkrásnějších rozkvetlých
oken a balkonů budou následně zveřejněny na webových
stránkách města a v mimoňském Zpravodaji.
Odměny stanovila Rada města Mimoně na svém zasedání
dne 9.6.2014, a to ve výši :
1. místo : 3 000,-Kč
2. místo : 2 000,-Kč
3. místo : 1 000,-Kč
věcné odměny v celkové hodnotě do 4 000 Kč
Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a ŽP
Přihláška do soutěže „Rozkvetlá okna a balkony 2014“
Číslo přihlášky (nevyplňujte)………………
Jméno a příjmení soutěžícího: …………………………………………........................................................
Datum narození: ……………........... Bydliště: ……....................………………………………………….
Telefon (mobil): …………………………e-mail: ……….....………………………..……………………
Přihlášené fotografie:
Číslo
fotografie
Popis místa (adresa, případně poschodí domu
- nezbytné pro následnou kontrolu pracovníky odboru zemědělství a ŽP MěÚ Mimoň
1.
2.
3.
Já, níže podepsaný(á), prohlašuji, že souhlasím s podmínkami soutěže a dávám svolení k bezplatnému užití mnou zaslaných
fotografií pro potřeby Městského úřadu v Mimoni.
……………….………………………………..
podpis
(u osoby mladší 18 let podpis zákonného zástupce)
Červenec / Srpen 2014
17
RŮZNÉ
Sportovně - kulturní odpoledne
v Domově pro seniory Mimoň
Dne 20.6.2014 se konalo v Domově pro seniory Mimoň
osmé kulturně - sportovní odpoledne pro seniory s tématem
putování za pohádkou. Soutěžilo se v 7 disciplínách - Šípková Růženka, Perníková chaloupka, Zlatovláska, Červená
Karkulka, Zlatá rybka, Bajaja a Popelka. Zpočátku nám
počasí moc nepřálo, ale pak se umoudřilo a senioři si
odpoledne užili.
Kulturní program probíhal po celé odpoledne - vystoupení
pěveckého sboru Kvítko, divadelní představení pohádky
O Červené karkulce v podání zaměstnanců naší organizace a
po celé odpoledne seniory provázela hudební skupina
Ariston, která přispívala k dobré náladě.
Návštěvnost byla hojná, celkem přišlo 200 osob, soutěžilo
68 seniorů a ostatní si poseděli, popovídali a vychutnávali
kulturní program. Přijeli také senioři z okolních měst - DD
a DPS Zákupy, Domov pro seniory Pampeliška, Domov
důchodců Český Dub, Domov důchodců Sloup v Čechách,
Domov důchodců Modrý kámen - Mnichovo Hradiště, Domov pro seniory Doksy, Sociální služby Semily a Domov
důchodců Pohoda - Turnov. Bylo zajištěno občerstvení ve
formě guláše, opékaných buřtů, limo, pivo, čaj, káva.
Kuchyň se prezentovala velkým výběrem napečených
dobrot ke kávě (mufiny, koláče, buchty…). Z přírodních
surovin byly k dispozici různá přírodní mazání na klouby,
dále léčivé smrkové sirupy, sedmikráskový med atd…
Ordinační hodiny léto 2014
sobota 12.7. MUDr. Pavla Antošová
Bendlova 2236, Česká Lípa, tel. 487 832 131
neděle 13.7. MUDr. Pavel Klíma
Smetanova 372, Nový Bor, tel. 487 722 591
sobota 19.7. MUDr. Pavla Vránová
Čs. Armády 1566, Česká Lípa, tel. 487 853 515
neděle 20.7. MUDr. Pavel Hříbal
Revoluční 164, Stráž pod Ral., tel. 487 843 622
sobota 26.7. MDDr. Michaela Bělecká
Moskevská 671, Česká Lípa, 487 523 088
neděle 27.7. MDDr. Michaela Bělecká
Moskevská 671, Česká Lípa, 487 523 088
sobota 2.8. MUDr. Jaroslav Lysický
Bulharská 844, Česká Lípa, tel. 487 823 530
neděle 3.8. MUDr. Zdeňka Lysická
Ústecká 2855, Česká Lípa, tel. 487 521 663
sobota 9.8. MUDr. Marie Murswieková
Bulharská 844, Česká Lípa, tel. 487 853 067
neděle 10.8. MUDr. Hana Jandlová
28. října 3004, Česká Lípa, tel. 725 865 051
sobota 16.8. MUDr. Pavel Hříbal
Revoluční 164, Stráž pod Ral., tel. 487 843 622
neděle 17.8. Krajská nemocnice Liberec a.s.
