Bonitační řád Chihuahua klubu ČR o.s.

Komentáře

Transkript

Bonitační řád Chihuahua klubu ČR o.s.
Bonitační řád Chihuahua klubu ČR o.s.
Článek I
Základní ustanovení
1.
2
1.
a.
b.
c.
d.
4.
Bonitace slouží pro výběr jedinců do chovu a je vodítkem pro výběr chovných párů na základě poznatků o exteriérových a
povahových přednostech, nedostatcích a vadách v porovnání s platným standardem FCI a na základě posouzení rodokmenové
hodnoty.
Na bonitaci svého psa přihlašuje majitel, činí tak písemně a v termínu stanoveném výborem klubu. K přihlášce přiloží kopii
průkazu původu a doklad o zaplacení poplatku. Možné je i přihlášení až na místě bonitace, dle podmínek stanovených výborem
klubu – po .
K bonitaci jsou přijati psi, kteří splňují následující podmínky:
čistokrevnost ověřená průkazem původu vydaným plemennou knihou uznávanou FCI a ČMKU, v případě importu musí být
zapsáni v plemenné knize ČMKU
dosažený věk v den bonitace nejméně 12 měsíců pro psy i feny. Horní věková hranice u fenky dle Zápisního řádu.
splnění veterinárních podmínek dle požadavků pořadatele bonitace
pes je viditelně zdravý, nezanedbaný a v minulosti mu nebyl proveden zákrok k odstranění vady vyřazující z chovu
Na bonitaci může být posouzena i háravá fena za předpokladu, že bude o tom pořadatel předem informován a bude zajištěno její
posuzování na konci pořadí tak, aby nedošlo k případnému narušení psychiky ostatních psů.
Článek II
Bonitační komise
1.
2.
Bonitační komise je tříčlenná. Jejím členem musí být vždy rozhodčí exteriéru pro plemeno chihuahua (dále CHI) a zástupce
Chihuahua klubu ČR (dále jen CHK).
O výběru členů bonitační komise rozhoduje výbor CHK.
Článek III
Povinnosti pořadatele
1.
2.
3.
4.
Pořadatelem bonitace je CHK.
CHK je povinen v běžném kalendářním roce uskutečnit nejméně tři bonitace. Prostřednictvím klubové tiskoviny včas informuje
členy o místu a datu konání bonitací.
Dle dohody je možno uskutečnit pro člena klubu individuální bonitaci.
Výši poplatku za bonitaci, individuální bonitaci, bonitaci nečlena a platební podmínky stanovuje výbor klubu.
Článek IV
Závěrečná ustanovení
1.
2.
Po splnění všech chovných podmínek zapíše chovnost do PP poradce chovu nebo jím pověřený člen klubu a poté zašle CHK
průkaz původu plemenné knize k jeho přeregistraci do evidence chovných jedinců.
Způsobilým k chovu se stává CHI po dovršení věku 14 měsíců.
Tento bonitační řád nabývá platnosti 9.7.2009.

Podobné dokumenty

Řád popisných přehlídek Chihuahua klubu ČR.

Řád popisných přehlídek Chihuahua klubu ČR. Členem komise u popisné přehlídky musí být vždy rozhodčí exteriéru pro plemeno chihuahua (dále CHI), poradce chovu Chihuahua klubu ČR (dále jen CHK) či jím určený zástupce a člen CHK. Člen komise n...

Více

Řád svodu - Chihuahua Klub ČR os

Řád svodu - Chihuahua Klub ČR os dosažený věk v den popisného svodu nejméně 9 měsíců pro psy i feny. Horní věková hranice u fenky dle Zápisního řádu. pes je viditelně zdravý, nezanedbaný a v minulosti mu nebyl proveden zákrok k od...

Více

Řád svodu (popisného) Chihuahua klubu ČR o.s.

Řád svodu (popisného) Chihuahua klubu ČR o.s. dosažený věk v den popisného svodu nejméně 9 měsíců pro psy i feny. Horní věková hranice u fenky dle Zápisního řádu. pes je viditelně zdravý, nezanedbaný a v minulosti mu nebyl proveden zákrok k od...

Více