Jablonecká 15, Liberec, tel. 485 102 379
sobota 23.8. MUDr. Miroslav Pelc
Purkyňova 158, Nový Bor, tel. 487 524 328
Za krásné odměny pro seniory, kteří vyhráli, děkujeme firmám Elektro a železářství A. Rampas, Josef Štípák Mimoň,
Axem s.r.o., Lékárně u Salvátora Mimoň, Hartmann - Rico
a.s.
Veliké díky patří i dobrovolníkům, kteří navštěvují Domov
pro seniory po celý rok a pomáhali při sportovním dni.
neděle 24.8. MUDr. Pavel Pavlov
Smetanova 372, Nový Bor, 487 725 466
sobota 30.8. MUDr. Pavla Vránová
Čs. Armády 1566, Česká Lípa, tel. 487 853 515
Sociální služby města Mimoň, p.o.
neděle 31.8. MUDr. Martin Mareš
Komenského 358, Cvikov, tel. 487 751 431
18
Červenec / Srpen 2014
RŮZNÉ
Partnerská návštěva v Polsku
Ve dnech 30. května až 1. června se zúčastnily dvě delegace
z Mimoně oficiální partnerské návštěvy u příležitosti oslav
Dnů města Zlotoryja. První skupina pod vedením starosty
města Františka Kaisera se na cestu vydala již v pátek. Ještě
před samotným kulturním programem se setkala s projektovými manažery - Agnieszkou Djorič a Katarzynou Iwiňskou
na pracovní schůzce, na které byly probrány možnosti další
spolupráce a přípravy zrcadlových projektů v rámci přeshraniční spolupráce, jejichž výzvy jsou předpokládány na jaře
2015. Dále již na skupinu čekal společný oficiální program
- na radnici byli její členové přijati panem starostou Ireneuszem Žurawskim a poté se účastnili bohoslužby v kostele.
Následoval historický průvod městem, jehož účastníky jsou
nejen zástupci vedení města a většina úředníků, ale prezentují se zde také školy, příspěvkové organizace města, sportovci, zdravotnická zařízení a různá občanská hnutí. Průvod
tradičně končí v zálivu, kde je pro občany města i návštěvníky připraven bohatý kulturní program a atrakce. Druhý den
jsme si prohlédli továrnu na výrobu vánočních ozdob a následně se starosta města s vedoucím odboru rozvoje města
zapojili do klání týmů partnerských měst v rýžování zlata.
Vítězem se stalo chorvatské město Kalnik zastoupené starostou Mladenem Kešerem, se kterým město Zlotoryja uzavřelo partnerství teprve v letošním roce a bylo tak na akci
úplným nováčkem. Náš tým obsadil čestné čtvrté místo.
To už se k nám připojila i naše druhá desetičlenná skupina
vedená paní Vendulou Böhmovou, která přijela do Zlotoryje
v sobotu ráno a následně se rovněž zúčastnila závodů v rýžování zlata. Zde se nejlépe umístila paní Marie Leinerová,
která se v klání třiceti účastníků z měst Zlotoryja, Pulsnitz,
Debica a Mimoň umístila na skvělém 4. místě. Posledním
bodem programu, připraveným pro oficiální delegaci, byla
návštěva zámku Grodziec, který se nachází necelých 15 km
od Zlotoryje. Mimo prohlídky zámeckých prostor jsme měli
možnost se přímo v zámku naobědvat a poté jsme mohli
vystoupat na hradby a kochat se vyhlídkou po okolí.
Po návratu do města jsme se již rozloučili a po příslibu
brzkého setkání v Mimoni při červnových oslavách odjeli
domů. Nezbývá, než poděkovat našim hostitelům za tradičně
milé přijetí a návrh na spolupráci při zachování historických
hodnot obou měst i rozvoje atraktivit města v oblasti cestovního ruchu a infrastruktury.
Ing. Helena Jakešová, vedoucí odboru kultury
Červenec / Srpen 2014
19
RŮZNÉ
Vysvědčení maturantů Gymnázia
v Mimoni
Ve čtvrtek 29. května 2014 byla v Obřadní síni Městského
úřadu v Mimoni letošním absolventům Gymnázia Mimoň
předána maturitní vysvědčení. V letošním roce úspěšně
odmaturovali studenti dvou tříd v oktávě 15 studentů, z nichž
3 měli vyznamenání a 3 studenti samé jedničky, ve 4. A odmaturovalo 8 studentů, z toho byla dvě vyznamenání.
Slavnostní akt zahájil představitel města, místostarosta Ing.
Stanislav Baloun. Dále se zúčastnili a také promluvili ředitelka
gymnázia Mgr. Emilie Ráčková, za oktávu třídní profesorka
Mgr. Jana Munzarová a za 4. A třídní profesor Mgr. František
Kuchař.
Co dodat: Maturita je pro mnohé začátkem kariery, pro ostatní
je završením studijního úsilí, proto našim absolventům
přejeme do dalšího životního kroku mnoho úspěchů.
Poděkování
Gymnázium Mimoň děkuje všem dárcům, kteří pomohli
rozšířit školní knižní fond. Přispěli tím ke zlepšování čtenářské gramotnosti našich studentů a k jejich většímu zájmu
o literaturu.
Mgr. M. Grigerová
AKADEMIE (ples) IX. ročníků
V sobotu 21.6.2014 proběhla v kině netradiční akce
,,AKADEMIE (ples) IX. ročníků" ZŠ a MŠ Mírová. Ples
zahájili žáci proslovem, ve kterém seznámili přítomné s programem, omluvili se za případné nedostatky a popřáli všem
příjemnou zábavu. Hudbu celé odpoledne zajišťovala skupina
NATURALL (dříve JENDA BAND), která ve svém hudebním
repertoáru volila písně nejen pro mládež, ale i pro jejich rodiče
a prarodiče. O příjemnou obsluhu se postarali manželé
Strachotovi.
Pozvání na ples přijali i někteří pedagogové naší školy - paní
ředitelka E. Majlišová, zástupkyně ředitele paní Novotná, dále
paní Leinerová, Lachmanová a samozřejmě nemohla chybět
třídní IX. A paní učitelka Nováková.
Sobotní odpoledne jsme si opravdu užili a chtěli bychom z této
akce udělat tradici pro budoucí IX. ročníky.
Za ZŠ a MŠ Mírová Bc. Andrea Pillmannová
20
Červenec / Srpen 2014
RŮZNÉ
Marná úsilí?
Jsou úsilí, kterých se nelze na vedoucí pozici města vzdát,
ačkoliv se zdají být marná, jsou neviditelná a „kradou“ značné
množství času. V našem případě mezi ně patří snaha o udržení
mimoňského gymnázia, snaha o povýšení správního postavení našeho města a o snížení zápachu z velkovýkrmny prasat.
Nyní velkovýkrmnu prasat v Okrouhlické ulici vlastní česká
firma SYNEGRA, která ji do února 2014 provozovala. Od
března je zde v pronájmu firma TSJEVA, dceřinná společnost německé fy STRATHOF, a ta má zájem velkovýkrmnu
koupit.
V r. 2012 byl aktualizován zákon na ochranu ovzduší. S odborníky na pachové látky jsem připravil návrh jeho doplnění
o hodnotu, která by byla základem pro vyjednávání se znečišťovateli. Společně s panem starostou a lidmi z oblasti hygieny,
z oblasti měření pachových látek a zástupci některých obcí
a měst jsme se snažili prosadit ve Výboru pro ŽP PSP a ve
Výboru pro regionální rozvoj v Senátu návrh na doplnění zákona. Bohužel žádná z politických stran nás nepodpořila.
Máme zákony, jež chrání zvířata ve velkovýkrmnách, ale pro
ochranu občanů, kteří jsou zápachem z velkochovů zasaženi,
neexistuje předpis, o nějž by bylo možné se při hájení zájmu
občanů účinně opřít.
Velkovýkrmna v Mimoni má 8 pavilonů s kapacitou 16 896
vykrmených prasat. Kejda se vozí přes město na pole. V zimě,
kdy půda není schopna jímat, musí být skladována. Dostatečná
skladovací kapacita v Mimoni není. Při vyvážení z menších
skladovacích nádrží je kejda před čerpáním promísena. Zde je
jeden ze zdrojů zápachu. Ve stájích je kejda odklízena přes
postranní kanály do těchto nádrží. Na množství kejdy ve stájích a režimu odklízení závisí koncentrace pachových látek
v prostoru stájí, kde je udržována teplota okolo 21°C. Při jejím
překročení je prováděno odvětrávání a zápach vypuštěn do
okolí. Nejhorší je, když se tak děje v době, kdy občané chtějí
odpočívat a nebo - stejně jako prasata - potřebují větrat.
Provoz velkovýkrmny prasat kontroluje podle schváleného
provozního řádu v rámci tzv. IPPC (integrovaného povolení,
které vydává krajský úřad) Česká inspekce životního prostředí
a příslušný odbor KÚ, který rozhodnutí o IPPC vydal.
V případě silného zápachu lze podat stížnost na KÚ Libereckého kraje odbor ŽP a na ČIŽP v Liberci.
Odpovědnost provozovatele velkovýkrmny za kejdu končí po
jejím předání odběrateli a následně zemědělci, který ji využívá
jako hnojivo. Nakládání s kejdou od úseku skladování až do
zapracování do půdy kontroluje Ústřední kontrolní zemědělský ústav pracoviště Chrastava u Liberce. Sem je možné
podávat stížnost v případě zápachu z přepravování kejdy a jejího vyvážení na pole.
Zatím nevyzkoušené je řešení, které umožňuje nový občanský
zákoník, tzv. sousedská žaloba. V tomto případě je nutné
prokázat finanční újmu.
Nejdůležitější je ale přístup provozovatele. Zejména disciplína, s jakou zajišťuje čištění stájí včetně kanálů. Principiálním
řešením by byla instalace pachových filtrů na výduchy z jednotlivých stájí. Tento náš požadavek byl při projednávání
změny integrovaného povolení zamítnut. Zaslal jsem počátkem tohoto roku dopis ministrům financí a zemědělství.
Mj. jsem žádal o podporu technických řešení a finančních
opatření, kterými by provozovatelé velkochovů hospodářských zvířat byli motivováni ke snižování zápachu. Ministr
financí nereagoval. Od ministra zemědělství se mi dostalo
odpovědi, že v programovém období 2014 - 20 bude možné žádat o dotace na zařízení pro záchyt amoniaku (řeší to i zápach)
z Programu rozvoje venkova. Požádal jsem, aby tato možnost
byla doplněna zákonným opatřením, které k r. 2022 zakáže
provoz velkochovů hospodářských zvířat umístěných v blízkosti významně obydlených lokalit těm provozům, které nebudou záchytem amoniaku vybaveny. Stejný přístup existuje
u energetických provozů. Jsou jim zpřísňovány emisní limity
a termíny, dokdy je musí splnit pod hrozbou zastavení činnosti.
Stejně se chce postupovat v případě zákazu skládkování
odpadů. Uvedený požadavek jsem zaslal i na MŽP.
Smutné je, že velkovýkrmna v Mimoni není jediný provoz
v ČR, kam se dovezou selata a krmivo ze zahraničí, vykrmená
prasata se vyvezou a zhodnocení do výrobků se provede jinde.
Nám zůstane zápach a nějaká koruna na daních do státního
rozpočtu.
I když mám někdy pocit marnosti, přesto se závanem zápachu
zvítězí potřeba připomínat, že je tady problém občanů, který by
měl stát řešit.
Stanislav Baloun, místostarosta města
Prázdninová úvaha
Nedávno jsem zaznamenal zajímavý názor profesora Jiřího
Přibáně z britské univerzity v Cardiffu na příčiny zklamání
z vývoje u nás: „Naše společnost přestává být demokratická
a svobodná, protože v ní vládne diktát průměrnosti, protože nutí lidi mnohem víc k tomu, aby se přizpůsobovali, než aby vynikali. Nemyslím, že bychom se dnes měli bát nějakých “géniů“,
ale škody, které u nás páchají diletanti na odpovědných
místech, jsou obrovské.“
Chceme-li opravdu hledat cestu, jak se vymanit z problémů,
které naši společnost tíží a jež se v řadě případů prohlubují,
stojí za to se nad uvedeným názorem zamyslet.
Vnímám únavu a zklamání některých velmi aktivních a poctivých lidí. Sleduji, jak stále více zabředáme do byrokratických
přístupů a mnoho dobře placených lidí dělá činnosti, které ve
své podstatě nic nepřinášejí, naopak komplikují život a činnost
těm, kteří jsou skutečnými nositeli hodnot.
Zamysleme se, zejména pokud jsme ve významných pozicích,
nad tím, jak se chováme k lidem, za nimiž jsou vidět výsledky
a kteří jsou schopní pracovat ve prospěch ostatních. Zamysleme se i nad tím, zda již u dětí nepodporujeme průměrnost,
nezájem, lhostejnost a pochlebovačství na úkor ctižádosti,
ohleduplnosti a pracovitosti.
Važme si lidí obdařených selským rozumem, kteří umějí
zjednodušovat a otvírat cestu těm, kteří jsou nadšení pro to, co
dělají. Podporujme lidi, kteří se nezabývají ,,prkotinami“.
Myslím, že je před námi ještě dlouhá cesta, než nabudeme
pocitu, že se nepříznivé trendy obracejí. Důležité zatím je,
abychom si připomínali hodnoty, které jsou skutečně důležité.
Stanislav Baloun, místostarosta města
Červenec / Srpen 2014
21
SPORT
Mimoňští mladí fotbalisté v popředí okresních soutěží
V průběhu června ukončily všechny týmy mimoňského
fotbalového oddílu soutěžní ročník 2013/14. A tým mužů se po
loňském postupu do krajského přeboru vrací do I.A třídy, což je
taktéž krajská soutěž, jež bude reálněji odpovídat současným
sportovním možnostem mimoňského týmu. Trenérem pro
nastávající ročník se stává místní zkušený fotbalový matador
Pavel Vít. Mládežnické týmy nastupovaly v uplynulém ročníku v okresních soutěžích, kde se jim vesměs nadmíru dařilo.
Nejmladší přípravky odehrávaly svá utkání bez započítávání
do tabulek, většinu svých zápasů zahráli kluci i holky ve
velkém nasazení a odhodlání. Starší přípravka pod vedením
Pavla Krejčíka a Marka Šámala nedala svým soupeřům v 22
soutěžních zápasech šanci na úspěch a s impozantní bilancí
267 vstřelených gólů ovládla okresní přebor. Starší žáci pod
vedením Martina Vocáska zakončili okresní přebor na
výborném druhém místě, obzvlášť při přihlédnutí nižšího věku
našich chlapců proti soupeřům v této věkové kategorii. Velkým
a příjemným překvapením byly také výkony mimoňských dorostenců, jež obnovili loňské léto účast v soutěži. Trenér Marek
Steinfest tak mohl s chlapci na konci sezóny oslavit pěkné
druhé místo v oblastní soutěži.
Do nastávajícího ročníku po krátké letní pauze bude fotbalový
klub přihlašovat i tým mladších žáků a společně se stávajícími
mužstvy tak po letech kompletně obsadí všechny mládežnické
kategorie. Podrobnější informace včetně rozpisů zápasů lze
sledovat na webových stránkách www.jiskra-mimon.cz.
Václav Konopiský
Úspěchy karate
V neděli 15.6.2014 proběhla soutěž Krajský přebor v Karate.
Do sportovní haly v České Lípě přijelo 136 závodníků z 10
klubů. Josef Polák za pořadatelský tým SSC Česká Lípa vyzdvihl, že všechny boje byly korektní a v duchu fair play.
Nejlépe se dařilo našemu klubu, kdy jsme rekordně získali 45
medailí a obsadili 1. místo mezi kluby.
Top závodnicí byla vyhlášena Markéta Barešová, která
vybojovala 5 zlatých medailí. Úspěšní byli i další zástupci
klubu SSC Mimoň Tomáš Knejzlík 3. místo kata mladší žáci,
3. místo kata tým, Marcel Novák 3. místo kata tým. Polák Josef
1. místo kata masters, 2. místo kata tým muži.
V Mimoni přišli noví členové do našeho klubu a tak se po
prázdninách těšíme na další tréninky. Spolupracujeme s předními odborníky svazu karate jak na kata Tomáš Dvořák, tak
i kumite Martin Kulík, což přináší výsledky. Další akcí je
tradiční letní soustředění v Lindavě.
Úspěšná Markéta Barešová také obdržela v pátek 27.6.2014 od
starosty Cenu města Mimoně. Gratulujeme a držíme palce
v její další sportovní kariéře.
Josef Polák
Mimoňský MTB Triatlon
V rámci 4. ročníku Mimoňského MTB triatlonu proběhnou na
mimoňském koupališti v sobotu 23. srpna 2014 dětské duatlonové závody (kolo, běh) ve čtyřech kategoriích a různých distancích pro děti od 5 do 13 let. Novinkou pro letošní ročník je
zařazení mládežnického triatlonu pro žáky a dorost ve věku od
14 do 18 let. Dětských závodů se zúčastní i děti z dětských domovů v regionu. Po dopoledním programu a vyhlášení dětských závodů bude následovat od 12.30 triatlonový závod
dospělých v objemech cca 600m plavání, 16km na kole a 4km
běh. Cyklistická část proběhne v terénu okolí Mimoně a Podralska, závěrečný běh poté v mimoňském parku. Triatlonový
den proběhne ve spolupráci s Tomášem Slavatou. Akce bude
organizována v podobném scénáři jako loňský ročník, který se
setkal s příznivým ohlasem a velmi slušnou účastí sportovců
i diváků.
Další podrobnosti lze průběžně sledovat na webových
stránkách Mimoňského triatlonu - www.triatlonmimon.ic.cz.
„Každoročně se nám zvedá počet účastníků v hlavním závodě
dospělých. Byli bychom rádi, aby se navyšoval i počet zúčastněných dětí v dopoledním programu. Zveme tedy všechny děti,
aby si ochutnaly závodní atmosféru, mohou se samy či v doprovodu rodičů přihlásit zdarma a na místě je možné si
i zapůjčit kolo“, zve na sportovní den Václav Konopiský,
hlavní organizátor Mimoňského triatlonu.
Červenec / Srpen 2014
23
RŮZNÉ
Děje se něco s úrovní škol v Mimoni?
V měsíci květnu proběhly přijímací zkoušky do primy
osmiletého gymnázia v Mimoni. Poprvé to bylo podle nových
kritérií, kdy žáci byli hodnoceni na základě testů ve třech
oblastech - český jazyk, matematika a všeobecné znalosti.
V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty po těchto
oblastech jako podíl celkem dosažených bodů přepočtený na
žáka. Prospěch na základních školách se do bodového
hodnocení nezapočítával. Kritériem pro přijetí bylo dosažení
celkového počtu 72 bodů. Přihlásilo se 40 žáků 5. ročníku
základních škol. Uvedené kritérium splnilo 25 žáků. ZŠ
Mírová neměla žádného zájemce, všichni byli ze ZŠ Ralsko.
Zarážející je, že z 8 žáků uspěl pouze jeden. Na základě
hodnocení všech zájemců z jednotlivých obcí a měst vyšla ZŠ
Ralsko nejhůře, a to ve všech oblastech (jak v bodovém
hodnocení - zejména v matematice, tak v počtu přijatých
zájemců). Co je příčinou takového výsledku?
Obec
Čeština
Matematika
Všeobecné znalosti
Celkem bodů na žáka
Účast
Splnilo
Splnilo %
Hrádek nad Nis.
Rynoltice
54,0
37,7
49,3
31,3
56,8
39,1
160,1
108,0
1
3
1
3
100,0
100,0
Doksy
42,2
29,8
33,4
105,3
9
8
88,9
Česká Lípa
40,9
23,6
32,3
96,8
3
2
66,7
Stráž pod Ralsk.
36,1
22,5
23,6
82,1
5
3
60,0
Dubnice
39,1
21,2
20,1
80,4
5
3
60,0
Jablonné v Podj.
32,3
17,6
28,2
78,1
4
3
75,0
Zákupy
28,8
20,0
16,9
65,7
2
1
50,0
Mimoň
22,8
9,6
14,1
46,5
8
1
12,5
Stanislav Baloun, místostarosta města
Proč privatizovat byty
V posledních číslech zpravodaje jsme se mohli seznámit
s názory o nevýhodnosti privatizace bytů z pera p. Starého a p.
Balouna - dlouhodobých členů představenstva Mimoňské komunální a.s. Názory obou se shodují v jedné věci a to v tom, že
současná správa bytového fondu je efektivní. Jinak se však oba
názory liší. Pan Starý vychází z toho, že současný stav je
výhodný pro nájemníky, p. Baloun vidí ve vlastnictví bytů
výhodu pro obec.
Pan Starý má pravdu v tom, že díky dvacetileté „údržbě“ MK
a.s. budou do zanedbaných bytů noví vlastníci muset investovat. Ovšem efektivně vynaložené prostředky do vlastního
majetku jsou vždy výhodnější než placení nájmu neefektivní
organizaci. Pan Starý by měl vysvětlit, proč se občané
nezbavují hromadně bytů, které vlastní a nepronajímají si byt
MK a.s. když je to tak výhodné jak uvádí. Máme snad v Mimoni velkou skupinu nemyslících občanů?
Pan Starý by měl udělat ještě jednu věc - podat žalobu na řadu
zastupitelstev měst, které privatizovaly byty. Je-li přesvědčen,
že šlo o trestný čin, je to jeho povinnost.
Pan Baloun vychází z toho, že vlastnictví bytů je výhodné pro
obec. Nevím, co si představuje pod pojmem obec, pro mne jsou
to občané města a v Mimoni jich asi polovina bydlí v bytech
města či MK a.s. Potřeba bydlet je základní potřebou a cílem
obce by mělo být vytvoření co nejlepších podmínek pro její
uspokojování. Pan Baloun předkládá čísla o investicích MK
a.s. do bytového fondu. O efektivitě jejich vynaložení to ovšem
neříká nic. O tom hovoří pohled na a do bytů spravovaných
touto společností. Možná by pan místostarosta měl občanům
vysvětlit, jak s řádným hospodařením souvisí opatření typu
spoluúčasti na výměně oken a následovná kompletní výměna
oken nebo nová fasáda bez zateplení na domě na Letné. Bytová
22
Červenec / Srpen 2014
politika p. Balouna je jasná. Od občanů vybereme na nájemném, to investujeme do domů a poté zvýšíme nájemné. A to
prostřednictvím neprůhledné organizace, kterou MK a.s. je.
K vytvoření představy o dopadech investic na nájemníky je dobré se seznámit s doporučením na stránkách MK a. s. k řešení
plísní v bytech. Více větrat a více topit. Každému je snad jasné,
že takto na topení nájemník díky novým oknům neušetří. Nahradí MK a.s. těmto nájemníkům zvýšené nájemné po výměně
oken?
Konkurenční výhodou Mimoně není vlastnictví bytů, ale kvalitní a dostupné bydlení. Mimoňská komunální za svou
dlouhodobou existenci prokázala, že ho poskytnout není
schopná. Nepřinesla nic pozitivního ani nájemníkům ani
ostatním občanům. Alternativou je privatizace bytového fondu
za dostupné ceny. Jedině konkrétní vlastník se dokáže o svůj
majetek efektivně postarat, jak prokazuje činnost řady
sdružení nájemníků. Vedle toho je osobní vlastnictví bydlení
významným prvkem stabilizace obyvatel.
Podpora ekonomicky neefektivní správy bytového fondu je
neodpovědným až trestuhodným přístupem.
Petr Balek - Hnutí ANO
Upozornění
V minulých číslech zpravodaje jsme avizovali zábavný
pořad o stáří s A. Cibulkou a Vl. Hronem.
Dle sdělení producenta pořadu ještě stále probíhají
jednání se sponzory, takže není jisté, zda pořad proběhne na podzim 2014 nebo na jaře 2015.
Děkujeme za pochopení.
RŮZNÉ
Uzávěrka pro zasílání příspěvků
do zářijového čísla je 17. srpna 2014!
Vydává: jako měsíčník Město Mimoň
Mírová 120, 471 24, tel. 487 805 001,
IČO 260746
Náklad: 900 ks
Ročník: XXXVII, č. 7-8
Náklad: 900 ks
Poř. číslo 320/2014 - červenec / srpen
Datum vytištění: 4. července 2014
Vychází dne: 7. července 2014
Cena: 7,- Kč.
Registrační číslo: MK ČR E 12212
Šéfredaktorka: Ing. Helena Jakešová,
[email protected],
tel.: 487 805 003
Redakční rada: Mgr. Ilona Zavřelová, Ing. Jiří Šťastný,
Pavlína Pelcová, Bc. Petr Slavík.
Redakce si vyhrazuje právo zaslané příspěvky zkrátit ci upravit.
Tisk: Reklama Klapka, s.r.o., Česká Lípa
Pozor: Všechny zasílané příspěvky musí obsahovat jméno,
příjmení, adresu a příp. telefon autora příspěvku a musí být
podepsány (na žádost nebude zveřejněno).
INZERCE
Červenec / Srpen 2014
INZERCE
Červenec / Srpen 2014

Podobné dokumenty

říjen 2008 - Město Mimoň

říjen 2008 - Město Mimoň Město Mimoň je úspěšným žadatelem o dotace z Operačního programu Životní prostředí Město Mimoň na přelomu roku 2007 a 2008 podalo žádosti o dotaci na zateplení objektů Mateřské školy Eliášova a Zák...

Více

srpen 2015 - Město Mimoň

srpen 2015 - Město Mimoň Sociální služby města Mimoň poskytují bezplatné poradenství pro seniory či osoby se zdravotním postižením, které se koná v Centru pro seniory (dolní Sídliště). Rozpis por.  dní: 8.7.2015, 22.7.2015...

Více

červen 2015 - Město Mimoň

červen 2015 - Město Mimoň Sociální služby města Mimoň poskytují bezplatné poradenství pro seniory či osoby se zdravotním postižením, které se koná v Centru pro seniory (dolní Sídliště). Rozpis por. dní: 10.6.2015 (středa), ...

Více

listopad 2008

listopad 2008 Ohlédnutí za rozkvetlými okny a balkony V červnu letošního roku vyhlásil odbor zemědělství a ŽP MěÚ Mimoň, pod záštitou starosty města soutěž o nejkrásnější okno či balkon v Mimoni s datem uzávěrky...

Více

květen 2009

květen 2009 263 Vydává město Mimoň

Více

Kukátko podzim 2011 - přesahy

Kukátko podzim 2011 - přesahy světě téměř ve všech křesťanských církvích. V Čechách je koordinuje Křesťanská misijní společnost. Pro ilustraci některé názory hostů: Eva Ţahourková: „Líbila se mi přátelská atmosféra, která panov...

Více